KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2006

2 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintasuunnitelma YLEISTÄ 2 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 5 3 VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 5 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asumispalvelut Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastus- ja opintotoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut 13 5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY-toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys 16 6 VARAUTUMINEN 17 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMINE KANSSA 17 8 TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ 18 9 LOPUKSI 19 LIITTEET: Vastaanottokeskuksen budjetti

3 1 YLEISTÄ Kajaanin maahanmuuttajapalvelut, joka muodostuu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta ja kuntaan vastaanotettavien pakolaisten vastaanottotoiminnasta, toimii toimintavuonna 2006 osana kaupungin keskushallintoa. Maahanmuuttajapalvelujen hallinto ja organisaation on seuraava: Kajaanin kaupunki keskushallinto Hallintopäällikkö / kaupungin lakimies Maahanmuuttajapalvelut Vastaanottokeskus (turvapaikanhakijat) (vok) paikkaa Maahanmuuttajat (pakolaisten vastaanotto) (mamut) 100:n pakolaisen vastaanottosopimus vuodessa Tulosyksikön toiminnan vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnasta ja pakolaisten vastaanottotoiminnasta laadukkaasti ja taloudellisesti työministeriön yleisiä linjauksia noudattaen neuvotellen ja konsultoiden Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskusta sekä noudattaen Kajaanin kaupungin yleisiä linjauksia. Toimintavuoden 2006 painopisteenä on jo aloitetun tiimiorganisaatiomallin kehittäminen ja tiimitoiminnan juurruttaminen osaksi vastaanottokeskuksen jokapäiväistä työskentelyä. Maahanmuuttajapalvelujen tiimiorganisaatio malli on seuraava: 2

4 Maahanmuuttajapalvelut Johtaja ( vok ½ mamut) Johtoryhmä (johtaja + 4 tiimin vetäjää) Ohjaus- ja neuvonta tiimi 6 pakolaisohjaajaa (vok) 3 pakolaisohjaajaa (mamut) Sosiaalipalvelut tiimi 1 sosiaaliohjaaja (vok) 1 sosiaalityöntekijä (vok) 3 sosiaalityöntekijää (mamut) Terveyspalvelut tiimi 1 terveydenhoitaja (vok) 2 terveydenhoitajaa (mamut) Tukipalvelut tiimi 1 toimistosihteeri (vok) 1 toimistosihteeri (mamut) 1 toimistotyöntekijä ( ½ vok ½ mamut) Ohjaus- ja neuvontatiimin työnjako transit-työryhmä asiakastyöryhmä haavoittuvien ryhmien työryhmä 2 pakolais- 3 pakolaisohjaajaa 2 pakolaisohjaaja (vok + ohjaajaa (vok) (vok) mamut) 2 pakolaisohjaajaa (mamut) Vaikka maahanmuuttajapalvelut toimii organisatorisesti ja hallinnollisesti yhtenäisenä tulosyksikkönä on kummallakin yksiköllä, vastaanottokeskuksella ja maahanmuuttajilla, oma itsenäinen budjettinsa jonka kautta niin tulot kuin menotkin ohjautuvat. Vastaanottokeskuksen osalta budjettineuvottelut ja vuosittaisen budjetin linjaukset neuvotellaan Kainuun TE-keskuksen työvoimaosaston kanssa. Maahanmuuttajien osalta budjetin perustana on pakolaisten vastaanottosopimuksen mukaiset kaupungille maksettavat laskennalliset korvaukset. Toimintavuoden 2006 osalta koko tulosyksikön budjetin loppusumma on 2,5 milj., josta vastaanottokeskuksen osuus on 1, 34 milj.. Vastaanottokeskustoiminnan osalta organisaatiomallin lisäksi merkittävin yksittäinen toiminnallinen painopistealue on ns. transit-toiminta, eli turvapaikkaprosessin 3

5 alkuvaiheeseen painottuvat toiminta jonka olennaisimpia osioita ovat sekä poliisin että ulkomaalaisviraston suorittamat turvapaikkapuhuttelut. Transit-toimintaan painottumisen perustana on ulkomaalaisviraston Kainuun alueyksikön toiminta Kuhmossa ja tätä kautta Kajaanin vastaanottokeskukseen ohjautuvat transit-asiakkaat. Transit-asiakkaat ohjautuvat Kajaaniin pääsääntöisesti sekä Helsingin vastaanottokeskuksen lähettäminä että turvapaikanhakijan hakiessa turvapaikkaa muiden Pohjois-Suomen (Rovaniemi, Oulu, Ruukki) vastaanottokeskusten alueilta. Transit-asiakkaat lähetetään Kajaanin vastaanottokeskuksesta pääsääntöisesti muihin Pohjois-Suomen vastaanottokeskuksiin turvapaikkapuhuttelujen suorittamisen jälkeen. Kajaanin vastaanottokeskuksen nykyisessä toimintamallissa henkilöstö työskentelee yleisja toimistotyöajassa jolloin toiminta painottuu ns. virka-aikaan maanantaista perjantaihin. Vastaanottotoiminnan luonteen vuoksi ilta- ja viikonloppupäivystys on kuitenkin perusteltua ja tämän vuoksi vastaanottokeskuksessa noudatetaan ns. varallaoloa. Varallaoloon osallistuu vapaaehtoisuuteen perustuen osa henkilöstöstä. Varallaolo ajat ovat arkisin klo ja viikonloppuina ja pyhäpäivinä klo , varallaolosta maksetaan työntekijälle KVTES:n mukainen korvaus. Mikäli henkilö hakee turvapaikkaa Kajaanin poliisilaitokselta varallaolo aikojen ulkopuolelta poliisi majoittaa hakijan vastaanottokeskuksen asuntolaan vastaanottokeskuksen ja poliisin yhteistyösopimuksen perusteella joten aiheettomista säilöönotoista vältytään. Kajaanin vastaanottokeskus on mukana ESR-rahoitteisessa SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallinnoimassa Becoming More Visible projektissa (BMV-projekti) jonka tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijoiden elämänhallintaa ja edistää turvapaikanhakijoiden työllistymistä. Projektissa ovat Kajaanin lisäksi mukana Vaasan, Tampereen ja Turun vastaanottokeskukset sekä Kansalais- ja työnväenopistojen Liitto ry. Kajaanin osaprojektin painopistealueita ovat henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen, oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituksen mallintaminen sekä turvapaikanhakijoiden elämäntilanteen kartoituksen kehittäminen ja työstäminen osaksi arkikäytäntöjä vastaanottokeskustyössä. 4

6 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Vastaanottokeskus toimii hajautettuna siten, että turvapaikanhakijat asuvat eri puolille Kajaanin kaupunkia Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokratuissa asunnoissa. Vastaanottokeskuksella on käytössään sekä 50 -paikkainen asuntolayksikkö (osoitteessa Timperintie 1 A), että noin 20 yksittäistä vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntoja on vastaanottokeskuksen käytössä kulloisenkin tarpeen mukaan, joten turhilta tilavuokrilta vältytään. Asiakkaiden hajautettu asuminen tukee turvapaikanhakijan toimintakykyä ja mahdollisuuksia omatoimisuuteen, mutta toisaalta hajautettu asumismuoto vaatii henkilöstöltä uudenlaista ennaltaehkäisyyn ja havainnointiin perustuvaa työotetta laitosmaiseen asumiseen verraten. Maahanmuuttajapalvelujen toimisto ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3, II-kerros. Toimistotilojen pinta-ala on 445 m2, josta puolet on vastaanottokeskuksen toimistotilaa. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksen käytössä on tarvittavat varastotilat. 3 VASTAANOTTOKESKUKSENASIAKKAT Vastaanottokeskuksen asiakkaina voidaan nähdä toisaalta vastaanottokeskuksen palveluihin oikeutetut turvapaikanhakijat sekä toisaalta niin viranomaisista kuin muista yhteistyökumppaneista muodostuvat yhteistyöverkosto joka toimii yhteistyössä vastaanottokeskuksen henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Vastaanottokeskuksen ainoana kriteerinä turvapaikanhakijoiden suhteen toimii käytettävissä oleva majoituskapasiteetti. Vastaanottokeskus ei rajoita vastaanotettavien turvapaikanhakijoiden vastaanottoa kansalaisuuden, sukupuolen yms. seikkojen perusteella. Turvapaikanhakijoiden lisäksi vastaanottokeskuksella on mahdollisuus erillisellä sopimuksella majoittaa ja tarjota palveluja myös muille henkilöille tai ryhmille esimerkiksi kiintiöpakolaisille tai paluumuuttajille. 5

7 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Koko maahanmuuttajapalvelujen, vastaanottokeskus sen osana, asiakastyö organisoituu toimintavuonna tiimiorganisaation kautta siten, että asiakkuudet jakautuvat kaikkien työntekijöiden kesken jolloin jokaisen asiakkaan palvelujen järjestämisestä vastaan moniammatillinen tiimi jonka muodostavat pakolaisohjaaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja tarvittaessa toimistosihteeri. Moniammatillinen tiimi vastaa kulloisenkin asiakkaan palvelujen järjestämisestä huomioiden kuitenkin asiakkaiden erilaisten statusten vaikutukset palveluihin. Esimerkiksi transit-asiakkaiden terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan päivystysvastaanotoilla eikä ns. omaa työntekijää määritellä etukäteen. Lisäksi toimeentulotuen maksatuksesta vastaavat pääasiassa toimistosihteerit, mutta tarvittaessa toimeentulotuen maksatus voidaan siirtää sosiaalityöntekijälle. 6

8 Kunkin asiakkaan moniammatillinen tiimi muodostuu seuraavasti: Ohjaus- ja neuvonta tiimi Tukipalvelut tiimi oma ohjaaja toimistosihteeri ASIAKAS sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja terveydenhoitaja Sosiaalipalvelut tiimi Terveyspalvelut tiimi 4.1 Sosiaalipalvelut Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut toimivat maahanmuuttajapalvelujen sosiaalipalvelut tiimin kautta ja sosiaalipalveluista vastaa vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä yhdessä tiimin muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tiimiin kuuluu myös yksi sosiaaliohjaaja joka omalta osaltaan vastaa sosiaalipalvelujen ohjauksesta yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa. 7

9 Lastensuojelun osalta maahanmuuttajapalvelujen sosiaalipalvelut tiimin yhteistyökumppaneina ja tarvittaessa konsultteina toimivat Kainuun maakuntakuntayhtymän Kajaanin seutukunnan sosiaalityöntekijät. Kaikki vastaanottokeskuksessa asuvat oppivelvollisuusikäiset lapset ovat oikeutettuja peruskouluopetukseen johon he ohjautuvat lähikoulu periaatteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen osalta turvapaikanhakija lapset ovat oikeutettuja ilmaiseen esikouluopetukseen. Mikäli turvapaikanhakija lapsella todetaan lastensuojelullisia perusteita päivähoitoon järjestetään päivähoitopaikka kaupungin ylläpitämistä päiväkodeista ja vastaanottokeskus vastaa kustannuksista. Toimintavuoden 2006 suurin haaste sosiaalipalvelujen osalta on moniammatillisen tiimityöhön perustuvan asiakastyön edelleen kehittäminen sekä sosiaalityön osaamisen tuominen siihen. Sosiaalipalveluissa tullaan toimintavuonna kiinnittämään erityistä huomiota mahdollisesti havaittaviin ihmiskaupan uhreihin. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimii yhteensä kolme terveydenhoitajaa, joista kaksi vastaa pääosin pakolaisten terveydenhuollosta ja yksi turvapaikanhakijoista. Edellisen toimintavuoden aikana on työyhteisössä alettu toimia tiimityön pohjalta. Tiimityönä terveyspalveluiden osa-alueella on tehty mm. hoitajien päivystysvastaanotot, lääkkeenjaot ja sijaistaminen. Tätä työnjakoa on tarkoitus toimintavuonna jatkaa sekä laajentaa. Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään kaikille ns. normaaliin turvapaikkamenettelyyn kuuluville turvapaikanhakijoille. Tarkastukset pyritään tekemään ensin lapsille ja vammaisille. Transit-asiakkaille tarjotaan vain ensiavunluontoinen hoito sekä tarveharkintaisesti muita tukitoimia erityisesti haavoittuville ryhmille ( kidutetut, yksinhuoltajat jne). Terveystarkastukseen sisältyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset ostetaan ostopalveluna terveyskeskuksesta. Terveystarkastuksissa tavoitteena on 8

10 tartuntatautien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Kokonaisvaltaisena painopistealueena on asiakkaiden omatoimisuuden ja itsehoitoisuuden tukeminen. Valtakunnallisissa tavoitteissa pyritään erityisesti kotoutumisen edistämiseen mm. ohjantaja neuvontatyön keinoin. Vastaanottokeskuksen tarvitsemat lääkäripalvelut ostetaan ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Lääkäri käy yleensä kahden viikon välein vastaanottokeskuksessa pitämässä vastaanottoa. Vuoden 2006 alusta lääkäri käy vain yhden kerran kuukaudessa. Tämä ei vastaa vastaanottokeskuksen tarpeisiin ja on tavoitteena selvittää kuinka saataisiin lisättyä yksi lääkärinvastaanottokäynti kuukaudessa. Päivystyspotilaiden hoito tapahtuu joko Kajaanin terveyskeskuksen tai KASS:n päivystyspoliklinikan kautta. Äitiys - ja lastenneuvolapalvelut järjestetään Maahanmuuttajapalveluissa keskitetysti niin, että yksi hoitaja vastaa näistä asiakasryhmistä. Mielenterveyspalvelut on järjestetty ostopalveluna. Psykiatri käy noin kerran kuukaudessa pitämässä vastaanottoa ja hän vastaa mielenterveysasiakkaiden kokonaishoidosta. Kaksi terapeuttia tapaa asiakkaita noin kaksi kertaa kuukaudessa. Lasten terapioista vastaa psykologi, joka tapaa lapsia sovitusti omissa toimitiloissaan. Toimintavuonna on tarkoitus kartoittaa mielenterveyspalvelujen ostomahdollisuutta Kajaanista paikallisilta palveluntuottajilta Työyhteisössä on tavoitteena kehittää ns. haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelyä sekä kehittää yhteistyössä eri työntekijäryhmien kanssa asiakas- ja tiimityötä. 4.3 Asumispalvelut Toimintavuonna 2006 Kajaanin vastaanottokeskus toimii 150-paikkaisena. Asumispalvelujen osalta toimintaa ohjaa yleisjako ns. transit-asiakkaiden ja muiden asiakkaiden asumispalveluihin. Pääsääntöisesti paikkaluku jakautuu seuraavasti: transitasiakkaiden paikat 50 ja normaaliprosessissa olevien turvapaikanhakijoiden asuntopaikat 100. Tavoitteena asuinneliöiden hyvä käyttöaste eli huomioidaan asutettaessa asunnon kokoon suhteutettu asiakasmäärä kuitenkin mahdollisimman tiiviisti asuttaen. Asutettaessa pyritään ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto ennaltaehkäisten mahdollisia ongelmatilanteita. Asuntojen siisteydestä ja kunnossapidosta vastaavat 9

11 asukkaat itse, henkilökunnan tehtävänä on ohjaus ja neuvonta. Asuinalueilla toimivien asukasyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja asiakkaidemme sopeuttamista uuteen elinympäristöön lisätään. Vastaanottokeskukselle vuokrattavien asuntojen sijainnissa pyritään ottamaan huomioon kaikki Kajaanin asuinalueet, joissa vuokra-asuntotoimintaa on jotta turvapaikanhakijoiden liiallinen sijoittumista samalle asuinalueelle estyisi. Timperintie 1aB transit-asuintilojen käytössä toteutamme samaa linjaa kuin muussakin asuttamistoiminnassa. Asuntojen asuttamistiheys on hieman tiiviimpää kuin normaali vastaanottokeskuksen toiminnassa johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Yhteistyötä vuokranantajan ja kiinteistöhuollon kanssa lisätään tilojen kunnossapitoon ja asiakkaiden informoimiseen liittyvää toimintaa. 4.4 Vastaanottokeskuksen järjestämät palvelut Opintotoiminta Vastaanottokeskus järjestää turvapaikanhakijoille suomen kielen opetusta turvapaikanhakijoiden opintotoimintana siten, että jokainen turvapaikanhakija osallistuu kielen opiskeluun kymmenenä tuntina viikossa. Opetusryhmät järjestetään opiskelijoiden opiskelutason ja -osaamisen mukaan siten, että esim. luku- ja kirjoitustaidottomilla on oman opiskeluryhmänsä. Opiskeluryhmät järjestetään siten että opiskelu mahdollistuu kaikille aikuisille asiakkaille. Yksinhuoltaja perheiden osalta lastenhoito järjestään joko päivähoitopalvelujen tai lasten kerhotoiminnan kautta. Tarvittaessa asiakas voi saada vapautuksen kielen opiskelusta terveydenhoitajan todistuksella. Suomen kielen opetuspalvelut järjestetään ostopalveluna. 10

12 4.4.2 Työtoiminta Vastaanottokeskuksen nykyisessä hajautettuun asumiseen ja toisaalta laajahkoon transittoimintaan perustuvassa toimintamallissa työtoiminnan järjestäminen ei ole kovin realistista. Osa asiakkaista asuu Kajaanin vastaanottokeskuksessa lyhyehkön ajan joten työtoiminnan järjestämiseen ei ole tarvetta ja hajautettuun asumismuotoon perustuva vastaanottokeskus ei vaadi työtoiminnan kaltaista aktiviteettia. Toimintavuoden tavoitteena on työtoiminnan osalta asiakkaiden elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä BMV-projektin toimintojen kanssa Harrastustoiminta Harrastustoiminnan tavoitteena on tukea turvapaikanhakijaa omatoimiseen ja aktiiviseen elämään uudessa haasteellisessa elämäntilanteessa sekä tukea asiakkaiden osallisuutta Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään toimintaa kaikille ikäryhmille joko suoraan vastaanottokeskuksen järjestämänä tai yhteisvastuullisesti kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä Kainuun monikulttuurisen toimintakeskus - Monikan kanssa jatketaan edelleen. Monika tarjoaa monipuolista harrastus- ja kurssimahdollisuuksia myös turvapaikanhakijoille. Lohtajan ja Kuurnan kaupunginosien nettikahvilat ovat myös tulevan vuoden yhteistyökumppaneita. Vastaanottokeskus ja maahanmuuttajapalvelut ovat myös urheiluseuratoiminnassa mukana. Osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin kuuluu myös toimintavuoden tavoitteisiin Erityisryhmille suunnatut palvelut Edellisen toimintavuoden haasteina toiminnan järjestämisen kannalta vastaanottokeskukselle tulivat ensi kertaa vammaiset asiakkaat tässä tapauksessa kuulovammaiset asiakkaat. Heidän täysipainoinen osallistumismahdollisuus järjestettävissä palveluissa on toimintavuoden suuri haaste. Paikallisen kuulovammaisten toiminnan kartoittaminen ja suomen kielen opetuksen koordinointia jatketaan 11

13 toimintavuonna. Tavoitteena on kuulovammaisten osallisuuden parantaminen toiminnoissamme ja palveluissamme. Maahanmuuttajapalveluiden ja vastaanottokeskuksen asiakkaille joiden elämänhallinnan tukemiseen tarvitaan erityisiä tukitoimia järjestetään edelleen toimintavuonna kahden työntekijän voimin henkilökohtaisen suunnitelman mukaisia tukevia toimia. Tukiryhmän toiminta aloitettiin edellisvuonna ja toiminnan kehitystä jatketaan toimintavuonna yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vastaanottokeskus järjestää tarvittaessa palveluita myös muille kuin turvapaikanhakijoille kuten esim. kiintiöpakolaisena Suomeen saapuville henkilöille joiden tulevassa kotikunnassa syystä tai toisesta eivät asunnot ole vapaana henkilöiden saapuessa Suomeen. Näistä tapauksista sovitaan aina etukäteen Kainuun TE-keskuksen kanssa. 4.5 Tulkkipalvelut Tulkkauksen järjestämisen pääyhteistyökumppani on Pohjois-Suomen tulkkipalvelut, lisäksi käytetään yksityisiä sopimustulkkeja mahdollisuuksien mukaan. Kajaanin kaupungilla on toimintavuoden osalla vireillä joitain suunnitelmia myös tulkkipalvelujen laajemmaksi järjestämiseksi Kainuussa, mikäli tämä hanke etenee tullaan tulkkipalvelujen järjestämistä harkitsemaan uudelleen toimintavuoden aikana. Kaikissa tapauksissa etätulkkauksien osuus tulkkauksien järjestämisestä tullaan pitämään mahdollisimman korkeana, etätulkkauksen tavoite osuus on 90% kaikista järjestettävistä tulkkauksista. Vastaanottokeskus vastaa myös yhteistyökumppaneiden turvapaikanhakija-asiakkaiden kanssa käyttämien tulkkauspalvelujen kustannuksista. Sekä vastaanottokeskuksen oma henkilöstö, että yhteistyökumppanit tilaavat itse omat tulkkauksensa ja asiatarkistavat laskut omalta osaltaan. 12

14 4.5 Siirrot ja kuljetukset Transit-toiminta on suurin siirtoihin ja kuljetuksiin vaikuttava toimintamuoto toimintavuonna. Näin ollen siirrot ja kuljetukset Kajaanista muihin vastaanottokeskuksiin järjestetään julkisilla kulkuneuvoilla eli junalla ja bussilla, Kajaanin vastaanottokeskus vastaa näistä kustannuksista. Mikäli siirrettäviä asiakkaita on paljon käytetään siirroissa ja kuljetuksissa tarvittaessa tilausliikennettä lähinnä busseja. Asiakkaiden kuljetukset turvapaikkapuhutteluun Kuhmoon järjestetään bussilla, kuljetuksen järjestämiseen ns. talon autolla tulee aina olla erityinen yleensä terveydellinen peruste. Muiden kuin transit-asiakkaiden vastaanottokeskusten välisissä siirroissa vastaanottokeskus järjestää siirron mikäli se tehdään vastaanottokeskuksen aloitteesta. Jos siirto tehdään asiakkaan aloitteesta hän maksaa siirrosta aiheutuneen kulut myös itse. Vapaaehtoisen maasta poistumisen osalta yhteistyössä IOM:n kanssa noudatetaan valtakunnallista yleislinjausta. Vastaanottokeskuksen vastuulle jää kuljetuksen järjestäminen ja kustantaminen siirtymävälille Kajaani Helsinki. Vapaaehtoisen maasta poistumisen vähentyessä myös yhteistyötä IOM:n kanssa on vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 4.7 Oikeusapupalvelut Vastaanottokeskuksen asiakkaiden oikeusapupalvelut järjestetään yhteistyössä Pakolaisneuvonnan kanssa. Oikeusapupalveluihin liittyviä yhteistyökuvioiden muutoksia ei tällä hetkellä ole tiedossa. Pakolaisneuvonta vastaa turvapaikkaprosessiin liittyvästä alkuvaiheen neuvonnasta ja ohjauksesta sekä turvapaikkaprosessiin liittyvistä valitusasioista. Pakolaisneuvonnan painopiste palveluissa liittyy nimenomaan alkuvaiheen perusteelliseen neuvontaan ja asiakkaan tilanteeseen perehtymiseen. Pakolaisneuvonta laskuttaa palveluistaan vastaanottokeskusta ja vastaanottokeskus lähettää laskut maksettavaksi työministeriöön. 13

15 Mikäli asiakkaalla on tuloja tai varallisuutta hän vastaa itse oikeusapupalvelujen kustannuksista ns. normaalimenettelyn mukaisesti. Oikeusapupalvelujen ensisijaisena yhteistyökumppanina on Oulun Pakolaisneuvonta, mutta myös muiden Pakolaisneuvonnan toimipisteiden palveluja on mahdollisuus käyttää. Lakimiestapaamiset turvapaikka-asioissa järjestetään pääsääntöisesti puhelintapaamisina vastaanottokeskuksen toimistolta käsin. Asiakkaille varataan myös mahdollisuus matkustaa tapaamiseen Pakolaisneuvonnan toimistolle. Pakolaisneuvonnan lakimies käy myös vastaanottokeskuksessa sovitusti asiakkaita tapaamassa. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea myös yksityisiä asianajopalveluja, mutta hän tekee sen henkilökohtaisella vastuullaan ja vastaa itse kustannuksista. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakipalvelua vaativissa asioissa asiakas ohjataan käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja, jolloin mahdolliset tapaamiset järjestetään oikeusaputoimistossa. Vastaanottokeskuksen henkilöstöllä on oikeusapupalvelujen suhteen lähinnä välittäjän rooli, eikä henkilöstö ota toimissaan kantaa asiakkaan turvapaikkaprosessiin. 5 HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön määrä ja rakenne Kuten aiemmin on todettu Kajaanin maahanmuuttajapalvelujen koko 21 työntekijän henkilöstö toimii moniammatillisena tiimiorganisaationa ja vastaa maahanmuuttajatyön kokonaisuudesta Kajaanissa. Osa henkilöstöstä eli pakolaisohjaajat, sosiaaliohjaaja ja terveydenhoitajat ovat työsopimussuhteessa kun taas sosiaalityöntekijät, toimistosihteerit, toimistotyöntekijä ja johtaja ovat viranhaltijoita. Työsuhteiden eron perustana ovat KVTES:n määräykset tehtävien sisältöjen suhteen. 14

16 Vastaanottokeskuksen osalta henkilöstö on budjetissa toimintavuonna 2006 seuraava: johtaja (toimii koko maahanmuuttajapalvelujen esimiehenä, 50% palkkamenoista vastaanottokeskuksen budjetista) sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja terveydenhoitaja toimistosihteeri toimistotyöntekijä (toimii pääasiassa vastaanotossa, 50% palkkamenoista vastaanottokeskuksen budjetista) 6 pakolaisohjaajaa Kuuden pakolaisohjaajan lisäksi yksi pakolaisohjaaja on palkattomalla toimivapaalla elokuuhun 2006, eikä hänelle ole palkattu sijaista. Mikäli hän ei palaa tehtäväänsä toimivapaan jälkeen ei ko. tointa tulla täyttämään. Vastaanottokeskukseen ei myöskään normaali olosuhteissa palkata toimintavuonna lyhytaikaisia sijaisia sairaslomien tai vuosilomien ajaksi. 5.2 Henkilöstön koulutus Toimintavuoden 2006 osalta merkittävin koulutuksellinen painotus tulee olemaan BMVprojektin järjestämä ja Joensuun yliopiston toteuttama 15 opintoviikon mittainen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutus toteutetaan Kajaanissa, joten Kajaanin vastaanottokeskuksen henkilöstön osallistumismahdollisuuden tähän koulutukseen ovat erittäin hyvät. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovitaan kunkin työntekijän kanssa henkilökohtaiset koulutustavoitteet. Lisäksi kukin tiimi määrittelee tiimin omat koulutukselliset tavoitteet toimintavuodelle. 15

17 5.3 Henkilöstön työnohjaus Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta tarvittaessa. Myös tiimien omat työnohjaukset ovat mahdollisia. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta perustuu Kajaanin kaupungin noudattamiin työ hyvinvointi toiminnan linjauksiin. Keskeisenä toiminnan muotona on kaupungin henkilöstökortin etuudet ja mahdollisuus osallistua erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Toimintavuoden tavoitteena on jatkaa työyhteisön tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaa TYKY-toimintaohjelmaa, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin koko tulosyksikön tarpeita ja tavoitteita, tukien henkilöstön työssä jaksamista ja työ hyvinvointia. Työyhteisö vei yhdessä eteenpäin ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä, sekä työkuormituksen säätelyä. Vastuu TYKY-toiminnasta kuuluu kaikille; työnantajalle, esimiehelle, henkilöstöryhmille sekä yksittäisille työntekijöille. Työntekijä voi itse vaikuttaa terveyteensä työtavoillaan, elintavoillaan ja kunnon ylläpitämisellä. TYKY-toiminta edellyttää työyhteisön ja työpaikan eri osapuolten yhteistoimintaan perustuvaa aktiivista sitoutumista ja osallistumista. Edellytyksenä on myös se, että työyhteisö antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa TYKY-toiminnan suunnitteluun. 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Kainuun työterveyshuollon kautta. 5.6 Henkilöstön perehdytys Henkilöstön perehdytyksessä noudatetaan Kajaanin kaupungin henkilöstön perehdytys ohjelmaa. Esimies vastaa yleisestä perehdytyksestä ja varsinaisiin työtehtäviin perehdytys on kulloisenkin tiimin vastuulla. 16

18 6 VARAUTUMINEN Varautumisen osalta vastaanottokeskuksen tilanne on muuttunut hajautetun asumismuodon myötä eikä ns. tilapäistä majoituskapasiteettia ole enää samalla lailla olemassa kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa. Varautumisen osalta tilatarpeen kartoitus on kesken eikä tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa käytettävissä olevista varautumiseen tarvittavista tiloista. Varautumistilat kartoitetaan toimintavuoden 2006 aikana. 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Vastaanottokeskuksen sidosryhmäyhteistyön perimmäisenä tarkoituksena on tukea vastaanottokeskuksen asiakkaiden (turvapaikanhakijoiden) selviytymistä ja elämänhallintaa turvapaikkaprosessin aikana sekä toisaalta luoda edellytyksiä asiakkaiden päätöksen jälkeisen todellisuuden kohtaamiselle joko paikkakunnalla tai muualla. Viranomaisyhteistyössä merkittävimmät sidosryhmät ovat Kajaanin kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän eri tulosyksiköt sekä muut vastuuviranomaiset kuten esimerkiksi Kajaanin poliisi, UVI:n Kuhmon alueyksikkö sekä Kainuun TE-keskus. Sidosryhmäyhteistyön erityisenä painopisteenä toimintavuonna 2006 yhteistyön lisääminen ja lujittaminen Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarin ja Kainuun opiskelijaasuntosäätiön ja muiden asiakkaiden asumiseen liittyvien toimijoiden kanssa. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat edelleen toisaalta monikulttuurinen toimintakeskus Monika ja toisaalta myös kaupungin asuntoalueilla toimivat asukas- ja kyläyhdistykset sekä talotoimikunnat. Vapaaseen kansalaistoimintaan perustuvia sidosryhmiä ovat Kainuun perhehoitajat ry., MLL Kainuun piiri, Kainuun Martat, Kajaanin evankelisluterilainen ja Kajaanin ortodoksinen seurakunta, sekä eri urheiluseurat erityisesti painiseura Kajaanin Juntta joista kaikki toimivat omalta osaltaan turvapaikanhakijoiden osallisuuden lisääjinä. 17

19 Kajaanin vastaanottokeskuksen osallistuminen Becoming More Visible -projektiin tukee osaltaan sidosryhmäyhteistyön lujittamista sekä vastaanottokeskuksen, sen työntekijöiden ja asiakkaiden osallisuutta ja näkyvyyttä asuinalueilla ja koko kaupungissa. 8 TIEDOTTAMINEN JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Vastaanottokeskus noudattaa tiedotustoiminnassaan mahdollisimman laajaa avoimuutta huomioiden kuitenkin niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin yksityisyydensuojan ja siihen liittyvät muut turvallisuustekijät. Osana tiedottamista toimivat Kajaanin kaupungin nettisivut (www.kajaani.fi/maahanmuuttajapalvelut), joiden kautta levitetään tietoa pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista niin medialle kuin muille asiasta kiinnostuneille. Lähtökohtana on mahdollisimman avoin ja rehellinen tiedottaminen joka näin ollen on osaltaan myös suvaitsevaisuustyötä. Toimintavuonna henkilökunta tuo maahanmuuttaja ja syrjinnän vastaista tietoa esille erityisesti eri koululaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Henkilökunta luennoi ja vierailee eri oppilaitosten kutsusta maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa. Uutena alueellisena toimijana suvaitsevaisuustyössä on RASMUS - verkosto, jonka kautta ja kanssa järjestetään rasisminvastaisen päivän, pakolaispäivän ja YK:n päivän tapahtumat Kajaanissa Työ suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi on osa vastaanottokeskustyön kokonaisuutta jossa vastaanottokeskuksen henkilöstö ei voine koskaan olla liian aktiivista. Suvaitsevaisuustyö on osa henkilöstön työorientaatiota eikä erillisenä osa-alueena tai projektina. 18

20 9 LOPUKSI Kuten toimintasuunnitelmaa lukiessaan voi todeta on kajaanilaisessa maahanmuuttajatyössä ja sitä kautta myös vastaanottokeskus työssä odotettavissa aktiivinen, haasteellinen ja monimuotoinen toimintavuosi Vastaanottokeskus henkilöstöineen ja asiakkaineen on valmis ja sitoutunut ottamaan muutoksen tuomat haasteet vastaan ja tekemään parhaansa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 19

21 TM/mt/ /ro VASTAANOTTOKESKUKSEN MENOJEN RYHMITTELY 2006 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sotumaks. pal Tapaturmamaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut Matkakulut Päivärahat -900 Kilometrikorvaukset -600 Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuin ja muut rakennukset) Rakentamispalvelut (kalusto) Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat Toimistotarvikkeet Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -1500

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa ollut kunnassa vuodesta 1992. Keskus toimii nyt neljättä

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN Oulun malli vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus MYÖNTEINEN TURVAPAIKKAPÄÄTÖS VASTAANOTTOKESKUKSEN SOSIAALIPALVELUIDEN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Tuloksia ja johtopäätöksiä 23.04.2012 Valtaistus/ Sanna Blomgren 1 Valtaistus Aikuissosiaalityö kokoavana käsitteenä, sisältää laajasti ymmärrettynä

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016

Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016 Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016 Rovaniemen kaupungin valtuustoinfo 14.1.2015 Lapin ELY-keskus/Anne-Mari Suopajärvi Ulkomaan kansalaisten määrä Lapissa 2001-2014 4000 3500 3000 2500 2000

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot