5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN"

Transkriptio

1 KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä ja markkininti Yhteiset tapahtumat, kampanjat Päättäjäverkstt (valtakunnallinen, maakunta/kuntatas) Sisäisen viestinnän uudelleenrganisinti - RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN / RATSASTUSHEIMOMME KASVAA Uudet tavat tehdä Lapset ja nuret Jäsenyyden merkittävyys Viestintä ja markkininti - RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN / RATSASTUSMAHDOLLISUUTEMME PARANEVAT: Seurakehittäminen, tallien laatuvaatimukset Osaaminen ja kulutus Yrittäjyys Olsuhdetyö Ratsastus ja lunt Viestintä ja markkininti - URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN Menestys Osaaminen Arvstus Laadukas uraplku Viestintä ja markkininti 5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN Liite 1 RESURSSIT STRATEGIAN TOTEUTUMISEKSI Liite 2 MUUTOSTRENDIT 1

2 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS Kun ihminen hyppää hevsen selkään, hän n itseään paremmassa seurassa Jkainen, jka n kkenut yhteyden hevsen kanssa, n aistinut levansa sa suurempaa. Ihmisen ja hevsen välistä hiljaista läsnäla ei vi sanilla tai määrillä mitata. Vurvaikutus syntyy yhteisestä ajatuksesta, ksketuksesta, tunteesta. Ajantaju kataa, kaikki ympärillä leva hiljentyy. Ratsastus tarjaa ihmiselle elävän harrastuksen, arjesta ja kiireestä irrttavan elämätavan, jhn sukeltaa vusien myötä aina vain syvemmälle. Tallikulttuuri tarjaa parhaimmillaan ihmisen kk elämää tukevan yhteisön, jka tu vaihtelua muun maailman hektisyyteen ja kiireeseen. Ratsastaminen lunnssa rauhittaa tutkitusti sekä kehn että mielen. Ratsastus n innstava, inthiminen, elämyksiä tuttava, liikunnallinen ja urheilullinen harrastus, jka antaa sisältöä elämään, lisää hyvinvintia ja kasvattaa vastuullisuuteen. Ratsastus avaa harrastajilleen mahdllisuuksia huipulle. Sumalainen myös menestyy. Ratsastus n haastava tait- ja urheilulaji ja arvstettua huippu-urheilua. Kilpalajina ratsastus n tasa-arvinen sukupulten ja eri-ikäisten kesken, ratsastaja vi kilpailla menestyksekkäästi läpi elämän. Mikä n lajin suuren susin taustalla? Suurissa tarinissa nusee esiin ihminen ja hevnen. Ratsastus n suurten elämysten kilpalaji, jssa krstuu itsensä vittaminen, kärsivällisyys ja sisäinen vahvuus. Harrastuksena ratsastus n mnipulinen ja vauhdikas elämäntapalaji. Ratsastus tarjaa jatkuvan kehityksen ja ppimisen mahdllisuuden. Ainutlaatuinen vurpuhelu hevsen kanssa tarjaa elämyksiä kk elämäksi. Ratsastuksen ja hevsen merkittävä rli yhteiskunnassamme n tunnettu ja tunnustettu. Hevsen hyvinvinti n lajissa kaikkien sydämenasia. Lajin kehityksen varmistaminen ja elinvimaisuuden turvaaminen n meidän yhteisissä käsissä. Kyky timia ajassa ja kehityksen edelläkävijänä vaatii muutsta myös missa timintatavissamme, tavassamme tehdä yhdessä ja yhteisten arvjen ja periaatteiden phjalta, kulkea yhteisellä kaviuralla. Kaiken perustana n ainutlaatuinen kumppanuus. 2

3 2. KAVIOURAN SYNTY Kaviuralla - Ratsastuksen valinnat n jatka ratsastuksen Jhtavat ajatukset -strategialle. Arvt: Ihminen, hevsen hyvinvinti ja lunnn kunniittaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä visi: Ratsastus n merkittävä sumalainen urheilulaji, jta mahdllisimman mni vi harrastaa mien tavitteidensa mukaisesti - vat edelleen kaiken lähtökhtana. Timintaympäristömme muuttuu npeasti. Liitteessä 2. Yleisiä muutstrendejä n kuvattu, mitä n dtettavissa. Maailmasta n tullut hyvin kmpleksinen. Yhden ttuuden sijaan n useita ttuuksia ja niistäkin vidaan valita. Usein valinta n sekä - että. Se edellyttää yhä enenevässä määrin verkstitumista ja ennen kaikkea yhteistyötä krstavia timintatapja. Niiden merkitys krstuu tässä strategiassa. Ratsastuksen valinnat perustuu useaan työvaiheeseen. Ensin neljä erillistä ryhmää viestintä, kilpailutiminta, harrastetiminta ja huippu-urheilu rakensivat maa kknaisuuttaan ja sen jälkeen alettiin kta ryhmien töitä yhdeksi kknaisuudeksi. Vuden 2014 aluepäivät, työryhmien puheenjhtajien ja liitn timistn kanssa tehty yhteistyö phjusti ensimmäisen lunnsversin syntymisen. Lunnsversita käsitellään liitn vusikkuksessa, nettiversina palautemahdllisuuksineen, alueiden kkntumisissa sekä hallituksen ja timistn käsittelyssä ja viimein vusikkuksessa syksyllä Strategia perustuu yhteiseen työstöön ja keskusteluihin. Ratsastuksen valinnat sisältää mitattavat tavitteet ja keint niiden saavuttamiseksi. Mitattavia tavitteita n yhteensä kuusi neljällä eri alueella. Jkaisen tavitteen salta n kuvattu sekä mittari että seuranta. Sen jälkeen n kuvattu keskeisimmät keint jkaisen tavitteen saavuttamiseksi. Lpuksi n kuvattu tavitteita tukevat timintatavat jhtamisen, ppimisen ja innstamisen salta. J itse strategiaprsessi n perustunut uusiin tapihin tehdä yhdessä! Ratsastajainliitt n yhtä kuin jäsenistö, tallit ja seurat, alueet sekä liitn timist. Käsissäsi n nyt Kaviuralla -strategiatyön ensimmäinen lunns. Materiaalia mukataan saadun palautteen mukaisesti alkusyksyyn mennessä. Lunnsta vi kmmentida liitn vusikkuksen jälkeen nettisivujen kyselylinkin avulla. Strategiatyön ulkasu n vielä keskeneräinen. Urheilijan plulla menestykseen -sa-alue syntyy elkuun lppuun mennessä. Ratsastajainliitlla n parhaillaan käynnissä huippu-urheilun kehityshjelma, jssa hyödynnetään Urheilijan plku -työn tuttamaa tieta siitä, miten lajissa edetään menestykseen. Kehityshjelman kautta ludaan myös strategiset painpisteet tuleville vusille. 3

4 3. TAVOITTEEMME Tavitteet hjaavat visin, Ratsastus n merkittävä sumalainen urheilulaji, jta mahdllisimman mni vi harrastaa mien tavitteidensa mukaisesti, tteutumista. Mittaaminen auttaa ymmärtämään tavitteiden tteutumista ja säännöllisellä arviinnilla vidaan kehittää timintaa. Onnistumisten ja epännistumisten puimisen sijaan jhtamisessa pitää keskittyä siihen, mitä pittiin ja miten jatkssa timitaan paremmin. Sumessa n 1,3 miljna ihmistä, jtka vat kiinnstuneita lunnsta ja eläimistä sumalaista n kiinnstunut hevsista. Ratsastus kieht ja kiinnstaa, lajin pariin sukeltaa mnesti kk perhe. Lajin kehityksen ja susin varmistaminen n yhteisissä käsissämme. Miten varmistamme, että laji säilyy tulevaisuudessakin kiinnstavana? Miten saamme harrastajamäärät ja jäsenet kasvuun? Ptentiaalia n ainakin lemassa. TAVOITEALUE 1: YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS - YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Ratsastus n merkittävä sa sumalaista urheilua. Laji n mahdllinen jkaiselle kiinnstuneelle mien edellytystensä mukaisesti. Lajin vetvimaisuuden varmistaminen ja lsuhteisiin panstaminen n meidän tehtävämme. Hulehdimme, että yhteiskunta tukee ja arvstaa lajiamme ja tukee sitä myös taludellisesti. Tavitteet 2017: - Ratsastuksen arvstuksen nstaminen 10 parhaan urheilulajin jukkn (2012 ratsastus sijalla 20) mittari: Talustutkimuksen spnsrinti & urheilun arvmaailma - Harrastajamäärä jtain? (2010: harrastajaa, lähde: Kansallinen liikuntatutkimus) mittari:?? gallup - Yhteiskunnan (EU, valti, kunnat, muut) vusittainen satsaus ratsastukseen kasvaa xxx /% (nyt xxx?) mittari: satsaus/ /vusi vaikea mitata, mutta asia kannattaa selvittää syksyn aikana? TAVOITEALUE 2: RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN / RATSASTUSHEIMOMME KASVAA Ratsastusharrastuksen hukuttelevuus ilmenee lajin harrastajamäärien kautta: mitä kiinnstavampi laji, sitä enemmän harrastajia. Ratsastajainliitn timinta näkyy tyytyväisten jäsenten määränä. Mitä enemmän Ratsastajainliitlla n jäseniä, sitä merkittävämmin vimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekn ja lajin timintaedellytyksiin. Liitn timinnan laadukkuutta mitataan jäsenmäärällä. Lumme myös edellytyksiä tavitella mia päämääriämme kilpailijan plulla. Lumme matalan kynnyksen kilpailutimintaa kk elämänkaarella. 4

5 Tavitteet 2017: - Jäsenmäärä 2017: (2013: ) (nk tämä haastava tavite vai itsestäänselvyys?), jsta: lasten ja nurten (alle 18-vutiaat) määrän kasvu 15 20?%. yli 60 -vutiaita, kasvu 15%? Harrastekilpailijiden suus 20?% (2013: 10%) mittari: Ratsastajainliitn jäsentiedt julkistetaan kehittyvä tilanne liitn ktisivuilla TAVOITEALUE 3: RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN / RATSASTUSMAHDOLLISUUTEMME PARANEVAT Hulehdimme, että ratsastus n mahdllista ympäri Sumen. Tarjamme lähiliikuntapaikkja ja vaikutamme maankäyttöön sekä reitistöihin. Parannamme lajin lsuhteita, heimn viihtyvyyttä ja alan mahdllisuuksia. Tumme lajin laadukkuutta esille. Tavitteet 2017: - Ratsastusseurat kehittävät timintaansa: kartitetaan jäsenistön tyytyväisyyttä vusittain yli pulella seurista n timintaa hjaava timintalinja tai vastaava mittarit: tyytyväisyyskysely, sallistuminen seurakehittämiseen (xx kpl seurja) - SRL:n kriteerien mukaisten jäsentallien määrä 430? (2013: 325 tallia) jista: SRL:n Laatutalleja 20%. (2013: 5%) Laatutallien käsikirjaan ja seurjen timintaan liitetään urheilijan plku, Talent Prgram ja valmentajakulutus mittarit: Ratsastajainliitn seurakehittämisvalmennus, Ratsastajainliitn jäsentallitiedt julkistetaan kehittyvä tilanne liitn ktisivuilla TAVOITEALUE 4: KILPA- JA HUIPPU-URHEILU: (täydentyy kehittämishjelman kautta) - LUONNOS: Sumi kuuluu 10. parhaimman ratsastusmaan jukkn maailmassa Mittarit? 5

6 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS Kilpailu näkyvyydestä, arvstuksesta ja yhteiskunnan tuesta kiristyy. Mitä enemmän n arvstusta, sitä enemmän n timintaedellytyksiä. Ratsastuksella n mahdllisuuksia menestyä lajien ja harrastusten välisessä kilpailussa. Se edellyttää sisältöjen ja timintatapjen jatkuvaa kehittämistä. Yhteiskunta ja arvstus -kknaisuutta mitataan harrastajamäärillä, yhteiskunnan panstuksella ja lajien välisen arvstuksen muutksilla Viestintä ja markkininti Ratsastuksen pääviestit kskettavat kaikkia ratsastuksen parissa timivia ihmisiä. Viestinnässä määritellään pääviestit mitä haluamme viestiä ja laaditaan viestinnälle knkreettiset työkalut. Tteutus: Tteutetaan median ja sidsryhmien khtaamisia, hyödynnetään uusia viestintäkanavia sekä tehstetaan nykyisiä viestinnän keinja. Vahvistetaan kk hevsalan yhteistyötä viestinnässä ja markkininnissa. Markkininti n sa viestintää: tteutetaan kampanjita ja tutteita palvelemaan yhteistyökumppaneidemme tarpeita Yhteiset tapahtumat, kampanjat Suurtapahtumat vat ratsastukselle tärkeitä, niistä saadun julkisuuden arv n merkittävä. Tteutus: Liitt tuttaa ja tteuttaa suurtapahtumia (kuten Hevset Stadikalla), jista kk kansa puhuu ja jtka hämmästyttävät. Yhteiset tapahtumat näyttävät, että meitä n paljn. Liitt tu ratsastuksen ja hevsharrastuksen lähelle ihmisiä Päättäjäverkstt (valtakunnallinen, maakunta/kuntatas) Tteutus: Ktaan päättäjät säännöllisesti yhteen. 6

7 Vaikutetaan lainsäädäntöön, ministeriötyöhön, alueelliseen lbbaustyöhön, kuntauudistukseen (uudet kntaktit n lutava), aluetimintaan (kulutukset seurille ja talleille) ja seurjen yhteistyön vahvistamiseen. Ktaan hevsala yhteen ja vaikutetaan yhteistyössä ja yhdessä Sisäisen viestinnän uudelleenrganisinti Tteutus: Vähemmän massaviestintää, enemmän khdennettuja viestejä. Arviidaan nykyinen sisäinen viestintä ja uudistetaan se khderyhmäkhtaiseksi RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN Ratsastus spii kk elämänkaarelle. Kipinä hevsiin syntyy mnella j ennen kuluikää, kehittyy vusien myötä ja jatkuu elämän ruuhkavusien jälkeenkin. Ratsastus tarjaa hyvän liikuntamudn lisäksi yhteisön, jssa vi slmia elinikäisiä ystävyyksiä ja löytää samanhenkisiä ihmisiä. Ratsastus tarjaa heimuden, jhn haluaa kuulua ja situtua. Yhteenkuuluvuuden tunteen löytää niin hevsen kuin tallilla timivien ihmisten kanssa. Lajin menestys muiden lajien jukssa vaatii uusia avauksia. Tarvitsemme mukaamme kaikenikäiset ja lajin ainutlaatuisia kkemuksia n jaettava suurelle yleisölle. Ratsastusheimn kasvu haastaa kehittämään timintaa, varmistamaan hevstaitjen säilymisen ja eläinystävällisen timintatavan. Heimuden vetvimaisuus mitataan jäsenmäärän kasvulla. Haluamme mukaan lapset ja nuret, aikuiset ja ikääntyvät. Ratsastus n kk perheen harrastus ja kilpalaji Uusia tapja tehdä yhdessä KOKEILUKULTTUURI: Kkeillaan uusia ideita yhdessä seurjen ja tallien kanssa. Haetaan asiasta innstuneita käytännön tekijöitä ja tehdään npeita pienimutisia kkeiluja. Onnistumiset kerrtaan eteenpäin. 7

8 Kkeilemme esimerkiksi: Tumme esille ja jaettavaksi timivia käytäntöjä seurjen ja tallien yhteistyöstä. Kannustamme uusien ideiden kehittelyyn. Tarjamme yhteisiä khtaamisia, jissa ideat lähtevät liikkeelle. Alitamme nurisjhtajakulutuksen, jnka tavitteena n tarjta mnipulista timintaa ja vastuullisia tehtäviä lajin kaikissa ikävaiheissa. YHTEISTYÖ: Ratsastuksen elinvimaisuus varmistetaan yhdessä (ratsastajat, tallit, seurat, alueet, liitn timist). Rakennetaan yhteisiä prjekteja, kampanjita, uusia tapja tuda lajia esille suurelle yleisölle ja lähelle ihmistä. Yhdessä tekeminen edellyttää kykyä innstua, ppia ja petella uutta. Timimme hyvinä esimerkkeinä, krstamme ratsastusyhteisön ainutlaatuisuutta, yhdessä tekemisen kulttuuria ja hyvää fiilistä. OSAAMINEN: Osaamisen vahvistaminen: Liikunnan ja urheilun kenttä tarjaa jatkuvan ppimisen maailman. Yhdessä ja tisilta ppiminen: Verkstt mahdllistavat asiiden ppimisen. Seurissa ja lajeissa n erilaista saamista, jta kkeillaan ja jaetaan yhdessä. Yhteisten ratkaisujen etsiminen avaa usein yllättäviä yhteistyömahdllisuuksia. Asiantuntijuuden yhteiskäyttö, erilaisen saamisen yhdistäminen tu kaikille uusia ratkaisumalleja, esim. testien kehittäminen yhdessä kaikkien ei kannata tehdä samaa työtä Lapset ja nuret Tteutamme uusia palveluita ja tutteita suraan lapsille ja nurille ssiaalista mediaa hyödyntäen. Haemme ja kkamme yhteen talleja ja seurja suunnittelemaan ja tteuttamaan käytännön hankkeita. Lumme seurjen ja tallien kanssa yhteisiä tempauksia, ratsastuksen esittely- ja kkeilumahdllisuuksia. Varmistamme, että mahdllisimman mnessa seurassa ja tallissa sataan ttaa vastaan myös lasten vanhemmat. Rakennamme yhteisiä timinnanmutja. Panstamme ympäristön viihtyvyyteen. Varmistamme lasten ja nurten harrastamisen mahdllisuudet. Kilparatsastajan uraplku ja Talent Prgram n mahdllinen jkaiselle. Lumme sekä että -palveluita. Ratsastus n harrastuksena mahdllinen myös pjille. Nstamme timinnassamme esille hyviä esimerkkejä ja rlimalleja. Kannustamme leikkimielisyyteen sekä harrastus- että kilpailutiminnassa. 8

9 Ikääntyvien harrastaminen Tumme esille lajin mahdllisuudet kk elämänkaarella. Mahdllistamme mnipulisen heisliikunnan tarjamalla seurjen ja tallien käyttöön valmiita knsepteja ja kulutusmutja. Tteutamme kkeilujen avulla seurjen ja tallien kanssa uusia harrastamisen mutja ikääntyvälle väestölle. Humiimme yhdessä hevsen hyvinvinnin Jäsenyyden merkittävyys Vahvistamme maa heimkulttuuriamme, jhn kannattaa liittyä. Jäsenyys n kaikille kunnia-asia, jsta vi lla ylpeä! Tteutus: Tutamme uusia jäsenetuja. Lumme seurjen ja tallien kanssa knsepteja, miten saada ratsastava väki liittymään seuraan. Järjestämme vusittaisia jäsenkampanjita, yhteisiä tapahtumia ja kilpailuja. Pidämme yllä vurvaikutusta jäsenistön kanssa, järjestämme khtaamisia, mittaamme tyytyväisyyttä kyselyillä ja ideakilpailuilla. Seuraamme urheiluseurajäsenyyden kehitystä suhteessa muihin lajeihin. Teemme tarvittaessa muutksia jäsenlajeihin ja liittymistapihin. Lisäämme haasteellisia harrastuskilpailumahdllisuuksia kaikenikäisille Viestintä ja markkininti Yhteinen tapa timia edellyttää yhteistä ja yhtenäistä viestiä. Jkainen timii viestinviejänä yhteisössä. Tteutus: Lumme ratsastusheimlle yhteiset painpisteet (kk elämänkaari) ja timinnan periaatteet (Reilu Peli). Yhteisen prukan kautta yhteisten arvjen viestiminen, yhteinen viesti takaa myös lajin turvallisuuden, hevsten hyvinvinnin ja saamisen jakamisen. Panstamme ihmisen khtaamiseen. Viesti kulkee tehkkaammin yhteisen ideariihen ja ajatuspnnistelun tulksena. Järjestämme uusia, yllättäviäkin khtaamisia. Kerrmme kuulumisia keskeneräisistäkin asiista ja tamme mukaan yhteiseen tekemiseen j alkuvaiheista lähtien. Hyödynnämme uusia viestintäkanavia - ja keinja. 9

10 4.3. RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN Ratsastusmahdllisuuksien kehittäminen tapahtuu yhdessä seurjen ja tallien kanssa. Se tarkittaa lsuhteiden, laadun, turvallisuuden, saamisen ja yhteistyön vahvistamista. Seurjen ja tallien timivaa yhteistyötä tudaan esille yhteisillä prjekteilla ja timivalla arjella. Ratsastusmahdllisuuksien kehittäminen mitataan seurjen timinnan sujuvuudella, seuratiminnan jhdnmukaisella kehittämisellä, jäsentallien määrällä ja laadulla. Seurjen ja tallien yhteistyö timii myös yli laji- ja aluerajjen Seurakehittäminen, tallien laatuvaatimukset Yhdessä kkeilemalla ja tekemällä ludaan uusia tapja timia. Seuratiminta lu ratsastusheimlle jalansijan ja mahdllisuuksia tteuttaa itseään mnenlaisissa tehtävissä. Seurjen ja tallien timiva yhteisel edellyttää yhteisten pelisääntöjen lumista sekä mlempien timintjen jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen rli krstuu, lajin hukuttelevuus varmistetaan sittamalla, että timinnt vat laadukkaita ja ajan hengen mukaisia. Lumme mnipulisia mahdllisuuksia harrastuksen plulla, aina kuntliikunnasta kilpailemiseen. Tteutus: Seurakehittämisvalmennuksen lisääminen Seurakehittäjien vusittainen kuluttaminen Liitn jäsenyys hukuttelee, se ketaan hyödylliseksi ja se tukee yrittäjyyttä ja menestymistä alalla. Jäsenseurjen ja -tallien tyytyväisyyskyselyt. Laatutalliauditintien määrän kasvattaminen vusitaslla ja niiden systemaattinen seuranta. Laatutallien etujen parantaminen: Laatutallikampanjat ja -teemat. Kuuntelemme asiakasta ja hyödynnämme saamamme palautteet timinnassamme Osaaminen ja kulutus Seurakulutukset ja yhteiset hankkeet. Seurakehittämisvalmennukset ja -verkstt. Systemaattinen, pidemmän tähtäimen timinnan kehittäminen. Asiakaspalvelun kehittäminen ja markkininti. Lumme tallien ja seurjen kanssa yhteisiä, uusia palveluita eri khderyhmille. Seuran ja tallin yhteistä viestintää tehstetaan. 10

11 Nykyajan ilmiöiden seuranta (asiakaskunnan tiveet ja tavat staa ) ja timintjen pilkkminen tutteiksi. Seuratiminnan selkeämpi yhdistäminen saksi palveluita Yrittäjyys Lumme aktiivisen ja timivan yrittäjäverkstn ja järjestämme vusittaisia kulutuksia. Tteutus: Yrittäjyyden tukeminen lainsäädäntötyöhön vaikuttamalla, kulutuksella sekä yhteisillä tapahtumilla ja khtaamisilla. Business-ajattelun ja naisyrittäjyyden esille nstaminen. Tallipalveluiden kehittäminen ja mnipulistaminen. Panstamme hevsalan ja kk urheilumaailman yrittäjyyden yhteistyöhön, sallistumme yhteiseen tekemiseen Olsuhdetyö Lajin lsuhteisiin vaikuttaminen, byrkratian ja yrittäjyyden helpttaminen. Kk hevsalan kehitykseen vaikuttaminen yhteisesti. Aktiivisuus suhteessa päättäjiin ja muihin rganisaatiihin. Varmistamme, että ratsastus n lajina tunnettu jka kunnassa ja että sitä n mahdllista harrastaa lähellä. Lumme seurjen ja tallien kanssa lajin tunnettuutta. Nstamme esille lajin fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista terveyttä edistäviä näkökulmia. Ratsastus tarjaa kuntutusta, lepa ja mielenhallintaa mnen eri timintamudn kautta Ratsastus ja lunt Lunnssa ja viheralueilla leskelulla n merkittäviä hyvinvintiin ja terveyteen liittyviä vaikutuksia. Lunnssa liikkumalla khllaan leva verenpaine, syke ja lihasjännitys alenevat. Vastustuskykyä parantavien valkslujen määrä veressä nusee, ja stressihrmni krtislin määrä vähenee. Myös luntkuvien katselulla n rentuttavia vaikutuksia. Hevsen kanssa elämykset lunnssa vain krstuvat. Sumessa n vimassa perinteinen jkamiehenikeus, jka tarjaa mahdllisuuden liikkua vapaasti lunnssa ja hyödyntää sen antimia. Ratsastaminen lunnssa kuuluu jkamiehenikeuksiin. Hevsella liikkumisesta aiheutuu myös ympäristön kulumista. Siksi hevsihmisten täytyy sittaa varvaisuutta, harkintaa ja vastuuta jkamiehenikeuden käytössä sekä ylläpitää keskustelua ja yhteistyötä maanmistajien ja luntihmisten kanssa. 11

12 Tteutus: Tteutamme tiedtuskampanjan, jssa parannetaan ratsastusväen lunt-saamista ja sen hyödyntämistä tallien, seurjen ja yksityisratsastajien timinnassa. Tumme esille tietiskuja ympäristöministeriön ppaasta Jkamiehen ikeudet ja timiminen tisen alueella. Hulehditaan, ettei ratsastuksen jkamiehenikeutta rajiteta. Tumme esille lajin mninaisuutta suhteessa luntmaisemaan. Mnipulistamme elämysmatkailua lajin parissa. Ludaan seurjen ja tallien kanssa knsepteja maast- ja vaellusmatkailulle, jnka avulla lajin pariin saadaan myös uusia innkkaita harrastajia Viestintä ja markkininti Viestintää ja markkinintia vahvistetaan lajin tempauksilla ja yhteisillä hankkeilla. Ratsastustunti sisältää mahdllisuuden kkea hevsenhita, seuratiminnan yhteisöllisyyttä, talliympäristöä ja etikettiä. Tteutus: Ratsastusheimjen hukuttelevuuden esille tuminen, tehdään yhdessä, palkitaan ja kiitetään vapaaehtisuudesta. Yhteiset viestintäkampanjat seurjen ja tallien kanssa, teemavudet selkeämmin saksi käytännön timintaa. Seurjen ja tallien yhteiset Nuse Ratsaille -tapahtumat ja valtakunnalliset lajiin tutustumispäivät. Hyvien knseptien jakaminen URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN Syntyy huippu-urheilun kehityshjelman kautta Alustava lunns Menestys Kv-arvkisamenestyksen parantaminen Panstus jukkuekilpailuihin Phjismainen vertailu 12

13 Osaaminen Organisaatin timintakyvyn ja -tehn kehittäminen, laadukas ktimainen kilpailujärjestelmä Kulutus- ja valmennusjärjestelmän tasn nst Parhaan kv-saamisen hakeminen Arvstus Kiinnstavuuden lisääminen ktimaassa ja kansainvälisesti Krkeat eettiset vaatimukset timinnalle Huippuratsastuksen rahituksen ja resursinnin nst Laadukas uraplku Lasten ja nurten määrän lisääminen Hukuttelevan kilpaurheilijan plun lemassal Talent-hjelma timii ja nstaa valmennuksen laatua Lajin kilpailutiminta sallistaa ja kiinnstaa kaikkia lajissa kilpailevia Viestintä ja markkininti 5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAVAT Kaviuralla - Ratsastuksen valintjen saavuttamiseksi esitetyt timenpiteet eivät yksin riitä. Tarvitaan timintatapjen muutksia jhtamiseen, ppimiseen ja innstamiseen Jhtaminen Strategian siirtäminen käytäntöön, ihmisten arkeen tapahtuu uudistuvan jhtamisen avulla. Hyvä hallint, Sumen Ratsastajainliitt rganisaatina valmistunut hjeist hyvästä hallinnsta tteutuu käytännössä kaikilla tasilla. Tteutus: Sen tteutumisesta vastaa liitn hallitus. Khtaamisen merkitys, kuunteleminen ja kuuleminen: bttm up -timintamalli Tteutus: 13

14 Liitt ja alueet järjestävät ratsastusväen khtaamisia. Ne valmistellaan hyvin ja varmistetaan se, että keskustelujen viestit tavittavat päättäjät. Kehittämis- ja suunnittelutyö tehdään yhdessä käytännön timijiden kanssa ei vain liitn timistssa. Verkstjhtaminen - Maailma mudstuu yhä enemmän verkstista (alueet, seurat, tallit, lajit, rdut). Tteutus: Vahvistetaan verkstjhtamisen saamista sekä liitn että alueiden timijiden keskuudessa. Luttamus, esimerkillisyys - Kaikki ratsastuksen parissa timivat ihmiset vat esimerkkejä ja saltaan kasvattamassa luttamusta. Olemme ylpeitä lajimme erikispiirteistä. Tteutus: Alitamme yhteisen siistimistalkn, käyttäydymme hyvin, pukeudumme asianmukaisesti ja kunniitamme tista ihmistä seuratiminnassa, kilpailupaikilla, talleilla, yhteisissä tilaisuuksissa. Lumme psitiivisia esimerkkejä ja esikuvia ja nstamme hyviä tarinita esille liitn viestintäkanavissa. Kiitä kaveria tumme tisesta ja lajista psitiivisia kmmentteja esille. Jaamme hyvää fiilistä keskustelupalstilla ja muissa viestimissä. Mnipulinen saaminen - Hyvä jhtaminen edellyttää eri sa-alueiden (henkilöstö-, strategia-, talus-, prsessi- ja hallintjhtamista) nykyistä parempaa saamista. Tteutus: Nurten jhtamiskulutuksen kkeilu 2015 Tavitteena 1000? ratsastusvaikuttajan läpikäymä jhtamisen täydennyskulutus alkaen vunna 2015? (ratsastajan jhtamisajkrtti) 5.2. Oppiminen Kaikessa timinnassa ppiminen n tärkeä sa ihmisten arkea. Oppiminen n tämän strategian tteutumisen kannalta keskeinen tekijä. Oppimisessa kannattaa lla sekä nöyrä että rhkea: nöyrä tisilta ppimiseen ja man ppimistarpeen tunnistamiseen sekä rhkea kkeilemaan uusia ppimisen alueita sekä keinja. Oppimista vahvistetaan seuraavilla keinilla: Yhteistyö eri saajien kanssa - Kehittämistyössä varmistetaan erilaisten saajien mukanal myös yli laji-, timiala- ja hallintrajjen. - Arvstetaan erilaisuutta siitä syntyy jtain uutta. - Ludaan uusia tilaisuuksia, jssa vidaan yhdistää erilaista saamista. 14

15 Kkeilukulttuurin vahvistaminen - Kkeilukulttuuri n idean kehittämistä käytännön tekemisen, nnistumisten ja epännistumisten kautta. Oleellinen sa kkeilua n ppiminen. Se edellyttää kkeilun timivuuden - nnistumisen ja epännistumisen arviintia samalla, kun kkeilu n käynnissä. Krjausliikkeiden jälkeen kkeilut synnyttävät uuden timintamallin, jka jää elämään ja kasvamaan. - Kkeilut vivat lla hyvin erilaisia: Se vi lla lyhytkestinen, vain yhden vurkauden aikana tapahtuva tai pitkäkestinen, muutaman kuukauden mittainen. Kkeilu vi lla pienimutinen tai vaikutuksiltaan laaja paikallinen tai valtakunnallinen kkeilu. Kulutus - Kulutus n edelleen hyvä kein vahvistaa ppimista. Hulehditaan, että jka sektrilla tteutetaan vusittaiset kulutussuunnitelmat käytännössä Innstaminen Innstaminen innstaa. Innstus lu ratsastusharrastukseen ja -urheiluun uutta energiaa. Miksei innstus visi lla kk ratsastusheimn tunnusmerkki? Jkainen vi kysyä itseltään: Mitkä vat minun innstukseni esteet? Miten vin purkaa niitä esteitä? Miten vi auttaa muita innstumaan? Innstaminen ei vi lla erillinen timenpide vaan se sisältyy kaikkeen tekemiseen. Ratsastajainliitt alittaa vunna 2015 käytännön, jssa haastetaan ihmisiä innstamaan tisiaan. Se kskettaa kaikkia ratsastuksessa mukana levia: lupaus innstaa ja kannustaa, palkitaan parhaita ideita, kerätään innstamiskeinja kaikkien nähtäväksi, timitaan esimerkkinä muille lajeille. 15

16 Liite 1 (täydennetään alkusyksyn 2014 aikana) STRATEGIAN TOTEUTUMISEKSI Kaviuralla -painpisteet vaikuttavat liitn rganisaatin, vastuualueisiin sekä resurssitarpeisiin ja niiden painpisteisiin (eurt, ihmiset). Muutkset näissä näkyvät knkreettisesti tulevissa timinta- ja talussuunnitelmissa. Tämä suus siis valmistellaan alkusyksyn aikana. Liite 2 MUUTOSTRENDIT Valn ennakintityön yhteydessä n kuvattu muutksen trendejä: megatrendejä, trendejä, heikkja signaaleja sekä viilejä krtteja. Näihin trendeihin ja Tulevaisuusnavigaattriin vi tutustua sitteessa ennainti.val.fi. Alla levaan listaan n kttu yleisiä muutstrendejä, jilla n merkitystä timintatapjen muutksessa ja siten myös kkeilukulttuurin lumisessa: Keskitetystä hajautettuun - hierarkiista verkstihin - Ylhäältä alas -jhtaminen ei useinkaan enää tuta tulksia. Tarvitaan jhtamista, jka n lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan. Heidän kkemuksistaan nusevat uudet ideat ja ne tteutuvat usein erilaisissa verkstissa. Ohjaamisesta itsehjautuvuuteen - käskemisestä innstamiseen - Ihmiset vat itsehjautuvia siihen meidän kulutuksemmekin tähtää. Innstus lähtee ihmisestä itsestään. Ihmisen innstus n ratkaiseva energialähde parempiin tulksiin. Hallinninnista jakamiseen - mistamisesta avimuuteen - Nykyteknlgia mahdllistaa asiiden jakamisen ja avimen käsittelyn. Ne taas takaavat sen, että kaikki ideat saavat näkyvyyttä ja ideat kasvavat. Avimuus n myös luttamuksen takuukrtti. Järjestelmistä timintakulttuuriin - siilista eksysteemeihin - Yhteistyö edellyttää uusia rakenteita ja siiljen purkamista. Eksysteemissä perinteisiä raja-aitja ei le ja siksi yhteinen tekeminen n helppa. Tuttajalähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen - tuttajan prsesseista asiakkaan prsesseihin - Kkeillaan ja parannetaan asiita käytännön timijiden kanssa. Heillä n paras saaminen ja näkemys. Yleisestä henkilökhtaiseen - massatutteesta räätälöityyn - Jkainen kkeilu n manlaisensa. Yleisiä timintaperiaatteita n, mutta niitä n svellettava kussakin tapauksessa. 16

17 Objektista subjektiksi - hallintalamaisesta man elämän design iin - Käytännön tekijät esiin ratkaisemaan asiat. Jäykistä strategiista dynaamiseen ennakintiin. - Maailma muuttuu npeasti. Hidas strategiaprsessi n valmis sillin kun itse ratkaistava asia n j vanhentunut. Suunta pitää lla, mutta ketteryys ratkaisee. Jk tai -ajasta sekä että -aikaan - Maailma n muuttunut hyvin kmpleksiseksi. Yhden ttuuden sijaan n useita ttuuksia ja niistäkin vidaan valita. Usein valinta n sekä että. 17

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Omalle huipulle yhteispelillä Js tutustut menestyvään

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä L iikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunnan teemaryhmä 2.6.2016 L iikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Esittäytymiset, kuulumisten vaiht & kertaus teemaryhmän timinnasta Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lisää

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

16.4.2015 Kantokasken koulu

16.4.2015 Kantokasken koulu 16.4.2015 Kantkasken kulu Yleistä Kuullaan seuran timinnasta Keskustellaan lasten urheilun perusteista Svitaan yhdessä ryhmän / jukkueen Pelisäännöistä Nuristiminta 2015 Tavitteena tarjta iästä, taittassta

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot