VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT ULKOPOLIITTISET TAPAHTUMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT ULKOPOLIITTISET TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 - 1 - VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT ULKOPOLIITTISET TAPAHTUMAT Vuodelle 2014 oli ominaista epävakauden elementtien kasautuminen ja kriisi-ilmiöiden kasvu kansainvälisissä suhteissa, jotka ovat uuden polysentrisen maailmanjärjestyksen muotoutumiseen liittyvässä siirtymävaiheessa. Tähän prosessiin liittyi voimakkaiden alueellisten selkkausten ketju ja kilpailun kiristyminen kaikilla aloilla, myös sosiaali- ja talouskehityksen malleissa ja arvokäsityksissä. Selvästi nousi esiin ristiriita, jossa yhdellä puolella oli tarve järjestää kansainvälisellä kentällä aidosti yhteisöllisiä, kumppanuuteen perustuvia toimia yhteisvastuullisten vastausten löytämiseksi kaikille yhteisiin haasteisiin ja uhkiin ja toisella puolella eräiden valtioiden pyrkimys hallitsemiseen, niiden yritykset ajaa läpi omia etujaan ottamatta huomioon muiden kansainväliseen yhteistyöhön osallistuvien etuja. 2. Tuo politiikka huipentui Ukrainan kriisiin. Se heijasti euroatlanttisen alueen vakavia rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät länsivaltojen neljännesvuosisadan jatkuneeseen pyrkimykseen lujittaa omaa turvallisuutta ottamatta huomioon Venäjän etuja ja siirtää valvonnassaan olevan geopoliittisen alueen rajaa jatkuvasti idemmäs, mikä on ilmennyt peräkkäisinä Naton laajentumisen aaltoina vastoin korkeimmalta tasolta annettuja vakuutuksia. Näin jätettiin käyttämättä historiallinen mahdollisuus luoda yhtäläisen ja jakamattoman turvallisuuden järjestelmä euroatlanttiselle alueelle. Yhdysvallat ja Euroopan unioni tukivat avoimesti perustuslain vastaista vallankaappausta Kiovassa ja siellä valtaan nousseiden nationalististen voimien toimia, joiden tavoitteena oli maan kaakkoisosan aseellinen kukistaminen sekä sosiaalinen ja taloudellinen tukahduttaminen. Tämän hintana olivat tuhannet kaatuneet ja haavoittuneet, sadat tuhannet pakolaiset ja maan sisäiset siirtolaiset sekä sosiaalisen ja taloudellisen infrastruktuurin tuhoutuminen. Tuossa tilanteessa Venäjä ryhtyi tarmokkaisiin ponnisteluihin, joiden tavoitteena oli tulitauon saaminen aikaan mahdollisimman pian, pitkäaikaisen aselevon solmiminen ja poliittisten toimien aloittaminen Ukrainan pitkittyneen sisäisen kriisin ratkaisemiseksi. Tuloksena olivat Minskin sopimukset, joissa määriteltiin ensisijaiset toimet selkkauksen asteittaiseksi vähentämiseksi. Yritykset siirtää vastuu Ukrainan tapahtumista Venäjälle, sille yksipuoliset asetetut pakotteet ja eräiden länsivaltojen harjoittama avoin informaatiosota eivät voi edistää tilanteen ratkaisemista. Umpikujasta pääsyyn tarvitaan kaikkien asianosaisten valmiutta antaa Ukrainalle käytännön apua, jotta se voi selviytyä tästä historiansa raskaasta ajanjaksosta, saavuttaa pysyvän rauhan ja kansallisen sovinnon ja toteuttaa sellaisen valtiollisen järjestelyn, jossa kaikki ukrainalaiset tuntisivat olonsa mukavaksi, turvatuksi ja arvokkaaksi. 3. Ukrainan poliittinen kriisi, joka kehittyi helmikuussa nationalististen voimien taistelujoukkojen toteuttamaksi aseelliseksi vallankaappaukseksi Kiovassa, herätti voimakasta vastustusta monilla Ukrainan alueilla. Krimillä pidettiin maaliskuussa kansanäänestys, jossa niemimaan asukkaat käytännössä yksimielisesti ilmoittivat haluavansa liittyä Venäjään. Täysin kansainvälisen oikeuden normien mukaisesti järjestetyn kansanäänestyksen tulosten perusteella Krimin laillinen parlamentti julisti Krimin tasavallan itsenäiseksi ja pyysi päästä

2 - 2 - osaksi Venäjän federaatiota. Krimin ja Sevastopolin liittyminen uudelleen Venäjään oli tapahtuma, joka palautti historiallisen oikeudenmukaisuuden ja heijasti kansojen tahtoa. 4. Yhdysvallat teki aloitteen Venäjän-suhteiden kärjistämisestä ja kannatti johdonmukaisesti siihen kohdistuvan pakotepaineen kasvattamista. Barack Obaman hallinto lähti kahdenvälisten suhteiden supistamisen tielle ja asetti pakotteita useille venäläisille yksityishenkilöille ja yhteisöille. 18. joulukuuta hyväksyttiin vuoden 2014 laki tuesta Ukrainan vapaudelle, joka voimisti Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden kielteistä sävyä. Lähdimme tiukasti siitä, että kahdenvälisten suhteiden uudelleen vakauttaminen on mahdollista, jos Washingtonissa osoitetaan valmiutta käydä dialogia noudattaen aidon tasavertaisuuden ja etujen keskinäisen kunnioittamisen periaatteita. Venäjän ja Yhdysvaltain välillä pidettiin edelleen yllä korkeimman ja korkean tason yhteyksiä Ukrainan tilanteen, Syyrian kriisin ja Iranin ydinohjelman sekä Lähiidän ja Pohjois-Afrikan selkkausten käsittelyä varten. Naton huippukokouksessa Walesissa syyskuuta vahvistettiin suuntaus liittouman sotilaallisen potentiaalin kasvattamiseen ja sen sotilaallisen läsnäolon lisäämiseen Venäjän rajojen lähellä. Yhteyksissä keskeisten Nato-maiden kanssa me puolestamme selvitimme johdonmukaisesti Euroopan voimajakauman muutoksen kielteisiä seurauksia ja mahdollisia riskejä. Korostimme, että ne eivät vain johda turvallisuusalueen edelleen pirstoutumiseen vaan vaikeuttavat myös valtioiden voimien yhdistämistä taisteluun aikamme todellisia uhkia ja haasteita vastaan. 5. Vaikka EU ilmaisi Venäjän ja EU:n huippukokouksessa (Bryssel, 28. tammikuuta) haluavansa jatkaa aktiivista vuoropuhelua ja estää ristiriitojen syvenemisen yhteisen naapuruuden alueella, Venäjän ja EU:n suhteet olivat voimakkaassa turbulenssissa. Euroopan unioni keskeytti toiminnan useimmilla kahdenvälisen yhteistyön suunnilla, asetti yksipuolisia pakotteita useille venäläisille yhtiöille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille vaikuttajille ja määräsi alakohtaisia taloudellisia rajoituksia. Tavaranvaihto väheni ja ristiriidat kaupan ja energiatalouden alalla kasvoivat. Venäjä puolestaan laati määrältään ja tasoltaan tilanteen vaatimusten mukaisen kieltolistan tietyistä Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden instituutioiden edustajista ja asetti vuodeksi rajoituksia EU-maiden maataloustuottajille. Venäjän ja EU:n lähialueyhteistyöohjelmien osalta yhteistoiminta kuitenkin säilyi. Useimpia nykyisiä ohjelmia jatkettiin vuoden 2015 loppuun, ja parhaillaan laaditaan uuden sukupolven ohjelmia vuoteen 2020 ulottuvalle ajanjaksolle. Molemmille osapuolille edullista yhteistyötä tieteen, teknologian ja innovaatioiden alalla jatkettiin, ja Venäjän ja EU:n tiedevuosi 2014 pidettiin menestyksellisesti. Tämän hetken vaikeuksista huolimatta suhteet Euroopan unioniin naapuriin ja hyvin merkittävään kauppa- ja talouskumppaniin tulevat objektiivisesti pysymään vuosien ajan yhtenä Venäjän ulkopolitiikan ensisijaisista suunnista. Kannatamme johdonmukaisesti Euroopan ja Euraasian yhdentymishankkeiden harmonisointia ja olemme valmiit aloittamaan EU:n kanssa konkreettisen vuoropuhelun näistä aiheista. 6. Yhteistoiminta Etyjin kanssa muuttui selvästi aktiivisemmaksi. Venäjä liittyi täysimittaisesti Etyjin ponnisteluihin Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. Venäläiset tarkkailijat osallistuivat Etyjin valvontaryhmän työhön Ukrainassa. Vähentääksemme jännitystä selkkausalueella teimme aloitteen Etyjin tarkkailijoiden sijoittamisesta eräisiin Venäjän ja Ukrainan välisen rajan ylityspaikkoihin. Venäjän ja Etyjin edustajien välitysponnistelut Ukrainan kontaktiryhmän puitteissa johtivat selkkauksen osapuolten tulitaukosopimukseen (Minskin sopimukset 5. ja 19. syyskuuta). Euroopan turvallisuuskriisin voittamiseen, Ukrainan selkkauksen ratkaisemiseen ja kansainvälisen terrorismin uhkan torjumiseen liittyviä kysymyksiä pohdittiin Etyjin jäsenvaltioiden ulkoministerineuvoston 21. istunnossa Baselissa joulukuussa. Venäjän aktiivisella myötävaikutuksella hyväksyttiin julistus Helsingin periaatteiden toteuttamiseen tähtäävän Helsinki+40-prosessin jatkamisesta. Venäjän ja sen CSTO-liittolaisten aloitteesta

3 - 3 - vahvistettiin Etyjin ministerien julkilausuma toisen maailmansodan päättymisen 70- vuotispäivästä. 7. Edelleen kehittyi IVYn alueen monenvälinen ja monimuotoinen yhteistyö, joka pyrkii laajentamaan IVY-maiden yhteistyötä talouden, humanitaarisen toiminnan, lainvalvonnan ym. aloilla. Hyväksyttiin yli 20 sopimusoikeudellista ja ohjelma-asiakirjaa. IVYn vapaakauppaaluesopimuksen vaikutusalue laajeni, kun mukaan liittyi Uzbekistan, josta tuli sopimuksen yhdeksäs jäsenmaa. Jatkettiin työtä järjestön arvostuksen lisäämiseksi kansainvälisellä kentällä ja yhteistyön laajentamiseksi sen ja alueen muiden integraatiojärjestöjen välillä. Hyväksyttiin IVY-maiden kansoille ja kansainväliselle yhteisölle osoitettu, neuvostokansan Suuressa Isänmaallisessa sodassa saavuttaman voiton 70-vuotispäivään liittyvä IVY-maiden valtionpäämiesten vetoomus. 8. Menestyksellisesti kehittyi Euraasian yhdentymishanke, joka eteni vuonna 2014 erityisen voimakkaasti. Euraasian talousunionia (EEU) koskevan sopimuksen allekirjoittaminen 29. toukokuuta Astanassa ja unionin toiminnan käynnistäminen 1. tammikuuta 2015 luovat vankan perustan täysimittaiselle kansainväliselle järjestölle, jolla on tarvittava oikeushenkilön asema. Sopimus Armenian liittymisestä Euraasian talousunioniin on ratifioitu, ja Armeniasta tulee järjestön täysjäsen 2. tammikuuta Sopimus Kirgisian liittymisestä EEU:hun allekirjoitettiin 23. joulukuuta. Järjestö on valmis ottamaan jäseniksi muita valtioita. Noin 40 maata ja järjestöä on ilmaissut kiinnostuksensa vapaakauppasopimuksen solmimiseen EEU:n kanssa. Valtioliiton puitteissa tehtiin aktiivista yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa. Koordinoitiin toimia ulkopolitiikan, puolustuksen ja turvallisuuden alalla sekä taloudellisten yhdentymisprosessien ja sosiaalisen ja humanitaarisen yhteistyön syventämisen puitteissa. Minskissä pidettiin 21. lokakuuta valtioliiton ministerineuvoston sääntömääräinen kokous, joka vahvisti valtioliiton lyhyen tähtäimen kehitystavoitteet. Yhteydet Kazakstaniin olivat monitahoiset. Venäjän federaatio ja Kazakstanin tasavalta ovat tehneet niiden edelleen edistämiseksi sopimuksen hyvästä naapuruudesta ja liittolaisuudesta 2000-luvulla. Asiakirjassa on otettu huomioon nykyhetken realiteetit ja Euraasian yhdentymisen ehdot, ja se tähtää viime vuosina syntyneiden uusien haasteiden ja uhkien torjumiseen yhdessä. Valtioiden päämiehet allekirjoittivat 22. joulukuuta pöytäkirjan sen ratifiointikirjojen vaihdosta. 9. IVYn turvallisuusjärjestön (Kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestö, CSTO) ensisijaisia toimintasuuntia Venäjän puheenjohtajakaudella olivat sen jäsenmaiden ulkorajojen lujittaminen, sotilaallisen yhteistyön ja rauhanturvavoimien potentiaalin kasvattaminen sekä koordinoinnin tehostaminen kansainvälistä ja alueellista turvallisuutta koskevissa asioissa. Jatkettiin toimia IVYn yhteisen turvallisuusjärjestelmän (CSTO) voimien ja resurssien hallintamekanismien kehittämiseksi sekä järjestön tehokkuuden lisäämiseksi sen ylläpitäessä alueen turvallisuutta ja vakautta ja torjuessa erilaisia haasteita ja uhkia, muun muassa Afganistanin alueelta tulevia. Järjestettyihin harjoituksiin osallistui huumeidentorjuntaviranomaisia, sisäasiainministeriöiden joukkoja ja sisäasiainhallinnon elimiä, jotka ovat osa yhteisten operatiivisen reagoinnin joukkojen erityisyksikköjä, muun muassa uusia kyberhyökkäysten torjuntayksikköjä. CSTO:n puitteissa alettiin perustaa huumeidentorjuntaoperaatioiden keskusta. YK:n 69. istuntokauden yhteydessä New Yorkissa syyskuussa pidetyssä CSTO-maiden ulkoministeriöiden johtajien epävirallisessa tapaamisessa hyväksyttiin yhteinen julkilausuma Keski-Aasian ydinaseetonta vyöhykettä koskevasta sopimuksesta. Jäsenvaltioiden päämiehet allekirjoittivat 22. joulukuuta Moskovan huippukokouksessa asiakirjoja, joiden tavoitteena oli kehittää edelleen järjestön sotilaspoliittisen yhdentymisen eri aspekteja. 10. Selkkauksia IVYn alueella pyrittiin ratkaisemaan määrätietoisilla toimilla. Tärkeä vaihe Venäjän välitystyössä Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi oli Venäjän federaation presidentin Sotšissa 9. syyskuuta järjestämä Azerbaidžanin ja Armenian

4 - 4 - johtajien tapaaminen, jonka ansiosta jännitystä selkkausalueella pystyttiin selvästi lieventämään ja osapuolten näkemyksiä täsmentämään. Etyjin Minskin ryhmän (Venäjä, Yhdysvallat, Ranska) puheenjohtajatroikassa työskenneltiin aktiivisesti. Välittäjät järjestivät viisi tapaamista Azerbaidžanin ja Armenian johtajien kanssa ja sarjan neuvotteluja noiden kahden maan ulkoministerien kanssa sekä yhteyksiä Vuoristo- Karabahin viranomaisiin. Transnistrian konfliktinratkaisun takaajamaana ja välittäjänä Venäjä pyrki yhteydenpidossa 5+2-kokoonpanon jäsenten kanssa saamaan neuvotteluprosessin jälleen käyntiin ja löytämään kosketuskohtia Chisinaun ja Tiraspolin näkemyksissä. Kiovan ja Chisinaun toimeenpaneman Transnistrian ulkomaankaupan ja humanitaaristen yhteyksien tosiasiallisen saarron vaikutusten kumoamiseksi kiinnitettiin erityistä huomiota Tiraspolille annettavan rahoitusavun sekä sosiaalisen ja taloudellisen tuen lisäämiseen ja turvattiin vakaus konfliktin turvallisuusvyöhykkeellä. 11. Venäjän federaation suhteet Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan olivat rakentavat ja luottamukselliset. Noille valtioille annettiin edelleen kaikinpuolista apua niiden sosiaalisessa ja taloudellisessa jälleenrakennustyössä ja kansainvälisen aseman lujittamisessa. Venäjän federaation ja Abhasian tasavallan liittolaisuudesta ja strategisesta kumppanuudesta allekirjoitettiin sopimus, joka määrittelee lisääntyvän taloudellisen, sosiaalisen, humanitaarisen sekä puolustus- ja turvallisuusyhteistyön suuntaviivat ja luo tarvittavat edellytykset kahdenvälisellä asialistalla olevien pitkän tähtäimen tehtävien ratkaisemiselle. Taka-Kaukasian turvallisuudesta ja vakaudesta Geneven neuvottelujen puitteissa käydyn vuoropuhelun tavoitteena oli luoda edellytykset juridisesti sitovalle menettelylle, joka estäisi voimankäytön yhtäältä Georgian ja toisaalta Abhasian ja Etelä-Ossetian välillä. 12. Vuoropuhelua Georgian kanssa pyrittiin kehittämään edelleen niillä aloilla, joilla se on mahdollista, kun maiden välillä ei ole diplomaattisuhteita. Rajoitusten poistaminen eräiden georgialaisten tuotteiden pääsyltä Venäjän markkinoille edisti keskinäisen tavaranvaihdon kasvua. Säännöllinen tie- ja lentoliikenneyhteys palautettiin, humanitaariset ja liikeyhteydet vilkastuivat selvästi, ja georgialaisia urheilijoita osallistui Sotšin olympialaisiin. 13. Ensisijaisen tärkeinä pidettiin pyrkimyksiä kehittää BRICS yhdeksi globaalin hallinnan järjestelmän tärkeistä elementeistä. Periaatteellisen tärkeitä etenemiselle kohti tätä tavoitetta ovat Fortalezan huippukokouksessa ( heinäkuuta) tehdyt päätökset monenvälisten rahoituslaitosten yhteensä 200 miljardin USD:n suuruiset resurssit omaavien uuden kehityspankin ja reservivaluuttarahaston perustamisesta järjestön puitteissa. Esitimme BRICS-kumppanien kanssa yhteiset näkemyksemme kansainvälisen vakauden eri ulottuvuuksien lujittamisesta. Fortalezan huippukokouksen päätösasiakirjassa tuomittiin yksipuoliset sotilaalliset interventiot ja taloudelliset pakotteet. Ulkoministeritapaamisessa New Yorkissa syyskuussa kiinnitettiin päähuomio eri alueiden kriisitilanteisiin ja terrorin torjuntaan. 14. Venäjän osallistuminen G20-ryhmän toimintaan tähtäsi maailman rahoitus- ja talousjärjestelmän vakauden lujittamiseen. Brisbanen huippukokouksessa ( marraskuuta) noudatettiin linjaa, jonka tavoitteena on yhtenäistää kansainvälistä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja rahoituslaitosten, muun muassa hedge-rahastojen valvonnan menettelyä. Kannatimme Australian ehdottamaa globaalia infrastruktuurialoitetta, joka pyrkii helpottamaan järjestöjen, monenvälisten kehityspankkien ja yksityisen sektorin tiedonvaihtoa ja infrastruktuurihankkeiden rahoitusta. Globaalin energia-arkkitehtuurin uudistuksen valmistelun yhteydessä annoimme tukemme huippukokouksessa hyväksytyille energiayhteistyön periaatteille ja energiatehokkuuden lisäämisen toimintasuunnitelmalle. Kansainvälisen kehityksen edistämisponnistelujen yhteydessä hyväksyttiin G20-ryhmän elintarviketurvallisuuden ja ravitsemuksen puiteohjelma.

5 - 5 - Suurta huomiota kiinnitettiin G20-ryhmän Pietarin huippukokouksen (syyskuu 2013) päätösten toteuttamiseen sellaisilla aloilla kuin talouskasvun kannustaminen, työllisyyden lisääminen perustamalla korkeatasoisia työpaikkoja sekä työmarkkinapolitiikan uudistaminen. 15. Venäjän ja muiden jäsenmaiden ponnisteluilla toteutettiin toimia Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) potentiaalin kasvattamiseksi. Turvallisuusneuvostojen sihteerien tapaamisissa (Dušanbe, huhtikuu) ja laittoman huumekaupan torjuntaan valtuutettujen toimivaltaisten elinten johtajien kokouksessa keskityttiin terrorismin ja ylikansallisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan sekä huumeidentorjunnan strategiaan, jossa painopiste oli Afganistanin huumeuhkan torjunnassa. SCO:n huippukokouksen (Dušanbe syyskuuta) päätösjulkilausumassa esitettiin jäsenvaltioiden yhtenäinen kanta alueellisen turvallisuuden ja strategisen vakauden ongelmiin, muun muassa Afganistanin tilanteeseen, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan selkkauksiin, Iranin ydinohjelmaan ja Ukrainan kriisiin. Huippukokouksen asiakirjoissa määriteltiin elintarvike-, energia-, liikenne- ja tietoturvallisuuden takaamiseen tähtäävän työn suuntaviivat. Vahvistettiin sopimukset järjestön laajentamisen reunaehdoista. 16. Pyrimme tiukasti ja johdonmukaisesti tehostamaan yhteistä toimintaa ekstremismin nousua vastaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Lähdimme siitä, että ponnistelut Islamilaisen valtion (Isis), Al-Nusran rintaman ja muiden kokonaisten valtioiden tulevaisuutta uhkaavien radikaaliryhmittymien hillitsemiseksi on järjestettävä ilman kaksoisstandardeja ja salaista asialistaa kansainvälisen oikeuden, ennen muuta YK:n turvallisuusneuvoston tärkeimpien terrorisminvastaisten päätöslauselmien 1373 ja 1624 vankalta pohjalta. Kannatimme turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2170, joka pyrkii tehostamaan pakotteita Syyriassa ja Irakissa toimivia terroristeja vastaan. Pyrimme saamaan YK:n turvallisuusneuvoston pitkän tähtäimen asialistalle ulkomaiset terroristisoturit, jotka kasvattavat lihaksiaan Lähi-idän sekä Afganistanin ja Pakistanin alueella, Libyassa ja Malissa. Venäjän perusnäkemykset tästä aiheesta on esitetty turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa Keskeinen kohta alueellisella asialistalla oli edelleen Syyrian kriisin poliittinen ratkaiseminen kaikki osapuolet mukaan ottavalla kansallisella vuoropuhelulla, jota käytäisiin ilman ennakkoehtoja siten kuin Genevessä 30. kesäkuuta 2012 annettu tiedote edellyttää. Työskentelimme tiiviisti asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa tarkoituksena saada päätökseen maan kemiallinen demilitarisointi Kemiallisten aseiden kieltojärjestön hallintoneuvoston laatiman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2118 hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 loppuun mennessä oli Syyriasta pois viedyistä kemiallisten aseiden komponenteista ja lähtöaineista hävitetty noin 98 % ja aloitettu kahdentoista viimeisen taistelukaasujen tuotantoon käytetyn kohteen hävittäminen. Selkeä linjamme oli, että Lähi-idän uudet kriisitilanteet eivät saa häivyttää taka-alalle pyrkimystä ratkaista pitkittyneitä konflikteja, ennen muuta Palestiinan ja Israelin välistä. 17. Venäjän federaatio toteutti sekä kahdenväliseltä pohjalta että yhdessä CSTO- ja SCOkumppanien kanssa joukon toimia, joilla pyrittiin vakauttamaan tilannetta Afganistanissa. Yhteyksissä afganistanilaisen osapuolen kanssa korostimme valmiuttamme kaikin tavoin auttaa Kabulia rakentamaan rauhallista, riippumatonta, demokraattista valtiota, joka pystyy ratkaisemaan terrorismin, huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvät ongelmat itsenäisesti. 18. Yhdessä Shanghain-ryhmään kuuluvien kumppanien ja iranilaisten kollegojen kanssa jatkoimme kaikenkattavan ja lopullisen ratkaisun etsimistä Iranin ydinohjelman ongelmaan. Kiitos kaikkien osapuolten osoittaman pyrkimyksen kompromisseihin, näkemyksiä tärkeimmistä kysymyksistä onnistuttiin merkittävästi lähentämään toisiinsa. Keskeistä osaa esittivät venäläisen osapuolen ehdottamat asteittaisuuden ja vastavuoroisuuden periaatteet, joista tuli vuoropuhelun perusta, sekä eräät Venäjän ideat ja tekniset ehdotukset. Shanghain-ryhmän maiden ja Iranin ulkoministerit pääsivät 24. marraskuuta yksimielisyyteen Iranin ydinohjelmaa koskevien neuvottelujen jatkamisesta kesäkuun 2015 loppuun.

6 Huomion keskipisteenä Venäjän diplomatiassa olivat kokonaisvaltainen liittyminen yhdentymisprosesseihin Aasian ja Tyynenmeren alueella, jonka suuntaan talouskasvun ja poliittisen vaikutusvallan painopiste on yhä selvemmin siirtymässä, sekä tuon alueen potentiaalin aktiivinen hyödyntäminen Siperian ja Kaukoidän nostamiseksi kukoistukseen. Laajaa kannatusta Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö APECin huippukokouksessa Beijingissä marraskuuta saivat Venäjän näkemykset alueellisen integraation rakentamisesta läpinäkyvyyden, tasavertaisuuden ja keskinäisen edun periaatteiden pohjalta avoimien yhteismarkkinoiden muodostamiseksi. Huippukokouksen päätösasiakirjoihin kirjattiin maamme esittämät ehdotukset turvallisen kasvun takaamisesta alueella. Erityistä huomiota saivat kumppaneilta osakseen Venäjän suunnitelmat Koillisväylän infrastruktuurin uudistamisesta sekä Baikalin Amurin radan ja Siperian radan modernisoinnista Aasian ja Euroopan mannertenvälisen liikennesillan perustaksi. Kaakkois-Aasian maiden liiton ASEANin alueellisen turvallisuusfoorumin ARF:n puitteissa Venäjä oli yhtenä kyberturvallisuuden aihepiirin fasilitaattoreista mukana valmistelemassa ARF:n työsuunnitelmaa tietoteknisen turvallisuuden takaamiseksi. Alueen maiden välisen sotilaallisen luottamuksen lujittamista edisti Venäjän ja Thaimaan yhteinen puheenjohtajuus sotilaslääketieteen asiantuntijatyöryhmässä vuoropuhelun mekanismissa ASEAN-maiden puolustusministerikokouksen ja sen kanssa vuoropuhelua käyvien tahojen välillä, minkä puitteissa pidettiin Rubež näytösharjoitus Pietarin lähistöllä. Alueellisissa järjestöissä ja foorumeissa, ensisijaisesti Itä-Aasian huippukokouksessa, kannatimme johdonmukaisesti sitä, että Aasian ja Tyynenmeren alueelle luodaan luotettavat inklusiivisen ja jakamattoman turvallisuuden takaavat mekanismit, jotka perustuvat liittoumien ulkopuolisen yhteistyön periaatteisiin. Pietarissa heinäkuussa pidetty Aasian ja Euroopan välisen Asem-huippukokouksen korkean tason konferenssi kulttuurien ja sivilisaatioiden välisestä vuoropuhelusta vahvisti, että tätä foorumia tarvitaan edistämään yhteisymmärrystä ja yhteistyötä monenlaisissa kansainvälisissä ja alueellisissa ongelmissa. 20. Merkittävästi edistyttiin kaikenkattavan kumppanuuden ja strategisen yhteistyön kehittämisessä Kiinan kanssa sekä kahdenvälisesti että monenvälisillä foorumeilla, joista mainittakoon G20-ryhmä, BRICS, SCO ja APEC. Vladimir Putin ja Xi Jinping tapasivat viidesti, ja myös pääministerit tapasivat jälleen. Kesäkuussa järjestettiin kymmenes kierros neuvotteluissa strategisesta turvallisuudesta ja ensimmäinen kierros neuvotteluissa yhteistoiminnasta turvallisuuden, oikeusjärjestyksen ja lainkäytön aloilla. Moskova ja Beijing koordinoivat tiiviisti toimiaan nykyisen maailmanjärjestyksen ja kansainvälisten ongelmien ratkaisemisen periaatekysymyksissä. Erityistä huomiota kiinnitettiin niiden yhteisten näkemysten edistämiseen, jotka koskevat turvallisuuden jakamattomuuden periaatteisiin perustuvan alueellisen järjestyksen luomista Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Kiina on saanut vankan aseman yhtenä Venäjän tärkeimmistä kauppa- ja talouskumppaneista. Kiistattomiin saavutuksiin kuuluvat allekirjoitettu sopimus kaasuntoimituksista Kiinaan itäistä reittiä, Siperian voima -nimisen kaasuputken rakennustöiden aloittaminen ja yksimielisyyden saavuttaminen puitesopimuksista, jotka koskevat kaasun vientiä läntisen reitin kautta. Sotilaallinen yhteistyö kehittyi, yhteistoiminta rahoituksen ja investointien alalla lisääntyi. Runsaan kulttuurisen ja humanitaarisen ohjelman puitteissa toteutettiin vuosiksi suunniteltu hanke ristikkäisistä nuorison ystävyysvaihtojen vuosista. 21. Tärkeä prioriteetti Venäjälle olivat erityisen etuoikeutetun strategisen kumppanuuden suhteet Intian kanssa. Molemminpuolinen halukkuus kahdenvälisten suhteiden myönteiseen edelleen kehittämiseen varmisti sen, että Vladimir Putinin 11. joulukuuta Intiaan tekemästä virallisesta vierailusta tuli menestyksekäs ja tuloksellinen: annettiin yhteinen julkilausuma seuraavan kymmenvuotiskauden yhteistyösuunnitelmista ja allekirjoitettiin asiakirjat yhteistyöstä muun muassa energiataloudessa, lääketieteessä, investoinneissa ja humanitaarisessa toiminnassa. Sotilaallista ja sotilasteknistä yhteistyötä lisättiin suunnitelman mukaisesti.

7 - 7 - Moskova ja New Delhi tekivät tehokasta yhteistyötä monenlaisissa ja monipuolisissa formaateissa, ennen muuta YK:ssa, G20-ryhmässä, BRICSissä ja SCO:ssa. 22. Jatkuvaa tehokasta vuoropuhelua ylläpidettiin suhteiden kaikilla tasoilla Vietnamin kanssa. Kahdenvälisten suhteiden kokonaisuuden edelleen lujittumisen näkymiä heijastaa Venäjän federaation ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen kaikenkattavan strategisen kumppanuuden edistämisestä annettu yhteinen julkilausuma, joka allekirjoitettiin Vietnamin kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteerin Nguyen Phu Trongin ollessa virallisella vierailulla Venäjällä marraskuuta. Yhteistyön vetureina toimivat öljy- ja kaasuteollisuus, ydinenergiateollisuus, sotilasala ja sotilastekninen ala, tiede, koulutus ja kulttuuri. Neuvottelut IVY-tulliliittoon kuuluvien maiden ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen luonnoksesta etenivät päätösvaiheeseen. 23. Yhteistyö Latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa oli lupaava suunta Venäjän ulkopolitiikassa. Uuden sysäyksen sen kehitykselle antoivat Vladimir Putinin viralliset vierailut Argentiinaan, Brasiliaan, Kuubaan ja Nicaraguaan heinäkuussa, Venäjän presidentin laajennetut tapaamiset useiden Latinalaisen Amerikan valtioiden päämiesten kanssa BRICShuippukokouksen yhteydessä Brasiliassa heinäkuussa sekä Perun presidentin Ollanta Humala Tasson vierailu Venäjälle marraskuussa. Ulkopoliittisia yhteyksiä jatkettiin. Venäjän ulkoministeri vieraili huhtikuussa Kuubassa, Nicaraguassa, Perussa ja Chilessä. YK:n yleiskokouksen 69. istuntokauden yhteydessä syyskuussa Sergei Lavrov tapasi CELACin puheenjohtajina toimivien neljän maan ulkoministeriöiden johtajat. 24. Pyrimme edelleen lujittamaan eri tasojen yhteyksiä Saharan eteläpuolisen Afrikan maihin ja niiden valtioidenvälisiin järjestöihin, muun muassa Afrikan unioniin (AU) ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöön (SADC). Sergei Lavrovin Etiopiaan tekemän työvierailun tuloksena allekirjoitettiin Venäjän ulkoministeriön ja Afrikan unionin komission yhteisymmärrysmuistio poliittisten neuvottelujen toteutusmekanismista. YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettiin New Yorkissa syyskuussa Sergei Lavrovin ensimmäinen yhteistapaaminen SADC-maiden ulkoministerien kanssa. YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjän federaatio edisti edelleen kansainvälisiä ponnisteluja Afrikan kriisien ratkaisemiseksi, muun muassa korkean tason tapaamisissa, jotka oli omistettu Somalialle, Etelä-Sudanille, Keski-Afrikan tasavallalle ja Malille (New York, syyskuu). Kohdennettua humanitaarista apua annettiin Kamerunille, Lesotholle, Malawille, Malille, Tansanialle ja Somalialle. Venäjä reagoi yhtenä ensimmäisistä ebolaepidemian puhkeamiseen Länsi-Afrikan maissa. Guineaan lähetettiin johtavia venäläisiä virologeja, moderneja diagnostiikkalaitteita sekä kenttäsairaala, ja Sierra Leoneen toimitettiin avustusmoduuli, joka sisälsi lääkkeitä ja oheistarvikkeita. Venäjän federaation ulkoasiainministeriö

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00195 ITÄ-10 Nissinen Hanna(UM) 12.02.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Asia EU-Venäjä huippukokous Brysselissä 28.1.2014; tulokset

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT ITÄISET KUMPPANIT EU:n itäisen kumppanuuden politiikka kattaa kuusi entisen Neuvostoliiton valtiota eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän. Vuodesta 2009 lähtien kumppanuudella

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA 1 JOHDANTO Brysselissä 8. marraskuuta 2006 kokoontuneet Euroopan parlamentin, Andien parlamentin, Keski-Amerikan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Toinen tilannekatsaus: ensimmäiset tulokset

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2016 JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. ta 2016 (OR. en) 15593/16 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. ta 2016 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja ASIM

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3430. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainitussa kokouksessa hyväksytyt Eurooppa-neuvoston päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 16. heinäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous

Lisätiedot

ACP-UE 2110/15 ACP/21/001/15 1

ACP-UE 2110/15 ACP/21/001/15 1 COTONOUN AKT EU- SOPIMUS AFRIKAN, KARIBIAN JA TYYNENMEREN VALTIOIDEN RYHMÄ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. toukokuuta 2015 (OR. en) ACP/21/001/15 ACP-UE 2110/15 AKT:N JA EU:N YHTEINEN ASIAKIRJA Asia:

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 18.03.2016

Lisätiedot

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista toimintaa; kauppapolitiikan politisoituminen Aiempaa enemmän esillä EU:n kilpailukykypolitiikassa johtuen globaaleista arvoketjuista

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

1. Ulkoasiainneuvosto hyväksyi istunnossaan liitteenä olevat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista.

1. Ulkoasiainneuvosto hyväksyi istunnossaan liitteenä olevat neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. joulukuuta 2009 (09.12) (OR. en) 17281/09 COMEP 38 PESC 1706 ILMOITUS Asia : Ulkoasiainneuvosto, Bryssel, 8. joulukuuta 2009 Neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC 9489/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3540. istunto (ulkoasiat/kehitys),

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM POL-30 Virkkunen Helena(UM)

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM POL-30 Virkkunen Helena(UM) Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2016-00537 POL-30 Virkkunen Helena(UM) 13.05.2016 PYYDETÄÄN VAITELIAISUUTTA Vaiteliaisuuspyyntö, kunnes asiasta neuvoston päätös. Neuvoston päätös asiasta tehty 17.6.,

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

PUBLIC 6134/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. helmikuuta 2016 (OR. en) 6134/16 LIMITE PV/CONS 6 RELEX 111

PUBLIC 6134/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. helmikuuta 2016 (OR. en) 6134/16 LIMITE PV/CONS 6 RELEX 111 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. helmikuuta 2016 (OR. en) 6134/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 6 RELEX 111 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3447. istunto (ULKOASIAT), Bryssel,15.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Vuori-Kiikeri Anu(UM) EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ITÄ-10 Vuori-Kiikeri Anu(UM) EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2012-01705 ITÄ-10 Vuori-Kiikeri Anu(UM) 10.12.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU-Venäjä -huippukokoukseen valmistautuminen U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA Ulkoasioiden pääosasto EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA NT\788971.doc PE 427.496v01-00 Yleinen esittely

Lisätiedot

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA

24. TÄYSISTUNTO marraskuuta PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS. ja TYÖOHJELMA AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 8.10.2012 24. TÄYSISTUNTO 27. 29. marraskuuta 2012 PARAMARIBO (Surinam) ESITYSLISTALUONNOS ja TYÖOHJELMA AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen

Lisätiedot

Venäjän turvallisuuspolitiikka

Venäjän turvallisuuspolitiikka Venäjän turvallisuuspolitiikka aktiivista puolustusta käsiohjauksessa Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori YTT Katri Pynnöniemi Maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto MTS 14.12.2017

Lisätiedot

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 12. maaliskuuta 2003 AKT-EU/3498-03 5. ISTUNTO Brazzaville (Kongon tasavalta) 31. maaliskuuta 3. huhtikuuta 2003 ESITYSLISTALUONNOS JA TYÖOHJELMA

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta.

Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta. Tie sotaan on kestopäällysteinen valtatie, mutta tie rauhaan vie erämaan kautta. Paul Harris 2018 LOF Rauha on mahdollinen 1 Rotary International Convention 1921 Vuoden 1921 RI konventiossa Edinburghissa,

Lisätiedot

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Euroopan unionin historia 2 Euroopan unionin historia Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 26.2.2015 2014/0197(COD) TARKISTUKSET 9-15 Mietintöluonnos Goffredo Maria Bettini (PE546.867v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA

JULISTUS I YHTEINEN JULISTUS COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA JULISTUS I COTONOUN SOPIMUKSEN 8 ARTIKLASTA Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa 'AKTvaltioiden ryhmällä' tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/9. Tarkistus. Mario Borghezio, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta 8.2.2017 A8-0026/9 9 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EUjäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä. Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti

Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä. Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti Helsinki, 14.11.2012 Esimerkit menestyksellisistä hankkeista 1892

Lisätiedot

Bratislavan julkilausuma

Bratislavan julkilausuma Bratislava, 16. syyskuuta 2016 Bratislavan julkilausuma Kokoontuessamme tänään Bratislavassa eurooppalainen hankkeemme elää vaikeita aikoja. 27 jäsenvaltiota yhteen kokoavassa Bratislavan huippukokouksessa

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE EU:n suhteet Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibian alueeseen ovat laaja-alaiset, ja niitä ylläpidetään eri tasoilla. EU toimii yhdessä koko alueen kanssa valtionpäämiesten

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 26.4.2016 JOIN(2016) 19 final 2016/0120 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhtenä osapuolena toimivien Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC OSITTAIN YLEISÖN SAATAVILLA OLEVA ASIAKIRJA ( ) 13000/15 ma/vp/akv 1 DG C LIMITE FI

PUBLIC OSITTAIN YLEISÖN SAATAVILLA OLEVA ASIAKIRJA ( ) 13000/15 ma/vp/akv 1 DG C LIMITE FI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2015 (OR. en) 13000/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 53 RELEX 815 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3416. istunto (ULKOASIAT), Luxemburg,

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.4.2014 B7-0436/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot