Uuden yrityksen Starttivakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden yrityksen Starttivakuutus"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla kuitenkin kattava. Pohjola on miettinyt uusille yrittäjille vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien toimialojen omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Vakuutus on määräaikainen ja voimassa alkamispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun asti, jolloin vakuutusturvan tarkistaminen ja jatkosta sopiminen on hyvä käydä uudelleen läpi yhdessä Pohjolan asiantuntijan kanssa. Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle pääasiat uuden yrityksen Starttivakuutuksesta. Tutustuthan myös myös vakuutusehtoihin (YH14), jossa kerrotaan vakuutussopimuksen tarkempi sisältö! Starttivakuutus kattaa irtaimen omaisuuden ja toiminnan riskit Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien yritysten tärkeimmät irtainta omaisuutta ja toimintaa kohtaavat vahinkoriskit. Kokonaisuus sisältää seuraavat vakuutukset: l omaisuusvakuutus l keskeytysvakuutus l vastuuvakuutus l oikeusturvavakuutus. Mitä Starttivakuutuksella vakuutetaan? Starttivakuutuksella vakuutat sen irtaimen omaisuuden ja ne toiminnot, jotka yleensä kuuluvat toimialasi (kauppa, palvelu tai tuotanto) toimintoihin ja sisältyvät vakuutettuun liikevaihtoon. Omaisuutta ei tarvitse vakuutusta varten arvioida etukäteen, vaan omaisuus on vakuutettu täysarvoperiaatteella. Vakuutusmaksu perustuu arvioituun liikevaihtoon. Mitä omaisuusvakuutus kattaa? Vakuutus kattaa l yrityksesi oman irtaimen omaisuuden l vieraan irtaimen omaisuuden, jota käytät liiketoiminnassasi hyödyksesi l omaisuuden, jonka yrityksesi on sitoutunut vakuuttamaan tai jonka osalta vahingonvaara on yritykselläsi. Vaikka vakuutus ei sinänsä kata rakennuksia tai kiinteistöjä, se kattaa kuitenkin yksinomaan yritystoimintaasi palvelevia rakennukseen kiinteästi asennettuja rakenteita, kalusteita, pinnoitteita, koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä rakenteita, johtoja ja putkistoja euroon saakka. Vakuutus kattaa myös rahat ja arvopaperit tietyin rajoituksin (katso sivu 4). Vakuutus kattaa palveluksessasi olevan työntekijän henkilökohtaisen irtaimen omaisuuden euroon saakka, mutta ei kuitenkaan rahoja, luottokortteja tai vastaavia /6

2 Mitkä kohteet eivät kuulu omaisuusvakuutuksen piiriin? Vakuutus ei kata l rakennuksia ja kiinteistöjä l moottorikäyttöisiä ajoneuvoja l rekisteröitäviä aluksia ja veneitä l ilma-aluksia l eläimiä. Vaihto-omaisuuteesi kuuluvat puutarhatraktorit, mopot, moottorikelkat ja moottoriveneet ovat kuitenkin vakuutettuina silloin, kun niitä ei kuljeteta tai käytetä tarkoitukseensa niiden omilla moottoreilla. Myös käyttöomaisuuteesi kuuluvat trukit ovat vakuutuspaikassa vakuutettuina muiden vahinkojen kuin käytöstä aiheutuvien rikkoutumisten varalta. Missä vakuutus on voimassa? Omaisuus on vakuutettuna vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa. Joidenkin omaisuusryhmien osalta vakuutus on voimassa myös vakuutuspaikan ulkopuolella. Muistathan kuitenkin, että ehdoissa saattaa olla vakuutusmäärärajoituksia omaisuuden siirtotilanteissa. Näissä tilanteissa ja näiden omaisuuserien osalta vakuutus on voimassa kaikkialla Suomessa: l mukana kuljetettavat laitteet ja työkalut l omaisuuden tilapäiset siirrot, esimerkiksi messut ja näyttelyt l rahat ja arvopaperit ryöstön varalta myös kuljetusten aikana l työntekijäsi omaisuus työsuorituksen yhteydessä l vaihto-omaisuus tilapäisissä varastopaikoissa l korjausten, huoltojen ja niihin liittyvien kuljetusten aikana, koko Euroopassa. Keskeytysvakuutus turvaa toiminnan vahinkotilanteissa Keskeytysvakuutus turvaa yrityksesi taloudellisen toiminnan jatkuvuuden, jos toiminta pysähtyy tai häiriintyy korvattavan vahingon johdosta. Vakuutusmaksun perusteena on vakuutuskirjaan merkitty vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Vakuutuksen voi lisämaksusta laajentaa työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksella (lisäturvavakuutus). Sillä voit varautua l yrityksesi hyväksi työskentelevän omistajan l johtajan asemassa olevan yrittäjän tai l yritykseesi pysyvässä työsuhteessa olevan työntekijän kuolemaan tai lääkärin toteamaan työkyvyttömyyteen. Vastuuvakuutus Vastuuvakuutus kattaa yrityksesi toiminnassa toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista yrityksesi on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinko tulee todeta vakuutuskauden aikana. Oikeusturvavakuutus Oikeusturvavakuutus kattaa lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneet kulut riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutuksessa ovat vakuutettuina l yrityksesi l yrityksesi palveluksessa olevat henkilöt l palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat (esim. aliurakoitsijat ja kiireapulaiset), joiden aiheuttamista vahingoista yrityksesi on korvausvastuussa l työntekijöihisi rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista yrityksesi on korvausvastuussa l yrityksesi vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena yrityksesi edustajan kanssa. Voit käyttää oikeusturvavakuutustasi asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa sekä sen muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Jos kysymyksessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa edellä mainittujen tuomioistuinten käsiteltäväksi. 2/6

3 Starttivakuutuksen korvaukset Joillekin toimialoille on tehty toimialakohtaisia laajennuksia esimerkiksi vastuuvakuutuksen turvaan. Laajennus on merkitty vakuutuskirjaan. Omaisuusvakuutus korvaa Ehdoissa luetellut vahingot, kuten: l palo tai noki l salamanisku tai sen aiheuttama ylijännite l räjähdys l sammutuslaitteiston laukeaminen l murto l vuoto l myrsky l atk-laitteiden ja toimistokoneiden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen Keskeytysvakuutus korvaa Liiketoiminnan keskeytymisen, joka on suoranainen seuraus l korvattavasta omaisuusvahingosta l korvattavasta kiinteistövahingosta l riippuvuusvahingosta (korvattava vahinko sattuu yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevalle tavaran tai palvelusten toimittajalle tai yritysasiakkaalle) l viranomaisen velvoittavasta määräyksestä tartunta- tai eläintaudin vastustamiseksi ja leviämisen estämiseksi (esim. salmonellaepidemia) l yrittäjän, omistajan tai työntekijän sairaudesta, tapaturmasta, kuolemasta, jos vakuutukseen on valittu tämä lisäturva Vastuuvakuutus korvaa Vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon. Korvaamisen edellytyksenä on, että vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja että yrityksesi on siitä korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus korvaa Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana syntyneitä kuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Omaisuusvakuutus ei korvaa Vahinkoa, jonka on aiheuttanut esimerkiksi aallokko, jään liikkuminen tai paino, lumen paino tai tulva, eikä ulkona olevalle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa. Vahinkoa atk-laitteille ja toimistokoneille, kun vahingon syynä on esim.: kuluminen, huoltokustannukset, valmistusviat ja työvirheet, katoaminen ja unohtaminen, ohjelma- ja tietovirheet, kulutusaineet ja tarvikkeet Keskeytysvakuutus ei korvaa Liiketoiminnan keskeytystä, joka johtuu liikeriskeistä,esimerkiksi l omasta tai yhteistyökumppanin konkurssista l toimitusvaikeuksista, jotka eivät johdu vahingosta l sopimusrikkomuksista. Vakuutus ei myöskään korvaa keskeytysvahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuusvahinko, joka ei ole korvattava. Vastuuvakuutus ei korvaa Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu esimerkiksi: l vakuutuksenottajalle itselleen l omaisuudelle, joka on hallussa, lainassa, käsiteltävänä tai huolehdit tavana l luovutetulle tuotteelle, kun syynä on sen oma ominaisuus tai ohjeen virheellisyys l myydylle tuotteelle, jota ei ole vielä luovutettu Ehdoissa on myös muita rajoituksia, jotka koskevat muun muassa sopimusvastuita. Oikeusturvavakuutus ei korvaa Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana. Ehdoissa on rajoituksia. Vakuutuksesta ei esimerkiksi korvata kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan tai jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa. Lisäksi korvataan vahingontorjuntakuluja Yleisten vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutuksesta korvataan näitä vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. 3/6

4 Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut Omaisuusvakuutuksen enimmäiskorvaukset Omaisuutta ei tarvitse vakuutusta varten arvioida erikseen, vaan omaisuus on vakuutettu täysarvoperiaatteella. Vahingoittunut omaisuus korvataan jälleenhankinta-arvon perusteella, ellei omaisuuden arvo ole laskenut alle 50 prosenttiin siitä. Tällöin korvaus suoritetaan päivänarvon mukaan. Lisäksi korvataan ehdoissa mainitut muut kustannukset. Esimerkkinä tästä ovat rakennuksen vahingot murron yhteydessä ja uhkaavan vahingon torjuntakulut. Joidenkin omaisuuserien vahingoissa sovelletaan enimmäiskorvauksia. Omaisuuserä Rahat ja arvopaperit Enimmäiskorvaus n Ryöstö liikehuoneistosta n Ryöstö kuljetettaessa n Säilytys vähintään 400 kg painavassa lukitussa kassakaapissa tai -holvissa n Säilytys muussa, erillisessä, suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa Mukana kuljetettavat laitteet ja työkalut Tilapäisesti siirretty omaisuus (esim. messuille) euroa euroa euroa euroa vahinkoa kohti euroa vahinkoa kohti Omaisuusvakuutuksen omavastuu Omavastuu jokaisessa vahingossa on 400 euroa. Vakuutuskirjassa tai ehdoissa voi olla tästä poikkeavia omavastuita. Esimerkiksi tulitöitä tehtäessä omavastuu on suurempi. Keskeytysvakuutuksen enimmäiskorvaus Keskeytysvakuutus kattaa yrityksesi liiketoiminnan myyntikatteen ja muuttuvien palkkojen menetyksen. Korvausta laskettaessa huomioidaan vahingon johdosta syntyneet säästöt ja muualta vahingon johdosta saatu myyntikate. Myyntikate saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kulut (katso tarkemmin kirjanpitoasetus). Vakuutuksesta korvataan myös ylimääräiset kulut toimenpiteistä, joiden avulla myyntikatteen menetystä on pienennetty tai vältetty esimerkiksi kiirehtimällä jälleenrakennustöitä, lyhentämällä vahinkoaikaa tai joiden avulla on ylläpidetty toimintaa väliaikaisin järjestelyin. Jos ilmoittamasi ja vakuutuskirjaan merkitty liikevaihto on todellista liikevaihtoa pienempi, korvataan vain niin suuri osa vahingosta kuin vakuutettu liikevaihto on todellisesta. Siksi kannattaa aina vakuuttaa budjetoitu liikevaihto. Keskeytysvahinkoa korvataan enintään 12 kuukauden ajalta. Poikkeukset: Riippuvuuskeskeytysvahingon enimmäiskorvaus on 20 % myyntikatteesta. Epidemiakeskeytysvahingoissa enimmäiskorvaus lasketaan viranomaismääräyksen voimassaoloajalta sekä toiminnan käynnistämisen vaatimalla ajalla, joka voi olla enintään kaksi viikkoa. Työkyvyttömyyskeskeytysvahinkoa korvataan 6 kuukauden ajalta. Keskeytysvakuutuksen omavastuu Keskeytysvahingoissa omavastuu on yleensä yksi vuorokausi. Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus Vastuuvakuutuksessa vakuutusmäärä on euroa henkilö- ja esinevahingoissa. Vahingon määrä lasketaan seuraavasti: + vahingonkorvausvelvoite + selvityskulut + neuvottelukulut + korkokulut + oikeudenkäyntikulut. = Vahingonkorvaukset yhteensä Vastuuvakuutuksen omavastuu Omavastuu jokaisessa vahingossa on 400 euroa. 4/6

5 Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaus Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vahinkotapahtumasta yritykselle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisina. Jokaisessa vakuutustapahtumassa korvauksen ylärajana on vakuutusmäärä. Tällöin yhden vakuutuskauden aikana korvataan vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu Omavastuu jokaisessa vahingossa on 15 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 500 euroa. Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät Vakuutusmaksuun vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: l toimialan (kauppa, palvelu, tuotanto) vahinkotilasto l liiketilojesi paloturvallisuus, johon vaikuttavat rakennusluokka ja tekniset ratkaisut tulipalon ja sen leviämisen estämiseksi l rikosturvallisuus l valittu omavastuutaso l pankki- ja vakuutusasioinnin keskittäminen OP-Pohjola-ryhmään. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että tekninen murtosuojaus on tiettyjen vähimmäisvaatimusten mukainen. Vakiotasoa suurempi omavastuu pienentää vakuutusmaksua. Keskittämällä muutkin vakuutukset Pohjolaan saat alennusta vakuutusmaksuista. Suojeluohjeet Vakuutussopimukseen liitetään suojeluohjeita, jotka antavat tietoa siitä, miten voit estää vahinkojen syntymisen. Suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvauksen alentamiseen tai epäämiseen. Näin voi käydä myös vähäistä suuremman huolimattomuuden kohdalla. Jos vahinko sattuu Toimintaohjeet Heti vahingon havaitsemisen jälkeen on pyrittävä rajoittamaan tapahtunut vahinko ja poistamaan vahinkotapahtuman aiheuttaja. Palovahingossa on huolehdittava kohteen nopeasta sammutuksesta ja vastaavasti esim. vuotovahingossa on varmistettava, ettei nestevuoto pääse jatkumaan. Tämän jälkeen on kiinnitettävä huomio jälkivahinkojen torjuntaan ja varmistettava, ettei vahingosta aiheudu enää lisävahinkoja. Vastuuvahinkotapauksissa on syytä, mikäli mahdollista, heti vahingon tapahduttua dokumentoida mahdollisimman hyvin vahinkoon liittyviä seikkoja. Vahinkopaikka on hyvä, jos mahdollista, valokuvata heti tapahtuman jälkeen, samoin on syytä kirjata ylös vahingon mahdolliset silminnäkijät. Kiinteistöä koskevista rikos- ja murtovahingoista on aina ilmoitettava poliisiviranomaisille, joille on annettava tarvittaessa mahdollisuus vahinkopaikan tutkimiseen. Oikeusturvavahingoista on aina ilmoitettava vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutusta halutaan käyttää. Vakuutusyhtiö antaa aina kirjallisen päätöksen oikeusturvan käyttämisestä. Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava vahingosta mahdollisimman nopeasti. Vahinkotarkastaja tarkastaa vahingon sekä auttaa vahingon laajuuden määrittelemisessä ja määrittelee vahingon korvattavuuden ratkaisuun tarvittavat tiedot. Vahinkotarkastaja ei yleensä tee korvauspäätöstä tarkastuskäynnin aikana. Vahinkotarkastajalla tulee olla mahdollisuus vahingon tarkastamiseen ennen kuin korjaustyöt alkavat. Korjaustöiden tilaajana ja laadun valvojana toimii aina vakuutuksenottaja. Vakuutuksenottaja myös hyväksyy ja maksaa vahinkoon liittyvät korjauslaskut. Vahinkotarkastaja tai muu vakuutusyhtiön edustaja voi tarvittaessa auttaa vahinkoon liittyvien korjaustöiden suorittajien valinnassa ja korjaustyöurakoiden kilpailuttamisessa. Korvauksen hakeminen Kaikista niistä vahingoista, joista vakuutusyhtiöltä haetaan korvausta, on tehtävä vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti vakuutusyhtiön Internet-sivuilta. Vahinkoilmoitus on syytä tehdä huolella, jotta varmistetaan vahingon mahdollisimman nopea ja oikea käsittely. Vahingoista tulee ilmoittaa vakuutusyhtiöön mahdollisimman nopeasti. Viimeistään vahinkoilmoitus on kuitenkin tehtävä vuoden kuluessa siitä kun vahinko on sattunut. Vahingoittunut omaisuus tulee olla korjattuna kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. 5/6

6 Päätöksistä valittaminen Vakuutuksenottaja, joka kokee korvauspäätöksen vääräksi, voi hakea siihen muutosta. Korvauspäätöksessä on ilmoitettu, miten muutosta voi hakea. Vahingon ratkaisuun tyytymättömän kannattaa olla ensimmäiseksi yhteydessä kyseisen vahingon vahinkokäsittelijään. Tällöin on mahdollista selvittää korvauspäätöksen perusteita ja mahdollisesti tarkentaa vahinkoon liittyviä seikkoja. Tarvittaessa oikaisupyynnön voi tehdä asiakasasiamiehelle, joka on korvausosastosta riippumaton elin, jonka tehtävänä on ratkaista vahinkoon liittyvien päätösten oikeellisuus mahdollisimman nopeasti. Valitusasian voi saattaa eri lautakuntien tai muiden mahdollisten muutoksenhakuelinten käsiteltäväksi. Näistä muutoksenhakumahdollisuuksista voi tiedustella vakuutusyhtiöstä tai niihin voi tutustua osoitteessa -kohdasta Yritykset Vahingot Muutoksenhaku. Ota yhteys Pohjolaan Palvelunumero (vakuutus- ja korvauspalvelut) Internet Sähköposti 6/6

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 HELSINKI Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus-

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. TÄSSÄ OPPAASSA lyhyt selostus matkavakuutuksesta matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot