KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2007

2 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2007 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen palvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asumispalvelut Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastustoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut Henkilöstö Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys Varautuminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Tiedottaminen ja suvaitsevaisuustyö Lopuksi 16 Liitteet: Talouden toteuma

3 1. Yleistä Toimintavuotena 2007 maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä väheni valtakunnallisesti. Kajaanissa turvapaikanhakijoiden määrä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna. ( ja henkilöä). Vastaanottokeskusverkostossa jouduttiin toteuttamaan sopeutustoimia ja kaksi vastaanottokeskusta lakkautettiin toimintavuoden aikana. Sopeuttamistoimet eivät koskeneet Kajaanin vastaanottokeskusta, mutta valtakunnallinen tilanne näkyi jonkin verran myös Kajaanissa. UVI:n Kainuun aluetoimiston sijainti Kuhmossa varmisti sen, että transitasiakkaita ohjautui kuitenkin Kajaanin vastaanottokeskukseen melko tasaisesti läpi toimintavuoden. Asiakkaita ei määrällisesti ollut paljon, mutta vastaanottokeskuksen työn haasteellisuutta lisäsivät olivat mm. lastensuojeluperheet sekä kidutettut ja traumatisoituneet asiakkaat. Myönteisten oleskelulupien määrä oli edellisvuoteen verrattuna suurempi, myönteisiä oleskelulupia tuli asiakkaille etenkin vuoden loppupuolella. Kajaanin vastaanottokeskus oli yksi Becoming More Visible projektiin osallistuvista vastaanottokeskuksista. BMV projekti päättyi vuoden lopussa. Hankkeen materiaalien ja hankkeen kautta esille nousseiden uusien toimintatapojen hyödyntämistä pyritään jatkamaan soveltuvin osin tulevina vuosina. Kajaanin vastaanottokeskus aloitti vuoden 2007 alussa käynnistyneessä Turvapaikanhakijoiden vastaanottotyön laadun kehittäminen ja palveluiden tuotteistaminen hankkeessa (Latu-hanke) vastaanottokeskustyön ns. verrokkikuntana. Loppuvuoden aikana hankkeessa tehtiin päätös, että Kajaanin vastaanottokeskus muuttuu Tampereen vastaanottokeskuksen lakkauttamisen vuoksi yhdeksi hankkeeseen varsinaisesti osallistuvaksi paikkakunnaksi alkaen. 3

4 Kajaanilainen toimintamalli, jossa Kajaanin maahanmuuttajapalvelujen toiminta muodostuu niin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustyöstä kuin kuntaan vastaanotettavien kiintiöpakolaisten ensivaiheen vastaanottopalvelujen järjestämisestä on ollut toimintamallina noin kolme vuotta. Maahanmuuttajapalvelujen tiimi- ja moniammatillista tiimityöskentelyä on kehitetty toimintavuoden aikana mm. päivittämällä ja osin muokkaamalla uudelleen eri ammattiryhmien työnkuvia sekä selkiinnyttämällä työnjakoja. 2. Vastaanottokeskuksen tilat Vastaanottokeskuksen asiakkaat sijoitettiin kaupungin vuokra-asuntoihin eri puolille Kajaanin kaupunkia. Vastaanottokeskus on vuokrannut eri puolilsta kaupunkia yhteensä 28 asuntoa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarilta. Vuoden aikana Kajaanin kaupungin vuokra-asuntotilanne muuttui siten, että vapaita asuntoja ei ollut saatavilla. Tämän vuoksi asuntojen joustava vuokraaminen/ irtisanominen vastaanottokeskuksen tilantarpeen perusteella ei ollut yhtä helppoa kuin aikaisempina vuosina. Tilanteesta johtuen vuokrattujen asuntojen määrä pidettiin lähes samana toimintavuoden ajan. Vastaanottokeskuksen toimisto ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3, II-kerros. Toimistotilojen kokonaispinta-ala on 445 m2 ja sen vuokramenot jakautuvat tasan sekä vastaanottokeskuksen että mamu-puolen budjettiin. Toimiston lisäksi vastaanottokeskus on vuokrannut turvapaikanhakijoiden suomenkielen opiskeluun tarkoitetun luokkatilan ja kaksi erillistä varastotilaa. Luokkatila sijaitsee samassa rakennuksessa toimiston kanssa ja varastotiloista pienempi toimiston yhteydessä ja suurempi toimiston välittömässä läheisyydessä. 4

5 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat Vastaanottokeskuksessa on toimintavuoden 2007 aikana ollut kaiken kaikkiaan 418 asiakasta. Yksityismajoitusasiakkaiden määrä on Kajaanin vastaanottokeskuksessa pieni, vuoden aikana vain 15 asiakasta on rekisteröity yksityismajoitukseen (v ). Vastaanottokeskuksen käyttöaste oli keskimäärin 64,7% (vaihteluväli 56,4 71,5%). Vastaanottokeskuksen majoitusvuorokausien määrä on toimintavuonna ollut vastaanottokeskuksessa ja yksityismajoituksessa 2190 ja yhteensä Asiakkaiden kansalaisuus jakauma on ollut laaja. Vastaanottokeskuksessa on toimintavuoden aikana ollut asiakkaita 48 eri kansallisuudesta, joista asiakasmäärältään kymmenen kärjessä ovat: Venäjä 102 Irak 77 Iran 24 Valko-Venäjä 18 Bulgaria 17 Nigeria 15 Norsunluurannikko 14 Afganistan 12 Somalia 11 Kazakstan 10 Uusia asiakkaita on vastaanottokeskukseen otettu vastaan yhteensä 247 henkilöä. Tulijamääriltään vilkkaimpia jaksoja oli tammi- helmikuu ja syys- lokakuu. Itse asiakastyön näkökulmasta haasteellisimmiksi asiakkaiksi nousivat turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa eli transitvaiheessa lastensuojelun ja terveys- ja mielenterveyspalveluiden tukitoimia tarvitsevat asiakasperheet. Joissakin tapauksissa palvelujen tarve oli jo transitvaiheessa sen verran suuri, ettei asiakkaiden siirtoa toiseen vastaanottokeskukseen katsottu enää perustelluksi. Nämä tilanteet näkyvät vastaanottokeskuksen budjetin vastaavissa menokohdissa. 5

6 B-statuksella olevia asiakkaat ovat vähentyneet toimintavuoden aikana. Lakkautetuista vastaanottokeskuksista Tampereelta tulleet asiakassiirrot näkyivät jonkin verran Kajaanin vastaanottokeskuksen toiminnassa. Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan sijoittamisprosessi on Kajaanin vastaanottokeskuksessa aikaisemmin valtakunnallista keskiarvio nopeampi. Vuoden 2007 aikana sijoitusprosessi alkoi hidastua kaupungin asuntotilanteesta johtuen. Prosessin kokonaiskeston keskiarvo oli 72 vuorokautta (v vuorokautta) kun maan keskiarvo oli 96 vuorokautta ( vrk). Kuntaan sijoittamisprosessin erivaiheisen keskimääräinen kesto on ollut seuraava: A- lupapäätöksen myöntämisestä tiedoksiantoon 23 ( vrk), tiedoksiannosta kuntapaikkapäätökseen 21 ( vrk) ja kuntapaikkapäätöksestä kuntaan muuttoon 28 ( vrk). Toimintavuoden aikana kuntaan sijoitettavia asiakkaita on ollut yhteensä 35 henkilöä ( henkilöä). 4. Vastaanottokeskuksen palvelut 4.1. Sosiaalipalvelut Maahanmuuttajapalveluissa työskenteli toimintavuoden aikana neljä sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Kaksi sosiaalityöntekijän virkaa oli täytetty vain osan vuotta. Sosiaalityöntekijöistä kolme ja johtava sosiaalityöntekijä tekivät työtä sekä kiintiöpakolaisten että turvapaikanhakijoitten kanssa. Johtavan sosiaalityöntekijän työajasta puolet oli varattu asiakastyöhön ja muihin tehtäviin kuului mm. toimiminen johtajan varahenkilönä, sosiaalityön tiimin vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä. Turvapaikanhakijalle ei automaattisesti nimetty omaa sosiaalityöntekijää, vaan asiakkaat ohjautuivat tarpeen mukaan sosiaalityön asiakkuuteen. Asiakasjako tehtiin kirjainjaon mukaisesti. Sosiaalityöntekijöiden työ turvapaikanhakijoiden kanssa painottui lastensuojeluperheisiin ja muihin haasteellisempiin asiakastilanteisiin. Turvapaikanhakijaperheiden tilanteet ovat olleet vaikeita ja työssä on vaadittu sekä 6

7 talon sisäistä tiimityötä ja verkostotyötä muiden toimijoiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin Kainuun maakunta-kuntayhtymän lastensuojelusta vastaavien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Asiakasperheiden tukena ja toimenpiteinä on käytetty mm. harkinnanvaraista toimeentulotukea, päivähoitoa, tukiperheitä, sijaisperheitä, ensi- ja turvakotisijoitusta ja lastensuojelulaitossijoituksia. Sosiaalityön erityisasiantuntemusta on lisäksi tarvittu mm. vammaisten, vanhusten ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Sosiaalipalvelutiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen kanssa. Sosiaalipalvelutiimi on osallistunut säännöllisesti koulujen oppilashuoltotyöhön Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa työskenteli kolme terveydenhoitajaa sekä psykiatrinen sairaanhoitaja, joka aloitti työnsä helmikuussa Kaikki tekevät työtä sekä kiintiöpakolaisten että turvapaikanhakijoitten kanssa. Turvapaikanhakijat oli jaettu perhekunnittain terveydenhoitajille ja jokainen vastasi oman perhekuntansa terveydenhuollosta. Turvapaikanhakija-asiakkaat olivat edellisten vuosien tavoin sairaita ja traumatisoituneita. Liikuntavammaisia asiakkaita tuli myös useita ja heidät sijoitettiin inva- asuntoihin. Tampereen vastaanottokeskuksen lakkauttamisen myötä Kajaaniin siirrettiin asiakkaita, joilla oli meneillään mittavat tukitoimet. Hoidon keskenjäänti Tampereella ja asiakkaiden vastentahtoinen siirto aiheutti haastetta. Erityishuomiota tarvitsevina voidaan mainita myös lapset, joiden erityistarpeet aiheutuivat pääasiassa vanhempien mielenterveys- ja jaksamattomuusongelmista. Myös lapsilla ja nuorilla itsellään oli traumoja, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna moniammatillisen tiimityön hyödyntäminen, erityistä tukea tarvitseville suunnatun työparin työpanos sekä psykiatrisen sairaanhoitajan tekemä työ vähensivät asiakkaiden psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Näin ollen haasteellisiakin mm. mielenterveysongelmaisia ja traumatisoituneita asiakkaita ja perheitä saatiin hoidettua tiimityönä vastaanottokeskuksen oman henkilöstön avulla. 7

8 Lääkäripalvelut ostettiin ostopalveluna. Psykiatri ja yleislääkäri kävivät pitämässä vastaanottopäivän noin kerran kuukaudessa. Vuoden aikana tehtiin jatkuvasti tiivistä yhteistyötä Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon sekä terveyskeskuspalveluiden kanssa. Kidutettujen kuntoutuspalvelut toimi Oulussa, jonne asiakkaita ohjattiin tarpeen mukaan. Ohjauksen, tutkimus- ja hoitojaksojen aikana oltiin tiiviissä yhteistyössä ko. yksikön työntekijöiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös mm. Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Vastaanottokeskusten terveydenhoitajilla oli vuoden aikana kaksi valtakunnallista kokousta. Sen lisäksi yhteistyötä muiden vastaanottokeskusten kanssa tehtiin viikoittain asiakastapauksien tiimoilta Asumispalvelut Asumispalveluiden osalta toimintaa ohjasi edelleen yleisjako ns. transitasiakkaiden ja normaaliprosessissa olevien asiakkaiden asumispalveluihin. Käytössä oli 28 erillistä asuntoa, jossa yhteensä 150 paikkaa. Pääsääntöisesti asiakaspaikat jakautuivat seuraavasti: Transitasiakkaita varten oli Kuurnan kaupunginosassa 8 asuntoa (n. 60 paikkaa kahden tai kolmen huoneen ja keittiön asunnoissa). Näistä asunnoista kaksi (n. 10 paikkaa) on varustettu ns. INVA- asiakkaiden tarpeita varten. Normaaliprosessissa oleville asiakkaille oli vuokrattuna (asiakasmäärän perusteella) eri puolilta kaupunkia 20 asuntoa (n. 90 paikkaa). Tavoitteena oli edelleen asuntojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Transitasuntojen asukastiheys pidettiin muita suurempana johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Asuttamisessa pyrittiin ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaitten perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto. Tällä pyrittiin ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita. 8

9 Asiakkaiden asumisen ohjauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota paloturvallisuuden sekä energiasäästön korostamiseen. Asukkaat velvoitettiin ilmoittamaan mahdollisista vioista välittömästi henkilökunnalle suurempien vahinkojen välttämiseksi. Asuntojen siivouksesta ja piha-alueiden kunnossapidosta vastasivat pääsääntöisesti asukkaat itse. Nämä molemmat tavoitteet toteutuivat jossakin määrin, mutta asia vaatii edelleen paneutumista Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Vuoden 2007 tavoitteet opintoiminnan osalta ovat toteutuneet hyvin. Opetusta järjestettiin kaikille vuotiaille vastaanottokeskuksen asiakkaille kuusi tuntia viikossa. Opetus ostettiin ostopalveluna ja opetustilat vuokrattiin yksityiseltä. Opetusryhmiä oli toimintavuonna vaihtelevasti yhdestä neljään asiakasmäärän ja tarpeen mukaisesti. Edellisenä vuonna luotu selkeä toimintamalli (opetukseen aloitus, osallistumisen seuranta sekä sanktioiden toteuttaminen) yhteistyössä opettajan kanssa tuotti hyvää tulosta. Suomenkielen kursseja järjesti myös Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus Monika ja Kristilliset kansanopistot. Asiakaskunnasta muutama osallistui em. kursseille suunnitellusti ja osa asiakkaista on käynyt kursseilla omaehtoisesti Työtoiminta Vastaanottokeskuksen hajautetusta mallista johtuen vastaanottokeskuksen omaa työtoimintaa ei järjestetty toimintavuonna. Vuoden 2006 loppupuolella perustettu nelihenkinen työryhmä jatkoi edelleen asian suunnittelua ja hajautettuun asumismalliin soveltuvan työtoiminnan toimintamallin ideointia Harrastustoiminta Harrastustoiminnan tavoitteena oli tukea asiakasta omatoimiseen, Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen ja aktiiviseen 9

10 osallistumiseen. Asiakkaiden omat ohjaajat ovat toimintavuoden aikana informoineet asiakkaita harrastusmahdollisuuksista ja ohjanneet asiakkaita osallistumaan harrastusta tukevien urheiluseurojen ja yhdistysten toimintaan. Turvapaikanhakijat ovat Kajaanissa päässeet ja olleet mukana tasavertaisina osallistujina urheiluseurojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden Kajaanissa järjestämissä harrastusja vapaa-ajan toiminnoissa. Toimintavuonna toteutettiin naisille suunnattu liikuntaryhmä. Ryhmän tavoitteena oli järjestää liikunnallista toimintaa niille kotiäideille, jotka eivät olleet vielä mukana suomenkielen opetuksessa. Ryhmää vetivät maahanmuuttajapalveluiden kaksi naistyöntekijää ja toiminta oli suunniteltu niin, etteivät uskonnolliset tai kulttuuriset asiat estäneet osallistumista. Naisten liikuntaryhmä sai aktiivisen osanoton 12 päivänä kevään aikana. Mukana oli keskimäärin 8-10 henkilöä. Liikuntaryhmä tutustui eri liikuntamuotoihin, esimerkiksi pallopeleihin, vesijumppaan, kuntosaliin ja retkeilyyn. Toiminta osoittautui erittäin tarpeelliseksi ja antoi paljon kotonaan aikaa viettäville maahanmuuttajanaisille mahdollisuuden luoda sosiaalisia kontakteja. Asiakkailta saatu palaute oli myönteistä ja heidän toiveenaan oli, että toiminta jatkuisi jossakin muodossa myös tulevaisuudessa. Yhteistyö eri urheiluseurojen kanssa jatkui toimintavuoden aikana. Kajaanin Kuohu tarjosi maahanmuuttajille mahdollisuuden päästä kokeilemaan eri liikuntamuotoja järjestämällä vuoroja eri liikuntapaikkoihin. Syksyllä alkaneet liikuntaryhmät olivat suunnattu kaiken ikäisille asiakkaille sukupuoleen katsomatta. Turvapaikanhakijoilla oli mahdollisuus tutustua lentopalloon, pöytätennikseen, kuntosalitoimintaan ja kuntonyrkkeilyyn. Aktiivisinta osallistuminen oli kuntosalitoimintaan ja nyrkkeilyyn. Kyseisille liikuntamuodoille oli käytössä vuorot koko vuoden ajan Erityisryhmille suunnatut palvelut Haavoittuvien ja erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa työskenteli toimintavuoden aikana edelleen kaksi ohjaajaa. Hary-ryhmän toiminnan tavoitteena oli eri työskentelymalleja käyttämällä ennaltaehkäistä asiakkaiden kriisitilanteita, tukea asiakasta tai perhettä omassa elämänhallinnassaan sekä puuttua varhaisessa 10

11 vaiheessa ongelmatilanteisiin. Työskentelymallin pohja perustui asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa laadittuun suunnitelmaan. Keskeiset tukemisen osaalueet olivat perhe ja yksilö, sosiaaliset taidot, palvelujärjestelmä ja arjen elämänhallinnan tukeminen. Asiakastapaamisia, joissa oli käytössä asiakkaan oman äidinkielen tulkkaus, järjestettiin 1-5 kertaa viikossa tarpeen mukaan. Toimintavuoden aikana Hary työparin ohjauksessa oli taloutta. Asiakkaina oli yksinäisiä, yksinhuoltajia ja perheitä. Hary- työparin tuki- ja ohjauspalveluiden tarve osoittautui edelleen tarpeelliseksi. Tiiviimmän tuen avulla osa asiakkaista pääsi elämänhallinnassaan sille tasolle, että heidät siirrettiin taas takaisin normaaliohjauksen piiriin. Tarve erityisen tuen ohjaukseen oli vuoden 2007 aikana välillä niin suuri, ettei kahden ohjaajan resurssi ollut riittävä. Tarpeisiin kyettiin kuitenkin vastaamaan kohtuullisen nopeasti. Hary- asiakkailla oli mahdollisuus osallistua normaalisti opintotoimintaan ja osallistuminen siihen oli aktiivista. Hary-ryhmän yhteistyö omassa työyhteisössä, keskussairaalan, päiväkotien, koulujen, tukiperheiden ja kolmannen sektorin kanssa kehittyi toimintavuoden aikana positiiviseen suuntaan. Suorat tulokset Hary- toiminnasta näkyvät osastohoitovuorokausien alhaisena määränä. 4.5 Tulkkipalvelut Kainuun hankintarengas kilpailutti tulkkipalvelujen tuottajat syksyllä 2006 ja tuon kilpailutusprosessin tuloksena tulkkipalvelujen tuottajaksi valikoitui Lingua Nordica Oy. Yhteistyö Lingua Nordican kanssa aloitettiin vuoden 2007 alusta. Vuoden aikana toimipisteessä oli kolme tulkkiharjoittelijaa kolmen viikon ajan. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste oli määritelty etätulkkauksen käyttöön, mikä toimintamalli toteutuikin hyvin. Tätä tuki se, että henkilöstö ja myös muut yhteistyökumppanit ovat tottuneet käyttämään etätulkkausta lähes kaikissa erilaisissa tulkkaustilanteissa. Läsnäolotulkkausta käytettiin asiakastilanteen vaatiman tarpeen mukaan. 11

12 4.6 Siirrot ja kuljetukset Toimintavuoden aikana asiakassiirrot eri vastaanottokeskusten välillä painottuivat alku- ja loppuvuoteen. Asiakasmäärien pienentymisestä johtuen tarve vastaanottokeskusten välisiin siirtoihin on ollut vähäistä verrattuna edellisiin vuosiin. Asiakassiirtoihin on käytetty julkisia kulkuneuvoja, pääasiallisesti junaa. Erityisistä syistä järjestettyjä kuljetuksia tai isojen ryhmien yhteissiirtoja ei toimintavuoden aikana ole ollut. Ulkomaalaisviraston puhutteluun Kuhmoon asiakkaat lähetettiin pääasiallisesti linja-autolla Oikeusapupalvelut Toimintavuonna asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelujen järjestämisessä pääasiallisena yhteistyökumppanina oli Pakolaisneuvonta, ensisijaisesti Oulun toimisto. Lakimiehen ja asiakkaan väliset tapaamiset järjestettiin yleensä puhelintapaamisina Kajaanissa tai paikanpäällä Oulussa. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakipalvelua vaativissa asioissa asiakkaat ohjattiin käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja. Osa turvapaikanhakijoista hakeutui omatoimisesti yksityisten lakimiesten asiakkaiksi. Yhteistyötä Pakolaisneuvonnan kanssa kehitettiin ja tiivistettiin järjestämällä yhteisiä työkokouksia sekä Oulussa että Kajaanissa. Vuonna 2007 Kajaanin vastaanottokeskus antoi oman lausuntonsa turvanpaikanhakijoiden ja muiden ulkomaalaisten oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa koskevasta työryhmän raportista. Työryhmän esityksen mukaan tullaan jatkossa siirtymään käytäntöön, jossa vastaanottokeskukset budjetoivat oikeudellisten avustajien palkkiot vastaanottokeskuksen yleisiin toimintamenoihin. 12

13 5. Henkilöstö 5.1. Henkilöstön rakenne ja määrä Vastaanottokeskuksen henkilöstöön kuului toimintavuoden aikana 11,5 työntekijää. Psykiatrinen sairaanhoitaja aloitti työn helmikuussa Vastaanottokeskus ei palkannut sijaisia lyhytaikaisiin tarpeisiin tai vuosilomien ajaksi. Vastaanottokeskuksen henkilöstö toimintavuonna oli seuraava : johtaja ½ henkilöstömenoista toimintosihteeri 1 toimistosihteeri ½ henkilöstömenoista johtava sosiaalityöntekijä 1 sosiaaliohjaaja 1 terveydenhoitaja 1 psykiatrinen sairaanhoitaja ½ henkilöstömenoista pakolaisohjaajat 6 Koko henkilöstö työskentelee normaalin virka-ajan puitteissa, maanantaista perjantaihin klo Lisäksi vastaanottokeskuksessa on ns. varallaolo arkiiltaisin ajalla pyhäisin ja viikonloppuisin ajalla Varallaoloon osallistuminen on vapaaehtoista ja perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Varallaolo on ns. kotivarallaoloa ja siitä maksettava korvaus noudattaa KVTES :n sopimuksia. Varallaolossa oli mukana henkilöä Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutuksen merkittävin panostus oli se, että vastaanottokeskuksen pakolaisohjaajista kolme aloitti syksyllä 2007 lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon johtavan koulutuksen ja yksi vanhustyön erityisammattitutkinnon. Koulutuksen järjestäjä on Kainuun Ammattiopiston Aikuiskoulutuspalvelut ja koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Joulukuussa kolme työntekijää aloitti Joensuun yliopiston järjestämän Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien täydennyskoulutuksen (26 op). 13

14 Vastaanottokeskuksen henkilöstö osallistui myös lyhyempiin koulutuksiin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin ja työministeriön järjestämiin eri henkilöstöryhmien työkokouksiin Henkilöstön työnohjaus Vastaanottokeskuksen henkilöstöllä oli mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta paikallisilta palveluntuottajilta ja osa henkilökunnasta käytti yksilötyönohjausta. Ryhmätyönohjausta ei toimintavuonna ole ollut Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen perustuu Kajaanin kaupungin TYKYlinjauksiin. Yksikössä on vuosittain vaihtuva nimetty Tyky- työryhmä, jossa on edustajat jokaisesta tiimistä. Tyky- toiminnan tavoitteena on ollut tukea henkilöstön työssä jaksamista ja yhteishengen syntymistä. Toimintavuoden aikana henkilöstölle järjestettiin mm. museoon ja kulttuurikohteeseen tutustuminen sekä liikuntaa. Lisäksi tehtiin yhdistetty virkistys- ja tutustumismatka Tallinnaan. Tallinnan vastaanottokeskuksen edustaja piti laivalla luennon maan turvapaikka-asioista ja yksikkönsä toiminnasta. Oman toiminnan lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus käyttää erilaisiin liikuntaja kulttuuritapahtumiin kaupungin henkilöstökorttiin liitettyjä etuja Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Kajaanin kaupungin sopimusten mukaisesti Kainuun Työterveyden kautta. Työterveyshuolto päivitti syyskuussa työterveyshuollon toimintasuunnitelman, tutustui työpaikkakäynnillä toimitiloihin ja tarkisti työpisteiden ergonomia-asiat. 14

15 5.6. Henkilöstön perehdytys Henkilöstön perehdytykseen on käytetty soveltuvin osin BMV projektin henkilöstökoulutuksen kehittämistehtävien tuotoksia sekä hankkeen muuta materiaalia. Lisäksi toimintavuoden aikana työstettiin työyhteisön työnkuvat. Erillisen tarkemman, yleisen perehdyttämiskansion päivittäminen aloitettiin. 6. Varautuminen Vastaanottokeskuksella ei ole toimintavuoden aikana ollut päivitettyä varautumissuunnitelmaa. Johtaja on kuitenkin osallistunut TM:n järjestämiin laajamittaisen maahantulon ja varautumisen koulutuksiin. 7. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Vastaanottokeskustyön kannalta toimivin sidosryhmäyhteistyön muoto on ollut toimintavuoden aikana sekä alueellinen että valtakunnallinen poikkihallinnollinen sidosryhmäyhteistyö transit vastaanottokeskusten, UVI:n, TM:n ja rajavartiolaitoksen kanssa. Tämän yhteistyön myötä ajantasaiset tiedot ja toiminnan linjaukset on saatu osaksi vastaanottokeskustyön arkea. Paikallisella tasolla yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut kulloisenkin tilanteen mukaista. Yhteistyö poliisin kanssa on ollut tiivistä ja toimivaa ja kynnys pyytää virkaapua poliisilta oli matala. Sekä terveydenhuollon että sosiaalipalvelujen osalta yhteistyö Kainuun maakunta kuntayhtymän eri toimijoiden kanssa on ollut vilkasta. Oulussa sijaitseva Kidutettujen kuntoutusklinikan kanssa yhteistyö on myös ollut tiivistä. 15

16 8. Tiedotus ja suvaitsevaisuustyö Tiedottamista ja suvaitsevaisuustyötä tehtiin toimintavuoden aikana monin eri tavoin. Pakolaisuuteen liittyvistä asioista tiedotettiin mm. asiakastyön, oppilaitosvierailujen, järjestöyhteistyön sekä eri hankkeiden kanssa toteutetun yhteistyön kautta. Lisäksi maahanmuuttajapalveluiden edustaja kävi kertomassa teemasta eri organisaatiossa ja ryhmissä. Maahanmuuttajatyön kokonaisuudesta oli myös jonkin verran lehtijuttuja. Erillistä vastaanottotyöhön tai pakolaisuuteen liittyvää tapahtumaa ei toimintavuoden aikana järjestetty. 8. Lopuksi Kokonaisuutena voidaan todeta, että vastaanottokeskuksen yhdeksäs toimintavuosi työ oli sisällöltään kohtuullisen tavanomainen. Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen näkyi jonkin verran myös Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakasmäärissä. Hajasijoitettu toimintamalli oli muuttunut jo osaksi arkista, normaalia toimintaa. Hajasijoituksen tuomat haasteen on kuitenkin huomioitava asiakastyötä edelleen kehitettäessä. Osa asiakasperheistä tai yksittäisistä asiakkaista olivat asiakastyön näkökulmasta haasteellisia. Asiakastyössä korostuikin henkilöstön moniosaamisen vaatimus ja moniammatillisen tiimityön tarve. B-statuksilla olevien asiakkaitten asiat ja B- lupakäytäntöjen muuttuminen näkyi myös jonkin verran asiakastyössä. Loppuvuoden aikana kaupungin päättävissä poliittisissa elimissä käytiin laajempaa keskustelua pakolaisten vastaanottoon liittyvistä asioista. Tämä keskustelu ei koskenut varsinaisesti turvapaikkahakijoiden vastaanottoa, mutta keskustelulla oli vaikutusta koko yksikön toimintaan ja johti yksikön johtajan irtisanoutumiseen joulukuussa. 16

17 TUNNUSLUVUT 2007 Vastaanottokeskuksen paikkaluku 150 Kustannukset yhteensä Kustannukset / paikka/ vuosi Kustannukset / paikka / kuukausi 769 Kustannukset / paikka / vrk 24 Vastaanottokeskuksen majoitusvuorokaudet KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUKSEN MENOJEN RYHMITTELY Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat ja työsuhdepalkat ja työvuorolisät Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset 6970 Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sotumaks. pal. Tapaturmamaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut -337 Muut henkilöstöpalvelut Matkakulut Päivärahat Kilometrikorvaukset -700 Matkustuspalvelut (liput ja majoitus) Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -214 Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali 17

18 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuin ja muut rakennukset) Rakentamispalvelut (kalusto) Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -616 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat (autot) Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat ( mm. atk laitteet, kop.kone) Toimistotarvikkeet Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet -752 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -89 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat (vakuutukset) -448 Palvelujen ostot Toimistopalvelut Painatuspalvelut -406 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut Tietoliikennepalvelut Atk:n käyttöpalvelut Pankkipalvelut Muut toimistopalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Pesulapalvelut Muut palvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Ravitsemispalvelut -440 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Kuljetuspalvelut Työ- ja opintotoiminta Sosiaalihuollon ostopalvelut Muut palvelut Terveydenhuollon kulut Alkuterveystarkastuksen laboratorio- ja röntgenkulut -961 Terveyskeskustasoinen hoito Erikoissairaanhoito Mielenterveyspalvelut Hammashuolto Muut terveydenhuollon kulut (hoitotarv. ja lääkkeet)

19 Muut kulut Keskitetysti (sisäisesti) hoidetut tehtävät Hallintokulukorvaus Muut menot -465 Toimeentuloturva Toimeentulotuki (huom. sis. myös tarvikekassit ja elintarv. asukk.) Ehkäisevä toimeentulotuki (= harkinnanvarainen toimeentulotuki) Paluumuuttoavustus KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2006 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja.

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. SOPIMUSTEN NEUVOTTELUTILANNE TAUSTALLA Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Kajaanin kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut 5 4.1

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintasuunnitelma 2006 1 YLEISTÄ 2 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 5 3 VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 5 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo: s. 2 1. Toiminnan taustaa s. 3 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot s. 3 1.2. Kehitysnäkymät

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros 87100 KAJAANI Puhelin 08 615 52760 Faksi 08 615 52762 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Asiaankuuluvia käsitteitä maahanmuuttaja - yleiskäsite, joka koskee eri perustein maasta toiseen muuttavia

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa 1 Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2011 KV 69 Pentti Kettusen esittämän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Susanna Sarvanto-Hohtari Tarja Malmivirta TB 2014 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 567 000 Toiminto

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään TILASTOKATSAUS 2012 Vastaanottoyksikkö 8.3.2013 VASTAANOTTOYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2012 tunnuslukuja. Katsauksessa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot