INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014"

Transkriptio

1 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014 Palveluyksikön johtajan tervehdys Työllisyyspolitiikassa työelämäläheisyys on avaintekijä onnistumiselle, ja tämän aiheen kohdalla Tampereen kaupungilla on edellytykset menestyä laajemminkin. Kaupungin sijainti on erinomainen, ja koko kaupunkiseudulle syntyy uusia työpaikkoja osaamisen ympärille. Kehityksen kannalta on merkittävää, että valtio on nimennyt Tampereen kaupungin yhdeksi innovatiiviset kaupunkiseudut -veturiksi kärkenään älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ja niiden kehittäminen. Tampereen työttömyysaste oli elokuussa 2014 yhä korkealla tasolla 16,6 prosenttia (18.633), kun se vuosi aiemmin oli 15,7 prosenttia. Ensi kerran vuosikausiin työttömyyden kasvu on kuitenkin laskenut viime kuukausien aikana. Nopeaa taloustilanteen tai työllisyyden kasvua ei ole nähtävissä. Suomessa oli heinäkuussa työtöntä työnhakijaa, mikä on henkilöä enemmän kuin vuonna Pitkään jatkunut taantuma ja elinkeinorakenteen muutos näkyvät työpaikkojen vähenemisenä, ytneuvottelut ovat arkipäivää. Kaupunki on lisännyt tänä vuonna merkittävästi panostustaan työllisyydenhoitoon. Työllisyydenhoidon palveluyksikön palveluissa olevaa asiakasmäärää on nostettu n. 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisasiakasmäärä vuosittain on tätä nykyä n Orastavia hyviä signaaleja on nähtävissä Tampereen pitkäaikaistyöttömyyden kehityksessä. Tampereella pitkäaikaistyöttömyys (yli 1 vuosi) on laskenut alkuvuoden 2014 aikana 866:lla. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuussa Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan vähennystä on reilut 5 prosenttia. Selittävinä tekijöinä ovat muiden muassa palkkatukityöllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan ja valmennuksen määrien merkittävä lisääminen. Sekin on myötävaikuttanut asiassa, että valtuusto on hyväksynyt työllisyyspaketin yhä useamman työttömän työnhakijan auttamiseksi. Todennäköisesti työllisyyspaketti saa jatkoa myös vuodelle Vastuullinen työllisyydenhoito on Tampereella valittu linja ja sen uskon myös jatkuvan. Tämä näkyy muiden muassa kaupunkistrategiassa. Kestävien ratkaisujen tärkeys Kuntien vastuu lainsäädäntömuutosten myötä pidempään työttömänä olleista tulee lisääntymään tulevien vuosien aikana. Työnhakijoiden työelämävalmiuksia voidaan vahvistaa määrätietoisesti monin eri keinoin. Syrjäytymisen ehkäisyä tulee edistää, ja elinkeinopoliittiseen työllistämiseen on oltava tarjolla palveluja. Ennaltaehkäiseviä ja yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja ei pitäisi unohtaa edes vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, sillä kokonaistalouden kannalta niiden merkitys on mittaamattoman tärkeä. Ratkaisujen hyödyt eivät useinkaan ole nähtävissä juuri tässä ja nyt, mutta sitäkin selkeämmin hieman pidemmällä aikajänteellä. Tarvitsemme uudenlaisiakin työllisyyspalveluita hyväksi havaittujen keinojen lisäksi, jotta toivottu paluutie takaisin työelämään löytyisi mahdollisimman monelle. Tulosta voidaan saada aikaiseksi ennen muuta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Myös kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia, oppilaitosyhteistyötä sekä Tampereella asuvien maahanmuuttajien työllistämistoimia on tärkeää vahvistaa entisestään. Maahanmuuttajien työttömyys on merkittävästi kantaväestöä suurempaa. Seudullisen yhteistyön syventäminen työllisyysasioissa on tarpeen ja toivottavaa: yhdessä olemme vahvempia työllisyyskentän muutostilanteessa. Kuntalaisia kuullaan Työllisyydenhoidon palveluyksikkö on tehnyt uuden avauksen kuntalaisten suuntaan. Järjestämme info- ja keskustelutilaisuuksia syys- ja lokakuussa eri puolilla kaupunkia. Kuntalaiset voivat lisäksi käydä vastaamassa mennessä myös Valma-valmistelufoorumin kautta: valma.tampere.fi/selaus?tk=71&id=192. Haluamme näinkin kuulla kuntalaisten mielipiteitä muiden muassa siitä, millaisia työllisyydenhoidon palveluita kunnalla olisi hyvä olla tulevaisuudessa, ja miten niistä tulisi tiedottaa. Mika Itänen palveluyksikön johtaja/ Työllisyydenhoidon palveluyksikkö

2 Työllisyyspaketti toimii Tampereella Tampereen kaupunginvaltuusto otti tälle vuodelle käyttöön uuden työllisyyspaketin. Paketin ajatus perustuu siihen, että kunnan kannattaa mahdollistaa työllistämistä ja sitä kautta parempaa elämää mieluummin, kuin maksaa valtiolle kuntaosuuksia pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Työllisyyspaketin tavoitteena on työllistää eri keinoin kuluvan vuoden aikana jopa tuhat pitkäaikaistyötöntä. Käytännön toteutuksesta kaupungin puolelta vastaa Työllisyydenhoidon palveluyksikkö. Kumppanimme ovat vastanneet haasteeseen hyvin. Esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan kaupunkiorganisaation ulkopuolelle on työllistynyt vuoden alusta elokuun loppuun 197 henkilöä. Kiitos tästä. Työllisyyspaketti on tietenkin vain täydentävä toimenpide ja sen rinnalla meidän on edistettävä elinkeinoelämän sijoittumista Tampereelle ja mahdollistettava uusia työpaikkoja. Paketin avulla olemme kuitenkin leikanneet työttömyyden kasvua ja toteuttaneet esimerkiksi nuorisotakuuta. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Tampereen korkea, yli 17 prosentin, työttömyysaste on kuitenkin hälyttävä ja tarvitsemme lähivuosina edelleen kasvavia satsauksia niin työllisyydenhoitoon kuin elinkeinoelämän edellytysten kehittämiseenkin. Työllisyyspaketin jatkon tarkka muoto on vielä epävarma, mutta toimintaa tullaan todennäköisesti jatkamaan jossain muodossa ensi vuonnakin. Lainsäädännön muutokset käytännössä pakottavat meidät toimimaan entistä monipuolisemmin työllisyysasioissa: valtio on muuttamassa lainsäädäntöä siten, että kunnille kalliita työmarkkinatuen kuntaosuuksia maksetaan ensi vuodesta alkaen kaikista yli 300 päivää työttömänä olleista, kun raja on nyt ollut 500 päivää. Tämä on kaupungille suuri haaste mutta kaikille meille työllisyyden parissa toimiville myös hyvä mahdollisuus ideoida uutta ja erottua valtakunnallisesti. Kaupungin tavoitteena on laajentaa työllistämiseen kannustamista uusille alueille ja kutsua mukaan vielä aiempaakin enemmän esimerkiksi yhdistyksiä, harrastajayhteisöjä tai vaikkapa urheiluseuroja. Suunnittelemme uudenlaisia kannustimia työllistämiseen ja tarvitsemme siihen myös apuanne. Paitsi että haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä, toivon myös, että voimme ideoida yhdessä uutta. Mikäli teillä onkin herännyt uusia ajatuksia siitä, miten esimerkiksi työllisyyspakettia voisi kehittää jatkossa yhteistyössä kaupungin kanssa, toivon yhteydenottojanne. Olli-Poika Parviainen Tampereen apulaispormestari

3 Typan kv-hankkeiden tiimi emännöi kansainvälistä seminaaria Tampereella Typa on mukana kansainvälisessä projektissa nimeltä My Generation at Work ajalla Projektin päätavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen erityisesti yrittäjyysosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Kantavana ajatuksena on haastaa vakiintuneita ajatusmalleja yrittäjyyteen liittyen ja edistää yrittäjämäisiä asenteita ja nuorten yrittäjyysmyönteisyyttä kokonaisvaltaisesti. Projektissa on mukana 12 eurooppalaista kaupunkia: koordinaattorin Rotterdamin ja Tampereen lisäksi mukana ovat Antwerpen, Braga, Gdansk, Glasgow, Maribor, Riika, Thessaloniki, Torino, Valencia ja Varsova. Projektin järjestetään kumppanikaupunkien yhteisiä tapaamisia eri puolilla Eurooppaa, ja neljäs tapaaminen järjestettiin Tampereella Tilaisuutta emännöi projektin Tampereen kehittämisryhmä, jonka projektikoordinaattorina toimii Typan projektipäällikkö Ene Härkönen. Seminaariin osallistui yhteensä yli 70 osallistujaa. Seminaaripäivien ohjelma oli monipuolinen ja rakennettu yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen vieraili seminaarissa ja toivotti vieraat tervetulleiksi. Seminaarivieraat tutustuivat seminaarin aikana siihen, miten nuorten yrittäjyyttä ja siten myös nuorten työllisyyttä edistetään Tampereella, eli millainen on Tampere Enterprising Cityscape. Vieraat jaettiin kolmeen ryhmään, ja heille oli räätälöity ohjelmat vierailuineen. Ensimmäinen ryhmä, teemalla Encouraging youth entrepreneurship, tutustui Pirkanmaan yrittäjien toimintaan, Nuorten yrittäjien Voimala -verkostoon ja Kaikille nuorille töitä -kampanjaan. Lisäksi ryhmä tutustui HUB Tampereen tiloihin, jossa kolme nuorta yrittäjää kertoi oman yrittäjyystarinansa. Toinen ryhmä, teemalla Guidance and support for starting entrepreneurs, puolestaan vieraili Pirkanmaan Elykeskuksen tiloissa, jossa heille esittäytyivät Uusyrityskeskus Ensimetri, Tredean osuuskuntayrittäjyyspalvelut ja Pirkanmaan TE-toimiston nuorten yrittäjyyspalvelut. Vieraille kerrottiin myös nuorisotakuusta ja lisäksi nuorten miesten perustama osuuskunta esittäytyi ja kertoi yritystoiminnastaan. Ryhmä vieraili myös Proakatemian tiloissa, Iloisia vieraita Koskipuiston kesäkahvilassa: kesäkuun pakkaset ovat vihdoin ohi!

4 joissa esiteltiin Proakatemian toimintaa. Kolmas ryhmä, teemalla Educational institutes promoting entrepreneurship, tutustui TAMK:in Y-kampukseen, Tampereen teknillisen yliopiston TALLI:in, Ylötehtaaseen sekä Yrityskylään. Seminaarin aikana kukin kaupunki myös kehitti edelleen paikallista toimintasuunnitelmaansa, jolla omassa kaupungissa edistetään nuorten yrittäjyyttä. Tampereen toimintasuunnitelman tavoitteena on yhdistää nuorten parissa työskenteleviä toimijoita sekä laajentaa jo olemassa olevia verkostoja. Tätä kautta tiedonkulku ja kokemusten jakaminen eri toimijoiden välillä helpottuu, yhteistyö syvenee ja päällekkäinen työ vähentyy. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, tarvitaan jokaisen toimijan aitoa yhteistyötä, intoa ja panostusta sekä sitoutumista pitkäjänteiseen toimintaan. Tarvitaan kokonaisvaltaista asennemuutosta, jotta yhä useampi nuori näkisi yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena työllistää itsensä tulevaisuudessa ja jotta yrittäjämäiset asenteet tulisivat osaksi elämää niin työssä kuin muillakin elämän osa-alueilla. Seminaarivieraat saivat mahdollisuuden arvioida omia paikallisia yrittäjyyspalveluitaan sen valossa, mitä Tampereella tehdään nuorten yrittäjyyden edistämiseksi. Lisäksi pienryhmissä käydyt keskustelut ja kokemusten vaihto kansainvälisten vieraiden kanssa herättelivät myös tamperelaisia toimijoita miettimään, mitä täällä meillä voitaisiin tehdä eri tavalla ja paremmin. Tampereen seminaari oli mieleenpainuva ja onnistunut, ja vieraat kiittelivät käytännön järjestelyjen sujuvuutta. Seuraavaksi projektin Tampereen kehittämisryhmä matkustaa kahdenkeskiseen tapaamiseen Glasgow hun Matkalla tutustutaan siihen, miten Glasgow ssa hoidetaan nuorten työttömyyttä niin strategioiden kuin käytännön tasolla ja millaisia yrittäjyyspalveluita kaupun- Maria Ruokonen Less Miserables -osuuskunnasta (keskellä) esittele Proakatemian toimintaa ja kertoo oman tarinan yrittäjyydestä. gissa järjestetään. My Generation at Work -projektin päätösseminaari pidettiin Rotterdamissa Ene Härkönen Projektipäällikkö, Kansainväliset hankkeet Domino-pelin kautta osallistujat kertoivat, mitä ideoita aikovat viedä mukanaan Tampereelta. Keskellä Urbact-ohjelman asiantuntijat Peter Wolkowinski ja Pepik Henneman

5 Kansainvälisiä työllisyysmalleja esillä Työllisyysfoorumissa Perinteinen Typan Työllisyysfoorumi pidettiin Tampere-talossa Työllisyysfoorumissa perehdyttiin Kansainväliset mallit seudulliseen työllisyyspalveluiden tuottamiseen -projektin tuloksiin. Projektin tavoitteena on ollut kartoittaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palveluiden tuottamiseen liittyviä hyviä käytäntöjä Euroopassa ja tarkastella käytäntöjä suomalaisessa viitekehyksessä. Projektin aikana käytiin tutustumassa erilaisiin käytäntöihin Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Hollannissa ja Skotlannissa. Foorumin aamupäivällä opintomatkoille osallistuneet henkilöt kertoivat kokemuksia opintomatkojen annista neljästä teemasta: kuntouttava työtoiminta, nuorten palvelut, seutuyhteistyö työllisyydenhoidossa ja yrittäjyys työllistää! Käytännönläheisiä ja lyhyitä puheenvuoroja kehuttiin foorumin taukojen aikana runsaasti! Iltapäivällä osallistujat siirtyvät neljään ryhmätyötilaan aamupäivän teemojen mukaisesti. Työpajoissa työstettiin aamupäivän alustuksien pohjalta konkreettisia ideoita ja heti käytäntöön vietäviä kokeiluja Pirkanmaalle. Parhaat ideat esiteltiin yhteenveto-osiossa ja niistä kootaan erillinen raportti työllisyydenhoidon päättäjien käyttöön. Foorumin päätti cocktail-tilaisuus, jossa oli mahdollista jatkaa ajankohtaisia keskusteluja. Työllisyysfoorumiin osallistui 142 henkilöä eri puolelta Pirkanmaata ja palautteessa (80 vastausta) päivä arvioitiin kouluarvosanalla mitattuna keskiarvolla 8,5. Projektin aikana on rakennettu yhteistyöhenkeä Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon toimijoiden välillä ja mielestäni paras kommentti Työllisyysfoorumista oli Moneen vuoteen ei ole ollut työllisyydenhoitajilla yhtä innostunutta otetta!. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille. Ene Härkönen Projektipäällikkö, Kansainväliset hankkeet

6 Töissä työllisyydenhoidon parissa Tällä palstalla esittelemme työllisyydenhoidon ammattilaisia eri puolilta Tampereen seutukuntaa. Esittelyssä oleva henkilö päättää, kuka on esittelyssä seuraavassa infokirjeessä. Nimi, titteli, työpaikka ja keskeiset tehtävät? Olen Marita Leppämäki ja aloittanut Nokian kaupungissa määräaikaisena työllisyyskoordinaattorina. Hallinnollisesti työllisyyspalvelut ovat Nokialla osa perusturvakeskuksen perhepalveluita. Työllisyyskoordinaattorin tehtäväksi asetettiin keväällä työllisyydenhoidon nykytilan kartoittaminen ja kehittämissuunnitelman/-ehdotuksen rakentaminen työllisyyspalveluiden järjestämiseksi Nokialla vuoden 2015 alusta. Tällä hetkellä keskeisimmät työtehtäväni kuitenkin painotuvat enemminkin toiminnan johtamiseen ja elokuussa yhdeksän uuden työhönvalmentajan esimiehenä toimimiseen. Mikä on parasta työssäsi? Tällä hetkellä ehdottomasti parasta työssäni on innostunut ja motivoitunut työllisyydenhoidon tiimi, jonka tuella työllisyydenhoidon kehittämistyö ja toiminnan toteuttaminen on mahdollistunut. Olen lisäksi kokenut, että työllisyydenhoidon kehittämistyölle on olemassa Nokialla sekä virkamiesjohdon että luottamustoimen tuki, mikä on edellytys kehitystyön onnistumiselle. Mitkä ovat keskeisiä asioita työssäsi tällä hetkellä? Tilannearvion ja kehittämissuunnitelman mukaisesti Nokian kaupungissa on syksyllä 2014 käynnistetty sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta kuntouttavan työtoiminnan rinnalle. Tämän palvelun käynnistäminen on mahdollistanut monien pitkään työttömänä olleiden osallistumisen aktivointitoimenpiteisiin. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan käynnistyminen on mahdollistanut myös pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeen arvioinnin ja kartoittamisen. Palvelutarpeiden kartoittamisella (mm. työkykyisyys) on tärkeä rooli onnistuneiden kuntoutus- ja työllistymispolkujen rakentumisessa. Tärkeää onkin, että nämä polut jatkuisivat katkeamattomina kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutusta. Kehittämistyö siis jatkuu. Työllisyyskoordinaattori Marita Leppämäki, Nokian kaupunki Millaisia paikallisia työllisyydenhoidon haasteita teillä kaupungissanne? Haasteita riittää! Nokian kaupungin työttömyysprosentti on Tampereen jälkeen toiseksi korkein kaupunkiseudun kunnista, mikä osaltaan johtuu myös kaupunkimme elinkeinorakenteesta. Valitettavasti myös työttömyyden kesto on pitkittynyt ja pitkäaikaistyöttömien määrä on korkea. Lisäksi kuntataloudessa elämme erittäin haasteellista aikaa. Valmistautuminen muiden muassa lakimuutoksiin edellyttää jatkuvaa kehitystyötä ja niukkojen resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista. Työllisyydenhoidossa tämä tarkoittaa Nokialla sitä, että kuntien velvoitteiden lisääntyessä, paineet muiden muassa pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden järjestämiseen kasvavat. Tärkeää onkin, että onnistumme löytämään aktivointivelvoitetoimiin kuuluville ja teuleville pitkäaikaistyöttömille tarkoituksenmukaisimman ja oikea-aikaisen palvelun, jonka tuella polku kohti työmarkkinoita onnistuu, ja passiivinen työmarkkinatuen saajien määrä vähenee. Tämä edellyttää kaikkien kaupungin toimijoiden yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa. Minkälaista vastapainoa työllisyydenhoidon asioille oli tiedossa kesälomalla ja nyt syksyn alkaessa? Kesäloma tuli ja meni nopeasti. Asuntovaunu/auto yhdistelmällä tuli reissattua Suomea ristiin rastiin. Erityisen mielenkiintoinen kohde oli Merenkurkun saariston maailmanperintöalue, johon tutustuttiin sekä maalta että mereltä käsin. Sen verran työllisyydenhoitoon liittyviä asioita piti lomallakin päivittää, että

7 poikettiin Paltamossa, kun ohi ajettiin! Syksyllä on tarkoitus lähteä vielä etelän aurinkoon viikoksi rentoutumaan ja täydentämään D vitamiinivarastoja. Talvella akkuja ladataan sitten hiihtoladuilla sekä kotikulmilla että vähän kauempanakin. Toivottavasti tänä talvena ovat niin sanotusti kelit kohdillaan! Kenet haluat, että esitellään seuraavassa infokirjeessä ja miksi? Pirkanmaan TE toimistossa Tampereella Puuvillatehtaankadulla työskentelee työkykykoordinaattori Ilkka Rantanen. Olen ymmärtänyt, että hänen tehtävät työkykykoordinaattorina liittyvät sosiaali- ja terveysministeriön pilottihankkeeseen, jonka toimintakonseptin tarkoituksena on parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaa työssä tai työllistyä. Tästä olisi mukava kuulla lisää. Kaupungin työllisyydenhoidon asiantuntijat lähtivät kaupunkikierrokselle Tampereen kaupungin asukkaita kutsutaan syys- lokakuussa keskustelemaan kaupungin työllisyydenhoitopalveluista asukasiltoihin. Kierros alkoi tiistaina Hervannasta. Kyseessä on uusi avaus, jossa palveluntarjoajat haluavat tulla lähelle kuntalaisia. - Kunnan rooli työllisyydenhoidosta kasvaa. Yritämme täyttää sitä kuoppaa, joka TE-toimistolta jää. Kunnat ovat aktiivisesti mukana työllisyydenhoidossa, vielä kymmenen vuotta sitten tehtävää hoiti enimmäkseen valtio, linjasi palveluyksikön johtaja Mika Itänen. - Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö TYPA on pikkuveli TE-toimistoon nähden, olemme silti toistemme kumppaneita, Mika Itänen jatkoi. Jatkopolkuja asiakkaille Työttömyyden kasvu on pienentynyt Tampereen kaupunkiseudun alueella. Tampereella syntyy koko ajan myös uusia työpaikkoja. Tampere oli viime vuonna toisella sijalla uusien työpaikkojen synnyssä, Espoo oli ykkönen. Kaupunki suhtautuu silti vakavasti nykyiseen työttömyystilanteeseen. Tampereella oli työttömiä työvoimasta elokuussa 2014 yhteensä Pitkäaikaistyöttömiä oli 6121 ja nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä TYPA:ssa on tänä vuonna 2400 uutta asiakkuutta. Kokonaisasiakasmäärä on noin Tavoitteena on, että palvelun päättävistä asiakkaista vähintään 40 prosenttia työllistyy, pääsee koulutukseen tai siirtyy jatkopalveluihin, linjaa kehittämispäällikkö Riina Hiipakka-Lahti TYPA:sta. - Jos laitetaan euro työllisyydenhoitoon, se ei tarkoita sitä, että sijoitus toisi välttämättä puolitoista euroa takaisin vaan palautuva summa voi olla 50 senttiä. Mutta pitkällä aikavälillä hyödyt ovat nähtävissä, Mika Itänen perustelee. - Yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle 1,8 miljoonaa euroa. Ennaltaehkäisyyn kannattaa sijoittaa, Riina Hiipakka-Lahti painottaa. TYPA tarjoaa taloudellista tukea työnantajille esimerkiksi Tampereen työllistämistuen muodossa. Lisäksi työnantajille tarjotaan tukea helpottamaan työllistämiseen liittyvän byrokratian hoitamista. Asukkailta kerättiin ideoita Asukasillassa järjestettiin ideointiryhmiä työllisyydenhoidon palvelujen markkinoinnista ja siitä, miten asiakkaita voitaisiin tavoittaa nykyistä paremmin. Nykyisiä TYPA:n asiakkaita tulee hyödyntää nykyistä paremmin palvelujen markkinoinnissa. Hyvät asiakastari-

8 nat puhuttelevat ja saavat kiinnostumaan kaupungin työllisyydenhoitopalveluista. Palveluja voitaisiin tuoda neuvontapisteinä sinne, missä ihmiset liikkuvat eli esimerkiksi kauppakeskuksiin. Aikuissosiaalityössä hyväksi todetut asiakasraadit tulisi toteuttaa myös Typassa. Tässä voisi olla käytännön houkuttimena se, että esimerkiksi kaupungin palveluksessa olevat palkkatukityöllistetyt ja työkokeiluun osallistujat voisivat osallistua asiakasraateihin työpäivänsä aikana. Asiakkaat kaipaavat konkreettista tukea siihen, mistä löytää työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja. Matalaa kynnystä palvelujen tavoittamiseksi pidettiin tärkeänä. Eri asukasilloissa kerättävät ideat kootaan yhteen ja viedään TYPA:n johtoryhmän käsittelyyn. Johtoryhmä päättää, mitä ideoista aletaan viedä eteenpäin. Seuraavat työllisyydenhoidon info- ja keskustelutilaisuudet järjestetään seuraavasti: ti klo Tesoman koulun ruokala, Kohmankaari 11 (länsi) ke klo Hatanpään koulun ruokala, Haapakuja 2 (etelä) Teksti ja kuva: Päivi Vännilä Tiedottaja, Tampereen kaupunkiseudun Työvoiman palvelukeskus (TYP)

9 TYPA etsii työpaikkoja velvoitetyöllistetyille Velvoitetyö on työllistettävän henkilön kotikunnalle määrätty lakisääteinen velvollisuus tarjota kokoaikaista työtä työssäoloehdon täyttäväksi ajaksi, mikä on 26 viikkoa eli noin kuusi kuukautta. Tieto henkilöistä tulee kaupungille työ- ja elinkeinotoimistosta. Työllisyydenhoidon palveluyksikön TYPA:n tehtävänä on kaupungin muun työllistämisen lisäksi hallinnoida myös laissa määriteltyä velvoitetyöllistämistä, joka koskee tiettyä vuotiaiden työttömien työnhakijoiden ryhmää. - Velvoite raukeaa siinä vaiheessa, kun työtä on tarjottu. Velvoitetyöllistettävät menevät kaupungin työllistämislinjausten ohi eivätkä heihin päde ketjutukset tai palkkatukisäännökset eikä velvoitetyöllistettävien palkkaaminen rajoita toisten työllistettyjen palkkaamista, kertovat TYPA:n henkilöstöasiantuntijat Anne M. Hautamäki ja Nina Jauhiainen. Velvoitetyösuhde on yksikön näkökulmasta normaali työsuhde. Työyksikölle syntyy velvoitetyöllistetyistä kuitenkin vain välillisiä palkkauskustannuksia, palkkatuen maksaa ELY-keskus ja loput korvataan henkilöstöyksiköstä. Velvoitetyöllistettävät saattavat olla vailla ammatillista koulutusta tai erittäin korkeasti koulutettuja ja kaikkea siltä väliltä. Tarjottavan työn ei tarvitse olla koulutusta vastaavaa, mutta työllistettäville pyritään löytämään mahdollisimman hyvin häntä ja työnantajaa palveleva työtehtävä. Työn tarjoamisen aikaraja on tiukka ja velvoittava. Yksiköllä on kuitenkin mahdollisuus haastatella työnhakija. Kaikista työllistämiseen soveltuvista paikoista mukaan lukien velvoitetyöllistäminen voi ilmoittaa osoitteessa typa.fi/kaupungille. Laki velvoitetyöstä: 11 luku 1 TEM:n ohje: ja_ elinkeinoministeri_n_o pdf typa.fi/kaupungille Henkilöstöasiantuntijat Nina Jauhiainen (vas.) ja Anne Hautamäki

10 Vertaiskehittäminen marraskuu 2014 Työttömän asiakkaan palveluverkosto Tampereella verkoston sähköisestä kuvauksesta työkaluksi? Tapaamisissa esitellään sähköisellä IMS (Integrated Management System) -toimintajärjestelmällä Tampereen kuntakokeiluhankkeessa koottu tamperelaisen työttömän asiakkaan palveluverkostokuvaus ja testataan sen käyttökelpoisuutta asiakasohjauksen yhtenä apuvälineenä. Samalla saadaan tietoa ja ideoita verkostokuvauksen kehittämiseksi yhä hyödyllisemmäksi työvälineeksi. Verkostokuvauksen avulla hahmotetaan tapaamisissa myös asiakkaiden tyypillisiä palvelupolkuja ja niitä kohtia, missä polku muuttuu vaikeakulkuiseksi tai katoaa. Näin päästään kehittämään asiakkaan palveluverkostoa yhä tiiviimmäksi. Tilaisuudet ovat sosiaalityön, TE-toimiston, Kelan, Typan työntekijöille sekä tamperelaisille työllistäville yhdistyksille ja oppilaitoksille. Pe klo 8-11 Pe klo 8-11 Pe klo 8-11 Tilaisuudet alkavat klo 8 aamukahvilla. HUOM! Kaikki kolme kertaa ovat samansisältöiset. Ilmoittautumiset mennessä typa.fi-sivuilla. Lisätietoja: Mari Toivonen mari.toivonen(at)tampere.fi, Tervetuloa!

11 Ajankohtaisia uutisia Työllisyysportissa Työllisyysportin etusivulle on ilmestynyt rullaava palsta oikealle ylös, jossa julkaistaan päivittäin päivittyviä uutisia koskien muiden muassa pitkäaikaistyöttömyyttä, työllisyydenhoitoa ja työttömyysturvaa. Nimityksiä Sosiaalityöntekijänä Tampereeen työtoiminnassa aloitti Tiina Kauramäki. Palveluohjaaja Henna Lehtinen on palannut TYP:iin työhön vanhempainvapaalta Amer Mezian on aloittanut Avoimille- palvelussa avustaviin tehtäviin koskien video-cv:n kehittelyä. Tuetun työllistämisen tiimissä aloitti uustyöntekijä, Riitta-Liisa Louhesto toimistosihteerinä. Seuraava infokirje ilmestyy joulukuussa Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Typa toivottaa yhteistyökumppaneilleen Hyvää syksyä! typa.fi

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden edistäminen Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia. Robert Arnkil Arnkil Dialogues

Nuorten osallisuuden edistäminen Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia. Robert Arnkil Arnkil Dialogues Kuntoutusta arjen tukiverkoissa 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10. 11.3.2014 Nuorten osallisuuden edistäminen Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia Robert Arnkil Arnkil Dialogues

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. TYP-aluekiertue Helsinki

Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. TYP-aluekiertue Helsinki Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP-aluekiertue 2015 22.1.2015 Helsinki Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta, vastavuoroisuutta, tasaarvoisuutta,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta LEPPÄVIRTA vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta MITÄ JÄI MIHIN MENNÄÄN Työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaari 22.10.2015 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Alue,

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Tampereen kaupungin työllisyysmalli & työllisyyskriteerit hankinnoissa/ raitiotiehanke

Tampereen kaupungin työllisyysmalli & työllisyyskriteerit hankinnoissa/ raitiotiehanke Tampereen kaupungin työllisyysmalli & työllisyyskriteerit hankinnoissa/ raitiotiehanke Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien kuntakokeilu & työllisyyspalvelut - seminaari Tampereella

Suurimpien kaupunkien kuntakokeilu & työllisyyspalvelut - seminaari Tampereella Suurimpien kaupunkien kuntakokeilu & työllisyyspalvelut - seminaari Tampereella 24.-25.9.2015 Avaussanat, Palveluyksikön johtaja Mika Itänen 1 Työllisyyttä edistävät palvelut/ työllisyydenhoidon toimijat,

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3.

Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä. Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä tekijöille? seminaari, Rovaniemi 2.3. Kunnan rooli työllisyydenhoidon kentällä Tommi Eskonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Työtä seminaari, Rovaniemi Nykymuutokset haastavat - Kunnan työllistämisvastuu 2015 Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS. ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat

MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS. ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat 1 MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: Läsnä: ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat 1 Esittäytymiskierros, uudet jäsenet Kokouksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

asukkaan teollisuusvaltainen kunta. Tilastokeskiarvot 1-6/2013:

asukkaan teollisuusvaltainen kunta. Tilastokeskiarvot 1-6/2013: TYÖLLISTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT, NASTOLAN KUNTA Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari 1.10.2013 Niina Juva/Nastolan kunnan työllistämispalvelut 15 000 asukkaan teollisuusvaltainen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Opin Ovi klinikka Voiko ohjausta mitata. Työelämätutka. Robert Arnkil

Opin Ovi klinikka Voiko ohjausta mitata. Työelämätutka. Robert Arnkil Opin Ovi klinikka 8.4.2014 Voiko ohjausta mitata Työelämätutka uusi työelämään liittyvien ohjauspalvelujen seurannan ja arvioinnin väline Robert Arnkil robert.arnkil@armas.fi Muut tiimin jäsenet: Timo

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen

EKTA ry:n avustushakemus Eksoten lausunto EKTA ry:n avustushakemukseen Kaupunginhallitus 20 16.01.2017 Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry:n avustushakemus 1252/00.04.00/2016, 1246/02.05.01.03.00/2016 KH 20 Valmistelija/lisätiedot: Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.5.2015 Huhtikuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.4.2015) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli huhtikuun 2015 tilannekatsauspäivänä 35352

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Iisalmi 20.1.2017 ja Kuopio 23.1.2017 Esityksessä käsitellään lyhyesti 1.1.2017 voimaan tulleita palkkatukeen liittyviä muutoksia. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite konkreettisista toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite konkreettisista toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi Kaupunginhallitus 85 29.02.2016 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite konkreettisista toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi 1205/00.02.04.00/2015 KH 85 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot