Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH"

Transkriptio

1 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja: Scanoffice Oy Mestarintie VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 2 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 5 LAITTEEN OSIEN NIMET 6 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 8 TOIMINNON VALITSEMINEN 9 PUHALTIMEN NOPEUS JA ILMAVIRRAN SUUNTAUS 11 TALLENNA-TOIMINTO (i-save)) 12 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) 13 AJASTINTOIMINNOT (KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYSAJASTIN) 13 LAITTEEN PUHDISTAMINEN 14 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 16 KUN ILMASTOINTILAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN 19 SIJOITUSPAIKKA 19 TEKNISET ERITTELYT 20 TURVALLISUUSOHJEET Koska laitteessa on pyöriviä osia sekä osia, joista voi aiheutua sähköiskun vaara, varmistu että olet lukenut nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Seuraavassa esitellyt osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, joten ole tarkkana niiden kanssa. Kun olet lukenut tämän käyttöohjeen, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Merkit ja niiden selitykset VAARA: Tämä merkki varoittaa vamman tai kuoleman mahdollisuudesta. VAROITUS: Tämä merkki varoittaa esinevahingon mahdollisuudesta. Tässä käyttöohjeessa käytettyjen symbolien selitykset Älä tee! Noudata ohjeita. Älä työnnä sormiasi tai tikkua yms. Älä koskaan nouse seisomaan ulko-/sisäyksikön päälle, äläkä koskaan säilytä mitään niiden päällä. Sähköiskun vaara. Ole varovainen. Varmistu, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Katkaise virransyöttö.

3 3 VAARA Älä jatka verkkojohtoa tai käytä jatkojohtoa. Älä kytke useampaa laitetta yhteen pistokkeeseen. Sähköjohtojen huono, viallinen kosketus, eristys tai sähkövirran ylitys voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Puhdista pistotulppa liasta ja aseta se huolellisesti pistorasiaan. Jos lika kiinnittyy pistokkeeseen tai pistoke ei ole kunnolla paikoillaan, voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä aseta painavia esineitä verkkojohdon päälle, taivuta, naarmuta tai käsittele sitä. Verkkojohto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä pysäytä laitetta turvakytkimestä tai irrota pistotulppaa pistorasiasta laitteen ollessa käynnissä. Tämä voi aiheuttaa kipinästä alkavan tulipalon. Huolehdi, siitä että sammutat laitteen kaukosäätimestä ennen kuin katkaiset virran turvakytkimestä tai irrotat verkkojohdon pistotulpan pistorasiasta. Älä altista ihoasi kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa. Tämä voi vaarantaa terveytesi. Asiakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen, korjata tai uudelleenasentaa laitetta itse. Jos verkkojohto on vioittunut, laitteen maahantuojan tai jälleenmyyjän valtuuttama korjaaja vaihtaa sen vaaran välttämiseksi. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä työnnä mitään (esim. sormia tai tikkua) sisäyksikön ilmanottoaukkoon tai ilman puhallusaukkoon. Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vamman. Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), sammuta laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Jos laite jatkaa toimintaa vahingoittuneena voi siitä aiheutua tulipalo tai muuta vahinkoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun ilmastointilaite ei jäähdytä tai lämmitä, on kylmäainevuoto mahdollinen aiheuttaja. Ota tällöin yhteyttä jälleenmyyjääsi. Laitteessa käytettävä kylmäaine on turvallista, eikä se normaalisti pääse vuotamaan. Jos kylmäaine kuitenkin pääsee vuotamaan ja se joutuu kosketuksiin esim. puhalluslämmittimen, öljylämmittimen tai lieden kanssa, voi siitä aiheutua vahingollista kaasua. VAROITUS Älä koske ulkoyksikön ilman imuaukkoon tai sisä- ja ulkoyksikön alumiinilamelleihin. Tästä voi aiheutua vamma. Älä käytä hyönteismyrkkyä tai tulenarkaa aerosolia. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai kotelon vaurioitumisen. Älä suuntaa ilmapuhallusta kohti eläimiä tai kasveja. Tämä voi vahingoittaa eläimiä tai kasveja. Älä aseta sähkölaitteita tai huonekaluja ulko- tai sisäyksikön alle. Vettä saattaa tippua yksiköstä ja se voi vahingoittaa sähkölaitteita tai huonekaluja Älä jätä yksikköä vahingoittuneelle asennusalustalle. Tämä voi aiheuttaa laitteen putoamisen, joka voi aiheuttaa vamman. Älä seiso epävakaalla alustalla huoltaessasi yksikköä. Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vamman. Älä vedä laitteen verkkojohdosta. Johto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalo. Älä lataa tai pura paristoja, äläkä heitä niitä tuleen. Tästä voi aiheutua vuotoja, tulipalo tai räjähdys. Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti liian kosteassa esim. jättämällä ovet tai ikkunat auki. Jos huoneen kosteus on liian suuri (80 % RH) jäähdytystoiminnon ollessa käynnissä voi veden kondensoituminen sisäyksikössä aiheuttaa veden pisarointia ja vahinkoa esimerkiksi kalusteille.

4 4 VAROITUS Älä käytä laitetta seuraavien aineiden ja tavaroiden säilytykseen: ruokatarvikkeet, eläimistö, kasvit ja taide. Se voi aiheuttaa laadun heikkenemistä. Älä aseta kaasuliettä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Kun yksikköä puhdistetaan, tulee laitteen olla kytkettynä pois verkkovirrasta turvakytkimestä, tai pistotulppa irrotettuna pistorasiasta Koska laitteen puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vakavan vamman. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laite pois verkkovirrasta turvakytkimestä, tai irrota verkkojohdon pistotulppa pistorasiasta. Likaa saattaa keräytyä laitteeseen ja voi aiheuttaa tulipalon. Vaihda aina kaksi samanlaista ja samantyyppistä paristoa laitteen kaukosäätimeen. Jos vanhaa ja uutta paristoa käytetään rinnakkain voi siitä seurata kuumenemista, pariston vuotamista tai räjähdys. Jos paristojen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Jos paristojen nestettä joutuu silmiisi, pese huolellisesti ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Ukkosen ja salamoinnin ollessa mahdollista, katkaise virta turvakytkimestä. Salaman aiheuttama ylijännitepiikki saattaa vaurioittaa laitetta. Kun olet käyttänyt laitetta usean käyttökauden ajan. Tarkista ja huolla laite puhdistamisen yhteydessä. Yksikköön saattaa kertyä likaa, joka voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua tai aiheuttaa tukoksen kondenssiveden poistoputkeen, joka voi aiheuttaa veden vuotamisen laitteesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon ja tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi. Älä käsittele katkaisimia tai painikkeita märin käsin. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä tai aseta sen päälle maljakkoa tai lasia. Vesi saattaa joutua yksikön sisälle ja alentaa eristyskykyä. Tästä voi aiheutua sähköisku. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Tästä voi aiheutua vamma, mikäli jokin putoaa.

5 5 ASENNUSTA VARTEN VAARA Laitteen saa asentaa vain TUKESin hyväksymä asennusliike. Laitteen asennus vaatii erityistietoja ja -taitoja, joten se vaatii ammattihenkilön. Taitamattomasta asennuksesta voi olla seurauksena vesi- ja kylmäainevuotoja ja tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä asenna laitetta helposti syttyvien kaasujen läheisyyteen. Jos kaasu pääsee vuotamaan ja kerääntymään laitteen ympärille, voi se aiheuttaa räjähdyksen. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Sähköistyksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Laite on suojamaadoitettava kunnolla. Puutteellinen suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. VAROITUS Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Jos laitteen käynti on epänormaalia, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteys laitteen toimittajaan. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Ympäristönsuojelun vaatimukset Paristojen hävittäminen paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Laitteen hävittäminen Ohjeet ilmastointilaitteen käyttäjälle Laitteessa on yllä oleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

6 6 OSIEN NIMET Sisäyksikkö Etupaneeli Catechin-suodatin Puhdasilmasuodatin (Lisävaruste) Ilman imuaukko Ilman puhallusaukko Puhaltimen suoja Puhallin Puhallusläppä Lämmönvaihdin Pystysäleikkö Näyttöpaneeli Kaukosäätimen signaalin vastaanottoalue Merkkivalot Sivu 10 Varakäyttö-katkaisin Ulkoyksikkö Ilman imuaukot (takana ja sivussa) Kylmäaineputket Kondenssiveden poistoputki Ilman puhallus Sulatusveden poistumisaukko

7 7 OSIEN NIMET Kaukosäädin Näyttö Signaalin lähetysalue Signaalin toimintaalue on n. 6 m. Kun laite vastaanottaa signaalin, kuluu piip-ääni/ääniä. PÄÄLLE/POIS-painike Puhaltimen nopeuden valitsin Sivu 11 Toiminnon valinta -painike Sivu 9 Jäähdytyksen säästötoiminto (ECONO COOL) Sivu 13 Puhallusläpän ohjauspainike Sivu 11 Lämpötilan asetuspainikkeet Sivu 9 Pysäytysajastimen painike Sivu 13 Käynnistysajastimen painike Sivu 13 TALLENNA -painike Ajan asetuspainikkeet Kellonajan asetus -painike Nollauspainike Sivu 8 Etukansi (avaa liú ttamalla.) Sivu 12 Sivu 8 ja 13 Sivu 8 Kaukosäätimen teline Asenna pidike paikkaan, josta sisäyksikkö vastaanottaa signaalin. Käytä vain laiteen mukana toimitettavaa kaukosäädintä. Älä käytä muita kaukosäätimiä.

8 8 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ennen käyttöä: Kytke virta päälle turvakytkimestä. Kaukosäädin Paristojen asennus 4. Paina RESET-painiketta 1. Poista etukansi 2. Asenna AAA -tyyppiset alkaliparistot 3. Aseta etukansi paikoilleen Varmistu, että paristojen napaisuus on oikein. Älä käytä mangaaniparistoja, sillä se voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriöitä. Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja. Korvaa vanhat paristot kahdella samanlaisella paristolla. Paristojen käyttöikä on noin vuosi. Paristo, jonka viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, voi kuitenkin tyhjentyä nopeammin. Paina nollauspainiketta (RESET) hellävaraisesti ohuella esineellä. Jos RESET painiketta ei ole painettu voi kaukosäätimessä esiintyä toimintahäiriöitä. Kellonajan asettaminen 1. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta 3. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta uudestaan 2. Paina kellonajan asetuspainikkeista oikean kellonaika. Jokainen painallus lisää/vähentää aikaa minuutilla (10:llä minuutilla jos painallus kestää pidempään). Paina Kellonajan asetus-painikkeita varovasti ohuella kärjellä.

9 9 TOIMINNON VALITSEMINEN 1. Paina ON/OFF-painiketta. 2. Valitse toiminto painamalla MODE- painiketta Joka kerran kun tätä painiketta painetaan vaihtuu toiminto järjestyksessä: AUTO-JÄÄHDYTYS-KUIVAUS-LÄMMITYS TOO WARM TOO COOL 3. Paina tai -painikkeita asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa 1 ºC:n. Toiminnon ilmaiseva lamppu Toiminnon pysäyttäminen Paina ON/OFF-painiketta Kun toiminto on kerran valittu käynnistyy se seuraavan kerran painettaessa ON/OFF -painiketta. Näyttö Toiminto Huonelämpötila Laite toimii saavuttaakseen asetetun lämpötilan. Odota, että asetettu lämpötila saavutetaan Noin 2 C tai enemmän, kuin asetuslämpötila Huoneen lämpötila on lähestymässä asetettua lämpötilaa Noin 1-2 C asetuslämpötilasta. Palaa Vilkkuu Ei pala Tietoa multijärjestelmän käytöstä Laite on valmiustilassa. (vain multijärjestelmäkäytössä ) Multijärjestelmä laitteistossa kaksi tai useampi sisäyksikkö voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen kaksi tai useampi sisäyksikköä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, yksikkö jonka toiminto alkaa aikaisemmin käynnistyy. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi vaan ovat valmiustilassa, johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Toiminnon ilmaiseva valo vilkkuu.

10 10 Auto -toiminto (automaattinen vaihtelu) Laite valitsee toiminnon riippuen huoneen lämpötilan ja asetuslämpötilan erosta. AUTO-toiminnossa laite vaihtaa toimintoa (JÄÄHDYTYS LÄMMITYS), kun huoneen lämpötila eroaa 2 C asetuslämpötilasta yli 15 minuutin ajan. Jäähdytys Nauti viileästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. HUOMATUS! Älä käytä jäähdytystä ulkolämpötilan olleessa kovin alhainen (alle -10 ºC). Kondensoitunutta vettä saattaa tippua vahingoittaen huonekaluja ym. Kuivaus Poista kosteus huoneilmasta. Huone viilenee hieman. Et voi asettaa lämpötilaa kuivauksen aikana. Lämmitys Nauti lämpimästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. Varakäyttö Kun et voi käyttää kaukosäädintä Varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää sisäyksikön varakäyttö-painikkeesta. Paina VARAKÄYTTÖ -painiketta Joka kerran kun varakäyttö-painiketta painetaan, toiminto vaihtuu järjestyksessä: jäähdytys, lämmitys ja pysäytys. Varakäynti jäähdytys Varakäynti lämmitys Asetuslämpötila: 24 ºC Puhaltimen nopeus: Keskisuuri Puhallusläpän asento: Automaattinen Pysäytys HUOM! Lämpötilan säätö ei toimi ensimmäiseen 30:een minuuttiin laitteen käydessä testitoiminnolla. Puhaltimen nopeus on asetettu testitoiminnossa kovimmalle tasolle. AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS -TOIMINTO Jos tulee sähkökatko tai virta sammutetaan laitteen päällä ollessa, automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto automaattisesti käynnistää laitteen samoilla asetuksilla, jotka kaukosäätimessä olivat laitteen ollessa käynnissä ennen virran katkeamista. Jos ajastin on ollut asetettuna, peruuntuvat ajastimen asetukset, eikä laite ole käynnissä. Mikäli et halua käyttää tätä toimintoa ota yhteyttä laitteen toimittajaan, sillä laitteen asetuksia tulee muuttaa.

11 11 PUHALTIMEN NOPEUS JA ILMAVIRRAN SUUNTAUS Puhaltimen nopeus ja ilmavirran suuntaus voidaan säätää halutuksi. Muuta puhaltimen nopeutta painamalla FAN painiketta. Joka kerran, kun painiketta painetaan nopeus, muuttuu järjestyksessä: AUTO - hiljainen - pieni - keski - suuri - erittäin suuri Sisäyksiköstä kuluu 2 piip-ääntä kun puhallusasetukena on AUTO. Käytä suuri-painiketta huoneen tehokkaaseen jäähdytykseen/lämmitykseen. On suositeltavaa käyttää hiljaisempaa nopeutta, kun huonetila on jäähtynyt/ lämmennyt Jos laitteen toimintaääni häiritsee untasi, käytä hiljaisinta nopeutta. HUOMAUTUS Multijärjestelmäkäytössä, kun useampi sisäyksikkö käy lämmityksellä puhallusilman lämpötila saattaa olla liian alhainen. Tässä tapauksessa suositellaan käytettäväksi AUTO-toimintoa. Muuttaaksesi pystysuoraa puhallusta, paina puhallusläpän suuntaus-painiketta. Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallusläpän kulma muuttuu järjestyksessä: VANE AUTO (1) (2) (3) (4) (5) SWING Pystysuoran puhalluksen suuntaus AUTO Puhallusläppä asettuu tehokkaimpaan ilmanohjausasentoon: JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA vaakasuoraan asentoon. LÄMMITYKSELLÄ asentoon 5. Manuaalinen Valitse yläasento JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA ja ala-asento LÄMMITYKSELLÄ. Kun puhallusläppä on asetettu asentoon 4 tai 5 JÄÄHDTYKSELLÄ/LÄMMITYKSELLÄ, sen asento muuttuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon 1/2-1 tunnin kuluttua estääkseen veden tippumisen. Pyyhkäisy (SWING) Puhallusläppä vaihtelee ylä ja ala-asennon välillä jatkuvasti. Vaakasuuntauksen säätäminen Säädä säleikköä ennen kuin laite käynnistetään, koska muuten sormet saattavat jäädä automaattisesti kääntyvän puhallusläpän väliin.

12 12 TALLENNA-TOIMINTO (I-save) 1. Paina painiketta laitteen käydessä jäähdytyksellä, jäähdytyksen säästötoiminnolla tai lämmityksellä. 2. Aseta, lämpötila, puhalluksen nopeus ja ilmavirran suuntaus. Kun painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite käynnistyy samoin asetuksin. Voit tallentaa 2 eri asetusta (yhden jäähdytykselle/energian säästötoiminnolle ja yhden lämmitykselle). Valitse huonetilaasi sopivat lämpötila, puhalluksen nopeus ja ilmavirransuun taus -asetukset Normaalisti alhaisin asetuslämpötila lämmitykselle on 16 C. Tallenna- toi minnossa alhaisin asetuslämpötila lämmitykselle on 10 C. Halutessasi asetuslämpötilaksi 10 C, aseta 16 C ja paina. Tallenna-toiminnon peruutus Paina painiketta uudestaan. Voit peruuttaa toiminnon myös painamalla MODE-painiketta. Tallenna-toiminnon kuvaus Yksinkertainen yhden näppäimen painallus, mahdollistaa haluamasi asetukset (esiasetetut). Kun painat painiketta uudestaan siirryt aikaisempaan asetukseen välittömästi. Esimerkkejä käytöstä: Energiaa säästävä käyttö Aseta lämpötila 2-3 C korkeammaksi kuin normaalissa jäähdytyskäytössä ja vastaavasti lämmityksellä 2-3 C alhaisemmaksi. Tämä on hyvä keino, kun huoneessa ei oleskella tai nukkuessa. Satunnaiset asetukset Jos sinulle on usein tarve käyttää normaalitilasta poikkeavia asetuksia, tallenna nämä asetukset i-save -painikkeella. Tällöin on helppo siirtyä asetusryhmästä toiseen käyttämällä vain yhtä painiketta. HUOM! Kun käytössä on multijärjestelmä MXZ-8A140, lämpötilaa ei voi asettaa 10 C:n. Vaikka asetuksena olisi 10 C, ilmastointilaite toimii 16 C.

13 13 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) Käytä tätä toimintoa, kun haluat viihtyisän jäähdytyksen säästämällä energiaa. Paina ECONO COOL JÄÄHDYTYS-painiketta kun laite käy jäähdytyksellä. Kun ECONO COOL JÄÄHDYTYSTOIMINTO on valittuna jäähdytystoiminnossa, pyyhkäisytoiminto pystysuunnassa liikkuu, riippuen ilmastointilaitteen lämpötilasta. Asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 C korkeammaksi kuin jäähdytystoiminnolla on valittu. ECONO JÄÄHDYTYSTOIMINNON PYSÄYTYS ECONO COOL Paina JÄÄHDYTYS-painiketta uudestaan VANE Kun -painiketta painetaan tai toimintoa muutetaan yksikön ollessa ECONO COOL JÄÄHDYTYS TOIMINNOSSA poistuu ECONO COOL JÄÄHDYTYS- TOIMINTO. Mikä on ECONO COOL? Puhallusilman viileä pyyhkäisy (ilman liike) saa ilman tuntumaan viileämmältä kuin seisova ilma. Siis vaikka lämpötila nousee automaattisesti 2 C, on mahdollista saavuttaa tehokas viilennys. AJASTIN TOIMINNOT (KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSAJASTIN) START STOP 1. Paina tai painiketta laitteen ollessa käynnissä. START Ajastin käynnistää: Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana. STOP Ajastin pysäyttää: Laite pysähtyy asetettuna kellonaikana. l tai -valo vilkkuu Varmistu että kellonaika on oikea. Sivu 8 2. Paina (lisätäksesi) ja (vähentääksesi) ajastimen kellonaikaa. Jokainen painallus lisää/vähentää kellonaikaa 10 minuuttia. Aseta aika, kun l tai -valo vilkkuu START STOP 3. Paina tai painiketta peruttaaksesi ajastimen asetukset. HUOM! Ajastin käynnistää ja pysäyttää -toimintoja voidaan käyttää rinnakkain. Asetettu aika joka tulee ensin voimaan on se, mikä kellonaika ensin saavutetaan. merkki osoittaa ajastimen toimintojen järjestyksen. Jos virta katkaistaan tai tulee sähkökatkos kun AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ on aktiivinen katso kohdasta AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO.Sivu Sivu 1210

14 14 LAITTEEN PUHDISTAMINEN Ohjeet: Pysäytä laite ja kytke se pois verkkovirrasta. Varo koskemasta metallisiin osiin käsilläsi Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohenteita, hankaavia jauheita tai hyönteismyrkkyjä. Käytä vain laimennettua ja mietoa puhdistusainetta. Älä kuivata osia suorassa auringonvalossa, lämmössä, tai liekeissä. Älä käytä yli 50 C asteista vettä. Lämmönvaihdin Käytä käsineitä suojataksesi kätesi Käytä pikapuhdistus tarvikkeita (tarvikeosa) Osanumero MAC- 093SS-E Katso lisätiedot pikapuhdistus- tarvikkeiden mukana tulevasta ohjeesta. Etupaneeli Ilmansuodatin (Catechin -suodatin) Puhdista kahden viikon välein. Imuroi suodatin tai pese se haalealla vedellä. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa. Puhdasilmasuodatin Ilmansuodattimen takana Puhdista kolmen kuukauden välein Upota suodatin kehyksineen haaleaan veteen ja huuhtele se. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa ja aseta suodatin huolellisesti paikoilleen Vaihda suodatin kerran vuodessa saadaksesi laitteellesi parhaimman tehon. Osanumero: MAC-408FT-E (lisävaruste) Sarana Saranan vako 1. Nosta etupaneelia kunnes kuule klik-äänen 2. Ota kiinni saranoista, ja vedä ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla Pyyhi paneelia pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pese se vedellä. Älä liota suodatinta vedessä kahta tuntia kauempaa. Kuivaa suodatin huolellisesti varjossa ja asenna se paikoilleen 3. Aseta suodatin paikoilleen seuraamalla irrottamisohjeita vastakkaisessa järjestyksessä. Sulje etupaneeli huolellisesti ja paina kuvan osoittamista kohdista Vedä irrottaaksesi ilmansuodattimesta Mikä on Catechin -ilmansuodatin? Ilmansuodatin on käsitelty luonnon materiaalilla, catechinilla, jota vihreä tee sisältää. Catechin poistaa hajuja sekä puhdistaa huoneilmaa viruksista. Se ei vain paranna huoneilmaa, vaan estää myös virusten ja bakteerien leviämistä huoneilmaan. Hankkiaksesi catechin ilmansuodattimen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. HUOM! Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta laite toimisi parhaimmalla teholla. Se vähentää myös energiankulutusta.

15 15 ILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN (TARVIKEOSA) Kun ilmansuodattimessa oleva lika alentaa suodattimen tehoa on aiheellista vaihtaa se uuteen. Ilmansuodattimen vaihtaminen (noin neljän kuukauden välein) 1. Irrota Catechin-suodatin. 2. Irrota ilmansuodatin (White bellows -mallinen). Ilmansuodatin 3. Asenna uusi Ilmansuodatin. 4. Asenna uusi ilmansuodatin ja sulje etupaneeli huolellisesti. Ilmansuodatin Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, saattaa se alentaa yksikön tehoa tai aiheuttaa veden kondensoitumista ilmanpuhallusaukkoon. Ilmansuodatin on kertakäyttöinen. Suositeltava käyttöikä on n. neljä kuukautta. Jos suodatin kuitenkin tulee jo aikaisemmin tummanruskeaksi, vaihda se välittömästi uuteen. Tarvikeosa (saatavilla jälleenmyyjältäsi) Osan nimi Osan numero Ilmanpuhdistus-suodatin MAC-1300FT

16 16 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Kun alla olevat aiheet on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ongelma Sisäyksikkö Ilmastointilaite ei käynnisty. Kaikki sisäyksikön LED-valot vilkkuvat, Puhallusläppä ei liiku kunnolla. Laite ei toimi kolmeen minuuttiin, kun se käynnistetään uudestaan Sisäyksikön ilman ulostuloaukosta tulee höyryä. Puhallusläpän pyyhkäisytoiminto (SWING) keskeytyy hetkeksi ja käynnistyy sitten uudestaan. Ilmanpuhallussuunta vaihtuu kesken toiminnon. Vaakasäleikön asentoa ei pysty muuttamaan kaukosäätimellä. Käytettäessä lämmitystoimintoa toiminta lakkaa n. 10 minuutiksi. Ilmastointilaite käynnistyy itsestään, kun turvakytkin käännetään päälle -asentoon, vaikka kaukosäädintä ei käytettäisi lainkaan Multijärjestelmä vaikka ON/OFF MU. Sisäyksikkö, joka ei ole käynnissä lämpenee ja siitä kuuluu virtaavan veden ääntä. Kun lämmitystoiminto on valittuna, laite ei lämmitä heti. Selvitys ja tarkistukset Onko virta kytketty turvakytkimestä? Onko sulake palanut? Onko ajastin käynnistää aktiivisena? Onko puhallusläppä kunnolla kiinni? Onko ilmanohjaimet kiinnitetty kunnolla sisäyksikköön? Onko puhaltimen suoja vääntynyt? Tämä on mikroprosessorin suojatoiminto. Ole hyvä ja odota. Laitteen kylmä ilma jäähdyttää nopeasti huoneessa esiintyvän kosteuden ja se muuttuu höyryksi. Tämä on pyyhkäisytoiminnolle ominaista. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa puhalluksen suunta muuttuu automaattisesti asentoon (1) kun toiminto on ollut käynnissä puolesta tunnista tuntiin. Tämä estää veden kondensoitumisen ja tippumisen. Jos ilman lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa tai sulatus on käynnissä, puhallusläppä asettuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon. Ulkoyksikön lämmönvaihtimen sulatus on käynnissä. Tämä kestää korkeintaan 10 minuuttia, joten odota kärsivällisesti. (Kun ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilman kosteusprosentti korkea, muodostuu jäätä.) Näissä malleissa on ns. automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos ilmastointilaite sammutetaan turvakytkimestä, eikä kaukosäätimestä, se käynnistyy välittömästi uudelleen, kun turvakytkin käännetään takaisin päälle -asentoon. Toiminto, joka on voimassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on sama, joka oli voimassa juuri ennen laitteen sammuttamista turvakytkimestä. Pieni määrä kylmäainetta virtaa laitteessa, vaikka se ei olisikaan käynnissä. Kun toiminto käynnistetään ulkoyksikön sulatuksen aikana, kestää vähän aikaa ennen kuin lämmintä ilmaa puhaltuu ulos.

17 17 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ongelma Ulkoyksikkö Ulkoyksikön puhallin ei pyöri vaikka kompressori on käynnissä tai kun käynnistyy lopettaa toimintansa nopeasti. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Ulkoyksiköstä tulee valkoista savua. Kaukosäädin Kaukosäätimen näyttöön ei ilmesty mitään tai näyttö on himmeä. Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen lähettämiä signaaleja. Laite ei jäähdytä/lämmitä kunnolla Ilmastointilaite ei lämmitä tai jäähdytä huonetilaa tehokkaasti. Huonetila ei jäähdy kunnolla. Huonetila ei lämpene kunnolla Lämmityksellä ei lämmintä ilmaa virtaa heti ulos. Selvitys ja tarkistukset Kun ulkolämpötila on alhainen, puhaltimen ei tarvitse käydä koko aikaa tarvittavan jäähdytystehon saavuttamiseksi. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa putket jäähtyvät ja aiheuttavat veden kondensoitumista. Lämmitystoiminnossa lämmönvaihtimen pinnalle kondensoituu vettä. Lämmitystoiminnossa sulatuksen ollessa käynnissä jää ulkoyksikön pinnalta sulaa ja aiheuttaa veden tippumisen. Lämmitystoiminnon aikana sulatustoiminnon muodostama höyry näyttää valkoiselta savulta. Ovatko paristot loppu? Onko paristot asennettu oikein napoihinsa nähden? Onko kaukosäätimen jokin toinen näppäin alhaalla? Onko lämpötila asetettu oikein? Onko puhaltimen asetus oikea? Muuta puhalluksen nopeutta suuremmaksi. Onko suodatin puhdas. Onko sisäyksikön puhallin tai ulkoyksikön lämmönvaihdin puhdas? Tukkiiko jokin sisäyksikön ilman imu/puhallusaukon? Onko ikkuna tai ovi auki? Jos huoneessa käytetään samanaikaisesti tuuletinta tai kaasuliettä jäähdytysala lisääntyy ja aiheuttaa näin riittämätöntä jäähtymistä. Kun ulkolämpötila on korkea, jäähdytysteho voi laskea. Kun ulkolämpötila on alhainen. Lämmitysteho voi olla riittämätön. Tämä on esilämmitysvaihe, jolla varmistetaan, ettei aiheudu ns. kylmää vetoa.

18 18 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ilmanpuhallus Laitteesta tulee outoa hajua. Onko suodatin puhdas? Ovatko sisäyksikön puhallin ja lämmönvaihdin puhtaat? Laite voi imeä itseensä hajuja seinästä, matoista, huonekaluista, tekstiileistä ym. ja puhaltaa niitä huoneilmaan. Äänet Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Laitteesta kuuluu virtaavan veden ääntä. Ääni johtuu etupaneelin laajenemisesta/supistumisesta jonka lämpeneminen/jäähtyminen aiheuttaa. Ääni johtuu kylmäaineen virtaamisesta laitteen sisällä. Laitteesta kuuluu pulppuavaa ääntä. Laitteesta kuuluu sihisevää ääni. Tällaista ääntä saattaa kuulua, kun ulkoilmaa sekoittuu kondenssiveden joukkoon ilmastoinnin poistopuhaltimen tai liesituulettimen käynnistyessä, jolloin vesi saattaa virrata ulos jaksoittain. Kovalla tuulella saattaa kuulua samantyyppistä ääntä. Lämmitystoiminnolla sulatusjakson aikana sisäyksiköstä kuuluu sihisevä ääni. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Sisäyksiköstä vuotaa tai tippuu vettä. Kun ylempi toimintovalo vilkkuu. Kun vuotovirtasuoja katkaisee virransyötön toistuvasti. Ilmastointilaitteen toiminta saattaa aiheuttaa häiriötä radiossa ja televisiossa. Laitteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, tarvitaan ehkä antennivahvistin. Kun kuulet epänormaalia ääntä.

19 19 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan: 1. Käynnistä puhallintoiminto suurimmalla lämpötilalla ja anna sen käydä 3-4 tuntia, jotta ilmastointilaite kuivuu sisältä. 2. Sammuta laite ON/OFF painikkeesta. 3. Katkaise virransyöttö pois turvakytkimestä. 4. Poista kaukosäätimen paristot. Kun ilmastointilaite otetaan käyttöön uudestaan 1. Puhdista ilmansuodatin. Sivu Tarkista, ettei ilman imu/puhallusaukoissa ole mitään esteitä sisä- tai ulkoyksikössä. Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Paikkaan, jossa käsitellään voiteluöljyjä. Paikkaan, jossa öljyä on roiskunut tai joka on täynnä öljyistä savua. Paikkaan jossa on korkeataajuudella toimivia tai langattomia laitteita. Paikkaan, jossa ulkoyksikön ilman ulospuhallusaukko on tukittuna. Paikkaan, jossa ulkoyksikön käyntiäänet saattavat häiritä naapuria.

20 20 TEKNISET ERITTELYT Malli Kokonaisuus - MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH Sisäyksikkö MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE50VA Ulkoyksikkö MUZ-GE25VAH MUZ-GE35VAH MUZ-GE50VAH Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/taajuus, jännite ~/N, 230V, 50Hz Nimellisteho kw - - 2,5 3,2 3,5 4,0 5,0 5,8 Ottoteho kw 0,545 0, ,955 1,515 1,565 Paino Sisäyksikkö kg 10 Ulkoyksikkö kg Kylmäainemäärä kg - 0,8 1,15 IP koodi Sisäyksikkö IP 20 Ulkoyksikkö - IP 24 LP ps Mpa HP ps Mpa - 1,64 4,15 Äänitaso Sisäyksikkö Teho/suuri/keski/ pieni/hiljainen db(a) 42/36/29/21/19 43/36/30/22/19 42/36/30/22/19 49/44/38/33/28 49/44/38/33/28 Ulkoyksikkö,maks Huomautus: Mitoitusolosuhteet 1. Jäähdytys: sisälämpötila 27 C ja suhteellinen kosteus 45 %, ulkolämpötila 35 C. 2. Lämmitys: sisälämpötila 20 C, ulkolämpötila 7 C ja suhteellinen kosteus 80 %. Sisäyksikkö Ulkoyksikkö, maks. MUZ- GE25/35/50VAH Jäähdytys Ylin arvo 32 C 46 C DB Alin Arvo 21 C -10 C DB Lämmitys Ylin arvo 27 C 24 C DB Alin arvo 10 C -25 C DB Mallissa GE 22 ei ole erittelyjä erillisistä toiminnoista. Tämä sisäyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi vain multijärjestelmäkäytössä. Jos haluat tekniset erittelyt multijärjestelmästä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 73/23/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

!#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9&

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas KFR-32GW-NaA12 KFR-25GW/NaA12 Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL Ohjeita ennen laitteen käyttöä 1 Laitteen osat 3 Kaukosäädin:

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot