SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN."

Transkriptio

1 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että laite on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattimieheen tai huoltopisteeseen; - Varmista ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan, että laitteen arvokyltissä osoitettu verkkojännite vastaa kotisähköverkkosi jännitettä; Jos laitteen sähköjohto on viallinen, on se vaihdettava. Mahdollisten riskien välttämiseksi vaihdon suorittaa laitteen valmistaja tai tämän valtuuttama huoltopalvelu tai joka tapauksessa asiantunteva ammattimies. - Älä upota laitetta veteen; - Laitetta saa käyttää ainoastaan sille määriteltyyn tarkoitukseen eli siis kotitalouksien ilman kosteuttamiseen. Kaikki muun tyyppinen käyttö katsotaan virheelliseksi ja tästä syystä vaaralliseksi käytöksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjaustoimenpiteistä; - Älä anna lasten tai laitteen käyttöön kykenemättömien henkilöiden käyttää laitetta ilman valvontaa. - Älä anna lasten leikkiä laitteella. - Tämän kodinkoneen sisäinen lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi. Ole erittäin varovainen laitteen käytön aikana. - Älä poista säiliötä tai liikuta laitetta ilmankostuttimen toiminnan aikana. Anna laitteen jäähtyä vähintään 15 minuuttia sammuttamisen ja pistokkeen irrottamisen jälkeen. - Älä koskaan käytä ilmankostutinta ilman vettä. Käytä ainoastaan tavallista vesijohtovettä, jossa ei ole mitään lisäaineita. Täytä säiliö ainoastaan laitteen ollessa sammuneena. - Älä siirrä ilmankostutinta silloin, kun säiliö on täysi tai laite toimii. - Älä jätä laitetta turhaan päälle, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita. - Älä aseta käsiäsi, kasvojasi tai kehoasi suoraan höyrynpoistoristikon päälle tai sen läheisyyteen laitteen toiminnan aikana. - Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle pinnalle. Älä aseta sitä koskaan kokolattiamattojen, mattojen tai sellaisten huonekalujen päälle, jotka voisivat vahingoittua veden tai höyryn vaikutuksesta. - Älä sijoita ilmankostutinta lämmönlähteiden kuten uunien, pattereiden jne. läheisyyteen. Aseta laite pistorasian läheisyyteen. Parhaan toiminnan kannalta on tärkeää, että ilmankostutin asetetaan vähintään 10 cm:ä seinästä. Varmista, ettei höyrynpoistoristikoista tuleva höyry suuntaudu seiniä kohden. Poistuva höyry voi aiheuttaa materiaalivahinkoja ennen kaikkea tapetille. - Noudata erityistä varovaisuutta ja seuraavia perusohjeita aina silloin, kun laite on kytketty sähköverkkoon: - älä koske laitteeseen, jos kätesi ovat märät tai kosteat; - älä käytä laitetta, jos jalkasi ovat märät tai kosteat; - älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta tai itse laitteesta vetämällä; - pidä laite kaukana lasten ulottuvilta; - älä aseta mitään ylimääräisiä esineitä laitteen sisään; - älä jätä laitetta alttiiksi ilmaston olosuhteille tai käytä sitä ulkona; - varmista, ettei höyrynpoistoristikko ole tukossa; - Mikäli haluat poistaa laitteen lopullisesti käytöstä, irrota pistoke pistorasiasta, ja leikkaa sähköjohto poikki siten, ettei laitteen käyttö ole enää mahdollista. - Katkaise laitteeseen tuleva sähkövirta irrottamalla pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista; - Sammuta laite välittömästi mahdollisen toimintahäiriön ja/tai vian ilmetessä. Älä yritä korjata laitetta itse. Anna mahdolliset korjaustyöt ainoastaan valmistajan valtuuttamien huoltopisteiden suoritettaviksi ja vaadi alkuperäisten varaosien käyttöä. - Tarkasta sähköjohdon kunto aina ennen laitteen käyttöönottoa. - Varmista, ettei kosteusanturiin pääse vettä. Älä myöskään upota sitä veteen. - Ikkunoiden ja huonekalujen pinnalle voi muodostua kondenssivettä, mikäli huoneen kosteustaso on liian korkea. Sammuta ilmankostutin tässä tapauksessa; SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. 57

2 CARATTERISTICHE TECNICHE MALLI UH 700M UH 800E Säiliön tilavuus 6 litraa 6 litraa Virrankulutus katso arvokylttiä katso arvokylttiä Höyrytasot poistossa 1 2 Automaattinen sammutus * * Vesi lopussa -merkkivalo * * Teflon-pinnoituksella varustettu höyrystinlevy * * Tuoksuvien ja lääkitsevien aineiden haihdutin * * Mitat (LxSxK) 33x20,6x35,4 cm 33x20,6x35,4 cm LAITTEEN KUVAUS A) Höyryn poistoristikko, jossa tuoksuvien ja lääkitsevien aineiden haihdutin B) Höyrysuutin C) Vesisäiliö D) Pohjaosa E) Säädintaulu F) Kosteusanturi G) Vesiputki H) Höyrystinlevy Mod. UH700M I) ON/OFF/kosteudensäädin -valitsin L) Vesi lopussa -merkkivalo M) Toiminnan merkkivalo N) Virta päällä -merkkivalo Mod. UH800E O) Näyttö P) Suhteellisen kosteuden lisäys -painike Q) Suhteellisen kosteuden alennus -painike R) Maksimi- ja minimitehon valitsin S) Uudelleen käynnistys -painike T) ON/OFF -painike Ilmankostuttimen säiliö sisältää noin 6 litraa vettä, joka riittää noin 26 tunnin jatkuvaan toimintaan. ENNEN KÄYTTÖÄ HUOM. Laitteen pakkauksesta poistamisen yhteydessä voit havaita joitakin veden jättämiä jälkiä. Tämä on täysin normaalia, sillä jokainen laite koekäytetään tehtaalla ennen jälleenmyyjille luovutusta; 1.Varmista, ettei laitetta ole kytketty sähköverkkoon. 2.Aseta ilmankostutin vakaalle alustalle. 3. Täytä säiliö kääntämällä se ylösalaisin ja poista korkki vastapäivään kääntämällä. Täytä säiliö puhtaalla ja raikkaalla vedellä. Sulje säiliö tämän jälkeen kääntämällä korkkia myötäpäivään. Kiristä korkki huolellisesti. 4. Varmista, että höyrystinlevy on puhdas ja ettei sen pinnalle ole kerääntynyt epäpuhtauksia. 5.Kiinnitä säiliö virheettömästi pohjaosaan. 6.Kytke pistoke pistorasiaan. KÄYTTÖOHJEET Ilmankostutin on käyttövalmis, kun säiliö on kiinnitetty virheettömästi pohjaosaan ja pistoke on kytketty pistorasiaan. 58

3 Malli UH700M Käännä ON/OFF/kosteudensäädin -valitsin (I) johonkin mahdolliseen OFF- ja MAXasentojen väliseen asentoon. Virta päällä -merkkivalo (N) syttyy. Laite toimii vasta sitten, kun toiminnan merkkivalo (M) syttyy palamaan. Huom. Kun huoneen kosteusarvo ylittää laitteeseen säädetyn kosteusarvon, sammuu toiminnan merkkivalo (M). Jos haluat, että laite käynnistyy uudelleen, käännä ON/OFF/kosteudensäädin -valitsin (I) MAX-asentoon päin. Kun toivottu kosteustaso on saavutettu huoneessa, käännä kosteudensäädin vastapäivään kunnes toiminnan merkkivalo (M) sammuu. Näin laite säilyttää säädetyn kosteusarvon huoneessa. Säiliön veden loppuessa laite lakkaa toimimasta. Kaikki kolme merkkivaloa syttyvät. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, sammuta se ensin laittamalla ON/OFF/kosteudensäädin valitsin OFF-asentoon sekä täytä vesisäiliö kylmällä vedellä. Odota n. 10 minuuttia ja käynnistä laite uudelleen. Jos laite ei käynnisty, toista em. toimenpiteet. Malli UH800E Ensikäynnistyksen yhteydessä laite antaa äänimerkin, kun pistoke liitetään pistorasiaan. Näytössä ilmaantuvat hetken ajan kaikki kuvakkeet, jonka jälkeen se asettuu valmiustilaan. Laite on varustettu viidellä toimintopainikkeella. Mitä tahansa painiketta painamalla laite antaa äänimerkin. 1. Kun painat ON/OFF painiketta (T), näytössä ilmenee huoneen kosteusarvo. Jos kosteustaso on alempi kuin 40 %, näytössä ilmaantuu L O. Jos kosteustaso on korkeampi kuin 90 %, näytössä ilmenee H I. 2. Säädä toivottu kosteusarvo painikkeilla (P) ja (Q). Huom. 5 %:n suhteellinen kosteus voidaan säätää 5 %:iin 40 %:n ja 85 %:n välillä. Painamalla uudelleen painiketta (P) saavutetaan jatkuva toiminta ja näytössä ilmenee C o%. Kun toivottu kosteusarvo on valittu, näyttö ilmoittaa huoneen kosteusarvon. 3. Kun laite käynnistetään, toimii se maksimiteholla H I. Jos haluat laitteen toimivan minimiteholla, paina painiketta (R). Kun huoneen kosteustaso ylittää laitteeseen säädetyn kosteusarvon, laite sammuu ja näytössä ilmenee merkki. Huom. Jos laitteeseen jää virta päälle, toimii se joikaisella seuraavalla käynnistyskerralla viimeiseksi säädetyillä arvoilla. Säiliön veden loppuessa laite lakkaa toimimasta ja näytön merkki vilkkuu. Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen, täytä säiliö kylmällä vedellä ja odota noin 10 minuuttia, jonka jälkeen paina uudelleen käynnistys painiketta (S). Jos laite ei käynnisty, toista em. toimenpiteet. Ilmankostuttimelta kuluu noin 3 minuuttia veden kiehuttamiseen, jonka jälkeen kuumaa höyryä alkaa virrata huoneeseen. Kun huoneen kosteus alittaa asetetun kosteusarvon, ilmankostutin alkaa tuottamaan höyryä ja sammuu, kun asetettu kosteus saavutetaan. Tuoksuvien ja lääkitsevien aineiden astia on sijoitettu höyrynpoistoristikon keskelle. Voit käyttää sitä yksinkertaisesti kaatamalla haluamasi aineet astiaan. Voit myös poistaa astian tarvittaessa ja pestä sen helposti. Älä kaada tuoksuvia aineita suoraan vesisäiliöön. TÄRKEÄÄ. Varmista, että säiliö on täysin tyhjä ja kuiva, mikäli et aio käyttää laitetta kahtena tai useampana päivänä peräkkäin. Muussa tapauksessa seisovaan veteen saattaa muodostua levää tai bakteereja. 59

4 PUHDISTUSTOIMENPITEET Ilmankostuttimet muuttavat kuivan huoneilman sopivan kosteaksi, mikä lisää huoneiston viihtyvyyttä ja mukavuutta. Seuraa huolellisesti seuraavassa annettuja ohjeita, joiden avulla voit käyttää näitä laitteita parhaalla mahdollisella tavalla ja välttyä virheellisen käytön aiheuttamilta ongelmilta. Muista, että kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita on käsiteltävä varovasti niiden toiminnan aikana. Peruspuhdistuksen laiminlyömisen yhteydessä laitteen säiliössä olevaan veteen voi muodostua haitallisia mikrobikasvustoja. Suorita siis seuraavassa kuvatut puhdistustoimenpiteet säännöllisesti, jolloin voit taata ilmankostuttimesi virheettömän ja tehokkaan toiminnan. Laitteen säännöllinen ja oikea puhdistus on erittäin tärkeää, jotta vältyt levän ja bakteerien muodostumiselta laitteen sisälle. PÄIVITTÄINEN HUOLTO Ilmankostutin lämmittää veden kiehumispisteeseen steriloiden sen ja samalla tuottaen kuumaa ja puhdasta höyryä. Kaikki epäpuhtaudet kerääntyvät höyrystyskammioon. Älä käytä metallisia tai teräviä esineitä höyrystinlevyn puhdistamiseen. Älä käytä ilmankostuttimen tai sen osien puhdistukseen pesuaineita, kiviöljyä, kerosiinia, bensiiniä, lasin tai huonekalujen puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusnesteitä tai muita liuotinaineita. 1. Sammuta ilmankostutin asettamalla ON/OFF- painike OFF-asentoon ennen puhdistuksen aloittamista ja irrota pistoke pistorasiasta; 2. Poista ilmankostuttimen säiliö ja tyhjennä se; 3. Poista höyrysuutin (B). 4. Tartu laitteen pohjaosaan molemmilla käsillä ja kallista sen sivua pesualtaan päällä, jolloin ilmankostuttimen pohjaosassa oleva vesi saadaan poistettua. Älä aseta ilmankostuttimen pohjaosaa koskaan pesualtaaseen tai suoraan juoksevan veden alle. 5. Puhdista säiliö ja pohjaosa huolellisesti pyyhkeellä. Mikäli haluat käyttää ilmankostutinta välittömästi uudelleen, täytä säiliö puhtaalla vedellä ja kiinnitä se uudelleen pohjaosaan. VIIKOITTAINEN HUOLTO Voit poistaa kalkkikerrostumat seuraavasti: 1. Suorita edellisen kappaleen kohdissa 1, 2 ja 3 osoitetut toimenpiteet. 2.Kaada höyrystyskammioon ja säiliöön kupillinen laimentamatonta valkoetikkaa ja anna sen vaikuttaa noin 20 minuutin ajan. Puhdista kaikki sisäpinnat pehmeällä sudilla. Voit poistaa muut likajäämät antamalla etikkaseoksen vaikuttaa 30 minuuttia tai pidemmänkin aikaa. Voit käyttää laimentamattomaan etikkaan kastettua pyyhettä myös ilmankostuttimen pohjaosaan muodostuneiden kalkkikerrostumien poistamiseen. 3. Poista kaikki etikkajäämät vesisäiliöstä huuhtelemalla se kädenlämpöisellä vedellä ennen vesisäiliön desinfioinnin aloittamista. Vesisäiliön desinfiointi: 1.Täytä säiliö liuoksella, joka sisältää kaksi lusikallista valkaisuainetta sekä vettä. 2.Anna liuoksen vaikuttaa noin 20 minuutin ajan ja ravistele säiliötä ajoittain. Varmista, että liuosta pääsee kaikille pinnoille; 60

5 3. Tyhjennä säiliö noin 20 minuutin jälkeen. Huuhtele se huolellisesti juoksevan veden alla, kunnes valkaisuaineen haju häviää kokonaan; 4. Täytä säiliö ja aseta se uudelleen pohjaosaan, mikäli haluat käyttää ilmankostutinta välittömästi uudelleen. ILMANKOSTUTTIMEN SÄILYTYS Toimi seuraavasti, mikäli et aio käyttää ilmankostutinta pitkään aikaan: 1. Puhdista, huuhtele ja kuivaa ilmankostutin huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti; ÄLÄ jätä vettä ilmankostuttimeen silloin, kun varastoit sen pidemmäksi aikaa; laitteeseen jäänyt vesi voi vahingoittaa ilmankostuttimen korjauskelvottomaksi. 2.Sijoita laite takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa ja aseta se kuivaan ja viileään paikkaan; 3.Puhdista ilmankostutin ennen uutta, seuraavan käyttökauden alussa tapahtuvaa käyttöönottoa. 61

6 /07.05