Skannauspalvelu. Palvelun kuvaus. Palvelukuvaus Skannauspalvelu. Tieto Versio Versio 1.1. sivu 1/ Tieto Corporation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skannauspalvelu. Palvelun kuvaus. Palvelukuvaus Skannauspalvelu. Tieto Versio 1.1. 17.1.2014 Versio 1.1. sivu 1/8. 2013 Tieto Corporation"

Transkriptio

1 Tieto Skannauspalvelu Palvelun kuvaus sivu 1/8

2 Tieto Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Kaikki tähän palvelunkuvaukseen ja palveluun liittyvät oikeudet kuuluvat Tiedolle tai kolmannelle osapuolelle. Tätä asiakirjaa ja sen sisältöä sekä palvelun ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, ja Tieto saattaa tehdä niihin muutoksia oman harkintansa mukaisesti. Kaikista olennaisista muutoksista keskustellaan teidän kanssanne sovellettavan sopimuksen mukaisesti. sivu 2/8

3 Tieto Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus Toiminnallisuus Kuvaus Toteutus Palveluelementit Asiakirjojen toimittaminen skannauskeskukseen Asiakirjojen esikäsittely Asiakirjojen skannaus Skannattujen asiakirjojen laadunvalvonta Indeksointi ja vahvistus Oppiva ohjelmisto Välitys ja kuittaus Digitoidut kentät Muut tiedostomuodot ja tuotteet, käsittelypoikkeukset Laadunvalvonta Häiriönhallinta Arkistointi Alkuperäisten paperiasiakirjojen palauttaminen Alkuperäisten paperiasiakirjojen hävittäminen Kuukausiraportointi laskutusta varten Palvelun saatavuus Palveluaika Vastuualueet Palvelukuvauksen muutokset... 8 sivu 3/8

4 Tieto 1 Palvelun yleiskuvaus 2 Toiminnallisuus 2.1 Kuvaus 2.2 Toteutus 3 Palveluelementit Tämä palvelunkuvaus kattaa laskujen skannauspalvelun. Tieto skannaa asiakkaan paperiasiakirjat tässä asiakirjassa kuvatun prosessin mukaisesti. Tiedolla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun toimittamisessa. Asiakirjojen skannauspalvelu on osa asiakkaan asiakirjojen digitointiprosessia. Tässä palvelussa Tieto muuntaa asiakkaan paperiset asiakirjat sähköisiksi asiakirjoiksi. Tiedon luomat sähköiset asiakirjat koostuvat paperisen asiakirjan kuvasta ja sovituista lisätiedoista. Tiedon vastuu prosessissa alkaa siitä, kun alkuperäiset paperiasiakirjat on toimitettu skannauskeskukseen ja loppuu siihen, kun Tieto on lähettänyt vaaditut tiedot asiakkaalle ja alkuperäiset paperiasiakirjat on hävitetty tai lähetetty takaisin asiakkaalle sen mukaan, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet. Tieto vastaa alkuperäisten paperiasiakirjojen esikäsittelystä, niiden skannaamisesta sähköisiksi tiedostoiksi, indeksoimisesta sekä tiedostojen toimittamisesta asiakkaan rajapintaan. Eri palveluelementit on kuvattu jäljempänä tässä asiakirjassa. Tässä asiakirjassa kuvataan palvelun tuottaminen. Kaikki elementit on jaettu alapalveluihin, rooleihin ja vastuualueisiin osapuolten välillä. Tämän asiakirjan kohdassa 3.10 kuvataan, miten palvelun laatua voidaan mitata. Asiakirjojen skannauspalvelu perustuu Tiedon yleiseen asiakirjojen skannausprosessiin. Yleiseen prosessiin voidaan kuitenkin tehdä joitakin muutoksia asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Sekä Tieto että asiakas osallistuvat suunnitteluun, rajapintakuvausten laatimiseen, testaukseen ja palvelun käyttöönottoon toteutusprosessissa. Toteutus kuvataan yksityiskohtaisemmin palvelun teknisessä kuvauksessa. Asiakas on vastuussa sovittujen tietojen toimittamisesta Tiedolle. 3.1 Asiakirjojen toimittaminen skannauskeskukseen Asiakirjat käsitellään skannauskeskuksissa. Asiakirjat toimitetaan erillisiin postilokeroihin, missä jokaisella asiakasyksiköllä on oma postilokeronsa (kaikki samassa postilokerossa olevat asiakirjat käsitellään samalla tavalla, mutta eri postilokeroiden välillä saattaa olla eroavaisuuksia). Kaikkien osapuolten pitää sopia käytettävistä postilokeroista, koska Tieto ei voi vaikuttaa asiakkaan postilokeroihin tai siirtää niitä yhdestä paikasta toiseen. Tietovastaanottaa skannattavat asiakirjat skannauskeskukseen. Postilokerokulut sekä mahdolliset laskujen kuljetuskulut Salon skannauskeskukseen ovat asiakkaan vastuulla. sivu 4/8

5 Tieto Prosessiin voidaan ottaa mukaan sähköisesti toimitettuja asiakirjoja (sähköpostiliitteet). Kaikille saapuville sähköpostilaskuille on yksi oma sähköpostiosoite (esimerkiksi Tällöin sähköpostin aihekentän tiedot (esimerkiksi PL Helsinki ) määrittävät laskun käsittelyyn käytettävän asiakkaan postilokeroprosessin. Palvelu hyväksyy ainoastaan PDF-liitteitä, ja yhdessä sähköpostissa saa olla vain yksi liite (lasku). Tieto vastaa sähköpostilaskujen käsittelystä (indeksointi, vahvistus, välitys ja kuittaus) paperilaskun tapaan vain, jos ne on saatu sähköpostissa, jonka aihekentässä on oikeat tiedot. Tieto lähettää kuittaussähköpostin laskun lähettäneeseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostilaskun lähettäjä on vastuussa sen seuraamisesta, että kaikki tarvitut kuittaukset on saatu toimittajalta. 3.2 Asiakirjojen esikäsittely Tieto esikäsittelee asiakirjat ja valmistelee alkuperäiset paperiasiakirjat skannausta varten. Tähän vaiheeseen kuuluu kirjekuorien avaus, niittien poistaminen, alkuperäisten paperiasiakirjojen suoristus jne. Skannaamattomien materiaalien käsittelystä sovitaan asiakkaan kanssa toteutusvaiheessa. 3.3 Asiakirjojen skannaus Tieto vastaa asiakirjojen skannaamisesta. Yhdestä (1) asiakirjasta ja sen liitteestä tulee yksi (1) asiakirja, joka lähetetään asiakkaan rajapintaan. Skannausresoluutio on 240 dpi. Kuvan muoto on PDF tai TIFF. Paperiasiakirjaan tulostetaan tunniste. Tunnisteessa on skannauspäivämäärä ja yksilöllinen numero. 3.4 Skannattujen asiakirjojen laadunvalvonta Tieto tarkastaa skannatut asiakirjat silmämääräisesti ja katsoo, että skannauslaatu on hyväksyttävä. Paperiasiakirjat, jotka eivät vastaa asiakkaan määrittämiä laatukriteerejä tai ovat lukukelvottomia, lähetetään asiakkaalle. 3.5 Indeksointi ja vahvistus 3.6 Oppiva ohjelmisto 3.7 Välitys ja kuittaus Tieto indeksoi asiakirjasta löytyvät yhdessä sovitut kentät. Osapuolet sopivat indeksoitavien kenttien määrityksestä toteutusvaiheessa. Laadun takaamiseksi indeksoidut tiedot vahvistetaan manuaalisesti. Jos indeksoitu kenttä on tyhjä, siihen lisätään sovittu merkkijono (esim. xxx). Tieto käyttää ennakoivaa oppivaa ohjelmistoa. Jos ohjelmiston tiedonindeksoimiskyky on alle määritetyn tason (määritetty %-taso), se luo laskusta kuvan manuaalista tulkintaa varten. Ohjelmiston kykyä löytää laskusta tulevaisuudessa olennaiset tiedot parannetaan. Tieto välittää käsitellyt sähköiset asiakirjat asiakkaan rajapintaan. Lähetetyssä asiakirjassa on kuva alkuperäisestä paperiasiakirjasta PDF-muodossa ja indeksoidut tiedot TEAPPSXMLmuodossa. Ohjaustietona on Y-tunnus-parametri (1 postilokero = 1 Y-tunnus-parametri) tai jokin muu sovittu parametri. sivu 5/8

6 Tieto 3.8 Digitoidut kentät Seuraavat kentät lisätään XML-muotoisiin sähköisiin laskuihin. Vastaanottajan verkkolaskuosoite ei ole paperilaskussa, vaan se luodaan vastaanottajan postilokerotietojen perusteella. Vastaanottajan nimi lisätään vastaavalla prosessilla. Tulkittavat yleiset laskutiedot TEAPPSXML-elementti Tulkintatasot Laskun tunniste HEADER/INVOICE_ID X X Laskun tyyppi (veloitus/hyvitys) HEADER/INVOICE_TYPE X Laskun päivämäärä HEADER/INVOICE_DATE/DATE/DAY, MONTH, CENTURY, X X DECADE_AND_YEAR Eräpäivä HEADER/DUE_DATE/DATE/DAY, MONTH, CENTURY, DECADE_AND_YEAR X X Hyvitettävän laskun numero (vain HEADER/CREDIT_INVOICE_NUMBER X hyvityslaskussa) Valuutta HEADER/CURRENCY/CODE X X Ostajan tilausnumero X Laskun lähettäjän nimi PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME X X Laskun lähettäjän ALV-numero PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/VAT_NUMBER X Tilinumero (IBAN) PAYEE/BANKS/IBAN_ACCOUNT_NUMBER X X Tilinumero (BBAN) PAYEE/BANKS/ACCOUNT_NUMBER X X BIC-koodi PAYEE/BANKS/SWIFT_CODE X X Maksun viite (kotimainen tai RF- PAYEE/DETAILS_OF_PAYMENT/FI_PAYMENT_REFERENCE tai X X viite) Vastaanottajan nimi (päätellään postilokeronumerosta) Vastaanottajan verkkolaskuosoite (päätellään postilokeronumerosta) Laskun kokonaissumma veroineen Laskun kokonaissumma ilman veroja PAYEE/DETAILS_OF_PAYMENT/IPI_REFERENCE RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME X X RECEIVER/NET_SERVICE_ID X X INCLUDED ], X X EXCLUDED ], Laskun ALV:n kokonaissumma SUMMARY/VAT_TOTAL/AMOUNT, X Tuotetunnus ROW/ARTICLE/ARTICLE_ID X X Tuotteen/palvelun nimi ROW/ARTICLE/ARTICLE_NAME X X Veloitettu määrä ROW/QUANTITY/CHARGED, X X Yksikköhinta ilman veroja EXCLUDED ], X X Rivin ALV-prosentti % ROW/VAT/RATE X X Rivin kokonaissumma ilman EXCLUDED ], X X veroja 3.9 Muut tiedostomuodot ja tuotteet, käsittelypoikkeukset Min 12 Std 18 X Digitalisointiprosessiin voidaan sisällyttää muita erikoistuotteita, joita voidaan käsitellä eri tavalla, jos osapuolet näin sopivat. Tällaisiin tuotteisiin voi kuulua: Pelkkä PDF-tiedoston luominen, ei indeksointia Formatted: Space Before: 12 pt, Line spacing: At least 13 pt sivu 6/8

7 Tieto 3.10 Laadunvalvonta 3.11 Häiriönhallinta Elementtien räätälöity indeksointi Laadunmittaus: Laatu perustuu laskun otsikkokenttien virheettömään tunnistukseen, ei rivimerkintöihin. Laatua mittaa ja siitä raportoi Asiakas. Laatua mitataan näytteiden perusteella (esim. 50 laskua/päivä). Osapuolet sopivat laadunmittauksen tarkasta määritelmästä (jakso, näytteen koko, näytteen kohteet jne.). Asiakkaan vastuulla on tunnistetietojen toimittaminen virheellisille laskuille. Laatutavoite: Laatutavoite on 96 % asiakirjatasolla. Lasku on virheellinen, jos yksi tai useampi otsikkoindeksikenttä tunnistetaan laskusta virheellisesti. Asiakas lähettää Tiedolle kuukausittain laaturaportin laatutavoitteen laskemista varten. Laaturaporteissa on näytteiden kokonaismäärä, virheellisten laskujen määrä ja virheellisten laskujen tunnistetiedot. Esimerkki: jos kuukauden näytteiden kokonaismäärä on 1000 laskua ja niistä 13:ssa on yksi tai useampi virheellinen tunnistuskenttä, virheprosentti on 1,3 % ja laatuprosentti on 98,7 %. Samaa häiriönhallintakäytäntöä, jota käytetään verkkolaskuihin, voidaan soveltaa myös skannauspalveluun. Allaolevassa taulukossa on lisätietoja: Häiriön- / ongelmanhallintaluokat Kiireellisyy s Kuvaus Reaktioaika Tavoiteratkaisuaika 1 Kriittinen 2 Korkea 3 Keskitaso 4 Matala sivu 7/8 Koko skannauspalvelu on poissa käytöstä Yksi tai useampi tärkeä palveluelementti on poissa käytöstä. Joitakin laskuja voi skannata ja toimittaa. Pieniä häiriöitä palvelussa. Vaikuttaa esimerkiksi vain joihinkin tietyn lähettäjän laskuihin. Häiriö, joka ei aiheuta palvelun käyttökatkoa Reaktioaika <1h Tavoiteratkaisuaika 4h. Reaktioaika <1h Tavoiteratkaisuaika 8h. Reaktioaika <2h. Tavoiteratkaisuaika 24h. Reaktioaika <6h Tavoiteratkaisuaika 72h Häiriö ratkaistaan toimistoaikana. 5 Palvelupyyntö Reaktioaika <72h Tavoiteratkaisuaika <120h.

8 Tieto 3.12 Arkistointi Toteutusvaiheessa Tieto ja asiakas sopivat yhdessä eri vakavuusluokkien määritelmistä ja raja-arvoista. Tieto arkistoi sekä alkuperäiset paperiasiakirjat että sähköiset varmuuskopiot 3 kuukaudeksi Alkuperäisten paperiasiakirjojen palauttaminen Osapuolet sopivat tarvittaessa erikseen alkuperäisten paperiasiakirjojen palauttamisesta asiakkaalle Alkuperäisten paperiasiakirjojen hävittäminen Alkuperäiset paperiasiakirjat hävitetään asiaankuuluvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Tieto lähettää kuittauksen, kun asiakirjat on hävitetty Kuukausiraportointi laskutusta varten 4 Palvelun saatavuus 4.1 Palveluaika Suunniteltu 4.2 Vastuualueet Skannattujen ja digitoitujen laskujen määrät raportoidaan kuukausittaisessa laskutuksessa. Tiedon henkilöstö on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo Suomen aikaa, pois lukien kansalliset vapaapäivät. Digitoidut materiaalit lähetetään asiakkaalle erissä siinä järjestyksessä kuin ne tulevat valmiiksi ja ovat valmiita lähetettäviksi. Tieto lähettää kaikki ennen klo 9.00 paikalliseen keskukseen saapuneet laskut sähköisessä muodossa asiakkaan rajapintaan 24 tunnin kuluessa. Tieto vastaa prosessista paperisten asiakirjojen saapumishetkestä alkaen sähköisten asiakirjojen onnistunutta toimitusta koskevaan kuittaukseen asti. Tieto ei ole vastuussa asiakirjojen välityksestä asiakkaan järjestelmissä tai prosesseissa. Tieto ei ole vastuussa asiakkaan järjestelmissä mahdollisesti tarvittavista muutoksista tai päivityksistä. 5 Palvelukuvauksen muutokset Tieto pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän palvelukuvaukseen. sivu 8/8

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Verkkolaskujen arkistointi

Verkkolaskujen arkistointi Verkkolaskujen arkistointi Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella ilman Tiedolta etukäteen saatua

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Basware Business Transactions Sender E-mail

Basware Business Transactions Sender E-mail Käyttöopas Basware Business Transactions Sender E-mail Versio 1.5 Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Käyttöopas 2 (15) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Palvelun käyttöönotto...

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

Palvelun käyttöehdot. Sonera Laskuta. 1 Palvelukuvaus

Palvelun käyttöehdot. Sonera Laskuta. 1 Palvelukuvaus 1.1.2012 1 (6) Sonera Laskuta 1 Palvelukuvaus Sonera Laskuta on yrityksille tarkoitettu laskutuspalvelu. Palvelun avulla yritys luo ja lähettää laskuja omille asiakkailleen laskukohtaisen valinnan mukaan

Lisätiedot

Sonera Laskuta -palvelun toimittaja on TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä Sonera). Palvelu:

Sonera Laskuta -palvelun toimittaja on TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä Sonera). Palvelu: 1.7.2011 1 (7) Sonera Laskuta 1 Palveluratkaisu Sonera Laskuta on internetissä käytettävä yrityksille tarkoitettu laskun muodostus- ja lähetyspalvelu. Yrityksen muodostama sähköinen laskuaineisto lähetetään

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

aszf_fi Banknote.hu Yleisehdot

aszf_fi Banknote.hu Yleisehdot Banknote.hu aszf_fi Yleisehdot Tässä asiakirjassa ei jätetty, tehdään sähköisessä muodossa, ei katsota kirjallisen sopimuksen, on muotoiltu unkari, ei viitata käytännesäännöt. Jos kysymyksiä, jotka liittyvät

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Copyright 1999-2014 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas käyttäjille Basware Portal

Copyright 1999-2014 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas käyttäjille Basware Portal Copyright 1999-2014 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas käyttäjille Basware Portal 1 Käytön aloittaminen Kuten Basware Supplier Portal, myös uusi portaalimme on verkkopohjainen palvelu.

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Oy unitedprint.com Finland Ltd. - Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille

Oy unitedprint.com Finland Ltd. - Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille Oy unitedprint.com Finland Ltd. - Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille A. Yleiset sopimusehdot Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n sopimusehdot I. Yleistä sopimusehtojen soveltaminen Seuraavia, Oy

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT Ennen kuin tilaat, tutustu ja lue huolella oheiset toimitus- ja tilausehdot. Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO www.maijamedia.com, info maijamedia.com

Lisätiedot

Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy. taloushallinnon toiminnot ja niiden sähköistäminen

Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy. taloushallinnon toiminnot ja niiden sähköistäminen Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Hanna Santala Opinnäytetyö Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy:n taloushallinnon toiminnot ja niiden sähköistäminen Työn ohjaaja Paula

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Apix Lähetä-palvelu. Apix Vastaanota-palvelu. Apix Arkistoi-palvelu

Palvelukuvaus. Apix Lähetä-palvelu. Apix Vastaanota-palvelu. Apix Arkistoi-palvelu Palvelukuvaus Apix Lähetä-palvelu Apix Vastaanota-palvelu Apix Arkistoi-palvelu 16.3.2015 Palvelukuvaus 2 (13) Sisällysluettelo 1 Apix palveluympäristö... 4 1.1 Asiakastuki... 4 2 Apix Asiakasliittynä...

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot