KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö 10.2/2011 TULOSTAMISEN JA KOPIOINNIN KOKONAISPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 26.1.2012. Tarjouspyyntö 10.2/2011 TULOSTAMISEN JA KOPIOINNIN KOKONAISPALVELUT"

Transkriptio

1 (9) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö 10.2/2011 TULOSTAMISEN JA KOPIOINNIN KOKONAISPALVELUT HUOM! Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjouslomake täytettynä, hinnoitteluliite täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjouslomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoittelu on ohjeiden mukaisesti täytetty. Täsmennys tarjouspyyntöön: Tarjouspyyntöön lisätään optiona mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Valkeakosken aluesairaala. Toisin sanoen pidätetään oikeus jälkikäteen, ilman erillistä tarjouspyyntökierrosta ja laaditun sopimuksen mukaisin ehdoin, lisätä sopimukseen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Valkeakosken aluesairaala. Täsmennys tarjouspyyntöön: Tarjouspyynnön liitteen 3 ohjelmistoluetteloon (ohjelmistot, joista tulostamisen on oltava ainakin mahdollista) lisätään Baswaren kassaohjelmisto. KYSYMYS 1 Edellytämme omassa asennusmallissamme Etäyhteyttä joko tulostinpalvelimeen tai sitten jollakin muulla tapaa (esim. etähallintasovellus) pääkäyttäjän työasemaan. Tämä mahdollistaa meille pääsyn laitteidemme selainkäyttöliittymiin -> parantaa meidän palvelua teille. Onko tämä mahdollista? VASTAUS KYSYMYKSEEN 1 Tulostinpalvelimelle järjestetään luonnollisesti hallintayhteys, eihän siitä vastaamista voi muuten edellyttää. Myöskään muut etäyhteydet tulostimiin eivät ole kategorisesti pois suljettuja.

2 (9) KYSYMYS 2 Olemme törmänneet asennusprosessimme kuvauksessa ongelmaan, jossa laitteiden verkkoasennus ei ole mahdollista ilman että saamme asianmukaiset ip-osoitetiedot laitteille etukäteen. Ongelma on eri kaupungin verkon vlanien hallinnointi ja sitä kautta uusien ip-osoitteiden ja porttien määrittely kytkimillä. Tässä oman näkemyksemme mukaan tukeudumme edelleen Seutukeskus Oy:n palveluihin. Onko tämä mahdollista? VASTAUS KYSYMYKSEEN 2 Tarkoitus on jatkaa tuon osalta samalla mallilla, asiakas/seutukeskus vastaa verkoista ja verkon ulottamisesta tulostimelle/tulostuspalvelimelle, mikäli myös palvelin on asiakkaan tarjoamassa konesalissa, toisin sanoen Fujitsulla. KYSYMYS 3 Asennusmallissamme yhtenä vaihtoehtona ns. tulostusjonojen viemisen asiakkaille korvaisi se, että asiakkaille tulisi tietyt tulostimet oman uudelleenkirjautumisen yhteydessä suoraan AD-hakemistosta asianmukaisten määrittelyjen avulla esim. organisaatio, kustannuspaikka tai osastokohtaisesti. Onko tämä mahdollista? Tällä hetkellä asiakkaiden työasemiin tulostusjonon asentaminen on se, että jono viedään asiakkaalle ja pääkäyttäjän huoleksi jää jonojen asentaminen ja ohjeistaminen muille. Tämä ei käytännössä ole mielestämme toimiva ratkaisu. Ei ainakaan kustannustehokas. VASTAUS KYSYMYKSEEN 3 Tällä hetkellä ei ole löydetty toimivaa mallia tulostusjonojen provisioimiseksi automaattisesti. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, nuo mainitut organisaatio, kustannuspaikka, osasto tai ip-aliverkko eivät mahdollista provisiointia halutulla tarkkuudella. Eli toisin sanoen, toistaiseksi ei ole keksitty, miten fyysisen sijainnin perusteella järkevin tulostin provisioitaisiin tietylle käyttäjälle. Kun (kustannuksiltaan järkevä) ratkaisu löytyy, otamme sen heti käyttöön. KYSYMYS 4 Lappuvolyymit vaikuttavat yllättävän pieniltä. Ovatko ne oikean suuruiset? VASTAUS KYSYMYKSEEN 4 Lappuvolyymit eivät ole oikean suuruiset. Alla on korjatut tiedot lappuvolyymeista.

3 (9) Korjaus tarjouspyynnön liitteen 2 lappuvolyymeihin: LAPPUVOLYYMIT: Alla olevassa taulukossa on esitetty arviot tulosteiden/kopioiden lukumääristä (sekä A4 että A3) vuodelta 2010 ostajan edustamien monitoimilaitteiden osalta (mukaan luettuna Hämeenlinnan kaupungin laitteet ja lukuun ottamatta Hyria koulutus Oy:n laitteita). Taulukossa esitetyt tiedot eivät sido ostajaa. Vuosi Mustavalkotulosteet/-kopiot Väritulosteet/-kopiot 2010 noin noin Korjaus tarjouspyynnön liitteen 12 lappuvolyymeihin: Lappuvolyymit Alla olevassa taulukossa on esitetty arviot Hämeenlinnan kaupungin tulosteiden/kopioiden lukumääristä (sekä A4 että A3) vuodelta 2010 monitoimilaitteiden osalta. Taulukossa esitetyt tiedot eivät sido tilaajaa. Vuosi Mustavalkotulosteet/-kopiot Väritulosteet/-kopiot 2010 noin noin KYSYMYS 5 Sanktio ylitsepääsemätön (keltainen yliviivattu osuus). Maahantuojan edustajilla ei oikeudet näin ison sanktion allekirjoittamiseen riittäne. Ehdotamme tuon yliviivatun osuuden poistamista. Jos sopimuskauden aikana valittu toimittaja tai sen omistaja, johtohenkilö, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö taikka toimittajaa hankintayksikköön edustava henkilö (esimerkiksi toimittajan alihankkijan tai muun yhteistyökumppanin työntekijä taikka ko. yrityksen päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö) määrätään liiketoimintakieltoon tai tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta hankintaan liittyvällä toimialalla, on ostajalla oikeus purkaa sopimus ilman neuvotteluja ja valittu toimittaja on velvollinen maksamaan ostajalle sopimussakkona euroa ( ), alv 0 %. Lisäksi tarjouksen allekirjoittaneen yrityksen tulee lunastaa täysimääräisesti sopimuksen voimassaoloaikana toimitetut laitteet ja niiden sopimukset itselleen (maksaa laitteiden jäljellä olevat pääomavuokrat rahoitusyhtiölle tai muulle kolmannelle). Jos tarjouksen jättämisen jälkeen (ennen sopimuskauden alkamista) tarjoaja/valittu toimittaja tai siihen edellä määritellyllä tavalla sidoksissa oleva henkilö määrätään liiketoimintakieltoon tai tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta hankintaan liittyvällä toimialalla, on ostajalla oikeus hylätä annettu tarjous, tai mikäli hankintapäätös on jo tehty, on ostajalla oikeus kumota hankintapäätös ja tehdä hankinnasta uusi päätös, jossa ensin valitun toimittajan tarjous hylätään. Hankintayksiköllä on edellä mainitut oikeudet myös siinä tapauksessa, että toimittajan alihankkija tai alihankkijaketjussa oleva taho tai edellä määritellyllä tavalla näihin sidoksissa oleva henkilö määrätään liiketoimintakieltoon tai tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta hankintaan liittyvällä toimialalla. Nämä ehdot koskevat myös varatoimittajaa.

4 (9) VASTAUS KYSYMYKSEEN 5 Korjaus tarjouspyyntöön: Kyseisestä tekstistä poistetaan seuraava yliviivattu kohta: Jos sopimuskauden aikana valittu toimittaja tai sen omistaja, johtohenkilö, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö taikka toimittajaa hankintayksikköön edustava henkilö (esimerkiksi toimittajan alihankkijan tai muun yhteistyökumppanin työntekijä taikka ko. yrityksen päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö) määrätään liiketoimintakieltoon tai tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta hankintaan liittyvällä toimialalla, on ostajalla oikeus purkaa sopimus ilman neuvotteluja ja valittu toimittaja on velvollinen maksamaan ostajalle sopimussakkona euroa ( ), alv 0 %. Lisäksi tarjouksen allekirjoittaneen yrityksen tulee lunastaa täysimääräisesti sopimuksen voimassaoloaikana toimitetut laitteet ja niiden sopimukset itselleen (maksaa laitteiden jäljellä olevat pääomavuokrat rahoitusyhtiölle tai muulle kolmannelle). Jos tarjouksen jättämisen jälkeen (ennen sopimuskauden alkamista) tarjoaja/valittu toimittaja tai siihen edellä määritellyllä tavalla sidoksissa oleva henkilö määrätään liiketoimintakieltoon tai tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta hankintaan liittyvällä toimialalla, on ostajalla oikeus hylätä annettu tarjous, tai mikäli hankintapäätös on jo tehty, on ostajalla oikeus kumota hankintapäätös ja tehdä hankinnasta uusi päätös, jossa ensin valitun toimittajan tarjous hylätään. Hankintayksiköllä on edellä mainitut oikeudet myös siinä tapauksessa, että toimittajan alihankkija tai alihankkijaketjussa oleva taho tai edellä määritellyllä tavalla näihin sidoksissa oleva henkilö määrätään liiketoimintakieltoon tai tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta hankintaan liittyvällä toimialalla. Nämä ehdot koskevat myös varatoimittajaa. KYSYMYS 6 Ylikirjoittaminen on tietoturvaksi riittävä, muita ei siinä tapauksessa tarvinne tehdä? Asiakkaalta palautuvien koneiden/kovalevyjen vaihdon yhteydessä koneiden kovalevyjen tietojen tuhoaminen on suoritettava tietoturvallisesti. Tuhoamisen on tapahduttava yleisesti hyväksyttävillä ohjelmilla/menetelmillä ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti: - kiintolevyjen käsittely koneiden poistuessa käytöstä o luovutus asiakkaalle o ylikirjoitus o tuhoaminen murskaamalla - kiintolevyn suoritetusta tietoturvakäsittelystä on raportoitava kirjallisesti asiakkaalle VASTAUS KYSYMYKSEEN 6 Tarjouspyynnön sivu 9: Edellytys on, että tietovälineet on niin turvakäsitelty, ettei tietojen vuotamisen vaaraa ole ja tietoturvakäsittelystä raportoidaan laitekohtaisesti. Itse menetelmä on toimittajan valittavissa, kunhan se täyttää yleisesti hyväksytyt tietoturvakriteerit. KYSYMYS 7 Seuraavat kohdat tarkoittanevat, kun aika menee yli vasteajan ja kuntoonsaattamisajan.

5 (9) Niiltä päiviltä, joina laite on ollut jollain tavalla epäkunnossa enemmän kuin kaksi tuntia, ei tilaajan tarvitse maksaa laitteen laskennallista päivävuokraa (kuukausivuokran jakajana luku 30). Hyvitys voidaan tehdä huoltoveloituksesta. Teksti poistetaan tarjouspyynnöstä. Tarjoaja sitoutuu suorittamaan huoltotoimenpiteet (myös tulostusongelmat) arkisin klo välillä. Tarjoaja sitoutuu neljän (4) tunnin vasteaikaan huoltokutsusta (lukuun ottamatta kriittisiä koneita, joiden vasteaika on kaksi (2) tuntia). Mikäli ko. vasteaika ylittyy, toimittajaksi valittu tarjoaja (koskien myös varatoimittajaksi valittua tarjoajaa) korvaa asiakkaalle 30 euroa ( ), alv 0 %, kultakin alkavalta tunnilta (tämä hyvitetään automaattisesti seuraavassa huoltolaskutuksessa). Tarjoaja sitoutuu kahdeksan (8) tunnin kuntoonsaattamisaikaan huoltokutsusta (lukuun ottamatta kriittisiä koneita, joiden kuntoonsaattamisaika on neljä (4) tuntia). Mikäli ko. aika ylittyy, toimittajaksi valittu tarjoaja (koskien myös varatoimittajaksi valittua tarjoajaa) korvaa asiakkaalle 60 euroa ( ), alv 0 %, kultakin alkavalta tunnilta (tämä hyvitetään automaattisesti seuraavassa huoltolaskutuksessa). Lisäksi myyjällä on velvollisuus varmistua siitä, että tilaajalla on käytössään jokin tapa tulostaa dokumentteja monitoimilaitteen/verkkotulostimen ollessa vioittuneena. Tekstissä sanotaan, että mikäli ko. aika ylittyy. Toisin sanoen jos kuntoonsaattamisaika on yli kahdeksan (8) tuntia huoltokutsusta laskettuna (ja kriittisissä koneissa yli neljä (4) tuntia huoltokutsusta laskettuna), seuraa siitä sanktio. Mikäli koneen rikkoutuminen johtuu ainoastaan käyttäjävirheestä, ei sanktiomenettelyä noudateta. Käyttäjävirheistä johtuvista huoltotöistä ja varaosista on toimittajalla oikeus veloittaa tarjouksen lisätyön mukaisesti sekä varaosat normaalin hinnaston mukaisesti. Mikäli koneen rikkoutuminen johtuu ainoastaan käyttäjävirheestä, ei sanktiomenettelyä noudateta. Käyttäjävirheistä johtuvista huoltotöistä ja varaosista on toimittajalla oikeus veloittaa tarjouksen lisätyön mukaisesti sekä varaosat normaalin hinnaston mukaisesti. Palvelu/laite on toimitettu vasta, kun se toimii siinä ympäristössä, johon se on asennettu. Myyjän tulee laitetta toimittaessaan selvittää asennusympäristö (kartoitus) ja se, että laitteen tulostus toimii ko. ympäristössä. Myyjä vastaa koko laitteen tilaajalla oloajan siitä, että laite ja laitteen tulostus toimivat moitteettomasti (poikkeuksena ovat tilanteet, joissa tulostuksen toimimattomuus johtuu siitä, että tilaaja on ottanut käyttöön ohjelmiston, jota ei ole lueteltu liitteessä numero 3 tai jota ei ole ollut käytössä asennushetkellä; tällöin tilanteesta neuvotellaan erikseen). Myyjän on viipymättä ja veloituksetta saatettava laite tulostuskuntoiseksi. Siltä ajalta, jolloin laitteen tulostus ei toimi moitteettomasti, myyjä on velvollinen alentamaan laitteen kuukausivuokraa yhdessä sovitulla summalla. Mikäli tilaajalle on asennettu ohjelmisto, jota ei ole mainittu tarjouspyynnön liitteessä numero 3 ja jota ei ole ollut käytössä asennushetkellä, on myyjä velvollinen viipymättä lisätyön veloituksella auttamaan tilaajaa vian selvittämisessä. Myyjä on velvollinen alentamaan laitteen kuukausivuokraa yhdessä sovitulla summalla -kohdalla tarkoitetaan seuraavia tilanteita: - laitteen tulostus ei toimi moitteettomasti asennuksen jälkeen (toisin sanoen asennusta ei ole suoritettu oikein, asennusympäristöä ei ole selvitetty riittävän hyvin, tms.) - laitteen tulostus ei toimi moitteettomasti ohjelmistoihin liittyen (lukuun ottamatta tilaajalle asennettua ohjelmistoa, jota ei ole mainittu tarjouspyynnön liitteessä numero 3 ja jota ei ole ollut käytössä asennushetkellä), eli esimerkiksi laiteajurin päivityksen yhteydessä tulostus jostakin ohjelmistosta/joistakin ohjelmistoista on lakannut toimimasta VASTAUS KYSYMYKSEEN 7 Vastaukset edellä punaisella tekstillä. Korjaus tarjouspyyntöön: Seuraava yliviivattu kohta poistetaan: Niiltä päiviltä, joina laite on ollut jollain tavalla epäkunnossa enemmän kuin kaksi tuntia, ei tilaajan tarvitse maksaa laitteen laskennallista päivävuokraa (kuukausivuokran jakajana luku 30). Hyvitys voidaan tehdä huoltoveloituksesta.

6 (9) KYSYMYS 8 Kuntoonsaattamisaika on kaikille toimittajille mahdoton, koska kukaan ei pidä sataprosenttisesti varaosia Suomessa ja kun ne tilataan ne saapuvat seuraavan vuorokauden puolella, joten realistinen kuntoonsaattamisaika on se viime tarjouspyynnössä oleva 28 h. Tarjoaja sitoutuu suorittamaan huoltotoimenpiteet (myös tulostusongelmat) arkisin klo välillä. Tarjoaja sitoutuu neljän (4) tunnin vasteaikaan huoltokutsusta (lukuun ottamatta kriittisiä koneita, joiden vasteaika on kaksi (2) tuntia). Mikäli ko. vasteaika ylittyy, toimittajaksi valittu tarjoaja (koskien myös varatoimittajaksi valittua tarjoajaa) korvaa asiakkaalle 30 euroa ( ), alv 0 %, kultakin alkavalta tunnilta (tämä hyvitetään automaattisesti seuraavassa huoltolaskutuksessa). Tarjoaja sitoutuu kahdeksan (8) tunnin kuntoonsaattamisaikaan huoltokutsusta (lukuun ottamatta kriittisiä koneita, joiden kuntoonsaattamisaika on neljä (4) tuntia). Mikäli ko. aika ylittyy, toimittajaksi valittu tarjoaja (koskien myös varatoimittajaksi valittua tarjoajaa) korvaa asiakkaalle 60 euroa ( ), alv 0 %, kultakin alkavalta tunnilta (tämä hyvitetään automaattisesti seuraavassa huoltolaskutuksessa). Lisäksi myyjällä on velvollisuus varmistua siitä, että tilaajalla on käytössään jokin tapa tulostaa dokumentteja monitoimilaitteen/verkkotulostimen ollessa vioittuneena. VASTAUS KYSYMYKSEEN 8 Tarjouspyynnön sivu 12: Vaste- ja kuntoonsaattamisaikoja mitataan arkisin klo välillä ja toimittaja on vastuussa asiakkaan väitteiden kumoamisesta. Esimerkiksi jos laitteesta tehdään huoltokutsu maanantaina klo 10.00, on laitteen oltava kuntoonsaattamisajan (mikäli kyseessä ei ole kriittinen kone) mukaan täydessä toimintakunnossa viimeistään tiistaina klo Toisin sanoen kuntoonsaattamisaikaa ei mitata klo välillä, eikä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. KYSYMYS 9 Pegasoksesta ja Efficasta ei ole mahdollista tulostaa siten, että voitaisiin hyödyntää kaikkia monitoimilaitteen ominaisuuksia, esim. nidonta jne. Huoltopalveluun sisältyy laitteiden ajurituki ja ajurien päivitysversioiden toimittaminen tilaajan etätuen (Seutukeskus Oy Häme tai tilaajan oma tietohallinto) käyttöön automaattisesti ilman että tilaajan etätuen tarvitsee niitä itse etsiä esimerkiksi Internetistä tai valvoa viimeisimpien päivitysten ilmestymistä. Päivityksiä, jotka saattavat sekoittaa laitteiden tulostuksen ei saa tehdä/toimittaa. Tarjoaja vastaa siitä, että tilaajalla on käytettävissään oikeat laiteajurit ja laitteissa on oikeat ja toimivat sisäiset ohjelmistot (firmware). Laiteajurien on oltava tilaajan tulostusympäristöön soveltuvia ja laitteiden kaikkien ominaisuuksien käytön mahdollistavia.

7 (9) VASTAUS KYSYMYKSEEN 9 Laiteajurien on oltava tilaajan tulostusympäristöön soveltuvia ja laitteiden kaikkien ominaisuuksien käytön mahdollistavia siltä osin kuin kukin ohjelmisto mahdollistaa laitteiden kaikkien ominaisuuksien käytön. Esimerkiksi jos Pegasoksesta ja Efficasta ei ole mahdollista tulostaa esimerkiksi nidottuja nippuja (toisin sanoen nidonta ei onnistu nimenomaan ko. ohjelmistojen takia, eli kyseessä on yksiselitteisesti tarjoajasta riippumaton syy), niin silloin nidonnan ei tarvitse onnistua. Mutta sellaisissa ohjelmistoissa, joissa ohjelmisto mahdollistaa laitteiden kaikkien ominaisuuksien käytön, ei tarjoaja voi vedota yllä mainittuun seikkaan. Esimerkiksi Wordin osalta esimerkiksi nidonnan on onnistuttava. KYSYMYS 10 Tarkoittanee Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaille. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan siihen, että tarjouspyynnön ja myöhemmin hankintasopimuksen kohteena olevien koneiden ja koneiden oheislaitteiden hinnat sekä niiden mukana kopio-/tulostekohtaiset pääoma-/huoltohinnat liikkuvat markkinatilanteen mukaisesti sopimuskautena myös alaspäin. Mikäli tarjoaja antaa sopimuskauden aikana jollekin asiakkaalle sopimushintoja edullisemman hinnan, tulee tämä hinta automaattisesti voimaan kaikille kyseisen tuotteen tai palvelun loppusopimuskauden toimituksille kaikille asiakkaille. VASTAUS KYSYMYKSEEN 10 Tarkoittaa sopimukseen liittyviä yhteisöjä. KYSYMYS 11 Eikö huoltokutsua voi ohjeistaa tekemään sähköisesti (sähköposti, netti), silloin hyötynä olisi, että huoltokutsusta jää tilaajallekin todistettava aika milloin on jättänyt kutsun. Tarjoajalla tulee olla tarjolla puhelimen välityksellä saatava suomenkielinen käyttäjätukipalvelu välillä klo arkisin. Tukipalvelun tulee toimia ns. yhden numeron periaatteella. Käyttäjätuen tulee auttaa ja opastaa tuotteiden käyttäjiä. Odotusaika palvelun saamiseen saa olla korkeintaan 60 sekuntia. Toimittajan on pyydettäessä toimitettava ostajalle kalenterivuosittain raportti toteutuneista odotusajoista. Käyttäjätuki tulee olla resursoituna vähintään yhdellä kokoaikaisella henkilöllä.

8 (9) VASTAUS KYSYMYKSEEN 11 Kysymyksessä viitataan kohtaan, jossa puhutaan käyttäjätukipalvelusta, jonka puhelinnumero ei ole välttämättä sama kuin puhelinnumero, johon huoltokutsut soitetaan. Huoltokutsujen tekemisestä on kerrottu ainakin tarjouspyynnön sivuilla KYSYMYS 12 Huolto koulutettu tekemään kaikki tarkistukset huollon yhteydessä, ei tuone lisäarvoa teille eikä meille ko. raportin täyttämisestä. Toimittajan velvollisuutena on laatia asentajilleen tarkistuslista (ostaja auttaa tarvittaessa tarkistuslistan laatimisessa), jonka asentajat käyvät läpi jokaisen asennuksen yhteydessä ja johon asentajat kuittaavat allekirjoituksellaan asennuksen jokaisen työvaiheen suoritetuksi. Tämä on vaatimus, joka helpottaa myös toimittajan työtä, koska näin varmistetaan se, että asennus suoritetaan joka kerta samalla tavalla (myös silloin, jos asentajat vaihtuvat). Pyydettäessä toimittajan on toimitettava kopiot täytetyistä ja allekirjoitetuista tarkistuslistoista Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikköön. VASTAUS KYSYMYKSEEN 12 Kokemuksemme mukaan on yleistä, että laitteita asennettaessa jää suorittamatta työvaiheita, joista sitten aiheutuu haittaa asiakkaalle ja/tai Seutukeskus Oy Hämeelle. Haittaa aiheutuu myös toimittajalle, jonka asentaja joutuu käymään paikan päällä uudestaan suorittamassa tekemättä olevat työvaiheet. Tarkistuslista toisin sanoen säästää myös toimittajan aikaa ja kustannuksia. Tarkistuslistoja pyydetään toimittamaan Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikköön vain poikkeustapauksissa, eli lähinnä silloin, kun asennusprosessia ei ole suoritettu asianmukaisesti. KYSYMYS 13 Seutukeskus Oy Hämeen tulee tehdä sopimus jälleen myyjän ja maahantuojan kanssa, että jos tällainen tapaus käy siirtyy huoltosopimuksien velvoitteet ja laskutus päämiehelle tai sen osoittamalle teidän hyväksymälle organisaatiolle. Maahantuoja sitoutuu/maahantuojat sitoutuvat siihen, että se vastaa/ne vastaavat toimitettujen laitteiden osalta tarjouksen mukaisesta palvelusta tarjotuilla ehdoilla, jos varsinainen palveluntuottaja tai palveluntuottajan osoittama uusi/muu yhteisö (esimerkiksi konekannan myynti) ei kykene velvoitteitaan hoitamaan. Ks. perustelu kohdasta 14. Lisäksi maahantuojan allekirjoitus takaa sen, että palvelun paikallisesti tuottava yritys on maahantuojan tuen piirissä.

9 (9) VASTAUS KYSYMYKSEEN 13 Tarjoajina toimivat sekä palveluntuottaja (myynti- ja huolto-organisaatio) että maahantuoja/-tuojat. Molempien/kaikkien tulee allekirjoittaa sopimus (koskien valittua toimittajaa/valittuja toimittajia, mukaan luettuna varatoimittaja). Jos palveluntuottaja ja maahantuoja ovat sama taho, niin silloin riittää vain maahantuojan allekirjoitus. Toisin sanoen jos palveluntuottaja tulee valituksi toimittajaksi (tai varatoimittajaksi), niin sopimuksen allekirjoittavat sekä palveluntuottaja että maahantuoja/-tuojat, elleivät sitten palveluntuottaja ja maahantuoja ole sama taho. KYSYMYS 14 Selvitys huoltopalvelun hoitamisesta -liite, kohta 3 (huollon toimintavarmuus, resurssit, vikatiheys). Mitä tietoja tässä haetaan? Onko kyse Hämeenlinnan seudusta sekä Hyvinkään ja Riihimäen alueesta vai koko Suomesta vai mistä alueesta? VASTAUS KYSYMYKSEEN 14 Tiedot tulee ilmoittaa sen huolto-organisaation/niiden huolto-organisaatioiden osalta, jonka/joiden huoltomiehiä kohdistetaan Hämeenlinnan seudulla sijaitsevien monitoimilaitteiden huoltotehtäviin sekä Hyvinkäällä ja Riihimäellä sijaitsevien monitoimilaitteiden huoltotehtäviin. Tietojen on koskettava koko huolto-organisaatiota/huoltoorganisaatioita kokonaisuudessaan. Esimerkiksi jos tarjoaja on nimennyt tarjouksessaan vain huolto-organisaatio A:n huolto-organisaatioksi, jonka huoltomiehiä kohdistetaan Hämeenlinnan seudulla sijaitsevien monitoimilaitteiden huoltotehtäviin sekä Hyvinkäällä ja Riihimäellä sijaitsevien monitoimilaitteiden huoltotehtäviin, niin saapuneiden huoltokutsujen määrä kysytyltä ajanjaksolta on ilmoitettava koko huolto-organisaatio A:n osalta. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa (viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista): Tarjoajan on joka tapauksessa käytävä lukemassa ja tarkistamassa kyseinen Internetsivu kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista.

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot