KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2006

2 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintasuunnitelma YLEISTÄ 2 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 5 3 VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 5 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asumispalvelut Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastus- ja opintotoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut 13 5 HENKILÖSTÖ Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY-toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys 16 6 VARAUTUMINEN 17 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMINE KANSSA 17 8 TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ 18 9 LOPUKSI 19 LIITTEET: Vastaanottokeskuksen budjetti

3 1 YLEISTÄ Kajaanin maahanmuuttajapalvelut, joka muodostuu turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta ja kuntaan vastaanotettavien pakolaisten vastaanottotoiminnasta, toimii toimintavuonna 2006 osana kaupungin keskushallintoa. Maahanmuuttajapalvelujen hallinto ja organisaation on seuraava: Kajaanin kaupunki keskushallinto Hallintopäällikkö / kaupungin lakimies Maahanmuuttajapalvelut Vastaanottokeskus (turvapaikanhakijat) (vok) paikkaa Maahanmuuttajat (pakolaisten vastaanotto) (mamut) 100:n pakolaisen vastaanottosopimus vuodessa Tulosyksikön toiminnan vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminnasta ja pakolaisten vastaanottotoiminnasta laadukkaasti ja taloudellisesti työministeriön yleisiä linjauksia noudattaen neuvotellen ja konsultoiden Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskusta sekä noudattaen Kajaanin kaupungin yleisiä linjauksia. Toimintavuoden 2006 painopisteenä on jo aloitetun tiimiorganisaatiomallin kehittäminen ja tiimitoiminnan juurruttaminen osaksi vastaanottokeskuksen jokapäiväistä työskentelyä. Maahanmuuttajapalvelujen tiimiorganisaatio malli on seuraava: 2

4 Maahanmuuttajapalvelut Johtaja ( vok ½ mamut) Johtoryhmä (johtaja + 4 tiimin vetäjää) Ohjaus- ja neuvonta tiimi 6 pakolaisohjaajaa (vok) 3 pakolaisohjaajaa (mamut) Sosiaalipalvelut tiimi 1 sosiaaliohjaaja (vok) 1 sosiaalityöntekijä (vok) 3 sosiaalityöntekijää (mamut) Terveyspalvelut tiimi 1 terveydenhoitaja (vok) 2 terveydenhoitajaa (mamut) Tukipalvelut tiimi 1 toimistosihteeri (vok) 1 toimistosihteeri (mamut) 1 toimistotyöntekijä ( ½ vok ½ mamut) Ohjaus- ja neuvontatiimin työnjako transit-työryhmä asiakastyöryhmä haavoittuvien ryhmien työryhmä 2 pakolais- 3 pakolaisohjaajaa 2 pakolaisohjaaja (vok + ohjaajaa (vok) (vok) mamut) 2 pakolaisohjaajaa (mamut) Vaikka maahanmuuttajapalvelut toimii organisatorisesti ja hallinnollisesti yhtenäisenä tulosyksikkönä on kummallakin yksiköllä, vastaanottokeskuksella ja maahanmuuttajilla, oma itsenäinen budjettinsa jonka kautta niin tulot kuin menotkin ohjautuvat. Vastaanottokeskuksen osalta budjettineuvottelut ja vuosittaisen budjetin linjaukset neuvotellaan Kainuun TE-keskuksen työvoimaosaston kanssa. Maahanmuuttajien osalta budjetin perustana on pakolaisten vastaanottosopimuksen mukaiset kaupungille maksettavat laskennalliset korvaukset. Toimintavuoden 2006 osalta koko tulosyksikön budjetin loppusumma on 2,5 milj., josta vastaanottokeskuksen osuus on 1, 34 milj.. Vastaanottokeskustoiminnan osalta organisaatiomallin lisäksi merkittävin yksittäinen toiminnallinen painopistealue on ns. transit-toiminta, eli turvapaikkaprosessin 3

5 alkuvaiheeseen painottuvat toiminta jonka olennaisimpia osioita ovat sekä poliisin että ulkomaalaisviraston suorittamat turvapaikkapuhuttelut. Transit-toimintaan painottumisen perustana on ulkomaalaisviraston Kainuun alueyksikön toiminta Kuhmossa ja tätä kautta Kajaanin vastaanottokeskukseen ohjautuvat transit-asiakkaat. Transit-asiakkaat ohjautuvat Kajaaniin pääsääntöisesti sekä Helsingin vastaanottokeskuksen lähettäminä että turvapaikanhakijan hakiessa turvapaikkaa muiden Pohjois-Suomen (Rovaniemi, Oulu, Ruukki) vastaanottokeskusten alueilta. Transit-asiakkaat lähetetään Kajaanin vastaanottokeskuksesta pääsääntöisesti muihin Pohjois-Suomen vastaanottokeskuksiin turvapaikkapuhuttelujen suorittamisen jälkeen. Kajaanin vastaanottokeskuksen nykyisessä toimintamallissa henkilöstö työskentelee yleisja toimistotyöajassa jolloin toiminta painottuu ns. virka-aikaan maanantaista perjantaihin. Vastaanottotoiminnan luonteen vuoksi ilta- ja viikonloppupäivystys on kuitenkin perusteltua ja tämän vuoksi vastaanottokeskuksessa noudatetaan ns. varallaoloa. Varallaoloon osallistuu vapaaehtoisuuteen perustuen osa henkilöstöstä. Varallaolo ajat ovat arkisin klo ja viikonloppuina ja pyhäpäivinä klo , varallaolosta maksetaan työntekijälle KVTES:n mukainen korvaus. Mikäli henkilö hakee turvapaikkaa Kajaanin poliisilaitokselta varallaolo aikojen ulkopuolelta poliisi majoittaa hakijan vastaanottokeskuksen asuntolaan vastaanottokeskuksen ja poliisin yhteistyösopimuksen perusteella joten aiheettomista säilöönotoista vältytään. Kajaanin vastaanottokeskus on mukana ESR-rahoitteisessa SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallinnoimassa Becoming More Visible projektissa (BMV-projekti) jonka tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijoiden elämänhallintaa ja edistää turvapaikanhakijoiden työllistymistä. Projektissa ovat Kajaanin lisäksi mukana Vaasan, Tampereen ja Turun vastaanottokeskukset sekä Kansalais- ja työnväenopistojen Liitto ry. Kajaanin osaprojektin painopistealueita ovat henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen, oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituksen mallintaminen sekä turvapaikanhakijoiden elämäntilanteen kartoituksen kehittäminen ja työstäminen osaksi arkikäytäntöjä vastaanottokeskustyössä. 4

6 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Vastaanottokeskus toimii hajautettuna siten, että turvapaikanhakijat asuvat eri puolille Kajaanin kaupunkia Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokratuissa asunnoissa. Vastaanottokeskuksella on käytössään sekä 50 -paikkainen asuntolayksikkö (osoitteessa Timperintie 1 A), että noin 20 yksittäistä vuokra-asuntoa. Vuokra-asuntoja on vastaanottokeskuksen käytössä kulloisenkin tarpeen mukaan, joten turhilta tilavuokrilta vältytään. Asiakkaiden hajautettu asuminen tukee turvapaikanhakijan toimintakykyä ja mahdollisuuksia omatoimisuuteen, mutta toisaalta hajautettu asumismuoto vaatii henkilöstöltä uudenlaista ennaltaehkäisyyn ja havainnointiin perustuvaa työotetta laitosmaiseen asumiseen verraten. Maahanmuuttajapalvelujen toimisto ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3, II-kerros. Toimistotilojen pinta-ala on 445 m2, josta puolet on vastaanottokeskuksen toimistotilaa. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksen käytössä on tarvittavat varastotilat. 3 VASTAANOTTOKESKUKSENASIAKKAT Vastaanottokeskuksen asiakkaina voidaan nähdä toisaalta vastaanottokeskuksen palveluihin oikeutetut turvapaikanhakijat sekä toisaalta niin viranomaisista kuin muista yhteistyökumppaneista muodostuvat yhteistyöverkosto joka toimii yhteistyössä vastaanottokeskuksen henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Vastaanottokeskuksen ainoana kriteerinä turvapaikanhakijoiden suhteen toimii käytettävissä oleva majoituskapasiteetti. Vastaanottokeskus ei rajoita vastaanotettavien turvapaikanhakijoiden vastaanottoa kansalaisuuden, sukupuolen yms. seikkojen perusteella. Turvapaikanhakijoiden lisäksi vastaanottokeskuksella on mahdollisuus erillisellä sopimuksella majoittaa ja tarjota palveluja myös muille henkilöille tai ryhmille esimerkiksi kiintiöpakolaisille tai paluumuuttajille. 5

7 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Koko maahanmuuttajapalvelujen, vastaanottokeskus sen osana, asiakastyö organisoituu toimintavuonna tiimiorganisaation kautta siten, että asiakkuudet jakautuvat kaikkien työntekijöiden kesken jolloin jokaisen asiakkaan palvelujen järjestämisestä vastaan moniammatillinen tiimi jonka muodostavat pakolaisohjaaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja tarvittaessa toimistosihteeri. Moniammatillinen tiimi vastaa kulloisenkin asiakkaan palvelujen järjestämisestä huomioiden kuitenkin asiakkaiden erilaisten statusten vaikutukset palveluihin. Esimerkiksi transit-asiakkaiden terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan päivystysvastaanotoilla eikä ns. omaa työntekijää määritellä etukäteen. Lisäksi toimeentulotuen maksatuksesta vastaavat pääasiassa toimistosihteerit, mutta tarvittaessa toimeentulotuen maksatus voidaan siirtää sosiaalityöntekijälle. 6

8 Kunkin asiakkaan moniammatillinen tiimi muodostuu seuraavasti: Ohjaus- ja neuvonta tiimi Tukipalvelut tiimi oma ohjaaja toimistosihteeri ASIAKAS sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja terveydenhoitaja Sosiaalipalvelut tiimi Terveyspalvelut tiimi 4.1 Sosiaalipalvelut Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut toimivat maahanmuuttajapalvelujen sosiaalipalvelut tiimin kautta ja sosiaalipalveluista vastaa vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä yhdessä tiimin muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tiimiin kuuluu myös yksi sosiaaliohjaaja joka omalta osaltaan vastaa sosiaalipalvelujen ohjauksesta yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa. 7

9 Lastensuojelun osalta maahanmuuttajapalvelujen sosiaalipalvelut tiimin yhteistyökumppaneina ja tarvittaessa konsultteina toimivat Kainuun maakuntakuntayhtymän Kajaanin seutukunnan sosiaalityöntekijät. Kaikki vastaanottokeskuksessa asuvat oppivelvollisuusikäiset lapset ovat oikeutettuja peruskouluopetukseen johon he ohjautuvat lähikoulu periaatteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen osalta turvapaikanhakija lapset ovat oikeutettuja ilmaiseen esikouluopetukseen. Mikäli turvapaikanhakija lapsella todetaan lastensuojelullisia perusteita päivähoitoon järjestetään päivähoitopaikka kaupungin ylläpitämistä päiväkodeista ja vastaanottokeskus vastaa kustannuksista. Toimintavuoden 2006 suurin haaste sosiaalipalvelujen osalta on moniammatillisen tiimityöhön perustuvan asiakastyön edelleen kehittäminen sekä sosiaalityön osaamisen tuominen siihen. Sosiaalipalveluissa tullaan toimintavuonna kiinnittämään erityistä huomiota mahdollisesti havaittaviin ihmiskaupan uhreihin. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimii yhteensä kolme terveydenhoitajaa, joista kaksi vastaa pääosin pakolaisten terveydenhuollosta ja yksi turvapaikanhakijoista. Edellisen toimintavuoden aikana on työyhteisössä alettu toimia tiimityön pohjalta. Tiimityönä terveyspalveluiden osa-alueella on tehty mm. hoitajien päivystysvastaanotot, lääkkeenjaot ja sijaistaminen. Tätä työnjakoa on tarkoitus toimintavuonna jatkaa sekä laajentaa. Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään kaikille ns. normaaliin turvapaikkamenettelyyn kuuluville turvapaikanhakijoille. Tarkastukset pyritään tekemään ensin lapsille ja vammaisille. Transit-asiakkaille tarjotaan vain ensiavunluontoinen hoito sekä tarveharkintaisesti muita tukitoimia erityisesti haavoittuville ryhmille ( kidutetut, yksinhuoltajat jne). Terveystarkastukseen sisältyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset ostetaan ostopalveluna terveyskeskuksesta. Terveystarkastuksissa tavoitteena on 8

10 tartuntatautien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Kokonaisvaltaisena painopistealueena on asiakkaiden omatoimisuuden ja itsehoitoisuuden tukeminen. Valtakunnallisissa tavoitteissa pyritään erityisesti kotoutumisen edistämiseen mm. ohjantaja neuvontatyön keinoin. Vastaanottokeskuksen tarvitsemat lääkäripalvelut ostetaan ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Lääkäri käy yleensä kahden viikon välein vastaanottokeskuksessa pitämässä vastaanottoa. Vuoden 2006 alusta lääkäri käy vain yhden kerran kuukaudessa. Tämä ei vastaa vastaanottokeskuksen tarpeisiin ja on tavoitteena selvittää kuinka saataisiin lisättyä yksi lääkärinvastaanottokäynti kuukaudessa. Päivystyspotilaiden hoito tapahtuu joko Kajaanin terveyskeskuksen tai KASS:n päivystyspoliklinikan kautta. Äitiys - ja lastenneuvolapalvelut järjestetään Maahanmuuttajapalveluissa keskitetysti niin, että yksi hoitaja vastaa näistä asiakasryhmistä. Mielenterveyspalvelut on järjestetty ostopalveluna. Psykiatri käy noin kerran kuukaudessa pitämässä vastaanottoa ja hän vastaa mielenterveysasiakkaiden kokonaishoidosta. Kaksi terapeuttia tapaa asiakkaita noin kaksi kertaa kuukaudessa. Lasten terapioista vastaa psykologi, joka tapaa lapsia sovitusti omissa toimitiloissaan. Toimintavuonna on tarkoitus kartoittaa mielenterveyspalvelujen ostomahdollisuutta Kajaanista paikallisilta palveluntuottajilta Työyhteisössä on tavoitteena kehittää ns. haavoittuvien ryhmien kanssa työskentelyä sekä kehittää yhteistyössä eri työntekijäryhmien kanssa asiakas- ja tiimityötä. 4.3 Asumispalvelut Toimintavuonna 2006 Kajaanin vastaanottokeskus toimii 150-paikkaisena. Asumispalvelujen osalta toimintaa ohjaa yleisjako ns. transit-asiakkaiden ja muiden asiakkaiden asumispalveluihin. Pääsääntöisesti paikkaluku jakautuu seuraavasti: transitasiakkaiden paikat 50 ja normaaliprosessissa olevien turvapaikanhakijoiden asuntopaikat 100. Tavoitteena asuinneliöiden hyvä käyttöaste eli huomioidaan asutettaessa asunnon kokoon suhteutettu asiakasmäärä kuitenkin mahdollisimman tiiviisti asuttaen. Asutettaessa pyritään ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto ennaltaehkäisten mahdollisia ongelmatilanteita. Asuntojen siisteydestä ja kunnossapidosta vastaavat 9

11 asukkaat itse, henkilökunnan tehtävänä on ohjaus ja neuvonta. Asuinalueilla toimivien asukasyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja asiakkaidemme sopeuttamista uuteen elinympäristöön lisätään. Vastaanottokeskukselle vuokrattavien asuntojen sijainnissa pyritään ottamaan huomioon kaikki Kajaanin asuinalueet, joissa vuokra-asuntotoimintaa on jotta turvapaikanhakijoiden liiallinen sijoittumista samalle asuinalueelle estyisi. Timperintie 1aB transit-asuintilojen käytössä toteutamme samaa linjaa kuin muussakin asuttamistoiminnassa. Asuntojen asuttamistiheys on hieman tiiviimpää kuin normaali vastaanottokeskuksen toiminnassa johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Yhteistyötä vuokranantajan ja kiinteistöhuollon kanssa lisätään tilojen kunnossapitoon ja asiakkaiden informoimiseen liittyvää toimintaa. 4.4 Vastaanottokeskuksen järjestämät palvelut Opintotoiminta Vastaanottokeskus järjestää turvapaikanhakijoille suomen kielen opetusta turvapaikanhakijoiden opintotoimintana siten, että jokainen turvapaikanhakija osallistuu kielen opiskeluun kymmenenä tuntina viikossa. Opetusryhmät järjestetään opiskelijoiden opiskelutason ja -osaamisen mukaan siten, että esim. luku- ja kirjoitustaidottomilla on oman opiskeluryhmänsä. Opiskeluryhmät järjestetään siten että opiskelu mahdollistuu kaikille aikuisille asiakkaille. Yksinhuoltaja perheiden osalta lastenhoito järjestään joko päivähoitopalvelujen tai lasten kerhotoiminnan kautta. Tarvittaessa asiakas voi saada vapautuksen kielen opiskelusta terveydenhoitajan todistuksella. Suomen kielen opetuspalvelut järjestetään ostopalveluna. 10

12 4.4.2 Työtoiminta Vastaanottokeskuksen nykyisessä hajautettuun asumiseen ja toisaalta laajahkoon transittoimintaan perustuvassa toimintamallissa työtoiminnan järjestäminen ei ole kovin realistista. Osa asiakkaista asuu Kajaanin vastaanottokeskuksessa lyhyehkön ajan joten työtoiminnan järjestämiseen ei ole tarvetta ja hajautettuun asumismuotoon perustuva vastaanottokeskus ei vaadi työtoiminnan kaltaista aktiviteettia. Toimintavuoden tavoitteena on työtoiminnan osalta asiakkaiden elämänhallinnan tukeminen yhteistyössä BMV-projektin toimintojen kanssa Harrastustoiminta Harrastustoiminnan tavoitteena on tukea turvapaikanhakijaa omatoimiseen ja aktiiviseen elämään uudessa haasteellisessa elämäntilanteessa sekä tukea asiakkaiden osallisuutta Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään toimintaa kaikille ikäryhmille joko suoraan vastaanottokeskuksen järjestämänä tai yhteisvastuullisesti kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä Kainuun monikulttuurisen toimintakeskus - Monikan kanssa jatketaan edelleen. Monika tarjoaa monipuolista harrastus- ja kurssimahdollisuuksia myös turvapaikanhakijoille. Lohtajan ja Kuurnan kaupunginosien nettikahvilat ovat myös tulevan vuoden yhteistyökumppaneita. Vastaanottokeskus ja maahanmuuttajapalvelut ovat myös urheiluseuratoiminnassa mukana. Osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin kuuluu myös toimintavuoden tavoitteisiin Erityisryhmille suunnatut palvelut Edellisen toimintavuoden haasteina toiminnan järjestämisen kannalta vastaanottokeskukselle tulivat ensi kertaa vammaiset asiakkaat tässä tapauksessa kuulovammaiset asiakkaat. Heidän täysipainoinen osallistumismahdollisuus järjestettävissä palveluissa on toimintavuoden suuri haaste. Paikallisen kuulovammaisten toiminnan kartoittaminen ja suomen kielen opetuksen koordinointia jatketaan 11

13 toimintavuonna. Tavoitteena on kuulovammaisten osallisuuden parantaminen toiminnoissamme ja palveluissamme. Maahanmuuttajapalveluiden ja vastaanottokeskuksen asiakkaille joiden elämänhallinnan tukemiseen tarvitaan erityisiä tukitoimia järjestetään edelleen toimintavuonna kahden työntekijän voimin henkilökohtaisen suunnitelman mukaisia tukevia toimia. Tukiryhmän toiminta aloitettiin edellisvuonna ja toiminnan kehitystä jatketaan toimintavuonna yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vastaanottokeskus järjestää tarvittaessa palveluita myös muille kuin turvapaikanhakijoille kuten esim. kiintiöpakolaisena Suomeen saapuville henkilöille joiden tulevassa kotikunnassa syystä tai toisesta eivät asunnot ole vapaana henkilöiden saapuessa Suomeen. Näistä tapauksista sovitaan aina etukäteen Kainuun TE-keskuksen kanssa. 4.5 Tulkkipalvelut Tulkkauksen järjestämisen pääyhteistyökumppani on Pohjois-Suomen tulkkipalvelut, lisäksi käytetään yksityisiä sopimustulkkeja mahdollisuuksien mukaan. Kajaanin kaupungilla on toimintavuoden osalla vireillä joitain suunnitelmia myös tulkkipalvelujen laajemmaksi järjestämiseksi Kainuussa, mikäli tämä hanke etenee tullaan tulkkipalvelujen järjestämistä harkitsemaan uudelleen toimintavuoden aikana. Kaikissa tapauksissa etätulkkauksien osuus tulkkauksien järjestämisestä tullaan pitämään mahdollisimman korkeana, etätulkkauksen tavoite osuus on 90% kaikista järjestettävistä tulkkauksista. Vastaanottokeskus vastaa myös yhteistyökumppaneiden turvapaikanhakija-asiakkaiden kanssa käyttämien tulkkauspalvelujen kustannuksista. Sekä vastaanottokeskuksen oma henkilöstö, että yhteistyökumppanit tilaavat itse omat tulkkauksensa ja asiatarkistavat laskut omalta osaltaan. 12

14 4.5 Siirrot ja kuljetukset Transit-toiminta on suurin siirtoihin ja kuljetuksiin vaikuttava toimintamuoto toimintavuonna. Näin ollen siirrot ja kuljetukset Kajaanista muihin vastaanottokeskuksiin järjestetään julkisilla kulkuneuvoilla eli junalla ja bussilla, Kajaanin vastaanottokeskus vastaa näistä kustannuksista. Mikäli siirrettäviä asiakkaita on paljon käytetään siirroissa ja kuljetuksissa tarvittaessa tilausliikennettä lähinnä busseja. Asiakkaiden kuljetukset turvapaikkapuhutteluun Kuhmoon järjestetään bussilla, kuljetuksen järjestämiseen ns. talon autolla tulee aina olla erityinen yleensä terveydellinen peruste. Muiden kuin transit-asiakkaiden vastaanottokeskusten välisissä siirroissa vastaanottokeskus järjestää siirron mikäli se tehdään vastaanottokeskuksen aloitteesta. Jos siirto tehdään asiakkaan aloitteesta hän maksaa siirrosta aiheutuneen kulut myös itse. Vapaaehtoisen maasta poistumisen osalta yhteistyössä IOM:n kanssa noudatetaan valtakunnallista yleislinjausta. Vastaanottokeskuksen vastuulle jää kuljetuksen järjestäminen ja kustantaminen siirtymävälille Kajaani Helsinki. Vapaaehtoisen maasta poistumisen vähentyessä myös yhteistyötä IOM:n kanssa on vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 4.7 Oikeusapupalvelut Vastaanottokeskuksen asiakkaiden oikeusapupalvelut järjestetään yhteistyössä Pakolaisneuvonnan kanssa. Oikeusapupalveluihin liittyviä yhteistyökuvioiden muutoksia ei tällä hetkellä ole tiedossa. Pakolaisneuvonta vastaa turvapaikkaprosessiin liittyvästä alkuvaiheen neuvonnasta ja ohjauksesta sekä turvapaikkaprosessiin liittyvistä valitusasioista. Pakolaisneuvonnan painopiste palveluissa liittyy nimenomaan alkuvaiheen perusteelliseen neuvontaan ja asiakkaan tilanteeseen perehtymiseen. Pakolaisneuvonta laskuttaa palveluistaan vastaanottokeskusta ja vastaanottokeskus lähettää laskut maksettavaksi työministeriöön. 13

15 Mikäli asiakkaalla on tuloja tai varallisuutta hän vastaa itse oikeusapupalvelujen kustannuksista ns. normaalimenettelyn mukaisesti. Oikeusapupalvelujen ensisijaisena yhteistyökumppanina on Oulun Pakolaisneuvonta, mutta myös muiden Pakolaisneuvonnan toimipisteiden palveluja on mahdollisuus käyttää. Lakimiestapaamiset turvapaikka-asioissa järjestetään pääsääntöisesti puhelintapaamisina vastaanottokeskuksen toimistolta käsin. Asiakkaille varataan myös mahdollisuus matkustaa tapaamiseen Pakolaisneuvonnan toimistolle. Pakolaisneuvonnan lakimies käy myös vastaanottokeskuksessa sovitusti asiakkaita tapaamassa. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea myös yksityisiä asianajopalveluja, mutta hän tekee sen henkilökohtaisella vastuullaan ja vastaa itse kustannuksista. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakipalvelua vaativissa asioissa asiakas ohjataan käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja, jolloin mahdolliset tapaamiset järjestetään oikeusaputoimistossa. Vastaanottokeskuksen henkilöstöllä on oikeusapupalvelujen suhteen lähinnä välittäjän rooli, eikä henkilöstö ota toimissaan kantaa asiakkaan turvapaikkaprosessiin. 5 HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön määrä ja rakenne Kuten aiemmin on todettu Kajaanin maahanmuuttajapalvelujen koko 21 työntekijän henkilöstö toimii moniammatillisena tiimiorganisaationa ja vastaa maahanmuuttajatyön kokonaisuudesta Kajaanissa. Osa henkilöstöstä eli pakolaisohjaajat, sosiaaliohjaaja ja terveydenhoitajat ovat työsopimussuhteessa kun taas sosiaalityöntekijät, toimistosihteerit, toimistotyöntekijä ja johtaja ovat viranhaltijoita. Työsuhteiden eron perustana ovat KVTES:n määräykset tehtävien sisältöjen suhteen. 14

16 Vastaanottokeskuksen osalta henkilöstö on budjetissa toimintavuonna 2006 seuraava: johtaja (toimii koko maahanmuuttajapalvelujen esimiehenä, 50% palkkamenoista vastaanottokeskuksen budjetista) sosiaalityöntekijä sosiaaliohjaaja terveydenhoitaja toimistosihteeri toimistotyöntekijä (toimii pääasiassa vastaanotossa, 50% palkkamenoista vastaanottokeskuksen budjetista) 6 pakolaisohjaajaa Kuuden pakolaisohjaajan lisäksi yksi pakolaisohjaaja on palkattomalla toimivapaalla elokuuhun 2006, eikä hänelle ole palkattu sijaista. Mikäli hän ei palaa tehtäväänsä toimivapaan jälkeen ei ko. tointa tulla täyttämään. Vastaanottokeskukseen ei myöskään normaali olosuhteissa palkata toimintavuonna lyhytaikaisia sijaisia sairaslomien tai vuosilomien ajaksi. 5.2 Henkilöstön koulutus Toimintavuoden 2006 osalta merkittävin koulutuksellinen painotus tulee olemaan BMVprojektin järjestämä ja Joensuun yliopiston toteuttama 15 opintoviikon mittainen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutus toteutetaan Kajaanissa, joten Kajaanin vastaanottokeskuksen henkilöstön osallistumismahdollisuuden tähän koulutukseen ovat erittäin hyvät. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovitaan kunkin työntekijän kanssa henkilökohtaiset koulutustavoitteet. Lisäksi kukin tiimi määrittelee tiimin omat koulutukselliset tavoitteet toimintavuodelle. 15

17 5.3 Henkilöstön työnohjaus Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta tarvittaessa. Myös tiimien omat työnohjaukset ovat mahdollisia. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työkykyä ylläpitävä toiminta perustuu Kajaanin kaupungin noudattamiin työ hyvinvointi toiminnan linjauksiin. Keskeisenä toiminnan muotona on kaupungin henkilöstökortin etuudet ja mahdollisuus osallistua erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Toimintavuoden tavoitteena on jatkaa työyhteisön tarpeisiin ja mahdollisuuksiin sopivaa TYKY-toimintaohjelmaa, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin koko tulosyksikön tarpeita ja tavoitteita, tukien henkilöstön työssä jaksamista ja työ hyvinvointia. Työyhteisö vei yhdessä eteenpäin ammattitaidon ja osaamisen kehittämistä, sekä työkuormituksen säätelyä. Vastuu TYKY-toiminnasta kuuluu kaikille; työnantajalle, esimiehelle, henkilöstöryhmille sekä yksittäisille työntekijöille. Työntekijä voi itse vaikuttaa terveyteensä työtavoillaan, elintavoillaan ja kunnon ylläpitämisellä. TYKY-toiminta edellyttää työyhteisön ja työpaikan eri osapuolten yhteistoimintaan perustuvaa aktiivista sitoutumista ja osallistumista. Edellytyksenä on myös se, että työyhteisö antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa TYKY-toiminnan suunnitteluun. 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Kainuun työterveyshuollon kautta. 5.6 Henkilöstön perehdytys Henkilöstön perehdytyksessä noudatetaan Kajaanin kaupungin henkilöstön perehdytys ohjelmaa. Esimies vastaa yleisestä perehdytyksestä ja varsinaisiin työtehtäviin perehdytys on kulloisenkin tiimin vastuulla. 16

18 6 VARAUTUMINEN Varautumisen osalta vastaanottokeskuksen tilanne on muuttunut hajautetun asumismuodon myötä eikä ns. tilapäistä majoituskapasiteettia ole enää samalla lailla olemassa kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa. Varautumisen osalta tilatarpeen kartoitus on kesken eikä tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa käytettävissä olevista varautumiseen tarvittavista tiloista. Varautumistilat kartoitetaan toimintavuoden 2006 aikana. 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Vastaanottokeskuksen sidosryhmäyhteistyön perimmäisenä tarkoituksena on tukea vastaanottokeskuksen asiakkaiden (turvapaikanhakijoiden) selviytymistä ja elämänhallintaa turvapaikkaprosessin aikana sekä toisaalta luoda edellytyksiä asiakkaiden päätöksen jälkeisen todellisuuden kohtaamiselle joko paikkakunnalla tai muualla. Viranomaisyhteistyössä merkittävimmät sidosryhmät ovat Kajaanin kaupungin ja Kainuun maakunta kuntayhtymän eri tulosyksiköt sekä muut vastuuviranomaiset kuten esimerkiksi Kajaanin poliisi, UVI:n Kuhmon alueyksikkö sekä Kainuun TE-keskus. Sidosryhmäyhteistyön erityisenä painopisteenä toimintavuonna 2006 yhteistyön lisääminen ja lujittaminen Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarin ja Kainuun opiskelijaasuntosäätiön ja muiden asiakkaiden asumiseen liittyvien toimijoiden kanssa. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat edelleen toisaalta monikulttuurinen toimintakeskus Monika ja toisaalta myös kaupungin asuntoalueilla toimivat asukas- ja kyläyhdistykset sekä talotoimikunnat. Vapaaseen kansalaistoimintaan perustuvia sidosryhmiä ovat Kainuun perhehoitajat ry., MLL Kainuun piiri, Kainuun Martat, Kajaanin evankelisluterilainen ja Kajaanin ortodoksinen seurakunta, sekä eri urheiluseurat erityisesti painiseura Kajaanin Juntta joista kaikki toimivat omalta osaltaan turvapaikanhakijoiden osallisuuden lisääjinä. 17

19 Kajaanin vastaanottokeskuksen osallistuminen Becoming More Visible -projektiin tukee osaltaan sidosryhmäyhteistyön lujittamista sekä vastaanottokeskuksen, sen työntekijöiden ja asiakkaiden osallisuutta ja näkyvyyttä asuinalueilla ja koko kaupungissa. 8 TIEDOTTAMINEN JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Vastaanottokeskus noudattaa tiedotustoiminnassaan mahdollisimman laajaa avoimuutta huomioiden kuitenkin niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin yksityisyydensuojan ja siihen liittyvät muut turvallisuustekijät. Osana tiedottamista toimivat Kajaanin kaupungin nettisivut (www.kajaani.fi/maahanmuuttajapalvelut), joiden kautta levitetään tietoa pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista niin medialle kuin muille asiasta kiinnostuneille. Lähtökohtana on mahdollisimman avoin ja rehellinen tiedottaminen joka näin ollen on osaltaan myös suvaitsevaisuustyötä. Toimintavuonna henkilökunta tuo maahanmuuttaja ja syrjinnän vastaista tietoa esille erityisesti eri koululaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Henkilökunta luennoi ja vierailee eri oppilaitosten kutsusta maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa. Uutena alueellisena toimijana suvaitsevaisuustyössä on RASMUS - verkosto, jonka kautta ja kanssa järjestetään rasisminvastaisen päivän, pakolaispäivän ja YK:n päivän tapahtumat Kajaanissa Työ suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi on osa vastaanottokeskustyön kokonaisuutta jossa vastaanottokeskuksen henkilöstö ei voine koskaan olla liian aktiivista. Suvaitsevaisuustyö on osa henkilöstön työorientaatiota eikä erillisenä osa-alueena tai projektina. 18

20 9 LOPUKSI Kuten toimintasuunnitelmaa lukiessaan voi todeta on kajaanilaisessa maahanmuuttajatyössä ja sitä kautta myös vastaanottokeskus työssä odotettavissa aktiivinen, haasteellinen ja monimuotoinen toimintavuosi Vastaanottokeskus henkilöstöineen ja asiakkaineen on valmis ja sitoutunut ottamaan muutoksen tuomat haasteet vastaan ja tekemään parhaansa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 19

21 TM/mt/ /ro VASTAANOTTOKESKUKSEN MENOJEN RYHMITTELY 2006 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sotumaks. pal Tapaturmamaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut Matkakulut Päivärahat -900 Kilometrikorvaukset -600 Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuin ja muut rakennukset) Rakentamispalvelut (kalusto) Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat Toimistotarvikkeet Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -1500

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja.

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. SOPIMUSTEN NEUVOTTELUTILANNE TAUSTALLA Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Kajaanin kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo: s. 2 1. Toiminnan taustaa s. 3 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot s. 3 1.2. Kehitysnäkymät

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2006 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2007 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2007 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa 1 Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2011 KV 69 Pentti Kettusen esittämän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut 5 4.1

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Asiaankuuluvia käsitteitä maahanmuuttaja - yleiskäsite, joka koskee eri perustein maasta toiseen muuttavia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään TILASTOKATSAUS 2012 Vastaanottoyksikkö 8.3.2013 VASTAANOTTOYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2012 tunnuslukuja. Katsauksessa

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros 87100 KAJAANI Puhelin 08 615 52760 Faksi 08 615 52762 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat vuosina 2011 2013 ja 1.1.-30.6.2014

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat vuosina 2011 2013 ja 1.1.-30.6.2014 TILASTOKATSAUS 2014/1 Vastaanottoyksikkö 15.7.2014 VASTAANOTTOASIAT 1.1. 30.6.2014 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2014 ensimmäisen puolivuotiskauden

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään TILASTOKATSAUS 2013/1 Vastaanottoyksikkö 3.2.2013 VASTAANOTTOASIAT VUONNA 2013 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2013 tunnuslukuja. Katsauksessa

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

* Kustannuspa ikk a yhteens ä

* Kustannuspa ikk a yhteens ä lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 1 ER lk/sis. 001001 Valtuusto 2011-4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 20000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 5100 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 4003 Ansionmenetyskorvaukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ

Helsingin kaupunki MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ Miten rakentaa pakolaisperheelle siltaa palvelujen ketjuissa Hanasaari 11.9.2009 ORGANISAATIO SOSIAALIVIRASTO MAAHANMUUTTAJAPALVELUT HELSINGIN VASTAANOTTOKESKUS

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta BUDJETOINTITASO (B) TILIÖINTITASO TB 2015 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa ollut kunnassa vuodesta 1992. Keskus toimii nyt neljättä

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat ja majoituspaikat vuosina 2008 2011

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat ja majoituspaikat vuosina 2008 2011 TILASTOKATSAUS 2011 Vastaanottoyksikkö 29.2.2012 VASTAANOTTOYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2011 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2011 tunnuslukuja.

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

LIITE 2 B B TILIÖINTITASO

LIITE 2 B B TILIÖINTITASO Hyväksyjä UDJETOINTITASO () LIITE 2 TILIÖINTITASO HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE UDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin/Hirvikoski Soili Haapala Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot