Hallitus VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO / /2013. Hallitus 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 34 04.03.2014 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07.71.710/2013. Hallitus 34"

Transkriptio

1 Hallitus VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO / /2013 Hallitus 34 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p , ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, p , joukkoliikennesuunnittelija Miska Peura, p Tausta Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistaminen liittyy Kehäradan käyttöönottoon. Kehärata luo tiheävuorovälisen ja nopean joukkoliikenteen runkoyhteyden muun muassa kasvaville Leinelän, Aviapoliksen ja Kivistön alueille sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Myös Vantaan sisäiset poikittaisyhteydet paranevat, kun junalla voi matkustaa esimerkiksi Tikkurilasta Myyrmäkeen. Junaliikenne Kehäradalla alkaa heinäkuussa 2015, jolloin Kivistössä järjestetään asuntomessut. Bussiliikenteen muutokset tapahtuvat talviaikatauluihin siirryttäessä elokuussa Useimpien nykyisten Vantaan suunnan bussilinjojen liikennöintisopimukset tai niiden optiokaudet on ajoitettu päättymään Kehäradan liityntäliikenteen käynnistyessä. Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistamista on valmisteltu ke-väästä 2011 lähtien. Tavoitteena on ollut bussiliikenteen sopeuttaminen tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat monilla alueilla joukkoliikenteen pääyhteytenä. Esimerkiksi poikittainen bussiliikenne Tikkurilan ja Myyrmäen välillä vähenee ja bussiyhteydet Tikkurilasta ja Myyrmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle korvautuvat junayhteydellä. Samalla bussiliikenteen tarjontaa on kuitenkin pyritty parantamaan Kehäradan asemien liityntäliikennettä palvelevilla yhteyksillä sekä kasvavien asuin- ja työpaikka-alueiden vuorotarjontaa parantamalla. Joillakin hyvin vähäisen joukkoliikennekysynnän alueilla vuorotarjonta hieman vähenee tai kävelymatkat lähimmälle pysäkille hieman pitenevät. Koska Kehäradan liikennöinti lisää joukkoliikenteen operointikustannuksia, on kustannusnousun hillitsemiseksi bussiliikenteen tarjontaa jouduttu vähentämään myös joillakin sellaisilla alueilla, joilla Kehärata ei suoraan paranna joukkoliikenneyhteyksiä. Bussilinjastoa on suunniteltu neljässä alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kaupungin kattava linjastosuunnitelma. Bussiliikenteen suunnittelun rinnalla on tarkasteltu Kehäradan junaliikenteen liikennöintimallia sekä junaliikenteen kustannuksia. Keväällä 2012 valmistuivat Korso-Koivukylän linjastosuunnitelma ja Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma. Vuoden 2012 lopussa valmistuivat Tikkurila-Hakunila -alueen sekä Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmat. Vantaan kaupungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien neljän osasuunnitelman suunnitteluun projektiryhmissä ja ohjausryhmissä. Alueellisten suunnitelmien pohjalta muodostettiin keväällä

2 2013 koko Vantaan kattava linjasto, joka erosi osin alueellisten suunnitelmien raporteissa esitetystä, koska eri alueiden välinen linjasto oli sovitettu yhteen ja kokonaiskustannustason hillitsemiseksi oli tehty muutoksia kokonaisuuden selvittyä. Kuntien lausunnot HSL:n hallitus päätti pyytää jäsenkuntien lausuntoja Vantaan joukkoliikennelinjastosta 2015 HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen lausuntopyynnön yhteydessä (HSL:n hallituksen päätös , 58). Linjastosuunnitelmaluonnoksesta saatiin lausunnot muilta HSL:n jäsenkunnilta paitsi Sipoolta. Vantaa toteaa lausunnossaan, että juna- ja bussiliikenteen liikennöintikustannukset Jokeri 2 -runkolinja pois lukien saavat olla enintään nykyisellä tasolla. Vantaa esittää, että lähtökohtana tulee olla nykyinen palvelutaso, johon voidaan tehdä muutoksia Kehäradasta ja säästötavoitteista johtuen. Joukkoliikenteen tarjontaa ei Vantaan mukaan tule parantaa niillä alueilla, joilla ei ole tapahtunut joukkoliikenteen kysyntään vaikuttavia muutoksia. Vantaan lausunnon mukaan Vantaan linjastossa bussilinjalla voi olla ainakin yksi reittipoikkeama pääreitistä, mikäli sillä voidaan järjestää taloudellisemmin esimerkiksi työpaikka-aluetta tai koulumatkoja palveleva yhteys. Vantaa toteaa, että joukkoliikennelinjaston suunnitellussa pitää huomioida erillisenä työnä tehty palvelulinjastosuunnitelma, ja että palvelulinjabussit pitää hyödyntää täysimääräisesti ruuhka-ajan liikenteessä pienen kysynnän alueilla. Vantaa katsoo lausunnossaan, että yhteydet A-vyöhykkeeltä B-vyöhykkeelle tulee toteuttaa käymättä C-vyöhykkeellä. Lisäksi linjaston suunnittelussa on todellisten kävelyetäisyyksien ohella huomioitava maaston aiheuttama lisärasitus. Vantaa katsoo, että uuden linjaston mukainen bussiliikenne tulee käynnistää samanaikaisesti Kehäradan junaliikenteen kanssa heinäkuussa 2015, jotta liityntäyhteydet ovat toimivat ja jotta vältytään päällekkäiseltä tarjonnalta. Vantaa toteaa, että alueilta, jotka on kaavoitettu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen, ei tule poistaa joukkoliikenneyhteyttä tai heikentää selvästi palvelua. Uuden linjaston tulee mahdollisimman suurelta osin tukeutua nykyiseen joukkoliikenneinfrastruktuuriin eivätkä uudet investointikohteet saa jäädä käyttämättä. Kaupungille on tärkeää, että terveys- ja virkistyspalveluihin on tasapuoliset kulkumahdollisuudet joukkoliikenteellä. Lopuksi Vantaa toteaa, että linjastoon tulee voida tehdä edellä mainittujen periaatteiden mukaan muutoksia yhteistyössä Vantaan kaupungin edustajien kanssa siten, etteivät kokonaiskustannukset kasva. Espoo edellyttää lausunnossaan, että HSL neuvottelee heidän edustajiensa kanssa Espoon puolelle vaikuttavista Vantaan joukkoliikennelinjaston muutoksista. Helsinki toteaa lausunnossaan, että Vantaalta Helsingin kantakaupunkiin tulevan bussiliikenteen väheneminen on liikennejärjestelmän kannalta

3 tarkoituksenmukaista. Kauniaisilla ei ole lausunnossaan huomautettavaa suunnitellusta linjastosta. Kerava ja Kirkkonummi eivät ota lausunnoissaan kantaa esitettyihin bussiliikenteen linjastomuutoksiin. Sipoolta ei saatu lausuntoa Vantaan joukkoliikennelinjastosta. Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset Linjastoon on suunniteltu muutoksia Vantaan ja Espoon kaupungin edustajien kanssa marras joulukuussa Suunnitellut muutokset on esitetty seuraavassa suuralueittain. Jatkosuunnittelussa bussiliikennettä on vähennetty, jotta on saavutettu Vantaan edellyttämä kustannustaso. Palvelulinjojen pikkubusseille on löydetty käyttökohteet muilta bussilinjoilta ruuhka-ajan liikenteessä, millä voidaan hieman alentaa kokonaiskustannustasoa. Muutokset Hakunilan suuralueella Kuninkaanmäen itäosan joukkoliikenneyhteydet omaan aluekeskukseen ja Helsingin keskustaan järjestetään linjalla 717 siten, että linja ajaa nykyisen linjan 741 K-vuorojen mukaista reittiä. Yhteydet Sotungista ja Sepänmäestä omaan aluekeskukseen ja Helsingin keskustaan järjestetään linjan 717 A-vuoroilla, jotka kulkevat Rautatientorilta Hakunilan keskustan ja Itä-Hakkilan kautta Sotungin koulun kääntöpaikalle. Linja 717(A) liikennöi joka päivä. Aiemmin Kuninkaanmäen itäosasta ja Sotungista esitettiin järjestettävän vaihdoton yhteys Helsingin keskustaan vain arkisin. Ruuhka-aikoina liikennöidään lisäksi linjaa 718 (nykyinen linja 740) Rautatientorilta Nissakseen. Työmatkalinjaa 518 nopeutetaan siten, että linja ei enää kierrä Kuninkaanmäen itäosan kautta, missä sen käyttö on ollut vähäistä. Linjan 711 (nykyinen linja 68) reittiä on lyhennetty siten, että linja ei kierrä Kuninkaanmäen itäosan kautta. Linjan 712 (nykyinen linja 69) reittiä on lyhennetty siten, että linja ajaa Tikkurilasta Kuninkaanmäen itäosan kautta Kolohongan kääntöpaikalle ja heikosti kuormittuva reittiosuus Sotungin kautta Hakunilaan jää pois. Korvaavia yhteyksiä Sotunkiin tarjoavat linjalle 717 perustettavat A-vuorot sekä linja 719. Aiemmin suunniteltua linjan 74 Hakaniemi Porttipuisto muutosta linjaksi 714 Kalasatama Hakunila ei voida toteuttaa ennen Kalasataman terminaalin valmistumista. Reittimuutosta tarkastellaan myöhemmin uudestaan osana Koillis-Helsingin linjastokokonaisuutta. Muutokset Tikkurilan suuralueella Kustannustason alentamiseksi linjan 562 (nykyinen linja 62) reitti kulkee edelleen Hakkilasta Tikkurilantietä ja Urheilutietä Jokiniemeen. Aiemmin reittiä suunniteltiin nopeutettavaksi siirtämällä se kulkemaan Hakunilasta suoraan Jokiniementietä Jokiniemeen. Linjan 711 (nykyinen linja 68) taas kulkee edelleen Kuusikon ja Kuninkaalan kautta, jolloin erillistä linjaa 713 Tikkurilasta Kuninkaalaan ei tarvitse perustaa. Linja 711 tarjoaa

4 Kuninkaalaan saman palvelutason kuin linjalle esitettiin 713 aiemmin. Linjan 562 reitti on arviolta noin 2 3 minuuttia hitaampi kuin aiemmin suunniteltu reitti. Matka-aika Hakunilan suunnalta Tikkurilan asemalle nopeutuu kuitenkin linjan 62 nykyiseen reittiin verrattuna, kun reitti siirretään Tikkurilassa Ratatielle. Muutokset Korso - Koivukylän suuralueella Ilolan, Ruskeasannan ja Simonkylän alueen yhteyksiin Helsingin kantakaupunkiin on tehty muutoksia. Ilolasta säilyy edelleen ruuhka-aikoina nopea bussiyhteys Helsingin kantakaupunkiin linjalla 622 (nykyinen linja 613), mutta linja päätetään Hakaniemeen. Helsingin keskustaan pääsee nopeammin vaihtamalla linjalta 624 junaan Leinelän, Koivukylän tai Tikkurilan asemalla. Muutoksen taustalla on nopeiden työmatkayhteyksien säilyttäminen Mäkelänkadun ja Hämeentien varrelle. Linjan 622 poistumista Valimotieltä kompensoidaan perustamalla tekstissä myöhemmin kuvattava linja 616. Linjaa 622 liikennöidään aamulla Ilolasta Hakaniemeen ja iltapäivällä Hakaniemestä Ilolaan. Vastasuunnan lähdöt ajetaan linjana 621 Tammiston ja Aviapoliksen kautta tarjoten työmatkayhteyksiä Helsingin kantakaupungin suunnasta Keski-Vantaan työpaikka-alueille. Kustannusten alentamiseksi myös linjan 623 reitti lyhennetään päättymään Hakaniemeen. Linjan palvelualueelta pääsee nopeimmin Helsingin keskustaan junalla Tikkurilan, Leinelän tai Koivukylän asemien kautta. Peijaksen sairaalan yhteyksiin on tehty joitakin muutoksia, jotta uusi linjasto tarjoaisi sinne mahdollisimman kattavat, mutta samalla mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavat yhteydet eri puolilta Vantaata. Linjan 735 (nykyinen linja 70) reitti kulkee aiemmista suunnitelmista poiketen Peijaksen mäen kautta, jolloin Tikkurilasta muodostuu vaihdoton yhteys Peijaksen sairaalalle. Kustannusten karsimiseksi uuden liityntälinjan 625 liikennöintiaikaa on supistettu siten, että linja liikennöi vain arkisin ruuhka-aikoina Koivukylän palvelulinjan pikkubussilla. Muina aikoina liityntäyhteys Leinelän asemalle järjestetään linjalla 574 Peijas Myyrmäki ja 623 Hakaniemi Peijas. Kustannusten vähentämiseksi linja 623 ei enää aja Rekolanmäkeen asti, mutta sinne liikennöidään linjaa 625 ruuhka-aikoina. Rekolanmäen alue sijaitsee kävelyetäisyydellä Peijaksen pysäkeistä. Eri puolilta Vantaata on pääosin vaihdoton tai yhden vaihdon yhteys Peijakseen. Muutokset Aviapoliksen suuralueella Aviapoliksen alueen työmatkaliikennettä palveleviin reitteihin on suunniteltu muutoksia, jotta uuden tariffijärjestelmän B-vyöhykkeellä sijaitseville alueille on mahdollista matkustaa esimerkiksi Helsingin keskustan suunnasta käymättä C-vyöhykkeellä. Linjat 572 (nykyinen linja 56) ja linja 574 (nykyinen linja 50 / 52 / 53) ajavat Pakkalassa Väinö Tannerin tien kautta, jolloin linjoille on hyvät vaihtoyhteydet B-vyöhykkeeltä. Samalla paranevat yhteydet kauppakeskus Jumbolle. Helsingin kantakaupungin suunnasta säilytetään vaihdoton työ-matkayhteys Kehä III:n varteen linjalla 616 Hakaniemi Kivistö

5 (nykyinen linja 652). Kehä III:n ympäristön työpaikka-alueita palvelevat pysäkit sijaitsevat pääosin uuden kaarimallin B-vyöhykkeellä, mutta Aviapoliksen asema sijaitsee C-vyöhykkeellä. Aiemmin suunniteltu vaihdollinen yhteys Helsingin kantakaupungin suunnasta Aviapoliksen aseman kautta Kehä III:n varren työpaikka-alueille ei olisi houkutteleva, koska se nostaisi merkittävästi matkan hintaa verrattuna vaihtoehtoon, jossa ei tarvitse poiketa C-vyöhykkeellä. Linjan 616 reitti kulkee Valimotien ja Ylästöntien kautta. Linjan päätepysäkki on Kivistön asemalla, jolloin linja tarjoaa myös vaihdottoman yhteyden Kivistöstä Helsinge skolalle. Koska linja 616 tarjoaa yhteyden Kivistöstä Keski-Vantaan työpaikka-alueille, siirretään linjan 575 läntinen päätepysäkki Martinlaakson asemalle. Tällöin muodostuu B-vyöhykkeen sisäinen yhteys Martinlaakson asemalta Tuupakantien työpaikka-alueelle. Linjan 576 (nykyinen linja 46) reittiä ei uloteta Tuupakantielle, jotta linja ei poikkeaisi C-vyöhykkeeltä B-vyöhykkeelle. Reitti kulkee nykyiseen tapaan Tikkurilantietä. Linjojen 415, 562, 571 ja 615 reitteihin on tehty pieniä tarkistuksia Pakkalassa, jotta linjat palvelisivat alueen asukkaita ja työpaikkoja mahdollisimman kattavasti. Muutokset Myyrmäen suuralueella Myyrmäki Pähkinärinne Hämeenkylä -välille perustetaan uusi linja 311, joka korvaa nykyisten linjojen 50 ja 51 palvelun. Yhdessä linjan 571 (nykyinen linja 55) kanssa linja 311 muodostaa Myyrmäki Pähkinärinne -osuudelle houkuttelevan yhteyden noin minuutin vuorovälillä. Tällöin palvelutarjonta vastaa nykytilaa. Linjan 574 (nykyinen linja 50) reitti muutetaan kulkemaan Vantaankoskelta Martinlaakson kautta Myyrmäkeen. Aiemmin suunniteltu linjastoratkaisu olisi johtanut tarjonnan merkittävään vähenemiseen Myyrmäen ja Martinlaakson välisellä, tiheän asutuksen keskellä kulkevalla bussiliikenteen reitillä, jolla on perinteisesti ollut hyvin tiheä tarjonta. Lisäksi aiemmin suunniteltu ratkaisu olisi lisännyt huomattavasti liikennettä Hämeenkylän ja Vantaankosken aseman välillä, missä joukkoliikenteen kysyntä on toistaiseksi ollut melko vähäistä. Linjan 314 (uusi numero 335) reittiä jatketaan Myyrmäestä Louhelantien ja Martinlaakson kautta Askistoon, jolloin laajalta alueelta Länsi-Vantaalta muodostuu vaihdottomat yhteydet Kaivokselan koululle (englanninkieliset luokat) ja Mårtensdals skolalle. Linjaa liikennöidään arkisin n. klo Lisäksi liikennöidään ruuhka-aikaan, iltaisin ja viikonloppuisin B-vuoroja välillä Myyrmäki Martinlaakso Askisto. Linnaisten ilta- ja viikonloppuliikenne toteutetaan aiempien suunnitelmien mukaisesti kutsutaksilla (linja 335T). Linja 335(B) tarjoaa Askistoon nykyisen linjan 35 mukaisen palvelutason. Linjan 555(B) reitti ja palvelutaso pidetään nykyisen linjan 510(B) mukaisena eikä linjaa 556 Kaivoksela Myyrmäki Uusmäki Leppävaara perusteta. Linjan 556 perustaminen olisi kaksinkertaistanut Myyrmäen ja Leppävaaran aluekeskusten välisen tarjonnan ruuhka-aikojen ulkopuolella, mikä olisi kasvattanut merkittävästi liikennöintikustannuksia nykytilaan nähden. Myyrmäen ja Leppävaaran väliin Espoon puolelle sijoittuvan uuden maankäytön joukkoliikenneyhteydet suunnitellaan myöhemmin muissa suunnitelmissa. Kaivokselan pohjoisosan yhteys Myyrmäkeen järjestetään linjalla 412. Pääosa Kaivokselasta on kävelyetäisyydellä

6 runkolinjan 560 pysäkistä. Linjan 412 liikennöinnissä voidaan pienistä matkustajamääristä johtuen hyödyntää palvelulinjakalustoa arkisin ruuhka-aikoina, mikä tehostaa kaluston käyttöä ja alentaa kokonaiskustannuksia. Koska linja 335 jatketaan Askistoon, lyhennetään linja 565 välille Vantaankosken asema Martinlaakso Myyrmäki Espoon keskus. Linjan 574 reitti muutetaan kulkemaan Vantaankoskelta Myyrmäkeen Pähkinärinteen sijaan Martinlaakson kautta, jotta Vantaankoski Martinlaakso Myyrmäki -reitille saadaan riittävästi tarjontaa. Yhteyden Vantaankosken asemalta Pähkinärinteeseen tarjoaa linja 322. Muutokset Kivistön suuralueella Yhteys Kivistön asemalta Keski-Vantaalle järjestetään aiemmista suunnitelmista poiketen linjalla 616 Hakaniemi Kivistö eikä linjalla 575, jonka päätepysäkki siirretään Martinlaaksoon. Linja 616 tarjoaa vaihdottoman yhteyden muun muassa kauppakeskus Jumbolle ja Helsinge skolalle. Uudenmaan ELY-keskus järjestää Helsingin ja Nurmijärven väli-sen bussiliikenteen alkaen käyttöoikeussopimuksella. ELY:n hankkima liikenne parantaa erityisesti Klaukkalan ilta- ja viikonloppuyhteyksiä. Nurmijärven suunnan bussit kulkevat Kivistössä joko aseman läheisyydessä sijaitsevien moottoritiepysäkkien tai Kivistön terminaalin ja Vanhan Hämeenlinnantien kautta. Linjan 431 (nykyinen linja 474) tarjonta sovitetaan ELY:n järjestämän liikenteen tarjonnan perusteella, jotta Helsingin keskustan ja Kivistön välille ei muodostu ylitarjontaa. Osa linjalle 431 suunnitellusta tarjonnasta siirretään linjalle 415 Elielinaukio Aviapolis, jonka palvelualueella on enemmän asukkaita ja työpaikkoja. Tarjonta linjojen 415 ja 431 yhteisellä reittiosuudella Elielinaukio Vantaanlaakso säilyy aiempien suunnitelmien mukaisena. Linjaston muutosajankohta Lausunnoilla olleen linjastoehdotuksen mukaan uusi linjasto otettaisiin käyttöön talviaikatauluihin siirryttäessä elokuussa Vantaan kaupungin lausunnon mukaan uusi linjasto tulee ottaa käyttöön Kehäradan liikenteen alkaessa heinäkuussa, jotta varmistetaan liityntäyhteydet kehäradalle ja vältytään junan kanssa päällekkäiseltä tarjonnalta. Bussilinjaston muutosajankohtana aikataulukauden vaihde olisi selkeä. Siirtymäaika, jolloin Kehäradan liikenteen kanssa liikennöitäisiin yhtä aikaa vanhaa bussilinjastoa, olisi noin kuuden viikon mittainen, jos Kehäradan liikenne alkaisi heinäkuun alussa. Vaikka uusi linjasto ei tarjoaisi liityntäyhteyksiä Kehäradalle yhtä hyvin kuin uusi linjasto, tarjoaisi vanha linjasto suorat bussiyhteydet vastaaville yhteysväleille, mitä jatkossa tehdään Kehäradalla. Koska vanha linjasto on liikennöintikustannuksiltaan kalliimpi kuin uusi linjasto, aiheutuisi siirtymäajasta n euron lisäkustannus. Kustannuksia voitaisiin tarvittaessa pienentää vähentämällä vanhassa

7 linjastossa tarjontaa Kehäradan liikenteen alettua sellaisilla linjoilla, joilla suuri osa matkustajista siirtyy junaan (esim. 615). Nykyisen bussilinjaston liikennöintisopimukset Vantaalla ovat voimassa pääosin kesäliikenteen 2015 loppuun asti. Linjaston muuttuminen liikennöintisopimusten loppuvaiheessa olisi pääosin mahdollista liikennöintisopimusten puitteissa, mutta saattaisi aiheuttaa lisäkustannuksia. Linjaston käyttöönottovaikeudet voisivat myös olla tavanomaista suuremmat, jos uusia linjoja alkaisivat ajaa liikennöitsijät, joiden liikennöintisopimusta on jäljellä vain 6 viikkoa, jolloin esim. kuljettajien perehdytystä uuteen linjastoon ei välttämättä tehtäisi tavanomaisessa laajuudessa. Edellä mainituista syistä on tarkoituksenmukaista siirtyä uuteen linjastoon syysliikenteen 2015 alussa, mutta vähentää tarjontaa bussiliikenteestä Kehäradan liikenteen käynnistyessä. Suunnitelman taloudelliset vaikutukset Vantaan lausunnon perusteella suunnitelman bussiliikennettä on vähennetty niin, että vuosittaiset liikennöintikustannukset ovat n. 1,8 miljoonaa euroa alemmat kuin lausuntopyynnön mukaisessa linjastossa. Muutosten jälkeen suunnitelman mukaisen bussilinjaston vuosittaiset liikennöintikustannukset laskevat liikennöintivuoden kustannuksiin verrattuna arviolta 9,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Kustannuksissa ei ole huomioitu Vantaan palvelulinjoja eikä runkolinjaa 560. Lähes puolet bussiliikenteen kustannusmuutoksista kohdistuu Vantaan sisäiseen liikenteeseen. Kehäradan junaliikenne kasvattaa junien operointikustannuksia noin 9,4-9,8 miljoonalla eurolla vaihtoehdosta riippuen. Junaliikenteen lopullinen liikennöintimalli ja tarkat operointikustannukset varmistuvat vasta Kehäradalla tehtävien koeajojen jälkeen keväällä Bussilinjoja tarkistetaan uudesta linjastosta saatujen kokemusten perusteella ja Vantaan luontokoulun bussiyhteys turvataan liikennöintisuunnitelmassa. Ehdotus (SR) Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Vantaan bussilinjasto 2015:n ohjeellisena noudatettavaksi syysliikenteen 2015 alusta lähtien. Käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että ehdotustekstin viimeiseksi kappaleeksi lisätään "Bussilinjoja tarkistetaan uudesta linjastosta saatujen kokemusten perusteella ja Vantaan luontokoulun bussiyhteys turvataan liikennöintisuunnitelmassa" ja pöytäkirjaan kirjataan ehdotusteksti muutetun ehdotuksen mukaan. Hallituksen jäsen Jaana Pelkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet 1. Vantaan bussilinjasto Kuntien lausunnot Liitteet olleet esityslistan liitteenä (liitteet luettavissa

8

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58

Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013. hall 58 Hallitus 58 16.04.2013 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015 151/07/71/710/2013 hall 58 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 050 555 2932 Tausta Vantaan

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014. HSL Helsingin seudun liikenne Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 LUONNOS 3.2.2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Lepuskin Bussiliikenne-ilta

Lepuskin Bussiliikenne-ilta Lepuskin Bussiliikenne-ilta 10.3.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lepuskin Bussiliikenne-ilta Mihin me pyrimme ja miksi? Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Leppävaaran palvelulinjojen suunnittelu

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 1 2015 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 8 2014 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87

Hallitus KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/ /2014. Hallitus 87 Hallitus 87 26.05.2015 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTOSUUNNITELMA 254/07.71.710/2014 Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013. HSL Helsingin seudun liikenne

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013. HSL Helsingin seudun liikenne Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma LUONNOS 2.4.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma

Liikennöintisuunnitelma Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Seutulinjat sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon sisäiset bussilinjat sekä junaliikenne, raitioliikenne, metroliikenne ja lauttaliikenne

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS HSL Helsingin seudun liikenne Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma LUONNOS 22.3.2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS

KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 31 30 3 40 40B KUOPIO, LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS.10.1 2A 8,K,V 3 4 30 2A 8,K,V 4 2 3 40 40B 31 3 1 2 1 1 2 2 4 2 8K 3 30 1 2 1 2 1 1 2 2 A A 2 LINJASTOSUUNNITELMAN LUONNOS 2.10.1 Vuorovälit [minuuttia]

Lisätiedot

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA

SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA ULKOPUOLELLA ESPOOSSA 1 (5) SELVITYS ESPOON KEHÄ III:N ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN LÄHIBUSSILIIKENTEEN TARPEESTA Taustaa Espoon Kehä III:n sisäpuolisen alueen lähibussien linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n

Lisätiedot

Merkittävimmät liikennemuutokset

Merkittävimmät liikennemuutokset Hallitus 2 24.01.2017 LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2017 2018 53/08.01.00.00/2017 Hallitus 2 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Tero Anttila, p. 4766 4330, ryhmäpäällikkö Jonne

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus 172 Hallitus 172 08.12.2015 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus 172 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju

Linja 20 Lauttasaari Katajaharju 2224 2022 1820 1518 13:3015 1213:30 912 6:309 66:30 56 2224 2122 919 79 57 2124 1019 810 68 Linja 20 Lauttasaari Katajaharju Arki vuoroväli 30 15 10 15 15 15 10 10 15 15 kierrosaika 30 30 30 30 30 30 30

Lisätiedot

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 35/2014

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 35/2014 Hallitus 169 18.11.2014 BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 35/2014 RATKAISU 340/07.71.711/2014 Hallitus 169 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Reijo Mäkinen, p. 4766 4230,

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Merkittävimmät liikennöintimuutokset

Merkittävimmät liikennöintimuutokset Hallitus 2 23.01.2018 LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2018 2019 16/08.01.00.00/2018 Hallitus 2 Esittelijä Valmistelijat Toimitusjohtajan sijainen Tero Anttila Ryhmäpäällikkö Jonne Virtanen, p. 040 161 2173 ja

Lisätiedot

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus Niko Setälä Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma Asukastilaisuus 10.10.2017 Niko Setälä 10.10.2017 1 Sisältö 1. Kalasataman raitioteiden tavoitteet 2. Ehdotettava raitiotien linjaus ja liikennöinti 3. Tarkasteltuja

Lisätiedot

S Anl. p 2-06- 2014 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Hallitus 70 15.04.2014 LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013.

S Anl. p 2-06- 2014 OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Hallitus 70 15.04.2014 LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s a p 2-06- 2014 S Anl. Hallitus 70 15.04.2014 DNo LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMA 2014 91 /07.71.710/2013 Hallitus

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma LIITE 1: Linjakortit Liite 1-2 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi linja liikennöi eri

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Esityksen sisältö 1. Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2. Palvelutasomäärittelyyn vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä 3. 2016 suunnitteluohje ja palvelutasomäärittely

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen

Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan joukkoliikenteen palvelutasoanalyysi 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Tarkastelun rajaus ja palvelutasokriteerit... 3 2 Palvelutason tavoiteluokat alueittain...

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma RAPORTTILUONNOS 17.12.2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi

Lisätiedot

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa.

E-junan sunnuntailiikenne lopetetaan, koska kapasiteettia on lisätty Kirkkonummen liikenteessä siirtymällä Sm5-junien käyttöön S- ja U-junissa. HSL kerää kommentteja liikennöintisuunnitelmasta 2014-2015 HSL laatii vuosittain seutulinjojen sekä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Keravan sisäisten linjojen sekä juna-, raitio-, metro- ja

Lisätiedot

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta?

Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Linjasto- ja aikataulusuunnittelun periaatteet miten luodaan matkustajia houkutteleva tarjonta? Joukkoliikenteen toimintaympäristön muutokset valmistautuminen tuleviin muutoksiin, seminaari 11.12.2012

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011

Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pitkäperjantai / Långfredagen 22.4.2011 Pääsiäispäivä / Påskdagen 24.4.2011 Pidennetty sunnuntailiikenne Extraturer efter söndagstrafiken Additional Night bus service Lisälähdöt Kaupunki Linja Aika Lähtöpaikka

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 13.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462

tarkastusinsinööri Riitta Tamminen 839 29802 lupasihteeri Minna Kolmonen 839 22462 Vantaan kaupunki, valvonta PIIRIJAKOTAULUKKO Päivitetty 1.4.2015 yhteystiedot: e-mail: etu.suku@vantaa.fi, puh. keskus 09 83911 www.vantaa.fi/valvonta Yli 8 as. tai muu 2000 m³:n uudis tai 1000 lupavalmistelu

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla

Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin metron hinnalla Tämä on kevyt luonnos Östersundomiin päättyvien ratikkalinjojen suunnitelmaksi sisältäen reitit, matka-ajat, kustannukset, Liikennöintisuunnitelman,

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh.

19.05.2015. Puh. 045-773 43 777. Rivitalo 10 3-5 012 Hämeenkylä Mantelipolku 4 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO Puh. ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Vantaa Kaikki Myyrmäki 010 Linnainen Linnaistentie 32 TA-Asumisoikeus Oy Sinikalliontie 14 B, 02630 ESPOO 26.03.97 Omakotitalo 3 5-5 011 Hämevaara

Lisätiedot

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016

Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Liikennöintisuunnitelma 2015 2016 Luonnos 18.12.2014 Tässä koosteessa kuvataan HSL:n joukkoliikenteessä kesäliikenteessä 2015 sekä talviliikenteessä 2015 2016 toteutettavat muutokset lukuun ottamatta Vantaan

Lisätiedot

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma

Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma 29 2013 Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma Aviapoliksen joukkoliikennesuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 101 Hämevaara EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 102 Hämeenkylä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 103 Pähkinärinne

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma

Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma 30 2013 Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5.

VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto. Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. VANTAAN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 Vanhusneuvosto Aika ma 27.10.2014 klo 15-16:15 Paikka Simonkylän vanhustenkeskus, Simontie 5. juhlasali Osallistujat Järjestöjen edustajat: Eija Grönfors puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 b 1 LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN TAVOITELINJASTOSUUNNITELMALUONNOKSESTA 2030 Kslk 2007-1010, Khs 2007-1350/66 30.5.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2013

Tilastokatsaus 3:2013 Tilastokatsaus 3:2013 Vantaa 1 24.1.2013 Tietopalvelu B3:2013 Työpaikat Vantaalla ja sen osa-alueilla 31.12.2010 Työpaikat kasvoivat vuonna 2010 taas vajaalla 3 000 työpaikalla Vantaalla oli vuoden 2010

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti

Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Joukkoliikennesuunnittelija Petri Nissinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Muutokset lyhyesti Mikä

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit (päivitetty )

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma. LIITE 1: Linjakortit (päivitetty ) Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma LIITE 1: Linjakortit (päivitetty 6.4.2017) Liite 1-2 Linjakorttien sisältö Tämän liitteen linjakorteissa on esitetty seuraavat asiat: Vuoroväli, min: Kuinka tiheästi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2017

TILASTOKATSAUS 1:2017 TILASTOKATSAUS 1:2017 5.1.2017 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa Vaikka työpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana koko kaupungissa,

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma

Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma 28 2013 Tikkurila-Hakunila -alueen linjastosuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Harri

Lisätiedot

RAKENNAMME JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKIA

RAKENNAMME JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKIA Vantaan kaupunkisuunnittelusta: RAKENNAMME JOUKKOLIIKENNEKAUPUNKIA Tarja Laine kaupunkisuunnittelujohtaja VANTAAN LÄHTÖKOHDAT 2015 210 000 asukasta, kasvu yli 2000 asukasta vuodessa Yli 104 000 työpaikkaa

Lisätiedot

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS

LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS LAHELAN YLEISSUUNNITELMA, JOUKKOLIIKENNESELVITYS Tehtävä Tässä selvityksessä käydään läpi Lahelan yleissuunnittelma-alueen joukkoliikenneolosuhteet ja niiden kehittämismahdollisuuksia suhteessa yleissuunnitelmaan.

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Kalasataman linjasto - idealuonnos

Kalasataman linjasto - idealuonnos Kalasataman linjasto idealuonnos luonnos 24.4.2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut

Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Liikenteen tihentämisen liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut Joukkoliikenteen vuorovälien tihentämisen vaikutuksia on tutkittu laatimalla HSL:n liikennemallilla malliajoja. Malliajon avulla saadaan

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. KH 60 Kunnanhallitus 12.2.2013 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, liikennesuunnittelija Eva Lodenius

Aloite merkittiin tiedoksi. KH 60 Kunnanhallitus 12.2.2013 Valmistelija: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, liikennesuunnittelija Eva Lodenius Valtuusto 21 15.06.2015 21 Aloite Etelä-Sipoon nopeista bussivuoroista/rkp:n valtuustoryhmä 663/08.01.00/2012 KV 105 Valtuusto 5.11.2012 Monika Zakowski jätti RKP:n valtuustoryhmän puolesta aloitteen,

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko

Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko Kymppi-Moni hankkeen 3. työpaja Palveluverkot: päiväkotiverkko 31.5.2012 Jyväskylä Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Päivi Riehunkangas suunnittelija, päivähoito Maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.12.2008 palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Tiedelinjan liikennöintiä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvityksestä ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä KUUMA-johtokunta 5.10.2016 / Jukka-Matti Laakso Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2016

TILASTOKATSAUS 12:2016 TILASTOKATSAUS 12:2016 10.6.2016 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2014 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa

Kerava. Perustietoa Keravasta. Kytömaa. Kytömaan kaavoitustilanne. Kytömaa Kerava Kytömaa Perustietoa Keravasta Keravalla asui 33 546 asukasta 1.1.2009 Asukastiheys on 1095,6 asukasta per km 2 Henkilöautotiheys oli 461 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Kytömaa Kytömaa sijaitsee

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma. Esittelykansio

Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma. Esittelykansio Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelma Esittelykansio 28.2.2011 Suunnitelmasta Eteläisen kantakaupungin joukkoliikennesuunnitelmaa laaditaan kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhteistyössä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2014

Tilastokatsaus 12:2014 Tilastokatsaus 12:2014 Vantaa 5.11.2014 Tietopalvelu B15:2014 1 Työpaikat Vantaan osa-alueilla 31.12.2012 Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna 2012 eniten Tikkurilassa ja Aviapoliksessa Vaikka työpaikkojen

Lisätiedot

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut

Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut Lentokenttämetro Toiminnalliset tarkastelut SUY Vepsäläinen, Vatanen D: 3/2006 Sisältö Johdanto 1 Verkot 2 Ennuste 3 Tulokset 3 Väliasemallinen linjaus 4 Lentoasema 4 Aviapolis 4 Vantaanportti 5 Maunula

Lisätiedot

PERUSKOULU YHTEENSÄ

PERUSKOULU YHTEENSÄ VANTAAN KAUPUNKI Sivistystoimi OPPILASTILASTO 20.09.2002 Suunnittelupalvelut Suom. Ruots. Yhteensä PERUSKOULU YHTEENSÄ 21 173 806 21 979 VUOSILUOKAT 0-6 YHTEENSÄ 14 499 545 15 044 Esiopetus+monikultt.esiopetus

Lisätiedot

Vantaa kehittyy joukkoliikennekaupunkina

Vantaa kehittyy joukkoliikennekaupunkina Vantaa kehittyy joukkoliikennekaupunkina 29.10.2015 KEHTO-FOORUMI Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Ylivertainen sijainti MAAILMAN PARAS LENTOKENTTÄKAUPUNKI Kaupunkisuunnittelun työkalut TALOUS KAUPUNKI

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Jokaisesta lohkosta 3 Parasta välieriin

Jokaisesta lohkosta 3 Parasta välieriin Topi Hämäläinen 28.8.2012 Kilpailun järjesti: Myyrmäen Eläkkeensaajat ry Tulokset kilpailupöytäkirjoista kokosi Topi Hämäläinen Alkulohkot: Jokaisesta lohkosta 3 Parasta välieriin Lohko 1 Porvoonseudun

Lisätiedot