Olli Mattinen Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS"

Transkriptio

1 Kysely-yhteenveto 1(5) Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kotitalousluottokyselyn mukaan asuntolainat keskittyvät nuorille lapsiperheille ja osalla kotitalouksista on huolestuttavan korkea velkarasitus. Lainaajat ovat pidentyneet. Laina-aika ylittää 21 vuotta yli puolessa myönnetyistä asuntolainoista. Tällaisessa tilanteessa asuntolainan järjestelyvaraa ei ole enää paljon käytössä. Lyhennyksen lykkäys ei helpota velallisen taloudellista tilannetta, koska korkojen osuus maksuerästä on suuri, ja ne velallisen on kuitenkin maksettava. Vaikka hoitamattomien asuntolainojen määrä ja osuus on kasvanut, niitä on edelleen melko vähän. Käänne heikompaan on kuitenkin tapahtunut. Tämä ennakoi maksuvaikeuksien kasvua ja asuntoluottokannan laadun heikkenemistä. Pankkien riskien kannalta luottotappiotasot ovat edelleen matalat. Asuntolainojen marginaalit ovat hieman nousseet ja osa pankeista on kiristänyt luotonmyöntökriteereitään. Luotonmyöntökriteerien kiristyminen voi olla myös asiakkaan etu, sillä takaisinmaksukykyyn kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Näin pyritään välttämään liian suurien asuntolainojen ottaminen. Rata teki syksyllä 2008 kotitalousluottokyselyn, jossa se selvitti, miten pankit 1 ovat varautuneet luotonannossaan ja riskienvalvonnassaan kotitalousluottoihin ja erityisesti asuntolainoihin liittyviin riskeihin. Lisäksi kyselyssä tutkittiin pankkien kotitalousluottojen kehitystä. Kyselyn tiedot perustuvat tilanteeseen Uusien asuntolainojen koko on kasvanut ja laina-aika pidentynyt Suurten asuntolainojen määrä on kasvanut ja laina-ajat ovat pidentyneet (taulukot 1 ja 2). Yleisin asuntolainan pituus on vuotta. Elokuussa 2008 uusista asuntolainoista 52 % kuului tähän luokkaan, kun joulukuussa 2005 niiden osuus oli 44 %. Lyhyiden laina-aikojen määrä on supistunut vertailujaksona (1-8/2008 vrt. 1-6/2005) ja pitkien laina-aikojen vastaavasti kasvanut. Vuonna 2008 yleisin lainan koko oli velan määrällä mitattuna (taulukko 1). Uusista asuntolainoista 28 % asettui tähän luokkaan, kun vastaava luku vuonna 2005 oli 34 %. Vuoteen 2005 verrattuna alle euron asuntolainojenlainojen osuus on pienentynyt selkeästi, kun taas varsinkin euron lainojen osuus on kasvanut. 1 Kyselyyn osallistuivat: Aktia Pankki, Nordea Pankki Suomi, Osuuspankkikeskus Osk., Sampo Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Säästöpankit, Paikallisosuuspankit, Ålandsbanken

2 KyskY 2(5) Uusista asuntolainoista 0,3 % oli laina-ajaltaan yli 40 vuotta. Näiden määrä on kasvanut 0,2 %-yksikköä vuodesta Nuorilla ja keski-ikäisillä euron lainoja vuotiailla yleisin lainan koko on euroa. Kyselyn mukaan suurimmat luotot ovat keskittyneet ja vuotiaille (taulukko 3). Kahden pienimmän kokoluokan osuus on supistunut tasaisesti kaikissa ikäryhmissä vuodesta Supistuminen on ollut 15 %-yksikköä euron lainojen osuus on vastaavasti kasvanut, varsinkin alle 25-vuotiailla. Muilla ikäryhmillä yli euron lainojen osuus on kasvanut huomattavasti. Osalla kotitalouksista huolestuttavan korkea velkarasitus Asuntolainasta aiheutuva velkarasitus vie tavallisimmin % velallisen nettotuloista. Asuntolainoista 18 % on myönnetty velallisille, joiden nettotuloista enemmän kuin puolet kuluu asuntolainan takaisinmaksuun. Lisäksi kotitalouksien mahdolliset muut luotot lisäävät perheen velkarasitusta. Kotitalouden ennakoimattomat, yllättävät menot, mahdollinen epävarmuus työllisyydestä ja asuntojen voimakas hintojen lasku ovat uhkia, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa kotitalouksille vaikeuksia. Varsinkin silloin, jos asuntolaina ja mahdollinen kulutusluotto hipovat velallisen takaisinmaksukyvyn rajoja. Rata on pitkään painottanut, että pankkien on luottoriskin hallitsemiseksi pidettävä lainanottajien velkarasitus riittävän matalana ja vältettävä ylisuurten lainojen myöntämistä. Erääntyneiden ja järjestämättömien saamisten osuus luottokannasta on kasvanut Vaikka suomalaisten pankkikonsernien erääntyneet (luotot erääntyneenä päivää) ja järjestämättömät saamiset (luotot erääntyneenä yli 90 päivää) ovat vähäiset, niiden määrä on kasvanut (taulukko 5). Myös niiden osuus luottokannasta on kasvanut. Kehitys ennakoi pankkien asuntoluottokannan laadun heikkenemistä. Talouden epävarmuus saattaa osaltaan lisätä erääntyneitä ja järjestämättömiä saamisia. Asuntolainamarginaalit kääntyneet nousuun pitkän kaventumisen jälkeen Uusien asuntolainojen marginaalien pitkä lasku on taittunut syksyn aikana ja asuntolainojen marginaalit ovat lähteneet loivaan nousuun. Vielä vuoden 2008 alkupuolella ( ) myönnettyjen uusien asuntolainojen keskimarginaali oli noin 0,4 %, mikä on 0,3 %-yksikköä alhaisempi kuin vuonna 2005 myönnettyjen uusien asuntolainojen keskimarginaali. Uusien asuntolainojen marginaalit ovat tämän jälkeen nousseet ja loka-

3 KyskY 3(5) marraskuussa myönnettyjen uusien asuntolainojen keskimarginaalit ovat olleet noin 0,1 prosenttiyksikköä alkuvuotta korkeammalla tasolla. Myös koko asuntoluottokannan keskimarginaali on supistunut vuoden 2005 lopun 0,8 %-yksiköstä vuoden 2008 elokuun lopun 0,5 %-yksikköön. Ennen tätä syksyä myös Basel II -vakavaraisuusuudistus alensi asuntolainojen marginaaleja. Asuntolainojen pääomavaateet ovat keskimäärin pienentyneet. Tämä on koskenut erityisesti niitä pankkeja, jotka ovat ottaneet käyttöönsä sisäisten luottoluokitusten menetelmän (Internal Ratings Based Approach, IRBA). Asiakkaat valitsevat asuntolainan viitekoroksi matalimman koron Kotitalouksien uusista asuntolainoista sidotaan edelleen noin 95 % euribortai primekorkoihin (taulukko 6). Kiinteiden korkojen suosio oli huipussaan vuonna 2006, minkä jälkeen niiden suosio on hiipunut noin 4 %:iin, mutta muutos on ollut pieni, noin yhden %-yksikön luokkaa. Lyhyiden viitekorkojen suosion takia markkinakorkojen muutos näkyy nopeasti lainanhoitomenoissa. Primekorot ovat olleet vuoden 2005 lopulta tämän vuoden marraskuuhun asti 12 kuukauden euriborkorkoa alhaisempia, mikä osaltaan selittää niiden suosion kasvua. Tällä hetkellä 12 kuukauden euriborkorko on primekorkoja alhaisempia. Finanssikriisi näkyy pankkien luotonmyöntökriteereiden kiristymisenä Pankkien luotonmyöntökriteerit ovat luottokelpoisuus, takaisinmaksukyky ja vakuudet. Pankit hyväksyvät asuntovakuuden vakuusarvoksi tavallisesti % kohteen käyvästä arvosta. Lisävakuuksiksi hyväksytään muu reaalivakuus, valtion osatakaus ja henkilötakaaja. Viime aikoina pankit ovat markkinoineet lisävakuudeksi vakuutusyhtiön myöntämää takausta. Kyselyn mukaan pankit voivat myöntää asuntolainoja ilman lisävakuutta asunnon käypään arvoon asti. Mahdollinen vakuusvaje hinnoitellaan tällöin marginaaliin. Lisäksi vakuudettomia kulutusluottoja esim. huonekaluhankintoihin voidaan myöntää asunnon oston yhteydessä. Pankit vastasivat, että markkinatilanteen vuoksi luotonmyöntökriteereitä on tiukennettu. Takaisinmaksukykyä arvioidaan tiukemmin. Pankit kiinnittävät entistä tarkempaa huomiota luotonhakijan työsuhteeseen ja työnantajaan. Vakuuksien kattavuutta on pyritty lisäämään, jolloin lisävakuuksia vaaditaan entistä enemmän. Asunnon vaihtotilanteessa pankit varautuvat siihen,

4 KyskY 4(5) että myytävä asunto myydään arvioitua alhaisemmalla hinnalla ja että omakotitalon rakennusprojekteissa kustannukset ylittävät arviot. TAULUKOT Taulukko 1. Uusien asuntolainojen jakautuminen velan määrän mukaan 1-8/2008 vs.1-6/2005 Lainan koko Muutos 12/05-08/ % 22 % 8 % % 34 % 6 % % 24 % 2 % % 10 % 6 % % 8 % 6 % Yli % 2 % 0 % Yhteensä 100 % 100 % Taulukko 2. Uusien asuntolainojen maturiteettijakauma Alkuperäinen lainaaika 08/08 Muutos 12/05-08/08 12/05 alle 10 vuotta 14 % 15 % 1 % vuotta 13 % 17 % 4 % vuotta 14 % 21 % 7 % vuotta 52 % 44 % 8 % vuotta 6 % 2 % 4 % yli 40 vuotta 0,3 % 0,1 % 0,2 % Yhteensä 100 % 100 % Taulukko 3. Uusien asuntolainojen jakautuminen ikäryhmittäin eri kokoluokissa, Velallinen Yli Yhteensä Alle 25-vuotiaat 14 % 43 % 31 % 10 % 3 % 0 % 100 % vuotiaat 11 % 26 % 30 % 19 % 13 % 1 % 100 % vuotiaat 14 % 27 % 24 % 16 % 16 % 3 % 100 % Yli 50-vuotiaat 26 % 29 % 19 % 10 % 11 % 4 % 100 % Yhteensä 14 % 28 % 26 % 16 % 13 % 2 % 100 %

5 KyskY 5(5) Taulukko 4. Uusien asuntolainojen velkarasitus Velkarasitus/nettotuloista asuntolainan takaisinmaksuun (eur) 10 % - 20 % 12 % 21 % - 30 % 24 % 31 % - 40 % 28 % 41 % - 50 % 19 % 51 % - 60 % 10 % 61 % - 70 % 5 % 71 % - 80 % 3 % Taulukko 5. Erääntyneiden ja järjestämättömien saamisten osuus asuntoluottokannasta 08/ / / /2005 Erääntyneet saamiset 0,61 % 0,46 % 0,38 % 0,39 % Järjestämättömät saamiset 0,51 % 0,37 % 0,28 % 0,25 % Taulukko 6. Uusien asuntolainojen korkosidonnaisuus Viitekorko 08/08 12/07 12/06 12/05 euribor 36 % 47 % 47 % 84 % prime 59 % 48 % 47 % 11 % kiinteä 4 % 4 % 5 % 4 % muut 1 % 1 % 1 % 1 %

Otantatutkimus henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 2012

Otantatutkimus henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 2012 Analyysiraportti 1 (15) Otantatutkimus henkilöasiakkaiden asuntoluotoista 2012 1 Tutkimuksen keskeiset havainnot 2 Taustaa Asunnon ostajille myönnetään noin 37 %:ssa tapauksista lainoja yli suositellun

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Asuntolainamarkkinakatsaus

Asuntolainamarkkinakatsaus FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Asuntolainamarkkinat Suomessa terveellä pohjalla... 1 Suomessa asuntolainojen kasvu nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin...

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle

Viitekorkojen merkitys lainanottajalle 9.5.008 Asuntolainat ovat Suomessa valtaosin vaihtuvakorkoisia, joten niiden korot nousevat ja laskevat yleisen korkotason mukana. Euriborsidonnaisten lainojen korot riippuvat euroalueen rahamarkkinoiden

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Millaiset ovat Suomen asuntolainamarkkinat ja miten kotitaloudet voivat hallita lainariskejään?

Millaiset ovat Suomen asuntolainamarkkinat ja miten kotitaloudet voivat hallita lainariskejään? Millaiset ovat Suomen asuntolainamarkkinat ja miten kotitaloudet voivat hallita lainariskejään? Studia Monetaria 15.11.2011 Jukka Vesala, apulaisjohtaja, Finanssivalvonta Peter Palmroos, tutkija, Finanssivalvonta

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen

Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Julkaisuvapaa 31.3.2005 klo 11 jälkeen Pääjohtaja Erkki Liikanen: PANKKIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT OP-ryhmän vuosikokous 31.3.2005, Finlandia-talo, Helsinki Herra puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys

Kulutusluottoselvitys 14.12.21 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. KULUTUSLUOTTO KÄSITTEENÄ 2 2. ERI KULUTUSLUOTTOMUODOT 2 3. KULUTUSLUOTTOJEN MÄÄRITTELY TILASTOISSA 3 4. KULUTUSLUOTOT

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 90 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Kati Rantala

Lisätiedot

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2.

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2. BoF Online 5 2012 Asuntomarkkinat ja kotitalouksien velka pohjoismainen vertailu Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 1/2006 ARTIKKELEITA Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa Ari Hyytinen KTT Suomen Pankki Niku Määttänen Ph. D. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuminen ja taloudellinen liikkumavara

Kotitalouksien velkaantuminen ja taloudellinen liikkumavara Julkinen BoF Online 7 2014 Kotitalouksien velkaantuminen ja taloudellinen liikkumavara Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Kauppatieteiden laitos. Suomalainen asuntorahoitus vuosina 1999-2011

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Kauppatieteiden laitos. Suomalainen asuntorahoitus vuosina 1999-2011 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA Kauppatieteiden laitos Suomalainen asuntorahoitus vuosina 1999-2011 Pro gradu -tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Pasi Tuomainen Tammikuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Tuula Toikka Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Rekisteriselvitys vuosien 2001 2003 aikana valtion takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista Kela Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 36/2004

Lisätiedot

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat Julkinen BoF Online 2 2015 Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat 20 vuodessa Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille

Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille 03/2012 FINANSSIMARKKINAKATSAUS Viisi edellytystä toimivalle pankkiunionille Euroalueen yritysten rahoituksesta aiempaa pienempi osa pankkilainoja Luodaanko velkajärjestelyllä yrittäjyyttä? Rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa.

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa. Kotitalouksien taloudellinen liikkumavara Suomessa Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut trendinomaisesti koko 2000-luvun ajan, ja vuonna 2011 suomalaisilla kotitalouksilla oli velkaa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot