KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys

2 OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun, joka sisältää aina myös katokset ja varastorakennukset 300m 2 asti. MIKSI KIINTEISTÖJEN VAKUUTUKSET IFISTÄ? Saat kattavan, yksinkertaisen vakuutusratkaisun asuinrakennuksille. Vakuutus perustuu jatkossa kiinteistön neliömäärään, ei hankalasti ymmärrettävään tilavuuteen. Vakuutus sisältää aina myös katokset ja varastorakennukset 300m 2 asti. Oikeusturvavakuutukseen voit jatkossa sisällyttää myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Voi halutessasi valita vastuuvakuutusten vakuutusmäärät ja omavastuut. Saat korvauspalvelua, joka sujuu kuten pitääkin. TÄYSARVOPERUSTEISENA TURVALLINEN JA HELPPOHOITOINEN Kun vakuutat kiinteistösi rakennuksen pinta-alaan perustuen, se on aina vakuutettu täydestä jälleenhankinta-arvostaan, kunhan vakuutusmaksun laskentaan tarvittavat rakennuksen kokonaisala, käyttötarkoitusja rakennusluokkatiedot ovat oikeat. Mikäli haluat euromääräisen vakuutuksen, sekin onnistuu. VAKUUTUKSEN RAKENNE KIINTEISTÖ- VAKUUTUS Palo Vuoto (ja LVI) Sähkö- ja konerikko Rikos Luonnonilmiö Muu vahinko LAAJA KIINTEIS- TÖVAKUUTUS Sekä laajaan että perustason vakuutukseen on mahdollista ottaa toimitusjohtajan (asukasisännöitsijän) ja hallituksen vastuuturva kiinteistönomistajan toiminnan- ja hallinnonvastuuvakuutukset kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutus Vuokratulokeskeytysturva sisältyy kiinteistövakuutukseen automaattisesti, ellei kohde ole vuokratalo. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu rakennus ja lisäksi ilman eri mainintaa: tontilla olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet, myös katokset ja varastorakennukset 300 m 2 asti kuuluvat vakuutukseen rakennusta palveleva LVIS- ja konetekniikka vakuutuksenottajan omistamat, kiinteistön hoitoon käytettävät työkoneet, kiinteistön käyttöä ja hoitoa palveleva muu irtain omaisuus sekä polttoaineet vakuutuksenottajan omistama, yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto. Huom! Kaikki rakenteet, kiintokalusteet ja pinnoitteet sisältyvät vakuutukseen sen tasoisina kuin ne ovat, samoin rakenteet, jotka ovat asunto-osakeyhtiön osakkaan kunnossapitovastuulla sekä huoneiston käyttäjän tekemät muutostyöt. VAKUUTUKSEN KOHTEENA EIVÄT OLE tuotanto- ja liiketoimintaa palveleva LVIS-, konetekniikka ja kalusto muut kuin vakuutuksenottajan omistamat valomainokset, markiisit, parvekelasit, lautasantennit jne. moottoriajoneuvot, joille on mahdollista saada liikennevakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUKSEN TURVAT Kiinteistön vakuutusturvasta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman omaisuusvahingon, jonka syynä on if.fi/yritys Puh

3 paloräjähdys, irtipäässyt tuli tai äkillisesti ja yllättävästi levinnyt noki tai savu sprinklerivuoto poikkeuksellinen rankkasade, myrskytuuli, vesistötai merivesitulva villieläin murto, ryöstö tai vahingonteko Sähkö- tai konetekniikan rikkoutuminen LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vuotovahinko vesikalusteista rikkoutumisen johdosta virrannut vesi vesikaton äkillinen ulkoapäin tapahtunut rikkoutuminen ja siitä aiheutuneet seurausvahingot vakuutetulle omaisuudelle. Vakuutus korvaa lisäksi korvattavan omaisuusvahingon johdosta taloyhtiölle aiheutuneet vuokratulomenetykset enintään vuoden ajalta, kun vuokrattuna on enintään puolet tiloista. LAAJA KIINTEISTÖVAKUUTUS Laajassa vakuutuksessa kohde on sama, mutta vakuutus korvaa myös äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja ja rikkoutumisia, joita perustason vakuutus ei korvaa. Vakuutusehdoissa on määritelty korvauspiirin rajoitukset. Vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, jotka aiheutuvat kosteuden aiheuttamasta pilaantumisesta, mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta, ellei se ole välitön seuraus korvattavasta vahingosta kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta syystä virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle tai asennetulle omaisuudelle. LISÄTURVAT Voit liittää lisäturvia joko laajaan tai perustason vakuutukseen. lasiturva turva maaperän saastumiselle turva entisöintikustannuksille KIINTEISTÖNOMISTAJAN TOIMINNANVASTUUVAKUUTUS Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä, jotka voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen tai aiheuttaa odottamattomia kuluja. Toiminnanvastuuvakuutus kattaa henkilö- ja esinevahingot, josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa. Esimerkkinä voidaan mainita liukastuminen, joka on aiheutunut kunnossapidon laiminlyönnistä. Vakuutusehdoissa on määritelty korvausten rajoitukset. Vakuutus ei korvaa muun muassa vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle itselleen jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai joissa korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen. LIUKASTUMINEN AAMUTUIMAAN Asunto-osakeyhtiön pihalla kävellyt henkilö liukastuu. Vahingon todetaan johtuneen siitä, että asunto-osakeyhtiö ei ole kiinteistön omistajana huolehtinut kulkuväylien riittävästä hiekoittamisesta. Henkilön lääkärikäynnistä aiheutuneet kustannukset voivat tulla korvattavaksi kiinteistönomistajan toiminnanvastuuvakuutuksesta. KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutus kattaa kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyviä välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse sekä vakuutuksenottajan palveluksessa oleva kiinteistön hoitohenkilökunta. Vakuutettuja ovat myös kiinteistön tilapäiset työntekijät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutusehdoissa on määritelty korvauspiirin rajoitukset. Vakuutus ei koske muun muassa riitaa, juttua tai asiaa joka johtuu kiinteistössä ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista joka koskee huoneenvuokrasuhdetta. KIINTEISTÖNOMISTAJAN HALLINNONVASTUUVAKUUTUS Vakuutus tuo turvaa hallituksen jäsenille. Se kattaa hallituksen jäsenen henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun taloudellisista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut toimiessaan hallituksen jäsenenä. Vakuutettuja ovat hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä asukasisännöitsijä ja yhtiökokouksen puheenjohtaja. Korvattava vahinko voi olla esimerkiksi asukasisännöitsijän laiminlyönti valvoa saatavia. Vakuutusehdoissa on määritelty korvausrajoitukset. Vakuutus ei korvaa muun muassa henkilö- ja esinevahinkoja veronlisäystä tai -korotusta vahinkoa, joka aiheutuu isännöitsijän laiminlyönnistä ylläpitää riittäviä vakuutuksia. Tämä esite ei ole kattava selvitys vakuutusten sisällöistä ja ehdoista. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät voimassaolevista vakuutusehdoista.

4 OMAVASTUUT JA VÄHENNYKSET Vakuutuksen omavastuu on jokaisessa vahinkotapahtumassa yleensä vähintään 600 euroa. Haluttaessa omavastuuta voidaan korottaa. Korkeampi omavastuu alentaa vakuutusmaksua. VARASTO- RAKENNUKSET mukana Mikäli vahinko johtuu kiinteistössä suoritetuista korjaustöitä, perimme kaksinkertaisen omavastuun, minimissään euroa. Meille ei kuitenkaan tarvitsee ilmoittaa korjaustöistä ennakkoon. Kiinteistönomistajan oikeusturvan omavastuu on 15 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään valittu omavastuu. Vastapuolen oikeudenkäyntikulujen osalta omavastuu on 25 % kustannusten määrästä, kuitenkin vähintään valittu omavastuu. Kiinteistön LVIS- ja konetekniikan rikkoutumisvahingoissa noudatamme viiden täyden kalenterivuoden jälkeen vakuutusehtojen mukaisia vähennyksiä. Vuotovahingoissa ja vesikaton rikkoontumisvahingoissa noudatamme vakuutusehtojen mukaisia vähennyksiä, kun putkiston tai vesikatteen ikä on vähintään 20 vuotta. Erikseen hyväksytyillä sisäpuolisilla korjausmenetelmillä korjattujen viemäreiden vuoto- ja tukkeutumisvahingoissa vähennämme alkuperäisen putken iästä 25 vuotta. Vuodon rakennukselle aiheuttamissa vahingoissa omavastuu on 25 % korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään valitun omavastuun suuruinen, jos vahinko on aiheutunut käyttölaitteen tai vesikalusteen vuodosta. Kiinteistövakuutukseen liittyy myös suojeluehtoja, joita tulee noudattaa. Ellei suojeluohjeita noudateta, voimme vähentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta. INDEKSIEHTO JA ALENNUKSET Asuinrakennusten vakuutukset teemme jatkuvana vuosivakuutuksena. Vakuutusmäärän ja vakuutusmaksun sidomme indeksiin. Vakuutusmaksuista myönnämme alennusta, mikäli kiinteistön suojausta on korotettu tavanomaista paremmaksi automaattisella paloilmoituslaitoksella, sprinklerilaitoksella tai vuotovahdilla. Tässä esitteessä on esitetty vakuutuksen keskeisiä periaatteita. Yksityiskohtaiset tiedot turvista ovat vakuutusehdoissa. Lisätietoja saat yhteyshenkilöltäsi tai lähimmästä konttorista.

5 ESIMERKKEJÄ RADIO PALOI LIEDELLÄ Perheen äiti pistäytyi kesken illallisvalmistelujen lähikaupassa. Poissaolon aikana perheen 5-vuotias poika laittoi vahingossa lieden päälle, jolloin levyn nurkalle asetettu radio suli aiheuttaen pojalle savumyrkytyksen ja asunnon irtaimistolle ja pinnoille savuvahinkoja. Koska äiti oli vain hetken poissa saatiin poika ajoissa hoitoon ja kuntoon. Kotivakuutuksesta korvattiin irtaimistovahingot. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla: Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta Keittiön kaapinovien uusiminen e Keittiön seinä- ja lattiapintojen puhdistus ja maalaus 640 e Muiden huoneiden seinä- ja lattiapintojen puhdistus, maalaus ja tapetointi 960 e Yhteensä e Muu kuin lämmityslaitteesta tai tulisijasta noussut nokivahinko ei aina kuulu vakuutusyhtiön kiinteistön täysarvovakuutuksen korvauspiiriin. Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta Raivaustyöt e Kiinteät kalusteet, ovet ja ikkunat e Katto- ja seinäpintojen uusiminen e Alaslasketun katon teko 640 e Parkettilattia 70 m e Huoneistokohtainen sauna e Sähkötyöt e Savunhajun poisto ja siivous 590 e Yhteensä e Ifin kiinteistövakuutusehdoissa ei ole alkuperäisyys/ samantasoisuusehtoja. KALAT KUIVALLA MAALLA Viisitoista vuotta vanha akvaario rikkoutui yllättäen. 200 litraa vettä valui lattialle. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla: Korvaus vain laajasta turvasta Kuivauskustannuksia e Kastuneen parketin vaihto e Maalaus 250 e Yhteensä e LIIKEHUONEISTO VEDEN ALLA Helsingissä Aleksilla olevaan liikehuoneistoon oli syksyisen poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen aikana tulvinut sadevettä n. 15 cm:n verran. Palolaitos sai nopeasti sateen jälkeen pumpattua liikehuoneistosta vedet pois. Sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset olivat rakentamismääräysten mukaiset. Liikkeen irtaimistovahingot korvasi liikkeen oma vakuutus. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla: Korvaus sekä perus- että laajasta turvasta Kuivauskustannukset 980 e Pilalle menneen kokolattiamaton poisto ja uusi matto asennettuna 100 m e Seinien maalaus 670 e Kiintokalusteiden uusiminen tai maalaus e Yhteensä e Rankkasade ei kaikilla vakuutusyhtiöillä yleensä kuulu kiinteistön täysarvovakuutuksen korvauspiiriin. ASTIANPESUKONE POLTTI PARANNUKSET Kerrostaloasunnon astianpesukoneesta lähtenyt tulipalo tuhosi kokonaan 4h+k+s -tyyppisen huoneiston. Osakkeen omistaja oli omalla kustannuksellaan asennuttanut parkettilattian, eteisen alaslasketun katon sekä saunan. Koti-irtain korvattiin kotivakuutuksen perusteella. Kiinteistöön kohdistuvat vahingot korvattiin Ifin kiinteistöistöille tarkoitetusta vakuutuksesta seuraavalla tavalla:

6 Autamme sinua kaikissa YRITYKSESI VAKUUTUSASIOISSA Ota yhteyttä if.fi/yritys Puh If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, IF, Y-tunnus /2014

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Vakuutus vertaansa vailla.

Vakuutus vertaansa vailla. Vakuutusopas. Voimassa 8.3.2010 alkaen. VAKUUTUS Vakuutus vertaansa vailla. Ainutlaatuisella MetroAuto Vakuutuksella saat vertaansa vailla olevan turvan autollesi. Vakuutuksen saat yksityishenkilönä helposti

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee.

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee. Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Yhdessä hyvä tulee. Vakuutukset verkossa Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Helpointa vakuutusten ostaminen on verkkokaupassa. Kerro

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI Asiakaspalvelu: Volvia Vakuutus Puh. 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. Vakuutuksenantaja: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8.

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 HELSINKI Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus-

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot