KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010

2 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet ja painopistealueet vuodelle Tilat 3. Asiakkaat 4. Palvelut 4.1. Sosiaalipalvelut 4.2. Terveyspalvelut 4.3. Asumispalvelut 4.4. Työ -ja opintotoiminta 4.5. Harrastus ja muu vapaa-ajan toiminta 4.6. Tulkkipalvelut 4.7. Lakimiespalvelut 4.8. Siirrot ja kuljetukset 5. Henkilökunta 5.1. Henkilökuntarakenne ja määrä 5.2. Henkilökunnan koulutus 5.3. Työterveys 6. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 6.1. Viranomaisyhteistyö 6.2. Muu sidosryhmäyhteistyö 7. Tiedottaminen ja suvaitsevaisuustyö 8. Varautuminen 9. Talous 10. Tunnuslukuja MUUT VASTAANOTTOKESKUKSEN TOIMINTAAN LAADITTAVAT SUUNNITELMAT 1. Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2. Pelastus-/Turvallisuussuunnitelma 2

3 1. Toiminnan taustaa Kajaanin vastaanottokeskus on perustettu vuonna Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelut vastaavat vastaanottokeskustyön lisäksi myös kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamistoimenpiteiden järjestämisestä. Kajaanin kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt uusia vastaanottokeskustoimintaa koskevan sopimuksen TE- keskuksen kanssa. Uusittu sopimus on astunut voimaan ja sen mukaan Kajaanin vastaanottokeskuksessa on paikkaluku on 150. Tarvittaessa majoituskapasiteettia voidaan lisätä 250 paikkaan saakka. TE- keskuksen toimeksiannon perusteella toiminnan laajentamisesta päättää kaupungin hallintojohtaja. 1.1 Toiminta-ajatus ja arvot Kajaanin kaupungin Maahanmuuttajapalveluiden perustehtävä on tuottaa kotouttamislain edellyttämän palvelut turvapaikanhakijoille ja pakolaisperusteisesti kuntaan muuttaneille asiakkaille. Tehtävänä on myös suvaitsevaisuuden edistäminen ja rasisminvastainen työ yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vastaanottokeskus tuottaa asiakkailleen toimintaa säätelevien lakien ja muiden säännösten sekä vastaanottotoiminnan valtakunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaiset palvelut. Vastaanottokeskuksessa toimitaan asiakkaiden ihmisarvoa kunnioittaen sekä tukien asiakkaitten omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa. 1.2 Kehitysnäkymät Vastaanottokeskustoimintaa kaupungissa on tarkoitus jatkaa. Asia on käsitelty sopimuksen uusimisen yhteydessä kaupunginhallituksessa elokuussa Käytettävissä on vakituinen ja työhön sitoutunut henkilöstö. Yksiköllä on mahdollista toimia sekä transit- että odotusajan vastaanottokeskuksena tai joko transit- tai odotusajan yksikkönä. Koska vastaanottokeskus on loppuvuodesta 2008 alkaen toiminut vain transitkeskuksena, on toiminta sopeutettu sen mukaiseksi. Vuoden 2010 toiminta ja yksikön asiakasprofiili riippuu valtakunnallisesta turvapaikanhakijoiden määrän lisäksi myös valtakunnallisesti tehtävistä ratkaisuista esim. eri vastaanottokeskusten asiakasprofiilien ja keskinäisen työnjaon suhteen. Vuoden 2010 osalta asiakaskunnan profiilin valinnassa (transit vai odotusaika) tulee ottaa jossakin määrin huomioon kaupungin päätös pienentää kuntaan vastaanotettavien pakolaisten kiintiötä tehdyn sopimuksen mukaan kunta ottaa vastaan vain 50 pakolaista. Luku sisältää oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä perheenyhdistämisen kautta tulevat asiakkaat. (Aikaisemmin määrä oli 100 henkilöä vuodessa ja sen lisäksi perheenyhdistämisen kautta tulevat henkilöt). Kuntapaikkojen vähenemisen vuoksi Kajaanin toimiminen transit- yksikkönä on perusteltua. Mikäli toiminta muuttuisi odotusajan vastaanottokeskukseksi, kuntapaikkojen saanti ja muutto 3

4 vastaanottokeskuksesta kuntaan saattaisi muuttua vaikeammaksi kuin se on aikaisempina vuosina ollut. Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne voi heijastua jollakin tavalla myös vastaanottokeskustyöhön, jos kunnassa joudutaan toteuttamaan esimerkiksi henkilöstön lomautuksia. 1.3 Tavoitteet ja painopistealueet vuodelle 2010 Vastaanottokeskuksen keskeiset palvelut asiakkaille ovat majoitus, toimeentulon varmistaminen, välttämätön sairauden- ja terveydenhoito, välttämättömät sosiaalipalvelut, yleinen ohjaus ja neuvonta sekä tarvittavan oikeusavun järjestäminen. Tavoitteena on tuottaa em. palvelut lakien ja muiden säännösten sekä vastaanottotoiminnan valtakunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaiset palvelut. Toimimme asiakkaiden ihmisarvoa kunnioittaen sekä tukien asiakkaitten omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa. Painopistealueena vuodelle 2010 on toteuttaa palvelut asiakkaille laadukkaasti ja taloudellisesti sekä huomioida toiminnassa laatukäsikirjan, Umarek ohjelman ja ohjauksen siirron mukanaan tuomat mahdolliset muutokset. 2. Tilat Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden ja vastaanottokeskuksen toimisto ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella on käytössään erilliset varastotilat toimiston välittömässä läheisyydessä. Vastaanottokeskuksen asiakkaitten käytössä on yhteensä 42 Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattua kerrostalo- ja rivitalo asuntoa. Näiden lisäksi on yksityiseltä vuokranantajalta vuokrattu erillinen asunto muista vastaanottokeskuksista tulevien Migri Kuhmon yksikön puhutteluun menevien asiakkaitten tilapäismajoitusta varten. Tehdyn sopimuksen mukaisesti yksikön paikkalukua voidaan vaihdella valtakunnallisen tarpeen mukaan välillä. 150 paikkaisessa yksikössä on vuokralla ollut noin 28 asuntoa. ja 250-paikkaisessa yksikössä asuntoja on Asiakkaat Kajaanin vastaanottokeskuksessa on ollut alkaen 180 paikkaa ja toiminta muutettiin kokonaan transit- toiminnaksi alkaen paikkaluku oli 207 ja alkaen

5 Vuoden 2010 paikkaluku ja asiakasmäärä pyritään säilyttämään 250:ssä. Yksiköllä on tarvittaessa mahdollista toimia sekä transit- että odotusajan vastaanottokeskuksena tai jatkaa joko transit- yksikkönä tai odotusajan yksikkönä. 4. Palvelut 4.1. Sosiaalipalvelut Sosiaalityön palveluiden painopisteenä ovat sosiaalityön tukea tarvitsevat lapsiperheet, moniongelmaiset asiakkaat ja ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö. Sosiaalityöntekijät vastaavat myös harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta Asiakkaat hakevat toimeentulotuen kuukausittain kirjallisella hakemuksella. Toimeentulotuen kirjallisten hakemusten käsittelystä ja maksatuksesta vastaa toimistosihteeri. Toimeentulotuen maksatus tapahtuu käteisenä Kajaanin kaupungintalon kassalta kahden viikon välein Terveyspalvelut Terveydenhoitajat sekä psykiatrinen sairaanhoitaja vastaavat turvapaikanhakijoiden lakisääteisistä terveystarkastuksista sekä muiden terveyspalveluiden tarpeenarviosta ja hoitoonohjauksesta. Laboratorio ja röntgenpalvelut ostetaan Kainuun maakunta - kuntayhtymältä. Muut lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Asumispalvelut Asiakkaan kannalta asumispalveluiden tavoitteena on kohtuullinen asumistiiviys. Asuttamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan perheiden ja haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden erityistarpeet. Lisäksi pyritään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan asumisjärjestelyjen avulla ennaltaehkäisemään mahdollisia konflikteja. Asuttamisessa pyritään kustannustehokkaaseen toimintaan. Asuntojen kuntoa seurataan säännöllisesti omana toimintana sekä säännöllisillä katselmuksilla yhteistyössä vuokranantajan edustajien kanssa. Vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota asuntojen turvallisuusasioihin. Päivitetään turvallisuussuunnitelmiin liittyvät asiat omien toimintatapojen, asiakkaille annettavan tiedotuksen, asuntojen varusteiden ja muiden esille tulevin seikkojen osata Työ - ja opintotoiminta Opintotoiminta on toteutettu loppusyksystä 2009 alkaen ostopalveluna Kaukametsän opistolta. Transit- asiakkaille on tarjottu viisi viikkoa kestäviä intensiivikursseja, joista 5

6 neljä viikkoa on opiston antamaa suomenkielen opetusta ja viides viikko vastaanottokeskuksen henkilökunnan antamaa informaatiota. Ryhmäkoko on ollut henkilöä. Asiakkaat on valittu ryhmiin mahdollisuuksien mukaan kieliryhmittäin. Opintotoimintaa tullaan jatkamaan vuonna 2010 edellä mainitulla tavalla ostopalveluna. Mikäli yksikön asiakkaina on muita kuin transit- vaiheessa olevia asiakkaita, voidaan opetuksen sisältöä ja kestoa muuttaa. Tarvittaessa on mahdollista järjestää opintotoimintaa myös kokonaan omana toimintana. Työtoimintaa ei järjestetä Harrastus ja muu vapaa-ajan toiminta Asiakkaita ohjataan ensisijaisesti käyttämään paikkakunnalla olevia harrastus- ja vapaaajan palveluja. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä kolmannen sektorin ja eri hankkeiden kanssa asiakkaiden vapaa-ajan aktivoinnissa. Asiakaskunnan tilanteen mukaan voidaan tarvittaessa järjestää jotakin määräaikaista toimintaa joko omana toimintana tai yhteistyössä järjestöjen tai hankkeiden kanssa. Osallistutaan vastaanottokeskusten valtakunnallisiin urheilutapahtumiin Tulkkipalvelut Tulkkipalvelut on kilpailutettu Kainuun hankintarenkaan kautta. Tulkkipalvelut ostetaan pääsääntöisesti Semantix Lingua Nordica Oy:ltä, jonka kanssa on solmittu alueellinen tulkkipalvelusopimus vuosille Vuodelle 2010 vastaanottokeskus hankkii tulkkipalvelut Kainuu hankintarenkaan kautta tehdyn kilpailutussopimuksen mukaisesti. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste on edelleen etätulkkauksessa Lakimiespalvelut Asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelut hankitaan edelleen Pakolaisneuvonnan Oulun toimistosta. Tapaamiset järjestetään pääasiassa puhelintapaamisina Kajaanin toimistossa tai tarvittaessa henkilökohtaisella tapaamisella Oulussa. Lisäksi on mahdollista sopia, että Pakolaisneuvonnan lakimies tulee tarvittaessa Kajaaniin pitämään laki-infon ryhmäinfona samankielisille asiakkaille tai ryhmäinfo pidetään puhelimitse. Mikäli asiakkailla on jo Kajaaniin tullessaan asiakassuhde yksityiseen lakimieheen, niissä tapauksissa asiakas pääsääntöisesti huolehti itse lakimieskontaktistaan. Muiden kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakimiespalvelujen osalta asiakkaat ohjataan käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja. Kajaanin vastaanottokeskus ei ole vuoden 2009 aikana kilpailuttanut oikeusapupalveluja. Odotamme oikeusapupalvelujen kilpailuttamisasiaan selkeämpää valtakunnallista ohjausta vuoden 2010 aikana. 6

7 4.8. Siirrot ja kuljetukset Vastaanottokeskuksen aloitteesta tapahtuvat vastanottokeskussiirrot kustantaa ja järjestää vastaanottokeskus. Siirroissa ja kuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja. Maahanmuuttoviraston puhutteluun Kuhmoon sekä Kitu-,ja lakimiesajoille asiakkaat matkustavat omatoimisesti julkisilla liikennevälineillä. Tarvittaessa ja erityisen painavista syistä asiakkaille järjestetään taksikuljetus. Ensimmäiseen toimistotapaamiseen asiakkaat haetaan asunnoiltaan vastaanottokeskuksen autolla. Ensimmäistä käynti lukuun ottamatta vastaanottokeskus ei järjestä asiakaskuljetuksia kaupungin muuten kuin erityisesti perustelluista syistä. Suoraan Kajaanin poliisilaitokselle tulleet alaikäiset ohjataan välittömästi Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikköön. 5. Henkilökunta 5.1. Henkilökuntarakenne ja määrä Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Vuonna 2010 henkilökuntaa on koko yksikössä yhteensä 22. Vastaanottokeskuksen budjetissa heistä on 13,8. Henkilöstön määrää on voimaassa olevan sopimuksen mukaan mahdollista nostaa 16 henkilöön, jos paikkaluku on 250. Henkilöstön rakenne on seuraava: 1 johtaja (80% henkilöstömenosta), 1,5 toimistosihteeriä, 1,5 terveydenhoitajaa, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaaja ja 6 pakolaisohjaajaa. Vuoden aikana yksikön sisällä tapahtuvissa sijaisuus- yms. henkilöstöjärjestelyissä hyödynnetään ensisijaisesti (kiintiöpakolaisten vähenemisestä johtuva) sisäisten henkilöstösiirtojen mahdollisuus. Henkilöstö tekee päivätyötä. Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys järjestetään varallaolotoiminnalla. Vapaaehtoiseen varallaoloon voi osallistua yksikön koko henkilöstö. Varallaolo suoritetaan parityöskentelynä, joten mukana olisi hyvä olla vähintään kymmenen työntekijää. Varallaoloaikana (virka-ajan ulkopuolella) tehtävissä kotikäynneissä ja asuttamistilanteissa käytetään henkilöstön turvatoimenpiteenä Securitaksen turvamiespalveluja. Jatketaan varallaolon toteuttamista käytössä olevalla tavalla Henkilökunnan koulutus Henkilökunta osallistuu valtakunnallisiin vastaanottokeskustyöhön liittyviin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin tarpeen mukaisesti. Painopiste vuoden 2010 henkilöstökoulutuksissa on lyhytkestoisissa koulutuksissa, eikä yli vuoden kestäviä koulutuksia aloiteta. Henkilökunnan ensiapukoulutukset pidetään ajantasaisina 7

8 järjestämällä koulutusta määräajoin. Koulutus toteutuu talousarvion määrärahojen puitteissa. Pyritään tekemään henkilökunnan koulutussuunnitelma vuoden 2010 aikana Työterveys Henkilöstön työterveyshuolto järjestetään Kajaanin kaupungin sopimusten mukaisesti Kainuun työterveyshuollon kautta. Hyödynnetään tarpeen mukaan työterveyshuollon asiantuntemusta työyhteisöä ja työhyvinvointia koskevissa asioissa. 6. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 6.1. Viranomaisyhteistyö Yhteistyö paikkakunnan eri viranomaisten ja työhön liittyvien muiden viranomaistoimijoiden kanssa on toiminut hyvin. Yhteistyötä toisten vastaanottokeskusten kanssa pyritään edelleen kehittämään mm tapaamisten ja tutustumiskäyntien kautta. Osallistutaan aktiivisesti eri toimijoiden järjestämiin yhteistyökokouksiin ja tapaamisiin sekä tarvittaessa järjestetään niitä myös itse Muu sidosryhmäyhteistyö Kajaanin vastaanottokeskus jatkaa yhteistyötä paikallisten hankkeiden, järjestöjen ja kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Yksikkö tekee myös valtakunnallisen tason sidosryhmäyhteistyötä. Maahanmuuttajapalvelut on mukana mm. valtakunnallisessa Info- pankin ja Etnon toiminnassa. 7. Tiedottaminen ja suvaitsevaisuustyö Tiedottamisessa taviotteena on aktiivinen, avoin ja oikeasisältöinen tiedottaminen jossa huomioidaan asiakkaiden yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvät seikat. Suvaitsevaisuustyötä tehdään osana normaalitoimintaa ja se toteutuu tarvittaessa kaikissa niissä yhteistyötilanteissa tilanteissa, joissa vastaanottokeskuksen henkilökunta on osallisena. Sen lisäksi maahanmuuttajapalvelut tekee tiedotus- ja koulutusyhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. 8. Varautuminen Kajaanin vastaanottokeskuksen toiminta- ja asuttamismallissa keskuksen laajentamismahdollisuus on riippuvainen mm. kaupungin vuokra-asuntotilanteesta. Laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnitelma tehdään tarvittaessa TEkeskuksen pyynnöstä 8

9 9. Talous Talousarvio liitteenä. 10. Tunnuslukuja Tunnusluvut kirjataan toimintakertomukseen vuosittain. MUUT VASTAANOTTOKESKUKSEN TOIMINTAAN LAADITTAVAT SUUNNITELMAT 1. Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kajaanin kaupungilla on hyväksytty kaupunginvaltuustossa on tasaarvosuunnitelman, joka koskee myös vastaanottokeskusta. Tasa-arvosuunnitelma sisältää yhdenvertaisuussuunnitelman työelämän näkökulmasta. Uudistetussa tasa-arvosuunnitelmassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaupungin toiminnassa käsitellään laajasti. Sen tavoitteena on tarjota kaupungin työyhteisöille keinoja naisten ja miesten, eri kulttuurien edustajien, eri-ikäisten ja erilaisissa palvelussuhteissa toimivien ihmisten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Suunnitelma on luettavissa ja satavilla Kajaanin kaupungin intranetsivustoilta. 2. Pelastus-/Turvallisuussuunnitelma Vastaanottokeskuksen asiakkaiden asuntojen osalta käytössä on vuokranantaja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin Asukasopas, jossa yhtenä osioina on Turvallisuussuunnitelma ohjeineen. Suunnitelmaan kuuluvat asiat tullaan ottamaan huomioon myös asiakastyössä. Katso kohta 4.3. Toimistotilojen osalta käytössä on vuokranantaja Kainuun Osuuspankin tekemä Pienten yritysten ja laitosten sekä asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelma, Lönnrotinkatu 3, Normaaliolojen ja poikkeusolojen onnettomuuksia sekä uhkatilanteita varten. LIITE: TALOUSARVIO 9

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros 87100 KAJAANI Puhelin 08 615 52760 Faksi 08 615 52762 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa

Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa Teemu Niva 19.11.2013 2 Sisältö Johdanto... 5 Maahanmuuttaja-palvelut... 6 Kustannukset kunta... 12 Kustannukset valtio... 13 Onko enemmän etuuksia kuin kantaväestöllä?...

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ-

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunta Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.1 Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano... 2 1.2 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Hyväksytty Kaupunginvaltuusto 15.2.2010 8 Kauhavan maahanmuuttotyöryhmän päivitys 21.2.2012 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot