TTK:n toimintaa 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTK:n toimintaa 2008"

Transkriptio

1 TTK:n toimintaa 2008

2 Sisällys Hallinnon ja johdon katsaus menneeseen ja tulevaan...3 Hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly: Uutta kohti...3 Toimitusjohtaja Jorma Löhman: Talouselämän heikentymisellä ei vielä vaikututusta toimintaan...4 Projektit ja ohjelmayhteistyö...5 Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus käynnistyi...5 Turvallisuusverkostoissa aktiivisena toimijana...5 Toimialaryhmät...6 Teollisuusryhmä ja työalatoimikunnat: Yhteistyöllä hyvät käytännöt hyödyksi...6 Kuljetus- ja logistiikkaryhmä ja työalatoimikunnat: Toiminta selkeytyi...7 Palveluryhmä: Koulutuksessa ennätysluvut...8 Kuntaryhmä: Yhteistoiminta tunnetuksi kentällä...9 Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja laatuasiantuntijat: Selvitys tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutuksen kehittämiseksi...10 Työelämän päihdeasiantuntijat: Huumeiden käsittely koulutukseen laajemmin...11 Toiminnot...12 Koulutus: Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät kaksinkertaistuivat...12 Viestintä: Telma oikealla tiellä, hyvä vastaanotto...15 Julkaisutuotanto: Uusia julkaisuja parikymmentä...17 Työsuojeluhenkilörekisteri: Rekisterissä lähes työpaikkaa ja yli työsuojeluhenkilöä...18 Sisäinen yhteistyö...19 Henkilöstöraportti: Välittämisen malli käyttöön...19 Työsuojelutoimikunta: Vaarojen arvioinnin päivitys...19 Muu yhteistyö: Tasa-arvosuunnitelman tarkastelua ja henkilöstön virkistystä...19 Talous...20 Historiallisesti erinomainen tulos Työturvallisuuskeskus

3 Hallinnon ja johdon katsaus: Uutta kohti Kari Rissa TTK:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly (SAK) Työturvallisuuskeskuksen (TTK) toimintavuoden täyttivät tutut työsuojelukoulutukseen ja tietojen jakamiseen liittyvät tehtävät, jotka keskus toteutti ammattitaitoisesti ja toimintavuodelle laaditun suunnitelman mukaisesti. Eri sektoreiden ja työalatoimikuntien yhteistoimintaa tiivistettiin toimintavuonna. Uusi Telmalehti saavutti erinomaisen sisällön myötä hyvän suosion ja erittäin laajan levikin. Työturvallisuuskortin suosio kasvoi edelleen. Työturvallisuuskortin taloudellinen tulos antaa myös pienimuotoista puskuria TTK:lle tulevina vuosina. Sen avulla voidaan TTK:n palvelutarjontaa laskusuhdanteesta riippumatta ylläpitää ja kehittää korttia myös lähivuosina. Erityisen tärkeäksi tämä tuli, kun Työsuojelurahaston (TSR) tuki pieneni vuodelle TTK:n hyvä toiminnallinen vuosi antoi tärkeää tukea työpaikkojen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kohottamistyöhön. Tulos saavutettiin TTK:n ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. Hallituksen puolesta haluan kiittää motivoitunutta henkilöstöä, johtoa ja hallitusta hyvin tehdystä työstä ja eteenpäin katsovasta asenteesta. Työturvallisuuskeskus 3

4 Hallinnon ja johdon katsaus: Talouselämän heikentymisellä ei vielä vaikutusta TTK:n toimintaa toteutimme uusitun strategian mukaisesti, ja myös hallitus arvioi sen toteutuneen hyvin. Toimintavuosi oli taloudellisesti hyvin tyydyttävä ja pystyimme toteuttamaan toimintasuunnitelmassa päätetyt tavoitteet. Maailmantalouden raju heikkeneminen vuodenlopulla ei vielä aiheuttanut merkittäviä muutoksia koulutuksemme kysynnässä tai muussakaan toiminnassamme. Vuoden 2009 budjettiimme nopeasti tapahtuneella taloustilanteen heikkenemisellä oli kuitenkin merkitystä TSR:n pienentäessä budjettiesitystämme eurolla, mikä perustui tapaturmavakuutusmaksujen ennakoidun kertymän pienentymiseen. Haasteellinen toiminnan kehityksen vuosi Vuosi oli haasteellinen toimintamme kehityksen kannalta, ja se vaati henkilöstöltämme uusien asioiden omaksumista. Haastavaa oli muun muassa uusien tietokoneohjelmien käyttöönotto, mikä edellytti laajaa henkilöstön koulutusta. Toimintamme suunnittelun ja budjetoinnin tarkkuutta paransimme. Budjetointimme hallitsemiseksi otimme käyttöön TTK Netin, jota hyödynnämme kokonaisvaltaisemminkin toimintamme toteutuksessa vuonna Toimintamme suunnitteluun ja budjetointiin on koko henkilöstö voinut osallistua. Johtoryhmän roolia kokonaisuuden hallitsemiseksi ja toiminnan päällekkäisyyksien poistamiseksi vahvistettiin. TTK ja TSR aloittivat yhteisen Telma-lehden julkaisemisen. Yhteistyö sekä TSR:n että Alma Media Lehdentekijöiden kanssa onnistui hyvin. Lehden tekemiseen tarvittavia omia resursseja pystyimme vähentämään loppuvuoteen mennessä. Lukijakun- Sami Kulju Toimitusjohtaja Jorma Löhman, TTK ta laajeni merkittävästi TTK:n uudistetun strategian mukaisesti esimiehiin ja luottamushenkilöstöön työmarkkinajärjestöjen antaessa luottamushenkilörekisterinsä käyttöömme. Työturvallisuuskortti vakiinnutti asemansa osana TTK:n toimintaa. Työturvallisuuskortin hallinnointi sujui kevyellä organisoinnilla. Omia voimavaroja suuntasimme kehitystyöhön ja laadunvarmennukseen. Työturvallisuuskeskuksen, Työsuojelurahaston, Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteistä historiikkia valmisteltiin yhteisessä toimikunnassa, ja työ jatkuu vuonna Koko henkilöstö mukana kehittämisessä Kehityskeskustelut käytiin kaikkien kanssa kaksi kertaa vuoden aikana. Koko henkilöstömme osallistui edellisvuonna tehdyn voimavarakyselyn purku- ja jatkotöiden toteutukseen. Henkilöstön kanssa sovittiin Välittämisen malli - huolehtivaa puheeksi ottoa ja johtamista -asiakirjasta. Henkilöstön palautepäivän pidimme Henkilöstöpäivillä Kisakalliossa käsittelimme muun muassa Voimavarakyselyssämme ajankohtaiseksi noussutta asiakasteemaa. Asiantuntijoiden koulutuspäivillä Helsingissä päätimme toteuttaa peruskoulutuksen kehittämisprojektin ja valmistella yhteiset opetusmateriaalit. Henkilöstöllemme sovittiin paikallinen palkkaratkaisu ajanjaksolle Tulospalkkiojärjestelmää päätettiin jatkaa vuonna Verkostoissa toimimista Pohjoismainen koordinaatioryhmä kokoontui Kööpenhaminassa. Tapaamisen sisältö oli maakohtaista raportointia ja keskustelua. Konkreettisia yhteisiä tavoitteita ei ollut. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ja TTK:n välinen yhteistyö oli kiinteää ja säännöllistä. Yhteinen tapaaminen järjestettiin Helsingissä Elämäntapaliiton kanssa sovimme yhteistyön jatkamisesta ja muodoista työelämän alkoholiohjelma Huugon yhteydessä. Tuottavuustyö-verkkosivuston toteuttamisen työnjako sovittiin työmarkkinajärjestöjen kanssa. Osallistuimme Tuottavuuden pyöreä pöytä -yhteistyöhön. Akavan edustus työalatoimikuntiin AKAVAn kuusi jäsenliittoa nimettiin työalatoimikuntiin. Hallitus hyväksyi ryhmien ja työalatoimikuntien työjärjestykset Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Hallitus kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Asiantuntija Seppo Alanärä jäi eläkkeelle alkaen. Asiantuntija Jaana Aho irtisanoutui alkaen. Asiantuntija Mira Seppänen palasi vanhempainvapaalta Joulukuussa aloitti kaksi uutta asiantuntijaa: Petri Pakkanen ja Lasse Kammonen. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Projektit ja ohjelmayhteistyö: Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus käynnistyi Turvallisuusverkostoissa aktiivisena toimijana Melkein puoli miljoonaaa työturvallisuuskorttia Työturvallisuuskorttien määrä kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan. Suurin osa Työturvallisuuskorttikoulutuksesta oli vielä peruskoulutusta, mutta täydennyskoulutuksen määrä lisääntyi loppuvuotta kohden. Vuodenlopussa täydennyskoulutuksen oli suorittanut noin kortinhaltijaa. Kouluttajakoulutuksien määrä väheni jonkin verran. Työturvallisuuskortinhaltijoita oli vuoden 2008 lopussa vajaa ja kouluttajia Keskeisimpänä hankkeena jatkui Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadunvarmistus, jonka toteutuksessa olivat aktiivisesti mukana kouluttajakoulutuslaitokset. Työturvallisuuskorttitoimikunta teki päätöksen ulkopuolisten laadunarvioijien käytöstä ja auditointien määrästä seuraavalle vuodelle. Kehittämishankkeena käynnistettiin Työturvallisuuskorttikoulutusaineiston uudistaminen. Tavoitteena on laatia aineisto, joka mahdollistaa paremmin vuorovaikutteisen opetuksen. Työturvallisuuskortin soveltuvuudesta Pohjoismaissa käytiin neuvotteluja eri tahojen kanssa. Ruotsalaisen Entre-kortin ja Työturvallisuuskortin koulutusaineistojen yhteisestä kehittämisestä sovittiin työturvallisuuskorttitoimikunnassa. TTK:lla oli edustaja valtakunnallisessa Tapaturmayhteistyöryhmässä ja sen viestintäryhmässä, joka toteutti Perjantai 13 -kampanjan teemana turvavälineet. Kampanja näkyi televisio-, internet- ja lehtimainonnassa. Lisäksi laadittiin työpaikoille tarkoitettu opasvihko ja juliste. Työpaikkojen kokonaisturvallisuustyötä tukevalla verkkosivustolla käsiteltiin ajankohtaisia turvallisuusuutisia sekä kuukausittain vaihtuvia turvallisuusteemoja. Uutena, tilattavana aineistona lisättiin sivustolle turvavälineopas. Kokonaisturvallisuuden portaali oli osa TTK:n verkkopalvelua. TTK toimi koordinaattorina kansainvälisessä työterveysja turvallisuusammattilaisten verkostossa ENSHPO. Verkosto lanseerasi EurOSHM -pätevyystandardin. Suomen foorumin toiminta aktivoitiin uudelleen toimintaan. Työturvallisuuskeskus 5

6 Toimialaryhmät / Teollisuusryhmä ja työalatoimikunnat: Yhteistyöllä hyvät käytännöt hyödyksi Teollisuusryhmä toimi teollisuuden työalatoimikuntien yhteistyöelimenä, joka koordinoi teollisuuden alojen työalatoimikuntien hankkeita ja koulutusta. Teollisuusryhmä keskittyi toiminnoissaan teollisuuden aloille yhteisiin asioihin ja työalatoimikunnat eri teollisuuden alojen alakohtaisiin kysymyksiin. Teollisuusryhmä pyrki edistämään hyvien käytäntöjen laajempaa hyödyntämistä kiinteällä yhteistyöllä työalatoimikuntien kanssa. Useita työalatoimikuntien hankkeista voitiin hyödyntää joko sellaisenaan tai vähäisin muutoksin muillakin teollisuuden aloilla. Teollisuusryhmä julkaisi eurooppalaisen kvartsipölysopimuksen soveltamista ja kvartsipölyn torjuntaa käsittelevän oppaan. Riskienarvioinnin apuvälineeksi tarkoitettua RiskiArvi-ohjelmaa kehitettiin edelleen. Turvallisuusjohtamismalleja käyttöön Yhteiset työpaikat ovat haaste turvallisuusjohtamiselle. Teollisuusryhmä pyrki yhdessä kemianteollisuuden työalatoimikunnan kanssa edistämään turvallisuusjohtamismallien käyttöönottoa muun muassa järjestämällä turvallisuusjohtamisen hyvistä käytännöistä seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Teollisuusryhmä osallistui myös Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden osaston hankkeeseen, jossa kehitettiin turvallisuusjohtamismalli teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille. Yhteistyö mallin tunnetuksi tekemiseksi jatkuu vuonna Työturvallisuuskorttitoimikunnan kanssa kehitettiin esimiehille tarkoitettua koulutusta. Kari Rissa Teollisuusryhmän julkaiseman Hiekkapöly poissa keuhkoista -oppaan tavoitteena on ohjata työpaikkoja arvioimaan kvartsipölyn aiheuttamia ammattitautiriskejä ja etsimään niihin tehokkaita torjuntakeinoja. Rengasturvallisuuskortti lähes puolella alalla työskentelevistä Autonrengasalalle suunnattua rengasturvallisuuskorttikoulutusta jatkettiin kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan toimesta. Koulutuksen oli vuodenlopussa suorittanut lähes puolet autonrengasalalla työskentelevistä. Työsuojeluhenkilöstön valmiuksia kehitetään kaksivuotisessa ohjelmassa Elintarvikealojen työalatoimikunta käynnisti kaksivuotisen valmennusohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä työsuojeluhenkilöstön valmiuksia työsuojelutoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen. Kokemusten perusteella ohjelmaa mahdollisesti muokataan jatkossa yleiseksi teollisuuden alojen koulutus- ja valmennusohjelmaksi. Työpaikkojen tarpeisiin Työalatoimikuntien toiminnan lähtökohtana oli käytännönläheinen ja työpaikkojen tarpeista lähtevä toteutustapa. Tällä periaatteella toteutettiin runsaasti alakohtaisia oppaita ja hankkeita. Yritysten ja eri alojen tarpeiden kartoittamiseksi työalatoimikunnat tekivät myös yrityskäyntejä ja työpaikkakierroksia. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Toimialaryhmät / Kuljetus- logistiikkaryhmä ja työalatoimikunnat: Toiminta selkeytyi Kuljetus- ja logistiikkaryhmä alan työalatoimikuntien yhteistyöelimenä edisti työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työpaikoilla. Ryhmä keskittyi alaa laajasti koskeviin asioihin, kun taas alakohtaiset asiat käsiteltiin alan työalatoimikunnissa tai sovitussa työryhmässä. Kuljetus- ja logistiikkaryhmässä oli ahtausalan, autoliikenteen, merenkulkualan, viestinvälitys- ja logistiikka-alan työalatoimikunnat sekä ilmailualan työryhmä. Ryhmä suunnitteli toimintaansa, kuten koulutusta, hankkeita ja muita toimintoja, kolmen vuoden tähtäimellä. Kuljetus- ja logistiikka-alan työsuojelun peruskurssien kokeilujen pohjalta peruskoulutus vakiinnutettiin. Lisäksi toteutettiin kunkin ryhmään kuuluvan toimialan erikoiskursseja. Ryhmä teki myös tutustumiskäyntejä kuljetus- ja logistiikka-alan työpaikoille. Kari Rissa Kuljetus- ja logistiikkaryhmä teki tutustumiskäyntejä alan työpaikoille. Työturvallisuuskeskus 7

8 Toimialaryhmät / Palveluryhmä: Koulutuksessa ennätysluvut Yksityisen palvelusektorin työpaikoilta osallistuttiin edelleen aktiivisesti työsuojelun peruskoulutukseen ja saavutettiin määrällisesti uudet ennätysluvut. Työsuojelun perusteet -kursseja järjestettiin 19, joihin osallistui 515 ihmistä. Heistä oli noin 40 prosenttia sosiaali- ja terveyspalvelualalta, kolmannes perinteisiltä kaupan, rahoitus-, hotelli- ja ravintola-aloilta ja joka kymmenes liike-elämää palvelevilta työpaikoilta. Myös kahdeksalla viiden päivän työsuojelun peruskurssilla oli kolmannes 209 kurssilaisesta palvelualoilta. Palveluryhmä järjesti lisäksi kolme työsuojelun täydennyskurssia, joissa oli 61 osanottajaa, sekä kuntaryhmän kanssa kaksi tietoiskua henkilöturvallisuudesta. Palvelualojen henkilöstöä osallistui myös kahdelle kolmipäiväiselle Työhyvinvoinnin portaat -kurssille ja viiteen Työstressi hallintaan -seminaariin eri puolilla Suomea. Yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia oli kymmenittäin. Jari Härkönen Palvelualojen työsuojelukoulutuksella oli kysyntää. Myös useampia julkaisuja tuotettiin. Tämän mahdollisti asiantuntijaresurssien lisääntyminen palvelualoilla. hallinnasta Koulutuspainotteisen toimintavuoden aikana julkaisuja tehtiin resurssien mukaisesti, kuitenkin useampia: Voi hyvin puhelinpalvelutyössä! ja Konfliktien kohtaaminen ja rauhoittaminen -julkaisut, Kiinteistöpalvelun työsuojelu -julkaisun tiivistelmät viitenä eri kieliversiona, Myymälätyön ergonomia ja työvälineet -dvd täydentämään painettua julkaisua sekä ApteekkiTyky-aineiston päivitys ja muuttaminen pdf-muotoon verkkoon. Lisäksi palveluryhmä osallistui aktiivisesti Hyvät kokouskäytännöt työpaikan arjessa ja Väkivalta pois palvelutyöstä -yhteisjulkaisujen laadintaan. Toimintavuoden aikana vakiintuivat palveluryhmän uuden työjärjestyksen mukainen toimintatapa ja kahden pelkästään palvelualojen ja kahden jaetun asiantuntijan henkilöresurssit. 8 Työturvallisuuskeskus

9 Toimialaryhmät / Kuntaryhmä: Yhteistoiminta tunnetuksi kentällä Kuntaryhmän jäsenet toteuttivat työsuojelun yhteistoiminnasta kenttäkierroksen, jossa esiteltiin uutta kunta-alan työsuojelusopimusta, yhteistoiminnan säädösja sopimusaineistoa, työpaikan yhteistoimintaesimerkkejä sekä työpaikkojen toiminnan tueksi valmistettuja ohjelmia ja aineistoja. Kuntaryhmä toi esiin myös rooliaan ja toimintatapojaan kunta-alan yhteistoimintaelimenä esimerkkinä työpaikkatason yhteistoiminnalliselle työturvallisuustoiminnalle. Kymmenessä tilaisuudessa tavoitettiin noin 130 kunnan ja kymmenen seurakunnan nelisensataa osallistujaa. Kuntaryhmä valmisti toiminnastaan esitteen tunnettuisuuden lisäämiseksi ja sitä jaettiin eri tapahtumissa julkisen sektorin asiakkaille ja yhteistoimintakumppaneille. Kuntaryhmä osallistui yhdessä TSR:n kanssa toista kertaa Kuntamarkkinoille näyttelyosastolla ja tietoiskuilla. Tapahtumaan liittyi myös lehtimainontaa. Yhteistyöfoorumeilla aktiivisena toimijana Vuorovaikutus työelämässä - meneekö viesti perille? 11. Kuntaalan tyky symposium järjestettiin Kuopiossa yhteistyössä Kuopion yliopiston ja kaupungin sekä Kunnallisten työsuojelupäälliköiden kanssa. Siellä esiteltiin TTK:n ajankohtaisia kunta-alan koulutus- ja tiedotusaineistoja, kuten myös kunta-alan henkilöstöhallinnon vaikuttajien ns. Lappeenrantaseminaarissa Hannu Tamminen Kuntaryhmän kenttäkierrokseen osallistui nelisensataa kunta-alan ja seurakuntien työsuojeluyhteistoiminnasta kiinnostunutta ihmistä. Kunta- ja palveluryhmät toimivat keskeisessä roolissa valtakunnallisen terveydenhuoltoalan potilassiirtoergonomian asiantuntija- ja tiedonvälitysverkoston toiminnan organisoinnissa. Verkoston noin 80 asiantuntijalle järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa työseminaari Lappeenrannassa. Kuntaryhmä osallistui 2. valtakunnallisen Käsityönopetuksen työturvallisuus -asiantuntijaseminaarin järjestämiseen sekä Kuntaalan tapaturmat ja ammattitaudit vuonna tutkimusraportin valmistamiseen ja julkistamiseen yhdessä valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntaryhmä osallistui lisäksi 15. pohjoismaiseen kuntaalan työympäristöfoorumiin Gävlessä Ruotsissa. Tutkimustietoa ja julkaisuja käytännön tueksi Kuntaryhmä osallistui Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa -tutkimushankkeen toteutukseen yhteistyössä Lapin yliopiston, Kuntaliiton ja TSR:n kanssa sekä valmisti tulosten pohjalta Rakennamme yhdessä -oppaan ja -opetuspaketin kuntaliitoskuntien lähiesimiehille yhteistyössä Kuntaliiton ja TSR:n kanssa Kuntaryhmän, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tilastokeskuksen yhteistyönä tehdyn 14. kunta-alan työolobarometrin 2007 mukaan kunta-alan työolot olivat kehittymässä sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaan. Työssä koettu eriarvoinen kohtelu ja määräaikaisiin työntekijöihin kohdistuva syrjintä olivat kunta-alalla yleisiä, samoin väkivallan tai sen uhkan kokeminen erityisesti terveys- ja sosiaalialojen töissä. Toisaalta kunta-alan työpaikoilla panostettiin yleisesti työn ja työyhteisön kehittämistoimintaan ja henkilöstön koulutukseen. Työolobarometria ja sen tuloksia esiteltiin myös ISSA:n maailmankongressissa Soulissa. Kunta- ja palveluryhmät valmistivat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Väkivalta pois palvelutyöstä -oppaan. Työpaikan yhteistoiminnan aktivoinnin tueksi tuotettiin Osallistu, kuuntele, vaikuta -opas, joka soveltuu seurakunnan esimerkeistä huolimatta kaikille toimialoille. Asiakkaan kotona tehtävää hoivaja hoitotyötä varten valmistui Turvallisesti hoito- ja hoivatyössä - Työskentely asiakkaan kotona -opas. Työturvallisuuskeskus 9

10 Toimialaryhmät / Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja laatuasiantuntijat: Selvitys koulutuksen kehittämiseksi Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työelämän laatuasiantuntijaryhmä (Tutulla) teetti selvityksen TTK:n tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työhyvinvointikoulutuksen kehittämiseksi. Sillä haluttiin selvittää asiakkaiden odotuksia ja toiveita tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikaiseen kehittämiseen liittyvästä koulutuksesta. Tuloksista ilmeni, että vaikka tuottavuus ei herätä myönteisiä mielikuvia, asiakkaat ovat kiinnostuneet tuottavuuden osaalueita käsittelevistä aiheista, kuten yhteistoiminnassa tapahtuvasta tuottavuuden kehittämisestä. Selvityksestä valmistui raportti syksyllä Sen pohjalta muokattiin koulutuksia ja suunnitellaan myös uusia koulutuksia. Selvityksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimitutkimusryhmä. Siinä haastateltiin 46 satunnaisesti valittua asiakasta. Jari Härkönen Tuottavuuden kehittäminen yhteistoiminnassa kiinnosti ryhmän teettämän selvityksen mukaan. Koulutus kiinnosti Tutullalta valmistui Henkilöstön edustaja kehittäjänä -julkaisu, jolla halutaan edistää henkilöstön edustajien mahdollisuuksia ja keinoja toimia työpaikoillaan kehittäjinä. Sitä hyödynnettiin Henkilöstön edustaja muutosvoimana -koulutuskokeilussa, jossa sekä julkaisu että koulutus todettiin toimiviksi. Kiinnostus lisääntyi Esimiehet ja alaiset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tekijöinä -koulutukseen: koulutuksien määriä lisättiin ja tarjotut neljä kurssia täyttyivät. Murros työhyvinvoinnin mahdollisuutena -seminaari toteutettiin kysynnästä johtuen kaksi kertaa. Kiinnostus työstressiä kohtaan ilmeni työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetulla seminaarikiertueella, jonka viidessä seminaarissa tavoitettiin yli 500 ihmistä. Verkkopalveluja kehitettiin Tuottavuustyo.fi ja Tessu.net -verkkopalveluja kehitettiin toimintavuoden aikana. Tessu.net -sivustossa todettiin tarvetta tietojen ja ulkoasun päivittämiseen. Tuottavuustyö.fi -verkkopalvelua kehitettiin edelleen tuottamalla sivustolle uutta sisältöä. 10 Työturvallisuuskeskus

11 Toimialaryhmät / Työelämän päihdeasiantuntijat: Huumeiden käsittely koulutukseen laajemmin Päihdealan avoimilla kursseilla huumeiden käsittelyä laajennettiin tuntuvasti. Apuna käytettiin Elämä on parasta huumetta -yhdistyksen osaamista ja pikaäänestysjärjestelmää, jonka avulla voitiin reaaliajassa mitata kuulijoiden käsityksiä huumeasioista. Yhteistyö työelämän alkoholiohjelma Huugon kanssa jatkui kehittämishankkeen saatua vuoden jatkoaikaa. Toiminta keskittyi alueellisten koulutusten järjestämiseen, joilla tavoitettiin aiempaa enemmän pk-sektorin edustajia. Ryhmä tuotti Vanteet vinossa -dvd-elokuvan, joka käsittelee päihdeongelmaa miesvaltaisen alan näkökulmasta. Ryhmä vietti 30-vuotisjuhlaa työn merkeissä järjestämällä seminaarin vuodenlopulla. Historiakatsaus osoitti, että työelämän päihdetyön perusteet on tunnettu lähes samanlaisena jo 1970-luvulta lähtien, mutta vasta nyt työpaikat alkavat toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Katri Lehtola Työelämän alkoholiohjelma Huugon kanssa tehtiin yhteistyötä alueellisissa koulutustilaisuuksissa, myös messuilla ja näyttelyissä. Työturvallisuuskeskus 11

12 Toiminnot / Koulutus: Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät kaksinkert Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät yli kaksinkertaistuivat. Osallistuminen erikoiskursseille ja ajankohtaispäiville lisääntyi suhteellisesti eniten. Myös tilauskoulutuksen osanottajamäärät nousivat hieman. Tärkein syy osanottajamäärän kasvuun oli edellisvuoden lopussa työpaikoilla järjestetyt työsuojeluhenkilöiden vaalit. Koulutustilaisuuksia oli yhteensä 260, kurssilaisia lähes ja henkilökurssipäiviä yli vuonna Peruskoulutusta oli reilu puolet koko avoimen koulutuksen määrästä. Myös työpaikoilla toteutettu tilauskoulutus oli suurimmaksi osaksi peruskoulutusta. Peruskoulutuksessa tuettiin työpaikkojen työsuojeluyhteistyötä. Työsuojelun peruskurssin käyneille järjestettiin jatkokoulutuksena kymmenen täydentävää kurssia, joiden suunnittelussa otettiin huomioon peruskurssien palaute, ajankohtaisasiat ja alan ominaispiirteet. Työsuojelun erikoiskurssien aiheina olivat työkykyä ylläpitävä toiminta, työturvallisuus, työelämän kehittäminen sekä laatu ja tuottavuus. Työnopastuksesta järjestettiin lisäksi kaksi tilaisuutta AELn kanssa. Työsuojelun ajankohtaispäivien määrä lähes kaksinkertaistui kunta-alan aktiivisuuden vuoksi. Ajankohtaispäivät järjestettiin alakohtaisina ja aiheet määräytyivät alan tarpeiden ja työsuojelun painopisteiden mukaan. Lisäksi järjestettiin kaksi alakohtaista työsuojelun tietoiskua. Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietettiin Suomessa viidettä kertaa. TTK järjesti päivän työ- ja vapaa-ajan turvallisuudesta Helsingissä yhdessä muiden suomalaisten turvallisuustoimijoiden - Kohti turvallista Suomea -yhteistyöryhmän ja Tapaturmayhteistyöryhmän 12 Työturvallisuuskeskus

13 aistuivat kanssa. Työpaikoilta tilaisuuteen osallistui yli 500 ihmistä. Työturvallisuuspäivän viettoa koordinoi maailmanlaajuisesti Kansainvälinen työjärjestö ILO. Tilauskoulutuksen pituus, aiheet, kohderyhmät ja työskentelytavat riippuivat työpaikan tarpeista. Koulutus vaihteli tunnin tietoiskuista laajempiin koulutustilaisuuksiin. Lähtökohtana olivat työpaikan työsuojelutyön konkreettiset kehittämistarpeet. Jatko- ja erikoiskoulutuksen palaute parani merkittävästi Lähes kaikki kurssilaiset antoivat palautetta välittömästi kurssin jälkeen koulutuksen kehittämiseksi. Kurssin kokonaisuutta arvioitiin kouluarvosanalla Jatko- ja erikoiskoulutuksen palaute parani merkittävästi, erityisesti arviot kurssien sisällöstä ja hyödystä. Myös laatukeskiarvo ja koulutuksen kouluarvosana nousivat hieman. Peruskoulutuksen palautteen arviot parantuivat edellisvuodesta jonkin verran työsuojelutoimintaan aktivoitumisessa ja odotusten toteutumisessa. Myös laatukeskiarvo nousi, mutta kokonaisuuden kouluarvosanan keskiarvo laski hieman. Palautteen avoimilla kysymyksillä ohjattiin kurssien kehittämistarpeiden arviointiin oman työsuojelutehtävän kannalta. Osanottajat pitivät peruskoulutuksen sisältöjä ja painotuksia sopivina. Kurssilta odotettiin työsuojelutehtävän selkiyttämistä, käytännön työkaluja toimintaan työpaikalla sekä opetuksen kehittämistä konkreettisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Lisäksi haluttiin kuulla muiden kurssilaisten kokemuksista. Täydennys- ja syventävän koulutuksen aiheeksi toivottiin erityisesti henkistä hyvinvointia. Samat asiat painottuivat myös edellisvuoden palautteissa. Jari Härkönen Koulutuskysyntää kasvatti pääosin edellisvuonna järjestetyt työsuojeluhenkilöiden vaalit. Työturvallisuuskeskus 13

14 Työntekijäasemassa olevien koulutus lisääntyi Työntekijäasemassa olevien osuus kurssilaisista nousi viisi prosenttia vajaaseen puoleen ja esimiesten osuus laski seitsemän prosenttia neljännekseen. Toimihenkilö-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimivien osuus säilyi lähes kolmanneksena kurssilaisista. Työsuojeluvaltuutettuja ja -varavaltuutettuja oli koulutukseen osallistuneista puolet, peruskoulutuksessa jopa 67 prosenttia, lähes viidennes edellisvuotta enemmän. Sen sijaan työsuojelupäälliköiden osuus säilyi melkein ennallaan vajaassa viidenneksessä. Muissa työsuojelun tai työterveyshuollon tehtävissä toimivien osuus laski yli kymmenen prosenttia, peruskoulutuksessa jopa yli kaksikymmentä prosenttia. Ei työsuojelutehtävissä toimivien osuus nousi kaikessa koulutuksessa vajaa kymmenen prosenttia. Peruskoulutuksessa vajaa puolet osanottajista oli yksityisten ja kymmenesosa julkisten alojen työpaikoilta. Muussa koulutuksessa tilanne oli päinvastainen: vajaa puolet julkisilta aloilta ja lähes neljännes yksityisiltä palvelualoilta. Kolmannes kaikista kurssilaisista edusti teollisuuden aloja. Pieniltä työpaikoilta tulevien osallistumista tuettiin myöntämällä alennusta kurssimaksusta toisesta osanottajasta alkaen. Alle 50 palkansaajan työpaikkojen osuus koulutuksessa laski vajaa kymmenen prosenttia viidennekseen ja yli 100 palkansaajan työpaikkojen osuus nousi kymmenen prosenttia 67 prosenttiin. Peruskursseilla tilanne säilyi lähes ennallaan: hiukan yli kolmannes edusti alle 50 ja lähes puolet yli 100 palkansaajan työpaikkoja. Esimiehiltä ja työtovereilta tieto kursseista Palautteen perusteella tieto kurssista saatiin edelleen useimmiten esimieheltä tai työtoverilta. TTK:n verkkosivut kehittyivät tehokkaaksi koulutuksen tietolähteeksi, josta vajaa kolmannes peruskurssilaisista ja vajaa viidennes muista kurssilaisista sai kurssitiedon. Muita tietolähteitä olivat edelleen TTK:n koulutusohjelma, muut kurssit ja kurssikohtaiset esitteet. Koulutus 2008 Julkaisut -esite lähetettiin työpaikoille vuoden 2007 lopussa Työyhteisöviesti Arbetsplatsinfo -lehden liitteenä. Ajankohtaiset koulutustilaisuudet esiteltiin neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Telma-lehdessä. Verkkosivuilla ylläpidettiin ajantasaista koulutusohjelmaa kurssikohtaisine ohjelmineen. Kurssikutsuja lähetettiin tarvittaessa valitulle kohdejoukolle, useimmiten sähköpostilla. Koulutuksen markkinoinnissa hyödynnettiin työsuojeluhenkilörekisteriä ja aikaisempien kurssien osanottajatietoja. 14 Työturvallisuuskeskus

15 Toiminnot / Viestintä: Telma oikealla tiellä, hyvä vastaanotto Mervi Ahlroth TTK:n ja TSR:n yhteistyössä julkaisema uusi työelämän kehittämisen erikoislehti Telma ansioitui jo ensimmäisenä ilmestymisvuotenaan. Lukijoilta ja viestinnän ammattilaisilta saatu palaute antaa hyvän mahdollisuuden jatkaa lehden kehitystä vuonna Lehden käytännön toteutus oli ulkoistettu Alma Media Lehdentekijöille. Lukijat arvioivat Tietoykkönen Oy:n tekemässä lukijatutkimuksessa Telman asiantuntevaksi, uskottavaksi ja monipuoliseksi työelämälehdeksi, joka palvelee heitä hyvin tarjoamalla esimerkkejä ja hyödyllisiä tietolähteitä työelämän kehittämiseen. Lehden kuvien ja ulkoasun laatua erityisesti kiiteltiin. TTK:n ja TSR:n aikaisempiin omiin erillisiin lehtiin verrattuna lukijat kokivat hyväksi, että tieto oli nyt kattavasti yhdessä paikassa. Myös viestinnän ammattilaiset antoivat Telmalle kiitettävän arvosanan ProComin Lehtikatsaus arvioinnissa. Lehteä kiiteltiin selkeästä konseptista, rohkeasta kuvankäytöstä, juttutyyppien runsaudesta, hyvästä asiajournalismista ja erinomaisesta editoinnin tasosta. Tuomariston Mervi Ahlroth TTK ja TSR julkistivat yhteisen uuden työelämän kehittämisen erikoislehti Telman juhlavasti Helsingissä. Telman toimitusneuvoston puheenjohtajana toimi TTK:n toimitusjohtaja Jorma Löhman ja päätoimittajana TSR:n toimitusjohtaja Peter Rehnström. Toimitusneuvostossa olivat lisäksi TTK:n viestinnän asiantuntija Eija Åback ja TSR:n viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä. Käytännön toteutus oli ulkoistettu Alma Media Lehdentekijöille. mielestä Telma on oikean aikakauslehden oloinen lehti. Myös lapset tykkäsivät Telmasta Tiilikankaan peruskoulun 2. luokan aikakauslehtipäivän arvioinneissaan Hollolassa. Vertailukohteena oli muun muassa Suomen Kuvalehti. Telma tavoitti Suomen työelämän keskeiset toimijat ja vaikuttajat. Uutena lehtenä se lanseerattiin noin 250 kutsuvieraan julkistamistilaisuudessa Helsingissä. Tunnettuisuutta lisättiin laajalla ilmoituskampanjalla sekä osallistumalla tietoiskuilla ja infopisteellä Turvallisuus messuille ja Kuntamarkkinoille. Lehteä markkinoitiin myös omissa tilaisuuksissa ja kaikessa viestinnässä. Lukijoita lehdellä oli lukijatutkimuksen mukaan noin Lehden painosmäärä oli kappaletta. Se jaettiin 52 eri osoiterekisterin kautta. Yhteistyötä jakelussa tehtiin työnantajaja palkansaajajärjestöjen kanssa. Telma lähetettiin maksutta muun muassa työsuojelu-, työterveys- ja luottamushenkilöstölle, esimiehille, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, työelämätutkijoille ja viestinnän ammattilaisille. Työturvallisuuskeskus 15

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI Loppuraportti projektisihteerit: Pertti Vuorio Ari Myllyviita 28.2.1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 PROJEKTIN TOIMENPIDE-ESITYKSET 5 SAK - Liitot Lainsäädäntö 5 Työkykyä

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2012 Opiskelijan parempaa terveyttä 1 Opiskelijat twiittaavat Sisällys 4 Puheenjohtajan katsaus 2012 19 Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 19 Ekologinen YTHS

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Taitto: Museokadun Rytmi Paino: Nykypaino Kannen kuva: Pekka Elomaa Sisällys KUVA: ANNA DAMMERT Osallisuutta erilaisille ihmisille 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot