KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Asumispalvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastustoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut 9 5. Henkilöstö Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys Varautuminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Tiedotus ja suvaitsevaisuustyö Lopuksi Tunnusluvut Talouden toteuma

3 1. YLEISTÄ Kajaanissa vastaanottokeskus on osa Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamistoimenpiteiden järjestäminen. Kulunut vuosi sisälsi yksikössä useita muutoksia. Yksikössä tapahtui yllättäen johtajan vaihdos maaliskuussa, edellisen pitkäaikaisen johtajan irtisanouduttua vuoden vaihteessa Kajaanin kaupunginhallitus sanoi joulukuussa 2008 vastaanottokeskusta koskevan sopimuksen irti ja uusien neuvottelujen aloittaminen siirtyi vuodelle Valtakunnallisen turvapaikanhakijamäärän nousi voimakkaasti vuoden loppupuolella. Sen johdosta Kajaanin vastaanottokeskusta laajennettiin 180 paikkaiseksi, laajennus on voimassa toistaiseksi. Samalla Kajaani alkoi toimia pelkästään transit- vastaanottokeskuksena. Maahanmuuttohallinnon valtakunnallinen organisaatiomuutos - vastuuministeriön vaihtuminen työministeriöstä sisäasianministeriöksi vuoden 2008 alussa - ei tuonut suuria muutoksia vastaanottokeskustyön ohjaukseen vuoden aikana. Vuoden aikana alettiin valmistella toista muutosta, jossa vastaanottokeskuksen ohjaus tulisi siirtymään maahanmuutto-osastolta maahanmuuttovirastolle. Maahanmuuttoviraston edustajat kävivät vierailulla Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa / vastaanottokeskuksessa Kajaanin vastaanottokeskus osallistui aktiivisesti Oravaisten vastaanottokeskuksen hallinnoimaan LATU hankkeeseen, jossa työstettiin vastaanottokeskustyön valtakunnallista laatujärjestelmää. Vuonna 2007 päättyneen BMV projektin (Becoming More Visible projekti) materiaalin hyödyntäminen jäi vähäiseksi Kajaanissa. Tähän vaikutti mm. vastaanottokeskuksen rakenne ja siitä johtuvat erilaiset toimintamallit esim. alkuinfojen järjestämisessä. BMV projektin myötä kehitetty ja Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämä henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistui kolme henkilöä. Henkilöstön koulutuksen osalta painopisteenä oli sen lisäksi pakolaisohjaajien ( 5 henkilöä) oppisopimuksena suorittamat Lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinnot. Turvapaikanhakijoiden työtoiminnan ja työllistymisen kehittämiseen ja edistämiseen ei vuoden aikana kyetty panostamaan suunnitellulla tavalla. Moniammatillista tiimityötä pyrittiin toteuttamaan, mutta toimintamallin aktiivisempi käyttöönotto asiakastyössä vaatii edelleen yhteistyötaitojen kehittämistä yksikössä. 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Turvapaikanhakijoiden asuttaminen on järjestetty Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuihin kerrostalo- ja rivitalo asuntoihin. Käytössämme oli yhteensä 34 vuokra-asuntoa eli asuntojen määrä on noussut kuudella v Kahdessa asunnossa on ns. 10 inva- asiakkaille varattua paikkaa. 3

4 Vastaanottokeskus on 150 paikkainen ja alkaen 180 -paikkainen. Asuntopaikat jakautuivat marras- joulukuulle saakka joustavasti ns. transit asiakkaille (noin 60 paikkaa) ja loput (noin 90 paikka) ns. normaalissa turvapaikkaprosessissa oleville asiakkaille. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella on käytössään 100m2 kokoinen varastotila sekä erillinen luokkatila kaupungin keskustassa. 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaita ovat vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin merkityt turvapaikanhakijat. Asiakkaat olivat turvapaikkaprosessinsa eri vaiheissa. Toimintavuoden loppupuolelle saakka keskuksessa oli sekä transit- että normaaliprosessissa olevia asiakkaita. Kajaanin vastaanottokeskukseen siirrettiin ne asiakkaat, joiden turvapaikkapuhuttelu oli sovittu suoritettavaksi maahanmuuttoviraston Kainuun alueyksikössä Kuhmossa. Siirtoja tuli ensisijaisesti Helsingin vastaanottokeskuksesta. Turvapaikkapuhuttelun jälkeen osa näistä asiakkaista siirrettiin johonkin toiseen vastaanottokeskukseen ja osa jäi asumaan Kajaanin vastaanottokeskukseen Vuoden lopussa vastaanottokeskus alkoi toimia pelkästään transit- keskuksena ja joulukuusta alkaen kaikki puhutellut asiakkaat siirrettiin muihin vastaanottokeskuksiin. Joillakin vastaanottokeskuksen asiakkailla oli mm. mielenterveysongelmia tai muita syitä, jonka vuoksi siirrot toisiin vastaanottokeskuksiin eivät olleet mahdollisia. Kajaani majoitti tilapäisesti myös muista (lähinnä Rovaniemi, Oulu ja Kemi) vastaanottokeskuksista Kuhmon puhutteluun matkaavia turvapaikanhakijoita. Toimintavuonna 2008 vastaanottokeskukseen sijoitettujen turvapaikanhakijoiden kokonaismäärä oli 627 henkilöä. Asiakasmäärässä oli nousua aikaisempiin vuosiin verrattuna, asiakkaita oli v henkilöä ja v henkilöä. Loppuvuodesta Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän nousu vaikutti myös Kajaanin toimintaan ja paikkaluku nostettiin joulukuussa 180 :een. Vuodenvaihteessa asiakkaita oli majoitettuna noin 200 eli toimimme ylipaikoilla kuten muutkin Suomen vastaanottokeskukset. Kajaanin vastaanottokeskus ei ole sijoittanut asiakaspaikoilleen muita kuin turvapaikanhakijoita. Toimintavuoden aikana kuntaan sijoitettavien asiakkaiden määrä oli yhteensä 42 henkilöä. Vuosiin 2006 (20 henkilöä) ja 2007 (35 henkilöä) verrattuna nousua oli jonkin verran. Suurin osa haki ja sai kuntapaikan Kajaanista. Muutto kuntaan tapahtui nopeammin kuin valtakunnallisesti keskimäärin (ka. 81 vrk), joskin jonkin verran hitaammin kuin aikaisempina vuosina. Kuntapaikkapäätökseen saannista kuntaan muuttoon kului 60 vuorokautta ( v vuorokautta). Yksityismajoituksessa oli vuoden aikana 19 henkilöä ( ja henkilöä). Vuonna 2008 asiakkaita oli 35 eri kansallisuudesta, joista asiakasmääriltä kymmenen suurinta kansallisuus ryhmää olivat Irak (204), Somalia (158), Venäjä (51), Afganistan (50), Iran (22), Valko-Venäjä (14), Turkki (13), Kamerun (11), Nigeria (11) ja Algeria (10). 4

5 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Vastaanottokeskuksen palveluiden tuottamiseen osallistuivat yksikön kaikki tiimit ja työntekijät tehtävänkuviensa ja työnjakojen mukaisesti. Lisäksi osa palveluista hankittiin ostopalvleluna. 4.1 Sosiaalipalvelut Maahanmuuttajapalveluissa työskenteli yhteensä kolme sosiaalityöntekijää ja yksi vs. sosiaalityöntekijä, jotka muodostivat sosiaalityön tiimin. Kolmella vakituisella sosiaalityöntekijällä oli kelpoisuuslain vaatiman sosiaalityöntekijän pätevyys. Vastaanottokeskuksen budjetissa oleva johtavan sosiaalityöntekijän virkaa hoidettiin sijaisjärjestelyillä siten, että vs. sosiaalityöntekijän työajasta 50 % oli käytettävissä asiakastyöhön. Sosiaalityön tiimi vastasi (kiintiöpakolaisten sosiaalipalveluiden lisäksi) myös turvapaikanhakijoiden tarvitsemista sosiaalipalveluista yksikön työnjaon mukaisesti. Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut järjestettiin sekä sosiaalityön tiimissä että ohjaus- ja neuvontatiimissä. Turvapaikanhakijalle ei automaattisesti nimetty omaa sosiaalityöntekijää, mutta sosiaalityöntekijän palvelut olivat tarvittaessa asiakkaan käytettävissä. Sosiaalityöntekijöiden avoin vastaanotto pidettiin kerran viikossa. Ohjaus- ja neuvontatiimissä työskenteli kaksi sosiaaliohjaajaa, jotka työnjakojen mukaisesti vastasivat osasta turvapaikanhakijoiden tarvitsemia sosiaaliturvaan, työhön, yksityismajoitukseen, turvapaikkaprosessiin yms. seikkoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Sosiaalityöntekijät vastasivat tarvittaessa turvapaikanhakijoiden harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Muilta osin turvapaikanhakijoiden kirjallisen toimeentulotuen käsittelystä vastasi työnjaon mukaisesti toimistosihteerit ja sosiaaliohjaajat. Työnjaon selkiinnyttämistä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden välillä pyrittiin tekemään eri yhteyksissä. Vuodelle 2008 asetettuihin moniammatillisen työskentelyn sujuvan käyttöönoton ja asiakastyön sisällöllisen kehittämisen tavoitteisiin ei sosiaalityön osalta kyetty panostamaan suunnitellulla tavalla. Sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa olivat sosiaalityön tukea tarvitsevat lapsiperheet, moniongelmaiset ja/tai mielenterveysongelmista kärsivät perheet sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä ja siihen liittyvää lastensuojelun avohuollon tukitoimia tarvitseva asiakasperheet. Lastensuojelun kokonaisvastuu on Kainuun maakunta kuntayhtymän lastensuojelulla. Kuntayhtymän sosiaalityöntekijät toimivat tarvittaessa maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityön tiimin konsultteina ja yhteistyökumppaneina. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijät toimivat maakunnan lastensuojelutyöntekijöiden työparina. Jo sujuvaa yhteistyötä pyrittiin edelleen kehittämään maakunnan kanssa ja huomioitiin voimaan tulleen uuden lastensuojelulain vaatimukset. Sosiaalityön tiimi teki yhteistyötä päivähoidon ja koulun koordinaattoreiden kanssa ja osallistui säännöllisesti koulujen oppilashuoltotyöhön. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimi kolme terveydenhoitajaa sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset oli jaettu perhekunnittain terveydenhoitajille. Jokainen vastasi oman perhekuntansa terveydenhuollosta, johon sisältyi myös terveydenhoitajan tehtävät äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden osalta. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistui myös päivystysvastaanottotyöhön. Perhevalmennuksen kehittäminen yhteistyössä sosiaalityön tiimin kanssa jäi toteutumatta mm. asiakastyön määrän ja muiden työkiireiden vuoksi. 5

6 Toimintavuonna turvapaikanhakijoiden määrä oli jatkuvassa nousussa. Asiakkaat olivat edellisten vuosien tavoin sairaita ja traumatisoituneita. Kajaanin Vastaanottokeskus alkoi toimia pääasiassa transitkeskuksena. Migrin puhutteluaikojen pidentyessä transitvaiheen asiakkuudet venyivät ja kaikkien vastaanottokeskusten asiakaspaikkojen täyttyessä jatkosiirrot toisiin keskuksiin pysähtyivät. Puhutteluajan pitkä odottaminen heikensi asiakkaiden kokemaa psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa. Uutena ilmiönä aikaisempiin vuosina verrattuna tulivat alkoholisoituneet asiakkaat. Erityishuomiota tarvitsevina voidaan mainita myös lapset, joiden erityistarpeet aiheutuivat pääasiassa vanhempien mielenterveys- ja jaksamattomuusongelmista. Myös lapsilla ja nuorilla itsellään oli traumoja, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Moniammatillisen tiimityön hyödyntäminen, erityistä tukea tarvitseville suunnattu työparityö sekä psykiatrisen sairaanhoitajan tekemä työ vähensi asiakkaiden psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Hary-työryhmän tehostettu perhetyö vähensi myös osaltaan asiakkaiden sairaalahoidon tarvetta. Näin ollen haasteellisiakin mm. mielenterveysongelmaisia ja traumatisoituneita asiakkaita ja perheitä saatiin hoidettua vastaanottokeskuksen oman henkilöstön voimin tiimityönä. Akuutin psyykkisen tilan arvioinnit pystyttiin toteuttamaan vastaanottokeskuksessa virka-aikana. Turvapaikanhakijoiden lisääntyneen määrän vuoksi ensimmäinen vastaanottava keskus ei ehtinyt aina ottaa thorax-kuvaa asiakkaista ennen siirtoa. Muutama tuberkuloositapaus tuli esille toimintavuoden aikana. Myös muissa vastaanottokeskuksissa huomattiin sama ongelma. Lääkäripalvelut ostettiin ostopalveluna. Psykiatri ja yleislääkäri pitivät vastaanottoa päivän n. kerran kuukaudessa. Psykiatri sanoi sopimuksensa irti loppuvuodesta. Vuoden ajan oli jatkuvasti tiivistä yhteistyötä maakunnan erikoissairaanhoidon sekä terveyskeskuspalveluiden kanssa. Kidutettujen kuntoutuspalveluihin Ouluun ohjattiin kidutettuja asiakkaita. 4.3 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelutiimiin kuuluivat kaikki maahanmuuttajapalveluiden pakolaisohjaajat sekä sosiaaliohjaajat. Henkilöstön jakautuminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5. Koska olemme ns. hajasijoitusvastaanottokeskus, toimintamallimme on joiltakin osin laitosmallista poikkeava. Asiakkaat tulevat itse asioimaan pääasiassa toimistolle. Vastaanottokeskuksen Respa eli neuvontapiste sijaitsee toimistolla. Respassa työskenteli yksi toimistosihteeri ja sijaisuus hoidettiin tulipalvelutiimistä. Respa on avoinna virka-ajalla erikseen määriteltyinä aikoina. Toimintamallissamme Respa eli vastaanottomme ei toimi sellaisena asiakaspalvelupisteenä, jossa hoidettaisiin laajemmin asiakkaiden asioita. Respassa mm. neuvottiin ja ohjattiin asiakkaita monissa eri asioissa, ohjattiin tarvittaessa eteenpäin ja tehtiin/otettiin tarvittavat ajanvarauspyynnöt sekä hoidettiin lakimiehen tapaamiseen liittyvät käytännön asiat. Pakolaisohjaajat vastaavat mm. asiakkaiden vastaanotosta ja siirroista, majoituksesta, asuntojen kalustamisesta ja siihen liittyvistä hankinnoista ja asumisen ohjaamisesta kokonaisuudessaan. Asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus- ja neuvontapalvelu turvattiin siten, että jokaiselle asiakkaalle oli nimetty oma ohjaaja. Ohjaajat vastasivat omien asiakkaittensa kokonaisvaltaisesta ohjaustyöstä. He tapasivat asiakkaitaan tarpeen mukaan ja ohjasivat asiakkaita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin yksikön toimintamallin mukaisesti. Tapaamiset toteutuivat ajanvarauksella ja niissä oli tarvittaessa myös tulkkaus. Ohjaajan avoin vastaanotto oli joka päivä ja sen pitämiseen osallistuivat kaikki ohjaajat. 6

7 4.4. Asumispalvelut Asumispalveluiden osalta toimintaa ohjasi lähes koko vuoden yleisjako ns. transit -asiakkaiden ja normaaliprosessissa olevien asiakkaiden asumispalveluihin. Tavoitteena oli asuntojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Transit- asuntojen asukastiheys pidettiin muita suurempana johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Asuttamisessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto. Järjestelyillä kyettiin ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita. Asiakkaiden ohjauksessa kiinnitettiin huomiota paloturvallisuuteen, energiasäästöön ja asuntojen siisteyteen sekä yleisiin asumisohjeisiin liittyviin asioihin. Asukkaita rohkaistiin ilmoittamaan mahdollisista vioista välittömästi henkilökunnalle suurempien vahinkojen välttämiseksi. Asuntojen siivouksesta kunnossa pidosta vastasivat pääsääntöisesti asukkaat itse. Toimintavuonna aloitettiin säännönmukaiset asuntojen kuntotarkastukset ja tarvittaessa tehtiin asuntojen suursiivoukset. Suursiivoukset toteutettiin ostopalveluna. Asuntojen kuntoseurantaa tullaan edelleen kehittämään vuoden 2009 aikana yhteistyössä vuokranantajan kanssa. 4.5 Opintotoiminta Toimintavuoden aikana opintotoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Opetus järjestettiin ostopalveluna vastaanottokeskuksen vuokraamassa opetustilassa. Opetuksen järjestämisessä oli alkuvuodesta tauko, koska opetuksen järjestäjällä oli vaikea löytää opettajaa. Käytössämme oli kolme eri henkilöä opettajana jaksoilla: 1) , 2) sekä sama henkilö jaksot 3) ja Ostopalveluiden tuottaja sanoi sopimuksen irti Opetusryhmiä oli käytössä yhdestä neljään ja tasoryhmittäin vaihtelevasti koottuina. Ryhmien määrä ja koostumus sovittiin yhteistyössä opettajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Opetusta järjestettiin asiakkaille pääsääntöisesti kuusi tuntia viikossa. Edellisinä vuosina luotua selkeää toimintamallia (opetuksen aloitus, osallistumisen seuranta ja sanktioiden toteuttaminen) pyrittiin toteuttamaan, mutta opettajanvaihdoksista ja muista syistä (asiakasmäärän nousu, transit- toiminnan vilkastuminen) johtuen toiminta kokonaisuudessaan ei ollut niin tehokasta ja järjestelmällistä kuin edellisenä vuonna. Mikäli asiakkaan opiskelussa oli ongelmia tai kokonaistilannetta oli muuten tarpeen selvittää, opettajalla oli mahdollisuus osallistua asiakkaan yhteistyöpalaveriin vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Suomen kielen kursseja järjesti myös Kainuussa toimiva Juuret ja Siivet hanke sekä kansanopistot. 4.6 Työtoiminta Toimintavuonna työtoiminnan toimintamuotojen kehittämiselle ja aktivoimiselle asetettu tavoite ei toteutunut. Hajautettuun asumiseen perustuvassa mallissa ja vuoden aikana laajentuneen transittoiminnan vuoksi mielekkään ja hallittavissa olevaan vastaanottokeskukseen kuuluvan työtoiminnan järjestämiseen ei ollut riittävästi resursseja. 4.7 Harrastustoiminta Harrastustoiminnassa pyrittiin ohjaamaan asiakkaita Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vastaanottokeskuksen työntekijät informoivat ja ohjasivat aktiivisesti asiakkaita mukaan eri harrastustoimintoihin. 7

8 Toimintavuoden aikana aloitti ns. Monikan (monikulttuurinen toimintakeskus) tiloissa toimintansa Juuret ja Siivet hankkeen osana ns. Järjestötalo- hanke, jonka puitteissa Kajaanin eri järjestöt saivat yhteisen toiminta- ja kokoontumistilan. Tavoitteena oli mm. se, että paikkakunnan eri etniset järjestöt ja muut järjestöt löytäisivät mahdollisuuden yhteistoimintaan. Maahanmuuttajapalvelut tuki taloudellisesti eri järjestöjä sekä urheiluseuroja maahanmuuttajille kohdistettujen toimintojen järjestämisessä. Vastaanottokeskus osallistui eri projektien ja hankkeiden tapahtumiin ja tiedotti myös asiakkaille aktiivisesti eri tapahtumista. 4.8 Erityisryhmille suunnatut palvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenteli kaksi nimettyä pakolaisohjaaja. Työskentelyn tavoitteena oli asiakkaiden oman elämänhallinnan tukeminen ja voimaannuttaminen. Työskentely perustui asiakaslähtöiseen näkökulmaan; asiakkaan omien voimavarojen ja sitoutumisen huomioimiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja vastuun ottamiseen omasta elämästä. Työskentelyssä pyrittiin kriisien ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen puuttumiseen ongelmatilanteissa. Näillä tukitoimilla todennäköisesti pystyttiin ehkäisemään esim. joitakin sairaalahoitojaksoja. Asiakkuudessa vuoden aikana oli noin 8-10 perhettä. Ohjaajat työskentelivät yhteistyössä moniammatillisten tiimien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Moniammatillisten tiimien yhteistyötä kehitettiin ja panostettiin asiakkaiden henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien käyttöön ohjaustyössä. Vakavista kidutuksista johtuvista traumoista kärsivät asiakkaat ohjattiin tarvittaessa konsultaatioon Kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen suosittelemat jatkohoidot pyrittiin toteuttamaan vastaanottokeskuksen kautta esim. ostopalveluna Kajaanissa. 4.9 Tulkkipalvelut Tulkkipalvelut ostettiin pääsääntöisesti Semantix Lingua Nordiga Oy:ltä, jonka kanssa Kainuun hankintarengas on tehnyt alueellisen tulkkipalvelusopimuksen vuosille Maahanmuuttajapalvelut teki yhteistyötä Semantix Linqua Nordican kansa myös siten,että yksikössä oli vuoden aikana kolme Semantix:n koulutuksessa olevaa tulkkiharjoittelijaa. Tulkkipalveluissa käytettiin pääasiassa etätulkkausta. Läsnäolotulkkausta käytettiin asiakastilanteiden vaatiman tarpeen mukaisesti Siirrot ja kuljetukset Kajaanin Vastaanottokeskus vastasi asiakkaiden siirroista ja siirtojen kuluista silloin, kun siirto tapahtuu vastaanottokeskuksen aloitteesta. Siirroissa ja kuljetuksissa käytettiin pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja, lähinnä junaa. Lähialueen muuttoihin ja isompiin tavaroiden kuljetuksiin ja /tai ihmisten siirtoihin vuokrattiin tarvittaessa pakettiauto tai pienoisbussi. Maahanmuuttoviraston puhutteluun Kuhmoon asiakkaat matkustivat omatoimisesti linja-autolla. Tarvittaessa ja erityisen painavista syistä asiakkaille järjestettiin taksikuljetus. Vastaanottokeskus ei järjestänyt asiakaskuljetuksia kaupungin sisällä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Asiakkaat haettiin asunnoiltaan ensimmäiseen toimistotapaamiseen vastaanottokeskuksen autolla. Näin asiakas hahmotti kulkureitin asunnoltaan vastaanottokeskuksen toimistolle. 8

9 4.11 Oikeusapupalvelut Asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelujen järjestämisessä yhteistyökumppanina oli Pakolaisneuvonnan Oulun toimisto entisten sopimusten mukaisesti. Uutta oikeusapupalveluiden kilpailutusta ei tehty toimintavuoden aikana. Oikeudelliseen neuvontaan varatut taloudelliset resurssit olivat toimintavuonna vastaanottokeskuksen budjetissa. Lakimiehen ja asiakkaan väliset tapaamiset järjestettiin yleensä puhelintapaamisina Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden toimistossa. Tarvittaessa asiakas matkusti vastaanottokeskuksen kustantamana Ouluun tapaamaan avustajaansa. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakiasioissa asiakkaat ohjattiin käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja Vuoden aikana aloitettiin kokeiluna pitää lakimiehen alkuinfoja siten, Pakolaisneuvonnan lakimies tuli Kajaaniin tapaamaan asiakkaita ryhmänä. 5. HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön rakenne ja määrä Kajaanissa vastaanottokeskustoiminta ja kuntaan vastaanotettavien kiintiöpakolaisten kotouttamispalvelujen järjestäminen organisoitu Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin. Koko henkilöstö työskenteli kaikkien eri statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2008 oli 23 työntekijää. Heistä yhdentoista ja puolen (11 ½) henkilöstömenot kirjautuvat vastaanottokeskuksen budjettiin. Vastaanottokeskuksen henkilöstörakenne oli seuraava: johtaja (50% henkilöstömenosta) toimistosihteeri (100%) toimistosihteeri (50% henkilöstömenoista) terveydenhoitaja (100%) psykiatrinen sairaanhoitaja (50% henkilöstömenoista) johtava sosiaalityöntekijä (täytetty vain 50% vs. sosiaalityöntekijän viralla alkaen) sosiaaliohjaaja (100%) 6,5 pakolaisohjaajaa Vastaanottokeskuksen toiminta oli henkilöstön osalta joustavaa, joten lyhytaikaisia sijaisia ei palkattu mutta pitempiaikaiset sijaisuudet täytettiin. Vastaanottokeskuksen ohjaustyössä sijaisia oli kaksi ja ajalla oli terveydenhoitajan kesälomansijainen. Maahanmuuttajapalveluissa oli vuoden aikana kolme tulkkiharjoittelijaa, yksi terveydenhoitoharjoittelija sekä yksi työkokeilussa oleva henkilö ajalla , jotka kaikki osallistuivat myös vastaanottokeskustyöhön. Vastaanottokeskuksen henkilökunta työskenteli virka-aikana, arkipäivisin kello Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys järjestettiin ns. varallaolojärjestelmän kautta. Varallaoloon osallistuminen on henkilöstölle vapaaehtoista ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Varallaolo tehdään parityöskentelynä 9

10 ennalta sovitun työvuorolistan mukaisesti. Varallaolossa oli vuoden aikana mukana noin 10 työntekijää, joille varallaolovuoro oli noin 6 viikon välein. Varallaolosta maksettava korvaus on KVTES:n mukainen. Varallaoloaika on arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo Joulukuun lopulta alkaen varallaolon aikana tehtäviin asiakkaiden majoitustilanteisiin palkattiin mukaan Securitaksen turvahenkilöpalvelut. Tällä haluttiin varmistaa henkilöstön työturvallisuus. Henkilöstön tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella on ilmeisesti ollut riittävä, koska kriittistä tai muutakaan palautetta asiakkailta tai yhteistyöverkostolta ei ole vuoden aikana tullut. 5.2 Henkilöstön koulutus Henkilöstökoulutusta oli runsaasti käynnissä toimintavuoden aikana. Vastaanottokeskuksen henkilöstöstä kolme osallistui Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien täydennyskoulutukseen. Kaksi yksikön työntekijää suoritti perheterapiaopintoja. 12 henkilöä suoritti EA 1- koulutuksen. Pakolaisohjaajista viisi jatkoi keväällä 2007 aloitettua Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa ja yksi ohjaaja vanhustyön erikoisammattitutkintoa sekä yksi ohjaaja joulukuussa 2007 aloittamaansa päihdetyön ammattitutkintoa. Ohjaajien koulutus toteutettiin oppisopimuskoulutuksena ja sen järjesti EDUKAI eli Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut. Koulutuksien johdosta koko muukin henkilöstö joutui joustamaan mm. koulutusten teorianpäivien poissaolojen aikana sekä oppisopimuskoulutuksen näyttöviikkojen, näytön ohjauksen ja arviointien kanssa. Tämä koulutusprosessi on ollut sen vuoksi haastava jakso myös työyhteisölle. Toisaalta koulutukset antoivat uusia näkökulmia työntekijöille ja tukivat osaltaan henkilöstön työssä jaksamista. Lisäksi maahanmuuttajapalvelujen henkilöstöä osallistui Latu-hankkeen järjestämiin koko henkilöstön koulutuksiin ja seminaareihin sekä osa henkilöstöstä myös hankeen työpajatyöskentelyyn. Henkilöstön koulutustarpeet käytiin läpi johtajan ja työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. 5.3 Henkilöstön työnohjaus Henkilöstöllä oli tarvittaessa mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta. Kajaanin kaupunki kilpailutti työnohjauspalvelut ajalle , jonka päätöksen perusteella uudet työnohjaussopimukset tuli valita. Jo käynnissä olleet työnohjaukset jatkuivat tehtyjen sopimusten mukaisesti. Ryhmätyönohjausta ei ollut käytössä toimintavuoden aikana. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen perustuu Kajaanin kaupungin TYKY- linjauksiin. Toimintavuonna tyky- toimintaa oli runsaasti ja se painottui eri liikuntamuotoihin. Yksikössä on vuosittain vaihtuva tyky- työryhmä, joka suunnittelee vuoden toiminnan ja jossa on edustus jokaisesta tiimistä. Toiminnan tarkoituksena on ollut tukea henkilöstön työssä jaksamista ja yhteishengen syntymistä. Tykytoiminta on työkykyä ylläpitävää toimintaa, johon kuuluu myös henkinen hyvinvointi, fyysinen kunto, työpaikan ilmapiirin ja henkilöstösuhteiden työstäminen ja ylläpitäminen. 10

11 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto ostettiin ostopalveluna Kajaanin kaupungin voimassaolevien sopimusten mukaisesti Kainuun työterveys- liikelaitokselta. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelujen toteuttaman Työyhteisön toimivuuskyselyn kautta, joka tehdään joka toinen vuosi. Kysely toteutettiin vuoden 2007 puolella ja tulokset saatiin helmikuussa Tuloksia käsiteltiin työpaikkakokouksissa kevään aikana. Johtaja piti henkilökohtaiset kehityskeskustelut kesä- elokuun aikana, keskustelut toteutuivat koko henkilöstön kanssa. Tulosten perusteella alettiin miettiä muutostarpeita ja keinoja parantaa yksikön työilmapiiriä ja työssä jaksamista. Työtyytyväisyyskyselyn ja kehityskeskustelujen kautta esille tulleitten seikkojen ja toivotun muutostyön tueksi päätettiin tehdä koko henkilöstölle Työstressikysely yhteistyössä Työterveyshuollon kanssa. Kysely toteutettiin kesäkuussa, tulokset käytiin yksikössä läpi työterveyshoitajan kanssa syyskuussa. Keväällä ja syksyllä toteutuneiden kyselyjen, keskustelujen ja koko prosessin pohjalta jatkettiin loppuvuoden aikana keskusteluja ja toimenpiteiden mietintää. Tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja ja työjärjestelyjä, jotka lisäisivät työssä jaksamista sekä tukisivat mielekästä työnjakoa ja työilmapiiriasioita. Joulukuussa kaupunginhallituksen toteuttamat sopimusten irtisanomiset aiheuttivat uuden ison stressitekijä koko henkilöstölle. 5.6 Henkilöstön perehdytys Yksikkö päivitti vuoden aikana perehdytyskansiotaan. Työnkuvien päivitystä tehtiin jonkin verran. Sijaisten ja harjoittelijoiden osalta perehdytykseen käytettiin yksikön omaa perehdytyskansiota sekä Kaupungin yleistä perehdytysmateriaalia. Lisäksi annettiin henkilökohtaista opastusta työtehtävästä riippuen. 6. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen organisaatio- ja asuttamismalli ei anna samanlaisia mahdollisuuksia varautumiseen kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa on mahdollista. Tarvetta laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnitelman tekemiseen tai sen toteuttamiseen ei tullut toimintavuoden aikana. 7. YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Niin paikallinen kuin valtakunnantason sidosryhmäyhteistyö toimi vuoden aikana hyvin. Yhteistyötä paikallisesti eri järjestöjen, seurojen ja hankkeiden sekä muun yhteistyöverkon kanssa tehtiin edellisen vuosien tapaan runsaasti. Yhteisyön uutena muotona oli mm. kaikkien Kajaanissa toimivien hankkeiden yhteistapaamiset, joihin yksikkömme myös osallistui. Monikulttuurisen Juuret ja Siivet hankeen yhteydessä aloitti ns. Järjestötalohanke, jonka toiminnan yhtenä osana on tukea eri yhdistysten- ja seurojen yhteistoimintaa. Hankkeen kautta seuroilla oli käytettävissään 11

12 mm. ilmainen kokoontumistila. Yhteistyötä tuki edustuksemme eri hankkeiden ohjausryhmissä sekä hanketyöntekijöiden ja henkilöstön tapaamiset. Henkilöstön edustajia on mukana eri hankkeiden ohjausryhmissä sekä Pohjois- Suomen Etnossa ja Info-pankin valtakunnallisessa toiminnassa. Yhteistyö poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa on ollut tiivistä ja hyvin toimivaa. Lisäksi on osallistuttu sekä alueellisiin että valtakunnallisiin poikkihallinnollisiin kokouksiin ja vastaanottokeskusten johtajien kokouksiin säännöllisesti. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen osalta tehtiin tiivistä yhteistyötä Kainuun maakuntakuntayhtymän kanssa. Samoin yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa oli tiivistä ja joustavaa. Kajaanin kaupunginhallituksen nimeämä monikulttuurisuustoimikunta aloitti toimintansa vuoden aikana, mutta toiminta ei lähtenyt toivotulla tavalla käyntiin ja sen anti jäi vähäiseksi. 8. TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Tiedottamista ja suvaitsevaisuustyötä tehtiin jonkin verran vuoden aikana. Pakolaisuuteen liittyvistä asioista tiedotettiin mm. asiakastyön, oppilaitosvierailujen, järjestöyhteistyön ja eri hankkeiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden vastuulle ja rahoitettavaksi siirtyi vuoden alusta infopankki (www.infopankki.fi) sivuston ylläpito. Tehtävään nimetty työntekijä osallistui infopankin valtakunnallisiin kokouksiin. 9. LOPUKSI Vuoden 2008 aikana tapahtui paljon muutoksia. Yksikön johtaja vaihtui ja Sisäasianministeriön valtakunnallinen organisaatiomuutos toteutui Lisäksi vuoden aikana oli koko ajan esillä uusia organisaatiomuutossuunnitelmia (maahanmuuttovirastolle mahdollisesti siirtyvät tehtävät ja Te-keskusten mahdolliset organisaatiomuutokset). Kajaanin kaupunki teki joulukuussa vastaanottokeskussopimuksen irtisanomispäätöksen. Samaan aikaan turvapaikanhakijamäärät kasvoivat runsaasti vuoden loppupuolella, jolloin vastaanottokeskukset toimivat koko Suomessa ylipaikoilla. Käynnissä oleva LATU- hankkeeseen osallistuminen ja henkilöstön yhtäaikainen kouluttautuminen vaati normaalityön lisäksi ylimääräistä panostusta ja jaksamista koko työyhteisöltä. Siirtyminen pelkkään transit- toimintaan loppuvuoden aikana toi myös omat muutospaineensa yksikölle. Vuoden aikana tapahtunut Kajaanin kaupungin vuokra-asuntojen määrän (tilapäinen) väheneminen ja asiakkaiden saamien myönteisten oleskelulupien määrän nousu aiheutti myös hiukan paineita vastanottokeskustyölle aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaiken tämän johdosta toimintavuosi oli poikkeuksellisen haasteellinen jälkikäteen arvioituna. Vastaanottokeskus pystyi kuitenkin vastaamaan sille annettuihin haasteisiin ja kykeni turvaamaan asiakkailleen heille kuuluvat palvelut asianmukaisesti. Myös valtakunnalliseen laajenemistarpeeseen kyettiin vastaamaan paikkakunnan kokoon ja majoitusmalliin nähden kohtuullisella määrällä. Henkilöstö kykeni myös selviytymään vuoden aikana esille tulleisiin haasteisiin ja muutoksiin kiitettävällä tavalla. 12

13 10. TUNUSLUVUT TUNNUSLUVUT 2008 Keskuksen paikkaluku 152,54 Kustannukset yhteensä Kustannukset/paikka/v Kustannukset/paikka/kk Kustannukset/paikka/vrk 33 Keskuksen majoitusvuorokaudet Majoitusvuorokaudet max Käyttöaste 83 % Kustannukset/majoitusv/asiakas Kustannukset/majoituskk/asiakas Kustannukset/majoitusvrk/asiakas 40 13

14 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TALOUDEN TOTEUMA 2008 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sosiaaliturvakmasujen palautukset Tapaturmamaksut 1564 Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut 3943 Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut 285 Matkakulut Päivärahat 952 Kilometrikorvaukset 1030 Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 402 Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuinrakennukset ja muut rakennukset) 2045 Rakentamispalvelut (asuinrakennukset ja muut rakennukset) Siivouspalvelut 4038 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut 1620 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut 1329 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut 1173 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat

15 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 3565 Toimistotarvikkeet 1773 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 472 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 748 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet 3704 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Toimistopalvelut Painatuspalvelut 284 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut 2990 Tietoliikennepalvelut 9476 Atk:n käyttöpalvelut 6996 Pankkipalvelut Muut toimistopalvelut 742 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 2018 Pesulapalvelut 2018 Muut palvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Ravitsemispalvelut 1302 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Oikeusapupalvelut Kuljetuspalvelut 8680 Työ- ja opintotoiminta Sosiaalihuollon ostopalvelut Muut palvelut Terveydenhuollon kulut Alkuterveystarkastuksen laboratorio- ja röntgenkulut 3158 Terveyskeskustasoinen hoito Erikoissairaanhoito Mielenterveyspalvelut 4642 Hammashuolto 5103 Muut terveydenhuollon kulut 3267 Muut kulut Keskitetysti (sisäisesti) hoidetut tehtävät Hallintokulukorvaus Muut menot 270 Toimeentuloturva Toimeentulotuki (huom. sisältää myös tarvikekassit ja elintarvikkeet asukkaille) Ehkäisevä toimeentulotuki (= harkinnanvarainen toimeentulotuki) 2499 Paluumuuttoavustus KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vastaanottokeskuksen saamat tulot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT

Lisätiedot

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja.

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. SOPIMUSTEN NEUVOTTELUTILANNE TAUSTALLA Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Kajaanin kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2007 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2007 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo: s. 2 1. Toiminnan taustaa s. 3 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot s. 3 1.2. Kehitysnäkymät

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintasuunnitelma 2006 1 YLEISTÄ 2 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 5 3 VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 5 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2006 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros 87100 KAJAANI Puhelin 08 615 52760 Faksi 08 615 52762 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Asiaankuuluvia käsitteitä maahanmuuttaja - yleiskäsite, joka koskee eri perustein maasta toiseen muuttavia

Lisätiedot

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa 1 Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2011 KV 69 Pentti Kettusen esittämän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 1. Tulosalue ja vyks Tulosalue - Lapsiperhepalvelut Vastuuyksikkö - Lapsiperheiden tuki 2. Kehittämisen kohde vuoden 2017 menestysteoksi - Hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

YHDYSPINNAT JOENSUUN KAUPUNKI - SIUNSOTE. Olli Kauppinen

YHDYSPINNAT JOENSUUN KAUPUNKI - SIUNSOTE. Olli Kauppinen YHDYSPINNAT JOENSUUN KAUPUNKI - SIUNSOTE Olli Kauppinen YHDYSPINNAT JA VASTUUHENKILÖT 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Riitta Huurinainen / Katriina Päivinen 2. Työllisyys Sari Lempiäinen / Anne

Lisätiedot

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Työryhmä: ph Päivi Metso, Sinikka Tauriainen, sh Titta Pyttynen, Sari Pekkanen, Tarja Tiusanen, lääkäri Marianne Riekki, Marianne Rasi, Saara Kuula, Tuula

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Valinnanvapaudesta SOTEMAKU ohjausryhmä

Valinnanvapaudesta SOTEMAKU ohjausryhmä Valinnanvapaudesta 19.10.2017 SOTEMAKU ohjausryhmä 27.10.2017 Valinnanvapausehdotuksesta 1 Sosiaali- ja terveyskeskuksen repertuaari / suoran valinnan palvelut ( 18) Terveysneuvonta, hoitajan ja lääkärin

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään TILASTOKATSAUS 2012 Vastaanottoyksikkö 8.3.2013 VASTAANOTTOYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2012 tunnuslukuja. Katsauksessa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti LAPE -päivät 22.11.2017 erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM 1 27.11.2017 - - 3 27.11.2017 - Sote-keskuksen

Lisätiedot

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat vuosina 2011 2013 ja 1.1.-30.6.2014

2. Turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa majoituspaikkojen määrään. Turvapaikanhakijat vuosina 2011 2013 ja 1.1.-30.6.2014 TILASTOKATSAUS 2014/1 Vastaanottoyksikkö 15.7.2014 VASTAANOTTOASIAT 1.1. 30.6.2014 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän vuoden 2014 ensimmäisen puolivuotiskauden

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Liikuntapalvelut tutuksi

Liikuntapalvelut tutuksi Liikuntapalvelut tutuksi 2014-2016 8.9.2016 Maahanmuuttajien kotoutuminen liikunnan avulla Hankkeen tavoite Liikuntapalvelut tutuksi - hankkeella pyritään tavoitteeseen, jossa maahanmuuttajille muodostuu

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

SPR Hämeen piirin vastaanottokeskustoiminta. Forssa 17.9.2015. Ari Saarinen Valmiuspäällikkö

SPR Hämeen piirin vastaanottokeskustoiminta. Forssa 17.9.2015. Ari Saarinen Valmiuspäällikkö SPR Hämeen piirin vastaanottokeskustoiminta Forssa 17.9.2015 Ari Saarinen Valmiuspäällikkö Tilanne Suomessa Turvapaikanhakijoita tuli vuonna 2014 Suomeen 3651, vuonna 2015 tilanne 6.9. mennessä 7974 hakijaa

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys Siirtolaisuusinstituutti 23.4.2014 Maahanmuuttopäällikkö Varsinais-Suomi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot