Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH"

Transkriptio

1 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja: Scanoffice Oy Mestarintie VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 2 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 5 LAITTEEN OSIEN NIMET 6 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 8 TOIMINNON VALITSEMINEN 9 PUHALTIMEN NOPEUS JA ILMAVIRRAN SUUNTAUS 11 TALLENNA-TOIMINTO (i-save)) 12 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) 13 AJASTINTOIMINNOT (KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYSAJASTIN) 13 LAITTEEN PUHDISTAMINEN 14 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 16 KUN ILMASTOINTILAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN 19 SIJOITUSPAIKKA 19 TEKNISET ERITTELYT 20 TURVALLISUUSOHJEET Koska laitteessa on pyöriviä osia sekä osia, joista voi aiheutua sähköiskun vaara, varmistu että olet lukenut nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Seuraavassa esitellyt osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, joten ole tarkkana niiden kanssa. Kun olet lukenut tämän käyttöohjeen, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Merkit ja niiden selitykset VAARA: Tämä merkki varoittaa vamman tai kuoleman mahdollisuudesta. VAROITUS: Tämä merkki varoittaa esinevahingon mahdollisuudesta. Tässä käyttöohjeessa käytettyjen symbolien selitykset Älä tee! Noudata ohjeita. Älä työnnä sormiasi tai tikkua yms. Älä koskaan nouse seisomaan ulko-/sisäyksikön päälle, äläkä koskaan säilytä mitään niiden päällä. Sähköiskun vaara. Ole varovainen. Varmistu, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Katkaise virransyöttö.

3 3 VAARA Älä jatka verkkojohtoa tai käytä jatkojohtoa. Älä kytke useampaa laitetta yhteen pistokkeeseen. Sähköjohtojen huono, viallinen kosketus, eristys tai sähkövirran ylitys voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Puhdista pistotulppa liasta ja aseta se huolellisesti pistorasiaan. Jos lika kiinnittyy pistokkeeseen tai pistoke ei ole kunnolla paikoillaan, voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä aseta painavia esineitä verkkojohdon päälle, taivuta, naarmuta tai käsittele sitä. Verkkojohto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä pysäytä laitetta turvakytkimestä tai irrota pistotulppaa pistorasiasta laitteen ollessa käynnissä. Tämä voi aiheuttaa kipinästä alkavan tulipalon. Huolehdi, siitä että sammutat laitteen kaukosäätimestä ennen kuin katkaiset virran turvakytkimestä tai irrotat verkkojohdon pistotulpan pistorasiasta. Älä altista ihoasi kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa. Tämä voi vaarantaa terveytesi. Asiakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen, korjata tai uudelleenasentaa laitetta itse. Jos verkkojohto on vioittunut, laitteen maahantuojan tai jälleenmyyjän valtuuttama korjaaja vaihtaa sen vaaran välttämiseksi. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Älä työnnä mitään (esim. sormia tai tikkua) sisäyksikön ilmanottoaukkoon tai ilman puhallusaukkoon. Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vamman. Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), sammuta laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Jos laite jatkaa toimintaa vahingoittuneena voi siitä aiheutua tulipalo tai muuta vahinkoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun ilmastointilaite ei jäähdytä tai lämmitä, on kylmäainevuoto mahdollinen aiheuttaja. Ota tällöin yhteyttä jälleenmyyjääsi. Laitteessa käytettävä kylmäaine on turvallista, eikä se normaalisti pääse vuotamaan. Jos kylmäaine kuitenkin pääsee vuotamaan ja se joutuu kosketuksiin esim. puhalluslämmittimen, öljylämmittimen tai lieden kanssa, voi siitä aiheutua vahingollista kaasua. VAROITUS Älä koske ulkoyksikön ilman imuaukkoon tai sisä- ja ulkoyksikön alumiinilamelleihin. Tästä voi aiheutua vamma. Älä käytä hyönteismyrkkyä tai tulenarkaa aerosolia. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai kotelon vaurioitumisen. Älä suuntaa ilmapuhallusta kohti eläimiä tai kasveja. Tämä voi vahingoittaa eläimiä tai kasveja. Älä aseta sähkölaitteita tai huonekaluja ulko- tai sisäyksikön alle. Vettä saattaa tippua yksiköstä ja se voi vahingoittaa sähkölaitteita tai huonekaluja Älä jätä yksikköä vahingoittuneelle asennusalustalle. Tämä voi aiheuttaa laitteen putoamisen, joka voi aiheuttaa vamman. Älä seiso epävakaalla alustalla huoltaessasi yksikköä. Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vamman. Älä vedä laitteen verkkojohdosta. Johto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalo. Älä lataa tai pura paristoja, äläkä heitä niitä tuleen. Tästä voi aiheutua vuotoja, tulipalo tai räjähdys. Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti liian kosteassa esim. jättämällä ovet tai ikkunat auki. Jos huoneen kosteus on liian suuri (80 % RH) jäähdytystoiminnon ollessa käynnissä voi veden kondensoituminen sisäyksikössä aiheuttaa veden pisarointia ja vahinkoa esimerkiksi kalusteille.

4 4 VAROITUS Älä käytä laitetta seuraavien aineiden ja tavaroiden säilytykseen: ruokatarvikkeet, eläimistö, kasvit ja taide. Se voi aiheuttaa laadun heikkenemistä. Älä aseta kaasuliettä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Kun yksikköä puhdistetaan, tulee laitteen olla kytkettynä pois verkkovirrasta turvakytkimestä, tai pistotulppa irrotettuna pistorasiasta Koska laitteen puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vakavan vamman. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laite pois verkkovirrasta turvakytkimestä, tai irrota verkkojohdon pistotulppa pistorasiasta. Likaa saattaa keräytyä laitteeseen ja voi aiheuttaa tulipalon. Vaihda aina kaksi samanlaista ja samantyyppistä paristoa laitteen kaukosäätimeen. Jos vanhaa ja uutta paristoa käytetään rinnakkain voi siitä seurata kuumenemista, pariston vuotamista tai räjähdys. Jos paristojen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Jos paristojen nestettä joutuu silmiisi, pese huolellisesti ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Ukkosen ja salamoinnin ollessa mahdollista, katkaise virta turvakytkimestä. Salaman aiheuttama ylijännitepiikki saattaa vaurioittaa laitetta. Kun olet käyttänyt laitetta usean käyttökauden ajan. Tarkista ja huolla laite puhdistamisen yhteydessä. Yksikköön saattaa kertyä likaa, joka voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua tai aiheuttaa tukoksen kondenssiveden poistoputkeen, joka voi aiheuttaa veden vuotamisen laitteesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon ja tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi. Älä käsittele katkaisimia tai painikkeita märin käsin. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä tai aseta sen päälle maljakkoa tai lasia. Vesi saattaa joutua yksikön sisälle ja alentaa eristyskykyä. Tästä voi aiheutua sähköisku. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Tästä voi aiheutua vamma, mikäli jokin putoaa.

5 5 ASENNUSTA VARTEN VAARA Laitteen saa asentaa vain TUKESin hyväksymä asennusliike. Laitteen asennus vaatii erityistietoja ja -taitoja, joten se vaatii ammattihenkilön. Taitamattomasta asennuksesta voi olla seurauksena vesi- ja kylmäainevuotoja ja tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä asenna laitetta helposti syttyvien kaasujen läheisyyteen. Jos kaasu pääsee vuotamaan ja kerääntymään laitteen ympärille, voi se aiheuttaa räjähdyksen. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Sähköistyksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Laite on suojamaadoitettava kunnolla. Puutteellinen suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. VAROITUS Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Jos laitteen käynti on epänormaalia, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteys laitteen toimittajaan. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Ympäristönsuojelun vaatimukset Paristojen hävittäminen paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Laitteen hävittäminen Ohjeet ilmastointilaitteen käyttäjälle Laitteessa on yllä oleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

6 6 OSIEN NIMET Sisäyksikkö Etupaneeli Catechin-suodatin Puhdasilmasuodatin (Lisävaruste) Ilman imuaukko Ilman puhallusaukko Puhaltimen suoja Puhallin Puhallusläppä Lämmönvaihdin Pystysäleikkö Näyttöpaneeli Kaukosäätimen signaalin vastaanottoalue Merkkivalot Sivu 10 Varakäyttö-katkaisin Ulkoyksikkö Ilman imuaukot (takana ja sivussa) Kylmäaineputket Kondenssiveden poistoputki Ilman puhallus Sulatusveden poistumisaukko

7 7 OSIEN NIMET Kaukosäädin Näyttö Signaalin lähetysalue Signaalin toimintaalue on n. 6 m. Kun laite vastaanottaa signaalin, kuluu piip-ääni/ääniä. PÄÄLLE/POIS-painike Puhaltimen nopeuden valitsin Sivu 11 Toiminnon valinta -painike Sivu 9 Jäähdytyksen säästötoiminto (ECONO COOL) Sivu 13 Puhallusläpän ohjauspainike Sivu 11 Lämpötilan asetuspainikkeet Sivu 9 Pysäytysajastimen painike Sivu 13 Käynnistysajastimen painike Sivu 13 TALLENNA -painike Ajan asetuspainikkeet Kellonajan asetus -painike Nollauspainike Sivu 8 Etukansi (avaa liú ttamalla.) Sivu 12 Sivu 8 ja 13 Sivu 8 Kaukosäätimen teline Asenna pidike paikkaan, josta sisäyksikkö vastaanottaa signaalin. Käytä vain laiteen mukana toimitettavaa kaukosäädintä. Älä käytä muita kaukosäätimiä.

8 8 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ennen käyttöä: Kytke virta päälle turvakytkimestä. Kaukosäädin Paristojen asennus 4. Paina RESET-painiketta 1. Poista etukansi 2. Asenna AAA -tyyppiset alkaliparistot 3. Aseta etukansi paikoilleen Varmistu, että paristojen napaisuus on oikein. Älä käytä mangaaniparistoja, sillä se voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriöitä. Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja. Korvaa vanhat paristot kahdella samanlaisella paristolla. Paristojen käyttöikä on noin vuosi. Paristo, jonka viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, voi kuitenkin tyhjentyä nopeammin. Paina nollauspainiketta (RESET) hellävaraisesti ohuella esineellä. Jos RESET painiketta ei ole painettu voi kaukosäätimessä esiintyä toimintahäiriöitä. Kellonajan asettaminen 1. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta 3. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta uudestaan 2. Paina kellonajan asetuspainikkeista oikean kellonaika. Jokainen painallus lisää/vähentää aikaa minuutilla (10:llä minuutilla jos painallus kestää pidempään). Paina Kellonajan asetus-painikkeita varovasti ohuella kärjellä.

9 9 TOIMINNON VALITSEMINEN 1. Paina ON/OFF-painiketta. 2. Valitse toiminto painamalla MODE- painiketta Joka kerran kun tätä painiketta painetaan vaihtuu toiminto järjestyksessä: AUTO-JÄÄHDYTYS-KUIVAUS-LÄMMITYS TOO WARM TOO COOL 3. Paina tai -painikkeita asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa 1 ºC:n. Toiminnon ilmaiseva lamppu Toiminnon pysäyttäminen Paina ON/OFF-painiketta Kun toiminto on kerran valittu käynnistyy se seuraavan kerran painettaessa ON/OFF -painiketta. Näyttö Toiminto Huonelämpötila Laite toimii saavuttaakseen asetetun lämpötilan. Odota, että asetettu lämpötila saavutetaan Noin 2 C tai enemmän, kuin asetuslämpötila Huoneen lämpötila on lähestymässä asetettua lämpötilaa Noin 1-2 C asetuslämpötilasta. Palaa Vilkkuu Ei pala Tietoa multijärjestelmän käytöstä Laite on valmiustilassa. (vain multijärjestelmäkäytössä ) Multijärjestelmä laitteistossa kaksi tai useampi sisäyksikkö voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen kaksi tai useampi sisäyksikköä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, yksikkö jonka toiminto alkaa aikaisemmin käynnistyy. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi vaan ovat valmiustilassa, johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Toiminnon ilmaiseva valo vilkkuu.

10 10 Auto -toiminto (automaattinen vaihtelu) Laite valitsee toiminnon riippuen huoneen lämpötilan ja asetuslämpötilan erosta. AUTO-toiminnossa laite vaihtaa toimintoa (JÄÄHDYTYS LÄMMITYS), kun huoneen lämpötila eroaa 2 C asetuslämpötilasta yli 15 minuutin ajan. Jäähdytys Nauti viileästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. HUOMATUS! Älä käytä jäähdytystä ulkolämpötilan olleessa kovin alhainen (alle -10 ºC). Kondensoitunutta vettä saattaa tippua vahingoittaen huonekaluja ym. Kuivaus Poista kosteus huoneilmasta. Huone viilenee hieman. Et voi asettaa lämpötilaa kuivauksen aikana. Lämmitys Nauti lämpimästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. Varakäyttö Kun et voi käyttää kaukosäädintä Varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää sisäyksikön varakäyttö-painikkeesta. Paina VARAKÄYTTÖ -painiketta Joka kerran kun varakäyttö-painiketta painetaan, toiminto vaihtuu järjestyksessä: jäähdytys, lämmitys ja pysäytys. Varakäynti jäähdytys Varakäynti lämmitys Asetuslämpötila: 24 ºC Puhaltimen nopeus: Keskisuuri Puhallusläpän asento: Automaattinen Pysäytys HUOM! Lämpötilan säätö ei toimi ensimmäiseen 30:een minuuttiin laitteen käydessä testitoiminnolla. Puhaltimen nopeus on asetettu testitoiminnossa kovimmalle tasolle. AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS -TOIMINTO Jos tulee sähkökatko tai virta sammutetaan laitteen päällä ollessa, automaattinen uudelleenkäynnistys -toiminto automaattisesti käynnistää laitteen samoilla asetuksilla, jotka kaukosäätimessä olivat laitteen ollessa käynnissä ennen virran katkeamista. Jos ajastin on ollut asetettuna, peruuntuvat ajastimen asetukset, eikä laite ole käynnissä. Mikäli et halua käyttää tätä toimintoa ota yhteyttä laitteen toimittajaan, sillä laitteen asetuksia tulee muuttaa.

11 11 PUHALTIMEN NOPEUS JA ILMAVIRRAN SUUNTAUS Puhaltimen nopeus ja ilmavirran suuntaus voidaan säätää halutuksi. Muuta puhaltimen nopeutta painamalla FAN painiketta. Joka kerran, kun painiketta painetaan nopeus, muuttuu järjestyksessä: AUTO - hiljainen - pieni - keski - suuri - erittäin suuri Sisäyksiköstä kuluu 2 piip-ääntä kun puhallusasetukena on AUTO. Käytä suuri-painiketta huoneen tehokkaaseen jäähdytykseen/lämmitykseen. On suositeltavaa käyttää hiljaisempaa nopeutta, kun huonetila on jäähtynyt/ lämmennyt Jos laitteen toimintaääni häiritsee untasi, käytä hiljaisinta nopeutta. HUOMAUTUS Multijärjestelmäkäytössä, kun useampi sisäyksikkö käy lämmityksellä puhallusilman lämpötila saattaa olla liian alhainen. Tässä tapauksessa suositellaan käytettäväksi AUTO-toimintoa. Muuttaaksesi pystysuoraa puhallusta, paina puhallusläpän suuntaus-painiketta. Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallusläpän kulma muuttuu järjestyksessä: VANE AUTO (1) (2) (3) (4) (5) SWING Pystysuoran puhalluksen suuntaus AUTO Puhallusläppä asettuu tehokkaimpaan ilmanohjausasentoon: JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA vaakasuoraan asentoon. LÄMMITYKSELLÄ asentoon 5. Manuaalinen Valitse yläasento JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA ja ala-asento LÄMMITYKSELLÄ. Kun puhallusläppä on asetettu asentoon 4 tai 5 JÄÄHDTYKSELLÄ/LÄMMITYKSELLÄ, sen asento muuttuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon 1/2-1 tunnin kuluttua estääkseen veden tippumisen. Pyyhkäisy (SWING) Puhallusläppä vaihtelee ylä ja ala-asennon välillä jatkuvasti. Vaakasuuntauksen säätäminen Säädä säleikköä ennen kuin laite käynnistetään, koska muuten sormet saattavat jäädä automaattisesti kääntyvän puhallusläpän väliin.

12 12 TALLENNA-TOIMINTO (I-save) 1. Paina painiketta laitteen käydessä jäähdytyksellä, jäähdytyksen säästötoiminnolla tai lämmityksellä. 2. Aseta, lämpötila, puhalluksen nopeus ja ilmavirran suuntaus. Kun painiketta painetaan seuraavan kerran, ilmastointilaite käynnistyy samoin asetuksin. Voit tallentaa 2 eri asetusta (yhden jäähdytykselle/energian säästötoiminnolle ja yhden lämmitykselle). Valitse huonetilaasi sopivat lämpötila, puhalluksen nopeus ja ilmavirransuun taus -asetukset Normaalisti alhaisin asetuslämpötila lämmitykselle on 16 C. Tallenna- toi minnossa alhaisin asetuslämpötila lämmitykselle on 10 C. Halutessasi asetuslämpötilaksi 10 C, aseta 16 C ja paina. Tallenna-toiminnon peruutus Paina painiketta uudestaan. Voit peruuttaa toiminnon myös painamalla MODE-painiketta. Tallenna-toiminnon kuvaus Yksinkertainen yhden näppäimen painallus, mahdollistaa haluamasi asetukset (esiasetetut). Kun painat painiketta uudestaan siirryt aikaisempaan asetukseen välittömästi. Esimerkkejä käytöstä: Energiaa säästävä käyttö Aseta lämpötila 2-3 C korkeammaksi kuin normaalissa jäähdytyskäytössä ja vastaavasti lämmityksellä 2-3 C alhaisemmaksi. Tämä on hyvä keino, kun huoneessa ei oleskella tai nukkuessa. Satunnaiset asetukset Jos sinulle on usein tarve käyttää normaalitilasta poikkeavia asetuksia, tallenna nämä asetukset i-save -painikkeella. Tällöin on helppo siirtyä asetusryhmästä toiseen käyttämällä vain yhtä painiketta. HUOM! Kun käytössä on multijärjestelmä MXZ-8A140, lämpötilaa ei voi asettaa 10 C:n. Vaikka asetuksena olisi 10 C, ilmastointilaite toimii 16 C.

13 13 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) Käytä tätä toimintoa, kun haluat viihtyisän jäähdytyksen säästämällä energiaa. Paina ECONO COOL JÄÄHDYTYS-painiketta kun laite käy jäähdytyksellä. Kun ECONO COOL JÄÄHDYTYSTOIMINTO on valittuna jäähdytystoiminnossa, pyyhkäisytoiminto pystysuunnassa liikkuu, riippuen ilmastointilaitteen lämpötilasta. Asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 C korkeammaksi kuin jäähdytystoiminnolla on valittu. ECONO JÄÄHDYTYSTOIMINNON PYSÄYTYS ECONO COOL Paina JÄÄHDYTYS-painiketta uudestaan VANE Kun -painiketta painetaan tai toimintoa muutetaan yksikön ollessa ECONO COOL JÄÄHDYTYS TOIMINNOSSA poistuu ECONO COOL JÄÄHDYTYS- TOIMINTO. Mikä on ECONO COOL? Puhallusilman viileä pyyhkäisy (ilman liike) saa ilman tuntumaan viileämmältä kuin seisova ilma. Siis vaikka lämpötila nousee automaattisesti 2 C, on mahdollista saavuttaa tehokas viilennys. AJASTIN TOIMINNOT (KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYSAJASTIN) START STOP 1. Paina tai painiketta laitteen ollessa käynnissä. START Ajastin käynnistää: Laite käynnistyy asetettuna kellonaikana. STOP Ajastin pysäyttää: Laite pysähtyy asetettuna kellonaikana. l tai -valo vilkkuu Varmistu että kellonaika on oikea. Sivu 8 2. Paina (lisätäksesi) ja (vähentääksesi) ajastimen kellonaikaa. Jokainen painallus lisää/vähentää kellonaikaa 10 minuuttia. Aseta aika, kun l tai -valo vilkkuu START STOP 3. Paina tai painiketta peruttaaksesi ajastimen asetukset. HUOM! Ajastin käynnistää ja pysäyttää -toimintoja voidaan käyttää rinnakkain. Asetettu aika joka tulee ensin voimaan on se, mikä kellonaika ensin saavutetaan. merkki osoittaa ajastimen toimintojen järjestyksen. Jos virta katkaistaan tai tulee sähkökatkos kun AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ on aktiivinen katso kohdasta AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO.Sivu Sivu 1210

14 14 LAITTEEN PUHDISTAMINEN Ohjeet: Pysäytä laite ja kytke se pois verkkovirrasta. Varo koskemasta metallisiin osiin käsilläsi Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohenteita, hankaavia jauheita tai hyönteismyrkkyjä. Käytä vain laimennettua ja mietoa puhdistusainetta. Älä kuivata osia suorassa auringonvalossa, lämmössä, tai liekeissä. Älä käytä yli 50 C asteista vettä. Lämmönvaihdin Käytä käsineitä suojataksesi kätesi Käytä pikapuhdistus tarvikkeita (tarvikeosa) Osanumero MAC- 093SS-E Katso lisätiedot pikapuhdistus- tarvikkeiden mukana tulevasta ohjeesta. Etupaneeli Ilmansuodatin (Catechin -suodatin) Puhdista kahden viikon välein. Imuroi suodatin tai pese se haalealla vedellä. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa. Puhdasilmasuodatin Ilmansuodattimen takana Puhdista kolmen kuukauden välein Upota suodatin kehyksineen haaleaan veteen ja huuhtele se. Kuivaa suodatin huolellisesti varjoisassa paikassa ja aseta suodatin huolellisesti paikoilleen Vaihda suodatin kerran vuodessa saadaksesi laitteellesi parhaimman tehon. Osanumero: MAC-408FT-E (lisävaruste) Sarana Saranan vako 1. Nosta etupaneelia kunnes kuule klik-äänen 2. Ota kiinni saranoista, ja vedä ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla Pyyhi paneelia pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pese se vedellä. Älä liota suodatinta vedessä kahta tuntia kauempaa. Kuivaa suodatin huolellisesti varjossa ja asenna se paikoilleen 3. Aseta suodatin paikoilleen seuraamalla irrottamisohjeita vastakkaisessa järjestyksessä. Sulje etupaneeli huolellisesti ja paina kuvan osoittamista kohdista Vedä irrottaaksesi ilmansuodattimesta Mikä on Catechin -ilmansuodatin? Ilmansuodatin on käsitelty luonnon materiaalilla, catechinilla, jota vihreä tee sisältää. Catechin poistaa hajuja sekä puhdistaa huoneilmaa viruksista. Se ei vain paranna huoneilmaa, vaan estää myös virusten ja bakteerien leviämistä huoneilmaan. Hankkiaksesi catechin ilmansuodattimen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. HUOM! Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta laite toimisi parhaimmalla teholla. Se vähentää myös energiankulutusta.

15 15 ILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN (TARVIKEOSA) Kun ilmansuodattimessa oleva lika alentaa suodattimen tehoa on aiheellista vaihtaa se uuteen. Ilmansuodattimen vaihtaminen (noin neljän kuukauden välein) 1. Irrota Catechin-suodatin. 2. Irrota ilmansuodatin (White bellows -mallinen). Ilmansuodatin 3. Asenna uusi Ilmansuodatin. 4. Asenna uusi ilmansuodatin ja sulje etupaneeli huolellisesti. Ilmansuodatin Jos ilmansuodatin on tukkeutunut, saattaa se alentaa yksikön tehoa tai aiheuttaa veden kondensoitumista ilmanpuhallusaukkoon. Ilmansuodatin on kertakäyttöinen. Suositeltava käyttöikä on n. neljä kuukautta. Jos suodatin kuitenkin tulee jo aikaisemmin tummanruskeaksi, vaihda se välittömästi uuteen. Tarvikeosa (saatavilla jälleenmyyjältäsi) Osan nimi Osan numero Ilmanpuhdistus-suodatin MAC-1300FT

16 16 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Kun alla olevat aiheet on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ongelma Sisäyksikkö Ilmastointilaite ei käynnisty. Kaikki sisäyksikön LED-valot vilkkuvat, Puhallusläppä ei liiku kunnolla. Laite ei toimi kolmeen minuuttiin, kun se käynnistetään uudestaan Sisäyksikön ilman ulostuloaukosta tulee höyryä. Puhallusläpän pyyhkäisytoiminto (SWING) keskeytyy hetkeksi ja käynnistyy sitten uudestaan. Ilmanpuhallussuunta vaihtuu kesken toiminnon. Vaakasäleikön asentoa ei pysty muuttamaan kaukosäätimellä. Käytettäessä lämmitystoimintoa toiminta lakkaa n. 10 minuutiksi. Ilmastointilaite käynnistyy itsestään, kun turvakytkin käännetään päälle -asentoon, vaikka kaukosäädintä ei käytettäisi lainkaan Multijärjestelmä vaikka ON/OFF MU. Sisäyksikkö, joka ei ole käynnissä lämpenee ja siitä kuuluu virtaavan veden ääntä. Kun lämmitystoiminto on valittuna, laite ei lämmitä heti. Selvitys ja tarkistukset Onko virta kytketty turvakytkimestä? Onko sulake palanut? Onko ajastin käynnistää aktiivisena? Onko puhallusläppä kunnolla kiinni? Onko ilmanohjaimet kiinnitetty kunnolla sisäyksikköön? Onko puhaltimen suoja vääntynyt? Tämä on mikroprosessorin suojatoiminto. Ole hyvä ja odota. Laitteen kylmä ilma jäähdyttää nopeasti huoneessa esiintyvän kosteuden ja se muuttuu höyryksi. Tämä on pyyhkäisytoiminnolle ominaista. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa puhalluksen suunta muuttuu automaattisesti asentoon (1) kun toiminto on ollut käynnissä puolesta tunnista tuntiin. Tämä estää veden kondensoitumisen ja tippumisen. Jos ilman lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa tai sulatus on käynnissä, puhallusläppä asettuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon. Ulkoyksikön lämmönvaihtimen sulatus on käynnissä. Tämä kestää korkeintaan 10 minuuttia, joten odota kärsivällisesti. (Kun ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilman kosteusprosentti korkea, muodostuu jäätä.) Näissä malleissa on ns. automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos ilmastointilaite sammutetaan turvakytkimestä, eikä kaukosäätimestä, se käynnistyy välittömästi uudelleen, kun turvakytkin käännetään takaisin päälle -asentoon. Toiminto, joka on voimassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on sama, joka oli voimassa juuri ennen laitteen sammuttamista turvakytkimestä. Pieni määrä kylmäainetta virtaa laitteessa, vaikka se ei olisikaan käynnissä. Kun toiminto käynnistetään ulkoyksikön sulatuksen aikana, kestää vähän aikaa ennen kuin lämmintä ilmaa puhaltuu ulos.

17 17 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ongelma Ulkoyksikkö Ulkoyksikön puhallin ei pyöri vaikka kompressori on käynnissä tai kun käynnistyy lopettaa toimintansa nopeasti. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Ulkoyksiköstä tulee valkoista savua. Kaukosäädin Kaukosäätimen näyttöön ei ilmesty mitään tai näyttö on himmeä. Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen lähettämiä signaaleja. Laite ei jäähdytä/lämmitä kunnolla Ilmastointilaite ei lämmitä tai jäähdytä huonetilaa tehokkaasti. Huonetila ei jäähdy kunnolla. Huonetila ei lämpene kunnolla Lämmityksellä ei lämmintä ilmaa virtaa heti ulos. Selvitys ja tarkistukset Kun ulkolämpötila on alhainen, puhaltimen ei tarvitse käydä koko aikaa tarvittavan jäähdytystehon saavuttamiseksi. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa putket jäähtyvät ja aiheuttavat veden kondensoitumista. Lämmitystoiminnossa lämmönvaihtimen pinnalle kondensoituu vettä. Lämmitystoiminnossa sulatuksen ollessa käynnissä jää ulkoyksikön pinnalta sulaa ja aiheuttaa veden tippumisen. Lämmitystoiminnon aikana sulatustoiminnon muodostama höyry näyttää valkoiselta savulta. Ovatko paristot loppu? Onko paristot asennettu oikein napoihinsa nähden? Onko kaukosäätimen jokin toinen näppäin alhaalla? Onko lämpötila asetettu oikein? Onko puhaltimen asetus oikea? Muuta puhalluksen nopeutta suuremmaksi. Onko suodatin puhdas. Onko sisäyksikön puhallin tai ulkoyksikön lämmönvaihdin puhdas? Tukkiiko jokin sisäyksikön ilman imu/puhallusaukon? Onko ikkuna tai ovi auki? Jos huoneessa käytetään samanaikaisesti tuuletinta tai kaasuliettä jäähdytysala lisääntyy ja aiheuttaa näin riittämätöntä jäähtymistä. Kun ulkolämpötila on korkea, jäähdytysteho voi laskea. Kun ulkolämpötila on alhainen. Lämmitysteho voi olla riittämätön. Tämä on esilämmitysvaihe, jolla varmistetaan, ettei aiheudu ns. kylmää vetoa.

18 18 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ilmanpuhallus Laitteesta tulee outoa hajua. Onko suodatin puhdas? Ovatko sisäyksikön puhallin ja lämmönvaihdin puhtaat? Laite voi imeä itseensä hajuja seinästä, matoista, huonekaluista, tekstiileistä ym. ja puhaltaa niitä huoneilmaan. Äänet Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Laitteesta kuuluu virtaavan veden ääntä. Ääni johtuu etupaneelin laajenemisesta/supistumisesta jonka lämpeneminen/jäähtyminen aiheuttaa. Ääni johtuu kylmäaineen virtaamisesta laitteen sisällä. Laitteesta kuuluu pulppuavaa ääntä. Laitteesta kuuluu sihisevää ääni. Tällaista ääntä saattaa kuulua, kun ulkoilmaa sekoittuu kondenssiveden joukkoon ilmastoinnin poistopuhaltimen tai liesituulettimen käynnistyessä, jolloin vesi saattaa virrata ulos jaksoittain. Kovalla tuulella saattaa kuulua samantyyppistä ääntä. Lämmitystoiminnolla sulatusjakson aikana sisäyksiköstä kuuluu sihisevä ääni. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Sisäyksiköstä vuotaa tai tippuu vettä. Kun ylempi toimintovalo vilkkuu. Kun vuotovirtasuoja katkaisee virransyötön toistuvasti. Ilmastointilaitteen toiminta saattaa aiheuttaa häiriötä radiossa ja televisiossa. Laitteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, tarvitaan ehkä antennivahvistin. Kun kuulet epänormaalia ääntä.

19 19 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan: 1. Käynnistä puhallintoiminto suurimmalla lämpötilalla ja anna sen käydä 3-4 tuntia, jotta ilmastointilaite kuivuu sisältä. 2. Sammuta laite ON/OFF painikkeesta. 3. Katkaise virransyöttö pois turvakytkimestä. 4. Poista kaukosäätimen paristot. Kun ilmastointilaite otetaan käyttöön uudestaan 1. Puhdista ilmansuodatin. Sivu Tarkista, ettei ilman imu/puhallusaukoissa ole mitään esteitä sisä- tai ulkoyksikössä. Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Paikkaan, jossa käsitellään voiteluöljyjä. Paikkaan, jossa öljyä on roiskunut tai joka on täynnä öljyistä savua. Paikkaan jossa on korkeataajuudella toimivia tai langattomia laitteita. Paikkaan, jossa ulkoyksikön ilman ulospuhallusaukko on tukittuna. Paikkaan, jossa ulkoyksikön käyntiäänet saattavat häiritä naapuria.

20 20 TEKNISET ERITTELYT Malli Kokonaisuus - MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH Sisäyksikkö MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE50VA Ulkoyksikkö MUZ-GE25VAH MUZ-GE35VAH MUZ-GE50VAH Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/taajuus, jännite ~/N, 230V, 50Hz Nimellisteho kw - - 2,5 3,2 3,5 4,0 5,0 5,8 Ottoteho kw 0,545 0, ,955 1,515 1,565 Paino Sisäyksikkö kg 10 Ulkoyksikkö kg Kylmäainemäärä kg - 0,8 1,15 IP koodi Sisäyksikkö IP 20 Ulkoyksikkö - IP 24 LP ps Mpa HP ps Mpa - 1,64 4,15 Äänitaso Sisäyksikkö Teho/suuri/keski/ pieni/hiljainen db(a) 42/36/29/21/19 43/36/30/22/19 42/36/30/22/19 49/44/38/33/28 49/44/38/33/28 Ulkoyksikkö,maks Huomautus: Mitoitusolosuhteet 1. Jäähdytys: sisälämpötila 27 C ja suhteellinen kosteus 45 %, ulkolämpötila 35 C. 2. Lämmitys: sisälämpötila 20 C, ulkolämpötila 7 C ja suhteellinen kosteus 80 %. Sisäyksikkö Ulkoyksikkö, maks. MUZ- GE25/35/50VAH Jäähdytys Ylin arvo 32 C 46 C DB Alin Arvo 21 C -10 C DB Lämmitys Ylin arvo 27 C 24 C DB Alin arvo 10 C -25 C DB Mallissa GE 22 ei ole erittelyjä erillisistä toiminnoista. Tämä sisäyksikkö on tarkoitettu käytettäväksi vain multijärjestelmäkäytössä. Jos haluat tekniset erittelyt multijärjestelmästä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 73/23/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB 1 Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB ML 11.6.2008 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään

Lisätiedot

SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH

SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-GA25VA(H) MSZ-GA35VA(H) 6.9.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-FA25VA MSZ-FA35VA 2.6.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 5VAB BH MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH D35V VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH Z-FD50VABH Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A

KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A Kiitos, että olet valinnut ZenithAirilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Käyttöohje/Hyundai/seinämallit HSH/HSA-090/120NBE 1/9 LÄMPÖPUMPPUMALLIT HSH-090NBE HSH-120NBE JÄÄHDYTINMALLIT HSA-090NBE HSA-120NBE KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Martinkyläntie

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT (R410A) HSA-094/124HNBE ILMALÄMPÖPUMPPUMALLIT (R410A) HSH-094/124HNBE Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8.

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET 14.5.2008 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL.

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL. KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20 Maahantuoja: Maahantuoja: Scanoffice Oy Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.fi

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL Käyttöohje / ARGO ASR minisarjan kattokasettimallit / 2002-05-03/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL Käyttöohje / ARGO AWR 608-609-612-mallit 2002-04-24/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (laitteen väri: W=valkoinen / H=tummanharmaa / S=hopea)

KÄYTTÖOHJE. (laitteen väri: W=valkoinen / H=tummanharmaa / S=hopea) 1 ML 26.1.2012 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE JET TOWEL -KÄSIKUIVAIMET (lämmittimellä varustetut mallit) JT-SB216JSH-W-E JT-SB216JSH-H-E JT-SB216JSH-S-E (ilman lämmitintä varustetut mallit) JT-SB216KSN-W-E (laitteen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE

ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE ILMANRAIKASTIN KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet o Tämän laitteen käyttö on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. o Lue tarkasti tämän esitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöönottoa. Laitteen väärä

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot