Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos / ML Maahantuoja: Mestarintie 4, VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 2 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 5 OSIEN NIMET 6 KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU 7 ALUE ASETUKSET 10 TOIMINNON VALITSEMINEN 11 PUHALTIMEN NOPEUS JA PUHALLUKSEN SUUNTAUS 13 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖ-TOIMINTO (ECONO COOL) 14 AJASTIMEN KÄYTTÖ (AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ) PLASMA-TOIMINTO PUHDISTUS-TOIMINTO (CLEAN) LAITTEEN PUHDISTAMINEN KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 17 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN 21 SIJOITUSPAIKKA JA SÄHKÖISTYS 21 TURVALLISUUSOHJEET Koska laitteessa on pyöriviä osia sekä osia, joista voi aiheutua sähköiskun vaara, ara, varmistu että olet lukenut nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Seuraavassa esitetyt varoittavat kohdat ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta,,joten ota ne tarkasti huomioon. Kun olet lukenut käyttöohjeen, säilytä se yhdessä asennusohjeen een kanssa helposti saatavilla olevassa paikassa. Merkit ja niiden selitykset VAARA: Tämä merkki varoittaa aa a vakavan vamman tai kuoleman mahdollisuudesta. VAROITUS: Tämä merkki varoittaa vakavasta vaarasta riippuen olosuhteista. Tässä käyttöohjeessa käytettyjen en symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyn n tarran väri on ilmoitettu sulkeissa. Älä tee! e! Noudata ohjeita. Älä työnnä sormiasi tai tikkua yms. (MUSTA) Älä koskaan nouse seisomaan ulko-/sisäyksikön päälle, äläkä koskaan säilytä mitään niiden päällä. (MUSTA) Sähköiskun vaara. Ole varovainen. Älä irrota pistoketta vetämällä itse verkkojohdosta. Katkaise virransyöttö.

3 3 VAARA Älä jatka verkkojohtoa tai käytä jatkojohtoa. Sähköjohtojen huono, viallinen kosketus, eristys tai sähkövirran ylitys voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Älä vedä verkkojohtoa, tai muuntele sitä. Älä myöskään altista verkkojohtoa kuumudelle tai aseta sen päälle painavia esineitä. Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköiskun vaara Älä pysäytä laitetta turvakytkimestä. Tämä voi aiheuttaa kipinästä alkavan tulipalon. Huolehdi, siitä että pysäytät laitteen kaukosäätimestä ennen kuin katkaiset virran turvakytkimestä. Älä altista itseäsi kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa. Tämä voi vaarantaa terveytesi. Asiakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. leenmyyjää Älä työnnä mitään (esim. sormia tai tikkua) ilman imu- tai puhallusaukkoon. ko Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa a vamman. Lapsia tulisi valvoa laitteen olleessa käynnissä, jotta he eivät leikkisi laitteen kanssa Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), amine pysäytä laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Jos laitetta käytetään viallisena voi i siitä itä aiheutua tulipalo tai muuta vahinkoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun ilmastointilaite ei jäähdytä/lämmitä ähdytä/lämmitä, on mahdollista, että laitteessa on kylmäainevuoto. Tässä tapauksessa ota yhteyttä laitteen myyjään. Kylmäainevuodon korjauksen saa tehdä vain valtuutettu ttu huoltosentaja. Ilmastointilaitteessa sa kylmäaineen käyttö on turvallista eikä normaalisti esiinny vuotoja. Jos ilmastointilaitteesta vuotava kylmäaine joutuu kosketuksiin lämmönlähteen kuten puhallinlämmittimen, polttonestekäyttöisen töisen lämmittimen mittime tai kaasulieden kanssa voi muodostua haitallisia kaasuja. VAROITUS Älä koske ke sisä/ulkoyksikön ilman imuaukon alumiinisiin osiin. Tästä voi aiheutua vamma. Älä käytä hyönteismyrkkyä tai tulenarkaa aerosolia. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai kotelon epämuodostuman. Älä suuntaa ilmapuhallusta kohti eläimiä tai kasveja. Tämä voi vahingoittaa eläimiä tai kasveja. Älä asenna kodinkoneita tai huonekaluja suoraan sisä/ulkoyksikön alle. Yksiköstä saattaa tippua vettä, joka johtaa koneiden toimintahäiriöön Älä jätä yksikköä vahingoittuneelle asennusalustalle. Tämä voi aiheuttaa laitteen putoamisen, joka voi aiheuttaa vamman. Älä seiso epävakaalla alustalla huoltaessasi yksikköä. Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vamman. Älä vedä laitteen verkkojohdosta. Johto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalo.

4 4 VAROITUS Älä lataa tai purkaa paristoja, äläkä heitä niitä tuleen. Tästä voi aiheutua vuotoja, tulipalo tai räjähdys. Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti liian kosteassa esim. jättämällä ovet tai ikkunat auki. Jos huoneen kosteus on liian suuri (80% RH) jäähdytystoiminnon ollessa käynnissä voi veden kondensoituminen sisäyksikössä aiheuttaa veden pisarointia ja vahinkoa esimerkiksi kalusteille. Älä käytä laitetta seuraavien aineiden ja tavaroiden säilytykseen: ruokatarvikkeet, eläimistö, kasvit ja taide. Se voi aiheuttaa laadun heikkenemistä. Älä aseta kaasuliettä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Ennen laitteen puhdistamista katkaise virta turvakytkimestä. Koska laitteen puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vakavan van vamman. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise virta turvakytkimestä. Likaa saattaa keräytyä laitteeseen ja voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen tai tulipalon. Vaihda aina kaksi samanlaista ja samantyyppistä paristoa laitteen kaukosäätimeen. kos ät Jos vanhaa ja uutta paristoa käytetään rinnakkain voi siitä seurata kuumenemista, mista pariston vuotamista tai räjähdys. Jos paristojen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Jos paristojen nestettä joutuu silmiisi, pese huolellisesti li ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Tuuleta hyvin käyttäessäsi yksikköä kköä samassa a huoneessa kaasulieden kanssa. Se voi aiheuttaa happivajetta. Ukkosen ja salamoinnin ollessa sa mahdollista katkaise virta turvakytkimestä. Salaman aiheuttama ylijännitepiikki iikki ikki saattaa vahingoittaa laitetta. Kun olet käyttänyt laitetta usean käyttökauden ajan. Tarkista ja huolla laite puhdistamisen yhteydessä. Yksikköön saattaa a kertyä likaa, joka voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua tai aiheuttaa tukoksen kondenssiveden eden poistoputkeen, putkee joka voi aiheuttaa veden vuotamisen laitteesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon on ja tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi. Älä käsittele kytkimiä märin käsin. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä tai aseta sen päälle vettä sisältävää esinettä (esim. kukkamaljakkoa). Vesi saattaa joutua yksikön sisälle ja alentaa eristyskykyä. Tästä voi aiheutua sähköisku. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Tästä voi aiheutua vamma, mikäli jokin putoaa.

5 5 ASENNUSTA VARTEN VAARA Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi asennusta varten. Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja. Laitteen asennus vaatii erityistietoja ja -taitoja, joten se vaatii ammattihenkilön. Taitamattomasta as asennuksesta voi olla seurauksena vesi- ja kylmäainevuotoja ja tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä asenna laitetta helposti syttyvien kaasujen läheisyyteen. Jos kaasu pääsee vuotamaan ja kerääntymään laitteen ympärille, voi se aiheuttaa räjähdyksen. ähdyksen. Laitteen sähköisty on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Sähköistyksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Laite on suojamaadoitettava kunnolla. Puutteellinen suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. VAROITUS Asenna vikavirtasuoja riippuen ilmastointilaitteen ai ttee sijoituspaikasta sp (kosteat tilat ym.). Jos vikavirtasuojaa ei ole asennettu, ettu, voi siitä aiheutua sähköiskun sk vaara. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Jos laitteen käynti on epänormaalia, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteys laitteen toimittajaan. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Ympäristönsuojelun vaatimukset Paristojen hävittäminen paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Laitteen hävittäminen Ohjeet ilmastointilaitteen käyttäjälle Laitteessa on yllä oleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

6 8 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ennen käyttöä: Kytke virta päälle turvakytkimestä. Kaukosäädin Paristojen asennus Varmistu, että olet asettanut sijoituspaikka asetuksen ennen kuin asennat paristot Sivu 9 1. Poista etukansi 3. Aseta etukansi paikoilleen 2. Asenna AAA -tyyppiset alkaliparistot Varmistu, että paristojen napaisuus on oikein. Älä käytä mangaaniparistoja, sillä se voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriöitä. Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja. Korvaa vanhat paristot kahdella samanlaisella paristolla. Paristojen käyttöikä on noin vuosi. Paristo, jonka viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, voi kuitenkin tyhjentyä nopeammin. Kellonajan asettaminen 1. Paina NOLLAUSPAINIKETTA TA (RESET) 2. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta 4. Paina KELLONAJAN AN ASETUS -painiketta uudestaan 3. Paina ajan asetuspainikkeista oikean kellonaika. Jokainen painallus lisää/vähentää aikaa kymmenellä minuutilla Paina RESET ja Kello painikkeita varovasti terävällä kärjellä. Jos RESET painiketta ei ole painettu voi kaukosäätimessä esiintyä toimintahäiriöitä

7 9 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Sisäyksikön sijoittaminen ja ilmastointi alue Varmistu, että kaukosäätimen liukukytkin on asetettu vastaavaan kohtaan, kuin laitteen sijainti huoneessa on. Asennuspaikka: Vasemmalle: Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on alle puoli metriä vasemmalle Keskelle Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on yli puoli metriä vasemmalle tai oikealle Oikealle: Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on alle puoli metriä oikealle vasemmalle keskelle oikealle Alue Vasen Keski Oikea Liukukytkimen asento Liukukytkin u in Kaukosäätimen näyttö Paina Tuntuva lämpötila -painiketta (i-see) jäähdytyksen aikana aktivoidaksesi toiminnon. Paina kevyesti tikulla. Merkki syttyy (Kaukosäätimen näytöllä) lä) Paina Tuntuva lämpötila -painiketta (i-see) uudestaan peruuttaaksesi toiminnon. Tuntuva lämpötila toiminto... i-see Tunnistimet mittaavat jatkuvasti huone-, lattia- ja seinälämpötiloja, ja säätävät lämpötilaa arvioimalla lämpötilan, jonka huoneessaolija tuntee (tuntuva lämpötila) Huonelämpötila Lattian ja seinien lämpötila 47% 30,9% 20,7% Ilman suhteellinen kosteus i-see-tunnistimet Kun ALUE (AREA) asetus ei ole päällä, i-see-tunnistimen mittaussektori riippuu ilmastointilaitteen sijoituspaikasta. Asennuspaikka Asennettu vasemmalle Asennettu keskelle Asennettu oikealle Kuva tunnistimen mittaussektoreista HUOM! Älä koske i-see tunnistimiin, sillä siitä voi aiheutua tunnistimen toimintahäiriö

8 11 TOIMINNON VALITSEMINEN 1. Paina ON/OFF-painiketta. 2. Valitse toiminto painamalla MODE- painiketta Joka kerran kun tätä painiketta painetaan vaihtuu toiminto järjestyksessä: AUTO-JÄÄHDYTYS-KUIVAUS-LÄMMITYS WARM TOO TOO COOL 3. Paina tai -painikkeita asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa 1 ºC:n. Toiminnon pysäyttäminen Paina ON/OFF-painiketta Kun toiminto on kerran valittu käynnistyy nistyy se seuraavan kerran painettaessa ON/OFF -painiketta. Auto -toiminto (automaattinen toiminnon valinta) Laite valitsee toiminnon riippuen huoneen lämpötilan lan ja asetuslämpötilan s erosta. AUTO-toiminnossa laite vaihtaa toimintoa (JÄÄHDYTYS LÄMMITYS), kun huoneen lämpötila eroaa 2 C asetuslämpötilasta yli 15 minuutin ajan. HUOM! Jos kaksi sisäyksikköä toimii multijärjestelmä lmä laitteistossa, teistossa, voi olla että yksikkö, joka käy AUTO-toiminnolla, ei pysty vaihtelemaan jäähdytys- ja lämmitystoiminnon toiminnon välillä, lä vaan siirtyy valmiustilaan. Katso lisätiedot ohessa esitetystä multijärjestelmäkäytöstä. Jäähdytys Nauti viileästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. Älä käytä jäähdytystä ulkolämpötilan olleessa kovin alhainen (alle -10 ºC). Kondensoitunutta vettä saattaa tippua ja vahingoittaen huonekaluja a ym. Kuivaus Poista kosteus huoneilmasta. Huone viilenee hieman. Et voi asettaa lämpötilaa kuivauksen aikana. Lämmitys Nauti lämpimästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla.

9 12 Kun et voi käyttää kaukosäädintä (varakäyttö) Varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää sisäyksikön varakäyttö-painikkeesta. Paina VARAKÄYTTÖ -painiketta Joka kerran kun varakäyttö-painiketta painetaan, toiminto vaihtuu järjestyksessä: jäähdytys, lämmitys ja pysäytys. Varakäynti jäähdytys Varakäynti lämmitys Pysäytys Asetuslämpötila: 24 ºC Puhaltimen nopeus: Keskisuuri suuri Puhallusläpän asento: Automaattinen n HUOM! Lämpötilan säätö ei toimi ensimmäiseen 30:een minuuttiin laitteen käydessä testitoiminnolla, laite on kytketty jatkuvaan käyttöön. Puhaltimen nopeus on asetettu testitoiminnossa kovimmalle tasolle le ja se vaihtuu keskitasoiseksi 30:n minuutin kuluttua AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Y S TOIMINTO Laitteisto on varustettu uudelleenkäynnistys-toiminnolla. Kun virta kytketään, laite käynnistyy samoin kaukosäätimen asetuksin kuin se oli ennen virransyötön katkaisua. k Jos ajastin on ollut asetettuna, peruuntuvat ajastimen asetukset. Mikäli et halua käyttää tätä toimintoa ota yhteyttä tä laitteenen toimittajaan, sillä laitteen asetuksia tulee muuttaa. Tietoa multijärjestelmän män käytöstä Multijärjestelmä laitteistossa kaksi ksi tai useampia sisäyksiköitä voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen pu kaksi ksi tai useampia sisäyksiköitä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, en, yksikkö jonka toiminto alkaa aikaisemmin käynnistyy. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Tässä tapauksessa käynnistä sisäyksiköt aina samalla toiminnolla. olla.

10 13 PUHALTIMEN NOPEUS JA PUHALLUKSEN SUUNTAUS Muuta puhaltimen nopeutta painamalla FAN -painiketta. Joka kerran kun painiketta painetaan nopeus muuttuu järjestyksessä: AUTO - alhainen - keski - suuri - supersuuri Sisäyksiköstä kuuluu kaksi piip-ääntä kun puhalluksen nopeutena on AUTO. Käytä supersuurta puhallinnopeutta, kun haluat jäähdyttää/ lämmittää huonetilan tehokkaammin. Jos laiteen toimintaääni häiritsee sinua unen aikana, käytä alhaista puhallinnopeutta. Muuttaaksesi pystysuoraa puhallusta, paina puhallusläpän än suuntaus-painiketta. VANE Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallusläpän pän asento muuttuu järjestyksessä: AUTO (1), ( 2), (3), (4), (SWING) Sisäyksiköstä kuuluu kaksi piip-ääntä kun puhallusläppä l p säätyy AUTOtoiminnolla. Muuttaaksesi vaakasuoraa puhallusta, paina pystysäleikön y suuntaus-painiketta Joka kerran kun painiketta a painetaan, pystysäleikön asento muuttuu järjestyksessä: Pystysuoran puhalluksen suuntaus Pyyhkäisy AUTO Puhallusläppä asettuu tehokkaimpaan ilmanohjausasentoon: JÄÄHDYTYK- SELLÄ/KUIVAUKSELLA vaakasuoraan asentoon. LÄMMITYKSELLÄ alaasentoon Manuaalinen Valitse yläasento JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA ja ala-asento LÄM- MITYKSELLÄ. Kun puhallusläppä on asetettu asentoon 4 tai 5 JÄÄHDTYK- SELLÄ/LÄMMITYKSELLÄ, sen asento muuttuu automaattisesti vaa- kasuoraan asentoon tunnin kuluttua estääkseen veden tippumisen Pyyhkäisy yhkäisy (SWING) Puhallusläppä vaihtelee ylä ja ala-asennon välillä jatkuvasti.

11 14 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) Suorita seuraavat toiminnot kun yksikkö on käynnissä JÄÄHDY- TYS-toiminnolla (COOL). Paina ECONO COOL JÄÄHDYTYS -painiketta Kun (ECONO COOL JÄÄHDYTYS) toiminto on valittuna jäähdytystoiminnossa, pyyhkäisytoiminto pystysuunnassa liikkuu, riippuen ilmastointilaitteen lämpötilasta. Asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 C korkeammaksi kuin jäähdytystoiminnolla toiminno on valittu. ECONO JÄÄHDYTYSTOIMINNON PYSÄYTYS ECONO COOL Paina JÄÄHDYTYS-painiketta uudestaan VANE Kun -painiketta painetaan tai toimintoa muutetaan yksikön ollessa ECONO COOL JÄÄHDYTYS -toiminnossa poistuu ECONO O COOL JÄÄHDYTYS -toiminto. Mikä on ECONO COOL? Puhallusilman viileä pyyhkäisy (ilman liike) saa ilman tuntumaan tumaa viileämmältä kuin seisova ilma. Siis vaikka lämpötila nousee automaattisesti 2 C, on mahdollista saavuttaa miellyttävä mukavuustaso ja näin säästää ästää energiaa. AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ ÄÄ START STOP 1. Paina tai painiketta laitteen ollessa käynnissä. START Ajastin käynnistää: Laite käynnistyy asetettuna ettuna kellonaikana. an STOP Ajastin pysäyttää: Laite pysähtyy y asetettuna ettuna kellonaikana. l tai -valo vilkkuu u Varmistu että kellonaika on oikea. Sivu 8 2. Paina (lisätäksesi) si) ja (vähentääksesi) ajastimen kellonaikaa. Jokainen painallus lisää/vähentää kellonaikaa 10 minuuttia. START STOP 3. Paina tai painiketta peruttaaksesi ajastimen asetukset. HUOM! Ajastin käynnistää ja pysäyttää -toimintoja voidaan käyttää rinnakkain. Asetettu aika joka tulee ensin voimaan on se, mikä kellonaika ensin saavutetaan. merkki osoittaa ajastimen toimintojen järjestyksen. Jos virta katkaistaan kit tai tulee sähkökatkos kun AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ on aktiivinen katso kohdasta AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO. Sivu 12

12 15 PLASMA TOIMINTO Valitse PLASMA -toiminto painamalla -painiketta. PLASMA valo syttyy kaukosäätimen näytölle. Peruuta PLASMA toiminto painamalla painiketta uudestaan. PLASMA- toiminnon kuvaus PLASMA HAJUNPOISTO poistaa huoneessa olevia hajuja ja kaasuja a kuten absorboimalla ja pilkkomalla hajumolekyylejä kuten esimerkiksi formaldehydia. PLASMA ILMANPUHDISTUS puhdistaa huoneen ilmaa suodattamalla siitä tupakansavua ja allergeeneja kuten siitepölyä ja pölyä. Suodattimen tim toiminta perustuu plasmaelektrodin tuottamiin negatiivisiin ioneihin. PUHDISTUS TOIMINTO Valitse PUHDISTUS -toiminto painamalla painiketta. Laite suorittaa puhdistustoiminnon, kun laite pysäytetään ytetään ON/OFF-painikkeesta tai kun ajastin pysäyttää JÄÄHDY- TYKSEN/KUIVAUKSEN. PUHDISTUSVALO (CLEAN) syttyy yy näytölle Puhdistustoiminto ei aktivoidu, jos laite on ollut käynnissä jäähdytyksellä alle kolme minuuttia tai kuivauksella alle kuusi minuuttia. Peruuta PUHDISTUS toiminto painamalla alla painiketta uudestaan. ON/OFF-painikkeen painaminen aminen ei peruuta puhdistustoimintoa. PUHDISTUS -toiminnon kuvaus Puhdistustoiminto auttaa aa pitämään laitteen puhtaana estäen homeen kasvamisen muodostamalla vähäisiä määriä otsonia*. Se käynnistää puhalluksen luks noin 40 minuutiksi. On suositeltavaa, että puhdistustoiminto on aktivoituna kaiken aikaa. *noin 0.01 ppm pm ulospuhaltuvassa ilmassa. Määrä on samantasoinen kuin esim. metsissä eikä ole ihmiselle vaarallista. HUOM! Puhallin lin ei pyöri ensimmäiseen 15 minuuttiin PUHDISTUSTOIMINNON alkaessa. Monilaite - järjestelmässä, sisäyksikkö saattaa lämmetä. Tässä tapauksessa puhdistustoiminto peruuntuu automaattisesti, jotta estettäisiin huoneilman lämpötilan nousu.

13 18 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Kun alla olevat aiheet on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ongelma Sisäyksikkö Ilmastointilaite ei käynnisty. Kaikki sisäyksikön LED-valot vilkkuvat, Puhallusläppä ei liiku kunnolla. Laite ei toimi kolmeen minuuttiin, kun se käynnistetään uudestaan Selvitys ja tarkistukset Onko virta kytketty turvakytkimestä? Onko sulake palanut? Onko ajastin käynnistää aktiivisena? Sivu 14 Onko puhallusläppä kunnolla kiinni? Sivu 16 Onko ilmanohjaimet kiinnitetty kunnolla la sisäyksikköön? Sivu 17 Onko puhaltimen suoja vääntynyt? Tämä on mikroprosessorin rin suojatoiminto. Ole hyvä ja odota. Sisäyksikön ilman ulostuloaukosta tulee höyryä. Puhallusläpän pyyhkäisytoiminto (SWING) keskeytyy hetkeksi ja käynnistyy sitten uudestaan. Ilmanpuhallussuunta vaihtuu kesken toiminnon. Vaakasäleikön asentoa ei pysty muuttamaan kaukosäätimellä. Käytettäessä lämmitystoimintoa toiminta lakkaa n. 10 minuutiksi. Laitteen kylmä ilma jäähdyttää nopeasti huoneessa esiintyvän kosteuden ja ase muuttuu höyryksi. Tämä on pyyhkäisytoiminnolle noll ominaista. Jäähdytys- (COOL) OL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa puhalluksen suunta unt muuttuu automaattisesti asen- toon (1) kun toiminto on ollut käynnissä puolesta tunnista tuntiin. Tämä estää veden kondensoitumisen ja tippumisen. Jos ilman lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa tai sulatus on käynnissä, puhallusläppä asettuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon. Ulkoyksikön lämmönvaihtimen sulatus on käynnissä. Tämä kestää korkeintaan 10 minuuttia, joten odota kärsivällisesti. (Kun ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilman kosteusprosentti korkea, muodostuu jäätä.) Ilmastointilaite aite käynnistyy y itsestään, kun turvakytkin käännetään n päälle -asentoon, vaikka kaukosäädintä ei käytettäisi i lainkaan Laite ei pysähdy vaikka ON/OFF -painiketta painetaan. PUHDISTUS-valo (CLEAN) vilkkuu Näissä malleissa on ns. automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos ilmastointilaite sammutetaan turvakytkimestä, eikä kaukosäätimestä, se käynnistyy välittömästi uudelleen, kun turvakytkin käännetään takaisin päälle -asentoon. Toiminto, joka on voimassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on sama, joka oli voimassa juuri ennen laitteen sammuttamista turvakytkimestä. Sivu 12 Palaako PUHDISTUS -valo (CLEAN). Kun PUHDIS- TUS-valo palaa laite suorittaa puhdistustoiminnon. Sivu 15 Laite suorittaa puhdistustoimintoa. Sivu 15

14 19 Ongelma Monilaite -järjestelmä Monilaite -järjestelmässä sisäyksikkö joka ei ole toiminnassa lämpenee ja siitä kuuluu virtaavan veden ääntä. Selvitys ja tarkistukset Vähäinen määrä jäähdytysnestettä virtaa sisäyksikössä, vaikka yksikkö ei ole toiminnassa. Kun lämmitystoiminto on valittuna lämmitys ei käynnisty heti. Kun toiminto käynnistetään ulkoyksikön sulatuksen aikana, kestää vähän aikaa ennen kuin lämmintä ilmaa puhaltuu ulos. Ulkoyksikkö Ulkoyksikön puhallin ei pyöri vaikka kompressori on käynnissä tai kun käynnistyy lopettaa toimintansa nopeasti. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Ulkoyksiköstä tulee valkoista savua. Kun ulkolämpötila on alhainen, puhaltimen ei tarvitse käydä koko aikaa tarvittavan an jäähdytystehon yst hon saavutta- a- miseksi. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa ois putket jäähtyvät ja aiheuttavat tavat veden kondensoitumista. Lämmitystoiminnossa lämmönvaihtimen imen pinnalle kondensoituu u vettä. Lämmitystoiminnossa mit sulatuksen ollessa käynnissä jää ulkoyksikön kön pinnalta sulaa a ja aiheuttaa veden tippumi- sen. Lämmitystoiminnon imi non aikana ana sulatustoiminnon muodostama höyry näyttää tää valkoiselta savulta. Kaukosäädin Kaukosäätimen näyttöön ei ilmesty mitään tai näyttö tö on himmeä. Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen ät lähettämiä signaaleja. Laite ei jäähdytä/lämmitä kunnolla Ilmastointilaite ei lämmitä ä tai jäähdytä huonetilaa tehokkaasti. Ovatko paristot loppu? Sivu 8 Onko paristot asennettu oikein napoihinsa nähden? Sivu 8 Onko kaukosäätimen jokin toinen näppäin alhaalla? Onko lämpötila asetettu oikein? Sivu 11 Onko puhaltimen asetus oikea? Muuta puhalluksen nopeutta suuremmaksi. Sivu 13 Onko suodatin puhdas. Sivu 16 Onko sisäyksikön puhallin tai ulkoyksikön lämmönvaihdin puhdas? Sivu 16 Tukkiiko jokin sisäyksikön ilman imu/puhallusaukon? Onko ikkuna tai ovi auki? Huonetila ei jäähdy kunnolla. Jos huoneessa käytetään samanaikaisesti tuuletinta tai kaasuliettä jäähdytysala lisääntyy ja aiheuttaa näin riittämätöntä jäähtymistä. Kun ulkolämpötila on korkea, jäähdytysteho voi laskea. Huonetila ei lämpene kunnolla Lämmityksellä ei lämmintä ilmaa virtaa heti ulos. Kun ulkolämpötila on alhainen. Lämmitysteho voi olla riittämätön. Tämä on esilämmitysvaihe, jolla varmistetaan, ettei aiheudu ns. kylmää vetoa.

15 20 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ongelma Selvitys ja tarkistukset Ilmanpuhallus Laitteesta tulee outoa hajua. Äänet Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Laitteesta kuuluu virtaavan veden ääntä. Laitteesta kuuluu pulppuavaa ääntä. Laitteesta kuuluu sihisevää ääni.. Sisäyksiköstä kuuluu mekaanista ääntä. Onko suodatin puhdas? Sivu 16 Ovatko sisäyksikön puhallin ja lämmönvaihdin puhtaat? Sivu 16 Laite voi imeä itseensä hajuja seinästä, ä, matoista, huonekaluista, tekstiileistä ym. ja puhaltaa niitä huoneilmaan. PLASMA-toiminnon aikana voi tulla vähäistä otsonin hajua. Tämä ei ole toimintahäiriö. Ääni johtuu etupaneelin laajenemisesta/ supistumisesta jonka lämpeneminen/ jäähtyminen n aiheuttaa. Ääni johtuu kylmäaineen virtaamisesta amisest laitteen sisällä. ä. Tällaista ääntä saattaa kuulua, kun ulkoilmaa sekoittuu kondenssiveden sive joukkoon ilmastoin- nin poistopuhaltimen ime tai liesituulettimen käynnistyessä, jolloin loin vesi saattaa virrata ulos jaksottain. Kovalla tuulella saattaa kuulua samantyyppistä ääntä. änt Kylmäaineen virtauksen suunta muuttuu, ja ääni johtuu siitä. Tämä aiheutuu kompressorin tai puhaltimen käynnistymisestä/sammumisesta. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Sisäyksiköstä vuotaa tai tippuu vettä. Kun ylempi toimintovalo vilkkuu. Kun vuotovirtasuoja katkaisee kais virransyötön toistuvasti. Jos laite ei vastaanota kaukosäätimen signaalia, voi se johtua siitä, että huoneessa on käytössä on/off-tyyppinen loistevalolamppu amppu (lamppu jossa muun Ilmastointilaitteen toiminta saattaa aiheuttaa häiriötä radiossa ja televisiossa. Laitteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, tarvitaan an ehkä antennivahvistin. Kun kuulet epänormaalia ääntä.

16 21 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan: 1. Käynnistä puhallintoiminto suurimmalla lämpötilalla ja anna sen käydä 3-4 tuntia, jotta ilmastointilaite kuivuu sisältä. Sivu Sammuta laite ON/OFF painikkeesta. 3. Katkaise virransyöttö pois turvakytkimestä. 4. Poista kaukosäätimen paristot. Kun ilmastointilaite otetaan käyttöön uudestaan 1. Puhdista ilmansuodatin. Sivu Tarkista, ettei ilman imu/puhallusaukoissa ole mitään esteitä sisä- tai ulkoyksikössä. Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Paikkaa, jossa käsitellään voiteluöljyjä. Suolaisiin paikkoihin, kuten merenrannalle. Paikkaan, jossa sulfidisia kaasuja syntyy, kuten lämpimiin lähteiden läheisyyteen. een. Paikkaan, jossa öljyä on roiskunut tai joka on täynnä nä öljyistä savua. Paikkaan jossa on korkeataajuudella toimivia tai langattomia laitteita. Paikkaan, jossa ulkoyksikön ilman ulospuhallusaukko usaukko ukko on tukittuna. Paikkaan, jossa ulkoyksikön toimintaäänet änet saattavat attavat häiritä naapuria. Sähköistys Käytä erillistä virtapiiriä yksinomaan ilmastointilaitteelle Ota huomioon laitten tarvitsema ottoteho Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ksiä, ota yhteyttä yttä jälleenmyyjääsi Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loistelampusta häiriöi- den välttämiseksi. Loisteputkivalaisin Ulkoyksikön sijaintipaikan tulisi olla vähintään 3 m päässä television, radion ja muiden vastaavien laitteiden antenneista. Mikäli ilmastointilaite aiheuttaa häiriöitä television tai radion lähetyksiin, välimatkaa ilmastointilaitteen ja em. laitteiden Hyvin tuuletettu kuiva paikka. Riittävä välimatka kuvan tai äänen häiriöiden välttämiseksi 1 m 1 m

17 22 ERITTELYT Malli Sisäyksikkö MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA MSZ-FD50VAH Ulkoyksikkö MUZ-FD25VA MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VABH MUZ-FD50VABH Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/Taajuus, jännite ~/N, 230 V, 50Hz ~/N, 230 V, 50Hz ~/N, 230 V, 50Hz Kapasiteetti, nimellisteho kw Ottoteho kw 2,5 3,2 2,5 3,2 3,5 4,0 3,5 4,0 5,0 6,0 0,485 0,610 0,485 0,600 0,850 0,865 0,835 0,8400 1, ,610 Paino Sisäyksikkö kg Ulkoyksikkö kg Kylmäainemäärä kg 1,15 1,1515 1,55 IP koodi Sisäyksikkö IP 20 IP 20 IP 20 Ulkoyksikkö IP 24 IP 24 IP 24 LP ps MPa 1,64 1,64 1,64 LP ps MPa 4,15 4,15 4,15 Äänitaso Sisäyksikkö Teho/suuri/keski/ pieni db(a) 42/36/ 29/20 43/36/ 29/20 42/36/ / 29/ /36/ 29/ /36/ 29/21 44/36/ 29/21 43/36/ 29/21 44/36/ 29/21 52/43/ 37/27 Ulkoyksikkö db(a) Huomautus: Mitoitusolosuhteet suhte 1. Jäähdytys: sisälämpötila la 27 C ja suhteellinen kosteus 45 %, ulkolämpötila 35 C. 2. Lämmitys: sisälämpötila ila 20 C, ulkolämpötila l 7 C ja suhteellinen kosteus 80 %. Taattu toiminta-alue ta-alue Sisäyksikkö Ulkoyksikkö MUZ-FD25/35/50VABH Jäähdytys Ylin arvo 32 C DB 46 C DB Alin arvo 21 C DB -10 C DB Lämmitys Ylin arvo 27 C DB 24 C DB Alin arvo 16 C DB -25 C DB CDB = Kuivan lämpömittarin lämpötila

18 23 Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 2006/95/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC

SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH

SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 5VAB BH MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH D35V VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH Z-FD50VABH Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB 1 Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB ML 11.6.2008 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-GA25VA(H) MSZ-GA35VA(H) 6.9.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköille MSZ-FA25VA MSZ-FA35VA 2.6.2005, v. 1.1 / PP Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A

KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A KÄYTTÖOHJE IKKUNAMALLI R410A WHF09A 18A Kiitos, että olet valinnut ZenithAirilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Käyttöohje/Hyundai/seinämallit HSH/HSA-090/120NBE 1/9 LÄMPÖPUMPPUMALLIT HSH-090NBE HSH-120NBE JÄÄHDYTINMALLIT HSA-090NBE HSA-120NBE KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Martinkyläntie

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT (R410A) HSA-094/124HNBE ILMALÄMPÖPUMPPUMALLIT (R410A) HSH-094/124HNBE Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET 14.5.2008 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD50VA MSZ-FD50VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön. Suomi KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL Käyttöohje / ARGO ASR minisarjan kattokasettimallit / 2002-05-03/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (laitteen väri: W=valkoinen / H=tummanharmaa / S=hopea)

KÄYTTÖOHJE. (laitteen väri: W=valkoinen / H=tummanharmaa / S=hopea) 1 ML 26.1.2012 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE JET TOWEL -KÄSIKUIVAIMET (lämmittimellä varustetut mallit) JT-SB216JSH-W-E JT-SB216JSH-H-E JT-SB216JSH-S-E (ilman lämmitintä varustetut mallit) JT-SB216KSN-W-E (laitteen

Lisätiedot