Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitajan käsikirja. Lastenhoitotoiminta"

Transkriptio

1 Hoitajan käsikirja Lastenhoitotoiminta

2 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 13 piirijärjestöä sekä 566 paikallisyhdistystä, joilla on yhteensä yli jäsentä. MLL edistää lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Liitto myös kouluttaa, tekee selvityksiä ja tuottaa aineistoja kouluille ja kasvattajille - edistää monipuolisesti lapsen oikeuksien toteutumista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan ydinalueet ovat lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen ja vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Käsikirjoitus Tarja Satuli-Kukkonen Ulkoasu Hahmo Taitto ja kaaviot Tarja Petrell Valokuvat Matti Matikainen Paino Miktor 2010 Vuosittain Lasten ja nuorten puhelin ja netti vastaa noin puheluun ja nettikirjeeseen. Vanhempainpuhelin ja -netti vastaa noin yhteydenottoon. yläkouluissa toimii MLL:n tukioppilasta. Internetissä nuorille tukea antaa kymmenien nuorten Verkkotukareiden eli joukko. yli MLL:n kouluttamaa lasten hoitajaa työskentelee yli perheessä. 250 MLL:n kouluttamaa tukihenkilöä tekee työtä perheiden ja nuorten parissa. MLL ylläpitää noin 430 perhekahvilaa, joissa kokoonnutaan noin kertaa. MLL:ssa toimii noin 400 vertais- ja muuta aikuisten ryhmää. MLL:n harrastuskerhoissa käydään yli kertaa. MLL järjestää Hyvä alku koulutielle -kampanjan, joka tavoittaa yli ekaluokkalaisen vanhemmat muistuttaen läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen aloittaessa koulun. MLL tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua työhön lasten hyväksi. MLL:n toiminnan perusta on paikallinen vapaaehtoistoiminta. 2 Hoitajan käsikirja

3 Sisällys 1. Mukana MLL:n lastenhoitottoiminnassa s MLL:n lastenhoitotoiminnan toimintamalli s MLL:n hoitajat s Lastenhoitotilauksen järjestäminen s Lastenhoitotoiminnan laatukriteerit ohjaavat toimintaa s MLL:n hoitajana toimiminen s Sitoutuminen toimintaan s Vapaiden työaikojen antaminen s Työtarjouksen vastaanottaminen s Hoitajan ohjaus ja tuki s Pienryhmätoiminta s Koulutuspäivät s Virkistyspäivät s Tiedottaminen s Ohjeita ja tietoa hoitajalle työntekijänä s Hoitajan palkka s Vastuuvakuutus s Verot s Laki nuorista työntekijöistä s Tapaturman sattuessa s Ohjeita lastenhoitoon s Lapsen lääkitys s Ohjeet lasten kuljettamisesta s Toiminta-ohje, jos vanhemmat eivät tule kotiin s Perheen tehtävät työnantajana s Yhteystiedot s. 15 Liite 1. MLL:n hoitajan itsearviointi s. 16 Liite 2. MLL:n lastenhoitotoiminnan laatutavoitteet hoitajalle s. 17 Liite 3. MLL:n vastuuvakuutuksen hankinta s. 18 Hoitajan käsikirja 3

4 1. Mukana MLL:n lastenhoitotoiminnassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitoapua lapsiperheille kaikkina vuorokauden aikoina. MLL:n lastenhoitoapu auttaa lapsiperheitä arjessa, vahvistaa vanhempien voimavaroja ja myönteistä kokemusta vanhemmuudesta. Tilapäinen lastenhoitoapu tukee perheitä erityisesti silloin, kun sukulaisia, ystäviä tai tuttavia ei ole apuna. Jo yksin tieto siitä, että lastenhoitoapua on saatavilla, voi estää ongelmien kärjistymisen. Hoitajana toimiminen on tärkeä tehtävä, sillä se tuo helpotusta monen perheen arkeen. Hoitajat kohtaavat erilaisia lapsiperheitä ja saavat arvokasta työkokemusta lastenhoitotehtävissä. Työskentely tapahtuu niinä vuorokauden aikoina, jotka sopivat hoitajalle parhaiten. Lisävalmiuksia lastenhoitotyöhön hoitajat saavat osallistumalla pienryhmiin ja koulutuksiin. Hoitajien on mahdollista saada myös muuta tukea ja ohjausta MLL:n ohjaajilta. 1.1 MLL:n lastenhoitotoiminnan toimintamalli Hoitajat saavat MLL:sta koulutusta ja ohjausta työtehtäviin. MLL ottaa vastaan perheen lastenhoitotilauksen ja välittää työtarjouksen hoitajalle. Työsuhde syntyy hoitajan ja perheen välille, kun hoitaja on ottanut työtarjouksen vastaan ja tekee perheen kanssa suullisen työsopimuksen. Perhe toimii työnantajana eli maksaa hoitajalle palkan ja hoitaa työnantajan velvoitteet. Hoitaja toimii työntekijänä, jonka tehtävänä on huolehtia työntekijän velvoitteista ja toimia perheen ohjeiden mukaan. Lisäksi MLL:n tehtävänä on antaa perheille ohjeet työnantajan velvoitteiden hoitamiseen. Kuvassa 1 on kuvattu MLL:n lastenhoitotoiminnan malli. 1.2 MLL:n hoitajat MLL:n hoitajana voi toimia 16-vuotta täyttänyt henkilö, joka on henkilökohtaisen haastattelun perusteella valittu MLL:n hoitajaksi. Hoitajaksi voi tulla joko käymällä MLL:n lastenhoitokurssin tai perehdytyskoulutuksen. Perehdytyskoulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus tai jotka ovat näissä opinnoissa edenneet vähintään puoleen väliin. MLL:n hoitajalta edellytetään sitoutumista MLL:n arvoihin ja lastenhoitotoiminnan toimintaperiaatteisiin. Toimintaperiaatteisiin kuuluvat muun muassa vastuuvakuutuksen ottaminen, vapaiden työaikojen antaminen, pienryhmä- ja koulutustapahtumiin osallistuminen ja työntekijävelvoitteiden hoitaminen. Näistä ja muista hoitajana toimimisen periaatteista ja ohjeista kerrotaan laajemmin luvussa 2 (MLL:n hoitajana toimiminen). MLL:n hoitajaksi tulemista ja siinä kehittymistä on kuvattu kuvassa Lastenhoitotilauksen järjestäminen Perhe voi tilata lastenhoitoapua joko välityspisteestä puhelimitse tai internetissä toimivan välitysjärjestelmän kautta. MLL:n lastenhoitoavun välityspisteissä on Kuva 1. MLL:n lastenhoitotoiminnan malli MLL lastenhoitotoiminnan välittäjänä ja hoitajien ohjaajana Perheille: hoitajien välittäminen työnantajaohjeiden antaminen Hoitajille: ohjaaminen tukeminen kouluttaminen Perhe on työnantaja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista työsopimus Hoitaja on työntekijä hoitaja hoitaa työntekijän velvoitteet ja toimii perheen antamien ohjeiden mukaan 4 Hoitajan käsikirja

5 käytössä internetissä toimiva välitysjärjestelmä. Samaa järjestelmää käyttävät perheet, hoitajat ja välityspisteet, mutta erilaisin tunnuksin ja oikeuksin. Kun henkilö on hyväksytty MLL:n hoitajaksi, saa hän henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmän käyttöön. Hoitajan velvollisuutena on ilmoittaa välitysjärjestelmään säännöllisesti vapaita työaikoja, jolloin hän on työntekijänä käytettävissä, ja samalla hän pitää yllä omia yhteystietojaan. Järjestelmän avulla hoitajan on mahdollista seurata tehtyjä ja tulevia työtapahtumia, saada kutsuja lastenhoitotoiminnan eri tilaisuuksiin ja antaa vapaita työaikoja. Hoitaja voi käyttää järjestelmää esimerkiksi omalla kotikoneella, kirjastossa tai muissa tiloissa, missä vain pääsee internetiin. MLL:lle on tärkeää, että perhe pystyy turvallisin mielin jättämään lapset hoitajan vastuulle ja että myös hoitaja pystyy työskentelemään rauhallisin mielin. MLL:n kautta tuleviin työtarjouksiin vaikuttavat hoitajan ilmoittamat vapaat työajat ja toiminta-alue, työkokemus ja hoitotaidot. Hoitajan velvollisuutena on suostua työtarjouksiin ilmoittaminaan työaikoina. Välityspiste lähettää hoitajalle työtarjouksen tekstiviestillä matkapuhelimeen. Hoitaja vastaa, mikäli hän hyväksyy työtarjouksen. Tämän jälkeen välityspiste lähettää hoitajalle ja perheelle vahvistusviestin järjestelmään ja gsm-puhelimeen, missä kerrotaan perheelle hoitajan yhteystiedot ja hoitajalle tarkemmat perheen yhteystiedot. Hoitaja voi sopia myös tutun perheen kanssa lastenhoitotyöstä, mikäli perhe on jo MLL:n lastenhoitotoiminnan asiakasrekisterissä ja hoitaja on käynyt perheessä aikaisemmin. On tärkeätä, että välityspiste antaa perheelle riittävän ohjeistuksen työnantajan tehtävien hoitamiseen. Kuvassa 3 on mallinnettu MLL:n lastenhoitotilausprosessi. 1.4 Lastenhoitotoiminnan laatukriteerit ohjaavat toimintaa MLL:n lastenhoitotoimintaa ohjaavat laatutavoitteet. Näiden tarkoituksena on määrittää lastenhoitotoiminnalle pelisäännöt ja toimintaperiaatteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti niitä varten tehdyillä mittareilla. Hoitaja pääsee vaikuttamaan myös lastenhoitotoiminnan laatuun. Hoitaja arvioi toimimistaan itsearvioinnilla ja perheeltä saadun palautteen avulla. Palaute voi olla kiittävää, joka kannustaa ja ilahduttaa, mutta palaute voi olla myös sellaista, joka auttaa hoitajaa kehittymään yhä paremmaksi hoitajaksi. Liitteessä 1 on hoitajien itsearviointilomake. Tämän lomakkeen avulla hoitaja voi itse seurata omaa jaksamistaan ja selviytymistään lastenhoidon tehtävissä. Itsearviointi tehdään vuoden aikana vähintään kerran esimerkiksi pienryhmätapaamisessa. Tällöin myös MLL:n ohjaaja osallistuu arvioimiseen. Hoitaja arvioi saamaansa ohjausta ja tukea. Tämä antaa tietoa MLL:n ohjaajille siitä, kuinka hyvin MLL on pystynyt vastaamaan hoitajien toiveisiin ja antamaan valmiuksia lastenhoitotehtäviin. Liitteeseen 2 on koottu MLL:n hoitajana toimimisen laatutavoitteet. Kuva 2. MLL:n hoitajana kehittymisen portaat Hoitajana toimiminen Hoitajan itsearviointi 1 2 kertaa / vuosi palaute toiminnasta Koulutus- ja virkistystapahtumat 2 3 kertaa / vuosi Pienryhmätoiminta 3 kertaa / vuosi Perehdytys MLL:n hoitajaksi ja soveltuvuushaastattelu Lastenhoitokurssi tai alan koulutus Hoitajan käsikirja 5

6 Kuva 3. MLL:n lastenhoitotilausprosessi 1. Perhe jättää lastenhoitotilauksen. 2. Välityspiste vastaanottaa tilauksen ja ohjeistaa perheen työnantajan tehtäviin. 3. Tilaukselle merkitään ilmoituspäivä. 4. Välityspiste lähettää hoitajalle työtarjouksen tekstiviestillä. 6. Hoitaja ottaa työtarjouksen vastaan ja 7. ilmoittaa siitä tekstiviestillä välityspisteeseen. 8. Välityspiste lähettää vahvistuksen hoitotapahtuman järjestymisestä sekä hoitajalle että perheelle. 6 Hoitajan käsikirja

7 2. MLL:n hoitajana toimiminen 2.1 Sitoutuminen toimintaan Hoitajana sitoudut MLL:n periaatteisiin allekirjoittamalla hoitajan sitoumuksen. Sitoumus allekirjoitetaan henkilökohtaisen haastattelun jälkeen. Tässä sitoumuksessa sinä lupaat Olla turvallinen hoitaja lapselle. Pitää kiinni sovituista asioista. Kuunnella perheen mielipiteitä ja ohjeita. Kuunnella lapsen mielipiteitä ja toimia lapsen parhaaksi. Kunnioittaa lasta ja perheen arvoja. Muistaa salassapitovelvollisuus koskien perheiden asioita. Huolehtia verotukseen liittyvistä työntekijän velvoitteista. Sitoutua MLL:n järjestämään pienryhmätoimintaan ja koulutuksiin. Sitoutua vastaanottamaan työtarjouksia antaminasi vapaina työaikonasi. Antaa vähintään 12 vapaata työaikaa hoitajavälitykseen vuoden aikana. Sitoutua ottamaan itsellesi vuosittaisen vastuuvakuutuksen. Sitoutua MLL:n lastenhoitotoiminnan toimintaperiaatteisiin. Sitoumuksessa olevat kohdat ovat MLL:n asettamiin laatuvaatimuksiin perustuvia tehtäviä. MLL:n lastenhoitotoiminnan ohjaajat ja välittäjät seuraavat osallistumistasi koulutuksiin ja pienryhmiin, vastuuvakuutuksen voimassaoloa, käytettävyyksien antamista ja yleistä palautetta hoitajana toimimisesta. Hoitajana sinun tulee sitoutua myös pienryhmätoimintaan ja koulutuksiin. Pienryhmien ja koulutusten tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuuksia kehittyä hoitajana. Pienryhmiin ja koulutuksiin tulee vuoden aikana osallistua yhteensä 3 kertaa. Lisäksi voit aina kääntyä lastenhoitotoiminnan ohjaajan puoleen, jos joku asia askarruttaa tai haluat saada lisätietoa. 2.2 Vapaiden työaikojen antaminen Työtarjousten saanti edellyttää sinulta vapaiden työaikojen antamista. Tärkeätä on, että annat vain sellaisia aikoja, jolloin pystyt ottamaan vastaan työtarjouksia. Voit antaa työaikoja helposti vä- litysjärjestelmän kautta. Suositeltavaa on, että annat vapaita aikoja kahden viikon välein. MLL olettaa, että sitoudut toimimaan useassa perheessä toimiessasi MLL:n hoitajana. Mikäli lähetät tekstiviestin, sinun tulee laittaa viestin alkuun ensin MLL ja välilyönti. Sinun on mahdollista sopia myös perheen kanssa suoraan hoitotapahtumista. Oleellista on, että ilmoitat kaikki suoraan perheen kanssa sovitut hoitotapahtumat etukäteen välitysjärjestelmään. Voit ilmoittaa suoraan sovitut työt vain, mikäli perhe on rekisteröitynyt järjestelmään asiakkaaksi, ja olet ollut samassa perheessä aikaisemmin. 2.3 Työtarjouksen vastaanottaminen Tässä osiossa kerrotaan, kuinka saat työtarjouksia ja kuinka sinun tulee vastata niihin. Välityspiste lähettää sinulle työtarjouksen tekstiviestinä kännykkään. Jos hoitotapahtuma ei sovi sinulle, sinun ei tarvitse vastata viestiin ollenkaan. Kun vastaat viestiin, muista laittaa viestin alkuun MLL ja tilauksen numero (Esimerkiksi MLL 132 ok. T. Taina Hoitaja) Vastaa työtarjoukseen niin nopeasti kuin mahdollista saatuasi tarjouksen. Mikäli hoitotapahtuman järjestämisellä on kiire, on mahdollista, että välityspiste tarjoaa työtä muillekin hoitajille. Tällöin ensimmäisenä vastannut saa työn. Hoitokeikkoja voidaan tarjota yhdelle päivälle tai hoitokeikkoja voidaan tarjota samaan perheeseen useammalle päivälle kerrallaan tai hoitokeikkoja voidaan tarjota samaan perheeseen vaihtoehtoisesti useammalle päivälle, jolloin vain yksi sopiva päivä toteutuu. Jos sairastut tai olet muuten estynyt menemään perheeseen, ota pikaisesti yhteyttä perheeseen ja hoitajavälitykseen. Esimerkki 1 Mikäli välityspiste tarjoaa sinulle 1 hoitotapahtumaa, tarjousviesti työstä on tämän näköinen: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19, (4,8,11v). Vastaa MLL 400, jos sopii. T. MLL Mikäli työtarjous sopii sinulle, vastaa siihen näin: MLL 104 ok. T. Etunimi Sukunimi Esimerkki 2 Mikäli välityspiste tarjoaa sinulle USEAMPAA hoitotapahtumaa samaan perheeseen, tarjousviesti työstä on tämän näköinen: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19,(4,8,11v) ja ke klo 17-19,(4,8,11v) ja to klo 17-19,(4,8v). Vastaa MLL 104 OK, jos sopii. T. MLL Jos kaikki hoitotapahtumat sopivat sinulle, vastaa näin: MLL 104 kaikki ok T. Etunimi Sukunimi Jos vain osa hoitotapahtumista sopii sinulle, vastaa näin: MLL 104 ti 10.2 ok T. Etunimi Sukunimi Hoitajan käsikirja 7

8 Esimerkki 3 Mikäli välityspiste tarjoaa sinulle vaihtoehtoisesti useamman päivämäärän samaan perheeseen, jolloin vain yhden päivämäärän on tarkoitus toteutua, tarjousviesti hoitotapahtumasta on tämän näköinen: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19,(4,8,11v) tai ke 11.2.klo 17-19,(4,8,11v) tai to 12.2.klo 17-19,(4,8v). Vastaa MLL 104 ok, jos kaikki päivät sopivat. T. MLL Mikäli jokin päivämääristä sopii sinulle, vastaa näin: MLL 104 ti 10.2 ok T. Etunimi Sukunimi Kun olet vastannut viestiin ja ilmoittanut ottavasi työtarjouksen vastaan, välityspiste lähettää sinulle vielä vahvistusviestin työstä. Vahvistusviestissä käy ilmi hoitopaikan ajankohta, kellonaika, perheen eli työnantajan nimi ja osoite sekä lasten nimet ja iät. Kaikki hoitotapahtumaan liittyvät viestit löydät välitysjärjestelmästä omilla tunnuksillasi. Välitysjärjestelmästä pääset katsomaan hoitopaikan osoitteen myös kartalta. Esimerkki vahvistusviestistä: MLL 104 Asuinalue ti klo 17-19, ke klo 17-19, to klo Järvinen Kaisa, Nissaksentie 5, Vantaa. p Joel 4v, Joona 8v, Eero 11v. T. MLL Välityspiste lähettää myös perheelle vahvistusviestin hoitotapahtuman toteutumisesta. Vahvistusviestissä on sinun yhteystietosi perheelle. Tämän jälkeen perhe ottaa yhteyttä sinuun puhelimitse ennen sovittua hoitotapahtumaa. Tällöin sovitte tarkemmin hoitoon liittyvistä asioista. 2.4 Hoitajan ohjaus ja tuki Pienryhmätoiminta Pienryhmien tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuus tavata muita hoitajia ja saada vertaistukea toisilta. mahdollisuus tavata ohjaaja säännöllisin väliajoin. uutta ja ajankohtaista tietoa liittyen hoitajana toimimiseen. ohjausta ja tukea hoitajana toimimiseen. mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun ohjaajan kanssa. Pienryhmiä järjestetään vuoden aikana kolmessa eri jaksossa. Yksi kokoontuminen kestää noin 1½ 2 tuntia. Yhteen pienryhmätapaamiseen osallistuu noin 10 hoitajaa. Sinun tulee osallistua pienryhmiin vähintään kaksi kertaa vuoden aikana. MLL lähettää sinulle kutsun pienryhmätapaamisiin hoitajakirjeessä ja välitysjärjestelmän kautta. Tällöin saat tarkempaa tietoa pienryhmien aikatauluista ja ilmoittautumisesta. Pienryhmiin voit ilmoittautua välitysjärjestelmän kautta, sähköpostilla tai tekstiviestillä Koulutuspäivät MLL tarjoaa sinulle mahdollisuuksia lisäkoulutukseen järjestämällä eri teemoihin liittyviä koulutustilaisuuksia. Koulutusten tavoitteena on antaa sinulle lisätietoa lastenhoitoon liittyvistä asioista. Aihevalinnassa otetaan aina huomioon hoitajien toiveita ja tarpeita. Koulutukset syven- tävät tietojasi ja auttavat sinua kehittymään edelleen hoitajana toimimisessa. Sinun tulee osallistua vuoden aikana vähintään yhteen koulutustapahtumaan. Koulutukset järjestetään yleensä ilta-aikana ja ne kestävät yleensä noin 2 tuntia. Koulutuksesta ilmoitetaan hoitajille hoitajakirjeessä ja lisäksi kutsuja jaetaan pienryhmissä. Koulutuksiin ilmoittaudut samalla tavalla kuin pienryhmiin Virkistyspäivät MLL haluaa tarjota hoitajille mahdollisuuden virkistäytymiseen. Virkistystapahtuma voi olla esimerkiksi pikkujoulu, kesäretki tai jokin liikuntatapahtuma. Kutsun virkistystapahtumaan saat joko hoitajakirjeessä tai välitysjärjestelmän kautta. Virkistystapahtuma on kiitos sinulle tekemästäsi arvokkaasta työstä. Virkistystapahtumiin osallistuminen on vapaaehtoista Tiedottaminen MLL pitää yhteyttä hoitajiin pääasiallisesti hoitajakirjeiden ja välitysjärjestelmän viestityskanavan kautta. Hoitajakirje lähetetään 4 kertaa vuodessa. Hoitajana löydät tietoa ajankohtaisista asioista myös välitysjärjestelmän Usein kysyttyä -sivuilta. 2.5 Ohjeita ja tietoa hoitajalle työntekijänä Hoitajan palkka Hoitajalle maksettavan palkan suositushinta on 8,20 euroa tunnilta. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Hoitajalle maksettava minimipalkka on 2 tunnin palkka. Perhe maksaa palkan myös tutustumiskäynniltä. Palkanmaksun periaatteita: Palkka sisältää lomakorvauksen. Palkka maksetaan käteisellä tai hoitajan tilille, mikäli perhe ja hoitaja yhteisesti näin sopivat. Palkka maksetaan hoitotapahtuman jälkeen. Perhe täyttää ja antaa maksamastaan palkasta tositteen hoitajalle. Perhe voi tulostaa valmiin palkkatositemallin joko MLL:n internet-sivuilta tai suoraan välitysjärjestelmästä. Välitysjärjestelmä laskee valmiiksi hoitotapahtumasta maksettavan palkan. Järjestelmä tekee myös tarvittavat vähennykset hoitajan palkasta, muun muassa hoitajan TyELmaksun ja ennakonpidätyksen, mikäli nämä tulevat vähennettäväksi. Palkkatosite tehdään 2 kappaleena, toinen perheelle ja toinen hoitajalle. 8 Hoitajan käsikirja

9 Hoitajana sinun tulee säilyttää kaikki vuoden aikana saamasi palkkatositteet verotusta varten. Näin voit itse tarkistaa veroilmoituksesi ja täydentää puuttuvat tiedot. Palkkatosite voi olla myös vapaamuotoinen, jos se sisältää seuraavat tiedot: työnantajan nimi ja henkilötunnus hoitajan nimi ja henkilötunnus palkan määrä ennakonpidätys, jos se on suoritettu palkanmaksun ajankohta sairausvakuutuksen päivärahamaksu (sisältyy ennakonpidätykseen) hoitajalta perityn työntekijän eläkemaksun (TyEL) määrä Vastuuvakuutus MLL:n hoitajana toimiminen edellyttää sinulta ammattivastuuvakuutuksen ottamista. Vastuuvakuutus on voimassa aina vuoden kerrallaan, jonka jälkeen vakuutus tulee maksaa uudelleen, mikäli haluat jatkaa MLL:n hoitajana. Hoitajana hankit vakuutuksen itse haluamastasi vakuutusyhtiöstä. Sinun tulee myös antaa kopio maksamastasi ja voimassaolevasta ammattivastuuvakuutuksesta alueesi ohjaajalle vuosittain. Ottaessasi vakuutuksen Tapiolasta MLL saa vakuutustietosi sieltä, mikäli olet antanut suostumuksesi, eikä kopiota tarvitse toimittaa. Liitteessä 3 on kuvattu sitä, kuinka vastuuvakuutuksen hankinta tapahtuu. Välitysjärjestelmästä pystyt seuraamaan, milloin olet viimeksi esittänyt ohjaajalle vastuuvakuutuksesi voimassaolon. Vastuuvakuutus on hoitajan turva Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajan toiminnassaan toiselle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Vuosittaisen vakuutuksen hinnat vaihtelevat euron välillä. Alla on 3 esimerkkiä vastuuvakuutuksen ottamisesta. Huomioitavaa on, että jokaisen vakuutusyhtiön vakuutusehdot ovat erilaiset, ja tiedot perustuvat vuoden 2010 tilanteeseen. Tapiola Vakuutukset käsittelee Jyrki Myllyperkiö puh. (09) Yhtiö tarjoaa valmiin paketin (vihreä kansio). Hinta on noin e/vuosi. Vakuutuksen voi ottaa 16-vuotias henkilö. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on 200 euroa. Pohjola Vakuutuksen voi ottaa mistä vain Pohjolan konttorista. Vakuutuksen voi ottaa täysi-ikäinen henkilö tai 16-vuotias MLL:n lastenhoitokurssin käynyt. Hinta on noin 27 e/vuosi Vakuutusta varten on olemassa lomake ja muistio. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu 150 euroa. IF-vakuutusyhtiö Vakuutuksen voi ottaa jokaisesta IF-konttorista. Vakuutuksen voi ottaa 16-vuotias henkilö. Vakuutuksen ottamista varten on olemassa valmis asiakirja. Hinta on noin 60 euroa/vuosi. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu on 200 euroa/vahinko. HUOM! Mikäli kuulut esimerkiksi Superiin, Tehyyn, Talentiaan tai JHL-ammattiliittoon, on todennäköistä, että sinulla on jo olemassa ammattivastuuvakuutus. Keskustele asiasta MLL:n ohjaajan kanssa. Hoitajan käsikirja 9

10 2.5.3 Verot Perheen työntekijänä sinun tulee itse ilmoittaa kaikki tulosi verottajalle. Veroilmoituksen palkkatietoon laitat kaikkien palkkojen suuruuden. Lisätieto kohtaan kirjaat kaikki tehdyt hoitotyöt, jotka erittelet työnantajakohtaisesti. Jos kaikki tarvittavat tiedot eivät mahdu lisätieto kohtaan, voit laittaa mukaan erillisen liitteen. Verojen maksaminen: Jos SAMA perhe maksaa sinulle palkkaa enintään euroa vuodessa, perheen ei tarvitse huolehtia ennakonpidätyksestä, vaan mahdollinen vero peritään sinulta jälkikäteen jäännösverona. Sinun tulee kuitenkin huomioida, että jäännösveron määrä voi nousta suureksi, mikäli palkkaa kertyy useilta työnantajilta yhteensä yli euroa vuoden aikana. Tällöin sinun kannattaa hakea verotoimistosta korjausta ja tarkistuttaa veroprosenttisi etukäteen tai maksaa verot oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuina. Jos sama perhe maksaa sinulle yli euroa vuodessa, sinun tulee tilata itsellesi verokortti ennakonpidätystä varten ja toimittaa se perheelle. Verokortin voit tilata esimerkiksi puhelimitse tai netistä osoitteesta: (www.vero.fi/verokortti). Lisätietoa saat verotoimistosta. Mikäli olet opiskelija, huomioi seuraava: Opiskelijan tulot saattavat vaikuttaa opintotukeen. Ajantasaista tietoa tulojen vaikuttamisesta opintotukeen saa opintotukea myöntävältä taholta tai Kelasta (www.kela.fi). Kun opiskelija hakee verokorttia, hänen on mainittava myös vuodessa saatavan opintorahan määrä, koska se vaikuttaa palkkatulojen veroprosenttiin. Mikäli olet eläkeläinen, sinun: tulee ilmoittaa kaikki tulosi verottajalle. verotukseesi vaikuttaa eläkkeen määrä sekä se, millaisesta eläkkeestä on kyse. Lisätietoja saat verohallinnon kotisivuilta Laki nuorista työntekijöistä Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain keskeisimmät kohdat: 15 vuotta täyttänyt työntekijä saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. 15 vuotta täyttäneen nuoren työaika on sijoitettava kello 6 ja 22 väliseen aikaan. Työnantajan kodissa kotitaloustyötä tekevän nuoren työntekijän työaika voidaan kuitenkin sijoittaa työntekijän suostumuksella kello 23:een saakka, milloin erityinen syy sitä vaatii. Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään 7 tuntia ja koulupäivinä enintään 2 tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia. Nuoren työntekijän työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta ja vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista. Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvun, kehityksen tai terveyden takia Tapaturman sattuessa Mikäli sinulle sattuu tapaturma työtapahtuman aikana, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi sinut palkanneelle perheelle, jolta saat vakuutustodistuksen. Mikäli tapaturma sattuu sellaisen perheen työssä, joka ei ole ollut vakuutusvelvollinen tai joka on laiminlyönyt vakuutusvelvollisuutensa, sinun tulee ottaa yhteyttä Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon. Tällöin on myös hyvä kääntyä MLL:n lastenhoitotoiminnan ohjaajan puoleen, jotta saat lisäohjeita. 10 Hoitajan käsikirja

11 3. Ohjeita lastenhoitoon Hyvän hoitotapahtuman edellytyksenä on sinun ja lapsen vanhempien välinen luottamus ja yhteisymmärrys. Yhteisymmärrys syntyy parhaiten varaamalla riittävästi aikaa perheen tapoihin ja sääntöihin perehtymiseen. Jotta hoitotapahtuma olisi miellyttävä sinulle ja perheen odotusten mukainen, voit pyytää halutessasi vanhemmilta kirjalliset lastenhoito-ohjeet lapsen tavoista ja tottumuksista. Hoitotapahtuman tueksi: Huolehdi siitä, että sinulla on tiedossasi puhelinnumero, josta tavoitat vanhemmat kiireellisessä asiassa lapsen hoidon aikana. Mikäli vanhemmat ovat sellaisessa paikassa, että heitä ei tavoita, tulee vanhempien nimetä varahenkilö, johon voit tarvittaessa ottaa yhteyttä. Sovi vanhempien kanssa lasten ruokailusta (mitä syödään ja milloin) sekä selvitä mahdolliset ruoka-aineallergiat. Katso perheen kanssa samalla, mitä astioita voi käyttää ruoan tarjoilemisessa ja esimerkiksi perunoiden keittämisessä. Tarkista myös, onko perheessä käytössä astianpesukone vai tiskaatko astiat käsin ruokailun jälkeen. Käy läpi perheen kanssa tavaroiden säilytyspaikat, esimerkiksi vaippojen, pyyhkeiden tai hammasharjojen sijainti. Selvitä, mitkä ovat lapselle mieluisia asioita (lelut, leikit, puuhat ja niin edelleen). Sovi perheen kanssa lasten nukkumaanmenoista. Kaikilla perheillä on omat rutiininsa, jotka hoitajan on tärkeä tuntea. Näin nukkumaanmeno on lapselle helpompaa. Käy läpi perheen säännöt. Sinun on tärkeätä tietää, mikä on perheen arjessa sallittua ja mikä ei. Sovi myös ulkoilusta ja pukeutumisesta. Katso samalla lapsen varavaatteet ja laita ulkoilun jälkeen märät vaatteet ja kengät kuivumaan. Varmista perheeltä myös avaimien säilytyspaikka. Laita tavarat paikoilleen leikkien jälkeen. Jos tunnet itsesi epävarmaksi jonkun asian suhteen, kysy rohkeasti perheeltä tarkennusta ja apua. Tehtäväsi perheessä Tärkein tehtäväsi hoitotapahtuman aikana on vastata lasten hoidosta ja turvallisuudesta. Sinun tehtäväsi on huolehtia lasten perustarpeista, ja sinä olet perheessä juuri lapsia varten. Lastenhoidon lisäksi sinun tulee huolehtia siitä, että koti jää hoitotapahtuman jälkeen vähintään siihen kuntoon, kuin se oli tullessasikin. 3.1 Lapsen lääkitys MLL:n ohje on, että vanhempien tulee itse huolehtia lapselle annettavan lääkkeen antamisesta. Mikäli kuitenkin on välttämätöntä, että lapsi saa lääkkeen hoidon aikana, vanhempien tulee antaa sinulle selkeät kirjalliset ohjeet lääkkeen antamisesta. Kirjallisesta ohjeistuksesta on selkeästi käytävä ilmi, mitä lääkettä annetaan, koska lääkettä annetaan, kuinka paljon lääkettä annetaan ja millä tavoin lääke annetaan. Käy vielä suullisesti läpi kirjallinen ohje vanhemman kanssa. Vanhemmat vastaavat ohjeistuksen oikeellisuudesta. Älä anna lapselle muita lääkkeitä kuin ne, joista olet saanut kirjallisen ohjeen. Hoitajan käsikirja 11

12 Lääke on oltava esillä alkuperäispakkauksessa tai varmista muulla tavoin, että lääke on oikea. Mikäli sinulla on ohjeista huolimatta epäselvyyttä lääkkeen antamisesta, lääkkeen määrästä, antamisen ajankohdasta tai tavasta, varmista asia ennen lapsen lääkitsemistä siltä vanhemmalta, jolta ohjeet olet saanut. 3.2 Ohjeet lasten kuljettamisesta MLL:n ohjeena on, että lasta ei viedä pois kotoa, ellet ole sopinut asiasta perheen kanssa etukäteen. MLL ei suosittele hoitajille lasten kuljettamista hoitajan omalla autolla tai perheen autolla. Mikäli vanhemmat erityisesti edellyttävät, että sinun tulee kuljettaa lapsia omalla autollasi tai viedä heitä esimerkiksi retkelle, vanhempien on annettava lasten kuljetuslupa sinulle kirjallisena. Kuljetusluvassa on oltava vanhemman allekirjoitus. 3.3 Toiminta-ohje, jos vanhemmat eivät tule kotiin Alla olevassa laatikossa on ohjeet tilanteeseen, jos vanhemmat tulevat päihtyneenä kotiin etkä voi turvallisin mielin jättää lasta vanhempien hoidettavaksi. Ohje pätee myös siinä tapauksessa, että vanhemmat eivät saavu kotiin kohtuullisen ajan kuluttua sovitusta ajasta eikä vanhempia tai heidän nimeämäänsä varahenkilöä ole useasta yrityksestä huolimatta tavoitettu. Sinun on hyvä muistaa, että perheelle tulee aina vakavia seuraamuksia, jos sosiaalityöntekijä tai poliisi kutsutaan perheeseen. Tärkeää onkin, että saat hoidon alussa perheeltä puhelinnumerot, joista vanhemmat tai varahenkilön tavoittaa. Sinun on hyvä käydä MLL:n ohjaajan kanssa keskustelu silloin, jos jokin asia jäi huolestuttamaan. Arkisin kello 8 12 ota yhteys MLL:n hoitajavälitykseen numeroon tai ohjaajalle jolloin voit neuvotella ohjaajan kanssa tilanteesta. Jos et saa yhteyttä ja asia on hoidettava kiireellisesti, ota yhteys seuraaviin virkanumeroihin (kirjoita tähän oman alueesi tärkeät puhelinnumerot, joihin voit tarvittaessa ottaa yhtettä): sosiaalityöntekijä sosiaalipäivystys yleinen hätänumero Hoitajan käsikirja

13 4. Perheen tehtävät työnantajana Perhe työnantajana vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajanvelvoitteista. Näiden lisäksi perhe huolehtii hoitajan riittävästä opastuksesta lastenhoitotehtäviin. Hoitajan tehtävänä on toimia perheen antamien ohjeiden mukaan ja vastata työntekijän velvoitteista. Välityspisteen tehtävänä on opastaa perheitä työnantajanvelvollisuuksien hoitamiseen. Sinun on kuitenkin hyvää tietää, mitkä ovat työnantajanvelvollisuudet ja mitä hyötyä näiden velvoitteiden hoitamisesta on sinulle. Perheellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada verotuksessa kotitalousvähennys. Kotitalousvähennyksen saamiseksi perheellä on oltava hoitajan nimi, osoite ja henkilötunnus. Lisäksi perheellä tulee olla työn tekemis- ja maksamisajankohdan tosite tai sen jäljennös. Välitysjärjestelmästä ja MLL:n kotisivuilta perheet löytävät ohjeet palkanmaksuun ja työnantajan tehtäviin. Perheet voivat hyödyntää työnantajan tehtävien hoidossa internetissä olevia valmiita järjestelmiä, muun muassa Työnantajan tehtävät on koottu allaolevaan taulukkoon. Tehtävät Perhe maksaa palkan ja antaa palkkatositteen Hoitajalle maksettavan palkan suositushinta on 8,20 euroa tunnilta. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella. Hoitajalle maksettava minimipalkka on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan myös tutustumiskäynniltä. Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 :ssä. Sunnuntaintyöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100:lla prosentilla korotettuna, eli 16,40 euroa/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Palkanmaksun periaatteita: Palkka sisältää lomakorvauksen. Palkka maksetaan käteisellä tai hoitajan tilille, mikäli perhe ja hoitaja yhteisesti näin sopivat. Palkka maksetaan hoitotapahtuman jälkeen. Yöaikana perhe huolehtii hoitajan turvallisesta kotimatkasta. Perhe täyttää ja antaa maksamastaan palkasta tositteen hoitajalle. Valmiin palkkatositemallin perhe voi Työnantajan tehtävät Milloin? Kenelle? Mihin? Miten? 1. Palkanmaksu Hoitotapahtuman jälkeen. Hoitajalle Sopimuksen mukaan käteisellä tai hoitajan tilille. 2. Palkkatositteen tekeminen Hoitotapahtuman jälkeen tai viimeistään palkanmaksun yhteydessä. Hoitajalle Tulostamalla MLL:n nettisivuilta tai välitysjärjestelmästä tai vapaamuotoinen tosite sis. vastaavat tiedot. 3. TyEL-vakuutusmaksun maksaminen Palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Jos palkka on samalle hoitajalle yli 51,57 e/kk (v. 2010) Hoitaja on vuotias Eläkevakuutusyhtiöön Mm. Internetin kautta vakuutusyhtiöiden sivuilta 4. Tapaturmavakuutuksen ottaminen Jos perheen palveluksessa on työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 päivää. Vakuutusyhtiöön Täyttämällä vakuutushakemus. 5. Vuosi-ilmoituksen tekeminen Jos samalle hoitajalle maksetaan palkkaa vuoden aikana enemmän kuin 200 euroa. Tehdään viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Verottajalle VEROH 7801 lomake Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle yli e/vuosi, velvollisuuksina ovat lisäksi 6. Pidättää ennakonpidätys palkasta Maksetaan viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Verottajalle Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619) 7. Sosiaaliturvamaksun maksaminen Maksetaan viimeistään palkan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivänä. Verottajalle Oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619) Hoitajan käsikirja 13

14 Malli palkkatositteesta 1. TYÖNTEKIJÄN / HOITAJAN TIEDOT 2. TYÖNANTAJAN / PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Henkilötunnus 3. BRUTTO-PALKKA Palkka ajalta (pvm) Bruttopalkka 4. VÄHENNYKSET BRUTTOPALKASTA TyEL (hoitajan osuus) Ennakonpidätys % (sisältää sairasvakuutuksen päivärahamaksua*) 5. MAKSETAAN Maksupäivä: Maksettava määrä yhteensä: 6. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Päivämäärä Päivämäärä Työnantajan allekirjoitus Työntekijän allekirjoitus tulostaa joko MLL:n internet-sivuilta tai välitysjärjestelmästä. Palkkatosite tehdään 2 kappaleena, toinen perheelle ja toinen hoitajalle. Tehtävä 3. TyELvakuutusmaksun maksaminen TyEL-vakuutus on tärkeä etu työntekijälle, hoitajalle. Se kartuttaa eläkettä vanhuuden varalle. Vaikka perheen teettämä työsuhde olisi hyvinkin lyhyt ja tuntuisi vähämerkityksiseltä, se ei vapauta TyEL-lain velvoitteista, mikäli ansioraja ylittyy. Ansioraja muuttuu yleensä vuosittain ja vuonna 2010 se on 51,57 e/kk/työntekijä. TyEL-vakuutusmaksun periaatteita: Maksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja hoitajakohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle hoitajalle maksettujen palkkojen määrä on yli 51,57 e/kk (v. 2010). Vuonna 2010 TyEL-vakuutusmaksun kokonaisprosentti on 22,4 % hoitajalle maksettavasta palkasta. Perhe on työnantajana vastuussa koko vakuutusmaksun maksamisesta. Työnantajalla on oikeus periä työntekijän osuus hoitajalle maksettavasta palkasta. Hoitajan osuus TyEL-maksusta (v. 2010) on alle 53-vuotiaan 4,5 % yli 53-vuotiaan 5,7 % loppuosa on työnantajan eli perheen osuutta Perhe voi maksaa vakuutusmaksun seuraavissa lakisääteisissä vakuutusyhtiöissä: Etera, Veritas, Ilmarinen, Tapiola, Eläke-Fennia, Pensions-Alandia. Perheen tulee kertoa sinulle, missä yhtiössä vakuutus on. Esimerkki Perhe maksaa 19-vuotiaalle hoitajalle kuukaudessa palkkaa 80 euroa. Perhe maksaa TyEL-maksua 17,92 euroa, jonka perhe tilittää kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöön. Hoitajan TyELosuus on 3,60 euroa, jonka perhe vähentää hoitajalle maksettavasta palkasta. Tehtävä 4. Tapaturmavakuutuksen ottaminen Perheen tulee vakuuttaa hoitaja tai hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos eri työntekijöiden työpäiviä vuoden aikana kertyy 12 tai enemmän. Tapaturmavakuutus on hoitajan turva silloin, jos työtehtävän aikana tai matkalla sattuu jokin tapaturma. Tehtävä 5. Vuosi-ilmoituksen tekeminen Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle kalenterivuoden aikana palkkaa vähintään 200 euroa, tulee perheen antaa vuosi-ilmoitus kotikunnan verovirastolle. Tämä tieto näkyy myös hoitajan veroilmoituksessa ansaittuna tulona. Tehtävä 6. Ennakonpidätys palkasta Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa enemmän kuin euroa/ vuosi, perheen tehtävänä on pidättää palkasta ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturvamaksu. Perheen tulee toimittaa hoitajalle maksetuista palkoista ennakonpidätys, jos sama perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa yli euroa vuodessa. Hoitaja voi pyytää perhettä suorittamaan ennakonpidätyksen myös alle euron tuloista. Perhe vähentää bruttopalkasta ennakonpidätyksen hoitajan toimittaman verokortin perusteella. Ennakonpidätysprosenttiin sisältyy sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka on hoitajalle verotuksessa vähennyskelpoinen. Tehtävä 7. Sosiaaliturvamaksun maksaminen Mikäli perhe maksaa samalle hoitajalle palkkaa enemmän kuin euroa/vuosi, perheen tulee maksaa sosiaaliturvamaksu. Sosiaaliturvamaksu on 2,23 % v hoitajalle maksettavasta bruttopalkasta. Ennakonpidätykseen, sosiaaliturvamaksuun ja tulorajoihin liittyvät luvut tarkistetaan vuosittain. Ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta sekä MLL:n välitysjärjestelmästä. 14 Hoitajan käsikirja

15 5. Yhteystiedot Välityspisteen numero (vain tekstiviestejä varten) Välitysjärjestelmän nettiosoite (hoitajan kirjautumissivu): MLL:n ohjaajien tiedot: Muita tärkeitä yhteystietoja: Hoitajan käsikirja 15

16 LIITE 1 MLL:n hoitajan itsearviointi Hoitajan itsearviointilomakkeella voit itse arvioida omaa onnistumistasi ja toimimistasi lasten hoitajana. Itsearviointi auttaa sinua saamaan varmuutta omalle toiminnallesi hoitajana ja kehittymään hoitajana. Arvioi seuraavissa kohdissa omaa onnistumistasi MLL:n lastenhoitajana. Päiväys: A. Sitoutuminen MLL:n periaatteisiin aina usein vaihtelevasti vielä parannettavaa 1. Kunnioitan lasta ja toimin lapsen parhaaksi Kuuntelen perheen ohjeita ja noudatan niitä Muistan salassapitovelvollisuuden perheitä koskevissa asioissa Muistan antaa työaikoja säännöllisesti hoitajavälitykseen Otan työtarjouksen vastaan, jos olen antanut vapaita työaikoja välityksen käyttöön Voin toimia eri perheissä hoitajana Pidän huolta, että minulla on voimassa oleva vastuuvakuutus Ilmoitan saamani palkkatulot verottajalle Osallistun pienryhmiin ja koulutuksiin MLL:n ohjeiden mukaan B. Lastenhoitotyön arviointi 1. Minusta on mukavaa kohdata erilaisia perheitä ja mennä uusiin perheisiin hoitajaksi. aina usein vaihtelevasti vielä parannettavaa Luotan omiin lastenhoitotaitoihini Tiedän, mitä asioita voi tehdä eri ikäisten lasten kanssa Lasten on helppo lähestyä minua Pysyn rauhallisena, vaikka lapsi kiukuttelee Olen turvallinen ja empaattinen hoitaja Haluan kehittyä edelleen paremmaksi hoitajaksi Uskallan kysyä perheiltä ohjeita, jos olen epävarma lapsen hoitoon liittyvistä asioista. 9. Minun on helppo ottaa vastaan palautetta toiminnastani lastenhoitotyössä Osaan arvioida omaa jaksamistani työtehtäviä vastaanotettaessa Perheet luottavat minuun hoitajana Hoitajan käsikirja

17 LIITE 2 MLL:n lastenhoitotoiminnan laatutavoitteet hoitajalle LAATUTAVOITTEET Tavoite 1. Tavoite 2. Tavoite 3. Tavoite 4. A. HOITAJAVÄLITYS Perheen ja lapsen tyytyväisyys lastenhoitoapuun Perhe saa tarvittaessa tilapäistä lastenhoitoapua. Hoitaja vastaa perheen odotuksia ja tarpeita. Lapsi kokee hoitotapahtuman miellyttäväksi. Hoitaja noudattaa perheen antamia ohjeita. MLL:n hoitajan saatavuus Eri välitysalueilla lastenhoitoavun kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Välityspiste pyrkii järjestämään uuden hoitajan, jos ensiksi välitetty estyy. Hoitajat ilmoittavat vapaita työaikoja kahden viikon välein. Välityspisteen asiakaspalvelu on asiantuntevaa ja ystävällistä. Välityspiste on auki säännöllisesti. Asiakasta palvellaan niin puhelimitse kuin välitysjärjestelmän kautta. Asiakasta palvellaan ja kuunnellaan yksilöllisesti ja ohjataan tarpeen mukaan eteenpäin. Välityspiste ohjaa perheitä riittävästi työnantajan tehtäviin. Annettu työnantajan ohjeistus on selkeää. Asiakas saa kirjalliset ohjeet. Asiakas on ymmärtänyt velvollisuutensa työnantajana. B. MLL:N HOITAJANA TOIMIMINEN Hoitaja on soveltuva lastenhoitotehtäviin. Hoitajalla on hyvät perustaidot lasten hoitamiseen. Hoitaja on turvallinen. Hoitaja on luotettava ja helposti lähestyttävä. Hoitaja on oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Hoitaja ottaa vastaan ohjeita ja noudattaa niitä. Hoitajalla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hoitaja suhtautuu perheisiin kunnioittavasti. Hoitajalla on suosittelija. Hoitaja on sitoutunut MLL:n lastenhoitotoimintaan Hoitaja on sitoutunut MLL:n perusarvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Hoitaja toimii MLL:n hoitajan sitoumuksen mukaisesti. Hoitajana sitoutuminen käytettävyysaikoihin Hoitajana sitoutuminen eri perheiden käytettäväksi Sitoutuu pienryhmätoimintaan ja muuhun koulutustarjontaan. Hoitaja huolehtii työntekijän velvoitteista. Hoitaja huolehtii henkilökohtaisesta verotuksesta. Hoitajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus. Hoitaja tietää työnantajan velvoitteet. Hoitajalla on työnantajaohjeistus-esite mukana perheissä. C. MLL:N HOITAJAN KOULUTTAMINEN, OHJAAMINEN JA TUKEMINEN Hoitajat saavat riittävästi tukea ja ohjausta hoitajana toimimiseen. Pienryhmät kehittävät hoitajaa lastenhoitotehtävissä. Koulutuspäivät antavat hoitajille lisätietoa lastenhoidosta. Hoitajat osallistuvat aktiivisesti pienryhmiin ja koulutuksiin. Hoitajien on mahdollista keskustella ohjaajan kanssa tarvittaessa. MLL:n hoitajaksi halutaan tulla Lastenhoitokursseja järjestetään säännöllisesti. Lastenhoitokursseille osallistuvat jatkavat MLL:n hoitajina. Perehdytystilaisuuksia järjestetään säännöllisesti ja niihin osallistuvat jatkavat MLL:n hoitajina. Hoitajan käsikirja 17

18 LIITE 3 MLL:n hoitajan vastuuvakuutuksen hankintaprosessi MLL:n hoitaja Henkilö haluaa toimia MLL:n lastenhoitajana. Henkilö käy lastenhoitokurssin tai hänellä on alan koulutus. Hoitaja tutkii vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät vaihtoehdot ja ottaa vakuutuksen haluamastaan yhtiöstä. Hoitaja saa päätöksen vastuuvakuutuksesta ja siihen liittyvät asiakirjat vakuutusyhtiöltä. Ottaa kopion päätöksestä ja toimittaa sen välityspisteeseen. Hoitaja irtisanoo vakuutuksen, esim. lopettaa hoitajana toimimisen. Hoitaja maksaa laskun, ottaa kopion vakuutusasiakirjasta ja toimittaa sen välitykseen vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö vastaanottaa vastuuvakuutuslomakkeen ja käsittelee sen. Tekee päätöksen ja lähettää sen asiakkaalle. Vakuutusyhtiö lähettää uusintalaskun vakuutuksen umpeuduttua. MLL:n hoitajavälitys MLL perehdyttää henkilön MLL:n hoitajaksi. Henkilölle kerrotaan yleisesti vastuuvakuutuksesta, eri vaihtoehdoista ja annetaan valmiit lomakkeet/materiaalit eri vakuutusyhtiöstä. Ohjaaja vie tiedon vastuuvakuutuksen ottamisesta välitysjärjestelmään (pvm) hoitajan tietoihin ja huolehtii asiakirjojen säilytyksestä lukollisessa kaapissa. Vakuutusyhtiö Tapiolasta MLL saa suoraan tiedot vakuutuksen ottaneista henkilöistä. Ohjaaja vastaanottaa hoitajan vakuutusasiakirjan ja päivittää Välkkyyn hoitajan tiedot. Hoitajavälitys tarkistaa jokaisen hoitajan vastuuvakuutuksen voimassaolon. 18 Hoitajan käsikirja

19 Hoitajan käsikirja 19

20 Hoitajan käsikirja on tarkoitettu MLL:n lastenhoitotoiminnan hoitajille. Opas sisältää ohjeita ja tukea hoitajana toimimiseen ja tietoa työntekijän ja työnantajan tehtävistä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana

MLL:n lastenhoitotoiminta. Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Ulkoasu: Hahmo Taitto: Tarja Petrell, Studio Gemma Oy Valokuvat:

Lisätiedot

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta

Perhe työnantajana. MLL:n lastenhoitotoiminta Perhe työnantajana MLL:n lastenhoitotoiminta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Tuen yhtenä muotona liitto

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi. Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoito uudistuu Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla

Perhe työnantajana. Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla Perhe työnantajana Lastenhoitotoiminta Kymessä ja Uudellamaalla MLL:n lastenhoitoa uudistetaan Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa tukea vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminta apunasi Tiedote perheelle hoitajan kotiin palkkaamisesta Tilapäistä ja lyhytaikaista apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitoapu on tarkoitettu

Lisätiedot

Lastenhoitotoiminnan laatukäsikirja

Lastenhoitotoiminnan laatukäsikirja laatukäsikirja Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi Käsikirjoitus Tarja Satuli-Kukkonen Ulkoasu Hahmo Taitto ja kaaviot Tarja Petrell Kannen kuva Matti Matikainen Paino Tyylipaino 2010

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Sivu 1 / 19 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Lastenhoitotoiminta- välitysjärjestelmä Hoitajan käyttöopas Version 1.0 15.5.2009 Copyright 2007-2009 Fiare Oy and Mannerheimin lastensuojeluliitto ry Sivu

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015 NUORTEN 2015 KESÄTYÖPASSI Mikä on kesätyöpassi? Kesätyöpassi on tarkoitettu sinulle 1.1.1997-30.6.2001 välillä syntynyt hartolalainen nuori. Työsuhteen pituus on kolme viikkoa välillä 2.5.-31.8.2015.

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho

Koeajotilaisuuden voi järjestää SML:n jäsenkerho SML:n koeajoilmoitus ja vakuutus 2015 Tämä ohje on laadittu koeajotilaisuuksia varten, joissa jäsenkerho käyttää koeajoon osallistuville henkilöille kertaluontoisen tapaturmavakuutuksen koeajon aikana

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa

TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa TyEL vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta työntekijät Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Ajantasaisimmat työeläkemaksut Vaivattomat sähköiset työkalut Asiantuntijat käytettävissäsi Liiketoimintaasi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. 1 of 6 21/03/2011 13:14 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1993» 19.11.1993/998 19.11.1993/998 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki nuorista

Lisätiedot

Hakemus koulutuskokeiluun

Hakemus koulutuskokeiluun Hakemus 1 (5) Hakemus koulutuskokeiluun Koulutuskokeilijan tiedot Sukunimi Etunimet Kutsumanimi Henkilötunnus Äidinkieli Asuinkunta Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköposti

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006

Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Asteri Palkanmaksun uudistuksia 2006 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 2 Matalapalkkatuki 6 Rajoitetusti verovelvollisen lievennetty lähdevero vuonna 2006

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus

Henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde ja palkkaus Henkilöstöhallinnon toimistotyöt Työsuhde Työsuhteen solmiminen Epätyypilliset työsuhteet Työsuhteen irtisanominen Palkkaus Palkkausperusteet, palkkaustavat

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE TERVETULOA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON ASIAKKAAKSI! Työ- ja elinkeinotoimistoa kutsutaan lyhenteellä TE-toimisto. TE-toimiston asiakkuuden

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI

NUORTEN KESÄTYÖPASSI NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2016 Näin kesätyöpassi toimii käytännössä: 1) Nuori tulostaa materiaalit (infokirjeet kesätyöpassista, kesätyöpassi sekä työsopimuspohjat 2kpl) netistä. Huomioithan, että alle 15-vuotiaan

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2016 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 16.10.2015 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A81/7101/2015

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2018 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 28.9.2017 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A67/7101/2017

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAMINAN KAUPUNKI HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja Henkilötunnus etunimet Osoite Puhelin PUOLISO

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

28.1.2014. Pauliina Kovanen

28.1.2014. Pauliina Kovanen 28.1.2014 Pauliina Kovanen Tarvittaessa ei palkanmaksua ilmoitus verohallintoon TVR:lle myös kausityönantajailmoitus Joulu-tammikuu: Kokonaispalkkojen ilmoitus vakuutusyhtiöille (työttömyysvakuutus TVR,

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot