Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH"

Transkriptio

1 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja: Scanoffice Oy Mestarintie VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 2 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 5 LAITTEEN OSIEN NIMET 6 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 8 TOIMINNON VALITSEMINEN 9 PUHALTIMEN NOPEUS JA ILMAVIRRAN SUUNTAUS 11 TALLENNA-TOIMINTO (i-save)) 12 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) 13 AJASTINTOIMINNOT (KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYSAJASTIN) 13 LAITTEEN PUHDISTAMINEN 14 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 16 KUN ILMASTOINTILAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN 19 SIJOITUSPAIKKA 19 TEKNISET ERITTELYT 20 TURVALLISUUSOHJEET Koska laitteessa on pyöriviä osia sekä osia, joista voi aiheutua sähköiskun vaara, varmistu että olet lukenut nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Seuraavassa esitellyt osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, joten ole tarkkana niiden kanssa. Kun olet lukenut tämän käyttöohjeen, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Merkit ja niiden selitykset VAARA: Tämä merkki varoittaa vamman tai kuoleman mahdollisuudesta. VAROITUS: Tämä merkki varoittaa esinevahingon mahdollisuudesta. Tässä käyttöohjeessa käytettyjen symbolien selitykset Älä tee! Noudata ohjeita. Älä työnnä sormiasi tai tikkua yms. Älä koskaan nouse seisomaan ulko-/sisäyksikön päälle, äläkä koskaan säilytä mitään niiden päällä. Sähköiskun vaara. Ole varovainen. Varmistu, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Katkaise virransyöttö.

3 3 VAARA Älä jatka verkkojohtoa tai käytä jatkojohtoa. Älä kytke useampaa laitetta yhteen pistokkeeseen. Sähköjohtojen huono, viallinen kosketus, eristys tai sähkövirran ylitys voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Puhdista pistotulppa liasta ja aseta se huolellisesti pistorasiaan. Jos lika kiinnittyy pistokkeeseen tai pistoke ei ole kunnolla paikoillaan, voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä aseta painavia esineitä verkkojohdon päälle, taivuta, naarmuta tai käsittele sitä. Verkkojohto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä pysäytä laitetta turvakytkimestä tai irrota pistotulppaa pistorasiasta laitteen ollessa käynnissä. Tämä voi aiheuttaa kipinästä alkavan tulipalon. Huolehdi, siitä että sammutat laitteen kaukosäätimestä ennen kuin katkaiset virran turvakytkimestä tai irrotat verkkojohdon pistotulpan pistorasiasta. Älä altista ihoasi kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa. Tämä voi vaarantaa terveytesi. Asiakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen, korjata tai uudelleenasentaa laitetta itse. Jos verkkojohto on vioittunut, laitteen maahantuojan tai jälleenmyyjän valtuuttama korjaaja vaihtaa sen vaaran välttämiseksi. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä työnnä mitään (esim. sormia tai tikkua) sisäyksikön ilmanottoaukkoon tai ilman puhallusaukkoon. Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vamman. Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), sammuta laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Jos laite jatkaa toimintaa vahingoittuneena voi siitä aiheutua tulipalo tai muuta vahinkoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun ilmastointilaite ei jäähdytä tai lämmitä, on kylmäainevuoto mahdollinen aiheuttaja. Ota tällöin yhteyttä jälleenmyyjääsi. Laitteessa käytettävä kylmäaine on turvallista, eikä se normaalisti pääse vuotamaan. Jos kylmäaine kuitenkin pääsee vuotamaan ja se joutuu kosketuksiin esim. puhalluslämmittimen, öljylämmittimen tai lieden kanssa, voi siitä aiheutua vahingollista kaasua. VAROITUS Älä koske ulkoyksikön ilman imuaukkoon tai sisä- ja ulkoyksikön alumiinilamelleihin. Tästä voi aiheutua vamma. Älä käytä hyönteismyrkkyä tai tulenarkaa aerosolia. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai kotelon vaurioitumisen. Älä suuntaa ilmapuhallusta kohti eläimiä tai kasveja. Tämä voi vahingoittaa eläimiä tai kasveja. Älä aseta sähkölaitteita tai huonekaluja ulko- tai sisäyksikön alle. Vettä saattaa tippua yksiköstä ja se voi vahingoittaa sähkölaitteita tai huonekaluja Älä jätä yksikköä vahingoittuneelle asennusalustalle. Tämä voi aiheuttaa laitteen putoamisen, joka voi aiheuttaa vamman. Älä seiso epävakaalla alustalla huoltaessasi yksikköä. Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vamman. Älä vedä laitteen verkkojohdosta. Johto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalo. Älä lataa tai pura paristoja, äläkä heitä niitä tuleen. Tästä voi aiheutua vuotoja, tulipalo tai räjähdys. Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti liian kosteassa esim. jättämällä ovet tai ikkunat auki. Jos huoneen kosteus on liian suuri (80 % RH) jäähdytystoiminnon ollessa käynnissä voi veden kondensoituminen sisäyksikössä aiheuttaa veden pisarointia ja vahinkoa esimerkiksi kalusteille.

4 4 VAROITUS Älä käytä laitetta seuraavien aineiden ja tavaroiden säilytykseen: ruokatarvikkeet, eläimistö, kasvit ja taide. Se voi aiheuttaa laadun heikkenemistä. Älä aseta kaasuliettä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Kun yksikköä puhdistetaan, tulee laitteen olla kytkettynä pois verkkovirrasta turvakytkimestä, tai pistotulppa irrotettuna pistorasiasta Koska laitteen puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vakavan vamman. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laite pois verkkovirrasta turvakytkimestä, tai irrota verkkojohdon pistotulppa pistorasiasta. Likaa saattaa keräytyä laitteeseen ja voi aiheuttaa tulipalon. Vaihda aina kaksi samanlaista ja samantyyppistä paristoa laitteen kaukosäätimeen. Jos vanhaa ja uutta paristoa käytetään rinnakkain voi siitä seurata kuumenemista, pariston vuotamista tai räjähdys. Jos paristojen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Jos paristojen nestettä joutuu silmiisi, pese huolellisesti ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Ukkosen ja salamoinnin ollessa mahdollista, katkaise virta turvakytkimestä. Salaman aiheuttama ylijännitepiikki saattaa vaurioittaa laitetta. Kun olet käyttänyt laitetta usean käyttökauden ajan. Tarkista ja huolla laite puhdistamisen yhteydessä. Yksikköön saattaa kertyä likaa, joka voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua tai aiheuttaa tukoksen kondenssiveden poistoputkeen, joka voi aiheuttaa veden vuotamisen laitteesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon ja tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi. Älä käsittele katkaisimia tai painikkeita märin käsin. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä tai aseta sen päälle maljakkoa tai lasia. Vesi saattaa joutua yksikön sisälle ja alentaa eristyskykyä. Tästä voi aiheutua sähköisku. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Tästä voi aiheutua vamma, mikäli jokin putoaa.

5 5 ASENNUSTA VARTEN VAARA Laitteen saa asentaa vain TUKESin hyväksymä asennusliike. Laitteen asennus vaatii erityistietoja ja -taitoja, joten se vaatii ammattihenkilön. Taitamattomasta asennuksesta voi olla seurauksena vesi- ja kylmäainevuotoja ja tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä asenna laitetta helposti syttyvien kaasujen läheisyyteen. Jos kaasu pääsee vuotamaan ja kerääntymään laitteen ympärille, voi se aiheuttaa räjähdyksen. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Sähköistyksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Laite on suojamaadoitettava kunnolla. Puutteellinen suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. VAROITUS Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Jos laitteen käynti on epänormaalia, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteys laitteen toimittajaan. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Ympäristönsuojelun vaatimukset Paristojen hävittäminen paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Laitteen hävittäminen Ohjeet ilmastointilaitteen käyttäjälle Laitteessa on yllä oleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

6 6 OSIEN NIMET Sisäyksikkö Etupaneeli Catechin-suodatin Puhdasilmasuodatin (Lisävaruste) Ilman imuaukko Ilman puhallusaukko Puhaltimen suoja Puhallin Puhallusläppä Lämmönvaihdin Pystysäleikkö Näyttöpaneeli Kaukosäätimen signaalin vastaanottoalue Merkkivalot Sivu 10 Varakäyttö-katkaisin Ulkoyksikkö Ilman imuaukot (takana ja sivussa) Kylmäaineputket Kondenssiveden poistoputki Ilman puhallus Sulatusveden poistumisaukko

7 7 OSIEN NIMET Kaukosäädin Näyttö Signaalin lähetysalue Signaalin toimintaalue on n. 6 m. Kun laite vastaanottaa signaalin, kuluu piip-ääni/ääniä. PÄÄLLE/POIS-painike Puhaltimen nopeuden valitsin Sivu 11 Toiminnon valinta -painike Sivu 9 Jäähdytyksen säästötoiminto (ECONO COOL) Sivu 13 Puhallusläpän ohjauspainike Sivu 11 Lämpötilan asetuspainikkeet Sivu 9 Pysäytysajastimen painike Sivu 13 Käynnistysajastimen painike Sivu 13 TALLENNA -painike Ajan asetuspainikkeet Kellonajan asetus -painike Nollauspainike Sivu 8 Etukansi (avaa liú ttamalla.) Sivu 12 Sivu 8 ja 13 Sivu 8 Kaukosäätimen teline Asenna pidike paikkaan, josta sisäyksikkö vastaanottaa signaalin. Käytä vain laiteen mukana toimitettavaa kaukosäädintä. Älä käytä muita kaukosäätimiä.

8 8 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ennen käyttöä: Kytke virta päälle turvakytkimestä. Kaukosäädin Paristojen asennus 4. Paina RESET-painiketta 1. Poista etukansi 2. Asenna AAA -tyyppiset alkaliparistot 3. Aseta etukansi paikoilleen Varmistu, että paristojen napaisuus on oikein. Älä käytä mangaaniparistoja, sillä se voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriöitä. Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja. Korvaa vanhat paristot kahdella samanlaisella paristolla. Paristojen käyttöikä on noin vuosi. Paristo, jonka viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, voi kuitenkin tyhjentyä nopeammin. Paina nollauspainiketta (RESET) hellävaraisesti ohuella esineellä. Jos RESET painiketta ei ole painettu voi kaukosäätimessä esiintyä toimintahäiriöitä. Kellonajan asettaminen 1. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta 3. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta uudestaan 2. Paina kellonajan asetuspainikkeista oikean kellonaika. Jokainen painallus lisää/vähentää aikaa minuutilla (10:llä minuutilla jos painallus kestää pidempään). Paina Kellonajan asetus-painikkeita varovasti ohuella kärjellä.

9 9 TOIMINNON VALITSEMINEN 1. Paina ON/OFF-painiketta. 2. Valitse toiminto painamalla MODE- painiketta Joka kerran kun tätä painiketta painetaan vaihtuu toiminto järjestyksessä: AUTO-JÄÄHDYTYS-KUIVAUS-LÄMMITYS TOO WARM TOO COOL 3. Paina tai -painikkeita asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa 1 ºC:n. Toiminnon ilmaiseva lamppu Toiminnon pysäyttäminen Paina ON/OFF-painiketta Kun toiminto on kerran valittu käynnistyy se seuraavan kerran painettaessa ON/OFF -painiketta. Näyttö Toiminto Huonelämpötila Laite toimii saavuttaakseen asetetun lämpötilan. Odota, että asetettu lämpötila saavutetaan Noin 2 C tai enemmän, kuin asetuslämpötila Huoneen lämpötila on lähestymässä asetettua lämpötilaa Noin 1-2 C asetuslämpötilasta. Palaa Vilkkuu Ei pala Tietoa multijärjestelmän käytöstä Laite on valmiustilassa. (vain multijärjestelmäkäytössä ) Multijärjestelmä laitteistossa kaksi tai useampi sisäyksikkö voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen kaksi tai useampi sisäyksikköä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, yksikkö jonka toiminto alkaa aikaisemmin käynnistyy. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi vaan ovat valmiustilassa, johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Toiminnon ilmaiseva valo vilkkuu.

10 10 Auto -toiminto (automaattinen vaihtelu) Laite valitsee toiminnon riippuen huoneen lämpötilan ja asetuslämpötilan erosta. AUTO-toiminnossa laite vaihtaa toimintoa (JÄÄHDYTYS LÄMMITYS), kun huoneen lämpötila eroaa 2 C asetuslämpötilasta yli 15 minuutin ajan. Jäähdytys Nauti viileästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. HUOMATUS! Älä käytä jäähdytystä ulkolämpötilan olleessa kovin alhainen (alle -10 ºC). Kondensoitunutta vettä saattaa tippua vahingoittaen huonekaluja ym. Kuivaus Poista kosteus huoneilmasta. Huone viilenee hieman. Et voi asettaa lämpötilaa kuivauksen aikana. Lämmitys Nauti lämpimästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. Varakäyttö Kun et voi käyttää kaukosäädintä Varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää sisäyksikön varakäyttö-painikkeesta. Paina VARAKÄYTTÖ -painiketta Joka kerran kun varakäyttö-painiketta painetaan, toiminto vaihtuu järjestyksessä: jäähdytys, lämmitys ja pysäytys. Varakäynti jäähdytys Varakäynti lämmitys Asetuslämpötila: 24 ºC Puhaltimen nopeus: Keskisuuri Puhallusläpän asento: Automaattinen Pysäytys HUOM! Lämpötilan säätö ei toimi ensimmäiseen 30:een minuuttiin laitteen käydessä testitoiminnolla. Puhaltimen nopeus on asetettu testitoiminnossa kovimmalle tasolle. AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS -TOIMINTO Jos tulee sähkökatko tai virta sammutetaan laitteen päällä ollessa, automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto automaattisesti käynnistää laitteen samoilla asetuksilla, jotka kaukosäätimessä olivat laitteen ollessa käynnissä ennen virran katkeamista. Jos ajastin on ollut asetettuna, peruuntuvat ajastimen asetukset, eikä laite ole käynnissä. Mikäli et halua käyttää tätä toimintoa ota yhteyttä laitteen toimittajaan, sillä laitteen asetuksia tulee muuttaa.

11 11 PUHALTIMEN NOPEUS JA ILMAVIRRAN SUUNTAUS Puhaltimen nopeus ja ilmavirran suuntaus voidaan säätää halutuksi. Muuta puhaltimen nopeutta painamalla FAN painiketta. Joka kerran, kun painiketta painetaan nopeus, muuttuu järjestyksessä: AUTO - hiljainen - pieni - keski - suuri - erittäin suuri Sisäyksiköstä kuluu 2 piip-ääntä kun puhallusasetukena on AUTO. Käytä suuri-painiketta huoneen tehokkaaseen jäähdytykseen/lämmitykseen. On suositeltavaa käyttää hiljaisempaa nopeutta, kun huonetila on jäähtynyt/ lämmennyt Jos laitteen toimintaääni häiritsee untasi, käytä hiljaisinta nopeutta. HUOMAUTUS Multijärjestelmäkäytössä, kun useampi sisäyksikkö käy lämmityksellä puhallusilman lämpötila saattaa olla liian alhainen. Tässä tapauksessa suositellaan käytettäväksi AUTO-toimintoa. Muuttaaksesi pystysuoraa puhallusta, paina puhallusläpän suuntaus-painiketta. Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallusläpän kulma muuttuu järjestyksessä: VANE AUTO (1) (2) (3) (4) (5) SWING Pystysuoran puhalluksen suuntaus AUTO Puhallusläppä asettuu tehokkaimpaan ilmanohjausasentoon: JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA vaakasuoraan asentoon. LÄMMITYKSELLÄ asentoon 5. Manuaalinen Valitse yläasento JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA ja ala-asento LÄMMITYKSELLÄ. Kun puhallusläppä on asetettu asentoon 4 tai 5 JÄÄHDTYKSELLÄ/LÄMMITYKSELLÄ, sen asento muuttuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon 1/2-1 tunnin kuluttua estääkseen veden tippumisen. Pyyhkäisy (SWING) Puhallusläppä vaihtelee ylä ja ala-asennon välillä jatkuvasti. Vaakasuuntauksen säätäminen Säädä säleikköä ennen kuin laite käynnistetään, koska muuten sormet saattavat jäädä automaattisesti kääntyvän puhallusläpän väliin.

12 12 TALLENNA-TOIMINTO (I-save) 1. Paina painiketta laitteen käydessä jäähdytyksellä, jäähdytyksen säästötoiminnolla tai lämmityksellä. 2. Aseta, lämpötila, puhalluksen nopeus ja ilmavirran suuntaus. Kun painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite käynnistyy samoin asetuksin. Voit tallentaa 2 eri asetusta (yhden jäähdytykselle/energian säästötoiminnolle ja yhden lämmitykselle). Valitse huonetilaasi sopivat lämpötila, puhalluksen nopeus ja ilmavirransuun taus -asetukset Normaalisti alhaisin asetuslämpötila lämmitykselle on 16 C. Tallenna- toi minnossa alhaisin asetuslämpötila lämmitykselle on 10 C. Halutessasi asetuslämpötilaksi 10 C, aseta 16 C ja paina. Tallenna-toiminnon peruutus Paina painiketta uudestaan. Voit peruuttaa toiminnon myös painamalla MODE-painiketta. Tallenna-toiminnon kuvaus Yksinkertainen yhden näppäimen painallus, mahdollistaa haluamasi asetukset (esiasetetut). Kun painat painiketta uudestaan siirryt aikaisempaan asetukseen välittömästi. Esimerkkejä käytöstä: Energiaa säästävä käyttö Aseta lämpötila 2-3 C korkeammaksi kuin normaalissa jäähdytyskäytössä ja vastaavasti lämmityksellä 2-3 C alhaisemmaksi. Tämä on hyvä keino, kun huoneessa ei oleskella tai nukkuessa. Satunnaiset asetukset Jos sinulle on usein tarve käyttää normaalitilasta poikkeavia asetuksia, tallenna nämä asetukset i-save -painikkeella. Tällöin on helppo siirtyä asetusryhmästä toiseen käyttämällä vain yhtä painiketta. HUOM! Kun käytössä on multijärjestelmä MXZ-8A140, lämpötilaa ei voi asettaa 10 C:n. Vaikka asetuksena olisi 10 C, ilmastointilaite toimii 16 C.

13 13 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) Käytä tätä toimintoa, kun haluat viihtyisän jäähdytyksen säästämällä energiaa. Paina ECONO COOL JÄÄHDYTYS-painiketta kun laite käy jäähdytyksellä. Kun ECONO COOL JÄÄHDYTYSTOIMINTO on valittuna jäähdytystoiminnossa, pyyhkäisytoiminto pystysuunnassa liikkuu, riippuen ilmastointilaitteen lämpötilasta. Asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 C korkeammaksi kuin jäähdytystoiminnolla on valittu. ECONO JÄÄHDYTYSTOIMINNON PYSÄYTYS ECONO COOL Paina JÄÄHDYTYS-painiketta uudestaan VANE Kun -painiketta painetaan tai toimintoa muutetaan yksikön ollessa ECONO COOL JÄÄHDYTYS TOIMINNOSSA poistuu ECONO COOL JÄÄHDYTYS- TOIMINTO. Mikä on ECONO COOL? Puhallusilman viileä pyyhkäisy (ilman liike) saa ilman tuntumaan viileämmältä kuin seisova ilma. Siis vaikka lämpötila nousee automaattisesti 2 C, on mahdollista saavuttaa tehokas viilennys. AJASTIN TOIMINNOT (KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSAJASTIN) START STOP 1. Paina tai painiketta laitteen ollessa käynnissä. START Ajastin käynnistää: Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana. STOP Ajastin pysäyttää: Laite pysähtyy asetettuna kellonaikana. l tai -valo vilkkuu Varmistu että kellonaika on oikea. Sivu 8 2. Paina (lisätäksesi) ja (vähentääksesi) ajastimen kellonaikaa. Jokainen painallus lisää/vähentää kellonaikaa 10 minuuttia. Aseta aika, kun l tai -valo vilkkuu START STOP 3. Paina tai painiketta peruttaaksesi ajastimen asetukset. HUOM! Ajastin käynnistää ja pysäyttää -toimintoja voidaan käyttää rinnakkain. Asetettu aika joka tulee ensin voimaan on se, mikä kellonaika ensin saavutetaan. merkki osoittaa ajastimen toimintojen järjestyksen. Jos virta katkaistaan tai tulee sähkökatkos kun AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ on aktiivinen katso kohdasta AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO.Sivu Sivu 1210

14 14 LAITTEEN PUHDISTAMINEN Ohjeet: Pysäytä laite ja kytke se pois verkkovirrasta. Varo koskemasta metallisiin osiin käsilläsi Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohenteita, hankaavia jauheita tai hyönteismyrkkyjä. Käytä vain laimennettua ja mietoa puhdistusainetta. Älä kuivata osia suorassa auringonvalossa, lämmössä, tai liekeissä. Älä käytä yli 50 C asteista vettä. Lämmönvaihdin Käytä käsineitä suojataksesi kätesi Käytä pikapuhdistus tarvikkeita (tarvikeosa) Osanumero MAC- 093SS-E Katso lisätiedot pikapuhdistus- tarvikkeiden mukana tulevasta ohjeesta. Etupaneeli Ilmansuodatin (Catechin -suodatin) Puhdista kahden viikon välein. Imuroi suodatin tai pese se haalealla vedellä. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa. Puhdasilmasuodatin Ilmansuodattimen takana Puhdista kolmen kuukauden välein Upota suodatin kehyksineen haaleaan veteen ja huuhtele se. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa ja aseta suodatin huolellisesti paikoilleen Vaihda suodatin kerran vuodessa saadaksesi laitteellesi parhaimman tehon. Osanumero: MAC-408FT-E (lisävaruste) Sarana Saranan vako 1. Nosta etupaneelia kunnes kuule klik-äänen 2. Ota kiinni saranoista, ja vedä ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla Pyyhi paneelia pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pese se vedellä. Älä liota suodatinta vedessä kahta tuntia kauempaa. Kuivaa suodatin huolellisesti varjossa ja asenna se paikoilleen 3. Aseta suodatin paikoilleen seuraamalla irrottamisohjeita vastakkaisessa järjestyksessä. Sulje etupaneeli huolellisesti ja paina kuvan osoittamista kohdista Vedä irrottaaksesi ilmansuodattimesta Mikä on Catechin -ilmansuodatin? Ilmansuodatin on käsitelty luonnon materiaalilla, catechinilla, jota vihreä tee sisältää. Catechin poistaa hajuja sekä puhdistaa huoneilmaa viruksista. Se ei vain paranna huoneilmaa, vaan estää myös virusten ja bakteerien leviämistä huoneilmaan. Hankkiaksesi catechin ilmansuodattimen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. HUOM! Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta laite toimisi parhaimmalla teholla. Se vähentää myös energiankulutusta.

15 15 ILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN (TARVIKEOSA) Kun ilmansuodattimessa oleva lika alentaa suodattimen tehoa on aiheellista vaihtaa se uuteen. Ilmansuodattimen vaihtaminen (noin neljän kuukauden välein) 1. Irrota Catechin-suodatin. 2. Irrota ilmansuodatin (White bellows -mallinen). Ilmansuodatin 3. Asenna uusi Ilmansuodatin. 4. Asenna uusi ilmansuodatin ja sulje etupaneeli huolellisesti. Ilmansuodatin Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, saattaa se alentaa yksikön tehoa tai aiheuttaa veden kondensoitumista ilmanpuhallusaukkoon. Ilmansuodatin on kertakäyttöinen. Suositeltava käyttöikä on n. neljä kuukautta. Jos suodatin kuitenkin tulee jo aikaisemmin tummanruskeaksi, vaihda se välittömästi uuteen. Tarvikeosa (saatavilla jälleenmyyjältäsi) Osan nimi Osan numero Ilmanpuhdistus-suodatin MAC-1300FT

16 16 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Kun alla olevat aiheet on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ongelma Sisäyksikkö Ilmastointilaite ei käynnisty. Kaikki sisäyksikön LED-valot vilkkuvat, Puhallusläppä ei liiku kunnolla. Laite ei toimi kolmeen minuuttiin, kun se käynnistetään uudestaan Sisäyksikön ilman ulostuloaukosta tulee höyryä. Puhallusläpän pyyhkäisytoiminto (SWING) keskeytyy hetkeksi ja käynnistyy sitten uudestaan. Ilmanpuhallussuunta vaihtuu kesken toiminnon. Vaakasäleikön asentoa ei pysty muuttamaan kaukosäätimellä. Käytettäessä lämmitystoimintoa toiminta lakkaa n. 10 minuutiksi. Ilmastointilaite käynnistyy itsestään, kun turvakytkin käännetään päälle -asentoon, vaikka kaukosäädintä ei käytettäisi lainkaan Multijärjestelmä vaikka ON/OFF MU. Sisäyksikkö, joka ei ole käynnissä lämpenee ja siitä kuuluu virtaavan veden ääntä. Kun lämmitystoiminto on valittuna, laite ei lämmitä heti. Selvitys ja tarkistukset Onko virta kytketty turvakytkimestä? Onko sulake palanut? Onko ajastin käynnistää aktiivisena? Onko puhallusläppä kunnolla kiinni? Onko ilmanohjaimet kiinnitetty kunnolla sisäyksikköön? Onko puhaltimen suoja vääntynyt? Tämä on mikroprosessorin suojatoiminto. Ole hyvä ja odota. Laitteen kylmä ilma jäähdyttää nopeasti huoneessa esiintyvän kosteuden ja se muuttuu höyryksi. Tämä on pyyhkäisytoiminnolle ominaista. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa puhalluksen suunta muuttuu automaattisesti asentoon (1) kun toiminto on ollut käynnissä puolesta tunnista tuntiin. Tämä estää veden kondensoitumisen ja tippumisen. Jos ilman lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa tai sulatus on käynnissä, puhallusläppä asettuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon. Ulkoyksikön lämmönvaihtimen sulatus on käynnissä. Tämä kestää korkeintaan 10 minuuttia, joten odota kärsivällisesti. (Kun ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilman kosteusprosentti korkea, muodostuu jäätä.) Näissä malleissa on ns. automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos ilmastointilaite sammutetaan turvakytkimestä, eikä kaukosäätimestä, se käynnistyy välittömästi uudelleen, kun turvakytkin käännetään takaisin päälle -asentoon. Toiminto, joka on voimassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on sama, joka oli voimassa juuri ennen laitteen sammuttamista turvakytkimestä. Pieni määrä kylmäainetta virtaa laitteessa, vaikka se ei olisikaan käynnissä. Kun toiminto käynnistetään ulkoyksikön sulatuksen aikana, kestää vähän aikaa ennen kuin lämmintä ilmaa puhaltuu ulos.

17 17 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ongelma Ulkoyksikkö Ulkoyksikön puhallin ei pyöri vaikka kompressori on käynnissä tai kun käynnistyy lopettaa toimintansa nopeasti. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Ulkoyksiköstä tulee valkoista savua. Kaukosäädin Kaukosäätimen näyttöön ei ilmesty mitään tai näyttö on himmeä. Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen lähettämiä signaaleja. Laite ei jäähdytä/lämmitä kunnolla Ilmastointilaite ei lämmitä tai jäähdytä huonetilaa tehokkaasti. Huonetila ei jäähdy kunnolla. Huonetila ei lämpene kunnolla Lämmityksellä ei lämmintä ilmaa virtaa heti ulos. Selvitys ja tarkistukset Kun ulkolämpötila on alhainen, puhaltimen ei tarvitse käydä koko aikaa tarvittavan jäähdytystehon saavuttamiseksi. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa putket jäähtyvät ja aiheuttavat veden kondensoitumista. Lämmitystoiminnossa lämmönvaihtimen pinnalle kondensoituu vettä. Lämmitystoiminnossa sulatuksen ollessa käynnissä jää ulkoyksikön pinnalta sulaa ja aiheuttaa veden tippumisen. Lämmitystoiminnon aikana sulatustoiminnon muodostama höyry näyttää valkoiselta savulta. Ovatko paristot loppu? Onko paristot asennettu oikein napoihinsa nähden? Onko kaukosäätimen jokin toinen näppäin alhaalla? Onko lämpötila asetettu oikein? Onko puhaltimen asetus oikea? Muuta puhalluksen nopeutta suuremmaksi. Onko suodatin puhdas. Onko sisäyksikön puhallin tai ulkoyksikön lämmönvaihdin puhdas? Tukkiiko jokin sisäyksikön ilman imu/puhallusaukon? Onko ikkuna tai ovi auki? Jos huoneessa käytetään samanaikaisesti tuuletinta tai kaasuliettä jäähdytysala lisääntyy ja aiheuttaa näin riittämätöntä jäähtymistä. Kun ulkolämpötila on korkea, jäähdytysteho voi laskea. Kun ulkolämpötila on alhainen. Lämmitysteho voi olla riittämätön. Tämä on esilämmitysvaihe, jolla varmistetaan, ettei aiheudu ns. kylmää vetoa.

18 18 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ilmanpuhallus Laitteesta tulee outoa hajua. Onko suodatin puhdas? Ovatko sisäyksikön puhallin ja lämmönvaihdin puhtaat? Laite voi imeä itseensä hajuja seinästä, matoista, huonekaluista, tekstiileistä ym. ja puhaltaa niitä huoneilmaan. Äänet Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Laitteesta kuuluu virtaavan veden ääntä. Ääni johtuu etupaneelin laajenemisesta/supistumisesta jonka lämpeneminen/jäähtyminen aiheuttaa. Ääni johtuu kylmäaineen virtaamisesta laitteen sisällä. Laitteesta kuuluu pulppuavaa ääntä. Laitteesta kuuluu sihisevää ääni. Tällaista ääntä saattaa kuulua, kun ulkoilmaa sekoittuu kondenssiveden joukkoon ilmastoinnin poistopuhaltimen tai liesituulettimen käynnistyessä, jolloin vesi saattaa virrata ulos jaksoittain. Kovalla tuulella saattaa kuulua samantyyppistä ääntä. Lämmitystoiminnolla sulatusjakson aikana sisäyksiköstä kuuluu sihisevä ääni. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Sisäyksiköstä vuotaa tai tippuu vettä. Kun ylempi toimintovalo vilkkuu. Kun vuotovirtasuoja katkaisee virransyötön toistuvasti. Ilmastointilaitteen toiminta saattaa aiheuttaa häiriötä radiossa ja televisiossa. Laitteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, tarvitaan ehkä antennivahvistin. Kun kuulet epänormaalia ääntä.

19 19 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan: 1. Käynnistä puhallintoiminto suurimmalla lämpötilalla ja anna sen käydä 3-4 tuntia, jotta ilmastointilaite kuivuu sisältä. 2. Sammuta laite ON/OFF painikkeesta. 3. Katkaise virransyöttö pois turvakytkimestä. 4. Poista kaukosäätimen paristot. Kun ilmastointilaite otetaan käyttöön uudestaan 1. Puhdista ilmansuodatin. Sivu Tarkista, ettei ilman imu/puhallusaukoissa ole mitään esteitä sisä- tai ulkoyksikössä. Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Paikkaan, jossa käsitellään voiteluöljyjä. Paikkaan, jossa öljyä on roiskunut tai joka on täynnä öljyistä savua. Paikkaan jossa on korkeataajuudella toimivia tai langattomia laitteita. Paikkaan, jossa ulkoyksikön ilman ulospuhallusaukko on tukittuna. Paikkaan, jossa ulkoyksikön käyntiäänet saattavat häiritä naapuria.

20 20 TEKNISET ERITTELYT Malli Kokonaisuus - MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH Sisäyksikkö MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE50VA Ulkoyksikkö MUZ-GE25VAH MUZ-GE35VAH MUZ-GE50VAH Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/taajuus, jännite ~/N, 230V, 50Hz Nimellisteho kw - - 2,5 3,2 3,5 4,0 5,0 5,8 Ottoteho kw 0,545 0, ,955 1,515 1,565 Paino Sisäyksikkö kg 10 Ulkoyksikkö kg Kylmäainemäärä kg - 0,8 1,15 IP koodi Sisäyksikkö IP 20 Ulkoyksikkö - IP 24 LP ps Mpa HP ps Mpa - 1,64 4,15 Äänitaso Sisäyksikkö Teho/suuri/keski/ pieni/hiljainen db(a) 42/36/29/21/19 43/36/30/22/19 42/36/30/22/19 49/44/38/33/28 49/44/38/33/28 Ulkoyksikkö,maks Huomautus: Mitoitusolosuhteet 1. Jäähdytys: sisälämpötila 27 C ja suhteellinen kosteus 45 %, ulkolämpötila 35 C. 2. Lämmitys: sisälämpötila 20 C, ulkolämpötila 7 C ja suhteellinen kosteus 80 %. Sisäyksikkö Ulkoyksikkö, maks. MUZ- GE25/35/50VAH Jäähdytys Ylin arvo 32 C 46 C DB Alin Arvo 21 C -10 C DB Lämmitys Ylin arvo 27 C 24 C DB Alin arvo 10 C -25 C DB Mallissa GE 22 ei ole erittelyjä erillisistä toiminnoista. Tämä sisäyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi vain multijärjestelmäkäytössä. Jos haluat tekniset erittelyt multijärjestelmästä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 73/23/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 5VAB BH MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH D35V VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH Z-FD50VABH Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin Käyttöohje PulmoAide lääkeainesumutin Käyttöohje Huom. Laite sisältää sähköisiä ja/tai elektronisia osia, jotka on kierrätettävä EU direktiivin 2012/19/EU- Waste

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit

KÄYTTÖOHJEET. PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit KÄYTTÖOHJEET PLA-kattokasetti- ja PCA-kattomallit Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE AWI826HL AWI835HL AWI8826HL AWI8835HL AWI826HLB AWI835HLB AWI8826HLB AWI8835HLB AWI726HL AWI735HL ML 3.7.2008 v. 1.0 REF09HI REF12HI Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot