TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut pyytää tarjoustanne yhdistelmäuuneista ja linjastoista Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA-ilmoituspalveluun. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan sähköisesti. HANKINNAN KUVAUS HANKINNAN LAAJUUS OSATARJOUS Katso Liitteet 1 2 Kokonaishinta sisältää laitteiden hankinnan, asennukset ja koekäytön sekä henkilökunnalle annettavat käytönopastukset Osatarjousmahdollisuus seuraavina kokonaisuuksina: - osatarjous 1: yhdistelmäuunit - osatarjous 2: linjastot Tarjousten on oltava suomenkielisiä. SOPIMUSEHDOT TOIMITUSAIKA TOIMITUSEHTO Tarjouksen käsittelyssä noudatetaan yleisten asiakirjojen julkisuudesta annettua lakia. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 tavarat). Toimitusaika sovitaan erikseen laitetoimittajan kanssa kuitenkin niin, että linjastot on toimitettu ja asennettu viimeistään ja uunit Laitteiden ensimmäinen käyttökoulutus on järjestettävä heti asennuksen jälkeen. Vapaasti asiakkaalla käyttövalmiiksi asennettuna ja käyttöopastettuna kohteessa. Toimittajan tulee huolehtia pakkausmateriaalin asianmukaisesta hävittämisestä ja lattiapintojen suojauksesta laitteiden toimituksen ja asennuksen aikana. TAKUUAIKA Takuuaika vähintään kaksi vuotta. Takuuaikana laitteet on huollettava kerran vuodessa.

2 TARJOUKSEN LIITTEET Tarjoukseen on liitettävä: selvitys hintaan sisältyvästä käytönopastuksesta Vähintään: uunit: kaksi käytönopastusta uunien käytönopastuksessa kerrottava kuinka toimimalla säästetään mahdollisimman paljon energiaa tiedot laitteiden teknisistä ominaisuuksista (myös esitteet) pyydettäessä esitettävä verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta, selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. KOKONAISTALOUDELLISUUS Tarjoajan on yksilöitävä ja merkittävä tarjouksestaan ne tiedot ja asiakirjat merkinnällä SALAINEN, jotka ovat salassa pidettäviä esim. liikesalaisuudet. Salassa pidettävät liikesalaisuudet on sijoitettava erilliselle tarjouksen liitteelle. Mikkelin kaupunki harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Hintatiedot eivät ole liikesalaisuuksia. Tarjous ei saa kokonaan olla salainen. Kokonaistaloudellisuusvertailussa käytämme 100 pistettä. Suurimman pistemäärän saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Painoarvot ovat seuraavat: 1. Pakolliset ehdot (osatarjous 1 ja 2) materiaali ruostumaton teräs Pistorasialiitännäiset laitteet varustettava sopivin pistotulpin sekä vähintään 1 m kumikaapelilla. Siirrettävät 1- ja 3-vaiheiset sähkölaitteet varustetaan riittävän pitkällä kumikaapelilla ja pistotulpalla. työturvallisuus - laitteet CE-merkittyjä - laitteet varustettu pitkäaikaista käyttöä kestävillä esim. metallisilla kilvillä, joista ilmenee viranomaisten vaatimien tietojen lisäksi valmistaja, maahantuoja, tyyppimerkinnät, valmistumisvuosi ja tärkeimmät tekniset tiedot - laitteiden äänenpaineentaso on enintään 70 db(a) varaosien saatavuus taattava vähintään 10 vuodeksi

3 käytönopastus ja koulutus - 2-osainen: peruskoulutus ennen käyttöönottoa ja kertaus, joka on tehtävä työpäivän aikana, todellisessa ruoantuotantotilanteessa - koulutuksessa opastettava laitteiden käyttö vettä ja energiaa säästäen takuuaika vähintään 2 vuotta OSATARJOUS 1 YHDISTELMÄUUNIT 2. Hinta maks. 60 pistettä hintapisteet kaavalla halvin/tarjottu hinta * Laitteiden toiminnalliset ominaisuudet 0 30 pistettä vastaavuus laitekuvauksien kanssa kts. Liite 1 ja 2 tarjoajan on täytettävä liitteessä 1 luetellut ehdottomat vaatimukset muista ominaisuuksista saa pisteitä 0 30 liitteessä 2 ilmoitetun mukaan 4. Huollon ja korjauspalveluiden toimivuus 0 10 pistettä huoltomiesten ammattitaito ja koulutus - Mikkelin alueen (etäisyys kohteesta max. 50 km) suurkeittiölaitteiden huollosta vastaavien koulutettujen huoltomiesten määrä (kpl); eniten huoltomiehiä 2 p. - annettu suurkeittiölaitteiden huoltokoulutus tuntia (h)/huoltomies ajalta ; eniten koulutustunteja/huoltomies 3 p. - ilmoitettu koulutusmäärä on oltava todellinen, toteutunut koulutus ja kohdistunut suurkeittiölaitteiden huoltoon vasteaika: - huolto paikalla tilauksesta seuraavana arkipäivänä klo 14 mennessä, kun huoltotilaus tehty klo 16 mennessä; 1 p., pitempi vasteaika 0 p - jos huolto ei toteudu em. vasteajassa, tilaajalla on oikeus vähentää huoltolaskun loppusummasta 15 % varaosat - varaosien saatavuudesta tulee ilmoittaa kuinka paljon eri varaosia tarjoajalla on valmiina varastossa Suomessa ja lähimmässä varastossa ja sen sijainti; eniten varaosia Suomessa 1 p. - kerrottava huoltoautoissa olevien suurkeittiölaitteiden varaosanimikkeiden määrä; eniten varaosia huoltoautossa 1 p.

4 raportointi - kuvattava miten huoltohistoria on laitekohtaisesti seurattavissa ja millaista raportointia huoltohistoriasta tarjoaja voi tilaajalle toimittaa, tarjoukseen liitettävä esimerkki huoltohistoriasta; laitekohtainen raportointi huolloista saatavana vähintään 5 vuoden ajalta 1 p. hinta - tuntiveloitus /h alv. 0 %; edullisin tuntiveloitus 1 p. - matkakorvaus /km alv. 0 % OSATARJOUS 2 LINJASTOT 2. Hinta maks. 90 pistettä hintapisteet kaavalla halvin/tarjottu hinta * Laitteiden toiminnalliset ominaisuudet vastaavuus laitekuvauksien kanssa kts. Liite 1 ja 2 tarjoajan on täytettävä liitteissä luetellut ehdottomat vaatimukset 4. Huollon ja korjauspalveluiden toimivuus 0 10 pistettä kuten osatarjouksessa 1 Tarjousten vertailuun osallistuvat: hankintapäällikkö Jarmo Autere kehityssuunnittelija, vs. palvelujohtaja Mia Hassinen, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut palveluesimies Annukka Kiiskinen, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut Hankintapäätös toimitetaan tarjoajille sähköisesti. Tarjoukseen on liitettävä tieto mihin sähköpostiosoitteeseen tai telefax-numeroon hankintapäätös toimitetaan. TARJOUS Tarjous on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjous on tehtävä laiteluettelon muodossa ja siihen on merkittävä laitteiden veroton kokonaishinta asennus- ja matkakustannuksineen. Liite 2 palautetaan sähköisesti ja kirjallisena tarjouksen liitteenä.

5 Excell-taulukot palautetaan klo osoitteeseen pia.pietiainen(at)mikkeli.fi Tarjous on toimitettava suomenkielisenä suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteella: Mikkelin kaupunki hankintapalvelut PL Mikkeli. Kuoreen tunnus "Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden keittiölaitteet. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa kolme (3) kuukautta. Laitetarjoukset avataan klo Tarjousten tekijät eivät saa olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa. Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS LISÄTIEDOT Hankintahinta ja tarjousasiakirjat ovat sopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen: mia.hassinen(at)mikkeli.fi ajalla Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset ja vastaukset kysymyksineen siirretään viimeistään Mikkelin kaupungin internetsivuille: Mikkelissä Jarmo Autere hankintapäällikkö Mikkelin hankintapalvelut LIITTEET Liite 1 Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden yhdistelmäuunit ja linjastot Liite 2 Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden yhdistelmäuunit ja linjastot, excell-taulukko

6 Liite 3 Pohjapiirros

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1 1.1. Tarjouspyynnön kohde... 1 1.2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LETKU- JA LIITINKALUSTON TARJOUSPYYNTÖ

LETKU- JA LIITINKALUSTON TARJOUSPYYNTÖ 1 LETKU- JA LIITINKALUSTON Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne letku- ja liitinkalustosta seuraavasti: 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa, joka

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä.

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. TARJOUSPYYNTÖ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. 1. HANKINNAN KUVAUS Hankittavan automaattisen tiedonkeruu-

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot