NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA LÄHETYS NÄYTTEENOTTOLABORATORIOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA LÄHETYS NÄYTTEENOTTOLABORATORIOSSA"

Transkriptio

1 NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA LÄHETYS NÄYTTEENOTTOLABORATORIOSSA Riikka Mäkelä, el, LT Fimlab Laboratoriot Oy LABORATORIOLÄÄKETIEDE JA NÄYTTELY 2014, MARINA CONGRESS CENTER, HELSINKI

2 LABORATORIOTUTKIMUSPROSESSI Osa potilaan tutkimusta ja hoitoa % potilaan hoitoon liittyvistä merkittävistä päätöksistä perustuu laboratoriotuloksiin Preanalyyttinen vaihe Laboratoriotutkimuksen tarpeen toteaminen Tutkimuspyyntö (tietojärjestelmään) Potilaan ohjaus ja valmistaminen tutkimukseen Näytteenotto Näytteen säilytys ja kuljetus laboratorioon Näytteen vastaanotto laboratoriossa, hyväksyminen/hylkääminen, dokumentointi Näytteen valmistaminen analyysikelpoiseksi Analyyttinen vaihe Postanalyyttinen vaihe

3 LABORATORIOTOIMINTA - KESKITTÄMINEN Keskitetty laboratoriotoiminta - Suurten tuotantosarjojen parantunut tehokkuus ja laadunhallinta Näytteenotto - Suomessa pääosin laboratoriohenkilökunta - Muut terveydenhuollon ammattihenkilöt: lääkärit, sairaanhoitajat, perushoitajat (ohjeistus!) Näytteiden kuljetus sairaanhoitopiirin sisällä ja sen ulkopuolelle - Näytteiden kuljetusjärjestelmä Haasteita: - Näytteiden esikäsittely oikeellisuus suuressa massassa yksittäinen näytteiden kelpoisuuden tarkastelu haasteellista - Kuljetusolosuhteiden hallinta (Suomen sääolosuhteet)

4 LABORATORIOTOIMINTA - KESKITTÄMINEN Laboratoriotoiminnan keskittämisen ja automatisoinnin avulla ei pystytä poistamaan kaikkia preanalyyttisiä virhelähteitä. Preanalyyttiset tekijät: väärin tilattu tutkimus, liian pieni näytemäärä, väärä näytetyyppi, väärä näyteputken identifikaatio, väärä näytteen käsittely, säilytys, erottelu ja kuljetus voivat jäädä automaatioprosessissa huomioimatta. Vaikeus hahmottaa omaa toimintaa osana laboratoriotutkimusprosessia?

5 LABORATORIO JA VIRHE Suurin osa kliinisesti merkittävistä virheistä syntyy preanalyyttisessä vaiheessa: tutkimuspyynnön teossa, potilaan ohjauksessa ja valmistautumisessa, näytteenotossa sekä näytteiden kuljetuksessa ja säilytyksessä ( % kaikista virheistä). - Inhimilliset tekijät (käsityö, kommunikaatio, epäselvyydet prosessissa/rajapinnoissa) - Haasteellista jäljittää: käsittelyn vaiheista ei välttämättä jää tietoa seurantaa varten - Asenne: tiedostettava inhimilliseen toimintaan liittyvät virhelähteet, työntekijän tunnettava vastuunsa tutkimusprosessissa Keskimäärin virheitä esiintyy (arvio vaihtelee eri tutkimusten mukaan) - 1 virhe / potilastapahtumaa - 1 virhe / potilasta - 1 virhe / laboratoriotutkimustulosta

6

7

8 NÄYTEKULJETUKSEN, LAJITTELUN JA ESIKÄSITTELYN VIRHEITÄ Näytteen esikäsittely viivästyy Näyte säilytetään väärin näytteenoton jälkeen Näytekuljetus viivästyy, sairaalassa putkipostihäiriö Näytteen kuljetuslämpötila on väärä Virheellinen lajittelu (analyytti/esikäsittely/päivystys) Kadonnut näyte Näytteen otto- tai käsittelytavasta aiheutunut huono näytteen laatu (esim. hyytynyt, hemolyyttinen näyte)

9 LAATUTEKIJÖITÄ Työtapojen vakiointi ja osaamisen ylläpito - Preanalytiikan ohjeiden tunnettavuus - Perehdytyksen dokumentointi - Laboratorion ulkopuolisten näytteenottajien perehdytys Välineet ja laitteet - Työtilojen siisteys ja selkeys, aluetoimipisteiden toimintojen yhteneväisyys - Näytteenottovälineiden ja kärryjen huolto - Kuljetuslaatikot ja niiden puhdistus - Näytteenotto (Potilas) -WC:n puhdistus - Tarratulostimien huolto - Laitekalibroinnit ja -huollot (mm. lämpölaitteet, sentrifugit) ja huoltojen dokumentointi

10 KESKEISTÄ NÄYTEPUTKEN KANNALTA Näyteputken oikea näytemäärä - Ali/ylitäyttö johtaa näyteputken lisäaineen epäsuhtaan: mikrohyytymiä/hyytymiä, trombosyyttien kokkaroituminen Näyteputken sekoittaminen ohjeen mukaisesti - Verinäytteenoton jälkeen putket on välittömästi sekoitettava - Puutteellinen sekoitus: plasmaputkeen voi tulla hyytymiä, seerumiputki ei hyydy täydellisesti - mikrohyytymät/mikrofibriini - trombosyyttien kokkaroituminen - Hemolyysi Säilyttäminen ja kuljetus ennen sentrifugointia - Yleensä kirjallisuudessa max 2h näytteenotosta ennen sentrifugointia (laboratorion omat ohjeet ensisijaisia) - Lämpötila: huoneenlämpö 18ºC- 25ºC pääosalle näytteistä - Vältettävä näytteen tärinää ja ravistelua, valolle altistumista - Näyte pystyasennossa

11 NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELY ENNEN ANALYYSIA Kokoverinäyte - käytetään tutkimukseen sellaisenaan (veren solut, verikaasut) - Antikoagulanttia sisältävä putki, huolellinen sekoitus - Näyte ei saa jäähtyä merkittävästi kuljetuksen ja säilytyksen aikana, ei saa jäätyä! Lämpötila ei saa nousta > 37 C - Ennen analyysia jäähdytetään huoneenlämpöiseksi; juuri ennen analyysia sekoitetaan huolellisesti ja putkea tai ruiskua kääntelemällä tarkistetaan ettei näytteessä ole hyytymiä hyytymiä sisältävää näytettä ei voida käyttää.

12 NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELY ENNEN ANALYYSIA Seeruminäyte - Antikoagulanttia sisältämätön putki. Ennen sentrifugointia näyte jäähdytetään huoneenlämpöiseksi ja näyte hyytyy. - Hyytymisprosessin tulee antaa tapahtua loppuun: muuten hyytymisprosessi jatkuu erotetussa seeruminäytteessä ja aiheuttaa analyysivaiheen ongelmia (syöttöneulan tukkeutuminen) - Kylmänäytteet, hepariinia ja varfariinilääkitystä saavien potilaiden näytteet vaativat pidemmän hyytymisajan. - Sentrifugoinnin jälkeen seeruminäyte erotetaan puhtaaseen putkeen johon siirretään primaariputken tarra. Geeliputkessa: geeli erottaa seerumin ja verihyytymän.

13 NÄYTTEIDEN ESIKÄSITTELY ENNEN ANALYYSIA Plasmanäyte - Antikoagulanttia sisältävä putki ja huolellinen sekoitus näytteenoton yhteydessä. - Jäähdytetään huoneenlämpöiseksi - Näyte sentrifuguoidaan näyteputken valmistajan suosituksen mukaisesti - Sentrifugoinnin jälkeen pinnalle erottunut plasma siirretään tarvittaessa toiseen putkeen. Primaariputken tarra siirretään erotusputkeen. - Geeliputki: sentrifugoinnin yhteydessä geeli muodostaa tulpan plasman ja pohjalle laskeutuneen solumassa väliin. Sentrifugointi vain kerran!

14 SENTRIFUGOINTI Plasman ja seerumin erottaminen kokoverestä Verinäytteen komponentit erotetaan toisistaan: solut ja niiden osat saadaan näytteenottoputken pohjalle seerumin tai plasman jäädessä ylemmäksi kerrokseksi Kaikkien verisolujen on pakkauduttava riittävästi solukerrokseen/ geeliputkissa erottelugeelin alle Sentrifugointi vakioidaan asettamalla tarvittava voima (g-arvo), sentrifugointiaika ja lämpötila - Näyteputkivalmistajilla suositukset omille näyteputkilleen - reagenssivalmistajien suositukset, kansainväliset suositukset - Oman työpisteen sentrifugin toiminta on hyvä tuntea Mikäli näyte ei säily huoneenlämpötilassa: - Näytteenoton jälkeen kylmähauteeseen ja sentrifugointi kylmässä

15 NÄYTTEISSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET SÄILYTYKSEN AIKANA Solujen aineenvaihduntatuotteiden ja ainesosien siirtyminen soluista plasmaan ja päinvastoin - säilytettäessä plasma- tai seeruminäytteitä sentrifugoimatta ja erottamatta soluista - Merkittävä etenkin kun analyytin solunsisäinen pitoisuus poikkeaa selvästi plasman/seerumin pitoisuudesta (Fe, K, Mg, LD), glykolyysi (glukoosipitoisuus) Proteaasit (plasman proteiineja hajottavat entsyymit) - Esim. hyytymistekijöiden aleneminen liian pitkän säilytyksen aikana Haihtuminen tai konsentroituminen Ultraviolettivalon vaikutus (suojaus päivänvalolta/uv-säteiltä) Näytteen bakteerikontaminaatio ja mikrobiologinen hajoaminen Osmoottiset prosessit Kaasujen diffuusio

16 NÄYTTEISSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET JA NIIDEN MINIMOIMINEN Selvitä ennen näytteenottoa tutkimuksen ohjeesta näytteen säilytykselle ja kuljetukselle asetetut vaatimukset, käytä ohjeen mukaisia välineitä ja varmista kuljetusaikataulu - Esim: - Verikaasut (jäähdytys, analysoitava 1 h kuluessa näytteenotosta) - P-Ca-Ion (rajallinen säilyvyys), S-Ca-Ion (sentrifugointi) - P-TT-INR, P-APTT (ei jääkaappisäilytystä) - NH4-ion, P-Insu (kylmänäytteenotto ja kuljetus kylmässä) Noudata näytteiden lajitteluohjeita, päivystysnäytteet! Toimita näyte laboratorioon /analysoivaan laboratorioon niin pian kuin se on mahdollista. Näytteenottoajankohta pitää olla merkittynä. - Huomioi myös hoitoyksiköistä laboratorioon tuotavien näytteiden asianmukaisuus

17 NÄYTTEISSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET JA NIIDEN MINIMOIMINEN Plasma ja seeruminäytteiden sentrifugointiohje toimipisteessä, huomioi massasta poikkeavat Säilytä näytteen huoneenlämmössä, pystyasennossa, suljetussa ja tiiviissä astiassa Suojaa valolle herkät näytteet - (esim. bilirubiini, E-vitamiini, foolihappo, porfyriinit) Selvitä näytteen oikea säilytyslämpötila - Huomio näytteen olosuhteet myös näytteenottolaboratorion tiloissa (avoin tuuletusikkuna talvipakkasilla, auringon paahde kesäkuumalla ) - Odottaako näytteenottolaboratoriossa huoneenlämmössä näytteitä (esim. virtsanäytteet) odottamassa siirtämistä jääkaappiin - Lämpögeeli/kylmägeeli => ei suoraa kosketusta näytteisiin - Kokoverinäytteet eivät saa jäätyä kuljetuksen ja säilytyksen aikana

18 NÄYTTEISSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET JA NIIDEN MINIMOIMINEN Pakkaa näyteputket ja astiat siten että eivät pääse kolhimaan toisiaan. Näyteastioiden tärinä tai muu voimakas liike lisää hemolysoitumisen riskiä. Kylmäkuljetus/kuljetus jäädytettynä - Kylmälaukku tai eristelaatikko - Kylmävaraajat; eivät saa olla suorassa kosketuksessa näytteisiin! Pakastetut hiilihappojäissä eristelaatikossa - Kuljetuslaatikko ei saa olla umpinainen

19 MIKSI NÄYTE SITTEN LÄHETETÄÄN? Näytteenottopaikassa ei ole analytiikkaa Analytiikan keskittäminen Alihankittava tutkimus Harvinaiset tutkimukset: valtakunnallinen keskittäminen Erittäin harvinaisia tutkimuksia tekee vain muutama taho maailmassa Näytteen säilyvyys keskeisiä kliinisen kemian ja hematologian tutkimuksia varten tunnetaan melko hyvin vakio-olosuhteissa. - Terveiden henkilöiden näytteet vs sairaustila - Kuljetusolosuhteet

20 NÄYTTEEN SÄILYTYS JA KULJETUS Tavoite: tutkittavan analyytin pitoisuuden ja koostumuksen ei tulisi muuttua näytteen kuljetuksen ja säilytyksen aikana Tutkimuskohtaiset ohjeet on aina tarkistettava (näytetarrat, ohjekirja) - Soveltuuko näyte alueelliseen näytteenottoon? Joidenkin näytteiden näytteenotolle ja käsittelylle/ kuljetukselle on asetettu eritysvaatimuksia - Kylmänäytteenotto (esim fp-nh4-ion) - Suojaaminen UV-valolta (esim P-Bil, S-D-25) - => ehdottomasti noudatettava Tutkimuskohtaiset näytteiden säilytysajat vaihtelevat - Suunnittele näytteenotto

21 NÄYTTEEN SÄILYTYS JA KULJETUS Näytteet kuljetetaan suljettuina pystyasennossa tärinää välttäen Kuljetuksen aikana ei saa tapahtua merkittäviä lämpötilan muutoksia - Kuljetusolosuhteiden seuranta Useimmat näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä jos niiden saapuminen analyysin tekevään laboratorioon tapahtuu näytteenottopäivänä Kaikki näytteet tulee pakata, lähettää ja kuljettaa huolellisesti. Näytteet eivät saa aiheuttaa vaaraa henkilöille jotka käsittelevät niitä.

22 NÄYTTEEN KULJETUS LABORATORIOON Reittikuljetukset Kuriirikuljetukset (ohjeistus) Posti (Itella) (valvonta, lähetyspakkaukset alihankintaasiakkaille) Taksi (ohjeistus, opasteet) Lähetit (perehdytys) Putkiposti Hoitoyksikkö tuo itse (osastot, pkl, ksh) Näytteenottaja tuo itse

23 NÄYTTEEN SÄILYTYS JA KULJETUS LABORATORIOON Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK)

24 6.2 TARTUNTAVAARALLISET AINEET Kategoria A - Tartuntavaaralliset aineet, jotka kuljetetaan sellaisessa muodossa, että ne voivat altistumisen tapahduttua aiheuttaa muuten terveisiin ihmisiin tai eläimiin sairauden, jonka seurauksena on pysyvä vamma, hengenvaara tai kuolema Kategoria B - Tartuntavaaralliset aineet, jotka eivät täytä kategorian A kuulumisen kriteereitä - Luokituksena käytettävä YK numeroa UN3373 BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B Vapautetut näytteet - Ihmis- ja eläinperäiset näytteet, joissa on hyvin pienellä todennäköisyydellä taudinaiheuttajia, eivät ole muiden VAK säädösten alaisia, jos ne pakataan ja merkitään lain vaatimalla tavalla

25

26 NÄYTTEIDEN VASTAANOTTO LABORATORIOSSA Näytteen saavuttua laboratorioon se kuitataan saapuneeksi ja samalla tehdään näytteen vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus: - Näytteen analyysikelpoisuuden arviointi - Näytteenottoaika ja tapa, säilytys- ja kuljetusolosuhteet sekä näytteen vastaanottoajankohta laboratoriossa on dokumentoitava niin että tiedot ovat myöhemmin jäljitettävissä ja tarvittaessa tulosta tulkitsevan henkilön käytettävissä (lisähuomautukset) - Kriteerit näytteen hylkäämiselle ja uuden näytteen pyytämiselle dokumentoitava laboratoriossa

27 SOVELTUMATTOMAT NÄYTTEET Misidentifikaatio, epäselvyydet näytteenotossa Riittämätön näytemäärä (analyysiin/ suhteessa antikoagulanttiin) Laatuongelmat: hemolyysi, hyytymät, väärä näyteputki

28 HEMOLYYSI Punasolujen membraani repeää aiheuttaen mm hemoglobiinin vapautumista ympäröivään nesteeseen In vivo: sairaustilaan liittyvä; vakavat infektiot, hemolyyttinen anemia jne In vitro: preanalyyttinen virhe: näytteenotossa, käsittelyssä, kuljetuksessa 3.3% - 5.6% kliinisen laboratorion näytteistä % kaikista analyysikelvottomista näytteistä, 5 x yleisempi kuin muut syyt (väärä näytemuoto, riittämätön näytemäärä, hyytynyt näyte)

29

30

31 LÄHDEKIRJALLISUUS McPherson RA, Pincus MR. Henry s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21 st edition. Saunders Elsevier, Niemelä O, Pulkki K, toim. Laboratoriolääketiede kliininen kemia ja hematologia. 3. painos. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy, Pohjavaara S, Malminiemi O, Kouri T. Preanalytiikka alueellisessa laboratoriotoiminnassa. Suomen Lääkärilehti 2003;58: Tuokko S, Rautajoki A, Lehto L. Kliiniset laboratorionäytteet opas näytteiden ottoa varten. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2008 Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? Review. Clin Chem Lab Med 2006;44(6): Plebani M. Errors in laboratory medicine and patient safety: the road ahead. Review. Clin Chem Lab Med 2007;45(6): Puustinen M. Preanalyyttisestä näytteenkäsittelystä täysautomaatioon kliinisen kemian laboratoriossa: prospektiivinen tutkimus. Lisensiaattityö. Itä-Suomen Yliopisto Lippi et al., (2008) Haemolysis: an overview of the leading cause of unsuitable specimens in clinical laboratories Lippi and Guidi Risk management in the preanalytical phase of laboratory testing. Review. Clin Chem Lab Med 2007;45(6): Young D. Conveying the Importance of the Preanalytical Phase. Clin Chem Lab Med 2003; 41(7): Manual of Laboratory & Diagnostic Tests Lippincott Williams & Wilkins

32 Kiitos!

NATRIUMIN, KALIUMIN JA KREA- TINIININ TULOSTASON VERTAILU i-stat - VIERITESTAUSANALY- SAATTORIN JA MODULAR EVO - AUTOMAATTIANALYSAATTORIN VÄLILLÄ

NATRIUMIN, KALIUMIN JA KREA- TINIININ TULOSTASON VERTAILU i-stat - VIERITESTAUSANALY- SAATTORIN JA MODULAR EVO - AUTOMAATTIANALYSAATTORIN VÄLILLÄ NATRIUMIN, KALIUMIN JA KREA- TINIININ TULOSTASON VERTAILU i-stat - VIERITESTAUSANALY- SAATTORIN JA MODULAR EVO - AUTOMAATTIANALYSAATTORIN VÄLILLÄ Anne Lehtonen Vaula Sund Opinnäytetyö Tammikuu 2013 Bioanalytiikan

Lisätiedot

MOODI. Suositus huumetestauksen suorittamisesta 3/2001. Labquality Oy:n huumausaineanalytiikkatyöryhmä

MOODI. Suositus huumetestauksen suorittamisesta 3/2001. Labquality Oy:n huumausaineanalytiikkatyöryhmä MOODI 3/2001 Suositus huumetestauksen suorittamisesta Labquality Oy:n huumausaineanalytiikkatyöryhmä MOODI 98 Moodi 3/2001 vsk 25 Vuosikerta 25 JULKAISIJA Labquality Oy Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki

Lisätiedot

MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN

MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN päivitetty 1.3.2010 MIKROBIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTAMINEN Mikrobiologisten näytteiden kohdalla tärkeää on edustavuus, ts. että näyte on otettu oikeasta paikasta. Lisäksi näytteitä otettaessa on tärkeää

Lisätiedot

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA -pakkausseloste

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA -pakkausseloste QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA -pakkausseloste Kokoveren IFN-γ-testin mittausvasteet ESAT-6- ja CFP-10-peptidiantigeeneille In vitro -diagnostiikkaan 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA Mervi Leskinen ja Arja Siltalahti Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

Hyytymislaitteet ja reagenssit

Hyytymislaitteet ja reagenssit 4 2006 i Hyytymislaitteet ja reagenssit Automaattiset ja puoliautomaattiset hyytymisanalysaattorit ja hyytymisreagenssit Pikamittari INR-määrityksiin STA-R Evolution Thromboelastometriaan perustuva POC-järjestelmä

Lisätiedot

Laskimoverinäytteenotto

Laskimoverinäytteenotto PREANALYTIIKKA Sivu 1(7) Laatija: Marja Nikiforow 30.1.2015 Tarkastaja: Paula Pohja-Nylander, Hannele Knagas 4.2.2015 Hyväksyjä: Tiina Mäki 4.2.2015 Katselmoitu: - Viittaukset SFS-EN ISO 15189:2013 CLSI

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland

Vain yksi on nopein. QuikRead go CRP. Made in Finland 2 2012 Vain yksi on nopein QuikRead go CRP Made in Finland Verikaasutulokset 35 sekunnissa ph pco 2 po 2 so 2 cthb FO 2 Hb FCOHb FMetHb FHHb FHbF ck+ cna+ cca2+ ccl- cglu clac ctbil 17 parametria 35 sekunnissa

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

SureStep -huumetestit

SureStep -huumetestit 5 2009 SureStep -huumetestit Nopeat ja luotettavat pikatestit huumaus- ja lääkeaineiden määrittämiseen virtsasta tai syljestä Kastotestit Uutuus! Pipetoitavat testit Sylkitestit Uutuus! Saatavana yksittäistesteinä

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go

CRP -vieritestauslaite. QuikRead go 4 2011 QuikRead go CRP -vieritestauslaite nopea laadukas helppokäyttöinen liitettävä Liitä ja hallitse vieritestauslaitteita MCS-POCT -etähallintajärjestelmällä laitevalmistajasta riippumaton ratkaisu!

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb.» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys

Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb.» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys 4 2015 Uudet CRP-testit QuikRead go wrcrp ja QuikRead go wrcrp+hb» Laaja mittausalue 0,5 300 mg/l» Pieni näytemäärä» Huoneenlämpösäilyvyys Kompakti nykyaikainen CRP- ja INR-analysaattori Eurolyser Cube

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

LABQUALITY DAYS 6.-7.2.2014 HEIDI NOUSIAINEN. 2/11/2014 Heidi Nousiainen 1

LABQUALITY DAYS 6.-7.2.2014 HEIDI NOUSIAINEN. 2/11/2014 Heidi Nousiainen 1 LABQUALITY DAYS 6.-7.2.2014 HEIDI NOUSIAINEN 1 KIRJALLISUUSKATSAUS: NÄYTTEIDEN SÄILYTYSLÄMPÖTILAT TAVALLISIMMISSA HORMONITUTKIMUKSISSA erikoistuva kemisti Heidi Nousiainen HUSLAB 2 STANDARDI SFS-EN ISO

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin

HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin HIV-pikatestien testaus ja tulosten vertaaminen rutiinidiagnostiikan testituloksiin Bioanalytiikan koulutusohjelma, bioanalyytikko Opinnäytetyö 16.4.2007 Pauliina Koljonen Annika Lindqvist SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

Rapid ffn -kasettipakkaus

Rapid ffn -kasettipakkaus Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön Säilytettävä huoneenlämmössä (15 30 C). Rapid ffn -kasettipakkaus Vain ammattikäyttöön 01200 KÄYTTÖTARKOITUS TLi IQ -järjestelmän kanssa käytettäväksi tarkoitettu

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF.

SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. SUOMEN VESIENSUOJELUYHDISTYSTEN LIITTO RY. FÖRBUNDET FÖR VATTENSKYDDSFÖRENINGARNA I FINLAND RF. Ympäristöministeriön työryhmä / mari.heikkinen@ely-keskus.fi KOMMENTTEJA 13.12.2011 KOMMENTTIPYYNTÖ Yhdyskuntajätevesien

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot