Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Khall Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille on vielä esityslistaa tehtäessä kesken. Syynä on kirjanpito- ja talousarvio-ohjelmiston siirtäminen uudempaan versioon, henkilöstövaihdokset ja poikkeuksellisen hankala taloudellinen tilanne. Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Talousarvio valmistunee seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Vs. kaupunginjohtaja esitteli talousarvion laadintavaihetta ja keskeisiä tunnuslukuja. Kaupunginhallitus katsoo katsauksen tietoonsa saatetuksi. Khall Kaupunginhallitus on keväällä lähettänyt ohjeistuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia. Toimintakatteen kasvuksi määriteltiin 2 prosenttia vuoden 2014 tasosta. Ehdotuksessa kaupungin talousarvioksi kaupungin toimintamenot ovat 87,0 milj. euroa ja toimintatulot 45,1 milj.euroa. Toimintakatteen kasvuksi jäi talousarvioseminaarin jälkeisten lisätarkastelujen jälkeen 2,4 % (n.0,9 milj. euroa). Suurin osa kasvusta tulee perusturvalautakunnan tulosalueilla ja siellä erityisesti sosiaalitoimessa. Tähän on syynä osaksi velvoitteet, kuten

2 työmarkkinatuen kuntaosuus ja osaksi yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuvien toimenpiteiden lisääntyminen. Jäähallin valmistuminen nostaa vapaa-aikalautakunnan menoja ylläpito- ja henkilöstökulujen muodossa. Muutoin käyttötalouden muutokset ovat pieniä. Vaikka Haapavesi on valtionosuudessa hyötyjänä, valtionosuudet kertyisivät tämänhetkisten laskelmien mukaan suurin piirtein tämän vuoden tasossa. Valtionosuuksiin tehtiin hallituksen toimesta ylimääräisiä leikkauksia siten, että valtionavut vähenevät koko maassa 540 milj. euroa. Maan huonon taloudellisen tilanteen ja toisekseen veroperusteisiin tehtyjen muutosten johdosta kunnallisverojen kertymäennusteet ovat hyvin matalat. Kunnallisveron kertymäarvio Haapavedellä on n. 0,4 milj. euroa pienempi kuin vuodelle 2014 arvioidut. Verotuloarvio yhteensä kiinteistövero ja yhteisövero huomioiden on noin 250 t.eur pienempi kuin vuoden 2014 talousarviossa Investointeja talousarviossa on nettona noin 4,5 milj. euroa. Näistä suurimmat yksittäiset vesilaitoksen 1,2 milj., elinkeinopoliittiset investoinnit 1,0 milj ja jäähalli 0,7 milj. euroa. Edellä mainittujen toimintakatteen nousun ja verotulojen sekä valtionosuuksien taantumisesta johtuen vuosikate jää 1,2 milj. euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tulos olisi -1,3 milj. euroa. Vuosikatteen, nettoinvestointien (4,5 milj. euroa), ja vanhojen lainojen lyhennysten jälkeen uuden lainan määrä olisi n. 3,3 milj. euroa eli n. 450 euroa/asukas. Negatiivinen tulos tarkoittaa seuraaville vuosille ulottuvaa tiukkaa taloustarkastelua. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen nro 232/2014 mukaisesti. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus siirtää talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyä kaupunginhallituksen kokoukseen Kvalt Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

3 on esityslistan liitteenä nro 67/2014. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus antaa esityksensä asiasta valtuustolle kokouksessa. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt siirtää talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman käsittelyn pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen. Kaupunginvaltuusto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Khall Kaupunginhallituksen tulosalueilla erityisesti yleishallinnon tulosalueella on suuri prosentuaalinen kasvu. Esityslistan liitteenä nro 236/2014 on yleishallinnon kustannuspaikat sekä pelastustoimi että ruoka- ja puhdistuspalvelut eriteltyinä selityksineen niiltä osin, missä on huomattavia muutoksia. Kasvu aiheutuu suurelta osin vuoden korjauksista vuoden 2014 talousarvioon. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion jatkokäsittelyn pohjaksi yleishallinnon, pelastustoimen ja ruoka- ja puhdistupalveluiden tulosalueet. Merk. Vs. talousjohtaja Hannu Haapala oli paikalla tämän pykälän ajan klo 14:30-14:40. Khall Talousarvio on käynyt koulu- ja perusturvalautakunnissa sekä teknisessä lautakunnassa uudessa käsittelyssä ja kokouksissa on keskusteltu oikaisutoimenpiteiden tarpeellisuudesta talouskehityksen kääntämiseksi positiiviseksi ja tasapainoitustyöskentelyn aloittamisesta vuoden 2015 alkupuolella.

4 Ta-ehdotukseen on tässä vaiheessa tehty tarkistusluonteisia korjauksia tulo- ja menokohtiin. Investointeihin on lisätty varaus koulukeskuksen suunnittelulle vuodelle (Investoinnit sivu 56) Toimintakulut ovat 87,0 milj.euroa ja toimintatuotot 45,1 milj. euroa. Toimintakatteeksi jää näin ollen 41,9 milj. euroa ja toimintakatteen kasvuksi n euroa. (Yhdistelmä käyttötaloudesta talousarviokirja s.16) Verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä on runsaat 100 teur pienempi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Suurin pudotus on kunnallisverossa, jonka arvio on otettu kuntaliiton verokehikon mukaisesti 18,4 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa pienempi kuin vuodelle Vuosikatteeksi jää vain 1,3 milj.euroa ja 2,5 milj. poistojen jälkeen tilikauden tulos on -1,2 milj. euroa. Vuosikatteen, nettoinvestointien (4,5 milj.euroa) ja vanhojen lainojen lyhennysten jälkeen uuden lainan määrä nettona olisi n. 3,3 milj. euroa eli n. 450 euroa/asukas. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 247/2014. Talousjohtaja Hannu Haapala esitteli talousarviota. Arja Mertala esitteli puhdistuspalveluiden tilannetta. Käydyn keskustelun aikana kaupunginhallitus esitti yksimielisesti seuraavia muutoksia investointiosaan: tekninen ltk vesilaitos kohdassa Ainalin alitus siirretään vuodelle 2017 ja muutetaan ydinkeskustan kehittäminen hankkeen nimeksi Haapaveden kaupunkikuvan kehittäminen ja lisätään määrärahaan vuodelle Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen nro 247/2014 mukaisesti. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen nro 247/2014 mukaisesti seuraavilla

5 muutoksilla investointiosaan: tekninen ltk vesilaitos kohdassa Ainalin alitus siirretään vuodelle 2017 ja ydinkeskustan kehittäminen muutetaan hankkeen nimeksi Haapaveden kaupunkikuvan kehittäminen ja lisätään määrärahaan vuodelle Merk. Talousjohtaja Hannu Haapala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo 14: Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Arja Mertala oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14: Kvalt 54 Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen investointien netto vuonna 2015 on 3,9 milj.euroa ja uuden lainan määrä 2,6 milj.euroa. Käydyn keskustelun aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutosesitykset: 1. Heikki Pitkälä esitti Haapavesi Folk-avustuksen poistamista. Esitystä ei kannatettu. 2. Mira Haukipuro esitti, että liikuntahalli katsomoa ei tehdä kokonaan uutta, vaan tutkitaan halvempaa korjausvaihtoehtoa. Esitystä ei kannatettu. 3. Ilkka Repo esitti yleishallinnosta henkilöstöhallinnon menokohdalta poistettavaksi Folk-lippuihin tarkoitettua määrärahaa, Esitystä kannatti Jarmo Viinala. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys oli "jaa" ja Revon esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä, 4 ei-ääntä, yksi tyhjä ja poissa 3, Matti Ylikauma jääväsi itsensä. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on liitteenä nro 81/ Jarmo Viinala esitti, että investointiosaan lisätään Paakkilanhoviin korjaussuunnitteluun vuodelle 2015 ja korajuksiin vuodelle Esitystä kannatti Ilkka Repo. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys oli "jaa" ja Viinalan esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä, 3 ei-ääntä, poissa 3. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on liitteenä nro 82/2014.

6 5. Ilkka Repo esitti, että puhdistuspalveluiden sijaismäärärahaan lisätään Esitystä ei kannatettu. 6. Ilkka Repo esitti, että sivistystoimeen varataan sijaisten palkkaukseen Esitystä kannatti Jarmo Viinala. Koska oli tehty kannatettu vastaehdotus, asiasta äänestettiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys oli "jaa" ja Revon esitys "ei". Äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä, 8 ei-ääntä, poissa 3. Näin ollen kaupunginhallituksen esitys voitti. Äänestysluettelo on liitteenä nro 83/2014. Korjataan teknisen lautakunnan tekstiosaa (s. 48) poistamalla lause "Lisäksi tavoitteena on saada rakenettua Ainalinjärven ali kulkevalle riskialttiille osalle rinnakkaisputki vuonna 2015". Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen nro 80/2014 mukaisesti. Merk. Valtuuston puheenjohtaja Antti Rantakangas poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Varapuheenjohtaja Hannu Riuttanen toimi kokouksen puheenjohtajana klo alkaen. Kokouksessa pidettiin puheenjohtajan ilmoittama tauko klo

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 452 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 122 12.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 160/02.02.00/2014 KH 452 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat 347,4 milj.

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 78 KV 79 KV 80 KV 81 KV 82 KV 83 KV 84 KV 85 KV 86 KV 87 KV 88 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2016

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalous supistui erittäin voimakkaasti vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja ajautui syvään taantumaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Reaalitalouden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1 Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallitus 25.08.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Sisällysluettelo 1. Aikataulu ja prosessin vaiheet 2. Tilinpäätös 2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Kirkkonummen kunta. Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 23 Yleishallinto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuvat: Raahen seutukunta/leena Harju TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Yleiset kehitysnäkymät... 3 Raahen kaupungin vuoden

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2011 2015 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2011...2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat...2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Hallitus 58 16.09.2011 Hallitus 65 08.10.2011 Hallitus 69 21.10.2011 vuosille 2012-2014 KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Lisätiedot