Yrityksen perusvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen perusvakuutus"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien toimialojen omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yrityksen perusvakuutuksesta. Muistathan tutustua myös vakuutusehtoihin, koska niissä on vakuutussopimuksen tarkka sisältö! Tähän vakuutukseen sovelletaan Yrityksen perusvakuutuksen yleisiä vakuutusehtoja (YH05). Sinä voit keskittyä bisnekseen. Pohjola turvaa taustan. Yrityksen perusvakuutus kattaa irtaimen omaisuuden ja toiminnan riskit Vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien yritysten tärkeimmät irtainta omaisuutta ja toimintaa kohtaavat vahinkoriskit. Kokonaisuus sisältää seuraavat vakuutukset: omaisuusvakuutus keskeytysvakuutus vastuuvakuutus oikeusturvavakuutus. Lisäturvaksi kokonaisuuteen voi ottaa varallisuusvastuuvakuutuksen ja työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksen. Mitä Yrityksen perusvakuutuksella vakuutetaan? Yrityksen perusvakuutuksella vakuutat sen irtaimen omaisuuden ja ne toiminnot, jotka yleensä kuuluvat toimialasi toimintoihin ja sisältyvät vakuutettuun liikevaihtoon. Jos yrityksesi harjoittaa yritystyypistä poikkeavaa yritystoimintaa, sen vakuuttamisesta kannattaa sopia erikseen ja merkitä vakuutuskirjaan. Jos esimerkiksi ravintolasi yhteydessä toimii myös asiamiesposti, kannattaa tämän toiminnan vakuuttamisesta sopia erikseen. Omaisuutta ei tarvitse vakuutusta varten arvioida etukäteen, vaan omaisuus on vakuutettu täysarvoperiaatteella. Mitä omaisuusvakuutus kattaa? Vakuutus kattaa yrityksesi oman irtaimen omaisuuden vieraan irtaimen omaisuuden, jota käytät liiketoiminnassasi hyödyksesi omaisuuden, jonka yrityksesi on sitoutunut vakuuttamaan tai jonka osalta vahingonvaara on yritykselläsi. Vaikka vakuutus ei sinänsä kata rakennuksia tai kiinteistöjä, se kattaa kuitenkin yksinomaan yritystoimintaasi palvelevia rakennukseen kiinteästi asennettuja rakenteita, kalusteita, pinnoitteita, koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä rakenteita, johtoja ja putkistoja euroon saakka. Vakuutus kattaa myös rahat ja arvopaperit tietyin rajoituksin (katso sivu 4). Vakuutus kattaa palveluksessasi olevan työntekijän henkilökohtaisen irtaimen omaisuuden euroon saakka, mutta ei kuitenkaan rahoja, luottokortteja tai vastaavia /6

2 Mitkä kohteet eivät kuulu omaisuusvakuutuksen piiriin? Vakuutus ei kata rakennuksia ja kiinteistöjä moottorikäyttöisiä ajoneuvoja rekisteröitäviä aluksia ja veneitä ilma-aluksia eläimiä. Vaihto-omaisuuteesi kuuluvat puutarhatraktorit, mopot, moottorikelkat ja moottoriveneet ovat kuitenkin vakuutettuina silloin, kun niitä ei kuljeteta tai käytetä tarkoitukseensa niiden omilla moottoreilla. Myös käyttöomaisuuteesi kuuluvat trukit ovat vakuutuspaikassa vakuutettuina muiden vahinkojen kuin käytöstä aiheutuvien rikkoutumisten varalta. Missä vakuutus on voimassa? Omaisuus on vakuutettuna vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa. Joidenkin omaisuusryhmien osalta vakuutus on voimassa myös vakuutuspaikan ulkopuolella. Muistathan kuitenkin, että ehdoissa saattaa olla vakuutusmäärärajoituksia omaisuuden siirtotilanteissa. Näissä tilanteissa ja näiden omaisuuserien osalta vakuutus on voimassa kaikkialla Suomessa: mukana kuljetettavat laitteet ja työkalut omaisuuden tilapäiset siirrot, esimerkiksi messut ja näyttelyt rahat ja arvopaperit ryöstön varalta myös kuljetusten aikana työntekijäsi omaisuus työsuorituksen yhteydessä vaihto-omaisuus tilapäisissä varastopaikoissa korjausten, huoltojen ja niihin liittyvien kuljetusten aikana, koko Euroopassa. Keskeytysvakuutus turvaa toiminnan vahinkotilanteissa Keskeytysvakuutus turvaa yrityksesi taloudellisen toiminnan jatkuvuuden, jos toiminta pysähtyy tai häiriintyy korvattavan vahingon johdosta. Vakuutusmaksun perusteena on vakuutuskirjaan merkitty vuoden budjetoitu veroton liikevaihto. Vakuutuksen voi lisämaksusta laajentaa työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksella (lisäturvavakuutus). Sillä voit varautua yrityksesi hyväksi työskentelevän omistajan johtajan asemassa olevan yrittäjän tai yritykseesi pysyvässä työsuhteessa olevan työntekijän kuolemaan tai lääkärin toteamaan työkyvyttömyyteen. Vastuuvakuutus Vastuuvakuutus kattaa yrityksesi toiminnassa toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista yrityksesi on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinko tulee todeta vakuutuskauden aikana. Tietyt toimialat voivat lisämaksusta laajentaa vakuutusturvaa varallisuusvastuuvakuutuksella, joka on tarpeen toimialoilla, joilla hoidetaan asiakkaiden taloudellisia asioita (esim. lakiasiaintoimisto tai tilitoimisto). Oikeusturvavakuutus Oikeusturvavakuus kattaa lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneet kulut riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutuksessa ovat vakuutettuina yrityksesi yrityksesi palveluksessa olevat henkilöt palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista yrityksesi on korvausvastuussa työntekijöihisi rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista yrityksesi on korvausvastuussa yrityksesi vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena yrityksesi edustajan kanssa. Voit käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa sekä sen muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Jos kysymyksessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa edellä mainittujen tuomioistuinten käsiteltäväksi 2/6

3 Yrityksen perusvakuutuksen korvaukset Joillekin toimialoille on tehty toimialakohtaisia laajennuksia esimerkiksi vastuuvakuutuksen turvaan. Laajennus on merkitty vakuutuskirjaan. Omaisuusvakuutus korvaa Ehdoissa luetellut vahingot, kuten: palo tai noki salamanisku tai sen aiheuttama ylijännite räjähdys sammutuslaitteiston laukeaminen murto vuoto myrsky Keskeytysvakuutus korvaa Liiketoiminnan keskeytymisen, joka on suoranainen seuraus korvattavasta omaisuusvahingosta korvattavasta kiinteistövahingosta riippuvuusvahingosta (korvattava vahinko sattuu yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevalle tavaran tai palvelusten toimittajalle tai yritysasiakkaalle) viranomaisen velvoittavasta määräyksestä tartunta- tai eläintaudin vastustamiseksi ja leviämisen estämiseksi (esim. salmonellaepidemia) yrittäjän, omistajan tai työntekijän sairaudesta, tapaturmasta, kuolemasta, jos vakuutukseen on valittu tämä lisäturva Omaisuusvakuutus ei korvaa Vahinkoa, jonka on aiheuttanut esimerkiksi aallokko, jään liikkuminen tai paino, lumen paino tai tulva, eikä ulkona olevalle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa. Keskeytysvakuutus ei korvaa Liiketoiminnan keskeytystä, joka johtuu liikeriskeistä,esimerkiksi omasta tai yhteistyökumppanin konkurssista toimitusvaikeuksista, jotka eivät johdu vahingosta sopimusrikkomuksista. Vakuutus ei myöskään korvaa keskeytysvahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuusvahinko, joka ei ole korvattava. Vastuuvakuutus korvaa Vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon. Korvaamisen edellytyksenä on, että vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja että yrityksesi on siitä korvausvastuussa. Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, jos vakuutukseen on valittu tämä lisäturva. Vastuuvakuutus ei korvaa Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu esimerkiksi: vakuutuksenottajalle itselleen omaisuudelle, joka on hallussa, lainassa, käsiteltävänä tai huolehdittavana luovutetulle tuotteelle, kun syynä on sen oma ominaisuus tai ohjeen virheellisyys myydylle tuotteelle, jota ei ole vielä luovutettu Ehdoissa on myös muita rajoituksia, jotka koskevat muun muassa sopimusvastuita. Oikeusturvavakuutus korvaa Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana syntyneitä kuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta ne seikat, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, eivät ole syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana. vakuutusehtojen rajoitusehtoihin kuuluvat vahingot vahinko liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa. Lisäksi korvataan vahingontorjuntakuluja Yleisten vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutuksesta korvataan näitä vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. 3/6

4 Enimmäiskorvausmäärät ja omavastuut Omaisuusvakuutuksen enimmäiskorvaukset Omaisuutta ei tarvitse vakuutusta varten arvioida erikseen, vaan omaisuus on vakuutettu täysarvoperiaatteella. Vahingoittunut omaisuus korvataan jälleenhankinta-arvon perusteella, ellei omaisuuden arvo ole laskenut alle 50 prosenttiin siitä. Tällöin korvaus suoritetaan päivänarvon mukaan. Lisäksi korvataan ehdoissa mainitut muut kustannukset. Esimerkkinä tästä ovat rakennuksen vahingot murron yhteydessä ja uhkaavan vahingon torjuntakulut. Tietyillä toimialoilla on omaisuusriskivahingoissa erikseen mainittu korvauskatto. Joidenkin omaisuuserien vahingoissa sovelletaan enimmäiskorvauksia. Omaisuuserä Rahat ja arvopaperit Ryöstö liikehuoneistosta Ryöstö kuljetettaessa Säilytys vähintään 400 kg painavassa lukitussa kassakaapissa tai -holvissa Säilytys muussa, erillisessä, suojaavasti suljetussa säilytyspaikassa Mukana kuljetettavat laitteet ja työkalut Tilapäisesti siirretty omaisuus (esim. messuille) Enimmäiskorvaus euroa euroa euroa euroa vahinkoa kohti euroa vahinkoa kohti Omaisuusvakuutuksen omavastuu Omavastuu jokaisessa vahingossa on 400 euroa. Vakuutuskirjassa tai ehdoissa voi olla tästä poikkeavia omavastuita. Esimerkiksi tulitöitä tehtäessä omavastuu on suurempi. Keskeytysvakuutuksen enimmäiskorvaus Keskeytysvakuutus kattaa yrityksesi liiketoiminnan myyntikatteen ja muuttuvien palkkojen menetyksen. Korvausta laskettaessa huomioidaan vahingon johdosta syntyneet säästöt ja muualta vahingon johdosta saatu myyntikate. Myyntikate saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kulut (katso tarkemmin kirjanpitoasetus). Vakuutuksesta korvataan myös ylimääräiset kulut toimenpiteistä, joiden avulla myyntikatteen menetystä on pienennetty tai vältetty esimerkiksi kiirehtimällä jälleenrakennustöitä, lyhentämällä vahinkoaikaa tai joiden avulla on ylläpidetty toimintaa väliaikaisin järjestelyin. Jos ilmoittamasi ja vakuutuskirjaan merkitty liikevaihto on todellista liikevaihtoa pienempi, korvataan vain niin suuri osa vahingosta kuin vakuutettu liikevaihto on todellisesta. Siksi kannattaa aina vakuuttaa budjetoitu liikevaihto. Keskeytysvahinkoa korvataan enintään 12 kuukauden ajalta. Poikkeukset: Riippuvuuskeskeytysvahingon enimmäiskorvaus on 20 % myyntikatteesta. Epidemiakeskeytysvahingoissa enimmäiskorvaus lasketaan viranomaismääräyksen voimassaoloajalta sekä toiminnan käynnistämisen vaatimalla ajalla, joka voi olla enintään kaksi viikkoa. Työkyvyttömyyskeskeytysvahinkoa korvataan 6 kuukauden ajalta. Keskeytysvakuutuksen omavastuut Keskeytysvahingoissa omavastuu on yleensä 1 vuorokausi. Työkyvyttömyyskeskeytysvahingoissa (lisäturva) omavastuu on 14 vuorokautta. 4/6

5 Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus Vastuuvakuutuksessa vakuutusmäärä on euroa henkilö- ja esinevahingoissa. Vahingon määrä lasketaan seuraavasti: + vahingonkorvausvelvoite + selvityskulut + neuvottelukulut + korkokulut + oikeudenkäyntikulut = Vahingonkorvaukset yhteensä Vastuuvakuutuksen omavastuu Omavastuu jokaisessa vahingossa on 400 euroa. Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaus Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vahinkotapahtumasta yritykselle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisina. Jokaisessa vakuutustapahtumassa korvauksen ylärajana on vakuutusmäärä. Tällöin yhden vakuutuskauden aikana korvataan vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Oikeusturvavakuutuksen omavastuu Omavastuu jokaisessa vahingossa on 15 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 500 euroa. Yrityksen perusvakuutukseen liittyvät valintamahdollisuudet Yrityksen perusvakuutuksen omaisuusosan omavastuun voit valita eri vaihtoehdoista. Suurempi omavastuu pienentää vakuutusmaksua. Keskeytysvakuutusta voi laajentaa työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksella, jolloin se kattaa myös avainhenkilöiden työkyvyttömyyden, sairauden, tapaturman tai kuoleman aiheuttamaa keskeytystä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät Vakuutusmaksuun vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: toimialan eli yritystyypin (esimerkiksi apteekki tai mainostoimisto) vahinkotilasto liiketilojesi paloturvallisuus, johon vaikuttavat rakennusluokka ja tekniset ratkaisut tulipalon ja sen leviämisen estämiseksi rikosturvallisuus valittu omavastuutaso pankki- ja vakuutusasioinnin keskittäminen OP-Pohjola-ryhmään. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että tekninen murtosuojaus on tiettyjen vähimmäisvaatimusten mukainen. Vakiotasoa suurempi omavastuu pienentää vakuutusmaksua. Keskittämällä muutkin vakuutukset Pohjolaan saat alennusta vakuutusmaksuista. Suojeluohjeet Vakuutussopimukseen liitetään suojeluohjeita, jotka antavat tietoa siitä, miten voit estää vahinkojen syntymisen. Suojeluohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvauksen alentamiseen tai epäämiseen. Näin voi käydä myös vähäistä suuremman huolimattomuuden kohdalla. 5/6

6 Jos vahinko sattuu Toimintaohjeet Heti vahingon havaitsemisen jälkeen on pyrittävä rajoittamaan tapahtunut vahinko ja poistamaan vahinkotapahtuman aiheuttaja. Palovahingossa on huolehdittava kohteen nopeasta sammutuksesta ja vastaavasti esim. vuotovahingossa on varmistettava, ettei nestevuoto pääse jatkumaan. Tämän jälkeen on kiinnitettävä huomio jälkivahinkojen torjuntaan ja varmistettava, ettei vahingosta aiheudu enää lisävahinkoja. Vastuuvahinkotapauksissa on syytä, mikäli mahdollista, heti vahingon tapahduttua dokumentoida mahdollisimman hyvin vahinkoon liittyviä seikkoja. Vahinkopaikka on hyvä, jos mahdollista, valokuvata heti tapahtuman jälkeen, samoin on syytä kirjata ylös vahingon mahdolliset silminnäkijät. Kiinteistöä koskevista rikos- ja murtovahingoista on aina ilmoitettava poliisiviranomaisille, joille on annettava tarvittaessa mahdollisuus vahinkopaikan tutkimiseen. Oikeusturvavahingoista on aina ilmoitettava vakuutusyhtiölle, mikäli vakuutusta halutaan käyttää. Vakuutusyhtiö antaa aina kirjallisen päätöksen oikeusturvan käyttämisestä. Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava vahingosta mahdollisimman nopeasti. Vahinkotarkastaja tarkastaa vahingon sekä auttaa vahingon laajuuden määrittelemisessä ja määrittelee vahingon korvattavuuden ratkaisuun tarvittavat tiedot. Vahinkotarkastaja ei yleensä tee korvauspäätöstä tarkastuskäynnin aikana. Vahinkotarkastajalla tulee olla mahdollisuus vahingon tarkastamiseen ennen kuin korjaustyöt alkavat. Korjaustöiden tilaajana ja laadun valvojana toimii aina vakuutuksenottaja. Vakuutuksenottaja myös hyväksyy ja maksaa vahinkoon liittyvät korjauslaskut. Vahinkotarkastaja tai muu vakuutusyhtiön edustaja voi tarvittaessa auttaa vahinkoon liittyvien korjaustöiden suorittajien valinnassa ja korjaustyöurakoiden kilpailuttamisessa. Korvauksen hakeminen Kaikista niistä vahingoista, joista vakuutusyhtiöltä haetaan korvausta, on tehtävä vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti vakuutusyhtiön Internet-sivuilta. Vahinkoilmoitus on syytä tehdä huolella, jotta varmistetaan vahingon mahdollisimman nopea ja oikea käsittely. Vahingoista tulee ilmoittaa vakuutusyhtiöön mahdollisimman nopeasti. Viimeistään vahinkoilmoitus on kuitenkin tehtävä vuoden kuluessa siitä kun vahinko on sattunut. Vahingoittunut omaisuus tulee olla korjattuna kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Päätöksistä valittaminen Vakuutuksenottaja, joka kokee korvauspäätöksen vääräksi, voi hakea siihen muutosta. Korvauspäätöksessä on ilmoitettu, miten muutosta voi hakea. Vahingon ratkaisuun tyytymättömän kannattaa olla ensimmäiseksi yhteydessä kyseisen vahingon vahinkokäsittelijään. Tällöin on mahdollista selvittää korvauspäätöksen perusteita ja mahdollisesti tarkentaa vahinkoon liittyviä seikkoja. Tarvittaessa oikaisupyynnön voi tehdä asiakasasiamiehelle, joka on korvausosastosta riippumaton elin, jonka tehtävänä on ratkaista vahinkoon liittyvien päätösten oikeellisuus mahdollisimman nopeasti. Valitusasian voi saattaa eri lautakuntien tai muiden mahdollisten muutoksenhakuelinten käsiteltäväksi. Näistä muutoksenhakumahdollisuuksista voi tiedustella vakuutusyhtiöstä tai niihin voi tutustua osoitteessa Ota yhteys Pohjolaan Palvelunumero (vakuutus- ja korvauspalvelut) Internet Sähköposti 6/6

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen 1 Olet tehnyt hyvän päätöksen, huolehtinut vakuutusturvastasi! Edessäsi on Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutuksen ehdot. Ne kertovat

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto 902 Kiinteistön vakuutus Voimassa 1.6.2011 alkaen Sisältö 10 Esinevakuutukset 2 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue 2 10.2 Esinevakuutusten kohteet 2 10.3 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön vakuutus

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön vakuutus 1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT Kiinteistön vakuutus 902 Sisällysluettelo Kiinteistön vakuutus 10. Esinevakuutukset...6 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue...6 10.2 Esinevakuutusten kohteet...6 10.3 Vakuuttamiseen

Lisätiedot