Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

2 OSAAMISEN ENNAKOINTI KUNTAPALVELUISSA -HANKE POHJOIS-SUOMEN PILOTTIRAPORTTI Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Oy Pohjois-Suomen pilottitoimijat, ks. tiivistelmä (Lappia ja OSEKK) Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Leena Lehtinen, KT Kuntatyönantajat Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeen Pohjois-Suomen pilotin osaamisen ennakointimallienkuvaukset KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki p

3 SISÄLTÖ Tiivistelmä 1 1. Johdanto Hankkeen tavoitteet ja roolit 3 2. Osaamisen ennakoinnin näkökulma pilotti-alueella Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävät ja erityispiirteet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian erityistarpeet osaamisen ennakointiin liittyen 6 3. Osaamisen ennakoinnin menetelmät Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen sekä jakaminen Osaamisen ennakoinnin kytkeytyminen strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja strategiaprosesseihin Osaamisen ennakoinnin työpaja ja tulokset Menetelmäkuvaus Ennakointimallin arviointi Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset 17 LIITTEET Liite 1 Osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus ja työpohjat

4 1 TIIVISTELMÄ Pilotin nimi Vastuuhenkilöt mukana olevissa organisaatioissa Pilottiaika ja käytetyt henkilötyöpäivät Pilotin lähtötilanne Pilotin tavoite Tiivistelmä tuloksista Pohjois-Suomen pilotti Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Nimi: Tuula Sillanpää Asema: Kehityspäällikkö Organisaatio: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia os.: Urheilukatu 6, Tornio puh Nimi: Aila Näätsaari Asema: henkilöstöjohtaja Organisaatio: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia os.: Urheilukatu 6, Tornio puh Valmistelu syksyllä 2011 Varsinainen pilottitoiminta tammi-syyskuu 2012 Henkilötyöpäivät ei tiedossa. Lappian strategiaprosessin osana oli organisaatiossa toteutettu ennakointityöpaja teemalla: Miten lappilaista hyvinvointia tuetaan koulutus- ja osaamispalveluilla vuonna 2020? Lisäksi organisaatiossa oli työstetty seuraavat dokumentit: Tukipalveluita koskevat tavoitteet ja arviointi Ennakointitiedonhallinta Ennakointivastuut ja tiedon hyödyntäminen Tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli Lappian pilottikuvaus Henkilöstösuunnitelma Lappia tulevaisuuspaja raportti Pilotin tavoitteita olivat: Mitä osaamista eri skenaariot edellyttävät tukipalveluhenkilöstön osaamiselta (it, talous, henkilöstö) Kuvata tukipalveluhenkilöstön osaamistarpeet (it, talous, henkilöstö) Luoda tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli Pohtia, mikä rooli tukipalveluilla on organisaatiolle jatkossa? Tukipalveluiden osaamisen kehittämisen teemat: Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta (sisältäen kumppanuudet) Tuotteistamisosaaminen (kustannuslaskenta, hinnoittelu, juridiikka, verotus, jne.) Sisäisen yrittäjyyden asenne Moniosaaminen (rajapinta- ja välimaasto-osaaminen ja tunnistaminen) T-osaaminen (oman ydinosaamisen lisäksi hallitsee laaja-alaisemmin eri osa-alueita) Prosessien välistä yhteistyötä, laadunhallintaa Sovellusten pääkäyttäjyys (välittäjärooli): esim. Kassajärjestelmät, henkilöstöjärjestelmät, oppimisympäristöt ja - järjestelmät, jne. Viestintäosaaminen Pelisäännöt, roolit, vastuut, muutoshuolien käsittely Oppimisympäristöjen osaaminen Sopimussalkun hallinta ja sopimusosaaminen Hankeosaaminen, projektiosaaminen, hankintaosaaminen Kestävä kehitys ja riskien hallinta

5 2 Jatkossa oppimisympäristöjä tulisi kehittää moniammatillisen tiimin kesken. Asiakaslähtöisten ratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan tiimi, jossa tulee varmistaa näkökulma seuraaviin: ITC, kirjasto- ja tietopalvelut, kiinteistöpalvelut, opetus, eoppimiskeskus (vastaa verkko/etäopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä jne.), koulutuksenjärjestäjän edustaja (ao. investoinnit). Tiivistelmä vaikutuksista Pilotin nimi Vastuuhenkilöt mukana olevissa organisaatioissa Pilottiaika ja käytetyt henkilötyöpäivät Pilotin lähtötilanne Pilotin tavoite Moniosaaminen on tullut esiin useissa yhteyksissä ja tarve tällaiselle on tunnistettu. Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia tiimiytyä tarpeiden mukaan viralliset työryhmät eivät palvele arkityön tasolla kehittämistarpeita, joita tulee esim. tulosyksikkötasolla esille. Osaamisen ennakointimallin rakentamisprosessi selkiinnytti ylipäätään ennakointiprosessin roolia strategiatyössä, siihen liittyneitä vastuita ja toimijoita. Osaamisen ennakointimalli esiteltiin pidetyillä Lappian strategiapäivillä. Pohjois-Suomen pilotti Oulun seudun koulutuskuntayhtymän tukipalveluiden osaamisen ennakointi Nimi: Annukka Lankila Asema: Henkilöstöjohtaja Organisaatio: Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä, OSEKK Os. Automaatiotie 1, Oulunsalo . puh Ei tiedossa. OSEKK:issa käynnissä ollut organisaatiomuutos rajoitti organisaation osallistumista aktiiviseen pilottitoimintaan. Organisaatiomuutoksesta johtuen organisaation tavoitteita muokattiin niin, että se pystyi hyödyntämään Lappian pilotoinnin tuloksia. Tiivistelmä tuloksista Tiivistelmä vaikutuksista Vrt. edellinen vastaus (samat kuin Lappialla) Organisaatiomuutoksesta johtuen ei tiedossa.

6 3 1. JOHDANTO 1.1 Hankkeen tavoitteet ja roolit Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on KT Kuntatyönantajien koordinoima hanke jossa kehitetään osaamisen ennakoinnin käytäntöjä ja malleja tukemaan osaamisen johtamista ja kehittämistä kunta-alan muutoksessa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Lisäksi rahoittajia ja asiantuntijakumppaneita ovat KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto, Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) sekä Keva. Muita kumppaneita ovat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Hankkeen yleistavoitteena on kehittää ja dokumentoida toimivia osaamisen ennakoinnin käytäntöjä sovellettavaksi laajemmin kunta-alan organisaatioissa sekä tuottaa pitkän aikavälin ennakointitietoa kuntien hyvinvointipalveluissa tarvittavasta osaamisesta koulutuksen järjestäjien ja koulutussuunnittelun käyttöön. Pilottikohtaiset kuvaukset antavat kattavan kuvan pilottitoimijoiden osaamisen kehittämisen nykyisistä käytännöistä ja dokumentoivat osaamisen ennakoinnin menetelmät. Kuvauksen tavoitteena on, että julkisen organisaation keskijohtoa edustava lukija saa kuvauksesta: 1. Käsityksen pilottien ennakointitoiminnasta ja menetelmien soveltuvuudesta omaan organisaatioonsa ja 2. Pystyy hyödyntämään hyvät käytännöt soveltuvilta osin omaan käyttönsä, sekä 3. Pystyy tekemään esityksen ennakointiprosessin perustamisesta ja osaamisen ennakoinnin merkityksestä organisaation johtamisessa. Tämä raportti esittelee Pohjois-Suomen pilotin työn tuloksia. Pilotoinnin tavoitteena oli kehittää koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli. Tässä raportissa on kuvattu Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakoinnin viitekehys ja rullaava osaamisen ennakoinnin prosessi. Raportin rakenne on seuraava: Toisessa luvussa kuvataan osaamisen ennakoinnin näkökulmat ja alueen erityispiirteet Kolmannessa luvussa kuvataan pilotin ennakointimenetelmiä Neljännessä luvussa keskustellaan miten ennakointi toimii osana strategista henkilöstön kehittämistä. Viides luku esittelee osaamisen ennakoinnin tulokset.

7 4 2. OSAAMISEN ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA PILOTTI- ALUEELLA 2.1 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävät ja erityispiirteet Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulua ja Ammattiopisto Lappiaa. Kuntayhtymä järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta siten kuin niistä kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään sekä toimii koulutuksen alueellisena asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Lisäksi kuntayhtymä toteuttaa koulutukseen ja toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä huomioiden alueen kansainväliset erityispiirteet ja muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. Vuonna 2011 kuntayhtymän opiskelijamäärä oli yhteensä n. 6400, kokoaikaista henkilöstöä n. 710 ja liikevaihtoa sillä oli 64 milj.. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian muodostavat yhdeksän Länsi-Lapin kuntaa. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat (Kuvio 1). Kuvio 1. Lappian omistajakunnat ja maantieteellinen vaikutusalue Koulutuskuntayhtymän maantieteellinen alue on laaja. Alueen pitkät välimatkat tuovat osaamisen kasvattamiselle oman haasteensa. Kuntayhtymällä on kiinteät toimipaikat, Ylitorniota lukuun ottamatta, kaikissa jäsenkunnissa. Aikuiskoulutusta voidaan järjestää tarpeen mukaan kiinteiden toimipaikkojen ulkopuolella koko Lapin maakunnan alueella. Yhtymäpalvelut tuottavat keskitetysti koko koulutuskuntayhtymälle seuraavia tukipalveluja: Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut Kiinteistöpalvelut Talouspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut Muut tukipalvelut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia tuottavat itsenäisesti.

8 5 Henkilöstösuunnitelma laaditaan Lappiassa taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä koko taloussuunnittelukauden kattavana. Suunnitelmassa on esitettävä olemassa olevan henkilöstön ja lisäksi suunnittelukaudella palkattavan uuden vakinaisen henkilöstön tehtävät ja lukumäärä. Myös negatiiviset muutokset on otettava huomioon henkilöstösuunnittelussa. Jos esimerkiksi suunniteltu hanke ei toteudu, voidaan henkilöstöä joutua vähentämään. Suunnitelman laatimisesta vastaa tulosalueen johtaja. Tukipalvelutehtävien osalta henkilöstötarve määritellään uusien tehtävien osalta tapauskohtaisesti tehtäväkuvauksella, jossa esitetään perusteet viran/toimen perustamiseen. Tehtäväkuvauksessa esitetään kuvattujen työtehtävien lisäksi sovellettava virka- ja työehtosopimus, tehtävän koko-/osa-aikaisuus, sopimuksen kesto ja palkan määrittelyperuste. Tehtäväkuvauksen hallinto- ja talousjohtajalle laatii tehtäväalueelle määritelty lähiesimies. Henkilöstömäärät Kuntayhtymä Lappian päätoiminen henkilöstö muodostuu johdosta, tukihenkilöstöstä, projektihenkilöstöstä, kouluttajista ja opettajista (Taulukko 1). Aika Lkm yht. Johto TKI Tukipalv. Htv yht. Ostopalv. Kaikki yht ,48 128, ,52 56,21 133, ,43 53,59 132, ,78 53,59 128, ,87 53,59 127, ,96 53,59 126,55 Taulukko 1. Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian päätoiminen henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä tarkoittaa yhtymäpalvelujen palveluksessa olevan päätoimisen henkilöstön määrää. Henkilömäärä on muutettu henkilötyövuosiksi vuoden 2010 toteutumaan suhteuttaen ( 77,52/85 = 0,912). Ostopalvelut henkilötyövuosiksi muutettuna kiinteistöpuolella on ,75 htv. IT-Lappia ei hanki tällä hetkellä palveluina työtä. Loput ostopalveluista muodostuu hallinto- ja talouspalvelujen ostopalveluista. Jakajana on yhtymäpalvelujen osalta käytetty vuosipalkkaa Yhtymäpalveluissa 65 vuoden iän saavutti v. 2011, 3 henkilöä, v. 2012, 1 henkilö täyttää 65 v, 2013, 1 henkilö ja 2014, 3 henkilöä. Uutta henkilöstöä jouduttanee rekrytoimaan tilalle. Pohjoisen Kulttuuri-instituutin hanke päättyy 2012, jolloin T&K toiminnassa ei ole henkilöstöä. Talous-, viestintä-, henkilöstö- ja kiinteistöosastolla henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Yhtymäpalvelujen kokonaismäärä v on 86 henkilöä, joista määräaikaisia 13, vakinaisia 73. Osa-aikaeläkeläisten määrä on vähentynyt vuoden 2010 lukemasta 5 kahteen v Vuosina pysyttäneen samoissa lukemissa kahdesta viiteen osa-aikaeläkeläisten määrässä. Kaikkiaan vuosina ikänsä puolesta olisi kymmenellä henkilöllä mahdollisuus osaaikaeläkkeeseen. Luvussa ei ole mukana jo osa-aikaeläkkeellä olevat yhtymäpalvelujen henkilöt. Muilla virkavapailla (perhevapaat) lienee v kahdesta kolmeen henkilöön/vuosi. Muutokset osaamisessa/koulutuksessa yhtymäpalveluiden osalta sisältää seuraavia asioita: Web:n, Populuksen ja MOSS:n osaamisen hallinta paranee. Intraa hyödynnetään entistä enemmän ja paremmin. Hiljaisen tiedon siirtämiseen ja mentorointiin panostetaan. Henkilöstöä kannustetaan laajentamaan osaamistaan työnkierron avulla. Tässä apuna on Avoin työvoimapankki. Kehityskeskustelu ja henkilöstökysely ovat avainasemassa koulutustarpeita määriteltäessä (HOJKS). Työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä täsmäkoulutuksella (ohjelmistokoulutukset, hankintakoulutus, juridiikka, asia- ja dokumenttihallinta, kiinteistöpuolen koulutukset). Oppisopimuskoulutuksessa on systemaattisesti muutama henkilö (2011, 4 henkilöä).

9 6 Seuraavassa taulukossa on kuvattu pilotin alustava etenemissuunnitelma (Taulukko 2). Tammi-helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elo-syyskuu Lokakuu Marras-joulukuu Yhteistyö Lapin liiton ennakointiasiantuntijan kanssa Esimieshaastattelujen valmistelu ja toteutus (tilastotietojen ja arviointitulosten hyödyntäminen) Yhteinen palaveri OSEKKin kanssa (mukana myös ennakointiasiantuntija) Alustavan ennakointimallin kuvaaminen Ehdotus: yhteiskokous OSEKKin kanssa (käsitellään ennakointimalli) Em. kokouksen mahdollisin palauttein tarkennettu kuvaus ennakointimallista Ennakointimallin käsittely kuntayhtymän johtoryhmässä sekä Lappian esimiesvalmennuksessa --> mahdolliset tarkennukset. Ennakointimallin julkistaminen Lappian strategiapäivillä (johdon ja sidosryhmien tiedotus) Ehdotus: yhteinen kokous OSEKKin kanssa ja Lappian pilotin raportointi. Taulukko 2. Lappian pilotin alustava toteutusaikataulu 2.2 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian erityistarpeet osaamisen ennakointiin liittyen Alla on esitelty Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän tukipalveluiden tärkeimmät kansalliset ja strategiset tavoitteet ja toteutusta ohjaavat linjaukset. Yhtymän ja sen tulosalueiden (yhtymäpalvelut ja oppilaitokset) talousarviot rakennetaan tuloskortin muotoon. Tukipalveluihin liittyvät strategiset tavoitteet eri näkökulmista katsottuna on esitelty alla olevassa asiakohdassa 2. 1) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) Toisen asteen koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaamiseksi käynnistetään toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma, jolla lisätään oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Ohjelmalla tuetaan elinvoimaisen ja toimintakykyisen toimipisteverkon muodostumista. 2) Tukipalveluiden kannalta merkittävimmät strategiset tavoitteet Vaikuttavuus: asiakaskeskeinen toiminta, strategiset kumppanuudet, rakenteellinen kehittyminen Toiminta ja palvelut: Lapin korkeakouluyhteistyö, eoppimisen hyödyntäminen, mahdollistava johtajuus, tukipalveluiden tehokkuus Uudistuminen: osaamistarpeiden ennakointi ja kohdentaminen, työhyvinvoinnin tukeminen Voimavarat ja talous: henkilöstön vankka ja kehittyvä osaaminen, konsernin mahdollisuuksien hyödyntäminen, kustannustehokkuus ja ympäristötietoisuus 3) Henkilöstöpoliittiset linjaukset (vrt. henkilöstöstrategia) Laadunhallinnan tukena toimivat mahdollistava johtajuus ja henkilöstön sisäinen yrittäjyys. Linjausten lähtökohtana ovat Lappian yhteiset arvot, jotka ovat: Ihmisen arvostaminen Oikeudenmukaisuus Osaaminen - Asiakaslähtöisyys/asiakasläheisyys - Uudistusherkkyys

10 7 Rekrytointitarpeita tarkastellaan tukipalveluiden sisäiseen urakehitykseen liittyen, tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn kautta; Kyseiset tehtävät voidaan jakaa useamman henkilön kesken, tai osa tehtävistä voidaan siirtää niistä kiinnostuneen vastuulle. Avoimeksi jäänyt virka tai toimi voidaan em. perusteella joko jättää täyttämättä kokonaan tai uusi henkilö rekrytoidaan tarkennettuihin tarpeisiin. Käytössä avoin työvoimapankki, johon työntekijä voi ilmoittaa halukkuutensa uusiin vastuisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin. Perehdyttämisohjelma, joka koskee yhtymän kaikkia yksiköitä, varmistaa toiminnan asiakaslähtöisyyden. Työhyvinvointia tukevat liikunta- ja kulttuurisetelit sekä työterveyspalvelusopimus. Työaika määräytyy lainsäädännön ja eri sopimusten mukaan. Myös joustava työaika ja etätyömahdollisuus on sisällytetty henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Työaikajärjestelyihin suhtaudutaan myönteisesti ja niiden käyttämiseen kannustetaan. Työaikamuutoksiin liittyvät osa-aikaeläke, vuorotteluvapaa, palkaton virkavapaa. Näitä edellyttää keskustelu, jossa selvitetään niihin liittyvät syyt ottaen huomioon yksilön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Toimipaikkasiirrot Viranhaltija on mahdollistaa siirtää yhtymän toiseen työpaikkaan ja hänelle varataan sitä ennen tilaisuus tulla kuulluksi. Palkkauksessa on käytössä työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtaiset lisät. Yhteistoimintasopimus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, varhaisen puuttumisen toimintamalli, työsuojelun puitteissa tehtävä kehitystyö sekä ennakoiva työterveyshuolto tukevat lappialaisten yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Kehityskeskusteluprosessi on ohjeistettu yhtymätasolla; Keskustelu käydään lähiesimiehen toimesta työntekijän kanssa tai ryhmäkeskusteluna vuosittain ja sen tarkoituksena on käsitellä yhteisiä tavoitteita sekä kirkastaa työntekijän roolia niiden saavuttamisessa. Tässä yhteydessä keskustellaan em. liittyvistä osaamisen kehittämistarpeista ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Esimiesvalmennuksella tuetaan esimiesten työtehtävien suorittamista ja työssä jaksamista. Palkitsemisohje tukee henkilöstön osallistumista osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. 4) Arviointi Tukipalveluiden arviointitoimet palvelevat yhtymän strategian toteutumisen seurantaa. Tunnusluvut toiminnan ohjausta tukeviin tuloskortteihin kerätään pääosin alla mainitun arviointitoiminnan kautta saaduista tuloksista. Mittarit Vaikuttavuus: maksullisen palvelutoiminnan tuotot (euroa) Toiminta ja palvelut: Johtamisprosessi (henkilöstökysely, kehityskeskustelut asteikko 1 5, heikko erinomainen), asiakaspalaute Uudistuminen: kehittämisresurssi (henkilöstöinvestointien osuus kokonaishenkilöstömenoista), kehityskeskustelut (käydyt keskustelut, %/henkilöstömäärä, kehityskeskusteluiden vaikuttavuus asteikolla 1 5: heikko erinomainen, henkilöstökysely: tukipalveluiden toimivuus (asteikko 1 5) Voimavarat ja talous: poistot vuosikatteesta, vuosikate toimintatuotoista Arviointimenetelmät Joka toinen vuosi arvioidaan tukipalveluiden laatua (tehokkuus, asiantuntijuus ja henkilöstön yhteistyökyky) koko yhtymähenkilöstölle järjestettävällä tukipalvelukyselyllä. Limittäin edellisen kanssa järjestetään joka toinen vuosi yhtymän henkilöstökysely, jolloin koko yhtymän henkilös-

11 8 töllä on mahdollisuus antaa palautetta tukipalveluiden toimivuudesta. Molemmissa em. kyselyissä palautetta on mahdollista antaa myös sanallisesti. Vuoden 2012 henkilöstökyselyssä on ollut mahdollisuus antaa palautetta myös tukipalveluhenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. Henkilöstökyselyn tulosten käsittely ja toimenpiteiden raportointi tapahtuu kaikissa Lappian työyhteisöissä yhtenäisen prosessin mukaisesti. Yhtymän johtaja ja yhtymähallitus käsittelee molempien kyselyiden tulosten pohjalta päätetyt suunnitelmat kehittämistoimista ja seuraa myös niiden toteutusta. Eri tukipalveluyksiköt hyödyntävät kehitystyönsä puitteissa itsearviointia ja benchmarkkaavat käytäntöjä sekä Lappian sisällä että vertaisorganisaatioissa. Tukipalveluja kehittävät lisäksi kehityskeskustelut, asiakaspalautteet, sisäinen tarkastus sekä johdon että päätöksentekoelinten kautta saadut palautteet. Auditointien kautta saadaan toimintaa kehittävää palautetta (KTAMK on läpäissyt auditoinnin v. 2010). Seuraavassa taulukossa on tiivistetty osaamisen ennakoinnin lähtötilanne syksyllä 2011 (Taulukko 3). Ennakointitiedon koonti Ennakointivastuut Ennakointitietoa kerääminen on hajautettua. Käytössä ei ole ao. tarkoitukseen suunniteltua tietojärjestelmää. Kuntayhtymän ja sen yhtymäpalveluiden osalta kuntayhtymän johtaja ja ao. tulosyksiköiden johtajat vastaavat ennakointityöstä. Oppilaitoksissa vastuussa ovat rehtorit sekä tulosyksiköiden johtajat. Henkilöstöä kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen (kerätään asiakasrajapinnasta palautetta ja heikkoja signaaleja toiminnan kehittämiseksi). Ao. toimintaa tukee mahdollistava johtajuus ja Lappian palkitsemisjärjestelmä. Tiedonlähteet Osallistuminen maakunnalliseen ennakointityöhön Tiedon analysointi ja hyödyntäminen Ennakointiprosessi on kuvattu kuntayhtymän, Ammattiopisto Lappian ja Kemi-Tornion AMKin laatutyöhön liittyen. a) Eri viranomaisten päätökset, suunnitelmat, tilastot ja raportit (mm. OKM, OPH, Tilastokeskus, TEM, Lapin liitto, Tekes). b) Neuvottelukuntien edustajat c) Laadunhallintaan liittyvät arviointitulokset d) Henkilöstö (kehityskeskustelut ja muu viestintä) e) Asiakaspalautteet f) Hanketoiminta: ohjausryhmäpalaute (aluetaso, maakunnallinen taso, kv-taso) g) Strategiset kumppanit (nimetty Kemi-Tornion AMKissa) h) Verkostot (sisäiset, ulkoiset) Kuntayhtymän johtaja Strategiatyö, mm. koulutustarpeiden ennakointi Aluekehitystyö, hanketoiminta Verkostoituminen, kumppanuudet Henkilöstöjohtaminen: osaamisen kehittäminen Taulukko 3. Osaamisen ennakoinnin lähtötilanne

12 9 3. OSAAMISEN ENNAKOINNIN MENETELMÄT 3.1 Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta Helmikuussa 2012 suoritettujen esimieshaastattelujen (6 kpl) perusteella on laadittu alla oleva malli ennakointikäytännöistä, tiedon lähteistä sekä ennakointitiedon käyttämisestä, analysoinnista ja tiedon jakamisesta (Taulukko 4). Ennakointitietoa tarkastellaan seuraavista näkökulmista (vrt. tuloskortti): vaikuttavuus, toiminta ja palvelut, uudistuminen sekä voimavarat ja talous. Osaamisen ennakointikäytännöt ja tiedon lähteet Kansallinen ja kansainvälinen taso: Tilastotietojen hyödyntäminen, yhteistyö maakuntaliittojen kanssa, eri julkaisujen hyödyntäminen mm. Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), OKM, OPH, Työvoimaviranomainen, eri järjestöt, kansallisen tason verkostoyhteistyö Maakunnallinen taso Lapin liitossa ennakointiprosessin kuvaus sekä kehittämishanke käynnissä, tavoitteena koota ennakointitietoa yhteen tietokantaan, kuntayhtymän edustus (kuntayhtymän johtaja) ennakointiryhmässä KESU-prosessiin liittyen, viranomais- ja muu sidosryhmäyhteistyö (mm. ELY, AVI, järjestöt) Aluetaso: edustus erilaisissa alueellisissa työryhmissä, verkostoyhteistyö Kuntayhtymätaso: edustus Lapin liiton ennakointiryhmässä (kuntayhtymän johtaja), johtoryhmätyöskentely, palautteiden ja arviointien kautta saatujen tietojen hyödyntäminen, yhteistyö strategisten kumppaneiden kanssa, tarkastuslautakunnan palaute, yhtymähallituksen ja valtuuston palaute, verkostoyhteistyö Oppilaitostaso: Tilastotietojen, palautteiden ja arviointitulosten sekä mm. neuvottelukuntakyselyiden tulosten hyödyntäminen (Ammattiopisto Lappia), verkostoyhteistyö Tiedon käyttö, analysointi, tiedon jakaminen Kansallinen ja EU/kv-taso 1. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) 2. Kehittämisohjelmat 3. Tavoitesopimukset 4. Strategiat 5. Suositukset 6. Kansallinen arviointi perustoiminnan rahoitus kehittämistoiminnan rahoitus 7. Viestintä Maakunnallinen taso 1. Maakuntastrategia 2. Maakunnallinen kehittämisohjelma kehittämistoiminnan rahoitus 3. Viestintä Kuntayhtymätaso: 1. Johtoryhmätyöskentely 2. Strategiaprosessi 3. Esimieskoulutus 4. Yhteiset hankkeet 5. Kehityskeskustelut (yhtymäpalveluiden henkilöstö), 6. Viestintä Tulosaluetaso (yhtymäpalvelut ja oppilaitokset) 1. Strategiaprosessi 2. Johtoryhmätyöskentely 3. Talous- ja toimintasuunnitelma 4. Kehittämisohjelmat (AMK) 5. Tulosalueen hankkeet 6. Kehityskeskustelut (yhteisten/hallintopalveluiden henkilöstö), 7. Viestintä Tulosyksikkötaso (koulutus- ja toimialat sekä muut tulosyksiköt) 1. Johtoryhmätyöskentely 2. Hankkeet 3. Kehityskeskustelut (alan henkilöstö) 4. Yksikön hankkeet 5. Viestintä Taulukko 4. Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta

13 Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen sekä jakaminen Ennakointitiedon koonnista ja hyödyntämisestä vastaavat koulutuskuntayhtymä Lappiassa pääosin kuntayhtymän johtaja, rehtorit sekä muut esimiehet. He saavat ennakointitietoa useista eri lähteistä. Myös tiedon tuotanto on jakaantunut useille eri tasoille. Prosessi on monivaiheinen ja ennakointitiedon sisältö jalostuu eri toimijoiden välisissä keskusteluissa. Alla oleva tiedon tuottamista ja hyödyntämistä kuvaava malli on koostettu helmikuussa 2012 toteutettujen esimieshaastattelujen (6 henkilöä) pohjalta. Esitetyt sisällöt ovat ainoastaan suuntaa antavia. (Taulukko 5). TAVOITE ENNAKOINNIN VASTUUHENKILÖ TOIMINTAYM PÄRISTÖ Omistajien odotuksiin vastaa- -hallitus Yhtymävaltuusto ja minen KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymän johtaminen YHTYMÄN JOHTA- JA VERKOSTOT Verkostoihin liittyvä asiakkuuksien johtaminen TULOSALUEET Tulosalueiden johtaminen TULOSYKSIKÖT Tulosyksikön johtaminen TUKIPALVELUT Tukipalveluiden johtaminen PALVELUALUEET Palvelualueen/ tiimien johtaminen ASIAKKAAT Asiakaslähtöinen palvelu REHTORIT REHTORIT, TU- LOSYKSIKÖIDEN JOHTAJAT TULOSYKSIKÖN JOHTAJA TUKIPALVELUIDEN JOHTAJA/ TUKIPALVELU- PÄÄLLIKKÖ ALUE-ESIMIEHET TIIMIESIMIEHET Koko henkilöstö (sisäinen yrittäjyys) Viestintä ennakointitedon levittäminen ja jalostaminen SUUNNITTELU (hyödyntää ennakointitietoa) Koulutuksen järjestämisluvat Strategia Yhtymätason linjaukset Toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhtymästrategia Toimintasuunnitelma Talousarvio, ja sen käyttösuunnitelma Tuloskortit Vuosikellot Kumppanuussopimukset Kehittämisohjelmat Strateg. budjetointi AMK:Toim.ymp.analyysi Tavoitesopimus Strategia tuloskortit, toimintasuunnitelma, talousarvio ja sen käyttösuunnitelma Vuosikellot Talousarvio ja sen käyttösuunnitelma Toiminta/kehittämissuunnitelmat Vuosikellot OPSit Asiakastarveanalyysit Asiakasprofiilit Palvelusopimukset Tehtävien luokittelu Palveluiden suunnittelu Työnjakoon ja vastuisiin liittyvä suunnittelu Asiakaspalveluun liittyvä suunnittelu LAADUNHALLINTA TOTEUTUS (tuottaa lähiajan ennakointitietoa) Yhtymävaltuuston ja hallituksen kokoukset Tarkastuslautakunnan kokoukset Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Palveluiden toteutus Verkostoyhteistyö Osaamisen ja toiminnan kehittäminen Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Tapahtumat Verkostoyhteistyö Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Verkostoyhteistyö Päätöksenteko Sisäinen valvonta Johdon raportointi Opetuksen ja tukipalv. toteutus Johtoryhmätyöskentely Verkostoyhteistyö Työryhmät Sisäinen valvonta Sopimusten hallinta Palveluiden rakenne ja sisältö Verkostoyhteistyö Sisäinen valvonta Asiakkuuksien johtaminen Tiimityö Asiakaspalvelu Oppiminen ARVIOINTI (tuottaa pitkän tähtäimen ennakointitietoa) Raportit ja arviointikertomukset Auditointitulokset Arviointitulokset, Itsearviontitulokset Tilinpäätöstiedot Tuloksellisuus- ja hankerahoitus Oikaisuvaatimukset Johdon yhteistyö Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Arviointiraportit ja kertomukset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Auditointitulokset Palautteet ja arviointitoiminta Palautteet ja arviointitoiminta

14 11 Taulukko 5. Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen Seuraava kuvio pyrkii tiivistämään tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimallin yhteen kuvaan (Kuvio 2). Se lähtee liikkeelle vasemmasta ylälohkosta eli toimintaympäristöanalyysistä. Seuraavassa vaiheessa oikeassa ylälohkossa tarkastellaan yhtymän strategista johtamista ja siihen kiinteästi liittyviä dokumentteja. Kolmannessa vaiheessa tullaan oikeaan alalohkoon, jossa keskeistä on tukipalveluiden strateginen johtaminen. Tämä lohko on kaikkein lähimpänä osaamisen ennakointia. Neljännessä vaiheessa keskitytään vasempaan alalohkoon eli tukipalveluiden toteutukseen. Tämän jälkeen tietyin väliajoin tai tarpeen mukaan käynnistyy jälleen toimintaympäristöanalyysi jne. Kuvio 2. Tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli (versio 0.1) 3.3 Osaamisen ennakoinnin kytkeytyminen strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja strategiaprosesseihin Koulutuskuntayhtymä tekee laajaa yhteistyötä osana Lapin korkeakoulukonsernia (Lapland University Consortium, LUC). Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun lisäksi Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Vuoden 2011 alusta lähtien korkeakoulut tuottavat tukipalvelunsa osittain yhdessä. Korkeakouluilla on esimerkiksi yhteinen kirjasto ja kielikeskus, joilla kuitenkin on jatkossakin palvelutoimintaa jokaisella kolmella paikkakunnalla, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Edelliseen kuvioon (2) verrattuna seuraavassa (kuvio 3) on huomioitu Lapin korkeakoulukonsernin kanssa tehtävä yhteistyö. Toimintaympäristöanalyysi tuottaa lähtökohdan tukipalveluiden toteutukselle (vasemmanpuoleinen nuoli ylhäältä-alas), mutta samalla tukipalveluiden toteutuksesta tulee lähteä palaute ylätason toimintaympäristöanalyysiin (oikeanpuoleinen nuoli alhaaltaylös).

15 12 Kuvio 3. Yleiskuva toimintaympäristöanalyysin ja tukipalveluiden operatiivisen toteutuksen kytkeytymisestä toisiinsa Yleisesti ottaen henkilöstön osaamisen ennakoinnin malliin vaikuttavat monet asiat. Seuraavaan kuvioon on pyritty löytämään kaikkein keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat osaamisen ennakoinnin mallin muodostamiseen. (Kuvio 4). Kuvio 4. Henkilöstön osaamisen ennakoinnin malliin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä

16 13 4. OSAAMISEN ENNAKOINNIN TYÖPAJA JA TULOKSET Lappiassa toteutettiin tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakoinnin työpaja. Työpajan tavoitteena oli käytännössä kokeilla ja edelleen muokata osaamisen ennakoinnin työpajamallia ja tuoda esiin koulutusorganisaation tukipalvelujen osaamistarpeita. Työpajassa käytetty aineisto on liitteenä 1. Osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus ja työpohjat. Työpajan lähtötietoaineistona olivat Lappian strategiaprosessin tuottamat skenaariot. Niitä oli luotu yhteensä 4 kappaletta ja ne oli nimetty seuraavasti: A) Lappia kehityksen veturina läntinen Lappi nousuun, B) Taitaa se kannattaa, C) Keskittäminen ja reuna-alueet ja D) Lappilainen vallankumous. Työpajan päävaiheet on kuvattu kuviossa 10. Ensimmäisenä työpajassa keskusteltiin skenaarioista ja niiden valinnasta ennakoinnin pohjaksi. Keskustelussa päädyttiin ottamaan erityisesti skenaariot A ja D työskentelyn pohjaksi. Ensiksi päätettiin käsitellä skenaario A, sen jälkeen skenaario D ja tämän jälkeen arvioida kahden muun skenaarion näkökulmasta, tuovatko ne uusia vaatimuksia osaamisen suhteen. Toisessa vaiheessa skenaario A:n aiheuttamat heijastusvaikutukset osaamiseen koottiin keskustellen. Tämän pohdinnan tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman paljon osaamisvaatimuksia, ilman erityistä tukipalvelunäkökulmaa. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin näitä heijastusvaikutuksia erityisesti tukipalveluiden näkökulmasta. Keskeinen kysymys kuului, mitä kukin heijastusvaikutus edellyttää tukipalveluiden toiminnalta ja osaamiselta, ja nouseeko mahdollisesti esiin uusia heijastusvaikutuksia? Neljännessä vaiheessa tukipalveluihin kohdistuvia osaamistarpeita käsiteltiin nimettyjen tukipalvelujen näkökulmasta. Tarkasteltaviksi tukipalveluiksi valittiin ICT, henkilöstöpalvelut, ravitsemuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) -palvelut. Viidentenä vaiheena priorisoitiin eri tukipalvelujen näkökulmasta kaikkein tärkeimmät heijastusvaikutukset (taulukossa punaisella). Ennakointityöpajan lopputuloksena tunnistettiin tukipalveluiden yhteiset osaamisen kehittämisen teemat, jotka on listattu alla: Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta (sisältäen kumppanuudet) Tuotteistamisosaaminen (kustannuslaskenta, hinnoittelu, juridiikka, verotus, jne.) Sisäisen yrittäjyyden asenne Moniosaaminen (rajapinta- ja välimaasto-osaaminen ja tunnistaminen), T-osaaminen (oman ydinosaamisen lisäksi hallitsee laaja-alaisemmin eri osa-alueita) Prosessien välistä yhteistyötä, laadunhallintaa Sovellusten pääkäyttäjyys (välittäjärooli): esim. Kassajärjestelmät, henkilöstöjärjestelmät, oppimisympäristöt ja -järjestelmät, jne. Viestintäosaaminen Pelisäännöt, roolit, vastuut, muutoshuolien käsittely Oppimisympäristöjen osaaminen Sopimussalkun hallinta ja sopimusosaaminen Hankeosaaminen, projektiosaaminen, hankintaosaaminen Kestävä kehitys ja riskien hallinta Seuraavassa kuviossa 5, on kuvattu työpajan eteneminen vaiheittain prosessina.

17 14 Kuvio 5. Työpajan eteneminen vaiheittain prosessina Työpajan lopuksi Lappiassa ryhdyttiin kuvaamaan lähtötietojen sekä tehdyn työn perusteella osaamisen ennakoinnin viitekehystä sekä osaamisen ennakoinnin prosessia. Osaamisen ennakoinnin viitekehyksen keskiöön tunnistettiin asiakas ja asiakastarpeet (Kuvio 6). Asiakasrajapinnassa toimiva työntekijä nähdään kaikkein tärkeimpänä kontaktina ja ennakoinnin onnistumisen mittarina. Kehällä kauempana vaikuttavat palvelukonseptit ja prosessit, tukipalvelujen johtaminen, strateginen johtaminen sekä toimintaympäristön muutokset. Kuvion vasemmassa reunassa on näitä asiakkaasta lähteviä tasoja läpäisevästi listattu aiemmin tunnistetut kuusi yhteistä osaamisen kehittämisen teemaa: 1) Kestävä kehitys, 2) Sopimusosaaminen, 3) Oppimisympäristöjen kehittäminen, 4) Viestintä ja vuorovaikutus, 5) Moniosaaminen sekä 6) Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen. Oikeassa reunassa vihreällä on kaksi olennaista ja geneeristä osaamisvaadetta eli Sisäinen yrittäjyys ja Valmentava johtajuus. Nämä tunnistettiin välttämättöminä asenne- ja osaamistekijöinä tulevaisuuden menestyvissä organisaatioissa.

18 15 Kuvio 6. Osaamisen ennakoinnin viitekehys Työpajan jälkeisessä jatkotyössä tunnistettiin, että hankeosaaminen on yksi tukipalvelujen yhteinen osaamisen teema, sillä projektimainen toiminta on lisääntymässä myös tukipalveluissa. Osaamisen ennakointi kuvattiin työpajassa myös osana strategia- ja toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia, yleisen prosessivaiheistuksen mallin avulla (Kuvio 7). Osaamisen ennakoinnin vaihe avattiin myös osaamisen ennakoinnin käytännön toteuttamista tukevaksi osaprosessiksi (vihreät laatikot).

19 16 Kuvio 7. Osaamisen ennakoinnin prosessi 4.1 Menetelmäkuvaus Tämä raportin liitteeksi on koottu osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus/työpohjat, joiden avulla oma osaamisen ennakointiprosessi voidaan helposti käynnistää organisaatiossa tai sen eri yksiköissä. Pohjana toimii tässä pilotissa toteutettu työpaja, mutta liitteenä olevat työpohjat on muokattu yleisesti mille tahansa organisaatiolle sopivaksi. Toteuttamisen reseptiin tarvitset: Agenda (½-2 pv seminaariohjelma, riippuen kuinka laajasta organisaatiosta ja osallistujamäärästä on kyse) Strategiasyöte (esim. skenaariot, eläköitymisennusteet, muut ennakointitiedot) Menetelmäpakki eli taulukot ja työpohjat (heijastusvaikutukset, konkreettisemmat heijastusvaikutukset, heijastusvaikutusten priorisointi) Näitä työkaluja kannattaa soveltaa ja edelleen muokata oman organisaation tarpeiden mukaan ja tarvittaessa ottaa käyttöön myös uusia ja täydentäviä menetelmiä. Menetelmää voidaan hyödyntää esim. arvioitaessa rakennemuutosten, väestön ikääntymisen, monikulttuurisuuden, organisaatioiden nopeiden henkilömuutosten jne. vaikutuksia organisaation osaamistarpeisiin.

20 17 5. ENNAKOINTIMALLIN ARVIOINTI Ennakointimallin kehittämisen pohjana toimi Lappian skenaario- ja strategiatyöskentelyn aikana syntyneet aineistot. Lisäksi Lappiassa oli tuotettu paljon materiaalia ja pohja-aineisto ennakointivastuisiin, ennakointitiedon koontiin, hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyen. Myös alustava tukihenkilöstön osaamisen ennakoinnin malli (versio 0.1) oli jo olemassa (Kuvio 2). Aineiston osalta materiaali oli siis hyvin organisaatiolähtöistä, mutta toisaalta tukipalveluiden osaamistarpeet voidaan nähdä hyvin samankaltaisina muissakin oppilaitosympäristöissä. Mikäli pilotin kokemuksia hyödynnetään muuntyyppisessä organisaatiossa, niin kannattaa hyödyntää menetelmäkuvauksen mukaista prosessimaista työskentelyä ja niiden työkirjapohjia. Menetelmällisesti hyödynnettiin ennakkoaineistoja ja niiden analyysejä sekä tukeuduttiin työpajatyöskentelyn aikana syntyvään aineistoon. Vaikka kaikki kutsutut osallistujat eivät päässeetkään osallistumaan työpajaan, päästiin tavoitteeseen. Kaksipäiväisen työpajatyöskentelyn aikana saatiin kuvattua ja visualisoitua ennakointimalli ja tunnistettua yhden organisaation tukipalveluiden osaamistarpeet. Lopputuloksena syntynyt ennakointimalli perustuu prosessimaiseen ajatteluun ja esitystapaan. Sen sovellettavuus ja yleistettävyys eri organisaatioihin voidaan ajatella olevan varsin hyvä. Prosessipohjaiset organisaation ja prosessijohtaminen ovat yleisiä kehitystrendejä tämän päivän julkisissa organisaatioissa. Prosessimainen toimintatapa voidaan pienillä muutoksilla soveltaa mihin tahansa organisaatioon sopivaksi toimintatavaksi huomioiden organisaatiokohtaiset eroavaisuudet. Osaamisen ennakointimallin vaikutukset näkyvät välittömästi pilottiorganisaatio Lappiassa. Ennakointimalli syntyi sopivasti kesken organisaation oman strategiaprosessin, jolloin sitä käsiteltiin osana strategiaprosessia. Ennakointimallin käyttöönotto tapahtunee vuoden 2013 aikana. 6. JATKOTOIMENPITEET JA KEHITYSEHDOTUKSET Tässä pilotissa kehitetyn osaamisen ennakoinnin mallin paras kehityspotentiaali ovat sen käyttöönottavat organisaatiot. Sitä kannattaa muokata organisaation omiin tarpeisiin soveltuvaksi, helpottamaan osaamisen ennakointityön aloittamista osana organisaation henkilöstöjohtamista.

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Henkilöstövoimavarojen kehittäminen - osaamisalueen toiminta KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Hanke-esittely Kevät 2012

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Elinvoima, ja palvelut 2030 Jyväskylän paviljonki 7.5.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä.. Mikä se on? Toimintajärjestelmä sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

Tavoitteet 1 (6) Versio Ammattikoulutus Y-tunnus:

Tavoitteet 1 (6) Versio Ammattikoulutus Y-tunnus: Tavoitteet 1 (6) LAMPPU2015-hanke Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osahankkeen tavoitteet Koulutuksen järjestäjän tiedot Rovaniemen koulutuskuntayhtymä LAMPPU2015-hankkeen koordinaattoritehtävien lisäksi

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Konserniyhteistyötä jo 10 vuoden ajan

Konserniyhteistyötä jo 10 vuoden ajan Konserniyhteistyötä jo 10 vuoden ajan 2008 Lapin korkeakoulukonserni perustetaan 2009 Perustetaan korkeakoulujen yhteinen neuvottelukunta Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti aloittaa toimintansa

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Ari Konu kehitysjohtaja Lapin korkeakoulukonserni Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät 29.-30.9.2010

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Tausta: hallituksen kannanotto Toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Hanke-esittely OK-opintokeskus 2015 #järjestöosaaja Tietoa hankkeesta Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset EFQM MALLI TOIMINNTA TÚLOKSET 1 Johtajuus Lainsäädäntö Perussopimus Hallintosääntö Ydinprosessit Vuosisuunnitelmat Talousarvio Tilinpäätös Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot