Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille"

Transkriptio

1 Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Sisältö 1. ESIPUHE 2 2. VAKUUTUKSET 3 Vakuutusten valinta - muistilista 3 Vakuutusyhtiön valinta - muistilista 3 Vakuutusmeklarit 3 Vakuutuksen valinta 3 Osakkaan tai asukkaan kotivakuutus 6 3. VAHINGOT 7 Palovahingot 8 Luonnonilmiöt 8 Vuotovahingot 9 Taloyhtiössä on aiheutunut vesivahinko. Miten toimia? 9 Ikävähennykset 9 4. AVAIN 11 Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku LOPUKSI HALLITUKSEN 10 TÄRPPIÄ 12

2 1. ESIPUHE Taloyhtiön johtamisen kannalta vakuutukset ovat keskeisen tärkeitä riskienhallinnan välineitä. Vakuutukset ovat välttämättömiä, jotta mahdollisista arvaamattomista tapahtumista huolimatta elämä taloyhtiössä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Vakuutuksenottajan täytyy perehtyä huolella sekä vakuutettavaan omaisuuteen että vakuutustuotteiden ominaisuuksiin. Vakuutusten laadun ja kattavuuden suhteen on syytä tehdä säännöllistä arviointia ja toteutettava oikeat muutokset tarvittaessa. Taloyhtiön riskienhallinnassa on tietenkin paljon muitakin huomioitavia osia kuin huolellisesti hoidettu vakuuttaminen. Tässä aineistossa on läpivalaistu taloyhtiön vastuuhenkilöiden johtamisen kannalta keskeisiä kohteita ja vakuutuslajeja. Tarkastelu tapahtuu runsaiden käytännön esimerkkien avulla. Tämän Suomen Kiinteistöliiton käynnistämän projektin vastuuhenkilöt olivat myyntijohtaja Antero Miikki (Colemont Finland Oy), lakimies Miia Lavonen (Suomen Kiinteistöliitto) ja pääekonomisti Jukka Kero (Suomen Kiinteistöliitto). 2. VAKUUTUKSET Vakuutuksen ottaminen vakuutusyhtiöstä tapahtuu siten, että vakuutuksenantaja (vakuutusyhtiö) tekee sopimuksen vakuutuksenottajan kanssa. Sopimuksessa vakuutusyhtiö sitoutuu korvaamaan vakuutussopimuksen mukaisissa puitteissa tietyt vakuutuksen soveltuvuusalaan liittyvät vahinkotyypit. Vakuutuksia on erilaisia ja vahingon korvattavuuden päättää aina vakuutusyhtiö korvausharkinnassaan. Tässä oppaassa ei oteta kantaa vahinkojen korvattavuuteen vaan vahinkotapahtumia käydään läpi hyvin yleisellä tasolla. Esimerkit ovat pääsääntöisesti kuvitteellisia. Vakuutusten valinta - muistilista Vakuutusturvan riittävyys; huomioitava kaikkien rakennusten ja lisärakentamisen sisällyttäminen vakuutukseen tosiasiallisin tiedoin Taloyhtiön mahdollisen vuokratulon vakuuttaminen Taloyhtiön hankkimien ja asentamien koneiden tai laitteiden vakuuttaminen mikäli em. laitteet eivät palvele koko kiinteistöä. Esim. liiketilojen jäähdytyslaitteet Vakuutusturva muistettava tarkastaa esimerkiksi vuosittain Oman vakuutusturvan riittävyyden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös yhteistyötahojen vakuutusturvan riittävyyteen. Vakuutusyhtiön valinta - muistilista Vakuutusyhtiöillä erilaisia ehtoja ja ikäpoistoja Vakuutusyhtiöillä voi olla erilaisia korvauskäytäntöjä Vakuutusten hinnan lisäksi kannattaa huomioida myös se, miten ja mitä vakuutus korvaa Vakuutusmeklarit Valtaosa taloyhtiöiden kiinteistövakuutuksista hoidetaan nykyään vakuutusmeklarin avulla. Vakuutusmeklari edustaa aina vakuutuksenottajaa eli taloyhtiötä. Vakuutusmeklarin tulee tarkistaa isännöitsijän kanssa, että taloyhtiön vakuutusturva on kunnossa ja vakuutuksen hintataso on oikea. Vahinkotilanteessa meklari on ammattilaisena ajamassa taloyhtiön etua ja valvoo, että taloyhtiö saa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen. Vakuutusmeklarit ovat tuoneet markkinoille myös omia asiakasetutuotteitaan taloyhtiön, hallituksen ja osakkaiden lisäturvaksi. Lisätietoa vakuutusmeklarin käytöstä löytyy esim. osoitteesta Vakuutuksen valinta Taloyhtiöiden toimintaan liittyy useita erityyppisiä vakuutuksia. Eniten taloyhtiöiden jokapäiväiseen elämään vaikuttaa kiinteistövakuutus. Kiinteistövakuutuksen perusosasta korvataan omaisuusvahinkoja. Kiinteistövakuutuksen perusteella korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on esimerkiksi tuli, vesivuoto, salamanisku, myrskytuuli, poikkeuksellinen rankkasade, villieläin, murto, ryöstö tai vahingonteko. Esimerkki 1. Kerrostaloasunnon astianpesukoneesta lähtenyt tulipalo tuhosi kokonaan osakehuoneiston. Taloyhtiöön kohdistuneet vahingot korvataan kiinteistövakuutuksen perusteella, sillä kyseessä on ollut korvattava vahinkotapahtuma, tässä tapauksessa tulipalo. Osakkeen omistaja oli omalla kustannuksellaan asennuttanut taloyhtiön perustasosta poikkeavan parkettilattian. Koti-irtaimiston sekä jälkikäteen asennetun parketin osalta korvauksia on mahdollista hakea osakkaan kotivakuutuksen perusteella. 2 3

3 Jälkikäteen asennettu parketti, ks. KKO 2003:80: Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen eräässä huoneistossa oli rakennuksen virheellisestä rakennustavasta johtuneiden kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä jouduttu uusimaan osakkeenomistajan huoneistoon hankkima, yhtiön muiden huoneistojen tasoa kalliimpi lattian pinnoite ja lämmitysjärjestelmä. Tästä aiheutui suuremmat kustannukset kuin huoneiston kunnostamisesta muiden huoneistojen tasoa vastaavaksi olisi aiheutunut. Korkein oikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiö ollut velvollinen vastaamaan osakkeen omistajan omistaman huoneiston lattian ennallistamisesta aiheutuneista lisäkustannuksista. Kiinteistövakuutukseen kuuluu tavanomaisesti myös oikeusturvavakuutusosa ja vastuuvakuutusosa. Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Taloyhtiön tulee hakea oikeusturvaa vakuutusyhtiöltä heti riidan alettua. Esimerkki 2. Asunto-osakeyhtiön rakennuksen julkisivukorjausurakan laskusta ja työtunneista syntyy erimielisyyttä asunto-osakeyhtiön ja rakennusliikkeen kanssa siten, että asia joudutaan ratkaisemaan käräjäoikeudessa. Asunto-osakeyhtiön on mahdollista saada vakuutusyhtiöltä lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut kiinteistön oikeusturvavakuutuksen perusteella. Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus puolestaan korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta kiinteistönomistaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Taloyhtiöillä on esimerkiksi korostunut huolellisuusvelvoite taloyhtiön alueen turvallisuudesta, joten esimerkiksi vahingot, jotka aiheutuvat laiminlyönneistä liukkaudentorjunnassa tai lumenpudotuksessa, voivat tulla korvattaviksi kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella. Hallituksen vastuuvakuutus korvaa kiinteistön hallinnossa tehdyn virheen tai laiminlyönnin aiheuttamat varallisuusvahingot (esine tai henkilövahinkoihin suorasti liittymätön taloudellinen vahinko), joista vakuutetut ovat voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuja ovat hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet sekä asukasisännöitsijä. Vastuuvakuutuksen piiriin eivät kuulu ammatti-isännöitsijä, tilintarkastaja eikä toiminnantarkastaja. Näitä vakuutetaan muilla vakuutustuotteilla. Esimerkki 3. Asunto-osakeyhtiö laiminlyö liukkaudentorjunnan kunnossapitovastuullaan olleella jalkakäytävällä talvella. Tämän johdosta jalankulkija liukastuu ja loukkaantuu. Loukkaantuneen jalankulkijan sairaanhoitokulut voidaan korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella. Osakkeenomistaja tai muu asukas voi tulla korvausvelvolliseksi tuottamusperusteisesti (huolimattomuudella tai laiminlyönnillä) aiheuttamistaan vahingoista. Lisäksi osakkeenomistajalle vastuu vahingosta voi syntyä asunto-osakeyhtiölain kunnossapitoa koskevien säännösten perusteella. Tällöin vahingonkorvauksia on mahdollista hakea esimerkiksi kastuneiden rakenteiden osalta osakkaan tai asukkaan kotivakuutukseen kuuluvan vastuuvakuutuksen perusteella. Liukastumisvahinkojen osalta, jotka sattuvat esimerkiksi parkkipaikoilla, saatetaan katsoa, että autosta nouseminen ja poistuminen ovat ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen muotoja, jolloin vahinko tulisi korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Esimerkki 4. Asukas on asentanut astianpesukoneen taloyhtiön osakehuoneistoon. Asennustyö on tehty virheellisesti ja liitos on jäänyt löysälle. Tästä aiheutuu vesivahinko taloyhtiön rakenteille. Taloyhtiön rakenteiden kuivaus- ja ennallistamiskulut on mahdollista saada korvattua asukkaan kotivakuutuksen vastuuvakuutusosan perusteella. Esimerkki 5. Asukas on saanut sairauskohtauksen, minkä seurauksena hän on kaatunut WC-istuimen päälle, joka on haljennut ja josta on valunut vettä lattialle, lattiarakenteisiin sekä alakertaan. Vahinkoa taloyhtiön rakenteille ei korvata asukkaan vastuuvakuutuksen perusteella, sillä asukas ei ole menetellyt huolimattomasti, vaan vahinko on aiheutunut asukkaan sairauskohtauksen johdosta. Taloyhtiön on aina syytä tarkastaa yhteistyökumppaneidensa vakuutusturva. Taloyhtiön urakoitsija voi aiheuttaa urakan yhteydessä vahingon esimerkiksi poraamalla putkeen, josta aiheutuu vesivahinko. Urakoitsijan vastuuvakuutuksen perusteella on mahdollista korvata tällaisia työsuoritteen huolimattomasta tekemisestä johtuvia vahinkoja. Urakoitsijan vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa puhtaita työvirheitä tilanteissa, jossa ainoastaan työsuorituksen kohde on vaurioitunut, mutta josta ei aiheudu muuta vahinkoa. Taloyhtiön on syytä tarkistaa myös muiden yhteistyökumppaneidensa vakuutusturva pyytämällä vakuutustodistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta. Todistuksesta varmistetaan vakuutuskausi, vakuutusmäärä, omavastuu ja toimiala, eli onko tehtävä työ tai palvelu vakuutuksen piirissä. Esimerkki 6. LVI-urakoitsija on vaihtanut WC-istuimen taloyhtiössä. Asentaja on tehnyt uudelle WC-istuimelle kaksi uutta kiinnitysreikää, jotka ovat rikkoneet vesieristeenä olleen muovimaton, eikä vanhoihin reikiin ole laitettu silikonia asennusvaiheessa. Silikonin puutteen vuoksi WC-istuimen rikkoutumisen seurauksena vesi on päässyt WC-istuimen jalan takaosasta WC-istuimen alla olleen viemäriläpiviennin kautta rakenteisiin ja alakertaan. Tämä ei ole ollut hyvän rakentamistavan mukaista lattiakaivollisessa kylpyhuonetilassa, jota on pidettävä ns. märkänä tilana. Vesivahinko on täten aiheutunut LVI-urakoitsijan huolimattoman asennustyön seurauksena ja vuotovahinko on mahdollista korvata LVI-urakoitsijan vastuuvakuutuksen perusteella. Rakennustyövakuutuksella vakuutetaan rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus. Rakennustyövakuutus korvaa rakennustyössä työn kohteelle aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ehdoissa luetelluin rajoituksin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on yleensä velvollinen vakuuttamaan rakennustyökohteen ja rakennustuotteet sekä tarvikkeet. Rakennustyövakuutus on tietyin osin voimassa kahden vuoden takuuajan. Asunto-osakeyhtiön talkoovakuutuksen tarkoituksena on korvata talkootyön tai muun vastikkeettoman työn aikana aiheutuneet tapaturmat asunto-osakeyhtiön osakkaille. Tapaturmilla tarkoitetaan tässä talkoolaisille aiheutuneita ruumiinvammoja. Töitä voivat olla esimerkiksi pihatalkoot tai vuorotellen hoidettavat talonmiehen työt. Talkoovakuutusta kattavampi on taloyhtiön ottama ryhmätapaturmavakuutus asukkaille, jolloin kaikki tapaturmat taloyhtiön tontilla ja yhteisissä tiloissa, ei pelkästään talkoissa, saadaan vakuutuksen piiriin. Ryhmätapaturmavakuutuksessa ei myöskään ole yläikärajoja. 4 5

4 Esimerkki 7. KKO 1995:169 Asunto-osakeyhtiön osakkaat olivat sopimansa mukaisesti noudattaneet järjestelyä, että osakkaat huolehtivat talkootyönä pihan hiekoittamisesta kustannusten säästämiseksi. Asunto-osakeyhtiön ei katsottu olevan vastuussa osakkaalle aiheutuneesta henkilövahingosta, joka oli aiheutunut järjestelyyn suostuneen osakkaan liukastumisesta yhtiön hiekoittamattomalla pihatiellä. Tällaisten tapaturmien varalle on hyvä olla olemassa vakuutusturvaa nk. talkoina tehtyjen töiden tekijöiden suojaksi. Osakkaan tai asukkaan kotivakuutus Osakkaan tai asukkaan on syytä ottaa koti-irtaimistonsa ja omien vastuidensa turvaksi kotivakuutus. Kotivakuutukseen kuuluu tavanomaisesti omaisuusvakuutus, joka korvaa vahingoittuneelle koti-irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja vakuutusehtojen mukaisissa puitteissa. Lisäksi esimerkiksi osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvia pintamateriaaleja voidaan korvata osakkaan kotivakuutuksesta, kuten esimerkiksi osakkaan toimesta jälkikäteen asennettu parketti. Kotivakuutuksen yhteydessä on hyvä pitää voimassa oikeusturvavakuutus sekä vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajan kolmannelle aiheuttamia esine- ja henkilövahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Tyypillisesti yksityishenkilön vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi vahingon, joka aiheutuu siitä, että asukas unohtaa hanan auki tai poraa kylpyhuoneessa putkeen ja tästä aiheutuu taloyhtiön rakenteisiin ulottuva vesivahinko. Yleisesti ottaen esineen omistajan tulee huolehtia siitä, että vakuutusturva on riittävä. Erikseen tulee tarkistaa ja mahdollisesti myös vakuuttaa mm. seuraavat asiat: Mahdolliset vuokratulot, joita omaisuusvakuutukset eivät tavanomaisesti korvaa Arvoesineet/taide/musiikki-instrumentit Osakkaan jälkiasennukset, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumput, erikoisparketit ja laatoitukset tai valokatteet. 3. VAHINGOT Taulukko 1: Vahinkotilasto 2012 / Colemont Finland Oy Kuvio 1: Vahinkotilasto 2012 Vahinkolajeittain / Colemont Finland Oy 6 7

5 Palovahingot Palovahinkojen korvattavuuden edellytyksenä on yleensä irtipäässyt tuli. Kiinteistövakuutuksesta korvataan ensisijaisesti kaikki kiinteistölle tulleet vahingot vahingon aiheuttajasta riippumatta. Esimerkki 8. Asukas tupakoi sisätiloissa ja nukahtaa sohvalle palava savuke kädessään. Tästä aiheutuu tulipalo. Korvauksia on mahdollista hakea kiinteistövakuutuksen perusteella. Suomessa tapahtuu keskimäärin yhdeksän tuhopolttoa joka päivä. Jätekatokset voivat olla tuhopolttojen kohteena. Vakuutusyhtiöt edellyttävätkin tyypillisesti, että jätekatos, joka sijaitsee toisen rakennuksen yhteydessä tai alle kahdeksan metrin päässä toisesta rakennuksesta, on lukittava. Vakuutusehtojen suojeluohjeissa voi olla tämän tyyppisten tapausten varalta suojeluohjeita, joiden laiminlyönti johtaa suojeluohjevähennykseen, eli vahingonkorvauksena maksettavan summan pienentämiseen suojeluohjeen rikkomisen perusteella. Luonnonilmiöt Myrskyvahinkoja korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiön ehdoista riippuen silloin, kun vallinneet sääolosuhteet ovat täyttäneet myrskyn määritelmän ja tästä on aiheutunut vahinkoa vakuutetulle omaisuudelle. Tyypillisiä myrskyvahinkoja ovat esimerkiksi puiden kaatuminen rakennusten päälle tai vesikattorakenteiden rikkoutuminen. Voimakkaiden luonnonilmiöiden ryhmään kuuluu seuraavia: myrskyt, rankkasateet, raesateet ja tulvat. Luonnonilmiöiden osalta vakuutusyhtiöiden ehdoissa on selviä eroja. Tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen on tarkoitus siirtää vuoden 2014 alusta kokonaan valtiolta yksityisten vakuuttajien vakuutustuotteiden piiriin. Vakuutusalalla on laadittu tulvavakuutusturvan sisältävien vakuutusten yleiset malliehdot Finanssialan keskusliiton toimesta. Malliehtojen mukaan esimerkiksi poikkeukselliset tulvat jaetaan tyypillisesti vesistötulviin, merivesitulviin ja rankkasateiden aiheuttamiin tulviin. Vahinko olisi tällöin mahdollista korvata näissä vakuutuslajeissa silloin, kun vahinko on esimerkiksi äkillinen, poikkeuksellinen ja odottamaton. Nämä määritellään malliehdoissa vesistö- ja merivesitulvassa yksi kerta 50 vuoteen tai harvemmin toteutuva tapahtuma. Huomionarvoista on kuitenkin, että vakuutusyhtiöt laativat omat ehtonsa, joten vakuutuksenottajan tulee tutustua vakuutusehtoihin huolellisesti. Vahingon korvattavuutta arvioidaan pääsääntöisesti tavanomaiseen tapaan esimerkiksi vakuutusehtojen valossa. Huomioon voidaan ottaa vakuutetun omaisuuden rakentamisen lupaehtojen toteutuminen ja hyvän rakennustavan mukaisuus sekä suojeluohjeiden noudattaminen. Näitä ohjeita ovat mm. ojien, salaojien, hulevesipumppujen, kaivojen sekä pihakaatojen kunnon varmistaminen ja säännöllinen ylläpitotoiminta. Uuden vakuutustarjonnan muotoutuminen vaatii aikansa. Vakuutusturvaa järjestynee jatkossakin, mutta vakuutusten ehdot tulevat vaihtelemaan tilanteen mukaan suuresti. Ennakkovarautumisen ja suojautumisen merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi. Mikäli voimakkaat sääilmiöt yhä yleistyvät ja kiinteistöt sijaitsevat riskialttiilla alueella, varautuminen myös muilla kuin vakuutustuotteilla on välttämätöntä. Vuotovahingot Vuotovahingot on yleisin vahinkotyyppi kaikista taloyhtiöiden vahingoista. Vuodon syynä voi olla esimerkiksi taloyhtiön putkien (käyttövesiputket tai viemäri) rikkoutuminen. Myös käyttölaitteet (pyykinpesu- ja astianpesukoneet) aiheuttavat vuotovahinkoja. Vuotovahinkojen tyyppiesimerkki on se, että vettä pääsee talon rakenteisiin rikkoutuneesta putkesta. Vakuutusyhtiö korvaa tavanomaisesti vahingon korjaamiskustannukset kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Taloyhtiön on hyvä huomioida vuotovahingoissa vakuutusehtoihin liittyvät ikäpoistot. Vesikattovuotojen rakenteille aiheuttamat vahingot eivät yleensä ole korvattavia vahinkoja, ellei vuoto ole johtunut esimerkiksi myrskyn rikkomasta katosta. Kattokaivon tukkeutumisen perusteella aiheutuneesta vahingosta ei tyypillisesti ole mahdollista saada korvauksia vakuutusyhtiöltä. Hulevesien aiheuttamat vahingot ja muut kunnallisen viemäriverkon toimimattomuuden aiheuttamat vahingot eivät myöskään kuulu kiinteistövakuutusten korvattavuuden piiriin. Kosteus- ja homevauriot eivät tyypillisesti kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, ellei niiden syynä ole yllättävä ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, kuten esimerkiksi putkivuoto. Vakuutusyhtiö päättää itse vahingon korvattavuuden vakuutusehtojen puitteissa. Vain vakuutusyhtiön edustaja voi ottaa kantaa siihen, onko kyseessä korvattava vahinkotapahtuma. Taloyhtiössä on aiheutunut vesivahinko. Miten toimia? 1. Vesivahingon alkuperän selvittäminen, hätäkorjauksiin ryhtyminen (esimerkiksi vuotavan putken korjaaminen) 2. Yhteydenotto vakuutusyhtiöön: vahinkoilmoituksen tekeminen mahdollisimman pian mutta viimeistään yhden vuoden sisällä vahingosta 3. Mahdollinen vahinkotarkastus vakuutusyhtiö/kosteuskartoitusammattilaiset. Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus tarkastukseen 4. Vahingon korjaaminen, esimerkiksi kuivaus ja korjaustoimenpiteet HUOM! Vahingonkärsijän tulee itse aktiivisin toimin osallistua vahingon ja lisävahinkojen rajoittamiseen! Ikävähennykset a) Kiinteistövakuutukseen kuuluva ikävähennys Kiinteistövakuutuksessa on putkiston ikään perustuvia ikävähennyksiä. Jos putki on tarpeeksi vanha, sen aiheuttaman vuodon kastelemien rakenteiden korjauskuluista voi tulla esimerkiksi 50 %:n ikävähennys ja tämän lisäksi omavastuu. Kun kiinteistö on vakuutuksenottajana, korjauslaskut tulisi osoittaa taloyhtiölle ja korvaus maksetaan kiinteistölle, jolloin myös ikävähennys ja omavastuu vähennetään tästä kiinteistölle maksettavasta korvauksesta. Milloin taloyhtiö voi pyytää kiinteistöltä kiinteistövakuutuksen perusteella vähennettyä omavastuuta osakkaalta? Kiinteistövakuutuksen omavastuu ja ikävähennys kuuluvat pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön vastattaviksi. Jos vahinko on aiheutunut jonkun tahon tuottamuksellisesta menettelystä, voi yhtiö periä omavastuun ja ikävähennykset vahingonaiheuttajalta. Jos kiinteistövakuutusta käytetään osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvan laitteen tms. aiheuttaman vahingon korjaamiseen, voidaan kiinteistöva- 8 9

6 kuutuksen omavastuu- sekä ikävähennysosuus jakaa yhtiön ja osakkaan kesken. Omavastuu- sekä ikävähennysosuus tulee tällöin jakaa samassa suhteessa, kuin vahingon korjauskustannukset jakautuvat yhtiön korjauspiiriin kuuluvan rakenteen sekä muiden osakehuoneistojen sisäosien ja vastaavasti osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien huoneiston sisäosien kesken. Mikäli osakkaan menettelyssä on tuottamuksellisia elementtejä, voi vahinko tulla korvattavaksi osakkaan kotivakuutuksen vastuuosan perusteella. Esimerkki 9. HelHO S 11/1423 Asunto-osakeyhtiön huoneistossa oli vuotanut pyykinpesukoneen tulovesiputken liitos. Taloyhtiön vakuutusyhtiö oli korvannut vahingon kiinteistön täysarvovakuutuksen perusteella vähentäen vakuutussopimuksen perusteella omavastuuosuuden ja 10 %:n ikävähennyksen. Osakas katsottiin velvolliseksi korvaamaan omavastuuosuuden menetyksestä ja ikävähennyksestä hänelle asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvien korjauskustannusten osuuden osalta taloyhtiölle aiheutuneet kulut sen perusteella, että kunnossapitovastuu pyykinpesukoneen vesiliitännästä aiheutuvasta vuodosta on osakkeenomistajalla eikä taloyhtiöllä ja koska taloyhtiön kiinteistövakuutuksen perusteella oli korvattu myös osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat pinnoitteet. Esimerkki 10. Osakkaan 20 vuotta vanhan astianpesukoneen poistoputki on haurastunut ja tästä on aiheutunut vesivahinko taloyhtiön rakenteisiin. Osakkaan tulee tarkkailla astianpesukoneen kuntoa ja vaihtaa teknisen käyttöiän lopussa olevat laitteet uusiin. Kosteusvaurion korjauskuluja on mahdollista hakea osakkaan kotivakuutuksen vastuuvakuutusosan perusteella, sillä osakas voi olla tuottamusperusteisesti vastuussa vahingosta. Esimerkki 11. Osakkaan akvaario hajoaa yllättäen ja tästä aiheutuu vesivahinko. Akvaario on muutaman vuoden vanha ja osakas on säännöllisin väliajoin seurannut sen kuntoa. Akvaariossa ei ole ollut aiemmin havaittavissa mitään vikaa. Kyseessä on puhdas vahinko, jolloin vahingonkärsijä itse joutuu korvaamaan korjauskustannukset. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa vahingon. Omavastuu ja ikävähennykset jaetaan osakkeenomistajan ja taloyhtiön kesken siinä suhteessa, missä suhteessa kenenkin vastuulle kuuluvaa omaisuutta on vahingoittunut. Esimerkki 12. Kodinkoneasentaja poraa taloyhtiön putkeen asennustöiden yhteydessä ja tästä aiheutuu vesivahinko. Asentaja on tuottamusperusteisesti vastuussa vahingosta ja vahingonkorvausta tulisi hakea vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksen perusteella. Omavastuu tulee tässä tapauksessa vahingonaiheuttajan korvattavaksi. b) Vahingonkorvausoikeudellinen ikävähennys Kiinteistövakuutuksen ikävähennyksestä on pidettävä erillään vahingonkorvausoikeudellinen ikävähennys, joka voi tulla kysymykseen, kun vanhaa omaisuutta vahingoittuu ja kyseisen omaisuuden päivänarvo on alempi kuin uuden vastaavan omaisuuden hankinta-arvo. Tämä tulee kysymykseen lähinnä esimerkiksi urakoitsijoiden vastuuvakuutuksista korvauksia haettaessa. 4. AVAIN Avaimen katoaminen ja lukkojen uudelleensarjoitus Kiinteistövakuutuksen perusteella on mahdollista saada avaimen katoamisesta johtuneen uudelleensarjoituksen kustannuksia korvattua tiettyjen edellytysten täyttyessä. Avaimen katoaminen ei vielä itsessään ole suuri vahinko. Avaimen katoamisen seurauksena taloyhtiössä voidaan päättää ovien uudelleensarjoituksesta, jos on aihetta olettaa, että on olemassa välitöntä vahingon vaaraa siitä, että avainta tullaan käyttämään rikollisella tavalla. Päätöksen ovien uudelleensarjoituksesta taloyhtiössä tekee isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus. Kiinteistövakuutuksen omaisuusosa korvaa uudelleensarjoituskuluja vain, mikäli avain on viety murrolla tai ryöstöllä. Avaimen säilytys kiinteistössä on järjestettävissä esimerkiksi avainputken asentamisella taloyhtiön tiloihin. Huoltoyhtiö voi näin hakea taloyhtiön avaimen avainputkesta, ja näin ollen avain on jatkuvasti säilytettynä taloyhtiön omassa rakennuksessa. Kiinteistövakuutuksen vastuuosasta korvausta voidaan hakea jos avaimen on hukannut hallituksen jäsen tai taloyhtiön palkkaama työntekijä. Vakuutuksen piiriin kuuluu vain rakennuksen kuoren suojaus, ei huoneistojen ovien sarjoitus. Asukkaan kotivakuutuksen perusteella on mahdollista hakea uudelleensarjoituksesta aiheutuvia kohtuullisia kuluja vahingontorjuntakuluina, mikäli asukas on kadottanut avaimen ja avaimen katoamiseen on liittynyt tuottamuksellista menettelyä vakuutuksenottajan osalta ja käsillä on välitön vahingon vaara. Välittömästä vahingon vaarasta voi olla merkkinä avaimen joutuminen rikollisen haltuun esim. ryöstön yhteydessä, avaimessa olevat tunnistetiedot tai avaimen katoaminen taloyhtiön välittömään läheisyyteen. Mikäli avaimen katoamisen ja uudelleensarjoittamisen välinen aika on pitkä, ei kyseessä yleensä ole enää välittömän vahingon vaaran torjuntakustannukset. Taloyhtiön tulisi huolehtia, että yleisavaimia ei turhaan jaeta niille tahoille, jotka niitä eivät välttämättä tarvitse. Esimerkiksi tulisi harkita, onko todellakin tarpeellista antaa urakoitsijalle yleisavain, vai voitaisiinko urakoitsijan pääsy taloyhtiön tiloihin järjestää jollakin muulla avaimella. Esimerkki 13. Asukas on veneilemässä Saimaalla. Hänen avoimesta taskustaan putoaa asunnon avaimet järveen. Vaikka on mahdollista, että osakas on tässä tapauksessa menetellyt huolimattomasti ja avainten hävittämiseen liittyy tuottamuksellista menettelyä, on epätodennäköistä, että avaimia tullaan käyttämään rikollisella tavalla ja näin ollen ei ole olemassa välitöntä vahingon vaaraa. Esimerkki 14. Taloyhtiön remontin aikana lämmönjakohuoneeseen on murtauduttu ja siellä ollut avainkaappi on murrettu auki. Avaimen on varastanut ulkopuolinen henkilö, joka sittemmin on murtautunut osakkaiden tiloihin varastaen osakkaille kuuluvaa omaisuutta. Taloyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella ei ole maksettu korvauksia, sillä vahinko ei ole aiheutunut taloyhtiön hallituksen jäsenten tai isännöitsijän huolimattoman menettelyn seurauksena. Avainten säilytys- ja ovien uudelleensarjoitusongelmiin löytyy markkinoilta teknisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi elektronisella tunnuksella olevat avaimet. Uudet elektronisella tunnuksella varustetut avaimet mahdollistavat sen, että kadonnut avain voidaan elektronisesti tehdä käyttökelvottomaksi ohjelmoimalla lukot uudelleen. Kadonneet elektroniset avaimet on helppo uusia aktivointilaitteella, jonka käytöstä vastaa isännöitsijä, huoltoyhtiö tai lukkoliike

7 Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku Kielteisen korvauspäätöksen saatuaan vakuutuksenottajan tulee tarkastaa korvauspäätös. Korvauspäätöksen osalta kannattaa tutkia, onko korvausta haettaessa esitetty kaikki relevantti asiaan liittyvä tieto ja onko tämä tieto huomioitu korvauspäätöstä tehtäessä. Mikäli vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen, voi vakuutuksenottaja hakea päätökseen muutosta. Uudelleenkäsittelyä voi hakea suoraan vakuutusyhtiöltä, jolloin vakuutusyhtiö antaa asiassa uuden korvauspäätöksen. Uudelleenkäsittelypyynnössä tulee eritellä ne seikat, joihin liittyen korvauspäätös on vakuutuksenottajan mielestä väärä. Esimerkiksi asiavirheet tai puutteelliset tiedot ovat voineet johtaa virheelliseen korvauspäätökseen. Vakuutuksenottaja voi kääntyä myös FINE:n vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen. FI- NE:n vakuutuslautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia esim. vakuutuksenottajan lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Käytännössä vakuutusyhtiöt ovat hyvin noudattaneet vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksia. 5. LOPUKSI Kannattaa huomioida, että päätöksen vahingon korvattavuudesta tekee aina vakuutusyhtiö. Vakuutusehdot voivat erota toisistaan eri yhtiöissä, joten vakuutusta ostettaessa kannattaa vertailla markkinoilla olevia tuotteita. Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä heti kun tieto vahingosta on saatu, sillä vakuutusyhtiöiden vakuutusehtojen mukaan vahinkoilmoitus on tehtävä vuoden sisällä vahingon huomaamisesta tai siitä, kun vahinko olisi tullut huomata. Vakuutusyhtiölle on aina annettava mahdollisuus tarkastaa vahinko. 6. HALLITUKSEN 10 TÄRPPIÄ 1. Vakuutusturva Laajuus ja muutokset & eri vakuuttamistarpeet 2. Henkilöturvallisuus Osakkaat, hallitus, sivulliset, urakoitsijat, 3. Pelastustiet Pidettävä avoimina tontilla ja rakennuksissa 4. Lisävakuutusturva asukkaille ja hallitukselle Talkoo- ja ryhmätapaturmavakuutukset 5. Avainturvallisuuden varmistaminen Sarjoituspolitiikat, yleisavainten säilytys 6. Vesieristeiden kunto märkätiloissa Syytä pitää hyvää huolta ja kunnostaa tarvittaessa 7. Altaiden poistoputkien ja lattiakaivojen toimivuus Pidettävä kunnossa ja tarkkailtava säännöllisesti 8. Vesikaton ja sadevesiohjauksen kunto Sulamisvedet eivät pääsääntöisesti kuulu korvausten piiriin 9. Tuhoeläintorjunta Yleisesti ottaen villieläinten tuhot korvataan, mutta tuhoeläinten ei. 10. Tuhopolttojen torjunta / jätekatokset ja palava materiaali Pelastussuunnitelma oltava kunnossa ja pelastuslaitoksen määräyksiä noudatettava 12

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi Antero Miikki Kiinteistövakuutuksen korvauspiiri Omaisuusriskit palo putki- tai konerikko viemäritukos luonnonilmiö rikos avainvahingoissa korvataan välttämättömät lisävahinkojen

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi Antero Miikki 2 Mikä on vakuutusmeklari? vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuuttamisen ammattilainen aina toimeksiantajansa edustaja ja edunvalvoja toimeksiantajansa valtuuttama

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Kuka korjaa kun paikat hajoaa TAAS?

Kuka korjaa kun paikat hajoaa TAAS? Kuka korjaa kun paikat hajoaa TAAS? Ylivieska 24.2.2016 Kaisu Terkki Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä AOYL 4 luku Ennallistamisvelvoite

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu

Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu Petri Mero, diplomi-insinööri Johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto petri.mero@fkl.fi 1 Johdanto Vuotovahingoista maksetut vakuutuskorvaukset ovat lähes kaksinkertaistuneet

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet II Vastuunjakotaulukko selityksineen 1 Rakenteet Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden kunnossapidosta. Yhtiö vastaa myös huoneiston sisäosien ja pinnoitemateriaalien korjaamisesta,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset TUOTESELOSTE 460020f 04.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 29.6.2015/Sirpa Ekström VAKUUTUSTURVA 1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 2. Omaisuusvakuutukset... 5 2.1 Kiinteistöt

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Yksilö listä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Yksilö listä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Yksilö listä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen HUOLETTOMASTI kotona If Kotivakuutus on koko kodin vakuutus vahinkojen varalle. Se varmistaa, että arki jatkuu huolettomana

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Vakuutusehdot Voimassa alkaen

Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2016 alkaen Sisällys Johdanto... 1 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä käsitteitä... 1 1 Huoneistovakuutus... 2 1.1 Vakuutuksen kohde... 2 1.2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTIEN VAKUUTTAMINEN

VESIOSUUSKUNTIEN VAKUUTTAMINEN VESIOSUUSKUNTIEN VAKUUTTAMINEN 23.9.2016 Juho Terho, Sam Kari IF YRITYSVAKUUTUKSET If on Sampo-konsernin omistama vahinkovakuutusyhtiö Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä on noin 3,6 miljoonaa asiakasta.

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia.

+++Abloy_Lukitusopas_B :15 Page 1. Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 1 Kodin lukitusopas. Kun turvallisuus on avainasia. +++Abloy_Lukitusopas_B5 17.3.2006 14:15 Page 2 Onko sinulla vastaukset muutamaan avainkysymykseen? Milloin

Lisätiedot

Sisältö TURVALLISUUS JA VASTUUT. Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita. Erkki Pusa asianajaja VT

Sisältö TURVALLISUUS JA VASTUUT. Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita. Erkki Pusa asianajaja VT Sisältö TURVALLISUUS JA VASTUUT Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita Erkki Pusa asianajaja VT 1 Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Kiinteistönomistajalla/haltijalla

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 15.2.2010 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Tuhopoltot, epäselvät palot ja vakuutuspetokset vakuutustoiminnan näkökulmasta Palonsyyntutkinnan kehittämistarve Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto M Palo-,

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS Vic 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 229: LAAJA ICT-YRITYKSEN VAS- TUUVAKUUTUS 1.1.2010 229.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen vahingon,

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU Vj 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 203: JULKISYHTEISÖN VASTUU 1.1.2014 203.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 203.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön - toiminnassa toiselle

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut

Rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut DUAL KIINTEISTÖVAKUUTUS 1.2.2016 Vakuutus on jaettu viiteen osaan ja sisältää esine-, vastuu-, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä yleiset ehdot. Vakuutuksen yleisiä

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN VAKUUTTA- MINEN

ASUINKIINTEISTÖN VAKUUTTA- MINEN ASUINKIINTEISTÖN VAKUUTTA- MINEN Tuomo Hakala Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT

HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO ITKONEN OY PYSYVÄISOHJE 1(4) www.itkonen.fi HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT Kunnossapitovastuunjako yhtiön ja osakkaan välillä huoneiston sisäpuolella pysyi uudessa asunto-osakeyhtiölaissa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.6.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902

LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902 LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS JA LAAJA KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS PSF902 Voimassa 1.10.2015 Vakuutus sisältää esine- (ES), vastuu- (VA), toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu- (TJ) ja oikeusturvavakuutuksen

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSSUUNNITELMA. Luonnos Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen

VAKUUTUSSUUNNITELMA. Luonnos Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen 1 (10) VAKUUTUSSUUNNITELMA Luonnos 15.9.2016 (odottaa kaupungin vakuutusmeklarin lausuntoa) Tekijät: Antti Viholainen, Valtteri Sivonen, Ville Taivassalo, Olli Pekka Kuosmanen 2 (10) Dnro XXX/201X, kohdan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Yritysvakuutus. Tuoteopas

Yritysvakuutus. Tuoteopas Yritysvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Yritysvakuutus...4 Vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä...5 Omavastuu...5 Esinevakuutus...6 Vakuutusmäärä...7 Vakuutusturvan laajuus...8 Keskeytysvakuutus...11

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot