SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS MAA-ALUEEN JA RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 1 (8) SELVIYS MAA-ALUEEN JA RAKENEIDEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI YÖNRO RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 12 / 835 / XIX / AMPERE AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

2 RV ampere, PIMA-selvitys 2 (8) YÖNRO RV ampere, PIMA-selvitys Sammonkatu 56, ampere 1 YLEISÄ NCC Rakennus Oy:n toimeksiannosta olemme tehneet maaperän ja betonirakenteiden pilaantuneisuustutkimuksia ampereen Kalevassa tontilla 12 / 835 / XIX / AMPERE utkimusalueella sijaitsee purettava rakennus ja lisäksi alueella on pääosin asfaltoitua pysäköinti- ja piha-aluetta Kiinteistöllä on sijainnut 1960-luvulta 1970-luvun lopulle ammelan Meijeri Oy Mahdollista pilaavaa toimintaa tällöin ovat voineet aiheuttaa muun muassa tiloissa käytetyt pesuaineet 1970-luvun lopulta vuoteen 1996 asti kiinteistön tilat ovat toimineet pääasiassa liikuntatiloina, jonka jälkeen maali- ja sisustustavaroita myyvä RV-myymälä on aloittanut toimintansa Rakennuksessa ei saamiemme tietojen mukaan ole käsitelty maali- ja liuotinaineita Rakennuksen alakerrassa sijaitsee myymälän varastotiloja ja pysäköintihalli ontin keskellä, piha-alueella sijainneet vanhat öljysäiliöt on saamiemme tietojen mukaan poistettu 2000-luvun alussa ja nykyiset öljysäiliöt sijaitsevat kellaritiloissa altaissa Maaperän tutkimuksista tai kunnostuksista ei öljysäiliöiden poiston yhteydessä ole tietoa Alueelle tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja ja pysäköintihalli Nyt tehtyjen haitta-ainetutkimusten tarkoitus oli selvittää kohteen maaperän ja purettavien betonirakenteiden puhtaustaso ennen alueella alkavia maanrakennustöitä 2 KOHEEN KUVAUS 21 Sijainti ja koko Kiinteistörekisteritunnus: Osoite: Sammonkatu 56, AMPERE utkimuskohde sijaitsee ampereen Kalevassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavoitetulla korttelialueella Aluetta rajaa pohjoisessa/koillisessa Sammonkatu, idässä pysäköintialue, etelässä liike- ja toimistorakennus ja lännessä toimisto-/liikerakennus utkimusalueen koko on noin 4890 m 2 22 Omistus ja hallintasuhteet Omistaja: NCC Rakennus Oy Haltija 23 Alueen kaava Alue on kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-3) Alueelle tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja ja pysäköintihalli, jolloin alueen kaava tulee muuttumaan AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

3 RV ampere, PIMA-selvitys 3 (8) 3 MAAPERÄ-, POHJA- JA PINAVESIIEDO Maa- ja kallioperä Pintasuhteet: ontin alueella sijaitseva rakennus käsittää lähes koko tontin Maanpinta tontilla on melko tasaista, ollen korkeimmillaan rakennusalueen länsipuolella, noin tasolla +99,6, josta se laskee itään ja kaakkoon noin tasolle +98,2 Pohjasuhteet: utkitulla alueella on täyttöä 0,4 2,0 metrin kerros Pohjatutkimusten perusteella täytemaakerroksen alla on noin metriä paksu koheesiomaakerros, jonka alla moreenia Kallion pinnan korkeutta ei ole selvitetty 32 Pohja- ja pintavesisuhteet Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella Lähin pohjavesialue on noin 2,7 kilometrin päässä oleva Aakkulanharjun I-luokan pohjavesialue ( ) Lähin vedenottamo on noin 3,1 kilometrin päässä oleva Messukylän vedenottamo utkimuskohteessa pohjavesipinnan korkeutta ei ole selvitetty Alueen länsi-/luoteissuunnalla, noin 150 metrin päässä olevassa pohjavesiputkessa ei ole havaittu vettä tason +88,84 yläpuolella Alueen kaakkoispuolella noin 0 metrin päässä olevassa pohjavesiputkessa ei ole havaittu vettä tason +92,83 yläpuolella Pohjavedenpinnan vaihtelua ei ole selvitetty Lähin vesialue on etelässä noin 850 metrin päässä oleva Iidesjärvi 4 UKIMUKSE 41 ehdyt tutkimukset Alueelta otettiin maaliskuussa 2012 näytteitä maaperän ja betonirakenteiden pilaantuneisuuden selvittämiseksi Näytteitä otettiin piha-alueelta kairaamalla viidestä tutkimuspisteestä utkimuspiste P2 sijoitettiin kohtaan, josta vanhat öljysäiliöt on poistettu 2000-luvun alkupuolella Muut tutkimuspisteet P1, P3- P5 sijoitettiin piha-alueille pääosin satunnaisotantana Sisätiloista kellarikerroksesta otettiin neljästä tutkimuspisteestä betonirakennenäytteet timanttiporalla ja lattiarakenteiden alapuolisesta maaperästä näytteet otettiin käsikairalla utkimuspiste P6 sijoitettiin rakennuksen ulkopuolella sijainneiden öljysäiliöiden eteläpuolelle Myös tutkimuspiste P7 sijoitettiin poistettujen öljysäiliöiden lähettyville, niiden länsipuolelle Lisäksi tutkimuspisteen P7 läheisyydessä sijaitsevat kohteen nykyiset öljysäiliöt, jotka sijaitsevat altaissa utkimuspisteet P9 ja P10 sijoitettiin kellarin varastotiloihin Maanäytteistä laboratoriossa tutkittiin raskasmetallit yhdeksästä näytteestä, öljyhiilivedyt kuudesta näytteestä ja PAH-yhdisteet kolmesta näytteestä Rakennenäytteistä tutkittiin raskasmetallit kahdesta näytteestä, öljyhiilivedyt kolmesta näytteestä ja PAH-yhdisteet yhdestä näytteestä AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

4 RV ampere, PIMA-selvitys 4 (8) 42 Maanäytteiden tulokset Valtioneuvoston asetuksessa N:o 214 (ns PIMA-asetus) on määritelty maa-alueiden pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät pitoisuudet yleisimmille yksittäiselle kemikaalille tai yhdisteryhmälle Arvoja on kolme erilaista; kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo Kynnysarvolla tarkoitetaan haitta-aineen sellaista pitoisuutta, jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava Alueilla, joilla luontainen taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä pidetään taustapitoisuutta austapitoisuudella tarkoitetaan haitta-aineen luontaista tavanomaista pitoisuutta maaperässä tai sellaista kohonnutta pitoisuutta, joka esiintyy pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä Alempi ohjearvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittyessä asuin-, virkistys- ym käytössä olevaa aluetta pidetään yleensä pilaantuneena, ellei kohdekohtaisella riskiarvioinnilla ole toisin osoitettu Ylempi ohjearvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittyessä teollisuus-, varasto-, liikenne- ym alueita voidaan yleensä pitää pilaantuneina, ellei kohdekohtaisella riskiarvioinnilla ole toisin osoitettu Pilaantuneisuuden arvioiminen tulee aina perustua haitta-aineiden aiheuttamaan vaaraan tai haittaan terveydelle ja ympäristölle Alueelta maaliskuussa 2012 otettujen näytteiden laboratorioanalyysien tulokset on esitetty seuraavissa taulukoissa ulokset ovat myös liitteenä olevissa laboratorion tutkimusraporteissa aulukko 421 Maanäytteiden metallianalyysit, pitoisuudet mg/kg Maalaji utkimuspiste, (arvio) ym syvyys (m) huomioitavaa As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Sb V Zn GK:n taustapit (Sa/Si) SSP * Kynnysarvo , Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo P1 (0,5-1,0) äsr 7,9 <0,2 5,6 20 <0,2 13 <5 <1,5 <1,5 48 P2 (0,5-1,0) äsr 9,5 <0,2 7, <0,2 21 <5 <1, P3 (0,5-1,0) äsr / Sa 7,6 <0, <0, <1, P4 (0-0,5) äma 6,1 <0,2 8, <0,2 14 6,5 <1, Kokooma: P5(0-0,5) + P5(0,5-1,0) äma 5,5 <0,2 < <0,2 11 <5 <1, P6 (0,2-0,4) äsr 6,2 <0,2 6, <0,2 <10 <5 <1,5 37 Kokooma: P7(0,2-0,4) + P7(0,4-0,6) Si 17 <0,2 9, <0,2 17 <5 <1, P9 (0,2-0,4) äsr 5,3 <0,2 35 <10 <0,2 <10 <5 <1, P10 (0,4-0,6) Si 7,8 <0, <0, <1, * GK:n taustapitoisuusrekisterin mukainen suurin suositeltu taustapitoisuusarvo savi-/silttimaissa Kaikkien tutkittujen näytteiden raskasmetallipitoisuudet jäävät alle kynnysarvojen ja taustapitoisuusarvojen AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

5 RV ampere, PIMA-selvitys 5 (8) aulukko 422 Maanäytteiden hiilivetyanalyysit, pitoisuudet mg/kg Maalaji (arvio) utkimuspiste, Kuivaainepitoisuus ym syvyys (m) huomioitavaa Keskitisleet C10-C21 Raskaat öljyjakeet C21-C40 Öljyjakeet C10- C40 Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo P1 (3,0 4,0) SiHk 79,0 - - <50 P2 (0,5-1,0) äsr 95,4 - - <50 P2 (2,0 3,0) Si 77,4 - - <50 P3 (0,5-1,0) äsr / Sa 81,8 - - <50 P6 (0,2-0,4) äsr 97,6 - - <50 Kokooma: P7(0,2-0,4) + P7(0,4-0,6) Si 85, utkituissa näytteissä ei havaittu kynnysarvon ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia aulukko 423 Maanäytteiden PAH-analyysit, pitoisuudet mg/kg utkimuspiste, syvyys (m) Maalaji (arvio) ym huomioitavaa PAH(16)- yhdisteet (summa) Antraseeni Kynnysarvo , Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo P2 (1,0-2,0) äsr + SaSi <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Kokooma: P5(0-0,5) + P5(0,5-1,0) äma <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <9,05 <0,05 <0,05 <0,05 P9 (0,2-0,4) äsr 11 <0, 0,57 1,1 <0, <0, <0, 4,8 <0, *Kryseenin haitta-ainepitoisuuksia on verrattu SAMASE-ohje- ja raja-arvoihin Vna:n ohjearvojen puuttuessa Bentso(a)antraseeni Bentso(a)pyreeni Bentso(k)fluoranteeni Fenantreeni Fluoranteeni Kryseeni / rifenyyli * Naftaleeni utkimuspisteessä P9 syvyydeltä 0,2-0,4 metriä otetussa näytteessä todettiin kynnysarvon ylittävä bentso(a)pyreenipitoisuus ja SAMASE-ohjearvon ylittävä kryseenipitoisuus PAH-yhdisteiden summapitoisuus jää alle kynnysarvon Muissa tutkituissa näytteissä PAH-yhdisteiden pitoisuudet jäävät alle kynnysarvojen AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

6 RV ampere, PIMA-selvitys 6 (8) 43 Rakennenäytteiden tulokset Betonin pilaantuneisuuden selvittämisessä käytetään asetuksessa 591/2006 (asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) esitettyjä arvoja öljy- (C10-C40), PAH- ja metallipitoisuuksille Asetuksessa 591/2006 sekä asetuksen liitteisiin tehdyssä muutoksessa 403/2009 on esitetty sallitut kokonaispitoisuudet sekä liukoiset pitoisuudet murskatun betonin eri rakennevaihtoehdoille Öljypitoisuudelle on annettu ainoastaan sallittu kokonaispitoisuus Rakennuksen kellaritilojen betonilattiarakenteista maaliskuussa 2012 otettujen rakennenäytteiden laboratorioanalyysien tulokset on esitetty seuraavissa taulukoissa ulokset ovat myös liitteenä olevissa laboratorion tutkimusraporteissa aulukko 4 Seinänäytteiden metallianalyysit, pitoisuudet mg/kg utkimuspiste, betonin paksuus (m) As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Sb V Zn Raja-arvo (591/2006) P6 (0-0,12)_betoni 6,6 <0,2 < <0,2 <10 <5 <1,5 36 P9 (0-0,2)_betoni 7,0 <0,2 < <0,2 <10 <5 <1,5 26 utkittujen betonirakennenäytteiden raskasmetallipitoisuudet jäivät alle asetuksessa 591/2006 annettujen raja-arvojen aulukko 432 Seinänäytteiden hiilivetyanalyysit, pitoisuudet mg/kg utkimuspiste / betonin paksuus Kuiva-ainepitoisuus Keskitisleet C10-C21 Raskaat öljyjakeet C21-C40 Öljyjakeet C10- C40 Raja-arvo (591/2006) 500 P7 (0-0,2)_betoni 94, P9 (0-0,2)_betoni 94,0 - - <50 P10 (0-0,2)_betoni 96, utkittujen betonirakennenäytteiden öljyhiilivetypitoisuudet jäivät alle asetuksessa 591/2006 annettujen rajaarvojen aulukko 433 Seinänäytteiden PAH- ja PCB-analyysit, pitoisuudet mg/kg utkimuspiste / betonin paksuus PAH(16)-yhdisteet (summa) Antraseeni Bentso(a)antraseeni Raja-arvo 20 (591/2006) P7 (0-0,2)_betoni <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 utkitun betonirakennenäytteen PAH-pitoisuudet jäivät alle asetuksessa 591/2006 annettujen raja-arvojen Bentso(a)pyreeni Bentso(k)fluoranteeni Fenantreeni Fluoranteeni Kryseeni / rifenyyli Naftaleeni AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

7 RV ampere, PIMA-selvitys 7 (8) 5 PILAANUNEISUUDEN JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI 51 Haitta-ainetarkastelu (pitoisuudet, ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuudet) Maanäytteet: Laboratoriotutkimuksissa todettiin kohonneita PAH-yhdistepitoisuuksia tutkimuspisteessä P9 syvyydeltä 0,2-0,4 m otetussa näytteessä Näytteessä bentso(a)pyreenilla ylittyy kynnysarvo ja kryseenillä SAMASEohjearvo PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus (11 mg/kg) jää alle kynnysarvon Bentso(a)pyreeni on viisirenkainen PAH-yhdiste, joka maaperässä pysyy tavallisesti orgaaniseen ainekseen sitoutuneena eikä merkittävissä määrin haihdu ilmakehään tai kulkeudu pohjaveteen Yhdiste on vesieliöille erittäin myrkyllinen PAH-yhdisteistä bentso(a)pyreeni on herkimmin syöpää aiheuttava yhdiste Kryseeni on kulkeutumaton, hyvin niukkaliukoinen, hyvin heikosti haihtuva yhdiste Kryseenille ei ole olemassa Pima-asetuksen mukaisia ohjearvoja vaan sen pitoisuutta on verrattu SAMASE-ohjearvoihin ja raja-arvoihin Muissa tutkituissa maanäytteissä ei havaittu kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia Rakennenäytteet: Laboratoriotutkimuksissa ei todettu asetuksessa 591/2006 annettujen raja-arvojen ylittäviä haittaainepitoisuuksia 52 Leviäminen ja kulkeutuminen (maaperässä, veden mukana ym) utkimuksissa havaitut PAH-yhdistepitoisuudet ovat lievästi kynnysarvon (SAMASE-ohjearvon) ylittäviä Bentso(a)pyreeni ja kryseeni ovat heikosti kulkeutuvia, joten todettujen haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä on epätodennäköistä 53 Alueen tuleva käyttötarkoitus (nykyinen, tuleva) Alue on kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-3) ja siellä toimii RV-myymälä Alueelle tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja ja pysäköintihalli, jolloin alueen kaava tulee muuttumaan 54 Altistuminen (terveys, ympäristö, aika, vakavuus, todennäköisyys, haitta-aineiden yhteisvaikutukset) Bentso(a)pyreeni ja kryseeni eivät juurikaan haihdu, joten altistuminen haitta-aineille ei ole nykyisellään mahdollista todettujen lievästi kynnysarvon/samase-ohjearvon ylittävien pitoisuuksien sijaitessa rakennuksen alla 55 Epävarmuustekijät (tutkimukset, lähtötiedot, arviointimenetelmät) Maaperä: onttia on tutkittu kairaamalla piha-alueilta viidestä tutkimuspisteestä ja rakennuksen kellaritiloista käsikairalla neljästä tutkimuspisteestä Näytteitä otettiin yhteensä 21, joista laboratoriossa tutkittiin raskasmetallit yhdeksästä näytteestä, öljyhiilivedyt kuudesta näytteestä ja PAH-yhdisteet kolmesta näytteestä utkimuspisteessä P9 syvyydeltä 0,2-0,4 metriä otetussa näytteessä todettiin PAH-yhdisteistä bentso(a)pyreenilla kynnysarvon ylittävä pitoisuus ja kryseenillä SAMASE-ohjearvon ylittävä pitoisuus Maaaines tutkitussa näytteessä oli tummahkoa utkimuspisteessä käsikairaus loppui 0,4 metriin maan kivisyyden vuoksi, joten haitta-aineiden esiintyvyyttä mahdollisesti syvemmissä kerroksissa ei saatu selville utkimuspiste P9 on otettu purettavan rakennuksen lattiarakenteiden alapuolelta Alueella on sijainnut vanhan meijerin varastotiloja Rakennuksen alueelta otettiin lisäksi näytteitä kolmesta muusta tutkimuspisteestä, joissa kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia ei havaittu Purettavan rakennuksen alue on kuitenkin lähes 4000 m 2, joten mahdollisen haitta-ainepitoisen maan laajuus tai esiintyminen muualla selvinnevät vasta tutkittaessa puretun rakennuksen alapuolista maaperää AMPERE 0 ampere Puh Fax ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

8

9 SIJAINIKARA 1 (1) yönro RV, Pima-selvitys Sammonkatu 56, ampere Sammonkatu 56 ESPOO Bertel Jungin aukio Espoo Puh Fax AMPERE 0 ampere Puh Fax Internet: wwwa-insinooritfi Y-tunnus Kotipaikka ampere

10 Satakunnankatu 23 Puh ampere Fax

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P1 (0,5-1,0) [11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos < <02 13 <5 < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 ISO/DIS mod Lab Vanadiinin mittausepävarmuutta jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonosta saannosta johtuen Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

21 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P1 (3,0-4,0) [Ö 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Summa >C10-C40 ulos 790 <50 Yksikkö Epäv 22 Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 Lab Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

22 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P2 (0,5-1,0) [Ö11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Summa >C10-C40 Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos 954 <50 95 < <02 21 <5 < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 ISO/DIS mod Lab Näyte oli epähomogeeninen arseenin ja kuparin suhteen Rinnakkaismittausten tulokset vaihtelivat arseenilla välillä 7,4-12 ja kuparilla Vanadiinin mittausepävarmuutta jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonosta saannosta johtuen Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

23 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P2 (1,0-2,0) [P 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso[a]antraseeni Kryseeni/trifenyyli Bentso[b]fluoranteeni Bentso[k]fluoranteeni Bentso[a]pyreeni Indeno[1,2,3-cd]pyreeni Dibentso[ah]antraseeni Bentso[ghi]peryleeni ulos 907 Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Lab Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

24 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P2 (2,0-3,0) [Ö 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Summa >C10-C40 ulos 774 <50 Yksikkö Epäv 22 Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 Lab Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

25 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P3 (0,5-1,0) [Ö11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Summa >C10-C40 Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos 818 <50 76 < < < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 ISO/DIS mod Lab Näyte oli epähomogeeninen lyijyn suhteen Rinnakkaismittausten tulokset vaihtelivat välillä Vanadiinin mittausepävarmuutta jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonosta saannosta johtuen Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

26 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P4 (0-0,5) [11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos < < < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 ISO/DIS mod Lab Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

27 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm Kokooma: P5 (0-0,5) + P5 (0,5-1,0) [P11M 5] 1 (2) utkimus Kuiva-ainepitoisuus Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso[a]antraseeni Kryseeni/trifenyyli Bentso[b]fluoranteeni Bentso[k]fluoranteeni Bentso[a]pyreeni Indeno[1,2,3-cd]pyreeni Dibentso[ah]antraseeni Bentso[ghi]peryleeni Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos <02 < <02 11 <5 < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 ISO/DIS mod Lab Vanadiinin mittausepävarmuutta jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonosta saannosta johtuen Salla uulos-ikka Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

28 utkimustodistus ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus FIS /Salla Annala 2 (2) Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

29 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P6 (0-0,12)_betoni [E11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos <02 < <02 <10 <5 <15 36 Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 ISO/DIS mod Lab Vanadiinin mittausepävarmuutta jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonosta saannosta johtuen Käytetty menetelmä on akkreditoitu maalle, sedimentille ja lietteelle Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

30 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P6 (0,2-0,4) [Ö11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Summa >C10-C40 Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos 976 <50 62 < <02 <10 <5 <15 37 Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 ISO/DIS mod Lab Vanadiinin mittausepävarmuus jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonon saannon vuoksi Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

31 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P7 (0-0,2)_betoni [EÖP 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Fraktio >C10-C21 Fraktio >C21-C40 Summa >C10-C40 Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso[a]antraseeni Kryseeni/trifenyyli Bentso[b]fluoranteeni Bentso[k]fluoranteeni Bentso[a]pyreeni Indeno[1,2,3-cd]pyreeni Dibentso[ah]antraseeni Bentso[ghi]peryleeni ulos Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 Sov ISO16703:2004 Sov ISO16703:2004 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Lab Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

32 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm Kokooma: P7 (0,2-0,4) + P7 (0,4-0,6) [Ö11M 5] 1 (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Fraktio >C10-C21 Fraktio >C21-C40 Summa >C10-C40 Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos < <02 17 <5 < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 Sov ISO16703:2004 Sov ISO16703:2004 ISO/DIS mod Lab Näyte oli epähomogeeninen arseenin suhteen Rinnakkaismittausten tulokset vaihtelivat välillä Vanadiinin mittausepävarmuus jouduttiin korottamaan arvoon 36 sertifioidun referenssimateriaalin huonon saannon vuoksi Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

33 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P9 (0-0,2)_betoni [EÖ11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Summa >C10-C40 Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos 940 <50 70 <02 < <02 <10 <5 <15 26 Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 ISO/DIS mod Lab Käytetty öljyhiilivetyanalyysimenetelmä on akkreditotu maalle ja sedimentille Käytetty alkuaineiden analyysimenetelmä on akkreditoitu maalle, sedimentille ja lietteelle Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

34 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P9 (0,2-0,4) [P11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (2) * utkimus Kuiva-ainepitoisuus Naftaleeni Asenaftyleeni Asenafteeni Fluoreeni Fenantreeni Antraseeni Fluoranteeni Pyreeni Bentso[a]antraseeni Kryseeni/trifenyyli Bentso[b]fluoranteeni Bentso[k]fluoranteeni Bentso[a]pyreeni Indeno[1,2,3-cd]pyreeni Dibentso[ah]antraseeni Bentso[ghi]peryleeni 16 PAH summa Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos 878 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 < <0 11 < <02 35 <10 <02 <10 <5 < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 Nordtest R9 ISO/DIS mod Lab PAH-yhdisteiden määritysrajoja jouduttiin nostamaan erittäin häiritsevän näytematriisin vuoksi Näyte oli epähomogeeninen arseenin suhteen Rinnakkaismittausten tulokset vaihtelivat välillä 4,3-6,2 Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

35 utkimustodistus ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus FIS /Salla Annala 2 (2) Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

36 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P10 (0-0,2)_betoni [EÖ 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus ÖLJYHIILIVEDY Fraktio >C10-C21 Fraktio >C21-C40 Summa >C10-C40 ulos Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 Sov ISO16703:2004 Sov ISO16703:2004 Sov ISO16703:2004 Lab Käytetty öljyhiilivetyanalyysimenetelmä on akkreditoitu maalle ja sedimentille Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

37 utkimustodistus ampere Geosuunnittelu Salla Annala 0 ampere Näytenumero ilaajanumero Näytesarjan kuvaus Näytteenottopaikka Näyte FIS /Salla Annala , RV, Sammonkatu P10 (0,4-0,6) [11M 5] Saapumispvm utk aloittamispvm Valmistumispvm (1) utkimus Kuiva-ainepitoisuus Kuningasvesiuutto Arseeni, As Kadmium, Cd Koboltti, Co Kromi, Cr Kupari, Cu Elohopea, Hg Nikkeli, Ni Lyijy, Pb Antimoni, Sb Vanadiini, V Sinkki, Zn ulos < < < Yksikkö Epäv Menetelmä re/k46 ISO/DIS mod Lab Salla uulos-ikka Laboratoriopäällikkö, ämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti Eurofins Scientific Finland Oy, Hatanpäänkatu 3A, FIN AMPERE, Finland, Web: wwweurofinsfi

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Hannulan alue. Linnainmaa / 5607 / 7, 33, 34, 36 Tampere

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI. Hannulan alue. Linnainmaa / 5607 / 7, 33, 34, 36 Tampere 1 (12) 29.10.2010 yönro 435817 SELVIYS MAA-ALUEEN PILAANUNEISUUDESA JA PUHDISUSARPEEN ARVIOINI Hannulan alue Linnainmaa / 5607 / 7, 33, 34, 36 ampere AMPERE 33210 ampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911

Lisätiedot

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI

SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI 1 (7) 8.4.2014 SELVITYS MAA-ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI TYÖNRO 090242-434987 Prisma-keskus, Kaleva XIX / 887 / 19-21 ja 24 Sammonkatu 73 TAMPERE A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Tampellan Veturihalli

Tampellan Veturihalli 1 (7) 15062011 Työnro 110042-436415 SELVITYS RAKENTEIDEN HAITTA-AINEISTA Tampellan Veturihalli Tampella / 954 / 2 TAMPERE 33210 Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18 A 02650 Espoo Puh 0207

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

SUNTIN PUHDISTUSRUOPPAUS

SUNTIN PUHDISTUSRUOPPAUS SUNIN PUHDISUSRUOPPAUS KOKKOLA oukokuu 2011 Sisältö 1. JOHDANO...1 2. HANKKEEN LUVANVARAISUUS...1 3. KOHEEN SIJAINI JA PERUSIEDO...1 4. KUNNOSUSSUUNNIELMA JA -AVOIEE...2 5. RUOPPAUSYÖ...2 6. NÄYEENOO,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi

Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere. Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi 11.07.2012 Keskisenkatu 7, Kaukajärvi / Tampere 11.7.2012 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy

HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI. Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINEET: ALTISTUMISEN ARVIOINTI Jarno Komulainen, FM Tiimipäällikkö Vahanen Rakennusfysiikka Oy HAITTA-AINETUTKIMUKSET Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI Vastaanottaja Saint-Gobain Weber Oy Ab Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 15.8.2011 Viite 82138072 YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI LOPPURAPORTTI LECAHARKKOTEHDAS, OITTI

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012

KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Tutkimusraportti 8.2.2012 KIRKNIEMEN SUUNNITTEILLA OLEVAN KARAVAANARIALUEEN MAAPERÄTUTKIMUS 24.1.2012 Kuva 1. Kirkniemen suunnitteilla olevan karavaanarialueen maaperätutkimusten näytteenottoa. JAKELU:

Lisätiedot

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455

VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 219 557 Päivämäärä 5.12.2014 VEHMAISTEN KAUKANIEMEN ASEMA- KAAVA NRO 8455 MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS

TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS Tilaaja Neste Oil Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.3.2014 Viite 1510011354 TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTI- LASELVITYS TL4 VETY-YKSIKKÖ MAAPERÄN PERUSTILASELVITYS Päivämäärä 26.3.2014 Laatija

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 743 Seinäjoki äyttämispvm 31..08 Kaavan nimi Itikanmäen kaavan muutos Hyväksymispvm 27..08 Ehdotuspvm.06.08 Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS

ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.4.2012 ID 386059 ASEMAKAAVA 8093 OSA- ALUE, MAAPERÄN HAIT- TA-AINETUTKIMUS ASEMAKAAVA 8093 OSA-ALUE, MAAPERÄN HAITTA- AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Vastaanottaja. Espoon kaupunki. Asiakirjatyyppi. Tutkimusraportti. Päivämäärä KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.1.2017 KULMAKORPI, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 / 9 Päivämäärä 30.1.2017 Laatija

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET. Jyväskylän kaupunki. Tutkimusraportti. Helmikuu 2017. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä Helmikuu 2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS, ETELÄPÄÄN LISÄTUTKIMUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS,

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Lahden Tornatorin lankarullatehdas Sanna Lepistö 23.12.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2 (9) 23.12.2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 4 2. KOHTEEN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS

HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS Vastaanottaja Sara Alanärä, Oulun Vesi Asiakirjatyyppi Haitta-ainekartoitusraportti Päivämäärä 14.1.2016 HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA- AINEKARTOITUS HINTAN VESILAITOS VESIKATON HAITTA-AINEKARTOITUS

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

RPK TAMPEREEN RATAPIHAN PURKU-URAKKA TAVARA-ASEMAN MAKASIINIRAKENNUKSET TAMPERE. Selvitys purettavien betonirakenteiden haitta-aineista TYÖNRO 090044

RPK TAMPEREEN RATAPIHAN PURKU-URAKKA TAVARA-ASEMAN MAKASIINIRAKENNUKSET TAMPERE. Selvitys purettavien betonirakenteiden haitta-aineista TYÖNRO 090044 TYÖNRO 090044 RPK EN RATAPIHAN PURKU-URAKKA TAVARA-ASEMAN MAKASIINIRAKENNUKSET Selvitys purettavien betonirakenteiden haitta-aineista Insinööritoimisto Geotesti Oy www.geotesti.fi etunimi.sukunimi@geotesti.fi

Lisätiedot

VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET

VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 26.1.2015 VUOREKSEN ISOKUUSEN JA RIMMIN ASEMAKAAVA-ALUEET KIVIAINESTUTKIMUKSET VUOREKSEN KAAVA-ALUE KIVIAINESTUTKIMUKSET Tarkastus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS NOKIAN KAUPUNKI

HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS NOKIAN KAUPUNKI 303235 HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS NOKIAN KAUPUNKI 14.6.2011 303235 HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS Nokian Kaupunki Tilaaja Nokian kaupunki Tekninen keskus / Kaavoitus Jorma Hakola Kaavoitusarkkitehti Harjukatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688

YMPÄRISTÖARVIOINTI VR-yhtymä Oy Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 YMPÄRISTÖARVIOINTI Sorinkatu 6-8, Tampere Projekti no: 07502380688 Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö: Otto Lehtipuu Osoite: PL 185 Kohteen kiinteistunnus: 837-599-2-17 00101 Helsinki TEHDYT TUTKIMUKSET,

Lisätiedot

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI

Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue pilaantuneen maaperän tutkimus TUTKIMUSRAPORTTI Toimeksiantonumero: 306334 Päivätty: 16.1.2015 Tarkastettu: Christian Tallsten Käsittelijä: Pirkko Kekäläinen Status: Final

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie HAKIJA Aliko Oy Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-409-32-0 osoitteessa Huhmarinmäentie 38, 31700 URJALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS

NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Vastaanottaja Skanska Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti, Härmälänranta Päivämäärä 26.3.2013 Työnumero 82142844 NUOLIALANTIE 62, TAMPERE MAAPERÄN, RAKENTEIDEN JA SEDIMENTIN HAITTA- AINETUTKIMUS Tarkastus

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS ULLAVAN VANHAT KAATOPAIKAT

PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS ULLAVAN VANHAT KAATOPAIKAT PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS ULLAVAN VANHAT KAATOPAIKAT LOPPURAPORTTI Elinor Slotte Pietarsaari 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. HANKKEEN LUVANVARAISUUS... 2 3. HANKEEN TAUSTA... 2 3.1 Sijainti...

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys

Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys SWECO YMPÄRISTÖ OY Tehdasalueen maapohjan perustilaselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2016 P30713 Raportti 5.10.2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Kohdetiedot... 1 2.1 Sijainti...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS

HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN PIMA-SELVITYS Vastaanottaja YIT Mika Viitamäki Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi Leena Roppola Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.7.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNAN KAU- PUNKI ASEMANSEUDUN ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti ID 1 624 857: Kolmenkulman asemakaavan nro 8189 maaperän pilaantuneisuusselvitys Tanja Satta, Sito Oy 5.9.2016 2 (12) 5.9.2016 Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kasvihuonetontin kunnostamiseen liittyvät pilaantuneisuustutkimukset. Vanha Kylätie 7, Espoo

Tutkimusraportti. Kasvihuonetontin kunnostamiseen liittyvät pilaantuneisuustutkimukset. Vanha Kylätie 7, Espoo Tutkimusraportti Kasvihuonetontin kunnostamiseen liittyvät pilaantuneisuustutkimukset Vanha Kylätie 7, Espoo 24.09.2012 Toimeksiantonumero: 304487 Päivätty: 24.09.2012 Tarkastettu: M. Korhonen Käsittelijä:

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO 24.9.2008 24.9.2008 1(10) Storören 01100 SIPOO STORÖREN, 01100 SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 KOHTEEN KUVAUS... 2 3 MAAPERÄ-

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN Saurion vo Kohde POHJAVEDEN SUOJELU TUTKIMUSPISTEET, TUTKIMUKSIA VUODESTA 2000 Pohjaveden muodostumisalue

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot