TTK:n toimintaa 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTK:n toimintaa 2008"

Transkriptio

1 TTK:n toimintaa 2008

2 Sisällys Hallinnon ja johdon katsaus menneeseen ja tulevaan...3 Hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly: Uutta kohti...3 Toimitusjohtaja Jorma Löhman: Talouselämän heikentymisellä ei vielä vaikututusta toimintaan...4 Projektit ja ohjelmayhteistyö...5 Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus käynnistyi...5 Turvallisuusverkostoissa aktiivisena toimijana...5 Toimialaryhmät...6 Teollisuusryhmä ja työalatoimikunnat: Yhteistyöllä hyvät käytännöt hyödyksi...6 Kuljetus- ja logistiikkaryhmä ja työalatoimikunnat: Toiminta selkeytyi...7 Palveluryhmä: Koulutuksessa ennätysluvut...8 Kuntaryhmä: Yhteistoiminta tunnetuksi kentällä...9 Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja laatuasiantuntijat: Selvitys tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutuksen kehittämiseksi...10 Työelämän päihdeasiantuntijat: Huumeiden käsittely koulutukseen laajemmin...11 Toiminnot...12 Koulutus: Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät kaksinkertaistuivat...12 Viestintä: Telma oikealla tiellä, hyvä vastaanotto...15 Julkaisutuotanto: Uusia julkaisuja parikymmentä...17 Työsuojeluhenkilörekisteri: Rekisterissä lähes työpaikkaa ja yli työsuojeluhenkilöä...18 Sisäinen yhteistyö...19 Henkilöstöraportti: Välittämisen malli käyttöön...19 Työsuojelutoimikunta: Vaarojen arvioinnin päivitys...19 Muu yhteistyö: Tasa-arvosuunnitelman tarkastelua ja henkilöstön virkistystä...19 Talous...20 Historiallisesti erinomainen tulos Työturvallisuuskeskus

3 Hallinnon ja johdon katsaus: Uutta kohti Kari Rissa TTK:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly (SAK) Työturvallisuuskeskuksen (TTK) toimintavuoden täyttivät tutut työsuojelukoulutukseen ja tietojen jakamiseen liittyvät tehtävät, jotka keskus toteutti ammattitaitoisesti ja toimintavuodelle laaditun suunnitelman mukaisesti. Eri sektoreiden ja työalatoimikuntien yhteistoimintaa tiivistettiin toimintavuonna. Uusi Telmalehti saavutti erinomaisen sisällön myötä hyvän suosion ja erittäin laajan levikin. Työturvallisuuskortin suosio kasvoi edelleen. Työturvallisuuskortin taloudellinen tulos antaa myös pienimuotoista puskuria TTK:lle tulevina vuosina. Sen avulla voidaan TTK:n palvelutarjontaa laskusuhdanteesta riippumatta ylläpitää ja kehittää korttia myös lähivuosina. Erityisen tärkeäksi tämä tuli, kun Työsuojelurahaston (TSR) tuki pieneni vuodelle TTK:n hyvä toiminnallinen vuosi antoi tärkeää tukea työpaikkojen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kohottamistyöhön. Tulos saavutettiin TTK:n ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. Hallituksen puolesta haluan kiittää motivoitunutta henkilöstöä, johtoa ja hallitusta hyvin tehdystä työstä ja eteenpäin katsovasta asenteesta. Työturvallisuuskeskus 3

4 Hallinnon ja johdon katsaus: Talouselämän heikentymisellä ei vielä vaikutusta TTK:n toimintaa toteutimme uusitun strategian mukaisesti, ja myös hallitus arvioi sen toteutuneen hyvin. Toimintavuosi oli taloudellisesti hyvin tyydyttävä ja pystyimme toteuttamaan toimintasuunnitelmassa päätetyt tavoitteet. Maailmantalouden raju heikkeneminen vuodenlopulla ei vielä aiheuttanut merkittäviä muutoksia koulutuksemme kysynnässä tai muussakaan toiminnassamme. Vuoden 2009 budjettiimme nopeasti tapahtuneella taloustilanteen heikkenemisellä oli kuitenkin merkitystä TSR:n pienentäessä budjettiesitystämme eurolla, mikä perustui tapaturmavakuutusmaksujen ennakoidun kertymän pienentymiseen. Haasteellinen toiminnan kehityksen vuosi Vuosi oli haasteellinen toimintamme kehityksen kannalta, ja se vaati henkilöstöltämme uusien asioiden omaksumista. Haastavaa oli muun muassa uusien tietokoneohjelmien käyttöönotto, mikä edellytti laajaa henkilöstön koulutusta. Toimintamme suunnittelun ja budjetoinnin tarkkuutta paransimme. Budjetointimme hallitsemiseksi otimme käyttöön TTK Netin, jota hyödynnämme kokonaisvaltaisemminkin toimintamme toteutuksessa vuonna Toimintamme suunnitteluun ja budjetointiin on koko henkilöstö voinut osallistua. Johtoryhmän roolia kokonaisuuden hallitsemiseksi ja toiminnan päällekkäisyyksien poistamiseksi vahvistettiin. TTK ja TSR aloittivat yhteisen Telma-lehden julkaisemisen. Yhteistyö sekä TSR:n että Alma Media Lehdentekijöiden kanssa onnistui hyvin. Lehden tekemiseen tarvittavia omia resursseja pystyimme vähentämään loppuvuoteen mennessä. Lukijakun- Sami Kulju Toimitusjohtaja Jorma Löhman, TTK ta laajeni merkittävästi TTK:n uudistetun strategian mukaisesti esimiehiin ja luottamushenkilöstöön työmarkkinajärjestöjen antaessa luottamushenkilörekisterinsä käyttöömme. Työturvallisuuskortti vakiinnutti asemansa osana TTK:n toimintaa. Työturvallisuuskortin hallinnointi sujui kevyellä organisoinnilla. Omia voimavaroja suuntasimme kehitystyöhön ja laadunvarmennukseen. Työturvallisuuskeskuksen, Työsuojelurahaston, Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteistä historiikkia valmisteltiin yhteisessä toimikunnassa, ja työ jatkuu vuonna Koko henkilöstö mukana kehittämisessä Kehityskeskustelut käytiin kaikkien kanssa kaksi kertaa vuoden aikana. Koko henkilöstömme osallistui edellisvuonna tehdyn voimavarakyselyn purku- ja jatkotöiden toteutukseen. Henkilöstön kanssa sovittiin Välittämisen malli - huolehtivaa puheeksi ottoa ja johtamista -asiakirjasta. Henkilöstön palautepäivän pidimme Henkilöstöpäivillä Kisakalliossa käsittelimme muun muassa Voimavarakyselyssämme ajankohtaiseksi noussutta asiakasteemaa. Asiantuntijoiden koulutuspäivillä Helsingissä päätimme toteuttaa peruskoulutuksen kehittämisprojektin ja valmistella yhteiset opetusmateriaalit. Henkilöstöllemme sovittiin paikallinen palkkaratkaisu ajanjaksolle Tulospalkkiojärjestelmää päätettiin jatkaa vuonna Verkostoissa toimimista Pohjoismainen koordinaatioryhmä kokoontui Kööpenhaminassa. Tapaamisen sisältö oli maakohtaista raportointia ja keskustelua. Konkreettisia yhteisiä tavoitteita ei ollut. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ja TTK:n välinen yhteistyö oli kiinteää ja säännöllistä. Yhteinen tapaaminen järjestettiin Helsingissä Elämäntapaliiton kanssa sovimme yhteistyön jatkamisesta ja muodoista työelämän alkoholiohjelma Huugon yhteydessä. Tuottavuustyö-verkkosivuston toteuttamisen työnjako sovittiin työmarkkinajärjestöjen kanssa. Osallistuimme Tuottavuuden pyöreä pöytä -yhteistyöhön. Akavan edustus työalatoimikuntiin AKAVAn kuusi jäsenliittoa nimettiin työalatoimikuntiin. Hallitus hyväksyi ryhmien ja työalatoimikuntien työjärjestykset Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Hallitus kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Asiantuntija Seppo Alanärä jäi eläkkeelle alkaen. Asiantuntija Jaana Aho irtisanoutui alkaen. Asiantuntija Mira Seppänen palasi vanhempainvapaalta Joulukuussa aloitti kaksi uutta asiantuntijaa: Petri Pakkanen ja Lasse Kammonen. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Projektit ja ohjelmayhteistyö: Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus käynnistyi Turvallisuusverkostoissa aktiivisena toimijana Melkein puoli miljoonaaa työturvallisuuskorttia Työturvallisuuskorttien määrä kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan. Suurin osa Työturvallisuuskorttikoulutuksesta oli vielä peruskoulutusta, mutta täydennyskoulutuksen määrä lisääntyi loppuvuotta kohden. Vuodenlopussa täydennyskoulutuksen oli suorittanut noin kortinhaltijaa. Kouluttajakoulutuksien määrä väheni jonkin verran. Työturvallisuuskortinhaltijoita oli vuoden 2008 lopussa vajaa ja kouluttajia Keskeisimpänä hankkeena jatkui Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadunvarmistus, jonka toteutuksessa olivat aktiivisesti mukana kouluttajakoulutuslaitokset. Työturvallisuuskorttitoimikunta teki päätöksen ulkopuolisten laadunarvioijien käytöstä ja auditointien määrästä seuraavalle vuodelle. Kehittämishankkeena käynnistettiin Työturvallisuuskorttikoulutusaineiston uudistaminen. Tavoitteena on laatia aineisto, joka mahdollistaa paremmin vuorovaikutteisen opetuksen. Työturvallisuuskortin soveltuvuudesta Pohjoismaissa käytiin neuvotteluja eri tahojen kanssa. Ruotsalaisen Entre-kortin ja Työturvallisuuskortin koulutusaineistojen yhteisestä kehittämisestä sovittiin työturvallisuuskorttitoimikunnassa. TTK:lla oli edustaja valtakunnallisessa Tapaturmayhteistyöryhmässä ja sen viestintäryhmässä, joka toteutti Perjantai 13 -kampanjan teemana turvavälineet. Kampanja näkyi televisio-, internet- ja lehtimainonnassa. Lisäksi laadittiin työpaikoille tarkoitettu opasvihko ja juliste. Työpaikkojen kokonaisturvallisuustyötä tukevalla verkkosivustolla käsiteltiin ajankohtaisia turvallisuusuutisia sekä kuukausittain vaihtuvia turvallisuusteemoja. Uutena, tilattavana aineistona lisättiin sivustolle turvavälineopas. Kokonaisturvallisuuden portaali oli osa TTK:n verkkopalvelua. TTK toimi koordinaattorina kansainvälisessä työterveysja turvallisuusammattilaisten verkostossa ENSHPO. Verkosto lanseerasi EurOSHM -pätevyystandardin. Suomen foorumin toiminta aktivoitiin uudelleen toimintaan. Työturvallisuuskeskus 5

6 Toimialaryhmät / Teollisuusryhmä ja työalatoimikunnat: Yhteistyöllä hyvät käytännöt hyödyksi Teollisuusryhmä toimi teollisuuden työalatoimikuntien yhteistyöelimenä, joka koordinoi teollisuuden alojen työalatoimikuntien hankkeita ja koulutusta. Teollisuusryhmä keskittyi toiminnoissaan teollisuuden aloille yhteisiin asioihin ja työalatoimikunnat eri teollisuuden alojen alakohtaisiin kysymyksiin. Teollisuusryhmä pyrki edistämään hyvien käytäntöjen laajempaa hyödyntämistä kiinteällä yhteistyöllä työalatoimikuntien kanssa. Useita työalatoimikuntien hankkeista voitiin hyödyntää joko sellaisenaan tai vähäisin muutoksin muillakin teollisuuden aloilla. Teollisuusryhmä julkaisi eurooppalaisen kvartsipölysopimuksen soveltamista ja kvartsipölyn torjuntaa käsittelevän oppaan. Riskienarvioinnin apuvälineeksi tarkoitettua RiskiArvi-ohjelmaa kehitettiin edelleen. Turvallisuusjohtamismalleja käyttöön Yhteiset työpaikat ovat haaste turvallisuusjohtamiselle. Teollisuusryhmä pyrki yhdessä kemianteollisuuden työalatoimikunnan kanssa edistämään turvallisuusjohtamismallien käyttöönottoa muun muassa järjestämällä turvallisuusjohtamisen hyvistä käytännöistä seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Teollisuusryhmä osallistui myös Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden osaston hankkeeseen, jossa kehitettiin turvallisuusjohtamismalli teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille. Yhteistyö mallin tunnetuksi tekemiseksi jatkuu vuonna Työturvallisuuskorttitoimikunnan kanssa kehitettiin esimiehille tarkoitettua koulutusta. Kari Rissa Teollisuusryhmän julkaiseman Hiekkapöly poissa keuhkoista -oppaan tavoitteena on ohjata työpaikkoja arvioimaan kvartsipölyn aiheuttamia ammattitautiriskejä ja etsimään niihin tehokkaita torjuntakeinoja. Rengasturvallisuuskortti lähes puolella alalla työskentelevistä Autonrengasalalle suunnattua rengasturvallisuuskorttikoulutusta jatkettiin kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan toimesta. Koulutuksen oli vuodenlopussa suorittanut lähes puolet autonrengasalalla työskentelevistä. Työsuojeluhenkilöstön valmiuksia kehitetään kaksivuotisessa ohjelmassa Elintarvikealojen työalatoimikunta käynnisti kaksivuotisen valmennusohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä työsuojeluhenkilöstön valmiuksia työsuojelutoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen. Kokemusten perusteella ohjelmaa mahdollisesti muokataan jatkossa yleiseksi teollisuuden alojen koulutus- ja valmennusohjelmaksi. Työpaikkojen tarpeisiin Työalatoimikuntien toiminnan lähtökohtana oli käytännönläheinen ja työpaikkojen tarpeista lähtevä toteutustapa. Tällä periaatteella toteutettiin runsaasti alakohtaisia oppaita ja hankkeita. Yritysten ja eri alojen tarpeiden kartoittamiseksi työalatoimikunnat tekivät myös yrityskäyntejä ja työpaikkakierroksia. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Toimialaryhmät / Kuljetus- logistiikkaryhmä ja työalatoimikunnat: Toiminta selkeytyi Kuljetus- ja logistiikkaryhmä alan työalatoimikuntien yhteistyöelimenä edisti työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työpaikoilla. Ryhmä keskittyi alaa laajasti koskeviin asioihin, kun taas alakohtaiset asiat käsiteltiin alan työalatoimikunnissa tai sovitussa työryhmässä. Kuljetus- ja logistiikkaryhmässä oli ahtausalan, autoliikenteen, merenkulkualan, viestinvälitys- ja logistiikka-alan työalatoimikunnat sekä ilmailualan työryhmä. Ryhmä suunnitteli toimintaansa, kuten koulutusta, hankkeita ja muita toimintoja, kolmen vuoden tähtäimellä. Kuljetus- ja logistiikka-alan työsuojelun peruskurssien kokeilujen pohjalta peruskoulutus vakiinnutettiin. Lisäksi toteutettiin kunkin ryhmään kuuluvan toimialan erikoiskursseja. Ryhmä teki myös tutustumiskäyntejä kuljetus- ja logistiikka-alan työpaikoille. Kari Rissa Kuljetus- ja logistiikkaryhmä teki tutustumiskäyntejä alan työpaikoille. Työturvallisuuskeskus 7

8 Toimialaryhmät / Palveluryhmä: Koulutuksessa ennätysluvut Yksityisen palvelusektorin työpaikoilta osallistuttiin edelleen aktiivisesti työsuojelun peruskoulutukseen ja saavutettiin määrällisesti uudet ennätysluvut. Työsuojelun perusteet -kursseja järjestettiin 19, joihin osallistui 515 ihmistä. Heistä oli noin 40 prosenttia sosiaali- ja terveyspalvelualalta, kolmannes perinteisiltä kaupan, rahoitus-, hotelli- ja ravintola-aloilta ja joka kymmenes liike-elämää palvelevilta työpaikoilta. Myös kahdeksalla viiden päivän työsuojelun peruskurssilla oli kolmannes 209 kurssilaisesta palvelualoilta. Palveluryhmä järjesti lisäksi kolme työsuojelun täydennyskurssia, joissa oli 61 osanottajaa, sekä kuntaryhmän kanssa kaksi tietoiskua henkilöturvallisuudesta. Palvelualojen henkilöstöä osallistui myös kahdelle kolmipäiväiselle Työhyvinvoinnin portaat -kurssille ja viiteen Työstressi hallintaan -seminaariin eri puolilla Suomea. Yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia oli kymmenittäin. Jari Härkönen Palvelualojen työsuojelukoulutuksella oli kysyntää. Myös useampia julkaisuja tuotettiin. Tämän mahdollisti asiantuntijaresurssien lisääntyminen palvelualoilla. hallinnasta Koulutuspainotteisen toimintavuoden aikana julkaisuja tehtiin resurssien mukaisesti, kuitenkin useampia: Voi hyvin puhelinpalvelutyössä! ja Konfliktien kohtaaminen ja rauhoittaminen -julkaisut, Kiinteistöpalvelun työsuojelu -julkaisun tiivistelmät viitenä eri kieliversiona, Myymälätyön ergonomia ja työvälineet -dvd täydentämään painettua julkaisua sekä ApteekkiTyky-aineiston päivitys ja muuttaminen pdf-muotoon verkkoon. Lisäksi palveluryhmä osallistui aktiivisesti Hyvät kokouskäytännöt työpaikan arjessa ja Väkivalta pois palvelutyöstä -yhteisjulkaisujen laadintaan. Toimintavuoden aikana vakiintuivat palveluryhmän uuden työjärjestyksen mukainen toimintatapa ja kahden pelkästään palvelualojen ja kahden jaetun asiantuntijan henkilöresurssit. 8 Työturvallisuuskeskus

9 Toimialaryhmät / Kuntaryhmä: Yhteistoiminta tunnetuksi kentällä Kuntaryhmän jäsenet toteuttivat työsuojelun yhteistoiminnasta kenttäkierroksen, jossa esiteltiin uutta kunta-alan työsuojelusopimusta, yhteistoiminnan säädösja sopimusaineistoa, työpaikan yhteistoimintaesimerkkejä sekä työpaikkojen toiminnan tueksi valmistettuja ohjelmia ja aineistoja. Kuntaryhmä toi esiin myös rooliaan ja toimintatapojaan kunta-alan yhteistoimintaelimenä esimerkkinä työpaikkatason yhteistoiminnalliselle työturvallisuustoiminnalle. Kymmenessä tilaisuudessa tavoitettiin noin 130 kunnan ja kymmenen seurakunnan nelisensataa osallistujaa. Kuntaryhmä valmisti toiminnastaan esitteen tunnettuisuuden lisäämiseksi ja sitä jaettiin eri tapahtumissa julkisen sektorin asiakkaille ja yhteistoimintakumppaneille. Kuntaryhmä osallistui yhdessä TSR:n kanssa toista kertaa Kuntamarkkinoille näyttelyosastolla ja tietoiskuilla. Tapahtumaan liittyi myös lehtimainontaa. Yhteistyöfoorumeilla aktiivisena toimijana Vuorovaikutus työelämässä - meneekö viesti perille? 11. Kuntaalan tyky symposium järjestettiin Kuopiossa yhteistyössä Kuopion yliopiston ja kaupungin sekä Kunnallisten työsuojelupäälliköiden kanssa. Siellä esiteltiin TTK:n ajankohtaisia kunta-alan koulutus- ja tiedotusaineistoja, kuten myös kunta-alan henkilöstöhallinnon vaikuttajien ns. Lappeenrantaseminaarissa Hannu Tamminen Kuntaryhmän kenttäkierrokseen osallistui nelisensataa kunta-alan ja seurakuntien työsuojeluyhteistoiminnasta kiinnostunutta ihmistä. Kunta- ja palveluryhmät toimivat keskeisessä roolissa valtakunnallisen terveydenhuoltoalan potilassiirtoergonomian asiantuntija- ja tiedonvälitysverkoston toiminnan organisoinnissa. Verkoston noin 80 asiantuntijalle järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa työseminaari Lappeenrannassa. Kuntaryhmä osallistui 2. valtakunnallisen Käsityönopetuksen työturvallisuus -asiantuntijaseminaarin järjestämiseen sekä Kuntaalan tapaturmat ja ammattitaudit vuonna tutkimusraportin valmistamiseen ja julkistamiseen yhdessä valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntaryhmä osallistui lisäksi 15. pohjoismaiseen kuntaalan työympäristöfoorumiin Gävlessä Ruotsissa. Tutkimustietoa ja julkaisuja käytännön tueksi Kuntaryhmä osallistui Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa -tutkimushankkeen toteutukseen yhteistyössä Lapin yliopiston, Kuntaliiton ja TSR:n kanssa sekä valmisti tulosten pohjalta Rakennamme yhdessä -oppaan ja -opetuspaketin kuntaliitoskuntien lähiesimiehille yhteistyössä Kuntaliiton ja TSR:n kanssa Kuntaryhmän, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tilastokeskuksen yhteistyönä tehdyn 14. kunta-alan työolobarometrin 2007 mukaan kunta-alan työolot olivat kehittymässä sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaan. Työssä koettu eriarvoinen kohtelu ja määräaikaisiin työntekijöihin kohdistuva syrjintä olivat kunta-alalla yleisiä, samoin väkivallan tai sen uhkan kokeminen erityisesti terveys- ja sosiaalialojen töissä. Toisaalta kunta-alan työpaikoilla panostettiin yleisesti työn ja työyhteisön kehittämistoimintaan ja henkilöstön koulutukseen. Työolobarometria ja sen tuloksia esiteltiin myös ISSA:n maailmankongressissa Soulissa. Kunta- ja palveluryhmät valmistivat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Väkivalta pois palvelutyöstä -oppaan. Työpaikan yhteistoiminnan aktivoinnin tueksi tuotettiin Osallistu, kuuntele, vaikuta -opas, joka soveltuu seurakunnan esimerkeistä huolimatta kaikille toimialoille. Asiakkaan kotona tehtävää hoivaja hoitotyötä varten valmistui Turvallisesti hoito- ja hoivatyössä - Työskentely asiakkaan kotona -opas. Työturvallisuuskeskus 9

10 Toimialaryhmät / Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja laatuasiantuntijat: Selvitys koulutuksen kehittämiseksi Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työelämän laatuasiantuntijaryhmä (Tutulla) teetti selvityksen TTK:n tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työhyvinvointikoulutuksen kehittämiseksi. Sillä haluttiin selvittää asiakkaiden odotuksia ja toiveita tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikaiseen kehittämiseen liittyvästä koulutuksesta. Tuloksista ilmeni, että vaikka tuottavuus ei herätä myönteisiä mielikuvia, asiakkaat ovat kiinnostuneet tuottavuuden osaalueita käsittelevistä aiheista, kuten yhteistoiminnassa tapahtuvasta tuottavuuden kehittämisestä. Selvityksestä valmistui raportti syksyllä Sen pohjalta muokattiin koulutuksia ja suunnitellaan myös uusia koulutuksia. Selvityksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimitutkimusryhmä. Siinä haastateltiin 46 satunnaisesti valittua asiakasta. Jari Härkönen Tuottavuuden kehittäminen yhteistoiminnassa kiinnosti ryhmän teettämän selvityksen mukaan. Koulutus kiinnosti Tutullalta valmistui Henkilöstön edustaja kehittäjänä -julkaisu, jolla halutaan edistää henkilöstön edustajien mahdollisuuksia ja keinoja toimia työpaikoillaan kehittäjinä. Sitä hyödynnettiin Henkilöstön edustaja muutosvoimana -koulutuskokeilussa, jossa sekä julkaisu että koulutus todettiin toimiviksi. Kiinnostus lisääntyi Esimiehet ja alaiset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tekijöinä -koulutukseen: koulutuksien määriä lisättiin ja tarjotut neljä kurssia täyttyivät. Murros työhyvinvoinnin mahdollisuutena -seminaari toteutettiin kysynnästä johtuen kaksi kertaa. Kiinnostus työstressiä kohtaan ilmeni työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetulla seminaarikiertueella, jonka viidessä seminaarissa tavoitettiin yli 500 ihmistä. Verkkopalveluja kehitettiin Tuottavuustyo.fi ja Tessu.net -verkkopalveluja kehitettiin toimintavuoden aikana. Tessu.net -sivustossa todettiin tarvetta tietojen ja ulkoasun päivittämiseen. Tuottavuustyö.fi -verkkopalvelua kehitettiin edelleen tuottamalla sivustolle uutta sisältöä. 10 Työturvallisuuskeskus

11 Toimialaryhmät / Työelämän päihdeasiantuntijat: Huumeiden käsittely koulutukseen laajemmin Päihdealan avoimilla kursseilla huumeiden käsittelyä laajennettiin tuntuvasti. Apuna käytettiin Elämä on parasta huumetta -yhdistyksen osaamista ja pikaäänestysjärjestelmää, jonka avulla voitiin reaaliajassa mitata kuulijoiden käsityksiä huumeasioista. Yhteistyö työelämän alkoholiohjelma Huugon kanssa jatkui kehittämishankkeen saatua vuoden jatkoaikaa. Toiminta keskittyi alueellisten koulutusten järjestämiseen, joilla tavoitettiin aiempaa enemmän pk-sektorin edustajia. Ryhmä tuotti Vanteet vinossa -dvd-elokuvan, joka käsittelee päihdeongelmaa miesvaltaisen alan näkökulmasta. Ryhmä vietti 30-vuotisjuhlaa työn merkeissä järjestämällä seminaarin vuodenlopulla. Historiakatsaus osoitti, että työelämän päihdetyön perusteet on tunnettu lähes samanlaisena jo 1970-luvulta lähtien, mutta vasta nyt työpaikat alkavat toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Katri Lehtola Työelämän alkoholiohjelma Huugon kanssa tehtiin yhteistyötä alueellisissa koulutustilaisuuksissa, myös messuilla ja näyttelyissä. Työturvallisuuskeskus 11

12 Toiminnot / Koulutus: Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät kaksinkert Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät yli kaksinkertaistuivat. Osallistuminen erikoiskursseille ja ajankohtaispäiville lisääntyi suhteellisesti eniten. Myös tilauskoulutuksen osanottajamäärät nousivat hieman. Tärkein syy osanottajamäärän kasvuun oli edellisvuoden lopussa työpaikoilla järjestetyt työsuojeluhenkilöiden vaalit. Koulutustilaisuuksia oli yhteensä 260, kurssilaisia lähes ja henkilökurssipäiviä yli vuonna Peruskoulutusta oli reilu puolet koko avoimen koulutuksen määrästä. Myös työpaikoilla toteutettu tilauskoulutus oli suurimmaksi osaksi peruskoulutusta. Peruskoulutuksessa tuettiin työpaikkojen työsuojeluyhteistyötä. Työsuojelun peruskurssin käyneille järjestettiin jatkokoulutuksena kymmenen täydentävää kurssia, joiden suunnittelussa otettiin huomioon peruskurssien palaute, ajankohtaisasiat ja alan ominaispiirteet. Työsuojelun erikoiskurssien aiheina olivat työkykyä ylläpitävä toiminta, työturvallisuus, työelämän kehittäminen sekä laatu ja tuottavuus. Työnopastuksesta järjestettiin lisäksi kaksi tilaisuutta AELn kanssa. Työsuojelun ajankohtaispäivien määrä lähes kaksinkertaistui kunta-alan aktiivisuuden vuoksi. Ajankohtaispäivät järjestettiin alakohtaisina ja aiheet määräytyivät alan tarpeiden ja työsuojelun painopisteiden mukaan. Lisäksi järjestettiin kaksi alakohtaista työsuojelun tietoiskua. Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietettiin Suomessa viidettä kertaa. TTK järjesti päivän työ- ja vapaa-ajan turvallisuudesta Helsingissä yhdessä muiden suomalaisten turvallisuustoimijoiden - Kohti turvallista Suomea -yhteistyöryhmän ja Tapaturmayhteistyöryhmän 12 Työturvallisuuskeskus

13 aistuivat kanssa. Työpaikoilta tilaisuuteen osallistui yli 500 ihmistä. Työturvallisuuspäivän viettoa koordinoi maailmanlaajuisesti Kansainvälinen työjärjestö ILO. Tilauskoulutuksen pituus, aiheet, kohderyhmät ja työskentelytavat riippuivat työpaikan tarpeista. Koulutus vaihteli tunnin tietoiskuista laajempiin koulutustilaisuuksiin. Lähtökohtana olivat työpaikan työsuojelutyön konkreettiset kehittämistarpeet. Jatko- ja erikoiskoulutuksen palaute parani merkittävästi Lähes kaikki kurssilaiset antoivat palautetta välittömästi kurssin jälkeen koulutuksen kehittämiseksi. Kurssin kokonaisuutta arvioitiin kouluarvosanalla Jatko- ja erikoiskoulutuksen palaute parani merkittävästi, erityisesti arviot kurssien sisällöstä ja hyödystä. Myös laatukeskiarvo ja koulutuksen kouluarvosana nousivat hieman. Peruskoulutuksen palautteen arviot parantuivat edellisvuodesta jonkin verran työsuojelutoimintaan aktivoitumisessa ja odotusten toteutumisessa. Myös laatukeskiarvo nousi, mutta kokonaisuuden kouluarvosanan keskiarvo laski hieman. Palautteen avoimilla kysymyksillä ohjattiin kurssien kehittämistarpeiden arviointiin oman työsuojelutehtävän kannalta. Osanottajat pitivät peruskoulutuksen sisältöjä ja painotuksia sopivina. Kurssilta odotettiin työsuojelutehtävän selkiyttämistä, käytännön työkaluja toimintaan työpaikalla sekä opetuksen kehittämistä konkreettisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Lisäksi haluttiin kuulla muiden kurssilaisten kokemuksista. Täydennys- ja syventävän koulutuksen aiheeksi toivottiin erityisesti henkistä hyvinvointia. Samat asiat painottuivat myös edellisvuoden palautteissa. Jari Härkönen Koulutuskysyntää kasvatti pääosin edellisvuonna järjestetyt työsuojeluhenkilöiden vaalit. Työturvallisuuskeskus 13

14 Työntekijäasemassa olevien koulutus lisääntyi Työntekijäasemassa olevien osuus kurssilaisista nousi viisi prosenttia vajaaseen puoleen ja esimiesten osuus laski seitsemän prosenttia neljännekseen. Toimihenkilö-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimivien osuus säilyi lähes kolmanneksena kurssilaisista. Työsuojeluvaltuutettuja ja -varavaltuutettuja oli koulutukseen osallistuneista puolet, peruskoulutuksessa jopa 67 prosenttia, lähes viidennes edellisvuotta enemmän. Sen sijaan työsuojelupäälliköiden osuus säilyi melkein ennallaan vajaassa viidenneksessä. Muissa työsuojelun tai työterveyshuollon tehtävissä toimivien osuus laski yli kymmenen prosenttia, peruskoulutuksessa jopa yli kaksikymmentä prosenttia. Ei työsuojelutehtävissä toimivien osuus nousi kaikessa koulutuksessa vajaa kymmenen prosenttia. Peruskoulutuksessa vajaa puolet osanottajista oli yksityisten ja kymmenesosa julkisten alojen työpaikoilta. Muussa koulutuksessa tilanne oli päinvastainen: vajaa puolet julkisilta aloilta ja lähes neljännes yksityisiltä palvelualoilta. Kolmannes kaikista kurssilaisista edusti teollisuuden aloja. Pieniltä työpaikoilta tulevien osallistumista tuettiin myöntämällä alennusta kurssimaksusta toisesta osanottajasta alkaen. Alle 50 palkansaajan työpaikkojen osuus koulutuksessa laski vajaa kymmenen prosenttia viidennekseen ja yli 100 palkansaajan työpaikkojen osuus nousi kymmenen prosenttia 67 prosenttiin. Peruskursseilla tilanne säilyi lähes ennallaan: hiukan yli kolmannes edusti alle 50 ja lähes puolet yli 100 palkansaajan työpaikkoja. Esimiehiltä ja työtovereilta tieto kursseista Palautteen perusteella tieto kurssista saatiin edelleen useimmiten esimieheltä tai työtoverilta. TTK:n verkkosivut kehittyivät tehokkaaksi koulutuksen tietolähteeksi, josta vajaa kolmannes peruskurssilaisista ja vajaa viidennes muista kurssilaisista sai kurssitiedon. Muita tietolähteitä olivat edelleen TTK:n koulutusohjelma, muut kurssit ja kurssikohtaiset esitteet. Koulutus 2008 Julkaisut -esite lähetettiin työpaikoille vuoden 2007 lopussa Työyhteisöviesti Arbetsplatsinfo -lehden liitteenä. Ajankohtaiset koulutustilaisuudet esiteltiin neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Telma-lehdessä. Verkkosivuilla ylläpidettiin ajantasaista koulutusohjelmaa kurssikohtaisine ohjelmineen. Kurssikutsuja lähetettiin tarvittaessa valitulle kohdejoukolle, useimmiten sähköpostilla. Koulutuksen markkinoinnissa hyödynnettiin työsuojeluhenkilörekisteriä ja aikaisempien kurssien osanottajatietoja. 14 Työturvallisuuskeskus

15 Toiminnot / Viestintä: Telma oikealla tiellä, hyvä vastaanotto Mervi Ahlroth TTK:n ja TSR:n yhteistyössä julkaisema uusi työelämän kehittämisen erikoislehti Telma ansioitui jo ensimmäisenä ilmestymisvuotenaan. Lukijoilta ja viestinnän ammattilaisilta saatu palaute antaa hyvän mahdollisuuden jatkaa lehden kehitystä vuonna Lehden käytännön toteutus oli ulkoistettu Alma Media Lehdentekijöille. Lukijat arvioivat Tietoykkönen Oy:n tekemässä lukijatutkimuksessa Telman asiantuntevaksi, uskottavaksi ja monipuoliseksi työelämälehdeksi, joka palvelee heitä hyvin tarjoamalla esimerkkejä ja hyödyllisiä tietolähteitä työelämän kehittämiseen. Lehden kuvien ja ulkoasun laatua erityisesti kiiteltiin. TTK:n ja TSR:n aikaisempiin omiin erillisiin lehtiin verrattuna lukijat kokivat hyväksi, että tieto oli nyt kattavasti yhdessä paikassa. Myös viestinnän ammattilaiset antoivat Telmalle kiitettävän arvosanan ProComin Lehtikatsaus arvioinnissa. Lehteä kiiteltiin selkeästä konseptista, rohkeasta kuvankäytöstä, juttutyyppien runsaudesta, hyvästä asiajournalismista ja erinomaisesta editoinnin tasosta. Tuomariston Mervi Ahlroth TTK ja TSR julkistivat yhteisen uuden työelämän kehittämisen erikoislehti Telman juhlavasti Helsingissä. Telman toimitusneuvoston puheenjohtajana toimi TTK:n toimitusjohtaja Jorma Löhman ja päätoimittajana TSR:n toimitusjohtaja Peter Rehnström. Toimitusneuvostossa olivat lisäksi TTK:n viestinnän asiantuntija Eija Åback ja TSR:n viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä. Käytännön toteutus oli ulkoistettu Alma Media Lehdentekijöille. mielestä Telma on oikean aikakauslehden oloinen lehti. Myös lapset tykkäsivät Telmasta Tiilikankaan peruskoulun 2. luokan aikakauslehtipäivän arvioinneissaan Hollolassa. Vertailukohteena oli muun muassa Suomen Kuvalehti. Telma tavoitti Suomen työelämän keskeiset toimijat ja vaikuttajat. Uutena lehtenä se lanseerattiin noin 250 kutsuvieraan julkistamistilaisuudessa Helsingissä. Tunnettuisuutta lisättiin laajalla ilmoituskampanjalla sekä osallistumalla tietoiskuilla ja infopisteellä Turvallisuus messuille ja Kuntamarkkinoille. Lehteä markkinoitiin myös omissa tilaisuuksissa ja kaikessa viestinnässä. Lukijoita lehdellä oli lukijatutkimuksen mukaan noin Lehden painosmäärä oli kappaletta. Se jaettiin 52 eri osoiterekisterin kautta. Yhteistyötä jakelussa tehtiin työnantajaja palkansaajajärjestöjen kanssa. Telma lähetettiin maksutta muun muassa työsuojelu-, työterveys- ja luottamushenkilöstölle, esimiehille, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, työelämätutkijoille ja viestinnän ammattilaisille. Työturvallisuuskeskus 15

16 Telma ilmestyi painettuna ja digilehtenä neljä kertaa vuonna Siinä esiteltiin käytännönläheisesti työelämätutkimuksen tuloksia, hyviä esimerkkejä, malleja ja tukimuotoja. Osa jutuista käännettiin ruotsiksi ja englanniksi lehden verkkosivuille Näkövammaisille toteutettiin oma elektroninen Telma-lehti. Verkkosivuilla oli myös tilaajapalvelu, kommentointi- ja ideointimahdollisuus. Eniten lukijat kävivät lukijatutkimuksen mukaan tutustumassa verkkosivuilla olevaan näköislehteen ja tiedotteisiin. Google Analyysin mukaan verkkosivuilla oli yli 4500 käyntiä syys-joulukuun aikana. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Poutapilvi. Verkkopalvelujen kokonaisuudistus käynnistyi TTK:n verkkopalvelujen kokonaisvaltainen kehittämisprojekti käynnistettiin, ja se jatkuu vuoden 2009 loppuun. Tavoitteena on luoda TTK:n sisäisestä ja ulkoisesta verkosta yhtenäinen informaatiokokonaisuus. Osana verkkopalvelun uudistusta otettiin käyttöön TTK Net -intraympäristö HumapTool -työalustalla. Se tarjoaa henkilöstölle yhteisen toimintaympäristön, hankeprojektien työryhmille työtiloja ja koulutukseen verkkoympäristöjä. Kehittämisprojektin osana käynnistettiin ttk.fi -verkkosivujen siirto uuteen julkaisujärjestelmään, missä yhteydessä ttk.fi:n alasivuina toteutetut tuottavuustyo.fi ja nolla.fi erotetaan itsenäisiksi sivustoiksi. Uudet tuottavuustyo.fi -sivut julkistettiin loppuvuodesta Myös ttktessu.net -sivuston ulkoasu uudistettiin ja sivuille toimitettiin henkilöstöraportointia käsittelevä osio. TTK:n hallinnoimia domaineja ovat ttk.fi, nolla.fi, tyoturvallisuskortti.fi, tuottavuustyo.fi ja ttktessu.net. Verkkopalvelun uudistuksen osana laadittiin lisäksi verkkoviestinnän kehittämiseksi konsepti jatkuvasti päivittyvälle, vuorovaikutteiselle TTK Uutiset -verkkolehdelle, joka toteutetaan vuonna 2009 verkkosivuston uudistuksen myötä. Verkkosivuilla lähes kävijää kuukausittain TTK:n verkkosivuhistoriassa vuodesta 1996 sivujen vuosikävijämäärä laski ensimmäisen kerran edellisvuodesta. Keskimääräinen kuukausittainen kävijämäärä oli vuonna 2008 runsaat vierailua, hieman yli käyntiä edellisvuotta vähemmän. Siihen vaikutti suurelta osin oman lehden lopetus ja uuden Telmalehden oma verkkosivusto. TTK:n verkkosivujen suosio on kuitenkin merkittävä huomioon ottaen sivujen selkeän kohdentamisen ensisijaisesti työsuojeluhenkilöstölle. Mediajulkisuuden yhteislevikki yli 5 miljoonaa kappaletta Mediassa julkaistiin 334 TTK:n toimintaa koskevaa juttua/ohjelmaa. Median yhteislevikki oli yli viisi miljoonaa kappaletta. Verkkolehtien osuus nousi jo noin kolmannekseen mediaseurannassa. Medialle lähetettiin 15 tiedotetta ja kutsuttiin kuuteen tilaisuuteen. Verkkosivuilla julkaistiin lisäksi 78 uutista omista ja muiden työsuojeluyhteisöjen ajankohtaisaiheista. TTK osallistui seminaareilla, tietoiskuilla ja näyttelyosastolla Turvallisuus messuille syyyskuun alussa Tampereella. TTK:n viestintä oli mukana myös messujen näyttelytoimikunnassa. TTK:n viestintä koordinoi uuden visuaalisen ilmeen toteutumista käytännössä julkaisutuotannossa. TTK:n verkkosivuille ja koulutuskäyttöön tuotettiin TTK:n uuden strategian mukainen, toiminnan tavoitteita kuvaava Fiksuimmin kuin eilen -dvd-elokuva yhteistyössä Smile Audiovisual Oy:n kanssa. 16 Työturvallisuuskeskus

17 Toiminnot / Julkaisutuotanto: Uusia julkaisuja parikymmentä Toimintavuonna julkaisimme 20 uutta tuotetta, joista eniten kysyttiin Puusilmä ei suojausta kaipaa -julistetta, Työstressi hallintaan -esitettä ja Kumiteollisuuden työturvallisuusopasta. Uusista julkaisuista kaksi oli toimialakohtaisia työsuojeluoppaita. Neljä julkaisua käsitteli hyvinvointia ja turvallisuutta asiakaspalvelutehtävissä sekä kaksi yhteistoiminnallista kehittämistä. Rakentamisen keskeiset työturvallisuusasiat sisältyivät TyöturvallisuusPAKKA - Rakennustyömaan säännöt -tuotteeseen, joka julkaistiin yhteistyössä Skanskan kanssa. Myynti- ja jakelulistan kymmenen kärjessä vuonna 2008 (julkaisuvuosi): Työturvallisuuskortti - Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, myös viron, venäjän ja englannin kielisinä ( ) Työturvallisuuskortti - Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla - Työturvallisuuskortin täydennysaineisto (2007) Työsuojelutoiminta työpaikalla (2006) Läheltä piti - tilanteet, vaarat ja poikkeamat (2007) Perehdyttämisen tarkistuslista (2006) Turvallisesti trukilla - ohjeita kuljettajalle (2004) Turvallisesti raksalla (2002) Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely (2006) Puusilmä ei suojausta kaipaa (juliste) (2008) Työhön perehdyttäminen ja opastus (2006) TTK:n verkkosivujen pdf-tiedostoista eniten ladattiin Työsuojelutoiminta työpaikalla -tietolehteä ja Toimi ennalta, ehkäise väkivaltaa -julkaisua sekä TTK:n ja Kunnallisen eläkevakuutuksen yhteisjulkaisua Hyvä esimiestyö. Työturvallisuuskeskus 17

18 Toiminnot / Työsuojeluhenkilörekisteri: Rekisteröity työpaikkaa ja henkilöä Työsuojeluhenkilörekisterissä oli vuoden 2008 lopussa tiedot yhteistoimintatyöpaikasta, ja yhteistoimintatehtäviä oli rekisteröity oli Koska työsuojelupäälliköistä, -valtuutetuista ja -varavaltuutetuista osa toimii myös työsuojelutoimikunnan jäseninä, henkilöitä työsuojeluhenkilörekisterissä oli runsaat Työsuojeluperuskoulutettuja prosenttia Työsuojelupäälliköistä työsuojelun peruskoulutuksen oli rekisteritietojen mukaan käynyt 34 prosenttia ja työsuojeluvaltuutetuista 42 prosenttia. Työsuojelutehtävät työsuojeluhenkilörekisterissä Työpaikat Työsuojelutehtävät Työsuojelupäällikkö Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden työsuojeluvaravaltuutetut Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut Toimihenkilöiden työsuojeluvaravaltuutetut Työsuojelutoimikunnan jäsen, työnantaja Työsuojelutoimikunnan jäsen, työntekijä Työsuojelutoimikunnan jäsen, toimihenkilö Työsuojelutoimikunnan sihteeri Työsuojeluasiamies Työsuojelupari Työsuojeluasiantuntija Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Muut työterveyshuollon asiantuntijat Yhteensä työsuojelutehtäviä Rekisteritietoja ajankohtaistiedon jakeluun Rekisteristä tulostettiin osoitetta, jonkin verran edellisvuotta enemmän. Runsas puolet osoitteista käytettiin TTT-lehden jakeluun, kolmannes Telma-lehden jakeluun ja vajaa kymmenen prosenttia TTK:n koulutuksen markkinointiin. Muita osoitteiden käyttäjiä olivat ammattiliitot ja työsuojelukoulutuksen järjestäjätahot. Työsuojelukoulutuksen markkinoinnissa sähköpostiosoitteiden käyttö lisääntyi merkittävästi. Sähköpostiosoitteen rekisteriin oli ilmoittanut työsuojelupäälliköistä 76 prosenttia ja työsuojeluvaltuutetuista 48 prosenttia. Rekisteritietojen perusteella jaettiin toimialakohtaisesti myös Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TOT-raportteja neljä kertaa vuoden aikana, yhteensä runsaat kappaletta. 18 Työturvallisuuskeskus

19 Sisäinen yhteistyö / Henkilöstöraportti: Välittämisen malli käyttöön Vuonna 2007 toteutetun Voimavarakartoituksen perusteella tehty kehittämistyö saatettiin loppuun keväällä. Työaikapankin käyttö vakiintui vuonna Työsuojelun toimintaohjelmaan liitettiin tasa-arvo-osio. Lisäksi otettiin käyttöön Välittämisen malli, jonka tavoitteena on puuttua henkilön työkykyä uhkaaviin riskeihin hyvissä ajoin. Henkilöstön kehittymistä ja työssä jaksamista tuettiin järjestelmällisesti. Kehittämiskulujen osuus palkkakustannuksista oli 3,8 prosenttia vuonna Koulutustukea annettiin työhön liittyvään täydennyskoulutukseen, muun muassa ammatillisen kehittämisen ohjelmiin ja kielikoulutukseen. Yksilön toimintakyvyn ylläpitoa edistettiin muun muassa kustantamalla osittain omaehtoisen kuntoilun kuluja sekä järjestämällä henkilöstölle talviliikuntapäivä. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin yhdessä henkilökuntayhdistyksen kanssa teatteri-, elokuva ja museokäyntejä. TTK:n palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 35 ihmistä. Henkilöstö jakautui johtoon, asiantuntijoihin ja toimistohenkilöstöön. Henkilöstöstä oli 60 prosenttia naisia, asiantuntijoista ja johdosta 62 prosenttia miehiä ja toimistohenkilöstöstä yli 90 % naisia. Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta ja keskimääräinen palveluksessaoloaika 14 vuotta. Työsuojelutoimikunta: Vaarojen arvioinnin päivitys Työsuojelutoimikunnassa seurattiin ja arvioitiin Voimavarakyselyn jatkotyötä. Alkuvuodesta käytiin työterveyshuollon edustajien kanssa läpi sekä henkilöstöettä työterveyshuollon raportit. Toimikunta teki ehdotuksen yhteistoimintaelimelle tasa-arvosuunnitelmasta ja Välittämisen mallista. Toteutettiin myös vaarojen arvioinnin päivityskierros. Henkilöstölle esitettiin Askeleet-kampanjaan osallistumista, ja kymmenhenkinen ryhmä liikkui aktiivisesti kuukauden ajan. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano Tiina-Mari Monni, työsuojelupäällikkö Hannu Tamminen, työsuojeluvaltuutettu Tarja Jämsén, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Jukka Mäkeläinen, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Jorma Löhman, jäsen Päivi Nevasalmi, jäsen Muu yhteistyö: Tasa-arvosuunnitelman tarkastelua ja henkilöstön virkistystä TTK:n yhteistoimintaneuvotteluryhmään kuuluivat työnantajan edustajina toimitusjohtaja Jorma Löhman ja toimistopäällikkö Päivi Nevasalmi sekä henkilöstöryhmien edustajina luottamusmiehet Jukka Mäntynen ja Liisa Kainulainen. Ryhmä käsitteli työsuojelutoimikunnassa valmisteltua muistiota tasa-arvoasioista TTK:ssa. Henkilöstön virkistystoimikuntaan kuuluivat Jaana Aho, Mariann Cousley ja Anssi Kaarnalehto. Ryhmä järjesti tammijuhlan, elokuvaillan ja tutustumisen Flamingon viihdekylpylään sekä kokkikoulun. Työturvallisuuskeskus 19

20 Talous: Historiallisesti erinomainen tulos Koulutuksen bruttotuotot olivat noin euroa ( euroa v. 2007) ja nettotuotot euroa ( euroa v. 2007), mikä on historiallisesti erinomainen tulos. Erityisen hyvin toteutuivat työsuojelun peruskurssit, mikä on luonnollista työsuojeluvaalien jälkeisenä vuotena. Työturvallisuuskortin myyntitulot olivat suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Korttiaineistojen myynti kasvoi jonkin verran. Kasvu tuli lähinnä täydennyskoulutusaineistoista. Julkaisumyynnin tuotot pysyivät edellisvuoden tasolla. Aineistoja siirrettiin enenevässä määrin sähköiseen muotoon, mikä vähentää julkaisumyyntiä. Erilaisiin hankkeisiin, kuten julkaisut, kampanjat, seminaarit, käytettiin noin euroa ( v. 2007). Hallinto- ja henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta hieman ja olivat kaikkiaan noin euroa ( v. 2007). Tietokoneet ja käyttöjärjestelmä uusittiin loppuvuodesta ja toimistokalusteita joiltain osin ergonomisesti paremmiksi. TSR avusti TTK:ta eurolla ( v. 2007). Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli noin euroa ( v. 2007). Tulos muodostui noin euroa ylijäämäiseksi ( v. 2007). Taseen mukainen oma pääoma oli euroa ( v. 2007). 20 Työturvallisuuskeskus

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja

Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja Optima-päivä 6.11.2014, Tampere Ylitarkastaja Mervi Lampi Kansallisarkisto mervi.lampi@narc.fi Arkistolaitos Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen viranomainen,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille Glo Hotel Art, Hki

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille Glo Hotel Art, Hki Irmeli Vuoriluoto, työympäristöasiantuntija, Tehy ry Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari toimialaryhmille ja työalatoimikunnille 8.4.2013 Glo Hotel Art, Hki Ryhmän jäsenenä toimiminen ja

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla?

Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? Julkaisuseminaari: Millaista on työhyvinvointi julkisella sektorilla? 9.12.2016 Osallistu keskusteluun Twitterissä: #kevaseminaari Raportti ladattavissa: keva.fi > julkaisut > tutkimusjulkaisut Tervetuloa

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot