MUSIIKIN HARRASTAMINEN, AIVOT JA OPPIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKIN HARRASTAMINEN, AIVOT JA OPPIMINEN"

Transkriptio

1 MUSIIKIN HARRASTAMINEN, AIVOT JA OPPIMINEN Mari Tervaniemi, professori Minna Huotilainen, professori Vesa Putkinen, PsT, tutkijatohtori Katri Saarikivi, PsM

2 SISÄLTÖ 1. MUSIIKKIHARRASTUS MUUTTAA AIVOJEN RAKENNETTA JA TOIMINTAA 2. MUSIIKKIHARRASTUKSEN EI-MUSIIKILLISET HYÖDYT

3 ALUKSI Useat tutkimusryhmät maailman huippuyliopistoista ovat viime vuosikymmeninä julkaisseet arvostetuimmissa tiedejulkaisuissa tutkimuksia, jota osoittavat muusiikkojen ja ei-muusikkojen aivojen poikkeavan rakenteeltaan ja toiminnaltaan. Tuoreet seurantatutkimukset musiikkia harrastavien lasten aivojen kehityksestä ovat voineet arvioida synnynnäisten tekijöiden ja harjoittelun rooleja näissä eroissa. Tulokset tukevat käsitystä, että juuri harjoittelu on olennaista muusikkojen aivojen toiminnan tehostumisessa ja rakenteen muokkautumisessa. Musiikkiharrastuksen on kontrolloiduissa kokeissa voitu osoittaa vaikuttavan aivojen tiedonkäsittelytaitoihin tavalla, josta on hyötyä ei vain soittamisessa vaan myös esimerkiksi kouluoppimisessa.

4 1. MUSIIKKIHARRASTUS MUUTTAA AIVOJEN RAKENNETTA JA TOIMINTAA

5 MUUSIKOIDEN AIVOT POIKKEAVAT MUIDEN AIVOISTA Muusikoiden ja ei-muusikoiden aivoja verratessa löytyy useita rakenteellisia ja toiminnallisia eroja. Musiikkiharrastus muokkaa aivojen kehitystä, koska: 1. Soittaminen vaatii tarkkaa kuulotiedon käsittelyä ja liikkeiden säätelyä. 2. Harjoittelu vaatii keskittymistä ja kognitiivista ketteryyttä 3. Harjoittelu aloitetaan nuorena ja siihen sisältyy paljon toistoa 4. Musiikki aktivoi aivoja laajasti

6 RAKENNE-EROT Muusikkojen aivojen anatomia heijastaa soittamisen vaatimuksia. Useilla soittamisessa tarpeellisilla aivoalueilla on enemmän harmaata tai valkeaa ainetta. RAKENNE-EROJA EI-MUUSIKOIHIN VERRATTUNA: Aivokurkiainen 1,2,3,4 (yhteys aivopuoliskojen välillä) Pikkuaivot 5,6 (liikesarjojen koordinaatio) Liike- ja tuntoaivokuori 7,6,8 (liikkeiden tuottaminen, tuntoaisti) Kuuloaivokuori 9,10,6 (kuulotiedon käsittely) Otsalohko 11,6,12 (tarkkaavaisuuden säätely)

7 TOIMINNALLISET EROT Muusikkojen hermostollisen äänien käsittelyn on osoitettu useissa tutkimuksissa olevan tehostunutta. Tämä pätee niin musiikillisiin ääniin (kuten soinnut ja melodiat) 13 kuin vaikkapa kielellisiin ääniin (kuten puheäänteet) 14. Lapsuudenaikaisen musiikkiharrastuksen on osoitettu olevan yhteydessä tehostuneeseen äänien käsittelyn vielä vanhuusiässäkin 15.

8 EROT SYNTYVÄT HARJOITTELUN MYÖTÄ Kontrolloidut pitkittäistutkimukset osoittavat, että muutokset aivoissa johtuvat harjoittelusta eivätkä lähtökohtaisista eroista: Musiikkia harrastavien lasten kuulokyvyt kehittyvät voimakkaammin kuin muuta harrastavien. 16 Vain 15 kuukauden harjoittelun jälkeen nähtiin rakenteellisia muutoksia useilla aivoalueilla (motoriset alueet, kuuloalueet, tarkkaavaisuuteen liittyvät alueet) kuukauden harjoittelun myötä aivot reagoivat voimakkaammin muutoksiin vokaalien kestossa. 18

9 2. MUSIIKKIHARRASTUKSEN EI- MUSIIKILLISET HYÖDYT

10 MUSIIKKIHARRASTUS JA KOGNITIIVISET KYVYT Tutkimuksissa on havaittu, että musiikkia harrastavat tai musiikillisesti taitavat aikuiset ja lapset pärjäävät muita paremmin hyvin monenkaltaisissa tehtävissä. Musiikillisten taitojen yhteyksiä ei-musiikillisiin kykyihin Kielelliset kyvyt Fonologinen tietoisuus Lukutaito Vieraan kielen lausuminen Prosodian havaitseminen Puheen havaitseminen taustahälyssä Sanavarasto Muisti Älykkyys Toiminnanohjaus ja tarkkaavaisuus Koulumenestys Forgeard ym., 2008; Degé & Schwarzer, 2011 Anvari ym., 2002; Corrigal & Trainor, 2011 Milovanov ym., 2008 Thompson ym., 2003; Moreno ym., 2009 Parbery-Clark ym., 2009 Moreno ym., 2011 Parbery-Clark ym., 2009; Chan ym., 1998 Schelllenberg, 2004; 2006 Moreno ym., 2011; Saarikivi ym., (valmisteilla) Harrison et al 1994

11 MUSIIKKIHARRASTUS JA KOGNITIIVISET KYVYT Kaiken kaikkiaan, musiikin harrastaminen liittyy hyvin laajaalaiseen kognitiivisten kykyjen tehostumiseen. Tehostumisen laajaalaisuus saattaa selittyä sillä, että musiikin harrastaminen tukee tarkkaavaisuuden säätelymekanismia (toiminnanohjausta) 19,20 Hyvä toiminnanohjaus tukee oppimista ja siitä on hyötyä hyvin monella elämänalueella 21.

12 MUSIIKKIHARRASTUS JA SOSIO-EMOTIONAALISET TOIMINNOT Kognitiivisten vaikutusten lisäksi myös sosio-emotionaalisista vaikutuksista on myös kertynyt vakuuttavaa tutkimusnäyttöä: Ryhmämuotoiset musiikkitunnit lisäävät empatiaa 22 Yhteiset musiikkihetket lisäävät prososiaalista toimintaa 23 Musiikkiharrastus yhteydessä parempaan tunteiden ymmärtämiseen 24 Aktiivinen musiikkiharrastus tukee sosioemotionaalista kehitystä varhaislapsuudessa 25

13 YHTEENVETONA Muusikkojen aivot poikkeavat ei-muusikkojen aivoista. Pitkittäistutkimusten perusteella voidaan sanoa, että erot johtuvat harjoittelusta. Musiikkiharrastus saattaa tehostaa toiminnanohjausta ja tarkkaavaisuuden säätelyä, mikä tukee monenlaista oppimista. Lisäksi musiikki tukee myös sosioemotionaalisten toimintojen kehittymistä. Koska kaikilla on syntymästään saakka tarvittavat taidot musiikin havaitsemiseen, voi musiikkiharrastus tarjota ainutlaatuisen keinon kognitiivisen ja sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen lapsuudessa

14 VIITTEET 1. Schlaug ym., Lee ym., Steele ym., Bengtsson ym., Hutchinson ym., Gaser & Schaug, Amunts ym., Bailey ym., Schneiner ym., Schneiner ym., Bermudez ym., Sluming ym., Virtala, ym., 2014 ja Fujioka ym., Kühnis ym., White-Schwoch ym., Putkinen ym., Hyde ym., Chobert ym., Moreno, ym., Dege,, ym., Moffitt ym., Rabinowitch ym.,, Kirschner & Tomasello, Thompson ym., Gerry ym., 2012 Kuvat Flickr kuvapalvelusta CC-lisenssillä

15 KATSAUSARTIKKELEITA AIHEESTA Herholz, S. C., & Zatorre, R. J. (2012). Musical training as a framework for brain plasticity: behavior, function, and structure. Neuron, 76(3), http://www.zlab.mcgill.ca/docs/Herholz Zatorre_Neuron_2012.pdf Münte, T. F., Altenmüller, E., & Jäncke, L. (2002). The musician's brain as a model of neuroplasticity. Nature Reviews Neuroscience, 3(6), Kraus, N., & Chandrasekaran, B. (2010). Music training for the development of auditory skills. Nature Reviews Neuroscience, 11(8), Suomeksi: Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2011) Musiikkiterapia depression hoidossa. Suomen Lääkärilehti 21/2012, Virtala, P. & Partanen, E. (2011) Vauva musiikin kuulijana - Kokeellisen psykologian näkökulmia. Musiikki, 2011, 1, Tupala, T. & Tervaniemi, M. (2011) Musiikki ja puhe aivoissamme. Vasemman ja oikean aivopuoliskon työnjako kuulotiedon käsittelyssä. Musiikki, 2011, 1, Särkämö, T. & Huotilainen, M. (2012) Musiikkia aivoille läpi elämän. Suomen Lääkärilehti, 2012, 17, vsk a.

2. Musisointi muokkaa aivoja. 3. Muita musisoinnin vaikutuksia. 4. Puheen musiikki prosodia tukee kielellistä kehitystä. 5.

2. Musisointi muokkaa aivoja. 3. Muita musisoinnin vaikutuksia. 4. Puheen musiikki prosodia tukee kielellistä kehitystä. 5. Esityksen sisältö MUSIIKKIA, MAESTRO! MUSIIKKI KUULOVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUKSESSA Ritva Torppa, Monititeteisen musiikintutkimuksen yksikkö, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

MUISTAAKSENI LAULAN: MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISTISAIRAIDEN MIELIALAN, ELÄMÄNLAADUN JA KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESSA

MUISTAAKSENI LAULAN: MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISTISAIRAIDEN MIELIALAN, ELÄMÄNLAADUN JA KOGNITIIVISEN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESSA MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:10 Teppo Särkämö, Sari Laitinen, Ava Numminen, Mari Tervaniemi, Merja Kurki & Pekka Rantanen MUISTAAKSENI LAULAN: MUSIIKIN KÄYTTÖ MUISTISAIRAIDEN MIELIALAN, ELÄMÄNLAADUN

Lisätiedot

Tähtivieras Risto Räppääjä

Tähtivieras Risto Räppääjä Varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti Facktidning för småbarnstidens musikundervisning Lilltrillen 4 8 Musiikkiharrastus Tähtivieras Risto Räppääjä muokkaa aivoja tutuiksi 18Tullaan Esa Lamponen 2

Lisätiedot

Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa. Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 26.3.2015 14.00-18.00

Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa. Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 26.3.2015 14.00-18.00 Kielen omaksuminen ja monikielisyys aivoissa Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka 26.3.2015 14.00-18.00 Sinikka Hiltunen FK (käännöstiede, 1992) tulkki ja kääntäjä (venäjä, saksa) v:sta 1975 NLP-kouluttaja

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus.

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Sari Laitinen FM Jyväskylän yliopisto Musiikin laitos: Musiikkiterapia Lisensiaatintutkimus

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

Hanna-Leena Laamanen KUUDESLUOKKALAINEN MUSIIKKIOPISTOLAINEN YMPÄRISTÖN JA MUSIIKKIOPINTOJEN MERKITYS MUSIIKIN- TUNTIKOKEMUKSIIN

Hanna-Leena Laamanen KUUDESLUOKKALAINEN MUSIIKKIOPISTOLAINEN YMPÄRISTÖN JA MUSIIKKIOPINTOJEN MERKITYS MUSIIKIN- TUNTIKOKEMUKSIIN Hanna-Leena Laamanen KUUDESLUOKKALAINEN MUSIIKKIOPISTOLAINEN YMPÄRISTÖN JA MUSIIKKIOPINTOJEN MERKITYS MUSIIKIN- TUNTIKOKEMUKSIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa Katsaus Jaakko Erkkilä professori Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö jaakko.erkkila@jyu.fi Mari Tervaniemi professori Jyväskylän yliopisto, psykologian

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

Neuropsykologian hyödyntäminen psykiatristen

Neuropsykologian hyödyntäminen psykiatristen Katsaus MERVI ANTILA JA ANNAMARI TUULIO-HENRIKSSON Kognitiiviset muutokset kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä Kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö on vakava ja pitkäaikainen psykiatrinen

Lisätiedot

MIKS MÄ SOITAN? Tutkimus pianonsoiton opiskelijan musiikkiterapiaprosessista

MIKS MÄ SOITAN? Tutkimus pianonsoiton opiskelijan musiikkiterapiaprosessista MIKS MÄ SOITAN? Tutkimus pianonsoiton opiskelijan musiikkiterapiaprosessista Sanna Ratia Pro gradu tutkielma Musiikkiterapia Kevät 2004 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:34 Rolig Kaisa, Kurki Merja, Ojanen Ville Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Tutkimuksen raportointi Muista Pääasia Ikääntyvän

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013

Järvenpää / Tuusula. www.kum.fi. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti. lv. 2012 2013 Järvenpää / Tuusula Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston lehti lv. 2012 2013 www.kum.fi Kielotie 4, Tikkurila Puh. 010 439 3730, ma-pe: 10-18, la 10-14. www.vantaanmusiikki.fi Lääkärikeskus Aava Orto-Lääkärit

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 357 Riitta Valtonen Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla Kehityksen ongelmien päällekkäisyys ja

Lisätiedot

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Työterveyslaitos Helsinki 2007 Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Kalakoski Virpi Akila Ritva Haavisto Marja-Leena Hublin Christer

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Tiina Linjama Logopedian pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos Ohjaaja: Kaisa Launonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ

MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ AARNIO, EMILIA MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Musiikkikasvatuksen koulutus 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä Hannu Nyrkkö Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Neuropsykologi, PsT Fysioterapeutti Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus Lähtökohdat: 1. AVH ei juuri koskaan

Lisätiedot

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE

MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MUISTOISTA MUSIIKIKSI OSALLISTAVA RYHMÄMENETELMÄ MUISTISAIRAILLE IHMISILLE MAARET MERILÄINEN JA MINNA KANGAS OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY 2014 Toimintaterapeutti Maaret Meriläinen Fysioterapeutti Minna

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Pro gradu -tutkielma Tiina Veijola Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Lapin yliopisto Kevät 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot