KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros KAJAANI Puhelin Faksi KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin kaupunginhallitus uusi vastaanottokeskustoimintaa koskevan sopimuksen Kainuun TE- keskuksen kanssa Toiminnan ohjauksen siirryttyä Maahanmuuttovirastolle, uusittiin vastaanottokeskusta koskeva sopimus Migrin ja kaupungin välillä Kajaanin vastaanottokeskus jatkaa 150 paikkaisena yksikkönä ja toimintaa on kaupungin hallintojohtajan päätöksellä mahdollista laajentaa enintään 250 -paikkaiseksi. Yksikkö on perustettu vuonna Kajaanissa vastaanottokeskus on osa Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamispalveluiden järjestäminen. Kaupunginhallitus uusi kiintiöpakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen alkaen siten, että kaupungin vastaanottokiintiö on aikaisemman sadan henkilön sijaan 50 pakolaista vuosittain. Kiintiö sisältää aikaisemmasta poiketen myös Kajaanissa oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. 1.2 Toiminta Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan poikkeuksellinen mm. asiakasmäärän muutosten vuoksi. Yksikön paikkaluku vaihteli vuoden aikana paikan välillä ja asuntoja oli käytössä kappaletta. Kajaanin vastaanottokeskus on toiminut joulukuusta 2008 alkaen ns. transit- yksikkönä eikä siihen tehty muutosta vuoden 2010 aikana. Yksikön paikkamäärän pienentymisen ( alkaen 100 paikkaa) ja uusitun sopimuksen henkilöstömitoituksen vuoksi aloitettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön määrän tarkistamiseksi. Neuvottelut pidettiin ja Toiminnan supistumisesta johtuva epävarmuus vaikutti henkilöstön työssä jaksamiseen. Toimintavuoden aikana myönteisen oleskeluluvan Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaista sai peräti 71 henkilöä. Oleskeluluvan saaneet asiakkaat siirtyivät kuntaan Elykeskuksen tekemän kuntapaikkamenettelyn kautta. Vastaanottokeskuksessa ei otettu 1

2 käyttöön kesäkuussa 2010 tehdyn kuntaan sijoittamisen strategian mukaista ns. omaehtoisen muuton menettelyä. Asiakkaiden arjen sujumisen ja asumisen valvonta on hajasijoitusmallissa haasteellisempaa kuin laitosmallisessa asumisessa. Asiakkaiden asuminen vuokraasunnoissa sujui hyvin mm. sen perusteella, ettei poliisihälytyksiä tai muita viranomaisten toimenpiteitä vaativia häiriöilmoituksia vuoden aikana ole juuri tullut. Asuntojen tavanomaista suurempi kuluminen (asumistiheys, yhteisasuminen) on tullut selkeästi tuli esille asuntotarkastusten yhteydessä ja supistumisen yhteydessä tehtyjen asuntojen irtisanomisvaiheessa. Tämän vuoksi asuntojen kuntoa on seurattu säännönmukaisesti vuoden aikana. Asukastyytyväisyyskyselyä ei ole toistaiseksi tehty. 2. VUODEN 2010 TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yleisessä tavoitteessa - tuottaa asiakkaille toimintaa säätelevien lakien ja muiden säännösten sekä vastaanottotoiminnan valtakunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaiset palvelut onnistuimme hyvin. Asiakkaitten omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevina toimintoina saimme käyntiin säännöllisen suomen kielen opetuksen ja järjestimme ostopalveluna mm. yksinhuoltajaäitien ruokakursseja ostopalveluna. Painopistealueena vuodelle 2010 oli mainittu mm. se, että otetaan huomioon toiminnassa Umarek ohjelman tuomat muutokset, mutta kyseinen ohjelma ei tullut vielä käyttöön. Henkilöstön koulutussuunnitelmaa ei tehty. Vuoden 2010 toiminta oli talousarvion mukaista, talousluvut ovat kertomuksen lopussa. Erityisiä kuluja tuli asuntojen korjausremonteista, yhteensä noin ASIAKASMÄÄRÄT JA TILASTOLUKUJA Valtakunnallisen turvapaikkahakijamäärän muutokset näkyivät myös Kajaanin vastanottokeskuksen toiminnassa välisen ajan yksikön paikkamäärä oli 200, alkaen 150 ja alkaen 100. Asiakkaiden transit- vaihe lyheni, mutta päätöstä osa asiakkaista joutui odottamaan pitkään. Ns. Dublin- tapauksissa päätökset tulivat nopeasti, mutta asiakkaiden käännyttäminen vei aikaa. Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaille tuli vuoden aikana myönteisiä päätöksiä yhteensä 71. Toimintavuonna 2010 aikana vastaanottokeskukseen asiakasmäärä oli yhteensä 352, joista vastaanottokeskuksessa asuvia oli 333 ja yksityismajoituksessa 19 henkilöä. Asiakasmäärän muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna on seuraava vuosi/asiakas: 2006/ 379, 2007/418, 2008/627, 2009/435. Keskimääräinen majoitusaika keskuksessa oli vuonna vuorokautta (vuonna vuorokautta). 2

3 Vuonna 2010 asiakkaita oli 19 eri kansallisuudesta (vuonna 2009 kansallisuuksien määrä oli 33). Asiakkaista kymmenen suurinta kansallisuusryhmää olivat Somalia (57), Irak (17), Afganistan (13), Venäjä (10), Kongo (5), Kosovo (5),Angola (4) ja Eritrea (2). Kuntaan sijoitettavien oleskeluluvan saaneiden asiakkaiden määrä oli yhteensä 71 henkilöä. Aikaisempina vuosina kuntaan sijoitettujen määrä on ollut seuraava vuosi/henkilöä: 2006/20, 2007/35, 2008/ 42, 2009 /16. Oleskeluluvan saaneet asiakkaat siirtyivät kuntaan aikaisemman Ely- keskuksen tekemän kuntapaikkamenettelyn kautta. Kuntaan sijoitettavien määrä siis nousi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Syynä voidaan pitää Suomen turvapaikanhakijoiden suurta määrää vuoden aikana sekä osin sitä, että loppuvuodesta asiakkaita ei vastaanottokeskuksen valtakunnallisten supistusten johdosta saatu siirrettyä transit- vaiheen jälkeen odotusajan keskuksiin. Kuntaan siirtyminen Kajaanissa tapahtui edelleen kohtuullisen nopeasti. Kasvaneesta asiakasmäärästä huolimatta keskimääräinen odotusaika kuntapaikan ja oman asunnon saamiseen oli noin kaksi kuukautta Kajaanin vastaanottokeskus ei sijoittanut keskukseen muita kuin turvapaikanhakijoita. 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4.1 Asiakkaitten asuttaminen ja asumispalvelut Hajasijoitusmallisen keskuksen asiakkaitten käytössä oli Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuja kerrostalo- ja rivitaloasuntoja. Asunnot sijaitsivat eri puolilla kaupunkia. Asiakasmäärän vaihtelu oli vuonna 2010 poikkeuksellisen suuri. Asuntoja jouduttiin vuokraamaan ja irtisanomaan joskus lyhyelläkin varoitusajalla. Tämä oli mahdollista, koska yhteistyö kaupungin asunto-osakeyhtiön kanssa oli hyvä. Migrin ohjaus salli myös sen, että paikkaluvun muutoksissa voitiin toimia joustavalla ja tarkoituksenmukaisella aikataululla. Vuoden 2010 aikana asuntojen kunnon seurantaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Ohjaajien tekivät säännölliset asuntotarkastukset, joissa asuntojen kuntoa arvioitiin omana työnä, asunnoissa ilmenneet puutteet ja korjauskohteet kirjattiin heti ylös ja ilmoitettiin vuokranantajalle. Tällä toiminnalla on ollut selkeä myönteinen vaikutus asuntojen siisteyteen sekä siihen, että esim. mahdolliset kosteus- vesivahingot tulivat nopeammin esille. Vuoden 2010 aikana toteutettiin useita remontteja mm. asuntojen irtisanomisen johdosta ja tarkastuskäyntien havaintojen perusteella. Vuonna 2009 aloitettua tiivistä yhteistyötä asuntojen kunnon seurannassa yhteistyössä vuokranantajan kanssa jatkettiin. Vastaanottokeskus on vuokrannut alkaen yksityiseltä vuokranantajalta erillisen asunnon muista vastaanottokeskuksista Migrin Kuhmon yksikköön puhutteluun menevien turvapaikanhakijoiden yöpymistä varten. Ajalla asunnossa yöpyi yhtensä 128 henkilöä (keskimäärin 14,22 /kuukausi). Ajalla yöpyjiä oli 83 henkilöä, (keskimäärin 10,6 henkilöä/ kuukausi). Elokuun jälkeen yöpyvien asiakkaiden määrä väheni huomattavasti. Asunnon vähäisen käyttötarpeen ja valtakunnallisesti muuttuneen turvapaikanhakijoita koskevan kokonaistilanteen vuoksi erillinen asunto sanottiin irti 3

4 Kajaanin vastaanottokeskukselle tuli v.2010 pohjoisen yhteistyön hoitamisesta ylimääräistä vuokrakulua 6050,00 euroa. 4.2 Toimisto- ja muut tilat Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsivat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3. Näissä tiloissa työskentelivät kaikki maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella oli vuoden alussa käytössään kolme varastotilaa: erillinen varastotila toimiston kiinteässä yhteydessä, yksi toimiston välittömässä läheisyydessä ja yksi isompien tavaroiden varastotila etäämmällä keskustasta. Erillinen isompien tavaroiden varastotila jäi pois käytöstä ja sen tilalle vuokrattiin toimiston läheisyydestä uusi tila 11/2010 alkaen. Vuoden aikana sanottiin irti toimistotilojen kiinteässä yhteydestä vuokrattu pieni varastotila, joten alkaen varastotiloja jäi käyttöön kaksi. Toimistotiloissa tehtiin työsuojelutarkastus. Tarkastuksen perusteella on kirjattu toimenpiteiksi mm. seuraavaa: pyydetään selvitykset työpaikan rakenteissa olevista kosteus- ja homevaurioista sekä toimenpidesuunnitelma asian kuntoon saattamiseksi, toimenpideaikataulun mukaan vuokranantaja tulee tekemään kiinteistössä kevään 2010 aikana kuntokartoituksen ja PTS- suunnitelman. Kuntokartoituksen jälkeen selviää, mitä toimenpiteitä kiinteistössä tarvitaan. Yksikössä on päivitetty vaarojen ja haittojen arviointi kaupungin käytössä olevan lomakkeiden mukaisesti. Toimistolle on hankittu lisää lämpöpattereita huonelämpötilan parantamiseksi ja kesäkauden aikana käytössä on tuulettimia. Vuokranantaja tulee tarkastamaan rakennuksen ikkunat ja mahdollisesti vaihtamaan ne vuoden 2010 aikana. Vuokranantaja tulee puhdistamaan ilmanvaihtokanavat vuoden 2010 aikana. Toimenpiteissä mainitut asiat ovat osittain hoidettu vuoden 2010 aikana, mutta kaikkea mainittua ei ole saatettu loppuun. Työtä jatketaan edelleen. 5. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Asiakasmäärän muutoksista, asiakkaiden prosessin vaiheesta sekä keskuksessa olon pituudesta johtuen palveluja ja niiden laatua jouduttiin soveltamaan asiakkaitten tilanteen mukaisesti. Yksikössä asui transit- ja odotusvaiheessa olevia asiakkaita sekä jo oleskeluluvan saaneita asiakkaita eri pituisia aikoja. Tämän vuoksi asiakkaille annettiin käytännössä transit- vaiheen mukaisia palveluja ja loppuvuodesta enemmän myös ns. odotusajan vastaanottokeskuksen palveluja. 5.1 Ohjaus- ja neuvonta, siirrot ja yksityismajoitus Migrin puhuttelun jälkeen tapahtuvia asiakkaiden siirtoja odotusajan vastaanottokeskuksiin pyrittiin tekemään valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti aina, kun se oli mahdollista. Siirtoja voitiin toteuttaa paremmin alkuvuoden aikana. Siirroissa otettiin huomioon haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaitten ja perheiden elämätilanne. Heidän osalta siirron toteuttamisesta päätettiin asiakkaan moniammatillisen tiimin tekemän 4

5 tilannearvioinnin pohjalta. Loppuvuodesta asiakkaiden puhuttelun jälkeinen siirto toisiin yksiköihin lakkasi lähes kokonaan mm. siksi, että valtakunnallisen vastaanottokeskusten paikkamäärien laskemisen vuoksi tilaa muissakaan vastaanottokeskuksissa ei ollut. Yksityismajoitukseen liittyvissä asioissa yhteistyö muiden vastaanottokeskusten kanssa toimi erittäin hyvin. 5.2 Toimentulotuki Asiakkaat hakivat toimeentulotuen kirjallisella hakemuksella kuukausittain. Perustoimeentulotuen käsittelystä vastasivat toimistosihteerit ja sosiaaliohjaajat. Harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta päättivät sosiaalityöntekijät. Toimeentulotuen maksatus tapahtui Kajaanin kaupungintalon kassan kautta kaksi kertaa kuukaudessa. 5.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaitten tarvitsema tuki järjestettiin yksikön moniammatillisten tiimien kautta. Käytössä on ollut mm. yksikön oman psykiatrian erikoissairaanhoitajan ja tarvittaessa sosiaalityön ja lastensuojelun palvelut sekä muut tarpeelliset tukitoimet. Useat asiakasperheet ovat tarvinneet monenlaisia palveluja. Sen vuoksi sosiaalityötä on tehty yhdessä mm. päivähoidon, koulun, mielenterveys- ja muiden terveyspalveluiden, lastensuojelun, perhekotien, vammais- ja kehitysvammapalveluiden kanssa. Terveydenhoitajat sekä psykiatrian erikoissairaanhoitaja vastasivat turvapaikanhakijoiden lakisääteisistä terveystarkastuksista sekä muiden terveyspalveluiden tarpeen arvioinnista ja hoitoonohjauksesta. Laboratorio- ja röntgenpalvelut ostettiin Kainuun maakunta - kuntayhtymältä. Akuutti terveydenhoito toimi hyvin ja vuoden aikana tehtiin yhteistyötä maakunnan perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Asiakkaita ohjattiin myös Kidutettujen kuntoutuspalveluihin Ouluun. Muut turvapaikanhakijoiden lääkäripalvelut ostettiin yksityiseltä palveluntuottajalta. Lääkäripalvelut järjestettiin toimistolla ilta-aikoina noin kerran kuukaudessa. Lääkäri-iltojen vastaanoton työturvallisuudesta vastasi Securitaksen vartijapalvelu. 5.4 Opinto- ja työtoiminta sekä muu vapaa-ajantoiminta Työtoimintaa ei järjestetty systemaattisesti toimintavuoden aikana. Omat ohjaajat pystyivät järjestämään muutamille yksittäisille asiakkaille lyhytaikaisia työtoimintakokeiluja lähinnä kirpputoreille tai kierrätyskeskuksiin. Asiakkaiden omaehtoinen työllistyminen vaikeutui lakimuutoksen jälkeen (työnteko-oikeus vasta 6 kk:n maassaolon jälkeen jos ei ole passia). Opintotoiminnan järjestämisestä tehtiin sopimus Kajaanin kansalaisopiston (Kaukametsä) kanssa. Toimintavuoden aikana opisto järjesti yhteensä 10 suomen kielen kurssia. 5

6 Kurssijakso oli neljän viikkoa, jona aikana oli 12 kokoontumiskertaa ja opetusta tuli yhteensä 24 tuntia/ asiakas. Kursseista yhdeksän oli alkeiskurssia ja yksi jatkokurssi. Vastaanottokeskuksen henkilöstö järjesti lisäksi kurssilaisille vielä yhden ns. infoviikon, jonka aikana kurssilaiset saivat esittää kysymyksiä heille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Osallistumisprosentti kursseille oli keskimäärin 92,1 % ja osallistumistodistuksen sai noin 100 turvapaikanhakijaa. Kurssille osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen eikä asiakkaita siirretty toiseen vastaanottokeskukseen kesken kurssin. Asiakkaat olivat tyytyväisiä opetukseen ja yhteistyö opiston kanssa oli erittäin hyvää. Omien suomen kielen kurssien lisäksi asiakkaita ohjattiin osallistumaan itsenäisesti järjestöjen ja hankkeiden toimintaan. Asiakkaat olivat eniten mukana erilaisissa liikuntaharrastuksissa, kuten jalkapallossa, mutta muutama osallistui myös taide- ja kulttuuriprojekteihin. Uusille asiakkaille annettiin muutamia uimalippuja, jotta he voivat käydä tutustumassa uimahallin toimintaan. Vastaanottokeskus osti asiakkailleen Kainuun Martta yhdistykseltä kaksi kurssia. Toinen oli ensisijaisesti miehille tarkoitettu Arjen hallinta kurssi ja toinen naisille suunnattu kurssi, jossa opetettiin laittamaan suomalaisista elintarvikkeista täysipainoista ruokaa lapsille Tulkkauspalvelut ja oikeudellinen neuvonta sekä lakimiespalvelut Tulkkipalvelut ostettiin Kainuun hankintarenkaan kilpailuttamalta Semantix Lingua Nordica Oy:ltä, jonka kanssa on solmittu alueellinen tulkkipalvelusopimus vuoteen 2010 loppuun saakka. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste oli etätulkkauksessa. Turvapaikkaprosessiin liittyvän oikeudellinen apu ja neuvonta sekä lakimiespalvelut ostettiin pääsääntöisesti Pakolaisneuvonnan Oulun toimiston kautta, mutta enenevässä määrin myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Lakimiehen ja asiakkaan väliset neuvottelu järjestettiin yleensä neuvottelupuheluna Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden toimistossa. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakiasioissa asiakkaat ohjattiin käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja. Kajaanin vastaanottokeskus ei kilpailuttanut oikeusapupalveluja toimintavuoden aikana. Odotimme valtakunnallista linjausta asian hoitamiseksi, jotta asiakkaat saisivat palvelut pääosin yhdenmukaisella tavalla vastaanottokeskuksesta riippumatta. 6. HENKILÖSTÖ 6.1 Henkilöstö määrä ja rakenne Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Vuoden 2010 talousarvioissa koko henkilökunnan määrä yksikössä oli yhteensä 22. Vastaanottokeskuksen talousarvioon heistä oli sijoitettu 13,8 paikkaluvun ollessa

7 Henkilöstön rakenne oli alkaen seuraava: 1 johtaja (80% henkilöstömenosta), 1,5 toimistosihteeriä, 1,5 terveydenhoitajaa, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaaja ja 6 pakolaisohjaajaa. Vastaanottokeskuksen henkilöstömäärää oli yksikön paikkalukuun nähden ja vuoden 2010 alussa voimaassa olevan sopimuksen mukainen. Sopimuksen mukaan henkilöstön määrä olisi ollut mahdollista nostaa 16 henkilöön, kun yksikön paikkaluku oli 250. Vaikka yksikön paikkaluku oli 250 ajalla , oli henkilöstön määrä ko. aikana 13,8 henkilöä. Yksikköön oli palkattu yksi ohjaaja perhevapaan sijaisuuteen ajalle , jonka jälkeen ohjaajan sijaisuutta ei enää täytetty ja henkilöstöä jäi 12,8 työhön. Terveydenhoitajan resurssi väheni vielä 0,5 henkilöä alkaen, jonka jälkeen henkilöstöä oli yhteensä 12,5. Migrin antaman henkilöstömitoitusluonnoksen mukaan 150- paikkaisessa asumispohjaisessa yksikössä voi olla henkilökuntaa yhteensä 11 henkilöä. Kun yksikön paikkaluku pieneni paikkaan, aloitettiin neuvottelut henkilöstön määrän vähentämiseksi. Yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvotteluiden osana Migrille esitettiin vastaanottokeskuksen henkilöstön vähennyssuunnitelma. Suunnitelma tehtiin alkaen. Hyväksytyn suunnitelman mukaan vastaanottokeskuksen henkilöstön määrä on alkaen 10,3 ja alkaen 9,3 henkilöä. 6.2 Työaika ja varallaolo Henkilöstö teki päivätyötä. Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys järjestettiin ns. varallaolojärjestelmän kautta. Vapaaehtoinen varallaolo tapahtui parityöskentelynä ja siihen osallistui noin kymmenen yksikön työntekijää. Vuoden 2009 alusta alkaen varallaoloaikana (virka-ajan ulkopuolella) tehtävissä kotikäynneissä on käytössä henkilöstön turvatoimenpiteenä Securitaksen turvamiespalveluja. 6.3 Työnohjaus, työterveyshuolto ja tykytoiminta Henkilöstöllä oli mahdollisuus työnohjaukseen. Kaupunki on kilpailuttanut työnohjaajien ostopalvelut vuosina Ohjeistus koski myös vastaanottokeskuksen henkilöstöä. Työhyvinvoinnin tukeminen perustui Kajaanin kaupungin TYKY- linjauksiin ja toimintaan on varattu määrärahaa kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Yksikössä oli työntekijöiden valitsema tykytoimikunta, jossa oli edustus eri ammattiryhmistä. Henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Kajaanin kaupungin sopimusten mukaisesti Kainuun työterveyshuollon kautta. 7

8 6.4 Henkilöstön koulutus Vuoden 2010 aikana ei tehty toimintasuunnitelmassa mainittua yksikön koulutussuunnitelmaa. Vuoden 2010 aikana yksikkö on osallistunut Kajaanin keskushallinnon kehittämishankkeeseen, joka päättyi Lisäksi yksikössä aloitettiin oma kehittämishanke ajalle , jossa tavoitteena oli työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantaminen sekä luoda yksikköön selkeä organisaatiorakenne ja työprosessit. Hankkeen tarpeen taustalla olivat mm. erilaiset työtyytyväisyys- ja työstressikyselyjen tulokset. Hanke ja siinä tehtävä kehittämistyö saatiin hyvin liikkeelle, mutta osa asioista jäi vielä työstövaiheeseen. Hanketta jatketaan vuoden 2011 aikana. Koska yksikössä oli käynnissä em. organisaatioon ja työnkuviin liittyvä hanke, jonka prosessi oli vielä kesken, ei myöskään kehityskeskusteluja käyty. Yksikön henkilöstö osallistui paikkakunnalla järjestettäviin ja muualla järjestettäviin koulutuksiin. Henkilökuntaa osallistui mm seuraaviin koulutuksiin: Puhe- judo - hallitse vaativat asiakastilanteet, kaksi iltapäivää ja Kajaanissa (eri ammattiryhmiä osallistui), Lastensuojelun koulutuspäivä Kajaanissa (sosiaalityöntekijät), Vastaanottokeskuksen työristeily (sosiaaliohjaaja, ohjaaja, toimistosihteeri ja terveydenhoitaja), Valtakunnallinen tuberkuloosipäivä , Helsinki (terveydenhoitajat) ja Tuberkuloosikoulutusta Vastaanottokeskuksessa , Oulu (terveydenhoitajat), Työsuojelukoulutuspäivä (johtaja ja yksikön työsuojeluvastaava), ODL Kidutettujen kuntoutuspalvelut Mielen suojaa auttajille kaksi koulutuspäivää terveydenhuollon henkilöstölle 4.6. ja (terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja) ja yksi sosiaalialan henkilöstölle (sosiaalityöntekijät), KVTES koulutuspäivä (johtaja). Yksikkö järjesti kehittämishankkeen lisäksi oman sisäisen kahden iltapäivän mittaisen ODL Oulu/ kidutettujen kuntoutuspalvelujen toteuttaman koulutuksen aiheena Mielen suojaa auttajille. Koulutuksen ensimmäinen päivä oli , toinen päivä oli Psykiatrinen sairaanhoitaja aloitti vuoden kestävän koulutuksen Vakava traumatisoituminen ja sen hoito Oulu, ajalla , koulutukseen kuuluu myös ryhmätyöntyönohjaus. Yksikön kaksi sosiaalityöntekijää aloitti vuoden kestävät opinnot Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä (30 op) ajalla TAPAHTUMAT JA VIERAILUT Mikkelin maahanmuuttajapalvelun henkilökunta kävi tutustumassa Kajaanin yksikköön ja Kajaanin vastaanottokeskuksen ohjaajat tekivät tutustumismatkan Kemin vastaanottokeskukseen. 8

9 8. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen toiminta- ja asuttamismallissa keskuksen laajentamismahdollisuus on riippuvainen mm. kaupungin vuokra-asuntotilanteesta. Tarkempaa varautumissuunnitelmaa ei tehty vuoden 2010 aikana. 9. YHTEISTYÖ JA TIEDOTUS Kajaanin vastaanottokeskus teki yhteistyötä paikallisten hankkeiden, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tehtiin paikallisen ja valtakunnallisen tason sidosryhmäyhteistyötä. Maahanmuuttajapalvelut on mukana valtakunnallisessa Infopankkitoiminnassa ja yksi pakolaisohjaaja on paikallisen sivuston ylläpitäjä. Tiedottamisessa tavoitteena oli aktiivinen, avoin ja oikeasisältöinen tiedottaminen, jossa huomioitiin asiakkaiden yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvät seikat. 10. TUNNUSLUVUT 2010 Keskuksen paikkaluku 174,66 Kustannukset yhteensä ,37 Kustannukset/paikka/v ,63 Kustannukset/paikka/kk 1043,30 Kustannukset/paikka/vrk 34,30 Keskuksen majoitusvuorokaudet Majoitusvuorokaudet max Käyttöaste 91,86% Kustannukset/majoitusv/asiakas ,63 Kustannukset/majoituskk/asiakas 1 135,80 Kustannukset/majoitusvrk/asiakas 37,34 LIITE: Vastaanottokeskuksen talouden toteuma 2010, lähetetty erillisenä sähköpostina. Kajaanissa Eira Ojalehto johtaja

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja.

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. SOPIMUSTEN NEUVOTTELUTILANNE TAUSTALLA Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Kajaanin kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo: s. 2 1. Toiminnan taustaa s. 3 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot s. 3 1.2. Kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa 1 Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2011 KV 69 Pentti Kettusen esittämän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Asiaankuuluvia käsitteitä maahanmuuttaja - yleiskäsite, joka koskee eri perustein maasta toiseen muuttavia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut 5 4.1

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat vuosina 2011 2013 ja 1.1.-30.6.2014

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat vuosina 2011 2013 ja 1.1.-30.6.2014 TILASTOKATSAUS 2014/1 Vastaanottoyksikkö 15.7.2014 VASTAANOTTOASIAT 1.1. 30.6.2014 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2014 ensimmäisen puolivuotiskauden

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys Siirtolaisuusinstituutti 23.4.2014 Maahanmuuttopäällikkö Varsinais-Suomi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään TILASTOKATSAUS 2012 Vastaanottoyksikkö 8.3.2013 VASTAANOTTOYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2012 tunnuslukuja. Katsauksessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2007 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2007 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintasuunnitelma 2006 1 YLEISTÄ 2 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 5 3 VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 5 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2006 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Oleskeluluvan saaneen kuntaan siirtyminen. Tiina Järvinen, Maahanmuuttovirasto

Oleskeluluvan saaneen kuntaan siirtyminen. Tiina Järvinen, Maahanmuuttovirasto Oleskeluluvan saaneen kuntaan siirtyminen Tiina Järvinen, Maahanmuuttovirasto Kuntaan ohjaaminen Kotoutumislain 1386/2010 mukaan ELY-keskus vastaa: Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden

Lisätiedot

SPR Hämeen piirin vastaanottokeskustoiminta. Forssa 17.9.2015. Ari Saarinen Valmiuspäällikkö

SPR Hämeen piirin vastaanottokeskustoiminta. Forssa 17.9.2015. Ari Saarinen Valmiuspäällikkö SPR Hämeen piirin vastaanottokeskustoiminta Forssa 17.9.2015 Ari Saarinen Valmiuspäällikkö Tilanne Suomessa Turvapaikanhakijoita tuli vuonna 2014 Suomeen 3651, vuonna 2015 tilanne 6.9. mennessä 7974 hakijaa

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015

Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015. Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla 557/042/2015 Kunnanhallitus 187 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 73 26.10.2015 Kiintiöpakolaisten vastanottaminen Pihtiputaalla Kunnanhallitus 19.10.2015 187 557/042/2015 Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Arjen kokemuksia Konnunsuo ja nuorisotila

Arjen kokemuksia Konnunsuo ja nuorisotila Arjen kokemuksia Konnunsuo ja nuorisotila Kanuuna seminaari Kuopio 12.-13.11.-15 Missä mennään tällä hetkellä maahanmuutoluvuissa (Saimaan alue) Vireille tulleet turvapaikkahakemukset vuonna 2015 26.10

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään TILASTOKATSAUS 2013/1 Vastaanottoyksikkö 3.2.2013 VASTAANOTTOASIAT VUONNA 2013 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2013 tunnuslukuja. Katsauksessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa?

Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Hankerahoituksesta potkua miltä näyttää maahanmuutto Varsinais-Suomessa? Kalle Myllymäki 18.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1. Maahanmuuton tilanne Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN Oulun malli vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus MYÖNTEINEN TURVAPAIKKAPÄÄTÖS VASTAANOTTOKESKUKSEN SOSIAALIPALVELUIDEN

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Turvapaikkahakijalasten ja nuorten tukipalvelut. Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam

Turvapaikkahakijalasten ja nuorten tukipalvelut. Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam Turvapaikkahakijalasten ja nuorten tukipalvelut Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta Alaikäisten

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti

Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa. Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa Kaisa Kannuksela Vastaanottotoiminnan suunnittelija Suomen Punainen Risti Taustaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan jokaisella kotimaassaan

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015

Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kuntoutuksen näkymät muuttuvassa yhteiskunnassa Tiina Huusko Kuntoutuspäällikkö 21.1.2015 ja 22.1.2015 Kelan kuntoutustoiminta Lain mukaan järjestettävä vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus vaikeavammaisten

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat ja majoituspaikat vuosina 2008 2011

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat ja majoituspaikat vuosina 2008 2011 TILASTOKATSAUS 2011 Vastaanottoyksikkö 29.2.2012 VASTAANOTTOYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2011 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2011 tunnuslukuja.

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut

Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut Toiminta-ajatus Asiakkaat ja Palvelut TOIMINTA-AJATUS Mäntän Palvelukoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista ja tuettua asumista eriikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä jatkokuntoutusta

Lisätiedot

Rovaniemen vastaanottokeskuksen naistenkerho yhteisöllisenä työnä

Rovaniemen vastaanottokeskuksen naistenkerho yhteisöllisenä työnä Rovaniemen vastaanottokeskuksen naistenkerho yhteisöllisenä työnä 18.1.2011 Paula Lauhamaa ja Katja Junnila SPR ROVANIEMEN VASTAANOTTOKESKUS 18.1.2011 Paula Lauhamaa SPR Rovaniemen vastaanottokeskus Turvapaikanhakija:

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN

LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN Sosiaali- ja terveyslautakunta 47 03.05.2016 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN 240/49.494/2016 SOSTERLA 47 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry esittää

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Alaikäisten vastaanotto kuntaanryhmäkodista

Alaikäisten vastaanotto kuntaanryhmäkodista Alaikäisten vastaanotto kuntaanryhmäkodista perheryhmäkotiin Kuntaliiton ajankohtaisseminaari 16.3.2016 1 Pekka Ihalainen ja Martta Blomqvist 2 lähde: Maahanmuuttoviraston internetsivut Alaikäisten, ilman

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015

Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus. Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Kotouttamisen ajankohtaiskatsaus Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Rovaniemen MAKO-verkoston kokous 27.8.2015 Hallitusohjelma keskeiset maahanmuuttopolitiikan linjaukset Hallitus kannustaa avoimeen

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Ilman huoltajaa Suomeen tulleet turvapaikanhakijat Espoossa 15.1.2016

Ilman huoltajaa Suomeen tulleet turvapaikanhakijat Espoossa 15.1.2016 Ilman huoltajaa Suomeen tulleet turvapaikanhakijat Espoossa 15.1.2016 Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 1.9.2011

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot