A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastaminen 139 Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan lopettaminen 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 141 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän viran täyttäminen 142 Sairaalapastorin viran määräaikainen täyttäminen 143 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 144 Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 145 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen pääkirjanpitäjän avoimen viran määräaikainen täyttäminen 146 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen laskentasihteerin viran määräaikainen täyttäminen 147 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen

2 2 148 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen 149 Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen 150 Talousarvion toteutuminen Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (2. käsittely, pääkäsittely) 152 Ilmoitusasiat 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 154 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2014 Aika kello Paikka Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasali, tila 207, Itäpuisto 14, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 145 käsittelyn jälkeen Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen poissa klo asian 151 käsittelyn aikana Salonen Marjatta jäsen poistui klo asian 151 käsittelyn aikana Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Ratola Pekka varajäsen Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja poissa klo asian 143 käsittelyn ajan Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 143 käsittelyn jälkeen Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 149 käsittelyn jälkeen, saapui klo asian 151 käsittelyn aikana, poistui klo asian 151 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Korkeaoja Aila Myllykoski Sonja tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.

4 4 Aluksi veisattiin virsi 434, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Kolossalaiskirjeen 1. luvusta jakeet sekä rukouksen. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lea Peltomäki piti lämminhenkisen onnittelupuheen puheenjohtaja Kari Erkkolalle 60-vuotispäivän johdosta. Yhteisen kirkkoneuvoston puolesta varapuheenjohtaja ja sihteeri Hilkka Tommila ojensivat puheenjohtajalle lahjan sekä kukat. Varapuheenjohtajan ehdotuksesta laulettiin virsi 548. Puheenjohtaja kiitti sydämellisesti onnitteluista Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan lopettaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /375 asettanut kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan tehtäväksi on annettu mm. kurssi- ja leirikeskusten toiminnan kehittäminen ja markkinoinnin tukeminen.

5 5 Kurssi- ja leirikeskukset palvelevat yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimintaan jäsennettyinä seurakuntien perustehtävää laaja-alaisessa ja monimuotoisessa yhteistyössä, jossa kokonaisuus rakentuu sekä toiminnallisten että tukiprosessien yhteistyölle. KURSSI- JA LEIRIKESKUSTEN HOITOKUNTA on työskennellyt säännöllisesti. Työskentelystä on informoitu sekä seurakuntia että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän työmuotoja. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on tuonut tärkeinä pitämiään teemoja myös yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn. Toimintatapaan on kuulunut avoin yhteistoiminnallinen vuorovaikutus. Strategiatyöskentely käynnistettiin 2007 ja strategia hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on systemaattisesti tehnyt työtä ao. tavoitteiden eteen: Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely Selkeä johtamisjärjestelmä ja yksinkertainen organisaatio Informatiiviset tehtäväkuvaukset Systeemin sisäinen ja ulkoinen kommunikaatio Palaute- ja toivejärjestelmä Selkeät toimintaohjeet ja käyttäjäinformaatio Asiakaspalvelun laadun takaaminen Asiakasystävällinen varausjärjestelmä, jossa asiakkaan tulee voida tehdä varaus yhdellä yhteydenotolla Mainonta ja markkinointi Käyttöasteen vahvistaminen Tuottavuuden parantaminen Hinnoittelujärjestelmän kehittäminen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO nimesi valtuustokaudeksi kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan seuraavanlaisen kokoonpanon pohjalta: - Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja (1), jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää - Toiminnallisten työmuotojen edustajat (3) 1. Yhdyshenkilöiden kokous nimeää seurakuntien edustajan (1) 2. Yhteinen kasvatus nimeää edustajan (1) 3. Seurakuntapalvelut nimeää edustajan (1) - Palvelutuottajien edustajat (3) 1. Kurssikeskusten isäntä (1) 2. Junnilan leirikeskuksen emäntä (1) 3. Onnenkallion emäntä (1) - Yhtymähallinto (1)/Hallintopäällikkö - Toiminnallinen johto (1)/YSK-päällikkö KURSSI- JA LEIRIKESKUSTEN HOITOKUNTA on pitkään käynnistänyt kaikkien kurssi-keskuksissa toimivien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä jatkuvan kehittämistyön pohjaksi. Viime vuodet on luotu toimijoiden yhteistyönä toteutuvaa verkostoyhteistyötä. Kehitys on johtanut prosessiorganisaatioon, jossa toimijat ovat luoneet rakenteellisen työyhteyden ja toimintarytmin. Toiminnallinen ohjausryhmä on jo aloittanut yhteistyön. Koordinaatiovastuu on seurakuntapalveluilla. Tuloksena on esimerkiksi sähköinen varausjärjestelmä sekä leirisuunnittelujärjestelmä. Ohjausryhmä raportoi yhteisen seurakuntatyön päällikölle.

6 6 Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnalla ei ole enää tarvetta hallinnollisesti käynnistää ja ylläpitää yhteistyötä, koska se on vuosien yhteistyön pohjalta tullut kaiken työn perustaksi. Kokeiluvaiheen hyvien tulosten perusteella kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta ehdottaa kaikkien Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimijoiden verkostoyhteistyölle perustuvaa rakenteellista prosessiorganisaatiota. Malliksi ehdotetaan toiminnallisen ohjausryhmän yhteistyörakennetta seuraavasti: Kirkkoherrojen kokous nimeää eri seurakunnista kolme (3) jäsentä. Seurakuntapalveluista on kolme (3) jäsentä (diakoniasihteeri ja tiimivastaavat). Kurssi- ja leirikeskuksista on kaksi (2) jäsentä (isäntä ja emäntä). Koordinoinnista vastaa seurakuntapalvelut. Raportointi tapahtuu yhteisen seurakuntatyön päällikölle. Hinnoittelu on erityiskysymys, jota kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on pohtinut koko toimintansa ajan. Leirihinnoittelu on halki vuosien koettu epäonnistuneeksi. Parhaiten on toiminut kiinteä leirihinta omalle toiminnalle. Mallissa omaa toimintaa on tuettu, kun se järjestää toimintoja omissa kurssi- ja leirikeskuksissa. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta ehdottaa tältä pohjalta toteutettua muutosta nykyiseen hinnoittelujärjestelmään. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan lakkauttamista kuluvan valtuustokauden päättyessä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) antaa valmisteltavaksi omaa toimintaa voimakkaammin tukevan hinnoittelujärjestelmän sekä 2) lopettaa kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /10 päättänyt, että Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä liittyy Kirkon mediasäätiön yhdeksi perustajaksi. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu säätiölle euron avustus.

7 7 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /13 valinnut Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäseneksi Sirkka-Liisa Savisen ja varajäseneksi Tiina Ebidin (nyk. Liivola) vuosiksi JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. KN päättää esittää KV:lle, että se päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /107 julistaa haettavaksi seurakuntayhtymän isännöitsijän viran. Johtosäännön mukaan isännöitsijän tulee olla vähintään teknillisen koulun talonrakennustekniikan opintolinjan suorittanut sekä rakennusteknillisiin ja työnjohdollisiin asioihin hyvin perehtynyt. Isännöitsijän viran vaatimusryhmä on 503, jonka vähimmäispalkka on 2.372,02 euroa. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän hakemusta. Oheisena liitteenä jaetaan luettelo hakijoista. Yksi hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen. Haastatteluryhmään kuuluivat hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden päällikkö, kiinteistöpäällikkö sekä ylipuutarhuri. Haastatteluun kutsuttiin Janne Räisänen (3), Timo Urpulahti (7), Reijo Lehti (9) sekä hakija n:o 1, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti virkaan Reijo Lehteä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää toimittaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän viran vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen vaalin vahvistamista. Päätös KN : Kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors esitteli haastatteluryhmän toimintaperiaatteita. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

8 8 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän virkaan päätettiin yksimielisesti valita Reijo Lehti. (liite 1) Sairaalapastorin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksellä / 200 kappalainen Elina Kauniston on otettu vt. sairaalapastoriksi sairaalapastorin virkaan, virkapaikkana Satakunnan keskussairaala. Sairaalasielunhoidon toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellään edellyttää viran täyttämistä. Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta myös muista näkökulmista, sillä toiminnallisesti sairaalapastorien työ- ja vastuualue on sekä toimintaympäristön että kuntarakenteen muutoksesta johtuen laajeneva. Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon rakennemuutos edellyttää sairaalasielunhoidon toimintarakenteen kehitystä toimintaympäristön muutosta vastaavalla tavalla. Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. Sairaalasielunhoidon osalta ei tule vähentää henkilöresurssia. Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Sairaalasielunhoidon osalta painopisteen tulee olla sairaalapotilaiden sielunhoito Porin seurakuntayhtymän seurakuntien alueella. Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintojen keskittyminen Satakunnan keskussairaalan yhteyteen edellyttää yhteistoiminnallisesti järjestetyn sairaalasielunhoidon resursoinnin ja kustannustenjaon tarkistamista kehitystä vastaavasti. Toiminnallisten ratkaisujen tekeminen edellyttää yhteisen seurakuntatyön keskuksen taloudellisen kokonaistilanteen pitkän tähtäimen kehitysnäkymien arviointia. Sairaalasielunhoidon osalta vuosi 2015 olisi vielä tarkoituksenmukaista työvoimaresursoinnin osalta hoitaa väliaikaisratkaisuin. Tänä aikana viran ollessa ilman vakinaista hoitajaa voitaisiin tutkia mahdollisuudet järjestää sairaalasielunhoito uudelleen: Tavoitteena olisi turvata nykyinen sairaalasielunhoidon resurssi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä ja myös sairaalasielunhoito Sote-alueella yhteisvastuullisesti muiden seurakuntien kanssa. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

9 9 Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kaikissa sairaalapastorien viroissa yhteneväiset. Määräaikaisesti virkaa hoitanut sairaalapastori Elina Kaunisto on ilmaissut olevansa valmis kyseisen viran määräaikaiseen hoitamiseen. Länsi-Porin seurakunta on alustavasti suhtautunut myönteisesti mahdolliseen virkavapauteen. Päätösesitys on ehdollinen edellyttäen, että Elina Kaunistolle myönnetään virkavapautta vakinaisesta virastaan toisen viran hoitamista varten. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Elina Kauniston vailla vakinaista viranhaltijaa olevaan sairaalapastorin virkaan virkapaikkanaan Satakunnan keskussairaala. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko klo Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KESKUSREKISTERISSÄ on kahden viran tehtävien osalta työtehtävien suorittaminen järjestettävä ilman vakituisen viranhaltijan työpanosta. Samanaikaisesti KIRJU- RI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Sijaisuusjärjestely auttaa turvaamaan päivittäistehtävien hoitamisen. Lavian seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään aiheuttaa lisätyötä ja järjestelyjä. Seurakuntien rakenneuudistuksen kehityssuunnan ollessa vielä avoin, on vaikea tehdä lopullisia ratkaisuja. Siksi on syytä säilyttää henkilöstön osalta liikkumavaraa, kunnes kokonaisasetelma Porin seurakuntayhtymän osalta on tiedossa. KIRKKOLAIN 6:9 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. Viran hoitajana toimistosihteerin määräaikaisessa virkasuhteessa asti on Jarkko Turunen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

10 10 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Jarkko Turusen määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. Päätös KN : Mia Turunen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN resurssijärjestelyjen yhteydessä on taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja palvelujen tehostamiseksi siirretty sekä seurakuntapalvelujen että perheneuvonnan toimistosihteerit puhelinvaihteen yhteyteen. Näin on ilman henkilöstölisäystä järjestetty normaalitilanteessa riittävä työvoimaresursointi puhelinvaihteen ja postituspalvelujen hoitamiseksi. Lisäksi sihteeristö huolehtii yhteisen seurakuntatyön työalojen toimistopalveluista sekä lisääntyvässä määrin seurakuntayhtymän yhteisistä toimistopalveluista. Seurakuntapalvelujen toimistosihteeri on alusta lukien hoitanut myös yhteisen kasvatuksen toimistopalveluja. Tämä työkokonaisuus sekä keskinäinen sijaistusjärjestelmä edellyttävät nykyisen suuruista henkilöstöresursointia. Keskusrekisterissä on myös toimistosihteereitä, mutta keskusrekisterin oman työvoimatarpeen johdosta sieltä ei voida siirtää toimistosihteeriä viran hoitajaksi. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloudelliset säästötavoitteet ovat ilmeiset. Liikkumavaran säilyttämiseksi on perusteltua myös jättää avoin toimistosihteerin virka toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä ja täyttää se väliaikaisesti, kunnes pitkän tähtäimen henkilöstölinjaukset on tehty. Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toistaiseksi voimassaolevissa toimistosihteerien viroissa yhteneväiset. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 402 (1.900,06 ) mukainen palkkaus. Palkkakustannukset katetaan seurakuntapalvelujen henkilöstömäärärahoista. Viran hoitajana seurakuntapalvelujen toimistosihteerin määräaikaisessa virkasuhteessa asti on Pauli Westerholm. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

11 11 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Pauli Westerholmin määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen pääkirjanpitäjän avoimen viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /47 valinnut laskentasihteeri RIITTA PELTOMÄEN pääkirjanpitäjäksi Pääkirjanpitäjän päätehtäviä ovat tilinpäätöksen valmistelu ja kirjanpidon asiantuntijatehtävät sekä taloushallinnon projektien tekeminen. Pääkirjanpitäjän virka on tarpeellista täyttää yhteisen kirkkoneuvoston kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Pääkirjanpitäjän virka esitetään täytettäväksi edelleen sisäisesti. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa. Määräaikaisesti virkaa hoitanut laskentasihteeri Riitta Peltomäki on ilmaissut olevansa valmis kyseisen viran määräaikaiseen hoitamiseen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) ottaa laskentasihteeri Riitta Peltomäen määräaikaisesti avoimeen pääkirjanpitäjän virkaan ja 2) myöntää Riitta Peltomäelle virkavapautta laskentasihteerin virasta Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

12 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen laskentasihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /48 valinnut ATTE HYVÄRISEN määräaikaiseksi laskentasihteeriksi Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu pääasiassa talousarvion valmistelemisen, kirjanpidon ja sen raportoinnin sekä tilinpäätöksen asioita. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Atte Hyvärisen määräaikaisesti laskentasihteerin virkaan Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON /53 hyväksymän PALKKIOSÄÄN- NÖN 2 :ssä määrätään, että seurakuntien hallintoelinten kokouksista maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston kulloinkin vahvistama kokouspalkkio. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /58 päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa alkaen 1) yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, 2) muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja

13 13 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 3) vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu PALKKIOSÄÄNNÖN 6 :n perusteella erillistä vuosipalkkiota. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /59 päättänyt vahvistaa puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa ja varapuheenjohtajien 770 euroa alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa alkaen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa sekä yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 770 euroa Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 42.1 :n mukaan viranhaltijoiden kokouspalkkion suuruudeksi voidaan vahvistaa alkaen enintään 31,58 euroa. Pykälän soveltamisohjeen mukaan asiasta päättäminen kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä yhteiselle kirkkovaltuustolle. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /39 päättänyt vahvistaa viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. Viranhaltijoiden kokouspalkkiota maksetaan kirkkoherroille heidän toimiessaan seurakuntaneuvostojen puheenjohtajana ja viranhaltijoille, jotka eivät ole työaikalain alaisia, heidän toimiessaan sihteerinä luottamuselimessä. Käytännössä viranhaltijoiden kokouspalkkioita on maksettu vain kirkkoherroille ja papeille heidän toimiessaan puheenjohtajana tai sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksissa.

14 14 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa alkaen viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 31,58 euroa Talousarvion toteutuminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,3 % (vuonna 2013 toteutuma oli vastaavana aikana 72,8 %), joka alittaa 4,7 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee (vuonna ) euron suuruista nettomenojen alitusta eli alitus on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Kertymä alittaa vajaalla 2 %-yksiköllä tilikauden aikana tavoitteena olevan 9 kk:n kertymätason. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin %:n tasaiseen kertymään verrattuna menoja on kertynyt 9 kk:n aikana 71,3 %. Tuloja on kertynyt runsaat prosentin tasaista kertymätavoitetta enemmän. Toimintatulojen toteutumaprosentti on 76,4, joka merkitsee euron kertymäylitystä. Virastotuottoja on kertynyt euroa, joka on kolminkertainen määrä koko vuoden arvioon verrattuna. Kolehti ja muut keräystuotot ovat ylittäneet koko vuoden arvion eurolla ja toteutumaprosentti on 135. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli kaksinkertainen ja 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate (toteutumaprosentti on 212, vuonna 2013 toteutumaprosentti oli 201 ja vuonna 2012 prosentti oli 447). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen arviota pienempi toteutuma sekä erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,6 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suu-

15 15 rempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat 1,2 miljoona euroa ja euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana yli talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 88 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden tilanne on vuonna 2014 keskimäärin kehittynyt positiivisesti syyskuun loppuun asti, mutta talous- ja yhteiskuntatilanne on sisältänyt ja sisältää epävarmuustekijöitä. Vuoden 2014 aikana markkina-arvot ovat nousseet syyskuun loppuun asti, mutta keväällä ja kesällä oli kolme lyhyempää laskukautta. Lokakuussa 2014 osakemarkkinat ovat laskeneet jyrkemmin, noin 10 %. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen yli 2,2 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion tasapainotulokseen on samansuuruinen. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee noin 1,5 miljoona euroa, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai negatiivisesti ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2014 ja vertailu vuoden 2014 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: TALOUSARVIO 2014 JA SEN TOTEUTUMINEN Toteutuma Talousarvio Toteutuma- Tas. kertymä Ero tas. tammi prosentti 75 % kertymään syyskuu 2014 TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,9 % Muut kuin henkilöstömenot ,1 % TOIMINTAKULUT YHT ,3 % TOIMINTAKATE ,3 % VEROTULOT ,9 % VEROTUSKULUT ,4 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,3 % RAHOITUSKULUT ,1 % VUOSIKATE ,0 % POISTOT ,4 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen %. Suurimmat nettomenojen toteutumat ovat Noormarkun seurakunnalla (74,8 %) ja Keski-Porin seurakunnalla (72,3). Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on alentunut vuoteen 2013 verrattuna ja on 73,8 (vuonna ,6 %). Kiinteistöpalveluissa nettomenokertymä on alentunut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna: kertymä oli 68,6 %, kun se vuonna 2013 oli 73,4 %.

16 16 Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 0,8 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 0,1 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista on kasvanut 11 %. Talousarviossa verotuloarvio voi vähentyä 2,1 % vuoden 2013 toteutumaan verrattuna. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna vuoden 2014 verotulotavoite kasvaa 0,7 %. Syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan edellä lähes euroa. Loppuvuonna maksuunpanotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan viime vuotta heikompi ja takaisin perittävä määrä kasvaa noin 17 %. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuonna 3 kk:n aikana verotuloja on tultava 2,4 milj. euroa ja enintään 15 % viime vuotta vähemmän. Verotulojen kertymä tammi-syyskuussa 2014: VEROTULOT Vuosi 2014 tammisyyskuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,1 % Osuus yhteisöveroista ,0 % Yhteensä ,79 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,06 % Investointiosan toteutumaprosentti on syyskuun lopussa ilman myydyn huoneiston hankintahintaa 33 ja määrä euroa. Vuoden 2014 investoinnit ovat talousarviossa keskimääräistä alemmalla tasolla. Alkuperäinen talousarvio on euroa ja muutettu euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut Noormarkun hautausmaan konehankinnasta euroa ja krematorion uunin muurauksesta euroa. Investointiosaan on kirjattu myydyn osakehuoneiston hankintahinta euroa tuloksi, minkä vuoksi investointiosan nettomenot ovat 9 kuukauden jälkeen euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 3,3 milj. euroa positiivinen ja rahavarojen lisääntyminen noin 2,8 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa positiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna 2,1 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna 1,8 miljoonaa euroa parempi. Syyskuun lopussa velat ovat vähentyneet vuoden alkuun verrattuna lähes eurolla. Oheisena liitteenä jaetaan kaavio tilikauden tuloksen muodostumisesta kuukausittain vuoden 2014 aikana ja keskiarvosta JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi.

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot