KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros KAJAANI Puhelin Faksi KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin kaupunginhallitus uusi vastaanottokeskustoimintaa koskevan sopimuksen Kainuun TE- keskuksen kanssa Toiminnan ohjauksen siirryttyä Maahanmuuttovirastolle, uusittiin vastaanottokeskusta koskeva sopimus Migrin ja kaupungin välillä Kajaanin vastaanottokeskus jatkaa 150 paikkaisena yksikkönä ja toimintaa on kaupungin hallintojohtajan päätöksellä mahdollista laajentaa enintään 250 -paikkaiseksi. Yksikkö on perustettu vuonna Kajaanissa vastaanottokeskus on osa Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamispalveluiden järjestäminen. Kaupunginhallitus uusi kiintiöpakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen alkaen siten, että kaupungin vastaanottokiintiö on aikaisemman sadan henkilön sijaan 50 pakolaista vuosittain. Kiintiö sisältää aikaisemmasta poiketen myös Kajaanissa oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. 1.2 Toiminta Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan poikkeuksellinen mm. asiakasmäärän muutosten vuoksi. Yksikön paikkaluku vaihteli vuoden aikana paikan välillä ja asuntoja oli käytössä kappaletta. Kajaanin vastaanottokeskus on toiminut joulukuusta 2008 alkaen ns. transit- yksikkönä eikä siihen tehty muutosta vuoden 2010 aikana. Yksikön paikkamäärän pienentymisen ( alkaen 100 paikkaa) ja uusitun sopimuksen henkilöstömitoituksen vuoksi aloitettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön määrän tarkistamiseksi. Neuvottelut pidettiin ja Toiminnan supistumisesta johtuva epävarmuus vaikutti henkilöstön työssä jaksamiseen. Toimintavuoden aikana myönteisen oleskeluluvan Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaista sai peräti 71 henkilöä. Oleskeluluvan saaneet asiakkaat siirtyivät kuntaan Elykeskuksen tekemän kuntapaikkamenettelyn kautta. Vastaanottokeskuksessa ei otettu 1

2 käyttöön kesäkuussa 2010 tehdyn kuntaan sijoittamisen strategian mukaista ns. omaehtoisen muuton menettelyä. Asiakkaiden arjen sujumisen ja asumisen valvonta on hajasijoitusmallissa haasteellisempaa kuin laitosmallisessa asumisessa. Asiakkaiden asuminen vuokraasunnoissa sujui hyvin mm. sen perusteella, ettei poliisihälytyksiä tai muita viranomaisten toimenpiteitä vaativia häiriöilmoituksia vuoden aikana ole juuri tullut. Asuntojen tavanomaista suurempi kuluminen (asumistiheys, yhteisasuminen) on tullut selkeästi tuli esille asuntotarkastusten yhteydessä ja supistumisen yhteydessä tehtyjen asuntojen irtisanomisvaiheessa. Tämän vuoksi asuntojen kuntoa on seurattu säännönmukaisesti vuoden aikana. Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole toistaiseksi tehty. 2. VUODEN 2010 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yleisessä tavoitteessa - tuottaa asiakkaille toimintaa säätelevien lakien ja muiden säännösten sekä vastaanottotoiminnan valtakunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaiset palvelut onnistuimme hyvin. Asiakkaitten omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevina toimintoina saimme käyntiin säännöllisen suomen kielen opetuksen ja järjestimme ostopalveluna mm. yksinhuoltajaäitien ruokakursseja ostopalveluna. Painopistealueena vuodelle 2010 oli mainittu mm. se, että otetaan huomioon toiminnassa Umarek ohjelman tuomat muutokset, mutta kyseinen ohjelma ei tullut vielä käyttöön. Henkilöstön koulutussuunnitelmaa ei tehty. Vuoden 2010 toiminta oli talousarvion mukaista, talousluvut ovat kertomuksen lopussa. Erityisiä kuluja tuli asuntojen korjausremonteista, yhteensä noin ASIAKASMÄÄRÄT JA TILASTOLUKUJA Valtakunnallisen turvapaikkahakijamäärän muutokset näkyivät myös Kajaanin vastanottokeskuksen toiminnassa välisen ajan yksikön paikkamäärä oli 200, alkaen 150 ja alkaen 100. Asiakkaiden transit- vaihe lyheni, mutta päätöstä osa asiakkaista joutui odottamaan pitkään. Ns. Dublin- tapauksissa päätökset tulivat nopeasti, mutta asiakkaiden käännyttäminen vei aikaa. Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaille tuli vuoden aikana myönteisiä päätöksiä yhteensä 71. Toimintavuonna 2010 aikana vastaanottokeskukseen asiakasmäärä oli yhteensä 352, joista vastaanottokeskuksessa asuvia oli 333 ja yksityismajoituksessa 19 henkilöä. Asiakasmäärän muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna on seuraava vuosi/asiakas: 2006/ 379, 2007/418, 2008/627, 2009/435. Keskimääräinen majoitusaika keskuksessa oli vuonna vuorokautta (vuonna vuorokautta). 2

3 Vuonna 2010 asiakkaita oli 19 eri kansallisuudesta (vuonna 2009 kansallisuuksien määrä oli 33). Asiakkaista kymmenen suurinta kansallisuusryhmää olivat Somalia (57), Irak (17), Afganistan (13), Venäjä (10), Kongo (5), Kosovo (5),Angola (4) ja Eritrea (2). Kuntaan sijoitettavien oleskeluluvan saaneiden asiakkaiden määrä oli yhteensä 71 henkilöä. Aikaisempina vuosina kuntaan sijoitettujen määrä on ollut seuraava vuosi/henkilöä: 2006/20, 2007/35, 2008/ 42, 2009 /16. Oleskeluluvan saaneet asiakkaat siirtyivät kuntaan aikaisemman Ely- keskuksen tekemän kuntapaikkamenettelyn kautta. Kuntaan sijoitettavien määrä siis nousi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Syynä voidaan pitää Suomen turvapaikanhakijoiden suurta määrää vuoden aikana sekä osin sitä, että loppuvuodesta asiakkaita ei vastaanottokeskuksen valtakunnallisten supistusten johdosta saatu siirrettyä transit- vaiheen jälkeen odotusajan keskuksiin. Kuntaan siirtyminen Kajaanissa tapahtui edelleen kohtuullisen nopeasti. Kasvaneesta asiakasmäärästä huolimatta keskimääräinen odotusaika kuntapaikan ja oman asunnon saamiseen oli noin kaksi kuukautta Kajaanin vastaanottokeskus ei sijoittanut keskukseen muita kuin turvapaikanhakijoita. 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4.1 Asiakkaitten asuttaminen ja asumispalvelut Hajasijoitusmallisen keskuksen asiakkaitten käytössä oli Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuja kerrostalo- ja rivitaloasuntoja. Asunnot sijaitsivat eri puolilla kaupunkia. Asiakasmäärän vaihtelu oli vuonna 2010 poikkeuksellisen suuri. Asuntoja jouduttiin vuokraamaan ja irtisanomaan joskus lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä oli mahdollista, koska yhteistyö kaupungin asunto-osakeyhtiön kanssa oli hyvä. Migrin ohjaus salli myös sen, että paikkaluvun muutoksissa voitiin toimia joustavalla ja tarkoituksenmukaisella aikataululla. Vuoden 2010 aikana asuntojen kunnon seurantaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Ohjaajien tekivät säännölliset asuntotarkastukset, joissa asuntojen kuntoa arvioitiin omana työnä, asunnoissa ilmenneet puutteet ja korjauskohteet kirjattiin heti ylös ja ilmoitettiin vuokranantajalle. Tällä toiminnalla on ollut selkeä myönteinen vaikutus asuntojen siisteyteen sekä siihen, että esim. mahdolliset kosteus- vesivahingot tulivat nopeammin esille. Vuoden 2010 aikana toteutettiin useita remontteja mm. asuntojen irtisanomisen johdosta ja tarkastuskäyntien havaintojen perusteella. Vuonna 2009 aloitettua tiivistä yhteistyötä asuntojen kunnon seurannassa yhteistyössä vuokranantajan kanssa jatkettiin. Vastaanottokeskus on vuokrannut alkaen yksityiseltä vuokranantajalta erillisen asunnon muista vastaanottokeskuksista Migrin Kuhmon yksikköön puhutteluun menevien turvapaikanhakijoiden yöpymistä varten. Ajalla asunnossa yöpyi yhtensä 128 henkilöä (keskimäärin 14,22 /kuukausi). Ajalla yöpyjiä oli 83 henkilöä, (keskimäärin 10,6 henkilöä/ kuukausi). Elokuun jälkeen yöpyvien asiakkaiden määrä väheni huomattavasti. Asunnon vähäisen käyttötarpeen ja valtakunnallisesti muuttuneen turvapaikanhakijoita koskevan kokonaistilanteen vuoksi erillinen asunto sanottiin irti 3

4 Kajaanin vastaanottokeskukselle tuli v.2010 pohjoisen yhteistyön hoitamisesta ylimääräistä vuokrakulua 6050,00 euroa. 4.2 Toimisto- ja muut tilat Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsivat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3. Näissä tiloissa työskentelivät kaikki maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella oli vuoden alussa käytössään kolme varastotilaa: erillinen varastotila toimiston kiinteässä yhteydessä, yksi toimiston välittömässä läheisyydessä ja yksi isompien tavaroiden varastotila etäämmällä keskustasta. Erillinen isompien tavaroiden varastotila jäi pois käytöstä ja sen tilalle vuokrattiin toimiston läheisyydestä uusi tila 11/2010 alkaen. Vuoden aikana sanottiin irti toimistotilojen kiinteässä yhteydestä vuokrattu pieni varastotila, joten alkaen varastotiloja jäi käyttöön kaksi. Toimistotiloissa tehtiin työsuojelutarkastus. Tarkastuksen perusteella on kirjattu toimenpiteiksi mm. seuraavaa: pyydetään selvitykset työpaikan rakenteissa olevista kosteus- ja homevaurioista sekä toimenpidesuunnitelma asian kuntoon saattamiseksi, toimenpideaikataulun mukaan vuokranantaja tulee tekemään kiinteistössä kevään 2010 aikana kuntokartoituksen ja PTS- suunnitelman. Kuntokartoituksen jälkeen selviää, mitä toimenpiteitä kiinteistössä tarvitaan. Yksikössä on päivitetty vaarojen ja haittojen arviointi kaupungin käytössä olevan lomakkeiden mukaisesti. Toimistolle on hankittu lisää lämpöpattereita huonelämpötilan parantamiseksi ja kesäkauden aikana käytössä on tuulettimia. Vuokranantaja tulee tarkastamaan rakennuksen ikkunat ja mahdollisesti vaihtamaan ne vuoden 2010 aikana. Vuokranantaja tulee puhdistamaan ilmanvaihtokanavat vuoden 2010 aikana. Toimenpiteissä mainitut asiat ovat osittain hoidettu vuoden 2010 aikana, mutta kaikkea mainittua ei ole saatettu loppuun. Työtä jatketaan edelleen. 5. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Asiakasmäärän muutoksista, asiakkaiden prosessin vaiheesta sekä keskuksessa olon pituudesta johtuen palveluja ja niiden laatua jouduttiin soveltamaan asiakkaitten tilanteen mukaisesti. Yksikössä asui transit- ja odotusvaiheessa olevia asiakkaita sekä jo oleskeluluvan saaneita asiakkaita eri pituisia aikoja. Tämän vuoksi asiakkaille annettiin käytännössä transit- vaiheen mukaisia palveluja ja loppuvuodesta enemmän myös ns. odotusajan vastaanottokeskuksen palveluja. 5.1 Ohjaus- ja neuvonta, siirrot ja yksityismajoitus Migrin puhuttelun jälkeen tapahtuvia asiakkaiden siirtoja odotusajan vastaanottokeskuksiin pyrittiin tekemään valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti aina, kun se oli mahdollista. Siirtoja voitiin toteuttaa paremmin alkuvuoden aikana. Siirroissa otettiin huomioon haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaitten ja perheiden elämätilanne. Heidän osalta siirron toteuttamisesta päätettiin asiakkaan moniammatillisen tiimin tekemän 4

5 tilannearvioinnin pohjalta. Loppuvuodesta asiakkaiden puhuttelun jälkeinen siirto toisiin yksiköihin lakkasi lähes kokonaan mm. siksi, että valtakunnallisen vastaanottokeskusten paikkamäärien laskemisen vuoksi tilaa muissakaan vastaanottokeskuksissa ei ollut. Yksityismajoitukseen liittyvissä asioissa yhteistyö muiden vastaanottokeskusten kanssa toimi erittäin hyvin. 5.2 Toimentulotuki Asiakkaat hakivat toimeentulotuen kirjallisella hakemuksella kuukausittain. Perustoimeentulotuen käsittelystä vastasivat toimistosihteerit ja sosiaaliohjaajat. Harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta päättivät sosiaalityöntekijät. Toimeentulotuen maksatus tapahtui Kajaanin kaupungintalon kassan kautta kaksi kertaa kuukaudessa. 5.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaitten tarvitsema tuki järjestettiin yksikön moniammatillisten tiimien kautta. Käytössä on ollut mm. yksikön oman psykiatrian erikoissairaanhoitajan ja tarvittaessa sosiaalityön ja lastensuojelun palvelut sekä muut tarpeelliset tukitoimet. Useat asiakasperheet ovat tarvinneet monenlaisia palveluja. Sen vuoksi sosiaalityötä on tehty yhdessä mm. päivähoidon, koulun, mielenterveys- ja muiden terveyspalveluiden, lastensuojelun, perhekotien, vammais- ja kehitysvammapalveluiden kanssa. Terveydenhoitajat sekä psykiatrian erikoissairaanhoitaja vastasivat turvapaikanhakijoiden lakisääteisistä terveystarkastuksista sekä muiden terveyspalveluiden tarpeen arvioinnista ja hoitoonohjauksesta. Laboratorio- ja röntgenpalvelut ostettiin Kainuun maakunta - kuntayhtymältä. Akuutti terveydenhoito toimi hyvin ja vuoden aikana tehtiin yhteistyötä maakunnan perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Asiakkaita ohjattiin myös Kidutettujen kuntoutuspalveluihin Ouluun. Muut turvapaikanhakijoiden lääkäripalvelut ostettiin yksityiseltä palveluntuottajalta. Lääkäripalvelut järjestettiin toimistolla ilta-aikoina noin kerran kuukaudessa. Lääkäri-iltojen vastaanoton työturvallisuudesta vastasi Securitaksen vartijapalvelu. 5.4 Opinto- ja työtoiminta sekä muu vapaa-ajantoiminta Työtoimintaa ei järjestetty systemaattisesti toimintavuoden aikana. Omat ohjaajat pystyivät järjestämään muutamille yksittäisille asiakkaille lyhytaikaisia työtoimintakokeiluja lähinnä kirpputoreille tai kierrätyskeskuksiin. Asiakkaiden omaehtoinen työllistyminen vaikeutui lakimuutoksen jälkeen (työnteko-oikeus vasta 6 kk:n maassaolon jälkeen jos ei ole passia). Opintotoiminnan järjestämisestä tehtiin sopimus Kajaanin kansalaisopiston (Kaukametsä) kanssa. Toimintavuoden aikana opisto järjesti yhteensä 10 suomen kielen kurssia. 5

6 Kurssijakso oli neljän viikkoa, jona aikana oli 12 kokoontumiskertaa ja opetusta tuli yhteensä 24 tuntia/ asiakas. Kursseista yhdeksän oli alkeiskurssia ja yksi jatkokurssi. Vastaanottokeskuksen henkilöstö järjesti lisäksi kurssilaisille vielä yhden ns. infoviikon, jonka aikana kurssilaiset saivat esittää kysymyksiä heille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Osallistumisprosentti kursseille oli keskimäärin 92,1 % ja osallistumistodistuksen sai noin 100 turvapaikanhakijaa. Kurssille osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen eikä asiakkaita siirretty toiseen vastaanottokeskukseen kesken kurssin. Asiakkaat olivat tyytyväisiä opetukseen ja yhteistyö opiston kanssa oli erittäin hyvää. Omien suomen kielen kurssien lisäksi asiakkaita ohjattiin osallistumaan itsenäisesti järjestöjen ja hankkeiden toimintaan. Asiakkaat olivat eniten mukana erilaisissa liikuntaharrastuksissa, kuten jalkapallossa, mutta muutama osallistui myös taide- ja kulttuuriprojekteihin. Uusille asiakkaille annettiin muutamia uimalippuja, jotta he voivat käydä tutustumassa uimahallin toimintaan. Vastaanottokeskus osti asiakkailleen Kainuun Martta yhdistykseltä kaksi kurssia. Toinen oli ensisijaisesti miehille tarkoitettu Arjen hallinta kurssi ja toinen naisille suunnattu kurssi, jossa opetettiin laittamaan suomalaisista elintarvikkeista täysipainoista ruokaa lapsille Tulkkauspalvelut ja oikeudellinen neuvonta sekä lakimiespalvelut Tulkkipalvelut ostettiin Kainuun hankintarenkaan kilpailuttamalta Semantix Lingua Nordica Oy:ltä, jonka kanssa on solmittu alueellinen tulkkipalvelusopimus vuoteen 2010 loppuun saakka. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste oli etätulkkauksessa. Turvapaikkaprosessiin liittyvän oikeudellinen apu ja neuvonta sekä lakimiespalvelut ostettiin pääsääntöisesti Pakolaisneuvonnan Oulun toimiston kautta, mutta enenevässä määrin myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Lakimiehen ja asiakkaan väliset neuvottelu järjestettiin yleensä neuvottelupuheluna Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden toimistossa. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakiasioissa asiakkaat ohjattiin käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja. Kajaanin vastaanottokeskus ei kilpailuttanut oikeusapupalveluja toimintavuoden aikana. Odotimme valtakunnallista linjausta asian hoitamiseksi, jotta asiakkaat saisivat palvelut pääosin yhdenmukaisella tavalla vastaanottokeskuksesta riippumatta. 6. HENKILÖSTÖ 6.1 Henkilöstö määrä ja rakenne Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Vuoden 2010 talousarvioissa koko henkilökunnan määrä yksikössä oli yhteensä 22. Vastaanottokeskuksen talousarvioon heistä oli sijoitettu 13,8 paikkaluvun ollessa

7 Henkilöstön rakenne oli alkaen seuraava: 1 johtaja (80% henkilöstömenosta), 1,5 toimistosihteeriä, 1,5 terveydenhoitajaa, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaaja ja 6 pakolaisohjaajaa. Vastaanottokeskuksen henkilöstömäärää oli yksikön paikkalukuun nähden ja vuoden 2010 alussa voimaassa olevan sopimuksen mukainen. Sopimuksen mukaan henkilöstön määrä olisi ollut mahdollista nostaa 16 henkilöön, kun yksikön paikkaluku oli 250. Vaikka yksikön paikkaluku oli 250 ajalla , oli henkilöstön määrä ko. aikana 13,8 henkilöä. Yksikköön oli palkattu yksi ohjaaja perhevapaan sijaisuuteen ajalle , jonka jälkeen ohjaajan sijaisuutta ei enää täytetty ja henkilöstöä jäi 12,8 työhön. Terveydenhoitajan resurssi väheni vielä 0,5 henkilöä alkaen, jonka jälkeen henkilöstöä oli yhteensä 12,5. Migrin antaman henkilöstömitoitusluonnoksen mukaan 150- paikkaisessa asumispohjaisessa yksikössä voi olla henkilökuntaa yhteensä 11 henkilöä. Kun yksikön paikkaluku pieneni paikkaan, aloitettiin neuvottelut henkilöstön määrän vähentämiseksi. Yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvotteluiden osana Migrille esitettiin vastaanottokeskuksen henkilöstön vähennyssuunnitelma. Suunnitelma tehtiin alkaen. Hyväksytyn suunnitelman mukaan vastaanottokeskuksen henkilöstön määrä on alkaen 10,3 ja alkaen 9,3 henkilöä. 6.2 Työaika ja varallaolo Henkilöstö teki päivätyötä. Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys järjestettiin ns. varallaolojärjestelmän kautta. Vapaaehtoinen varallaolo tapahtui parityöskentelynä ja siihen osallistui noin kymmenen yksikön työntekijää. Vuoden 2009 alusta alkaen varallaoloaikana (virka-ajan ulkopuolella) tehtävissä kotikäynneissä on käytössä henkilöstön turvatoimenpiteenä Securitaksen turvamiespalveluja. 6.3 Työnohjaus, työterveyshuolto ja tykytoiminta Henkilöstöllä oli mahdollisuus työnohjaukseen. Kaupunki on kilpailuttanut työnohjaajien ostopalvelut vuosina Ohjeistus koski myös vastaanottokeskuksen henkilöstöä. Työhyvinvoinnin tukeminen perustui Kajaanin kaupungin TYKY- linjauksiin ja toimintaan on varattu määrärahaa kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Yksikössä oli työntekijöiden valitsema tykytoimikunta, jossa oli edustus eri ammattiryhmistä. Henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Kajaanin kaupungin sopimusten mukaisesti Kainuun työterveyshuollon kautta. 7

8 6.4 Henkilöstön koulutus Vuoden 2010 aikana ei tehty toimintasuunnitelmassa mainittua yksikön koulutussuunnitelmaa. Vuoden 2010 aikana yksikkö on osallistunut Kajaanin keskushallinnon kehittämishankkeeseen, joka päättyi Lisäksi yksikössä aloitettiin oma kehittämishanke ajalle , jossa tavoitteena oli työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantaminen sekä luoda yksikköön selkeä organisaatiorakenne ja työprosessit. Hankkeen tarpeen taustalla olivat mm. erilaiset työtyytyväisyys- ja työstressikyselyjen tulokset. Hanke ja siinä tehtävä kehittämistyö saatiin hyvin liikkeelle, mutta osa asioista jäi vielä työstövaiheeseen. Hanketta jatketaan vuoden 2011 aikana. Koska yksikössä oli käynnissä em. organisaatioon ja työnkuviin liittyvä hanke, jonka prosessi oli vielä kesken, ei myöskään kehityskeskusteluja käyty. Yksikön henkilöstö osallistui paikkakunnalla järjestettäviin ja muualla järjestettäviin koulutuksiin. Henkilökuntaa osallistui mm seuraaviin koulutuksiin: Puhe- judo - hallitse vaativat asiakastilanteet, kaksi iltapäivää ja Kajaanissa (eri ammattiryhmiä osallistui), Lastensuojelun koulutuspäivä Kajaanissa (sosiaalityöntekijät), Vastaanottokeskuksen työristeily (sosiaaliohjaaja, ohjaaja, toimistosihteeri ja terveydenhoitaja), Valtakunnallinen tuberkuloosipäivä , Helsinki (terveydenhoitajat) ja Tuberkuloosikoulutusta Vastaanottokeskuksessa , Oulu (terveydenhoitajat), Työsuojelukoulutuspäivä (johtaja ja yksikön työsuojeluvastaava), ODL Kidutettujen kuntoutuspalvelut Mielen suojaa auttajille kaksi koulutuspäivää terveydenhuollon henkilöstölle 4.6. ja (terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja) ja yksi sosiaalialan henkilöstölle (sosiaalityöntekijät), KVTES koulutuspäivä (johtaja). Yksikkö järjesti kehittämishankkeen lisäksi oman sisäisen kahden iltapäivän mittaisen ODL Oulu/ kidutettujen kuntoutuspalvelujen toteuttaman koulutuksen aiheena Mielen suojaa auttajille. Koulutuksen ensimmäinen päivä oli , toinen päivä oli Psykiatrinen sairaanhoitaja aloitti vuoden kestävän koulutuksen Vakava traumatisoituminen ja sen hoito Oulu, ajalla , koulutukseen kuuluu myös ryhmätyöntyönohjaus. Yksikön kaksi sosiaalityöntekijää aloitti vuoden kestävät opinnot Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä (30 op) ajalla TAPAHTUMAT JA VIERAILUT Mikkelin maahanmuuttajapalvelun henkilökunta kävi tutustumassa Kajaanin yksikköön ja Kajaanin vastaanottokeskuksen ohjaajat tekivät tutustumismatkan Kemin vastaanottokeskukseen. 8

9 8. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen toiminta- ja asuttamismallissa keskuksen laajentamismahdollisuus on riippuvainen mm. kaupungin vuokra-asuntotilanteesta. Tarkempaa varautumissuunnitelmaa ei tehty vuoden 2010 aikana. 9. YHTEISTYÖ JA TIEDOTUS Kajaanin vastaanottokeskus teki yhteistyötä paikallisten hankkeiden, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tehtiin paikallisen ja valtakunnallisen tason sidosryhmäyhteistyötä. Maahanmuuttajapalvelut on mukana valtakunnallisessa Infopankkitoiminnassa ja yksi pakolaisohjaaja on paikallisen sivuston ylläpitäjä. Tiedottamisessa tavoitteena oli aktiivinen, avoin ja oikeasisältöinen tiedottaminen, jossa huomioitiin asiakkaiden yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvät seikat. 10. TUNNUSLUVUT 2010 Keskuksen paikkaluku 174,66 Kustannukset yhteensä ,37 Kustannukset/paikka/v ,63 Kustannukset/paikka/kk 1043,30 Kustannukset/paikka/vrk 34,30 Keskuksen majoitusvuorokaudet Majoitusvuorokaudet max Käyttöaste 91,86% Kustannukset/majoitusv/asiakas ,63 Kustannukset/majoituskk/asiakas 1 135,80 Kustannukset/majoitusvrk/asiakas 37,34 LIITE: Vastaanottokeskuksen talouden toteuma 2010, lähetetty erillisenä sähköpostina. Kajaanissa Eira Ojalehto johtaja

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Oleskeluluvan saaneen kuntaan siirtyminen. Tiina Järvinen, Maahanmuuttovirasto

Oleskeluluvan saaneen kuntaan siirtyminen. Tiina Järvinen, Maahanmuuttovirasto Oleskeluluvan saaneen kuntaan siirtyminen Tiina Järvinen, Maahanmuuttovirasto Kuntaan ohjaaminen Kotoutumislain 1386/2010 mukaan ELY-keskus vastaa: Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa?

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Kalle Myllymäki 18.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1. Maahanmuuton tilanne Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN Oulun malli vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus MYÖNTEINEN TURVAPAIKKAPÄÄTÖS VASTAANOTTOKESKUKSEN SOSIAALIPALVELUIDEN

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Turvapaikkahakijalasten ja nuorten tukipalvelut. Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam

Turvapaikkahakijalasten ja nuorten tukipalvelut. Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam Turvapaikkahakijalasten ja nuorten tukipalvelut Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta Alaikäisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Lappi kodiksi seminaari 5.10.2016 Jorma Pietiläinen Pudasjärven kuntasuunnitelma:

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset. Henna Leppämäki

Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset. Henna Leppämäki Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset Henna Leppämäki 11.10.2016 Asiakasmäärän kehitys Uudet asiakkaat 2016: Tammikuu: 33 Helmikuu: 36 Maaliskuu: 43 Huhtikuu: 34 Toukokuu: 34 Kesäkuu:

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti LAUSUNTO 1 (5) Oikeusministeriö Oikeushallinto-osasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö 31.5.2016 OM 7/33/2015 OM025:00/2015 TOIMIPAIKKA-ASETUS, OULUN OIKEUSAPUTOIMISTO Oikeusministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kunta ja kolmas sektori kotouttamisprosessissa OULU 9.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen

Lisätiedot

ELY-KESKUS - ESITYS PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTAPAIKOILLE. Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin ):

ELY-KESKUS - ESITYS PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTAPAIKOILLE. Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin ): Kunnanhallitus 264 22.08.2016 Valtuusto 52 29.08.2016 ELY-KESKUS - ESITYS PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA KUNTAPAIKOILLE Khall 22.08.2016 264 Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin 044 497

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN

LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN Sosiaali- ja terveyslautakunta 47 03.05.2016 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN 240/49.494/2016 SOSTERLA 47 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry esittää

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 15.11.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 143 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ.

RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. RAJOITTUNUT TOIMINTAKYKY, HENKILÖKUNNAN JA ASUKKAIDEN ROOLI TURVALLISUUSTYÖSSÄ. 10.12.2014 Seppo Tuominen 2 MEHILÄINEN Perustehtävä: Yhdessä luomme parempaa terveyttä ja hyvinvointia Visio: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Ranuan tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2016

Ranuan tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2016 1 Ranuan tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2016 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut - opinnot ja työelämä - työtoiminta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Alaikäisten vastaanotto kuntaanryhmäkodista

Alaikäisten vastaanotto kuntaanryhmäkodista Alaikäisten vastaanotto kuntaanryhmäkodista perheryhmäkotiin Kuntaliiton ajankohtaisseminaari 16.3.2016 1 Pekka Ihalainen ja Martta Blomqvist 2 lähde: Maahanmuuttoviraston internetsivut Alaikäisten, ilman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 18.12.2014

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot