2. Musisointi muokkaa aivoja. 3. Muita musisoinnin vaikutuksia. 4. Puheen musiikki prosodia tukee kielellistä kehitystä. 5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Musisointi muokkaa aivoja. 3. Muita musisoinnin vaikutuksia. 4. Puheen musiikki prosodia tukee kielellistä kehitystä. 5."

Transkriptio

1 Esityksen sisältö MUSIIKKIA, MAESTRO! MUSIIKKI KUULOVAMMAISEN LAPSEN KUNTOUTUKSESSA Ritva Torppa, Monititeteisen musiikintutkimuksen yksikkö, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto 1. Esimerkkejä kuulovamman vaikutuksista sisäkorvaistutteen (SI) näkökulmasta 2. Musisointi muokkaa aivoja 3. Muita musisoinnin vaikutuksia 4. Puheen musiikki prosodia tukee kielellistä kehitystä 5. Laulaminen 6. Musisointi ja SI-lapset - tieteellisiä tuloksia 7. Missä kuulovammainen lapsi voi musisoida ja laulaa? 8. Miten musisoida kuulovammaisen lapsen kanssa? 9. Lopuksi Sisäkorvaistute (SI) Välittää kuulotiedon vain 8-12 elektrodin kautta kuulohermoon eikä välitä äänten ajallista hienorakennetta. ESIMERKKEJÄ KUULOVAMMAN VAIKUTUKSISTA SISÄKORVAISTUTTEEN (SI) NÄKÖKULMASTA Äänteiden, äänen korkeuksien, sekä musiikin ja puheen prosodian havaitseminen on epätarkkaa. Puheen havaitseminen taustahälyssä on vaikeaa Myös kuurousaika voi vaikuttaa Kuulomuisti on usein lyhyt Radat kuuloaivokuorelta muille aivoalueille voivat heikentyä (Emmorey ym., 2003). Myös kuurous ennen ensimmäistä ikävuotta voi johtaa: Tehottomaan kuulotiedon prosessointiin ja kuulotarkkaavuuden heikentymiseen (Moore & Linthicum, 2007) Visuaalisten ja tuntoaistimusten osittaiseen käsittelyyn kuuloaivokuorella (Sharma ym., 2014) Kuulomuisti on tärkeää kuulovammaisten lasten puhekielen omaksumisen kannalta (Pisoni ym., 2003; 2011) Musisointi voi auttaa! 1

2 Muusikkojen muovautuvat aivot Muusikoilla on suurempi harmaan aineen tilavuus useilla aivokuoren alueilla. Päälaenlohkon ylä-etuosa Liike- ja tuntoaivokuori Suurempi aivokurkiaisen etuosa MUSISOINTI MUOKKAA AIVOJA Aivoalueiden väliset yhteydet tehostuvat (mm. Halwani ym., 2011) Vasen pikkuaivo Alempi ohimolohko Vasen etuotsalohko Gaser & Schlaug, 2003, J Neurosci 8 Musiikkia harrastavat lapset Pianonsoiton harrastaminen 15 kk ajan johtaa samanlaisiin aivojen muutoksiin kuin aikuisilla muusikoilla (Hyde ym., 2009). Nämä muutokset ovat hyödynnettävissä myös puheen prosessoinnissa. MUITA MUSISOINNIN VAIKUTUKSIA Muusikot havaitsevat puhetta taustahälyssä paremmin Aikuiset: Parbery-Clark, Skoe, Lam, & Kraus, 2009; Parbery- Clark et al. 2011) Lapset: Strait et al, 2012 SI-lasten kuulomuisti on rajoittunut Musiikin harrastaminen parantaa lasten kuulomuistia (Parbery-Clark ym. 2009; Fujioka ym., 2006). 2

3 Musiikin harrastaminen parantaa lasten Äänen laatujen, musiikin rytmien ja melodioiden sekä epävireisyyden havaitsemista (Putkinen ym., 2014) Puheäänten kestojen ja äänten nousuaikojen (konsonanttien alukkeiden) havaitsemista (Chobert ym, 2012), Sekä puheen prosodian havaitsemista (Moreno ym., 2009). PUHEEN MUSIIKKI PROSODIA TUKEE KIELELLISTÄ KEHITYSTÄ Sanapaino auttaa vauvoja oppimaan sanoja Lausepaino auttaa vauvaa oppimaan sanoja Sanapaino: Äiti ostaa auton. Auttaa lasta pilkkomaan lauseet sanoiksi (Jusczyk ym., 1999) Vauvat jotka havaitsevat sanapainon hyvin ovat myöhemmällä iällä kielellisesti taitavampia (Friedrich ym., 2006). Lausepaino: Äiti ostaa auton. Vanhemmat painottavat lauseiden tärkeitä sanoja tämä auttaa vauvoja uusien sanojen omaksumisessa (Thiessen & Saffran, 2005). Prosodian havaitseminen on tärkeää kuulovammaisille lapsille Kun äänteiden havaitseminen on vaikeaa, pitää tukeutua pidempiin kokonaisuuksiin: prosodiaan Prosodia tukee kielellistä ja syntaktista kehitystä (Friedrich ym., 2006; LeNormand & Moreno-Torres 2013; Niparko, ym., 2010; Soderstrom ym., 2003) LAULAMINEN 3

4 Vetoaa tunteisiin ja Laulaminen on vanha tekniikka puheterapiassa (mm. Estabrooks) Vetää tehokkaasti lapsen huomion puoleensa (Ronkainen, 2011: kokemukset MUKULA-ryhmistä) Laulaminen luo perustan kuulovammaisen lapsen musiikin havaitsemiselle (Rocca, 2012, ks. myös Torppa & Lonka, Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan, 2014) MUSISOINTI JA SI-LAPSET - TIETEELLISIÄ TULOKSIA Prosodian havaitseminen: Lausepaino Poika maalaa veneen Musiikkia harrastaneet SI-lapset havaitsivat sana- ja lausepainoa yhtä hyvin kuin normaalisti kuulevat lapset muut SI-lapset selvästi huonommin kuin normaalisti kuulevat lapset. Sanapaino Näytä kissankello/näytä kissan kello Äänen piirteiden erottelu Korkeus, kesto, voimakkuus. Kuulomuistin mittaus Kielelliset mittaukset Torppa ym., 2014a Vain SI-lapset jotka harrastivat musisointia kehittyivät lyhytkestoisessa kuulomuistissa yhtä hyvin kuin normaalisti kuulevat lapset ja olivat siinä parempia kuin muut SI-lapset Laulupainotteista musisointia harrastaneet SI-lapset olivat parempia kuin muut SI-lapset kielellisissä taidoissa riimien tuotossa sananlöytämisessä ja kielellisessä ÄO:ssa Normaalisti kuulevat lapset: Laulupainotteista musiikkia harrastaneet lapset olivat parempia sananlöytämisessä. 4

5 Laulaminen vie nopeampiin ja voimakkaampiin kuulotarkkaavuusvasteisiin (Torppa ym., 2014b) Paljon laulavat lapset laulavat paremmin: erityisesti rytmejä, mutta myös äänen korkeuksia ja sanoja Tämä tarkoittaa että paljon laulavat SI-lapset Huomaavat aivotasolla rytmien, äänen korkeuksien ja laatujen muutoksia tehokkaammin ja nopeammin Aivojen kuulotarkkaavuusverkostot kehittyvät tehokkaammin? Voivat havaita nopeammin myös liikenteen muuttuvat äänet, puhujat, äänisarjojen säännönmukaisuudet Hyvä tarkkaavuuden kääntyminen ja suuntautuminen ääniin tehostaa aivojen kuuloalueiden toimintaa ja on perusta kuulon kuntoutukselle (Cole ja Flexer, 2011) Puheen havaitseminen taustahälyssä on parempaa jos SI-lapsi laulaa kotona paljon Musiikin havaitseminen on yhteydessä puheen havaitsemiseen ja näköhavaintotaitoihin Hausen, Torppa ym., 2013 Linkki kulkee erityisesti musiikin rytmin havaitsemisen kautta Sekä rytmien että äänen korkeuksien havaitsemisen kuntoutus lienee siis tärkeää Age Kannattaa käyttää visuaalisia vihjeitä MISSÄ KUULOVAMMAINEN LAPSI VOI MUSISOIDA JA LAULAA? Päiväkoti: jos mahdollista, ns. tukilapsiryhmä on oikein hyvä ratkaisu Ryhmään osallistuu kuulovammainen lapsi/lapsia ja esim. 4 normaalisti kuulevaa lasta Monimuototerapiaryhmät Musiikkiterapiaryhmät tai yksilöllinen musiikkiterapia Muskarit (ohjaajalle materiaalia ja tietoa! Mielellään pieni ryhmä ainakin taaperoille) Bändit 5

6 Lindforsin säätiön puhemusiikkiryhmät Osa MUKULA (MUsiikin käyttö KUulovammaisen LApsen puhekielen kuntoutuksessa) projektia Osallistujat juuri kuulolaitteen/si:n saaneista 1-2 v. lapsista kouluikäisiin Kiinnitetty erityisesti huomiota puheen havaitsemisen ja kielellisen kehityksen tukemiseen musiikin ja laulamisen avulla Kokeiltu MUKULA-materiaalit (Lindforsin säätiö) Kirja Laulun ja soiton siivin puheen ja musiikin maailmaan (Lindforsin säätiö) Puheterapia Kotona! Vaikka lapsi osallistuisi ryhmäänkin! Soitto/laulutunnit musiikkiopistoissa tai yksityisissä musiikkikouluissa Resonaari Lapci-RY:n leirit Merikartanon koulun bändi Miksi musiikki tehoaa? MITEN MUSISOIDA KUULOVAMMAISEN LAPSEN KANSSA? Hitaus antaa aikaa huomata yläsävelten ja puheen formanttien - sekä äänenkorkeuksien muutoksia Toisto muovaa aivoja ja auttaa havaitsemaan Ennakoitavuus, jota musiikin rytmit lisäävät on tärkeää kuulohavaintojemme rakentumisessa Palkitsevuus: jos musiikista nauttii, se aiheuttaa mielihyvähormonien eritystä tehostaa aivojen muovautumista Itsesoittaminen/laulaminen tehostaa aivojen muovautumista Lauluissa lisäksi etuna sanat! (Patel, 2014) Laulut suuntaavat lapsen huomion äänteisiin (Lebedeva & Kuhl, 2010) Lauluista on hyvä lähteä liikkeelle Lauluja voidaan käyttää äänteiden kuuntelemiseen, minimiparien erottelun harjoitteluun, äänteiden tuoton treenaamiseen, kielellisen tietoisuuden harjoittamiseen, sanavaraston harjoittamiseen, kuulomuistin pidentämiseen Pöllö ja poikaset (Lindforsin säätiö) Laulakaa ilman säestystä ja sen kanssa. Varokaa ettei säestys peitä laulujen sanoja. Laulun pysäytys voi houkutella lasta laulamaan. Mutta odottakaa tarpeeksi Innostakaa lasta laulamaan materiaalit ja harjoitteet kotiin! (Myös muskareista, päiväkodeista, puheterapiasta ) Kaikki taaperoryhmäläisemme alkoivat laulaa kotona, vaikka eivät uskaltaneet aina ryhmässä laulaakaan Ryhmässä laulaminen on haastavaa! 6

7 Perusharjoitteet taaperoryhmästä alkaen Perusrytmin hakeminen (liikkuminen laulun tahtiin, kehosoittimet, muut soittimet lauluja rytmittämään, mutta ei aina) (Laiva, Karhuperhe, Elefanttimarssi, ) Toistuvat intervallit (Kirje eläintarhaan) Asteikko ylös ääniliuku alas (Äänenkorkeustalo, kellopeli) Isommille myös: mikrofoni ja kaikuna laulaminen (intervallit, ääni-liut, lyhyet fraasit - Eläinpussi, Miten pöllö laulaa, Onnikonni, Jaakko kulta, Surullinen oon ) Saman äänen etsiminen (Äänenkorkeustalo) Käytäntöjä: Taaperoryhmät Pieni ryhmä parempi (6 lasta tai vähemmän) Käyttäkää kuvia toiminnan strukturointiin, yhdistäkää tähän äänen korkeuden havaitsemisen harjoitusta, jekkuja, vuorottelua, toisten huomioimista (video Pallo pomppii) Kuuloiän alkutaipaleella lapset hypnotisoituvat soittimien kuuntelusta soittakaa lapsille Aloittakaa ja lopettakaa musiikkituokiot aina samalla tavalla (video Vauvaryhmän aikamatka) Tärkeää Visuaalisuus Itse soittaminen/laulaminen muokkaa aivoja enemmän kuin kuuntelu - antakaa lasten soittaa (video Lapset tässä soittaa) Paljon eri soittimia harjoittaa musiikin hahmottamista eri äänen laaduissa ja puheen havaitsemista taustahälyssä (video Kille kuuntele) Pelle Pelikaani Viisi pientä kalaa Äänenkorkeustalo (Lindforsin säätiö) Käyttäkää musiikkisatuja (Lindforsin säätiö) Kirjojen kuvat toimivat visuaalisena struktuurina Tarina tuo toimintaan kielellisen struktuurin ja musiikkisatu vie hauskalla tavalla eteenpäin tarinoiden ymmärtämistä Perusharjoitteita eri viitekehyksissä, toisto syntyy ryhmässä helposti! (video Kirahviliuku) Kirjat ja äänitteet myös kotiin! Kirje eläintarhaan, Kolme pientä porsasta, Jaakko ja Pavunvarsi, Kirahvit eivät osaa tanssia Muita hyviä toimintatapoja Kapellimestarileikit Kuvionuotit Laulukortit Ryhmässä: huomioikaa kaikki lapset jokainen saa vuorollaan tehdä asiat! 7

8 Musiikki Voi kulkea mukana läpi kuulovammaisen lapsen koko elämän ja vaikuttaa paitsi musiikin havaitsemiseen sekä soitto- ja laulutaitoon, myös puheen havaitsemiseen ja tuottoon sekä laajemminkin oppimiseen LOPUKSI Ja voi tuoda elämään aivan uutta sisältöä, rentouttaa, auttaa tunteiden käsittelyssä, virkistää ja auttaa vanhuuteen asti (video Venlan aikamatka) (Särkämö ym., 2013 ja 2014; Torppa et al., 2014a, b) Kiitos! OhjaajaniAndrew Faulkner, Minna Huotilainen ja Martti Vainio, Lindforsin säätiö (Helena Ahti and Eila Lonka), Christine Rocca, Catherine Bowker, Seija Laakso, Anita Forsblom, Suomen Audiologian yhdistys, Helsingin, Tampereen, Turun ja Kuopion kuulokeskusten henkilökunta(erityisesti audiologit ja kuulontutkijat sekä puheterapeutit Sari Vikman, Nonna Virokannas, Satu Rimmanen ja Teija Tsupari) sekä etenkin tutkimukseen osallistuneet lapset ja heidän vanhempansa. Ja myös väitöskirjatyöni rahoittajat Signe and Ane Gyllenbergin säätiö, Audiologian yhdistys, Suomalainen Konkordia-liitto, Ella and Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen säätiö ja Langnet kielentutkijakoulu Yhteystiedot: 8

Tähtivieras Risto Räppääjä

Tähtivieras Risto Räppääjä Varhaisiän musiikinopetuksen ammattilehti Facktidning för småbarnstidens musikundervisning Lilltrillen 4 8 Musiikkiharrastus Tähtivieras Risto Räppääjä muokkaa aivoja tutuiksi 18Tullaan Esa Lamponen 2

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin

Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin vuorotellen Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin 17 Sisällys Lukijalle 2 Vuorovaikutus vahvistuu yhdessäolosta 4 Tahattomista ilmauksista tietoisiin viesteihin 6 Ilmaisukeinojen karttuminen

Lisätiedot

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA

VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA VIERAAN KIELEN OPPIMISTA JA VIERASKIELISTÄ OPPIMISTA Aini Hartiala Lotta Harviainen Tulevaisuus on tekojemme summa 2 Johdatus vieraskieliseen opetukseen Opas vanhemmille ja oppijoille Tämä kirja kertoo

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12 Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU

TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan

Lisätiedot

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on Tämän oppaan on työstänyt sosionomiopiskelija Suvi Lehtisare Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta osana opinnäytetyöprojektiaan. Opas on työstetty Tampereella toimivan OSMO-hankkeen alaisuudessa. Haluan

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot