Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE"

Transkriptio

1 Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007

2 Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

3 Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Viite Pvm Hyväksynyt Pentti Lahtinen Tarkistanut Ville Niutanen Kirjoittanut Noora Virtanen Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

4

5 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Testimenetelmä 1 3. Näytemateriaalit 1 4. Laboratoriotyön kuvaus 1 5. Analyysimenetelmät 2 6. Tulokset 3 7. Tulosten tarkastelu Organotinayhdisteiden liukoisuudet Alkuaineiden ja sulfaatin liukoisuudet Johtopäätökset Lähteet 15 Liitteet Analyysien tutkimustodistukset Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

6 1. Johdanto Työssä on määritetty organotinayhdisteiden, erityisesti tributyylitinan, sekä joidenkin metallien liukoisuudet stabiloiduista ruoppausmassanäytteistä. Tutkittava ruoppausmassanäyte on otettu Turussa sijaitsevalta Aker Finnyardsin telakalle johtavalta Pernon väylältä. Liukoisuustestit on tehty Ramboll Finland Oy:n Luopioisten laboratoriossa ja analyysit on teetetty Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:ssä (osa Ramboll Finland Oy:tä). 2. Testimenetelmä Modifioitu diffuusiotesti eli tankkitesti perustuu hollantilaiseen standardiluonnokseen NVN 7347 vuodelta Alun perin tämä testi on tarkoitettu epäorgaanisten aineiden liukoisuuden määrittämiseen tiivistetystä, rakeisesta materiaalista pintaliukenemisen ja diffuusion kautta, mutta mm. VTT on soveltanut tätä testiä kiinteiden/kiinteytettyjen liete- ja savimaisten materiaalien liukoisuuden tutkimiseen. Modifioidun diffuusiotestin tuloksena ilmoitetaan näytekappaleen päätypinnalta liuenneiden aineiden määrä (mg/m²) tietyssä aikayksikössä. Tässä työssä sovellettiin standardia tekemällä 4 vrk:n ja 17/18 vrk:n vedenvaihdot sekä 63/64 vrk:n lopetus. Vesinäytteistä määritettiin organotinayhdisteiden, eräiden metallien sekä sulfaatin liukoisuudet. 3. Näytemateriaalit Näytekoodi Ruoppausmassanäyte Sideaine TUL-101 PeE - TUL-102 PeE 75 kg/m 3 YSe TUL-104 PeE 75 kg/m 3 YSe + 50 kg/m 3 LT TUL-105 PeE 75 kg/m 3 YSe kg/m 3 LT TUL-107 PeE 60 kg/m 3 (CaO+F) kg/m 3 LT STL-16 PeE 30 kg/m 3 YSe kg/m 3 SLA FTL-12 PeE 75 kg/m 3 Cem II B PeE-pisteen ruoppausmassan tiheys 1,33 t/m 3 YSe = Yleissementti = CEM II/A-M (S-LL) 42,5 N LT = Fortumin Naantalin jalostamon lentotuhka CaO+F = poltettu kalkki+finnstabi PeSe = Perussementti = CEM II/B-S 42,5 N SLA = Salvor lisäaine 4. Laboratoriotyön kuvaus Koekappaleet tehtiin halkaisijaltaan 50 mm akryyliputkiin ja pelkkä ruoppausmassanäyte lieriönmalliseen, lasiseen tankkitestiastiaan. Koekappaleiden valmistus, säilytys ja itse testi tapahtui valolta suojattuna, koska tributyylitinan hajoaminen valon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta pyrittiin minimoimaan. Koekappaleet lujittuivat vuorokautta sideaineen sekoittamisen jälkeen +8 ºC:ssa. Testiä varten stabiloidut, lujittuneet koekappaleet päällystettiin teflonteipillä siten, että vain yläpinta jäi päällystämättömäksi. 1 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

7 Yläpinnan suojaksi laitettiin n. 1 cm kerros Ø 2 mm lasikuulia ja koekappaleet upotettiin ionivaihdettuun veteen, jonka ph oli säädetty väkevällä typpihapolla arvoon 4. Missään työvaiheessa ei käytetty PVC-muovisia välineitä, sillä PVC-muovi sisältää organotinayhdisteitä stabilaattorina. Testi käynnistettiin / , 4 vrk vedenvaihto tehtiin / , 17/18 vrk vedenvaihto tehtiin / ja 63/64 vrk lopetus tehtiin / Kuva 1. Modifioidun diffuusiotestin koejärjestely. 5. Analyysimenetelmät Diffuusiotestinäytteet analysoitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hollolan laboratoriossa seuraavien standardien mukaisesti: organotinayhdisteet; PR 120 menetelmän mukaisesti alkuaineet; PR 091 menetelmän mukaisesti sulfaatti; PR 090 menetelmän mukaisesti Ruoppausmassanäyte analysoitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hollolan laboratoriossa seuraavien standardien mukaisesti: organotinayhdisteet; PR 120 menetelmän mukaisesti alkuaineet; PR 091 menetelmän mukaisesti PAH-yhdisteet; PR 079 menetelmän mukaisesti PCB-yhdisteet; PR 052 menetelmän mukaisesti Ramboll Finland Oy:n Luopioisten laboratoriossa analysoitiin diffuusiotestinäytteistä ph Redox-potentiaali sähkönjohtokyky; SFS 3022 standardin mukaisesti Analyysien tutkimustodistukset ovat raportin liitteenä. 2 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

8 6. Tulokset Taulukko 1. Diffuusiotestin vesinäytteistä määritetyt ominaisuudet. Näyte Aloituksesta Tilavuus ph Sähkönjohtavuus Redox 1 kulunut aika 25ºC [vrk] [l] [ms/m] [mv] TUL-101 I 4 1,48 7,4 68,6 141 TUL-101 II 17 1,68 7,4 81,6 224 TUL-101 III 63 1,50 8, TUL-102 I 4 1,46 10,9 30,2 52 TUL-102 II 17 1,61 11,0 53,0 134 TUL-102 III 63 1,50 11,1 75,6 82 TUL-104 I 4 1,52 10,7 20,8 62 TUL-104 II 17 1,55 10,7 43,5 105 TUL-104 III 63 1,50 10,1 55,1 116 TUL-105 I 4 1,525 10,8 26,0 123 TUL-105 II 17 1,56 10,8 45,6 131 TUL-105 III 63 1,49 10,0 62,6 109 TUL-107 I 4 1,54 10,9 46,8 59 TUL-107 II 17 1,57 9,4 41,3 188 TUL-107 III 63 1,50 8,3 51,8 154 FTL-12 I 4 1,56 10,7 21,2 111 FTL-12 II 18 1,50 10,8 36,0 125 FTL-12 III 64 1,54 9,4 53,9 144 STL-16 I 4 1,52 10,4 21,2 146 STL-16 II 18 1,50 10,6 47,7 98 STL-16 III 64 1,50 9,9 69, Redox-standardiliuoksena käytetty 200 mv Ag/AgCl liuosta 3 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

9 Taulukko 2. Organotinayhdisteiden kumulatiiviset liukoisuustulokset 1 Näyte Sideaine TBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,002 0,003 0,006 TUL kg/m 3 YSe 0,007 0,023 0,059 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,008 0,023 0,160 3 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,016 0,028 0,070 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,016 0,033 0,049 FTL kg/m 3 PeSe 0,040 0,057 0,070 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,006 0,021 0,050 Näyte Sideaine DBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,092 0,193 0,210 TUL kg/m 3 YSe 0,513 1,103 1,692 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,565 1,133 1,523 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,528 1,037 1,431 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,478 0,870 1,237 FTL kg/m 3 PeSe 0,715 1,280 1,508 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,720 1,224 1,423 Näyte Sideaine MBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,011 0,021 0,028 TUL kg/m 3 YSe 0,089 0,179 0,271 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,077 0,164 0,264 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,093 0,173 0,264 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,243 0,262 0,288 FTL kg/m 3 PeSe 0,068 0,145 0,166 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,070 0,162 0,194 1 Trifenyylitinapitoisuudet vesinäytteissä alle määritysrajan (0,005 μg/l) kaikissa vesinäytteissä, tuloksia ei laskettu 2 lihavoitu tulos = TBT-pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan (0,01 μg/l), laskuissa käytetty määritysrajaa 3 tulos epälooginen/todennäköisesti virheellinen ja siksi poistettu kuvasta 2. TBT = tributyylitina DBT = dibutyylitina MBT = monobutyylitina 4 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

10 Taulukko 3. Organotinayhdisteiden kumulatiiviset liukoisuudet pinta-alaa ja aikayksikköä kohti. Näyte Sideaine TBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,0005 0,0002 0,0001 TUL kg/m 3 YSe 0,0019 0,0014 0,0009 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,0019 0,0013 0,0025 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,0039 0,0017 0,0011 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,0039 0,0020 0,0008 FTL kg/m 3 PeSe 0,0099 0,0032 0,0011 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,0015 0,0012 0,0008 Näyte Sideaine DBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,023 0,011 0,003 TUL kg/m 3 YSe 0,128 0,065 0,027 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,141 0,067 0,024 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,132 0,061 0,023 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,120 0,051 0,020 FTL kg/m 3 PeSe 0,179 0,071 0,024 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,180 0,068 0,022 Näyte Sideaine MBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,0027 0,0012 0,0004 TUL kg/m 3 YSe 0,0223 0,0106 0,0043 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,0194 0,0097 0,0042 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,0233 0,0102 0,0042 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,0608 0,0154 0,0046 FTL kg/m 3 PeSe 0,0171 0,0080 0,0026 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,0176 0,0090 0, lihavoitu tulos = TBT-pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan (0,01 μg/l), laskuissa käytetty määritysrajaa TBT = tributyylitina DBT = dibutyylitina MBT = monobutyylitina 5 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

11 Taulukko 4. Elohopean, bariumin, molybdeenin ja nikkelin kumulatiiviset liukoisuustulokset. Näyte Sideaine Hg-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,362 0,568 0,751 TUL kg/m 3 YSe 1,487 2,307 3,071 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 1,548 2,338 3,102 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 2,330 3,125 3,883 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 1,569 2,368 3,132 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 1,558 2,343 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,774 1,538 2,302 Näyte Sideaine Ba-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 2,536 3,358 5,010 TUL kg/m 3 YSe 2,974 6,254 11,602 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 7,741 10,899 17,010 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 3,883 9,445 18,551 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 15,686 20,484 29,651 FTL kg/m 3 PeSe 1,589 4,645 8,566 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 2,322 6,142 10,726 Näyte Sideaine Mo-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,387 0,570 TUL kg/m 3 YSe 1,487 4,767 10,879 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 3,097 11,780 29,351 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 5,437 19,738 47,815 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 14,118 26,911 55,941 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 3,086 8,577 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 3,871 15,330 39,776 Näyte Sideaine Ni-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,387 0,570 TUL kg/m 3 YSe 4,461 10,201 21,660 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 2,322 7,848 22,363 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 2,330 7,892 23,069 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 4,706 9,503 21,727 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 3,850 14,831 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 1,548 7,660 26,758 1 lihavoitu tulos = pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan, laskuissa käytetty määritysrajaa 6 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

12 Taulukko 5. Sinkin, vanadiinin ja sulfaatin kumulatiiviset liukoisuustulokset. Näyte Sideaine Zn-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 9,237 16,844 18,496 TUL kg/m 3 YSe 104, , ,418 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 41,803 61,538 77,581 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 14,757 37,797 50,698 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 21,177 33,970 59,180 FTL kg/m 3 PeSe 5,562 28,480 43,382 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 5,419 23,754 46,672 Näyte Sideaine V-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,592 1,327 TUL kg/m 3 YSe 0,744 2,384 4,675 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,774 2,353 4,645 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,777 2,366 6,919 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 1,569 3,168 6,988 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 1,558 2,343 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,774 1,538 3,830 Näyte Sideaine sulfaattipitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton TUL kg/m 3 YSe TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT FTL kg/m 3 PeSe STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA lihavoitu tulos = pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan, laskuissa käytetty määritysrajaa Taulukko 6. Testissä käytetyn PeE-ruoppausmassanäytteen TBT-pitoisuuden vertailu Vuosaaren sataman diffuusiotestissä käytetyn massan TBTpitoisuuteen. Näyte hehkutushäviö TBT-pitoisuus, mitattu TBT-pitoisuus, normalisoitu % μg/kg μg/kg Vuosaari, TBTruoppausmassa 3, Turun satama, PeE 6, Normalisointi tehty Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen ( , YM) mukaisesti. 7 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

13 Taulukko 7. Testissä käytetystä ruoppausmassanäytteestä määritetyt pitoisuudet. Näyte PeE seos raja-arvot Normalisoitu Määritys Yksikkö Pitoisuus pitoisuus taso1 taso2 Hehkutushäviö % 6,1 <2mm (savi) osuus kuivapainosta % 60 Kuiva-aine tuorepainosta % 47 As mg/kg 8,3 5, Hg mg/kg <0,10 0,1 1 Cd mg/kg 0,24 0,20 0,5 2,5 Cr mg/kg Cu mg/kg Pb mg/kg Ni mg/kg Zn mg/kg PAH tot. mg/kg 0,27 0,27 Naftaleeni mg/kg <0,005 <0,005 0,01 0,1 Asenaftyleeni mg/kg <0,005 <0,005 Asenafteeni mg/kg 0,006 0,006 Fluoreeni mg/kg 0,005 0,005 Fenantreeni mg/kg 0,048 0,048 0,05 0,5 Antraseeni mg/kg 0,006 0,006 0,01 0,1 Fluoranteeni mg/kg 0,048 0,048 0,3 3 Pyreeni mg/kg 0,040 0,040 Bentso(a)antraseeni mg/kg 0,023 0,023 0,03 0,4 Kryseeni mg/kg 0,017 0,017 1,1 11 Bentso(b)fluoranteeni mg/kg 0,023 0,023 Bentso(k)fluoranteeni mg/kg 0,007 0,007 0,2 2 Bentso(a)pyreeni mg/kg 0,016 0,016 0,3 3 Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg <0,02 <0,02 Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg 0,012 0,012 0,8 8 PCB tot. mg/kg 0,002 0,003 2,4,4-triklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,001 0,030 2,2,5,5-tetraklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,001 0,030 2,2,4,5,5-pentaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,3,4,4,5-pentaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,3,4,4,5-heksaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,4,4,5,5-heksaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,3,4,4,5,5-heptaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 tributyylitina mg/kg dibutyylitina mg/kg monobutyylitina mg/kg <10 trifenyylitina mg/kg 3 5 difenyylitina mg/kg <5 1 Normalisointi tehty Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen ( , YM) mukaisesti. 2 Alleviivattu tulos ylittää haitta-ainepitoisuudeltaan ruoppaus- ja läjitysohjeen ylemmän raja-arvon (taso 2), jolloin ruoppausmassaa pidetään pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana. 8 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

14 Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / TBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA 0,010 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 2. TBT:n eli tributyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 1,8 1,6 1,4 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / DBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 3. DBT:n eli dibutyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 9 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

15 0,350 0,300 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / MBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 4. MBT:n eli monobutyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Hg:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 4,500 4,000 3,500 stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumuulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 5. Elohopean kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 10 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

16 35,000 30,000 Ba:n liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti. stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 6. Bariumin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Mo:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 7. Molybdeenin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 11 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

17 Ni:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 30 Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 8. Nikkelin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Zn:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] Vrk testin aloituksesta Kuva 9. Sinkin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 12 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

18 V:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 10. Vanadiinin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Sulfaatin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 11. Sulfaatin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 13 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

19 7. Tulosten tarkastelu 7.1 Organotinayhdisteiden liukoisuudet kaikkien stabiloitujen näytteiden 64 vrk TBT-liukoisuudet ovat pieniä (noin 1/10) verrattuna Vuosaaren sataman stabiloitujen TBTmassojen sallittuun TBT:n liukoisuuteen, joka on määritetty samalla testimenetelmällä. Tosin Vuosaaren ruoppausmassan normalisoitu TBT-pitoisuus on suurempi kuin tässä tutkimuksessa testattu Turun sataman ruoppausmassan normalisoitu TBT-pitoisuus, eli noin 4- kertainen. Vuosaaressa, jossa TBT:n liukoisuudet olivat oleellisesti suurempia, saatiin näkyviin lentotuhkan liukoisuutta pienentävä vaikutus verrattuna pelkkään sementtiin. Tässä testissä liukoisuudet ovat niin pieniä, että tätä vaikutusta ei ole havaittavissa. Liukoisuuden kannalta kaikki testatut sideainevaihtoehdot ovat yhtä hyviä. TBT:n, DBT:n sekä MBT:n liukoisuudet ovat pienentyneet testin aikana TBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 8-12 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä. Stabiloitujen kappaleiden 64 vrk:n TBT-liukoisuudet ovat käytännössä yhtä suuria DBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 6-8 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä. Stabiloitujen kappaleiden 64 vrk:n DBT-liukoisuuksien erot ovat hyvin pieniä MBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 6-10 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä Merkittävin ph-arvoon vaikuttava tekijä on näytteeseen lisätyn sideaineen määrä. TBT:n ja DBT:n sitoutuminen mineraaliainekseen on voimakkainta ph-alueella 6-7. Mitä alhaisempi ph on, sitä voimakkaampaa on adsorptio mineraaliainekseen. Näin ollen organotinayhdisteiden liukoisuutta ja sitä kautta diffuusiota on voinut edistää emäksiset olosuhteet. Tätä päätelmää tukee se, että stabiloimattoman ruoppausmassanäytteen vesifraktioista määritetyt kumulatiiviset organotinaliukoisuudet ovat pienempiä kuin vastaavat stabiloitujen näytteiden pitoisuudet. trifenyylitinan liukoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle määritysrajan YSe+LT-sideaineella (75 kg/m 3 +50kg/m 3 ) stabiloidun näytteen 63 vrk liukoisuustulos ei ole johdonmukainen muihin tuloksiin verrattuna, joten sen perusteella ei pidä tehdä johtopäätöksiä. Aiemmissa TBT:n liukoisuustutkimuksissa on TBT:n liukoisuus aina vähentynyt ajan kuluessa 14 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

20 7.2 Alkuaineiden ja sulfaatin liukoisuudet bariumin, molybdeenin ja sinkin liukoisuudet pienenevät testin kuluessa elohopean liukoisuus pienenee testin kuluessa, 17/18 vrk ja 63/64 vrk näytteissä liukoisuus on jo alle määritysrajan. Elohopean 63/64 vrk kumulatiivinen liukoisuus on pienin stabiloimattomassa näytteessä, jossa se on noin 3-5 kertaa pienempi verrattuna stabiloituihin näytteisiin nikkelin ja vanadiinin liukoisuudet pienenevät tai pysyvät samana testin aikana sulfaatin liukoisuus pienenee testin aikana stabiloimattomassa näytteessä sulfaatin liukoisuus kasvaa testin aikana käytettäessä (CaO+F)- sideainetta sulfaatin liukoisuudet pysyvät lähestulkoon samana testin aikana muissa näytteissä seleenin, arseenin, antimonin, kadmiumin, kromin, kuparin ja lyijyn liukoisuudet ovat alle määritysrajan 8. Johtopäätökset Tributyylitinan liukoisuudet ovat hyvin pieniä kaikissa näytteissä, joten ehjässä kenttärakenteessa diffuusion kautta tapahtuva TBT:n liukeneminen ei aiheuta ympäristöriskiä TBT:n liukoisuuden kannalta kaikki testatut sideainevaihtoehdot ovat yhtä hyviä tributyylitinan hajoamistuotteiden, dibutyylitinan ja monobutyylitinan, liukoisuudet ovat suurempia kuin tributyylitinan, mutta ne eivät ole ympäristölle yhtä haitallisia kuin tributyyylitina testi toteutettiin valolta suojattuna, joten kenttäolosuhteissa TBT:n hajoaminen auringon UV-valon vaikutuksesta pienentää edelleen TBT:n pitoisuutta elohopean, bariumin, molybdeenin, nikkelin, sinkin, vanadiinin ja sulfaatin liukoisuudet ovat pieniä, joten ehjässä kenttärakenteessa ne eivät aiheuta ympäristöriskiä seleenin, arseenin, antimonin, kadmiumin, kromin, kuparin ja lyijyn liukoisuudet ovat alle määritysrajan, joten ne eivät aiheuta ympäristöriskiä 9. Lähteet Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, Helsingin satama, Ramboll Finland Oy, Golder Associates Oy, Esko Rossi Oy: Tributyylitina maaympäristössä: esiintyminen, vaikutukset ja riskit, Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET

BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET Vastaanottaja Gasum Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.1.2014 Viite 1510004534-004 BALTICCONNECTOR KAASUPUTKIHANKKEE- SEEN LIITTYVÄT SEDI- MENTTI- JA POHJA- ELÄINTUTKIMUKSET KAASUPUTKIHANKKEESEEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina

UUMA-inventaari. Kt 8714/9500-10500, Rautavaara. Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina UUMA-inventaari Kt 8714/9500-10500, Rautavaara Fosfokipsi ja lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineina 2008 Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1.1 Sijainti 1 1 1.2 UUMA-rakentamisen tarkoitus ja tavoitteet 1 1.3

Lisätiedot

Töölönlahden kunnostushanke

Töölönlahden kunnostushanke Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2008 Töölönlahden kunnostushanke Töölönlahden nykytila ja meriveden juoksutuksen vaikutus ensimmäisten kolmen vuoden aikana Päivi Munne, Maria Tiensuu

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011

Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011 Sito-Rakennuttajat Oy, 17.11.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA

TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala

Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan. Loppuraportti kehittämishankkeesta. Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi linjaasentajan työssä Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Heli Kähkönen Jari Rajala rahoittajat: Työsuojelurahasto, Suur-Savon Sähkötyö Oy toteuttaja:

Lisätiedot

Liikennevirasto (31.12.2009 asti Merenkulkulaitos), Uudenkaupungin kaupunki (Uudenkaupungin satama) ja Yara Suomi Oy

Liikennevirasto (31.12.2009 asti Merenkulkulaitos), Uudenkaupungin kaupunki (Uudenkaupungin satama) ja Yara Suomi Oy Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/4 Dnro ESAVI/148/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Uudenkaupungin väylän ja Yara Suomi Oy:n satama-altaan syventäminen 12,5 m:n kulkusyvyyteen sekä väyläalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma

Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Eeva Lillman Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 24/2009 gg Eeva Lillman Turun tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 81/2012/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaaminen ravintolapaviljongin rakentamiseksi Eläintarhanlahdelle ja töiden valmistelu

Lisätiedot