Turvallisuuden tarkistuslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Puun autokuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi 5 1 Kone- ja laiteturvallisuus 6 2 Huolto- ja korjaustyöt 7 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto 8 4 Työympäristötekijät 9 5 Ergonomia 10 6 Työskentely 12 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 14 Yhteystietoja 15 2

3 Tarkastuksen suorittaja Päivämäärä: Tekijät: Tekijät: Turvallisuuden tarkistuslista Tämän alakohtaisen oppaan tarkoitus on auttaa huolehtimaan yrityksen koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä. Oppaaseen on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi tarkistuslistaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Sen avulla voi myös laskea yrityksen turvallisuusindeksin, joka on kunnossa olevien asioiden osuus kaikista listan kohdista. Teoriassa indeksi voi vaihdella nollasta sataan prosenttiin, mutta käytännössä tuskin on yritystä, jossa kaikki asiat vaatisivat korjausta tai kaikki asiat olisivat kunnossa. Indeksin avulla yrityksessä voidaan asettaa tavoitteita; esimerkiksi jos indeksi on nyt 65% voisi tavoite seuraavalle vuodelle olla 85%. Hyvät työolot eivät välttämättä maksa ylimääräistä. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet päinvastoin parantavat sekä tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Yritys hyötyy alempina kustannuksina, kun hukka-aikaa, tapaturmia, esinevahinkoja ja sairauspoissaoloja on vähemmän. Työntekijä viihtyy paremmin työssä ja säilyy terveempänä. Yhteiskunta hyötyy kilpailukykyisestä yrityksestä, joka antaa työtä ja verotuloja, mutta rasittaa vähemmän sosiaali- ja terveysbudjettia. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit. Opas helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. 3

4 Tarkistuslistan käyttöohje Turvallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijät ja eri työt. Tarvittaessa listan voi täyttää erikseen erilaisista töitä. Useat listan kohdat selviävät parhaiten paikan päällä työkohteessa ja/tai työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Lista toistetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, kun yrityksessä tehdään muutoksia. Tarkistuslistan kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti joko kunnossa, ei kunnossa tai ei sovellu -kohtaan. Asia on kunnossa, kun se täyttää viranomaismääräykset tai yrityksessä itse asetetut pelisäännöt. Jos kohta ei näitä täytä, merkitään ei kunnossa. Jos kohta ei koske yritystä, merkitään ei sovellu. Jos ei olla varmoja onko asia kunnossa vai ei, jätetään merkintä tekemättä ja asia selvitetään myöhemmin. Se saattaa edellyttää lisätietojen hankkimista esimerkiksi työterveyshuollolta, työhygiee-nisiä mittauksia tms. Tarkistuslistassa on esitetty myös mahdollisia toimenpiteitä, joista voi olla hyötyä varsinkin ei kunnossa olevien asioiden kehittämisessä. Listaan voi ruksata mahdollisesti kiinnostavia vaihtoehtoja. Toivottavasti ne antavat virikettä myös omalle ideoinnille työpaikalla. 4

5 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi Turvallisuusindeksin laskemista varten tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Siitä näkyy pääkohdittain paljonko asioita on kunnossa ja paljonko ei kunnossa. Indeksi lasketaan kaavan avulla kunnossa olevien prosenttiosuutena näiden yhteismäärästä. Max Yhteenvetolomakkeeseen merkitään päätetyt toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja toimenpiteen aikataulu. Toimenpiteiden toteutusta on hyvä seurata. Viimeistään niiden toteutuminen selviää, kun tarkistuslista käydään uudestaan läpi, mielellään viimeistään vuoden päästä. Sovitut toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Toteutunut pvm 1. Kone- ja laiteturvallisuus Huolto ja korjaustyöt Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto Työympäristötekijä Ergonomia Työskentely Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteensä 100 kunnossa Indeksi = = x 100% = % kunnossa + ei kunnossa 5

6 1 Kone- ja laiteturvallisuus ⓿ ⓿ ⓿ 1.1 Onko koneessa CE-merkki CE-merkki osoittaa, että kone täyttää kaikki sitä Työturvallisuuslaki (koneen vuosimalli )? koskevat direktiivit. (Vuoden 1995 alun jälkeen 299/58 käyttöön otetut koneet) ⓿ ⓿ ⓿ 1.2 Onko auton ohjaamo suojattu mahdollisilta ⓿ Ohjaamoa suojaava turvakehys VNp 1314/94 liikkuvan kuorman iskuilta? ⓿ Kuormakorin pohjan terävät kohoumat koneiden ⓿ ⓿ ⓿ 1.3 Suojaako kuormausnosturin ohjaamo mahdollisilta ⓿ Nosturihytti turvallisuudesta iskuilta kuormauksen yhteydessä? ⓿ Sopivat ja tarkoituksenmukaiset nostolaitteet ja nostoapuvälineet Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja ⓿ ⓿ ⓿ 1.4 Kiinnitetäänkö kuorma nousematta kuorman päälle? ⓿ Käytetään sellaista kiinnityskalustoa, ettei varusteista 1256/92 kuorman päälle tarvitse nousta ⓿ ⓿ ⓿ 1.5 Onko kuorman kiinnityksen kiristämiseksi ⓿ Kuorman sitomisessa käytetään paineilmakiristintä Puutavaran veteen- ja käytettävissä aputyövälineitä? ⓿ Työ suoritetaan rauhallisesti jäälleajo ⓿ ⓿ ⓿ 1.6 Ovatko aputyövälineet hyvässä kunnossa? ⓿ Keskitetty purku Metsätehon ja työsuo- ⓿ ⓿ ⓿ 1.7 Joudutaanko purkaus suorittamaan ilman ⓿ Kurottajatrukkien käyttö jeluhallituksen opas asianmukaista purkukalustoa? ⓿ Rungon sitominen ennen veteen laskua ⓿ ⓿ ⓿ 1.8 Onko kuorman purkamiseen annettu ⓿ Ohjeet ja koulutus eri purkupaikoille ohjeita ja koulutusta? (purku veteen, maalle, suoraan tehtaalle) ⓿ Perävaunun takana olevat heijastimet Metsäalan työsuojelu. ⓿ ⓿ ⓿ 1.9 Onko autossa ja kuormausnosturissa tarvittavat Kilvet: Tapola, H. varoitusmerkinnät ja opastekilvet? ⓿ - konekilpi, jossa tyyppimerkintä, valmistusnumero Työturvalisuuskeskus. ja -vuosi sekä valmistajan nimi ja osoite 1995 ⓿ - kuormakilpi, joka osoittaa sallitun kuorman eri nostovarren pituuksilla ⓿ - varoalueen laajuus ⓿ - vähimmäisetäisyys jännitteisenä olevista johdoista ⓿ - varoitus riippuvan kuorman alle menemisestä ⓿ ⓿ ⓿ 1.10 Toimivatko auton jarrut, merkkivalot ja äänimerkki? Kone- ja laiteturvallisuus yhteensä ⓿ Jarrujen säännöllinen testaus ⓿ Merkkivalojen ja äänimerkin säännöllinen tarkistus 6

7 2 Huolto- ja korjaustyöt ⓿ ⓿ ⓿ 2.1 Onko kuormausnosturi tarkastettu viimeisen vuoden ⓿ Kuormausnosturin rakenteiden tarkastus korjaus- VNp 345/90 aikana (pöytäkirja tarkastuksesta)? töiden jälkeen kuormausnostureista ⓿ ⓿ ⓿ 2.2 Tehdäänkö koneisiin ja laitteisiin määräaikaishuoltoja ⓿ Huollon ja korjauksen ajoitus ja suunnitelmallisuus ja niiden tarkastuksista toimintahäiriöiden minimoimiseksi? ⓿ Ennakkohuolto ⓿ ⓿ ⓿ 2.3 Tarkastetaanko säännöllisesti hydrauli- ja painejärjestel- ⓿ Säännölliset tarkastukset mät sekä niihin liittyvät letkut ja liittimet? Kuormausnosturin tarkastukset ja käyttö. ⓿ ⓿ ⓿ 2.4 Suoritetaanko ennen huolto- ja korjaustöihin ryhtymistä ⓿ Ennen huolto- ja korjaustöihin ryhtymistä Työsuojeluhallituksen vaarallisuuden arvionti ja osallistuuko vaarallisiin tehdään työn vaarallisuuden arviointi esite töihin aina vähintään kaksi henkilöä? ⓿ Vaaralliset/isot työt tehdään korjaamolla ⓿ ⓿ ⓿ 2.5 Tehdäänkö raskaimmat huoltotyöt korjaamolla? ⓿ Vaarallisiin huolto- ja korjaustöihin osallistuu ⓿ ⓿ ⓿ 2.6 Onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon koneiden vähintään kaksi henkilöä huolto- ja korjaustöissä (asiaankuuluvat ja ehjät työkalut, ⓿ Käytetään asianmukaisia ja ehjiä työkaluja suojakäsineet ja -jalkineet)? ⓿ Auton liikkuminen estetään seisontajarrun tai ⓿ ⓿ ⓿ 2.7 Onko kipattava ohjaamo tuettu huolto- ja korjaustöissä? muun mekaanisen tuen avulla ⓿ ⓿ ⓿ 2.8 Onko nosturi ja puomi tuettu korjauksen aikana? ⓿ Hytin asennon varmistus varmistuslukolla ⓿ ⓿ ⓿ 2.9 Onko auton ja kuormausnosturin liikkuminen estetty ⓿ Nosturin ja puomin tuenta korjauksen aikana korjauksen aikana? ⓿ ⓿ ⓿ 2.10 Onko kuormausnosturille olemassa suomen- ja ruotsinkielinen käyttö-, huolto-, tarkastus- ja asennusohje? ⓿ Suomen- ja ruotsinkielinen helppokäyttöinen ohje kuormausnosturin käyttöön, huoltoon, tarkastukseen ja asennukseen Huolto- ja korjaustyöt yhteensä 7

8 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto ⓿ ⓿ ⓿ 3.1 Onko tarpeellisissa kohdissa tarvittavat huoltotasot ja ⓿ Rakenteelliset (käden- ja jalansijat, huoltotasot) kulkutiet (esim. huolto- tai korjaustilanteet)? ratkaisut liikkumisen helpottamiseksi ohjaamoon ja ⓿ ⓿ ⓿ 3.2 Onko kulkutiet varustettu riittävillä kiinniottokaiteilla? kuormaimeen ⓿ ⓿ ⓿ 3.3 Ovatko askelmat ja huoltotasot puhtaat? ⓿ Askelmien, kädensijojen ja huoltotasojen ⓿ ⓿ ⓿ 3.4 Ovatko nousutiet auton ohjaamoon ja kuormausnosturiin kunnossa- ja puhtaanapito kunnossa? ⓿ Huoltotasot ja kulkutiet varustetaan liukuestein ⓿ ⓿ ⓿ 3.5 Ovatko huoltotasot kunnossa? ja karhennuksin ⓿ ⓿ ⓿ 3.6 Onko huoltotasot ja kulkutiet varustettu liukuestein tai ⓿ Varataan työaikaa koneen puhdistamiseen ja karhennuksin liukastumisen estämiseksi? kunnossapitoon ⓿ ⓿ ⓿ 3.7 Onko ohjaamo siisti? ⓿ Motivointi ja järjestystä ylläpitävien työtapojen va- TUTTAVA - ⓿ ⓿ ⓿ 3.8 Ovatko tavarat omilla paikoillaan? kiinnuttaminen opaskirja. ⓿ ⓿ ⓿ 3.9 Onko ohjaamossa ensiapuvälineille oma paikkansa? Järjestyksen ylläpitoon liittyvät tekniset edellytykset: Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ 3.10 Ovatko työkalut ohjaamotilassa niille varatussa ⓿ - ohjaamon hyvä järjestys, riittävästi tilaa Helsinki 1993 paikassa? ⓿ - työkaluille omat paikat ⓿ - ensiapuvälineille ja eväille omat paikat ⓿ - jäteastiat ⓿ Työntekijöiden koulutus Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto yhteensä 8

9 4 Työympäristötekijät ⓿ ⓿ ⓿ 4.1 Onko ohjaamon lämmityslaite kunnossa? ⓿ Lämpötilan säätö (19-23 C) ⓿ ⓿ ⓿ 4.2 Onko lämmityslaite riittävän tehokas? ⓿ oleva lämmityslaite ⓿ ⓿ ⓿ 4.3 Onko ohjaamossa jäähdyttävä ilmastointilaite? ⓿ Ilmastointilaitteen kylmää ilmaa ei suunnata ⓿ ⓿ ⓿ 4.3 Pitääkö ilmastointilaite ikkunat huurteettomina kaikissa suoraan kehoa kohti olosuhteissa? ⓿ Määräajoin taukoja ⓿ ⓿ ⓿ 4.5 Onko sisään tuleva ilma suodatettu? ⓿ ⓿ ⓿ 4.6 Häiritseekö melu ohjaamossa? ⓿ Kuulonsuojainten käyttö tarvittaessa (kuormainta VNp 1404/93 käytettäessä) työntekijän suojelusta ⓿ Ohjaamon ovien tiivisteet kunnossa työssä esiintyvän ⓿ Ohjaamon tiiveys moottoritilaan (läpivientikumit) melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta ⓿ ⓿ ⓿ 4.7 Onko valoa riittävästi puun kuormaukseen? ⓿ Suunnattavat ja tehokkaat työvalot ⓿ ⓿ ⓿ 4.8 Onko valoa riittävästi kunnossapitotöihin? ⓿ Riittävästi valoja nousuteille ja huoltotöihin ⓿ ⓿ ⓿ 4.9 Onko kulkutiet valaistu? ⓿ Akulla toimiva jatkuva valaistus ⓿ ⓿ ⓿ 4.10 Ovatko työvalot ehjät ja puhtaat? ⓿ ⓿ ⓿ 4.11 Ovatko ajovalot toimintakunnossa ja puhtaat? ⓿ Valojen säännöllinen puhdistus ⓿ Rikkinäisten lamppujen vaihto ⓿ Taskulamppu ⓿ ⓿ ⓿ 4.12 Ovatko ohjaamon ikkunat puhtaat ja naarmuuntumattomat? ⓿ ⓿ ⓿ 4.13 Ovatko tuulilasinpyyhkimet kunnossa? ⓿ ⓿ ⓿ 4.14 Toimiiko tuulilasin pesulaite? ⓿ ⓿ ⓿ 4.15 Onko näkyvyys ikkunoista ja peileistä tyydyttävä työturvallisuuden kannalta? ⓿ Ikkunoiden säännöllinen puhdistus niitä naarmuttamatta ⓿ Tuulilasin ja pyyhkimien kunnosta huolehditaan ⓿ Pyyhkimien sulkien säännöllinen puhdistus ⓿ Kuljettajalla oltava hyvä näkyvyys ⓿ Riittävästi peilejä, joista näkyvyys myös sivulle ⓿ Sähkölämmitteiset peilit Työympäristötekijät yhteensä 9

10 5 Ergonomia Ajoistuin ⓿ Työntekijöiden opastaminen ergonomisesti ⓿ ⓿ ⓿ 5.1 Vaimentaako ajoneuvon istuin ja rakenne tärinää? oikeaan ajoasentoon ja istuinten säätöön ⓿ ⓿ ⓿ 5.2 Opastetaanko työntekijälle ergonomisesti oikea ⓿ Kiinnitetään huomiota istuimen ja hallintalaitteiden ajoasento ja istuinten oikeat säädöt? ergonomiaan ⓿ ⓿ ⓿ 5.3 Säädetäänkö istuimen korkeus, etäisyys ja selkänojan ⓿ Säädettävä istuin (korkeus, etäisyys ohjauspyörästä, kallistuskulma työvuoron vaihtuessa? istuinosan kaltevuus) ⓿ ⓿ ⓿ 5.4 Onko istuimen selkänojassa niskatuki? ⓿ Säädöt tarkistetaan aina työvuoron alussa ⓿ ⓿ ⓿ 5.5 Onko istuimessa ristiselän tuki? ⓿ Istuimessa niskatuki ja ristiselän tuki ⓿ ⓿ ⓿ 5.6 Onko istuin lämmitettävä? ⓿ Istuimen jousitus ja iskunvaimennus ⓿ ⓿ ⓿ 5.7 Onko istuimen päällyste valmistettu hengittävästä ⓿ Lämmitettävä istuin materiaalista (esim. kankaasta)? ⓿ Istuin verhoiltu hiostumista ehkäisevästä ⓿ ⓿ ⓿ 5.8 Onko istuimessa turvavyö ja käytetäänkö sitä? materiaalista, esim. kankaasta ⓿ ⓿ ⓿ 5.9 Onko ohjauspyörän asento säädettävissä? ⓿ Käytetään turvavyötä Kuormausnosturi ⓿ ⓿ ⓿ 5.10 Onko istuin riittävän tukeva? ⓿ ⓿ ⓿ 5.11 Vaimentaako kuormaimen istuin tärinää? ⓿ ⓿ ⓿ 5.12 Onko istuimen asento säädettävissä? ⓿ ⓿ ⓿ 5.13 Onko istuin lämmitettävä? ⓿ Kuormausnosturin istuimessa lantiovyön käyttömahdollisuus Työpaikan ergonominen tarkastusohje. Työolot 78. Työterveyslaitos, Helsinki ja matka jatkuu. Video autonkuljettajan työn ergonomiasta. Työturvallisuuskeskus, Helsinki

11 5 Ergonomia ⓿ ⓿ ⓿ 5.14 Ovatko hallintaelimet oikein sijoitetut? ⓿ ⓿ ⓿ 5.15 Onko hallintaelimien käyttövoima sopiva (ei liian suuri eikä pieni, jolloin hallittavuus kärsii)? ⓿ ⓿ ⓿ 5.16 Onko hallintaelimet suojattu esim. taakan tönäisyjä tai käsivahinkoa vastaan? ⓿ ⓿ ⓿ 5.17 Onko hallintaelimiin merkitty käyttötarkoitus ja eri asentoja vastaavat toiminnot? ⓿ Hallintaelimien oikea asennus ⓿ Hallintaelimien on sijaittava sopivalla etäisyydellä ⓿ Hallintaelimien koskettaminen vahingossa ehkäistään rakenteellisesti tai erillisellä suojalaitteella tai toimintoon tarvitaan kaksi erisuuntaista liikettä tai kuljettajan noustessa istuimelta ohjausvirta katkeaa ⓿ Hallintaelimien liikesuuntien vastattava niiltä odotettavia toimintoja ⓿ Hallintaelimiin selvät suomenkieliset merkinnät siitä, mihin ja miten toiminto vaikuttaa ⓿ Työliikkeiden hallintaelimet palautuvat automaattisesti 0-asentoon ohjausotteen irrotessa VNp 1409/93 käsin ⓿ ⓿ ⓿ 5.18 Käytetäänkö raskaissa nostoissa nostovälineitä ja ⓿ Ohjeet oikeisiin nostotekniikoihin tehtävistä nostoista nostoapuvälineitä? ⓿ Kuljetus- ja nostoapuvälineiden käyttö ja siirroista työssä ⓿ ⓿ ⓿ 5.19 Suoritetaanko työskentely ja kunnossapito- sekä huolto- ⓿ Kuljetus- ja nostoapuvälineiden hyväkuntoisuus työt välttämällä hankalia työasentoja (kumartumiset/ ⓿ Oman kuormaimen käyttö apuna renkaiden vaihdossa Käsin tehtävät nostot taivutukset, kyyristymiset, polvistumiset)? ⓿ pito- ja huoltotöiden tekeminen ja siirrot työssä. huoltotiloissa Työsuojeluhallinto, ⓿ ⓿ ⓿ 5.20 Pidetäänkö riittävästi taukoja? ⓿ Pidetään riittävästi taukoja Tampere 1997 ⓿ Liikunnan harjoittaminen tauoilla ja vapaa-aikana Ergonomia yhteensä 11

12 6 Työskentely ⓿ ⓿ ⓿ 6.1 Onko käytettävissä helposti ymmärrettävä ajokartta? ⓿ Noudettava kuorma merkitään kartalla oikeaan Tieliikenneasetus ⓿ ⓿ ⓿ 6.2 Selvitetäänkö ajoreitti etukäteen? paikkaan 182/82 ⓿ ⓿ ⓿ 6.3 Saako työntekijä riittävästi tietoa vaarapaikoista? ⓿ Ajoreittiin tutustuminen ja ajoreitin valinta ennakolta ⓿ ⓿ ⓿ 6.4 Asetetaanko varoitusmerkit lastauspaikan ulkopuolelle? ⓿ Työntekijöille kerrotaan työpaikan vaaroista ja Tieliikennelaki 267/81 ⓿ ⓿ ⓿ 6.5 Onko erillinen, pysäköity perävaunu merkitty annetaan ohjeet oikeista toimintatavoista varoituskilvin? ⓿ Tien varrella olevalla lastauspaikalla varoituskolmio Asetus ajoneuvojen ⓿ ⓿ ⓿ 6.6 Tuetaanko kuormausnosturi taukojen ajaksi (ei jätetä kuormauspaikan molemmin puolin käytöstä tiellä yläasentoon)? ⓿ Kuormaus tienkohdassa, jossa kuormattava ajoneuvo 1257/92 voidaan turvallisesti ohittaa ⓿ Kuormausnosturin tukeminen ajon ja taukojen ajaksi Puutavaran kuljetus ⓿ Työntekijöiden koulutus ja opastus yleisillä teillä Tielaitoksen ohje. ⓿ ⓿ ⓿ 6.7 Onko olemassa selvät ohjeet eri suojaetäisyyksistä ⓿ Turvaetäisyyksien noudattaminen Julkaisu TIEL (yleiset liikennepaikat, rautatiet, sähkölinjat) ⓿ Kuormaus pysäytetään, jos ihmisiä on vaara-alueella ⓿ ⓿ ⓿ 6.8 Noudatetaanko suojaetäisyyksiä? ⓿ Riippuvaa taakkaa ei nosteta ihmisen yli ⓿ ⓿ ⓿ 6.9 Pysäytetäänkö kone, kun ihmisiä on vaara-alueella? Varo sähköjohtoja. Sähkötarkastuskeskuk- ⓿ ⓿ ⓿ 6.10 Käytetäänkö taakkaa nostettaessa tukijalkoja? ⓿ Tukijalkojen käyttö sen opas ⓿ ⓿ ⓿ 6.11 Kiinnitetäänkö huomiota maapohjan kovuuteen ⓿ Tukijalkoihin tukilevyt Julkaisu D tukijalkoja käytettäessä? ⓿ ⓿ ⓿ 6.12 Käytetäänkö tarvittaessa renkaissa ketjuja? ⓿ Metallilevyt tukijalkojen alle ⓿ Maapohjan tarkistus ⓿ Ketjujen käyttö renkaissa 12

13 6 Työskentely ⓿ ⓿ ⓿ 6.13 Onko työn vaaratekijöistä kerrottu uusille työntekijöille? ⓿ Koulutus työn vaaratekijöistä VNp 1406/93 ⓿ ⓿ ⓿ 6.14 Onko suojainten käytöstä ja turvallisista toimintatavoista ⓿ Perehdytyskoulutus henkilönsuojaimista annettu ohjeita? ⓿ Työntekijöiden motivointi turvallisuustietoisuuteen ⓿ ⓿ ⓿ 6.15 Käytetäänkö henkilökohtaisia suojaimia, kuten ja vastuullisuuteen VNp 1407/93 henkilön sopivat turvajalkineita sekä suojakypärää, lastauksen ⓿ Suojainten käyttö tarvittaessa suojainten valinnasta ja ja purkauksen aikana? ⓿ Täydelliset turvavarusteet työskenneltäessä käytöstä työssä. ⓿ ⓿ ⓿ 6.16 Ovatko suojavälineet kunnossa ja huolletaanko moottorisahan kanssa suojaimia säännöllisesti? ⓿ Suojainten käytöstä huolehditaan Turvavarusteluettelo ⓿ ⓿ ⓿ 6.17 Onko moottorisahalla työskenneltäessä käytettävissä tarvittavat suojaimet (esim. kuulonsuojaimet, silmien Työturvallisuuskeskus, suojaimet, turvasaappaat)? Metsäalan turvallisuustyön työalatoimikunta Onko seuraaviin kuormittumista aiheuttaviin tekijöihin ⓿ Tiedonkulkua ja yhteistyötä parannetaan Työaikalaki 605/96 kiinnitetty riittävästi huomiota? työntekijöiden ja johdon välillä ⓿ ⓿ ⓿ ylitöiden välttäminen ⓿ Kiireelliset työt otetaan huomioon kapasiteetin Työehtosopimuslaki ⓿ ⓿ ⓿ työn sujuvuus ja häiriöttömyys suunnittelussa 436/46 ⓿ ⓿ ⓿ työn ennakkosuunnittelu ja riittävät tiedot ⓿ Työntekijät mukaan toimintatapojen suunniteluun päätöksiä varten ⓿ Työvälineet hyvin saatavilla ja järjestyksessä ⓿ Ennakoiva kunnossapito häiriöiden vähentämiseksi ⓿ Aikaa myös kunnossapidolle ⓿ Työnopastus ⓿ Toimintatapojen opastuksen toistuvuus Työskentely yhteensä 13

14 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius ⓿ ⓿ ⓿ 7.1 Onko työntekijöille järjestetty työterveyshuolto? ⓿ Tyky-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Työterveyshuoltolaki ⓿ ⓿ ⓿ 7.2 Onko yrittäjälle järjestetty työterveyshuolto? yhdessä työterveyshuollon kanssa 743/78 ⓿ ⓿ ⓿ 7.3 Suunnittelevatko yrittäjä, työntekijät ja työterveyshuolto yhdessä tyky-toimintaa? ⓿ ⓿ ⓿ 7.4 Onko työntekijöille järjestetty lääkärintarkastuksia (ikäkausi, määräaikaistarkastukset)? ⓿ Työntekijöille ensiapukurssi ⓿ ⓿ ⓿ 7.5 Ovatko työntekijät käyneet ensiapukurssin? ⓿ Ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina ⓿ ⓿ ⓿ 7.6 Ovatko ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina? ⓿ Avun saannin varmistaminen puhelimen puuttuessa ⓿ ⓿ ⓿ 7.7 Onko avunsaanti varmistettu äkillisen sairastapauksen ⓿ Ilmoitus huoltotöiden alkamisesta ja päättymisestä Vnp 950/94 työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Työterveyslaitos, Helsinki 1997 sattuessa? muille työntekijöille ⓿ ⓿ ⓿ 7.8 Onko autossa puhelin? ⓿ Säännöllinen yhteydenpito muihin työntekijöihin ⓿ ⓿ ⓿ 7.9 Varmistetaanko puhelimen kuuluvuus työmaalla? ⓿ Työskentelypaikan ilmoittaminen ⓿ ⓿ ⓿ 7.10 Ovatko hätänumerot näkyvillä? ⓿ Varmistetaan puhelimen kuuluvuus työpaikalla ⓿ ⓿ ⓿ 7.11 Pidetäänkö puhelin lähettyvillä kuormausvaiheessa? ⓿ Puhelin pidettävä lähellä työskenneltäessä ja ⓿ ⓿ ⓿ 7.12 Pidetäänkö puhelin lähettyvillä huoltotöissä? huoltotöissä ⓿ Hätänumerot näkyvillä Ensiapuvalmius työ- ⓿ Pikavalinta hälytysnumeroihin paikalla. Turvallisuustiedote 4/1996. ⓿ ⓿ ⓿ 7.13 Onko autossa käsisammutin? ⓿ Käsisammuttimien toiminnan tarkastus määräajoin Työministeriö, ⓿ ⓿ ⓿ 7.14 Onko työntekijät opastettu käyttämään ⓿ Koneen puhdistus riittävän usein Helsinki 1996 sammutuskalustoa? ⓿ Sytytyslähteiden eliminointi (avotuli, tupakointi) ⓿ ⓿ ⓿ 7.15 Tarkistetaanko sammutin säännöllisesti? ⓿ Henkilöstön koulutus Työministeriön ⓿ Koulutuksen kertaus säännöllisin väliajoin päätös 930/94 yhteydenpidosta Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius yhteensä huoltotöissä 14

15 Yhteystietoja Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh , fax Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Laajaniityntie Vantaa puh , fax Työ Terveys Turvallisuus -lehti puh , fax Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelusosasto Uimalankatu 1 PL 536, Tampere puh , fax Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh , fax Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Turvallisuustekniikka Tekniikankatu 1 PL 1307, Tampere puh , fax Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puh , fax Kymen työsuojelupiiri Pormestarinkatu 1 PL 145, Lappeenranta puh , fax Suomen Standardisoimisliitto SFS Maistraatinportti 2 PL 116, Helsinki puh , fax Suomen sähköteknillinen standardisoimisyhdistys SESKO ry Särkiniementie 3 PL 134, Helsinki puh , fax

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Sähköteknisten tuotteiden valmistus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Suurteholaserin käyttö Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Kampaamot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Kappaletavarakuljetukset Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Muistilista perehdyttäjälle ja työntekijälle tai toimihenkilölle Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työntekijä tai toimihenkilö

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Yhdyskuntajätteiden keräily ja kuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Ajoergonomia ja hyvä ajoasento Ajoergonomian tarkastelukohteet istuminen ja ajoasento istuin ohjaamon hallinta-

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Jatkuu seuraavalla sivulla

Jatkuu seuraavalla sivulla 749/2001 Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 1 Soveltamisala 2 Työmaan suunnittelu 3 Työpaikan haltijan velvollisuudet 4 Yhteydenpidon järjestäminen 5 Turvaetäisyydet 6 Riittävän ammattitaidon

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, 00531 HELSINKI puh. (09) 774 711 telefax (09) 730 798 Turun ja Porin työsuojelupiiri Eerikinkatu 40-42 20100 TURKU puh. (02) 271 5777

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Rakennusmaalaus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ Johtaminen hyvään henkilöstöllä turvallinen olla, tapaturmia nolla TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ 22.10.2011 Eerika Tausa Osastonhoitaja, TtM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 5. Yhteisten työpaikkojen tapaturmien ehkäisy Vaaratekijät Yhteisillä työpaikoilla tulee kiinnittää

Lisätiedot

T/RKyVIH012 Runko- ja teräsrakenteiden korjaukset (T/RKyVIH012 ver.1.luonnos/)

T/RKyVIH012 Runko- ja teräsrakenteiden korjaukset (T/RKyVIH012 ver.1.luonnos/) Sovellus: Turvallisuusjohtamisjärjestelmä VALVOMATON KOPIO TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE VIELÄ VOIMASSA Asiakirjan otsikko: T/RKyVIH012 Runko- ja teräsrakenteiden korjaukset Sisällysluettelo: 03 Ohjeet\05 Kylmävalssaamo\07

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Ravintolat ja suurkeittiöt Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla

Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Perehdyttäminen ja työnopastus autoliikenteen työpaikoilla Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, autoliikennealan työalatoimikunta Taitto: Innocorp Oy Painopaikka: Painojussit Oy 1. painos 2012 ISBN 978-951-810-491-2

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen MVR-2017 Keskeiset muutokset MVR 2010 -mittariin 12.10.2017 Ari Kähkönen MVR-mittauksesta 1/2 MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työmaiden työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmä. MVR-mittauksella

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinällä on vaikutusta! Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Ajettavia koneita

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Toimistot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Pirkko-Liisa Rasa Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot