Työllisyyskatsaus/ Tampere , tilastojen taakse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllisyyskatsaus/ Tampere 31.12.2014, tilastojen taakse"

Transkriptio

1 Työllisyyskatsaus/ Tampere , tilastojen taakse - Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä Työllisyydenhoidon palveluyksikön johtaja Mika Itänen 1

2 Työllisyydenhoito pähkinänkuoressa Vuonna 2015 osaamis- ja elinkeinolautakunnan tilaus TYPAlta n. 9,1 M / vuosi ja väh. n uutta asiakasta vuosittain. Kokonaisuudessaan vuosittain reilut 4300 pitkäaikaistyötöntä ja nuorta on TYPA:n palveluiden piirissä. Väh. 60 % uusista asiakkaista on nk. 300 päivää työmarkkinatukea saaneita. Valtion rahoitus toimenpiteisiin yms. on lisäksi yhteensä vajaat 4 M /v. Työllisyydenhoidon palveluyksikkö on vakinaistettu vuoden 2013 alussa. TYPA:ssa on 59 htv. Ydinasioita työllisyydenhoidossa Tampereella ovat: I Kokonaisuusajattelu: Valtio, kunnat ja elinkeinoelämä ja muut yhteistyökumppanit yhdessä toteuttavat vastuullista työllisyyspolitiikkaa II Tavoitteellisuus, asiakaslähtöisyys ja kestävät ratkaisut: tavoitteena pysyvä työllistäminen ja tutkintotavoitteellinen koulutus. Asiakkaista noin kolmannes sijoittuu koulutukseen tai töihin. III Työelämälähtöisyys toiminnassa edistää vaikuttavuutta ja kestäviä ratkaisuja. Vaikuttavuutta seurataan ja asiakastyytyväisyyttä (ZEF-järjestelmä) säännöllisesti. IV Kumppanuusajattelu, joka edistää osaltaan hyviä tuloksia. Vastuulliseen työllisyydenhoitoon tarvitaan kumppaneita: mm. TE-toimistoa, Kelaa, sosiaalitoimea, yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja kuntia. Seudullista yhteistyötä on tehty vuosia Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa mm. Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus/ TYP-toimintamallilla. V Kehittäminen: Tampereen Kuntakokeilu : Luodaan yhtenäinen, hallittu, toimenpiteiltään vaikuttava työllisyydenhoidon palvelukokonaisuus sekä etsitään uusia toimintamalleja. Kunnan rahoitusosuus 25 % & valtion 75 %. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen kaupunki. Iso potentiaali kehittämiseen/ uudistamiseen ja työllisyydenhoitoon. Työllisyydenhoidon palvelut on osa konsernihallintoa. Vuosina toteutetaan pormestarin työllisyyspaketti. Kuntakokeilun myötä uusia palveluita sekä työnantajille että työttömille. Nuorten työllisyyspalvelut vakinaistettiin

3 Haastava työttömyystilanne, työttömyys kasvussa Tampereella työttömiä oli marraskuussa 2014 yht / työttömyysaste 16,4% (ed. vuonna samaan aikaan: 15,8%). Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita: ja työttömyysaste: 14,4% (ed. vuonna 13,5%). Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä Tampereella oli (lähes joka 10:s nuorista työttömänä muutos työttömyysasteessa muutos n.+8 %,) ja pitkäaikaistyöttömiä (vähintään 1 vuosi) (muutos n.-17,5% eli ) : ulkomaalaisten työttömyysaste/ koko Pirkanmaa: 38,3%/ (36,0%). SUOMESSA: (Lähde: Te-toimisto,Ely) Trendi: Työttömyys ollut viime vuosina merkittävässä kasvussa ja keskittynyt yhä enevimässä määrin kaupunkiseuduille ja rakennemuutospaikkakunnille. Työttömyys on myös pitkittynyt monella, mikä näkyy mm. työmarkkinatuen kuntaosuuksissa merkittävänä kasvuna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun vaikuttaa myös valtion tekemät rahoitusvastuun muutokset valtiolta kunnille vuoden 2015 työmarkkinatuen maksuosuusmuutos: rahoitusvastuun kasvu pelkästään Tampereelle yli 9 milj.. Isona haasteena on vuosia kestänyt kansainvälinen taantuma ( , 2012-) ja elinkeinoelämässä meneillään oleva rakennemuutos, jotka yhdessä ovat johtaneet Suomessakin työttömyyden voimakkaaseen kasvuun ja työpaikkojen merkittävään vähentymiseen. Noin työpaikkaa on vähentynyt 2000-luvulla. Näköpiirissä ei ole nopeaa muutosta. Tarvitaan talouskasvua ja työpaikkoja. Myös aktiivista elinkeino- ja työllistämispolitiikkaa vaikeimman ajan yli pääsemiseksi. 3

4 Työttömyys kasvussa 2008-, erilaiset tilastot hämäävät TEM : 13,9%, työttömiä ). Taustalla mm. v alkanut pitkä kaksoistaantuma ( , 2012-). Tilastokeskus : 8,5 % - mutta, jos huomioidaan myös piilotyöttömät Tilastokeskuksen luvuissa tod. työttömyysaste olisi sen mukaan yli 12 %. (lähde: Pekka Tiainen/ TEM) Ohessa graafisesti ote Tilastokeskuksen tilastosta : - vihreällä työttömyysaste, sinisellä katkoviivalla VM:n tavoite/ hallitusohjelma 2011). 4

5 5

6 Työttömyys kohdistuu vaikeina aikoina kaupunkiseuduille ja rakennemuutosalueille: 20 suurinta kaupunkia: lähes puolella työttömyys 17 % tai enemmän (1. Kotka 20,7%, 2. Lahti 19,3%, Jyväskylä 18,1 %, 4. Tampere 18,0%, Lähde: Ely-keskus) 6

7 Työttömyyslukuja Pirkanmaalla (Te-toimisto & Ely-keskus) 7

8 Trendi vuoden 2008 jälkeen 8

9 Vaikeasti työllistettävän keskimääräinen profiili Pirkanmaalla tilastotietojen perusteella - Nk. Rakennetyöttömyys seuraa talouden rakenteen muutoksesta, joka ohjaa työn kysyntää uusille aloille. Työn tarjonta ei mukaudu kysynnän muutoksiin useinkaan riittävän nopeasti, mikä aiheuttaa työttömyyttä. Henkilö, joka on hyvin vaikeasti pitkään työttömänä ollut rakennetyötön, näyttäisi profiililtaan olevan seuraavanlainen: Ikä: vuotiaat, osuus 19 % (yli 50 -vuotiaat, osuus 43 % ja alle 29 -vuotiaat 19 %) Koulutus: keskiaste, osuus 46 % (alempi sekä ylempi korkeakouluaste että tutkijakoulutus 13 %) Ammatti: rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijä, osuus 20 % (Palvelu- ja myyntityöntekijät 15 % sekä ammatteihin luokittelematon työ 15 %) Sukupuoli: mies, osuus 57 % Suurin haaste työllistämisen kannalta näyttää tilastojen mukaan: henkilöt, joilla on olemassa olevaa työhistoriaa, keskiasteen koulutus ja ikää yli 50 -vuotta, mutta tulevasta työurasta ei ole varmuutta. (profiili on v syyskuun lopun tietojen perusteella laadittu) - Suomessa yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on 37 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista, kun väestöllisesti osuus on vain 20 %. 9 Lähde: Ely-keskus/ Juha Salminen

10 Työllistyminen on haastavaa, kun työttömyysjakso pitkittyy. Myönteistäkin kehitystä Tampereella pitkäaikaistyöttömyydessä aktiivisten työllistämistoimien myötä. Se poikkeaa valtavirrasta. Mm. kaupungin työllisyyspaketilla on ollut merkittävä vaikutus tähän v (Huomioitava on kuitenkin, että reilusti yli puolet vähennyksestä selittää Te-toimiston lyhytaikaisten työvoimakoulutusten ja valmennusten lisäys, mikä tuo liian rohkaisevaa kuvaa Tampereen pitkäaikaistyöttömyyden kehityksestä. Kehityssuunta on tässä kohdin kuitenkin oikea. Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään 1 vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. - Jos lasketaan viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet. Ei kuitenkaan tilastoissa edelliseen ryhmään kuuluvina yhdenjaksoisia pitkäaikaistyöttömiä. Osuus on 20 %. Lähde: Te-toimisto/ Ely-keskus. 10

11 Työttömien aktivointiasteen kehitys myönteiseen suuntaan Tampereella, tilastokatsaus v Tampereella työttömien aktivointiaste noussut n. 3 %-yksikkö vuonna 2014 vrt. ed. vuoteen. Lähde TE-toimisto/ Hannu Antikainen

12 Tilastotietoa työttömien palveluista / koko maa: 12

13 Avoimet työpaikat ja työttömät ammattiryhmittäin Pirkanmaalla, Ely-tilastot: 13

14 Tampereen tunnelityömaa työllistäjänä Väliaikatieto, tilanne joulukuun 2014 lopussa : - Allianssilla töissä on 382. Perehdytettyjä on Henkilövahvuudesta 95 % on suomalaisia ja 5 % muita eurooppalaisia: tamperelaisten osuus on 28 % ja kun huomioidaan koko Pirkanmaa 54 %. 14

15 Tuloksia työllistämistoimista v Tampereella Toiminnalliset ja palvelusopimuksessa asetetut tavoitteet työllisyydenhoidossa saavutettiin hyvin: Kokonaisasiakasmäärä ja uusien asiakkaiden määrä tavoitteet on saavutettu ja osin ylittyneetkin. Asiakasmäärän kasvu vrt v tavoitteet oli yli 20 %. Kokonaisasiakasmäärä: 4.371, uudet asiakkaat (tavoite: 3.860, uudet 2390) *. Vaikuttavuus: on ollut hyvää ja 49 % asiakkaista on edennyt palveluyksikön palveluissa eteenpäin (tavoite väh. 40%). Kestävät ratkaisut: Palvelunsa päättäneistä asiakkaista koulutukseen ja töihin on edennyt 35 % (tavoite väh. 30%). Asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua on säännöllisesti arvioitu osana palveluprosessiin ja palvelun laatuun liittyvää kehittämistyötä. Asiakastyytyväisyys: 4,25/ 5,0 (erittäin hyvä). * Lisäksi kaupungin muu työllistämistoiminta: mm. laitoshoidon työllistämistoiminta, Sarka Oy, kesätyöpaikat ja työkokeilut. Valtuuston hyväksymä työllisyyspaketti toteutettiin, työllisyydenhoito mukana kaupungin strategioissa: Toimintavolyymin ja budjettinoston (työllisyyspaketti 3,4 M ) myötä nk. 500pv tmt-tukea saaneiden suuntaan on toiminnan painopistettä siirretty, tehty myös sote-yhteistyötä & eläkeselvittelyt, n asiakasta lisää aktivoinnin piiriin, panostuksella kokonaistaloudellista vaikutusta ja työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. Työllisyyspaketti on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Aktivointiaste Tampereella on noussut n. 3 %-yksikköä vrt. vuosi Trendi v. 2014: Työttömyyden kasvu ja pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt. Työttömyys on yhä korkealla tasolla kaikilla kaupunkiseuduilla. 15

16 KAUPUNKISTRATEGIASSA koskien työllisyydenhoidolle asetettavia tavoitteita: Hyvinvointierot ovat kaventuneet ja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet Mittareina: Työllisyydenhoidon tukijakson tai palvelun jälkeen työhön tai tutkintotavoitteiseen koulutukseen sijoittuvien asiakkaiden osuus, % Nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät Työllisyydenhoito huomioidaan myös elinkeinopolitiikassa, kaavoituksessa, hyvinvointisuunnitelmassa ja asuntopolitiikassa: Tavoitteina mm. Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta. Tampereen ja kaupunkiseudun elinkeinoelämä saa tarvitsemaansa työvoimaa, minkä lisäksi osaamista lisätään. Syrjäytymisen ehkäisyä edistetään. Sosiaalisesti kestävä yhdyskuntarakenne. Huomioidaan esim. täydennyskaavoituksessa mm. pyrkimyksenä vähentää haitallista segregaatiokehitystä. 16

17 Kuntien rooli ja vastuu pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidosta kasvamassa, samalla myös kustannukset Trendi: Valtio siirtää vastuuta pitkäaikaistyöttömistä yhä enenevässä määrin kunnille. - Kuinka hyvin onnistutaan pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden tehostamisessa? Tarvitaan vaikuttavia työllistämistoimia: mm. osaamisen vahvistamista sekä uudenlaisia ja nykyistä tehokkaampia tapoja kohottaa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinakelpoisuutta ja työllistämistä. - Tärkeää olisi, että kunnat voisivat aidosti vaikuttaa maksuosuutensa omilla aktiivisilla toimenpiteillään. Entä tulevaisuudessa? Työllisyydenhoidon ydinkysymys on se, miten valtion ja kuntien välinen työnjako linjataan ja hoidetaan. - Suomessa kannattaisi selvittää kunnallisen työllisyydenhoidon toteuttamismallin käyttöönottoa. Esimerkkejä toimivista järjestelmistä on (esim. Tanskan ja Hollannin mallit) ja kunnan vastuuta lisäävä kehityssuunta on todellisuutta. - Nykyinen malli, jossa vastuu ja valta jakautuu valtion ja kuntakentän kesken, ei toimi kaikilta osin hyvin, koska vastuu ja valta eivät ole aina samoissa käsissä. - Viime kädessä vastuu työttömistä kuntalaisista ja heidän palveluistaan on kunnalla, mutta mahdollisuudet vaikuttaa työttömän saamiin palveluihin ovat rajalliset ja ajoittuvat aikaan, jolloin työttömyys on jo ehtinyt pitkittyä. Kuntien keskeisenä intressinä on myös huolehtia alueensa elinvoimasta. Työllisyydenhoito on siinä yksi merkittävä tekijä ja yhteys aidoille työmarkkinoille avainasemassa onnistumisessa. 17

18 Uusiakin avauksia tarvitaan hyväksi havaittujen keinojen lisäksi Tampereen kuntakokeilussa ja työllisyydenhoidossa on kehittämistyön alla ja toteutuksessa mm.: Tuella palkattujen siirtäminen yrityksiin (Täsmä-palvelu). Useammin pysyvä työllistyminen kuin perinteissä palkkatukityöllistämisessä, sisältää valmennustuen työttömälle ja yhteistyöyritykselle. Vaikuttavuusmittariston kehittäminen (Kuntaliitto). Välityömarkkinoiden ja 3. sektorin yhteistyön kehittäminen: mm. toimijakartta ja sen hyödyntäminen. Alkuarviointipalvelu (Kunta & TE-toimisto-yhteistyönä), jossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa löydetään oikea palvelu asiakkaalle. Työhönvalmennuksen kehittäminen työnantajayhteistyö Työ- ja toimintakyvyn arviointi eläkeselvittelyt osana työllisyyspakettia. Palvelusetelin kehittäminen. Yrittäjät ovat palveluntuottajia. (Yhteistyötä tehdään ideaa kehittäneen Kuopion kanssa). Yrittäjyys osana työhönvalmennusta. 18

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1. lokakuuta 4/2014 Palveluyksikön johtajan tervehdys Työllisyyspolitiikassa työelämäläheisyys on avaintekijä onnistumiselle, ja tämän aiheen kohdalla Tampereen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Tenniksen nelinpelissä onnistuminen tuottaa palveluyksikön johtajalle Mika Itäselle erityisen onnistumisen tunteen. Hän aloitti maaliskuun

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 Vastuullista työllisyydenhoitoa Tampereella Tampere on tullut tunnetuksi siitä, e ä työllisyydenhoitoa tehdään tavoi eellises, työelämälähtöises

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014 Palvelupäällikön tervehdys Muutama päivä jouluun ja ennen sitä monta työasiaa hoidettavana, joulupuuhista puhumattakaan. Takana on

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon kuntakortti

PORIN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon kuntakortti PORIN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon kuntakortti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot