Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun sataman TBTsedimenttien. liukoisuustutkimukset. Knowledge taking people further --- Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE"

Transkriptio

1 Ramboll Knowledge taking people further --- Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007

2 Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

3 Turun sataman TBTsedimenttien liukoisuustutkimukset Modifioitu diffuusiotesti LIFE06 ENV/FIN/00195-STABLE Helmikuu 2007 Viite Pvm Hyväksynyt Pentti Lahtinen Tarkistanut Ville Niutanen Kirjoittanut Noora Virtanen Ramboll Vohlisaarentie 2 B Luopioinen Finland Puhelin:

4

5 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Testimenetelmä 1 3. Näytemateriaalit 1 4. Laboratoriotyön kuvaus 1 5. Analyysimenetelmät 2 6. Tulokset 3 7. Tulosten tarkastelu Organotinayhdisteiden liukoisuudet Alkuaineiden ja sulfaatin liukoisuudet Johtopäätökset Lähteet 15 Liitteet Analyysien tutkimustodistukset Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

6 1. Johdanto Työssä on määritetty organotinayhdisteiden, erityisesti tributyylitinan, sekä joidenkin metallien liukoisuudet stabiloiduista ruoppausmassanäytteistä. Tutkittava ruoppausmassanäyte on otettu Turussa sijaitsevalta Aker Finnyardsin telakalle johtavalta Pernon väylältä. Liukoisuustestit on tehty Ramboll Finland Oy:n Luopioisten laboratoriossa ja analyysit on teetetty Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:ssä (osa Ramboll Finland Oy:tä). 2. Testimenetelmä Modifioitu diffuusiotesti eli tankkitesti perustuu hollantilaiseen standardiluonnokseen NVN 7347 vuodelta Alun perin tämä testi on tarkoitettu epäorgaanisten aineiden liukoisuuden määrittämiseen tiivistetystä, rakeisesta materiaalista pintaliukenemisen ja diffuusion kautta, mutta mm. VTT on soveltanut tätä testiä kiinteiden/kiinteytettyjen liete- ja savimaisten materiaalien liukoisuuden tutkimiseen. Modifioidun diffuusiotestin tuloksena ilmoitetaan näytekappaleen päätypinnalta liuenneiden aineiden määrä (mg/m²) tietyssä aikayksikössä. Tässä työssä sovellettiin standardia tekemällä 4 vrk:n ja 17/18 vrk:n vedenvaihdot sekä 63/64 vrk:n lopetus. Vesinäytteistä määritettiin organotinayhdisteiden, eräiden metallien sekä sulfaatin liukoisuudet. 3. Näytemateriaalit Näytekoodi Ruoppausmassanäyte Sideaine TUL-101 PeE - TUL-102 PeE 75 kg/m 3 YSe TUL-104 PeE 75 kg/m 3 YSe + 50 kg/m 3 LT TUL-105 PeE 75 kg/m 3 YSe kg/m 3 LT TUL-107 PeE 60 kg/m 3 (CaO+F) kg/m 3 LT STL-16 PeE 30 kg/m 3 YSe kg/m 3 SLA FTL-12 PeE 75 kg/m 3 Cem II B PeE-pisteen ruoppausmassan tiheys 1,33 t/m 3 YSe = Yleissementti = CEM II/A-M (S-LL) 42,5 N LT = Fortumin Naantalin jalostamon lentotuhka CaO+F = poltettu kalkki+finnstabi PeSe = Perussementti = CEM II/B-S 42,5 N SLA = Salvor lisäaine 4. Laboratoriotyön kuvaus Koekappaleet tehtiin halkaisijaltaan 50 mm akryyliputkiin ja pelkkä ruoppausmassanäyte lieriönmalliseen, lasiseen tankkitestiastiaan. Koekappaleiden valmistus, säilytys ja itse testi tapahtui valolta suojattuna, koska tributyylitinan hajoaminen valon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta pyrittiin minimoimaan. Koekappaleet lujittuivat vuorokautta sideaineen sekoittamisen jälkeen +8 ºC:ssa. Testiä varten stabiloidut, lujittuneet koekappaleet päällystettiin teflonteipillä siten, että vain yläpinta jäi päällystämättömäksi. 1 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

7 Yläpinnan suojaksi laitettiin n. 1 cm kerros Ø 2 mm lasikuulia ja koekappaleet upotettiin ionivaihdettuun veteen, jonka ph oli säädetty väkevällä typpihapolla arvoon 4. Missään työvaiheessa ei käytetty PVC-muovisia välineitä, sillä PVC-muovi sisältää organotinayhdisteitä stabilaattorina. Testi käynnistettiin / , 4 vrk vedenvaihto tehtiin / , 17/18 vrk vedenvaihto tehtiin / ja 63/64 vrk lopetus tehtiin / Kuva 1. Modifioidun diffuusiotestin koejärjestely. 5. Analyysimenetelmät Diffuusiotestinäytteet analysoitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hollolan laboratoriossa seuraavien standardien mukaisesti: organotinayhdisteet; PR 120 menetelmän mukaisesti alkuaineet; PR 091 menetelmän mukaisesti sulfaatti; PR 090 menetelmän mukaisesti Ruoppausmassanäyte analysoitiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hollolan laboratoriossa seuraavien standardien mukaisesti: organotinayhdisteet; PR 120 menetelmän mukaisesti alkuaineet; PR 091 menetelmän mukaisesti PAH-yhdisteet; PR 079 menetelmän mukaisesti PCB-yhdisteet; PR 052 menetelmän mukaisesti Ramboll Finland Oy:n Luopioisten laboratoriossa analysoitiin diffuusiotestinäytteistä ph Redox-potentiaali sähkönjohtokyky; SFS 3022 standardin mukaisesti Analyysien tutkimustodistukset ovat raportin liitteenä. 2 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

8 6. Tulokset Taulukko 1. Diffuusiotestin vesinäytteistä määritetyt ominaisuudet. Näyte Aloituksesta Tilavuus ph Sähkönjohtavuus Redox 1 kulunut aika 25ºC [vrk] [l] [ms/m] [mv] TUL-101 I 4 1,48 7,4 68,6 141 TUL-101 II 17 1,68 7,4 81,6 224 TUL-101 III 63 1,50 8, TUL-102 I 4 1,46 10,9 30,2 52 TUL-102 II 17 1,61 11,0 53,0 134 TUL-102 III 63 1,50 11,1 75,6 82 TUL-104 I 4 1,52 10,7 20,8 62 TUL-104 II 17 1,55 10,7 43,5 105 TUL-104 III 63 1,50 10,1 55,1 116 TUL-105 I 4 1,525 10,8 26,0 123 TUL-105 II 17 1,56 10,8 45,6 131 TUL-105 III 63 1,49 10,0 62,6 109 TUL-107 I 4 1,54 10,9 46,8 59 TUL-107 II 17 1,57 9,4 41,3 188 TUL-107 III 63 1,50 8,3 51,8 154 FTL-12 I 4 1,56 10,7 21,2 111 FTL-12 II 18 1,50 10,8 36,0 125 FTL-12 III 64 1,54 9,4 53,9 144 STL-16 I 4 1,52 10,4 21,2 146 STL-16 II 18 1,50 10,6 47,7 98 STL-16 III 64 1,50 9,9 69, Redox-standardiliuoksena käytetty 200 mv Ag/AgCl liuosta 3 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

9 Taulukko 2. Organotinayhdisteiden kumulatiiviset liukoisuustulokset 1 Näyte Sideaine TBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,002 0,003 0,006 TUL kg/m 3 YSe 0,007 0,023 0,059 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,008 0,023 0,160 3 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,016 0,028 0,070 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,016 0,033 0,049 FTL kg/m 3 PeSe 0,040 0,057 0,070 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,006 0,021 0,050 Näyte Sideaine DBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,092 0,193 0,210 TUL kg/m 3 YSe 0,513 1,103 1,692 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,565 1,133 1,523 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,528 1,037 1,431 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,478 0,870 1,237 FTL kg/m 3 PeSe 0,715 1,280 1,508 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,720 1,224 1,423 Näyte Sideaine MBT-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,011 0,021 0,028 TUL kg/m 3 YSe 0,089 0,179 0,271 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,077 0,164 0,264 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,093 0,173 0,264 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,243 0,262 0,288 FTL kg/m 3 PeSe 0,068 0,145 0,166 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,070 0,162 0,194 1 Trifenyylitinapitoisuudet vesinäytteissä alle määritysrajan (0,005 μg/l) kaikissa vesinäytteissä, tuloksia ei laskettu 2 lihavoitu tulos = TBT-pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan (0,01 μg/l), laskuissa käytetty määritysrajaa 3 tulos epälooginen/todennäköisesti virheellinen ja siksi poistettu kuvasta 2. TBT = tributyylitina DBT = dibutyylitina MBT = monobutyylitina 4 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

10 Taulukko 3. Organotinayhdisteiden kumulatiiviset liukoisuudet pinta-alaa ja aikayksikköä kohti. Näyte Sideaine TBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,0005 0,0002 0,0001 TUL kg/m 3 YSe 0,0019 0,0014 0,0009 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,0019 0,0013 0,0025 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,0039 0,0017 0,0011 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,0039 0,0020 0,0008 FTL kg/m 3 PeSe 0,0099 0,0032 0,0011 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,0015 0,0012 0,0008 Näyte Sideaine DBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,023 0,011 0,003 TUL kg/m 3 YSe 0,128 0,065 0,027 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,141 0,067 0,024 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,132 0,061 0,023 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,120 0,051 0,020 FTL kg/m 3 PeSe 0,179 0,071 0,024 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,180 0,068 0,022 Näyte Sideaine MBT:n kumulatiivinen liukoisuus pinta-alaa ja vuorokautta kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk mg/m 2 vrk TUL-101 stabiloimaton 0,0027 0,0012 0,0004 TUL kg/m 3 YSe 0,0223 0,0106 0,0043 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,0194 0,0097 0,0042 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,0233 0,0102 0,0042 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 0,0608 0,0154 0,0046 FTL kg/m 3 PeSe 0,0171 0,0080 0,0026 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,0176 0,0090 0, lihavoitu tulos = TBT-pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan (0,01 μg/l), laskuissa käytetty määritysrajaa TBT = tributyylitina DBT = dibutyylitina MBT = monobutyylitina 5 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

11 Taulukko 4. Elohopean, bariumin, molybdeenin ja nikkelin kumulatiiviset liukoisuustulokset. Näyte Sideaine Hg-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,362 0,568 0,751 TUL kg/m 3 YSe 1,487 2,307 3,071 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 1,548 2,338 3,102 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 2,330 3,125 3,883 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 1,569 2,368 3,132 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 1,558 2,343 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,774 1,538 2,302 Näyte Sideaine Ba-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 2,536 3,358 5,010 TUL kg/m 3 YSe 2,974 6,254 11,602 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 7,741 10,899 17,010 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 3,883 9,445 18,551 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 15,686 20,484 29,651 FTL kg/m 3 PeSe 1,589 4,645 8,566 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 2,322 6,142 10,726 Näyte Sideaine Mo-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,387 0,570 TUL kg/m 3 YSe 1,487 4,767 10,879 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 3,097 11,780 29,351 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 5,437 19,738 47,815 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 14,118 26,911 55,941 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 3,086 8,577 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 3,871 15,330 39,776 Näyte Sideaine Ni-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,387 0,570 TUL kg/m 3 YSe 4,461 10,201 21,660 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 2,322 7,848 22,363 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 2,330 7,892 23,069 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 4,706 9,503 21,727 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 3,850 14,831 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 1,548 7,660 26,758 1 lihavoitu tulos = pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan, laskuissa käytetty määritysrajaa 6 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

12 Taulukko 5. Sinkin, vanadiinin ja sulfaatin kumulatiiviset liukoisuustulokset. Näyte Sideaine Zn-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 9,237 16,844 18,496 TUL kg/m 3 YSe 104, , ,418 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 41,803 61,538 77,581 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 14,757 37,797 50,698 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 21,177 33,970 59,180 FTL kg/m 3 PeSe 5,562 28,480 43,382 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 5,419 23,754 46,672 Näyte Sideaine V-pitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton 0,181 0,592 1,327 TUL kg/m 3 YSe 0,744 2,384 4,675 TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT 0,774 2,353 4,645 TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT 0,777 2,366 6,919 TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT 1,569 3,168 6,988 FTL kg/m 3 PeSe 0,795 1,558 2,343 STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA 0,774 1,538 3,830 Näyte Sideaine sulfaattipitoisuus pinta-alaa kohti 4vrk 17vrk/18vrk 63vrk/64vrk mg/m 2 mg/m 2 mg/m 2 TUL-101 stabiloimaton TUL kg/m 3 YSe TUL kg/m 3 YSe+50 kg/m 3 LT TUL kg/m 3 YSe+100 kgm 3 LT TUL kg/m 3 (CaO+F)+100 kg/m 3 LT FTL kg/m 3 PeSe STL kg/m 3 Yse+100 kg/m 3 SLA lihavoitu tulos = pitoisuus vesinäytteessä alle määritysrajan, laskuissa käytetty määritysrajaa Taulukko 6. Testissä käytetyn PeE-ruoppausmassanäytteen TBT-pitoisuuden vertailu Vuosaaren sataman diffuusiotestissä käytetyn massan TBTpitoisuuteen. Näyte hehkutushäviö TBT-pitoisuus, mitattu TBT-pitoisuus, normalisoitu % μg/kg μg/kg Vuosaari, TBTruoppausmassa 3, Turun satama, PeE 6, Normalisointi tehty Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen ( , YM) mukaisesti. 7 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

13 Taulukko 7. Testissä käytetystä ruoppausmassanäytteestä määritetyt pitoisuudet. Näyte PeE seos raja-arvot Normalisoitu Määritys Yksikkö Pitoisuus pitoisuus taso1 taso2 Hehkutushäviö % 6,1 <2mm (savi) osuus kuivapainosta % 60 Kuiva-aine tuorepainosta % 47 As mg/kg 8,3 5, Hg mg/kg <0,10 0,1 1 Cd mg/kg 0,24 0,20 0,5 2,5 Cr mg/kg Cu mg/kg Pb mg/kg Ni mg/kg Zn mg/kg PAH tot. mg/kg 0,27 0,27 Naftaleeni mg/kg <0,005 <0,005 0,01 0,1 Asenaftyleeni mg/kg <0,005 <0,005 Asenafteeni mg/kg 0,006 0,006 Fluoreeni mg/kg 0,005 0,005 Fenantreeni mg/kg 0,048 0,048 0,05 0,5 Antraseeni mg/kg 0,006 0,006 0,01 0,1 Fluoranteeni mg/kg 0,048 0,048 0,3 3 Pyreeni mg/kg 0,040 0,040 Bentso(a)antraseeni mg/kg 0,023 0,023 0,03 0,4 Kryseeni mg/kg 0,017 0,017 1,1 11 Bentso(b)fluoranteeni mg/kg 0,023 0,023 Bentso(k)fluoranteeni mg/kg 0,007 0,007 0,2 2 Bentso(a)pyreeni mg/kg 0,016 0,016 0,3 3 Dibentso(a,h)antraseeni mg/kg <0,02 <0,02 Bentso(g,h,i)peryleeni mg/kg 0,012 0,012 0,8 8 PCB tot. mg/kg 0,002 0,003 2,4,4-triklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,001 0,030 2,2,5,5-tetraklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,001 0,030 2,2,4,5,5-pentaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,3,4,4,5-pentaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,3,4,4,5-heksaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,4,4,5,5-heksaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 2,2,3,4,4,5,5-heptaklooribifenyyli mg/kg <0,001 0,004 0,030 tributyylitina mg/kg dibutyylitina mg/kg monobutyylitina mg/kg <10 trifenyylitina mg/kg 3 5 difenyylitina mg/kg <5 1 Normalisointi tehty Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen ( , YM) mukaisesti. 2 Alleviivattu tulos ylittää haitta-ainepitoisuudeltaan ruoppaus- ja läjitysohjeen ylemmän raja-arvon (taso 2), jolloin ruoppausmassaa pidetään pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana. 8 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

14 Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,100 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / TBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA 0,010 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 2. TBT:n eli tributyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 1,8 1,6 1,4 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / DBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 3. DBT:n eli dibutyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 9 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

15 0,350 0,300 Turun satama / PeE-pisteen massan stabilointi / MBT:n kumulatiivinen liukoisuus, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 4. MBT:n eli monobutyylitinan kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Hg:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 4,500 4,000 3,500 stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumuulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 5. Elohopean kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 10 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

16 35,000 30,000 Ba:n liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti. stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0, Vrk testin aloituksesta Kuva 6. Bariumin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Mo:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 7. Molybdeenin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 11 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

17 Ni:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 30 Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 8. Nikkelin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Zn:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] Vrk testin aloituksesta Kuva 9. Sinkin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 12 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

18 V:n kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 10. Vanadiinin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Sulfaatin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] stabiloimaton 75 kg/m3 YSe 75 kg/m3 YSe + 50 kg/m3 LT 75 kg/m3 YSe kgm3 LT 60 kg/m3 (CaO+F) kg/m3 LT 75 kg/m3 PeSe 30 kg/m3 Yse+100 kg/m3 SLA Vrk testin aloituksesta Kuva 11. Sulfaatin kumulatiivinen liukoisuus eri sideaineita käytettäessä, modifioitu diffuusiotesti 13 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

19 7. Tulosten tarkastelu 7.1 Organotinayhdisteiden liukoisuudet kaikkien stabiloitujen näytteiden 64 vrk TBT-liukoisuudet ovat pieniä (noin 1/10) verrattuna Vuosaaren sataman stabiloitujen TBTmassojen sallittuun TBT:n liukoisuuteen, joka on määritetty samalla testimenetelmällä. Tosin Vuosaaren ruoppausmassan normalisoitu TBT-pitoisuus on suurempi kuin tässä tutkimuksessa testattu Turun sataman ruoppausmassan normalisoitu TBT-pitoisuus, eli noin 4- kertainen. Vuosaaressa, jossa TBT:n liukoisuudet olivat oleellisesti suurempia, saatiin näkyviin lentotuhkan liukoisuutta pienentävä vaikutus verrattuna pelkkään sementtiin. Tässä testissä liukoisuudet ovat niin pieniä, että tätä vaikutusta ei ole havaittavissa. Liukoisuuden kannalta kaikki testatut sideainevaihtoehdot ovat yhtä hyviä. TBT:n, DBT:n sekä MBT:n liukoisuudet ovat pienentyneet testin aikana TBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 8-12 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä. Stabiloitujen kappaleiden 64 vrk:n TBT-liukoisuudet ovat käytännössä yhtä suuria DBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 6-8 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä. Stabiloitujen kappaleiden 64 vrk:n DBT-liukoisuuksien erot ovat hyvin pieniä MBT:n pienin kumulatiivinen 64 vrk liukoisuus on stabiloimattomalla näytteellä eli se on noin 6-10 kertaa pienempi kuin stabiloiduilla näytteillä Merkittävin ph-arvoon vaikuttava tekijä on näytteeseen lisätyn sideaineen määrä. TBT:n ja DBT:n sitoutuminen mineraaliainekseen on voimakkainta ph-alueella 6-7. Mitä alhaisempi ph on, sitä voimakkaampaa on adsorptio mineraaliainekseen. Näin ollen organotinayhdisteiden liukoisuutta ja sitä kautta diffuusiota on voinut edistää emäksiset olosuhteet. Tätä päätelmää tukee se, että stabiloimattoman ruoppausmassanäytteen vesifraktioista määritetyt kumulatiiviset organotinaliukoisuudet ovat pienempiä kuin vastaavat stabiloitujen näytteiden pitoisuudet. trifenyylitinan liukoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle määritysrajan YSe+LT-sideaineella (75 kg/m 3 +50kg/m 3 ) stabiloidun näytteen 63 vrk liukoisuustulos ei ole johdonmukainen muihin tuloksiin verrattuna, joten sen perusteella ei pidä tehdä johtopäätöksiä. Aiemmissa TBT:n liukoisuustutkimuksissa on TBT:n liukoisuus aina vähentynyt ajan kuluessa 14 Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

20 7.2 Alkuaineiden ja sulfaatin liukoisuudet bariumin, molybdeenin ja sinkin liukoisuudet pienenevät testin kuluessa elohopean liukoisuus pienenee testin kuluessa, 17/18 vrk ja 63/64 vrk näytteissä liukoisuus on jo alle määritysrajan. Elohopean 63/64 vrk kumulatiivinen liukoisuus on pienin stabiloimattomassa näytteessä, jossa se on noin 3-5 kertaa pienempi verrattuna stabiloituihin näytteisiin nikkelin ja vanadiinin liukoisuudet pienenevät tai pysyvät samana testin aikana sulfaatin liukoisuus pienenee testin aikana stabiloimattomassa näytteessä sulfaatin liukoisuus kasvaa testin aikana käytettäessä (CaO+F)- sideainetta sulfaatin liukoisuudet pysyvät lähestulkoon samana testin aikana muissa näytteissä seleenin, arseenin, antimonin, kadmiumin, kromin, kuparin ja lyijyn liukoisuudet ovat alle määritysrajan 8. Johtopäätökset Tributyylitinan liukoisuudet ovat hyvin pieniä kaikissa näytteissä, joten ehjässä kenttärakenteessa diffuusion kautta tapahtuva TBT:n liukeneminen ei aiheuta ympäristöriskiä TBT:n liukoisuuden kannalta kaikki testatut sideainevaihtoehdot ovat yhtä hyviä tributyylitinan hajoamistuotteiden, dibutyylitinan ja monobutyylitinan, liukoisuudet ovat suurempia kuin tributyylitinan, mutta ne eivät ole ympäristölle yhtä haitallisia kuin tributyyylitina testi toteutettiin valolta suojattuna, joten kenttäolosuhteissa TBT:n hajoaminen auringon UV-valon vaikutuksesta pienentää edelleen TBT:n pitoisuutta elohopean, bariumin, molybdeenin, nikkelin, sinkin, vanadiinin ja sulfaatin liukoisuudet ovat pieniä, joten ehjässä kenttärakenteessa ne eivät aiheuta ympäristöriskiä seleenin, arseenin, antimonin, kadmiumin, kromin, kuparin ja lyijyn liukoisuudet ovat alle määritysrajan, joten ne eivät aiheuta ympäristöriskiä 9. Lähteet Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, Helsingin satama, Ramboll Finland Oy, Golder Associates Oy, Esko Rossi Oy: Tributyylitina maaympäristössä: esiintyminen, vaikutukset ja riskit, Turun sataman TBT-sedimenttien liukoisuustutkimukset

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston Vuosaaren satama alueen pilaantuneiden

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Ruoppausmassojen meriläjityksen kalatalousvaikutusten

Ruoppausmassojen meriläjityksen kalatalousvaikutusten Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Turun Satama Ruoppausmassojen meriläjityksen kalatalousvaikutusten tarkkailu 2007 Mateen haitta ainepitoisuudet 82117732 6.3.2008 Turun Satama Ruoppausmassojen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013 SEURANTARAPORTTI 0 PHRAKL Santahamina vesinäytteenotto Projekti nro: 50 09 Versio: A0 4..04 Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö Kiinteistöt nro: Omistaja: 9-45-40- Suomen Valtio/

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

Puolukoiden metallipitoisuuksia Torniossa ja Haaparannalla vuonna 2010

Puolukoiden metallipitoisuuksia Torniossa ja Haaparannalla vuonna 2010 1 Puolukoiden metallipitoisuuksia Torniossa ja Haaparannalla vuonna 2010 Tornion kaupunki 2 Kirjoittaja: ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen Tornion kaupunki Suensaarenkatu 4 FI-95400 Tornio puh. +358-(0)40-7703239

Lisätiedot

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2008/36 24.6.2008 Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen Tampereen seudun taajamat GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTO GEOTEKNISET TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖNÄYTTEENOTTO

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTO GEOTEKNISET TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖNÄYTTEENOTTO Vastaanottaja Rajakiiri Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.1.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMAPUISTO GEOTEKNISET TUTKIMUKSET JA YMPÄRISTÖNÄYTTEENOTTO MAALISKUU 2011 ELOKUU 2011 LÄJITYSALUE 2012

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ 5.3.2012 Geopalvelu / Pima Juha Sorvali HAITTA-AINEIDEN LABORATORIOANALYYSIT 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tonttiosasto ja Staran Geopalvelu pyytävät tarjoustanne

Lisätiedot

Metallien biosaatavuus merkitys riskin arvioinnissa

Metallien biosaatavuus merkitys riskin arvioinnissa Metallien biosaatavuus merkitys riskin arvioinnissa Matti Leppänen, SYKE, Mutku-seminaari, 21.11.2013 Miten arvioida metallipitoisuuksien haitallisuutta? EU direktiivit (+ maakohtaisia ohjeita; USA, Can)

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012 Liukoisuustestit riskinarvioinnissa Timo Tarvainen (Geologian tutkimuskeskus) Auli Kuusela-Lahtinen VTT, Birgitta Backman ja Pekka Hänninen GTK, Jussi Reinikainen ja Kaisa Niskala SYKE Metallilla pilaantuneiden

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja NCC Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 14.9.2010 (Luonnos) TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS TAMPEREEN KESKUSAREENA MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 13.9.2010

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 3.8.2011 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 17 Kalasataman

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja-

Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Ympäristökelpoisuustyön tulokset ehdotus uusiksi MARA:n raja- Lauri Äystö, SYKE/KTK Neuvottelupäivä MARA- ja MASA-asetuksista 22.11.2016 Ympäristökelpoisuus:Nykyiset MARA-rajaarvot Pysyvän jätteen kaatopaikan

Lisätiedot

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland

UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Hulevesien haitta aineet VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Heli Vahtera 10.11.2016 1 Projektin tausta ja tavoitteet Taajamien laajentuessa hulevesien määrä Vantaanjokeen, Tuusulanjärveen, Valkjärveen

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja

LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY. Pekka Hyvärinen aluejohtaja LEIKKUUNESTEEN JÄTELIUOSTEN KÄSITTELY aluejohtaja Esityksen sisältö Ekokem Oy Ab Yleistä jätelainsäädännöstä Jätteiden toimittaminen käsittelyyn Käsittelytavat - projektin saostuskokeilu - muut käsittelytavat

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

Hulevesien laatu Hyvinkäällä vuonna 2015

Hulevesien laatu Hyvinkäällä vuonna 2015 Raportti 6/2016 Hulevesien laatu Hyvinkäällä vuonna 2015 Heli Vahtera Raportti 6/2016 Hulevesien laatu Hyvinkäällä vuonna 2015 26.2.2016 Laatija: Heli Vahtera Tarkastaja ja hyväksyjä : Kirsti Lahti Kannen

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO SOMPASAAREN ALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo

Lisätiedot

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Etelä-Suomen yksikkö S41/2009/31 19.5.2009 Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Timo Tarvainen, Jaana Jarva, Birgitta Backman, Samrit

Lisätiedot

Jätemateriaalien MARA-kelpoisuuden arviointi

Jätemateriaalien MARA-kelpoisuuden arviointi 1 Jätemateriaalien MARA-kelpoisuuden arviointi Luonnos 30.10.2015 Lauri Äystö, Jani Salminen 2 Sisällys Lyhenteet... 3 1. Työn kuvaus... 4 2. Tulokset... 6 2.1. Tuhkat... 6 2.1.1. Lentotuhka... 9 2.1.2.

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Prosessistabiloinnilla pilaantuneet ruoppausmassat hyötykäyttöön STABLE LIFE06 ENV/FIN/000195

Prosessistabiloinnilla pilaantuneet ruoppausmassat hyötykäyttöön STABLE LIFE06 ENV/FIN/000195 Prosessistabiloinnilla pilaantuneet ruoppausmassat hyötykäyttöön STABLE LIFE06 ENV/FIN/000195 Tausta hankkeelle Pilaantuneet sedimentit satamissa ja meriväylillä ovat nousseet viime vuosina yhä keskeisemmäksi

Lisätiedot

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Kaupunkipurojen haitta aineet. Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kaupunkipurojen haitta aineet Katja Pellikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin kaupungin ympäristökeskus Purojen seuranta Helsingissä Seurataan 35 puron veden laatua keväisin Lisäksi intensiivisiä

Lisätiedot

MASA-asetuksen valmistelutilanne Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

MASA-asetuksen valmistelutilanne Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus (SYKE) MASA-asetuksen valmistelutilanne Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus (SYKE) jussi.reinikainen@ymparisto.fi Kuva: Anna Niemelä Lähtökohdat Valmisteltu yhdessä MARAn kanssa Sama taustatyö/-selvitys

Lisätiedot

KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992

KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992 KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 9/1992 IjOulun Oulu KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLIT 1992 Oulun kaupungin ympäristövirasto jatkaa ympäristöhygienian

Lisätiedot

Vastaanottaja Cargotec Finland Oy. Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma. Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

Vastaanottaja Cargotec Finland Oy. Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma. Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Cargotec Finland Oy Asiakirjatyyppi Kunnostuksen yleissuunnitelma Päivämäärä 5.4.2011 HÄRMÄLÄNRANTA KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA HÄRMÄLÄNRANTA YLEISSUUNNITELMA Tarkastus 21.3.2011 Päivämäärä

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin

Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Katsaus hulevesien käsittelymenetelmiin ja niistä saatuihin tuloksiin Markus Kannala Järvipooliseminaari,Hulevedet 23.8.2005, Kuopio Hulevesien käsittelymenetelmät Huleveden laatu Erilaiset käsittelymenetelmät

Lisätiedot

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa

Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Siilinjärven kaivoksen rikastushiekan hyödyntäminen pilaantuneen maaperän kunnostamisessa Salla Venäläinen Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Luontainen arseeni maa- ja kallioperässä ASROCKS hanke Arseenin liukeneminen

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Hannulan alue. Linnainmaa / 5607 / 7, 33, 34, 36 Tampere

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Hannulan alue. Linnainmaa / 5607 / 7, 33, 34, 36 Tampere 1 (12) 29.10.2010 yönro 435817 SELVIYS MAA-ALUEEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI Hannulan alue Linnainmaa / 5607 / 7, 33, 34, 36 ampere AMPERE 33210 ampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911

Lisätiedot

Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla

Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla Metallipitoisten hulevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla Hulevesitutkimusten katsaus 2016 Lepaa, 11.8.2016 Heini Postila, Tiina Leiviskä, Harshita Gogoi, Oulun yliopisto Esityksen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VAASAN KAUPUNKI, KIINTEISTÖTOIMI Pukinjärven riskinarviointi ja herkkyystarkastelu Riskiarviointiraportti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 21.5.2015 P25239P004 Riskiarviointiraportti

Lisätiedot