Infra-alan tuotetietomalliselvitys (Infra PDM) Infra-alan tuotemalliseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infra-alan tuotetietomalliselvitys (Infra PDM) Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006"

Transkriptio

1 Infra-alan tuotetietomalliselvitys (Infra PDM) Infra-alan tuotemalliseminaari

2 Mikä on tuotemalli?

3 Reaalimaailman kohteet (Universe of Discourse) Reaalimaailman käsitteiden kuvaus formaalilla menetelmällä Tuotetietomalli (Product data model) EXPRESS UML Implementointi sovelluksiin ja palvelimille Kuinka kaikki teiden ja ratojen tiedot esitetään Tietyn kohteen (E18, Oikorata,..) tiedot. Esitystavat (Presentations) Sovellukset (Applications) DB Esitysmuodot (Representations) Tuotemalli (Product model)

4 Tuotemallipohjainen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Lähde: Infra2010 ja Apilo / Ramboll LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKEN- TAMINEN JA RAKENNETUN TODENTA- MINEN TOIMIVUUS- JA RAKENNE- MITTAUKSET LUOVUTUS- MITTAUKSET LÄHTÖTIETO- MALLI SUUNNITTELU MALLI GEOMETRIA RAKENNE MUUT TIEDOT TOTEUTUS- MALLI RAKENNE MUUT TIEDOT TOTEUMA- MALLI YLLÄPITO- MALLI JÄÄNNÖS- ARVO- MALLI TUOTETIETOMALLI 3D simulointi ja visualisointi työmaaautomaatio ULKOISET TIETOKANNAT

5 Interaktiivinen ICT - tiedonhallinnan vaiheita - esimerkkejä työkaluista ja soveluksista Lähde: Infra muokkaus: InfraPDM-projekti Yhdyskuntasuunnittelu - ympäristövaikutusten arviointi Liikennejärjestelmä- / Väyläsuunnittelu - liikennevirtasimulaatiot Xcity Inroads Site CityCAD CityGIS WebMap SpatialWEB Kunto- ja käyttöinformaation jakelu RoadDoctor Käyttötiedon keräys - käyttötiedonhallinta Kuntotutkimussuunnitelma - kuntotiedon hallinta - vaurioanalyysit Hoito- / huoltosuunnitelma - hoitotiedon hallinta emodel GRRI survey Laser scanning Mittaukset - paikkatieto Kunnon seuranta Jäännösarvomalli Ylläpitomalli Lähtötietojen hankinta Lähtötietomalli Hankepankki Suunnittelu- ja rakentamistieto Ylläpidon tietopankki Ylläpitotieto Rekisterit Rata-, Tie-, Suunnittelumalli Toteutusmalli Projektisuunnittelu - kustannuslaskenta - aikataulusuunnittelu Väyläsuunnitelu ja rakennesuunnittelu MsProject HoLA CMpro AutoCAD InRoads Surwey MicroStation Tie- / Rata- / Silta- / Tunnelisuunnittelu Kunnallistekniikka Sähkösuunnittelu Automaatiosuunnittelu InRoads Xstreet Terrasolid Novapoint solutions InRail InRoads Bridge InRoads Storm & Sanitary Xpipe LCA- / LCC -laskenta Rakennesunnittelu Massa- / määrälaskenta EcoProp DynaRoad Tekla Structures Ylläpitosuunnitelma - ylläpitotiedonhallinta Hoito / huolto ja ylläpito Toteutumamalli Rakentamien ja korjausrakentaminen Työsuunnittelu Hankinnat Logistiikka PlaNet Arkistointi - toteumatiedonhallinta Rakennetun todentaminen Työmaa-automaatio Laaduntarkastus - tarkemittaukset Trimble S6, Leica Smart Station BladePro 3D, SiteVision GPS, SreedPro, LMGS-G Dozer 2000 GPS,Systemfive, Mikrograder, Roadsys

6 Elinkaaritietojen hallinnointi TARPEET TARPEET SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN HOITO JA YLLÄPITO Rekisteriarkisto Tarkistusprosessi REKISTERIT Projektiarkisto Ylläpitoarkisto

7 Kustannussäästöt? Kustannussäästöt todennäköisempiä mikäli väylävirastot tekevät yhteistyötä Norjassa ei ole tehty yhteistyötä väylävirastojen välillä Kokemuksia Norjassa vasta hyvin lyhyeltä ajalta 5% säästöarviot perustuvat odotuksiin, näyttöä ei ole BaneData? Informaation laatu parantunut? Ei rahallisia säästöjä ainakaan tässä vaiheessa Vianova Norway, Oslo , ylioptimistiset arviot:? Säästöt suunnittelussa 3 M? Säästöt ylläpidossa 50 M? Säästöt rakentamisessa 50 M? Säästöt onnettomuuksien vähenemisessä 31 M? Säästöt tieverkon käytön tehostumisessa 16 M? Muut säästöt 5 M? Vuosittaiset säästöt yhteensä 155 M Kannattavaa, vaikka virhe olisi 90%? 15 M säästöt M :n investoinnilla

8 Tuotemallistandardin kehittämisen keskeisiä riskejä

9 Teknisiä riskejä Järjestelmä ei mahdollista tervettä kilpailua vaan suosii kohtuuttomasti jotakin tai joitakin toimijoita Järjestelmä ei perustu avoimeen standardiin Järjestelmän ydin on jonkun osapuolen hallinnassa Rajapintamääritykset eivät ole julkisesti saatavissa tai täysin dokumentoituja; järjestelmän ytimessä antaa haltijalleen mahdollisuuksia tehdä sovelluksiin ominaisuuksia, joita muut eivät voi toteuttaa Järjestelmä ei ole dynaamisesti päivitettävissä tai sen päivitysprosessissa on puutteita Paikkatietostandardiin (kuten ISO TC211) perustuva järjestelmä saattaa aiheuttaa määrittelyn muutos- ja päivitystarpeita kun elinkaaren kattavuutta laajennetaan Järjestelmä ei täytä suomalaisia tarpeita Norjalainen toteutus ja suomalaisen infrasektorin prioriteetit eivät kaikin osin kohtaa

10 Tiehankkeet: prioriteetit Suomessa ja implementoinnin tilanne Norjassa LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKENTA- MINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ, HOITO JA YLLÄPITO KUNNON SEURANTA LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKENTA- MINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ, HOITO JA YLLÄPITO KUNNON SEURANTA

11 Ratahankkeet: prioriteetit Suomessa ja implementoinnin tilanne Norjassa LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKENTA- MINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ, HOITO JA YLLÄPITO KUNNON SEURANTA LÄHTÖ- TIETOJEN HANKINTA SUUN- NITTELU RAKENTA- MINEN RAKENNETUN TODENTA- MINEN KÄYTTÖ, HOITO JA YLLÄPITO KUNNON SEURANTA

12 Taloudellisia ja organisatorisia riskejä Järjestelmän toteutuksen aikataulu- ja kustannusarviot osoittautuvat liian optimistisiksi Kehittäminen on lähes poikkeuksetta hitaampaa ja kalliimpaa kuin alussa odotetaan Investoinnille ei saada kohtuullista katetta Järjestelmän tukipalvelujen saatavuus Kustannukset, riittävät resurssit, laatu Puutteellinen yhteistyö kehittämisessä ja käyttöönotossa Yhteensopivia ohjelmistoja ei synny tai infra-ala ei ota niitä käyttöön riittävän nopeassa tahdissa Puutteellinen koulutus Käyttöönotto edellyttää osaavaa verkostoa. Koulutus ei ehkä pysty tuottamaan osaavia käyttäjiä riittävän nopeasti Puutteellinen tai väärän tyyppinen viestintä Alan toimijat jarruttavat toimintatavan muutosta

13 NRDB aikataulu ja saavutettavat hyödyt Suunnitelma Määritys Asennus FAT SAT Viive 34 kk FAT = Factory Acceptance Test SAT = Site Acceptance Test Toteutuma Määritys Asennus FAT SAT Tuotantokäyttö Investointi NPRA: 15 M Konvertointi? Tuotantotäytössä n.3 vuotta myöhässä ( alkaen) Hyödyt Arvio: säästö 5% 155 M /vuosi Hyödyntäjiä myös sidosryhmät ja palveluiden loppukäyttäjät Ei käytännön kokemuksia

14 BaneData aikataulu ja saavutettavat hyödyt Analysointi Järj. suunnittelu Yksityiskohtainen suunnittelu 2006 Rekisteritiedot Investointi Kenttä workshopit Suunniteltu käyttöönotto NRA: 5 M (ylläpito-osuuden kehitys noin 15 M ) Toteutuman viive 2 vuotta, konvertoinnin lisäviive noin 2 vuotta = 4 vuotta Järjestelmän implementointi Tiedon Käyttöönotto Viive 2 vuotta konvertointi Ylläpitotietojen kehityshanke Hyödyt Arvio: Ei säästöjä, keskitetty järjestelmä, parempi laatu ja turvallisuus Hyödyntäjiä tulevaisuudessa myös liikennöitsijät ja sidosryhmät Suuret hyötyodotukset ylläpidosta

15 Karkea arvio kokonaiskustannuksista

16 Norjan väylävirastojen investoinnit BaneData Rekisterien toteutettu osuus 5 M Laajentaminen ylläpitoon (käynnissä) 15 M Yhteensä 20 M Vuosittainen ylläpito nykyisin 0.1 M, ei sisällä muutoksia eikä päivityksiä NRDB Nyt toteutettu osuus 15 M Osa konversiokustannuksista puuttuu 10 M? Laajentaminen suunnitteluun (käynnissä) 25 M? Yhteensä 50 M Yhteensä vähintään 70 M

17 Arvioidut investoinnit ja aikataulu Tie- ja ratarekisterit Määritysten kehittäminen ja soveltaminen sekä palvelinjärjestelmän hankinta 15 M ±5 Tie ja ratarekisterien konvertointi 30 M ±10 Yhteensä 45 M ±15 Aikataulu Etenemistavasta päättäminen 6-12 kk Määritysten kehittäminen ja soveltaminen sekä palvelinjärjestelmän hankinta kk Tie ja ratarekisterien konvertointi & testaus kk Yhteensä 3-5 vuotta

18 Nollavaihtoehto: Jatketaan nykyisellä toimintatavalla? Toimintaympäristön muutokset edellyttävät joka tapauksessa järjestelmien kehittämistä Kehittyvä koneautomaatio edellyttää tiedonsiirron rajapintojen kehittämistä Hajanaisessa ohjelmisto- ja tietoympäristössä rajapintojen kehittäminen on hankalaa ja kallista Nykyisen fragmentoituneen tietoteknisen toimintaympäristön kehittäminen entiseen tapaan merkitsee lisäkustannuksia ilman mahdollisuutta toimintojen merkittävään tehostumiseen tai uusien palvelujen kehittämiseen

19 Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

20 Avointen ja kaupallisten osuuksien suhteet Avoin Suomalainen infra-ala Kaupallinen Spesifikaatio määrittelee tuotetietomallin rakenteen, jonka pohjalta voidaan toteuttaa tuotemallia käsitteleviä ohjelmistoja ja niiden välisiä rajapintoja; säännöstö, kuten puhutun kielen kielioppi ja sanasto (syntax & sematics) Tarpeet Järjestelmätoimittaja(t) Spesifi Spesifi -kaatio -kaatio Avoin suomalainen konsortio Kansainväliset standardit ISO, OGC, OMG Kv. standardeja määrittelevät tahot Tietovarasto Rajapintakehittäjät Palvelinrajapinta Sovellusrajapinnat Järjestelmäpalvelin Sovellusohjelmat Sovelluskehittäjät Virastot, konsultit, jne. Sisältö

21 InfraPDM ja ylläpidon järjestäminen Alan toimijat mm. julkiset organisaatiot ja palvelujen tarjoajat InfraPDM-TOIMIKUNTA SOVELLUSja ICT- JÄRJESTELMÄ- KEHITTÄJÄT KÄYTTÖRAJAPINTA TARVE EHDOTUS kansaínvälinen HARMONI- SOINTI HYVÄK- SYNTÄ SOVELLUSRAJAPINTA PALVELINRAJAPINTA SPESIFIKAATION MÄÄRITYS JÄRJESTELMÄ- TOIMITTAJA(T) TEKNINEN TOTEUTUS JÄRJESTELMÄ- PALVELIN SPESIFIKAATION YLLÄPITO avoin ympäristö - läpinäkyvä spesifikaation päivitysprosessi sovellusten kehittäjien ja järjestelmän kehittäjän suuntaan JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO kaupallista toimintaa - palvelimen ylläpito - tekniset päivitykset

22 Edellytyksiä onnistumiselle Laaja osallistuminen määritystyöhön Kaikki julkiset infra-alan toimijat:? Tiehallinto? Ratahallintokeskus? Maanmittauslaitos? Joitakin merkittävien kuntien edustajia Kaikkien merkittävien ohjelmistotoimittajien edustajat Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden edustajia Infra-alan palvelutoimittajien edustajia Sitoutuminen Kaikki alan keskeiset toimijat sitoutuvat tuotemallien käyttöön? Tuotemallien vaatiminen osana projekteja? Kaikkien kehitysprojektien liittyminen järjestelmään

23 Etenemispolku, vaihe kk 6-12 kk Päätökset etenemistavasta: Jatketaanko keskustelua norjalaisten kanssa Suomalaisen konsortion muodostaminen Kyllä Kyllä Ei Neuvottelut norjalaisten kanssa Muiden ohjelmistotalojen testit Sopimuksellisesti tyydyttävä lopputulos Teknisesti tyydyttävä lopputulos (4-6 kk) Muut tuotemallipilotit (koneautomaatio, suunnittelu, urakointi, ylläpito, jne.) Ei Ei Kyllä Kyllä Norjalais-suomalaiseen yhteistyöhön pohjautuva ratkaisu Muiden vaihtoehtojen hakeminen Järjestelmän 1. toteutusvaiheen prioriteetit ja sisältö Joku muu vaihtoehto Suomalainen infra-alan tuotetietomallispesifikaatio #1 Pilottien tuottamat sisältötarpeet Vaihe 2

24 Rinnakkaisten kehitysprojektien ja spesifikaation määrityksen vuorovaikutus Tietojärjestelmien kehityspilotit: demoajot ja testaukset, uudet tekniikat Rajapintatarkastelut, Client API Dokumentoimattoman tiedon keräystekniikat Rekistereiden konvertointivalmius ICTpalvelujen kehitys Sisältövaatimuksia suomalaisen infra-alan tuotetietomallispesifikaation versiolle 1 Omien prosessien, työkalujen ja toimintavalmiuksien kasvu Tiedonsiirron tarpeet ja vaiheet Koneautomaation kehityspilotit Suunnittelun ja rakentamisen kehityspilotit Huollon ja ylläpidon tuottaman tiedon jäsennys Järjestelmien uudistustarpeet Uudet prosessipalvelut Prosessien kehityspilotit: Tuotemallipilotit elinkaaritiedonhallinnan ja prosessien tehokkuuden kannalta (mm. Prosessien ja työkalujen toimivuus, osa- ja kokonaisprosessien kehitys ja oppiminen)

25 Etenemispolku, vaihe kk 8-12 kk 4-6 kk Vaihe 1 Palvelinjärjestelmän kilpailuttaminen ja toteutus Yhteensopivien kaupallisten tuotteiden kehittäminen Keskeisten rekisterien konvertointi ja testaus Järjestelmän toimivuuden testaus Järjestelmä käytössä

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja toteutustapa Odotettavat

Lisätiedot

Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla

Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla Elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan hyödyntäminen infra-alalla Tuotemallipohjaisen väyläomaisuudenhallinnan vaikutukset eri osapuolten toimintatapoihin ja vuosikustannuksiin Laura Apilo11.10.2006 Sisältö

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy

Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Omistus: Työntekijät 51 % Vianova Systems AS 35

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen

LOPPURAPORTTI. TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa. Heikki Salo, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen LOPPURAPORTTI TAPI - Tampereen Avoin Datapilvi Avoimesta datasta hyvinvointia ja liiketoimintaa Heikki, Jukka Helin, Seppo Kalli, Terhi Vesanen 1/23 TIIVISTELMÄ Projektin ja sita edelta vien esiselvitysvaiheiden

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Vianovanews. Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa. Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa

Vianovanews. Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa. Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa Novapointin lokalisointi Venäjälle alkamassa Tieliikelaitos ja Vianova yhteistyöhön katutiedon hallinnassa Geounion siirtyy Novapoint-käyttäjäksi HUHTIKUU 2006 Vianovanews Vianova Systems Finland Oy:n

Lisätiedot

Infra-alan tuotemalliseminaari. 11.10.2006 Erkki Mäkinen

Infra-alan tuotemalliseminaari. 11.10.2006 Erkki Mäkinen Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Erkki Mäkinen Tavoiteasetannasta Tavoitteena oli selvittää tuotemalliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida siihen siirtymiseen tarvittavia panostuksia

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Sisällys. Osaatko hyödyntää? Vianova Systems Finland Oy:n asiakaslehti Joulukuu 2005. 3 Pääkirjoitus

Sisällys. Osaatko hyödyntää? Vianova Systems Finland Oy:n asiakaslehti Joulukuu 2005. 3 Pääkirjoitus Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti JOULUKUU 2005 Venäjällä edessään mittavat infrahankkeet WSP LT-Konsultit valitsi Novapointin Hyvinkään kasvu työllistää kunnallisteknistä suunnittelua Vianova

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot