Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista"

Transkriptio

1 Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

2 Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista 1 Sisällys 2 Johdanto Vakuutuksen ottaminen Nuorten vakuutuspaketit Kotivakuutus ja vakuutusehdot Mitä tapahtumia kotivakuutuksesta korvataan? Kotivakuutuksesta maksettava korvaus ja omavastuu Vertailun taulukot... 3 Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, p , 2 Johdanto Tässä vertailussa on tietoa nuorten kotivakuutuksista. Kotivakuutuksella vakuutetaan koti-irtaimisto eli tavanomaiset kodin esineet. Kotivakuutuksella voidaan vakuuttaa myös rakennus, kuten esimerkiksi omakotitalo. Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat erityisiä nuorille tarkoitettuja vakuutuspaketteja, joihin sisältyy yleensä ainakin koti-irtaimiston vakuutus. Irtaimistovakuutuksen lisäksi vakuutuspakettiin voi sisältyä myös tapaturmavakuutus, matkavakuutus, vastuuvakuutus tai oikeusturvavakuutus. Ottamalla pakettivakuutuksen nuori saa laajemman vakuutusturvan yleensä edullisempaan hintaan kuin ottamalla vakuutukset erillisinä. Mikäli vakuutusyhtiöllä ei ole tarjolla erityistä vakuutuspakettia, saa nuori asiakas kuitenkin yleensä jonkinlaisia etuja vakuutuksen hinnasta. Nuorten kotivakuutusten edut vakuutuksen sisältöön tai hintaan liittyvät ovat ikään sidottuja. Yleensä ikäraja on 27 vuotta, jonka jälkeen vakuutus muuttuu tavalliseksi kotivakuutukseksi. Tällöin myös vakuutuksen hinta nousee. Tässä vertailussa on mukana kahdeksan vakuutusyhtiötä, jotka myyvät Suomessa kotivakuutuksia. Vertailun taulukoissa on esitelty vakuutusyhtiöiden tuotevalikoimaa sekä kotivakuutusten sisältöä. Vertailun viimeisessä taulukossa on hintaesimerkkejä. Vertailun tiedot on tarkistettu Tämän vertailun lisäksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE on julkaissut Perustietoa kotivakuutuksista -oppaan, jossa on tarkempaa tietoa kotivakuutuksista sekä Kotivakuutus ja tuotevakuutukset -vertailun, jossa on myös hinta- ja korvausesimerkkejä erityisesti pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta. 3 Vakuutuksen ottaminen Vakuutus on aina vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välinen sopimus. Vakuutussopimuksen sisältö käy ilmi vakuutusehdoista ja vakuutuskirjasta. Vakuutuskirja sisältää mm. tiedot vakuutetuista kohteista. n asiakkaan tärkein velvollisuus on maksaa kotivakuutusmaksu ajoissa. Kotivakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, mikä tarkoittaa sitä, että kotivakuutussopimuksen solmiminen on molemmin puolin vapaaehtoista. voi siten päättää, että vakuutusta ei myönnetä vakuutuksen hakijalle. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa kotivakuutuksen saamista. 1

3 4 Nuorten vakuutuspaketit Monilla vakuutusyhtiöillä on tarjolla erityisiä nuorten vakuutuspaketteja, joihin voi kuulua koti-irtaimiston vakuutuksen lisäksi tapaturmavakuutus, matkavakuutus, vastuuvakuutus tai oikeusturvavakuutus. Vakuutuspakettien sisältöä voidaan yleensä muokata asiakkaan tarpeiden mukaan ja niihin voidaan liittää myös muita vakuutuksia, kuten talouden muiden henkilöiden vakuutuksia. Tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmasta kuten esimerkiksi kaatumisesta, liukastumisesta tai putoamisesta aiheutuvia kuluja. Vakuutus korvaa yleensä hoito- ja lääkekuluja sekä pysyvän haitan. Matkavakuutus voi sisältää matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen. Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden tai matkatapaturman hoitokuluja. Vakuutuksesta voidaan korvata myös esimerkiksi matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä johtuvia kuluja. Vastuuvakuutuksesta korvataan jollekulle toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden, kuten vahingonkorvauslain, mukaan vastuussa. Korvattavia vahinkoja voivat olla esim. pyöräilijän liikenteessä aiheuttamat vahingot, osake- ja vuokrahuoneiston rakenteille ja laitteille aiheutetut vahingot sekä lasten aiheuttamat vahingot. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi saatettavissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Huomio myös, että esimerkiksi eri ammattiliittojen jäsenyyteen saattaa sisältyä erilaista vakuutusturvaa. 5 Kotivakuutus ja vakuutusehdot Kotivakuutuksella vakuutetaan kodin irtaimisto eli tavanomaiset kodin esineet. Irtaimiston vakuutus koskee vakuutuksenottajan ja muiden samassa taloudessa vakinaisesti asuvien omaisuutta, vanhempien luona asuttaessa vain vakuutuksenottajan omaisuutta. Kotivakuutuksella voi vakuuttaa myös rakennuksen, esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin. Vakuutusehdoissa on määritelty se, mitä omaisuutta vakuutukseen kuuluu. Vakuutusehdoissa on myös erilaisia enimmäiskorvausmääriä esimerkiksi arvo-omaisuudelle tai kellari- tai vinttikomeroissa säilytettävälle omaisuudelle. On tärkeää perehtyä vakuutusehdoista löytyviin rajoitusehtoihin, joissa kerrotaan se, minkälaisia vahinkoja vakuutuksesta ei korvata korvaussääntöihin, joissa määritellään se, minkälainen korvaus vahinkotilanteessa maksetaan ja suojeluohjeisiin, joissa kerrotaan se, miten vahinkoja voi välttää ja pienentää. Suojeluohjeita on noudatettava ja niiden laiminlyönti voi johtaa korvauksen pienentämiseen. Huom! iden tuote-esitteisiin ja vakuutusehtoihin pitää tutustua aina ennen vakuutuksen ottamista. 5.1 Mitä tapahtumia kotivakuutuksesta korvataan? illä on yleensä tarjolla erilaisia valmiita turvatasovaihtoehtoja. Nuorten kotivakuutukset ovat yleensä automaattisesti laajoja vakuutuksia. Laaja vakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten erilaisia rikkoutumisvahinkoja. Vakuutusehdoissa on rajoitusehtoja, jotka rajaavat vakuutuksen korvauspiiriä. Kotivakuutus ei korvaa esimerkiksi omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Kotivakuutuksen voi ottaa myös suppeampana, jolloin vakuutuksesta korvataan vain tiettyjä, vakuutusehdoissa lueteltuja vahinkotapahtumia. Vakuutus ei korvaa tällöin tyypillisesti esimerkiksi rikkoutumisvahinkoja. Kaikkein suppeimmat kotivakuutukset korvaavat vain palovahinkoja ja vakuutusehdoista riippuen esimerkiksi myrskyvahinkoja. 2

4 5.2 Kotivakuutuksesta maksettava korvaus ja omavastuu Kotivakuutuksessa on aina omavastuu, jota pienempiä vahinkoja vakuutus ei korvaa. Irtaimistovakuutuksen omavastuu on tyypillisesti noin 100 euroa. Tämän alle jäävä osuus vahingosta tai tätä pienemmät vahingot jäävät siis itselle maksettaviksi. Kotivakuutuksesta maksettavaan korvaukseen vaikuttaa vahingoittuneen tai vaurioituneen omaisuuden ikä. Tavallisesti erilaisesta kodin elektroniikasta tai kodinkoneista tehdään vuotuisia prosentuaalisia ikävähennyksiä. Korvaus voidaan laskea myös omaisuuden jälleenhankinta-arvon (myös: uudishinta tai uudisarvo) ja päivänarvon (myös: nykyhinta tai nykyarvo) mukaan. Ikävähennykset lasketaan aina omaisuuden jälleenhankinta-arvosta eli siitä summasta, jolla vahingon jälkeen saisi hankittua tilalle vahingoittunutta omaisuutta vastaavaa omaisuutta. Se, kuinka paljon omaisuus on aikanaan ostettaessa maksanut, ei vaikuta vakuutuksesta maksettavaan korvaukseen. Huom! Vahingosta on syytä ilmoittaa vakuutusyhtiöön nopeasti ja viimeistään vuoden kuluessa vahingosta. Yli vuoden kuluttua ilmoitettuja vahinkoja ei korvata. 6 Vertailun taulukot Taulukko 1: Tuotevalikoima Taulukko 2: Nuorten kotivakuutusten sisältö Taulukko 3: Nuorten vakuutuspakettien hintaesimerkkejä 3

5 Taulukko 1: Tuotevalikoima (suluissa henkilö, joka on tarkastanut yhtiötä koskevat tiedot) Fennia (Miramari Kosunen) Uusmyynnissä olevat vakuutukset (suluissa yleisesti myynnissä oleva vakuutus) Fenniaturva Magis, alle 30-vuotiaille (Fenniaturva kotivakuutus, laaja-, perus-, tai palovakuutus, alle 30-vuotiaille) Nuorten vakuutuksessa kiinteinä perusosina oikeusturvavakuutus ja matkavakuutus Nuorten vakuutukseen voidaan liittää tapaturmavakuutus Folksam Vahinkovakuutus (Veronica Grönberg) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Sanna Ketola) Lähivakuutus (Timo Ekholm) Tapiola (Päivi Vuorenmaa) Pohjantähti (Sari Pitkänen) Pohjola Vakuutus Oy (Hannu Partanen) Suomen Vahinkovakuutus POP Vakuutus/Säästöp ankin vakuutukset (Krista Orassaari) Turva (Teija Leppänen) Kotivakuutus nuorille, alle 27-vuotiaille (Kotivakuutus) IfYou -tuotepaketti,18 26-vuotiaille (If Kotivakuutus, LaajaPlus, Laaja, Perus ja Suppea) Nuorisovakuutus, vuotiaille (Kotivakuutus, laaja turvataso + all risk, laaja turvataso, perusturvataso, suppea turvataso) Kodin vakuutus nuorisolle, vuotiaille UNDO-vakuutus (Kodin vakuutus, laaja, perus- ja suppea turva) (Pohjantähtiturva kodille -vakuutus, alle 27-vuotiaalle vakuutuksenottajalle 15 % alennuksella) Easy nuorten vakuutus, vuotiaille (Omakoti-vakuutus) (Kotivakuutus, myynnissä ei ole omaa nuorten kotivakuutusta) Safety Pack, nuoren vakuutuspaketti, vuotiaille Turva Isohima, nuoren irtaimistovakuutus alle 27-vuotiaille (Kotivakuutus, Turva Koto -sopimus, Turva Isokoto, Turva Vakikoto, Turva Pikkukoto) oikeusturvavakuutus ja tapaturmavakuutus oikeusturvavakuutus, tapaturmavakuutus ja matkavakuutus oikeusturvavakuutus, tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus Kodin vakuutus nuorisolle: Irtaimistovakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus matkustajavakuutus ja matkatavaravakuutus tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus lapsille urheiluturva UNDO-vakuutus: tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus UNDO-vakuutus: vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus (voidaan ottaa myös pelkkä tapaturmaja matkustajavakuutus) ei erillistä nuorten vakuutuspakettia myynnissä irtaimistovakuutus ja tapaturmavakuutus vakuutuksenottajalle ei erillistä nuorten vakuutuspakettia myynnissä Safety Pack: oikeusturvavakuutus ja tapaturmavakuutus Turva Isohima: oikeusturvavakuutus Perheen vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Tapaturma- ja matkustajavakuutukset puolisolle ja lapsille Vakuutuksenottajalle matkustajavakuutus Matkatavaravakuutus perheelle Safety Pack: matkustaja- ja tapaturmavakuutus koko perheelle Turva Isohima: henkilövakuutuksia Turva Henkilö - sopimuksella 4

6 Taulukko 2: Nuorten kotivakuutusten sisältö Taulukossa on vertailtu ainoastaan nuorten vakuutusten sisältöä. Mikäli vakuutusyhtiöllä ei ole tarjolla erityisesti nuorille suunnattua vakuutusta, on taulukossa esitetty yleisesti myynnissä olevan vakuutuksen tiedot. Irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärä* / täysarvovakuutus ja mahdollinen enimmäiskorvausmäärä ** Irtaimistovakuutuksen omavastuu Voimassaoloalue kodin ulkopuolella Fennia Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa tarkoituksin, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan. Folksam Irtaimistovakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa asti, 3kk ajan. If , 150 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa enintään yhden vuoden ajan. Lähivakuutus , tai Irtaimistovakuutus on voimassa ulkomailla asti 3 kk ajan, voimassaoloa voidaan jatkaa. Tapiola Pohjantähti Täysarvovakuutus. Enimmäiskorvausmäärät vähintään: Undo: , Kodin vakuutus ja Valittavissa on täysarvovakuutus tai asiakkaan haluama määrävakuutus (min ). Kodin vakuutus: 95, Undo: 120 Valittavissa väliltä. Mahdollista on valita myös ehdollinen omavastuu, jonka minimi on 170. Irtaimistovakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa 45 vrk ajan. Vakuutus on voimassa Suomessa euroon asti enintään vuoden ajan. Pohjola Vakuutusmäärä vanhempien taloudessa asuville ja omassa taloudessa asuvalle Suomen Vahinkovakuutus POP Vakuutus/ Säästöpankin vakuutukset Asiakas voi itse valita sopivan vakuutusmäärän. Verkkopalvelussa asiakkaalle ehdotetaan sopivaa irtaimiston enimmäiskorvausmäärää asunnon pinta-alan mukaan 100 Vakuutus on voimassa tilapäisesti vakuutuspaikan ulkopuolella saakka Pohjoismaissa. 150, 200, 300, 500 tai Muualle siirretty irtaimisto on vakuutettuna Suomessa enintään 12 kk ja enintään asti. Irtaimistovakuutukseen sisällytetyn matkatavaraturvan mukaan matkatavarat ovat vakuutettuina enintään euroon asti, enintään 3 kk kestävillä työ- ja lomamatkoilla kaikkialla maailmassa. Turva Täysarvovakuutus. Enimmäiskorvausmäärä määräytyy neliöiden mukaan. 85 Isohima koti-irtaimistovakuutus on voimassa kodin ulkopuolella asti Suomessa 12 kk ja ulkomailla 6 kk ajan matkan alkamisesta. *Vakuutusmäärä: se summa, josta omaisuus on vakuutettu. Enimmäiskorvausmäärä. **Täysarvovakuutus: vakuutus on tehty asunnon pinta-ala ym. tietojen mukaan. Vakuutuksessa saattaa olla lisäksi enimmäiskorvausmäärä. 5

7 Taulukko 3: Nuorten vakuutuspakettien hintaesimerkkejä Seuraavissa esimerkeissä on vertailtu eri vakuutuksen hakijoiden vakuutusten vuosimaksuja. Jos nuorten vakuutuksen vakuutusmäärä ei ole riittävä, yhtiöllä ei ole tarjolla nuorten vakuutusta tai nuorten vakuutus ei sovellu tapaukseen esim. sen vuoksi, että vakuutettavana on myös rakennus, on taulukossa esitetty hintatiedot myös yleisesti myynnissä olevan vakuutuksen osalta. Taulukon hintatietoja vertailtaessa on hyvä ottaa huomioon, että vakuutuspaketteihin voi sisältyä kiinteästi myös muuta vakuutusturvaa kuin esimerkkitapauksissa on vaadittu. Esimerkki 1: 21-vuotias Jenni (synt ) asuu yksin vuokralla 24 m²:n asunnossa Helsingissä (postinumeroalue 00120, kerrostalo, rak.materiaali kivi, valmistumisvuosi 1928). Jenni haluaa irtaimisto- ja tapaturmavakuutuksen sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Irtaimistovakuutus laajin turva, täydestä arvosta, tai mikäli se ei ole mahdollista, vakuutusmäärä euroa. Huom! Tapaturmavakuutuksen korvausmäärät vaihtelevat eri yhtiöillä ja ne saattavat olla kiinteät tai valittavissa. Esimerkki 2: 24-vuotias Jaakko (synt ) ja 22-vuotias Sari (synt ) asuvat yhdessä vuokralla 56 m²:n asunnossa Jyväskylässä (postinumeroalue 40100, kerrostalo, rak.materiaali kivi, valmistumisvuosi 1964). Jaakko ja Sari haluavat koti-irtaimiston vakuutuksen, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutukset kummallekin. Irtaimistovakuutus laajin turva, täydestä arvosta, tai mikäli se ei ole mahdollista, vakuutusmäärä euroa. Esimerkki 3: 26-vuotias (synt ) Jarkko asuu omistamassaan 122 m²:n (kokonaispinta-ala) omakotitalossa Suomussalmella (postinumeroalue 89600, puurakenteinen, suora sähkölämmitys, valmistumisvuosi 1957, peruskorjaus v. 2000). Jarkko haluaa vakuutuspakettiinsa koti-irtaimiston vakuutuksen, omakotitalon vakuutuksen ja vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Irtaimistovakuutus laajin turva, täydestä arvosta, tai mikäli se ei ole mahdollista, vakuutusmäärä euroa. Rakennuksen vakuutus laajin turva, täydestä arvosta. Vakuutusten vuosimaksu yhteensä Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Fennia Magis paketti:122,43 (vak.määrä ) Fenniaturva: 172,25 Folksam Kotivakuutus nuorille: 72 (vak.määrä ) If Lähivakuutus Tapiola Kotivakuutus 136 IfYou: 216,45 (vak.määrä ) If Kotivakuutus ja If Henkilövakuutus 202,84 Magis paketti: 102,59 (vak.määrä ) Fenniaturva: 331,66 Kotivakuutus nuorille: 162 (vak.määrä ) Kotivakuutus 299 If You: 308,60 (vak.määrä ) If Kotivakuutus ja If Matkavakuutus 311,51 Nuorisovakuutus: 108,00 Nuorisovakuutus: 149,00 (vak.määrä ) Kotivakuutus: 244,30 Kodin vakuutus Kodin vakuutus nuorisolle: 237,55 nuorisolle:151,46 UNDO-vakuutus: 168 UNDO-vakuutus: 264 (vak.määrä ) Fenniaturva: 503,48 Kotivakuutus: 619 If Kotivakuutus: 563,90 Kotivakuutus: (irtaimiston osalta Kodin vakuutus nuorisolle ja rakennuksen osalta Kodin vakuutus) Pohjantähti Pohjantähtiturva: 148,24 Pohjantähtiturva: 208,05 Pohjantähtiturva: 346,96 Pohjola Easy: 92 (vak.määrä ) Easy: 198 (vak.määrä ) Omakoti-vakuutus: 574 Suomen Vahinkovakuutus POP Vakuutus/ Säästöpankin vakuutukset Omakoti-vakuutus, Pohjolan Terveysvakuutus ja Pohjolan Toimeentulovakuutus noin: 205 Omakoti-vakuutus irtaimistolle, Eurooppalaisen Matkustajavakuutukset ja Matkatavaravakuutus: 263 Koti- ym. vakuutukset: 183,41 Koti- ym. vakuutukset: 272,83 Kotivakuutus: 381,59 Turva Safety Pack: 140,46 Turva Isohima ja Turva Henkilö - sopimus: 163,65 Turva Isohima ja Turva Henkilö -sopimus: 204,81 415,03 (irtaimiston osalta Turva Isohima ja rakennuksen osalta Turva Isokoto) 6

8 Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Porkkalankatu HELSINKI p

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Kotivakuutusten hintavertailu

Kotivakuutusten hintavertailu 1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Kotivakuutusten hintavertailu Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä vertailussa

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Perustietoa matkavakuutuksista

Perustietoa matkavakuutuksista Perustietoa matkavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Perustietoa matkavakuutuksista

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI. Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Koti-, atka- a tapaturmavakuutus NUORTEN IF YOU TURVANASI Vakuutusesite If You -vakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen PERUSASIOITA, jotka on hyvä tietää VAKUUTUS ON KAIKKIA OSAPUOLIA VELVOITTAVA SOPIMUS Vakuutus

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissa- ja koiravakuutusten hinnoista ja vahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 28.1.2015

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.3.2008 alkaen. Sisällysluettelo Ovatko vakuutuksesi ajan tasalla...3 Yksi sopimus,

Lisätiedot

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 15.1.2014 Anni Nikunlassi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

Maria Nyyssönen VAKUUTTAMINEN YKSITYISHENKILÖN NÄKÖKULMASTA. Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011

Maria Nyyssönen VAKUUTTAMINEN YKSITYISHENKILÖN NÄKÖKULMASTA. Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 Maria Nyyssönen VAKUUTTAMINEN YKSITYISHENKILÖN NÄKÖKULMASTA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 VAKUUTTAMINEN YKSITYISHENKILÖN NÄKÖKULMASTA Nyyssönen, Maria Satakunnan

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 16.6.2014 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee.

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee. Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Yhdessä hyvä tulee. Vakuutukset verkossa Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Helpointa vakuutusten ostaminen on verkkokaupassa. Kerro

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot