Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille"

Transkriptio

1 Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Sisältö 1. ESIPUHE 2 2. VAKUUTUKSET 3 Vakuutusten valinta - muistilista 3 Vakuutusyhtiön valinta - muistilista 3 Vakuutusmeklarit 3 Vakuutuksen valinta 3 Osakkaan tai asukkaan kotivakuutus 6 3. VAHINGOT 7 Palovahingot 8 Luonnonilmiöt 8 Vuotovahingot 9 Taloyhtiössä on aiheutunut vesivahinko. Miten toimia? 9 Ikävähennykset 9 4. AVAIN 11 Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku LOPUKSI HALLITUKSEN 10 TÄRPPIÄ 12

2 1. ESIPUHE Taloyhtiön johtamisen kannalta vakuutukset ovat keskeisen tärkeitä riskienhallinnan välineitä. Vakuutukset ovat välttämättömiä, jotta mahdollisista arvaamattomista tapahtumista huolimatta elämä taloyhtiössä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Vakuutuksenottajan täytyy perehtyä huolella sekä vakuutettavaan omaisuuteen että vakuutustuotteiden ominaisuuksiin. Vakuutusten laadun ja kattavuuden suhteen on syytä tehdä säännöllistä arviointia ja toteutettava oikeat muutokset tarvittaessa. Taloyhtiön riskienhallinnassa on tietenkin paljon muitakin huomioitavia osia kuin huolellisesti hoidettu vakuuttaminen. Tässä aineistossa on läpivalaistu taloyhtiön vastuuhenkilöiden johtamisen kannalta keskeisiä kohteita ja vakuutuslajeja. Tarkastelu tapahtuu runsaiden käytännön esimerkkien avulla. Tämän Suomen Kiinteistöliiton käynnistämän projektin vastuuhenkilöt olivat myyntijohtaja Antero Miikki (Colemont Finland Oy), lakimies Miia Lavonen (Suomen Kiinteistöliitto) ja pääekonomisti Jukka Kero (Suomen Kiinteistöliitto). 2. VAKUUTUKSET Vakuutuksen ottaminen vakuutusyhtiöstä tapahtuu siten, että vakuutuksenantaja (vakuutusyhtiö) tekee sopimuksen vakuutuksenottajan kanssa. Sopimuksessa vakuutusyhtiö sitoutuu korvaamaan vakuutussopimuksen mukaisissa puitteissa tietyt vakuutuksen soveltuvuusalaan liittyvät vahinkotyypit. Vakuutuksia on erilaisia ja vahingon korvattavuuden päättää aina vakuutusyhtiö korvausharkinnassaan. Tässä oppaassa ei oteta kantaa vahinkojen korvattavuuteen vaan vahinkotapahtumia käydään läpi hyvin yleisellä tasolla. Esimerkit ovat pääsääntöisesti kuvitteellisia. Vakuutusten valinta - muistilista Vakuutusturvan riittävyys; huomioitava kaikkien rakennusten ja lisärakentamisen sisällyttäminen vakuutukseen tosiasiallisin tiedoin Taloyhtiön mahdollisen vuokratulon vakuuttaminen Taloyhtiön hankkimien ja asentamien koneiden tai laitteiden vakuuttaminen mikäli em. laitteet eivät palvele koko kiinteistöä. Esim. liiketilojen jäähdytyslaitteet Vakuutusturva muistettava tarkastaa esimerkiksi vuosittain Oman vakuutusturvan riittävyyden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös yhteistyötahojen vakuutusturvan riittävyyteen. Vakuutusyhtiön valinta - muistilista Vakuutusyhtiöillä erilaisia ehtoja ja ikäpoistoja Vakuutusyhtiöillä voi olla erilaisia korvauskäytäntöjä Vakuutusten hinnan lisäksi kannattaa huomioida myös se, miten ja mitä vakuutus korvaa Vakuutusmeklarit Valtaosa taloyhtiöiden kiinteistövakuutuksista hoidetaan nykyään vakuutusmeklarin avulla. Vakuutusmeklari edustaa aina vakuutuksenottajaa eli taloyhtiötä. Vakuutusmeklarin tulee tarkistaa isännöitsijän kanssa, että taloyhtiön vakuutusturva on kunnossa ja vakuutuksen hintataso on oikea. Vahinkotilanteessa meklari on ammattilaisena ajamassa taloyhtiön etua ja valvoo, että taloyhtiö saa vakuutusehtojen mukaisen korvauksen. Vakuutusmeklarit ovat tuoneet markkinoille myös omia asiakasetutuotteitaan taloyhtiön, hallituksen ja osakkaiden lisäturvaksi. Lisätietoa vakuutusmeklarin käytöstä löytyy esim. osoitteesta Vakuutuksen valinta Taloyhtiöiden toimintaan liittyy useita erityyppisiä vakuutuksia. Eniten taloyhtiöiden jokapäiväiseen elämään vaikuttaa kiinteistövakuutus. Kiinteistövakuutuksen perusosasta korvataan omaisuusvahinkoja. Kiinteistövakuutuksen perusteella korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on esimerkiksi tuli, vesivuoto, salamanisku, myrskytuuli, poikkeuksellinen rankkasade, villieläin, murto, ryöstö tai vahingonteko. Esimerkki 1. Kerrostaloasunnon astianpesukoneesta lähtenyt tulipalo tuhosi kokonaan osakehuoneiston. Taloyhtiöön kohdistuneet vahingot korvataan kiinteistövakuutuksen perusteella, sillä kyseessä on ollut korvattava vahinkotapahtuma, tässä tapauksessa tulipalo. Osakkeen omistaja oli omalla kustannuksellaan asennuttanut taloyhtiön perustasosta poikkeavan parkettilattian. Koti-irtaimiston sekä jälkikäteen asennetun parketin osalta korvauksia on mahdollista hakea osakkaan kotivakuutuksen perusteella. 2 3

3 Jälkikäteen asennettu parketti, ks. KKO 2003:80: Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen eräässä huoneistossa oli rakennuksen virheellisestä rakennustavasta johtuneiden kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä jouduttu uusimaan osakkeenomistajan huoneistoon hankkima, yhtiön muiden huoneistojen tasoa kalliimpi lattian pinnoite ja lämmitysjärjestelmä. Tästä aiheutui suuremmat kustannukset kuin huoneiston kunnostamisesta muiden huoneistojen tasoa vastaavaksi olisi aiheutunut. Korkein oikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiö ollut velvollinen vastaamaan osakkeen omistajan omistaman huoneiston lattian ennallistamisesta aiheutuneista lisäkustannuksista. Kiinteistövakuutukseen kuuluu tavanomaisesti myös oikeusturvavakuutusosa ja vastuuvakuutusosa. Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Taloyhtiön tulee hakea oikeusturvaa vakuutusyhtiöltä heti riidan alettua. Esimerkki 2. Asunto-osakeyhtiön rakennuksen julkisivukorjausurakan laskusta ja työtunneista syntyy erimielisyyttä asunto-osakeyhtiön ja rakennusliikkeen kanssa siten, että asia joudutaan ratkaisemaan käräjäoikeudessa. Asunto-osakeyhtiön on mahdollista saada vakuutusyhtiöltä lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut kiinteistön oikeusturvavakuutuksen perusteella. Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus puolestaan korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta kiinteistönomistaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Taloyhtiöillä on esimerkiksi korostunut huolellisuusvelvoite taloyhtiön alueen turvallisuudesta, joten esimerkiksi vahingot, jotka aiheutuvat laiminlyönneistä liukkaudentorjunnassa tai lumenpudotuksessa, voivat tulla korvattaviksi kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella. Hallituksen vastuuvakuutus korvaa kiinteistön hallinnossa tehdyn virheen tai laiminlyönnin aiheuttamat varallisuusvahingot (esine tai henkilövahinkoihin suorasti liittymätön taloudellinen vahinko), joista vakuutetut ovat voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuja ovat hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet sekä asukasisännöitsijä. Vastuuvakuutuksen piiriin eivät kuulu ammatti-isännöitsijä, tilintarkastaja eikä toiminnantarkastaja. Näitä vakuutetaan muilla vakuutustuotteilla. Esimerkki 3. Asunto-osakeyhtiö laiminlyö liukkaudentorjunnan kunnossapitovastuullaan olleella jalkakäytävällä talvella. Tämän johdosta jalankulkija liukastuu ja loukkaantuu. Loukkaantuneen jalankulkijan sairaanhoitokulut voidaan korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella. Osakkeenomistaja tai muu asukas voi tulla korvausvelvolliseksi tuottamusperusteisesti (huolimattomuudella tai laiminlyönnillä) aiheuttamistaan vahingoista. Lisäksi osakkeenomistajalle vastuu vahingosta voi syntyä asunto-osakeyhtiölain kunnossapitoa koskevien säännösten perusteella. Tällöin vahingonkorvauksia on mahdollista hakea esimerkiksi kastuneiden rakenteiden osalta osakkaan tai asukkaan kotivakuutukseen kuuluvan vastuuvakuutuksen perusteella. Liukastumisvahinkojen osalta, jotka sattuvat esimerkiksi parkkipaikoilla, saatetaan katsoa, että autosta nouseminen ja poistuminen ovat ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen muotoja, jolloin vahinko tulisi korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Esimerkki 4. Asukas on asentanut astianpesukoneen taloyhtiön osakehuoneistoon. Asennustyö on tehty virheellisesti ja liitos on jäänyt löysälle. Tästä aiheutuu vesivahinko taloyhtiön rakenteille. Taloyhtiön rakenteiden kuivaus- ja ennallistamiskulut on mahdollista saada korvattua asukkaan kotivakuutuksen vastuuvakuutusosan perusteella. Esimerkki 5. Asukas on saanut sairauskohtauksen, minkä seurauksena hän on kaatunut WC-istuimen päälle, joka on haljennut ja josta on valunut vettä lattialle, lattiarakenteisiin sekä alakertaan. Vahinkoa taloyhtiön rakenteille ei korvata asukkaan vastuuvakuutuksen perusteella, sillä asukas ei ole menetellyt huolimattomasti, vaan vahinko on aiheutunut asukkaan sairauskohtauksen johdosta. Taloyhtiön on aina syytä tarkastaa yhteistyökumppaneidensa vakuutusturva. Taloyhtiön urakoitsija voi aiheuttaa urakan yhteydessä vahingon esimerkiksi poraamalla putkeen, josta aiheutuu vesivahinko. Urakoitsijan vastuuvakuutuksen perusteella on mahdollista korvata tällaisia työsuoritteen huolimattomasta tekemisestä johtuvia vahinkoja. Urakoitsijan vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa puhtaita työvirheitä tilanteissa, jossa ainoastaan työsuorituksen kohde on vaurioitunut, mutta josta ei aiheudu muuta vahinkoa. Taloyhtiön on syytä tarkistaa myös muiden yhteistyökumppaneidensa vakuutusturva pyytämällä vakuutustodistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta. Todistuksesta varmistetaan vakuutuskausi, vakuutusmäärä, omavastuu ja toimiala, eli onko tehtävä työ tai palvelu vakuutuksen piirissä. Esimerkki 6. LVI-urakoitsija on vaihtanut WC-istuimen taloyhtiössä. Asentaja on tehnyt uudelle WC-istuimelle kaksi uutta kiinnitysreikää, jotka ovat rikkoneet vesieristeenä olleen muovimaton, eikä vanhoihin reikiin ole laitettu silikonia asennusvaiheessa. Silikonin puutteen vuoksi WC-istuimen rikkoutumisen seurauksena vesi on päässyt WC-istuimen jalan takaosasta WC-istuimen alla olleen viemäriläpiviennin kautta rakenteisiin ja alakertaan. Tämä ei ole ollut hyvän rakentamistavan mukaista lattiakaivollisessa kylpyhuonetilassa, jota on pidettävä ns. märkänä tilana. Vesivahinko on täten aiheutunut LVI-urakoitsijan huolimattoman asennustyön seurauksena ja vuotovahinko on mahdollista korvata LVI-urakoitsijan vastuuvakuutuksen perusteella. Rakennustyövakuutuksella vakuutetaan rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus. Rakennustyövakuutus korvaa rakennustyössä työn kohteelle aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ehdoissa luetelluin rajoituksin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on yleensä velvollinen vakuuttamaan rakennustyökohteen ja rakennustuotteet sekä tarvikkeet. Rakennustyövakuutus on tietyin osin voimassa kahden vuoden takuuajan. Asunto-osakeyhtiön talkoovakuutuksen tarkoituksena on korvata talkootyön tai muun vastikkeettoman työn aikana aiheutuneet tapaturmat asunto-osakeyhtiön osakkaille. Tapaturmilla tarkoitetaan tässä talkoolaisille aiheutuneita ruumiinvammoja. Töitä voivat olla esimerkiksi pihatalkoot tai vuorotellen hoidettavat talonmiehen työt. Talkoovakuutusta kattavampi on taloyhtiön ottama ryhmätapaturmavakuutus asukkaille, jolloin kaikki tapaturmat taloyhtiön tontilla ja yhteisissä tiloissa, ei pelkästään talkoissa, saadaan vakuutuksen piiriin. Ryhmätapaturmavakuutuksessa ei myöskään ole yläikärajoja. 4 5

4 Esimerkki 7. KKO 1995:169 Asunto-osakeyhtiön osakkaat olivat sopimansa mukaisesti noudattaneet järjestelyä, että osakkaat huolehtivat talkootyönä pihan hiekoittamisesta kustannusten säästämiseksi. Asunto-osakeyhtiön ei katsottu olevan vastuussa osakkaalle aiheutuneesta henkilövahingosta, joka oli aiheutunut järjestelyyn suostuneen osakkaan liukastumisesta yhtiön hiekoittamattomalla pihatiellä. Tällaisten tapaturmien varalle on hyvä olla olemassa vakuutusturvaa nk. talkoina tehtyjen töiden tekijöiden suojaksi. Osakkaan tai asukkaan kotivakuutus Osakkaan tai asukkaan on syytä ottaa koti-irtaimistonsa ja omien vastuidensa turvaksi kotivakuutus. Kotivakuutukseen kuuluu tavanomaisesti omaisuusvakuutus, joka korvaa vahingoittuneelle koti-irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja vakuutusehtojen mukaisissa puitteissa. Lisäksi esimerkiksi osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvia pintamateriaaleja voidaan korvata osakkaan kotivakuutuksesta, kuten esimerkiksi osakkaan toimesta jälkikäteen asennettu parketti. Kotivakuutuksen yhteydessä on hyvä pitää voimassa oikeusturvavakuutus sekä vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajan kolmannelle aiheuttamia esine- ja henkilövahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Tyypillisesti yksityishenkilön vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi vahingon, joka aiheutuu siitä, että asukas unohtaa hanan auki tai poraa kylpyhuoneessa putkeen ja tästä aiheutuu taloyhtiön rakenteisiin ulottuva vesivahinko. Yleisesti ottaen esineen omistajan tulee huolehtia siitä, että vakuutusturva on riittävä. Erikseen tulee tarkistaa ja mahdollisesti myös vakuuttaa mm. seuraavat asiat: Mahdolliset vuokratulot, joita omaisuusvakuutukset eivät tavanomaisesti korvaa Arvoesineet/taide/musiikki-instrumentit Osakkaan jälkiasennukset, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumput, erikoisparketit ja laatoitukset tai valokatteet. 3. VAHINGOT Taulukko 1: Vahinkotilasto 2012 / Colemont Finland Oy Kuvio 1: Vahinkotilasto 2012 Vahinkolajeittain / Colemont Finland Oy 6 7

5 Palovahingot Palovahinkojen korvattavuuden edellytyksenä on yleensä irtipäässyt tuli. Kiinteistövakuutuksesta korvataan ensisijaisesti kaikki kiinteistölle tulleet vahingot vahingon aiheuttajasta riippumatta. Esimerkki 8. Asukas tupakoi sisätiloissa ja nukahtaa sohvalle palava savuke kädessään. Tästä aiheutuu tulipalo. Korvauksia on mahdollista hakea kiinteistövakuutuksen perusteella. Suomessa tapahtuu keskimäärin yhdeksän tuhopolttoa joka päivä. Jätekatokset voivat olla tuhopolttojen kohteena. Vakuutusyhtiöt edellyttävätkin tyypillisesti, että jätekatos, joka sijaitsee toisen rakennuksen yhteydessä tai alle kahdeksan metrin päässä toisesta rakennuksesta, on lukittava. Vakuutusehtojen suojeluohjeissa voi olla tämän tyyppisten tapausten varalta suojeluohjeita, joiden laiminlyönti johtaa suojeluohjevähennykseen, eli vahingonkorvauksena maksettavan summan pienentämiseen suojeluohjeen rikkomisen perusteella. Luonnonilmiöt Myrskyvahinkoja korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutusyhtiön ehdoista riippuen silloin, kun vallinneet sääolosuhteet ovat täyttäneet myrskyn määritelmän ja tästä on aiheutunut vahinkoa vakuutetulle omaisuudelle. Tyypillisiä myrskyvahinkoja ovat esimerkiksi puiden kaatuminen rakennusten päälle tai vesikattorakenteiden rikkoutuminen. Voimakkaiden luonnonilmiöiden ryhmään kuuluu seuraavia: myrskyt, rankkasateet, raesateet ja tulvat. Luonnonilmiöiden osalta vakuutusyhtiöiden ehdoissa on selviä eroja. Tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen on tarkoitus siirtää vuoden 2014 alusta kokonaan valtiolta yksityisten vakuuttajien vakuutustuotteiden piiriin. Vakuutusalalla on laadittu tulvavakuutusturvan sisältävien vakuutusten yleiset malliehdot Finanssialan keskusliiton toimesta. Malliehtojen mukaan esimerkiksi poikkeukselliset tulvat jaetaan tyypillisesti vesistötulviin, merivesitulviin ja rankkasateiden aiheuttamiin tulviin. Vahinko olisi tällöin mahdollista korvata näissä vakuutuslajeissa silloin, kun vahinko on esimerkiksi äkillinen, poikkeuksellinen ja odottamaton. Nämä määritellään malliehdoissa vesistö- ja merivesitulvassa yksi kerta 50 vuoteen tai harvemmin toteutuva tapahtuma. Huomionarvoista on kuitenkin, että vakuutusyhtiöt laativat omat ehtonsa, joten vakuutuksenottajan tulee tutustua vakuutusehtoihin huolellisesti. Vahingon korvattavuutta arvioidaan pääsääntöisesti tavanomaiseen tapaan esimerkiksi vakuutusehtojen valossa. Huomioon voidaan ottaa vakuutetun omaisuuden rakentamisen lupaehtojen toteutuminen ja hyvän rakennustavan mukaisuus sekä suojeluohjeiden noudattaminen. Näitä ohjeita ovat mm. ojien, salaojien, hulevesipumppujen, kaivojen sekä pihakaatojen kunnon varmistaminen ja säännöllinen ylläpitotoiminta. Uuden vakuutustarjonnan muotoutuminen vaatii aikansa. Vakuutusturvaa järjestynee jatkossakin, mutta vakuutusten ehdot tulevat vaihtelemaan tilanteen mukaan suuresti. Ennakkovarautumisen ja suojautumisen merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi. Mikäli voimakkaat sääilmiöt yhä yleistyvät ja kiinteistöt sijaitsevat riskialttiilla alueella, varautuminen myös muilla kuin vakuutustuotteilla on välttämätöntä. Vuotovahingot Vuotovahingot on yleisin vahinkotyyppi kaikista taloyhtiöiden vahingoista. Vuodon syynä voi olla esimerkiksi taloyhtiön putkien (käyttövesiputket tai viemäri) rikkoutuminen. Myös käyttölaitteet (pyykinpesu- ja astianpesukoneet) aiheuttavat vuotovahinkoja. Vuotovahinkojen tyyppiesimerkki on se, että vettä pääsee talon rakenteisiin rikkoutuneesta putkesta. Vakuutusyhtiö korvaa tavanomaisesti vahingon korjaamiskustannukset kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Taloyhtiön on hyvä huomioida vuotovahingoissa vakuutusehtoihin liittyvät ikäpoistot. Vesikattovuotojen rakenteille aiheuttamat vahingot eivät yleensä ole korvattavia vahinkoja, ellei vuoto ole johtunut esimerkiksi myrskyn rikkomasta katosta. Kattokaivon tukkeutumisen perusteella aiheutuneesta vahingosta ei tyypillisesti ole mahdollista saada korvauksia vakuutusyhtiöltä. Hulevesien aiheuttamat vahingot ja muut kunnallisen viemäriverkon toimimattomuuden aiheuttamat vahingot eivät myöskään kuulu kiinteistövakuutusten korvattavuuden piiriin. Kosteus- ja homevauriot eivät tyypillisesti kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, ellei niiden syynä ole yllättävä ja ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, kuten esimerkiksi putkivuoto. Vakuutusyhtiö päättää itse vahingon korvattavuuden vakuutusehtojen puitteissa. Vain vakuutusyhtiön edustaja voi ottaa kantaa siihen, onko kyseessä korvattava vahinkotapahtuma. Taloyhtiössä on aiheutunut vesivahinko. Miten toimia? 1. Vesivahingon alkuperän selvittäminen, hätäkorjauksiin ryhtyminen (esimerkiksi vuotavan putken korjaaminen) 2. Yhteydenotto vakuutusyhtiöön: vahinkoilmoituksen tekeminen mahdollisimman pian mutta viimeistään yhden vuoden sisällä vahingosta 3. Mahdollinen vahinkotarkastus vakuutusyhtiö/kosteuskartoitusammattilaiset. Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus tarkastukseen 4. Vahingon korjaaminen, esimerkiksi kuivaus ja korjaustoimenpiteet HUOM! Vahingonkärsijän tulee itse aktiivisin toimin osallistua vahingon ja lisävahinkojen rajoittamiseen! Ikävähennykset a) Kiinteistövakuutukseen kuuluva ikävähennys Kiinteistövakuutuksessa on putkiston ikään perustuvia ikävähennyksiä. Jos putki on tarpeeksi vanha, sen aiheuttaman vuodon kastelemien rakenteiden korjauskuluista voi tulla esimerkiksi 50 %:n ikävähennys ja tämän lisäksi omavastuu. Kun kiinteistö on vakuutuksenottajana, korjauslaskut tulisi osoittaa taloyhtiölle ja korvaus maksetaan kiinteistölle, jolloin myös ikävähennys ja omavastuu vähennetään tästä kiinteistölle maksettavasta korvauksesta. Milloin taloyhtiö voi pyytää kiinteistöltä kiinteistövakuutuksen perusteella vähennettyä omavastuuta osakkaalta? Kiinteistövakuutuksen omavastuu ja ikävähennys kuuluvat pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiön vastattaviksi. Jos vahinko on aiheutunut jonkun tahon tuottamuksellisesta menettelystä, voi yhtiö periä omavastuun ja ikävähennykset vahingonaiheuttajalta. Jos kiinteistövakuutusta käytetään osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvan laitteen tms. aiheuttaman vahingon korjaamiseen, voidaan kiinteistöva- 8 9

6 kuutuksen omavastuu- sekä ikävähennysosuus jakaa yhtiön ja osakkaan kesken. Omavastuu- sekä ikävähennysosuus tulee tällöin jakaa samassa suhteessa, kuin vahingon korjauskustannukset jakautuvat yhtiön korjauspiiriin kuuluvan rakenteen sekä muiden osakehuoneistojen sisäosien ja vastaavasti osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvien huoneiston sisäosien kesken. Mikäli osakkaan menettelyssä on tuottamuksellisia elementtejä, voi vahinko tulla korvattavaksi osakkaan kotivakuutuksen vastuuosan perusteella. Esimerkki 9. HelHO S 11/1423 Asunto-osakeyhtiön huoneistossa oli vuotanut pyykinpesukoneen tulovesiputken liitos. Taloyhtiön vakuutusyhtiö oli korvannut vahingon kiinteistön täysarvovakuutuksen perusteella vähentäen vakuutussopimuksen perusteella omavastuuosuuden ja 10 %:n ikävähennyksen. Osakas katsottiin velvolliseksi korvaamaan omavastuuosuuden menetyksestä ja ikävähennyksestä hänelle asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvien korjauskustannusten osuuden osalta taloyhtiölle aiheutuneet kulut sen perusteella, että kunnossapitovastuu pyykinpesukoneen vesiliitännästä aiheutuvasta vuodosta on osakkeenomistajalla eikä taloyhtiöllä ja koska taloyhtiön kiinteistövakuutuksen perusteella oli korvattu myös osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat pinnoitteet. Esimerkki 10. Osakkaan 20 vuotta vanhan astianpesukoneen poistoputki on haurastunut ja tästä on aiheutunut vesivahinko taloyhtiön rakenteisiin. Osakkaan tulee tarkkailla astianpesukoneen kuntoa ja vaihtaa teknisen käyttöiän lopussa olevat laitteet uusiin. Kosteusvaurion korjauskuluja on mahdollista hakea osakkaan kotivakuutuksen vastuuvakuutusosan perusteella, sillä osakas voi olla tuottamusperusteisesti vastuussa vahingosta. Esimerkki 11. Osakkaan akvaario hajoaa yllättäen ja tästä aiheutuu vesivahinko. Akvaario on muutaman vuoden vanha ja osakas on säännöllisin väliajoin seurannut sen kuntoa. Akvaariossa ei ole ollut aiemmin havaittavissa mitään vikaa. Kyseessä on puhdas vahinko, jolloin vahingonkärsijä itse joutuu korvaamaan korjauskustannukset. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa vahingon. Omavastuu ja ikävähennykset jaetaan osakkeenomistajan ja taloyhtiön kesken siinä suhteessa, missä suhteessa kenenkin vastuulle kuuluvaa omaisuutta on vahingoittunut. Esimerkki 12. Kodinkoneasentaja poraa taloyhtiön putkeen asennustöiden yhteydessä ja tästä aiheutuu vesivahinko. Asentaja on tuottamusperusteisesti vastuussa vahingosta ja vahingonkorvausta tulisi hakea vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksen perusteella. Omavastuu tulee tässä tapauksessa vahingonaiheuttajan korvattavaksi. b) Vahingonkorvausoikeudellinen ikävähennys Kiinteistövakuutuksen ikävähennyksestä on pidettävä erillään vahingonkorvausoikeudellinen ikävähennys, joka voi tulla kysymykseen, kun vanhaa omaisuutta vahingoittuu ja kyseisen omaisuuden päivänarvo on alempi kuin uuden vastaavan omaisuuden hankinta-arvo. Tämä tulee kysymykseen lähinnä esimerkiksi urakoitsijoiden vastuuvakuutuksista korvauksia haettaessa. 4. AVAIN Avaimen katoaminen ja lukkojen uudelleensarjoitus Kiinteistövakuutuksen perusteella on mahdollista saada avaimen katoamisesta johtuneen uudelleensarjoituksen kustannuksia korvattua tiettyjen edellytysten täyttyessä. Avaimen katoaminen ei vielä itsessään ole suuri vahinko. Avaimen katoamisen seurauksena taloyhtiössä voidaan päättää ovien uudelleensarjoituksesta, jos on aihetta olettaa, että on olemassa välitöntä vahingon vaaraa siitä, että avainta tullaan käyttämään rikollisella tavalla. Päätöksen ovien uudelleensarjoituksesta taloyhtiössä tekee isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus. Kiinteistövakuutuksen omaisuusosa korvaa uudelleensarjoituskuluja vain, mikäli avain on viety murrolla tai ryöstöllä. Avaimen säilytys kiinteistössä on järjestettävissä esimerkiksi avainputken asentamisella taloyhtiön tiloihin. Huoltoyhtiö voi näin hakea taloyhtiön avaimen avainputkesta, ja näin ollen avain on jatkuvasti säilytettynä taloyhtiön omassa rakennuksessa. Kiinteistövakuutuksen vastuuosasta korvausta voidaan hakea jos avaimen on hukannut hallituksen jäsen tai taloyhtiön palkkaama työntekijä. Vakuutuksen piiriin kuuluu vain rakennuksen kuoren suojaus, ei huoneistojen ovien sarjoitus. Asukkaan kotivakuutuksen perusteella on mahdollista hakea uudelleensarjoituksesta aiheutuvia kohtuullisia kuluja vahingontorjuntakuluina, mikäli asukas on kadottanut avaimen ja avaimen katoamiseen on liittynyt tuottamuksellista menettelyä vakuutuksenottajan osalta ja käsillä on välitön vahingon vaara. Välittömästä vahingon vaarasta voi olla merkkinä avaimen joutuminen rikollisen haltuun esim. ryöstön yhteydessä, avaimessa olevat tunnistetiedot tai avaimen katoaminen taloyhtiön välittömään läheisyyteen. Mikäli avaimen katoamisen ja uudelleensarjoittamisen välinen aika on pitkä, ei kyseessä yleensä ole enää välittömän vahingon vaaran torjuntakustannukset. Taloyhtiön tulisi huolehtia, että yleisavaimia ei turhaan jaeta niille tahoille, jotka niitä eivät välttämättä tarvitse. Esimerkiksi tulisi harkita, onko todellakin tarpeellista antaa urakoitsijalle yleisavain, vai voitaisiinko urakoitsijan pääsy taloyhtiön tiloihin järjestää jollakin muulla avaimella. Esimerkki 13. Asukas on veneilemässä Saimaalla. Hänen avoimesta taskustaan putoaa asunnon avaimet järveen. Vaikka on mahdollista, että osakas on tässä tapauksessa menetellyt huolimattomasti ja avainten hävittämiseen liittyy tuottamuksellista menettelyä, on epätodennäköistä, että avaimia tullaan käyttämään rikollisella tavalla ja näin ollen ei ole olemassa välitöntä vahingon vaaraa. Esimerkki 14. Taloyhtiön remontin aikana lämmönjakohuoneeseen on murtauduttu ja siellä ollut avainkaappi on murrettu auki. Avaimen on varastanut ulkopuolinen henkilö, joka sittemmin on murtautunut osakkaiden tiloihin varastaen osakkaille kuuluvaa omaisuutta. Taloyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella ei ole maksettu korvauksia, sillä vahinko ei ole aiheutunut taloyhtiön hallituksen jäsenten tai isännöitsijän huolimattoman menettelyn seurauksena. Avainten säilytys- ja ovien uudelleensarjoitusongelmiin löytyy markkinoilta teknisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi elektronisella tunnuksella olevat avaimet. Uudet elektronisella tunnuksella varustetut avaimet mahdollistavat sen, että kadonnut avain voidaan elektronisesti tehdä käyttökelvottomaksi ohjelmoimalla lukot uudelleen. Kadonneet elektroniset avaimet on helppo uusia aktivointilaitteella, jonka käytöstä vastaa isännöitsijä, huoltoyhtiö tai lukkoliike

7 Uudelleenkäsittely ja muutoksenhaku Kielteisen korvauspäätöksen saatuaan vakuutuksenottajan tulee tarkastaa korvauspäätös. Korvauspäätöksen osalta kannattaa tutkia, onko korvausta haettaessa esitetty kaikki relevantti asiaan liittyvä tieto ja onko tämä tieto huomioitu korvauspäätöstä tehtäessä. Mikäli vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen, voi vakuutuksenottaja hakea päätökseen muutosta. Uudelleenkäsittelyä voi hakea suoraan vakuutusyhtiöltä, jolloin vakuutusyhtiö antaa asiassa uuden korvauspäätöksen. Uudelleenkäsittelypyynnössä tulee eritellä ne seikat, joihin liittyen korvauspäätös on vakuutuksenottajan mielestä väärä. Esimerkiksi asiavirheet tai puutteelliset tiedot ovat voineet johtaa virheelliseen korvauspäätökseen. Vakuutuksenottaja voi kääntyä myös FINE:n vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen. FI- NE:n vakuutuslautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia esim. vakuutuksenottajan lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Käytännössä vakuutusyhtiöt ovat hyvin noudattaneet vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksia. 5. LOPUKSI Kannattaa huomioida, että päätöksen vahingon korvattavuudesta tekee aina vakuutusyhtiö. Vakuutusehdot voivat erota toisistaan eri yhtiöissä, joten vakuutusta ostettaessa kannattaa vertailla markkinoilla olevia tuotteita. Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä heti kun tieto vahingosta on saatu, sillä vakuutusyhtiöiden vakuutusehtojen mukaan vahinkoilmoitus on tehtävä vuoden sisällä vahingon huomaamisesta tai siitä, kun vahinko olisi tullut huomata. Vakuutusyhtiölle on aina annettava mahdollisuus tarkastaa vahinko. 6. HALLITUKSEN 10 TÄRPPIÄ 1. Vakuutusturva Laajuus ja muutokset & eri vakuuttamistarpeet 2. Henkilöturvallisuus Osakkaat, hallitus, sivulliset, urakoitsijat, 3. Pelastustiet Pidettävä avoimina tontilla ja rakennuksissa 4. Lisävakuutusturva asukkaille ja hallitukselle Talkoo- ja ryhmätapaturmavakuutukset 5. Avainturvallisuuden varmistaminen Sarjoituspolitiikat, yleisavainten säilytys 6. Vesieristeiden kunto märkätiloissa Syytä pitää hyvää huolta ja kunnostaa tarvittaessa 7. Altaiden poistoputkien ja lattiakaivojen toimivuus Pidettävä kunnossa ja tarkkailtava säännöllisesti 8. Vesikaton ja sadevesiohjauksen kunto Sulamisvedet eivät pääsääntöisesti kuulu korvausten piiriin 9. Tuhoeläintorjunta Yleisesti ottaen villieläinten tuhot korvataan, mutta tuhoeläinten ei. 10. Tuhopolttojen torjunta / jätekatokset ja palava materiaali Pelastussuunnitelma oltava kunnossa ja pelastuslaitoksen määräyksiä noudatettava 12

Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille

Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Sisältö 1. ESIPUHE 2 2. VAKUUTUKSET 3 Vakuutusten valinta - muistilista 3 Vakuutusyhtiön valinta - muistilista 3 Vakuutusmeklarit 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuuta oikein. Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto. Suomen Kiinteistöliitto ry

Vakuuta oikein. Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto. Suomen Kiinteistöliitto ry Vakuuta oikein Taloyhtiö 2013, Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto Esityksen sisältö Vakuutukset ja taloyhtiön johtaminen Vakuutuslajeja Vahingot Muistilista hallitukselle

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET 30.1.2014 Finib Oy Vattuniemenkuja 4 E, 00210 HELSINKI Y-tunnus: 1989615-0 Kotipaikka: Helsinki Puhelin: 09-7517 0700 finib@finib.fi,

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi Antero Miikki Kiinteistövakuutuksen korvauspiiri Omaisuusriskit palo putki- tai konerikko viemäritukos luonnonilmiö rikos avainvahingoissa korvataan välttämättömät lisävahinkojen

Lisätiedot

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kirsi Ruutu Lakimies Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri Kuka vastaa kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Tekninen näkökulma kunnossapitoon Erilaiset

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki

Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi. Antero Miikki Kiinteistöliitto Pohjois- Suomi Antero Miikki 2 Mikä on vakuutusmeklari? vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuuttamisen ammattilainen aina toimeksiantajansa edustaja ja edunvalvoja toimeksiantajansa valtuuttama

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.4.2012 Kotivakuutukset ja kosteusvauriot

Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.4.2012 Kotivakuutukset ja kosteusvauriot Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.4.2012 Kotivakuutukset ja kosteusvauriot If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Veli-Pekka Kemppinen, Vakuutusjohtaja Kotitalouksien omaisuusvakuutukset Palo-, murto- ja vuotovahingot

Lisätiedot

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Sivu 1 / 5 OHJEET HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖILLE (Huom. taulukko ilmoitus- ja muutostyölupavelvollisuudesta sivulla 5) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4. luku kunnossapito 1 kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

VAKUUTUSKILPAILUTUS

VAKUUTUSKILPAILUTUS VAKUUTUSKILPAILUTUS 19.6.2017 VAKUUTUSKILPAILUTUS Tarjoukset pyydetään kokonaisratkaisuna siten, että tarjous sisältää kaikki pyydetyt kaupungin ja eräiden tytäryhtiöiden vakuutukset. Osatarjouksia ja

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto VAKUUTUSYHTIÖIDEN VARAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN Risto Joppe Karhunen Johtaja Turvallisuus & Infra 1 VAKUUTUSALAN ROOLI Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy

LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS OSA 2: Omaisuus-, keskeytys-, metsä-, vene-, näyttely-, julkisyhteisönvastuu- ja hallinnon vastuu-, oikeusturva- sekä liikenne- ja ajoneuvovakuutukset 13.

Lisätiedot

Kuka korjaa kun paikat hajoaa TAAS?

Kuka korjaa kun paikat hajoaa TAAS? Kuka korjaa kun paikat hajoaa TAAS? Ylivieska 24.2.2016 Kaisu Terkki Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä AOYL 4 luku Ennallistamisvelvoite

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa Varatuomari AIT Essi Rikalainen Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi KYLPYHUONEEN KORJAUS Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu

Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu Kiinteistöjen vuotovahinkojen kasvu Petri Mero, diplomi-insinööri Johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto petri.mero@fkl.fi 1 Johdanto Vuotovahingoista maksetut vakuutuskorvaukset ovat lähes kaksinkertaistuneet

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet II Vastuunjakotaulukko selityksineen 1 Rakenteet Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden kunnossapidosta. Yhtiö vastaa myös huoneiston sisäosien ja pinnoitemateriaalien korjaamisesta,

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Kotivakuutusten hintavertailu

Kotivakuutusten hintavertailu 1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Kotivakuutusten hintavertailu Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä vertailussa

Lisätiedot

VAKUUTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNNOT KIINTEISTÖVAKUUTUSTEN VUOTOVAHINGOISTA

VAKUUTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNNOT KIINTEISTÖVAKUUTUSTEN VUOTOVAHINGOISTA VAKUUTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNNOT KIINTEISTÖVAKUUTUSTEN VUOTOVAHINGOISTA Sari Pitkänen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely

Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely Vantaa 8.5.2017 Riskivakuutushanke Ympäristöministeriön toimeksiannossa keskityttiin selvittämään kotivakuutuksen tuomaa turvaa ja toisaalta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Korvattavuuden ratkaisemisen osalta myrsky- ja palovahingot ovat helpoimmasta päästä, sillä käytännössä kaikkiin esinevakuutuksiin sisältyy turva

Korvattavuuden ratkaisemisen osalta myrsky- ja palovahingot ovat helpoimmasta päästä, sillä käytännössä kaikkiin esinevakuutuksiin sisältyy turva Korvattavuuden ratkaisemisen osalta myrsky- ja palovahingot ovat helpoimmasta päästä, sillä käytännössä kaikkiin esinevakuutuksiin sisältyy turva kyseisten riskien varalta Palovahinkojen osalta oma rajanvetonsa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Isännöitsijän velvollisuudet ja mahdollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöitsijän velvollisuudet ja mahdollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöitsijän velvollisuudet ja mahdollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Taloyhtiön vastuu perustuu lainsäädäntöön

Lisätiedot

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Pohjolan maatilatuotannon vakuutus 1 Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.10.2008 alkaen. Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan Maatilatuotannon vakuutuksesta, jolla voidaan

Lisätiedot

Kun kotona sattuu vahinko

Kun kotona sattuu vahinko Kun kotona sattuu vahinko ohjeita kuluttajille 2017 Mira Aarre FINE FINE 2017 Mira Aarre Sisällys 1. Johdanto 3 2. Vahinkoilmoitus viipymättä 3 3. Vahinkotarkastus 3 4. Ota selvää, kysy 4 4.1 Vahingon

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Suojelukohteet Kotivakuutuksessa 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Täydestä hinnasta vakuuttaminen Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä hinnasta, jolla tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 Vt 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 201.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 201.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

TARJOUSTEN ARVIOINTIMENETTELY. Kärsämäen kunnan tarjouspyynnön nro valintaperusteiden mukainen arviointimenettely.

TARJOUSTEN ARVIOINTIMENETTELY. Kärsämäen kunnan tarjouspyynnön nro valintaperusteiden mukainen arviointimenettely. TARJOUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Kärsämäen kunnan tarjouspyynnön 26.10.2017 nro 2017-023063 valintaperusteiden mukainen arviointimenettely. Tarjouspyynnöstä jättivät tarjoukset seuraavat yhtiöt: IF OP LähiTapiola

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja matkavakuutus: Vakuutusten piirissä on HSL:n työ- ja virkasuhteinen henkilökunta.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus ja matkavakuutus: Vakuutusten piirissä on HSL:n työ- ja virkasuhteinen henkilökunta. 1 (5) Tarjouspyyntöön tulleiden kysymysten johdosta selvennämme ensin vakuutusten piirissä olevat henkilöryhmät, koska esitetyt kysymykset koskevat vaihtelevasti näitä ryhmiä. Lakisääteinen tapaturmavakuutus,

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN JA VAHINKOJEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET VAKUUTUSALAN NÄKEMYS. Risto Joppe Karhunen Finanssialan Keskusliitto Turvallisuus & Infra

ONNETTOMUUKSIEN JA VAHINKOJEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET VAKUUTUSALAN NÄKEMYS. Risto Joppe Karhunen Finanssialan Keskusliitto Turvallisuus & Infra ONNETTOMUUKSIEN JA VAHINKOJEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET VAKUUTUSALAN NÄKEMYS Risto Joppe Karhunen Finanssialan Keskusliitto Turvallisuus & Infra 1 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO (FK) Etujärjestö, joka edustaa

Lisätiedot

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa

Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallituksen vastuu korjaushankkeissa Hallitusforum 24.9.2011 Jaana Sallmén lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä hallitukselta korjaushankkeessa odotetaan? Hallituksen toimittava h u o

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot