Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Tuija Ollila ja Elina Savilahti varalle Ismo Harju. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Tuija Ollila ja Elina Savilahti varalle Ismo Harju. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 3 51 MUUTOS PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUKSISSA 52 SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ Kn SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ Seurakuntatoimiston tehtävien hoidon ja asiakaspalvelun kannalta toimistossa on hyvä olla kaksi työntekijää. Ennen viran täyttöä on kuitenkin syytä kartoittaa seurakuntatoimiston tehtävien kokonaisuus. Virantäyttö olisi hyvä saada hoidettua kevään aikana siten, että se täytettäisiin alkaen. Kirkkoherran esitys: valitsee seurakuntasihteerin virantäyttöä valmistelemaan työryhmän, jonka puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmään kuuluu myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja lisäksi yksi kirkkoneuvoston edustaja. valitsi seurakuntasihteerin virantäyttöä valmistelevan työryhmän, jonka puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmään kuuluvat myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja Risto Koivisto. Työryhmä on keskustellut seurakuntasihteerin viran täytöstä ja käynyt läpi viran tehtäväkuvausta. Tämän pohjalta on laadittu liitteenä olevan hakuilmoitus. Virka pyritään täyttämään kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Kn SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ Kirkkoherran esitys:

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 4 päättää laittaa seurakuntasihteerin viran auki, hyväksyy virantäytön aikataulun, hakuilmoituksen ja valtuuttaa valmistelevan työryhmän hoitamaan viran täyttämisen jatkovalmistelun. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. n päätöksen mukaisesti virka laitettiin auki, ja siitä ilmoitettiin seurakunnan ilmoitustaululla. Hakuaika oli kaksi viikkoa. Hakemuksia tuli yksi kappale. Virkaa haki vs. seurakuntasihteeri Anna Riuttamäki. Anna Riuttamäki täyttää virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot, hän on hoitanut viran sijaisuutta usean vuoden ajan erinomaisesti ja hänellä on tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vaadittavat ominaisuudet ja taidot. Kirkkoherran esitys: valitsee Pirkkalan seurakunnan seurakuntasihteerin virkaan vs. seurakuntasihteeri Anna Riuttamäen alkaen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 501 mukainen. Ennen viran vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaikaa ei tarvita, koska Anna Riuttamäki on hoitanut viransijaisuutta jo usean vuoden ajan. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 5 53 HALLINTOSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN Hallintosihteeri Heli Koukeri on sanoutunut irti Pirkkalan seurakunnan hallintosihteerin virasta alkaen. Ilmoitus irtisanoutumisesta on liitteenä. Talouspäällikön esitys: myöntää Heli Koukerille eron Pirkkalan seurakunnan hallintosihteerin virasta alkaen irtisanoutumisen perusteella. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 54 HALLINTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÖ Pirkkalan seurakunnan hallintosihteerin virka on ilmoitettu haettavaksi Heli Koukerin sanouduttua irti hallintosihteerin virasta. Hakuilmoitus on julkaistu muun muassa Aamulehdessä, Kotimaa lehdessä, Pirkkalainen lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla. Hakuaika päättyy Valintaprosessia hoitamista varten kirkkoneuvoston tulee valita työryhmä, joka suorittaa haastattelut ja tekee esityksen valittavasta henkilöstä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös psykologisia testejä hakijoiden testaamiseen. Talouspäällikön esitys: valitsee työryhmän, joka valmistelee hallintosihteerin valintaa ja tekee esityksen valittavasta henkilöstä. Työryhmän jäseniksi valitaan Taru Tolvanen, Jukka Alamäki, Kari Luotonen, Pekka Elomaa ja Olli-Pekka Silfverhuth. Talouspäällikön muutettu esitys: valitsee työryhmän, joka valmistelee hallintosihteerin valintaa ja tekee esityksen valittavasta henkilöstä. Työryhmän jäseniksi valitaan Risto Koivisto (varalle Reija Mattsson), Jukka Alamäki (varalle Kari Luotonen), Pekka Elomaa ja Olli-Pekka Silfverhuth. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 6 55 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkovaltuusto on pitänyt yhden kokouksen / 2014, jossa on käsitelty pykälät toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 7 56 KIRJAHANKINTA SEURAKUNNALLE Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 1. Pirkkalan seurakunta Valtuustoaloite Esitämme, että Pirkkalan seurakunta hankkisi Pirkkalan seurakunnassa kastettavien lasten kummeille Olli-Pekka Silfverhuthin kirjoittaman kirjan Kummin kirja (hinta 6,90 / kpl) sekä rippikouluun tuleville nuorille Arto Köykän kirjoittaman kirjan Nuorempi katekismus (hinta 8,90 / kpl). Nuorempi katekismus-kirjoja voisi hankkia myös esim. lainattavaksi nuorille ja luettavaksi nuorten illoissa. Pirkkalassa Liisa Hakala Jukka Alamäki Tuija Ollila Jorma Schukoff Juhani Miilunpohja Pirjo Kivelä Johanna Rauma Elina Savilahti Tiia-Pauliina Niemi Ilmari Palva Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Kirkkovaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähetti sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Valtuustoaloite koskee kirkollisten toimitusten tehtäväaluetta ja rippikoulutyön tehtäväaletta. Kyseisiä hankintoja ei ole otettu huomioon toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laadittaessa. Tehtäväalueiden ohjausryhmiltä on tarpeen pyytää lausunto aloitteen johdosta.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 8 Talouspäällikön esitys: pyytää aloitteesta lausunnon aikuistyön ja nuorisotyön ohjausryhmiltä. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Ponsi: Risto Koivisto esitti, että Pirkkalan seurakunnan kirjastoon hankitaan Voitto Silfverhuthin kirjoittamat kirjat; Tampereen historia 1-2. Kirkkoherra poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja varapuheenjohtaja Jukka Alamäki toimi tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana. 57 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Seurakunnan toiminta: Pirkkalan seurakunnan toiminnan painopisteenä vuonna 2013 oli seurakunnan jäsenyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Kirkon ja myös Pirkkalan seurakunnan tulevaisuuden yksi avainkysymys liittyy nimenomaan jäsenyysajattelun vahvistamiseen. Pirkkalan seurakunnan toimintavuosi 2013 painottui perustoimintoihin. eri ohjausryhmien alueella tapahtunut toiminta oli monipuolista ja vilkasta. Jumalanpalveluksen osallistujamäärät kasvoivat päiväjumalanpalvelusten osalta edellisvuodesta samoin ehtoollisella kävijöiden määrä. Lapsi- ja nuorisotyön tehtäväalueella perustoiminta tavoitti edelleen huomattavan osan pirkkalalaisista lapsista, nuorista ja myös perheistä. Aikuistyön puolella lisäresurssit uuden viran myötä tarjosivat mahdollisuuksia parisuhdetyön vahvistamiseen. Vapaaehtoisten osuus seurakunnan toiminnassa näkyi eri tehtäväalueilla. Diakonia- ja lähetystyössä toiminta oli niin ikään aktiivista.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 9 Elokuussa järjestetyt Merimieskirkon kesäjuhlat onnistuivat erinomaisesti. Osallistujia oli hyvin eri tapahtumissa ja tunnelma lämmin. Erityisen kiitoksen ansaitsevat juhlia järjestämässä olleet vapaaehtoiset. Viestinnän merkitys kasvaa koko ajan. Seurakunnan tehtävä on viedä viestiä eri keinoin. Uudet kotisivut ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa näkyivät myönteisellä tavalla kertomusvuoden aikana. Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa (v ). Seurakuntaan kuului vuoden lopussa % kunnan asukkaista (v ,90 %). Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana muuttoliikkeen ja syntyvyyden ansiosta, mutta seurakuntaan kuulumisprosentti kuitenkin edelleen pieneni. Näyttää siltä, että edelleen uusissa kuntalaisissa on huomattava osa kirkkoon kuulumattomia. Seurakunnan tilinpäätös: Pirkkalan seurakunnan vuoden 2013 tilikauden tulos on ,61 euroa ja ylijäämä ,24 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin euroa arvioitua enemmän, henkilöstökulut ylittyivät euroa, palvelujen ostoihin kului euroa arvioitua enemmän sekä aine- ja tarvikehankintoihin euroa enemmän. Yhteensä toimintakulut ylittyivät euroa. Verotuloja saatiin euroa arvioitua enemmän. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot lisääntyi euroa, henkilöstökulut kasvoivat euroa, palvelujen ostot kasvoivat euroa, aine- ja tarvikehankinnat lisääntyi euroa. Toimintakulut yhteensä lisääntyivät euroa. Verotulo kasvoi euroa. Tilikauden tulos oli euroa edellisvuotta parempi. Tuloslaskelman ja taseen keskeisimmät vertailuluvut: Toimintatuotot , , , ,37 Toimintakulut , , , ,53 Verotulot , , , ,29 Vuosikate , , , ,34 Tilikauden tulos , , , ,38 Poistot - poistoero , , , ,28 Tilikauden ylijäämä , , , ,06 Investoinnit , , , ,36

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 10 Kassavarojen muutos , , , ,41 Toimintapääoma , , , ,31 Taseen loppusumma , , , ,89 Seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee Pirkkalan seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuoden 2013 tilikauden tulos on ,61 euroa ja ylijäämä ,30 euroa. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2013 ylijäämä ,30 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijäämätilille. Taseen loppusumma on ,90 euroa. hyväksyy Pirkkalan seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 58 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Seurakunnassa toimii yhteistyötoimikunta, jonka jäseniä ovat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja työntekijäjärjestöjen luottamusmiehet. Kokouksiin on osallistunut myös kirkkoherra. Liitteenä on yhteistyötoimikunnan toimintakertomus vuodelta Talouspäällikön esitys: käy keskustelun toimintakertomuksesta ja merkitsee sen tiedoksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu UUSI UURNAHAUTA-ALUE Hautausmaatyöryhmä on katselmuksessaan puoltanut seurakuntapuutarhurin esitystä uudella hautausmaalla olevan kolmiomuotoisen lohkon muuttamisesta arkkuhautausalueesta uurnahautausalueeksi. Uusi hautausmaa on käyttöönotettu vuonna Kyseessä olevalle lohkolle ei ole tehty hautauksia. Uudella alueella on vapaana yhteensä noin arkkupaikkaa. Arkkupaikkoja poistuisi 145 kpl ja uurnapaikkoja tulisi 385 kpl. Arkkupaikkojen riittävyys on erinomainen, mutta uurnahautapaikat ovat vanhalla hautausmaalla täyttymässä nykyisellä vauhdilla seuraavan neljän vuoden sisällä. Hautauksissa on suuntana ollut siirtyminen arkkuhautauksesta yhä enemmän uurnahautauksiin. Tällä hetkellä Pirkkalassa uurnahautausten osuus on noin 50 %. Liitteenä on seurakuntapuutarhurin uurnahauta-aluetta koskeva valmistelu. Liitteenä on seurakuntapuutarhurin päivittämä Pirkkalan seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelman. Talouspäällikön esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa uudelta arkkuhautausalueelta liitteen mukaisesti yhden arkkuhautauslohkon uurnahautauslohkoksi (lohko Uu). esittää kirkkovaltuustolle, että hautausmaan käyttösuunnitelma päivitetään liitteen mukaisesti. Kirkkovaltuuston päätös lähetetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu PEKKA ELOMAAN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi valittu Pekka Elomaa pyytää kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa. Lupa liittyy liiketoiminnan harjoittamiseen yhtiössä Elomaa & Kovanen Oy. Pekka Elomaa on yhtiössä toimitusjohtaja ja osaomistaja (YELyrittäjä). Kyseisessä yhtiössä työskentely liittyy Elomaan osalta lähinnä riistahoitoon ja kirjanpidollisiin tehtäviin sekä yhtiön käytännön johtamiseen. Yhtiön toiminta on pienimuotoista ja tapahtuu päätoimen ulkopuolella. Yhtiön toiminta ei saadun selvityksen mukaan ole mitenkään ristiriidassa päätoimen kanssa, eikä aiheuta myöskään periaatteellisia ongelmia tai jääviyskysymyksiä. Pekka Elomaa on avoimesti kertonut pienestä yhtiöstään ja roolistaan siinä jo työhaastattelussa ja hakuprosessin eri vaiheissa. Seurakunnan talouspäällikkö on työajan seurannan piirissä. Sivutoimilupia sääntelee KL 6:30. Lisäksi on otettava huomioon viranhaltijan varallaolo- ja sijaisuusvelvollisuus (KL 6:27 ). Sivutoimea koskeva lainsäädäntö: KL 6:30 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista. KL 6:27 Välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät Vapaa-aikanaan viranhaltijan, johon ei sovelleta työaikalakia, on hoidettava välttämättömät ja kiireelliset virkatehtävät, jollei niiden hoitoa ole voitu muulla tavalla järjestää. Viranhaltija on velvollinen toimimaan oman virkansa ohella muun viranhaltijan sijaisena tämän vuosiloman ja vapaapäivän aikana.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 13 Kirkkoherran esitys: myöntää Pekka Elomaalle sivutoimiluvan liiketoiminnan harjoittamiseen yhtiössä Elomaa & Kovanen Oy. Sivutoimilupa pohjautuu KL 6:30 määrittelemään lainsäädäntöön. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. 61 KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma: Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu TOIVION TILAKYSYMYS n kokouksessaan nimeämä työryhmä esittää, pysyvän tilaratkaisun puuttuessa Toivon alueella, että mikäli kaavailtu tilapäinen toimitilaratkaisu (kolmion vuokraaminen Välitieltä ei toteudu, talouspäällikkö käynnistäisi kerhotilan etsimisen liitteessä esitetyssä järjestyksessä (kohta 5.2.). Työryhmä kannattaa Välitien kolmion vuokraamista tilapäisenä ratkaisuna, mikäli terveystarkastajan on vuokraamiselle myötämielinen. Aikaisemmat vaihtoehdot eivät ole mahdollisia eli kaksio Välitiellä ja Toivionrinteen palvelukodista kerhotilan vuokraaminen. Tilapäisenä hätäratkaisuna työryhmä esittää lisäksi, että päiväkerho- ja perhekerhotoiminta siirretään Pereen kerhohuoneelle. Seurakunta järjestäisi taksikuljetukset. Pirkkalan kunnan terveystarkastajan antaman lausunnon mukaan Välitien kolmio ei nykyisessä kunnossaan ole kelvollinen seurakunnan kerhotoimintaan. Kokoontumishuoneiston ennakkotarkastuspöytäkirja on liitteenä, jossa eriteltyinä havaitut puutteet ja ongelmakohdat. Talouspäällikkö neuvottelee kolmion vuokraajan edustajan kanssa vuokranantajan mahdollisuuksista tarkastuksessa viitattuihin toimenpiteisiin. Talouspäällikön ja kiinteistönvälittäjän neuvottelussa sovittiin, että seurakunnan kustannettavaksi muutostöistä jää IV koneen vaihto (suurempi ilmamäärä) ja mahdollinen ylimääräisen seinän purkaminen. Kustannukset olisivat IV koneen vaihto noin 500 euroa ja seinän purkaminen noin euroa. Huoneiston omistaja asennuttaa uuden tiskialtaan ja vaihtaa kylpyhuoneen mikrobivaurioituneet silikonit. Huoneiston vuokra on 850 euroa kuukaudessa ja vuokra-aika alkaisi Kerhotilan käyttö alkaisi syystoimintakauden alkaessa. Talouspäällikön esitys: Pirkkalan seurakunta vuokraa Taru Mäkelältä viiden vuoden sopimuksella kerhotilakäyttöön Välitie 4 Toiviossa sijaitsevan rivitalohuoneiston 3H+K+S esittelyssä mainituin korjauksin. Huoneiston vuokra on 850 euroa kuukaudessa. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

15 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 7 / 2014 Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talvirippikoulussa sekä nuorten talvileireillä sekä perheleireillä talvella / 2014 Rovasti Juhani Husan palkkaaminen papiston sijaiseksi / 2014 Pastori Laura Tuhkanen- Jukkolan palkkaaminen sijaiseksi / 2014 Toimistonhoitaja Heli Käkelä palkaton vapaa 11 / 2014 Kanttori Pirkko Leponiemi-Pirhosen koulutus 12 / 2014 Diakoni Sirkka Nylundin koulutus 13 / 2014 Lastenohjaaja Linda Tolosen osa-aikaisuuden jatko 14 / 2014 Vs. seurakuntapastori Laura Tuhkanen- Jukkolan palkka 15 / 2014 Toiminnallisen puolen työntekijöiden vuosilomien vahvistaminen merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi.

16 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 9 / 2014 Vuosisidonnainen palkanosa 10 / 2014 Vuosiloman siirto 11 / 2014 Virkavapaan myöntäminen 12 / 2014 Vuosiloman siirto 13 / 2014 Seurakuntapuutarhurin koulutuspäivät vuonna / 2014 Hälytyskeskuspalvelujen toimittajan vaihto 15 / 2014 Laajakaistaliittymä Lotjan leirikeskukseen 16 / 2014 Hälytyskeskuspalvelun irtisanominen 17 / 2014 Virkavapaan myöntäminen 18 / 2014 Seurakuntien työsuojelun peruskurssille osallistuminen 19 / 2014 Henkilöstövuokraussopimus 20 / 2014 Toimistotyöpöydän hankinta 21 / 2014 Sijoitusten järjestely 22 / 2014 Op omistajajäsenyys 23 / 2014 Vuosilomien vahvistaminen merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

17 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Lapsityön ohjausryhmä 1 / Viestintätyöryhmä 1 / Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä Pappilan alueen rakennustoimikunta 1 / keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 66 SEURAAVAT KOKOUKSET Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Maanantai klo Pirkkalan kirkko Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Tiistai klo Pappila Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Kirkkovaltuusto Maanantai klo HUOM! Aika. Rakenneuudistusilta. Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi.

18 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu ILMOITUSASIAT 1. Seurakunnan työsuojelupäällikkönä, pelastuspäällikkönä ja palkkaasiamiehenä toimii uusi talouspäällikkö Pekka Elomaa alkaen. 2. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Pappilan alueen rantakaavaa koskevan valituksen. 3. Pappilan alueen parkkipaikka- ja tiesuunnittelu on aloitettu. 4. Pekka Elomaa on esittänyt lääkärintodistuksen työhön tulo tarkastuksesta. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 68 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. Muita esille tulevia asioita ei ollut. 69 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 70 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 18.1.2012 klo 16.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 4.2.2014 10.2.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 422014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 422014 klo 1700-1930 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, puheenjohtaja Terttu Lehtola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 2/2014 11.2.2014 20 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 11.2.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot