KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

2 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelut Asumispalvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastustoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut 9 5. Henkilöstö Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys Varautuminen Yhteistyö sidosryhmien kanssa Tiedotus ja suvaitsevaisuustyö Lopuksi Tunnusluvut Talouden toteuma

3 1. YLEISTÄ Kajaanissa vastaanottokeskus on osa Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamistoimenpiteiden järjestäminen. Kulunut vuosi sisälsi yksikössä useita muutoksia. Yksikössä tapahtui yllättäen johtajan vaihdos maaliskuussa, edellisen pitkäaikaisen johtajan irtisanouduttua vuoden vaihteessa Kajaanin kaupunginhallitus sanoi joulukuussa 2008 vastaanottokeskusta koskevan sopimuksen irti ja uusien neuvottelujen aloittaminen siirtyi vuodelle Valtakunnallisen turvapaikanhakijamäärän nousi voimakkaasti vuoden loppupuolella. Sen johdosta Kajaanin vastaanottokeskusta laajennettiin 180 paikkaiseksi, laajennus on voimassa toistaiseksi. Samalla Kajaani alkoi toimia pelkästään transit- vastaanottokeskuksena. Maahanmuuttohallinnon valtakunnallinen organisaatiomuutos - vastuuministeriön vaihtuminen työministeriöstä sisäasianministeriöksi vuoden 2008 alussa - ei tuonut suuria muutoksia vastaanottokeskustyön ohjaukseen vuoden aikana. Vuoden aikana alettiin valmistella toista muutosta, jossa vastaanottokeskuksen ohjaus tulisi siirtymään maahanmuutto-osastolta maahanmuuttovirastolle. Maahanmuuttoviraston edustajat kävivät vierailulla Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa / vastaanottokeskuksessa Kajaanin vastaanottokeskus osallistui aktiivisesti Oravaisten vastaanottokeskuksen hallinnoimaan LATU hankkeeseen, jossa työstettiin vastaanottokeskustyön valtakunnallista laatujärjestelmää. Vuonna 2007 päättyneen BMV projektin (Becoming More Visible projekti) materiaalin hyödyntäminen jäi vähäiseksi Kajaanissa. Tähän vaikutti mm. vastaanottokeskuksen rakenne ja siitä johtuvat erilaiset toimintamallit esim. alkuinfojen järjestämisessä. BMV projektin myötä kehitetty ja Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämä henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistui kolme henkilöä. Henkilöstön koulutuksen osalta painopisteenä oli sen lisäksi pakolaisohjaajien ( 5 henkilöä) oppisopimuksena suorittamat Lasten ja nuorten erityisohjaajan tutkinnot. Turvapaikanhakijoiden työtoiminnan ja työllistymisen kehittämiseen ja edistämiseen ei vuoden aikana kyetty panostamaan suunnitellulla tavalla. Moniammatillista tiimityötä pyrittiin toteuttamaan, mutta toimintamallin aktiivisempi käyttöönotto asiakastyössä vaatii edelleen yhteistyötaitojen kehittämistä yksikössä. 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Turvapaikanhakijoiden asuttaminen on järjestetty Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuihin kerrostalo- ja rivitalo asuntoihin. Käytössämme oli yhteensä 34 vuokra-asuntoa eli asuntojen määrä on noussut kuudella v Kahdessa asunnossa on ns. 10 inva- asiakkaille varattua paikkaa. 3

4 Vastaanottokeskus on 150 paikkainen ja alkaen 180 -paikkainen. Asuntopaikat jakautuivat marras- joulukuulle saakka joustavasti ns. transit asiakkaille (noin 60 paikkaa) ja loput (noin 90 paikka) ns. normaalissa turvapaikkaprosessissa oleville asiakkaille. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella on käytössään 100m2 kokoinen varastotila sekä erillinen luokkatila kaupungin keskustassa. 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaita ovat vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin merkityt turvapaikanhakijat. Asiakkaat olivat turvapaikkaprosessinsa eri vaiheissa. Toimintavuoden loppupuolelle saakka keskuksessa oli sekä transit- että normaaliprosessissa olevia asiakkaita. Kajaanin vastaanottokeskukseen siirrettiin ne asiakkaat, joiden turvapaikkapuhuttelu oli sovittu suoritettavaksi maahanmuuttoviraston Kainuun alueyksikössä Kuhmossa. Siirtoja tuli ensisijaisesti Helsingin vastaanottokeskuksesta. Turvapaikkapuhuttelun jälkeen osa näistä asiakkaista siirrettiin johonkin toiseen vastaanottokeskukseen ja osa jäi asumaan Kajaanin vastaanottokeskukseen Vuoden lopussa vastaanottokeskus alkoi toimia pelkästään transit- keskuksena ja joulukuusta alkaen kaikki puhutellut asiakkaat siirrettiin muihin vastaanottokeskuksiin. Joillakin vastaanottokeskuksen asiakkailla oli mm. mielenterveysongelmia tai muita syitä, jonka vuoksi siirrot toisiin vastaanottokeskuksiin eivät olleet mahdollisia. Kajaani majoitti tilapäisesti myös muista (lähinnä Rovaniemi, Oulu ja Kemi) vastaanottokeskuksista Kuhmon puhutteluun matkaavia turvapaikanhakijoita. Toimintavuonna 2008 vastaanottokeskukseen sijoitettujen turvapaikanhakijoiden kokonaismäärä oli 627 henkilöä. Asiakasmäärässä oli nousua aikaisempiin vuosiin verrattuna, asiakkaita oli v henkilöä ja v henkilöä. Loppuvuodesta Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän nousu vaikutti myös Kajaanin toimintaan ja paikkaluku nostettiin joulukuussa 180 :een. Vuodenvaihteessa asiakkaita oli majoitettuna noin 200 eli toimimme ylipaikoilla kuten muutkin Suomen vastaanottokeskukset. Kajaanin vastaanottokeskus ei ole sijoittanut asiakaspaikoilleen muita kuin turvapaikanhakijoita. Toimintavuoden aikana kuntaan sijoitettavien asiakkaiden määrä oli yhteensä 42 henkilöä. Vuosiin 2006 (20 henkilöä) ja 2007 (35 henkilöä) verrattuna nousua oli jonkin verran. Suurin osa haki ja sai kuntapaikan Kajaanista. Muutto kuntaan tapahtui nopeammin kuin valtakunnallisesti keskimäärin (ka. 81 vrk), joskin jonkin verran hitaammin kuin aikaisempina vuosina. Kuntapaikkapäätökseen saannista kuntaan muuttoon kului 60 vuorokautta ( v vuorokautta). Yksityismajoituksessa oli vuoden aikana 19 henkilöä ( ja henkilöä). Vuonna 2008 asiakkaita oli 35 eri kansallisuudesta, joista asiakasmääriltä kymmenen suurinta kansallisuus ryhmää olivat Irak (204), Somalia (158), Venäjä (51), Afganistan (50), Iran (22), Valko-Venäjä (14), Turkki (13), Kamerun (11), Nigeria (11) ja Algeria (10). 4

5 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Vastaanottokeskuksen palveluiden tuottamiseen osallistuivat yksikön kaikki tiimit ja työntekijät tehtävänkuviensa ja työnjakojen mukaisesti. Lisäksi osa palveluista hankittiin ostopalvleluna. 4.1 Sosiaalipalvelut Maahanmuuttajapalveluissa työskenteli yhteensä kolme sosiaalityöntekijää ja yksi vs. sosiaalityöntekijä, jotka muodostivat sosiaalityön tiimin. Kolmella vakituisella sosiaalityöntekijällä oli kelpoisuuslain vaatiman sosiaalityöntekijän pätevyys. Vastaanottokeskuksen budjetissa oleva johtavan sosiaalityöntekijän virkaa hoidettiin sijaisjärjestelyillä siten, että vs. sosiaalityöntekijän työajasta 50 % oli käytettävissä asiakastyöhön. Sosiaalityön tiimi vastasi (kiintiöpakolaisten sosiaalipalveluiden lisäksi) myös turvapaikanhakijoiden tarvitsemista sosiaalipalveluista yksikön työnjaon mukaisesti. Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut järjestettiin sekä sosiaalityön tiimissä että ohjaus- ja neuvontatiimissä. Turvapaikanhakijalle ei automaattisesti nimetty omaa sosiaalityöntekijää, mutta sosiaalityöntekijän palvelut olivat tarvittaessa asiakkaan käytettävissä. Sosiaalityöntekijöiden avoin vastaanotto pidettiin kerran viikossa. Ohjaus- ja neuvontatiimissä työskenteli kaksi sosiaaliohjaajaa, jotka työnjakojen mukaisesti vastasivat osasta turvapaikanhakijoiden tarvitsemia sosiaaliturvaan, työhön, yksityismajoitukseen, turvapaikkaprosessiin yms. seikkoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Sosiaalityöntekijät vastasivat tarvittaessa turvapaikanhakijoiden harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Muilta osin turvapaikanhakijoiden kirjallisen toimeentulotuen käsittelystä vastasi työnjaon mukaisesti toimistosihteerit ja sosiaaliohjaajat. Työnjaon selkiinnyttämistä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden välillä pyrittiin tekemään eri yhteyksissä. Vuodelle 2008 asetettuihin moniammatillisen työskentelyn sujuvan käyttöönoton ja asiakastyön sisällöllisen kehittämisen tavoitteisiin ei sosiaalityön osalta kyetty panostamaan suunnitellulla tavalla. Sosiaalityöntekijöiden asiakkuudessa olivat sosiaalityön tukea tarvitsevat lapsiperheet, moniongelmaiset ja/tai mielenterveysongelmista kärsivät perheet sekä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä ja siihen liittyvää lastensuojelun avohuollon tukitoimia tarvitseva asiakasperheet. Lastensuojelun kokonaisvastuu on Kainuun maakunta kuntayhtymän lastensuojelulla. Kuntayhtymän sosiaalityöntekijät toimivat tarvittaessa maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityön tiimin konsultteina ja yhteistyökumppaneina. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijät toimivat maakunnan lastensuojelutyöntekijöiden työparina. Jo sujuvaa yhteistyötä pyrittiin edelleen kehittämään maakunnan kanssa ja huomioitiin voimaan tulleen uuden lastensuojelulain vaatimukset. Sosiaalityön tiimi teki yhteistyötä päivähoidon ja koulun koordinaattoreiden kanssa ja osallistui säännöllisesti koulujen oppilashuoltotyöhön. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimi kolme terveydenhoitajaa sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset oli jaettu perhekunnittain terveydenhoitajille. Jokainen vastasi oman perhekuntansa terveydenhuollosta, johon sisältyi myös terveydenhoitajan tehtävät äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden osalta. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistui myös päivystysvastaanottotyöhön. Perhevalmennuksen kehittäminen yhteistyössä sosiaalityön tiimin kanssa jäi toteutumatta mm. asiakastyön määrän ja muiden työkiireiden vuoksi. 5

6 Toimintavuonna turvapaikanhakijoiden määrä oli jatkuvassa nousussa. Asiakkaat olivat edellisten vuosien tavoin sairaita ja traumatisoituneita. Kajaanin Vastaanottokeskus alkoi toimia pääasiassa transitkeskuksena. Migrin puhutteluaikojen pidentyessä transitvaiheen asiakkuudet venyivät ja kaikkien vastaanottokeskusten asiakaspaikkojen täyttyessä jatkosiirrot toisiin keskuksiin pysähtyivät. Puhutteluajan pitkä odottaminen heikensi asiakkaiden kokemaa psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa. Uutena ilmiönä aikaisempiin vuosina verrattuna tulivat alkoholisoituneet asiakkaat. Erityishuomiota tarvitsevina voidaan mainita myös lapset, joiden erityistarpeet aiheutuivat pääasiassa vanhempien mielenterveys- ja jaksamattomuusongelmista. Myös lapsilla ja nuorilla itsellään oli traumoja, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Moniammatillisen tiimityön hyödyntäminen, erityistä tukea tarvitseville suunnattu työparityö sekä psykiatrisen sairaanhoitajan tekemä työ vähensi asiakkaiden psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Hary-työryhmän tehostettu perhetyö vähensi myös osaltaan asiakkaiden sairaalahoidon tarvetta. Näin ollen haasteellisiakin mm. mielenterveysongelmaisia ja traumatisoituneita asiakkaita ja perheitä saatiin hoidettua vastaanottokeskuksen oman henkilöstön voimin tiimityönä. Akuutin psyykkisen tilan arvioinnit pystyttiin toteuttamaan vastaanottokeskuksessa virka-aikana. Turvapaikanhakijoiden lisääntyneen määrän vuoksi ensimmäinen vastaanottava keskus ei ehtinyt aina ottaa thorax-kuvaa asiakkaista ennen siirtoa. Muutama tuberkuloositapaus tuli esille toimintavuoden aikana. Myös muissa vastaanottokeskuksissa huomattiin sama ongelma. Lääkäripalvelut ostettiin ostopalveluna. Psykiatri ja yleislääkäri pitivät vastaanottoa päivän n. kerran kuukaudessa. Psykiatri sanoi sopimuksensa irti loppuvuodesta. Vuoden ajan oli jatkuvasti tiivistä yhteistyötä maakunnan erikoissairaanhoidon sekä terveyskeskuspalveluiden kanssa. Kidutettujen kuntoutuspalveluihin Ouluun ohjattiin kidutettuja asiakkaita. 4.3 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Ohjaus- ja neuvontapalvelutiimiin kuuluivat kaikki maahanmuuttajapalveluiden pakolaisohjaajat sekä sosiaaliohjaajat. Henkilöstön jakautuminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5. Koska olemme ns. hajasijoitusvastaanottokeskus, toimintamallimme on joiltakin osin laitosmallista poikkeava. Asiakkaat tulevat itse asioimaan pääasiassa toimistolle. Vastaanottokeskuksen Respa eli neuvontapiste sijaitsee toimistolla. Respassa työskenteli yksi toimistosihteeri ja sijaisuus hoidettiin tulipalvelutiimistä. Respa on avoinna virka-ajalla erikseen määriteltyinä aikoina. Toimintamallissamme Respa eli vastaanottomme ei toimi sellaisena asiakaspalvelupisteenä, jossa hoidettaisiin laajemmin asiakkaiden asioita. Respassa mm. neuvottiin ja ohjattiin asiakkaita monissa eri asioissa, ohjattiin tarvittaessa eteenpäin ja tehtiin/otettiin tarvittavat ajanvarauspyynnöt sekä hoidettiin lakimiehen tapaamiseen liittyvät käytännön asiat. Pakolaisohjaajat vastaavat mm. asiakkaiden vastaanotosta ja siirroista, majoituksesta, asuntojen kalustamisesta ja siihen liittyvistä hankinnoista ja asumisen ohjaamisesta kokonaisuudessaan. Asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus- ja neuvontapalvelu turvattiin siten, että jokaiselle asiakkaalle oli nimetty oma ohjaaja. Ohjaajat vastasivat omien asiakkaittensa kokonaisvaltaisesta ohjaustyöstä. He tapasivat asiakkaitaan tarpeen mukaan ja ohjasivat asiakkaita tarvittaessa muiden palvelujen piiriin yksikön toimintamallin mukaisesti. Tapaamiset toteutuivat ajanvarauksella ja niissä oli tarvittaessa myös tulkkaus. Ohjaajan avoin vastaanotto oli joka päivä ja sen pitämiseen osallistuivat kaikki ohjaajat. 6

7 4.4. Asumispalvelut Asumispalveluiden osalta toimintaa ohjasi lähes koko vuoden yleisjako ns. transit -asiakkaiden ja normaaliprosessissa olevien asiakkaiden asumispalveluihin. Tavoitteena oli asuntojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Transit- asuntojen asukastiheys pidettiin muita suurempana johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Asuttamisessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto. Järjestelyillä kyettiin ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita. Asiakkaiden ohjauksessa kiinnitettiin huomiota paloturvallisuuteen, energiasäästöön ja asuntojen siisteyteen sekä yleisiin asumisohjeisiin liittyviin asioihin. Asukkaita rohkaistiin ilmoittamaan mahdollisista vioista välittömästi henkilökunnalle suurempien vahinkojen välttämiseksi. Asuntojen siivouksesta kunnossa pidosta vastasivat pääsääntöisesti asukkaat itse. Toimintavuonna aloitettiin säännönmukaiset asuntojen kuntotarkastukset ja tarvittaessa tehtiin asuntojen suursiivoukset. Suursiivoukset toteutettiin ostopalveluna. Asuntojen kuntoseurantaa tullaan edelleen kehittämään vuoden 2009 aikana yhteistyössä vuokranantajan kanssa. 4.5 Opintotoiminta Toimintavuoden aikana opintotoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. Opetus järjestettiin ostopalveluna vastaanottokeskuksen vuokraamassa opetustilassa. Opetuksen järjestämisessä oli alkuvuodesta tauko, koska opetuksen järjestäjällä oli vaikea löytää opettajaa. Käytössämme oli kolme eri henkilöä opettajana jaksoilla: 1) , 2) sekä sama henkilö jaksot 3) ja Ostopalveluiden tuottaja sanoi sopimuksen irti Opetusryhmiä oli käytössä yhdestä neljään ja tasoryhmittäin vaihtelevasti koottuina. Ryhmien määrä ja koostumus sovittiin yhteistyössä opettajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Opetusta järjestettiin asiakkaille pääsääntöisesti kuusi tuntia viikossa. Edellisinä vuosina luotua selkeää toimintamallia (opetuksen aloitus, osallistumisen seuranta ja sanktioiden toteuttaminen) pyrittiin toteuttamaan, mutta opettajanvaihdoksista ja muista syistä (asiakasmäärän nousu, transit- toiminnan vilkastuminen) johtuen toiminta kokonaisuudessaan ei ollut niin tehokasta ja järjestelmällistä kuin edellisenä vuonna. Mikäli asiakkaan opiskelussa oli ongelmia tai kokonaistilannetta oli muuten tarpeen selvittää, opettajalla oli mahdollisuus osallistua asiakkaan yhteistyöpalaveriin vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Suomen kielen kursseja järjesti myös Kainuussa toimiva Juuret ja Siivet hanke sekä kansanopistot. 4.6 Työtoiminta Toimintavuonna työtoiminnan toimintamuotojen kehittämiselle ja aktivoimiselle asetettu tavoite ei toteutunut. Hajautettuun asumiseen perustuvassa mallissa ja vuoden aikana laajentuneen transittoiminnan vuoksi mielekkään ja hallittavissa olevaan vastaanottokeskukseen kuuluvan työtoiminnan järjestämiseen ei ollut riittävästi resursseja. 4.7 Harrastustoiminta Harrastustoiminnassa pyrittiin ohjaamaan asiakkaita Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vastaanottokeskuksen työntekijät informoivat ja ohjasivat aktiivisesti asiakkaita mukaan eri harrastustoimintoihin. 7

8 Toimintavuoden aikana aloitti ns. Monikan (monikulttuurinen toimintakeskus) tiloissa toimintansa Juuret ja Siivet hankkeen osana ns. Järjestötalo- hanke, jonka puitteissa Kajaanin eri järjestöt saivat yhteisen toiminta- ja kokoontumistilan. Tavoitteena oli mm. se, että paikkakunnan eri etniset järjestöt ja muut järjestöt löytäisivät mahdollisuuden yhteistoimintaan. Maahanmuuttajapalvelut tuki taloudellisesti eri järjestöjä sekä urheiluseuroja maahanmuuttajille kohdistettujen toimintojen järjestämisessä. Vastaanottokeskus osallistui eri projektien ja hankkeiden tapahtumiin ja tiedotti myös asiakkaille aktiivisesti eri tapahtumista. 4.8 Erityisryhmille suunnatut palvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenteli kaksi nimettyä pakolaisohjaaja. Työskentelyn tavoitteena oli asiakkaiden oman elämänhallinnan tukeminen ja voimaannuttaminen. Työskentely perustui asiakaslähtöiseen näkökulmaan; asiakkaan omien voimavarojen ja sitoutumisen huomioimiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja vastuun ottamiseen omasta elämästä. Työskentelyssä pyrittiin kriisien ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen puuttumiseen ongelmatilanteissa. Näillä tukitoimilla todennäköisesti pystyttiin ehkäisemään esim. joitakin sairaalahoitojaksoja. Asiakkuudessa vuoden aikana oli noin 8-10 perhettä. Ohjaajat työskentelivät yhteistyössä moniammatillisten tiimien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Moniammatillisten tiimien yhteistyötä kehitettiin ja panostettiin asiakkaiden henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien käyttöön ohjaustyössä. Vakavista kidutuksista johtuvista traumoista kärsivät asiakkaat ohjattiin tarvittaessa konsultaatioon Kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen suosittelemat jatkohoidot pyrittiin toteuttamaan vastaanottokeskuksen kautta esim. ostopalveluna Kajaanissa. 4.9 Tulkkipalvelut Tulkkipalvelut ostettiin pääsääntöisesti Semantix Lingua Nordiga Oy:ltä, jonka kanssa Kainuun hankintarengas on tehnyt alueellisen tulkkipalvelusopimuksen vuosille Maahanmuuttajapalvelut teki yhteistyötä Semantix Linqua Nordican kansa myös siten,että yksikössä oli vuoden aikana kolme Semantix:n koulutuksessa olevaa tulkkiharjoittelijaa. Tulkkipalveluissa käytettiin pääasiassa etätulkkausta. Läsnäolotulkkausta käytettiin asiakastilanteiden vaatiman tarpeen mukaisesti Siirrot ja kuljetukset Kajaanin Vastaanottokeskus vastasi asiakkaiden siirroista ja siirtojen kuluista silloin, kun siirto tapahtuu vastaanottokeskuksen aloitteesta. Siirroissa ja kuljetuksissa käytettiin pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja, lähinnä junaa. Lähialueen muuttoihin ja isompiin tavaroiden kuljetuksiin ja /tai ihmisten siirtoihin vuokrattiin tarvittaessa pakettiauto tai pienoisbussi. Maahanmuuttoviraston puhutteluun Kuhmoon asiakkaat matkustivat omatoimisesti linja-autolla. Tarvittaessa ja erityisen painavista syistä asiakkaille järjestettiin taksikuljetus. Vastaanottokeskus ei järjestänyt asiakaskuljetuksia kaupungin sisällä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Asiakkaat haettiin asunnoiltaan ensimmäiseen toimistotapaamiseen vastaanottokeskuksen autolla. Näin asiakas hahmotti kulkureitin asunnoltaan vastaanottokeskuksen toimistolle. 8

9 4.11 Oikeusapupalvelut Asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelujen järjestämisessä yhteistyökumppanina oli Pakolaisneuvonnan Oulun toimisto entisten sopimusten mukaisesti. Uutta oikeusapupalveluiden kilpailutusta ei tehty toimintavuoden aikana. Oikeudelliseen neuvontaan varatut taloudelliset resurssit olivat toimintavuonna vastaanottokeskuksen budjetissa. Lakimiehen ja asiakkaan väliset tapaamiset järjestettiin yleensä puhelintapaamisina Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden toimistossa. Tarvittaessa asiakas matkusti vastaanottokeskuksen kustantamana Ouluun tapaamaan avustajaansa. Muissa kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakiasioissa asiakkaat ohjattiin käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja Vuoden aikana aloitettiin kokeiluna pitää lakimiehen alkuinfoja siten, Pakolaisneuvonnan lakimies tuli Kajaaniin tapaamaan asiakkaita ryhmänä. 5. HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön rakenne ja määrä Kajaanissa vastaanottokeskustoiminta ja kuntaan vastaanotettavien kiintiöpakolaisten kotouttamispalvelujen järjestäminen organisoitu Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin. Koko henkilöstö työskenteli kaikkien eri statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2008 oli 23 työntekijää. Heistä yhdentoista ja puolen (11 ½) henkilöstömenot kirjautuvat vastaanottokeskuksen budjettiin. Vastaanottokeskuksen henkilöstörakenne oli seuraava: johtaja (50% henkilöstömenosta) toimistosihteeri (100%) toimistosihteeri (50% henkilöstömenoista) terveydenhoitaja (100%) psykiatrinen sairaanhoitaja (50% henkilöstömenoista) johtava sosiaalityöntekijä (täytetty vain 50% vs. sosiaalityöntekijän viralla alkaen) sosiaaliohjaaja (100%) 6,5 pakolaisohjaajaa Vastaanottokeskuksen toiminta oli henkilöstön osalta joustavaa, joten lyhytaikaisia sijaisia ei palkattu mutta pitempiaikaiset sijaisuudet täytettiin. Vastaanottokeskuksen ohjaustyössä sijaisia oli kaksi ja ajalla oli terveydenhoitajan kesälomansijainen. Maahanmuuttajapalveluissa oli vuoden aikana kolme tulkkiharjoittelijaa, yksi terveydenhoitoharjoittelija sekä yksi työkokeilussa oleva henkilö ajalla , jotka kaikki osallistuivat myös vastaanottokeskustyöhön. Vastaanottokeskuksen henkilökunta työskenteli virka-aikana, arkipäivisin kello Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys järjestettiin ns. varallaolojärjestelmän kautta. Varallaoloon osallistuminen on henkilöstölle vapaaehtoista ja perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Varallaolo tehdään parityöskentelynä 9

10 ennalta sovitun työvuorolistan mukaisesti. Varallaolossa oli vuoden aikana mukana noin 10 työntekijää, joille varallaolovuoro oli noin 6 viikon välein. Varallaolosta maksettava korvaus on KVTES:n mukainen. Varallaoloaika on arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo Joulukuun lopulta alkaen varallaolon aikana tehtäviin asiakkaiden majoitustilanteisiin palkattiin mukaan Securitaksen turvahenkilöpalvelut. Tällä haluttiin varmistaa henkilöstön työturvallisuus. Henkilöstön tavoitettavuus virka-ajan ulkopuolella on ilmeisesti ollut riittävä, koska kriittistä tai muutakaan palautetta asiakkailta tai yhteistyöverkostolta ei ole vuoden aikana tullut. 5.2 Henkilöstön koulutus Henkilöstökoulutusta oli runsaasti käynnissä toimintavuoden aikana. Vastaanottokeskuksen henkilöstöstä kolme osallistui Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien täydennyskoulutukseen. Kaksi yksikön työntekijää suoritti perheterapiaopintoja. 12 henkilöä suoritti EA 1- koulutuksen. Pakolaisohjaajista viisi jatkoi keväällä 2007 aloitettua Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa ja yksi ohjaaja vanhustyön erikoisammattitutkintoa sekä yksi ohjaaja joulukuussa 2007 aloittamaansa päihdetyön ammattitutkintoa. Ohjaajien koulutus toteutettiin oppisopimuskoulutuksena ja sen järjesti EDUKAI eli Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut. Koulutuksien johdosta koko muukin henkilöstö joutui joustamaan mm. koulutusten teorianpäivien poissaolojen aikana sekä oppisopimuskoulutuksen näyttöviikkojen, näytön ohjauksen ja arviointien kanssa. Tämä koulutusprosessi on ollut sen vuoksi haastava jakso myös työyhteisölle. Toisaalta koulutukset antoivat uusia näkökulmia työntekijöille ja tukivat osaltaan henkilöstön työssä jaksamista. Lisäksi maahanmuuttajapalvelujen henkilöstöä osallistui Latu-hankkeen järjestämiin koko henkilöstön koulutuksiin ja seminaareihin sekä osa henkilöstöstä myös hankeen työpajatyöskentelyyn. Henkilöstön koulutustarpeet käytiin läpi johtajan ja työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. 5.3 Henkilöstön työnohjaus Henkilöstöllä oli tarvittaessa mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta. Kajaanin kaupunki kilpailutti työnohjauspalvelut ajalle , jonka päätöksen perusteella uudet työnohjaussopimukset tuli valita. Jo käynnissä olleet työnohjaukset jatkuivat tehtyjen sopimusten mukaisesti. Ryhmätyönohjausta ei ollut käytössä toimintavuoden aikana. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen perustuu Kajaanin kaupungin TYKY- linjauksiin. Toimintavuonna tyky- toimintaa oli runsaasti ja se painottui eri liikuntamuotoihin. Yksikössä on vuosittain vaihtuva tyky- työryhmä, joka suunnittelee vuoden toiminnan ja jossa on edustus jokaisesta tiimistä. Toiminnan tarkoituksena on ollut tukea henkilöstön työssä jaksamista ja yhteishengen syntymistä. Tykytoiminta on työkykyä ylläpitävää toimintaa, johon kuuluu myös henkinen hyvinvointi, fyysinen kunto, työpaikan ilmapiirin ja henkilöstösuhteiden työstäminen ja ylläpitäminen. 10

11 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto ostettiin ostopalveluna Kajaanin kaupungin voimassaolevien sopimusten mukaisesti Kainuun työterveys- liikelaitokselta. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelujen toteuttaman Työyhteisön toimivuuskyselyn kautta, joka tehdään joka toinen vuosi. Kysely toteutettiin vuoden 2007 puolella ja tulokset saatiin helmikuussa Tuloksia käsiteltiin työpaikkakokouksissa kevään aikana. Johtaja piti henkilökohtaiset kehityskeskustelut kesä- elokuun aikana, keskustelut toteutuivat koko henkilöstön kanssa. Tulosten perusteella alettiin miettiä muutostarpeita ja keinoja parantaa yksikön työilmapiiriä ja työssä jaksamista. Työtyytyväisyyskyselyn ja kehityskeskustelujen kautta esille tulleitten seikkojen ja toivotun muutostyön tueksi päätettiin tehdä koko henkilöstölle Työstressikysely yhteistyössä Työterveyshuollon kanssa. Kysely toteutettiin kesäkuussa, tulokset käytiin yksikössä läpi työterveyshoitajan kanssa syyskuussa. Keväällä ja syksyllä toteutuneiden kyselyjen, keskustelujen ja koko prosessin pohjalta jatkettiin loppuvuoden aikana keskusteluja ja toimenpiteiden mietintää. Tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja ja työjärjestelyjä, jotka lisäisivät työssä jaksamista sekä tukisivat mielekästä työnjakoa ja työilmapiiriasioita. Joulukuussa kaupunginhallituksen toteuttamat sopimusten irtisanomiset aiheuttivat uuden ison stressitekijä koko henkilöstölle. 5.6 Henkilöstön perehdytys Yksikkö päivitti vuoden aikana perehdytyskansiotaan. Työnkuvien päivitystä tehtiin jonkin verran. Sijaisten ja harjoittelijoiden osalta perehdytykseen käytettiin yksikön omaa perehdytyskansiota sekä Kaupungin yleistä perehdytysmateriaalia. Lisäksi annettiin henkilökohtaista opastusta työtehtävästä riippuen. 6. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen organisaatio- ja asuttamismalli ei anna samanlaisia mahdollisuuksia varautumiseen kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa on mahdollista. Tarvetta laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnitelman tekemiseen tai sen toteuttamiseen ei tullut toimintavuoden aikana. 7. YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Niin paikallinen kuin valtakunnantason sidosryhmäyhteistyö toimi vuoden aikana hyvin. Yhteistyötä paikallisesti eri järjestöjen, seurojen ja hankkeiden sekä muun yhteistyöverkon kanssa tehtiin edellisen vuosien tapaan runsaasti. Yhteisyön uutena muotona oli mm. kaikkien Kajaanissa toimivien hankkeiden yhteistapaamiset, joihin yksikkömme myös osallistui. Monikulttuurisen Juuret ja Siivet hankeen yhteydessä aloitti ns. Järjestötalohanke, jonka toiminnan yhtenä osana on tukea eri yhdistysten- ja seurojen yhteistoimintaa. Hankkeen kautta seuroilla oli käytettävissään 11

12 mm. ilmainen kokoontumistila. Yhteistyötä tuki edustuksemme eri hankkeiden ohjausryhmissä sekä hanketyöntekijöiden ja henkilöstön tapaamiset. Henkilöstön edustajia on mukana eri hankkeiden ohjausryhmissä sekä Pohjois- Suomen Etnossa ja Info-pankin valtakunnallisessa toiminnassa. Yhteistyö poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa on ollut tiivistä ja hyvin toimivaa. Lisäksi on osallistuttu sekä alueellisiin että valtakunnallisiin poikkihallinnollisiin kokouksiin ja vastaanottokeskusten johtajien kokouksiin säännöllisesti. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen osalta tehtiin tiivistä yhteistyötä Kainuun maakuntakuntayhtymän kanssa. Samoin yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa oli tiivistä ja joustavaa. Kajaanin kaupunginhallituksen nimeämä monikulttuurisuustoimikunta aloitti toimintansa vuoden aikana, mutta toiminta ei lähtenyt toivotulla tavalla käyntiin ja sen anti jäi vähäiseksi. 8. TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Tiedottamista ja suvaitsevaisuustyötä tehtiin jonkin verran vuoden aikana. Pakolaisuuteen liittyvistä asioista tiedotettiin mm. asiakastyön, oppilaitosvierailujen, järjestöyhteistyön ja eri hankkeiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden vastuulle ja rahoitettavaksi siirtyi vuoden alusta infopankki (www.infopankki.fi) sivuston ylläpito. Tehtävään nimetty työntekijä osallistui infopankin valtakunnallisiin kokouksiin. 9. LOPUKSI Vuoden 2008 aikana tapahtui paljon muutoksia. Yksikön johtaja vaihtui ja Sisäasianministeriön valtakunnallinen organisaatiomuutos toteutui Lisäksi vuoden aikana oli koko ajan esillä uusia organisaatiomuutossuunnitelmia (maahanmuuttovirastolle mahdollisesti siirtyvät tehtävät ja Te-keskusten mahdolliset organisaatiomuutokset). Kajaanin kaupunki teki joulukuussa vastaanottokeskussopimuksen irtisanomispäätöksen. Samaan aikaan turvapaikanhakijamäärät kasvoivat runsaasti vuoden loppupuolella, jolloin vastaanottokeskukset toimivat koko Suomessa ylipaikoilla. Käynnissä oleva LATU- hankkeeseen osallistuminen ja henkilöstön yhtäaikainen kouluttautuminen vaati normaalityön lisäksi ylimääräistä panostusta ja jaksamista koko työyhteisöltä. Siirtyminen pelkkään transit- toimintaan loppuvuoden aikana toi myös omat muutospaineensa yksikölle. Vuoden aikana tapahtunut Kajaanin kaupungin vuokra-asuntojen määrän (tilapäinen) väheneminen ja asiakkaiden saamien myönteisten oleskelulupien määrän nousu aiheutti myös hiukan paineita vastanottokeskustyölle aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaiken tämän johdosta toimintavuosi oli poikkeuksellisen haasteellinen jälkikäteen arvioituna. Vastaanottokeskus pystyi kuitenkin vastaamaan sille annettuihin haasteisiin ja kykeni turvaamaan asiakkailleen heille kuuluvat palvelut asianmukaisesti. Myös valtakunnalliseen laajenemistarpeeseen kyettiin vastaamaan paikkakunnan kokoon ja majoitusmalliin nähden kohtuullisella määrällä. Henkilöstö kykeni myös selviytymään vuoden aikana esille tulleisiin haasteisiin ja muutoksiin kiitettävällä tavalla. 12

13 10. TUNUSLUVUT TUNNUSLUVUT 2008 Keskuksen paikkaluku 152,54 Kustannukset yhteensä Kustannukset/paikka/v Kustannukset/paikka/kk Kustannukset/paikka/vrk 33 Keskuksen majoitusvuorokaudet Majoitusvuorokaudet max Käyttöaste 83 % Kustannukset/majoitusv/asiakas Kustannukset/majoituskk/asiakas Kustannukset/majoitusvrk/asiakas 40 13

14 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TALOUDEN TOTEUMA 2008 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sosiaaliturvakmasujen palautukset Tapaturmamaksut 1564 Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut 3943 Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut 285 Matkakulut Päivärahat 952 Kilometrikorvaukset 1030 Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 402 Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuinrakennukset ja muut rakennukset) 2045 Rakentamispalvelut (asuinrakennukset ja muut rakennukset) Siivouspalvelut 4038 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut 1620 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut 1329 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut 1173 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat

15 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat 3565 Toimistotarvikkeet 1773 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet 472 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 748 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet 3704 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Toimistopalvelut Painatuspalvelut 284 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut 2990 Tietoliikennepalvelut 9476 Atk:n käyttöpalvelut 6996 Pankkipalvelut Muut toimistopalvelut 742 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 2018 Pesulapalvelut 2018 Muut palvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Ravitsemispalvelut 1302 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Oikeusapupalvelut Kuljetuspalvelut 8680 Työ- ja opintotoiminta Sosiaalihuollon ostopalvelut Muut palvelut Terveydenhuollon kulut Alkuterveystarkastuksen laboratorio- ja röntgenkulut 3158 Terveyskeskustasoinen hoito Erikoissairaanhoito Mielenterveyspalvelut 4642 Hammashuolto 5103 Muut terveydenhuollon kulut 3267 Muut kulut Keskitetysti (sisäisesti) hoidetut tehtävät Hallintokulukorvaus Muut menot 270 Toimeentuloturva Toimeentulotuki (huom. sisältää myös tarvikekassit ja elintarvikkeet asukkaille) Ehkäisevä toimeentulotuki (= harkinnanvarainen toimeentulotuki) 2499 Paluumuuttoavustus KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vastaanottokeskuksen saamat tulot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus?

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? 1 31.1.2017 Sote uudistuksen pilarit I /II 1. Vahva järjestäjä maakunta 18 maakuntaa kuntaorganisaatioiden sijasta

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? HENKILÖSTÖN INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 25.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus

VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN Oulun malli vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus VASTAANOTTOKESKUKSESTA KUNTAAN "Oulun malli" vs. palveluesimies Jouni Röntynen Oulun kaupunki vs. johtaja Jenni Korpikari Oulun vastaanottokeskus MYÖNTEINEN TURVAPAIKKAPÄÄTÖS VASTAANOTTOKESKUKSEN SOSIAALIPALVELUIDEN

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Maahanmuuton haasteet ja AMIF rahoitusmahdollisuudet 15.6.2016 Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen -seminaari 4.6.2015 / Markku Herrala / perheneuvolan päällikkö Lainsäädäntötaustaa Koulupsykologipalvelujen

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset. Henna Leppämäki

Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset. Henna Leppämäki Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset Henna Leppämäki 11.10.2016 Asiakasmäärän kehitys Uudet asiakkaat 2016: Tammikuu: 33 Helmikuu: 36 Maaliskuu: 43 Huhtikuu: 34 Toukokuu: 34 Kesäkuu:

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx;

Oikaisuvaatimus_JenniVirtanenlpdf; Oikaisuvaatimus_JenniVirtanen2.pdf; Oikaisuvaatimus Jenni Virtanen.docx; Oikaisuvaatimus - Hyvinvointitoimiala Kirjaamo Sivu 111 Oikaisuvaatimus Joanna Nurminen su 7.2.2016 13:04 Vastaanottaja:Hyvinvointitoimiala Kirjaamo < hyvinvointitoimiala@turku.fi>;

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Lapin MAKO-verkosto/ Pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Kemi Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin MAKO-verkosto/ Pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Kemi Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin MAKO-verkosto/ Pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Kemi 28.2.2017 Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin alueellinen pakolaisten kuntaan ohjaamisen yhteistyöryhmä Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot