TTK:n toimintaa 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTK:n toimintaa 2008"

Transkriptio

1 TTK:n toimintaa 2008

2 Sisällys Hallinnon ja johdon katsaus menneeseen ja tulevaan...3 Hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly: Uutta kohti...3 Toimitusjohtaja Jorma Löhman: Talouselämän heikentymisellä ei vielä vaikututusta toimintaan...4 Projektit ja ohjelmayhteistyö...5 Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus käynnistyi...5 Turvallisuusverkostoissa aktiivisena toimijana...5 Toimialaryhmät...6 Teollisuusryhmä ja työalatoimikunnat: Yhteistyöllä hyvät käytännöt hyödyksi...6 Kuljetus- ja logistiikkaryhmä ja työalatoimikunnat: Toiminta selkeytyi...7 Palveluryhmä: Koulutuksessa ennätysluvut...8 Kuntaryhmä: Yhteistoiminta tunnetuksi kentällä...9 Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja laatuasiantuntijat: Selvitys tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutuksen kehittämiseksi...10 Työelämän päihdeasiantuntijat: Huumeiden käsittely koulutukseen laajemmin...11 Toiminnot...12 Koulutus: Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät kaksinkertaistuivat...12 Viestintä: Telma oikealla tiellä, hyvä vastaanotto...15 Julkaisutuotanto: Uusia julkaisuja parikymmentä...17 Työsuojeluhenkilörekisteri: Rekisterissä lähes työpaikkaa ja yli työsuojeluhenkilöä...18 Sisäinen yhteistyö...19 Henkilöstöraportti: Välittämisen malli käyttöön...19 Työsuojelutoimikunta: Vaarojen arvioinnin päivitys...19 Muu yhteistyö: Tasa-arvosuunnitelman tarkastelua ja henkilöstön virkistystä...19 Talous...20 Historiallisesti erinomainen tulos Työturvallisuuskeskus

3 Hallinnon ja johdon katsaus: Uutta kohti Kari Rissa TTK:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly (SAK) Työturvallisuuskeskuksen (TTK) toimintavuoden täyttivät tutut työsuojelukoulutukseen ja tietojen jakamiseen liittyvät tehtävät, jotka keskus toteutti ammattitaitoisesti ja toimintavuodelle laaditun suunnitelman mukaisesti. Eri sektoreiden ja työalatoimikuntien yhteistoimintaa tiivistettiin toimintavuonna. Uusi Telmalehti saavutti erinomaisen sisällön myötä hyvän suosion ja erittäin laajan levikin. Työturvallisuuskortin suosio kasvoi edelleen. Työturvallisuuskortin taloudellinen tulos antaa myös pienimuotoista puskuria TTK:lle tulevina vuosina. Sen avulla voidaan TTK:n palvelutarjontaa laskusuhdanteesta riippumatta ylläpitää ja kehittää korttia myös lähivuosina. Erityisen tärkeäksi tämä tuli, kun Työsuojelurahaston (TSR) tuki pieneni vuodelle TTK:n hyvä toiminnallinen vuosi antoi tärkeää tukea työpaikkojen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kohottamistyöhön. Tulos saavutettiin TTK:n ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. Hallituksen puolesta haluan kiittää motivoitunutta henkilöstöä, johtoa ja hallitusta hyvin tehdystä työstä ja eteenpäin katsovasta asenteesta. Työturvallisuuskeskus 3

4 Hallinnon ja johdon katsaus: Talouselämän heikentymisellä ei vielä vaikutusta TTK:n toimintaa toteutimme uusitun strategian mukaisesti, ja myös hallitus arvioi sen toteutuneen hyvin. Toimintavuosi oli taloudellisesti hyvin tyydyttävä ja pystyimme toteuttamaan toimintasuunnitelmassa päätetyt tavoitteet. Maailmantalouden raju heikkeneminen vuodenlopulla ei vielä aiheuttanut merkittäviä muutoksia koulutuksemme kysynnässä tai muussakaan toiminnassamme. Vuoden 2009 budjettiimme nopeasti tapahtuneella taloustilanteen heikkenemisellä oli kuitenkin merkitystä TSR:n pienentäessä budjettiesitystämme eurolla, mikä perustui tapaturmavakuutusmaksujen ennakoidun kertymän pienentymiseen. Haasteellinen toiminnan kehityksen vuosi Vuosi oli haasteellinen toimintamme kehityksen kannalta, ja se vaati henkilöstöltämme uusien asioiden omaksumista. Haastavaa oli muun muassa uusien tietokoneohjelmien käyttöönotto, mikä edellytti laajaa henkilöstön koulutusta. Toimintamme suunnittelun ja budjetoinnin tarkkuutta paransimme. Budjetointimme hallitsemiseksi otimme käyttöön TTK Netin, jota hyödynnämme kokonaisvaltaisemminkin toimintamme toteutuksessa vuonna Toimintamme suunnitteluun ja budjetointiin on koko henkilöstö voinut osallistua. Johtoryhmän roolia kokonaisuuden hallitsemiseksi ja toiminnan päällekkäisyyksien poistamiseksi vahvistettiin. TTK ja TSR aloittivat yhteisen Telma-lehden julkaisemisen. Yhteistyö sekä TSR:n että Alma Media Lehdentekijöiden kanssa onnistui hyvin. Lehden tekemiseen tarvittavia omia resursseja pystyimme vähentämään loppuvuoteen mennessä. Lukijakun- Sami Kulju Toimitusjohtaja Jorma Löhman, TTK ta laajeni merkittävästi TTK:n uudistetun strategian mukaisesti esimiehiin ja luottamushenkilöstöön työmarkkinajärjestöjen antaessa luottamushenkilörekisterinsä käyttöömme. Työturvallisuuskortti vakiinnutti asemansa osana TTK:n toimintaa. Työturvallisuuskortin hallinnointi sujui kevyellä organisoinnilla. Omia voimavaroja suuntasimme kehitystyöhön ja laadunvarmennukseen. Työturvallisuuskeskuksen, Työsuojelurahaston, Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston yhteistä historiikkia valmisteltiin yhteisessä toimikunnassa, ja työ jatkuu vuonna Koko henkilöstö mukana kehittämisessä Kehityskeskustelut käytiin kaikkien kanssa kaksi kertaa vuoden aikana. Koko henkilöstömme osallistui edellisvuonna tehdyn voimavarakyselyn purku- ja jatkotöiden toteutukseen. Henkilöstön kanssa sovittiin Välittämisen malli - huolehtivaa puheeksi ottoa ja johtamista -asiakirjasta. Henkilöstön palautepäivän pidimme Henkilöstöpäivillä Kisakalliossa käsittelimme muun muassa Voimavarakyselyssämme ajankohtaiseksi noussutta asiakasteemaa. Asiantuntijoiden koulutuspäivillä Helsingissä päätimme toteuttaa peruskoulutuksen kehittämisprojektin ja valmistella yhteiset opetusmateriaalit. Henkilöstöllemme sovittiin paikallinen palkkaratkaisu ajanjaksolle Tulospalkkiojärjestelmää päätettiin jatkaa vuonna Verkostoissa toimimista Pohjoismainen koordinaatioryhmä kokoontui Kööpenhaminassa. Tapaamisen sisältö oli maakohtaista raportointia ja keskustelua. Konkreettisia yhteisiä tavoitteita ei ollut. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ja TTK:n välinen yhteistyö oli kiinteää ja säännöllistä. Yhteinen tapaaminen järjestettiin Helsingissä Elämäntapaliiton kanssa sovimme yhteistyön jatkamisesta ja muodoista työelämän alkoholiohjelma Huugon yhteydessä. Tuottavuustyö-verkkosivuston toteuttamisen työnjako sovittiin työmarkkinajärjestöjen kanssa. Osallistuimme Tuottavuuden pyöreä pöytä -yhteistyöhön. Akavan edustus työalatoimikuntiin AKAVAn kuusi jäsenliittoa nimettiin työalatoimikuntiin. Hallitus hyväksyi ryhmien ja työalatoimikuntien työjärjestykset Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Hallitus kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana. Asiantuntija Seppo Alanärä jäi eläkkeelle alkaen. Asiantuntija Jaana Aho irtisanoutui alkaen. Asiantuntija Mira Seppänen palasi vanhempainvapaalta Joulukuussa aloitti kaksi uutta asiantuntijaa: Petri Pakkanen ja Lasse Kammonen. 4 Työturvallisuuskeskus

5 Projektit ja ohjelmayhteistyö: Työturvallisuuskortin täydennyskoulutus käynnistyi Turvallisuusverkostoissa aktiivisena toimijana Melkein puoli miljoonaaa työturvallisuuskorttia Työturvallisuuskorttien määrä kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan. Suurin osa Työturvallisuuskorttikoulutuksesta oli vielä peruskoulutusta, mutta täydennyskoulutuksen määrä lisääntyi loppuvuotta kohden. Vuodenlopussa täydennyskoulutuksen oli suorittanut noin kortinhaltijaa. Kouluttajakoulutuksien määrä väheni jonkin verran. Työturvallisuuskortinhaltijoita oli vuoden 2008 lopussa vajaa ja kouluttajia Keskeisimpänä hankkeena jatkui Työturvallisuuskorttikoulutuksen laadunvarmistus, jonka toteutuksessa olivat aktiivisesti mukana kouluttajakoulutuslaitokset. Työturvallisuuskorttitoimikunta teki päätöksen ulkopuolisten laadunarvioijien käytöstä ja auditointien määrästä seuraavalle vuodelle. Kehittämishankkeena käynnistettiin Työturvallisuuskorttikoulutusaineiston uudistaminen. Tavoitteena on laatia aineisto, joka mahdollistaa paremmin vuorovaikutteisen opetuksen. Työturvallisuuskortin soveltuvuudesta Pohjoismaissa käytiin neuvotteluja eri tahojen kanssa. Ruotsalaisen Entre-kortin ja Työturvallisuuskortin koulutusaineistojen yhteisestä kehittämisestä sovittiin työturvallisuuskorttitoimikunnassa. TTK:lla oli edustaja valtakunnallisessa Tapaturmayhteistyöryhmässä ja sen viestintäryhmässä, joka toteutti Perjantai 13 -kampanjan teemana turvavälineet. Kampanja näkyi televisio-, internet- ja lehtimainonnassa. Lisäksi laadittiin työpaikoille tarkoitettu opasvihko ja juliste. Työpaikkojen kokonaisturvallisuustyötä tukevalla verkkosivustolla käsiteltiin ajankohtaisia turvallisuusuutisia sekä kuukausittain vaihtuvia turvallisuusteemoja. Uutena, tilattavana aineistona lisättiin sivustolle turvavälineopas. Kokonaisturvallisuuden portaali oli osa TTK:n verkkopalvelua. TTK toimi koordinaattorina kansainvälisessä työterveysja turvallisuusammattilaisten verkostossa ENSHPO. Verkosto lanseerasi EurOSHM -pätevyystandardin. Suomen foorumin toiminta aktivoitiin uudelleen toimintaan. Työturvallisuuskeskus 5

6 Toimialaryhmät / Teollisuusryhmä ja työalatoimikunnat: Yhteistyöllä hyvät käytännöt hyödyksi Teollisuusryhmä toimi teollisuuden työalatoimikuntien yhteistyöelimenä, joka koordinoi teollisuuden alojen työalatoimikuntien hankkeita ja koulutusta. Teollisuusryhmä keskittyi toiminnoissaan teollisuuden aloille yhteisiin asioihin ja työalatoimikunnat eri teollisuuden alojen alakohtaisiin kysymyksiin. Teollisuusryhmä pyrki edistämään hyvien käytäntöjen laajempaa hyödyntämistä kiinteällä yhteistyöllä työalatoimikuntien kanssa. Useita työalatoimikuntien hankkeista voitiin hyödyntää joko sellaisenaan tai vähäisin muutoksin muillakin teollisuuden aloilla. Teollisuusryhmä julkaisi eurooppalaisen kvartsipölysopimuksen soveltamista ja kvartsipölyn torjuntaa käsittelevän oppaan. Riskienarvioinnin apuvälineeksi tarkoitettua RiskiArvi-ohjelmaa kehitettiin edelleen. Turvallisuusjohtamismalleja käyttöön Yhteiset työpaikat ovat haaste turvallisuusjohtamiselle. Teollisuusryhmä pyrki yhdessä kemianteollisuuden työalatoimikunnan kanssa edistämään turvallisuusjohtamismallien käyttöönottoa muun muassa järjestämällä turvallisuusjohtamisen hyvistä käytännöistä seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Teollisuusryhmä osallistui myös Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden osaston hankkeeseen, jossa kehitettiin turvallisuusjohtamismalli teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille. Yhteistyö mallin tunnetuksi tekemiseksi jatkuu vuonna Työturvallisuuskorttitoimikunnan kanssa kehitettiin esimiehille tarkoitettua koulutusta. Kari Rissa Teollisuusryhmän julkaiseman Hiekkapöly poissa keuhkoista -oppaan tavoitteena on ohjata työpaikkoja arvioimaan kvartsipölyn aiheuttamia ammattitautiriskejä ja etsimään niihin tehokkaita torjuntakeinoja. Rengasturvallisuuskortti lähes puolella alalla työskentelevistä Autonrengasalalle suunnattua rengasturvallisuuskorttikoulutusta jatkettiin kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan toimesta. Koulutuksen oli vuodenlopussa suorittanut lähes puolet autonrengasalalla työskentelevistä. Työsuojeluhenkilöstön valmiuksia kehitetään kaksivuotisessa ohjelmassa Elintarvikealojen työalatoimikunta käynnisti kaksivuotisen valmennusohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä työsuojeluhenkilöstön valmiuksia työsuojelutoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen. Kokemusten perusteella ohjelmaa mahdollisesti muokataan jatkossa yleiseksi teollisuuden alojen koulutus- ja valmennusohjelmaksi. Työpaikkojen tarpeisiin Työalatoimikuntien toiminnan lähtökohtana oli käytännönläheinen ja työpaikkojen tarpeista lähtevä toteutustapa. Tällä periaatteella toteutettiin runsaasti alakohtaisia oppaita ja hankkeita. Yritysten ja eri alojen tarpeiden kartoittamiseksi työalatoimikunnat tekivät myös yrityskäyntejä ja työpaikkakierroksia. 6 Työturvallisuuskeskus

7 Toimialaryhmät / Kuljetus- logistiikkaryhmä ja työalatoimikunnat: Toiminta selkeytyi Kuljetus- ja logistiikkaryhmä alan työalatoimikuntien yhteistyöelimenä edisti työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työpaikoilla. Ryhmä keskittyi alaa laajasti koskeviin asioihin, kun taas alakohtaiset asiat käsiteltiin alan työalatoimikunnissa tai sovitussa työryhmässä. Kuljetus- ja logistiikkaryhmässä oli ahtausalan, autoliikenteen, merenkulkualan, viestinvälitys- ja logistiikka-alan työalatoimikunnat sekä ilmailualan työryhmä. Ryhmä suunnitteli toimintaansa, kuten koulutusta, hankkeita ja muita toimintoja, kolmen vuoden tähtäimellä. Kuljetus- ja logistiikka-alan työsuojelun peruskurssien kokeilujen pohjalta peruskoulutus vakiinnutettiin. Lisäksi toteutettiin kunkin ryhmään kuuluvan toimialan erikoiskursseja. Ryhmä teki myös tutustumiskäyntejä kuljetus- ja logistiikka-alan työpaikoille. Kari Rissa Kuljetus- ja logistiikkaryhmä teki tutustumiskäyntejä alan työpaikoille. Työturvallisuuskeskus 7

8 Toimialaryhmät / Palveluryhmä: Koulutuksessa ennätysluvut Yksityisen palvelusektorin työpaikoilta osallistuttiin edelleen aktiivisesti työsuojelun peruskoulutukseen ja saavutettiin määrällisesti uudet ennätysluvut. Työsuojelun perusteet -kursseja järjestettiin 19, joihin osallistui 515 ihmistä. Heistä oli noin 40 prosenttia sosiaali- ja terveyspalvelualalta, kolmannes perinteisiltä kaupan, rahoitus-, hotelli- ja ravintola-aloilta ja joka kymmenes liike-elämää palvelevilta työpaikoilta. Myös kahdeksalla viiden päivän työsuojelun peruskurssilla oli kolmannes 209 kurssilaisesta palvelualoilta. Palveluryhmä järjesti lisäksi kolme työsuojelun täydennyskurssia, joissa oli 61 osanottajaa, sekä kuntaryhmän kanssa kaksi tietoiskua henkilöturvallisuudesta. Palvelualojen henkilöstöä osallistui myös kahdelle kolmipäiväiselle Työhyvinvoinnin portaat -kurssille ja viiteen Työstressi hallintaan -seminaariin eri puolilla Suomea. Yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia oli kymmenittäin. Jari Härkönen Palvelualojen työsuojelukoulutuksella oli kysyntää. Myös useampia julkaisuja tuotettiin. Tämän mahdollisti asiantuntijaresurssien lisääntyminen palvelualoilla. hallinnasta Koulutuspainotteisen toimintavuoden aikana julkaisuja tehtiin resurssien mukaisesti, kuitenkin useampia: Voi hyvin puhelinpalvelutyössä! ja Konfliktien kohtaaminen ja rauhoittaminen -julkaisut, Kiinteistöpalvelun työsuojelu -julkaisun tiivistelmät viitenä eri kieliversiona, Myymälätyön ergonomia ja työvälineet -dvd täydentämään painettua julkaisua sekä ApteekkiTyky-aineiston päivitys ja muuttaminen pdf-muotoon verkkoon. Lisäksi palveluryhmä osallistui aktiivisesti Hyvät kokouskäytännöt työpaikan arjessa ja Väkivalta pois palvelutyöstä -yhteisjulkaisujen laadintaan. Toimintavuoden aikana vakiintuivat palveluryhmän uuden työjärjestyksen mukainen toimintatapa ja kahden pelkästään palvelualojen ja kahden jaetun asiantuntijan henkilöresurssit. 8 Työturvallisuuskeskus

9 Toimialaryhmät / Kuntaryhmä: Yhteistoiminta tunnetuksi kentällä Kuntaryhmän jäsenet toteuttivat työsuojelun yhteistoiminnasta kenttäkierroksen, jossa esiteltiin uutta kunta-alan työsuojelusopimusta, yhteistoiminnan säädösja sopimusaineistoa, työpaikan yhteistoimintaesimerkkejä sekä työpaikkojen toiminnan tueksi valmistettuja ohjelmia ja aineistoja. Kuntaryhmä toi esiin myös rooliaan ja toimintatapojaan kunta-alan yhteistoimintaelimenä esimerkkinä työpaikkatason yhteistoiminnalliselle työturvallisuustoiminnalle. Kymmenessä tilaisuudessa tavoitettiin noin 130 kunnan ja kymmenen seurakunnan nelisensataa osallistujaa. Kuntaryhmä valmisti toiminnastaan esitteen tunnettuisuuden lisäämiseksi ja sitä jaettiin eri tapahtumissa julkisen sektorin asiakkaille ja yhteistoimintakumppaneille. Kuntaryhmä osallistui yhdessä TSR:n kanssa toista kertaa Kuntamarkkinoille näyttelyosastolla ja tietoiskuilla. Tapahtumaan liittyi myös lehtimainontaa. Yhteistyöfoorumeilla aktiivisena toimijana Vuorovaikutus työelämässä - meneekö viesti perille? 11. Kuntaalan tyky symposium järjestettiin Kuopiossa yhteistyössä Kuopion yliopiston ja kaupungin sekä Kunnallisten työsuojelupäälliköiden kanssa. Siellä esiteltiin TTK:n ajankohtaisia kunta-alan koulutus- ja tiedotusaineistoja, kuten myös kunta-alan henkilöstöhallinnon vaikuttajien ns. Lappeenrantaseminaarissa Hannu Tamminen Kuntaryhmän kenttäkierrokseen osallistui nelisensataa kunta-alan ja seurakuntien työsuojeluyhteistoiminnasta kiinnostunutta ihmistä. Kunta- ja palveluryhmät toimivat keskeisessä roolissa valtakunnallisen terveydenhuoltoalan potilassiirtoergonomian asiantuntija- ja tiedonvälitysverkoston toiminnan organisoinnissa. Verkoston noin 80 asiantuntijalle järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa työseminaari Lappeenrannassa. Kuntaryhmä osallistui 2. valtakunnallisen Käsityönopetuksen työturvallisuus -asiantuntijaseminaarin järjestämiseen sekä Kuntaalan tapaturmat ja ammattitaudit vuonna tutkimusraportin valmistamiseen ja julkistamiseen yhdessä valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntaryhmä osallistui lisäksi 15. pohjoismaiseen kuntaalan työympäristöfoorumiin Gävlessä Ruotsissa. Tutkimustietoa ja julkaisuja käytännön tueksi Kuntaryhmä osallistui Henkilöstövoimavarat kuntaliitoksissa -tutkimushankkeen toteutukseen yhteistyössä Lapin yliopiston, Kuntaliiton ja TSR:n kanssa sekä valmisti tulosten pohjalta Rakennamme yhdessä -oppaan ja -opetuspaketin kuntaliitoskuntien lähiesimiehille yhteistyössä Kuntaliiton ja TSR:n kanssa Kuntaryhmän, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tilastokeskuksen yhteistyönä tehdyn 14. kunta-alan työolobarometrin 2007 mukaan kunta-alan työolot olivat kehittymässä sekä myönteiseen että kielteiseen suuntaan. Työssä koettu eriarvoinen kohtelu ja määräaikaisiin työntekijöihin kohdistuva syrjintä olivat kunta-alalla yleisiä, samoin väkivallan tai sen uhkan kokeminen erityisesti terveys- ja sosiaalialojen töissä. Toisaalta kunta-alan työpaikoilla panostettiin yleisesti työn ja työyhteisön kehittämistoimintaan ja henkilöstön koulutukseen. Työolobarometria ja sen tuloksia esiteltiin myös ISSA:n maailmankongressissa Soulissa. Kunta- ja palveluryhmät valmistivat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Väkivalta pois palvelutyöstä -oppaan. Työpaikan yhteistoiminnan aktivoinnin tueksi tuotettiin Osallistu, kuuntele, vaikuta -opas, joka soveltuu seurakunnan esimerkeistä huolimatta kaikille toimialoille. Asiakkaan kotona tehtävää hoivaja hoitotyötä varten valmistui Turvallisesti hoito- ja hoivatyössä - Työskentely asiakkaan kotona -opas. Työturvallisuuskeskus 9

10 Toimialaryhmät / Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja laatuasiantuntijat: Selvitys koulutuksen kehittämiseksi Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työelämän laatuasiantuntijaryhmä (Tutulla) teetti selvityksen TTK:n tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työhyvinvointikoulutuksen kehittämiseksi. Sillä haluttiin selvittää asiakkaiden odotuksia ja toiveita tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikaiseen kehittämiseen liittyvästä koulutuksesta. Tuloksista ilmeni, että vaikka tuottavuus ei herätä myönteisiä mielikuvia, asiakkaat ovat kiinnostuneet tuottavuuden osaalueita käsittelevistä aiheista, kuten yhteistoiminnassa tapahtuvasta tuottavuuden kehittämisestä. Selvityksestä valmistui raportti syksyllä Sen pohjalta muokattiin koulutuksia ja suunnitellaan myös uusia koulutuksia. Selvityksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimitutkimusryhmä. Siinä haastateltiin 46 satunnaisesti valittua asiakasta. Jari Härkönen Tuottavuuden kehittäminen yhteistoiminnassa kiinnosti ryhmän teettämän selvityksen mukaan. Koulutus kiinnosti Tutullalta valmistui Henkilöstön edustaja kehittäjänä -julkaisu, jolla halutaan edistää henkilöstön edustajien mahdollisuuksia ja keinoja toimia työpaikoillaan kehittäjinä. Sitä hyödynnettiin Henkilöstön edustaja muutosvoimana -koulutuskokeilussa, jossa sekä julkaisu että koulutus todettiin toimiviksi. Kiinnostus lisääntyi Esimiehet ja alaiset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tekijöinä -koulutukseen: koulutuksien määriä lisättiin ja tarjotut neljä kurssia täyttyivät. Murros työhyvinvoinnin mahdollisuutena -seminaari toteutettiin kysynnästä johtuen kaksi kertaa. Kiinnostus työstressiä kohtaan ilmeni työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetulla seminaarikiertueella, jonka viidessä seminaarissa tavoitettiin yli 500 ihmistä. Verkkopalveluja kehitettiin Tuottavuustyo.fi ja Tessu.net -verkkopalveluja kehitettiin toimintavuoden aikana. Tessu.net -sivustossa todettiin tarvetta tietojen ja ulkoasun päivittämiseen. Tuottavuustyö.fi -verkkopalvelua kehitettiin edelleen tuottamalla sivustolle uutta sisältöä. 10 Työturvallisuuskeskus

11 Toimialaryhmät / Työelämän päihdeasiantuntijat: Huumeiden käsittely koulutukseen laajemmin Päihdealan avoimilla kursseilla huumeiden käsittelyä laajennettiin tuntuvasti. Apuna käytettiin Elämä on parasta huumetta -yhdistyksen osaamista ja pikaäänestysjärjestelmää, jonka avulla voitiin reaaliajassa mitata kuulijoiden käsityksiä huumeasioista. Yhteistyö työelämän alkoholiohjelma Huugon kanssa jatkui kehittämishankkeen saatua vuoden jatkoaikaa. Toiminta keskittyi alueellisten koulutusten järjestämiseen, joilla tavoitettiin aiempaa enemmän pk-sektorin edustajia. Ryhmä tuotti Vanteet vinossa -dvd-elokuvan, joka käsittelee päihdeongelmaa miesvaltaisen alan näkökulmasta. Ryhmä vietti 30-vuotisjuhlaa työn merkeissä järjestämällä seminaarin vuodenlopulla. Historiakatsaus osoitti, että työelämän päihdetyön perusteet on tunnettu lähes samanlaisena jo 1970-luvulta lähtien, mutta vasta nyt työpaikat alkavat toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Katri Lehtola Työelämän alkoholiohjelma Huugon kanssa tehtiin yhteistyötä alueellisissa koulutustilaisuuksissa, myös messuilla ja näyttelyissä. Työturvallisuuskeskus 11

12 Toiminnot / Koulutus: Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät kaksinkert Avointen työsuojelukurssien osanottajamäärät yli kaksinkertaistuivat. Osallistuminen erikoiskursseille ja ajankohtaispäiville lisääntyi suhteellisesti eniten. Myös tilauskoulutuksen osanottajamäärät nousivat hieman. Tärkein syy osanottajamäärän kasvuun oli edellisvuoden lopussa työpaikoilla järjestetyt työsuojeluhenkilöiden vaalit. Koulutustilaisuuksia oli yhteensä 260, kurssilaisia lähes ja henkilökurssipäiviä yli vuonna Peruskoulutusta oli reilu puolet koko avoimen koulutuksen määrästä. Myös työpaikoilla toteutettu tilauskoulutus oli suurimmaksi osaksi peruskoulutusta. Peruskoulutuksessa tuettiin työpaikkojen työsuojeluyhteistyötä. Työsuojelun peruskurssin käyneille järjestettiin jatkokoulutuksena kymmenen täydentävää kurssia, joiden suunnittelussa otettiin huomioon peruskurssien palaute, ajankohtaisasiat ja alan ominaispiirteet. Työsuojelun erikoiskurssien aiheina olivat työkykyä ylläpitävä toiminta, työturvallisuus, työelämän kehittäminen sekä laatu ja tuottavuus. Työnopastuksesta järjestettiin lisäksi kaksi tilaisuutta AELn kanssa. Työsuojelun ajankohtaispäivien määrä lähes kaksinkertaistui kunta-alan aktiivisuuden vuoksi. Ajankohtaispäivät järjestettiin alakohtaisina ja aiheet määräytyivät alan tarpeiden ja työsuojelun painopisteiden mukaan. Lisäksi järjestettiin kaksi alakohtaista työsuojelun tietoiskua. Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietettiin Suomessa viidettä kertaa. TTK järjesti päivän työ- ja vapaa-ajan turvallisuudesta Helsingissä yhdessä muiden suomalaisten turvallisuustoimijoiden - Kohti turvallista Suomea -yhteistyöryhmän ja Tapaturmayhteistyöryhmän 12 Työturvallisuuskeskus

13 aistuivat kanssa. Työpaikoilta tilaisuuteen osallistui yli 500 ihmistä. Työturvallisuuspäivän viettoa koordinoi maailmanlaajuisesti Kansainvälinen työjärjestö ILO. Tilauskoulutuksen pituus, aiheet, kohderyhmät ja työskentelytavat riippuivat työpaikan tarpeista. Koulutus vaihteli tunnin tietoiskuista laajempiin koulutustilaisuuksiin. Lähtökohtana olivat työpaikan työsuojelutyön konkreettiset kehittämistarpeet. Jatko- ja erikoiskoulutuksen palaute parani merkittävästi Lähes kaikki kurssilaiset antoivat palautetta välittömästi kurssin jälkeen koulutuksen kehittämiseksi. Kurssin kokonaisuutta arvioitiin kouluarvosanalla Jatko- ja erikoiskoulutuksen palaute parani merkittävästi, erityisesti arviot kurssien sisällöstä ja hyödystä. Myös laatukeskiarvo ja koulutuksen kouluarvosana nousivat hieman. Peruskoulutuksen palautteen arviot parantuivat edellisvuodesta jonkin verran työsuojelutoimintaan aktivoitumisessa ja odotusten toteutumisessa. Myös laatukeskiarvo nousi, mutta kokonaisuuden kouluarvosanan keskiarvo laski hieman. Palautteen avoimilla kysymyksillä ohjattiin kurssien kehittämistarpeiden arviointiin oman työsuojelutehtävän kannalta. Osanottajat pitivät peruskoulutuksen sisältöjä ja painotuksia sopivina. Kurssilta odotettiin työsuojelutehtävän selkiyttämistä, käytännön työkaluja toimintaan työpaikalla sekä opetuksen kehittämistä konkreettisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Lisäksi haluttiin kuulla muiden kurssilaisten kokemuksista. Täydennys- ja syventävän koulutuksen aiheeksi toivottiin erityisesti henkistä hyvinvointia. Samat asiat painottuivat myös edellisvuoden palautteissa. Jari Härkönen Koulutuskysyntää kasvatti pääosin edellisvuonna järjestetyt työsuojeluhenkilöiden vaalit. Työturvallisuuskeskus 13

14 Työntekijäasemassa olevien koulutus lisääntyi Työntekijäasemassa olevien osuus kurssilaisista nousi viisi prosenttia vajaaseen puoleen ja esimiesten osuus laski seitsemän prosenttia neljännekseen. Toimihenkilö-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimivien osuus säilyi lähes kolmanneksena kurssilaisista. Työsuojeluvaltuutettuja ja -varavaltuutettuja oli koulutukseen osallistuneista puolet, peruskoulutuksessa jopa 67 prosenttia, lähes viidennes edellisvuotta enemmän. Sen sijaan työsuojelupäälliköiden osuus säilyi melkein ennallaan vajaassa viidenneksessä. Muissa työsuojelun tai työterveyshuollon tehtävissä toimivien osuus laski yli kymmenen prosenttia, peruskoulutuksessa jopa yli kaksikymmentä prosenttia. Ei työsuojelutehtävissä toimivien osuus nousi kaikessa koulutuksessa vajaa kymmenen prosenttia. Peruskoulutuksessa vajaa puolet osanottajista oli yksityisten ja kymmenesosa julkisten alojen työpaikoilta. Muussa koulutuksessa tilanne oli päinvastainen: vajaa puolet julkisilta aloilta ja lähes neljännes yksityisiltä palvelualoilta. Kolmannes kaikista kurssilaisista edusti teollisuuden aloja. Pieniltä työpaikoilta tulevien osallistumista tuettiin myöntämällä alennusta kurssimaksusta toisesta osanottajasta alkaen. Alle 50 palkansaajan työpaikkojen osuus koulutuksessa laski vajaa kymmenen prosenttia viidennekseen ja yli 100 palkansaajan työpaikkojen osuus nousi kymmenen prosenttia 67 prosenttiin. Peruskursseilla tilanne säilyi lähes ennallaan: hiukan yli kolmannes edusti alle 50 ja lähes puolet yli 100 palkansaajan työpaikkoja. Esimiehiltä ja työtovereilta tieto kursseista Palautteen perusteella tieto kurssista saatiin edelleen useimmiten esimieheltä tai työtoverilta. TTK:n verkkosivut kehittyivät tehokkaaksi koulutuksen tietolähteeksi, josta vajaa kolmannes peruskurssilaisista ja vajaa viidennes muista kurssilaisista sai kurssitiedon. Muita tietolähteitä olivat edelleen TTK:n koulutusohjelma, muut kurssit ja kurssikohtaiset esitteet. Koulutus 2008 Julkaisut -esite lähetettiin työpaikoille vuoden 2007 lopussa Työyhteisöviesti Arbetsplatsinfo -lehden liitteenä. Ajankohtaiset koulutustilaisuudet esiteltiin neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Telma-lehdessä. Verkkosivuilla ylläpidettiin ajantasaista koulutusohjelmaa kurssikohtaisine ohjelmineen. Kurssikutsuja lähetettiin tarvittaessa valitulle kohdejoukolle, useimmiten sähköpostilla. Koulutuksen markkinoinnissa hyödynnettiin työsuojeluhenkilörekisteriä ja aikaisempien kurssien osanottajatietoja. 14 Työturvallisuuskeskus

15 Toiminnot / Viestintä: Telma oikealla tiellä, hyvä vastaanotto Mervi Ahlroth TTK:n ja TSR:n yhteistyössä julkaisema uusi työelämän kehittämisen erikoislehti Telma ansioitui jo ensimmäisenä ilmestymisvuotenaan. Lukijoilta ja viestinnän ammattilaisilta saatu palaute antaa hyvän mahdollisuuden jatkaa lehden kehitystä vuonna Lehden käytännön toteutus oli ulkoistettu Alma Media Lehdentekijöille. Lukijat arvioivat Tietoykkönen Oy:n tekemässä lukijatutkimuksessa Telman asiantuntevaksi, uskottavaksi ja monipuoliseksi työelämälehdeksi, joka palvelee heitä hyvin tarjoamalla esimerkkejä ja hyödyllisiä tietolähteitä työelämän kehittämiseen. Lehden kuvien ja ulkoasun laatua erityisesti kiiteltiin. TTK:n ja TSR:n aikaisempiin omiin erillisiin lehtiin verrattuna lukijat kokivat hyväksi, että tieto oli nyt kattavasti yhdessä paikassa. Myös viestinnän ammattilaiset antoivat Telmalle kiitettävän arvosanan ProComin Lehtikatsaus arvioinnissa. Lehteä kiiteltiin selkeästä konseptista, rohkeasta kuvankäytöstä, juttutyyppien runsaudesta, hyvästä asiajournalismista ja erinomaisesta editoinnin tasosta. Tuomariston Mervi Ahlroth TTK ja TSR julkistivat yhteisen uuden työelämän kehittämisen erikoislehti Telman juhlavasti Helsingissä. Telman toimitusneuvoston puheenjohtajana toimi TTK:n toimitusjohtaja Jorma Löhman ja päätoimittajana TSR:n toimitusjohtaja Peter Rehnström. Toimitusneuvostossa olivat lisäksi TTK:n viestinnän asiantuntija Eija Åback ja TSR:n viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä. Käytännön toteutus oli ulkoistettu Alma Media Lehdentekijöille. mielestä Telma on oikean aikakauslehden oloinen lehti. Myös lapset tykkäsivät Telmasta Tiilikankaan peruskoulun 2. luokan aikakauslehtipäivän arvioinneissaan Hollolassa. Vertailukohteena oli muun muassa Suomen Kuvalehti. Telma tavoitti Suomen työelämän keskeiset toimijat ja vaikuttajat. Uutena lehtenä se lanseerattiin noin 250 kutsuvieraan julkistamistilaisuudessa Helsingissä. Tunnettuisuutta lisättiin laajalla ilmoituskampanjalla sekä osallistumalla tietoiskuilla ja infopisteellä Turvallisuus messuille ja Kuntamarkkinoille. Lehteä markkinoitiin myös omissa tilaisuuksissa ja kaikessa viestinnässä. Lukijoita lehdellä oli lukijatutkimuksen mukaan noin Lehden painosmäärä oli kappaletta. Se jaettiin 52 eri osoiterekisterin kautta. Yhteistyötä jakelussa tehtiin työnantajaja palkansaajajärjestöjen kanssa. Telma lähetettiin maksutta muun muassa työsuojelu-, työterveys- ja luottamushenkilöstölle, esimiehille, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, työelämätutkijoille ja viestinnän ammattilaisille. Työturvallisuuskeskus 15

16 Telma ilmestyi painettuna ja digilehtenä neljä kertaa vuonna Siinä esiteltiin käytännönläheisesti työelämätutkimuksen tuloksia, hyviä esimerkkejä, malleja ja tukimuotoja. Osa jutuista käännettiin ruotsiksi ja englanniksi lehden verkkosivuille Näkövammaisille toteutettiin oma elektroninen Telma-lehti. Verkkosivuilla oli myös tilaajapalvelu, kommentointi- ja ideointimahdollisuus. Eniten lukijat kävivät lukijatutkimuksen mukaan tutustumassa verkkosivuilla olevaan näköislehteen ja tiedotteisiin. Google Analyysin mukaan verkkosivuilla oli yli 4500 käyntiä syys-joulukuun aikana. Verkkosivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Poutapilvi. Verkkopalvelujen kokonaisuudistus käynnistyi TTK:n verkkopalvelujen kokonaisvaltainen kehittämisprojekti käynnistettiin, ja se jatkuu vuoden 2009 loppuun. Tavoitteena on luoda TTK:n sisäisestä ja ulkoisesta verkosta yhtenäinen informaatiokokonaisuus. Osana verkkopalvelun uudistusta otettiin käyttöön TTK Net -intraympäristö HumapTool -työalustalla. Se tarjoaa henkilöstölle yhteisen toimintaympäristön, hankeprojektien työryhmille työtiloja ja koulutukseen verkkoympäristöjä. Kehittämisprojektin osana käynnistettiin ttk.fi -verkkosivujen siirto uuteen julkaisujärjestelmään, missä yhteydessä ttk.fi:n alasivuina toteutetut tuottavuustyo.fi ja nolla.fi erotetaan itsenäisiksi sivustoiksi. Uudet tuottavuustyo.fi -sivut julkistettiin loppuvuodesta Myös ttktessu.net -sivuston ulkoasu uudistettiin ja sivuille toimitettiin henkilöstöraportointia käsittelevä osio. TTK:n hallinnoimia domaineja ovat ttk.fi, nolla.fi, tyoturvallisuskortti.fi, tuottavuustyo.fi ja ttktessu.net. Verkkopalvelun uudistuksen osana laadittiin lisäksi verkkoviestinnän kehittämiseksi konsepti jatkuvasti päivittyvälle, vuorovaikutteiselle TTK Uutiset -verkkolehdelle, joka toteutetaan vuonna 2009 verkkosivuston uudistuksen myötä. Verkkosivuilla lähes kävijää kuukausittain TTK:n verkkosivuhistoriassa vuodesta 1996 sivujen vuosikävijämäärä laski ensimmäisen kerran edellisvuodesta. Keskimääräinen kuukausittainen kävijämäärä oli vuonna 2008 runsaat vierailua, hieman yli käyntiä edellisvuotta vähemmän. Siihen vaikutti suurelta osin oman lehden lopetus ja uuden Telmalehden oma verkkosivusto. TTK:n verkkosivujen suosio on kuitenkin merkittävä huomioon ottaen sivujen selkeän kohdentamisen ensisijaisesti työsuojeluhenkilöstölle. Mediajulkisuuden yhteislevikki yli 5 miljoonaa kappaletta Mediassa julkaistiin 334 TTK:n toimintaa koskevaa juttua/ohjelmaa. Median yhteislevikki oli yli viisi miljoonaa kappaletta. Verkkolehtien osuus nousi jo noin kolmannekseen mediaseurannassa. Medialle lähetettiin 15 tiedotetta ja kutsuttiin kuuteen tilaisuuteen. Verkkosivuilla julkaistiin lisäksi 78 uutista omista ja muiden työsuojeluyhteisöjen ajankohtaisaiheista. TTK osallistui seminaareilla, tietoiskuilla ja näyttelyosastolla Turvallisuus messuille syyyskuun alussa Tampereella. TTK:n viestintä oli mukana myös messujen näyttelytoimikunnassa. TTK:n viestintä koordinoi uuden visuaalisen ilmeen toteutumista käytännössä julkaisutuotannossa. TTK:n verkkosivuille ja koulutuskäyttöön tuotettiin TTK:n uuden strategian mukainen, toiminnan tavoitteita kuvaava Fiksuimmin kuin eilen -dvd-elokuva yhteistyössä Smile Audiovisual Oy:n kanssa. 16 Työturvallisuuskeskus

17 Toiminnot / Julkaisutuotanto: Uusia julkaisuja parikymmentä Toimintavuonna julkaisimme 20 uutta tuotetta, joista eniten kysyttiin Puusilmä ei suojausta kaipaa -julistetta, Työstressi hallintaan -esitettä ja Kumiteollisuuden työturvallisuusopasta. Uusista julkaisuista kaksi oli toimialakohtaisia työsuojeluoppaita. Neljä julkaisua käsitteli hyvinvointia ja turvallisuutta asiakaspalvelutehtävissä sekä kaksi yhteistoiminnallista kehittämistä. Rakentamisen keskeiset työturvallisuusasiat sisältyivät TyöturvallisuusPAKKA - Rakennustyömaan säännöt -tuotteeseen, joka julkaistiin yhteistyössä Skanskan kanssa. Myynti- ja jakelulistan kymmenen kärjessä vuonna 2008 (julkaisuvuosi): Työturvallisuuskortti - Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, myös viron, venäjän ja englannin kielisinä ( ) Työturvallisuuskortti - Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla - Työturvallisuuskortin täydennysaineisto (2007) Työsuojelutoiminta työpaikalla (2006) Läheltä piti - tilanteet, vaarat ja poikkeamat (2007) Perehdyttämisen tarkistuslista (2006) Turvallisesti trukilla - ohjeita kuljettajalle (2004) Turvallisesti raksalla (2002) Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely (2006) Puusilmä ei suojausta kaipaa (juliste) (2008) Työhön perehdyttäminen ja opastus (2006) TTK:n verkkosivujen pdf-tiedostoista eniten ladattiin Työsuojelutoiminta työpaikalla -tietolehteä ja Toimi ennalta, ehkäise väkivaltaa -julkaisua sekä TTK:n ja Kunnallisen eläkevakuutuksen yhteisjulkaisua Hyvä esimiestyö. Työturvallisuuskeskus 17

18 Toiminnot / Työsuojeluhenkilörekisteri: Rekisteröity työpaikkaa ja henkilöä Työsuojeluhenkilörekisterissä oli vuoden 2008 lopussa tiedot yhteistoimintatyöpaikasta, ja yhteistoimintatehtäviä oli rekisteröity oli Koska työsuojelupäälliköistä, -valtuutetuista ja -varavaltuutetuista osa toimii myös työsuojelutoimikunnan jäseninä, henkilöitä työsuojeluhenkilörekisterissä oli runsaat Työsuojeluperuskoulutettuja prosenttia Työsuojelupäälliköistä työsuojelun peruskoulutuksen oli rekisteritietojen mukaan käynyt 34 prosenttia ja työsuojeluvaltuutetuista 42 prosenttia. Työsuojelutehtävät työsuojeluhenkilörekisterissä Työpaikat Työsuojelutehtävät Työsuojelupäällikkö Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden työsuojeluvaravaltuutetut Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetut Toimihenkilöiden työsuojeluvaravaltuutetut Työsuojelutoimikunnan jäsen, työnantaja Työsuojelutoimikunnan jäsen, työntekijä Työsuojelutoimikunnan jäsen, toimihenkilö Työsuojelutoimikunnan sihteeri Työsuojeluasiamies Työsuojelupari Työsuojeluasiantuntija Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Muut työterveyshuollon asiantuntijat Yhteensä työsuojelutehtäviä Rekisteritietoja ajankohtaistiedon jakeluun Rekisteristä tulostettiin osoitetta, jonkin verran edellisvuotta enemmän. Runsas puolet osoitteista käytettiin TTT-lehden jakeluun, kolmannes Telma-lehden jakeluun ja vajaa kymmenen prosenttia TTK:n koulutuksen markkinointiin. Muita osoitteiden käyttäjiä olivat ammattiliitot ja työsuojelukoulutuksen järjestäjätahot. Työsuojelukoulutuksen markkinoinnissa sähköpostiosoitteiden käyttö lisääntyi merkittävästi. Sähköpostiosoitteen rekisteriin oli ilmoittanut työsuojelupäälliköistä 76 prosenttia ja työsuojeluvaltuutetuista 48 prosenttia. Rekisteritietojen perusteella jaettiin toimialakohtaisesti myös Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TOT-raportteja neljä kertaa vuoden aikana, yhteensä runsaat kappaletta. 18 Työturvallisuuskeskus

19 Sisäinen yhteistyö / Henkilöstöraportti: Välittämisen malli käyttöön Vuonna 2007 toteutetun Voimavarakartoituksen perusteella tehty kehittämistyö saatettiin loppuun keväällä. Työaikapankin käyttö vakiintui vuonna Työsuojelun toimintaohjelmaan liitettiin tasa-arvo-osio. Lisäksi otettiin käyttöön Välittämisen malli, jonka tavoitteena on puuttua henkilön työkykyä uhkaaviin riskeihin hyvissä ajoin. Henkilöstön kehittymistä ja työssä jaksamista tuettiin järjestelmällisesti. Kehittämiskulujen osuus palkkakustannuksista oli 3,8 prosenttia vuonna Koulutustukea annettiin työhön liittyvään täydennyskoulutukseen, muun muassa ammatillisen kehittämisen ohjelmiin ja kielikoulutukseen. Yksilön toimintakyvyn ylläpitoa edistettiin muun muassa kustantamalla osittain omaehtoisen kuntoilun kuluja sekä järjestämällä henkilöstölle talviliikuntapäivä. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin yhdessä henkilökuntayhdistyksen kanssa teatteri-, elokuva ja museokäyntejä. TTK:n palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 35 ihmistä. Henkilöstö jakautui johtoon, asiantuntijoihin ja toimistohenkilöstöön. Henkilöstöstä oli 60 prosenttia naisia, asiantuntijoista ja johdosta 62 prosenttia miehiä ja toimistohenkilöstöstä yli 90 % naisia. Henkilöstön keski-ikä on 51 vuotta ja keskimääräinen palveluksessaoloaika 14 vuotta. Työsuojelutoimikunta: Vaarojen arvioinnin päivitys Työsuojelutoimikunnassa seurattiin ja arvioitiin Voimavarakyselyn jatkotyötä. Alkuvuodesta käytiin työterveyshuollon edustajien kanssa läpi sekä henkilöstöettä työterveyshuollon raportit. Toimikunta teki ehdotuksen yhteistoimintaelimelle tasa-arvosuunnitelmasta ja Välittämisen mallista. Toteutettiin myös vaarojen arvioinnin päivityskierros. Henkilöstölle esitettiin Askeleet-kampanjaan osallistumista, ja kymmenhenkinen ryhmä liikkui aktiivisesti kuukauden ajan. Työsuojelutoimikunnan kokoonpano Tiina-Mari Monni, työsuojelupäällikkö Hannu Tamminen, työsuojeluvaltuutettu Tarja Jämsén, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Jukka Mäkeläinen, 2. työsuojeluvaravaltuutettu Jorma Löhman, jäsen Päivi Nevasalmi, jäsen Muu yhteistyö: Tasa-arvosuunnitelman tarkastelua ja henkilöstön virkistystä TTK:n yhteistoimintaneuvotteluryhmään kuuluivat työnantajan edustajina toimitusjohtaja Jorma Löhman ja toimistopäällikkö Päivi Nevasalmi sekä henkilöstöryhmien edustajina luottamusmiehet Jukka Mäntynen ja Liisa Kainulainen. Ryhmä käsitteli työsuojelutoimikunnassa valmisteltua muistiota tasa-arvoasioista TTK:ssa. Henkilöstön virkistystoimikuntaan kuuluivat Jaana Aho, Mariann Cousley ja Anssi Kaarnalehto. Ryhmä järjesti tammijuhlan, elokuvaillan ja tutustumisen Flamingon viihdekylpylään sekä kokkikoulun. Työturvallisuuskeskus 19

20 Talous: Historiallisesti erinomainen tulos Koulutuksen bruttotuotot olivat noin euroa ( euroa v. 2007) ja nettotuotot euroa ( euroa v. 2007), mikä on historiallisesti erinomainen tulos. Erityisen hyvin toteutuivat työsuojelun peruskurssit, mikä on luonnollista työsuojeluvaalien jälkeisenä vuotena. Työturvallisuuskortin myyntitulot olivat suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Korttiaineistojen myynti kasvoi jonkin verran. Kasvu tuli lähinnä täydennyskoulutusaineistoista. Julkaisumyynnin tuotot pysyivät edellisvuoden tasolla. Aineistoja siirrettiin enenevässä määrin sähköiseen muotoon, mikä vähentää julkaisumyyntiä. Erilaisiin hankkeisiin, kuten julkaisut, kampanjat, seminaarit, käytettiin noin euroa ( v. 2007). Hallinto- ja henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta hieman ja olivat kaikkiaan noin euroa ( v. 2007). Tietokoneet ja käyttöjärjestelmä uusittiin loppuvuodesta ja toimistokalusteita joiltain osin ergonomisesti paremmiksi. TSR avusti TTK:ta eurolla ( v. 2007). Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli noin euroa ( v. 2007). Tulos muodostui noin euroa ylijäämäiseksi ( v. 2007). Taseen mukainen oma pääoma oli euroa ( v. 2007). 20 Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK TTK Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,5 miljoonaa

Lisätiedot

TTK. Työturvallisuuskeskus. Tiina-Mari Monni

TTK. Työturvallisuuskeskus. Tiina-Mari Monni TTK Työturvallisuuskeskus Tiina-Mari Monni Tavoite Parantaa työturvallisuutta työhyvinvointia tuloksellisuutta esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa Yhdessä työmarkkinaosapuolten

Lisätiedot

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Suomen Ergonomiayhdistyksen Kevätseminaari - MISSÄ ON ERGONOMIA? Rauno Hanhela Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus palveluksessanne

Työturvallisuuskeskus palveluksessanne Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus palveluksessanne TEAM työsuojelupäivät 6.-7.5.2017, Kiljavan opisto Rauno Hanhela Toimitusjohtaja Taustatietoja Yhdistys,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin palvelut

Työhyvinvoinnin palvelut Työhyvinvoinnin palvelut Tilanne ja suunnitelmat nyt Toiminta vuonna 2010 40-vuotisjuhlavuosi, hieno tilaisuus Taloudellinen tulos oli hyvä Toiminnallisesti kiireinen ja laadullisesti hyvä vuosi Koulutus

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

TTK:n toimintaa 2009

TTK:n toimintaa 2009 TTK:n toimintaa 2009 Sisällys Hallinnon ja johdon katsaus...3 Hallituksen puheenjohtaja Lasse Laatunen: Kehityksessä työpaikkojen aktiivisuus ratkaisevaa...3 Toimitusjohtaja Jorma Löhman: Taantuma ei heijastunut

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuskeskus tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa Työturvallisuuskeskus 1 2.5.2017 Seminaarin ohjelma 8.30

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa The World Day for Safety and Health at Work 28.4. ILOn koordinoima Kansainvälinen työturvallisuuspäivä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Työhyvinvointikortti. ja TTK:n työhyvinvointilinjaukset. Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2012

Työhyvinvointikortti. ja TTK:n työhyvinvointilinjaukset. Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2012 Työhyvinvointikortti ja TTK:n työhyvinvointilinjaukset Vakuutusalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2012 Tiina-Mari Monni, kehittämispäällikkö, Työturvallisuuskeskus tiina-mari.monni@ttk.fi, 040 537 1844

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS

TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS TYÖHYVINVOINNIN PALVELUKESKUS Kohtaamispaikka Työhyvinvointikortti Asta Koivikko Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja TTK Työhyvinvointipalvelut Yhteistyötä

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö.

Kohderyhmänä työnantajan edustajat ja luottamushenkilöstö. LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2009 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty oheisen liitteen

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Parempaa työtä yhdessä toimimalla

Parempaa työtä yhdessä toimimalla Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Parempaa työtä yhdessä toimimalla Work goes happy, Helsinki, Wanha Satama 9.3.2017 Rauno Hanhela Toimitusjohtaja, FT Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä!

Tervetuloa. Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Tervetuloa Työyhteisön hyvinvointi- ja turvallisuuskoulutukseen! Harjoittele nyt, tositilanteessa siihen ei ole aikaa! Työhyvinvointi syntyy hyvin tehdystä työstä! Työhyvinvoinnista pidättäytyminen tulee

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot Yrityksen turvallisuusorganisaatioita 1 Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille, ei vain turvallisuuden tai riskienhallinnan henkilöstölle ja organisaatioille. Kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

Toimihenkilötyön tuottavuus. 7.2.2013 EK - STTK Tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013

Toimihenkilötyön tuottavuus. 7.2.2013 EK - STTK Tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Toimihenkilötyön tuottavuus 7.2.2013 EK - STTK Tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 TTK liittojen tuottavuustyön tukena Työturvallisuuskeskus TTK:n toiminnan tavoitteena on parantaa työturvallisuuden työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/ (11) Työsuojelutoimikunta Aika klo 10:02-10:44. Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271

Pöytäkirja 3/ (11) Työsuojelutoimikunta Aika klo 10:02-10:44. Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271 Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Työsuojelutoimikunta 15.09.2016 Aika 15.09.2016 klo 10:02-10:44 Paikka Kotka B1019, Mikkeli H208 ja Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Potilassiirtojen Ergonomiakortti - tilannekatsaus 2017

Potilassiirtojen Ergonomiakortti - tilannekatsaus 2017 Potilassiirtojen Ergonomiakortti - tilannekatsaus 2017 Erja Sormunen Erikoistutkija, Työterveyslaitos Työfysioterapeutti, TtM, FT Potilassiirtojen Ergonomiakortti Potilassiirtojen Ergonomiakortti on sosiaali-

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot