Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta"

Transkriptio

1 Hoitajan käsikirja Lastenhoitotoiminta

2 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 13 piirijärjestöä sekä 566 paikallisyhdistystä, joilla on yhteensä yli jäsentä. MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Liitto myös kouluttaa, tekee selvityksiä ja tuottaa aineistoja kouluille ja kasvattajille - edistää monipuolisesti lapsen oikeuksien toteutumista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan ydinalueet ovat lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen ja vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Käsikirjoitus Tarja Satuli-Kukkonen Ulkoasu Hahmo Taitto ja kaaviot Tarja Petrell Valokuvat Matti Matikainen Paino Miktor 2010 Vuosittain Lasten ja nuorten puhelin ja netti vastaa noin puheluun ja nettikirjeeseen. Vanhempainpuhelin ja -netti vastaa noin yhteydenottoon. yläkouluissa toimii MLL:n tukioppilasta. Internetissä nuorille tukea antaa kymmenien nuorten Verkkotukareiden eli joukko. yli MLL:n kouluttamaa lasten hoitajaa työskentelee yli perheessä. 250 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee työtä perheiden ja nuorten parissa. MLL ylläpitää noin 430 perhekahvilaa, joissa kokoonnutaan noin kertaa. MLL:ssa toimii noin 400 vertais- ja muuta aikuisten ryhmää. MLL:n harrastuskerhoissa käydään yli kertaa. MLL järjestää Hyvä alku koulutielle -kampanjan, joka tavoittaa yli ekaluokkalaisen vanhemmat muistuttaen läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen aloittaessa koulun. MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta. 2 Hoitajan käsikirja

3 Sisällys 1. Mukana MLL:n lastenhoitottoiminnassa s MLL:n lastenhoitotoiminnan toimintamalli s MLL:n hoitajat s Lastenhoitotilauksen järjestäminen s Lastenhoitotoiminnan laatukriteerit ohjaavat toimintaa s MLL:n hoitajana toimiminen s Sitoutuminen toimintaan s Vapaiden työaikojen antaminen s Työtarjouksen vastaanottaminen s Hoitajan ohjaus ja tuki s Pienryhmätoiminta s Koulutuspäivät s Virkistyspäivät s Tiedottaminen s Ohjeita ja tietoa hoitajalle työntekijänä s Hoitajan palkka s Vastuuvakuutus s Verot s Laki nuorista työntekijöistä s Tapaturman sattuessa s Ohjeita lastenhoitoon s Lapsen lääkitys s Ohjeet lasten kuljettamisesta s Toiminta-ohje, jos vanhemmat eivät tule kotiin s Perheen tehtävät työnantajana s Yhteystiedot s. 15 Liite 1. MLL:n hoitajan itsearviointi s. 16 Liite 2. MLL:n lastenhoitotoiminnan laatutavoitteet hoitajalle s. 17 Liite 3. MLL:n vastuuvakuutuksen hankinta s. 18 Hoitajan käsikirja 3

4 1. Mukana MLL:n lastenhoitotoiminnassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua lapsiperheille kaikkina vuorokauden aikoina. MLL:n lastenhoitoapu auttaa lapsiperheitä arjessa, vahvistaa vanhempien voimavaroja ja myönteistä kokemusta vanhemmuudesta. Tilapäinen lastenhoitoapu tukee perheitä erityisesti silloin, kun sukulaisia, ystäviä tai tuttavia ei ole apuna. Jo yksin tieto siitä, että lastenhoitoapua on saatavilla, voi estää ongelmien kärjistymisen. Hoitajana toimiminen on tärkeä tehtävä, sillä se tuo helpotusta monen perheen arkeen. Hoitajat kohtaavat erilaisia lapsiperheitä ja saavat arvokasta työkokemusta lastenhoitotehtävissä. Työskentely tapahtuu niinä vuorokauden aikoina, jotka sopivat hoitajalle parhaiten. Lisävalmiuksia lastenhoitotyöhön hoitajat saavat osallistumalla pienryhmiin ja koulutuksiin. Hoitajien on mahdollista saada myös muuta tukea ja ohjausta MLL:n ohjaajilta. 1.1 MLL:n lastenhoitotoiminnan toimintamalli Hoitajat saavat MLL:sta koulutusta ja ohjausta työtehtäviin. MLL ottaa vastaan perheen lastenhoitotilauksen ja välittää työtarjouksen hoitajalle. Työsuhde syntyy hoitajan ja perheen välille, kun hoitaja on ottanut työtarjouksen vastaan ja tekee perheen kanssa suullisen työsopimuksen. Perhe toimii työnantajana eli maksaa hoitajalle palkan ja hoitaa työnantajan velvoitteet. Hoitaja toimii työntekijänä, jonka tehtävänä on huolehtia työntekijän velvoitteista ja toimia perheen ohjeiden mukaan. Lisäksi MLL:n tehtävänä on antaa perheille ohjeet työnantajan velvoitteiden hoitamiseen. Kuvassa 1 on kuvattu MLL:n lastenhoitotoiminnan malli. 1.2 MLL:n hoitajat MLL:n hoitajana voi toimia 16-vuotta täyttänyt henkilö, joka on henkilökohtaisen haastattelun perusteella valittu MLL:n hoitajaksi. Hoitajaksi voi tulla joko käymällä MLL:n lastenhoitokurssin tai perehdytyskoulutuksen. Perehdytyskoulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus tai jotka ovat näissä opinnoissa edenneet vähintään puoleen väliin. MLL:n hoitajalta edellytetään sitoutumista MLL:n arvoihin ja lastenhoitotoiminnan toimintaperiaatteisiin. Toimintaperiaatteisiin kuuluvat muun muassa vastuuvakuutuksen ottaminen, vapaiden työaikojen antaminen, pienryhmä- ja koulutustapahtumiin osallistuminen ja työntekijävelvoitteiden hoitaminen. Näistä ja muista hoitajana toimimisen periaatteista ja ohjeista kerrotaan laajemmin luvussa 2 (MLL:n hoitajana toimiminen). MLL:n hoitajaksi tulemista ja siinä kehittymistä on kuvattu kuvassa Lastenhoitotilauksen järjestäminen Perhe voi tilata lastenhoitoapua joko välityspisteestä puhelimitse tai internetissä toimivan välitysjärjestelmän kautta. MLL:n lastenhoitoavun välityspisteissä on Kuva 1. MLL:n lastenhoitotoiminnan malli MLL lastenhoitotoiminnan välittäjänä ja hoitajien ohjaajana Perheille: hoitajien välittäminen työnantajaohjeiden antaminen Hoitajille: ohjaaminen tukeminen kouluttaminen Perhe on työnantaja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista työsopimus Hoitaja on työntekijä hoitaja hoitaa työntekijän velvoitteet ja toimii perheen antamien ohjeiden mukaan 4 Hoitajan käsikirja

5 käytössä internetissä toimiva välitysjärjestelmä. Samaa järjestelmää käyttävät perheet, hoitajat ja välityspisteet, mutta erilaisin tunnuksin ja oikeuksin. Kun henkilö on hyväksytty MLL:n hoitajaksi, saa hän henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmän käyttöön. Hoitajan velvollisuutena on ilmoittaa välitysjärjestelmään säännöllisesti vapaita työaikoja, jolloin hän on työntekijänä käytettävissä, ja samalla hän pitää yllä omia yhteystietojaan. Järjestelmän avulla hoitajan on mahdollista seurata tehtyjä ja tulevia työtapahtumia, saada kutsuja lastenhoitotoiminnan eri tilaisuuksiin ja antaa vapaita työaikoja. Hoitaja voi käyttää järjestelmää esimerkiksi omalla kotikoneella, kirjastossa tai muissa tiloissa, missä vain pääsee internetiin. MLL:lle on tärkeää, että perhe pystyy turvallisin mielin jättämään lapset hoitajan vastuulle ja että myös hoitaja pystyy työskentelemään rauhallisin mielin. MLL:n kautta tuleviin työtarjouksiin vaikuttavat hoitajan ilmoittamat vapaat työajat ja toiminta-alue, työkokemus ja hoitotaidot. Hoitajan velvollisuutena on suostua työtarjouksiin ilmoittaminaan työaikoina. Välityspiste lähettää hoitajalle työtarjouksen tekstiviestillä matkapuhelimeen. Hoitaja vastaa, mikäli hän hyväksyy työtarjouksen. Tämän jälkeen välityspiste lähettää hoitajalle ja perheelle vahvistusviestin järjestelmään ja gsm-puhelimeen, missä kerrotaan perheelle hoitajan yhteystiedot ja hoitajalle tarkemmat perheen yhteystiedot. Hoitaja voi sopia myös tutun perheen kanssa lastenhoitotyöstä, mikäli perhe on jo MLL:n lastenhoitotoiminnan asiakasrekisterissä ja hoitaja on käynyt perheessä aikaisemmin. On tärkeätä, että välityspiste antaa perheelle riittävän ohjeistuksen työnantajan tehtävien hoitamiseen. Kuvassa 3 on mallinnettu MLL:n lastenhoitotilausprosessi. 1.4 Lastenhoitotoiminnan laatukriteerit ohjaavat toimintaa MLL:n lastenhoitotoimintaa ohjaavat laatutavoitteet. Näiden tarkoituksena on määrittää lastenhoitotoiminnalle pelisäännöt ja toimintaperiaatteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti niitä varten tehdyillä mittareilla. Hoitaja pääsee vaikuttamaan myös lastenhoitotoiminnan laatuun. Hoitaja arvioi toimimistaan itsearvioinnilla ja perheeltä saadun palautteen avulla. Palaute voi olla kiittävää, joka kannustaa ja ilahduttaa, mutta palaute voi olla myös sellaista, joka auttaa hoitajaa kehittymään yhä paremmaksi hoitajaksi. Liitteessä 1 on hoitajien itsearviointilomake. Tämän lomakkeen avulla hoitaja voi itse seurata omaa jaksamistaan ja selviytymistään lastenhoidon tehtävissä. Itsearviointi tehdään vuoden aikana vähintään kerran esimerkiksi pienryhmätapaamisessa. Tällöin myös MLL:n ohjaaja osallistuu arvioimiseen. Hoitaja arvioi saamaansa ohjausta ja tukea. Tämä antaa tietoa MLL:n ohjaajille siitä, kuinka hyvin MLL on pystynyt vastaamaan hoitajien toiveisiin ja antamaan valmiuksia lastenhoitotehtäviin. Liitteeseen 2 on koottu MLL:n hoitajana toimimisen laatutavoitteet. Kuva 2. MLL:n hoitajana kehittymisen portaat Hoitajana toimiminen Hoitajan itsearviointi 1 2 kertaa / vuosi palaute toiminnasta Koulutus- ja virkistystapahtumat 2 3 kertaa / vuosi Pienryhmätoiminta 3 kertaa / vuosi Perehdytys MLL:n hoitajaksi ja soveltuvuushaastattelu Lastenhoitokurssi tai alan koulutus Hoitajan käsikirja 5

6 Kuva 3. MLL:n lastenhoitotilausprosessi 1. Perhe jättää lastenhoitotilauksen. 2. Välityspiste vastaanottaa tilauksen ja ohjeistaa perheen työnantajan tehtäviin. 3. Tilaukselle merkitään ilmoituspäivä. 4. Välityspiste lähettää hoitajalle työtarjouksen tekstiviestillä. 6. Hoitaja ottaa työtarjouksen vastaan ja 7. ilmoittaa siitä tekstiviestillä välityspisteeseen. 8. Välityspiste lähettää vahvistuksen hoitotapahtuman järjestymisestä sekä hoitajalle että perheelle. 6 Hoitajan käsikirja

7 2. MLL:n hoitajana toimiminen 2.1 Sitoutuminen toimintaan Hoitajana sitoudut MLL:n periaatteisiin allekirjoittamalla hoitajan sitoumuksen. Sitoumus allekirjoitetaan henkilökohtaisen haastattelun jälkeen. Tässä sitoumuksessa sinä lupaat Olla turvallinen hoitaja lapselle. Pitää kiinni sovituista asioista. Kuunnella perheen mielipiteitä ja ohjeita. Kuunnella lapsen mielipiteitä ja toimia lapsen parhaaksi. Kunnioittaa lasta ja perheen arvoja. Muistaa salassapitovelvollisuus koskien perheiden asioita. Huolehtia verotukseen liittyvistä työntekijän velvoitteista. Sitoutua MLL:n järjestämään pienryhmätoimintaan ja koulutuksiin. Sitoutua vastaanottamaan työtarjouksia antaminasi vapaina työaikonasi. Antaa vähintään 12 vapaata työaikaa hoitajavälitykseen vuoden aikana. Sitoutua ottamaan itsellesi vuosittaisen vastuuvakuutuksen. Sitoutua MLL:n lastenhoitotoiminnan toimintaperiaatteisiin. Sitoumuksessa olevat kohdat ovat MLL:n asettamiin laatuvaatimuksiin perustuvia tehtäviä. MLL:n lastenhoitotoiminnan ohjaajat ja välittäjät seuraavat osallistumistasi koulutuksiin ja pienryhmiin, vastuuvakuutuksen voimassaoloa, käytettävyyksien antamista ja yleistä palautetta hoitajana toimimisesta. Hoitajana sinun tulee sitoutua myös pienryhmätoimintaan ja koulutuksiin. Pienryhmien ja koulutusten tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuuksia kehittyä hoitajana. Pienryhmiin ja koulutuksiin tulee vuoden aikana osallistua yhteensä 3 kertaa. Lisäksi voit aina kääntyä lastenhoitotoiminnan ohjaajan puoleen, jos joku asia askarruttaa tai haluat saada lisätietoa. 2.2 Vapaiden työaikojen antaminen Työtarjousten saanti edellyttää sinulta vapaiden työaikojen antamista. Tärkeätä on, että annat vain sellaisia aikoja, jolloin pystyt ottamaan vastaan työtarjouksia. Voit antaa työaikoja helposti vä- litysjärjestelmän kautta. Suositeltavaa on, että annat vapaita aikoja kahden viikon välein. MLL olettaa, että sitoudut toimimaan useassa perheessä toimiessasi MLL:n hoitajana. Mikäli lähetät tekstiviestin, sinun tulee laittaa viestin alkuun ensin MLL ja välilyönti. Sinun on mahdollista sopia myös perheen kanssa suoraan hoitotapahtumista. Oleellista on, että ilmoitat kaikki suoraan perheen kanssa sovitut hoitotapahtumat etukäteen välitysjärjestelmään. Voit ilmoittaa suoraan sovitut työt vain, mikäli perhe on rekisteröitynyt järjestelmään asiakkaaksi, ja olet ollut samassa perheessä aikaisemmin. 2.3 Työtarjouksen vastaanottaminen Tässä osiossa kerrotaan, kuinka saat työtarjouksia ja kuinka sinun tulee vastata niihin. Välityspiste lähettää sinulle työtarjouksen tekstiviestinä kännykkään. Jos hoitotapahtuma ei sovi sinulle, sinun ei tarvitse vastata viestiin ollenkaan. Kun vastaat viestiin, muista laittaa viestin alkuun MLL ja tilauksen numero (Esimerkiksi MLL 132 ok. T. Taina Hoitaja) Vastaa työtarjoukseen niin nopeasti kuin mahdollista saatuasi tarjouksen. Mikäli hoitotapahtuman järjestämisellä on kiire, on mahdollista, että välityspiste tarjoaa työtä muillekin hoitajille. Tällöin ensimmäisenä vastannut saa työn. Hoitokeikkoja voidaan tarjota yhdelle päivälle tai hoitokeikkoja voidaan tarjota samaan perheeseen useammalle päivälle kerrallaan tai hoitokeikkoja voidaan tarjota samaan perheeseen vaihtoehtoisesti useammalle päivälle, jolloin vain yksi sopiva päivä toteutuu. Jos sairastut tai olet muuten estynyt menemään perheeseen, ota pikaisesti yhteyttä perheeseen ja hoitajavälitykseen. Esimerkki 1 Mikäli välityspiste tarjoaa sinulle 1 hoitotapahtumaa, tarjousviesti työstä on tämän näköinen: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19, (4,8,11v). Vastaa MLL 400, jos sopii. T. MLL Mikäli työtarjous sopii sinulle, vastaa siihen näin: MLL 104 ok. T. Etunimi Sukunimi Esimerkki 2 Mikäli välityspiste tarjoaa sinulle USEAMPAA hoitotapahtumaa samaan perheeseen, tarjousviesti työstä on tämän näköinen: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19,(4,8,11v) ja ke klo 17-19,(4,8,11v) ja to klo 17-19,(4,8v). Vastaa MLL 104 OK, jos sopii. T. MLL Jos kaikki hoitotapahtumat sopivat sinulle, vastaa näin: MLL 104 kaikki ok T. Etunimi Sukunimi Jos vain osa hoitotapahtumista sopii sinulle, vastaa näin: MLL 104 ti 10.2 ok T. Etunimi Sukunimi Hoitajan käsikirja 7

8 Esimerkki 3 Mikäli välityspiste tarjoaa sinulle vaihtoehtoisesti useamman päivämäärän samaan perheeseen, jolloin vain yhden päivämäärän on tarkoitus toteutua, tarjousviesti hoitotapahtumasta on tämän näköinen: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19,(4,8,11v) tai ke 11.2.klo 17-19,(4,8,11v) tai to 12.2.klo 17-19,(4,8v). Vastaa MLL 104 ok, jos kaikki päivät sopivat. T. MLL Mikäli jokin päivämääristä sopii sinulle, vastaa näin: MLL 104 ti 10.2 ok T. Etunimi Sukunimi Kun olet vastannut viestiin ja ilmoittanut ottavasi työtarjouksen vastaan, välityspiste lähettää sinulle vielä vahvistusviestin työstä. Vahvistusviestissä käy ilmi hoitopaikan ajankohta, kellonaika, perheen eli työnantajan nimi ja osoite sekä lasten nimet ja iät. Kaikki hoitotapahtumaan liittyvät viestit löydät välitysjärjestelmästä omilla tunnuksillasi. Välitysjärjestelmästä pääset katsomaan hoitopaikan osoitteen myös kartalta. Esimerkki vahvistusviestistä: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19, ke klo 17-19, to klo Järvinen Kaisa, Nissaksentie 5, Vantaa. p Joel 4v, Joona 8v, Eero 11v. T. MLL Välityspiste lähettää myös perheelle vahvistusviestin hoitotapahtuman toteutumisesta. Vahvistusviestissä on sinun yhteystietosi perheelle. Tämän jälkeen perhe ottaa yhteyttä sinuun puhelimitse ennen sovittua hoitotapahtumaa. Tällöin sovitte tarkemmin hoitoon liittyvistä asioista. 2.4 Hoitajan ohjaus ja tuki Pienryhmätoiminta Pienryhmien tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuus tavata muita hoitajia ja saada vertaistukea toisilta. mahdollisuus tavata ohjaaja säännöllisin väliajoin. uutta ja ajankohtaista tietoa liittyen hoitajana toimimiseen. ohjausta ja tukea hoitajana toimimiseen. mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun ohjaajan kanssa. Pienryhmiä järjestetään vuoden aikana kolmessa eri jaksossa. Yksi kokoontuminen kestää noin 1½ 2 tuntia. Yhteen pienryhmätapaamiseen osallistuu noin 10 hoitajaa. Sinun tulee osallistua pienryhmiin vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. MLL lähettää sinulle kutsun pienryhmätapaamisiin hoitajakirjeessä ja välitysjärjestelmän kautta. Tällöin saat tarkempaa tietoa pienryhmien aikatauluista ja ilmoittautumisesta. Pienryhmiin voit ilmoittautua välitysjärjestelmän kautta, sähköpostilla tai tekstiviestillä Koulutuspäivät MLL tarjoaa sinulle mahdollisuuksia lisäkoulutukseen järjestämällä eri teemoihin liittyviä koulutustilaisuuksia. Koulutusten tavoitteena on antaa sinulle lisätietoa lastenhoitoon liittyvistä asioista. Aihevalinnassa otetaan aina huomioon hoitajien toiveita ja tarpeita. Koulutukset syven- tävät tietojasi ja auttavat sinua kehittymään edelleen hoitajana toimimisessa. Sinun tulee osallistua vuoden aikana vähintään yhteen koulutustapahtumaan. Koulutukset järjestetään yleensä ilta-aikana ja ne kestävät yleensä noin 2 tuntia. Koulutuksesta ilmoitetaan hoitajille hoitajakirjeessä ja lisäksi kutsuja jaetaan pienryhmissä. Koulutuksiin ilmoittaudut samalla tavalla kuin pienryhmiin Virkistyspäivät MLL haluaa tarjota hoitajille mahdollisuuden virkistäytymiseen. Virkistystapahtuma voi olla esimerkiksi pikkujoulu, kesäretki tai jokin liikuntatapahtuma. Kutsun virkistystapahtumaan saat joko hoitajakirjeessä tai välitysjärjestelmän kautta. Virkistystapahtuma on kiitos sinulle tekemästäsi arvokkaasta työstä. Virkistystapahtumiin osallistuminen on vapaaehtoista Tiedottaminen MLL pitää yhteyttä hoitajiin pääasiallisesti hoitajakirjeiden ja välitysjärjestelmän viestityskanavan kautta. Hoitajakirje lähetetään 4 kertaa vuodessa. Hoitajana löydät tietoa ajankohtaisista asioista myös välitysjärjestelmän Usein kysyttyä -sivuilta. 2.5 Ohjeita ja tietoa hoitajalle työntekijänä Hoitajan palkka Hoitajalle maksettavan palkan suositushinta on 8,20 euroa tunnilta. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Hoitajalle maksettava minimipalkka on 2 tunnin palkka. Perhe maksaa palkan myös tutustumiskäynniltä. Palkanmaksun periaatteita: Palkka sisältää lomakorvauksen. Palkka maksetaan käteisellä tai hoitajan tilille, mikäli perhe ja hoitaja yhteisesti näin sopivat. Palkka maksetaan hoitotapahtuman jälkeen. Perhe täyttää ja antaa maksamastaan palkasta tositteen hoitajalle. Perhe voi tulostaa valmiin palkkatositemallin joko MLL:n internet-sivuilta tai suoraan välitysjärjestelmästä. Välitysjärjestelmä laskee valmiiksi hoitotapahtumasta maksettavan palkan. Järjestelmä tekee myös tarvittavat vähennykset hoitajan palkasta, muun muassa hoitajan TyELmaksun ja ennakonpidätyksen, mikäli nämä tulevat vähennettäväksi. Palkkatosite tehdään 2 kappaleena, toinen perheelle ja toinen hoitajalle. 8 Hoitajan käsikirja

9 Hoitajana sinun tulee säilyttää kaikki vuoden aikana saamasi palkkatositteet verotusta varten. Näin voit itse tarkistaa veroilmoituksesi ja täydentää puuttuvat tiedot. Palkkatosite voi olla myös vapaamuotoinen, jos se sisältää seuraavat tiedot: työnantajan nimi ja henkilötunnus hoitajan nimi ja henkilötunnus palkan määrä ennakonpidätys, jos se on suoritettu palkanmaksun ajankohta sairausvakuutuksen päivärahamaksu (sisältyy ennakonpidätykseen) hoitajalta perityn työntekijän eläkemaksun (TyEL) määrä Vastuuvakuutus MLL:n hoitajana toimiminen edellyttää sinulta ammattivastuuvakuutuksen ottamista. Vastuuvakuutus on voimassa aina vuoden kerrallaan, jonka jälkeen vakuutus tulee maksaa uudelleen, mikäli haluat jatkaa MLL:n hoitajana. Hoitajana hankit vakuutuksen itse haluamastasi vakuutusyhtiöstä. Sinun tulee myös antaa kopio maksamastasi ja voimassaolevasta ammattivastuuvakuutuksesta alueesi ohjaajalle vuosittain. Ottaessasi vakuutuksen Tapiolasta MLL saa vakuutustietosi sieltä, mikäli olet antanut suostumuksesi, eikä kopiota tarvitse toimittaa. Liitteessä 3 on kuvattu sitä, kuinka vastuuvakuutuksen hankinta tapahtuu. Välitysjärjestelmästä pystyt seuraamaan, milloin olet viimeksi esittänyt ohjaajalle vastuuvakuutuksesi voimassaolon. Vastuuvakuutus on hoitajan turva Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajan toiminnassaan toiselle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Vuosittaisen vakuutuksen hinnat vaihtelevat euron välillä. Alla on 3 esimerkkiä vastuuvakuutuksen ottamisesta. Huomioitavaa on, että jokaisen vakuutusyhtiön vakuutusehdot ovat erilaiset, ja tiedot perustuvat vuoden 2010 tilanteeseen. Tapiola Vakuutukset käsittelee Jyrki Myllyperkiö puh. (09) Yhtiö tarjoaa valmiin paketin (vihreä kansio). Hinta on noin e/vuosi. Vakuutuksen voi ottaa 16-vuotias henkilö. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on 200 euroa. Pohjola Vakuutuksen voi ottaa mistä vain Pohjolan konttorista. Vakuutuksen voi ottaa täysi-ikäinen henkilö tai 16-vuotias MLL:n lastenhoitokurssin käynyt. Hinta on noin 27 e/vuosi Vakuutusta varten on olemassa lomake ja muistio. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu 150 euroa. IF-vakuutusyhtiö Vakuutuksen voi ottaa jokaisesta IF-konttorista. Vakuutuksen voi ottaa 16-vuotias henkilö. Vakuutuksen ottamista varten on olemassa valmis asiakirja. Hinta on noin 60 euroa/vuosi. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on 200 euroa/vahinko. HUOM! Mikäli kuulut esimerkiksi Superiin, Tehyyn, Talentiaan tai JHL-ammattiliittoon, on todennäköistä, että sinulla on jo olemassa ammattivastuuvakuutus. Keskustele asiasta MLL:n ohjaajan kanssa. Hoitajan käsikirja 9

10 2.5.3 Verot Perheen työntekijänä sinun tulee itse ilmoittaa kaikki tulosi verottajalle. Veroilmoituksen palkkatietoon laitat kaikkien palkkojen suuruuden. Lisätieto kohtaan kirjaat kaikki tehdyt hoitotyöt, jotka erittelet työnantajakohtaisesti. Jos kaikki tarvittavat tiedot eivät mahdu lisätieto kohtaan, voit laittaa mukaan erillisen liitteen. Verojen maksaminen: Jos SAMA perhe maksaa sinulle palkkaa enintään euroa vuodessa, perheen ei tarvitse huolehtia ennakonpidätyksestä, vaan mahdollinen vero peritään sinulta jälkikäteen jäännösverona. Sinun tulee kuitenkin huomioida, että jäännösveron määrä voi nousta suureksi, mikäli palkkaa kertyy useilta työnantajilta yhteensä yli euroa vuoden aikana. Tällöin sinun kannattaa hakea verotoimistosta korjausta ja tarkistuttaa veroprosenttisi etukäteen tai maksaa verot oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuina. Jos sama perhe maksaa sinulle yli euroa vuodessa, sinun tulee tilata itsellesi verokortti ennakonpidätystä varten ja toimittaa se perheelle. Verokortin voit tilata esimerkiksi puhelimitse tai netistä osoitteesta: (www.vero.fi/verokortti). Lisätietoa saat verotoimistosta. Mikäli olet opiskelija, huomioi seuraava: Opiskelijan tulot saattavat vaikuttaa opintotukeen. Ajantasaista tietoa tulojen vaikuttamisesta opintotukeen saa opintotukea myöntävältä taholta tai Kelasta (www.kela.fi). Kun opiskelija hakee verokorttia, hänen on mainittava myös vuodessa saatavan opintorahan määrä, koska se vaikuttaa palkkatulojen veroprosenttiin. Mikäli olet eläkeläinen, sinun: tulee ilmoittaa kaikki tulosi verottajalle. verotukseesi vaikuttaa eläkkeen määrä sekä se, millaisesta eläkkeestä on kyse. Lisätietoja saat verohallinnon kotisivuilta Laki nuorista työntekijöistä Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain keskeisimmät kohdat: 15 vuotta täyttänyt työntekijä saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. 15 vuotta täyttäneen nuoren työaika on sijoitettava kello 6 ja 22 väliseen aikaan. Työnantajan kodissa kotitaloustyötä tekevän nuoren työntekijän työaika voidaan kuitenkin sijoittaa työntekijän suostumuksella kello 23:een saakka, milloin erityinen syy sitä vaatii. Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Nuoren työntekijän työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta ja vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista. Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvun, kehityksen tai terveyden takia Tapaturman sattuessa Mikäli sinulle sattuu tapaturma työtapahtuman aikana, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi sinut palkanneelle perheelle, jolta saat vakuutustodistuksen. Mikäli tapaturma sattuu sellaisen perheen työssä, joka ei ole ollut vakuutusvelvollinen tai joka on laiminlyönyt vakuutusvelvollisuutensa, sinun tulee ottaa yhteyttä Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon. Tällöin on myös hyvä kääntyä MLL:n lastenhoitotoiminnan ohjaajan puoleen, jotta saat lisäohjeita. 10 Hoitajan käsikirja

11 3. Ohjeita lastenhoitoon Hyvän hoitotapahtuman edellytyksenä on sinun ja lapsen vanhempien välinen luottamus ja yhteisymmärrys. Yhteisymmärrys syntyy parhaiten varaamalla riittävästi aikaa perheen tapoihin ja sääntöihin perehtymiseen. Jotta hoitotapahtuma olisi miellyttävä sinulle ja perheen odotusten mukainen, voit pyytää halutessasi vanhemmilta kirjalliset lastenhoito-ohjeet lapsen tavoista ja tottumuksista. Hoitotapahtuman tueksi: Huolehdi siitä, että sinulla on tiedossasi puhelinnumero, josta tavoitat vanhemmat kiireellisessä asiassa lapsen hoidon aikana. Mikäli vanhemmat ovat sellaisessa paikassa, että heitä ei tavoita, tulee vanhempien nimetä varahenkilö, johon voit tarvittaessa ottaa yhteyttä. Sovi vanhempien kanssa lasten ruokailusta (mitä syödään ja milloin) sekä selvitä mahdolliset ruoka-aineallergiat. Katso perheen kanssa samalla, mitä astioita voi käyttää ruoan tarjoilemisessa ja esimerkiksi perunoiden keittämisessä. Tarkista myös, onko perheessä käytössä astianpesukone vai tiskaatko astiat käsin ruokailun jälkeen. Käy läpi perheen kanssa tavaroiden säilytyspaikat, esimerkiksi vaippojen, pyyhkeiden tai hammasharjojen sijainti. Selvitä, mitkä ovat lapselle mieluisia asioita (lelut, leikit, puuhat ja niin edelleen). Sovi perheen kanssa lasten nukkumaanmenoista. Kaikilla perheillä on omat rutiininsa, jotka hoitajan on tärkeä tuntea. Näin nukkumaanmeno on lapselle helpompaa. Käy läpi perheen säännöt. Sinun on tärkeätä tietää, mikä on perheen arjessa sallittua ja mikä ei. Sovi myös ulkoilusta ja pukeutumisesta. Katso samalla lapsen varavaatteet ja laita ulkoilun jälkeen märät vaatteet ja kengät kuivumaan. Varmista perheeltä myös avaimien säilytyspaikka. Laita tavarat paikoilleen leikkien jälkeen. Jos tunnet itsesi epävarmaksi jonkun asian suhteen, kysy rohkeasti perheeltä tarkennusta ja apua. Tehtäväsi perheessä Tärkein tehtäväsi hoitotapahtuman aikana on vastata lasten hoidosta ja turvallisuudesta. Sinun tehtäväsi on huolehtia lasten perustarpeista, ja sinä olet perheessä juuri lapsia varten. Lastenhoidon lisäksi sinun tulee huolehtia siitä, että koti jää hoitotapahtuman jälkeen vähintään siihen kuntoon, kuin se oli tullessasikin. 3.1 Lapsen lääkitys MLL:n ohje on, että vanhempien tulee itse huolehtia lapselle annettavan lääkkeen antamisesta. Mikäli kuitenkin on välttämätöntä, että lapsi saa lääkkeen hoidon aikana, vanhempien tulee antaa sinulle selkeät kirjalliset ohjeet lääkkeen antamisesta. Kirjallisesta ohjeistuksesta on selkeästi käytävä ilmi, mitä lääkettä annetaan, koska lääkettä annetaan, kuinka paljon lääkettä annetaan ja millä tavoin lääke annetaan. Käy vielä suullisesti läpi kirjallinen ohje vanhemman kanssa. Vanhemmat vastaavat ohjeistuksen oikeellisuudesta. Älä anna lapselle muita lääkkeitä kuin ne, joista olet saanut kirjallisen ohjeen. Hoitajan käsikirja 11

12 Lääke on oltava esillä alkuperäispakkauksessa tai varmista muulla tavoin, että lääke on oikea. Mikäli sinulla on ohjeista huolimatta epäselvyyttä lääkkeen antamisesta, lääkkeen määrästä, antamisen ajankohdasta tai tavasta, varmista asia ennen lapsen lääkitsemistä siltä vanhemmalta, jolta ohjeet olet saanut. 3.2 Ohjeet lasten kuljettamisesta MLL:n ohjeena on, että lasta ei viedä pois kotoa, ellet ole sopinut asiasta perheen kanssa etukäteen. MLL ei suosittele hoitajille lasten kuljettamista hoitajan omalla autolla tai perheen autolla. Mikäli vanhemmat erityisesti edellyttävät, että sinun tulee kuljettaa lapsia omalla autollasi tai viedä heitä esimerkiksi retkelle, vanhempien on annettava lasten kuljetuslupa sinulle kirjallisena. Kuljetusluvassa on oltava vanhemman allekirjoitus. 3.3 Toiminta-ohje, jos vanhemmat eivät tule kotiin Alla olevassa laatikossa on ohjeet tilanteeseen, jos vanhemmat tulevat päihtyneenä kotiin etkä voi turvallisin mielin jättää lasta vanhempien hoidettavaksi. Ohje pätee myös siinä tapauksessa, että vanhemmat eivät saavu kotiin kohtuullisen ajan kuluttua sovitusta ajasta eikä vanhempia tai heidän nimeämäänsä varahenkilöä ole useasta yrityksestä huolimatta tavoitettu. Sinun on hyvä muistaa, että perheelle tulee aina vakavia seuraamuksia, jos sosiaalityöntekijä tai poliisi kutsutaan perheeseen. Tärkeää onkin, että saat hoidon alussa perheeltä puhelinnumerot, joista vanhemmat tai varahenkilön tavoittaa. Sinun on hyvä käydä MLL:n ohjaajan kanssa keskustelu silloin, jos jokin asia jäi huolestuttamaan. Arkisin kello 8 12 ota yhteys MLL:n hoitajavälitykseen numeroon tai ohjaajalle jolloin voit neuvotella ohjaajan kanssa tilanteesta. Jos et saa yhteyttä ja asia on hoidettava kiireellisesti, ota yhteys seuraaviin virkanumeroihin (kirjoita tähän oman alueesi tärkeät puhelinnumerot, joihin voit tarvittaessa ottaa yhtettä): sosiaalityöntekijä sosiaalipäivystys yleinen hätänumero Hoitajan käsikirja

13 4. Perheen tehtävät työnantajana Perhe työnantajana vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajanvelvoitteista. Näiden lisäksi perhe huolehtii hoitajan riittävästä opastuksesta lastenhoitotehtäviin. Hoitajan tehtävänä on toimia perheen antamien ohjeiden mukaan ja vastata työntekijän velvoitteista. Välityspisteen tehtävänä on opastaa perheitä työnantajanvelvollisuuksien hoitamiseen. Sinun on kuitenkin hyvää tietää, mitkä ovat työnantajanvelvollisuudet ja mitä hyötyä näiden velvoitteiden hoitamisesta on sinulle. Perheellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennys. Kotitalousvähennyksen saamiseksi perheellä on oltava hoitajan nimi, osoite ja henkilötunnus. Lisäksi perheellä tulee olla työn tekemis- ja maksamisajankohdan tosite tai sen jäljennös. Välitysjärjestelmästä ja MLL:n kotisivuilta perheet löytävät ohjeet palkanmaksuun ja työnantajan tehtäviin. Perheet voivat hyödyntää työnantajan tehtävien hoidossa internetissä olevia valmiita järjestelmiä, muun muassa Työnantajan tehtävät on koottu allaolevaan taulukkoon. Tehtävät Perhe maksaa palkan ja antaa palkkatositteen Hoitajalle maksettavan palkan suositushinta on 8,20 euroa tunnilta. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Hoitajalle maksettava minimipalkka on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan myös tutustumiskäynniltä. Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 :ssä. Sunnuntaintyöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100:lla prosentilla korotettuna, eli 16,40 euroa/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Palkanmaksun periaatteita: Palkka sisältää lomakorvauksen. Palkka maksetaan käteisellä tai hoitajan tilille, mikäli perhe ja hoitaja yhteisesti näin sopivat. Palkka maksetaan hoitotapahtuman jälkeen. Yöaikana perhe huolehtii hoitajan turvallisesta kotimatkasta. Perhe täyttää ja antaa maksamastaan palkasta tositteen hoitajalle. Valmiin palkkatositemallin perhe voi Työnantajan tehtävät Milloin? Kenelle? Mihin? Miten? 1. Palkanmaksu Hoitotapahtuman jälkeen. Hoitajalle Sopimuksen mukaan käteisellä tai hoitajan tilille. 2. Palkkatositteen tekeminen Hoitotapahtuman jälkeen tai viimeistään palkanmaksun yhteydessä. Hoitajalle Tulostamalla MLL:n nettisivuilta tai välitysjärjestelmästä tai vapaamuotoinen tosite sis. vastaavat tiedot. 3. TyEL-vakuutusmaksun maksaminen Palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Jos palkka on samalle hoitajalle yli 51,57 e/kk (v. 2010) Hoitaja on vuotias Eläkevakuutusyhtiöön Mm. Internetin kautta vakuutusyhtiöiden sivuilta 4. Tapaturmavakuutuksen ottaminen Jos perheen palveluksessa on työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 päivää. Vakuutusyhtiöön Täyttämällä vakuutushakemus. 5. Vuosi-ilmoituksen tekeminen Jos samalle hoitajalle maksetaan palkkaa vuoden aikana enemmän kuin 200 euroa. Tehdään viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Verottajalle VEROH 7801 lomake Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle yli e/vuosi, velvollisuuksina ovat lisäksi 6. Pidättää ennakonpidätys palkasta Maksetaan viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Verottajalle Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619) 7. Sosiaaliturvamaksun maksaminen Maksetaan viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Verottajalle Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619) Hoitajan käsikirja 13

14 Malli palkkatositteesta 1. TYÖNTEKIJÄN / HOITAJAN TIEDOT 2. TYÖNANTAJAN / PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Henkilötunnus 3. BRUTTO-PALKKA Palkka ajalta (pvm) Bruttopalkka 4. VÄHENNYKSET BRUTTOPALKASTA TyEL (hoitajan osuus) Ennakonpidätys % (sisältää sairasvakuutuksen päivärahamaksua*) 5. MAKSETAAN Maksupäivä: Maksettava määrä yhteensä: 6. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Päivämäärä Päivämäärä Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus tulostaa joko MLL:n internet-sivuilta tai välitysjärjestelmästä. Palkkatosite tehdään 2 kappaleena, toinen perheelle ja toinen hoitajalle. Tehtävä 3. TyELvakuutusmaksun maksaminen TyEL-vakuutus on tärkeä etu työntekijälle, hoitajalle. Se kartuttaa eläkettä vanhuuden varalle. Vaikka perheen teettämä työsuhde olisi hyvinkin lyhyt ja tuntuisi vähämerkityksiseltä, se ei vapauta TyEL-lain velvoitteista, mikäli ansioraja ylittyy. Ansioraja muuttuu yleensä vuosittain ja vuonna 2010 se on 51,57 e/kk/työntekijä. TyEL-vakuutusmaksun periaatteita: Maksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja hoitajakohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle hoitajalle maksettujen palkkojen määrä on yli 51,57 e/kk (v. 2010). Vuonna 2010 TyEL-vakuutusmaksun kokonaisprosentti on 22,4 % hoitajalle maksettavasta palkasta. Perhe on työnantajana vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta. Työnantajalla on oikeus periä työntekijän osuus hoitajalle maksettavasta palkasta. Hoitajan osuus TyEL-maksusta (v. 2010) on alle 53-vuotiaan 4,5 % yli 53-vuotiaan 5,7 % loppuosa on työnantajan eli perheen osuutta Perhe voi maksaa vakuutusmaksun seuraavissa lakisääteisissä vakuutusyhtiöissä: Etera, Veritas, Ilmarinen, Tapiola, Eläke-Fennia, Pensions-Alandia. Perheen tulee kertoa sinulle, missä yhtiössä vakuutus on. Esimerkki Perhe maksaa 19-vuotiaalle hoitajalle kuukaudessa palkkaa 80 euroa. Perhe maksaa TyEL-maksua 17,92 euroa, jonka perhe tilittää kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöön. Hoitajan TyELosuus on 3,60 euroa, jonka perhe vähentää hoitajalle maksettavasta palkasta. Tehtävä 4. Tapaturmavakuutuksen ottaminen Perheen tulee vakuuttaa hoitaja tai hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos eri työntekijöiden työpäiviä vuoden aikana kertyy 12 tai enemmän. Tapaturmavakuutus on hoitajan turva silloin, jos työtehtävän aikana tai matkalla sattuu jokin tapaturma. Tehtävä 5. Vuosi-ilmoituksen tekeminen Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle kalenterivuoden aikana palkkaa vähintään 200 euroa, tulee perheen antaa vuosi-ilmoitus kotikunnan verovirastolle. Tämä tieto näkyy myös hoitajan veroilmoituksessa ansaittuna tulona. Tehtävä 6. Ennakonpidätys palkasta Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa enemmän kuin euroa/ vuosi, perheen tehtävänä on pidättää palkasta ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturvamaksu. Perheen tulee toimittaa hoitajalle maksetuista palkoista ennakonpidätys, jos sama perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa yli euroa vuodessa. Hoitaja voi pyytää perhettä suorittamaan ennakonpidätyksen myös alle euron tuloista. Perhe vähentää bruttopalkasta ennakonpidätyksen hoitajan toimittaman verokortin perusteella. Ennakonpidätysprosenttiin sisältyy sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka on hoitajalle verotuksessa vähennyskelpoinen. Tehtävä 7. Sosiaaliturvamaksun maksaminen Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa enemmän kuin euroa/vuosi, perheen tulee maksaa sosiaaliturvamaksu. Sosiaaliturvamaksu on 2,23 % v hoitajalle maksettavasta bruttopalkasta. Ennakonpidätykseen, sosiaaliturvamaksuun ja tulorajoihin liittyvät luvut tarkistetaan vuosittain. Ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta sekä MLL:n välitysjärjestelmästä. 14 Hoitajan käsikirja

15 5. Yhteystiedot Välityspisteen numero (vain tekstiviestejä varten) Välitysjärjestelmän nettiosoite (hoitajan kirjautumissivu): MLL:n ohjaajien tiedot: Muita tärkeitä yhteystietoja: Hoitajan käsikirja 15

16 LIITE 1 MLL:n hoitajan itsearviointi Hoitajan itsearviointilomakkeella voit itse arvioida omaa onnistumistasi ja toimimistasi lasten hoitajana. Itsearviointi auttaa sinua saamaan varmuutta omalle toiminnallesi hoitajana ja kehittymään hoitajana. Arvioi seuraavissa kohdissa omaa onnistumistasi MLL:n lastenhoitajana. Päiväys: A. Sitoutuminen MLL:n periaatteisiin aina usein vaihtelevasti vielä parannettavaa 1. Kunnioitan lasta ja toimin lapsen parhaaksi Kuuntelen perheen ohjeita ja noudatan niitä Muistan salassapitovelvollisuuden perheitä koskevissa asioissa Muistan antaa työaikoja säännöllisesti hoitajavälitykseen Otan työtarjouksen vastaan, jos olen antanut vapaita työaikoja välityksen käyttöön Voin toimia eri perheissä hoitajana Pidän huolta, että minulla on voimassa oleva vastuuvakuutus Ilmoitan saamani palkkatulot verottajalle Osallistun pienryhmiin ja koulutuksiin MLL:n ohjeiden mukaan B. Lastenhoitotyön arviointi 1. Minusta on mukavaa kohdata erilaisia perheitä ja mennä uusiin perheisiin hoitajaksi. aina usein vaihtelevasti vielä parannettavaa Luotan omiin lastenhoitotaitoihini Tiedän, mitä asioita voi tehdä eri ikäisten lasten kanssa Lasten on helppo lähestyä minua Pysyn rauhallisena, vaikka lapsi kiukuttelee Olen turvallinen ja empaattinen hoitaja Haluan kehittyä edelleen paremmaksi hoitajaksi Uskallan kysyä perheiltä ohjeita, jos olen epävarma lapsen hoitoon liittyvistä asioista. 9. Minun on helppo ottaa vastaan palautetta toiminnastani lastenhoitotyössä Osaan arvioida omaa jaksamistani työtehtäviä vastaanotettaessa Perheet luottavat minuun hoitajana Hoitajan käsikirja

17 LIITE 2 MLL:n lastenhoitotoiminnan laatutavoitteet hoitajalle LAATUTAVOITTEET Tavoite 1. Tavoite 2. Tavoite 3. Tavoite 4. A. HOITAJAVÄLITYS Perheen ja lapsen tyytyväisyys lastenhoitoapuun Perhe saa tarvittaessa tilapäistä lastenhoitoapua. Hoitaja vastaa perheen odotuksia ja tarpeita. Lapsi kokee hoitotapahtuman miellyttäväksi. Hoitaja noudattaa perheen antamia ohjeita. MLL:n hoitajan saatavuus Eri välitysalueilla lastenhoitoavun kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Välityspiste pyrkii järjestämään uuden hoitajan, jos ensiksi välitetty estyy. Hoitajat ilmoittavat vapaita työaikoja kahden viikon välein. Välityspisteen asiakaspalvelu on asiantuntevaa ja ystävällistä. Välityspiste on auki säännöllisesti. Asiakasta palvellaan niin puhelimitse kuin välitysjärjestelmän kautta. Asiakasta palvellaan ja kuunnellaan yksilöllisesti ja ohjataan tarpeen mukaan eteenpäin. Välityspiste ohjaa perheitä riittävästi työnantajan tehtäviin. Annettu työnantajan ohjeistus on selkeää. Asiakas saa kirjalliset ohjeet. Asiakas on ymmärtänyt velvollisuutensa työnantajana. B. MLL:N HOITAJANA TOIMIMINEN Hoitaja on soveltuva lastenhoitotehtäviin. Hoitajalla on hyvät perustaidot lasten hoitamiseen. Hoitaja on turvallinen. Hoitaja on luotettava ja helposti lähestyttävä. Hoitaja on oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Hoitaja ottaa vastaan ohjeita ja noudattaa niitä. Hoitajalla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hoitaja suhtautuu perheisiin kunnioittavasti. Hoitajalla on suosittelija. Hoitaja on sitoutunut MLL:n lastenhoitotoimintaan Hoitaja on sitoutunut MLL:n perusarvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Hoitaja toimii MLL:n hoitajan sitoumuksen mukaisesti. Hoitajana sitoutuminen käytettävyysaikoihin Hoitajana sitoutuminen eri perheiden käytettäväksi Sitoutuu pienryhmätoimintaan ja muuhun koulutustarjontaan. Hoitaja huolehtii työntekijän velvoitteista. Hoitaja huolehtii henkilökohtaisesta verotuksesta. Hoitajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus. Hoitaja tietää työnantajan velvoitteet. Hoitajalla on työnantajaohjeistus-esite mukana perheissä. C. MLL:N HOITAJAN KOULUTTAMINEN, OHJAAMINEN JA TUKEMINEN Hoitajat saavat riittävästi tukea ja ohjausta hoitajana toimimiseen. Pienryhmät kehittävät hoitajaa lastenhoitotehtävissä. Koulutuspäivät antavat hoitajille lisätietoa lastenhoidosta. Hoitajat osallistuvat aktiivisesti pienryhmiin ja koulutuksiin. Hoitajien on mahdollista keskustella ohjaajan kanssa tarvittaessa. MLL:n hoitajaksi halutaan tulla Lastenhoitokursseja järjestetään säännöllisesti. Lastenhoitokursseille osallistuvat jatkavat MLL:n hoitajina. Perehdytystilaisuuksia järjestetään säännöllisesti ja niihin osallistuvat jatkavat MLL:n hoitajina. Hoitajan käsikirja 17

18 LIITE 3 MLL:n hoitajan vastuuvakuutuksen hankintaprosessi MLL:n hoitaja Henkilö haluaa toimia MLL:n lastenhoitajana. Henkilö käy lastenhoitokurssin tai hänellä on alan koulutus. Hoitaja tutkii vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät vaihtoehdot ja ottaa vakuutuksen haluamastaan yhtiöstä. Hoitaja saa päätöksen vastuuvakuutuksesta ja siihen liittyvät asiakirjat vakuutusyhtiöltä. Ottaa kopion päätöksestä ja toimittaa sen välityspisteeseen. Hoitaja irtisanoo vakuutuksen, esim. lopettaa hoitajana toimimisen. Hoitaja maksaa laskun, ottaa kopion vakuutusasiakirjasta ja toimittaa sen välitykseen vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö vastaanottaa vastuuvakuutuslomakkeen ja käsittelee sen. Tekee päätöksen ja lähettää sen asiakkaalle. Vakuutusyhtiö lähettää uusintalaskun vakuutuksen umpeuduttua. MLL:n hoitajavälitys MLL perehdyttää henkilön MLL:n hoitajaksi. Henkilölle kerrotaan yleisesti vastuuvakuutuksesta, eri vaihtoehdoista ja annetaan valmiit lomakkeet/materiaalit eri vakuutusyhtiöstä. Ohjaaja vie tiedon vastuuvakuutuksen ottamisesta välitysjärjestelmään (pvm) hoitajan tietoihin ja huolehtii asiakirjojen säilytyksestä lukollisessa kaapissa. Vakuutusyhtiö Tapiolasta MLL saa suoraan tiedot vakuutuksen ottaneista henkilöistä. Ohjaaja vastaanottaa hoitajan vakuutusasiakirjan ja päivittää Välkkyyn hoitajan tiedot. Hoitajavälitys tarkistaa jokaisen hoitajan vastuuvakuutuksen voimassaolon. 18 Hoitajan käsikirja

19 Hoitajan käsikirja 19

20 Hoitajan käsikirja on tarkoitettu MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajille. Opas sisältää ohjeita ja tukea hoitajana toimimiseen ja tietoa työntekijän ja työnantajan tehtävistä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat:

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja Yhdis Yhdis Yhdis Yhdis Yhdistyst yön yön yön yön yönant ant ant ant antaj aj aj aj ajan an an an an käsikir käsikir käsikir käsikir käsikir ja 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 yhdis yhdis

Lisätiedot

Lapsi ja netin pornografia. Ohjeita lapsen kanssa keskusteluun

Lapsi ja netin pornografia. Ohjeita lapsen kanssa keskusteluun Lapsi ja netin pornografia Ohjeita lapsen kanssa keskusteluun Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi Tämä opas on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille PERHEHOIDON ABC käsikirja perhehoitajille Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2014 2 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!... 5 Perhehoito on tiimityötä... 5 Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC. käsikirja perhehoitajille PERHEHOIDON ABC käsikirja perhehoitajille Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2015 2 3 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!... 6 Perhehoito on tiimityötä... 6 Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

TOIMINTAOHJE. Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen TOIMINTAOHJE Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen Sisällys 1 Taustaa...3 1.1 Yleistä...3 1.2 Toimintaohjeen tarkoitus...4 2 Lasten turvallisuutta edistäviä

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE

PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE PEREHDYTYSKANSIO TAMPERE Helmikuu 2008 SISÄLLYSLUETTELO OVV lyhyesti...4 OVV:n tapa toimia...5 Salassapitovelvollisuus...5 Työntekijän toimenkuva...7 Asiakaspalvelu...7 Kohderyhmät...9 Vuokranantajat...9

Lisätiedot

Ajokortti työelämään

Ajokortti työelämään TÖITÄ Ajokortti työelämään Teksti ja toimitus: Tuula Alanko, Riitta Huhtala, Satu Mellanen Kannen kuva: Rodeo Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Painot Oy Suomen 4H-liitto 2014, www.4h.fi SISÄLTÖ 1 Työnhaku

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot