5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN"

Transkriptio

1 KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä ja markkininti Yhteiset tapahtumat, kampanjat Päättäjäverkstt (valtakunnallinen, maakunta/kuntatas) Sisäisen viestinnän uudelleenrganisinti - RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN / RATSASTUSHEIMOMME KASVAA Uudet tavat tehdä Lapset ja nuret Jäsenyyden merkittävyys Viestintä ja markkininti - RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN / RATSASTUSMAHDOLLISUUTEMME PARANEVAT: Seurakehittäminen, tallien laatuvaatimukset Osaaminen ja kulutus Yrittäjyys Olsuhdetyö Ratsastus ja lunt Viestintä ja markkininti - URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN Menestys Osaaminen Arvstus Laadukas uraplku Viestintä ja markkininti 5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN Liite 1 RESURSSIT STRATEGIAN TOTEUTUMISEKSI Liite 2 MUUTOSTRENDIT 1

2 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS Kun ihminen hyppää hevsen selkään, hän n itseään paremmassa seurassa Jkainen, jka n kkenut yhteyden hevsen kanssa, n aistinut levansa sa suurempaa. Ihmisen ja hevsen välistä hiljaista läsnäla ei vi sanilla tai määrillä mitata. Vurvaikutus syntyy yhteisestä ajatuksesta, ksketuksesta, tunteesta. Ajantaju kataa, kaikki ympärillä leva hiljentyy. Ratsastus tarjaa ihmiselle elävän harrastuksen, arjesta ja kiireestä irrttavan elämätavan, jhn sukeltaa vusien myötä aina vain syvemmälle. Tallikulttuuri tarjaa parhaimmillaan ihmisen kk elämää tukevan yhteisön, jka tu vaihtelua muun maailman hektisyyteen ja kiireeseen. Ratsastaminen lunnssa rauhittaa tutkitusti sekä kehn että mielen. Ratsastus n innstava, inthiminen, elämyksiä tuttava, liikunnallinen ja urheilullinen harrastus, jka antaa sisältöä elämään, lisää hyvinvintia ja kasvattaa vastuullisuuteen. Ratsastus avaa harrastajilleen mahdllisuuksia huipulle. Sumalainen myös menestyy. Ratsastus n haastava tait- ja urheilulaji ja arvstettua huippu-urheilua. Kilpalajina ratsastus n tasa-arvinen sukupulten ja eri-ikäisten kesken, ratsastaja vi kilpailla menestyksekkäästi läpi elämän. Mikä n lajin suuren susin taustalla? Suurissa tarinissa nusee esiin ihminen ja hevnen. Ratsastus n suurten elämysten kilpalaji, jssa krstuu itsensä vittaminen, kärsivällisyys ja sisäinen vahvuus. Harrastuksena ratsastus n mnipulinen ja vauhdikas elämäntapalaji. Ratsastus tarjaa jatkuvan kehityksen ja ppimisen mahdllisuuden. Ainutlaatuinen vurpuhelu hevsen kanssa tarjaa elämyksiä kk elämäksi. Ratsastuksen ja hevsen merkittävä rli yhteiskunnassamme n tunnettu ja tunnustettu. Hevsen hyvinvinti n lajissa kaikkien sydämenasia. Lajin kehityksen varmistaminen ja elinvimaisuuden turvaaminen n meidän yhteisissä käsissä. Kyky timia ajassa ja kehityksen edelläkävijänä vaatii muutsta myös missa timintatavissamme, tavassamme tehdä yhdessä ja yhteisten arvjen ja periaatteiden phjalta, kulkea yhteisellä kaviuralla. Kaiken perustana n ainutlaatuinen kumppanuus. 2

3 2. KAVIOURAN SYNTY Kaviuralla - Ratsastuksen valinnat n jatka ratsastuksen Jhtavat ajatukset -strategialle. Arvt: Ihminen, hevsen hyvinvinti ja lunnn kunniittaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä visi: Ratsastus n merkittävä sumalainen urheilulaji, jta mahdllisimman mni vi harrastaa mien tavitteidensa mukaisesti - vat edelleen kaiken lähtökhtana. Timintaympäristömme muuttuu npeasti. Liitteessä 2. Yleisiä muutstrendejä n kuvattu, mitä n dtettavissa. Maailmasta n tullut hyvin kmpleksinen. Yhden ttuuden sijaan n useita ttuuksia ja niistäkin vidaan valita. Usein valinta n sekä - että. Se edellyttää yhä enenevässä määrin verkstitumista ja ennen kaikkea yhteistyötä krstavia timintatapja. Niiden merkitys krstuu tässä strategiassa. Ratsastuksen valinnat perustuu useaan työvaiheeseen. Ensin neljä erillistä ryhmää viestintä, kilpailutiminta, harrastetiminta ja huippu-urheilu rakensivat maa kknaisuuttaan ja sen jälkeen alettiin kta ryhmien töitä yhdeksi kknaisuudeksi. Vuden 2014 aluepäivät, työryhmien puheenjhtajien ja liitn timistn kanssa tehty yhteistyö phjusti ensimmäisen lunnsversin syntymisen. Lunnsversita käsitellään liitn vusikkuksessa, nettiversina palautemahdllisuuksineen, alueiden kkntumisissa sekä hallituksen ja timistn käsittelyssä ja viimein vusikkuksessa syksyllä Strategia perustuu yhteiseen työstöön ja keskusteluihin. Ratsastuksen valinnat sisältää mitattavat tavitteet ja keint niiden saavuttamiseksi. Mitattavia tavitteita n yhteensä kuusi neljällä eri alueella. Jkaisen tavitteen salta n kuvattu sekä mittari että seuranta. Sen jälkeen n kuvattu keskeisimmät keint jkaisen tavitteen saavuttamiseksi. Lpuksi n kuvattu tavitteita tukevat timintatavat jhtamisen, ppimisen ja innstamisen salta. J itse strategiaprsessi n perustunut uusiin tapihin tehdä yhdessä! Ratsastajainliitt n yhtä kuin jäsenistö, tallit ja seurat, alueet sekä liitn timist. Käsissäsi n nyt Kaviuralla -strategiatyön ensimmäinen lunns. Materiaalia mukataan saadun palautteen mukaisesti alkusyksyyn mennessä. Lunnsta vi kmmentida liitn vusikkuksen jälkeen nettisivujen kyselylinkin avulla. Strategiatyön ulkasu n vielä keskeneräinen. Urheilijan plulla menestykseen -sa-alue syntyy elkuun lppuun mennessä. Ratsastajainliitlla n parhaillaan käynnissä huippu-urheilun kehityshjelma, jssa hyödynnetään Urheilijan plku -työn tuttamaa tieta siitä, miten lajissa edetään menestykseen. Kehityshjelman kautta ludaan myös strategiset painpisteet tuleville vusille. 3

4 3. TAVOITTEEMME Tavitteet hjaavat visin, Ratsastus n merkittävä sumalainen urheilulaji, jta mahdllisimman mni vi harrastaa mien tavitteidensa mukaisesti, tteutumista. Mittaaminen auttaa ymmärtämään tavitteiden tteutumista ja säännöllisellä arviinnilla vidaan kehittää timintaa. Onnistumisten ja epännistumisten puimisen sijaan jhtamisessa pitää keskittyä siihen, mitä pittiin ja miten jatkssa timitaan paremmin. Sumessa n 1,3 miljna ihmistä, jtka vat kiinnstuneita lunnsta ja eläimistä sumalaista n kiinnstunut hevsista. Ratsastus kieht ja kiinnstaa, lajin pariin sukeltaa mnesti kk perhe. Lajin kehityksen ja susin varmistaminen n yhteisissä käsissämme. Miten varmistamme, että laji säilyy tulevaisuudessakin kiinnstavana? Miten saamme harrastajamäärät ja jäsenet kasvuun? Ptentiaalia n ainakin lemassa. TAVOITEALUE 1: YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS - YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Ratsastus n merkittävä sa sumalaista urheilua. Laji n mahdllinen jkaiselle kiinnstuneelle mien edellytystensä mukaisesti. Lajin vetvimaisuuden varmistaminen ja lsuhteisiin panstaminen n meidän tehtävämme. Hulehdimme, että yhteiskunta tukee ja arvstaa lajiamme ja tukee sitä myös taludellisesti. Tavitteet 2017: - Ratsastuksen arvstuksen nstaminen 10 parhaan urheilulajin jukkn (2012 ratsastus sijalla 20) mittari: Talustutkimuksen spnsrinti & urheilun arvmaailma - Harrastajamäärä jtain? (2010: harrastajaa, lähde: Kansallinen liikuntatutkimus) mittari:?? gallup - Yhteiskunnan (EU, valti, kunnat, muut) vusittainen satsaus ratsastukseen kasvaa xxx /% (nyt xxx?) mittari: satsaus/ /vusi vaikea mitata, mutta asia kannattaa selvittää syksyn aikana? TAVOITEALUE 2: RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN / RATSASTUSHEIMOMME KASVAA Ratsastusharrastuksen hukuttelevuus ilmenee lajin harrastajamäärien kautta: mitä kiinnstavampi laji, sitä enemmän harrastajia. Ratsastajainliitn timinta näkyy tyytyväisten jäsenten määränä. Mitä enemmän Ratsastajainliitlla n jäseniä, sitä merkittävämmin vimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekn ja lajin timintaedellytyksiin. Liitn timinnan laadukkuutta mitataan jäsenmäärällä. Lumme myös edellytyksiä tavitella mia päämääriämme kilpailijan plulla. Lumme matalan kynnyksen kilpailutimintaa kk elämänkaarella. 4

5 Tavitteet 2017: - Jäsenmäärä 2017: (2013: ) (nk tämä haastava tavite vai itsestäänselvyys?), jsta: lasten ja nurten (alle 18-vutiaat) määrän kasvu 15 20?%. yli 60 -vutiaita, kasvu 15%? Harrastekilpailijiden suus 20?% (2013: 10%) mittari: Ratsastajainliitn jäsentiedt julkistetaan kehittyvä tilanne liitn ktisivuilla TAVOITEALUE 3: RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN / RATSASTUSMAHDOLLISUUTEMME PARANEVAT Hulehdimme, että ratsastus n mahdllista ympäri Sumen. Tarjamme lähiliikuntapaikkja ja vaikutamme maankäyttöön sekä reitistöihin. Parannamme lajin lsuhteita, heimn viihtyvyyttä ja alan mahdllisuuksia. Tumme lajin laadukkuutta esille. Tavitteet 2017: - Ratsastusseurat kehittävät timintaansa: kartitetaan jäsenistön tyytyväisyyttä vusittain yli pulella seurista n timintaa hjaava timintalinja tai vastaava mittarit: tyytyväisyyskysely, sallistuminen seurakehittämiseen (xx kpl seurja) - SRL:n kriteerien mukaisten jäsentallien määrä 430? (2013: 325 tallia) jista: SRL:n Laatutalleja 20%. (2013: 5%) Laatutallien käsikirjaan ja seurjen timintaan liitetään urheilijan plku, Talent Prgram ja valmentajakulutus mittarit: Ratsastajainliitn seurakehittämisvalmennus, Ratsastajainliitn jäsentallitiedt julkistetaan kehittyvä tilanne liitn ktisivuilla TAVOITEALUE 4: KILPA- JA HUIPPU-URHEILU: (täydentyy kehittämishjelman kautta) - LUONNOS: Sumi kuuluu 10. parhaimman ratsastusmaan jukkn maailmassa Mittarit? 5

6 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS Kilpailu näkyvyydestä, arvstuksesta ja yhteiskunnan tuesta kiristyy. Mitä enemmän n arvstusta, sitä enemmän n timintaedellytyksiä. Ratsastuksella n mahdllisuuksia menestyä lajien ja harrastusten välisessä kilpailussa. Se edellyttää sisältöjen ja timintatapjen jatkuvaa kehittämistä. Yhteiskunta ja arvstus -kknaisuutta mitataan harrastajamäärillä, yhteiskunnan panstuksella ja lajien välisen arvstuksen muutksilla Viestintä ja markkininti Ratsastuksen pääviestit kskettavat kaikkia ratsastuksen parissa timivia ihmisiä. Viestinnässä määritellään pääviestit mitä haluamme viestiä ja laaditaan viestinnälle knkreettiset työkalut. Tteutus: Tteutetaan median ja sidsryhmien khtaamisia, hyödynnetään uusia viestintäkanavia sekä tehstetaan nykyisiä viestinnän keinja. Vahvistetaan kk hevsalan yhteistyötä viestinnässä ja markkininnissa. Markkininti n sa viestintää: tteutetaan kampanjita ja tutteita palvelemaan yhteistyökumppaneidemme tarpeita Yhteiset tapahtumat, kampanjat Suurtapahtumat vat ratsastukselle tärkeitä, niistä saadun julkisuuden arv n merkittävä. Tteutus: Liitt tuttaa ja tteuttaa suurtapahtumia (kuten Hevset Stadikalla), jista kk kansa puhuu ja jtka hämmästyttävät. Yhteiset tapahtumat näyttävät, että meitä n paljn. Liitt tu ratsastuksen ja hevsharrastuksen lähelle ihmisiä Päättäjäverkstt (valtakunnallinen, maakunta/kuntatas) Tteutus: Ktaan päättäjät säännöllisesti yhteen. 6

7 Vaikutetaan lainsäädäntöön, ministeriötyöhön, alueelliseen lbbaustyöhön, kuntauudistukseen (uudet kntaktit n lutava), aluetimintaan (kulutukset seurille ja talleille) ja seurjen yhteistyön vahvistamiseen. Ktaan hevsala yhteen ja vaikutetaan yhteistyössä ja yhdessä Sisäisen viestinnän uudelleenrganisinti Tteutus: Vähemmän massaviestintää, enemmän khdennettuja viestejä. Arviidaan nykyinen sisäinen viestintä ja uudistetaan se khderyhmäkhtaiseksi RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN Ratsastus spii kk elämänkaarelle. Kipinä hevsiin syntyy mnella j ennen kuluikää, kehittyy vusien myötä ja jatkuu elämän ruuhkavusien jälkeenkin. Ratsastus tarjaa hyvän liikuntamudn lisäksi yhteisön, jssa vi slmia elinikäisiä ystävyyksiä ja löytää samanhenkisiä ihmisiä. Ratsastus tarjaa heimuden, jhn haluaa kuulua ja situtua. Yhteenkuuluvuuden tunteen löytää niin hevsen kuin tallilla timivien ihmisten kanssa. Lajin menestys muiden lajien jukssa vaatii uusia avauksia. Tarvitsemme mukaamme kaikenikäiset ja lajin ainutlaatuisia kkemuksia n jaettava suurelle yleisölle. Ratsastusheimn kasvu haastaa kehittämään timintaa, varmistamaan hevstaitjen säilymisen ja eläinystävällisen timintatavan. Heimuden vetvimaisuus mitataan jäsenmäärän kasvulla. Haluamme mukaan lapset ja nuret, aikuiset ja ikääntyvät. Ratsastus n kk perheen harrastus ja kilpalaji Uusia tapja tehdä yhdessä KOKEILUKULTTUURI: Kkeillaan uusia ideita yhdessä seurjen ja tallien kanssa. Haetaan asiasta innstuneita käytännön tekijöitä ja tehdään npeita pienimutisia kkeiluja. Onnistumiset kerrtaan eteenpäin. 7

8 Kkeilemme esimerkiksi: Tumme esille ja jaettavaksi timivia käytäntöjä seurjen ja tallien yhteistyöstä. Kannustamme uusien ideiden kehittelyyn. Tarjamme yhteisiä khtaamisia, jissa ideat lähtevät liikkeelle. Alitamme nurisjhtajakulutuksen, jnka tavitteena n tarjta mnipulista timintaa ja vastuullisia tehtäviä lajin kaikissa ikävaiheissa. YHTEISTYÖ: Ratsastuksen elinvimaisuus varmistetaan yhdessä (ratsastajat, tallit, seurat, alueet, liitn timist). Rakennetaan yhteisiä prjekteja, kampanjita, uusia tapja tuda lajia esille suurelle yleisölle ja lähelle ihmistä. Yhdessä tekeminen edellyttää kykyä innstua, ppia ja petella uutta. Timimme hyvinä esimerkkeinä, krstamme ratsastusyhteisön ainutlaatuisuutta, yhdessä tekemisen kulttuuria ja hyvää fiilistä. OSAAMINEN: Osaamisen vahvistaminen: Liikunnan ja urheilun kenttä tarjaa jatkuvan ppimisen maailman. Yhdessä ja tisilta ppiminen: Verkstt mahdllistavat asiiden ppimisen. Seurissa ja lajeissa n erilaista saamista, jta kkeillaan ja jaetaan yhdessä. Yhteisten ratkaisujen etsiminen avaa usein yllättäviä yhteistyömahdllisuuksia. Asiantuntijuuden yhteiskäyttö, erilaisen saamisen yhdistäminen tu kaikille uusia ratkaisumalleja, esim. testien kehittäminen yhdessä kaikkien ei kannata tehdä samaa työtä Lapset ja nuret Tteutamme uusia palveluita ja tutteita suraan lapsille ja nurille ssiaalista mediaa hyödyntäen. Haemme ja kkamme yhteen talleja ja seurja suunnittelemaan ja tteuttamaan käytännön hankkeita. Lumme seurjen ja tallien kanssa yhteisiä tempauksia, ratsastuksen esittely- ja kkeilumahdllisuuksia. Varmistamme, että mahdllisimman mnessa seurassa ja tallissa sataan ttaa vastaan myös lasten vanhemmat. Rakennamme yhteisiä timinnanmutja. Panstamme ympäristön viihtyvyyteen. Varmistamme lasten ja nurten harrastamisen mahdllisuudet. Kilparatsastajan uraplku ja Talent Prgram n mahdllinen jkaiselle. Lumme sekä että -palveluita. Ratsastus n harrastuksena mahdllinen myös pjille. Nstamme timinnassamme esille hyviä esimerkkejä ja rlimalleja. Kannustamme leikkimielisyyteen sekä harrastus- että kilpailutiminnassa. 8

9 Ikääntyvien harrastaminen Tumme esille lajin mahdllisuudet kk elämänkaarella. Mahdllistamme mnipulisen heisliikunnan tarjamalla seurjen ja tallien käyttöön valmiita knsepteja ja kulutusmutja. Tteutamme kkeilujen avulla seurjen ja tallien kanssa uusia harrastamisen mutja ikääntyvälle väestölle. Humiimme yhdessä hevsen hyvinvinnin Jäsenyyden merkittävyys Vahvistamme maa heimkulttuuriamme, jhn kannattaa liittyä. Jäsenyys n kaikille kunnia-asia, jsta vi lla ylpeä! Tteutus: Tutamme uusia jäsenetuja. Lumme seurjen ja tallien kanssa knsepteja, miten saada ratsastava väki liittymään seuraan. Järjestämme vusittaisia jäsenkampanjita, yhteisiä tapahtumia ja kilpailuja. Pidämme yllä vurvaikutusta jäsenistön kanssa, järjestämme khtaamisia, mittaamme tyytyväisyyttä kyselyillä ja ideakilpailuilla. Seuraamme urheiluseurajäsenyyden kehitystä suhteessa muihin lajeihin. Teemme tarvittaessa muutksia jäsenlajeihin ja liittymistapihin. Lisäämme haasteellisia harrastuskilpailumahdllisuuksia kaikenikäisille Viestintä ja markkininti Yhteinen tapa timia edellyttää yhteistä ja yhtenäistä viestiä. Jkainen timii viestinviejänä yhteisössä. Tteutus: Lumme ratsastusheimlle yhteiset painpisteet (kk elämänkaari) ja timinnan periaatteet (Reilu Peli). Yhteisen prukan kautta yhteisten arvjen viestiminen, yhteinen viesti takaa myös lajin turvallisuuden, hevsten hyvinvinnin ja saamisen jakamisen. Panstamme ihmisen khtaamiseen. Viesti kulkee tehkkaammin yhteisen ideariihen ja ajatuspnnistelun tulksena. Järjestämme uusia, yllättäviäkin khtaamisia. Kerrmme kuulumisia keskeneräisistäkin asiista ja tamme mukaan yhteiseen tekemiseen j alkuvaiheista lähtien. Hyödynnämme uusia viestintäkanavia - ja keinja. 9

10 4.3. RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN Ratsastusmahdllisuuksien kehittäminen tapahtuu yhdessä seurjen ja tallien kanssa. Se tarkittaa lsuhteiden, laadun, turvallisuuden, saamisen ja yhteistyön vahvistamista. Seurjen ja tallien timivaa yhteistyötä tudaan esille yhteisillä prjekteilla ja timivalla arjella. Ratsastusmahdllisuuksien kehittäminen mitataan seurjen timinnan sujuvuudella, seuratiminnan jhdnmukaisella kehittämisellä, jäsentallien määrällä ja laadulla. Seurjen ja tallien yhteistyö timii myös yli laji- ja aluerajjen Seurakehittäminen, tallien laatuvaatimukset Yhdessä kkeilemalla ja tekemällä ludaan uusia tapja timia. Seuratiminta lu ratsastusheimlle jalansijan ja mahdllisuuksia tteuttaa itseään mnenlaisissa tehtävissä. Seurjen ja tallien timiva yhteisel edellyttää yhteisten pelisääntöjen lumista sekä mlempien timintjen jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen rli krstuu, lajin hukuttelevuus varmistetaan sittamalla, että timinnt vat laadukkaita ja ajan hengen mukaisia. Lumme mnipulisia mahdllisuuksia harrastuksen plulla, aina kuntliikunnasta kilpailemiseen. Tteutus: Seurakehittämisvalmennuksen lisääminen Seurakehittäjien vusittainen kuluttaminen Liitn jäsenyys hukuttelee, se ketaan hyödylliseksi ja se tukee yrittäjyyttä ja menestymistä alalla. Jäsenseurjen ja -tallien tyytyväisyyskyselyt. Laatutalliauditintien määrän kasvattaminen vusitaslla ja niiden systemaattinen seuranta. Laatutallien etujen parantaminen: Laatutallikampanjat ja -teemat. Kuuntelemme asiakasta ja hyödynnämme saamamme palautteet timinnassamme Osaaminen ja kulutus Seurakulutukset ja yhteiset hankkeet. Seurakehittämisvalmennukset ja -verkstt. Systemaattinen, pidemmän tähtäimen timinnan kehittäminen. Asiakaspalvelun kehittäminen ja markkininti. Lumme tallien ja seurjen kanssa yhteisiä, uusia palveluita eri khderyhmille. Seuran ja tallin yhteistä viestintää tehstetaan. 10

11 Nykyajan ilmiöiden seuranta (asiakaskunnan tiveet ja tavat staa ) ja timintjen pilkkminen tutteiksi. Seuratiminnan selkeämpi yhdistäminen saksi palveluita Yrittäjyys Lumme aktiivisen ja timivan yrittäjäverkstn ja järjestämme vusittaisia kulutuksia. Tteutus: Yrittäjyyden tukeminen lainsäädäntötyöhön vaikuttamalla, kulutuksella sekä yhteisillä tapahtumilla ja khtaamisilla. Business-ajattelun ja naisyrittäjyyden esille nstaminen. Tallipalveluiden kehittäminen ja mnipulistaminen. Panstamme hevsalan ja kk urheilumaailman yrittäjyyden yhteistyöhön, sallistumme yhteiseen tekemiseen Olsuhdetyö Lajin lsuhteisiin vaikuttaminen, byrkratian ja yrittäjyyden helpttaminen. Kk hevsalan kehitykseen vaikuttaminen yhteisesti. Aktiivisuus suhteessa päättäjiin ja muihin rganisaatiihin. Varmistamme, että ratsastus n lajina tunnettu jka kunnassa ja että sitä n mahdllista harrastaa lähellä. Lumme seurjen ja tallien kanssa lajin tunnettuutta. Nstamme esille lajin fyysistä, psyykkistä ja ssiaalista terveyttä edistäviä näkökulmia. Ratsastus tarjaa kuntutusta, lepa ja mielenhallintaa mnen eri timintamudn kautta Ratsastus ja lunt Lunnssa ja viheralueilla leskelulla n merkittäviä hyvinvintiin ja terveyteen liittyviä vaikutuksia. Lunnssa liikkumalla khllaan leva verenpaine, syke ja lihasjännitys alenevat. Vastustuskykyä parantavien valkslujen määrä veressä nusee, ja stressihrmni krtislin määrä vähenee. Myös luntkuvien katselulla n rentuttavia vaikutuksia. Hevsen kanssa elämykset lunnssa vain krstuvat. Sumessa n vimassa perinteinen jkamiehenikeus, jka tarjaa mahdllisuuden liikkua vapaasti lunnssa ja hyödyntää sen antimia. Ratsastaminen lunnssa kuuluu jkamiehenikeuksiin. Hevsella liikkumisesta aiheutuu myös ympäristön kulumista. Siksi hevsihmisten täytyy sittaa varvaisuutta, harkintaa ja vastuuta jkamiehenikeuden käytössä sekä ylläpitää keskustelua ja yhteistyötä maanmistajien ja luntihmisten kanssa. 11

12 Tteutus: Tteutamme tiedtuskampanjan, jssa parannetaan ratsastusväen lunt-saamista ja sen hyödyntämistä tallien, seurjen ja yksityisratsastajien timinnassa. Tumme esille tietiskuja ympäristöministeriön ppaasta Jkamiehen ikeudet ja timiminen tisen alueella. Hulehditaan, ettei ratsastuksen jkamiehenikeutta rajiteta. Tumme esille lajin mninaisuutta suhteessa luntmaisemaan. Mnipulistamme elämysmatkailua lajin parissa. Ludaan seurjen ja tallien kanssa knsepteja maast- ja vaellusmatkailulle, jnka avulla lajin pariin saadaan myös uusia innkkaita harrastajia Viestintä ja markkininti Viestintää ja markkinintia vahvistetaan lajin tempauksilla ja yhteisillä hankkeilla. Ratsastustunti sisältää mahdllisuuden kkea hevsenhita, seuratiminnan yhteisöllisyyttä, talliympäristöä ja etikettiä. Tteutus: Ratsastusheimjen hukuttelevuuden esille tuminen, tehdään yhdessä, palkitaan ja kiitetään vapaaehtisuudesta. Yhteiset viestintäkampanjat seurjen ja tallien kanssa, teemavudet selkeämmin saksi käytännön timintaa. Seurjen ja tallien yhteiset Nuse Ratsaille -tapahtumat ja valtakunnalliset lajiin tutustumispäivät. Hyvien knseptien jakaminen URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN Syntyy huippu-urheilun kehityshjelman kautta Alustava lunns Menestys Kv-arvkisamenestyksen parantaminen Panstus jukkuekilpailuihin Phjismainen vertailu 12

13 Osaaminen Organisaatin timintakyvyn ja -tehn kehittäminen, laadukas ktimainen kilpailujärjestelmä Kulutus- ja valmennusjärjestelmän tasn nst Parhaan kv-saamisen hakeminen Arvstus Kiinnstavuuden lisääminen ktimaassa ja kansainvälisesti Krkeat eettiset vaatimukset timinnalle Huippuratsastuksen rahituksen ja resursinnin nst Laadukas uraplku Lasten ja nurten määrän lisääminen Hukuttelevan kilpaurheilijan plun lemassal Talent-hjelma timii ja nstaa valmennuksen laatua Lajin kilpailutiminta sallistaa ja kiinnstaa kaikkia lajissa kilpailevia Viestintä ja markkininti 5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAVAT Kaviuralla - Ratsastuksen valintjen saavuttamiseksi esitetyt timenpiteet eivät yksin riitä. Tarvitaan timintatapjen muutksia jhtamiseen, ppimiseen ja innstamiseen Jhtaminen Strategian siirtäminen käytäntöön, ihmisten arkeen tapahtuu uudistuvan jhtamisen avulla. Hyvä hallint, Sumen Ratsastajainliitt rganisaatina valmistunut hjeist hyvästä hallinnsta tteutuu käytännössä kaikilla tasilla. Tteutus: Sen tteutumisesta vastaa liitn hallitus. Khtaamisen merkitys, kuunteleminen ja kuuleminen: bttm up -timintamalli Tteutus: 13

14 Liitt ja alueet järjestävät ratsastusväen khtaamisia. Ne valmistellaan hyvin ja varmistetaan se, että keskustelujen viestit tavittavat päättäjät. Kehittämis- ja suunnittelutyö tehdään yhdessä käytännön timijiden kanssa ei vain liitn timistssa. Verkstjhtaminen - Maailma mudstuu yhä enemmän verkstista (alueet, seurat, tallit, lajit, rdut). Tteutus: Vahvistetaan verkstjhtamisen saamista sekä liitn että alueiden timijiden keskuudessa. Luttamus, esimerkillisyys - Kaikki ratsastuksen parissa timivat ihmiset vat esimerkkejä ja saltaan kasvattamassa luttamusta. Olemme ylpeitä lajimme erikispiirteistä. Tteutus: Alitamme yhteisen siistimistalkn, käyttäydymme hyvin, pukeudumme asianmukaisesti ja kunniitamme tista ihmistä seuratiminnassa, kilpailupaikilla, talleilla, yhteisissä tilaisuuksissa. Lumme psitiivisia esimerkkejä ja esikuvia ja nstamme hyviä tarinita esille liitn viestintäkanavissa. Kiitä kaveria tumme tisesta ja lajista psitiivisia kmmentteja esille. Jaamme hyvää fiilistä keskustelupalstilla ja muissa viestimissä. Mnipulinen saaminen - Hyvä jhtaminen edellyttää eri sa-alueiden (henkilöstö-, strategia-, talus-, prsessi- ja hallintjhtamista) nykyistä parempaa saamista. Tteutus: Nurten jhtamiskulutuksen kkeilu 2015 Tavitteena 1000? ratsastusvaikuttajan läpikäymä jhtamisen täydennyskulutus alkaen vunna 2015? (ratsastajan jhtamisajkrtti) 5.2. Oppiminen Kaikessa timinnassa ppiminen n tärkeä sa ihmisten arkea. Oppiminen n tämän strategian tteutumisen kannalta keskeinen tekijä. Oppimisessa kannattaa lla sekä nöyrä että rhkea: nöyrä tisilta ppimiseen ja man ppimistarpeen tunnistamiseen sekä rhkea kkeilemaan uusia ppimisen alueita sekä keinja. Oppimista vahvistetaan seuraavilla keinilla: Yhteistyö eri saajien kanssa - Kehittämistyössä varmistetaan erilaisten saajien mukanal myös yli laji-, timiala- ja hallintrajjen. - Arvstetaan erilaisuutta siitä syntyy jtain uutta. - Ludaan uusia tilaisuuksia, jssa vidaan yhdistää erilaista saamista. 14

15 Kkeilukulttuurin vahvistaminen - Kkeilukulttuuri n idean kehittämistä käytännön tekemisen, nnistumisten ja epännistumisten kautta. Oleellinen sa kkeilua n ppiminen. Se edellyttää kkeilun timivuuden - nnistumisen ja epännistumisen arviintia samalla, kun kkeilu n käynnissä. Krjausliikkeiden jälkeen kkeilut synnyttävät uuden timintamallin, jka jää elämään ja kasvamaan. - Kkeilut vivat lla hyvin erilaisia: Se vi lla lyhytkestinen, vain yhden vurkauden aikana tapahtuva tai pitkäkestinen, muutaman kuukauden mittainen. Kkeilu vi lla pienimutinen tai vaikutuksiltaan laaja paikallinen tai valtakunnallinen kkeilu. Kulutus - Kulutus n edelleen hyvä kein vahvistaa ppimista. Hulehditaan, että jka sektrilla tteutetaan vusittaiset kulutussuunnitelmat käytännössä Innstaminen Innstaminen innstaa. Innstus lu ratsastusharrastukseen ja -urheiluun uutta energiaa. Miksei innstus visi lla kk ratsastusheimn tunnusmerkki? Jkainen vi kysyä itseltään: Mitkä vat minun innstukseni esteet? Miten vin purkaa niitä esteitä? Miten vi auttaa muita innstumaan? Innstaminen ei vi lla erillinen timenpide vaan se sisältyy kaikkeen tekemiseen. Ratsastajainliitt alittaa vunna 2015 käytännön, jssa haastetaan ihmisiä innstamaan tisiaan. Se kskettaa kaikkia ratsastuksessa mukana levia: lupaus innstaa ja kannustaa, palkitaan parhaita ideita, kerätään innstamiskeinja kaikkien nähtäväksi, timitaan esimerkkinä muille lajeille. 15

16 Liite 1 (täydennetään alkusyksyn 2014 aikana) STRATEGIAN TOTEUTUMISEKSI Kaviuralla -painpisteet vaikuttavat liitn rganisaatin, vastuualueisiin sekä resurssitarpeisiin ja niiden painpisteisiin (eurt, ihmiset). Muutkset näissä näkyvät knkreettisesti tulevissa timinta- ja talussuunnitelmissa. Tämä suus siis valmistellaan alkusyksyn aikana. Liite 2 MUUTOSTRENDIT Valn ennakintityön yhteydessä n kuvattu muutksen trendejä: megatrendejä, trendejä, heikkja signaaleja sekä viilejä krtteja. Näihin trendeihin ja Tulevaisuusnavigaattriin vi tutustua sitteessa ennainti.val.fi. Alla levaan listaan n kttu yleisiä muutstrendejä, jilla n merkitystä timintatapjen muutksessa ja siten myös kkeilukulttuurin lumisessa: Keskitetystä hajautettuun - hierarkiista verkstihin - Ylhäältä alas -jhtaminen ei useinkaan enää tuta tulksia. Tarvitaan jhtamista, jka n lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan. Heidän kkemuksistaan nusevat uudet ideat ja ne tteutuvat usein erilaisissa verkstissa. Ohjaamisesta itsehjautuvuuteen - käskemisestä innstamiseen - Ihmiset vat itsehjautuvia siihen meidän kulutuksemmekin tähtää. Innstus lähtee ihmisestä itsestään. Ihmisen innstus n ratkaiseva energialähde parempiin tulksiin. Hallinninnista jakamiseen - mistamisesta avimuuteen - Nykyteknlgia mahdllistaa asiiden jakamisen ja avimen käsittelyn. Ne taas takaavat sen, että kaikki ideat saavat näkyvyyttä ja ideat kasvavat. Avimuus n myös luttamuksen takuukrtti. Järjestelmistä timintakulttuuriin - siilista eksysteemeihin - Yhteistyö edellyttää uusia rakenteita ja siiljen purkamista. Eksysteemissä perinteisiä raja-aitja ei le ja siksi yhteinen tekeminen n helppa. Tuttajalähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen - tuttajan prsesseista asiakkaan prsesseihin - Kkeillaan ja parannetaan asiita käytännön timijiden kanssa. Heillä n paras saaminen ja näkemys. Yleisestä henkilökhtaiseen - massatutteesta räätälöityyn - Jkainen kkeilu n manlaisensa. Yleisiä timintaperiaatteita n, mutta niitä n svellettava kussakin tapauksessa. 16

17 Objektista subjektiksi - hallintalamaisesta man elämän design iin - Käytännön tekijät esiin ratkaisemaan asiat. Jäykistä strategiista dynaamiseen ennakintiin. - Maailma muuttuu npeasti. Hidas strategiaprsessi n valmis sillin kun itse ratkaistava asia n j vanhentunut. Suunta pitää lla, mutta ketteryys ratkaisee. Jk tai -ajasta sekä että -aikaan - Maailma n muuttunut hyvin kmpleksiseksi. Yhden ttuuden sijaan n useita ttuuksia ja niistäkin vidaan valita. Usein valinta n sekä että. 17

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Liite 1 5 Oulun ylipistn henkilöstöhjelma 2013-2015 Työryhmän esitys 25.3.2013 Oulun ylipist n kansainvälisesti hukutteleva ja vetvimainen työnantaja. Osaava henkilöstö lu kansainvälisen huippuylipistn.

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Sisäinen turvallisuus Kntilahti 6.5.2013 Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Ville Elnheim Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Maakunnallinen ssiaali- ja terveyspliittinen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013 JIGOTAI RY:N JUDOJAOKSEN TOIMINTALINJA 1. JOHDANTO Jigtai ry n 1970 perustettu budlajien erikisseura, jssa nykyisellään n 8 jasta. Tällä hetkellä Jigtaissa vi harrastaa juda, karatea, ju-jutsua, aikida,

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot