Pankit Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pankit Suomessa 2011 20.4.2012"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Elina Salminen SISÄLLYS Toimintaympäristö erittäin haasteellinen... 1 Suomessa toimivat pankit... 2 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 3 Pankkikonsernien henkilöstö ja konttorit... 4 Suomessa pankkien varainhankinta sujunut hyvin... 5 Yrityslainakannan kasvu kiihtyi... 8 Asuntolainoja nostettiin reippaasti... 9 Korkokatteen paraneminen kasvatti pankkien tuloksia... 9 Arvonalentumistappiot lähes puolittuivat viime vuodesta Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana LIITE Tulos- ja tasetiedot 2011 ja 2010

3 Toimintaympäristö erittäin haasteellinen Vuosi 2011 alkoi suhteellisen positiivisissa tunnelmissa, kun talousluottamus koheni talouden elpyessä. Elpymisen ja siitä seuranneiden inflaatiopaineiden seurauksena EKP nosti ohjauskorkoaan alkuvuonna kahdesti. Euroopan valtioiden velkakriisi kärjistyi kuitenkin uudelleen kesän aikana, kun sijoittajat alkoivat epäillä Espanjan ja Italian valtioiden velanhoitokykyä. Kriisin kärjistymisen seurauksena euroalue vajosi uudelleen taantumaan vuoden loppupuoliskolla. Kriisin kärjistymisen seurauksena myös Suomen talouden näkymät heikkenivät loppuvuodesta Samalla kuluttajien luottamus notkahti, mikä heijastui osittain luottojen kysyntään. Suomessa luottokannan kasvu jatkui kuitenkin suhteellisen ripeänä toisin kuin useissa muissa euromaissa. Lisäksi suomalaispankit paransivat tuloksiaan hiukan viime vuodesta, kun korkokatteet paranivat ja arvonalentumistappiot vähenivät. Suhteessa taloudellisen toimintaympäristön epävakauteen ja hermostuneeseen markkinatilanteeseen Suomessa toimivat pankit suoriutuivat vuodesta 2011 verrattain hyvin. Euroopan keskuspankin epätavanomaiset politiikkatoimet ovat rauhoittaneet markkinoita ja helpottaneet pankkien varainhankintaan kohdistuneita paineita. Vuosi 2012 käynnistyikin varovaisen positiivisissa tunnelmissa. Lähitulevaisuuteen sisältyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, koska valtioiden velkaongelmia ei ole ratkaistu. Lisäksi matala korkotaso heikentää kuluvana vuonna pankkien korkokatteita. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät kuitenkin velkakriisin hallintaan. Myös luotonkysynnän kehitys, pankkien oman varainhankinnan kustannukset, kiristyvä viranomaissääntely sekä makrotalouden kehittyminen vaikuttavat merkittävästi lähitulevaisuudessa pankkien toimintaedellytyksiin. % EKP:n ohjauskoron ja markkinakorkojen kehitys 1

4 Suomessa toimivat pankit Suomessa toimi vuoden 2011 lopussa yhteensä 310 talletuspankkia. Pankkien lukumäärän vähentyminen 9 kappaleella vuoden aikana johtui lähinnä osuuspankkien ja säästöpankkien keskinäisistä sulautumisista. Suomen pankkimarkkinoille tuli myös muutamia uusia toimijoita vuonna Kaksi uutta kotimaista pankkia, Eufex Pankki ( ) ja Itella Pankki ( ), saivat pankkitoimiluvan. Myös kaksi uutta ulkomaisen talletuspankin sivukonttoria aloitti Suomessa vuoden aikana: Resurs Bank ja AS LHV Pank. Lisäksi Handesbanken -ryhmän omistama Stadshypotek AB aloitti toimintansa Suomessa kesällä Vuoden 2011 aikana kaksi talletuspankkia lopetti toimintansa tytäryhtiönä Suomessa: eq Pankki sulautui Nordnet Bank:iin kesäkuussa 2011 ja SEB Gyllenberg Private Bank sulautui emoonsa keväällä Suomessa toimivat pankit liikepankkia OP-Pohjola -ryhmän jäsenosuuspankkia - 36 paikallisosuuspankkia - 33 säästöpankkia (27 säästöpankkia + 6 säästöpankkiosakeyhtiötä) sekä - 16 talletuksia vastaanottavaa ulkomaisten luottolaitoksen sivukonttoria. Suomessa toimivilla talletuspankkikonserneilla ja ulkomaisten talletuspankkien Suomessa sijaitsevilla sivukonttoreilla oli yhteensä konttoria Suomessa vuoden 2011 lopussa. Konttorien määrä väheni 29 kappaleella vuoden aikana. Suomessa toimivien talletuspankkikonsernien sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivien sivukonttorien henkilöstömäärä kasvoi 492 henkilöllä vuoden 2010 lopun tilanteesta ja oli yhteensä henkilöä vuoden 2011 lopussa. Seuraavalla sivulla on esitetty luottolaitosten markkinaosuudet. Luottolaitoksiin lasketaan talletuspankkien lisäksi myös muut luottoja myöntävät rahalaitokset, jotka eivät ota vastaan talletuksia. Luottolaitoksiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi Kuntarahoitus Oyj. Kuntarahoitus Oyj:n luotot sisältyvät oheisissa markkinaosuuskuvioissa kohtaan muut. 2

5 Euromääräiset lainat euroalueen yleisölle; markkinaosuudet mrd. euroa OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 59,6 55,5 30,6% 32,9% Sampo Pankki -konserni ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä 21,3 8,8 4,8% 11,8% Aktia Pankki Oyj -konserni 7,1 3,9% Säästöpankit 5,7 3,1% POP Pankki -ryhmä 3,5 1,9 % Ålandsbanken Abp 2,2 1,2 % Tapiola Pankki Oy 1,5 0,8% Muut 15,9 8,7% Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Yleisön euromääräiset talletukset euroalueelta; markkinaosuudet mrd. euroa OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 43,5 40,0 31,6% 34,4% Sampo Pankki -konserni ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch 14,8 11,7 % Säästöpankit 6,3 5,0% Handelsbanken-ryhmä 3,7 2,9 % POP Pankkiryhmä 3,7 2,9% Aktia Pankki Oyj -konserni 3,7 2,9 % Ålandsbanken Abp 1,5 1,2% Tapiola Pankki Oy 1,6 1,3 % Muut 7,8 6,2% Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy Sampo Pankki -konserni: Sampo Pankki Oyj, Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Rahoitus Oyj ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland, Stadshypotek AB (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Pankki Oyj ja Aktia Hypoteekkipankki Oyj (sisältää Säästöpankkien välittämiä lainoja 1460 milj. euroa, josta asuntolainoja 1357 milj. euroa sekä POP pankkien välittämiä lainoja 455 milj. euroa, josta asuntolainoja 424 milj. euroa. Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut 3

6 Pankkikonsernien henkilöstö ja konttorit ja HENKILÖSTÖ (konsernit 1) ) KONTTORIT SUOMESSA SUOMESSA TOIMIVAT TALLETUSPANKIT OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi Sampo Pankki 2) Aktia-konserni Säästöpankkiryhmä 3) Ålandsbanken Abp POP Pankki -ryhmä 4) Evli Pankki S-Pankki FIM Pankki Tapiola Pankki Suomen Asuntohypopankki 5) Itella Pankki Eufex Pankki SEB Gyllenberg Private Bank 6) eq Pankki 7) Suomessa toimivat talletuspankit yhteensä ULKOMAISTEN TALLETUSPANKKIEN SIVUKONTTORIT SUOMESSA Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 6) Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori 2) Forex Bank Aktiebolag filial i Finland Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 7) Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori Swedbank AB (publ), Filial i Finland The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland DnB Bank ASA, filial Finland Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori Citibank International plc, sivuliike Suomessa Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 8) BIGBANK AS Suomen sivuliike EFG Bank AB filial i Finland Resurs Bank AB Suomen sivuliike AS LHV Pank, sivuliike Suomessa Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa yhteensä PANKIT YHTEENSÄ ) Pankkikonsernien lukuihin sisältyvät muissa maissa toimivat sivokuonttorit. 2) Sampo Pankki on Danske Bankin tytäryhtiö. Sampo Pankki ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori toimivat Suomessa juridisesti eri yksiköinä. 3) Säästöpankkiryhmään kuuluu 33 Säästöpankkia sekä Säästöpankkiliitto. 4) POP Pankki -ryhmään kuuluu 36 itsenäistä osuuspankkia. 5) AsuntoHypoPankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen. 6) SEB Gyllenberg Private Bank Ab sulautui Skandinaviska Enskilda Bankeniin toukokuussa ) eq Pankki sulautui Nordnet Bank AB:hen kesäkuussa ) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori toimi saakka nimellä Calyon Pankki Helsingin Sivukonttori. 4

7 Suomessa pankkien varainhankinta sujunut hyvin Euroopan valtioiden velkakriisi on vaikeuttanut pankkien varainhankintaa Euroopassa ja nostanut varainhankinnan kustannuksia myös Suomessa. Vuoden 2011 loppupuolella velkakriisin kärjistyttyä pankkien vakuudeton pitkäaikainen varainhankinta lähes tyrehtyi euroalueella, ja vain hyvän luottoluokituksen omaavat pankit saivat rahoitusta vakuudettomilla velkakirjamarkkinoilla. Joulukuussa EKP:n pankeille tarjoama edullinen kolmen vuoden rahoitus helpotti pankkien varainhankintaan kohdistuneita paineita. Suomessa sijaitsevien pankkien varainhankinta on toiminut kohtuullisen hyvin talouskriisistä huolimatta. Etenkin lyhytaikaisen rahoituksen saaminen on sujunut ongelmitta ja lyhytaikaisen rahoituksen kustannukset ovat pysyneet edullisina. Myös vakuudellinen pitkäaikainen varainhankinta meni sijoittajille hyvin kaupaksi, vaikkakin pitkäaikaisen varainhankinnan kustannukset ovat nousseet. Luottolaitokset hankkivat vuonna 2011 yhteensä nettomääräisesti 9 miljardia euroa uutta rahoitusta markkinoilta pääasiassa yli kahden vuoden mittaisilla velkakirjoilla (seuraava kuvio). Vakuudellisten joukkovelkakirjojen suhteellinen osuus Suomessa toimivien pankkien varainhankinnassa jatkoi kasvuaan vuonna Vuoden 2011 lopussa katettujen joukkovelkakirjojen osuus koko joukkovelkakirjalainakannasta oli jo 35 % eli 19 mrd. euroa 1. Epävarmassa markkinatilanteessa sijoittajat arvioivat yhä tarkemmin pankkien luottokelpoisuutta ja vakavaraisuutta. Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia ja niiden saamiset kriisimaista ovat vähäiset. Lisäksi suomalaisilla pankeilla on hyvät luottoluokitukset ja taseen saamiskanta 1 Lähde: Suomen Pankki, Rahoitustilastot vuosikatsaus 2011 Suomen rahalaitosten nettomääräiset velkapaperien liikkeeseenlaskut vuosittain Mrd. EUR 5

8 on laadukasta. Niin suomalaisiin kuin muihinkin skandinaavisiin pankkeihin onkin kriisin seurauksena kohdistunut niin sanottua turvasatamakysyntää, mikä on parantanut Suomessa sijaitsevien pankkien likviditeettitilannetta. Euroopan julkistalouksien velkakriisi on syventänyt kuilua hyvin pärjäävien pankkien ja heikommin pärjäävien pankkien välillä Euroopassa. Vaikeassa markkinatilanteessa Pohjoismaiset pankit ovat näyttäytyneet entistä houkuttelevimpina sijoituskohteina etenkin velkakirjasijoittajille. Fitchin kyselytutkimuksen 2 mukaan vakuudellisilla joukkovelkakirjamarkkinoilla toimivat sijoittajat näkivät skandinaavisten pankkien katetut joukkovelkakirjalainat kaikista houkuttelevimpina sijoituskohteina vuoden 2011 lopulla. Yli 50 % vastaajista arvioi, että heidän sijoituksensa Skandinavian alueen pankkien katettuihin joukkovelkakirjoihin tulee todennäköisesti kasvamaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Suomessa toimivat pankit ovat myös kasvattaneet talletuskantaansa. Yleisön talletukset ovat tärkein varainhankinnan muoto valtaosalle Suomessa toimivista pankeista. Muutamissa Euroopan maissa pankkien talletuskanta on supistunut, kun tallettajat ovat vetäneet säästöjään pois pankeista velkakriisin aiheuttaman epävarmuuden seurauksena. Vuoden 2011 lopulla yleisön talletuskanta oli Suomessa 8,5 % suurempi kuin vuotta aiemmin, kun euroalueella vastaava kasvu oli 1,0 %. Yleisön talletusten kasvun lisäksi Suomessa toimiviin pankkeihin on virrannut runsaasti interbank-talletuksia ulkomailta (seuraava kuvio). Koska suurin osa suomalaisesta pankkisektorista on ulkomaisomistuksessa, likviditeettiä virtaa ulkomaisilta emopankeilta Suomessa toimiviin 2 Fitch Ratings, Credit Market Research: Covered Bonds Investor Survey Year-End Skandiavian taakse jäivät Iso-Britannia, Kanada, Hollanti, Austraalia, Saksa, Ranska, Uusi-Seelanti, Itävalta sekä Etelä-Euroopan maat. Suomessa sijaitsevien rahalaitosten talletukset ulkomaisilta rahalaitoksilta Lähde: Suomen Pankki 6

9 tytäryrityksiin ja sivukonttoreihin. Euroalueen ulkopuolisista veloista konsernien sisäisten erien osuus oli vuoden 2011 lopussa noin 70 % ja saamisista noin puolet 3. Kaiken kaikkiaan Suomessa sijaitsevat luottolaitokset ovat saaneet niin paljon ylimääräistä likviditeettiä ulkomailta, että ne ovat tallettaneet sitä huomattavia määriä Suomen Pankkiin. Luottolaitosten keskuspankkitalletukset kasvoivat useita kymmeniä miljardeja euroja vuoden 2011 lopulla. Talletukset on tehty määräaikaistalletuksina ja yön yli -talletuksina. Suomessa toimivat luottolaitokset ovat itse käyttäneet keskuspankkirahoitusta hyvin vähän (seuraava kuvio). Likviditeetin virtaaminen pohjoismaisiin pankkeihin heijastanee osittain EKP:n markkinoille lisäämää likviditeettiä, joka interbankmarkkinoiden toimintaongelmien vuoksi kerääntyy monikansallisten pankkikonsernien välityksellä vahvojen euromaiden kansallisiin keskuspankkeihin. Suomen Pankin taseessa pankkien tekemien keskuspankkitalletusten kasvua vastaa taseen toisella puolen TARGET2-maksujärjestelmän sisäiset saamiset eurojärjestelmältä. Maksuliikejärjestelmä TARGET2 on euromaiden sisäisten maksujen automatisoitu reaaliaikainen maksujärjestelmä. Järjestelmän sisällä syntyvien saamis- ja velkapositioiden vastapuoli on Euroopan Keskuspankki. Kriisin seurauksena euroalueen vahvoihin maihin, kuten Saksaan, Suomeen ja Hollantiin, on virrannut pääomia turvaan, mikä on kasvattanut näiden maiden keskuspankkien TARGET-saldoja. Vastaavasti Etelä-Euroopan kriisimaista yksityistä pääomaa on virrannut ulos, mistä syystä etelä-eurooppalaiset pankit ovat joutuneet yhä enemmän turvautumaan keskuspankin tarjoamaan rahoitukseen. 3 Lähde: Suomen Pankki; Rahoitustilastot, vuosikatsaus 2011 Mrd. EUR Luottolaitosten keskuspankkitalletukset ja lainat 7

10 Yrityslainakannan kasvu kiihtyi Varainhankinnan toimivuuden ja hyvän likviditeettitilanteen ansiosta Suomessa toimivat pankit ovat pystyneet rahoittamaan reaalitaloutta ongelmitta. Yrityslainakannan kasvu kiihtyi 11 prosenttiin vuoden lopulla. Suomessa pankkisektorin kunto ja kyky rahoittaa yrityksiä on ollut selkeästi parempi kuin useissa muissa Euroopan maissa. Monissa maissa pankit ovat sopeuttaneet taseitaan muun muassa uusien vakavaraisuusvaatimusten vuoksi, minkä seurauksena yrityslainananto on supistunut. Euroalueella keskimäärin yritysluottojen kasvu oli vuonna 2011 hyvin vaatimatonta ja helmikuussa 2012 yrityslainakannan vuosikasvu oli lähellä nollaa. Talouden epävarmuus on heijastunut myös Suomessa pankinjohtajien näkemyksiin luoton kysynnästä 4. Luottoa kysytäänkin yritysten keskuudessa pääasiassa käyttöpääoman tarpeisiin ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten. Investointirahoituksen kysynnän odotetaan pysyvän melko vaisuna. Pankkien varainhankinnan kallistuminen ja sääntelyuudistukset ovat nostaneet Suomessakin jonkin verran uusien yritysluottojen marginaaleja. Siitä huolimatta Suomessa on edelleen euroalueen matalimpiin lukeutuvat yrityslainojen korot. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko vuoden 2011 lopussa oli Suomessa lähes prosenttiyksikön matalampi kuin euroalueella keskimäärin. 4 Finanssialan Keskusliiton Pankkibarometri I/2012 % Yrityslainojen vuosikasvu Suomessa ja euroalueella 8

11 Asuntolainoja nostettiin reippaasti Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden 2011 aikana enemmän kuin vuosina keskimäärin. Kaikkien aikojen huippuvuotena 2007 nostettiin edellisen kerran enemmän asuntolainoja kuin vuonna Poikkeuksellisen matala korkotaso ja kohtuullisen hyvä työllisyystilanne ovat pitäneet asuntolainakannan kasvun tasaisena kotitalouksien talousluottamuksen loppuvuoden notkahduksesta huolimatta. Loppuvuonna asuntolainojen nostoja kiihdyttivät osaltaan ASP-säästäjät; kolmen tuhannen euron kertakorvauksen sai, mikäli ensiasunnon kaupan teki mennessä. Myös asuntolainojen korkomarginaaleihin on kohdistunut nousupaineita pankkien kallistuneen pitkäaikaisen varainhankinnan ja sääntelyuudistusten seurauksena. Uusien asuntolainojen keskimääräinen laskennallinen korkomarginaali vuonna 2011 oli 0,75 % 5. Korkokatteen paraneminen kasvatti pankkien tuloksia Euroopan talouskriisistä huolimatta Suomessa toimivat pankit paransivat tuloksiaan hieman vuonna Suomessa toimivien talletuspankkien liikevoitto kasvoi 13% vuodesta Korkokate parani luottovolyymien kasvun ja markkinakorkojen alkuvuoden nousun seurauksena. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan kaksi kertaa vuoden 2011 alkupuoliskolla, kun talouskasvu elpyi. EKP:n ohjauskoron nostot käänsivät markkinakorot nousuun, millä oli positiivinen vaikutus pankkien korkokatteiden kehitykseen. Laina- ja talletuskorkojen välinen 5 Lähde: Suomen Pankki, Rahoitustilastot vuosikatsaus 2011 % Korkomarginaali (laina- ja talletuskannan korkojen erotus) 9

12 marginaali yleensä levenee korkotason noustessa ja vastaavasti kapenee korkotason laskiessa. Koska suuri osa pankkien antolainauskannasta on Suomessa sidottu euriborkorkoihin, reagoi korkokate suhteellisen nopeasti markkinakorkojen muutoksiin. Talouden näkymät kuitenkin muuttuivat loppukesästä, kun luottamus Espanjan ja Italian julkistalouksien velanhoitokykyä kohtaan alkoi horjua. Euroopan keskuspankki muutti kriisin kärjistymisen seurauksena rahapolitiikan suuntaa ja laski ohjauskorkoaan kaksi kertaa vuoden loppupuolella, mikä käänsi lyhyet markkinakorot uudelleen laskuun. Pankkien korkomarginaali kääntyi tämän seurauksena vuoden 2012 alussa laskuun, mikä ennakoi haasteellisia aikoja pankkien kannattavuuden kehitykselle. Arvonalentumistappiot lähes puolittuivat viime vuodesta Luotoista ja takauksista kirjatut nettomääräiset arvonalentumistappiot lähes puolittuivat viime vuonna. Suurin osa (76 %) arvonalentumistappioista on seurausta yrityksille ja asuntoyhteisöille myönnetyistä luotoista. Kotitalousluotoista vain erittäin pieni osuus päätyy lopulta pankkien luottotappioiksi. Järjestämättömät saamiset kuitenkin nousivat noin 5 % vuodesta Koko finanssikriisin ajan arvonalentumistappiot ja järjestämättömät saamiset ovat Suomessa pysyneet matalalla tasolla. Järjestämättömien saamisten osuus luottokannasta oli vain 0,56 % vuoden 2011 lopussa kun se vuotta aiemmin oli 0,64 %. 6 Lähde: Finanssivalvonta Talletuspankkien tuloskehitys Suomessa *luotoista ja muista sitoumuksista 10

13 Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana Pankkien vakavaraisuus on noussut finanssikriisin seurauksena suuren huomion kohteeksi Euroopassa. Pankkien vakavaraisuussääntöjä ollaan tiukentamassa niin sanotulla Basel III-sääntelyllä. Uudistetulla sääntelyllä pyritään muun muassa parantamaan omien varojen laatua, kasvattamaan pääomapuskureita sekä vähentämään pääomavaateen syklisyyttä. Uusi sääntely tulee asteittain voimaan vuosien aikana. Velkakriisin kärjistymisen ja Euroopan pankkisektoria kohtaan tunnetun heikentyneen luottamuksen seurauksena Euroopan pankkivalvoja EBA (European Banking Authority) antoi loppuvuodesta 71:lle suurelle eurooppalaiselle pankeille kehotuksen nostaa ydinvakavaraisuutensa (core Tier 1) yhdeksään prosenttiin kesäkuuhun 2012 mennessä. Suomalaisista pankeista pääomatarvelaskelma tehtiin EU-stressitestiin osallistuneelle OP-Pohjola-ryhmälle. Lisäksi Nordeakonserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi ja Danske Bank -konserniin kuuluva Sampo Pankki kuuluivat arvioinnin piiriin emoyhtiöidensä kautta. Kaikki mukana olleet Suomessa toimivat pankit ylittivät selvästi viranomaisten vähimmäisvaateet. Pankkivalvojien lisäksi myös sijoittajat kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota pankkien vakavaraisuuteen, minkä takia vakavaraisuutta on oma-aloitteisesti vahvistettu laajalla rintamalla Euroopassa. Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus oli jo ennen kriisiä vahva ja pysyi edelleen vuonna 2011 hyvällä tasolla. Suomessa toimivien pankkikonsernien vakavaraisuus oli 14,2 % vuonna 2011, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,4 %. Niin sanottu ydinvakavaraisuussuhdeluku oli vuoden 2011 lopussa 13,1 %, kun se vuotta aiemmin oli 13,2 %. Vakavaraisuussuhdelukuja paransivat osaltaan joidenkin pankkien siirtyminen käyttämään pankkitoiminnan luottoriskien pääomavaateen laskennassa sisäisten luottoluokitusten (IRBA) menetelmiä. Toisaalta vakavaraisuutta heikensivät muun muassa debentuurilainojen takaisinlunastukset. Pankkisektorin vakavaraisuus Suomessa Lähde: Finanssivalvonta 11

14 Tulos- ja tasetiedot milj. euroa Kotimaiset pankkikonsernit ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöt Korkokate Palkkiotuotot (netto) Muut liiketoiminnan tuotot Tuotot yhteensä Muutos Muutos Muutos Muutos Nordea Pankki Suomi 1 355, ,0 14,6 % 309,0 289,0 6,9 % 980, ,0-4,7 % 2 644, ,0 5,8 % OP-Pohjola-ryhmä *) 1 030,0 917,0 12,3 % 574,0 563,0 2,0 % 557,0 692,0-19,5 % 2 160, ,0-0,6 % Sampo Pankki **) 345,7 321,9 7,4 % 202,2 188,7 7,2 % 101,9 112,7-9,6 % 649,8 623,3 4,3 % Aktia-ryhmä 128,8 149,3-13,7 % 59,5 57,0 4,4 % 36,5 43,1-15,3 % 224,8 249,4-9,9 % Säästöpankit ***) 147,2 137,2 7,3 % 69,5 69,2 0,4 % 216,7 206,4 5,0 % POP Pankki -ryhmä 86,1 82,2 4,8 % 23,8 21,5 10,7 % 7,0 11,3-38,1 % 122,9 120,6 1,9 % Ålandsbanken 43,1 36,8 17,1 % 38,7 36,8 5,2 % 17,4 25,4-31,5 % 99,2 99,1 0,1 % S-Pankki 60,0 38,3 56,7 % 8,9 7,4 20,3 % -10,3 15,4 58,6 61,1-4,1 % Tapiola Pankki 17,8 13,7 29,9 % 28,7 28,8-0,3 % 8,2 7,8 4,5 % 54,7 50,3 8,6 % Hypo 1,8 0,5 253,3 % 2,1 1,8 19,2 % 6,3 5,6 12,1 % 10,2 7,9 28,9 % Evli Pankki ****) 4,0 2,2 81,8 % 51,8 56,5-8,3 % 3,3 0,7 371,4 % 59,1 59,4-0,5 % FIM 2,4 2,2 7,0 % 33,6 42,0-19,9 % -1,7 0,5 34,3 44,6-23,1 % Suurimpia pohjoismaisia pankkikonserneja (järjestys taseen loppusumman mukaan) Nordea 5 456, ,0 5,8 % 2 395, ,0 11,1 % 1 650, ,0-18,3 % 9 501, ,0 1,8 % Danske Bank 3 159, ,6-1,3 % 1 113, ,1-4,7 % 1 549, ,3-16,0 % 5 821, ,9-6,3 % Handelsbanken 2 615, ,2 10,7 % 849,7 841,1 1,0 % 168,7 203,1-17,0 % 3 633, ,4 10,7 % SEB 1 871, ,3 12,1 % 1 569, ,5 6,0 % 732,0 700,9 4,4 % 4 173, ,7 8,4 % DNB Bank *****) 3 237, ,8 10,8 % 541,2 543,6-0,4 % 1 346, ,8 18,3 % 5 125, ,2 12,5 % Swedbank 2 117, ,1 23,7 % 992,6 998,7-0,6 % 601,8 544,2 10,6 % 3 711, ,0 14,0 % Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin kuin se sisältyy konsernin toimintaan. Vakuutustoiminnan tuotot muissa tuotoissa keskikurssit: SEK 9,5373; DKK 7,4473; NOK 8, vuoden lopun kurssit: SEK 8,9655; DKK 7,4535; NOK 7,800 Taulukon erät eivät välttämättä summaudu tulokseen, sillä kaikki tuloslaskelman erät eivät sisälly taulukkoon keskikurssit: SEK 9,0298; DKK 7,4506; NOK 7, vuoden lopun kurssit: SEK 9,0184; DKK 7,4341; NOK 7,7451 *) Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 176 milj. euroa (163) ilmoitettu kohdassa "muut erät". (tuloserät) (tase-erät) **) Sampo Pankki Oyj kuuluu Danske Bank -konserniin. Luvut kattavat Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan. ***) Palkkiotuotot sisältyvät muihin liiketoiminnan tuottoihin. ****) Poistot ja arvonalentumiset sekä voitonjako hlö-kunnalle ilmoitettu kohdassa "muut erät" *****) Vakavaraisuus Basel I -siirtymäsäännösten mukaan laskettu. Lähde: Pankkien tilinpäätökset 1

15 Tulos- ja tasetiedot milj. euroa Kotimaiset pankkikonsernit ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöt Nordea Pankki Suomi OP-Pohjola-ryhmä *) Sampo Pankki **) Aktia-ryhmä Säästöpankit ***) POP Pankki -ryhmä Ålandsbanken S-Pankki Tapiola Pankki Hypo Evli Pankki ****) FIM Henkilöstö- ja muut hallintokulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumistappiot Muut erät luotoista ja muista sitoutumisista, netto Muutos Muutos Muutos , ,0 1,6 % -43,0-41,0 4,9 % , ,0 1,8 % -70,0-272,0 2, ,0-962,0 8,8 % -318,0-324,0-1,9 % , ,0 6,1 % -101,0-149,0-176,0-163,0-175,8-165,3 6,4 % -273,2-273,0 0,1 % -449,0-438,3 2,4 % -53,4-32,7-111,9-106,6 5,0 % -54,6-52,4 4,2 % -166,5-159,0 4,7 % -11,3-14,1 1,6-65,1-62,0 5,1 % -83,3-83,4-0,1 % -148,5-145,4 2,1 % -2,9-6,7-68,3-67,6 2,7 % -14,1-12,8 2,7 % -82,4-80,4 2,5 % -8,7-3,3-60,0-53,7 11,7 % -43,1-38,5 11,9 % -103,1-92,2 11,8 % -1,8-5,9 0,1-42,7-39,7 7,6 % -7,4-6,1 21,3 % -50,1-45,8 9,4 % -0,7-2,9 0,0-0,2-43,9-41,1 6,9 % -3,6-2,6 37,0 % -47,5-43,7 8,7 % -0,3-0,4-2,2-2,2-6,3-5,6 12,5 % -6,3-5,6 12,5 % 0,2 0,0-47,5-44,5 6,7 % -3,6-3,1 16,1 % -51,1-47,6 7,4 % -4,3-7,7-26,5-27,2-2,8 % -5,7-6,3-9,3 % -32,1-33,8-5,0 % Suurimpia pohjoismaisia pankkikonserneja (järjestys taseen loppusumman mukaan) Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB DNB Bank *****) Swedbank , ,0 8,2 % -192,0-170,0 12,9 % , ,0 8,4 % -735,0-879, , ,5 1,1 % -229,1-456,1-49,8 % , ,5-0,1 % , , , ,3 8,8 % -51,2-47,4 8,0 % , ,7 8,8 % -90,4-158,0 0,8-0, , ,5 5,7 % , ,8-1,3 % , ,3 2,8 % 86,2-168,7 0,2 1, , ,7 15,3 % , ,4 10,4 % , ,1 12,7 % -442,0-374, ,3-984,8 11,5 % -880,6-865,0 1,8 % , ,8 7,0 % 211,6-294,6-236,3-66,8 Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin kuin se sisältyy konsernin toimintaan. Vakuutustoiminnan tuotot muissa tuotoissa. Taulukon erät eivät välttämättä summaudu tulokseen, sillä kaikki tuloslaskelman erät eivät sisälly taulukkoon. *) Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 176 milj. euroa (163) ilmoitettu kohdassa "muut erät". **) Sampo Pankki Oyj kuuluu Danske Bank -konserniin. Luvut kattavat Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan. ***) Palkkiotuotot sisältyvät muihin liiketoiminnan tuottoihin. ****) Poistot ja arvonalentumiset sekä voitonjako hlö-kunnalle ilmoitettu kohdassa "muut erät" *****) Vakavaraisuus Basel I -siirtymäsäännösten mukaan laskettu. Lähde: Pankkien tilinpäätökset 2

16 Tulos- ja tasetiedot milj. euroa Kotimaiset pankkikonsernit ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöt Liikevoitto (-tappio) Verot Tilikauden voitto (tappio) Tase yhteensä Oman pääoman tuotto (ROE), % Muutos Muutos Muutos Nordea Pankki Suomi OP-Pohjola-ryhmä *) Sampo Pankki **) Aktia-ryhmä Säästöpankit ***) POP Pankki -ryhmä Ålandsbanken S-Pankki Tapiola Pankki Hypo Evli Pankki ****) FIM 1 482, ,0 28,2 % -381,0-302, ,0 854,0 28,9 % , ,0 39,6 % 9,6 % 7,7 % 518,0 575,0-9,9 % -87,0-135,0 431,0 440,0-2,0 % , ,0 9,9 % 6,5 % 6,8 % 147,3 152,3-3,3 % -37,5-35,1 117,1 117,2-0,1 % , ,0 4,8 % 5,0 % 5,6 % 47,0 77,9-39,7 % -10,5-19,9 36,5 58,0-37,1 % , ,2 0,3 % 7,2 % 12,0 % 65,4 54,3 20,4 % 7 768, ,0 6,2 % 28,0 33,4-16,1 % 4 477, ,0 3,6 % -5,7 1,0 0,4-3,2-5,3-2,2 140,9 % 3 400, ,0-2,2 % -3,9 % -1,8 % 7,9 12,5-36,8 % -1,0 7,0 12,4 141,4 % 2 917, ,6 8,6 % 4,4 % 7,7 % 4,7 4,0 17,5 % 0,2-0,8 4,9 3,2 53,1 % 1 946, ,7 20,1 % 5,5 % 4,6 % 4,0 2,2 79,2 % -0,9-0,6 3,1 1,6 90,7 % 818,0 660,8 23,8 % 3,6 8,2-56,1 % 0,1-0,8 3,8 3,4 11,8 % 581,9 652,8-10,9 % 7,0 % 5,9 % 2,2 10,8-79,9 % -0,5-3,0 1,7 7,8-78,4 % 319,0 336,0-5,0 % 3,6 % 15,6 % Suurimpia pohjoismaisia pankkikonserneja (järjestys taseen loppusumman mukaan) Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB DNB Bank *****) Swedbank 3 547, ,0-2,5 % -913,0-976, , ,0-1,1 % , ,0 23,3 % 10,6 % 11,5 % 564,4 866,1-34,8 % -333,1-374,1 231,3 492,0-53,0 % , ,5 6,8 % 1 831, ,7 18,2 % -484,2-415, , ,2 18,9 % , ,9 13,3 % 13,4 % 12,6 % 1 699, ,2 42,3 % -337,3-269, ,0 924,8 47,3 % , ,3 7,8 % 11,9 % 8,9 % 2 285, ,5 11,3 % -681,1-603, , ,8 9,9 % , ,7 15,9 % 13,5 % 13,9 % 1 708, ,8 63,6 % -406,3-259, ,7 784,6 65,9 % , ,8 7,6 % 12,2 % 8,1 % Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin kuin se sisältyy konsernin toimintaan. Vakuutustoiminnan tuotot muissa tuotoissa. Taulukon erät eivät välttämättä summaudu tulokseen, sillä kaikki tuloslaskelman erät eivät sisälly taulukkoon. *) Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 176 milj. euroa (163) ilmoitettu kohdassa "muut erät". **) Sampo Pankki Oyj kuuluu Danske Bank -konserniin. Luvut kattavat Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan. ***) Palkkiotuotot sisältyvät muihin liiketoiminnan tuottoihin. ****) Poistot ja arvonalentumiset sekä voitonjako hlö-kunnalle ilmoitettu kohdassa "muut erät" *****) Vakavaraisuus Basel I -siirtymäsäännösten mukaan laskettu. Lähde: Pankkien tilinpäätökset 3

17 Tulos- ja tasetiedot milj. euroa Kotimaiset pankkikonsernit ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöt Koko pääoman tuotto (ROA), % Kulu/tuotto-suhde, % Vakavaraisuussuhdeluku, % Tier 1 - vakavaraisuus, % Nordea Pankki Suomi OP-Pohjola-ryhmä *) Sampo Pankki **) Aktia-ryhmä Säästöpankit ***) POP Pankki -ryhmä Ålandsbanken S-Pankki Tapiola Pankki Hypo Evli Pankki ****) FIM 0,30 % 0,30 % 41 % 43 % 13,4 % 14,3 % 12,8 % 13,6 % 0,49 % 0,53 % 63 % 59 % 14,0 % 12,8 % 14,0 % 12,8 % 0,40 % 0,50 % 69 % 70 % 14,4 % 15,2 % 14,4 % 14,1 % 73 % 59 % 16,2 % 15,9 % 10,6 % 10,1 % 0,90 % 0,80 % 69 % 71 % 22,1 % 22,3 % 19,0 % 18,8 % 0,60 % 0,81 % 70 % 69 % 21,1 % 22,2 % 104 % 92 % 8,4 % 7,3 % 0,20 % 0,50 % 85 % 75 % 16,3 % 20,8 % 16,5 % 17,9 % 0,30 % 0,20 % 90 % 90 % 14,1 % 12,1 % 10,5 % 8,5 % 62 % 71 % 16,7 % 18,9 % 15,4 % 17,3 % 0,60 % 0,50 % 90 % 90 % 14,5 % 14,8 % 94 % 76 % 22,0 % 24,4 % Suurimpia pohjoismaisia pankkikonserneja (järjestys taseen loppusumman mukaan) Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB DNB Bank *****) Swedbank 55 % 52 % 11,1 % 11,5 % 10,1 % 9,8 % 60 % 56 % 17,9 % 17,7 % 16,0 % 14,8 % 47 % 48 % 20,9 % 20,9 % 18,4 % 16,5 % 0,50 % 0,30 % 61 % 65 % 15,2 % 13,9 % 15,9 % 14,2 % 46 % 48 % 11,5 % 11,7 % 9,3 % 8,3 % 53 % 57 % 18,9 % 18,4 % 17,2 % 15,2 % Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin kuin se sisältyy konsernin toimintaan. Vakuutustoiminnan tuotot muissa tuotoissa. Taulukon erät eivät välttämättä summaudu tulokseen, sillä kaikki tuloslaskelman erät eivät sisälly taulukkoon. *) Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 176 milj. euroa (163) ilmoitettu kohdassa "muut erät". **) Sampo Pankki Oyj kuuluu Danske Bank -konserniin. Luvut kattavat Sampo Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnan. ***) Palkkiotuotot sisältyvät muihin liiketoiminnan tuottoihin. ****) Poistot ja arvonalentumiset sekä voitonjako hlö-kunnalle ilmoitettu kohdassa "muut erät" *****) Vakavaraisuus Basel I -siirtymäsäännösten mukaan laskettu. Lähde: Pankkien tilinpäätökset 4

18 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2012

PANKIT SUOMESSA 2012 PANKIT SUOMESSA 2012 27.6.2013 1 Pankit Suomessa 2012 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014

PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014 PANKIT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 30.04.2014 PANKIT SUOMESSA 2013 1 PANKIT SUOMESSA 2013 2 PANKIT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ 1 Toimintaympäristön kehitys 4 2 Suomessa toimivat pankit 5 2.1

Lisätiedot

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

20.4.2010. Pankit Suomessa 2009. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. MIELENKIINTOINEN PANKKIVUOSI 2009 2 2. PANKKIEN RAKENNE JA JAKELUVERKKO 3 2.1 Pankkien markkinaosuudet 3 2.2 Pankkialan henkilöstön

Lisätiedot

5.4.2011. Pankit Suomessa 2010. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

5.4.2011. Pankit Suomessa 2010. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Tarja Kallonen SISÄLLYS Pankkitoiminnan vahva pohja... 1 Pankkimarkkinat ja jakeluverkko... 2 Suomessa toimivat pankit... 2 Henkilöstön

Lisätiedot

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus

PANKKIVUOSI 2015. Pankkien tuloskatsaus PANKKIVUOSI 2015 Pankkien tuloskatsaus 8.6.2016 1 PANKKIVUOSI 2015 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2

Lisätiedot

7.5.2009. Pankit Suomessa 2008. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

7.5.2009. Pankit Suomessa 2008. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 31.12.28 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 28... 1 2. Pankkirakenteiden kehitys... 2 2.1 Muutokset pankkirakenteessa

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2014

PANKIT SUOMESSA 2014 PANKIT SUOMESSA 2014 26.5.2015 1 Pankit Suomessa 2014 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristön kehitys... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien

Lisätiedot

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti

Kansainvälinen pankkimarkkinaraportti 4.12.29 Suomalaiset pankit kestävät hyvin kansainvälisessä vertailussa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Haasteelliset pankkimarkkinat 2 Yhteiset pohjoismaiset pankit

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2010

Finanssialan vuositilasto 2010 Finanssialan vuositilasto 2010 24.5.2011 Pankit 31.12.10 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 605 - kotimaiset pankit 1 537 - ulkomaiset pankit 68 - Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Veli-Matti Mattila Pääekonomisti 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Yritysrahoituksen keskeiset piirteet eri maissa ennen finanssi- ja velkakriisiä Fokus: yksityinen velkamuotoinen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2013

PANKKIBAROMETRI II/2013 PANKKIBAROMETRI II/2013 7.6.2013 1 Pankkibarometri II/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2015

PANKKIBAROMETRI II/2015 PANKKIBAROMETRI II/2015 15.6.2015 1 Pankkibarometri II/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

TALLETUSSUOJARAHASTO

TALLETUSSUOJARAHASTO TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 Rahaston tarkoitus... 1 2 Rahaston jäsenet... 1 3 Toimintaympäristö... 2 4 Toiminnan painopistealueet... 2 5 Korvaustapaukset... 3

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 TALLETUSSUOJARAHASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 Rahaston tarkoitus... 1 2 Rahaston jäsenet... 1 3 Toimintaympäristö... 1 4 Korvaustapaukset... 2 5 Kannatusmaksut ja toiminnan tulos... 3 6 Suojattujen talletusten

Lisätiedot

5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 27 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 31.12.27 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 27...2 2. Pankkirakenteiden kehitys...3 2.1 Pankkiverkoston laajuus...3 2.2

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011

Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Aktia OSAVUOSIKATSAUS 1 3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1 3/2011 lyhyesti Liikevoitto oli 18,8 (17,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) nousi 0,20 (0,18) euroon. Liiketoiminnan tuotot olivat 62,6

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2015

PANKKIBAROMETRI III/2015 PANKKIBAROMETRI III/2015 16.9.2015 1 Pankkibarometri III/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kattavan arvion tulokset

Kattavan arvion tulokset Kattavan arvion tulokset 26.10.2014 Kattavan arvion tulokset Pääomavajeita havaittiin 25 pankissa, yhteensä 25 miljardia euroa Tasearvion tuloksena 48 miljardin euron heikennys tase-erien arvoihin Tasearvion

Lisätiedot

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011 Pankkibarometri IV/2011 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA

Lehdistötilaisuus FINANSSIVALVONTA Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 25.9.2009 FINANSSIVALVONTA 1 Luottamus pankkeihin palautunut finanssimarkkinoilla 600 500 400 300 Pohjoismaisten finanssikonsernien luottoriskilisiä

Lisätiedot

Rahoitusmaailma murroksessa Oulun Kauppakamari

Rahoitusmaailma murroksessa Oulun Kauppakamari Rahoitusmaailma murroksessa Oulun Kauppakamari Leena Vainiomäki Danske Bank Business Banking 16.10. 2013 Agenda 1 Rahoitusmarkkinat Suomessa 2 Muutoksia toimialalla 3 Vaikutuksia yritysten rahoitukseen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti. Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön

Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti. Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön Teollisuuden Survival Kit- Kasvun ja kansainvälistymisen selvitymispaketti Pankkiirin näkökulma yritysrahoituksen kuilun täyttöön Matti Kiviniemi, Itä-Suomen Finanssikeskus Danske Bank vahva pohjoismainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Talous tutuksi koulutus Opetushallitus 28.8.2013 Piia-Noora Kauppi

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Talous tutuksi koulutus Opetushallitus 28.8.2013 Piia-Noora Kauppi PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Talous tutuksi koulutus Opetushallitus 28.8.2013 Piia-Noora Kauppi 1 SUOMESSA PANKKISEKTORIN LAINANANTOKYKY TUKEE TALOUSKASVUA Yrityksille myönnetyt lainat Suomessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010

Analyysiraportti. OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin 23.7.2010 23.7.2010 OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus kestää eurooppalaisen stressitestin Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) koordinoi kesä heinäkuussa yhteistyössä Euroopan keskuspankin, Euroopan komission ja

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 AKTIA OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Vahva vuosineljännes 1 3/2013 Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 19,5 (14,3) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen voitto oli 14,8 (10,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014

ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014 ONKO FINANSSI-KRIISI JO OHI? Piia-Noora Kauppi Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaari 28.10.2014 1 2 KAIKKI SUOMALAISET OVAT FINANSSIALAN ASIAKKAITA FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS

Olli Mattinen 27.11.2008 Tülin Bedretdin. Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kysely-yhteenveto 1(5) Kotitalousluottokysely 2008: OSALLA KOTITALOUKSISTA HUOLESTUTTAVAN KORKEA VELKARASITUS Kotitalousluottokyselyn mukaan asuntolainat keskittyvät nuorille lapsiperheille ja osalla kotitalouksista

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.

Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12. Muistio 1 (6) Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittämisperiaatteet ja O-SII-pisteet ajankohdasta 31.12.2014 1 Tausta Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä ovat

Lisätiedot

JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 187) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (74) LIIKEPANKIT (22)

JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 187) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (74) LIIKEPANKIT (22) 1 (6) JÄSENYHTEISÖT MEMBERS (Yhteensä - total 187) I LUOTTOLAITOKSET BANKS (74) LIIKEPANKIT (22) Aktia Pankki Oyj Aktia Hypoteekkipankki Oyj Bonum Pankki Oy Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous 2/213: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.213 1 Vakausjulkaisun teemat Kansainvälinen toimintaympäristö Kotimainen toimintaympäristö ja finanssisektori

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta

Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset piirteet ja niiden väliset erot riskienhallinnan näkökulmasta Matti Koivu, 30.1.2013 30.1.2013 Matti Koivu Agenda Pankki- ja vakuutusliiketoiminta keskeiset

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012

Osavuosikatsaus 1-6/2012 Osavuosikatsaus 1-6/2012 Vahva vuoden ensimmäinen puolisko 1-6/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 32,5 (31,4) miljoonaa euroa. Voitto oli 34,2 (23,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS)

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

TALLETUSSUOJARAHASTO

TALLETUSSUOJARAHASTO TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Rahaston tarkoitus... 2 2 Rahaston jäsenet... 2 3 Toimintaympäristö... 3 4 Toiminnan painopistealueet... 4 5 Korvaustapaukset... 4

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot