ARRAY TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ CASE LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOHISTORIAN JATKUVAN ELÄKKEEN LASKENTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARRAY TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ CASE LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOHISTORIAN JATKUVAN ELÄKKEEN LASKENTA"

Transkriptio

1 ARRAY TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ CASE LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOHISTORIAN JATKUVAN ELÄKKEEN LASKENTA

2 SISÄLTÖ LTC-Otso Arrayn teoria Tilastohistorian eläkemääritykset Jatkuvan eläkkeen laskenta data vaiheen arrayn avulla Yhteenveto 03/10/2013 2

3

4

5

6

7 LTC-OTSO ASIAKKAIDEN KESKEINEN KUMPPANI JA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJA LTC-Otso Oy kehittää ja tarjoaa pankki- ja vakuutusalan ICT-palveluita LähiTapiola- ryhmälle, Eteralle, Turvalle ja ELOlle. Tuotamme palveluita seuraavilla liiketoimintatoiminta-alueilla Vahinko-, Henki- ja Eläkevakuutusliiketoiminta. Pankki-, Sijoitus-, Varanhoito-, kiinteistövarainhoito, Maksuliike- ja laskutuspalvelut, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto ja sisäiset palvelut, Verkkoliiketoiminta ja Asiakashallintaratkaisut, Viestintä, sekä Kehitys- ja ICT-palvelut. Palvelumme kattaa seuraavat ICT palvelukokonaisuudet: Asiantuntija-, projekti- ja jatkuvat palvelut Liiketoiminta- ja ratkaisukonsultointi Tuote- ja integraatioratkaisut Vastuullamme on yli 250 asiakkaidemme sovellusta, joista monet ovat liiketoimintakriittisiä. 7

8 Tavoitteemme TYYTYVÄINEN ASIAKAS OSAAVA JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ KANNATTAVA JA KASVAVA YRITYS 8

9

10 ARRAY Data vaiheen aikainen tilavaraus PDV:hen On olemassa vain data vaiheen suorituksen ajan Määritellään käännöksen yhteydessä: - numeerinen tai merkkimuotoinen - tilavaraus asetetaan vakioksi data vaiheen suorituksen ajaksi Ei ole muuttuja eikä tietorakenne 03/10/

11 ARRAYN MÄÄRITTELY Array määritellään käännöksen aikaisella array lauseella ARRAY nimi {muuttujien määrä} <$> <pituus> <muuttujat>; Nimen säännöt ovat kuten muissakin SAS nimissä Nimen jälkeen on joko aaltosulut ( ), kaarisulut { } tai hakasulut [ ] Sulkujen sisällä ei voi olla muuttujan nimeä 03/10/

12 ARRAY LAUSE Arraylle voidaan antaa pituudeksi vakioarvo ja muuttujille vakioarvot. Vakioarvot annetaan aaltosulkujen (ei kaari- tai hakasulkujen) sisällä. Jos arrayn muuttujia on enemmän kuin annettuja vakioarvoja, annetaan varoitus ja loput muuttujat asetetaan puuttuviksi Vaikutus on sama kuin RETAIN lauseen käytöllä ARRAY nimi {muuttujien määrä} <$> <pituus> <muuttujat> <(vakioarvot)>; ARRAY vakio {3} (1,2,3); ARRAY teksti {3} ( a, b, c ); 03/10/

13 RETAIN- JA SUM -LAUSEET Retain -lause Määritellään muuttujan alkuarvo Muuttuja säilyttää arvonsa data vaiheen toistojen välillä retain elake 0; elake = sum(elake, elake2013); Sum lause elake + elake2013; tekee saman kuin yläpuolella oleva retain lause ja sum funktio Huom. Lause toimii vain summaan. 03/10/

14 LAG -FUNKTIO Lag funktiot (LAG1, LAG2,, LAGn) tallettavat arvot jonon loppuun ja palauttavat arvot jonon alusta silloin kun funktio suoritetaan LAG1 voidaan kirjoittaa myös LAG Jokainen lag funktio muodostaa oman jonon LAGn funktion muodostama jono alustetaan n kappaleella puuttuvia arvoja. Esimerkiksi LAG2 jono alustetaan kahdella puuttuvalla arvolla. 03/10/

15 LAG -FUNKTIO data esimerkki; input abc a=lag1 (abc); b=lag2 (abc); datalines; ; run; proc print data=esimerkki; title Output; run; 03/10/

16 ARRAY -LAUSE Käännöksen aikana määritellään muuttujien lukumäärä: - vakioarvo sulkujen sisällä - lasketaan muuttujalistan muuttujat - annetaan alin ja ylin muuttuja ARRAY nimi [3] $10 etu toinen suku; ARRAY tulot [*] 5 tulot1 tulot3; ARRAY tuotteet {5:15} tuotteet5 tuotteet15; 03/10/

17 ARRAY -LAUSE Muuttujat voidaan luoda data vaiheen aikana jos ne eivät jo ole PDV:ssa Muuttujien arvo voi muuttua data _null_; ARRAY muutos (3) (1,2,3); do i = 1 to 3; Muutos(i) = muutos(i) * 2; end; run; 03/10/

18 ARRAY -LAUSE Arrayn muuttujat voivat olla datassa olevia muuttujia set sashelp.class; ARRAY esimerkki(2) height weight; ARRAY apu(1) $ name; 03/10/

19 VÄLIAIKAINEN ARRAY Array määritellään väliaikaiseksi jos arrayn muuttujia ei haluta tallettaa data vaiheen suorituksen aikana luotavaan dataan Muuttujien lukumäärä on annettava sulkujen sisällä, ei voida käyttää tähteä (*) Arrayn muuttujien arvot säilytetään (ei tarvita RETAIN lausetta) Hyödyllinen jos luodaan array laskutoimitusten suorittamista varten ARRAY kerta(4) _temporary_ (1,4,8,16); 03/10/

20 LUKUMÄÄRÄ DATAN PERUSTEELLA Arrayn muuttujien lukumäärä voidaan määrittää datan perusteella ARRAY tuotto _numeric_; do i = 1 to dim(tuotto); tuotto(i) =tulot(i) menot(i); end; 03/10/

21 Muuttujalistat: - array sisältää kaikki numeeriset (_numeric_) tai merkkimuotoiset (_character_) muuttujat - vältä _all_ käyttöä Dim funktio: - palauttaa arrayn muuttujien lukumäärän - voidaan määritellä do end loopin STOP kohta - etu: STOP:n arvoa ei tarvitse muuttaa jos arrayn muuttujien arvo muuttuu 03/10/

22 MONIULOTTEINEN ARRAY nimi{rivit,sarakkeet} <$> <pituus> <muuttujat> <(vakioarvot)>; Rivit kertoo rivien ja sarakkeet sarakkeiden lukumäärän. Täyttö ja käyttö etenee kuten kirjoitettaessa. ARRAY C{2,5} C1-C10; 03/10/

23 ARRAYN KÄYTTÖ Datan kääntämiseen Datan paloitteluun Datan lukemiseen Toistuvien laskutoimitusten suorittamiseen Muuttujien vertailuun Muuttujien, joilla on samat ominaisuudet, luomiseen 03/10/

24 ARRAYN EDUT Voidaan käyttää indeksoimatonta ja lajittelematonta dataa Nopeampi kuin formaatti (jos formaattia voidaan käyttää) Datan positioihin perustuva käyttö Useamman arvon käyttö (rivi, sarake) tiedon hakemiseen 03/10/

25 ARRAYN HAITAT Palautetaan vain yksi arvo Arrayn muuttujiin voidaan viitata numeerisen arvon (kokonaisluvun) avulla Vaatimus muistin määrälle suorituksen aikana kun ladataan koko array muistiin suorituksen ajaksi Voidaan käyttää vain data -vaiheessa 03/10/

26 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS takaa työntekijälle hyvän vakuutusturvan työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa korvaa hoitokustannuksia ja ansionmenetystä korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain perusteella työnantajan on vakuutettava työntekijänsä lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, kun työtä teetetään yli 12 työpäivää kalenterivuodessa 03/10/

27 LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Vuonna 2012 harjoitti lakisääteistä tapaturmavakuutusta 12 suomalaista vakuutusyhtiötä kerättiin vakuutuksenottajilta vakuutusmaksuja 619 miljoonaa euroa maksoivat tapaturmavakuutuslaitokset korvauksia yhteensä 585 miljoonaa euroa maksettiin korvauksia vahingosta suurimman korvauserän muodostivat eläkkeet joita maksettiin noin 303 miljoonaa euroa (lähde Finanssivalvonta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL) 03/10/

28 TILASTOHISTORIA Kun vakuutusyhtiö on saanut vakuutuksen myöntämistä koskevan tarjouspyynnön vakuutuksenottajalta, sillä on oikeus saada vakuutusyhtiöltä, jossa vakuutus on tai on ollut, pakollisen vakuutuksen palkka- ja vahinkotiedot viideltä viimeiseltä täydeltä sekä kuluvalta vakuutuskaudelta. Näitä tietoja kutsutaan laissa tilastohistoriaksi. Palkkatiedot eritellään toimialoittain sekä ammattiluokittain. Vahinko- ja korvaustiedot jaotellaan ammattitauteihin, työmatkalla sattuneisiin työtapaturmiin ja muihin työtapaturmiin. Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ilmoitetaan eriteltyinä maksettuihin ohimeneviin korvauksiin, maksettuihin pysyviin korvauksiin sekä vahinkokohtaisiin varauksiin ja vahvistettuihin pääomiin. 03/10/

29 TILASTOHISTORIA Tilastohistorian tehtävänä on tukea kilpailua varmistamalla että kaikilla vakuutusyhtiöillä olisi pakollisen vakuutuksen vakuutusmaksuperusteidensa soveltamista varten käytössään määrämuotoiset perustiedot. 03/10/

30 ELÄKKEEN MÄÄRITYKSET Tilastohistoria-asetus: Vahvistetut pääomat ja niiden myöhemmät korjaukset ilmoitetaan vahingon sattumisvuotta vastaten jaoteltuna niille kalenterivuosille, joina pääoma tai sen korjaus on vahvistettu. 03/10/

31 Vahvistetulla pääomalla tarkoitetaan ns. lopullisesti vahvistettua pysyvän korvauksen pääoma-arvoa. Pääoma-arvot vahvistetaan seuraavista pysyvistä korvauksista: - tapaturmaeläke ja siihen liittyvät lisät (haitta-, vaate- ja opaskoiralisä) - haittaraha - perhe-eläke 03/10/

32 Pääoman korjauksella tarkoitetaan esimerkiksi muutosta - työkyvyttömyysasteessa - haittarahan tai lisien luokassa - omaisten lukumäärässä Korjauksella ei tarkoiteta normaalia vuosittaista pääoman pienenemistä, joka johtuu siitä vuosittain ulos maksetuista korvauksista. 03/10/

33 KÄSITTEITÄ Eläkkeensaaja: vahingoittunut, leski ja lapset Korvauslaji: esimerkiksi lapsen eläke, perhe-eläke, lesken eläke, tapaturmaeläke Sattumisolosuhde: ammattitaudit, työmatkalla sattuneet työtapaturmat ja muut työtapaturmat 03/10/

34 Vuotuismäärä: vuotuismäärä = haittaprosentti (työkyvyttömyysaste) * minimivuosityöansio vahinkovuonna * eläketaso / (100*100) vuotuismäärä voi muuttua jos haittaprosentti muuttuu eläketaso alle 65 vuotiaalla 85 % ja 65 täyttäneellä 70 % Pääoma ja sen korjaus: Vahvistetaan tapaturmaeläkkeen pääoma, jonka tarkoitus on varata tuleville vuosille kohdistuvaa korvausvastuuta. Pääomaan voi kohdistua korjaus, kun on tehty uusi eläkepäätös sen seurauksena että toipuminen/kuntoutus on sujunut odotettua paremmin/huonommin (haittaprosentti muuttuu -> vuotuismäärä muuttuu). 03/10/

35 Pääomien määrä ilmoitetaan nettomääräisinä niihin kohdistuvat regressit vähennettyinä. Varauspääoma regressipääoma = nettopääoma Varaus on vahingosta tulevaisuudessa maksettavaksi tulevien korvausten pääomitettu määrä. Regressi eli takautumisoikeudella tarkoitetaan sitä, että vakuutusyhtiö voi periä maksamansa korvauksen vahingon aiheuttajalta: lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kohdalla useimmiten liikennevakuutuksesta, harvemmin vastuuvakuutuksesta. 03/10/

36 Nuoren henkilön vaikea tapaturma (lähde: Tapaturmavakuutus kirja) Nuori koneasentaja vahingoittuu työmatkalla moottoripyöräonnettomuudessa niin, että niskanikama murtuu ja seurauksena on neliraajahalvaus. Kuntoutuksena korvataan sähköpyörätuoli, erikoisvuode kotiin, ympäristönhallintalaite pyörätuolin mikrotietokoneeseen, ulko-ovilaitteisto, tarvittavat asunnon muutostyöt, selkäydinvammaisen valmennuskursseja ja kuntoutushoitojakso määräajoin. Vahvistetaan pysyvä, täysi tapaturmaeläke. 03/10/

37 PÄÄOMAN VAHVISTUS Vahingon sattumisvuosi on Suoritusvuonna 2005 vahvistetaan tapaturmaeläkkeen pääoma euroa mikä viedään tilastolle. Myöhempinä vuosina varauspääoma pienenee mutta vuotuismäärä pysyy samana -> ei muutosta. 03/10/

38 Vaikea tapaturma ja kuntoutus (lähde: Tapaturmavakuutus kirja) Keski-ikäinen toimistotyöntekijä saa työtapaturmassa selkäydinvamman ja molemminpuolisen alaraajahalvauksen. Kuntoutuksena korvataan pyörätuoli, ajokortin hankkiminen, auton käsihallintalaitteet, vuoden kestävä kartanpiirtäjän kurssi, kuntoutuslainaa, avustusta piirustuskoneen hankkimista varten konepiirtäjän työhön ja tarvittavat asunnon muutostyöt. 03/10/

39 Tapaturmaeläke on täysi eläke tai hyvässä tapauksessa osa-aikaeläke, jos kuntoutuja työllistyy konepiirtäjäksi ja hänellä on tässä työssä ansion alenemaa toimistotyöhön verrattuna. Vahvistetaan pysyvä eläke jonka työkyvyttömyysaste on 100 %. Kuntoutuu konepiirtäjäksi: konepiirtäjän palkka on 60 % toimistotyöntekijän palkasta. Vahvistetaan ansion aleneman vuoksi pysyvä osa-aikaeläke, jossa työkyvyttömyysaste on 40 %. Työkyvyttömyysaste muuttuu (100 % -> 40 %) -> vuotuismäärä muuttuu jolloin tehdään pääoman korjaus 03/10/

40 PÄÄOMAN KORJAUS Vahingon sattumisvuosi on Suoritusvuonna 2005 vahvistetaan tapaturmaeläkkeen pääoma euroa. Vuonna 2006 vuotuismäärä on sama (ei muutosta). Vuonna 2007 vuotuismäärä on muuttunut > 7000 jolloin lasketaan pääoman muutos. Pääoma kuluvana suoritusvuonna on euroa. Tästä vähennetään pääoma edellisenä suoritusvuonna euroa jolloin saadaan pääoman muutos euroa. Vuonna 2008 vuotuismäärä on sama (ei muutosta). 03/10/

41 PÄÄOMA JA REGRESSI Vahingon sattumisvuoden 2005 nettopääoma: (varaus) (regressi) = euroa. Vuonna 2006 vuotuismäärät ovat muuttuneet joten lasketaan pääoman muutos: Kuluvan vuoden nettopääoma (varaus) (regressi) = euroa. Tästä vähennetään edellisen vuoden nettopääoma Muutos euroa. 03/10/

42 Regressin muutos (lähde: Tapaturmavakuutus kirja) Työntekijä on tulossa töihin ja liukastuu työmatkalla kevyen liikenteen väylällä, jonka ylläpito on kiinteistön XYZ omistajan vastuulla. Tapaturma korvataan työtapaturmavakuutuksesta ja selvitellään, onko mahdollista saada korvaus takaisinsaantina kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta. 03/10/

43 REGRESSIN MUUTOS Vahingon sattumisvuoden 2006 nettopääoma: (varaus) (regressi) = 0 euroa. Vuonna 2007 vuotuismäärät eivät ole muuttuneet. Seuraavana vuonna regressi puuttuu, lasketaan muutos: ( ) = euroa. 03/10/

44 ELÄKKEEN LASKENTA ARRAYN AVULLA data elake (drop= a z y x a2 muutosvuosi rotflag) ; retain x z erotus perotus muutosvuosi rotflag; array E = varausvuosien, korvauslajien ja eläkkeensaajien lukumäärät array E{&vuosia,&lajeja, 6, &hlot} _temporary_ ; array apu = korvauslajit eroteltuina pilkulla array apu{&lajeja}$ _temporary_ ("&lajit") ; array lajis = korvauslajien lukumäärä array lajis{&lajeja} _temporary_; array apu2 = eläkkeensaajat eroteltuina pilkulla array apu2(&hlot) _temporary_ (&henkilot); 03/10/

45 Tiedot käsitellään vahinkonumeron (vahno), sattumisolosuhteen (vsuhde), eläkkeensaajan (omin), eläkkeen varausvuoden (varvuosi) ja korvauslajin (laji) mukaisessa järjestyksessä. set vahelake; by vahno vsuhde omin varvuosi laji; 03/10/

46 Tehdään if haara aina kun eläkkeensaaja (eli omin= vahingoittunut, leski tai lapsi) vaihtuu z on eläkkeensaajan ja y vuoden järjestysnumero if first.omin then do; do a2= 1 to &hlot; Data on sortattu eläkkeensaajan mukaan -> ensimmäinen on vahingoittunut (z=1), seuraava on 30 leski (z = 2) jne. if apu2{a2}= omin then z=a2; y=0; end; end; 03/10/

47 Ensimmäisen varausvuoden kohdalla kasvatetaan y:n arvoa yhdellä Jos kyseessä on myös ensimmäinen eläkkeensaaja (eli omin) laitetaan y:n arvo muutosvuodeksi if first.varvuosi then do; y+1; if first.omin then muutosvuosi = y; end; 03/10/

48 Tehdään if haara aina kun laji vaihtuu. X on lajin järjestysnumero. if first.laji then do; do a=1 to &lajeja; if apu{a}= laji then x=a; end; Kasvatetaan arrayn lajis (lajien lukumäärä) arvoa yhdellä -> varmistetaan ulostulo loopista lajis{x}+1; 03/10/

49 Edellisen dian if haara jatkuu. Alustukset tehdään aina kun laji vaihtuu. VAT = varauksen (VA) vuotuismäärien summa ROT = regressin (RO) vuotuismäärien summa PVAT = varauksen (VA) pääomien summa PROT = regressin (RO) pääomien summa end; VAT=0; ROT=0; PVAT=0; PROT=0; 03/10/

50 Varaus (array E{&vuosia,&lajeja, 6, &hlot} _temporary_ ;) arrayn E kolmannen ulottuvuuden tasolle 1 jos on vuotuismäärä ja tasolle 4 jos on pääoma. if tark='va' then do; VAT + vvmaara; E{y,x,1,z}=VAT; PVAT+elake; E{y,x,4,z}=PVAT; end; 03/10/

51 Regressi (array E{&vuosia,&lajeja, 6, &hlot} _temporary_ ;) arrayn E kolmannen ulottuvuuden tasolle 2 jos on vuotuismäärä ja tasolle 5 jos on pääoma if tark='ro' then do; ROT + vvmaara; E{y,x,2,z}=ROT; PROT+elake; E{y,x,5,z}=PROT; Laitetaan rotflag päälle jos regressiä ei ole edellisenä vuonna ollut if lag1(varvuosi) ne varvuosi then rotflag+1; end; 03/10/

52 Tehdään if haara aina kun tullaan viimeisen lajin kohdalle. erotus = varauksen (VA) vuotuismäärien summa regressin (RO) vuotuismäärien summa > viedään arrayn kolmannen ulottuvuuden tasolle 3 perotus = varauksen (VA) pääomien summa regressin (RO) pääomien summa > viedään arrayn kolmannen ulottuvuuden tasolle 6 if last.laji then do; erotus=vat-rot; E{y,x,3,z}=erotus; perotus=pvat-prot; E{y,x,6,z}=perotus; end; 03/10/

53 Ensimmäisen vahvistusvuoden pääoma-arvo = perotus perotus = varauksen (VA) pääomien summa regressin (RO) pääomien summa if y=1 then do; vahelake=e{y,x,6,z}; end; 03/10/

54 Seuraavat vuodet if y ne 1 then do; Aina viimeisen lajin kohdalla if last.laji then do; TAA (tämä vuosi y) = varauksen (VA) vuotuismäärien summa regressin (RO) vuotuismäärien summa (=erotus) ED (edellinen vuosi y-1) = varauksen (VA) vuotuismäärien summa regressin (RO) vuotuismäärien summa (=erotus) TAA=E{y,x,3,z}; ED=E{y-1,x,3,z}; 03/10/

55 Edellisen dian if haara (seuraavat vuodet) jatkuu else do; Jos kyseessä on ensimmäinen laji, viedään eläkkeeksi perotus. perotus = varauksen (VA) pääomien summa regressin (RO) pääomien summa if lajis{x}=1 then vahelake=e{y,x,6,z}; Jos ei ole ensimmäinen laji, viedään eläkkeeksi käsittelyssä olevan vuoden perotuksen (+) ja sitä edellisen vuoden perotuksen (-) summa. else vahelake=sum(e{y,x,6,z},-e{y-1,x,6,z}); 03/10/

56 Edellisen dian if haara (seuraavat vuodet) jatkuu. Regressiä ei ole ollut edellisenä vuonna. if y ne rotflag and rotflag < 100 and rotflag ne. then do; vahelake=-e{y,x,5,z}; rotflag = 100; end; muutosvuosi=y; end; end; end; Sattumisolosuhde vaihtuu if first.vsuhde and _n_ ne 1 then vahelake=.; output; run; 03/10/

57 YHTEENVETO array on data vaiheen aikainen muistirakenne array on numeerinen tai merkkimuotoinen arrayn avulla voidaan yhdistää eri logiikan mukaisia elementtejä: eläkkeensaaja, korvauslaji, vuosi, sattumisolosuhde, vuotuismäärä, varaus- ja regressipääoma 03/10/

58 array apu = korvauslajit eroteltuina pilkulla array apu{&lajeja}$ _temporary_ ("&lajit") ; array lajis = korvauslajien lukumäärä array lajis{&lajeja} _temporary_; -> päästään yli numeerisuudesta tai merkkimuotoisuudesta array on käyttökelpoinen toistorakenteissa tai tiedon tallessa pitämisessä 03/10/

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun varaamismenetelmät Kolmen menetelmän empiirinen vertailu

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun varaamismenetelmät Kolmen menetelmän empiirinen vertailu Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvausvastuun varaamismenetelmät Kolmen menetelmän empiirinen vertailu Riitta Aitio Licentiatavhandling inom TOPSOS Yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA

VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VAKUUTUSYHTIÖN TAKAISINPERINTÄ RATTIJUOPOILTA NÄIDEN AIHEUTTAMISTA LIIKENTEEN HENKILÖVAHINGOISTA Vakuutustiede Pro Gradu-tutkielma 10.11.2014 Katariina Kujala Ohjaaja:

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2015 Työtapaturmat 2013 Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Korjattu 18.6.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot