Turvallisuuden tarkistuslista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuuden tarkistuslista"

Transkriptio

1 Turvallisuuden tarkistuslista Puun autokuljetus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen

2 SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi 5 1 Kone- ja laiteturvallisuus 6 2 Huolto- ja korjaustyöt 7 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto 8 4 Työympäristötekijät 9 5 Ergonomia 10 6 Työskentely 12 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 14 Yhteystietoja 15 2

3 Tarkastuksen suorittaja Päivämäärä: Tekijät: Tekijät: Turvallisuuden tarkistuslista Tämän alakohtaisen oppaan tarkoitus on auttaa huolehtimaan yrityksen koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä. Oppaaseen on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi tarkistuslistaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Sen avulla voi myös laskea yrityksen turvallisuusindeksin, joka on kunnossa olevien asioiden osuus kaikista listan kohdista. Teoriassa indeksi voi vaihdella nollasta sataan prosenttiin, mutta käytännössä tuskin on yritystä, jossa kaikki asiat vaatisivat korjausta tai kaikki asiat olisivat kunnossa. Indeksin avulla yrityksessä voidaan asettaa tavoitteita; esimerkiksi jos indeksi on nyt 65% voisi tavoite seuraavalle vuodelle olla 85%. Hyvät työolot eivät välttämättä maksa ylimääräistä. Siisti ja järjestyksessä oleva työpaikka ja kunnossa olevat välineet päinvastoin parantavat sekä tuottavuutta että työturvallisuutta. Siitä hyötyvät kaikki. Yritys hyötyy alempina kustannuksina, kun hukka-aikaa, tapaturmia, esinevahinkoja ja sairauspoissaoloja on vähemmän. Työntekijä viihtyy paremmin työssä ja säilyy terveempänä. Yhteiskunta hyötyy kilpailukykyisestä yrityksestä, joka antaa työtä ja verotuloja, mutta rasittaa vähemmän sosiaali- ja terveysbudjettia. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit. Opas helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. 3

4 Tarkistuslistan käyttöohje Turvallisuuden määrittämisessä otetaan huomioon kaikki yrityksen työntekijät ja eri työt. Tarvittaessa listan voi täyttää erikseen erilaisista töitä. Useat listan kohdat selviävät parhaiten paikan päällä työkohteessa ja/tai työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Lista toistetaan esimerkiksi kerran vuodessa tai tarpeen mukaan, kun yrityksessä tehdään muutoksia. Tarkistuslistan kysymyksiin vastataan merkitsemällä rasti joko kunnossa, ei kunnossa tai ei sovellu -kohtaan. Asia on kunnossa, kun se täyttää viranomaismääräykset tai yrityksessä itse asetetut pelisäännöt. Jos kohta ei näitä täytä, merkitään ei kunnossa. Jos kohta ei koske yritystä, merkitään ei sovellu. Jos ei olla varmoja onko asia kunnossa vai ei, jätetään merkintä tekemättä ja asia selvitetään myöhemmin. Se saattaa edellyttää lisätietojen hankkimista esimerkiksi työterveyshuollolta, työhygiee-nisiä mittauksia tms. Tarkistuslistassa on esitetty myös mahdollisia toimenpiteitä, joista voi olla hyötyä varsinkin ei kunnossa olevien asioiden kehittämisessä. Listaan voi ruksata mahdollisesti kiinnostavia vaihtoehtoja. Toivottavasti ne antavat virikettä myös omalle ideoinnille työpaikalla. 4

5 Yhteenveto ja turvallisuusindeksi Turvallisuusindeksin laskemista varten tiedot kootaan yhteenvetolomakkeelle. Siitä näkyy pääkohdittain paljonko asioita on kunnossa ja paljonko ei kunnossa. Indeksi lasketaan kaavan avulla kunnossa olevien prosenttiosuutena näiden yhteismäärästä. Max Yhteenvetolomakkeeseen merkitään päätetyt toimenpiteet, niiden vastuuhenkilö ja toimenpiteen aikataulu. Toimenpiteiden toteutusta on hyvä seurata. Viimeistään niiden toteutuminen selviää, kun tarkistuslista käydään uudestaan läpi, mielellään viimeistään vuoden päästä. Sovitut toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Toteutunut pvm 1. Kone- ja laiteturvallisuus Huolto ja korjaustyöt Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto Työympäristötekijä Ergonomia Työskentely Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius 15 Yhteensä 100 kunnossa Indeksi = = x 100% = % kunnossa + ei kunnossa 5

6 1 Kone- ja laiteturvallisuus ⓿ ⓿ ⓿ 1.1 Onko koneessa CE-merkki CE-merkki osoittaa, että kone täyttää kaikki sitä Työturvallisuuslaki (koneen vuosimalli )? koskevat direktiivit. (Vuoden 1995 alun jälkeen 299/58 käyttöön otetut koneet) ⓿ ⓿ ⓿ 1.2 Onko auton ohjaamo suojattu mahdollisilta ⓿ Ohjaamoa suojaava turvakehys VNp 1314/94 liikkuvan kuorman iskuilta? ⓿ Kuormakorin pohjan terävät kohoumat koneiden ⓿ ⓿ ⓿ 1.3 Suojaako kuormausnosturin ohjaamo mahdollisilta ⓿ Nosturihytti turvallisuudesta iskuilta kuormauksen yhteydessä? ⓿ Sopivat ja tarkoituksenmukaiset nostolaitteet ja nostoapuvälineet Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja ⓿ ⓿ ⓿ 1.4 Kiinnitetäänkö kuorma nousematta kuorman päälle? ⓿ Käytetään sellaista kiinnityskalustoa, ettei varusteista 1256/92 kuorman päälle tarvitse nousta ⓿ ⓿ ⓿ 1.5 Onko kuorman kiinnityksen kiristämiseksi ⓿ Kuorman sitomisessa käytetään paineilmakiristintä Puutavaran veteen- ja käytettävissä aputyövälineitä? ⓿ Työ suoritetaan rauhallisesti jäälleajo ⓿ ⓿ ⓿ 1.6 Ovatko aputyövälineet hyvässä kunnossa? ⓿ Keskitetty purku Metsätehon ja työsuo- ⓿ ⓿ ⓿ 1.7 Joudutaanko purkaus suorittamaan ilman ⓿ Kurottajatrukkien käyttö jeluhallituksen opas asianmukaista purkukalustoa? ⓿ Rungon sitominen ennen veteen laskua ⓿ ⓿ ⓿ 1.8 Onko kuorman purkamiseen annettu ⓿ Ohjeet ja koulutus eri purkupaikoille ohjeita ja koulutusta? (purku veteen, maalle, suoraan tehtaalle) ⓿ Perävaunun takana olevat heijastimet Metsäalan työsuojelu. ⓿ ⓿ ⓿ 1.9 Onko autossa ja kuormausnosturissa tarvittavat Kilvet: Tapola, H. varoitusmerkinnät ja opastekilvet? ⓿ - konekilpi, jossa tyyppimerkintä, valmistusnumero Työturvalisuuskeskus. ja -vuosi sekä valmistajan nimi ja osoite 1995 ⓿ - kuormakilpi, joka osoittaa sallitun kuorman eri nostovarren pituuksilla ⓿ - varoalueen laajuus ⓿ - vähimmäisetäisyys jännitteisenä olevista johdoista ⓿ - varoitus riippuvan kuorman alle menemisestä ⓿ ⓿ ⓿ 1.10 Toimivatko auton jarrut, merkkivalot ja äänimerkki? Kone- ja laiteturvallisuus yhteensä ⓿ Jarrujen säännöllinen testaus ⓿ Merkkivalojen ja äänimerkin säännöllinen tarkistus 6

7 2 Huolto- ja korjaustyöt ⓿ ⓿ ⓿ 2.1 Onko kuormausnosturi tarkastettu viimeisen vuoden ⓿ Kuormausnosturin rakenteiden tarkastus korjaus- VNp 345/90 aikana (pöytäkirja tarkastuksesta)? töiden jälkeen kuormausnostureista ⓿ ⓿ ⓿ 2.2 Tehdäänkö koneisiin ja laitteisiin määräaikaishuoltoja ⓿ Huollon ja korjauksen ajoitus ja suunnitelmallisuus ja niiden tarkastuksista toimintahäiriöiden minimoimiseksi? ⓿ Ennakkohuolto ⓿ ⓿ ⓿ 2.3 Tarkastetaanko säännöllisesti hydrauli- ja painejärjestel- ⓿ Säännölliset tarkastukset mät sekä niihin liittyvät letkut ja liittimet? Kuormausnosturin tarkastukset ja käyttö. ⓿ ⓿ ⓿ 2.4 Suoritetaanko ennen huolto- ja korjaustöihin ryhtymistä ⓿ Ennen huolto- ja korjaustöihin ryhtymistä Työsuojeluhallituksen vaarallisuuden arvionti ja osallistuuko vaarallisiin tehdään työn vaarallisuuden arviointi esite töihin aina vähintään kaksi henkilöä? ⓿ Vaaralliset/isot työt tehdään korjaamolla ⓿ ⓿ ⓿ 2.5 Tehdäänkö raskaimmat huoltotyöt korjaamolla? ⓿ Vaarallisiin huolto- ja korjaustöihin osallistuu ⓿ ⓿ ⓿ 2.6 Onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon koneiden vähintään kaksi henkilöä huolto- ja korjaustöissä (asiaankuuluvat ja ehjät työkalut, ⓿ Käytetään asianmukaisia ja ehjiä työkaluja suojakäsineet ja -jalkineet)? ⓿ Auton liikkuminen estetään seisontajarrun tai ⓿ ⓿ ⓿ 2.7 Onko kipattava ohjaamo tuettu huolto- ja korjaustöissä? muun mekaanisen tuen avulla ⓿ ⓿ ⓿ 2.8 Onko nosturi ja puomi tuettu korjauksen aikana? ⓿ Hytin asennon varmistus varmistuslukolla ⓿ ⓿ ⓿ 2.9 Onko auton ja kuormausnosturin liikkuminen estetty ⓿ Nosturin ja puomin tuenta korjauksen aikana korjauksen aikana? ⓿ ⓿ ⓿ 2.10 Onko kuormausnosturille olemassa suomen- ja ruotsinkielinen käyttö-, huolto-, tarkastus- ja asennusohje? ⓿ Suomen- ja ruotsinkielinen helppokäyttöinen ohje kuormausnosturin käyttöön, huoltoon, tarkastukseen ja asennukseen Huolto- ja korjaustyöt yhteensä 7

8 3 Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto ⓿ ⓿ ⓿ 3.1 Onko tarpeellisissa kohdissa tarvittavat huoltotasot ja ⓿ Rakenteelliset (käden- ja jalansijat, huoltotasot) kulkutiet (esim. huolto- tai korjaustilanteet)? ratkaisut liikkumisen helpottamiseksi ohjaamoon ja ⓿ ⓿ ⓿ 3.2 Onko kulkutiet varustettu riittävillä kiinniottokaiteilla? kuormaimeen ⓿ ⓿ ⓿ 3.3 Ovatko askelmat ja huoltotasot puhtaat? ⓿ Askelmien, kädensijojen ja huoltotasojen ⓿ ⓿ ⓿ 3.4 Ovatko nousutiet auton ohjaamoon ja kuormausnosturiin kunnossa- ja puhtaanapito kunnossa? ⓿ Huoltotasot ja kulkutiet varustetaan liukuestein ⓿ ⓿ ⓿ 3.5 Ovatko huoltotasot kunnossa? ja karhennuksin ⓿ ⓿ ⓿ 3.6 Onko huoltotasot ja kulkutiet varustettu liukuestein tai ⓿ Varataan työaikaa koneen puhdistamiseen ja karhennuksin liukastumisen estämiseksi? kunnossapitoon ⓿ ⓿ ⓿ 3.7 Onko ohjaamo siisti? ⓿ Motivointi ja järjestystä ylläpitävien työtapojen va- TUTTAVA - ⓿ ⓿ ⓿ 3.8 Ovatko tavarat omilla paikoillaan? kiinnuttaminen opaskirja. ⓿ ⓿ ⓿ 3.9 Onko ohjaamossa ensiapuvälineille oma paikkansa? Järjestyksen ylläpitoon liittyvät tekniset edellytykset: Työterveyslaitos, ⓿ ⓿ ⓿ 3.10 Ovatko työkalut ohjaamotilassa niille varatussa ⓿ - ohjaamon hyvä järjestys, riittävästi tilaa Helsinki 1993 paikassa? ⓿ - työkaluille omat paikat ⓿ - ensiapuvälineille ja eväille omat paikat ⓿ - jäteastiat ⓿ Työntekijöiden koulutus Ohjaamon ja kulkuteiden siisteys ja kunto yhteensä 8

9 4 Työympäristötekijät ⓿ ⓿ ⓿ 4.1 Onko ohjaamon lämmityslaite kunnossa? ⓿ Lämpötilan säätö (19-23 C) ⓿ ⓿ ⓿ 4.2 Onko lämmityslaite riittävän tehokas? ⓿ oleva lämmityslaite ⓿ ⓿ ⓿ 4.3 Onko ohjaamossa jäähdyttävä ilmastointilaite? ⓿ Ilmastointilaitteen kylmää ilmaa ei suunnata ⓿ ⓿ ⓿ 4.3 Pitääkö ilmastointilaite ikkunat huurteettomina kaikissa suoraan kehoa kohti olosuhteissa? ⓿ Määräajoin taukoja ⓿ ⓿ ⓿ 4.5 Onko sisään tuleva ilma suodatettu? ⓿ ⓿ ⓿ 4.6 Häiritseekö melu ohjaamossa? ⓿ Kuulonsuojainten käyttö tarvittaessa (kuormainta VNp 1404/93 käytettäessä) työntekijän suojelusta ⓿ Ohjaamon ovien tiivisteet kunnossa työssä esiintyvän ⓿ Ohjaamon tiiveys moottoritilaan (läpivientikumit) melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta ⓿ ⓿ ⓿ 4.7 Onko valoa riittävästi puun kuormaukseen? ⓿ Suunnattavat ja tehokkaat työvalot ⓿ ⓿ ⓿ 4.8 Onko valoa riittävästi kunnossapitotöihin? ⓿ Riittävästi valoja nousuteille ja huoltotöihin ⓿ ⓿ ⓿ 4.9 Onko kulkutiet valaistu? ⓿ Akulla toimiva jatkuva valaistus ⓿ ⓿ ⓿ 4.10 Ovatko työvalot ehjät ja puhtaat? ⓿ ⓿ ⓿ 4.11 Ovatko ajovalot toimintakunnossa ja puhtaat? ⓿ Valojen säännöllinen puhdistus ⓿ Rikkinäisten lamppujen vaihto ⓿ Taskulamppu ⓿ ⓿ ⓿ 4.12 Ovatko ohjaamon ikkunat puhtaat ja naarmuuntumattomat? ⓿ ⓿ ⓿ 4.13 Ovatko tuulilasinpyyhkimet kunnossa? ⓿ ⓿ ⓿ 4.14 Toimiiko tuulilasin pesulaite? ⓿ ⓿ ⓿ 4.15 Onko näkyvyys ikkunoista ja peileistä tyydyttävä työturvallisuuden kannalta? ⓿ Ikkunoiden säännöllinen puhdistus niitä naarmuttamatta ⓿ Tuulilasin ja pyyhkimien kunnosta huolehditaan ⓿ Pyyhkimien sulkien säännöllinen puhdistus ⓿ Kuljettajalla oltava hyvä näkyvyys ⓿ Riittävästi peilejä, joista näkyvyys myös sivulle ⓿ Sähkölämmitteiset peilit Työympäristötekijät yhteensä 9

10 5 Ergonomia Ajoistuin ⓿ Työntekijöiden opastaminen ergonomisesti ⓿ ⓿ ⓿ 5.1 Vaimentaako ajoneuvon istuin ja rakenne tärinää? oikeaan ajoasentoon ja istuinten säätöön ⓿ ⓿ ⓿ 5.2 Opastetaanko työntekijälle ergonomisesti oikea ⓿ Kiinnitetään huomiota istuimen ja hallintalaitteiden ajoasento ja istuinten oikeat säädöt? ergonomiaan ⓿ ⓿ ⓿ 5.3 Säädetäänkö istuimen korkeus, etäisyys ja selkänojan ⓿ Säädettävä istuin (korkeus, etäisyys ohjauspyörästä, kallistuskulma työvuoron vaihtuessa? istuinosan kaltevuus) ⓿ ⓿ ⓿ 5.4 Onko istuimen selkänojassa niskatuki? ⓿ Säädöt tarkistetaan aina työvuoron alussa ⓿ ⓿ ⓿ 5.5 Onko istuimessa ristiselän tuki? ⓿ Istuimessa niskatuki ja ristiselän tuki ⓿ ⓿ ⓿ 5.6 Onko istuin lämmitettävä? ⓿ Istuimen jousitus ja iskunvaimennus ⓿ ⓿ ⓿ 5.7 Onko istuimen päällyste valmistettu hengittävästä ⓿ Lämmitettävä istuin materiaalista (esim. kankaasta)? ⓿ Istuin verhoiltu hiostumista ehkäisevästä ⓿ ⓿ ⓿ 5.8 Onko istuimessa turvavyö ja käytetäänkö sitä? materiaalista, esim. kankaasta ⓿ ⓿ ⓿ 5.9 Onko ohjauspyörän asento säädettävissä? ⓿ Käytetään turvavyötä Kuormausnosturi ⓿ ⓿ ⓿ 5.10 Onko istuin riittävän tukeva? ⓿ ⓿ ⓿ 5.11 Vaimentaako kuormaimen istuin tärinää? ⓿ ⓿ ⓿ 5.12 Onko istuimen asento säädettävissä? ⓿ ⓿ ⓿ 5.13 Onko istuin lämmitettävä? ⓿ Kuormausnosturin istuimessa lantiovyön käyttömahdollisuus Työpaikan ergonominen tarkastusohje. Työolot 78. Työterveyslaitos, Helsinki ja matka jatkuu. Video autonkuljettajan työn ergonomiasta. Työturvallisuuskeskus, Helsinki

11 5 Ergonomia ⓿ ⓿ ⓿ 5.14 Ovatko hallintaelimet oikein sijoitetut? ⓿ ⓿ ⓿ 5.15 Onko hallintaelimien käyttövoima sopiva (ei liian suuri eikä pieni, jolloin hallittavuus kärsii)? ⓿ ⓿ ⓿ 5.16 Onko hallintaelimet suojattu esim. taakan tönäisyjä tai käsivahinkoa vastaan? ⓿ ⓿ ⓿ 5.17 Onko hallintaelimiin merkitty käyttötarkoitus ja eri asentoja vastaavat toiminnot? ⓿ Hallintaelimien oikea asennus ⓿ Hallintaelimien on sijaittava sopivalla etäisyydellä ⓿ Hallintaelimien koskettaminen vahingossa ehkäistään rakenteellisesti tai erillisellä suojalaitteella tai toimintoon tarvitaan kaksi erisuuntaista liikettä tai kuljettajan noustessa istuimelta ohjausvirta katkeaa ⓿ Hallintaelimien liikesuuntien vastattava niiltä odotettavia toimintoja ⓿ Hallintaelimiin selvät suomenkieliset merkinnät siitä, mihin ja miten toiminto vaikuttaa ⓿ Työliikkeiden hallintaelimet palautuvat automaattisesti 0-asentoon ohjausotteen irrotessa VNp 1409/93 käsin ⓿ ⓿ ⓿ 5.18 Käytetäänkö raskaissa nostoissa nostovälineitä ja ⓿ Ohjeet oikeisiin nostotekniikoihin tehtävistä nostoista nostoapuvälineitä? ⓿ Kuljetus- ja nostoapuvälineiden käyttö ja siirroista työssä ⓿ ⓿ ⓿ 5.19 Suoritetaanko työskentely ja kunnossapito- sekä huolto- ⓿ Kuljetus- ja nostoapuvälineiden hyväkuntoisuus työt välttämällä hankalia työasentoja (kumartumiset/ ⓿ Oman kuormaimen käyttö apuna renkaiden vaihdossa Käsin tehtävät nostot taivutukset, kyyristymiset, polvistumiset)? ⓿ pito- ja huoltotöiden tekeminen ja siirrot työssä. huoltotiloissa Työsuojeluhallinto, ⓿ ⓿ ⓿ 5.20 Pidetäänkö riittävästi taukoja? ⓿ Pidetään riittävästi taukoja Tampere 1997 ⓿ Liikunnan harjoittaminen tauoilla ja vapaa-aikana Ergonomia yhteensä 11

12 6 Työskentely ⓿ ⓿ ⓿ 6.1 Onko käytettävissä helposti ymmärrettävä ajokartta? ⓿ Noudettava kuorma merkitään kartalla oikeaan Tieliikenneasetus ⓿ ⓿ ⓿ 6.2 Selvitetäänkö ajoreitti etukäteen? paikkaan 182/82 ⓿ ⓿ ⓿ 6.3 Saako työntekijä riittävästi tietoa vaarapaikoista? ⓿ Ajoreittiin tutustuminen ja ajoreitin valinta ennakolta ⓿ ⓿ ⓿ 6.4 Asetetaanko varoitusmerkit lastauspaikan ulkopuolelle? ⓿ Työntekijöille kerrotaan työpaikan vaaroista ja Tieliikennelaki 267/81 ⓿ ⓿ ⓿ 6.5 Onko erillinen, pysäköity perävaunu merkitty annetaan ohjeet oikeista toimintatavoista varoituskilvin? ⓿ Tien varrella olevalla lastauspaikalla varoituskolmio Asetus ajoneuvojen ⓿ ⓿ ⓿ 6.6 Tuetaanko kuormausnosturi taukojen ajaksi (ei jätetä kuormauspaikan molemmin puolin käytöstä tiellä yläasentoon)? ⓿ Kuormaus tienkohdassa, jossa kuormattava ajoneuvo 1257/92 voidaan turvallisesti ohittaa ⓿ Kuormausnosturin tukeminen ajon ja taukojen ajaksi Puutavaran kuljetus ⓿ Työntekijöiden koulutus ja opastus yleisillä teillä Tielaitoksen ohje. ⓿ ⓿ ⓿ 6.7 Onko olemassa selvät ohjeet eri suojaetäisyyksistä ⓿ Turvaetäisyyksien noudattaminen Julkaisu TIEL (yleiset liikennepaikat, rautatiet, sähkölinjat) ⓿ Kuormaus pysäytetään, jos ihmisiä on vaara-alueella ⓿ ⓿ ⓿ 6.8 Noudatetaanko suojaetäisyyksiä? ⓿ Riippuvaa taakkaa ei nosteta ihmisen yli ⓿ ⓿ ⓿ 6.9 Pysäytetäänkö kone, kun ihmisiä on vaara-alueella? Varo sähköjohtoja. Sähkötarkastuskeskuk- ⓿ ⓿ ⓿ 6.10 Käytetäänkö taakkaa nostettaessa tukijalkoja? ⓿ Tukijalkojen käyttö sen opas ⓿ ⓿ ⓿ 6.11 Kiinnitetäänkö huomiota maapohjan kovuuteen ⓿ Tukijalkoihin tukilevyt Julkaisu D tukijalkoja käytettäessä? ⓿ ⓿ ⓿ 6.12 Käytetäänkö tarvittaessa renkaissa ketjuja? ⓿ Metallilevyt tukijalkojen alle ⓿ Maapohjan tarkistus ⓿ Ketjujen käyttö renkaissa 12

13 6 Työskentely ⓿ ⓿ ⓿ 6.13 Onko työn vaaratekijöistä kerrottu uusille työntekijöille? ⓿ Koulutus työn vaaratekijöistä VNp 1406/93 ⓿ ⓿ ⓿ 6.14 Onko suojainten käytöstä ja turvallisista toimintatavoista ⓿ Perehdytyskoulutus henkilönsuojaimista annettu ohjeita? ⓿ Työntekijöiden motivointi turvallisuustietoisuuteen ⓿ ⓿ ⓿ 6.15 Käytetäänkö henkilökohtaisia suojaimia, kuten ja vastuullisuuteen VNp 1407/93 henkilön sopivat turvajalkineita sekä suojakypärää, lastauksen ⓿ Suojainten käyttö tarvittaessa suojainten valinnasta ja ja purkauksen aikana? ⓿ Täydelliset turvavarusteet työskenneltäessä käytöstä työssä. ⓿ ⓿ ⓿ 6.16 Ovatko suojavälineet kunnossa ja huolletaanko moottorisahan kanssa suojaimia säännöllisesti? ⓿ Suojainten käytöstä huolehditaan Turvavarusteluettelo ⓿ ⓿ ⓿ 6.17 Onko moottorisahalla työskenneltäessä käytettävissä tarvittavat suojaimet (esim. kuulonsuojaimet, silmien Työturvallisuuskeskus, suojaimet, turvasaappaat)? Metsäalan turvallisuustyön työalatoimikunta Onko seuraaviin kuormittumista aiheuttaviin tekijöihin ⓿ Tiedonkulkua ja yhteistyötä parannetaan Työaikalaki 605/96 kiinnitetty riittävästi huomiota? työntekijöiden ja johdon välillä ⓿ ⓿ ⓿ ylitöiden välttäminen ⓿ Kiireelliset työt otetaan huomioon kapasiteetin Työehtosopimuslaki ⓿ ⓿ ⓿ työn sujuvuus ja häiriöttömyys suunnittelussa 436/46 ⓿ ⓿ ⓿ työn ennakkosuunnittelu ja riittävät tiedot ⓿ Työntekijät mukaan toimintatapojen suunniteluun päätöksiä varten ⓿ Työvälineet hyvin saatavilla ja järjestyksessä ⓿ Ennakoiva kunnossapito häiriöiden vähentämiseksi ⓿ Aikaa myös kunnossapidolle ⓿ Työnopastus ⓿ Toimintatapojen opastuksen toistuvuus Työskentely yhteensä 13

14 7 Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius ⓿ ⓿ ⓿ 7.1 Onko työntekijöille järjestetty työterveyshuolto? ⓿ Tyky-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen Työterveyshuoltolaki ⓿ ⓿ ⓿ 7.2 Onko yrittäjälle järjestetty työterveyshuolto? yhdessä työterveyshuollon kanssa 743/78 ⓿ ⓿ ⓿ 7.3 Suunnittelevatko yrittäjä, työntekijät ja työterveyshuolto yhdessä tyky-toimintaa? ⓿ ⓿ ⓿ 7.4 Onko työntekijöille järjestetty lääkärintarkastuksia (ikäkausi, määräaikaistarkastukset)? ⓿ Työntekijöille ensiapukurssi ⓿ ⓿ ⓿ 7.5 Ovatko työntekijät käyneet ensiapukurssin? ⓿ Ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina ⓿ ⓿ ⓿ 7.6 Ovatko ensiapuvälineet paikallaan ja käyttövalmiina? ⓿ Avun saannin varmistaminen puhelimen puuttuessa ⓿ ⓿ ⓿ 7.7 Onko avunsaanti varmistettu äkillisen sairastapauksen ⓿ Ilmoitus huoltotöiden alkamisesta ja päättymisestä Vnp 950/94 työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Opas toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Työterveyslaitos, Helsinki 1997 sattuessa? muille työntekijöille ⓿ ⓿ ⓿ 7.8 Onko autossa puhelin? ⓿ Säännöllinen yhteydenpito muihin työntekijöihin ⓿ ⓿ ⓿ 7.9 Varmistetaanko puhelimen kuuluvuus työmaalla? ⓿ Työskentelypaikan ilmoittaminen ⓿ ⓿ ⓿ 7.10 Ovatko hätänumerot näkyvillä? ⓿ Varmistetaan puhelimen kuuluvuus työpaikalla ⓿ ⓿ ⓿ 7.11 Pidetäänkö puhelin lähettyvillä kuormausvaiheessa? ⓿ Puhelin pidettävä lähellä työskenneltäessä ja ⓿ ⓿ ⓿ 7.12 Pidetäänkö puhelin lähettyvillä huoltotöissä? huoltotöissä ⓿ Hätänumerot näkyvillä Ensiapuvalmius työ- ⓿ Pikavalinta hälytysnumeroihin paikalla. Turvallisuustiedote 4/1996. ⓿ ⓿ ⓿ 7.13 Onko autossa käsisammutin? ⓿ Käsisammuttimien toiminnan tarkastus määräajoin Työministeriö, ⓿ ⓿ ⓿ 7.14 Onko työntekijät opastettu käyttämään ⓿ Koneen puhdistus riittävän usein Helsinki 1996 sammutuskalustoa? ⓿ Sytytyslähteiden eliminointi (avotuli, tupakointi) ⓿ ⓿ ⓿ 7.15 Tarkistetaanko sammutin säännöllisesti? ⓿ Henkilöstön koulutus Työministeriön ⓿ Koulutuksen kertaus säännöllisin väliajoin päätös 930/94 yhteydenpidosta Työterveyshuolto, ensiapu ja pelastusvalmius yhteensä huoltotöissä 14

15 Yhteystietoja Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh , fax Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Laajaniityntie Vantaa puh , fax Työ Terveys Turvallisuus -lehti puh , fax Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelusosasto Uimalankatu 1 PL 536, Tampere puh , fax Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh , fax Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT Turvallisuustekniikka Tekniikankatu 1 PL 1307, Tampere puh , fax Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, Helsinki puh , fax Kymen työsuojelupiiri Pormestarinkatu 1 PL 145, Lappeenranta puh , fax Suomen Standardisoimisliitto SFS Maistraatinportti 2 PL 116, Helsinki puh , fax Suomen sähköteknillinen standardisoimisyhdistys SESKO ry Särkiniementie 3 PL 134, Helsinki puh , fax

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Koneellinen puunkorjuu Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Nina Isotalus Heikki Laitinen SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuuden tarkistuslista 3 Tarkistuslistan käyttöohje 4 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Hotellit ja ravintolat Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Taru Lankinen Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Rakennusten purkutyöt Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA 2 1.1 Vastuu turvallisuudesta kuuluu jokaiselle...2 1.2 Henkilölupa, kulkulupa, työturvallisuus- ja tulityökortti...2 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Huoltotyön turvallisuus

Huoltotyön turvallisuus Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 34 Huoltotyön turvallisuus ylösnostettujen ohjaamoiden ja konepeittojen alla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2001 Hermes Oy, Tampere 2001 ISBN 952-00-1041-6

Lisätiedot

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskortti Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla Turvallisuus minun asiani Tuomas Laitinen, Jaakko Kallio TAMK metsätalous 1 Yhteinen työpaikka metsäalalla Esimerkkejä metsäalan yhteisistä

Lisätiedot