A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastaminen 139 Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan lopettaminen 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 141 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän viran täyttäminen 142 Sairaalapastorin viran määräaikainen täyttäminen 143 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 144 Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen 145 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen pääkirjanpitäjän avoimen viran määräaikainen täyttäminen 146 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen laskentasihteerin viran määräaikainen täyttäminen 147 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen

2 2 148 Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen 149 Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen 150 Talousarvion toteutuminen Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (2. käsittely, pääkäsittely) 152 Ilmoitusasiat 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 154 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2014 Aika kello Paikka Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasali, tila 207, Itäpuisto 14, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 145 käsittelyn jälkeen Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen poissa klo asian 151 käsittelyn aikana Salonen Marjatta jäsen poistui klo asian 151 käsittelyn aikana Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Ratola Pekka varajäsen Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja poissa klo asian 143 käsittelyn ajan Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 143 käsittelyn jälkeen Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 149 käsittelyn jälkeen, saapui klo asian 151 käsittelyn aikana, poistui klo asian 151 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Korkeaoja Aila Myllykoski Sonja tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.

4 4 Aluksi veisattiin virsi 434, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Kolossalaiskirjeen 1. luvusta jakeet sekä rukouksen. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lea Peltomäki piti lämminhenkisen onnittelupuheen puheenjohtaja Kari Erkkolalle 60-vuotispäivän johdosta. Yhteisen kirkkoneuvoston puolesta varapuheenjohtaja ja sihteeri Hilkka Tommila ojensivat puheenjohtajalle lahjan sekä kukat. Varapuheenjohtajan ehdotuksesta laulettiin virsi 548. Puheenjohtaja kiitti sydämellisesti onnitteluista Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan lopettaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /375 asettanut kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan tehtäväksi on annettu mm. kurssi- ja leirikeskusten toiminnan kehittäminen ja markkinoinnin tukeminen.

5 5 Kurssi- ja leirikeskukset palvelevat yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimintaan jäsennettyinä seurakuntien perustehtävää laaja-alaisessa ja monimuotoisessa yhteistyössä, jossa kokonaisuus rakentuu sekä toiminnallisten että tukiprosessien yhteistyölle. KURSSI- JA LEIRIKESKUSTEN HOITOKUNTA on työskennellyt säännöllisesti. Työskentelystä on informoitu sekä seurakuntia että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän työmuotoja. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on tuonut tärkeinä pitämiään teemoja myös yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn. Toimintatapaan on kuulunut avoin yhteistoiminnallinen vuorovaikutus. Strategiatyöskentely käynnistettiin 2007 ja strategia hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on systemaattisesti tehnyt työtä ao. tavoitteiden eteen: Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely Selkeä johtamisjärjestelmä ja yksinkertainen organisaatio Informatiiviset tehtäväkuvaukset Systeemin sisäinen ja ulkoinen kommunikaatio Palaute- ja toivejärjestelmä Selkeät toimintaohjeet ja käyttäjäinformaatio Asiakaspalvelun laadun takaaminen Asiakasystävällinen varausjärjestelmä, jossa asiakkaan tulee voida tehdä varaus yhdellä yhteydenotolla Mainonta ja markkinointi Käyttöasteen vahvistaminen Tuottavuuden parantaminen Hinnoittelujärjestelmän kehittäminen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO nimesi valtuustokaudeksi kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan seuraavanlaisen kokoonpanon pohjalta: - Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja (1), jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää - Toiminnallisten työmuotojen edustajat (3) 1. Yhdyshenkilöiden kokous nimeää seurakuntien edustajan (1) 2. Yhteinen kasvatus nimeää edustajan (1) 3. Seurakuntapalvelut nimeää edustajan (1) - Palvelutuottajien edustajat (3) 1. Kurssikeskusten isäntä (1) 2. Junnilan leirikeskuksen emäntä (1) 3. Onnenkallion emäntä (1) - Yhtymähallinto (1)/Hallintopäällikkö - Toiminnallinen johto (1)/YSK-päällikkö KURSSI- JA LEIRIKESKUSTEN HOITOKUNTA on pitkään käynnistänyt kaikkien kurssi-keskuksissa toimivien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä jatkuvan kehittämistyön pohjaksi. Viime vuodet on luotu toimijoiden yhteistyönä toteutuvaa verkostoyhteistyötä. Kehitys on johtanut prosessiorganisaatioon, jossa toimijat ovat luoneet rakenteellisen työyhteyden ja toimintarytmin. Toiminnallinen ohjausryhmä on jo aloittanut yhteistyön. Koordinaatiovastuu on seurakuntapalveluilla. Tuloksena on esimerkiksi sähköinen varausjärjestelmä sekä leirisuunnittelujärjestelmä. Ohjausryhmä raportoi yhteisen seurakuntatyön päällikölle.

6 6 Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnalla ei ole enää tarvetta hallinnollisesti käynnistää ja ylläpitää yhteistyötä, koska se on vuosien yhteistyön pohjalta tullut kaiken työn perustaksi. Kokeiluvaiheen hyvien tulosten perusteella kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta ehdottaa kaikkien Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimijoiden verkostoyhteistyölle perustuvaa rakenteellista prosessiorganisaatiota. Malliksi ehdotetaan toiminnallisen ohjausryhmän yhteistyörakennetta seuraavasti: Kirkkoherrojen kokous nimeää eri seurakunnista kolme (3) jäsentä. Seurakuntapalveluista on kolme (3) jäsentä (diakoniasihteeri ja tiimivastaavat). Kurssi- ja leirikeskuksista on kaksi (2) jäsentä (isäntä ja emäntä). Koordinoinnista vastaa seurakuntapalvelut. Raportointi tapahtuu yhteisen seurakuntatyön päällikölle. Hinnoittelu on erityiskysymys, jota kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on pohtinut koko toimintansa ajan. Leirihinnoittelu on halki vuosien koettu epäonnistuneeksi. Parhaiten on toiminut kiinteä leirihinta omalle toiminnalle. Mallissa omaa toimintaa on tuettu, kun se järjestää toimintoja omissa kurssi- ja leirikeskuksissa. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta ehdottaa tältä pohjalta toteutettua muutosta nykyiseen hinnoittelujärjestelmään. Kurssi- ja leirikeskusten hoitokunta on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti esittää kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan lakkauttamista kuluvan valtuustokauden päättyessä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) antaa valmisteltavaksi omaa toimintaa voimakkaammin tukevan hinnoittelujärjestelmän sekä 2) lopettaa kurssi- ja leirikeskusten hoitokunnan alkaen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /10 päättänyt, että Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä liittyy Kirkon mediasäätiön yhdeksi perustajaksi. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu säätiölle euron avustus.

7 7 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /13 valinnut Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäseneksi Sirkka-Liisa Savisen ja varajäseneksi Tiina Ebidin (nyk. Liivola) vuosiksi JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. KN päättää esittää KV:lle, että se päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /107 julistaa haettavaksi seurakuntayhtymän isännöitsijän viran. Johtosäännön mukaan isännöitsijän tulee olla vähintään teknillisen koulun talonrakennustekniikan opintolinjan suorittanut sekä rakennusteknillisiin ja työnjohdollisiin asioihin hyvin perehtynyt. Isännöitsijän viran vaatimusryhmä on 503, jonka vähimmäispalkka on 2.372,02 euroa. Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän hakemusta. Oheisena liitteenä jaetaan luettelo hakijoista. Yksi hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen. Haastatteluryhmään kuuluivat hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden päällikkö, kiinteistöpäällikkö sekä ylipuutarhuri. Haastatteluun kutsuttiin Janne Räisänen (3), Timo Urpulahti (7), Reijo Lehti (9) sekä hakija n:o 1, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti virkaan Reijo Lehteä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää toimittaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän viran vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen vaalin vahvistamista. Päätös KN : Kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors esitteli haastatteluryhmän toimintaperiaatteita. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

8 8 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän isännöitsijän virkaan päätettiin yksimielisesti valita Reijo Lehti. (liite 1) Sairaalapastorin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksellä / 200 kappalainen Elina Kauniston on otettu vt. sairaalapastoriksi sairaalapastorin virkaan, virkapaikkana Satakunnan keskussairaala. Sairaalasielunhoidon toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellään edellyttää viran täyttämistä. Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta myös muista näkökulmista, sillä toiminnallisesti sairaalapastorien työ- ja vastuualue on sekä toimintaympäristön että kuntarakenteen muutoksesta johtuen laajeneva. Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon rakennemuutos edellyttää sairaalasielunhoidon toimintarakenteen kehitystä toimintaympäristön muutosta vastaavalla tavalla. Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. Sairaalasielunhoidon osalta ei tule vähentää henkilöresurssia. Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Sairaalasielunhoidon osalta painopisteen tulee olla sairaalapotilaiden sielunhoito Porin seurakuntayhtymän seurakuntien alueella. Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintojen keskittyminen Satakunnan keskussairaalan yhteyteen edellyttää yhteistoiminnallisesti järjestetyn sairaalasielunhoidon resursoinnin ja kustannustenjaon tarkistamista kehitystä vastaavasti. Toiminnallisten ratkaisujen tekeminen edellyttää yhteisen seurakuntatyön keskuksen taloudellisen kokonaistilanteen pitkän tähtäimen kehitysnäkymien arviointia. Sairaalasielunhoidon osalta vuosi 2015 olisi vielä tarkoituksenmukaista työvoimaresursoinnin osalta hoitaa väliaikaisratkaisuin. Tänä aikana viran ollessa ilman vakinaista hoitajaa voitaisiin tutkia mahdollisuudet järjestää sairaalasielunhoito uudelleen: Tavoitteena olisi turvata nykyinen sairaalasielunhoidon resurssi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä ja myös sairaalasielunhoito Sote-alueella yhteisvastuullisesti muiden seurakuntien kanssa. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

9 9 Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kaikissa sairaalapastorien viroissa yhteneväiset. Määräaikaisesti virkaa hoitanut sairaalapastori Elina Kaunisto on ilmaissut olevansa valmis kyseisen viran määräaikaiseen hoitamiseen. Länsi-Porin seurakunta on alustavasti suhtautunut myönteisesti mahdolliseen virkavapauteen. Päätösesitys on ehdollinen edellyttäen, että Elina Kaunistolle myönnetään virkavapautta vakinaisesta virastaan toisen viran hoitamista varten. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Elina Kauniston vailla vakinaista viranhaltijaa olevaan sairaalapastorin virkaan virkapaikkanaan Satakunnan keskussairaala. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko klo Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KESKUSREKISTERISSÄ on kahden viran tehtävien osalta työtehtävien suorittaminen järjestettävä ilman vakituisen viranhaltijan työpanosta. Samanaikaisesti KIRJU- RI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Sijaisuusjärjestely auttaa turvaamaan päivittäistehtävien hoitamisen. Lavian seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään aiheuttaa lisätyötä ja järjestelyjä. Seurakuntien rakenneuudistuksen kehityssuunnan ollessa vielä avoin, on vaikea tehdä lopullisia ratkaisuja. Siksi on syytä säilyttää henkilöstön osalta liikkumavaraa, kunnes kokonaisasetelma Porin seurakuntayhtymän osalta on tiedossa. KIRKKOLAIN 6:9 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. Viran hoitajana toimistosihteerin määräaikaisessa virkasuhteessa asti on Jarkko Turunen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

10 10 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää ottaa Jarkko Turusen määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. Päätös KN : Mia Turunen oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan klo Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Seurakuntapalvelujen toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN resurssijärjestelyjen yhteydessä on taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja palvelujen tehostamiseksi siirretty sekä seurakuntapalvelujen että perheneuvonnan toimistosihteerit puhelinvaihteen yhteyteen. Näin on ilman henkilöstölisäystä järjestetty normaalitilanteessa riittävä työvoimaresursointi puhelinvaihteen ja postituspalvelujen hoitamiseksi. Lisäksi sihteeristö huolehtii yhteisen seurakuntatyön työalojen toimistopalveluista sekä lisääntyvässä määrin seurakuntayhtymän yhteisistä toimistopalveluista. Seurakuntapalvelujen toimistosihteeri on alusta lukien hoitanut myös yhteisen kasvatuksen toimistopalveluja. Tämä työkokonaisuus sekä keskinäinen sijaistusjärjestelmä edellyttävät nykyisen suuruista henkilöstöresursointia. Keskusrekisterissä on myös toimistosihteereitä, mutta keskusrekisterin oman työvoimatarpeen johdosta sieltä ei voida siirtää toimistosihteeriä viran hoitajaksi. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän taloudelliset säästötavoitteet ovat ilmeiset. Liikkumavaran säilyttämiseksi on perusteltua myös jättää avoin toimistosihteerin virka toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä ja täyttää se väliaikaisesti, kunnes pitkän tähtäimen henkilöstölinjaukset on tehty. Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toistaiseksi voimassaolevissa toimistosihteerien viroissa yhteneväiset. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 402 (1.900,06 ) mukainen palkkaus. Palkkakustannukset katetaan seurakuntapalvelujen henkilöstömäärärahoista. Viran hoitajana seurakuntapalvelujen toimistosihteerin määräaikaisessa virkasuhteessa asti on Pauli Westerholm. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

11 11 Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Pauli Westerholmin määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen pääkirjanpitäjän avoimen viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /47 valinnut laskentasihteeri RIITTA PELTOMÄEN pääkirjanpitäjäksi Pääkirjanpitäjän päätehtäviä ovat tilinpäätöksen valmistelu ja kirjanpidon asiantuntijatehtävät sekä taloushallinnon projektien tekeminen. Pääkirjanpitäjän virka on tarpeellista täyttää yhteisen kirkkoneuvoston kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Pääkirjanpitäjän virka esitetään täytettäväksi edelleen sisäisesti. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa. Määräaikaisesti virkaa hoitanut laskentasihteeri Riitta Peltomäki on ilmaissut olevansa valmis kyseisen viran määräaikaiseen hoitamiseen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) ottaa laskentasihteeri Riitta Peltomäen määräaikaisesti avoimeen pääkirjanpitäjän virkaan ja 2) myöntää Riitta Peltomäelle virkavapautta laskentasihteerin virasta Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

12 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen laskentasihteerin viran määräaikainen täyttäminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /48 valinnut ATTE HYVÄRISEN määräaikaiseksi laskentasihteeriksi Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu pääasiassa talousarvion valmistelemisen, kirjanpidon ja sen raportoinnin sekä tilinpäätöksen asioita. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. ottaa Atte Hyvärisen määräaikaisesti laskentasihteerin virkaan Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON /53 hyväksymän PALKKIOSÄÄN- NÖN 2 :ssä määrätään, että seurakuntien hallintoelinten kokouksista maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston kulloinkin vahvistama kokouspalkkio. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /58 päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa alkaen 1) yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen kokouspalkkioksi 70 euroa, 2) muiden hallintoelinten kokouspalkkioksi 50 euroa ja

13 13 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 3) vaalilautakuntien kokouspalkkioksi 30 euroa Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajiston vuosipalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle on maksettu PALKKIOSÄÄNNÖN 6 :n perusteella erillistä vuosipalkkiota. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /59 päättänyt vahvistaa puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa ja varapuheenjohtajien 770 euroa alkaen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa alkaen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi euroa sekä yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 770 euroa Viranhaltijoiden kokouspalkkion vahvistaminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 42.1 :n mukaan viranhaltijoiden kokouspalkkion suuruudeksi voidaan vahvistaa alkaen enintään 31,58 euroa. Pykälän soveltamisohjeen mukaan asiasta päättäminen kuuluu talousarviokysymyksenä yleensä yhteiselle kirkkovaltuustolle. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /39 päättänyt vahvistaa viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 30 euroa alkaen. Viranhaltijoiden kokouspalkkiota maksetaan kirkkoherroille heidän toimiessaan seurakuntaneuvostojen puheenjohtajana ja viranhaltijoille, jotka eivät ole työaikalain alaisia, heidän toimiessaan sihteerinä luottamuselimessä. Käytännössä viranhaltijoiden kokouspalkkioita on maksettu vain kirkkoherroille ja papeille heidän toimiessaan puheenjohtajana tai sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen kokouksissa.

14 14 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa alkaen viranhaltijoiden kokouspalkkioksi 31,58 euroa Talousarvion toteutuminen Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,3 % (vuonna 2013 toteutuma oli vastaavana aikana 72,8 %), joka alittaa 4,7 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee (vuonna ) euron suuruista nettomenojen alitusta eli alitus on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Kertymä alittaa vajaalla 2 %-yksiköllä tilikauden aikana tavoitteena olevan 9 kk:n kertymätason. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin %:n tasaiseen kertymään verrattuna menoja on kertynyt 9 kk:n aikana 71,3 %. Tuloja on kertynyt runsaat prosentin tasaista kertymätavoitetta enemmän. Toimintatulojen toteutumaprosentti on 76,4, joka merkitsee euron kertymäylitystä. Virastotuottoja on kertynyt euroa, joka on kolminkertainen määrä koko vuoden arvioon verrattuna. Kolehti ja muut keräystuotot ovat ylittäneet koko vuoden arvion eurolla ja toteutumaprosentti on 135. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli kaksinkertainen ja 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate (toteutumaprosentti on 212, vuonna 2013 toteutumaprosentti oli 201 ja vuonna 2012 prosentti oli 447). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen arviota pienempi toteutuma sekä erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,6 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suu-

15 15 rempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat 1,2 miljoona euroa ja euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana yli talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 88 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden tilanne on vuonna 2014 keskimäärin kehittynyt positiivisesti syyskuun loppuun asti, mutta talous- ja yhteiskuntatilanne on sisältänyt ja sisältää epävarmuustekijöitä. Vuoden 2014 aikana markkina-arvot ovat nousseet syyskuun loppuun asti, mutta keväällä ja kesällä oli kolme lyhyempää laskukautta. Lokakuussa 2014 osakemarkkinat ovat laskeneet jyrkemmin, noin 10 %. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen yli 2,2 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion tasapainotulokseen on samansuuruinen. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee noin 1,5 miljoona euroa, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai negatiivisesti ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2014 ja vertailu vuoden 2014 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: TALOUSARVIO 2014 JA SEN TOTEUTUMINEN Toteutuma Talousarvio Toteutuma- Tas. kertymä Ero tas. tammi prosentti 75 % kertymään syyskuu 2014 TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,9 % Muut kuin henkilöstömenot ,1 % TOIMINTAKULUT YHT ,3 % TOIMINTAKATE ,3 % VEROTULOT ,9 % VEROTUSKULUT ,4 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,3 % RAHOITUSKULUT ,1 % VUOSIKATE ,0 % POISTOT ,4 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen %. Suurimmat nettomenojen toteutumat ovat Noormarkun seurakunnalla (74,8 %) ja Keski-Porin seurakunnalla (72,3). Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on alentunut vuoteen 2013 verrattuna ja on 73,8 (vuonna ,6 %). Kiinteistöpalveluissa nettomenokertymä on alentunut selvästi edelliseen vuoteen verrattuna: kertymä oli 68,6 %, kun se vuonna 2013 oli 73,4 %.

16 16 Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 0,8 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 0,1 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista on kasvanut 11 %. Talousarviossa verotuloarvio voi vähentyä 2,1 % vuoden 2013 toteutumaan verrattuna. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna vuoden 2014 verotulotavoite kasvaa 0,7 %. Syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan edellä lähes euroa. Loppuvuonna maksuunpanotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan viime vuotta heikompi ja takaisin perittävä määrä kasvaa noin 17 %. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuonna 3 kk:n aikana verotuloja on tultava 2,4 milj. euroa ja enintään 15 % viime vuotta vähemmän. Verotulojen kertymä tammi-syyskuussa 2014: VEROTULOT Vuosi 2014 tammisyyskuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,1 % Osuus yhteisöveroista ,0 % Yhteensä ,79 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,06 % Investointiosan toteutumaprosentti on syyskuun lopussa ilman myydyn huoneiston hankintahintaa 33 ja määrä euroa. Vuoden 2014 investoinnit ovat talousarviossa keskimääräistä alemmalla tasolla. Alkuperäinen talousarvio on euroa ja muutettu euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut Noormarkun hautausmaan konehankinnasta euroa ja krematorion uunin muurauksesta euroa. Investointiosaan on kirjattu myydyn osakehuoneiston hankintahinta euroa tuloksi, minkä vuoksi investointiosan nettomenot ovat 9 kuukauden jälkeen euroa. Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 3,3 milj. euroa positiivinen ja rahavarojen lisääntyminen noin 2,8 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa positiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna 2,1 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna 1,8 miljoonaa euroa parempi. Syyskuun lopussa velat ovat vähentyneet vuoden alkuun verrattuna lähes eurolla. Oheisena liitteenä jaetaan kaavio tilikauden tuloksen muodostumisesta kuukausittain vuoden 2014 aikana ja keskiarvosta JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi.

17 17 Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 2 8) Vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (2. käsittely, pääkäsittely) Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /127 lähettää talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa hyväksymien talousarvion 2015 kehysten jälkeen Lavian seurakunta on päätetty liittää Porin seurakuntayhtymään vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian seurakunnalle ei ole päätetty talousarvion kehystä vuodelle Lavian seurakunnan talousarvioehdotus on valmistunut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Lavian seurakunnan verotuloarvio alenee tuloveroprosentin alenemisen takia euroa. Lavian seurakunnan vuoden 2014 talousarvion tuloslaskelman negatiivisuus on euroa. Nämä lisäävät talousarvion negatiivisuutta euroa. Lavian seurakunnan talousarvioehdotuksen tulos vuodelle 2015 on euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen talousarviota on tasapainotettu vähentämällä kiinteistöpalveluista henkilöstömenoja euroa ja korottamalla verotuloarviota euroa. Talousarvion 2015 kehykset asettavat tilikauden 2015 tulokseksi nolla. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen euroa. Jotta asetettuun tavoitteeseen voitaisiin päästä, pitäisi menoja vähentää euroa. Talousarvioesityksessä tasapainottamista on tehty korottamalla verotuloarviota. Seuraavassa vertailu vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, vuoden 2015 talousarviokehyksen ja vuoden 2014 talousarvion välillä:

18 18 TALOUSARVIO TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2015 TA 2014 Muutos Muutos Muutos Muutos ehdotus kehys TA15 TA15 TA15 TA15 (ulkoinen ja sisäinen) TA14 TA14 TA15 TA15 euroa % kehys, kehys, euroa % TOIMINTATUOTOT ,2 % ,0 % Henkilöstökulut ,3 % ,3 % Muut toimintakulut ,5 % ,0 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % ,1 % TOIMINTAKATE ,5 % ,8 % VEROTULOT ,8 % ,1 % VEROTUSKULUT ,4 % ,2 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,8 % ,9 % RAHOITUSTUOTOT ,1 % 0 0,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 0,0 % VUOSIKATE ,6 % ,1 % POISTOT ,7 % 319 0,0 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , henkilöstömenojen muutos työvuosien muutos Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat ja ylittävät asetetun miljoonan euron kehysarvon. Vuonna 2015 suurimmat investoinnit ovat Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen laajennus euroa ja Käppärän hautausmaan ison kappelin urkuhankinnan määräraha euroa. Vuodelle 2016 investoinnit ovat suunnitelmassa tasan miljoona euroa ja vuodelle euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat euroa suunnittelukaudella Summa on vuositasolla yli euroa poistoja pienempi. Vuonna 2015 seurakuntayhtymänsuunnitelman mukaiset investoinnit ovat keskimääräistä tasoa pienemmät. Oheisena liitteenä jaetaan lisätietoja vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman esittelytekstiin. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2015

19 19 Hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2014 tavoin. Sekä Porin että Lavian hautainhoitorahastojen tulokset ovat tasapainossa. Lavian hautainhoitorahaston koko on: tulot euroa ja menot euroa. Seuraavassa esitetään hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2015 ja vertailu vuoteen 2014: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2015 TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,4 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,0 % 0 VUOSIKATE POISTOT ,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen tulos vuodeksi 2015 on ja hautainhoitorahaston tulos 0. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTO-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen hautainhoitorahastoineen vuodeksi 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja 2) pyytää vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Käsittely: Talousarvion käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin lounastauko kello Vuoden 2015 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa käsiteltiin yksityiskohtaisesti. Päätös KN : Talousarvioon tehtiin pieniä muutoksia ja esitys hyväksyttiin.

20 20 (liitteet 9 10) Ilmoitusasiat Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö - Viranhoitomääräykset Meri-Porin seurakunnan papistolle TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa (n:o 236, ) päivätyllä kirjeellään seuraavaa: Viranhoitomääräykset Meri-Porin seurakunnan papistolle Kirkkohallituksen päätös Meri-Porin seurakunnasta Kirkkohallitus on tehnyt seuraavan päätöksen koskien Meri-Porin seurakunnan perustamista: 1. Ahlaisten seurakunta, Pihlavan seurakunta ja Reposaaren seurakunta lakkautetaan ja lukien perustetaan Meri-Porin seurakunta -niminen seurakunta, joka käsittää lakkautettavien seurakuntien alueen ja kuuluu Porin evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään. 2. Nykyisen Pihlavan seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Heimo Hietanen siirretään perustettavaan Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaan. 3. Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntien täyttämättömänä oleva yhteinen kirkkoherran virka lakkautetaan Pihlavan seurakunnan kappalaisen sekä Ahlaisten, Reposaaren ja Pihlavan seurakuntien kanttorin virat lakkautetaan Uuteen Meri-Porin seurakuntaan perustetaan lukien vastaavat virat ja niihin siirretään nykyisten virkojen vakinaiset viranhaltijat. Muista kuin edellä mainituista seurakuntien kirkkoherran, kappalaisen ja kanttorin virkojen henkilöstöjärjestelyistä päättää kirkkohallituksen tekemän seurakuntajaon muuttamispäätöksen jälkeen Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kirkkolain 13. luvun 2 :n mukaan. Kaikki lakkaavien seurakuntien viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät siirretään uuden seurakunnan työntekijöiksi. Siirretyllä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. 4. Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien omaisuus siirtyy lukien perustettavalle Meri-Porin seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista.

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 2.4.2013 klo 18.00-19.32 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, poissa Harinen Seppo Kause Anne Korpela

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 21.8.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.9.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan

67 Ahlaisten, Pihlavan ja Reposaaren seurakuntien työntekijöiden siirtäminen Meri- Porin seurakuntaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.5.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 19.8.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 106 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016 Aika: ti 13.12.2016 klo 15 18.31 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 36 Lavian seurakunnan toimintakatteen ylitys vuoden 2015 tilinpäätöksessä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 30.3.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 33 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, toukokuun 27. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 29.1.2013 klo 18.00 19.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 144 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO. 144 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 28.10.2015 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 408, Itäpuisto 14, 4. krs. KOKOUSKUTSU JA

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014 Aika 26.2.2014 kello 16.00 17.29 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen

1. Elli Hentilän luottamustoimen lakkaaminen 2. II kappalaisen viran täyttäminen 3. III kanttorin viran täyttäminen KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 27. päivänä syyskuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Elli Hentilän

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 6.11.2012 klo 18.00 Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt 7.12.2010 aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot