KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat"

Transkriptio

1 KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat

2 SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä ja markkininti Yhteiset tapahtumat, kampanjat Päättäjäverkstt (valtakunnallinen, maakunta/kuntatas) Sisäisen viestinnän uudelleenrganisinti RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN / RATSASTUSHEIMOMME KASVAA Uudet tavat tehdä Lapset ja nuret Ikääntyvien harrastaminen Jäsenyyden merkittävyys Viestintä ja markkininti RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN / RATSASTUSMAHDOLLISUUTEMME PARANEVAT Seurakehittäminen, tallien laatuvaatimukset Osaaminen ja kulutus Yrittäjyys Olsuhdetyö Ratsastus ja lunt Viestintä ja markkininti URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN hjelma Equestrian Team Finland Valmentajayhdistys Valmentajan saaminen antaa etumatkaa Ride My Hrse Ratsastuksen uraplku -kansallisen kilpaurheilun timenpidehjelma khti kansainvälistä menestystä TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME JOHTAMINEN OPPIMINEN INNOSTAMINEN 21 Liite 1 RESURSSIT STRATEGIAN TOTEUTUMISEKSI 22 Liite 2 MUUTOSTRENDIT 23 Sumen Ratsastajainliitt ry kannen kuva: SRL/Snja Hlma taitt: Milla Saarikk Sprttipain 2014 Tekstissä punaisella merkityt lainaukset ja kkemukset ihmisen ja hevsen välisestä ainutlaatuisesta kumppanuudesta n kerätty jäsenistöltä. Kiits kaikille aktiivisuudesta!

3 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS Kun ihminen nusee hevsen selkään, hän n itseään paremmassa seurassa. Jkainen, jka n kkenut yhteyden hevsen kanssa, n aistinut levansa sa suurempaa. Ihmisen ja hevsen välistä hiljaista läsnäla ei vi sanilla tai määrillä mitata. Vurvaikutus syntyy yhteisestä ajatuksesta, ksketuksesta, tunteesta. Ajantaju kataa, kaikki ympärillä leva hiljentyy. Ratsastus tarjaa ihmiselle elävän harrastuksen, arjesta ja kiireestä irrttavan elämätavan, jhn sukeltaa vusien myötä aina vain syvemmälle. Tallikulttuuri tarjaa parhaimmillaan ihmisen kk elämää tukevan yhteisön, jka tu vaihtelua muun maailman hektisyyteen ja kiireeseen. Ratsastaminen lunnssa rauhittaa tutkitusti sekä kehn että mielen. Ratsastus n innstava, inthiminen, elämyksiä tuttava, liikunnallinen ja urheilullinen harrastus, jka antaa sisältöä elämään, lisää hyvinvintia ja kasvattaa vastuullisuuteen. Ratsastus avaa harrastajilleen mahdllisuuksia huipulle. Sumalainen myös menestyy. Ratsastus n haastava tait- ja urheilulaji ja arvstettua huippu-urheilua. Kilpalajina ratsastus n tasa-arvinen sukupulten ja eri-ikäisten kesken, ratsastaja vi kilpailla menestyksekkäästi läpi elämän. Mikä n lajin suuren susin taustalla? Suurissa tarinissa nusee esiin ihminen ja hevnen. Ratsastus n suurten elämysten kilpalaji, jssa krstuu itsensä vittaminen, kärsivällisyys ja sisäinen vahvuus. Harrastuksena ratsastus n mnipulinen ja vauhdikas elämäntapalaji. Ratsastus tarjaa jatkuvan kehityksen ja ppimisen mahdllisuuden. Ainutlaatuinen vurpuhelu hevsen kanssa tarjaa sisältöä kk elämäksi. Ratsastuksen ja hevsen merkittävä rli yhteiskunnassamme n tunnettu ja tunnustettu. Hevsen hyvinvinti n lajissa kaikkien sydämenasia. Lajin kehityksen varmistaminen ja elinvimaisuuden turvaaminen n meidän yhteisissä käsissä. Kyky timia ajassa ja kehityksen edelläkävijänä vaatii muutsta myös missa timintatavissamme, tavassamme tehdä yhdessä ja yhteisten arvjen ja periaatteiden phjalta, kulkea yhteisellä kaviuralla. Kaiken perustana n ihmisen ja hevsen ainutlaatuinen kumppanuus. Selkä hhkaa lämpöä pakkasen jäädyttämään minuun. Veremme kiertävät samaa tahtia. Aamulenkillä. Paras ystäväni hevnen ja minä. 3

4 2. KAVIOURAN SYNTY Kaviuralla - Ratsastuksen valinnat n jatka ratsastuksen Jhtavat ajatukset strategialle. Arvt: Ihminen, hevsen hyvinvinti ja lunnn kunniittaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä visi: Ratsastus n merkittävä sumalainen urheilulaji, jta mahdllisimman mni vi harrastaa mien tavitteidensa mukaisesti - vat edelleen timinnan perusta. Timintaympäristömme muuttuu npeasti. Liitteessä 2. Yleisiä muutstrendejä n kuvattu, mitä n dtettavissa. Maailmasta n tullut hyvin kmpleksinen. Yhden ttuuden sijaan n useita ttuuksia ja niistäkin vidaan valita. Usein valinta n sekä - että. Se edellyttää yhä enenevässä määrin verkstitumista ja ennen kaikkea yhteistyötä krstavia timintatapja. Niiden merkitys krstuu tässä strategiassa. Ratsastuksen valinnat perustuu useaan työvaiheeseen. Ensin neljä erillistä ryhmää viestintä, kilpailutiminta, harrastetiminta ja huippu-urheilu rakensivat maa kknaisuuttaan ja sen jälkeen alettiin kta ryhmien töitä yhdeksi kknaisuudeksi. Strategia perustuu siten yhteiseen työstöön ja keskusteluihin. Kaviuralla sisältää mitattavat tavitteet ja keint niiden saavuttamiseksi. Mitattavia tavitteita n yhteensä kuusi neljällä eri alueella. Jkaisen tavitteen salta n kuvattu sekä mittari että seuranta. Sen jälkeen n kuvattu keskeisimmät keint jkaisen tavitteen saavuttamiseksi. Lpuksi n kuvattu tavitteita tukevat timintatavat jhtamisen, ppimisen ja innstamisen salta. J itse strategiaprsessi n perustunut uusiin tapihin tehdä yhdessä! Ratsastajainliitt n yhtä kuin jäsenistö, tallit ja seurat, alueet sekä liitn timist. Syksyllä 2014 Jukka-Pekka Leskinen Sumen Ratsastajainliitn puheenjhtaja Fred Sundwall Sumen Ratsastajainliitn pääsihteeri 4

5 3. TAVOITTEEMME Tavitteet hjaavat visin, Ratsastus n merkittävä sumalainen urheilulaji, jta mahdllisimman mni vi harrastaa mien tavitteidensa mukaisesti, tteutumista. Mittaaminen auttaa ymmärtämään tavitteiden tteutumista, ja säännöllisellä arviinnilla vidaan kehittyä ja ppia. Onnistumisten ja epännistumisten puimisen sijaan jhtamisessa pitää keskittyä siihen, mitä pittiin ja miten jatkssa timitaan paremmin. Sumessa n 1,3 miljnaa ihmistä, jtka vat kiinnstuneita lunnsta ja eläimistä sumalaista n kiinnstunut hevsista. Ratsastus kieht ja kiinnstaa, lajin pariin sukeltaa mnesti kk perhe. Lajin kehityksen ja susin varmistaminen n yhteisissä käsissämme. Miten pidämme hulta siitä, että laji säilyy tulevaisuudessakin kiinnstavana? Miten varmistamme harrastaja- ja jäsenmäärän kasvun? Ptentiaalia n ainakin lemassa. TAVOITEALUE 1: YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS - YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Ratsastus n merkittävä sa sumalaista urheilua. Laji n mahdllinen jkaiselle kiinnstuneelle mien edellytystensä mukaisesti. Lajin vetvimaisuuden varmistaminen ja lsuhteisiin panstaminen n meidän tehtävämme. Hulehdimme, että yhteiskunta tukee ja arvstaa lajiamme ja tukee sitä myös taludellisesti. Tavitteet 2017: - Ratsastuksen arvstuksen nstaminen 15 parhaan urheilulajin jukkn (2012 ratsastus sijalla 20). Mittari: Talustutkimuksen spnsrinti & urheilun arvmaailma. - Harrastajamäärä (2010: harrastajaa, lähde: Kansallinen liikuntatutkimus). Mittari: Valtakunnalliset tutkimukset ja gallup-kyselyt. - Selvitetään yhteiskunnan vusittainen satsaus ratsastukseen (EU, valti, kunnat, muut). kuva: heini vanhanen 5

6 TAVOITEALUE 2: RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN / RATSASTUSHEIMOMME KASVAA Ratsastusharrastuksen hukuttelevuus ilmenee lajin harrastajamäärien kautta: mitä kiinnstavampi laji, sitä enemmän harrastajia. Ratsastajainliitn timinta näkyy tyytyväisten jäsenten määrän kasvuna. Mitä enemmän Ratsastajainliitlla n jäseniä, sitä merkittävämmin vimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekn ja lajin timintaedellytyksiin. Liitn timinnan laadukkuutta mitataan jäsenmäärällä. Lumme myös edellytyksiä tavitella mia päämääriämme kilpailijan plulla. Lumme matalan kynnyksen kilpailutimintaa kk elämänkaarella. Tavitteet 2017: - Jäsenmäärä 2017: (2013: ), jsta: Lasten ja nurten (alle 18-vutiaat) suuden kasvu %. Yli 60-vutiaiden suus 10 %. Harrastekilpailijiden määrä 20 % (2013: 10 %). Mittari: Ratsastajainliitn jäsentiedt ja tyytyväisyyskyselyt. Julkistetaan kehittyvä tilanne liitn ktisivuilla. TAVOITEALUE 3: RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN / RATSASTUSMAHDOLLISUUTEMME PARANEVAT Hulehdimme, että ratsastus n mahdllista kaikkialla Sumessa. Tarjamme lähiliikuntapaikkja ja vaikutamme maankäyttöön sekä reitistöihin. Parannamme lajin lsuhteita, heimn viihtyvyyttä ja alan mahdllisuuksia. Tumme lajin laadukkuutta esille. Tavitteet 2017: - Ratsastusseurjen timinta n mnipulista ja laadukasta: Kartitetaan jäsenistön tyytyväisyyttä vusittain. Yli pulella seurista n timintaa hjaava timintalinja tai vastaava pidemmän suunnittelun linjaus. Seurjen kilpailu- ja valmennustiminta n laadukasta, Talent-seurja n jka alueella. mittarit: tyytyväisyyskysely, Vuden Ratsastuskilpailu, Sinettiseuratiminta, Ratsastajainliitn seurakehittämisvalmennus, Talent Prgram. - SRL:n kriteerien mukaisten jäsentallien määrä 430 (2013: 325 tallia) jista: SRL:n Laatutalleja 20 % (2013: 5 %). Laatutallien käsikirjaan liitetään urheilijan plku, Talent Prgram ja valmentajakulutus. mittarit: Ratsastajainliitn jäsentallitiedt. Julkistetaan kehittyvä tilanne liitn ktisivuilla. 6

7 TAVOITEALUE 4: URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN: Ratsastusurheilijat saavuttavat hyvää kansainvälistä menestystä useassa eri lajissa, sekä yksilö- että jukkuetaslla. Sumen Ratsastajainliitn päätavite n jukkuetiminnassa ja jukkueena menestymisessä. Liitlla n laatimansa kehityshjelman mukaisesti tärkeä rli huippuratsastajien ja nurten lahjakkuuksien uran tukemisessa. Aktiivisella yhteistyöllä ratsastajan lähipiirin kanssa tapahtuu selvä rytminvaihds ratsastajan päivittäisen valmennuksen laadussa. Vahvistamme valmentajien kknaisvaltaista vastuunttkykyä, syvennämme saamista sekä aktivimme valmentajien verkstitumista ja eri lajien yhteistyötä ratsastuksessa. Edistämme aktiivisesti lahjakkaiden ratsastajien ja hevsenmistajien yhteistyötä. Vahvuuksiemme perustalle syntyy rakenteiltaan ja timintataviltaan justava, tavitteiltaan kunnianhiminen sumalainen malli. Ktimaan urheilutiminnan kehittämistä varten n laadittu lajikhtainen timenpidehjelma. Tavitealueet 2017: hjelma lähivusien päähanke, jlla tavitellaan arkivalmennuksen laadun nstamista kansainväliselle taslle. Urheilijana kasvun tukeminen yhdessä henkilökhtaisten valmentajien, ktien ja urheiluakatemiiden kanssa. Kaikilla nurilla maajukkueratsastajilla n henkilökhtainen vastuuvalmentaja. Seurat, alueet, Hevspist ja liitt timivat 365 -hjelmassa yhteisten linjausten mukaisesti. Nurten maajukkueratsastajien harjittelu n suunnitelmallista vusi-, kausi- ja päivätaslla. Nurten maajukkueleirien hjelmat vat kknaisvaltaisesti urheilijan uraa edistäviä, ja ne tteutetaan sana vusisuunnitelmaa. Talent -hjelmaa tteutetaan tulksekkaasti valtakunnallisesti yli 30 seurassa. - Equestrian Team Finland maajukkuetiminnan laadun nstaminen Maajukkuetimintaa n tehstettu rajaamalla se parhaisiin kehitysedellytyksiin maaviin ratsukihin. Valmennus- ja kilpailujärjestelmä mahdllistaa huippu-urheiluun panstavien ratsukiden urakehityksen. Tavitteet n määritelty ikäkausitiminnan, Ypäjän Hevspistn rlin, ulkmailla asuvien maajukkueratsastajien, valmentajien ja kansainvälisen timinnan salta. Tp Team kansainvälisten kärkiratsastajien henkilökhtainen tukeminen ja aktiivisen vurpuhelun ja yhteistyön lisääminen. Taludellisia panstuksia huippuratsukihin lisätään. Resurssit khdennetaan kunkin ratsastajan valmentautumisen kannalta tarkituksenmukaisiin yksilöllisiin timenpiteisiin. Syvennetään vurvaikutusta maajukkueryhmiin kuuluvien urheilijiden kanssa. Vusittain tteutetaan kknaisvaltainen urheilijakysely, jnka tulkset humiidaan valmennusjärjestelmän kehitystyössä. Sumella n useita yksilöurheilijita ja/tai jukkueet 1-2 lajissa Rin Olympia- ja Paralympiakisissa sekä EM-kisissa että vuden 2018 MM-kilpailuissa Brmntissa. - Valmentajayhdistys valmentajan saaminen antaa etumatkaa Perustetaan Ratsastusvalmentajayhdistys, jhn kuuluu mahdllisimman laaja valmentajakunta. Yhdistyksellä n jäsenyyden kautta tiivis yhteistyö Sumen Valmentajat ry:n kanssa. Valmentajayhdistys tukee kulutuksen ja tutrinnin kautta valmentajan kehittymistä ja lu edellytykset valmentajan laadukkaaseen arkivalmennukseen urheilijan urakehityksen eri vaiheissa. 7

8 Valmentajayhdistys edistää valmentajien yhteistyötä keskenään ja vurvaikutusta eri sidsryhmien kanssa. Yhdistys n tärkeässä rlissa 365 -hjelman edistämisessä. - Ride My Hrse -yhteistyö hevsenmistajien ja kasvattajien kanssa Olemassa levat hyvät käytännöt ja mallit kartitetaan. Hevsenmistajilla n mielenkiinta, aineetnta ja aineellista hyötyä siitä, että heidän hevsensa kilpailevat mestaruustaslla Sumen väreissä. Kasvattajien, hevsenmistajien ja ratsastajien yhteistyö n tiivistä. Ulkmaiset hevsenmistajat vat tärkeässä rlissa ja yhteistyö heidän kanssaan n jatkuvaa ja tiivistä. - Lajikhtaisen timenpidehjelman jalkauttaminen Nurmi vihertää. Laitumen langat n viritetty. Vierelläni kulkeva sumenhevnen painaa narun päässä. Kuljen pulijuksua lapsenkintuillani. Prtilla saan hevsen pysähtymään. Irrtan narun hyvissä ajin, kuten len ppinut ja pujautan sen varren riimun ali. Sydän pmppii riehaantuneena. Kun ratsastuksenpettaja antaa luvan, päästämme hevset yhtä aikaa ja katsmme kun lauma laukkaa khti kevättä. 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS Kilpailu näkyvyydestä, arvstuksesta ja yhteiskunnan tuesta kiristyy. Mitä enemmän n arvstusta, sitä enemmän n timintaedellytyksiä. Ratsastuksella n mahdllisuuksia menestyä lajien ja harrastusten välisessä kilpailussa. Se edellyttää sisältöjen ja timintatapjen jatkuvaa kehittämistä. Yhteiskunta ja arvstus -kknaisuutta mitataan harrastajamäärillä, yhteiskunnan panstuksella ja lajien välisen arvstuksen muutksilla. 8

9 Viestintä ja markkininti Ratsastuksen pääviestit kskettavat kaikkia ratsastuksen parissa timivia ihmisiä. Viestinnässä määritellään pääviestit mitä haluamme viestiä ja laaditaan viestinnälle knkreettiset työkalut. Tteutus: Tteutetaan median ja sidsryhmien khtaamisia, hyödynnetään uusia viestintäkanavia sekä tehstetaan nykyisiä viestinnän keinja. Tteutetaan kk hevsalan yhteistyötä viestinnässä ja markkininnissa. Markkininti n sa viestintää: tteutetaan kampanjita ja tutteita palvelemaan yhteistyökumppaneidemme tarpeita Yhteiset tapahtumat, kampanjat Suurtapahtumat vat ratsastukselle tärkeitä, niistä saadun julkisuuden arv n merkittävä. Tteutus: Liitt edistää suurtapahtumia (kuten Hevset Stadikalla), jista kk kansa puhuu ja jtka hämmästyttävät. Yhteiset tapahtumat näyttävät, että meitä n paljn. Liitt tu ratsastuksen ja hevsharrastuksen lähelle ihmisiä Päättäjäverkstt (valtakunnallinen, maakunta-/kuntatas) Tteutus: Ktaan päättäjät säännöllisesti yhteen. Vaikutetaan lainsäädäntöön, ministeriötyöhön, alueelliseen lbbaustyöhön, kuntauudistukseen (uudet kntaktit n lutava), aluetimintaan (kulutukset seurille ja talleille) ja seurjen yhteistyön vahvistamiseen. Ktaan hevsala yhteen ja vaikutetaan yhteistyössä ja yhdessä. Hyödynnetään Valn ja Olympiakmitean yhteiskunnallista vaikuttamistyötä Sisäisen viestinnän uudelleenrganisinti Tteutus: Vähemmän massaviestintää, enemmän khdennettuja viestejä. Arviidaan nykyinen sisäinen viestintä ja uudistetaan se khderyhmäkhtaiseksi. 9

10 4.2. RATSASTUSHEIMON LAAJENTAMINEN Ratsastus spii kk elämänkaarelle. Kipinä hevsiin syntyy mnella j ennen kuluikää, kehittyy vusien myötä ja jatkuu elämän ruuhkavusien jälkeenkin. Ratsastus tarjaa hyvän liikuntamudn lisäksi yhteisön, jssa vi slmia elinikäisiä ystävyyksiä ja löytää samanhenkisiä ihmisiä. Ratsastus tarjaa heimuden, jhn haluaa kuulua ja situtua. Yhteenkuuluvuuden tunteen löytää niin hevsen kuin tallilla timivien ihmisten kanssa. Lajin menestys muiden lajien jukssa vaatii uusia avauksia. Tarvitsemme mukaamme kaikenikäiset ja lajin ainutlaatuisia kkemuksia n jaettava suurelle yleisölle. Ratsastusheimn kasvu haastaa kehittämään timintaa, varmistamaan hevstaitjen säilymisen ja eläinystävällisen timintatavan. Heimuden vetvimaisuus mitataan jäsenmäärän kasvulla. Haluamme mukaan lapset ja nuret, aikuiset ja ikääntyvät. Ratsastus n kk perheen harrastus ja kilpalaji. Mitä hevnen antaa se antaa kknaisen elämän. 10

11 Uusia tapja tehdä yhdessä KOKEILUKULTTUURI: Kkeillaan uusia ideita yhdessä seurjen ja tallien kanssa. Haetaan asiasta innstuneita käytännön tekijöitä ja tehdään npeita pienimutisia kkeiluja. Onnistumiset kerrtaan eteenpäin. Kkeilemme esimerkiksi: Rakennamme yhdessä uusia tutteita. Tumme esille ja jaettavaksi timivia käytäntöjä seurjen ja tallien yhteistyöstä. Parhaimmat ideat ja saaminen n seurissa ja talleissa. Kannustamme uusien ideiden kehittelyyn. Tarjamme yhteisiä khtaamisia, jissa ideat lähtevät liikkeelle. Alitamme nurisjhtajakulutuksen, jnka tavitteena n tarjta mnipulista timintaa ja vastuullisia tehtäviä lajin kaikissa ikävaiheissa. YHTEISTYÖ: Ratsastuksen elinvimaisuus varmistetaan yhdessä (ratsastajat, tallit, seurat, alueet, liitn timist). Rakennetaan yhteisiä prjekteja, kampanjita, uusia tapja tuda lajia esille suurelle yleisölle ja lähelle ihmistä. Yhdessä tekeminen innstaa ja se edellyttää kykyä ppia ja petella uutta. Timimme hyvinä esimerkkeinä, krstamme ratsastusyhteisön ainutlaatuisuutta, vastuullisuutta, yhdessä tekemisen kulttuuria ja hyvää fiilistä. OSAAMINEN: Osaamisen vahvistaminen: Liikunnan ja urheilun kenttä tarjaa jatkuvan ppimisen maailman. Yhdessä ja tisilta ppiminen: Verkstt mahdllistavat asiiden ppimisen. Seurissa ja lajeissa n erilaista saamista, jta kkeillaan ja jaetaan yhdessä. Yhteisten ratkaisujen etsiminen avaa usein yllättäviä yhteistyömahdllisuuksia. Asiantuntijuuden yhteiskäyttö, erilaisen saamisen yhdistäminen tu kaikille uusia ratkaisumalleja, esim. testien kehittäminen yhdessä kaikkien ei kannata tehdä samaa työtä. Tyttö taluttaa suurta hevsta. Katsn heitä. Tunnen itseni pieneksi. Jnain päivänä minäkin len nin rhkea. 11

12 kuva: ain kauppi Lapset ja nuret Tteutamme uusia palveluita ja tutteita suraan lapsille ja nurille ssiaalista mediaa hyödyntäen. Haemme ja kkamme yhteen talleja ja seurja suunnittelemaan ja tteuttamaan käytännön hankkeita. Lumme seurjen ja tallien kanssa yhteisiä tempauksia, ratsastuksen esittely- ja kkeilumahdllisuuksia. Varmistamme, että mahdllisimman mnessa seurassa ja tallissa sataan ttaa vastaan myös lasten vanhemmat. Rakennamme yhteisiä timinnanmutja. Varmistamme lasten ja nurten harrastamisen mahdllisuudet. Kilparatsastajan uraplku ja Talent Prgram n mahdllinen jkaiselle. Lumme sekä että -palveluita. Ratsastus n kiehtva laji myös pjille. Nstamme timinnassamme esille hyviä esimerkkejä ja rlimalleja. Kannustamme leikkimielisyyteen sekä harrastus- että kilpailutiminnassa Ikääntyvien harrastaminen Tumme esille lajin mahdllisuudet kk elämänkaarella. Mahdllistamme mnipulisen heisliikunnan tarjamalla seurjen ja tallien käyttöön valmiita knsepteja ja kulutusmutja. Tteutamme kkeilujen avulla seurjen ja tallien kanssa uusia harrastamisen mutja ikääntyvälle väestölle. Kartitamme khderyhmän tarpeita ja suunnittelemme uusia palveluita (vakuutusturva). 12

13 Jäsenyyden merkittävyys Vahvistamme maa heimkulttuuriamme, jhn kannattaa liittyä. Jäsenyys n kaikille kunnia-asia, jsta vi lla ylpeä! Tteutus: Tutamme uusia jäsenetuja. Lumme seurjen ja tallien kanssa knsepteja, miten saada ratsastava väki liittymään seuraan. Järjestämme vusittaisia jäsenkampanjita, yhteisiä tapahtumia ja kilpailuja. Pidämme yllä vurvaikutusta jäsenistön kanssa, järjestämme khtaamisia, mittaamme tyytyväisyyttä kyselyillä ja ideakilpailuilla. Seuraamme urheiluseurajäsenyyden kehitystä suhteessa muihin lajeihin. Teemme tarvittaessa muutksia jäsenlajeihin ja liittymistapihin. Lisäämme haasteellisia harrastuskilpailumahdllisuuksia kaikenikäisille Viestintä ja markkininti Yhteinen tapa timia edellyttää yhteistä ja yhtenäistä viestiä. Jkainen timii viestinviejänä yhteisössään. Tteutus: Lumme ratsastusheimlle timinnan periaatteet (Reilu Peli). Yhteinen viesti näistä periaatteista takaa myös lajin turvallisuuden, hevsten hyvinvinnin ja saamisen jakamisen. Panstamme ihmisen khtaamiseen. Viesti kulkee tehkkaammin yhteisen ideariihen ja ajatuspnnistelun tulksena. Järjestämme uusia, yllättäviäkin khtaamisia. Kerrmme kuulumisia keskeneräisistäkin asiista ja tamme mukaan yhteiseen tekemiseen j alkuvaiheista lähtien. Hyödynnämme uusia viestintäkanavia - ja keinja (sme) RATSASTUSMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN Ratsastusmahdllisuuksien kehittäminen tapahtuu yhdessä seurjen ja tallien kanssa. Se tarkittaa lsuhteiden, laadun, turvallisuuden, saamisen ja yhteistyön vahvistamista. Ratsastusmahdllisuuksien kehittäminen mitataan seurjen timinnan sujuvuudella, seuratiminnan jhdnmukaisella kehittämisellä, jäsentallien määrällä ja laadulla. Seurjen ja tallien yhteistyö timii myös yli laji- ja aluerajjen. 13

14 Seurakehittäminen, tallien laatuvaatimukset Yhdessä tekemällä ja kkeilemalla ludaan uusia tapja timia. Seuratiminta lu ratsastusheimlle jalansijan ja mahdllisuuksia tteuttaa itseään mnenlaisissa tehtävissä. Lumme mnipulisia mahdllisuuksia harrastajan plulla, aina kuntliikunnasta kilpailemiseen. Tteutus: Seurakehittämisvalmennuksen lisääminen. Seurakehittäjien vusittainen kuluttaminen. Liitn jäsenyys hukuttelee, se ketaan hyödylliseksi ja se tukee yrittäjyyttä ja menestymistä alalla. Jäsenseurjen ja -tallien tyytyväisyyskyselyt. Kuuntelemme jäsentä/asiakasta ja hyödynnämme saamamme palautteet timinnassamme. Laatutalliauditintien määrän kasvattaminen vusitaslla ja niiden systemaattinen seuranta. Laatutallien etujen parantaminen: Laatutalli -kampanjat ja -teemat Osaaminen ja kulutus Seurakulutukset ja yhteiset hankkeet. Yhteistyö kk urheilumaailmassa. Asiakaspalvelun kehittäminen ja markkininti. Lumme tallien ja seurjen kanssa yhteisiä, uusia palveluita eri khderyhmille. Seuran ja tallin yhteistä viestintää tehstetaan. Nykyajan ilmiöiden seuranta (asiakaskunnan tiveet ja tavat staa ) ja timintjen pilkkminen tutteiksi. Seuratiminnan selkeämpi yhdistäminen saksi palveluita Yrittäjyys Lumme aktiivisen ja timivan yrittäjäverkstn, jnka avulla parannamme yrittäjyyden ja hevsalan edellytyksiä. Tteutus: Järjestämme vusittaisia kulutuksia. Yrittäjyyden tukeminen lainsäädäntötyöhön vaikuttamalla, kulutuksella sekä yhteisillä tapahtumilla ja khtaamisilla. Business-ajattelun ja naisyrittäjyyden esille nstaminen. Tallipalveluiden kehittäminen ja mnipulistaminen. Panstamme hevsalan yrittäjyyden yhteistyöhön, sallistumme yhteiseen tekemiseen. Ylitämme esteen, hevnen kepeästi, minä hapariden ja häiriten, mutta vittajana, pelkni selättäen. 14

15 kuva: heini vanhanen Olsuhdetyö Lajin lsuhteisiin vaikuttaminen, byrkratian ja yrittäjyyden helpttaminen. Kk hevsalan kehitykseen vaikuttaminen yhteisesti. Aktiivisuus suhteessa päättäjiin ja muihin rganisaatiihin. Varmistamme, että ratsastus n lajina tunnettu jka kunnassa ja että sitä n mahdllista harrastaa lähellä. Lumme seurjen ja tallien kanssa lajin tunnettuutta. Nstamme esille lajin fyysistä, henkistä ja ssiaalista terveyttä edistäviä näkökulmia. Ratsastus tarjaa kuntutusta, lepa ja mielenhallintaa mnen eri timintamudn kautta Ratsastus ja lunt Lunnssa ja viheralueilla leskelulla n tutkitusti merkittäviä hyvinvintiin ja terveyteen liittyviä vaikutuksia. Lunnssa liikkumalla khllaan leva verenpaine, syke ja lihasjännitys alenevat. Vastustuskykyä parantavien valkslujen määrä veressä nusee, ja stressihrmni krtislin määrä vähenee. Myös luntkuvien katselulla n rentuttavia vaikutuksia. Hevsen kanssa elämykset lunnssa krstuvat. Sumessa n vimassa perinteinen jkamiehenikeus, jka tarjaa mahdllisuuden liikkua vapaasti lunnssa ja hyödyntää sen antimia. Ratsastaminen lunnssa kuuluu jkamiehenikeuksiin. Hevsella liikkumisesta aiheutuu myös ympäristön kulumista. Siksi hevsihmisten täytyy sittaa varvaisuutta, harkintaa ja vastuuta jkamiehenikeuden käytössä sekä ylläpitää keskustelua ja yhteistyötä maanmistajien ja luntihmisten kanssa. 15

16 Tteutus: Tteutamme tehkasta edunvalvntaa ympäristön, reitistön ja kaavituksen hyväksi. Tteutamme tiedtuskampanjita, jissa parannetaan ratsastusväen lunt-saamista ja sen hyödyntämistä tallien, seurjen ja yksityisratsastajien timinnassa. Tumme esille tietiskuja ympäristöministeriön ppaasta Jkamiehen ikeudet ja timiminen tisen alueella. Hulehditaan, ettei ratsastuksen jkamiehenikeutta rajiteta. Tumme esille lajin mninaisuutta suhteessa luntmaisemaan. Mnipulistamme elämysmatkailua lajin parissa. Ludaan seurjen ja tallien kanssa knsepteja maast- ja vaellusmatkailulle, jnka avulla lajin pariin saadaan myös uusia innkkaita harrastajia Viestintä ja markkininti Viestintä ja markkininti sisältyvät vahvemmin lajin tempauksiin ja yhteisiin hankkeisiin. Ratsastustunti sisältää myös mahdllisuuden kkea hevsenhita, seuratiminnan yhteisöllisyyttä, talliympäristöä ja etikettiä. Tteutus: Ratsastusheimjen hukuttelevuuden esille tuminen, tehdään yhdessä, palkitaan ja kiitetään vapaaehtisuudesta. Yhteiset viestintäkampanjat seurjen ja tallien kanssa, teemavudet selkeämmin saksi käytännön timintaa. Seurjen ja tallien yhteiset Nuse Ratsaille -tapahtumat ja valtakunnalliset lajiin tutustumispäivät. Hyvien knseptien jakaminen. Takana usean viikn valvtut yöt. Hevnen kävelee levttmana laitumella, tiedän, tänään n ikea päivä. Levitän kuivikkeet karsinanphjalle hulellisesti, haen hevsen sisälle ja sitan ystävälle. Kerrn nutavani hänet valvmaan viimeisen yön kanssani. Vajaan tunnin kuluttua ajamme takaisin tallin pihaan, ratan tallinvea varvasti ja hiivin sisään. Katsn karsinan vea yli kerran ja heti tistamiseen. Oljilla makaa vastasyntynyt varsa, jka kittaa pnnistaa itseään ylös. Onnen kyynel vierähtää pskelle. 16

17 kuva: Ulla Lindgren-Fagerhlm 4.4. URHEILIJAN POLULLA MENESTYKSEEN Huippu-urheilun tavitteet vat: Menestyminen arvkilpailuissa jukkueena ja henkilökhtaisesti. Timijiden saamisen lisääminen. Urheilun arvstuksen nstaminen. Ratsastuksen uraplku tuttaa kansainvälisesti menestyviä urheilijita. Tavitteiden saavuttamiseksi n valittu alla levat kehityshankkeet hjelma Ludaan nurille urheilijille systemaattisen ja riittävästi hjatun valmentautumisen käytännöt. Timenpiteinä mm. harjittelun kknaisvaltaisen suunnittelun ja päivittäisseurannan tteuttaminen, henkilökhtaisten valmennussuhteiden tiivistäminen, Talent-hjelman valtakunnallistaminen ja kilpaurheiluun keskittyvien seurjen timinnan tukeminen. 17

18 Equestrian Team Finland Huippuratsastuksen kehittämishanke, jlla kansainvälisen huipputasn ratsastajien harjittelua tehstetaan ja harjittelu- ja valmentautumisedellytyksiä sekä maajukkuetiminnan laatua parannetaan. Tehstaminen tarkittaa käytännössä esim. räätälöityjä urakehitys- ja valmennuspalveluita, huippuratsastajien lisättyä yhteistimintaa sekä khdennettua, tarveharkintaista taludellista tukemista Valmentajayhdistys valmentajan saaminen antaa etumatkaa Tiivistetään ratsastusvalmentajien yhteistyötä ja jatkkulutusta perustamalla lajikhtainen valmentajayhdistys. Lisätään saamista ja ratsastusvalmentajien yhteisöllisyyttä ja hyödynnetään j nykyisten valmentajien saamista, asiantuntijapalveluita ja parhaita käytäntöjä. Tavitteena n saada kaikki vähintään 1-tasn kulutetut ratsastusvalmentajat liittymään perustettavaan klubiin Ride My Hrse Yhteistiminnan lisääminen hevsenmistajien, -kasvattajien ja lahjakkaiden ratsastajien välillä parantaa mahdllisuuksia saada hyville ratsastajille heille parhaiten spivia, laadukkaita hevsia. Liitn aktiivisilla timenpiteillä mahdllistetaan hevsenmistajille ja -kasvattajille mahdllisuus yhteistyöhön lahjakkaimpien ratsastajien kanssa. Lahjakkaille ratsastajille mahdllistetaan kunkin kehitys- ja ambititasa ja tarpeita sekä urakehitystä parhaiten vastaavien hevsten käyttö Ratsastuksen uraplku - kansallisen kilpaurheilun timenpidehjelma khti kansainvälistä menestystä Vusittainen suunnittelu perustuu lajikhtaisesti määriteltyyn timenpidehjelmaan Tavitteena n kansallisen tasn timinnan kehittäminen khti kansainvälistä timintaa. Kehittämiskhteita vat kilpailutarjnta, uraplku, saaminen ja yhteistyö. 5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAVAT Kaviuralla - Ratsastuksen valintjen saavuttamiseksi esitetyt timenpiteet eivät yksin riitä. Tarvitaan timintatapjen muutksia jhtamiseen, ppimiseen ja innstamiseen. 18

19 6. JOHTAMINEN Strategian siirtäminen käytäntöön, ihmisten arkeen tapahtuu uudistuvan jhtamisen avulla. Hyvä hallint, Sumen Ratsastajainliitt rganisaatina valmistunut hjeist hyvästä hallinnsta tteutuu käytännössä kaikilla tasilla. Tteutus: Sen tteutumisesta vastaa liitn hallitus. Khtaamisen merkitys, kuunteleminen ja kuuleminen: bttm up -timintamalli Tteutus: Liitt ja alueet järjestävät ratsastusväen khtaamisia. Ne valmistellaan hyvin ja varmistetaan se, että keskustelujen viestit tavittavat päättäjät. Kehittämis- ja suunnittelutyö tehdään yhdessä käytännön timijiden kanssa ei vain liitn timistssa. Verkstjhtaminen - Maailma mudstuu yhä enemmän verkstista (alueet, seurat, tallit, lajit, rdut). Tteutus: Vahvistetaan verkstjhtamisen saamista sekä liitn että alueiden timijiden keskuudessa. Luttamus, esimerkillisyys - Kaikki ratsastuksen parissa timivat ihmiset vat esimerkkejä ja saltaan kasvattamassa luttamusta. Olemme ylpeitä lajimme erikispiirteistä. - Läpinäkyvyys ja avimuus kaikessa päätöksentessa Tteutus: Alitamme yhteisen siistimistalkn, käyttäydymme hyvin, pukeudumme asianmukaisesti ja kunniitamme tista ihmistä seuratiminnassa, kilpailupaikilla, talleilla, yhteisissä tilaisuuksissa. Lumme psitiivisia esimerkkejä ja esikuvia ja nstamme hyviä tarinita esille liitn viestintäkanavissa. Kiitä kaveria tumme tisesta ja lajista psitiivisia kmmentteja esille. Jaamme hyvää fiilistä keskustelupalstilla ja muissa viestimissä. Tiedtamme ja viestimme liitn eri työryhmien timinnasta ja päätöksistä. Mnipulinen saaminen - Hyvä jhtaminen edellyttää eri sa-alueiden (henkilöstö-, strategia-, talus-, prsessi- ja hallintjhtamista) nykyistä parempaa saamista. Tteutus: Nurten jhtamiskulutuksen kkeilu Tavitteena ratsastusvaikuttajan läpikäymä jhtamisen täydennyskulutus (ratsastajan jhtamisajkrtti). 19

20 Agrpint Cassius ja Kaarl Kvacs kuva Eeva Vaahtera 7. OPPIMINEN Oppiminen n sa ihmisen arkea. Oppiminen n tämän strategian tteutumisen kannalta keskeinen tekijä. Oppimisessa kannattaa lla sekä nöyrä että rhkea: nöyrä tisilta ppimiseen ja man ppimistarpeen tunnistamiseen sekä rhkea kkeilemaan uusia ppimisen alueita sekä keinja. Oppimista vahvistetaan mm. seuraavilla keinilla: Yhteistyö eri saajien kanssa - Kehittämistyössä varmistetaan erilaisten saajien mukanal myös yli laji-, timiala- ja hallintrajjen. - Arvstetaan erilaisuutta siitä synty uutta. - Ludaan uusia tilaisuuksia, jssa vidaan yhdistää erilaista saamista. Kkeilukulttuurin vahvistaminen - Kkeilukulttuuri n idean kehittämistä käytännön tekemisen, nnistumisten ja epännistumisten kautta. Oleellinen sa kkeilua n ppiminen. Se edellyttää kkeilun timivuuden - nnistumisen ja epännistumisen arviintia samalla, kun kkeilu n käynnissä. Krjausliikkeiden jälkeen kkeilut synnyttävät uuden timintamallin, jka jää elämään ja kasvamaan. - Kkeilut vivat lla hyvin erilaisia: Se vi lla lyhytkestinen, vain yhden vurkauden aikana tapahtuva tai pitkäkestinen, muutaman kuukauden mittainen. Kkeilu vi lla pienimutinen tai vaikutuksiltaan laaja paikallinen tai valtakunnallinen kkeilu. Kulutus - Kulutus n edelleen hyvä kein vahvistaa ppimista. Hulehditaan, että jka sektrilla tteutetaan vusittaiset kulutussuunnitelmat käytännössä. 20

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KASVUPALVELU: YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT VAHVEMMIN MUKAAN ASIAKKAAN HYVÄKSI?

KASVUPALVELU: YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT VAHVEMMIN MUKAAN ASIAKKAAN HYVÄKSI? KASVUPALVELU: YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT VAHVEMMIN MUKAAN ASIAKKAAN HYVÄKSI? Sanna Leppänen, timitusjhtaja, Sumen Timitusjhtajakulu Oy 1.11.2016 Sumi 2019 Kasvukipuja / Kasvupalvelu- ja aluekehittämispäivä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014

RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN. SRL / Urheilufoorumi Helsinki Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 RATSASTUSURHEILUN KEHITTÄMINEN SRL / Urheilufoorumi Helsinki 22.11.2014 Kari Niemi-Nikkola Kehitysjohtaja 1-6/2014 Tavoite: Ratsastusurheilun kehitystyö 2014 -tavoitteet ja suuntaviivat Tehdä analyysi

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot