Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE"

Transkriptio

1 Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007

2 Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

3 Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Viite Pvm Hyväksynyt Pentti Lahtinen Tarkistanut Ville Niutanen Kirjoittanut Noora Virtanen Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

4

5 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Testimenetelmä 1 3. Näytemateriaalit 1 4. Laboratoriotyön kuvaus 1 5. Analyysimenetelmät 2 6. Tulokset 3 7. Tulosten tarkastelu Organotinayhdisteiden liukoisuudet Alkuaineiden ja sulfaatin liukoisuudet Johtopäätökset Lähteet 15 Liitteet Analyysien tutkimustodistukset Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

6 1. Johdanto Työssä on määritetty organotinayhdisteiden, erityisesti tributyylitinan, sekä joidenkin metallien liukoisuudet stabiloiduista ruoppausmassanäytteistä. Tutkittava ruoppausmassanäyte on otettu Turussa sijaitsevalta Aker Finnyardsin telakalle johtavalta Pernon väylältä. Liukoisuustestit on tehty Ramboll Finland Oy:n Luopioisten laboratoriossa ja analyysit on teetetty Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:ssä (osa Ramboll Finland Oy:tä). 2. Testimenetelmä Modifioitu diffuusiotesti eli tankkitesti perustuu hollantilaiseen standardiluonnokseen NVN 7347 vuodelta Alun perin tämä testi on tarkoitettu epäorgaanisten aineiden liukoisuuden määrittämiseen tiivistetystä, rakeisesta materiaalista pintaliukenemisen ja diffuusion kautta, mutta mm. VTT on soveltanut tätä testiä kiinteiden/kiinteytettyjen liete- ja savimaisten materiaalien liukoisuuden tutkimiseen. Modifioidun diffuusiotestin tuloksena ilmoitetaan näytekappaleen päätypinnalta liuenneiden aineiden määrä (mg/m²) tietyssä aikayksikössä. Tässä työssä sovellettiin standardia tekemällä 4 vrk:n ja 17/18 vrk:n vedenvaihdot sekä 63/64 vrk:n lopetus. Vesinäytteistä määritettiin organotinayhdisteiden, eräiden metallien sekä sulfaatin liukoisuudet. 3. Näytemateriaalit Näytekoodi Ruoppausmassanäyte Sideaine TUL-101 PeE - TUL-102 PeE 75 kg/m 3 YSe TUL-104 PeE 75 kg/m 3 YSe + 50 kg/m 3 LT TUL-105 PeE 75 kg/m 3 YSe kg/m 3 LT TUL-107 PeE 60 kg/m 3 (CaO+F) kg/m 3 LT STL-16 PeE 30 kg/m 3 YSe kg/m 3 SLA FTL-12 PeE 75 kg/m 3 Cem II B PeE-pisteen ruoppausmassan tiheys 1,33 t/m 3 YSe = Yleissementti = CEM II/A-M (S-LL) 42,5 N LT = Fortumin Naantalin jalostamon lentotuhka CaO+F = poltettu kalkki+finnstabi PeSe = Perussementti = CEM II/B-S 42,5 N SLA = Salvor lisäaine 4. Laboratoriotyön kuvaus Koekappaleet tehtiin halkaisijaltaan 50 mm akryyliputkiin ja pelkkä ruoppausmassanäyte lieriönmalliseen, lasiseen tankkitestiastiaan. Koekappaleiden valmistus, säilytys ja itse testi tapahtui valolta suojattuna, koska tributyylitinan hajoaminen valon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta pyrittiin minimoimaan. Koekappaleet lujittuivat vuorokautta sideaineen sekoittamisen jälkeen +8 ºC:ssa. Testiä varten stabiloidut, lujittuneet koekappaleet päällystettiin teflonteipillä siten, että vain yläpinta jäi päällystämättömäksi. 1 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

7 Yläpinnan suojaksi laitettiin n. 1 cm kerros Ø 2 mm lasikuulia ja koekappaleet upotettiin ionivaihdettuun veteen, jonka ph oli säädetty väkevällä typpihapolla arvoon 4. Missään työvaiheessa ei käytetty PVC-muovisia välineitä, sillä PVC-muovi sisältää organotinayhdisteitä stabilaattorina. Testi käynnistettiin / , 4 vrk vedenvaihto tehtiin / , 17/18 vrk vedenvaihto tehtiin / ja 63/64 vrk lopetus tehtiin / Kuva 1. Modifioidun diffuusiotestin koejärjestely. 5. Analyysimenetelmät Diffuusiotestinäytteet analysoitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hollolan laboratoriossa seuraavien standardien mukaisesti: organotinayhdisteet; PR 120 menetelmän mukaisesti alkuaineet; PR 091 menetelmän mukaisesti sulfaatti; PR 090 menetelmän mukaisesti Ruoppausmassanäyte analysoitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hollolan laboratoriossa seuraavien standardien mukaisesti: organotinayhdisteet; PR 120 menetelmän mukaisesti alkuaineet; PR 091 menetelmän mukaisesti PAH-yhdisteet; PR 079 menetelmän mukaisesti PCB-yhdisteet; PR 052 menetelmän mukaisesti Ramboll Finland Oy:n Luopioisten laboratoriossa analysoitiin diffuusiotestinäytteistä ph Redox-potentiaali sähkönjohtokyky; SFS 3022 standardin mukaisesti Analyysien tutkimustodistukset ovat raportin liitteenä. 2 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

8 6. Tulokset Taulukko 1. Diffuusiotestin vesinäytteistä määritetyt ominaisuudet. Näyte Aloituksesta Tilavuus ph Sähkönjohtavuus Redox 1 kulunut aika 25ºC [vrk] [l] [ms/m] [mv] TUL-101 I 4 1,48 7,4 68,6 141 TUL-101 II 17 1,68 7,4 81,6 224 TUL-101 III 63 1,50 8, TUL-102 I 4 1,46 10,9 30,2 52 TUL-102 II 17 1,61 11,0 53,0 134 TUL-102 III 63 1,50 11,1 75,6 82 TUL-104 I 4 1,52 10,7 20,8 62 TUL-104 II 17 1,55 10,7 43,5 105 TUL-104 III 63 1,50 10,1 55,1 116 TUL-105 I 4 1,525 10,8 26,0 123 TUL-105 II 17 1,56 10,8 45,6 131 TUL-105 III 63 1,49 10,0 62,6 109 TUL-107 I 4 1,54 10,9 46,8 59 TUL-107 II 17 1,57 9,4 41,3 188 TUL-107 III 63 1,50 8,3 51,8 154 FTL-12 I 4 1,56 10,7 21,2 111 FTL-12 II 18 1,50 10,8 36,0 125 FTL-12 III 64 1,54 9,4 53,9 144 STL-16 I 4 1,52 10,4 21,2 146 STL-16 II 18 1,50 10,6 47,7 98 STL-16 III 64 1,50 9,9 69, Redox-standardiliuoksena käytetty 200 mv Ag/AgCl liuosta 3 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

9 Taulukko 2. Organotinayhdisteiden kumulatiiviset liukoisuustulokset 1 Näyte Sideaine TBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,002 0,003 0,006 TUL kg/m 3 YSe 0,007 0,023 0,059 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,008 0,023 0,160 3 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,016 0,028 0,070 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,016 0,033 0,049 FTL kg/m 3 PeSe 0,040 0,057 0,070 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,006 0,021 0,050 Näyte Sideaine DBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,092 0,193 0,210 TUL kg/m 3 YSe 0,513 1,103 1,692 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,565 1,133 1,523 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,528 1,037 1,431 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,478 0,870 1,237 FTL kg/m 3 PeSe 0,715 1,280 1,508 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,720 1,224 1,423 Näyte Sideaine MBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,011 0,021 0,028 TUL kg/m 3 YSe 0,089 0,179 0,271 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,077 0,164 0,264 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,093 0,173 0,264 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,243 0,262 0,288 FTL kg/m 3 PeSe 0,068 0,145 0,166 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,070 0,162 0,194 1 Trifenyylitinapitoisuudet vesinäytteissä alle määritysrajan (0,005 μg/l) kaikissa vesinäytteissä, tuloksia ei laskettu 2 lihavoitu tulos = TBT-pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan (0,01 μg/l), laskuissa käytetty määritysrajaa 3 tulos epälooginen/todennäköisesti virheellinen ja siksi poistettu kuvasta 2. TBT = tributyylitina DBT = dibutyylitina MBT = monobutyylitina 4 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

10 Taulukko 3. Organotinayhdisteiden kumulatiiviset liukoisuudet pinta-alaa ja aikayksikköä kohti. Näyte Sideaine TBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,0005 0,0002 0,0001 TUL kg/m 3 YSe 0,0019 0,0014 0,0009 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,0019 0,0013 0,0025 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,0039 0,0017 0,0011 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,0039 0,0020 0,0008 FTL kg/m 3 PeSe 0,0099 0,0032 0,0011 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,0015 0,0012 0,0008 Näyte Sideaine DBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,023 0,011 0,003 TUL kg/m 3 YSe 0,128 0,065 0,027 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,141 0,067 0,024 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,132 0,061 0,023 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,120 0,051 0,020 FTL kg/m 3 PeSe 0,179 0,071 0,024 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,180 0,068 0,022 Näyte Sideaine MBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,0027 0,0012 0,0004 TUL kg/m 3 YSe 0,0223 0,0106 0,0043 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,0194 0,0097 0,0042 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,0233 0,0102 0,0042 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,0608 0,0154 0,0046 FTL kg/m 3 PeSe 0,0171 0,0080 0,0026 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,0176 0,0090 0, lihavoitu tulos = TBT-pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan (0,01 μg/l), laskuissa käytetty määritysrajaa TBT = tributyylitina DBT = dibutyylitina MBT = monobutyylitina 5 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

11 Taulukko 4. Elohopean, bariumin, molybdeenin ja nikkelin kumulatiiviset liukoisuustulokset. Näyte Sideaine Hg-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,362 0,568 0,751 TUL kg/m 3 YSe 1,487 2,307 3,071 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 1,548 2,338 3,102 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 2,330 3,125 3,883 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 1,569 2,368 3,132 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 1,558 2,343 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,774 1,538 2,302 Näyte Sideaine Ba-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 2,536 3,358 5,010 TUL kg/m 3 YSe 2,974 6,254 11,602 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 7,741 10,899 17,010 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 3,883 9,445 18,551 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 15,686 20,484 29,651 FTL kg/m 3 PeSe 1,589 4,645 8,566 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 2,322 6,142 10,726 Näyte Sideaine Mo-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,387 0,570 TUL kg/m 3 YSe 1,487 4,767 10,879 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 3,097 11,780 29,351 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 5,437 19,738 47,815 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 14,118 26,911 55,941 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 3,086 8,577 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 3,871 15,330 39,776 Näyte Sideaine Ni-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,387 0,570 TUL kg/m 3 YSe 4,461 10,201 21,660 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 2,322 7,848 22,363 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 2,330 7,892 23,069 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 4,706 9,503 21,727 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 3,850 14,831 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 1,548 7,660 26,758 1 lihavoitu tulos = pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan, laskuissa käytetty määritysrajaa 6 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

12 Taulukko 5. Sinkin, vanadiinin ja sulfaatin kumulatiiviset liukoisuustulokset. Näyte Sideaine Zn-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 9,237 16,844 18,496 TUL kg/m 3 YSe 104, , ,418 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 41,803 61,538 77,581 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 14,757 37,797 50,698 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 21,177 33,970 59,180 FTL kg/m 3 PeSe 5,562 28,480 43,382 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 5,419 23,754 46,672 Näyte Sideaine V-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,592 1,327 TUL kg/m 3 YSe 0,744 2,384 4,675 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,774 2,353 4,645 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,777 2,366 6,919 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 1,569 3,168 6,988 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 1,558 2,343 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,774 1,538 3,830 Näyte Sideaine sulfaattipitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton TUL kg/m 3 YSe TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT FTL kg/m 3 PeSe STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA lihavoitu tulos = pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan, laskuissa käytetty määritysrajaa Taulukko 6. Testissä käytetyn PeE-ruoppausmassanäytteen TBT-pitoisuuden vertailu Vuosaaren sataman diffuusiotestissä käytetyn massan TBTpitoisuuteen. Näyte hehkutushäviö TBT-pitoisuus, mitattu TBT-pitoisuus, normalisoitu % μg/kg μg/kg Vuosaari, TBTruoppausmassa 3, Turun satama, PeE 6, Normalisointi tehty Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen ( , YM) mukaisesti. 7 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

13 Taulukko 7. Testissä käytetystä ruoppausmassanäytteestä määritetyt pitoisuudet. Näyte PeE seos raja-arvot Normalisoitu Määritys Yksikkö Pitoisuus pitoisuus taso1 taso2 Hehkutushäviö % 6,1 <2mm (savi) osuus kuivapainosta % 60 Kuiva-aine tuorepainosta % 47 As mg/kg 8,3 5, Hg mg/kg <0,10 0,1 1 Cd mg/kg 0,24 0,20 0,5 2,5 Cr mg/kg Cu mg/kg Pb mg/kg Ni mg/kg Zn mg/kg PAH tot. mg/kg 0,27 0,27 Naftaleeni mg/kg <0,005 <0,005 0,01 0,1 Asenaftyleeni mg/kg <0,005 <0,005 Asenafteeni mg/kg 0,006 0,006 Fluoreeni mg/kg 0,005 0,005 Fenantreeni mg/kg 0,048 0,048 0,05 0,5 Antraseeni mg/kg 0,006 0,006 0,01 0,1 Fluoranteeni mg/kg 0,048 0,048 0,3 3 Pyreeni mg/kg 0,040 0,040 Bentso(a)antraseeni mg/kg 0,023 0,023 0,03 0,4 Kryseeni mg/kg 0,017 0,017 1,1 11 Bentso(b)fluoranteeni mg/kg 0,023 0,023 Bentso(k)fluoranteeni mg/kg 0,007 0,007 0,2 2 Bentso(a)pyreeni mg/kg 0,016 0,016 0,3 3 Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg <0,02 <0,02 Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg 0,012 0,012 0,8 8 PCB tot. mg/kg 0,002 0,003 2,4,4-triklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,001 0,030 2,2,5,5-tetraklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,001 0,030 2,2,4,5,5-pentaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,3,4,4,5-pentaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,3,4,4,5-heksaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,4,4,5,5-heksaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,3,4,4,5,5-heptaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 tributyylitina mg/kg dibutyylitina mg/kg monobutyylitina mg/kg <10 trifenyylitina mg/kg 3 5 difenyylitina mg/kg <5 1 Normalisointi tehty Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen ( , YM) mukaisesti. 2 Alleviivattu tulos ylittää haitta-ainepitoisuudeltaan ruoppaus- ja läjitysohjeen ylemmän raja-arvon (taso 2), jolloin ruoppausmassaa pidetään pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana. 8 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

14 Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / TBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA 0,010 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 2. TBT:n eli tributyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 1,8 1,6 1,4 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / DBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 3. DBT:n eli dibutyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 9 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

15 0,350 0,300 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / MBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 4. MBT:n eli monobutyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Hg:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 4,500 4,000 3,500 stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumuulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 5. Elohopean kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 10 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

16 35,000 30,000 Ba:n liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti. stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 6. Bariumin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Mo:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 7. Molybdeenin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 11 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

17 Ni:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 30 Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 8. Nikkelin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Zn:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] Vrk testin aloituksesta Kuva 9. Sinkin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 12 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

18 V:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 10. Vanadiinin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Sulfaatin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 11. Sulfaatin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 13 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

19 7. Tulosten tarkastelu 7.1 Organotinayhdisteiden liukoisuudet kaikkien stabiloitujen näytteiden 64 vrk TBT-liukoisuudet ovat pieniä (noin 1/10) verrattuna Vuosaaren sataman stabiloitujen TBTmassojen sallittuun TBT:n liukoisuuteen, joka on määritetty samalla testimenetelmällä. Tosin Vuosaaren ruoppausmassan normalisoitu TBT-pitoisuus on suurempi kuin tässä tutkimuksessa testattu Turun sataman ruoppausmassan normalisoitu TBT-pitoisuus, eli noin 4- kertainen. Vuosaaressa, jossa TBT:n liukoisuudet olivat oleellisesti suurempia, saatiin näkyviin lentotuhkan liukoisuutta pienentävä vaikutus verrattuna pelkkään sementtiin. Tässä testissä liukoisuudet ovat niin pieniä, että tätä vaikutusta ei ole havaittavissa. Liukoisuuden kannalta kaikki testatut sideainevaihtoehdot ovat yhtä hyviä. TBT:n, DBT:n sekä MBT:n liukoisuudet ovat pienentyneet testin aikana TBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 8-12 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä. Stabiloitujen kappaleiden 64 vrk:n TBT-liukoisuudet ovat käytännössä yhtä suuria DBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 6-8 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä. Stabiloitujen kappaleiden 64 vrk:n DBT-liukoisuuksien erot ovat hyvin pieniä MBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 6-10 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä Merkittävin ph-arvoon vaikuttava tekijä on näytteeseen lisätyn sideaineen määrä. TBT:n ja DBT:n sitoutuminen mineraaliainekseen on voimakkainta ph-alueella 6-7. Mitä alhaisempi ph on, sitä voimakkaampaa on adsorptio mineraaliainekseen. Näin ollen organotinayhdisteiden liukoisuutta ja sitä kautta diffuusiota on voinut edistää emäksiset olosuhteet. Tätä päätelmää tukee se, että stabiloimattoman ruoppausmassanäytteen vesifraktioista määritetyt kumulatiiviset organotinaliukoisuudet ovat pienempiä kuin vastaavat stabiloitujen näytteiden pitoisuudet. trifenyylitinan liukoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle määritysrajan YSe+LT-sideaineella (75 kg/m 3 +50kg/m 3 ) stabiloidun näytteen 63 vrk liukoisuustulos ei ole johdonmukainen muihin tuloksiin verrattuna, joten sen perusteella ei pidä tehdä johtopäätöksiä. Aiemmissa TBT:n liukoisuustutkimuksissa on TBT:n liukoisuus aina vähentynyt ajan kuluessa 14 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

20 7.2 Alkuaineiden ja sulfaatin liukoisuudet bariumin, molybdeenin ja sinkin liukoisuudet pienenevät testin kuluessa elohopean liukoisuus pienenee testin kuluessa, 17/18 vrk ja 63/64 vrk näytteissä liukoisuus on jo alle määritysrajan. Elohopean 63/64 vrk kumulatiivinen liukoisuus on pienin stabiloimattomassa näytteessä, jossa se on noin 3-5 kertaa pienempi verrattuna stabiloituihin näytteisiin nikkelin ja vanadiinin liukoisuudet pienenevät tai pysyvät samana testin aikana sulfaatin liukoisuus pienenee testin aikana stabiloimattomassa näytteessä sulfaatin liukoisuus kasvaa testin aikana käytettäessä (CaO+F)- sideainetta sulfaatin liukoisuudet pysyvät lähestulkoon samana testin aikana muissa näytteissä seleenin, arseenin, antimonin, kadmiumin, kromin, kuparin ja lyijyn liukoisuudet ovat alle määritysrajan 8. Johtopäätökset Tributyylitinan liukoisuudet ovat hyvin pieniä kaikissa näytteissä, joten ehjässä kenttärakenteessa diffuusion kautta tapahtuva TBT:n liukeneminen ei aiheuta ympäristöriskiä TBT:n liukoisuuden kannalta kaikki testatut sideainevaihtoehdot ovat yhtä hyviä tributyylitinan hajoamistuotteiden, dibutyylitinan ja monobutyylitinan, liukoisuudet ovat suurempia kuin tributyylitinan, mutta ne eivät ole ympäristölle yhtä haitallisia kuin tributyyylitina testi toteutettiin valolta suojattuna, joten kenttäolosuhteissa TBT:n hajoaminen auringon UV-valon vaikutuksesta pienentää edelleen TBT:n pitoisuutta elohopean, bariumin, molybdeenin, nikkelin, sinkin, vanadiinin ja sulfaatin liukoisuudet ovat pieniä, joten ehjässä kenttärakenteessa ne eivät aiheuta ympäristöriskiä seleenin, arseenin, antimonin, kadmiumin, kromin, kuparin ja lyijyn liukoisuudet ovat alle määritysrajan, joten ne eivät aiheuta ympäristöriskiä 9. Lähteet Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, Helsingin satama, Ramboll Finland Oy, Golder Associates Oy, Esko Rossi Oy: Tributyylitina maaympäristössä: esiintyminen, vaikutukset ja riskit, Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Ramboll Knowledge taking people further --- Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Helmikuu 7 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston Vuosaaren satama alueen pilaantuneiden

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

Liite 16. Kuva 1. Näytepisteet Savon Sellun tehdasalueella sekä sen läheisyydessä Kallaveden Kelloselällä.

Liite 16. Kuva 1. Näytepisteet Savon Sellun tehdasalueella sekä sen läheisyydessä Kallaveden Kelloselällä. Finnpulp Oy, ympäristölupahakemuksen täydennys 26.5.2016 Liite 16 Käytettävissä olevat tutkimustiedot ruoppausalueiden sedimenttien laadusta Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt selvityksen maaperän

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Ruoppausmassojen meriläjityksen kalatalousvaikutusten

Ruoppausmassojen meriläjityksen kalatalousvaikutusten Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Turun Satama Ruoppausmassojen meriläjityksen kalatalousvaikutusten tarkkailu 2007 Mateen haitta ainepitoisuudet 82117732 6.3.2008 Turun Satama Ruoppausmassojen

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä,

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä, Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa Satamien ympäristöverkon teemapäivä, 31.10.2012 Noora Lindroos, Ramboll Finland Oy, noora.lindroos@ramboll.fi TUTKITUT MATERIAALIT SEDIMENTTINÄYTTEET

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa 15.6.2007 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut 2 Sulfaatinkestävän sementin valinta sillanrakennuskohteissa 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Raumanjuopa ja Luotsinmäenhaara Kaisa Lehto Maaperägeologian osasto Maantieteen ja geologian laitos Turun Yliopisto 3.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

Pansion satama Eristyspengeraltaan rakentaminen Kiinteistöt: 853-66-38-7 ja 853-488-4-3 Kiinteistöjen omistaja: Turun kaupunki

Pansion satama Eristyspengeraltaan rakentaminen Kiinteistöt: 853-66-38-7 ja 853-488-4-3 Kiinteistöjen omistaja: Turun kaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 225/2012/1 Dnro ESAVI/315/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla PANK-menetelmäpäivä 23.1.2014 LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Mikä ASROCKS-hanke?

Lisätiedot

Sotasataman pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla

Sotasataman pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Ramboll Knowledge taking people further --- EU LIFE STABLE PROJEKTI Esipilotti Sotasataman pilaantuneiden ruoppausmassojen käsittely prosessistabiloimalla Laatututkimusraportti Kesäkuu 2008 Ramboll Vohlisaarentie

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013 SEURANTARAPORTTI 0 PHRAKL Santahamina vesinäytteenotto Projekti nro: 50 09 Versio: A0 4..04 Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö Kiinteistöt nro: Omistaja: 9-45-40- Suomen Valtio/

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (8) 52012 SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO 110270-436666 RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Aurajoen TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, sideainereseptointi vuoden 2008 pilotointia varten

Aurajoen TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, sideainereseptointi vuoden 2008 pilotointia varten Aurajen TBT-massjen kiinteyttäminen stabilimalla, sideainereseptinti vuden 28 piltintia varten LIFE6 ENV/FIN/195-STABLE Maaliskuu 29 Viite 82112846-2 Pvm 31.3.29 Versi III Hyväksynyt Pentti Lahtinen Tarkistanut

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE

Tilannekatsaus RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE Tilannekatsaus 18.3.2014 RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJE MISSÄ MENNÄÄN? YM:n asettaman työryhmän toimikausi päättyi 15.1.2014 20.2.2014 saapunut ohjeluonnos viimeiselle kierrokselle työryhmän sisällä, kommentointi

Lisätiedot

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 403 406 SISÄLLYS N:o Sivu 403 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvostonasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURI- ALUEEN SEDIMENTTI- TUTKIMUS

VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURI- ALUEEN SEDIMENTTI- TUTKIMUS Vastaanottaja Helsingin Energia Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6.9.2013 VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURI- ALUEEN SEDIMENTTI- TUTKIMUS VUOSAAREN SATAMA UUDEN PISTOLAITURIALUEEN SEDIMENTTITUTKIMUS

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot