HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2"

Transkriptio

1 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus voi toiminnallaan aiheuttaa varallisuusvahingon, jonka selvittämisessä ja korvaamisessa yleensä käytetään hallituksen vastuuvakuutusta. Hallituksen vastuu aiheuttamastaan varallisuusvahingosta määräytyy voimassa olevan oikeuden mukaan. Asiakasetu 2: Vakuutusmäärä korottuu :lla nykyisen vakuutusmäärän lisäksi. Vakuutusmäärän ylimenevä vahingonkorvausvastuu voidaan hakea korvattavaksi Asiakasetu 2:sta. Ylimenevästä korvausosasta ei peritä erillistä uutta omavastuuta. Korvauskäsittely tapahtuu ensisijaisesti kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutuksesta. Asiakasetu tarjoaa turvaa myös toiminnantarkastajalle. Vakuutuksen myöntää AIG Europe Ltd. sivuliike. Korvausratkaisun tekee aina vakuutusyhtiö. Lisäturvat vahingon rajaamis- ja neuvontakustannukset, vakuutusmäärä , myös esineja henkilövahingoissa puolustautumiskustannukset syyttäjän ajamiin rangaistusvaatimuksiin euroon asti, myös esine- ja henkilövahingoissa toiminnantarkastajan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä , omavastuu 0 hallituksen puheenjohtajalla lisävakuutusmäärä Uutta alkaen Vakuutusta voivat tarvittaessa hyödyntää myös entiset hallituksen jäsenet. Asiakasetu 2 sisältää yhteistyökumppaneidemme myöntämiä etuja. Lisätietoja eduista saat Colemont Finland Oy:stä. *) Hinnoittelusta lisätietoa Colemont Finland Oy:stä. Colemont Finland Oy y-tunnus HELSINKI - TAMPERE - KOUVOLA

2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2- TOIMINTAOHJE Yhtiönne hallitus ja taloyhtiön toiminnantarkastaja kuuluvat Colemont Finland Oy:n ottaman ryhmävastuuvakuutuksen piiriin vakuutettuina ovat hallituksen jäsenet, varajäsenet, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastaja vakuutetun henkilön rangaistusvaatimuksen puolustautumiskustannuksissa vakuutusmäärä , myös esine- ja henkilövahingoissa vahingon rajaamis- ja neuvontakustannusten asianajokuluissa vakuutusmäärä , myös esine- ja henkilövahingoissa hallituksen puheenjohtajan vakuutusmäärä on korkeampi vahingon rajaamis- ja neuvontakustannusten sekä rangaistusvaateiden puolustautumisen osalta vakuutuksesta korvataan vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin seurauksena yhtiölle tai sivulliselle aiheutunut taloudellinen vahinko, josta vakuutettu on korvausvastuussa yhtiön hallituksen jäsenenä tai taloyhtiön toiminnantarkastajana vakuutusmäärä , toiminnantarkastajan vastuun osalta omavastuu 0 Uutta alkaen: vakuutusta voivat tarvittaessa hyödyntää myös entiset hallituksen jäsenet Vahingosta tai olosuhteesta ilmoittaminen: Vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen korvaamisen edellytyksenä on vakuutusyhtiön ennalta antama ilmoitus kulujen korvaamisesta. Ilmoitus tulee tehdä mahdollisimman pian, kun vakuutettu saa tiedon muuttuneesta olosuhteesta: mainitse yhtiön nimi, oma nimesi ja yhteystietosi kerro lyhyesti tapahtumasta, miksi teon tai laiminlyönnin voi kohtuudella olettaa johtavan korvausvaatimukseen tapahtuman päivämäärä ja asiaan osalliset Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse kirjeitse osoitteeseen: Colemont Finland Oy Malminkaari 9 B HELSINKI Colemont Finland Oy y-tunnus HELSINKI - TAMPERE - KOUVOLA

3 Liite 1 COLEMONT FINLAND OY:N RYHMÄVASTUUVAKUUTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖN, KESKINÄISEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN, KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN JA ASUNTO-OSUUSKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENILLE, YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJALLE JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTAJALLE Vakuutusehdot voimassa alkaen Huomautus! Tästä ryhmävakuutuksesta korvataan vaatimusperiaatteen mukaisesti vain sellaisia vahinkoja, jotka perustuvat korvausvaatimukseen: 1) joka perustuu tekoon tai laiminlyöntiin, joka on sattunut yhtiön Colemont Finland Oy:n CF-Asiakasetu 2. liittymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen ja 2) joka on esitetty vakuutetulle vakuutuskauden aikana ja 3) josta on ilmoitettu vakuutuksenantajalle vakuutuskauden aikana tai viimeistään kuusi kuukautta vakuutuskauden päättymisen jälkeen. Vahinkojen korvaamiseen käytettävää vakuutusmäärää alentavat asianajokuluista ja vahingon raajaamis- ja neuvontakuluina maksetut korvaukset. Vakuutetuilla on jokaisessa vahingossa omavastuu. Asianajokulujen korvauksista vähennetään myös omavastuu lukuunottamatta rangaistusvaatimusta koskevia asianajokuluja ja rajaamis- ja neuvontakuluja. Kursiivilla merkityillä sanoilla on vakuutusehtojen 11. luvussa täsmennetty erityinen merkitys. 1/9

4 RYHMÄVASTUUVAKUUTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENILLE Tämä asiakirja sisältää ryhmävakuutussopimuksen vakuutusehdot. Vakuutuksenottaja on Colemont Finland Oy ja vakuutuksenantaja on AIG Europe Limited sivuliike. Vakuutuksenottaja ja vakuutuksenantaja ovat tehneet vakuutussopimuslaissa (543/1994) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen ja sen olennainen sisältö on määritelty sopimuksessa sekä näissä vakuutusehdoissa. Nämä vakuutusehdot korvaavat alkaen voimassa olleet vakuutusehdot. 1. RYHMÄVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTURVAN PIIRIIN KUULUVAT YHTIÖT Vakuutusturvan piiriin kuuluvia yhtiöitä ovat asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) määritellyt asuntoosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) määritellyt keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, osakeyhtiölain (624/2006) soveltamisalaan kuuluvat kiinteistöosakeyhtiöt sekä osakeyhtiöt joiden toimialaan kuuluu yhtiöjärjestyksessä yksilöityjen kiinteistöjen omistaminen ja hallinnointi ja osuuskuntalain (2001/1488) soveltamisalaan kuuluvat asunto-osuuskunnat, jotka ovat liittyneet Colemont Finland Oy:n CF- Asiakasetu 2 -ryhmään. 2. VAKUUTETUT Vakuutettuja ovat yhtiön laillisesti valitut nykyiset ja entiset hallituksen jäsenet, varajäsenet, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastaja. 3. VAKUUTUSKAUSI Vakuutuskausi on kalenterivuosi. 4. KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutuksesta korvataan vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin seurauksena yhtiölle tai sivulliselle aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa yhtiön hallituksen jäsenenä, yhtiön hallituksen varajäsenenä, yhtiökokouksen puheenjohtajana tai toiminnantarkastajana, sekä asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet vahingon seurauksena. Edellytyksenä vahingon korvaamiselle on, että se perustuu korvausvaatimukseen: a) joka perustuu tekoon tai laiminlyöntiin, joka on sattunut yhtiön Colemont Finland Oy:n CF- Asiakasetu 2 ryhmään liittymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen tai b) joka perustuu tekoon tai laiminlyöntiin, joka on sattunut yhtiön vastaavansisältöiseen yliteryhmään liittymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen, ja c) joka on esitetty vakuutetulle vakuutuskauden aikana, ja d) josta on ilmoitettu vakuutuksenantajalle vakuutuskauden aikana, tai e) viimeistään kuusi kuukautta vakuutuskauden päättymisen jälkeen, mikäli yhtiö kuuluu korvausvaatimuksesta vakuutuksenantajalle ilmoitettaessa edelleen Colemont Finland Oy:n CF asiakasetu 2 -ryhmään. Vakuutusehtojen 4 b) kohdassa mainitun vastaavansisältöisen yliteryhmän voimassaoloajan huomioiminen tässä vakuutuksessa edellyttää, että aiempi vastaavansisältöinen ylitevakuutus on ollut voimassa yhtäjaksoisesti ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa ja edellyttäen, että vahinko olisi ollut korvattava myös aiemman ylitevakuutuksen perusteella. 2/9

5 Vakuutuksenantaja korvaa vakuutusehtojen 5 c) kohdassa mainittuun vakuutusmäärään saakka vahingon rajaamis- ja neuvontakulut, mikäli vakuutettu tekee vakuutuksenantajalle vakuutuskauden aikana vakuutusehtojen 8.2 kohdan mukaisen olosuhdeilmoituksen. Vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen korvaamisen edellytyksenä on vakuutuksenantajan ennalta antama kirjallinen suostumus kulujen korvaamisesta sekä se, että olosuhdeilmoitus perustuu tekoon tai laiminlyöntiin, joka on sattunut yhtiön Colemont Finland Oy:n CF-Asiakasetu 2 ryhmään liittymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen. Toiminnantarkastajan vastuun osalta korvauksen edellytyksenä on, että yhtiön mahdollisen muun soveltuvan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on käytetty loppuun, mikäli vahinko on tämän muun soveltuvan vastuuvakuutuksen perusteella korvattava. 5. VAKUUTUSMÄÄRÄ Vakuutuksesta korvattavien vahinkojen enimmäismäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden on asianajokulut ja vahingon rajaamis- ja neuvontakulut mukaan lukien yhden yhtiön hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, varajäsenten, yhtiökokouksen puheenjohtajan ja toiminnantarkastajan osalta yhteensä: a) euroa; lukuun ottamatta b) Rangaistusvaatimusta koskevien asianajokulujen osalta, jolloin vakuutusmäärä on euroa c) Vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen osalta, jolloin vakuutusmäärä on euroa d) Toiminnantarkastajan vastuun osalta, jolloin vakuutusmäärä on euroa. e) Hallituksen puheenjohtalla on lisäksi käytettävissä erillinen lisävakuutusmäärä euroa koskien b)- ja c)-kohdan kuluja, kun kohdissa b)- tai c) manittu vakuutusmäärä on käyetty loppuun. Kohdissa b), c) d) ja e) mainitut vakuutusmäärät ovat osa kohdassa a) mainittua kokonais-vakuutusmäärää eivätkä sen lisä. 6. OMAVASTUU Vakuutetuilla on jokaisessa vahingossa omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan korvattavien vahinkojen yhteismäärästä. Omavastuu vähennetään myös asianajokulujen korvauksista. a) Omavastuu on euroa vakuutuskautta kohden lukuun ottamatta b) Rangaistusvaatimusta tai rangaistavaksi säädettyyn tekoon perustuvaa korvausvaatimusta koskevien asianajokulujen osalta, jolloin omavastuuta ei ole, ja c) Vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen osalta, jolloin omavastuuta ei ole. Toiminnantarkastajan vastuun osalta ei korvauksista vähennetä omavastuuta, mikäli vahinko ei ole korvattava yhtiön muusta soveltuvasta vastuuvakuutuksesta. Mikäli vahinko on korvattava yhtiön muun soveltuvan vastuuvakuutuksen perusteella, omavastuuna vähennetään tällöin tämän muun soveltuvan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä. Mikäli saman korvausvaatimuksen johdosta korvataan vahinko useamman vakuutetun osalta, jaetaan omavastuu vakuutettujen kesken pääluvun mukaisesti, mikäli kaikkien asiaan osallisten vakuutettujen osalta vahinko ylittää pääluvun mukaisen osuuden omavastuun määrästä. Mikäli joidenkin vakuutettujen osalta vahinko ei ylitä pääluvun mukaista osuutta omavastuusta, näiden vakuutettujen osalta aiheutuneen vahingon ja pääluvun mukaisen osuuden välinen erotus jaetaan muiden vakuutettujen kesken. Muusta 3/9

6 soveltuvasta vastuuvakuutuksesta maksetut korvaukset näiden ehtojen mukaan korvattavien vahinkojen osalta, otetaan lukuun omavastuuta laskettaessa. 7. RAJOITUSEHDOT Vakuutuksesta ei korvata: 7.1 sakkoa, uhkasakkoa, hyvitysmaksua, veroa, veronlisäystä, veronkorotusta, veronluonteista maksua, sakkokorkoa tai muita sen kaltaisia seuraamuksia. 7.2 ympäristövahinkoa tai vahinkoa, asianajokuluja tai mitään muita kustannuksia asiassa, joka perustuu tai aiheutuu säteilystä, vuodosta tai neste- ja kaasupurkaumasta tai saastuttamisesta tai näihin liittyvästä vahingosta. 7.3 vahinkoa, jos korvausvastuun perusteena on henkilö- tai esinevahinko tai vahinko on seuraus henkilö- tai esinevahingosta lukuunottamatta vakuutetun asianajokuluja 7.4 vahinkoa, jos korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen, eikä korvausvastuuta olisi ilman kyseistä sopimusta, sitoumusta, lupausta tai takuuta 7.5 vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle maksettavaa palkkaa, palkkiota tai muuta henkilökohtaista etuutta koskevasta päätöksestä 7.6 vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai törkeällä tuottamuksella 7.7 vahinkoa, joka aiheutuu kunnian tai yksityisyyden loukkaamisesta 7.8 vahinkoa, jonka on aiheuttanut yhtiön isännöitsijä tai joka on aiheutettu ammattimaisessa isännöintitoiminnassa 7.9 vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai laiminlyönnistä ottaa tai pitää voimassa vakuutuksia yhtiön tai tämän omistaman yhtiön lukuun 7.10 vahinkoa, joka aiheutuu laskuvirheestä käteistä rahaa vastaanottaessa tai maksettaessa 7.11 vahinkoa, joka perustuu rikolliseen tekoon, lukuunottamatta rangaistusvaatimuksesta tai rangaistavaksi säädetyyn tekoon perustuvasta korvausvaatimuksesta johtuvia asianajokuluja 7.12 vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun toimiessa muussa ominaisuudessa kuin yhtiön laillisesti valittuna hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä 7.13 vahinkoa, joka aiheutuu yhtön maksukyvyttömyydestä tai siitä, että yhtiö asetetaan selvitystilaan, konkurssiin, velkasaneeraukseen, muuhun insolvenssimenettelyyn tai ulkopuoliseen hallintoon 7.14 vahinkoa, joka aiheutuu muussa toiminnassa kuin yhtiön yhtiöjärjestyksessä yksilöityjen ja yhtiön omistamien kiinteistöjen tai rakennusten hallinnoimisessa. 4/9

7 8. KORVAUSVAATIMUKSISTA ILMOITTAMINEN JA KORVAUSSÄÄNNÖKSET 8.1 Jos vakuutettua kohtaan esitetään korvausvaatimus, vakuutetun on ilmoitettava siitä vakuutuskauden aikana kirjallisesti vakuutuksenantajalle vakuutusehtojen mainittuun posti tai sähköpostiosoitteeseen niin pian kuin käytännössä on mahdollista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä, mikäli yhtiö kuuluu korvausvaatimuksesta vakuutuksenanjajalle ilmoitettaessa edelleen Colemont Finland Oy:n CF asiakasetu 2 -ryhmään. Vakuutuksenantajalla on tällöin oikeus osallistua asiaa koskevaan prosessiin ja neuvotteluihin sekä päättää mahdolliseen oikeudenkäyntiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä. 8.2 Jos vakuutettu saa vakuutuskauden aikana tiedon olosuhteesta, joka sisältää teon tai laiminlyönnin ja jonka voidaan kohtuudella olettaa johtavan korvausvaatimukseen, vakuutettu voi kirjallisesti ilmoittaa vakuutuksenantajalle kysymyksessä olevasta olosuhteesta. Jos vakuutettu ilmoittaa vakuutuksenantajalle perustellun syyn siihen, miksi kysymyksessä oleva olosuhde voisi johtaa korvausvaatimukseen sekä antaa tiedot päivämääristä ja asiaan osallisista, vakuutuksenantaja pitää kaikkia kysymyksessä olevaan olosuhteeseen liittyviä korvausvaatimuksia sellaisina, että niistä on ilmoitettu vakuutuksenantajalle jo silloin, kun vakuutettu ensimmäisen kerran ilmoitti vakuutuksenantajalle kysymyksessä olevasta olosuhteesta. 8.3 Korvausvaatimus, joka perustuu: a) Samaan tai liitännäiseen tekoon tai laiminlyöntiin, tai b) tekojen ja laiminlyöntien sarjaan; tai c) tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka perustuvat samoihin tosiasioihin tai olosuhteisiin käsitellään tämän vakuutuksen vakuutusmäärän sekä omavastuun kannalta yhtenä korvausvaatimuksena siitä huolimatta, esittääkö korvausvaatimuksen sama korvauksenhakija, koskeeko korvausvaatimus samaa vakuutettua tai ovatko korvausvaatimuksen perusteena samat tosiseikat. Jos vakuutettu ilmoittaa korvausvaatimuksesta vakuutuksenantajalle vakuutusehdoissa määritetyllä tavalla, vakuutuksenantaja käsittelee myöhempää korvausvaatimusta: a) joka johtuu tai perustuu aiemmin ilmoitetussa korvausvaatimuksessa esitettyihin tosiseikkoihin, tai b) joka sisältää väitteen teosta tai laiminlyönnistä, joka on sama tai liittyy sellaiseen tekoon tai laiminlyöntiin, josta on ollut väite aiemmin ilmoitetussa korvausvaatimuksessa niin kuin myöhempi korvausvaatimus olisi ilmoitettu vakuutuksenantajalle samaan aikaan kuin aiempi korvausvaatimus. 9. MUU VAKUUTUS Vakuutuksenantaja korvaa vahingon vain siltä osin, kun vakuutuksenantajan korvattavaksi tuleva määrä ylittää muusta soveltuvasta vastuuvakuutuksesta tai mistä tahansa soveltuvasta vakuutuksesta korvattavan määrän. Vakuutusehtojen 6 a) kohdan omavastuulla tarkoitetaan myös muusta soveltuvasta vakuutuksesta maksettuja korvauksia ja tehtyjä omavastuuvähennyksiä. Mikäli vahinko ei ole korvattava muusta vakuutuksesta, mutta se korvataan tästä vakuutuksesta, omavastuu on vakuutusehtojen 6 a) kohdan mukaisesti euroa. 5/9

8 10. YLEISET EHDOT 10.1 Asianajokulujen korvaus: Vakuutuksenantaja korvaa vakuutetulle korvausvaatimuksesta johtuvat omat asianajokulut ennen korvausvaatimuksen lopullista ratkaisua sitä mukaa kuin niitä aiheutuu. Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan korvaa asianajokuluja siltä osin kuin (I) vakuutuksenantaja on evännyt korvauksen tai (II) jos asianajokulujen korvaaminen johtaisi vakuutusmäärän ylittymiseen. Vakuutuksenantaja varaa oikeuden periä maksetut korvaukset takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei vakuutettu ollut oikeutettu kulujen korvaukseen Korvauksesta päättäminen: Vakuutuksenantajalla ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta vakuutuksesta, mikäli vakuutettu, yhtiö tai muu henkilö on ilman vakuutuksen-antajan ennalta käsin antamaa kirjallista suostumusta myöntänyt vastuun, tehnyt korvaussopimuksen korvausvaatimuksesta, myöntänyt tuomion oikeaksi tai aiheuttanut itselleen asianajokuluja Sopimus vahingon korvaamisesta: Jos vakuutuksenantaja ilmoittaa vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutettu tähän suostu, vakuutuksen-antaja ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia asiassa Puolustus: Vakuutuksenantajalla ei ole velvollisuutta järjestää puolustusta vakuutetun puolesta, mutta vakuutetun on aina puolustauduttava korvausvaatimusta vastaan. Vakuutetun on omalla kustannuksellaan ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin korvausvaatimuksen vaikutusten selvittämiseksi. Vakuutuksenantaja voi valintansa mukaan valvoa korvausvaatimukseen liittyvää oikeusprosessia joko suoraan tai välillisesti asiamiehen välityksellä. Vakuutuksenantaja varaa oikeuden osallistua missä tahansa vaiheessa oikeusprosessiin, sovintoneuvottelut mukaan lukien Riita-asioiden ratkaisu ja sovellettava laki: Vakuutusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riita-asiat käsitellään yhtiön kotipaikan yleisessä alioikeudessa, jollei muuta asianosaisten kesken sovita Sijaantulo ja takautumisoikeus: Jos vakuutuksenantaja tekee tämän vakuutuksen perusteella maksusuorituksen, vakuutuksenantajalle siirtyy vakuutetun oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvausmäärä. Vakuutuksenantaja voi itsenäisesti toteuttaa takautumisoikeutensa. Vakuutetun ja vakuutetun yhtiön on avustettava vakuutuksenantajaa ja tehtävä kaikki tarpeellinen vakuutuksenantajan takautumisoikeuden turvaamiseksi, mukaanlukien tarpeellisten asiakirjojen antaminen, jotta vakuutuksenantaja voi toteuttaa takautumisoikeutensa. Vakuutettu tai yhtiö eivät saa tehdä mitään, mikä vaarantaisi takautumisoikeuden. Kaikki takaisin saadut vakuutuksenantajan maksamien summien ylittävät varat palautetaan vakuutetulle perintäkuluilla vähennettynä. Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan käytä takautumisoikeuttaan toista vakuutettua kohtaan paitsi, jos korvausvaatimus perustuu: a) sellaisen taloudellisen hyödyn tai muun edun hankkimiseen, mihin vakuutettu ei ole ollut lain mukaan oikeutettu; tai b) vakuutetun tahalliseen tai törkeän tuottamukselliseen rikolliseeen tekoon, tahalliseen, tarkoitukselliseen tai tietoiseen lain säännösten rikkomiseen tai lain säännösten noudattamisen laiminlyöntiin; 10.7 Voimassaoloalue: Vakuutus on voimassa Suomessa ja koskee Suomessa esitettäviä korvausvaatimuksia. 6/9

9 10.8 Yhteisvastuullisuus: Jos useammat henkilöt ovat velvollisia korvaamaan vahingon yhteisvastuullisesti, vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävän syyllisyyden määrää ja hänen mahdollisesti vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei muuta osoiteta, korvataan pääluvun mukainen osuus vahingosta Vakuutussopimuksen ehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa: Vakuutuksenantajalla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja yhteisellä sopimuksella vakuutuksenottajan kanssa. Muutokset tulevat voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus tiedottaa muutoksista vakuutetuille tai heidän edustajalleen olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla Samastaminen: Tiedonantovelvollisuuden osalta yhtiön toimitusjohtaja (isännöitsijä) ja hallituksen puheenjohtaja samastetaan yhtiöön Vakuutuskauden uudistus: Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen, tämä vakuutus on voimassa kalenterivuoden pituisen vakuutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu näiden vakuutusehtojen tai kohdissa mainitulla tavalla Vakuutuksenantajan noudatettava irtisanomismenettely: Vakuutuksenantaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ryhmävakuutuksen irtisanomisesta vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutuksenantajan suorittamasta irisanomisesta kirjallisesti vakuutetuille ilman aiheetonta viivästystä Vakuutuksenottajan noudatettava irtisanomismenettely: Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti ryhmävakuutuksen irtisanomisesta vakuutuksenantajalle. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan suorittamastaan irtisanomisesta kirjallisesti vakuutetuille ilman aiheetonta viivästystä Tiedottaminen ryhmävakuutuksen päättymisestä: Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden johdosta, vakuutuksenottajan on lähetettävä ilmoitus vakuutuksen päättymisestä vakuutetuille tai näiden edustajille olosuhteet huomioiden sopivalla tavalla. Vakuutetun osalta vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja lähetti ilmoituksen vakuutuksen päättymisestä vakuutetun edustajalle tai vakuutetulle. 11. MÄÄRITELMÄT 11.1 Asianajokulut tarkoittavat kohtuullisia ja tarpeellisia maksuja sekä kuluja, jotka aiheutuvat vakuutetulle häntä vastaan esitetyn korvausvaatimuksen edellyttämästä puolustuksesta, korvaussopimuksen tekemisestä, muutoksenhausta tuomioon. Vakuutetun tai yhtiön palkkio ja kiinteät kulut eivät kuitenkaan ole asianajokuluja Korvausvaatimus tarkoittaa joko: 1) kirjallista vaatimusta tai 2) siviilioikeudellista tai hallinnollista menettelyä, jonka avulla pyritään saamaan rahallinen korvaus tai muu lainmukainen hyvitys teon tai laiminlyönnin seurauksena kärsitystä vahingosta tai 3) rangaistusvaatimusta Omavastuu tarkoittaa vakuutusehtojen 6. kohdassa määriteltyä summaa. 7/9

10 11.4 Rangaistusvaatimus tarkoittaa kirjallista vaatimusta saattaa vakuutettu rikosoikeudelliseen vastuuseen vakuutetun teon tai laiminlyönnin perusteella Teko tai laiminlyönti tarkoittaa velvollisuuksien laiminlyöntiä, salassapitovelvollisuuden laiminlyöntiä, huolimattomuutta, virhettä, virheellistä lausuntoa tai tiedonantoa, harhaanjohtavaa lausuntoa tai tiedonantoa, loukkaavaa lausuntoa tai tiedonantoa, laiminlyöntiä tai muuta tekoa, jonka vakuutettu on tehnyt yhtiön hallituksen jäsenen, yhtiökokouksen puheenjohtajan tai toiminnantarkastajan ominaisuudessa ja joka on tehty yhtiön omistaman ja yhtiöjärjestykseen merkityn kiinteistön tai rakennuksen hallintoa hoidettaessa ja josta esitetään vakuutettua vastaan korvausvaatimus hänen edellä mainittuun asemaansa perustuen Toiminnantarkastaja tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 9 luvun 6 :ssä määriteltyä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajaa Toiminnantarkastajan vastuu tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 24 luvun 5 :n mukaista toiminnantarkastajan korvausvastuuta Vahingon rajaamis- ja neuvontakulut tarkoittavat vakuutuksenantajan ennalta kirjallisesti hyväksymän asianajotoimiston kohtuullisia palkkioita ja kuluja, jotka aiheutuvat vakuutetun oikeudellisen aseman selvittämisestä ja oikeudellisten neuvojen antamisesta vakuutusehtojen kohdan 8.2 mukaisessa olosuhdeilmoituksessa mainittuihin seikkoihin liittyen. Vahingon rajaamisja neuvontakuluina ei korvata näiden vakuutusehtojen tulkintaa ja kattavuuden selvittämistä Vahinko tarkoittaa: a) summaa, jonka vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan velvollinen korvaamaan teon tai laiminlyönnin perusteella, b) asianajokuluja; ja c) toiminnantarkastajan osalta summaa, jonka toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan toiminnantarkastajan vastuun perusteella Vakuutettu tarkoittaa vakuutusehtojen 2. kohdassa määriteltyjä henkilöitä Vakuutuksenantaja on: AIG Europe Limited sivuliike Kasarmikatu Helsinki Vakuutuksenottaja on Colemont Finland Oy Vakuutuskausi tarkoittaa vakuutusehtojen 3. kohdassa yksilöityä ajanjaksoa vakuutuksen alkamispäivän ja päättymispäivän välillä tai vakuutuksen alkamispäivän ja sen päivän välillä, jolloin irtisanominen tulee voimaan, mikäli tämä on aiemmin Vakuutusmäärä tarkoittaa vakuutusehtojen kohdassa 5. määriteltyä summaa, joka on vakuutuksesta korvattavien vahinkojen enimmäismäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden asianajokulut ja vahingon rajaamis- ja neuvontakulut mukaan lukien. Jokaisen Colemont Finland Oy:n CF-Asiakasetu 2 -ryhmään liittyneen yhtiön hallituksen jäsenillä, varajäsenillä, yhtiökokouksen 8/9

11 puheenjohtajalla sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajalla on yhteensä käytössään yksi vakuutusmäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden Yhtiö tarkoittaa asunto-osakeyhtiölaissa (1599/2009) määriteltyä asunto-osakeyhtiötä, asuntoosakeyhtiölaissa (1599/2009) määriteltyä keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, osakeyhtiölain (624/2006) soveltamisalaan kuuluvaa kiinteistöosakeyhtiötä sekä osakeyhtiötä, jonka toimialaan kuuluu yhtiöjärjestyksessä yksilöityjen kiinteistöjen omistaminen ja hallinnointi tai osuuskuntalain (2001/1488) soveltamisalaan kuuluvaa asunto-osuuskuntaa, joka on liittynyt Colemont Finland Oy:n CF-Asiakasetu 2 -ryhmään. 9/9

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

PLUS ASIAKASEDUT TALOYHTIÖLLE 1 HOWDEN FINLAND OY

PLUS ASIAKASEDUT TALOYHTIÖLLE 1 HOWDEN FINLAND OY PLUS ASIAKASEDUT TALOYHTIÖLLE 1 HOWDEN FINLAND OY PLUS Asiakasedut 2018 1 SISÄLLYS ASUMISPLUS HALLITUSPLUS OIKEUSTURVAPLUS VAHINKOPLUS 2 4 6 8 PLUS ASIAKASEDUT OVAT HOWDENIN ASIAKKAILLE RÄÄTÄLÖITYJÄ RYHMÄVAKUUTUSTUOTTEITA,

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 (5) 34 Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.5.2018 (13 ) (Tapulikaupunki) HEL

Lisätiedot

KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA

KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA Kuo 1 KULJETUSERITYISEHTO 337: VASTUUOSA 1.1.1997 337.1 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 337.2 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 337.3

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Kodin lisäturva -vakuutus alkaen

Kodin lisäturva -vakuutus alkaen Kodin lisäturva -vakuutus 1.10.2018 alkaen Väreen Kodin lisäturva -vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2018 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän tai 143

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Vakuutusehto Y002 Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 11 Tapiolan takautumisoikeus 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus- sopimuksen tekemistä

Vakuutusehto Y002 Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 11 Tapiolan takautumisoikeus 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus- sopimuksen tekemistä Vakuutusehto Y002 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2010 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa. Kiinteistövakuutus VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Tuote: Omaisuusvakuutus, Asuinrakennus Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

mittaturvan hevosvakuutukset

mittaturvan hevosvakuutukset mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.8.2009 alkaen 103 008 1 5.09 2000 SISÄLLYSLUETTELO hevosvakuutukset yhteiset määräykset...3 1 VAKUUTETTU eläin...3 2 VOIMASSAOLO...3 2.1 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin.

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. 1/2018 OP Nano Vakuutus Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Vakuutuksiin liittyvät päätökset, viestit, ilmoitukset, vastaukset, muutokset ja irtisanomiset lähetetään

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Avainturvaryhmävakuutus alkaen

Avainturvaryhmävakuutus alkaen Avainturvaryhmävakuutus 1.1.2019 alkaen Väreen Avainturvaryhmävakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen ja niitä sovelletaan 1.1.2019 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus Kirsi Rouhiainen 09.11.2017 Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja 11.4.2016 Vastuuvakuutuksen tarkoitus Selvittää

Lisätiedot

Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa alkaen.

Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT390 Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot Voimassa 1.11.2013 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutettu toiminta ja vakuutetut tuotteet 2 Korvausrajoitukset 2.1 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

Gouda ID identiteettivarkausvakuutus

Gouda ID identiteettivarkausvakuutus Gouda ID identiteettivarkausvakuutus Ehdot 680 Voimassa marraskuusta 2017 alkaen Sisällysluettelo A. Sopimuksesta 4 B. Sopimuksen kohde 4 C. Mitä vakuutussopimukseen kuuluu 4 D. Ryhmävakuutussopimusta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot