Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos / ML Maahantuoja: Mestarintie 4, VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 2 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 5 OSIEN NIMET 6 KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU 7 ALUE ASETUKSET 10 TOIMINNON VALITSEMINEN 11 PUHALTIMEN NOPEUS JA PUHALLUKSEN SUUNTAUS 13 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖ-TOIMINTO (ECONO COOL) 14 AJASTIMEN KÄYTTÖ (AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ) PLASMA-TOIMINTO PUHDISTUS-TOIMINTO (CLEAN) LAITTEEN PUHDISTAMINEN KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 17 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN 21 SIJOITUSPAIKKA JA SÄHKÖISTYS 21 TURVALLISUUSOHJEET Koska laitteessa on pyöriviä osia sekä osia, joista voi aiheutua sähköiskun vaara, ara, varmistu että olet lukenut nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Seuraavassa esitetyt varoittavat kohdat ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta,,joten ota ne tarkasti huomioon. Kun olet lukenut käyttöohjeen, säilytä se yhdessä asennusohjeen een kanssa helposti saatavilla olevassa paikassa. Merkit ja niiden selitykset VAARA: Tämä merkki varoittaa aa a vakavan vamman tai kuoleman mahdollisuudesta. VAROITUS: Tämä merkki varoittaa vakavasta vaarasta riippuen olosuhteista. Tässä käyttöohjeessa käytettyjen en symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyn n tarran väri on ilmoitettu sulkeissa. Älä tee! e! Noudata ohjeita. Älä työnnä sormiasi tai tikkua yms. (MUSTA) Älä koskaan nouse seisomaan ulko-/sisäyksikön päälle, äläkä koskaan säilytä mitään niiden päällä. (MUSTA) Sähköiskun vaara. Ole varovainen. Älä irrota pistoketta vetämällä itse verkkojohdosta. Katkaise virransyöttö.

3 3 VAARA Älä jatka verkkojohtoa tai käytä jatkojohtoa. Sähköjohtojen huono, viallinen kosketus, eristys tai sähkövirran ylitys voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Älä vedä verkkojohtoa, tai muuntele sitä. Älä myöskään altista verkkojohtoa kuumudelle tai aseta sen päälle painavia esineitä. Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköiskun vaara Älä pysäytä laitetta turvakytkimestä. Tämä voi aiheuttaa kipinästä alkavan tulipalon. Huolehdi, siitä että pysäytät laitteen kaukosäätimestä ennen kuin katkaiset virran turvakytkimestä. Älä altista itseäsi kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa. Tämä voi vaarantaa terveytesi. Asiakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. leenmyyjää Älä työnnä mitään (esim. sormia tai tikkua) ilman imu- tai puhallusaukkoon. ko Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa a vamman. Lapsia tulisi valvoa laitteen olleessa käynnissä, jotta he eivät leikkisi laitteen kanssa Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), amine pysäytä laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Jos laitetta käytetään viallisena voi i siitä itä aiheutua tulipalo tai muuta vahinkoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun ilmastointilaite ei jäähdytä/lämmitä ähdytä/lämmitä, on mahdollista, että laitteessa on kylmäainevuoto. Tässä tapauksessa ota yhteyttä laitteen myyjään. Kylmäainevuodon korjauksen saa tehdä vain valtuutettu ttu huoltosentaja. Ilmastointilaitteessa sa kylmäaineen käyttö on turvallista eikä normaalisti esiinny vuotoja. Jos ilmastointilaitteesta vuotava kylmäaine joutuu kosketuksiin lämmönlähteen kuten puhallinlämmittimen, polttonestekäyttöisen töisen lämmittimen mittime tai kaasulieden kanssa voi muodostua haitallisia kaasuja. VAROITUS Älä koske ke sisä/ulkoyksikön ilman imuaukon alumiinisiin osiin. Tästä voi aiheutua vamma. Älä käytä hyönteismyrkkyä tai tulenarkaa aerosolia. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai kotelon epämuodostuman. Älä suuntaa ilmapuhallusta kohti eläimiä tai kasveja. Tämä voi vahingoittaa eläimiä tai kasveja. Älä asenna kodinkoneita tai huonekaluja suoraan sisä/ulkoyksikön alle. Yksiköstä saattaa tippua vettä, joka johtaa koneiden toimintahäiriöön Älä jätä yksikköä vahingoittuneelle asennusalustalle. Tämä voi aiheuttaa laitteen putoamisen, joka voi aiheuttaa vamman. Älä seiso epävakaalla alustalla huoltaessasi yksikköä. Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vamman. Älä vedä laitteen verkkojohdosta. Johto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalo.

4 4 VAROITUS Älä lataa tai purkaa paristoja, äläkä heitä niitä tuleen. Tästä voi aiheutua vuotoja, tulipalo tai räjähdys. Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti liian kosteassa esim. jättämällä ovet tai ikkunat auki. Jos huoneen kosteus on liian suuri (80% RH) jäähdytystoiminnon ollessa käynnissä voi veden kondensoituminen sisäyksikössä aiheuttaa veden pisarointia ja vahinkoa esimerkiksi kalusteille. Älä käytä laitetta seuraavien aineiden ja tavaroiden säilytykseen: ruokatarvikkeet, eläimistö, kasvit ja taide. Se voi aiheuttaa laadun heikkenemistä. Älä aseta kaasuliettä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Ennen laitteen puhdistamista katkaise virta turvakytkimestä. Koska laitteen puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vakavan van vamman. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise virta turvakytkimestä. Likaa saattaa keräytyä laitteeseen ja voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen tai tulipalon. Vaihda aina kaksi samanlaista ja samantyyppistä paristoa laitteen kaukosäätimeen. kos ät Jos vanhaa ja uutta paristoa käytetään rinnakkain voi siitä seurata kuumenemista, mista pariston vuotamista tai räjähdys. Jos paristojen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Jos paristojen nestettä joutuu silmiisi, pese huolellisesti li ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Tuuleta hyvin käyttäessäsi yksikköä kköä samassa a huoneessa kaasulieden kanssa. Se voi aiheuttaa happivajetta. Ukkosen ja salamoinnin ollessa sa mahdollista katkaise virta turvakytkimestä. Salaman aiheuttama ylijännitepiikki iikki ikki saattaa vahingoittaa laitetta. Kun olet käyttänyt laitetta usean käyttökauden ajan. Tarkista ja huolla laite puhdistamisen yhteydessä. Yksikköön saattaa a kertyä likaa, joka voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua tai aiheuttaa tukoksen kondenssiveden eden poistoputkeen, putkee joka voi aiheuttaa veden vuotamisen laitteesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon on ja tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi. Älä käsittele kytkimiä märin käsin. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä tai aseta sen päälle vettä sisältävää esinettä (esim. kukkamaljakkoa). Vesi saattaa joutua yksikön sisälle ja alentaa eristyskykyä. Tästä voi aiheutua sähköisku. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Tästä voi aiheutua vamma, mikäli jokin putoaa.

5 5 ASENNUSTA VARTEN VAARA Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi asennusta varten. Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja. Laitteen asennus vaatii erityistietoja ja -taitoja, joten se vaatii ammattihenkilön. Taitamattomasta as asennuksesta voi olla seurauksena vesi- ja kylmäainevuotoja ja tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä asenna laitetta helposti syttyvien kaasujen läheisyyteen. Jos kaasu pääsee vuotamaan ja kerääntymään laitteen ympärille, voi se aiheuttaa räjähdyksen. ähdyksen. Laitteen sähköisty on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Sähköistyksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Laite on suojamaadoitettava kunnolla. Puutteellinen suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. VAROITUS Asenna vikavirtasuoja riippuen ilmastointilaitteen ai ttee sijoituspaikasta sp (kosteat tilat ym.). Jos vikavirtasuojaa ei ole asennettu, ettu, voi siitä aiheutua sähköiskun sk vaara. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Jos laitteen käynti on epänormaalia, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteys laitteen toimittajaan. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Ympäristönsuojelun vaatimukset Paristojen hävittäminen paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Laitteen hävittäminen Ohjeet ilmastointilaitteen käyttäjälle Laitteessa on yllä oleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

6 8 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ennen käyttöä: Kytke virta päälle turvakytkimestä. Kaukosäädin Paristojen asennus Varmistu, että olet asettanut sijoituspaikka asetuksen ennen kuin asennat paristot Sivu 9 1. Poista etukansi 3. Aseta etukansi paikoilleen 2. Asenna AAA -tyyppiset alkaliparistot Varmistu, että paristojen napaisuus on oikein. Älä käytä mangaaniparistoja, sillä se voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriöitä. Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja. Korvaa vanhat paristot kahdella samanlaisella paristolla. Paristojen käyttöikä on noin vuosi. Paristo, jonka viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, voi kuitenkin tyhjentyä nopeammin. Kellonajan asettaminen 1. Paina NOLLAUSPAINIKETTA TA (RESET) 2. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta 4. Paina KELLONAJAN AN ASETUS -painiketta uudestaan 3. Paina ajan asetuspainikkeista oikean kellonaika. Jokainen painallus lisää/vähentää aikaa kymmenellä minuutilla Paina RESET ja Kello painikkeita varovasti terävällä kärjellä. Jos RESET painiketta ei ole painettu voi kaukosäätimessä esiintyä toimintahäiriöitä

7 9 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Sisäyksikön sijoittaminen ja ilmastointi alue Varmistu, että kaukosäätimen liukukytkin on asetettu vastaavaan kohtaan, kuin laitteen sijainti huoneessa on. Asennuspaikka: Vasemmalle: Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on alle puoli metriä vasemmalle Keskelle Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on yli puoli metriä vasemmalle tai oikealle Oikealle: Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on alle puoli metriä oikealle vasemmalle keskelle oikealle Alue Vasen Keski Oikea Liukukytkimen asento Liukukytkin u in Kaukosäätimen näyttö Paina Tuntuva lämpötila -painiketta (i-see) jäähdytyksen aikana aktivoidaksesi toiminnon. Paina kevyesti tikulla. Merkki syttyy (Kaukosäätimen näytöllä) lä) Paina Tuntuva lämpötila -painiketta (i-see) uudestaan peruuttaaksesi toiminnon. Tuntuva lämpötila toiminto... i-see Tunnistimet mittaavat jatkuvasti huone-, lattia- ja seinälämpötiloja, ja säätävät lämpötilaa arvioimalla lämpötilan, jonka huoneessaolija tuntee (tuntuva lämpötila) Huonelämpötila Lattian ja seinien lämpötila 47% 30,9% 20,7% Ilman suhteellinen kosteus i-see-tunnistimet Kun ALUE (AREA) asetus ei ole päällä, i-see-tunnistimen mittaussektori riippuu ilmastointilaitteen sijoituspaikasta. Asennuspaikka Asennettu vasemmalle Asennettu keskelle Asennettu oikealle Kuva tunnistimen mittaussektoreista HUOM! Älä koske i-see tunnistimiin, sillä siitä voi aiheutua tunnistimen toimintahäiriö

8 11 TOIMINNON VALITSEMINEN 1. Paina ON/OFF-painiketta. 2. Valitse toiminto painamalla MODE- painiketta Joka kerran kun tätä painiketta painetaan vaihtuu toiminto järjestyksessä: AUTO-JÄÄHDYTYS-KUIVAUS-LÄMMITYS WARM TOO TOO COOL 3. Paina tai -painikkeita asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa 1 ºC:n. Toiminnon pysäyttäminen Paina ON/OFF-painiketta Kun toiminto on kerran valittu käynnistyy nistyy se seuraavan kerran painettaessa ON/OFF -painiketta. Auto -toiminto (automaattinen toiminnon valinta) Laite valitsee toiminnon riippuen huoneen lämpötilan lan ja asetuslämpötilan s erosta. AUTO-toiminnossa laite vaihtaa toimintoa (JÄÄHDYTYS LÄMMITYS), kun huoneen lämpötila eroaa 2 C asetuslämpötilasta yli 15 minuutin ajan. HUOM! Jos kaksi sisäyksikköä toimii multijärjestelmä lmä laitteistossa, teistossa, voi olla että yksikkö, joka käy AUTO-toiminnolla, ei pysty vaihtelemaan jäähdytys- ja lämmitystoiminnon toiminnon välillä, lä vaan siirtyy valmiustilaan. Katso lisätiedot ohessa esitetystä multijärjestelmäkäytöstä. Jäähdytys Nauti viileästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. Älä käytä jäähdytystä ulkolämpötilan olleessa kovin alhainen (alle -10 ºC). Kondensoitunutta vettä saattaa tippua ja vahingoittaen huonekaluja a ym. Kuivaus Poista kosteus huoneilmasta. Huone viilenee hieman. Et voi asettaa lämpötilaa kuivauksen aikana. Lämmitys Nauti lämpimästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla.

9 12 Kun et voi käyttää kaukosäädintä (varakäyttö) Varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää sisäyksikön varakäyttö-painikkeesta. Paina VARAKÄYTTÖ -painiketta Joka kerran kun varakäyttö-painiketta painetaan, toiminto vaihtuu järjestyksessä: jäähdytys, lämmitys ja pysäytys. Varakäynti jäähdytys Varakäynti lämmitys Pysäytys Asetuslämpötila: 24 ºC Puhaltimen nopeus: Keskisuuri suuri Puhallusläpän asento: Automaattinen n HUOM! Lämpötilan säätö ei toimi ensimmäiseen 30:een minuuttiin laitteen käydessä testitoiminnolla, laite on kytketty jatkuvaan käyttöön. Puhaltimen nopeus on asetettu testitoiminnossa kovimmalle tasolle le ja se vaihtuu keskitasoiseksi 30:n minuutin kuluttua AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Y S TOIMINTO Laitteisto on varustettu uudelleenkäynnistys-toiminnolla. Kun virta kytketään, laite käynnistyy samoin kaukosäätimen asetuksin kuin se oli ennen virransyötön katkaisua. k Jos ajastin on ollut asetettuna, peruuntuvat ajastimen asetukset. Mikäli et halua käyttää tätä toimintoa ota yhteyttä tä laitteenen toimittajaan, sillä laitteen asetuksia tulee muuttaa. Tietoa multijärjestelmän män käytöstä Multijärjestelmä laitteistossa kaksi ksi tai useampia sisäyksiköitä voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen pu kaksi ksi tai useampia sisäyksiköitä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, en, yksikkö jonka toiminto alkaa aikaisemmin käynnistyy. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Tässä tapauksessa käynnistä sisäyksiköt aina samalla toiminnolla. olla.

10 13 PUHALTIMEN NOPEUS JA PUHALLUKSEN SUUNTAUS Muuta puhaltimen nopeutta painamalla FAN -painiketta. Joka kerran kun painiketta painetaan nopeus muuttuu järjestyksessä: AUTO - alhainen - keski - suuri - supersuuri Sisäyksiköstä kuuluu kaksi piip-ääntä kun puhalluksen nopeutena on AUTO. Käytä supersuurta puhallinnopeutta, kun haluat jäähdyttää/ lämmittää huonetilan tehokkaammin. Jos laiteen toimintaääni häiritsee sinua unen aikana, käytä alhaista puhallinnopeutta. Muuttaaksesi pystysuoraa puhallusta, paina puhallusläpän än suuntaus-painiketta. VANE Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallusläpän pän asento muuttuu järjestyksessä: AUTO (1), ( 2), (3), (4), (SWING) Sisäyksiköstä kuuluu kaksi piip-ääntä kun puhallusläppä l p säätyy AUTOtoiminnolla. Muuttaaksesi vaakasuoraa puhallusta, paina pystysäleikön y suuntaus-painiketta Joka kerran kun painiketta a painetaan, pystysäleikön asento muuttuu järjestyksessä: Pystysuoran puhalluksen suuntaus Pyyhkäisy AUTO Puhallusläppä asettuu tehokkaimpaan ilmanohjausasentoon: JÄÄHDYTYK- SELLÄ/KUIVAUKSELLA vaakasuoraan asentoon. LÄMMITYKSELLÄ alaasentoon Manuaalinen Valitse yläasento JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA ja ala-asento LÄM- MITYKSELLÄ. Kun puhallusläppä on asetettu asentoon 4 tai 5 JÄÄHDTYK- SELLÄ/LÄMMITYKSELLÄ, sen asento muuttuu automaattisesti vaa- kasuoraan asentoon tunnin kuluttua estääkseen veden tippumisen Pyyhkäisy yhkäisy (SWING) Puhallusläppä vaihtelee ylä ja ala-asennon välillä jatkuvasti.

11 14 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) Suorita seuraavat toiminnot kun yksikkö on käynnissä JÄÄHDY- TYS-toiminnolla (COOL). Paina ECONO COOL JÄÄHDYTYS -painiketta Kun (ECONO COOL JÄÄHDYTYS) toiminto on valittuna jäähdytystoiminnossa, pyyhkäisytoiminto pystysuunnassa liikkuu, riippuen ilmastointilaitteen lämpötilasta. Asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 C korkeammaksi kuin jäähdytystoiminnolla toiminno on valittu. ECONO JÄÄHDYTYSTOIMINNON PYSÄYTYS ECONO COOL Paina JÄÄHDYTYS-painiketta uudestaan VANE Kun -painiketta painetaan tai toimintoa muutetaan yksikön ollessa ECONO COOL JÄÄHDYTYS -toiminnossa poistuu ECONO O COOL JÄÄHDYTYS -toiminto. Mikä on ECONO COOL? Puhallusilman viileä pyyhkäisy (ilman liike) saa ilman tuntumaan tumaa viileämmältä kuin seisova ilma. Siis vaikka lämpötila nousee automaattisesti 2 C, on mahdollista saavuttaa miellyttävä mukavuustaso ja näin säästää ästää energiaa. AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ ÄÄ START STOP 1. Paina tai painiketta laitteen ollessa käynnissä. START Ajastin käynnistää: Laite käynnistyy asetettuna ettuna kellonaikana. an STOP Ajastin pysäyttää: Laite pysähtyy y asetettuna ettuna kellonaikana. l tai -valo vilkkuu u Varmistu että kellonaika on oikea. Sivu 8 2. Paina (lisätäksesi) si) ja (vähentääksesi) ajastimen kellonaikaa. Jokainen painallus lisää/vähentää kellonaikaa 10 minuuttia. START STOP 3. Paina tai painiketta peruttaaksesi ajastimen asetukset. HUOM! Ajastin käynnistää ja pysäyttää -toimintoja voidaan käyttää rinnakkain. Asetettu aika joka tulee ensin voimaan on se, mikä kellonaika ensin saavutetaan. merkki osoittaa ajastimen toimintojen järjestyksen. Jos virta katkaistaan kit tai tulee sähkökatkos kun AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ on aktiivinen katso kohdasta AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO. Sivu 12

12 15 PLASMA TOIMINTO Valitse PLASMA -toiminto painamalla -painiketta. PLASMA valo syttyy kaukosäätimen näytölle. Peruuta PLASMA toiminto painamalla painiketta uudestaan. PLASMA- toiminnon kuvaus PLASMA HAJUNPOISTO poistaa huoneessa olevia hajuja ja kaasuja a kuten absorboimalla ja pilkkomalla hajumolekyylejä kuten esimerkiksi formaldehydia. PLASMA ILMANPUHDISTUS puhdistaa huoneen ilmaa suodattamalla siitä tupakansavua ja allergeeneja kuten siitepölyä ja pölyä. Suodattimen tim toiminta perustuu plasmaelektrodin tuottamiin negatiivisiin ioneihin. PUHDISTUS TOIMINTO Valitse PUHDISTUS -toiminto painamalla painiketta. Laite suorittaa puhdistustoiminnon, kun laite pysäytetään ytetään ON/OFF-painikkeesta tai kun ajastin pysäyttää JÄÄHDY- TYKSEN/KUIVAUKSEN. PUHDISTUSVALO (CLEAN) syttyy yy näytölle Puhdistustoiminto ei aktivoidu, jos laite on ollut käynnissä jäähdytyksellä alle kolme minuuttia tai kuivauksella alle kuusi minuuttia. Peruuta PUHDISTUS toiminto painamalla alla painiketta uudestaan. ON/OFF-painikkeen painaminen aminen ei peruuta puhdistustoimintoa. PUHDISTUS -toiminnon kuvaus Puhdistustoiminto auttaa aa pitämään laitteen puhtaana estäen homeen kasvamisen muodostamalla vähäisiä määriä otsonia*. Se käynnistää puhalluksen luks noin 40 minuutiksi. On suositeltavaa, että puhdistustoiminto on aktivoituna kaiken aikaa. *noin 0.01 ppm pm ulospuhaltuvassa ilmassa. Määrä on samantasoinen kuin esim. metsissä eikä ole ihmiselle vaarallista. HUOM! Puhallin lin ei pyöri ensimmäiseen 15 minuuttiin PUHDISTUSTOIMINNON alkaessa. Monilaite - järjestelmässä, sisäyksikkö saattaa lämmetä. Tässä tapauksessa puhdistustoiminto peruuntuu automaattisesti, jotta estettäisiin huoneilman lämpötilan nousu.

13 18 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Kun alla olevat aiheet on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ongelma Sisäyksikkö Ilmastointilaite ei käynnisty. Kaikki sisäyksikön LED-valot vilkkuvat, Puhallusläppä ei liiku kunnolla. Laite ei toimi kolmeen minuuttiin, kun se käynnistetään uudestaan Selvitys ja tarkistukset Onko virta kytketty turvakytkimestä? Onko sulake palanut? Onko ajastin käynnistää aktiivisena? Sivu 14 Onko puhallusläppä kunnolla kiinni? Sivu 16 Onko ilmanohjaimet kiinnitetty kunnolla la sisäyksikköön? Sivu 17 Onko puhaltimen suoja vääntynyt? Tämä on mikroprosessorin rin suojatoiminto. Ole hyvä ja odota. Sisäyksikön ilman ulostuloaukosta tulee höyryä. Puhallusläpän pyyhkäisytoiminto (SWING) keskeytyy hetkeksi ja käynnistyy sitten uudestaan. Ilmanpuhallussuunta vaihtuu kesken toiminnon. Vaakasäleikön asentoa ei pysty muuttamaan kaukosäätimellä. Käytettäessä lämmitystoimintoa toiminta lakkaa n. 10 minuutiksi. Laitteen kylmä ilma jäähdyttää nopeasti huoneessa esiintyvän kosteuden ja ase muuttuu höyryksi. Tämä on pyyhkäisytoiminnolle noll ominaista. Jäähdytys- (COOL) OL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa puhalluksen suunta unt muuttuu automaattisesti asen- toon (1) kun toiminto on ollut käynnissä puolesta tunnista tuntiin. Tämä estää veden kondensoitumisen ja tippumisen. Jos ilman lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa tai sulatus on käynnissä, puhallusläppä asettuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon. Ulkoyksikön lämmönvaihtimen sulatus on käynnissä. Tämä kestää korkeintaan 10 minuuttia, joten odota kärsivällisesti. (Kun ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilman kosteusprosentti korkea, muodostuu jäätä.) Ilmastointilaite aite käynnistyy y itsestään, kun turvakytkin käännetään n päälle -asentoon, vaikka kaukosäädintä ei käytettäisi i lainkaan Laite ei pysähdy vaikka ON/OFF -painiketta painetaan. PUHDISTUS-valo (CLEAN) vilkkuu Näissä malleissa on ns. automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos ilmastointilaite sammutetaan turvakytkimestä, eikä kaukosäätimestä, se käynnistyy välittömästi uudelleen, kun turvakytkin käännetään takaisin päälle -asentoon. Toiminto, joka on voimassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on sama, joka oli voimassa juuri ennen laitteen sammuttamista turvakytkimestä. Sivu 12 Palaako PUHDISTUS -valo (CLEAN). Kun PUHDIS- TUS-valo palaa laite suorittaa puhdistustoiminnon. Sivu 15 Laite suorittaa puhdistustoimintoa. Sivu 15

14 19 Ongelma Monilaite -järjestelmä Monilaite -järjestelmässä sisäyksikkö joka ei ole toiminnassa lämpenee ja siitä kuuluu virtaavan veden ääntä. Selvitys ja tarkistukset Vähäinen määrä jäähdytysnestettä virtaa sisäyksikössä, vaikka yksikkö ei ole toiminnassa. Kun lämmitystoiminto on valittuna lämmitys ei käynnisty heti. Kun toiminto käynnistetään ulkoyksikön sulatuksen aikana, kestää vähän aikaa ennen kuin lämmintä ilmaa puhaltuu ulos. Ulkoyksikkö Ulkoyksikön puhallin ei pyöri vaikka kompressori on käynnissä tai kun käynnistyy lopettaa toimintansa nopeasti. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Ulkoyksiköstä tulee valkoista savua. Kun ulkolämpötila on alhainen, puhaltimen ei tarvitse käydä koko aikaa tarvittavan an jäähdytystehon yst hon saavutta- a- miseksi. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa ois putket jäähtyvät ja aiheuttavat tavat veden kondensoitumista. Lämmitystoiminnossa lämmönvaihtimen imen pinnalle kondensoituu u vettä. Lämmitystoiminnossa mit sulatuksen ollessa käynnissä jää ulkoyksikön kön pinnalta sulaa a ja aiheuttaa veden tippumi- sen. Lämmitystoiminnon imi non aikana ana sulatustoiminnon muodostama höyry näyttää tää valkoiselta savulta. Kaukosäädin Kaukosäätimen näyttöön ei ilmesty mitään tai näyttö tö on himmeä. Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen ät lähettämiä signaaleja. Laite ei jäähdytä/lämmitä kunnolla Ilmastointilaite ei lämmitä ä tai jäähdytä huonetilaa tehokkaasti. Ovatko paristot loppu? Sivu 8 Onko paristot asennettu oikein napoihinsa nähden? Sivu 8 Onko kaukosäätimen jokin toinen näppäin alhaalla? Onko lämpötila asetettu oikein? Sivu 11 Onko puhaltimen asetus oikea? Muuta puhalluksen nopeutta suuremmaksi. Sivu 13 Onko suodatin puhdas. Sivu 16 Onko sisäyksikön puhallin tai ulkoyksikön lämmönvaihdin puhdas? Sivu 16 Tukkiiko jokin sisäyksikön ilman imu/puhallusaukon? Onko ikkuna tai ovi auki? Huonetila ei jäähdy kunnolla. Jos huoneessa käytetään samanaikaisesti tuuletinta tai kaasuliettä jäähdytysala lisääntyy ja aiheuttaa näin riittämätöntä jäähtymistä. Kun ulkolämpötila on korkea, jäähdytysteho voi laskea. Huonetila ei lämpene kunnolla Lämmityksellä ei lämmintä ilmaa virtaa heti ulos. Kun ulkolämpötila on alhainen. Lämmitysteho voi olla riittämätön. Tämä on esilämmitysvaihe, jolla varmistetaan, ettei aiheudu ns. kylmää vetoa.

15 20 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ongelma Selvitys ja tarkistukset Ilmanpuhallus Laitteesta tulee outoa hajua. Äänet Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Laitteesta kuuluu virtaavan veden ääntä. Laitteesta kuuluu pulppuavaa ääntä. Laitteesta kuuluu sihisevää ääni.. Sisäyksiköstä kuuluu mekaanista ääntä. Onko suodatin puhdas? Sivu 16 Ovatko sisäyksikön puhallin ja lämmönvaihdin puhtaat? Sivu 16 Laite voi imeä itseensä hajuja seinästä, ä, matoista, huonekaluista, tekstiileistä ym. ja puhaltaa niitä huoneilmaan. PLASMA-toiminnon aikana voi tulla vähäistä otsonin hajua. Tämä ei ole toimintahäiriö. Ääni johtuu etupaneelin laajenemisesta/ supistumisesta jonka lämpeneminen/ jäähtyminen n aiheuttaa. Ääni johtuu kylmäaineen virtaamisesta amisest laitteen sisällä. ä. Tällaista ääntä saattaa kuulua, kun ulkoilmaa sekoittuu kondenssiveden sive joukkoon ilmastoin- nin poistopuhaltimen ime tai liesituulettimen käynnistyessä, jolloin loin vesi saattaa virrata ulos jaksottain. Kovalla tuulella saattaa kuulua samantyyppistä ääntä. änt Kylmäaineen virtauksen suunta muuttuu, ja ääni johtuu siitä. Tämä aiheutuu kompressorin tai puhaltimen käynnistymisestä/sammumisesta. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Sisäyksiköstä vuotaa tai tippuu vettä. Kun ylempi toimintovalo vilkkuu. Kun vuotovirtasuoja katkaisee kais virransyötön toistuvasti. Jos laite ei vastaanota kaukosäätimen signaalia, voi se johtua siitä, että huoneessa on käytössä on/off-tyyppinen loistevalolamppu amppu (lamppu jossa muun Ilmastointilaitteen toiminta saattaa aiheuttaa häiriötä radiossa ja televisiossa. Laitteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, tarvitaan an ehkä antennivahvistin. Kun kuulet epänormaalia ääntä.

16 21 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan: 1. Käynnistä puhallintoiminto suurimmalla lämpötilalla ja anna sen käydä 3-4 tuntia, jotta ilmastointilaite kuivuu sisältä. Sivu Sammuta laite ON/OFF painikkeesta. 3. Katkaise virransyöttö pois turvakytkimestä. 4. Poista kaukosäätimen paristot. Kun ilmastointilaite otetaan käyttöön uudestaan 1. Puhdista ilmansuodatin. Sivu Tarkista, ettei ilman imu/puhallusaukoissa ole mitään esteitä sisä- tai ulkoyksikössä. Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Paikkaa, jossa käsitellään voiteluöljyjä. Suolaisiin paikkoihin, kuten merenrannalle. Paikkaan, jossa sulfidisia kaasuja syntyy, kuten lämpimiin lähteiden läheisyyteen. een. Paikkaan, jossa öljyä on roiskunut tai joka on täynnä nä öljyistä savua. Paikkaan jossa on korkeataajuudella toimivia tai langattomia laitteita. Paikkaan, jossa ulkoyksikön ilman ulospuhallusaukko usaukko ukko on tukittuna. Paikkaan, jossa ulkoyksikön toimintaäänet änet saattavat attavat häiritä naapuria. Sähköistys Käytä erillistä virtapiiriä yksinomaan ilmastointilaitteelle Ota huomioon laitten tarvitsema ottoteho Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ksiä, ota yhteyttä yttä jälleenmyyjääsi Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loistelampusta häiriöi- den välttämiseksi. Loisteputkivalaisin Ulkoyksikön sijaintipaikan tulisi olla vähintään 3 m päässä television, radion ja muiden vastaavien laitteiden antenneista. Mikäli ilmastointilaite aiheuttaa häiriöitä television tai radion lähetyksiin, välimatkaa ilmastointilaitteen ja em. laitteiden Hyvin tuuletettu kuiva paikka. Riittävä välimatka kuvan tai äänen häiriöiden välttämiseksi 1 m 1 m

17 22 ERITTELYT Malli Sisäyksikkö MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA MSZ-FD50VAH Ulkoyksikkö MUZ-FD25VA MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VABH MUZ-FD50VABH Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/Taajuus, jännite ~/N, 230 V, 50Hz ~/N, 230 V, 50Hz ~/N, 230 V, 50Hz Kapasiteetti, nimellisteho kw Ottoteho kw 2,5 3,2 2,5 3,2 3,5 4,0 3,5 4,0 5,0 6,0 0,485 0,610 0,485 0,600 0,850 0,865 0,835 0,8400 1, ,610 Paino Sisäyksikkö kg Ulkoyksikkö kg Kylmäainemäärä kg 1,15 1,1515 1,55 IP koodi Sisäyksikkö IP 20 IP 20 IP 20 Ulkoyksikkö IP 24 IP 24 IP 24 LP ps MPa 1,64 1,64 1,64 LP ps MPa 4,15 4,15 4,15 Äänitaso Sisäyksikkö Teho/suuri/keski/ pieni db(a) 42/36/ 29/20 43/36/ 29/20 42/36/ / 29/ /36/ 29/ /36/ 29/21 44/36/ 29/21 43/36/ 29/21 44/36/ 29/21 52/43/ 37/27 Ulkoyksikkö db(a) Huomautus: Mitoitusolosuhteet suhte 1. Jäähdytys: sisälämpötila la 27 C ja suhteellinen kosteus 45 %, ulkolämpötila 35 C. 2. Lämmitys: sisälämpötila ila 20 C, ulkolämpötila l 7 C ja suhteellinen kosteus 80 %. Taattu toiminta-alue ta-alue Sisäyksikkö Ulkoyksikkö MUZ-FD25/35/50VABH Jäähdytys Ylin arvo 32 C DB 46 C DB Alin arvo 21 C DB -10 C DB Lämmitys Ylin arvo 27 C DB 24 C DB Alin arvo 16 C DB -25 C DB CDB = Kuivan lämpömittarin lämpötila

18 23 Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 2006/95/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ:

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: FI KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten Art.nr. 172773-01 Yleistä Kosteudenpoistaja on kannettava

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot