Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista"

Transkriptio

1 Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Mira Aarre FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

2 Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista 1 Sisällys 2 Johdanto Kissan ja koiran aiheuttamat vahingot Kotivakuutus - vahingot omalle omaisuudelle Kotivakuutuksen vastuuvakuutus vahingot ulkopuolisen omaisuudelle Seuraeläimen vastuuvakuutus vahingot ulkopuolisen omaisuudelle Korvausesimerkit Kollikissan aiheuttama palovahinko Koiran aiheuttama kännykän rikkovahinko Karanneen koiran aiheuttama kolarivahinko... 6 Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Lisätietoja: FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, p , 1

3 2 Johdanto Kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista vertailusta selviää, miten koti- ja vastuuvakuutukset korvaavat kissan ja koiran aiheuttamia vahinkoja. Omalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja korvataan kotivakuutuksesta ja toisen omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja kotivakuutuksen vastuuvakuutusosasta tai seuraeläimen vastuuvakuutuksesta. Perinteinen kotivakuutuksen vastuuvakuutus korvaa kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, mikäli omistaja on vahingonkorvauslain mukaan vahingonkorvausvelvollinen seuraeläimen aiheuttamasta vahingosta. Fenniasta (kissalle ja koiralle) ja Pohjolalta (rotukissalle ja koiralle) ja LähiTapiolasta (vain koiralle) saa seuraeläinvakuutukseen ja Pohjantähdellä normaaliin vastuuvakuutukseen lisäturvana erillisen vastuuvakuutuksen. Eläinvastuuvakuutus ei pääsääntöisesti edellytä eläimen omistajan huolimattomuutta, joten lisävakuutuksella saa parempaa vakuutusturvaa. Ennakolta kannattaa selvittää onko seuraeläimen oma vastuuvakuutus tarpeellinen, sillä kuten vertailusta selviää, jotkin kotivakuutuksen vastuuvakuutukset korvaavat joko kaikki taikka tietynlaiset seuraeläimen aiheuttamia vahingot silloinkin, kun omistajassa ei ole tuottamusta eli varomattomuutta. 3 Kissan ja koiran aiheuttamat vahingot 3.1 Kotivakuutus - vahingot omalle omaisuudelle Laajoista kotivakuutuksista korvataan vahinkoja, jotka aiheutuvat äkillisestä ja arvaamattomasta tapahtumasta. Kissan ja koiran aiheuttamat oman omaisuuden rikkoutumisvahingot ovat lähtökohtaisesti korvattavia. Kotona sattuneet vahingot ovat kuitenkin usein eläimelle tyypillisen käyttäytymisen seurausta. Näin silloin, jos pentukoira esimerkiksi pureskelee pöydänjalkoja ja kenkiä taikka likaa kuratassuillaan sohvan. Kissan ja koiran luonnollisen käyttäytymisen seurauksena syntynyt vahinko ei ole ennalta-arvaamaton eikä sitä korvata. Vakuutusehdoissa on myös rajoituksia. Useiden vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata raapimalla tai pureskelemalla aiheutettuja vahinkoja. Joidenkin yhtiöiden rajoitusehdoissa todetaan, ettei vakuutus korvaa seuraeläinten vakuutuksenottajan omalle omaisuudelle aiheuttamia vahinkoja lainkaan. Maatiaiskissanpoika Topi 6 kk leikkii ikkunalaudalla ja saa tassuhaavan tipautettuaan maljakon. Tassusta valuu verta 3 vuotta vanhalle aidolle silkkimatolle, jota ei saada puhtaaksi. Uusi vastaava matto maksaa Korvaako laaja kotivakuutus ja kuinka paljon? Folksam, LähiTapiola ja Pohjola ja POP vakuutus korvaavat maljakon ja maton jälleenhankintahinnan (matto ei puhdistu pesulassa) tai päiväarvon mukaan esineen kunnosta riippuen. Korvauksista vähennetään omavastuu ja mahdollinen ikäpoisto. Fennia, If ja Turva eivät korvaa mattoa eivätkä maljakkoa, koska seuraeläinten aiheuttamat vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Pohjantähti ei korvaa vahinkoa, kun sen on aiheuttanut alle vuoden ikäinen seuraeläin. 2

4 3.2 Kotivakuutuksen vastuuvakuutus vahingot ulkopuolisen omaisuudelle Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutusten vastuuvakuutuksista korvataan perheen ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ei kuitenkaan tapaturmaisia eikä tahallisia vahinkoja eikä myöskään sellaisia vahinkoja, jotka on ehdoissa rajattu korvauspiiristä. Käytännössä korvausvelvollisuus tarkoittaa sitä, että eläimen omistaja, haltija tai muu henkilö, jonka huostassa eläin on, on vastuussa vahingosta, jos hän on eläimen valvonnassa syyllistynyt huolimattomuuteen, varomattomuuteen tai laiminlyöntiin. Mitä vaarallisemmaksi eläin on tiedetty, sitä tehokkaammin pitää eläintä valvoa. Vastuuvakuutusehdon sanamuoto ratkaisee vahingon korvattavuuden. Ehtojen sanamuodosta riippuen erot yhtiöiden välillä ovat huomattavat. Kahdella vakuutusyhtiöllä kotivakuutuksiin liittyvät vastuuvakuutukset ovat korvauspiiriltään edellistä laajempia. If:n ja Turvan vastuuvakuutuksesta korvataan seuraeläimenä pidettävän koiran aiheuttamia vahinkoja silloinkin, kun omistajassa ei ole tuottamusta eli varomattomuutta. Pohjantähdessä eläimenomistajan vastuu on lisämaksullinen laajennus normaaliin vastuuvakuutukseen ja sen voi ottaa, vaikkei seuraeläinvakuutusta olisikaan. Eläimenomistajan vastuuvakuutus korvaa tavanomaisen lemmikkieläimen toiselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa. Folksamin, If:n, Fennian, LähiTapiolan ja Turvan vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata seuraeläimen hoitajalleen eikä hoitajan talouteen kuuluvalle henkilölle aiheuttamaa esinevahinkoa, eikä vahinkoa, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. LähiTapiolan ja Turvan kodin vastuuvakuutuksesta korvataan tuottamuksesta riippumatta koiran aiheuttama henkilövahinko sekä välitön yhteentörmäys moottoriajoneuvon kanssa. Muissa vahinkotapahtumissa tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Fennialla, Folksamin, Pohjolan ja POP Vakuutuksen vastuuvakuutus korvaa tuottamuksesta riippumatta vain koiran puremalla aiheuttaman henkilövahingon ja vahingon, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Muissa vahinkotapahtumissa tuottamus arvioidaan vahingonkorvauslain mukaisesti. Fennialla vahingon korvattavuuteen vaikuttaa myös se kenen huolehdittavana eläin vahinkohetkellä oli. 3.3 Seuraeläimen vastuuvakuutus vahingot ulkopuolisen omaisuudelle Eläimen vastuuvakuutuksella saa kotivakuutuksen vastuuvakuutusta kattavampaa turvaa eläimen pidosta ulkopuolisille aiheutuneiden henkilö- ja esinevahinkojen varalle. Fennia, Pohjantähti ja Pohjola tarjoavat kissan ja koiran omistajalle ja LähiTapiola vain koiran omistajalle seuraeläimen vastuuvakuutusta. Eläimen vastuuvakuutus ei sisälly seuraeläinvakuutuksiin automaattisesti, vaan sen voi ottaa laajentavana lisäturvana lisämaksusta. Pohjantähden eläimenomistajan vastuuvakuutus on normaalin vastuuvakuutuksen laajennus, joka ei edellytä seuraeläinvakuutusta. Eläimen vastuuvakuutus korvaa pääsääntöisesti kissan ja koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa, eli tuottamusta ei vaadita. Ehtojen sanamuodosta riippuen yhtiöiden välillä on kuitenkin eroja. Pohjantähdellä vakuutus ei edellytä eläimenomistajan tuottamusta, mutta se ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle eläimelle eläinten leikkiessä tai tapellessa. Pohjolan eläinvastuuvakuutuksessa on kotivakuutuksen vastuuvakuutusta laajempi vakuutettujen määritelmä sekä voimassaoloalue ja se on voimassa myös ansiotoiminnassa. Toisaalta Pohjola ei tee tuottamusarviointia, kun on kyse koiran puremalla aiheuttamasta henkilövahingosta tai yhteentörmäyksestä moottoriajoneuvon kanssa, muiden vahinkojen osalta tuottamus arvioidaan. LähiTapiola puolestaan rajaa korvauksen ulkopuolelle tietynlaiset koirien aiheuttamat vahingot kokonaan. 3

5 4 Korvausesimerkit 4.1 Kollikissan aiheuttama palovahinko Kollikissa Simon on yksin kotona. Eräänä päivänä Simon kävelee keittiön keraamisella liesitasolla, astuu hipaisukytkimelle ja keittotaso kytkeytyy päälle. Kuumuus sytyttää lähellä olleen talouspaperirullan palamaan. Sammutusvedet kastelevat rakenteet. Lisäksi aiheutuu savu-, irtaimisto- ja parkettivahinkoja. Vahinkojen yhteismäärä on Korvaako laaja kotivakuutus irtaimiston palovahingon? 2. Korvaako kotivakuutuksen vastuuvakuutus taloyhtiölle rakenteiden kuivattamisesta, seinien maalaamisesta ja parketin vaihdosta aiheutuneet kustannukset? 3. Korvaako seuraeläimen vastuuvakuutus taloyhtiölle rakenteiden kuivattamisesta, seinien maalaamisesta ja parketin vaihdosta aiheutuneet kustannukset? Laaja kotivakuutus 1) Koti-irtain Kotivakuutuksen vastuuvakuutus 2) Taloyhtiön rakenteet Eläimen vastuuvakuutus 3) Taloyhtiön rakenteet Fennia + + ** + ** Folksam + - Ei tuotetta valikoimissa Pohjantähti Pohjola + + ** + ** Pop-Vakuutus + - Ei tuotetta valikoimissa If + + Ei tuotetta valikoimissa LähiTapiola + + ** - Turva + +* ** Ei tuotetta valikoimissa Merkkien selitykset: + Vahinko korvataan ja - vahinkoa ei korvata *Pinnoitteet eli maalipinta ja parketti voi tulla korvatuksi kotivakuutuksesta. ** Korvaus edellyttää tuottamusta ja voimassaolevan oikeuden mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta. Vastuuvakuutuksesta ei kuitenkaan korvata oman huoneiston pinnoitteille aiheutuneita vahinkoja (esim. maalipinta ja parketti). Vakuutusyhtiöiden vastaukset ovat samat, vaikka vahingon aiheuttaisi koira hyppäämällä liesitasoa vasten. Seuraeläin voi aiheuttaa vahinkoa oman omaisuuden lisäksi myös ulkopuolisen omaisuudelle kuten kerrostai rivitalohuoneiston rakenteille, jotka ovat taloyhtiön omaisuutta. Rivi- ja kerrostalohuoneistossa asuva voi kotivakuutuksella vakuuttaa vain irtainta omaisuuttaan sekä huoneiston pinnoitteita (mm. maali, kaakeli, tapetti ja laminaatti) ja kiinteää sisustusta (mm. kaapistot ja parvi). Kotivakuutuksesta ei makseta rakenteiden kuivattamisesta aiheutuvia kustannuksia, koska pinnoitteiden alla olevia rakennuksen osia ei kotivakuutuksella voi lainkaan vakuuttaa. Lähtökohtaisesti oman omaisuuden korvausta haetaan kotivakuutuksesta ja perheen ulkopuolisen omaisuudelle aiheutettua vahinkoa vastuuvakuutuksesta. Vahingon korvattavuus ratkaistaan tapauskohtaisesti selvittämällä vahinkoon johtaneet tapahtumat. Taloyhtiölle aiheutunut vahinko voidaan korvata vastuuvakuutusta mikäli eläimenpidossa on menetelty huolimattomasti. Mikäli vastuuvakuutus ei edellytä eläimenpidossa huolimattomuutta, eikä muutakaan rajoittavaa vakuutusehtoa ole, korvaus maksetaan miltei automaattisesti. Lähtökohtaisesti vakuutusehdoilla ja yksilöllisillä tapahtumaolosuhteilla on suuri merkitys korvataanko vahinko vai ei. 4

6 4.2 Koiran aiheuttama kännykän rikkovahinko Kaksivuotias newfounlandinkoira Ruu makoilee lempimatollaan. Naapurin rouva tulee kylään, laskee kännykkänsä pöydälle ja ryhtyy rapsuttamaan Ruuta. Iloisena koira huiskuttaa häntäänsä. Häntä osuu upouuteen 869 :n kännykkään, joka putoaa kaakelilattialle ja rikkoutuu. Korvaako kotivakuutuksen ja/tai eläimen oma seuraeläinvakuutuksen vastuuvakuutusosa ja kuinka paljon? Kotivakuutuksen vastuuvakuutus Eläimen vastuuvakuutus Fennia Tapaturma, ei korvata 719 (ov 150 ) Folksam Tapaturma, ei korvata Ei tuotetta valikoimissa Pohjantähti Tapaturma, ei korvata 719 (ov 150 ) Pohjola Tapaturma, ei korvata Tapaturma, ei korvata Pop-Vakuutus Tapaturma, ei korvata Ei tuotetta valikoimissa If 739 (ov 130 ) Ei tuotetta valikoimissa LähiTapiola Tapaturma, ei korvata Tapaturma, ei korvata Turva Tapaturma, ei korvata Ei tuotetta valikoimissa Vakuutuskorvauksesta vähennetään omavastuu (ov), jota vastaavan korvauksen vahinkoa kärsineelle maksaa vakuutuksenottaja. Muita vähennyksiä ei tehdä, sillä kännykkä oli uusi. Kotivakuutuksen vastuuvakuutusosa: If korvaa vahingon, koska sen vastuuvakuutus ei edellytä tuottamusta. Fennia, Folksam, Pohjantähti, Pohjola, LähiTapiola ja Turva katsovat, että kyse on puhtaasta tapaturmasta. Vahinkoa ei korvata, koska vahinko ei johdu koiran omistaja huolimattomuudesta. Fennialla, Folksamilla, Pohjolalla, POP Vakuutuksella ja LähiTapiolalla vastuuvakuutus korvaa tuottamuksesta riippumatta koiran puremalla aiheuttamat henkilövahingot tai yhteentörmäyksen moottoriajoneuvon kanssa. Koskapa tällaisesta ei nyt ole kyse ja koiranomistaja ei katsota laiminlyöneen koiran valvontaa, ei kännykkävahinkoa korvata. Eläinvakuutuksen vastuuvakuutusosa: Fennia ja Pohjantähti korvaavat puhelimen korjauskustannukset, kuitenkin enintään puhelimen arvo. Vakuutuksessa ei edellytetä vakuutetun tuottamusta. Pohjola ei edellytä vakuutetun tuottamusta, kun on kyse koiran puremalla aiheuttamasta henkilövahingosta tai yhteentörmäys moottoriajoneuvon kanssa. Koskapa tällaisesta ei nyt ole kyse ja koiranomistaja ei katsota laiminlyöneen koiran valvontaa, ei kännykkävahinkoa korvata. LähiTapiolan koiran vastuuvakuutuksessa on rajoitusehto, jonka mukaan koiran puremalla tai pudottamalla matkapuhelimelle aiheuttama vahinko ei ole korvattava. Kännykkävahinkoa ei siis korvata vaikka koiran valvonta olisi laiminlyöty. 5

7 4.3 Karanneen koiran aiheuttama kolarivahinko Saksanpaimenkoira Nero karkaa taas kerran kotipihansa koira-aitauksesta ja törmää naapurin pojan Vespaan. Koira selviää naarmuitta, pojan nahkatakki naarmuuntuu ja hiha repeää. Vespa osuu kiveen ja runko vääntyy. Korjauskulut ovat Korvaako kotivakuutuksen vastuuvakuutus / eläimen vastuuvakuutus Vespan 1200 korjauskulut? Kaikki vakuutusyhtiöt korvaavat 1200 vahingon omavastuuosuudella vähennettynä kummastakin vakuutuksesta. Koiranomistaja suorittaa omavastuuta vastaavan summan pojalle. Myös takki korvataan vastuuvakuutuksesta. Yhtiöt katsovat, että koiran omistaja on huolimaton, sillä hän ei ole riittävästi koettanut estää koiransa toistuvaa karkailua. 6

8 Seuraeläinvakuutukset FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu HELSINKI p

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 28.1.2015

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Perustietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 6.3.2015 Saara Järvelä FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille

Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Sisältö 1. ESIPUHE 2 2. VAKUUTUKSET 3 Vakuutusten valinta - muistilista 3 Vakuutusyhtiön valinta - muistilista 3 Vakuutusmeklarit 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille

Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Vakuuta oikein! Vakuuttamisen tietopaketti taloyhtiöille Sisältö 1. ESIPUHE 2 2. VAKUUTUKSET 3 Vakuutusten valinta - muistilista 3 Vakuutusyhtiön valinta - muistilista 3 Vakuutusmeklarit 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

HUPSIS. Nuoren vakuuttajan tietopaketti

HUPSIS. Nuoren vakuuttajan tietopaketti HUPSIS Nuoren vakuuttajan tietopaketti JOHDANTO Itsenäistyminen on merkittävä vaihe nuoren elämässä. Se tarjoaa ennen kokematonta vapauden tunnetta ja vaatii vastuunottoa muun muassa omasta taloudesta.

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi Perus- ja vertailutietoa vapaaehtoisista autovakuutuksista Leena Snellman, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 28.10.2010

Lisätiedot

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 HELSINKI Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus-

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

Perustietoa matkavakuutuksista

Perustietoa matkavakuutuksista Perustietoa matkavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Perustietoa matkavakuutuksista

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 15.1.2014 Anni Nikunlassi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot