Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos / ML Maahantuoja: Mestarintie 4, VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 2 LAITTEEN HÄVITTÄMINEN 5 OSIEN NIMET 6 KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU 7 ALUE ASETUKSET 10 TOIMINNON VALITSEMINEN 11 PUHALTIMEN NOPEUS JA PUHALLUKSEN SUUNTAUS 13 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖ-TOIMINTO (ECONO COOL) 14 AJASTIMEN KÄYTTÖ (AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ) PLASMA-TOIMINTO PUHDISTUS-TOIMINTO (CLEAN) LAITTEEN PUHDISTAMINEN KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ 17 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN 21 SIJOITUSPAIKKA JA SÄHKÖISTYS 21 TURVALLISUUSOHJEET Koska laitteessa on pyöriviä osia sekä osia, joista voi aiheutua sähköiskun vaara, ara, varmistu että olet lukenut nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Seuraavassa esitetyt varoittavat kohdat ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta,,joten ota ne tarkasti huomioon. Kun olet lukenut käyttöohjeen, säilytä se yhdessä asennusohjeen een kanssa helposti saatavilla olevassa paikassa. Merkit ja niiden selitykset VAARA: Tämä merkki varoittaa aa a vakavan vamman tai kuoleman mahdollisuudesta. VAROITUS: Tämä merkki varoittaa vakavasta vaarasta riippuen olosuhteista. Tässä käyttöohjeessa käytettyjen en symbolien selitykset Laitteeseen kiinnitetyn n tarran väri on ilmoitettu sulkeissa. Älä tee! e! Noudata ohjeita. Älä työnnä sormiasi tai tikkua yms. (MUSTA) Älä koskaan nouse seisomaan ulko-/sisäyksikön päälle, äläkä koskaan säilytä mitään niiden päällä. (MUSTA) Sähköiskun vaara. Ole varovainen. Älä irrota pistoketta vetämällä itse verkkojohdosta. Katkaise virransyöttö.

3 3 VAARA Älä jatka verkkojohtoa tai käytä jatkojohtoa. Sähköjohtojen huono, viallinen kosketus, eristys tai sähkövirran ylitys voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran. Älä vedä verkkojohtoa, tai muuntele sitä. Älä myöskään altista verkkojohtoa kuumudelle tai aseta sen päälle painavia esineitä. Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköiskun vaara Älä pysäytä laitetta turvakytkimestä. Tämä voi aiheuttaa kipinästä alkavan tulipalon. Huolehdi, siitä että pysäytät laitteen kaukosäätimestä ennen kuin katkaiset virran turvakytkimestä. Älä altista itseäsi kylmälle ilmalle pitkäksi aikaa. Tämä voi vaarantaa terveytesi. Asiakkaan ei tule asentaa tätä laitetta paikoilleen. Jos asennus tehdään virheellisesti voi se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, yksikön putoamisen aiheuttaman vamman, tai laite voi vuotaa vettä. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. leenmyyjää Älä työnnä mitään (esim. sormia tai tikkua) ilman imu- tai puhallusaukkoon. ko Koska puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa a vamman. Lapsia tulisi valvoa laitteen olleessa käynnissä, jotta he eivät leikkisi laitteen kanssa Jos ilmenee epänormaalia hajua (kuten palaminen), amine pysäytä laite ja katkaise virta turvakytkimestä. Jos laitetta käytetään viallisena voi i siitä itä aiheutua tulipalo tai muuta vahinkoa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kun ilmastointilaite ei jäähdytä/lämmitä ähdytä/lämmitä, on mahdollista, että laitteessa on kylmäainevuoto. Tässä tapauksessa ota yhteyttä laitteen myyjään. Kylmäainevuodon korjauksen saa tehdä vain valtuutettu ttu huoltosentaja. Ilmastointilaitteessa sa kylmäaineen käyttö on turvallista eikä normaalisti esiinny vuotoja. Jos ilmastointilaitteesta vuotava kylmäaine joutuu kosketuksiin lämmönlähteen kuten puhallinlämmittimen, polttonestekäyttöisen töisen lämmittimen mittime tai kaasulieden kanssa voi muodostua haitallisia kaasuja. VAROITUS Älä koske ke sisä/ulkoyksikön ilman imuaukon alumiinisiin osiin. Tästä voi aiheutua vamma. Älä käytä hyönteismyrkkyä tai tulenarkaa aerosolia. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai kotelon epämuodostuman. Älä suuntaa ilmapuhallusta kohti eläimiä tai kasveja. Tämä voi vahingoittaa eläimiä tai kasveja. Älä asenna kodinkoneita tai huonekaluja suoraan sisä/ulkoyksikön alle. Yksiköstä saattaa tippua vettä, joka johtaa koneiden toimintahäiriöön Älä jätä yksikköä vahingoittuneelle asennusalustalle. Tämä voi aiheuttaa laitteen putoamisen, joka voi aiheuttaa vamman. Älä seiso epävakaalla alustalla huoltaessasi yksikköä. Kaatuminen tai putoaminen voi aiheuttaa vamman. Älä vedä laitteen verkkojohdosta. Johto voi vaurioitua, ja siitä voi aiheutua tulipalo.

4 4 VAROITUS Älä lataa tai purkaa paristoja, äläkä heitä niitä tuleen. Tästä voi aiheutua vuotoja, tulipalo tai räjähdys. Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti liian kosteassa esim. jättämällä ovet tai ikkunat auki. Jos huoneen kosteus on liian suuri (80% RH) jäähdytystoiminnon ollessa käynnissä voi veden kondensoituminen sisäyksikössä aiheuttaa veden pisarointia ja vahinkoa esimerkiksi kalusteille. Älä käytä laitetta seuraavien aineiden ja tavaroiden säilytykseen: ruokatarvikkeet, eläimistö, kasvit ja taide. Se voi aiheuttaa laadun heikkenemistä. Älä aseta kaasuliettä niin, että se olisi suoraan alttiina ilmavirralle. Tästä voi aiheutua epätäydellistä palamista. Ennen laitteen puhdistamista katkaise virta turvakytkimestä. Koska laitteen puhallin pyörii suurella nopeudella, voi se aiheuttaa vakavan van vamman. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, katkaise virta turvakytkimestä. Likaa saattaa keräytyä laitteeseen ja voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen tai tulipalon. Vaihda aina kaksi samanlaista ja samantyyppistä paristoa laitteen kaukosäätimeen. kos ät Jos vanhaa ja uutta paristoa käytetään rinnakkain voi siitä seurata kuumenemista, mista pariston vuotamista tai räjähdys. Jos paristojen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese neste huolellisesti pois puhtaalla vedellä. Jos paristojen nestettä joutuu silmiisi, pese huolellisesti li ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Tuuleta hyvin käyttäessäsi yksikköä kköä samassa a huoneessa kaasulieden kanssa. Se voi aiheuttaa happivajetta. Ukkosen ja salamoinnin ollessa sa mahdollista katkaise virta turvakytkimestä. Salaman aiheuttama ylijännitepiikki iikki ikki saattaa vahingoittaa laitetta. Kun olet käyttänyt laitetta usean käyttökauden ajan. Tarkista ja huolla laite puhdistamisen yhteydessä. Yksikköön saattaa a kertyä likaa, joka voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua tai aiheuttaa tukoksen kondenssiveden eden poistoputkeen, putkee joka voi aiheuttaa veden vuotamisen laitteesta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään huollon on ja tarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi. Älä käsittele kytkimiä märin käsin. Tästä voi aiheutua sähköiskun vaara. Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä tai aseta sen päälle vettä sisältävää esinettä (esim. kukkamaljakkoa). Vesi saattaa joutua yksikön sisälle ja alentaa eristyskykyä. Tästä voi aiheutua sähköisku. Älä astu tai laita mitään sisä-/ulkoyksikön päälle. Tästä voi aiheutua vamma, mikäli jokin putoaa.

5 5 ASENNUSTA VARTEN VAARA Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi asennusta varten. Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja. Laitteen asennus vaatii erityistietoja ja -taitoja, joten se vaatii ammattihenkilön. Taitamattomasta as asennuksesta voi olla seurauksena vesi- ja kylmäainevuotoja ja tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä asenna laitetta helposti syttyvien kaasujen läheisyyteen. Jos kaasu pääsee vuotamaan ja kerääntymään laitteen ympärille, voi se aiheuttaa räjähdyksen. ähdyksen. Laitteen sähköisty on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Sähköistyksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Laite on suojamaadoitettava kunnolla. Puutteellinen suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. VAROITUS Asenna vikavirtasuoja riippuen ilmastointilaitteen ai ttee sijoituspaikasta sp (kosteat tilat ym.). Jos vikavirtasuojaa ei ole asennettu, ettu, voi siitä aiheutua sähköiskun sk vaara. Kondenssiveden tulee poistua sisäyksiköstä esteettömästi. Mikäli kondenssiveden poisto ei ole asennettu oikein, vaan veden poisto estyy, vettä voi tippua sisäyksiköstä. Tämä voi kastella ja pilata tapetin, huonekaluja jne. Jos laitteen käynti on epänormaalia, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteys laitteen toimittajaan. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Ympäristönsuojelun vaatimukset Paristojen hävittäminen paristot on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti. Laitteen hävittäminen Ohjeet ilmastointilaitteen käyttäjälle Laitteessa on yllä oleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

6 8 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Ennen käyttöä: Kytke virta päälle turvakytkimestä. Kaukosäädin Paristojen asennus Varmistu, että olet asettanut sijoituspaikka asetuksen ennen kuin asennat paristot Sivu 9 1. Poista etukansi 3. Aseta etukansi paikoilleen 2. Asenna AAA -tyyppiset alkaliparistot Varmistu, että paristojen napaisuus on oikein. Älä käytä mangaaniparistoja, sillä se voi aiheuttaa kaukosäätimen toimintahäiriöitä. Älä käytä uudelleen ladattavia paristoja. Korvaa vanhat paristot kahdella samanlaisella paristolla. Paristojen käyttöikä on noin vuosi. Paristo, jonka viimeinen voimassaolopäivä lähestyy, voi kuitenkin tyhjentyä nopeammin. Kellonajan asettaminen 1. Paina NOLLAUSPAINIKETTA TA (RESET) 2. Paina KELLONAJAN ASETUS -painiketta 4. Paina KELLONAJAN AN ASETUS -painiketta uudestaan 3. Paina ajan asetuspainikkeista oikean kellonaika. Jokainen painallus lisää/vähentää aikaa kymmenellä minuutilla Paina RESET ja Kello painikkeita varovasti terävällä kärjellä. Jos RESET painiketta ei ole painettu voi kaukosäätimessä esiintyä toimintahäiriöitä

7 9 VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Sisäyksikön sijoittaminen ja ilmastointi alue Varmistu, että kaukosäätimen liukukytkin on asetettu vastaavaan kohtaan, kuin laitteen sijainti huoneessa on. Asennuspaikka: Vasemmalle: Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on alle puoli metriä vasemmalle Keskelle Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on yli puoli metriä vasemmalle tai oikealle Oikealle: Etäisyys esineisiin (seinä, kaappi ym.) on alle puoli metriä oikealle vasemmalle keskelle oikealle Alue Vasen Keski Oikea Liukukytkimen asento Liukukytkin u in Kaukosäätimen näyttö Paina Tuntuva lämpötila -painiketta (i-see) jäähdytyksen aikana aktivoidaksesi toiminnon. Paina kevyesti tikulla. Merkki syttyy (Kaukosäätimen näytöllä) lä) Paina Tuntuva lämpötila -painiketta (i-see) uudestaan peruuttaaksesi toiminnon. Tuntuva lämpötila toiminto... i-see Tunnistimet mittaavat jatkuvasti huone-, lattia- ja seinälämpötiloja, ja säätävät lämpötilaa arvioimalla lämpötilan, jonka huoneessaolija tuntee (tuntuva lämpötila) Huonelämpötila Lattian ja seinien lämpötila 47% 30,9% 20,7% Ilman suhteellinen kosteus i-see-tunnistimet Kun ALUE (AREA) asetus ei ole päällä, i-see-tunnistimen mittaussektori riippuu ilmastointilaitteen sijoituspaikasta. Asennuspaikka Asennettu vasemmalle Asennettu keskelle Asennettu oikealle Kuva tunnistimen mittaussektoreista HUOM! Älä koske i-see tunnistimiin, sillä siitä voi aiheutua tunnistimen toimintahäiriö

8 11 TOIMINNON VALITSEMINEN 1. Paina ON/OFF-painiketta. 2. Valitse toiminto painamalla MODE- painiketta Joka kerran kun tätä painiketta painetaan vaihtuu toiminto järjestyksessä: AUTO-JÄÄHDYTYS-KUIVAUS-LÄMMITYS WARM TOO TOO COOL 3. Paina tai -painikkeita asettaaksesi lämpötilan. Jokainen painallus lisää tai vähentää lämpötilaa 1 ºC:n. Toiminnon pysäyttäminen Paina ON/OFF-painiketta Kun toiminto on kerran valittu käynnistyy nistyy se seuraavan kerran painettaessa ON/OFF -painiketta. Auto -toiminto (automaattinen toiminnon valinta) Laite valitsee toiminnon riippuen huoneen lämpötilan lan ja asetuslämpötilan s erosta. AUTO-toiminnossa laite vaihtaa toimintoa (JÄÄHDYTYS LÄMMITYS), kun huoneen lämpötila eroaa 2 C asetuslämpötilasta yli 15 minuutin ajan. HUOM! Jos kaksi sisäyksikköä toimii multijärjestelmä lmä laitteistossa, teistossa, voi olla että yksikkö, joka käy AUTO-toiminnolla, ei pysty vaihtelemaan jäähdytys- ja lämmitystoiminnon toiminnon välillä, lä vaan siirtyy valmiustilaan. Katso lisätiedot ohessa esitetystä multijärjestelmäkäytöstä. Jäähdytys Nauti viileästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla. Älä käytä jäähdytystä ulkolämpötilan olleessa kovin alhainen (alle -10 ºC). Kondensoitunutta vettä saattaa tippua ja vahingoittaen huonekaluja a ym. Kuivaus Poista kosteus huoneilmasta. Huone viilenee hieman. Et voi asettaa lämpötilaa kuivauksen aikana. Lämmitys Nauti lämpimästä ilmasta haluamillasi lämpötila-asetuksilla.

9 12 Kun et voi käyttää kaukosäädintä (varakäyttö) Varakäyttö-toiminto voidaan käynnistää sisäyksikön varakäyttö-painikkeesta. Paina VARAKÄYTTÖ -painiketta Joka kerran kun varakäyttö-painiketta painetaan, toiminto vaihtuu järjestyksessä: jäähdytys, lämmitys ja pysäytys. Varakäynti jäähdytys Varakäynti lämmitys Pysäytys Asetuslämpötila: 24 ºC Puhaltimen nopeus: Keskisuuri suuri Puhallusläpän asento: Automaattinen n HUOM! Lämpötilan säätö ei toimi ensimmäiseen 30:een minuuttiin laitteen käydessä testitoiminnolla, laite on kytketty jatkuvaan käyttöön. Puhaltimen nopeus on asetettu testitoiminnossa kovimmalle tasolle le ja se vaihtuu keskitasoiseksi 30:n minuutin kuluttua AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Y S TOIMINTO Laitteisto on varustettu uudelleenkäynnistys-toiminnolla. Kun virta kytketään, laite käynnistyy samoin kaukosäätimen asetuksin kuin se oli ennen virransyötön katkaisua. k Jos ajastin on ollut asetettuna, peruuntuvat ajastimen asetukset. Mikäli et halua käyttää tätä toimintoa ota yhteyttä tä laitteenen toimittajaan, sillä laitteen asetuksia tulee muuttaa. Tietoa multijärjestelmän män käytöstä Multijärjestelmä laitteistossa kaksi ksi tai useampia sisäyksiköitä voidaan kytkeä samaan ulkoyksikköön. Kapasiteetista riippuen pu kaksi ksi tai useampia sisäyksiköitä voivat toimia rinnakkain. Kun yrität käyttää kahta tai useampaa sisäyksikköä ulkoyksikön kanssa rinnakkain, toista jäähdytykseen ja toista lämmitykseen, en, yksikkö jonka toiminto alkaa aikaisemmin käynnistyy. Toiset sisäyksiköt, jotka käynnistyvät myöhemmin, eivät toimi johtuen toiminnon vastakkaisuudesta. Tässä tapauksessa käynnistä sisäyksiköt aina samalla toiminnolla. olla.

10 13 PUHALTIMEN NOPEUS JA PUHALLUKSEN SUUNTAUS Muuta puhaltimen nopeutta painamalla FAN -painiketta. Joka kerran kun painiketta painetaan nopeus muuttuu järjestyksessä: AUTO - alhainen - keski - suuri - supersuuri Sisäyksiköstä kuuluu kaksi piip-ääntä kun puhalluksen nopeutena on AUTO. Käytä supersuurta puhallinnopeutta, kun haluat jäähdyttää/ lämmittää huonetilan tehokkaammin. Jos laiteen toimintaääni häiritsee sinua unen aikana, käytä alhaista puhallinnopeutta. Muuttaaksesi pystysuoraa puhallusta, paina puhallusläpän än suuntaus-painiketta. VANE Joka kerran kun painiketta painetaan, puhallusläpän pän asento muuttuu järjestyksessä: AUTO (1), ( 2), (3), (4), (SWING) Sisäyksiköstä kuuluu kaksi piip-ääntä kun puhallusläppä l p säätyy AUTOtoiminnolla. Muuttaaksesi vaakasuoraa puhallusta, paina pystysäleikön y suuntaus-painiketta Joka kerran kun painiketta a painetaan, pystysäleikön asento muuttuu järjestyksessä: Pystysuoran puhalluksen suuntaus Pyyhkäisy AUTO Puhallusläppä asettuu tehokkaimpaan ilmanohjausasentoon: JÄÄHDYTYK- SELLÄ/KUIVAUKSELLA vaakasuoraan asentoon. LÄMMITYKSELLÄ alaasentoon Manuaalinen Valitse yläasento JÄÄHDYTYKSELLÄ/KUIVAUKSELLA ja ala-asento LÄM- MITYKSELLÄ. Kun puhallusläppä on asetettu asentoon 4 tai 5 JÄÄHDTYK- SELLÄ/LÄMMITYKSELLÄ, sen asento muuttuu automaattisesti vaa- kasuoraan asentoon tunnin kuluttua estääkseen veden tippumisen Pyyhkäisy yhkäisy (SWING) Puhallusläppä vaihtelee ylä ja ala-asennon välillä jatkuvasti.

11 14 JÄÄHDYTYKSEN SÄÄSTÖTOIMINTO (ECONO COOL) Suorita seuraavat toiminnot kun yksikkö on käynnissä JÄÄHDY- TYS-toiminnolla (COOL). Paina ECONO COOL JÄÄHDYTYS -painiketta Kun (ECONO COOL JÄÄHDYTYS) toiminto on valittuna jäähdytystoiminnossa, pyyhkäisytoiminto pystysuunnassa liikkuu, riippuen ilmastointilaitteen lämpötilasta. Asetuslämpötila nousee automaattisesti 2 C korkeammaksi kuin jäähdytystoiminnolla toiminno on valittu. ECONO JÄÄHDYTYSTOIMINNON PYSÄYTYS ECONO COOL Paina JÄÄHDYTYS-painiketta uudestaan VANE Kun -painiketta painetaan tai toimintoa muutetaan yksikön ollessa ECONO COOL JÄÄHDYTYS -toiminnossa poistuu ECONO O COOL JÄÄHDYTYS -toiminto. Mikä on ECONO COOL? Puhallusilman viileä pyyhkäisy (ilman liike) saa ilman tuntumaan tumaa viileämmältä kuin seisova ilma. Siis vaikka lämpötila nousee automaattisesti 2 C, on mahdollista saavuttaa miellyttävä mukavuustaso ja näin säästää ästää energiaa. AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ ÄÄ START STOP 1. Paina tai painiketta laitteen ollessa käynnissä. START Ajastin käynnistää: Laite käynnistyy asetettuna ettuna kellonaikana. an STOP Ajastin pysäyttää: Laite pysähtyy y asetettuna ettuna kellonaikana. l tai -valo vilkkuu u Varmistu että kellonaika on oikea. Sivu 8 2. Paina (lisätäksesi) si) ja (vähentääksesi) ajastimen kellonaikaa. Jokainen painallus lisää/vähentää kellonaikaa 10 minuuttia. START STOP 3. Paina tai painiketta peruttaaksesi ajastimen asetukset. HUOM! Ajastin käynnistää ja pysäyttää -toimintoja voidaan käyttää rinnakkain. Asetettu aika joka tulee ensin voimaan on se, mikä kellonaika ensin saavutetaan. merkki osoittaa ajastimen toimintojen järjestyksen. Jos virta katkaistaan kit tai tulee sähkökatkos kun AJASTIN KÄYNNISTÄÄ/PYSÄYTTÄÄ on aktiivinen katso kohdasta AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO. Sivu 12

12 15 PLASMA TOIMINTO Valitse PLASMA -toiminto painamalla -painiketta. PLASMA valo syttyy kaukosäätimen näytölle. Peruuta PLASMA toiminto painamalla painiketta uudestaan. PLASMA- toiminnon kuvaus PLASMA HAJUNPOISTO poistaa huoneessa olevia hajuja ja kaasuja a kuten absorboimalla ja pilkkomalla hajumolekyylejä kuten esimerkiksi formaldehydia. PLASMA ILMANPUHDISTUS puhdistaa huoneen ilmaa suodattamalla siitä tupakansavua ja allergeeneja kuten siitepölyä ja pölyä. Suodattimen tim toiminta perustuu plasmaelektrodin tuottamiin negatiivisiin ioneihin. PUHDISTUS TOIMINTO Valitse PUHDISTUS -toiminto painamalla painiketta. Laite suorittaa puhdistustoiminnon, kun laite pysäytetään ytetään ON/OFF-painikkeesta tai kun ajastin pysäyttää JÄÄHDY- TYKSEN/KUIVAUKSEN. PUHDISTUSVALO (CLEAN) syttyy yy näytölle Puhdistustoiminto ei aktivoidu, jos laite on ollut käynnissä jäähdytyksellä alle kolme minuuttia tai kuivauksella alle kuusi minuuttia. Peruuta PUHDISTUS toiminto painamalla alla painiketta uudestaan. ON/OFF-painikkeen painaminen aminen ei peruuta puhdistustoimintoa. PUHDISTUS -toiminnon kuvaus Puhdistustoiminto auttaa aa pitämään laitteen puhtaana estäen homeen kasvamisen muodostamalla vähäisiä määriä otsonia*. Se käynnistää puhalluksen luks noin 40 minuutiksi. On suositeltavaa, että puhdistustoiminto on aktivoituna kaiken aikaa. *noin 0.01 ppm pm ulospuhaltuvassa ilmassa. Määrä on samantasoinen kuin esim. metsissä eikä ole ihmiselle vaarallista. HUOM! Puhallin lin ei pyöri ensimmäiseen 15 minuuttiin PUHDISTUSTOIMINNON alkaessa. Monilaite - järjestelmässä, sisäyksikkö saattaa lämmetä. Tässä tapauksessa puhdistustoiminto peruuntuu automaattisesti, jotta estettäisiin huoneilman lämpötilan nousu.

13 18 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Kun alla olevat aiheet on tarkastettu, eikä laite edelleenkään toimi, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ongelma Sisäyksikkö Ilmastointilaite ei käynnisty. Kaikki sisäyksikön LED-valot vilkkuvat, Puhallusläppä ei liiku kunnolla. Laite ei toimi kolmeen minuuttiin, kun se käynnistetään uudestaan Selvitys ja tarkistukset Onko virta kytketty turvakytkimestä? Onko sulake palanut? Onko ajastin käynnistää aktiivisena? Sivu 14 Onko puhallusläppä kunnolla kiinni? Sivu 16 Onko ilmanohjaimet kiinnitetty kunnolla la sisäyksikköön? Sivu 17 Onko puhaltimen suoja vääntynyt? Tämä on mikroprosessorin rin suojatoiminto. Ole hyvä ja odota. Sisäyksikön ilman ulostuloaukosta tulee höyryä. Puhallusläpän pyyhkäisytoiminto (SWING) keskeytyy hetkeksi ja käynnistyy sitten uudestaan. Ilmanpuhallussuunta vaihtuu kesken toiminnon. Vaakasäleikön asentoa ei pysty muuttamaan kaukosäätimellä. Käytettäessä lämmitystoimintoa toiminta lakkaa n. 10 minuutiksi. Laitteen kylmä ilma jäähdyttää nopeasti huoneessa esiintyvän kosteuden ja ase muuttuu höyryksi. Tämä on pyyhkäisytoiminnolle noll ominaista. Jäähdytys- (COOL) OL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa puhalluksen suunta unt muuttuu automaattisesti asen- toon (1) kun toiminto on ollut käynnissä puolesta tunnista tuntiin. Tämä estää veden kondensoitumisen ja tippumisen. Jos ilman lämpötila on alhainen lämmitystoiminnossa tai sulatus on käynnissä, puhallusläppä asettuu automaattisesti vaakasuoraan asentoon. Ulkoyksikön lämmönvaihtimen sulatus on käynnissä. Tämä kestää korkeintaan 10 minuuttia, joten odota kärsivällisesti. (Kun ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilman kosteusprosentti korkea, muodostuu jäätä.) Ilmastointilaite aite käynnistyy y itsestään, kun turvakytkin käännetään n päälle -asentoon, vaikka kaukosäädintä ei käytettäisi i lainkaan Laite ei pysähdy vaikka ON/OFF -painiketta painetaan. PUHDISTUS-valo (CLEAN) vilkkuu Näissä malleissa on ns. automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto. Jos ilmastointilaite sammutetaan turvakytkimestä, eikä kaukosäätimestä, se käynnistyy välittömästi uudelleen, kun turvakytkin käännetään takaisin päälle -asentoon. Toiminto, joka on voimassa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, on sama, joka oli voimassa juuri ennen laitteen sammuttamista turvakytkimestä. Sivu 12 Palaako PUHDISTUS -valo (CLEAN). Kun PUHDIS- TUS-valo palaa laite suorittaa puhdistustoiminnon. Sivu 15 Laite suorittaa puhdistustoimintoa. Sivu 15

14 19 Ongelma Monilaite -järjestelmä Monilaite -järjestelmässä sisäyksikkö joka ei ole toiminnassa lämpenee ja siitä kuuluu virtaavan veden ääntä. Selvitys ja tarkistukset Vähäinen määrä jäähdytysnestettä virtaa sisäyksikössä, vaikka yksikkö ei ole toiminnassa. Kun lämmitystoiminto on valittuna lämmitys ei käynnisty heti. Kun toiminto käynnistetään ulkoyksikön sulatuksen aikana, kestää vähän aikaa ennen kuin lämmintä ilmaa puhaltuu ulos. Ulkoyksikkö Ulkoyksikön puhallin ei pyöri vaikka kompressori on käynnissä tai kun käynnistyy lopettaa toimintansa nopeasti. Ulkoyksiköstä vuotaa vettä. Ulkoyksiköstä tulee valkoista savua. Kun ulkolämpötila on alhainen, puhaltimen ei tarvitse käydä koko aikaa tarvittavan an jäähdytystehon yst hon saavutta- a- miseksi. Jäähdytys- (COOL) ja kuivaus (DRY) -toiminnoissa ois putket jäähtyvät ja aiheuttavat tavat veden kondensoitumista. Lämmitystoiminnossa lämmönvaihtimen imen pinnalle kondensoituu u vettä. Lämmitystoiminnossa mit sulatuksen ollessa käynnissä jää ulkoyksikön kön pinnalta sulaa a ja aiheuttaa veden tippumi- sen. Lämmitystoiminnon imi non aikana ana sulatustoiminnon muodostama höyry näyttää tää valkoiselta savulta. Kaukosäädin Kaukosäätimen näyttöön ei ilmesty mitään tai näyttö tö on himmeä. Sisäyksikkö ei vastaanota kaukosäätimen ät lähettämiä signaaleja. Laite ei jäähdytä/lämmitä kunnolla Ilmastointilaite ei lämmitä ä tai jäähdytä huonetilaa tehokkaasti. Ovatko paristot loppu? Sivu 8 Onko paristot asennettu oikein napoihinsa nähden? Sivu 8 Onko kaukosäätimen jokin toinen näppäin alhaalla? Onko lämpötila asetettu oikein? Sivu 11 Onko puhaltimen asetus oikea? Muuta puhalluksen nopeutta suuremmaksi. Sivu 13 Onko suodatin puhdas. Sivu 16 Onko sisäyksikön puhallin tai ulkoyksikön lämmönvaihdin puhdas? Sivu 16 Tukkiiko jokin sisäyksikön ilman imu/puhallusaukon? Onko ikkuna tai ovi auki? Huonetila ei jäähdy kunnolla. Jos huoneessa käytetään samanaikaisesti tuuletinta tai kaasuliettä jäähdytysala lisääntyy ja aiheuttaa näin riittämätöntä jäähtymistä. Kun ulkolämpötila on korkea, jäähdytysteho voi laskea. Huonetila ei lämpene kunnolla Lämmityksellä ei lämmintä ilmaa virtaa heti ulos. Kun ulkolämpötila on alhainen. Lämmitysteho voi olla riittämätön. Tämä on esilämmitysvaihe, jolla varmistetaan, ettei aiheudu ns. kylmää vetoa.

15 20 KUN EPÄILET TOIMINTAHÄIRIÖTÄ Ongelma Selvitys ja tarkistukset Ilmanpuhallus Laitteesta tulee outoa hajua. Äänet Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Laitteesta kuuluu virtaavan veden ääntä. Laitteesta kuuluu pulppuavaa ääntä. Laitteesta kuuluu sihisevää ääni.. Sisäyksiköstä kuuluu mekaanista ääntä. Onko suodatin puhdas? Sivu 16 Ovatko sisäyksikön puhallin ja lämmönvaihdin puhtaat? Sivu 16 Laite voi imeä itseensä hajuja seinästä, ä, matoista, huonekaluista, tekstiileistä ym. ja puhaltaa niitä huoneilmaan. PLASMA-toiminnon aikana voi tulla vähäistä otsonin hajua. Tämä ei ole toimintahäiriö. Ääni johtuu etupaneelin laajenemisesta/ supistumisesta jonka lämpeneminen/ jäähtyminen n aiheuttaa. Ääni johtuu kylmäaineen virtaamisesta amisest laitteen sisällä. ä. Tällaista ääntä saattaa kuulua, kun ulkoilmaa sekoittuu kondenssiveden sive joukkoon ilmastoin- nin poistopuhaltimen ime tai liesituulettimen käynnistyessä, jolloin loin vesi saattaa virrata ulos jaksottain. Kovalla tuulella saattaa kuulua samantyyppistä ääntä. änt Kylmäaineen virtauksen suunta muuttuu, ja ääni johtuu siitä. Tämä aiheutuu kompressorin tai puhaltimen käynnistymisestä/sammumisesta. Seuraavissa tapauksissa sammuta laite ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Sisäyksiköstä vuotaa tai tippuu vettä. Kun ylempi toimintovalo vilkkuu. Kun vuotovirtasuoja katkaisee kais virransyötön toistuvasti. Jos laite ei vastaanota kaukosäätimen signaalia, voi se johtua siitä, että huoneessa on käytössä on/off-tyyppinen loistevalolamppu amppu (lamppu jossa muun Ilmastointilaitteen toiminta saattaa aiheuttaa häiriötä radiossa ja televisiossa. Laitteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, tarvitaan an ehkä antennivahvistin. Kun kuulet epänormaalia ääntä.

16 21 KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan: 1. Käynnistä puhallintoiminto suurimmalla lämpötilalla ja anna sen käydä 3-4 tuntia, jotta ilmastointilaite kuivuu sisältä. Sivu Sammuta laite ON/OFF painikkeesta. 3. Katkaise virransyöttö pois turvakytkimestä. 4. Poista kaukosäätimen paristot. Kun ilmastointilaite otetaan käyttöön uudestaan 1. Puhdista ilmansuodatin. Sivu Tarkista, ettei ilman imu/puhallusaukoissa ole mitään esteitä sisä- tai ulkoyksikössä. Sijoituspaikka Vältä asentamasta ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Paikkaa, jossa käsitellään voiteluöljyjä. Suolaisiin paikkoihin, kuten merenrannalle. Paikkaan, jossa sulfidisia kaasuja syntyy, kuten lämpimiin lähteiden läheisyyteen. een. Paikkaan, jossa öljyä on roiskunut tai joka on täynnä nä öljyistä savua. Paikkaan jossa on korkeataajuudella toimivia tai langattomia laitteita. Paikkaan, jossa ulkoyksikön ilman ulospuhallusaukko usaukko ukko on tukittuna. Paikkaan, jossa ulkoyksikön toimintaäänet änet saattavat attavat häiritä naapuria. Sähköistys Käytä erillistä virtapiiriä yksinomaan ilmastointilaitteelle Ota huomioon laitten tarvitsema ottoteho Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ksiä, ota yhteyttä yttä jälleenmyyjääsi Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loistelampusta häiriöi- den välttämiseksi. Loisteputkivalaisin Ulkoyksikön sijaintipaikan tulisi olla vähintään 3 m päässä television, radion ja muiden vastaavien laitteiden antenneista. Mikäli ilmastointilaite aiheuttaa häiriöitä television tai radion lähetyksiin, välimatkaa ilmastointilaitteen ja em. laitteiden Hyvin tuuletettu kuiva paikka. Riittävä välimatka kuvan tai äänen häiriöiden välttämiseksi 1 m 1 m

17 22 ERITTELYT Malli Sisäyksikkö MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA MSZ-FD50VAH Ulkoyksikkö MUZ-FD25VA MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VABH MUZ-FD50VABH Toiminto Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Jäähdytys Lämmitys Vaihe/Taajuus, jännite ~/N, 230 V, 50Hz ~/N, 230 V, 50Hz ~/N, 230 V, 50Hz Kapasiteetti, nimellisteho kw Ottoteho kw 2,5 3,2 2,5 3,2 3,5 4,0 3,5 4,0 5,0 6,0 0,485 0,610 0,485 0,600 0,850 0,865 0,835 0,8400 1, ,610 Paino Sisäyksikkö kg Ulkoyksikkö kg Kylmäainemäärä kg 1,15 1,1515 1,55 IP koodi Sisäyksikkö IP 20 IP 20 IP 20 Ulkoyksikkö IP 24 IP 24 IP 24 LP ps MPa 1,64 1,64 1,64 LP ps MPa 4,15 4,15 4,15 Äänitaso Sisäyksikkö Teho/suuri/keski/ pieni db(a) 42/36/ 29/20 43/36/ 29/20 42/36/ / 29/ /36/ 29/ /36/ 29/21 44/36/ 29/21 43/36/ 29/21 44/36/ 29/21 52/43/ 37/27 Ulkoyksikkö db(a) Huomautus: Mitoitusolosuhteet suhte 1. Jäähdytys: sisälämpötila la 27 C ja suhteellinen kosteus 45 %, ulkolämpötila 35 C. 2. Lämmitys: sisälämpötila ila 20 C, ulkolämpötila l 7 C ja suhteellinen kosteus 80 %. Taattu toiminta-alue ta-alue Sisäyksikkö Ulkoyksikkö MUZ-FD25/35/50VABH Jäähdytys Ylin arvo 32 C DB 46 C DB Alin arvo 21 C DB -10 C DB Lämmitys Ylin arvo 27 C DB 24 C DB Alin arvo 16 C DB -25 C DB CDB = Kuivan lämpömittarin lämpötila

18 23 Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi asunnoissa, liiketiloissa ja kevyessä teollisuuskäytössä. Tämä laite täyttää seuraavat EU-direktiivit: Matalajännite: 2006/95/EEC Elektromagneettisten häiriöiden suojaus 89/336/EEC

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH

MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 5VAB BH MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH D35V VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH Z-FD50VABH Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE AWI826HL AWI835HL AWI8826HL AWI8835HL AWI826HLB AWI835HLB AWI8826HLB AWI8835HLB AWI726HL AWI735HL ML 3.7.2008 v. 1.0 REF09HI REF12HI Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella

Lisätiedot