VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT ULKOPOLIITTISET TAPAHTUMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT ULKOPOLIITTISET TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 - 1 - VUODEN 2014 TÄRKEIMMÄT ULKOPOLIITTISET TAPAHTUMAT Vuodelle 2014 oli ominaista epävakauden elementtien kasautuminen ja kriisi-ilmiöiden kasvu kansainvälisissä suhteissa, jotka ovat uuden polysentrisen maailmanjärjestyksen muotoutumiseen liittyvässä siirtymävaiheessa. Tähän prosessiin liittyi voimakkaiden alueellisten selkkausten ketju ja kilpailun kiristyminen kaikilla aloilla, myös sosiaali- ja talouskehityksen malleissa ja arvokäsityksissä. Selvästi nousi esiin ristiriita, jossa yhdellä puolella oli tarve järjestää kansainvälisellä kentällä aidosti yhteisöllisiä, kumppanuuteen perustuvia toimia yhteisvastuullisten vastausten löytämiseksi kaikille yhteisiin haasteisiin ja uhkiin ja toisella puolella eräiden valtioiden pyrkimys hallitsemiseen, niiden yritykset ajaa läpi omia etujaan ottamatta huomioon muiden kansainväliseen yhteistyöhön osallistuvien etuja. 2. Tuo politiikka huipentui Ukrainan kriisiin. Se heijasti euroatlanttisen alueen vakavia rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät länsivaltojen neljännesvuosisadan jatkuneeseen pyrkimykseen lujittaa omaa turvallisuutta ottamatta huomioon Venäjän etuja ja siirtää valvonnassaan olevan geopoliittisen alueen rajaa jatkuvasti idemmäs, mikä on ilmennyt peräkkäisinä Naton laajentumisen aaltoina vastoin korkeimmalta tasolta annettuja vakuutuksia. Näin jätettiin käyttämättä historiallinen mahdollisuus luoda yhtäläisen ja jakamattoman turvallisuuden järjestelmä euroatlanttiselle alueelle. Yhdysvallat ja Euroopan unioni tukivat avoimesti perustuslain vastaista vallankaappausta Kiovassa ja siellä valtaan nousseiden nationalististen voimien toimia, joiden tavoitteena oli maan kaakkoisosan aseellinen kukistaminen sekä sosiaalinen ja taloudellinen tukahduttaminen. Tämän hintana olivat tuhannet kaatuneet ja haavoittuneet, sadat tuhannet pakolaiset ja maan sisäiset siirtolaiset sekä sosiaalisen ja taloudellisen infrastruktuurin tuhoutuminen. Tuossa tilanteessa Venäjä ryhtyi tarmokkaisiin ponnisteluihin, joiden tavoitteena oli tulitauon saaminen aikaan mahdollisimman pian, pitkäaikaisen aselevon solmiminen ja poliittisten toimien aloittaminen Ukrainan pitkittyneen sisäisen kriisin ratkaisemiseksi. Tuloksena olivat Minskin sopimukset, joissa määriteltiin ensisijaiset toimet selkkauksen asteittaiseksi vähentämiseksi. Yritykset siirtää vastuu Ukrainan tapahtumista Venäjälle, sille yksipuoliset asetetut pakotteet ja eräiden länsivaltojen harjoittama avoin informaatiosota eivät voi edistää tilanteen ratkaisemista. Umpikujasta pääsyyn tarvitaan kaikkien asianosaisten valmiutta antaa Ukrainalle käytännön apua, jotta se voi selviytyä tästä historiansa raskaasta ajanjaksosta, saavuttaa pysyvän rauhan ja kansallisen sovinnon ja toteuttaa sellaisen valtiollisen järjestelyn, jossa kaikki ukrainalaiset tuntisivat olonsa mukavaksi, turvatuksi ja arvokkaaksi. 3. Ukrainan poliittinen kriisi, joka kehittyi helmikuussa nationalististen voimien taistelujoukkojen toteuttamaksi aseelliseksi vallankaappaukseksi Kiovassa, herätti voimakasta vastustusta monilla Ukrainan alueilla. Krimillä pidettiin maaliskuussa kansanäänestys, jossa niemimaan asukkaat käytännössä yksimielisesti ilmoittivat haluavansa liittyä Venäjään. Täysin kansainvälisen oikeuden normien mukaisesti järjestetyn kansanäänestyksen tulosten perusteella Krimin laillinen parlamentti julisti Krimin tasavallan itsenäiseksi ja pyysi päästä

2 - 2 - osaksi Venäjän federaatiota. Krimin ja Sevastopolin liittyminen uudelleen Venäjään oli tapahtuma, joka palautti historiallisen oikeudenmukaisuuden ja heijasti kansojen tahtoa. 4. Yhdysvallat teki aloitteen Venäjän-suhteiden kärjistämisestä ja kannatti johdonmukaisesti siihen kohdistuvan pakotepaineen kasvattamista. Barack Obaman hallinto lähti kahdenvälisten suhteiden supistamisen tielle ja asetti pakotteita useille venäläisille yksityishenkilöille ja yhteisöille. 18. joulukuuta hyväksyttiin vuoden 2014 laki tuesta Ukrainan vapaudelle, joka voimisti Venäjän ja Yhdysvaltain suhteiden kielteistä sävyä. Lähdimme tiukasti siitä, että kahdenvälisten suhteiden uudelleen vakauttaminen on mahdollista, jos Washingtonissa osoitetaan valmiutta käydä dialogia noudattaen aidon tasavertaisuuden ja etujen keskinäisen kunnioittamisen periaatteita. Venäjän ja Yhdysvaltain välillä pidettiin edelleen yllä korkeimman ja korkean tason yhteyksiä Ukrainan tilanteen, Syyrian kriisin ja Iranin ydinohjelman sekä Lähiidän ja Pohjois-Afrikan selkkausten käsittelyä varten. Naton huippukokouksessa Walesissa syyskuuta vahvistettiin suuntaus liittouman sotilaallisen potentiaalin kasvattamiseen ja sen sotilaallisen läsnäolon lisäämiseen Venäjän rajojen lähellä. Yhteyksissä keskeisten Nato-maiden kanssa me puolestamme selvitimme johdonmukaisesti Euroopan voimajakauman muutoksen kielteisiä seurauksia ja mahdollisia riskejä. Korostimme, että ne eivät vain johda turvallisuusalueen edelleen pirstoutumiseen vaan vaikeuttavat myös valtioiden voimien yhdistämistä taisteluun aikamme todellisia uhkia ja haasteita vastaan. 5. Vaikka EU ilmaisi Venäjän ja EU:n huippukokouksessa (Bryssel, 28. tammikuuta) haluavansa jatkaa aktiivista vuoropuhelua ja estää ristiriitojen syvenemisen yhteisen naapuruuden alueella, Venäjän ja EU:n suhteet olivat voimakkaassa turbulenssissa. Euroopan unioni keskeytti toiminnan useimmilla kahdenvälisen yhteistyön suunnilla, asetti yksipuolisia pakotteita useille venäläisille yhtiöille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille vaikuttajille ja määräsi alakohtaisia taloudellisia rajoituksia. Tavaranvaihto väheni ja ristiriidat kaupan ja energiatalouden alalla kasvoivat. Venäjä puolestaan laati määrältään ja tasoltaan tilanteen vaatimusten mukaisen kieltolistan tietyistä Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden instituutioiden edustajista ja asetti vuodeksi rajoituksia EU-maiden maataloustuottajille. Venäjän ja EU:n lähialueyhteistyöohjelmien osalta yhteistoiminta kuitenkin säilyi. Useimpia nykyisiä ohjelmia jatkettiin vuoden 2015 loppuun, ja parhaillaan laaditaan uuden sukupolven ohjelmia vuoteen 2020 ulottuvalle ajanjaksolle. Molemmille osapuolille edullista yhteistyötä tieteen, teknologian ja innovaatioiden alalla jatkettiin, ja Venäjän ja EU:n tiedevuosi 2014 pidettiin menestyksellisesti. Tämän hetken vaikeuksista huolimatta suhteet Euroopan unioniin naapuriin ja hyvin merkittävään kauppa- ja talouskumppaniin tulevat objektiivisesti pysymään vuosien ajan yhtenä Venäjän ulkopolitiikan ensisijaisista suunnista. Kannatamme johdonmukaisesti Euroopan ja Euraasian yhdentymishankkeiden harmonisointia ja olemme valmiit aloittamaan EU:n kanssa konkreettisen vuoropuhelun näistä aiheista. 6. Yhteistoiminta Etyjin kanssa muuttui selvästi aktiivisemmaksi. Venäjä liittyi täysimittaisesti Etyjin ponnisteluihin Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. Venäläiset tarkkailijat osallistuivat Etyjin valvontaryhmän työhön Ukrainassa. Vähentääksemme jännitystä selkkausalueella teimme aloitteen Etyjin tarkkailijoiden sijoittamisesta eräisiin Venäjän ja Ukrainan välisen rajan ylityspaikkoihin. Venäjän ja Etyjin edustajien välitysponnistelut Ukrainan kontaktiryhmän puitteissa johtivat selkkauksen osapuolten tulitaukosopimukseen (Minskin sopimukset 5. ja 19. syyskuuta). Euroopan turvallisuuskriisin voittamiseen, Ukrainan selkkauksen ratkaisemiseen ja kansainvälisen terrorismin uhkan torjumiseen liittyviä kysymyksiä pohdittiin Etyjin jäsenvaltioiden ulkoministerineuvoston 21. istunnossa Baselissa joulukuussa. Venäjän aktiivisella myötävaikutuksella hyväksyttiin julistus Helsingin periaatteiden toteuttamiseen tähtäävän Helsinki+40-prosessin jatkamisesta. Venäjän ja sen CSTO-liittolaisten aloitteesta

3 - 3 - vahvistettiin Etyjin ministerien julkilausuma toisen maailmansodan päättymisen 70- vuotispäivästä. 7. Edelleen kehittyi IVYn alueen monenvälinen ja monimuotoinen yhteistyö, joka pyrkii laajentamaan IVY-maiden yhteistyötä talouden, humanitaarisen toiminnan, lainvalvonnan ym. aloilla. Hyväksyttiin yli 20 sopimusoikeudellista ja ohjelma-asiakirjaa. IVYn vapaakauppaaluesopimuksen vaikutusalue laajeni, kun mukaan liittyi Uzbekistan, josta tuli sopimuksen yhdeksäs jäsenmaa. Jatkettiin työtä järjestön arvostuksen lisäämiseksi kansainvälisellä kentällä ja yhteistyön laajentamiseksi sen ja alueen muiden integraatiojärjestöjen välillä. Hyväksyttiin IVY-maiden kansoille ja kansainväliselle yhteisölle osoitettu, neuvostokansan Suuressa Isänmaallisessa sodassa saavuttaman voiton 70-vuotispäivään liittyvä IVY-maiden valtionpäämiesten vetoomus. 8. Menestyksellisesti kehittyi Euraasian yhdentymishanke, joka eteni vuonna 2014 erityisen voimakkaasti. Euraasian talousunionia (EEU) koskevan sopimuksen allekirjoittaminen 29. toukokuuta Astanassa ja unionin toiminnan käynnistäminen 1. tammikuuta 2015 luovat vankan perustan täysimittaiselle kansainväliselle järjestölle, jolla on tarvittava oikeushenkilön asema. Sopimus Armenian liittymisestä Euraasian talousunioniin on ratifioitu, ja Armeniasta tulee järjestön täysjäsen 2. tammikuuta Sopimus Kirgisian liittymisestä EEU:hun allekirjoitettiin 23. joulukuuta. Järjestö on valmis ottamaan jäseniksi muita valtioita. Noin 40 maata ja järjestöä on ilmaissut kiinnostuksensa vapaakauppasopimuksen solmimiseen EEU:n kanssa. Valtioliiton puitteissa tehtiin aktiivista yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa. Koordinoitiin toimia ulkopolitiikan, puolustuksen ja turvallisuuden alalla sekä taloudellisten yhdentymisprosessien ja sosiaalisen ja humanitaarisen yhteistyön syventämisen puitteissa. Minskissä pidettiin 21. lokakuuta valtioliiton ministerineuvoston sääntömääräinen kokous, joka vahvisti valtioliiton lyhyen tähtäimen kehitystavoitteet. Yhteydet Kazakstaniin olivat monitahoiset. Venäjän federaatio ja Kazakstanin tasavalta ovat tehneet niiden edelleen edistämiseksi sopimuksen hyvästä naapuruudesta ja liittolaisuudesta 2000-luvulla. Asiakirjassa on otettu huomioon nykyhetken realiteetit ja Euraasian yhdentymisen ehdot, ja se tähtää viime vuosina syntyneiden uusien haasteiden ja uhkien torjumiseen yhdessä. Valtioiden päämiehet allekirjoittivat 22. joulukuuta pöytäkirjan sen ratifiointikirjojen vaihdosta. 9. IVYn turvallisuusjärjestön (Kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestö, CSTO) ensisijaisia toimintasuuntia Venäjän puheenjohtajakaudella olivat sen jäsenmaiden ulkorajojen lujittaminen, sotilaallisen yhteistyön ja rauhanturvavoimien potentiaalin kasvattaminen sekä koordinoinnin tehostaminen kansainvälistä ja alueellista turvallisuutta koskevissa asioissa. Jatkettiin toimia IVYn yhteisen turvallisuusjärjestelmän (CSTO) voimien ja resurssien hallintamekanismien kehittämiseksi sekä järjestön tehokkuuden lisäämiseksi sen ylläpitäessä alueen turvallisuutta ja vakautta ja torjuessa erilaisia haasteita ja uhkia, muun muassa Afganistanin alueelta tulevia. Järjestettyihin harjoituksiin osallistui huumeidentorjuntaviranomaisia, sisäasiainministeriöiden joukkoja ja sisäasiainhallinnon elimiä, jotka ovat osa yhteisten operatiivisen reagoinnin joukkojen erityisyksikköjä, muun muassa uusia kyberhyökkäysten torjuntayksikköjä. CSTO:n puitteissa alettiin perustaa huumeidentorjuntaoperaatioiden keskusta. YK:n 69. istuntokauden yhteydessä New Yorkissa syyskuussa pidetyssä CSTO-maiden ulkoministeriöiden johtajien epävirallisessa tapaamisessa hyväksyttiin yhteinen julkilausuma Keski-Aasian ydinaseetonta vyöhykettä koskevasta sopimuksesta. Jäsenvaltioiden päämiehet allekirjoittivat 22. joulukuuta Moskovan huippukokouksessa asiakirjoja, joiden tavoitteena oli kehittää edelleen järjestön sotilaspoliittisen yhdentymisen eri aspekteja. 10. Selkkauksia IVYn alueella pyrittiin ratkaisemaan määrätietoisilla toimilla. Tärkeä vaihe Venäjän välitystyössä Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi oli Venäjän federaation presidentin Sotšissa 9. syyskuuta järjestämä Azerbaidžanin ja Armenian

4 - 4 - johtajien tapaaminen, jonka ansiosta jännitystä selkkausalueella pystyttiin selvästi lieventämään ja osapuolten näkemyksiä täsmentämään. Etyjin Minskin ryhmän (Venäjä, Yhdysvallat, Ranska) puheenjohtajatroikassa työskenneltiin aktiivisesti. Välittäjät järjestivät viisi tapaamista Azerbaidžanin ja Armenian johtajien kanssa ja sarjan neuvotteluja noiden kahden maan ulkoministerien kanssa sekä yhteyksiä Vuoristo- Karabahin viranomaisiin. Transnistrian konfliktinratkaisun takaajamaana ja välittäjänä Venäjä pyrki yhteydenpidossa 5+2-kokoonpanon jäsenten kanssa saamaan neuvotteluprosessin jälleen käyntiin ja löytämään kosketuskohtia Chisinaun ja Tiraspolin näkemyksissä. Kiovan ja Chisinaun toimeenpaneman Transnistrian ulkomaankaupan ja humanitaaristen yhteyksien tosiasiallisen saarron vaikutusten kumoamiseksi kiinnitettiin erityistä huomiota Tiraspolille annettavan rahoitusavun sekä sosiaalisen ja taloudellisen tuen lisäämiseen ja turvattiin vakaus konfliktin turvallisuusvyöhykkeellä. 11. Venäjän federaation suhteet Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan olivat rakentavat ja luottamukselliset. Noille valtioille annettiin edelleen kaikinpuolista apua niiden sosiaalisessa ja taloudellisessa jälleenrakennustyössä ja kansainvälisen aseman lujittamisessa. Venäjän federaation ja Abhasian tasavallan liittolaisuudesta ja strategisesta kumppanuudesta allekirjoitettiin sopimus, joka määrittelee lisääntyvän taloudellisen, sosiaalisen, humanitaarisen sekä puolustus- ja turvallisuusyhteistyön suuntaviivat ja luo tarvittavat edellytykset kahdenvälisellä asialistalla olevien pitkän tähtäimen tehtävien ratkaisemiselle. Taka-Kaukasian turvallisuudesta ja vakaudesta Geneven neuvottelujen puitteissa käydyn vuoropuhelun tavoitteena oli luoda edellytykset juridisesti sitovalle menettelylle, joka estäisi voimankäytön yhtäältä Georgian ja toisaalta Abhasian ja Etelä-Ossetian välillä. 12. Vuoropuhelua Georgian kanssa pyrittiin kehittämään edelleen niillä aloilla, joilla se on mahdollista, kun maiden välillä ei ole diplomaattisuhteita. Rajoitusten poistaminen eräiden georgialaisten tuotteiden pääsyltä Venäjän markkinoille edisti keskinäisen tavaranvaihdon kasvua. Säännöllinen tie- ja lentoliikenneyhteys palautettiin, humanitaariset ja liikeyhteydet vilkastuivat selvästi, ja georgialaisia urheilijoita osallistui Sotšin olympialaisiin. 13. Ensisijaisen tärkeinä pidettiin pyrkimyksiä kehittää BRICS yhdeksi globaalin hallinnan järjestelmän tärkeistä elementeistä. Periaatteellisen tärkeitä etenemiselle kohti tätä tavoitetta ovat Fortalezan huippukokouksessa ( heinäkuuta) tehdyt päätökset monenvälisten rahoituslaitosten yhteensä 200 miljardin USD:n suuruiset resurssit omaavien uuden kehityspankin ja reservivaluuttarahaston perustamisesta järjestön puitteissa. Esitimme BRICS-kumppanien kanssa yhteiset näkemyksemme kansainvälisen vakauden eri ulottuvuuksien lujittamisesta. Fortalezan huippukokouksen päätösasiakirjassa tuomittiin yksipuoliset sotilaalliset interventiot ja taloudelliset pakotteet. Ulkoministeritapaamisessa New Yorkissa syyskuussa kiinnitettiin päähuomio eri alueiden kriisitilanteisiin ja terrorin torjuntaan. 14. Venäjän osallistuminen G20-ryhmän toimintaan tähtäsi maailman rahoitus- ja talousjärjestelmän vakauden lujittamiseen. Brisbanen huippukokouksessa ( marraskuuta) noudatettiin linjaa, jonka tavoitteena on yhtenäistää kansainvälistä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja rahoituslaitosten, muun muassa hedge-rahastojen valvonnan menettelyä. Kannatimme Australian ehdottamaa globaalia infrastruktuurialoitetta, joka pyrkii helpottamaan järjestöjen, monenvälisten kehityspankkien ja yksityisen sektorin tiedonvaihtoa ja infrastruktuurihankkeiden rahoitusta. Globaalin energia-arkkitehtuurin uudistuksen valmistelun yhteydessä annoimme tukemme huippukokouksessa hyväksytyille energiayhteistyön periaatteille ja energiatehokkuuden lisäämisen toimintasuunnitelmalle. Kansainvälisen kehityksen edistämisponnistelujen yhteydessä hyväksyttiin G20-ryhmän elintarviketurvallisuuden ja ravitsemuksen puiteohjelma.

5 - 5 - Suurta huomiota kiinnitettiin G20-ryhmän Pietarin huippukokouksen (syyskuu 2013) päätösten toteuttamiseen sellaisilla aloilla kuin talouskasvun kannustaminen, työllisyyden lisääminen perustamalla korkeatasoisia työpaikkoja sekä työmarkkinapolitiikan uudistaminen. 15. Venäjän ja muiden jäsenmaiden ponnisteluilla toteutettiin toimia Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) potentiaalin kasvattamiseksi. Turvallisuusneuvostojen sihteerien tapaamisissa (Dušanbe, huhtikuu) ja laittoman huumekaupan torjuntaan valtuutettujen toimivaltaisten elinten johtajien kokouksessa keskityttiin terrorismin ja ylikansallisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan sekä huumeidentorjunnan strategiaan, jossa painopiste oli Afganistanin huumeuhkan torjunnassa. SCO:n huippukokouksen (Dušanbe syyskuuta) päätösjulkilausumassa esitettiin jäsenvaltioiden yhtenäinen kanta alueellisen turvallisuuden ja strategisen vakauden ongelmiin, muun muassa Afganistanin tilanteeseen, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan selkkauksiin, Iranin ydinohjelmaan ja Ukrainan kriisiin. Huippukokouksen asiakirjoissa määriteltiin elintarvike-, energia-, liikenne- ja tietoturvallisuuden takaamiseen tähtäävän työn suuntaviivat. Vahvistettiin sopimukset järjestön laajentamisen reunaehdoista. 16. Pyrimme tiukasti ja johdonmukaisesti tehostamaan yhteistä toimintaa ekstremismin nousua vastaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Lähdimme siitä, että ponnistelut Islamilaisen valtion (Isis), Al-Nusran rintaman ja muiden kokonaisten valtioiden tulevaisuutta uhkaavien radikaaliryhmittymien hillitsemiseksi on järjestettävä ilman kaksoisstandardeja ja salaista asialistaa kansainvälisen oikeuden, ennen muuta YK:n turvallisuusneuvoston tärkeimpien terrorisminvastaisten päätöslauselmien 1373 ja 1624 vankalta pohjalta. Kannatimme turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2170, joka pyrkii tehostamaan pakotteita Syyriassa ja Irakissa toimivia terroristeja vastaan. Pyrimme saamaan YK:n turvallisuusneuvoston pitkän tähtäimen asialistalle ulkomaiset terroristisoturit, jotka kasvattavat lihaksiaan Lähi-idän sekä Afganistanin ja Pakistanin alueella, Libyassa ja Malissa. Venäjän perusnäkemykset tästä aiheesta on esitetty turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa Keskeinen kohta alueellisella asialistalla oli edelleen Syyrian kriisin poliittinen ratkaiseminen kaikki osapuolet mukaan ottavalla kansallisella vuoropuhelulla, jota käytäisiin ilman ennakkoehtoja siten kuin Genevessä 30. kesäkuuta 2012 annettu tiedote edellyttää. Työskentelimme tiiviisti asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa tarkoituksena saada päätökseen maan kemiallinen demilitarisointi Kemiallisten aseiden kieltojärjestön hallintoneuvoston laatiman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2118 hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 loppuun mennessä oli Syyriasta pois viedyistä kemiallisten aseiden komponenteista ja lähtöaineista hävitetty noin 98 % ja aloitettu kahdentoista viimeisen taistelukaasujen tuotantoon käytetyn kohteen hävittäminen. Selkeä linjamme oli, että Lähi-idän uudet kriisitilanteet eivät saa häivyttää taka-alalle pyrkimystä ratkaista pitkittyneitä konflikteja, ennen muuta Palestiinan ja Israelin välistä. 17. Venäjän federaatio toteutti sekä kahdenväliseltä pohjalta että yhdessä CSTO- ja SCOkumppanien kanssa joukon toimia, joilla pyrittiin vakauttamaan tilannetta Afganistanissa. Yhteyksissä afganistanilaisen osapuolen kanssa korostimme valmiuttamme kaikin tavoin auttaa Kabulia rakentamaan rauhallista, riippumatonta, demokraattista valtiota, joka pystyy ratkaisemaan terrorismin, huumeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvät ongelmat itsenäisesti. 18. Yhdessä Shanghain-ryhmään kuuluvien kumppanien ja iranilaisten kollegojen kanssa jatkoimme kaikenkattavan ja lopullisen ratkaisun etsimistä Iranin ydinohjelman ongelmaan. Kiitos kaikkien osapuolten osoittaman pyrkimyksen kompromisseihin, näkemyksiä tärkeimmistä kysymyksistä onnistuttiin merkittävästi lähentämään toisiinsa. Keskeistä osaa esittivät venäläisen osapuolen ehdottamat asteittaisuuden ja vastavuoroisuuden periaatteet, joista tuli vuoropuhelun perusta, sekä eräät Venäjän ideat ja tekniset ehdotukset. Shanghain-ryhmän maiden ja Iranin ulkoministerit pääsivät 24. marraskuuta yksimielisyyteen Iranin ydinohjelmaa koskevien neuvottelujen jatkamisesta kesäkuun 2015 loppuun.

6 Huomion keskipisteenä Venäjän diplomatiassa olivat kokonaisvaltainen liittyminen yhdentymisprosesseihin Aasian ja Tyynenmeren alueella, jonka suuntaan talouskasvun ja poliittisen vaikutusvallan painopiste on yhä selvemmin siirtymässä, sekä tuon alueen potentiaalin aktiivinen hyödyntäminen Siperian ja Kaukoidän nostamiseksi kukoistukseen. Laajaa kannatusta Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö APECin huippukokouksessa Beijingissä marraskuuta saivat Venäjän näkemykset alueellisen integraation rakentamisesta läpinäkyvyyden, tasavertaisuuden ja keskinäisen edun periaatteiden pohjalta avoimien yhteismarkkinoiden muodostamiseksi. Huippukokouksen päätösasiakirjoihin kirjattiin maamme esittämät ehdotukset turvallisen kasvun takaamisesta alueella. Erityistä huomiota saivat kumppaneilta osakseen Venäjän suunnitelmat Koillisväylän infrastruktuurin uudistamisesta sekä Baikalin Amurin radan ja Siperian radan modernisoinnista Aasian ja Euroopan mannertenvälisen liikennesillan perustaksi. Kaakkois-Aasian maiden liiton ASEANin alueellisen turvallisuusfoorumin ARF:n puitteissa Venäjä oli yhtenä kyberturvallisuuden aihepiirin fasilitaattoreista mukana valmistelemassa ARF:n työsuunnitelmaa tietoteknisen turvallisuuden takaamiseksi. Alueen maiden välisen sotilaallisen luottamuksen lujittamista edisti Venäjän ja Thaimaan yhteinen puheenjohtajuus sotilaslääketieteen asiantuntijatyöryhmässä vuoropuhelun mekanismissa ASEAN-maiden puolustusministerikokouksen ja sen kanssa vuoropuhelua käyvien tahojen välillä, minkä puitteissa pidettiin Rubež näytösharjoitus Pietarin lähistöllä. Alueellisissa järjestöissä ja foorumeissa, ensisijaisesti Itä-Aasian huippukokouksessa, kannatimme johdonmukaisesti sitä, että Aasian ja Tyynenmeren alueelle luodaan luotettavat inklusiivisen ja jakamattoman turvallisuuden takaavat mekanismit, jotka perustuvat liittoumien ulkopuolisen yhteistyön periaatteisiin. Pietarissa heinäkuussa pidetty Aasian ja Euroopan välisen Asem-huippukokouksen korkean tason konferenssi kulttuurien ja sivilisaatioiden välisestä vuoropuhelusta vahvisti, että tätä foorumia tarvitaan edistämään yhteisymmärrystä ja yhteistyötä monenlaisissa kansainvälisissä ja alueellisissa ongelmissa. 20. Merkittävästi edistyttiin kaikenkattavan kumppanuuden ja strategisen yhteistyön kehittämisessä Kiinan kanssa sekä kahdenvälisesti että monenvälisillä foorumeilla, joista mainittakoon G20-ryhmä, BRICS, SCO ja APEC. Vladimir Putin ja Xi Jinping tapasivat viidesti, ja myös pääministerit tapasivat jälleen. Kesäkuussa järjestettiin kymmenes kierros neuvotteluissa strategisesta turvallisuudesta ja ensimmäinen kierros neuvotteluissa yhteistoiminnasta turvallisuuden, oikeusjärjestyksen ja lainkäytön aloilla. Moskova ja Beijing koordinoivat tiiviisti toimiaan nykyisen maailmanjärjestyksen ja kansainvälisten ongelmien ratkaisemisen periaatekysymyksissä. Erityistä huomiota kiinnitettiin niiden yhteisten näkemysten edistämiseen, jotka koskevat turvallisuuden jakamattomuuden periaatteisiin perustuvan alueellisen järjestyksen luomista Aasian ja Tyynenmeren alueelle. Kiina on saanut vankan aseman yhtenä Venäjän tärkeimmistä kauppa- ja talouskumppaneista. Kiistattomiin saavutuksiin kuuluvat allekirjoitettu sopimus kaasuntoimituksista Kiinaan itäistä reittiä, Siperian voima -nimisen kaasuputken rakennustöiden aloittaminen ja yksimielisyyden saavuttaminen puitesopimuksista, jotka koskevat kaasun vientiä läntisen reitin kautta. Sotilaallinen yhteistyö kehittyi, yhteistoiminta rahoituksen ja investointien alalla lisääntyi. Runsaan kulttuurisen ja humanitaarisen ohjelman puitteissa toteutettiin vuosiksi suunniteltu hanke ristikkäisistä nuorison ystävyysvaihtojen vuosista. 21. Tärkeä prioriteetti Venäjälle olivat erityisen etuoikeutetun strategisen kumppanuuden suhteet Intian kanssa. Molemminpuolinen halukkuus kahdenvälisten suhteiden myönteiseen edelleen kehittämiseen varmisti sen, että Vladimir Putinin 11. joulukuuta Intiaan tekemästä virallisesta vierailusta tuli menestyksekäs ja tuloksellinen: annettiin yhteinen julkilausuma seuraavan kymmenvuotiskauden yhteistyösuunnitelmista ja allekirjoitettiin asiakirjat yhteistyöstä muun muassa energiataloudessa, lääketieteessä, investoinneissa ja humanitaarisessa toiminnassa. Sotilaallista ja sotilasteknistä yhteistyötä lisättiin suunnitelman mukaisesti.

7 - 7 - Moskova ja New Delhi tekivät tehokasta yhteistyötä monenlaisissa ja monipuolisissa formaateissa, ennen muuta YK:ssa, G20-ryhmässä, BRICSissä ja SCO:ssa. 22. Jatkuvaa tehokasta vuoropuhelua ylläpidettiin suhteiden kaikilla tasoilla Vietnamin kanssa. Kahdenvälisten suhteiden kokonaisuuden edelleen lujittumisen näkymiä heijastaa Venäjän federaation ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen kaikenkattavan strategisen kumppanuuden edistämisestä annettu yhteinen julkilausuma, joka allekirjoitettiin Vietnamin kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteerin Nguyen Phu Trongin ollessa virallisella vierailulla Venäjällä marraskuuta. Yhteistyön vetureina toimivat öljy- ja kaasuteollisuus, ydinenergiateollisuus, sotilasala ja sotilastekninen ala, tiede, koulutus ja kulttuuri. Neuvottelut IVY-tulliliittoon kuuluvien maiden ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen luonnoksesta etenivät päätösvaiheeseen. 23. Yhteistyö Latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa oli lupaava suunta Venäjän ulkopolitiikassa. Uuden sysäyksen sen kehitykselle antoivat Vladimir Putinin viralliset vierailut Argentiinaan, Brasiliaan, Kuubaan ja Nicaraguaan heinäkuussa, Venäjän presidentin laajennetut tapaamiset useiden Latinalaisen Amerikan valtioiden päämiesten kanssa BRICShuippukokouksen yhteydessä Brasiliassa heinäkuussa sekä Perun presidentin Ollanta Humala Tasson vierailu Venäjälle marraskuussa. Ulkopoliittisia yhteyksiä jatkettiin. Venäjän ulkoministeri vieraili huhtikuussa Kuubassa, Nicaraguassa, Perussa ja Chilessä. YK:n yleiskokouksen 69. istuntokauden yhteydessä syyskuussa Sergei Lavrov tapasi CELACin puheenjohtajina toimivien neljän maan ulkoministeriöiden johtajat. 24. Pyrimme edelleen lujittamaan eri tasojen yhteyksiä Saharan eteläpuolisen Afrikan maihin ja niiden valtioidenvälisiin järjestöihin, muun muassa Afrikan unioniin (AU) ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöön (SADC). Sergei Lavrovin Etiopiaan tekemän työvierailun tuloksena allekirjoitettiin Venäjän ulkoministeriön ja Afrikan unionin komission yhteisymmärrysmuistio poliittisten neuvottelujen toteutusmekanismista. YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettiin New Yorkissa syyskuussa Sergei Lavrovin ensimmäinen yhteistapaaminen SADC-maiden ulkoministerien kanssa. YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjän federaatio edisti edelleen kansainvälisiä ponnisteluja Afrikan kriisien ratkaisemiseksi, muun muassa korkean tason tapaamisissa, jotka oli omistettu Somalialle, Etelä-Sudanille, Keski-Afrikan tasavallalle ja Malille (New York, syyskuu). Kohdennettua humanitaarista apua annettiin Kamerunille, Lesotholle, Malawille, Malille, Tansanialle ja Somalialle. Venäjä reagoi yhtenä ensimmäisistä ebolaepidemian puhkeamiseen Länsi-Afrikan maissa. Guineaan lähetettiin johtavia venäläisiä virologeja, moderneja diagnostiikkalaitteita sekä kenttäsairaala, ja Sierra Leoneen toimitettiin avustusmoduuli, joka sisälsi lääkkeitä ja oheistarvikkeita. Venäjän federaation ulkoasiainministeriö

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT ITÄISET KUMPPANIT EU:n itäisen kumppanuuden politiikka kattaa kuusi entisen Neuvostoliiton valtiota eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän. Vuodesta 2009 lähtien kumppanuudella

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Euroopan unionin historia 2 Euroopan unionin historia Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA Ulkoasioiden pääosasto EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA NT\788971.doc PE 427.496v01-00 Yleinen esittely

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Mitä Venäjälle kuuluu?-

Mitä Venäjälle kuuluu?- Mitä Venäjälle kuuluu?- Kypsyneen Putinismin aikakausi 03.06.2013 Journalistiseminaari, Oulu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Hanna Smith Aleksanteri Instituutti, Helsingin yliopisto Putinismin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 26.4.2016 JOIN(2016) 19 final 2016/0120 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhtenä osapuolena toimivien Euroopan

Lisätiedot

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE

LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE LATINALAINEN AMERIKKA JA KARIBIAN ALUE EU:n suhteet Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibian alueeseen ovat laaja-alaiset, ja niitä ylläpidetään eri tasoilla. EU toimii yhdessä koko alueen kanssa valtionpäämiesten

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERI ALEXANDER STUBBIN PUHEENVUORO SUOMEN JA VENÄJÄN DIPLOMAATTISUHTEIDEN 90-VUOTISJUHLASSA EDUSKUNNASSA 17.11.2010

ULKOASIAINMINISTERI ALEXANDER STUBBIN PUHEENVUORO SUOMEN JA VENÄJÄN DIPLOMAATTISUHTEIDEN 90-VUOTISJUHLASSA EDUSKUNNASSA 17.11.2010 Puhuttaessa muutokset mahdollisia ULKOASIAINMINISTERI ALEXANDER STUBBIN PUHEENVUORO SUOMEN JA VENÄJÄN DIPLOMAATTISUHTEIDEN 90-VUOTISJUHLASSA EDUSKUNNASSA 17.11.2010 Arvoisat kuulijat, viime viikolla tapasin

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä. Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti

Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä. Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti Helsinki, 14.11.2012 Esimerkit menestyksellisistä hankkeista 1892

Lisätiedot

VENÄJÄ JA KESKI-AASIA

VENÄJÄ JA KESKI-AASIA VENÄJÄ JA KESKI-AASIA Ukrainan kriisi ja Krimin laiton liittäminen Venäjään ovat vuodesta 2014 alkaen vaikuttaneet huomattavasti EU:n ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin. Venäjän viime vuosien huolestuttava

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS AKT:N JA EU:N YHTEINEN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS 26. tammikuuta 2004 AKT-EU/3641-04 7. ISTUNTO Addis Abeba (Etiopia) 16. 19. helmikuuta 2004 Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssikeskus Addis Abeba

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Keski-Aasia. - Stanit muutoksessa

Keski-Aasia. - Stanit muutoksessa Keski-Aasia - Stanit muutoksessa Kuva: Afghanistan and Central Asia Research Information Indiana University, Bloomington, Indiana 2 Keski-Aasia - stanit muutoksessa Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan,

Lisätiedot

ovat toistaiseksi siitä pidättyneet. Jokainen uusi ydinasevalta lisää vahingosta tai väärästä tilannearviosta johtuvan ydinsodan syttymisen

ovat toistaiseksi siitä pidättyneet. Jokainen uusi ydinasevalta lisää vahingosta tai väärästä tilannearviosta johtuvan ydinsodan syttymisen Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinaseiden leviämisen estäm istä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Syksyllä 1961 hyväksy mällään päätöslauselmalla Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0108 Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Moldovan

Lisätiedot

AFRIKKA OIKEUSPERUSTA COTONOUN SOPIMUS

AFRIKKA OIKEUSPERUSTA COTONOUN SOPIMUS AFRIKKA EU:n ja Afrikan suhteita sääntelevät toistensa kanssa osittain päällekkäiset toimintakehykset. Tärkeimmät niistä ovat Cotonoun sopimus (2000) ja yhteinen EU Afrikka-strategia. Niissä molemmissa

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat

Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat Osastopäällikkö Markku Keinänen 30.9.2015 Kauppasopimukset on trendi EU-USA -sopimus (TTIP) : 50 % maailman bkt:sta USA-Tyynimeri sopimus (TPP) : 40 % maailman bkt:sta

Lisätiedot

1. Viraston tehtävä ja toiminnan yleiset tavoitteet

1. Viraston tehtävä ja toiminnan yleiset tavoitteet ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 1. Viraston tehtävä ja toiminnan yleiset tavoitteet Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Suomen edistettävä aktiivista vakauspolitiikkaa Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen kannanotto

Suomen edistettävä aktiivista vakauspolitiikkaa Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen kannanotto 1 Keskustan puoluekokous Seinäjoella 10. 12.6.2016 Suomen edistettävä aktiivista vakauspolitiikkaa Keskustan ulko- ja turvallisuuspoliittinen kannanotto Turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut Maailma

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS

Ajankohtaiset asiat EU:ssa. 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset asiat EU:ssa 29.10.2014 Niina Pautola-Mol Neuvotteleva virkamies VNEUS Ajankohtaiset haasteet EU:ssa Heikko talouskasvu Korkea työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys Investointien vähäisyys

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen

Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen "Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti?" Koko väestö Pysyä liittoutumattomana

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan

LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEMISSUUNNITELMA. asiakirjaan EUROOPAN KOISSIO Bryssel 18.11.2015 CO(2015) 572 final ANNEX 1 LIITE PÄIVITETTY ENERGIAUNIONIN ETENEISSUUNNITELA asiakirjaan KOISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Tärkeimmät tapahtumat Vuosi 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Julkaisun takakannessa oleva CD ROM sisältää vuosikertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko STETEn seminaari 20.2.2009 Erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Puolustuspoliittinen osasto Esityksen sisältö Toimintaympäristö

Lisätiedot

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA

EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA EUROOPAN NEUVOSTO MINISTERIKOMITEA Ministerikomitean suositus Rec(2003)4 jäsenvaltioille yhteisistä korruption vastaisista säännöistä puolue- ja vaalirahoituksessa (Hyväksytty ministerikomiteassa 8. huhtikuuta

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Kohti Pariisia kansainvälinen ilmastosopimus. Harri Laurikka Energiateollisuuden syysseminaari Helsinki 13.11.2014

Kohti Pariisia kansainvälinen ilmastosopimus. Harri Laurikka Energiateollisuuden syysseminaari Helsinki 13.11.2014 Kohti Pariisia kansainvälinen ilmastosopimus Harri Laurikka Energiateollisuuden syysseminaari Helsinki 13.11.2014 Lähde: IEA, 2014 Sisältö Mistä Pariisissa neuvotellaan? Neuvottelutilanne Liman kokous

Lisätiedot

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA

KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS KIIREELLINEN PÄÄTÖSLAUSELMA EU:n ja Latinalaisen Amerikan kanta ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin Pariisin huippukokouksessa

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Läsnä pj. Liisa Jaakonsaari /sd vpj. Aulis Ranta-Muotio /kesk (23-27 ) jäs. Ulla Anttila /vihr Antero Kekkonen /sd Kimmo Kiljunen /sd (4-27 )

Läsnä pj. Liisa Jaakonsaari /sd vpj. Aulis Ranta-Muotio /kesk (23-27 ) jäs. Ulla Anttila /vihr Antero Kekkonen /sd Kimmo Kiljunen /sd (4-27 ) ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Tiistai 14.2.2006 kello 12.00-12.50 Läsnä pj. Liisa Jaakonsaari /sd vpj. Aulis Ranta-Muotio /kesk (23-27 ) jäs. Ulla Anttila /vihr Antero Kekkonen /sd Kimmo Kiljunen

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.2014 Laaja valtakunnallinen otanta Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä yrityksiä koko Suomesta. Yhteensä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi

Päijät-Hämeen liitto. Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi Huonekaluteollisuus nousuun - Kehittämiseen lisävoimaa EU:sta 2014-2020 13.11.2013 Juha Hertsi RAKENNERAHASTO-OHJELMAT 2007-2013 Total financing* in regions (NUTS II) 5 186 M South 19,3% (1 003 M ) West

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. 30.6.2011 sekä

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 AF/ACP/CE/2005/fi 2 Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin

Lisätiedot

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova

UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA. Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova UKRAINAN KRIISI JA MEDIASOTA Marja Manninen, Yle Uutiset, Moskova MISTÄ KAIKKI ALKOI? JA MIKSI? Taustalla syvä tyytymättömyys korruptioon ja taloustilanteeseen Lähtölaukauksena EU sopimuksen kariutuminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin ja Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön yhteinen lehdistötilaisuus Moskovassa

Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin ja Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön yhteinen lehdistötilaisuus Moskovassa Epävirallinen suomennos Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin ja Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön yhteinen lehdistötilaisuus Moskovassa 16. kesäkuuta 2015 Moskovan alue, Novo-Ogarjovo

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 EU:n metsästrategia; missä mennään Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 Esityksen sisältö tilanne EU:ssa metsäasioiden käsittelyn osalta nykyinen EU:n metsästrategia EU:n metsästrategian

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot