Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelutilaisuus Oulun yliopistollinen sairaala. Muistio 26.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelutilaisuus. 11.6.2014 Oulun yliopistollinen sairaala. Muistio 26.6."

Transkriptio

1 1 (5) Yhtymähallinto Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin neuvottelutilaisuus Oulun yliopistollinen sairaala Muistio (Lähde: Pixabay -sivusto) Laatija: Lang Leena Hyväksyjä: Oukka Aino-Liisa PL 10, OYS Puh (vaihde) Lang Leena Muistio 2014.docx

2 2 (5) Yhtymähallinto Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistapaaminen 2014 Aika Keskiviikko klo Paikka Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 9 (sisäänkäynti B3) Tilaisuuden puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, PPSHP Ilmoittautuminen, kahvi ja lounaslippujen jako Kesäaamun avaus Iida Lappi, huilu Mitä uutta näkyvissä sairaanhoitopiirissä Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri PPSHP Potilasjärjestötoiminta näkyväksi Helena Liimatainen, järjestöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sosiaalija terveysturvayhdistys ry Keskustelua TAUKO Hoitopaikan valinnan vapaus, mitä se tarkoittaa? Hilkka Manner, potilasasiamies, PPSHP Potilasohjauksen toimintaedellytykset Kaija Lipponen, osastonhoitaja os. 6, TtT, PPSHP Saako potilas kotiutuessaan mukaan muuta kuin diagnoosin? - OYS:n ensitieto ja sopeutumisvalmennuksella eväitä Eeva-Leena Laru, suunnittelija, PPSHP Vertaistukea ja tietoa netin kautta; MeniTuki -vertaistukiohjelma Nina Kallunki, tiedotussihteeri, MeniTuki -ohjelma Keskustelua ja tilaisuuden päätös Lounas OYS:n Ravintola Kotka Laatija: Lang Leena Hyväksyjä: Oukka Aino-Liisa PL 10, OYS Puh (vaihde) Lang Leena Muistio 2014.docx

3 3 (5) Yhtymähallinto Muistio Potilasjärjestöjen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistapaaminen Kesäaamun avaus Ilmoittautumisen ja aamukahvittelujen jälkeen tilaisuuden avasi nuori huilisti Iida Lappi esittämällä teokset A. Vivaldi: Concerto 3, allegro ja F.A. Ehrström: Joutsen. Kesäaamuinen musiikkiesitys saatteli yhteisen aamupäivän loistavasti alkuun. Puheenjohtajana toiminut johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka toivotti kaikki tervetulleiksi. Osallistujia tilaisuudessa oli ennätysmäärä, noin 80 henkeä. ASIAT (luennoitsijakohtaiset esitelmät liitteinä) Mitä uutta näkyvissä sairaanhoitopiirissä, Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri PPSHP (liite 1) Esityksensä alussa Aino-Liisa Oukka kertoi päivystysasetuksen mukanaan tuomista päivystyksen kehittämistoimista ja ensihoidon järjestämisestä. Sairaanhoitopiirissä on käynnissä laajat tilojen ja toimintojen rakennus- ja uudelleen järjestelyprojektit liittyen Tulevaisuuden sairaala hankkeeseen. Tulevaisuuden sairaalan toimintoja kehitettäessä keskeisimpänä tavoitteena on sujuva ja laadukas potilaan hoito. Ensimmäisenä hankkeesta ollaan viemässä eteenpäin uutta lasten ja naisten sairaalakokonaisuutta. Tilinpäätöksen toimintalukuja esittäessään Aino-Liisa Oukka korosti mittareiden perustana olevan sairaanhoitopiirin strategian ja siitä johdetut tavoitteet. Valtaosaltaan tavoitteet vuonna 2013 saavutettiin. Seuraavaksi Aino-Liisa Oukka valotti yleisölle keskeisimpiä toiminnallisia muutoksia, joista mainittakoon mm. psykiatrisen vuodeosastotoiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirille, operatiivisen tulosalueen laajat remontoinnit sekä päiväsairaalatoiminnan laajentuminen medisiinisellä tulosalueella. Kokonaisuudessa toimintakulujen kasvu on ollut 4,42 % ja menokehitys omistajastrategian mukaista Potilasjärjestötoiminta näkyväksi, Helena Liimatainen, järjestöpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (liite 2) Helena Liimatainen esitteli yleisölle RAY:n tuella rakennettua sähköistä palvelualustaa, jolla voidaan välittää paikallista ja alueellista tietoa järjestötoiminnasta. Ihimiset.fi sivusto tarjoaa järjestöille maksuttoman kanavan ilmoittaa toimintaansa liittyvistä asioista ja toisaalta kunnille, sairaanhoitopiireille, oppilaitoksille sekä järjestöille saada sivustoilleen reaaliaikaisesti päivittyviä tietosyötteitä. Tavoitteena on laajentaa edelleen järjestötiedon välittämistä kansalaisille ja kehittää vertaistuen eri muotoja. Tärkeää olisi saada tätä tietoa paikkoihin, missä potilaat asioivat eli terveydenhuollon organisaatioihin esim. järjestötietopiste. Lopuksi Helena Liimatainen kertoi Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen tarjoamista palveluista. Laatija: Lang Leena Hyväksyjä: Oukka Aino-Liisa PL 10, OYS Puh (vaihde) Lang Leena Muistio 2014.docx

4 4 (5) Yhtymähallinto Tauon jälkeen jatkettiin seuraavasti: Hoitopaikan valinnan vapaus, mitä se tarkoittaa? Hilkka Manner, potilasasiamies, PPSHP (liite 3) Hilkka Manner kävi esityksessään läpi potilaan hoitopaikan valinnanvapautta koskevaa ohjeistusta Sosiaali- ja terveysministeriön Potilaan valinnanvapaus Suomessa -kaavion mukaisesti. Miten vapaasti hoitopaikan voi rajata, mitä täytyy huomioida, mitä valinnanvapaus merkitsee kiireellisessä hoidossa, terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoitopaikan valinnassa? Sekä potilaat että hoitohenkilökunta tarvitsevat vielä lisää tietoa liittyen valinnanvapauden käytännön toteutukseen. Esityksensä lopussa Hilkka Manner käsitteli vielä rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja ulkomaille hoitoon hakeutumista. Hilkan esitys koettiin palautteissa erittäin tarpeellista käytännön tietoa antaneeksi Potilasohjauksen toimintaedellytykset, Kaija Lipponen, osastonhoitaja os. 6, TtT, PPSHP (liite 4) Potilasohjaus on hoitamisen ydintä. Mm. lyhentyneet hoitoajat ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön lisääntyminen yhteisen asiakkaan hoidon järjestämisessä ovat tuoneet haasteita potilasohjauksen toimintaedellytysten kehittämiselle. Kaija Lipposen väitöstutkimuksen taustana olevassa v.2003 tehtyä kyselytutkimusta ja selvitystä, jossa havaittiin mm. hyvän potilasohjauksen keskeisinä esteinä pidettävän ohjauksen organisointiin ja kotiutukseen liittyviä asioita sekä yhteistyön puutetta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Seuraavaksi hän kuvasi potilasohjauksen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellisena verkostoyhteistyönä toteutettua kehittämishanketta, sen kolmea osatutkimusta ja tuloksia. Johtopäätöksinä mainittakoon mm. hoitohenkilöstön myönteinen asenne potilasohjaukseen ja hyvät tiedot ja taidot, ohjausmenetelmäkoulutusta tarvitaan vielä lisää ja työympäristössä on huomioitava ohjaukseen tarvittava tila, aika ja välineistö. Lisäksi havaittiin, että verkostomallinen kehittäminen sopii hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen; samalla panostettava myös esimiestoimintaan ja kehittämistyön tukirakenteisiin. Myös hoidon kirjaamisen kehittämistyö palvelee potilaan ohjauksen kehittämistä Saako potilas kotiutuessaan mukaan muuta kuin diagnoosin? - OYS:n ensitieto ja sopeutumisvalmennuksella eväitä, Eeva-Leena Laru, suunnittelija, PPSHP (liite 5) Eeva-Leena Laru kertoi kuinka OYS:ssa on panostettu organisaation itse tuottaman sopeutumisvalmennuksen ja sairauden ensitiedon antamisen kehittämiseen. Sopeutumisvalmennus on osa hoito- ja kuntoutumisprosessia. OYS:n laaja, pääosin sairaus- ja diagnoosiryhmittäinen ensitieto/sopeutumisvalmennuskurssitoiminta on saanut kiitosta potilailta ja toisilta terveydenhuollon organisaatioilta. Kurssitarjonta ja Laatija: Lang Leena Hyväksyjä: Oukka Aino-Liisa PL 10, OYS Puh (vaihde) Lang Leena Muistio 2014.docx

5 5 (5) Yhtymähallinto kohderyhmät suunnitellaan yhteistyössä erikoisalojen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa. Alusta pitäen sopeutumisvalmennuskurssien kehittämisessä ovat myös potilasjärjestöt olleet mukana. Vuosittainen kurssitarjonta löytyy PPSHP:n Internetsivuilta. Tavoitteena kursseilla on antaa oikea-aikaisesti potilaille ja heidän läheisilleen tietoa, ohjausta ja vertaistukea sairauden ja/tai vammautumisen vaatimassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Tämä lisää heidän hyvinvointiaan ja elämänhallintaa. Tulevaisuudessa Eeva-Leena Laru katsoo erilaisen potilaiden tiedon ja tuen tarpeen kasvavan, jotta potilaat saavat mahdollisimman oikeaa tietoa oikea-aikaisesti oman hoitoprosessinsa eri vaiheissa Vertaistukea ja tietoa netin kautta; MeniTuki vertaistukiohjelma, Nina Kallunki, tiedotussihteeri, MeniTuki ohjelma (liite 6) Nina Kallunkin innostava ja positiivinen esitys Menieren tautia sairastaville potilaille Meniereliiton kehittämästä nettipohjaisesta vertaistukiohjelmasta sai tilaisuutta koskevissa palautteissa paljon kiitosta. MeniTuki ohjelma sisältää mm. kyselyitä, videoita, asiatietoa ja potilaan omia pohdintatehtäviä. Nina Kallunki kävi läpi myös vertaistuen yleiset periaatteet ja eri muodot. Vuonna 2013 tehdyn käyttäjäkyselyn mukaan käyttäjät ja varsinkin juuri sairastuneet saivat ohjelmasta suurta apua. Keskustelussa tuli esille, että vastaavankaltaisia nettivertaistukiohjelmia voisi/tulisi/olisi tarpeen kehittää myös muihin sairauksiin liittyen Keskustelua ja tilaisuuden päätös Tilaisuuden lopuksi puheenjohtaja Aino-Liisa Oukka kiitti vielä kaikkia esiintyjiä ja osallistuneita. Tunnelma lähes täydessä luentosalissa oli innostunut ja yhteen kokoontuminen koettiin taas tärkeänä. Kiitettyään yleisöä ja luennoitsijoita yhteisestä aamupäivästä puheenjohtaja päätti kokouksen ja osallistujat siirtyivät lounastamaan. Tilaisuuteen liittyvää palautetta antoi tänä vuonna 24 henkilöä ja aamupäivän kokonaisuutta pidettiin hyvänä. Tuleviksi aiheiksi ehdotettiin mm. neurologisten ja harvinaisten sairausten sekä aistivammaisten potilaiden hoitoon liittyviä aiheita. Myös kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä hoidon kehittämisessä toivottiin aiheeksi. Oulussa Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Laatupäällikkö Leena Lang Laatija: Lang Leena Hyväksyjä: Oukka Aino-Liisa PL 10, OYS Puh (vaihde) Lang Leena Muistio 2014.docx

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP tänään Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Ajankohtaista Päivystysasetuksen toteuttaminen Päivystyksen kehittäminen osana hallituksen edellyttämää toimenpidesuunnitelmaa Ensihoidon järjestäminen Akuuttilääketieteen erikoisala Tulevaisuuden sairaala Tilinpäätös

7 Tilinpäätös Strategiamittarit Toimintaluvut Toiminnalliset muutokset Opetus ja tutkimus Talous Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Seurantajakso Tyyppi Vertailuarvo Toteuma 2013 HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk % 100 % 12/2012 arvo 4 kk:n välein Sitova 98,8 99,6 Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa % 100 % 12/2012 arvo 4 kk:n välein Sitova 77,3 97,6 Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa % 100 % 12/2012 arvo 4 kk:n välein Sitova 91,3 99,2 YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA KESKITTYMÄLLÄ JA TUKEMALLA TOIMIVAAN TYÖNJAKOON Alueellinen työnjako (PJS+JS) Suunnitelma / sopimus Laadittu V.2012 tilanne Vuosittain Sitova Laadittu Laadittu Case-mix (drg), OYS Indeksi Nousee V arvo Vuosittain seurataan 1,22 (2011) 1,23 (2012) Case-mix (drg), Oulaskangas Indeksi Nousee V arvo Vuosittain seurataan 1,07 1,05 (2011) (2012) DRG-piste/työpanos Lkm Nousee V arvo Vuosittain seurataan 134,7 136,4 Euro/DRG-piste, Nousu <3% V arvo Vuosittain seurataan Korvatut potilasvahingot per/1000 pot Vähenee V arvo Vuosittain seurataan 0,83 0,80 Sairaalainfektiot per/1000 hpv Vähenee V arvo Vuosittain seurataan 12,6 11,6 *Hoidon saatavuuden seurannan määritykset ovat muuttuneet vuoden 2013 alusta. Vuoteen 2012 asti on seurattu ensimmäiselle käynnille odottavia, vuodesta 2013 hoidontarpeen arviointia odottavia. Vuonna 2012 seurattiin yhteensä koko vuoden aikana odottaneita ja vuonna 2013 poikkileikkauspäivän odottaneiden lukumääriä. Vuodet 2012 ja 2013 eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 2

8 Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Seurantajakso Tyyppi Vertailuarvo Toteuma 2013 TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot % Tilikauden tulos Toteuma 100% tai alle Toteuma 100% tai yli KS arvo Kuukausittain Sitova 105,3 % 103,4 % KS arvo Vuosittain Sitova -0,5 m -5,0 m Kustannukset/hoidettu potilas (ei sis. kehitysvammahuoltoa, eikä pth-yksiköitä) Enint. 3% nousu TP 2012 arvo Vuosittain seurataan ESH kustannukset % Kasvu 1% alle pth + vlp V arvo Vuosittain seurataan Kasvu 1% alle pth + vlp esh: 3,9 vrt pth+vlp 6,9 Työpanos (talousnäkökulma) Lkm Kasvu 0% TP 2012 arvo Vuosittain seurataan 6134,2 5883,8 Hoidettu potilas/työpanos *ei sis. kehitysvammahuoltoa Lkm Lkm. nousee TP 2012 arvo Vuosittain Sitova 27,2 27,2 Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Seurantajakso Tyyppi Vertailuarvo Toteuma 2013 VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN Työolobarometri (esimiestyö, sekä tiedonkulku ja vuorovaikutus) Piste (1-5) Nousee V.2011 arvo Sairastavuus % % Vähenevät Joka toinen vuosi seurataan 3,5 3,5 V.2012 vastaava arvo 4 kk:n välein Sitova 4,8 % 4,7 % Ammatillinen työnjako etenee TP 2012 arvo Vuosittain seurataan Etenee Etenee Kannustava palkitseminen Lisääntyy TP 2012 arvo Vuosittain Sitova Lisääntyy Lisääntyy Eläköitymisikä Vuotta Nousee TP 2012 arvo Vuosittain seurataan 59,6 58,7 Työaikapankki Käyttö lisääntyy TP 2012 arvo Vuosittain Sitova Lisääntyy Lisääntyy KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA Tutkimustoiminnan määrä > 3 vuoden Lkm (kaikki diarisoidut tutkimushankkeet) keskiarvo KA Vuosittain seurataan

9 Suoritteet ja tavoitteiden toteuma 7 Määrätavoitteet TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama TP-TA 2013 Muutos % TP 13 - TP12 Laskutettavat avohoitokäynnit ,2 - Josta erikoissairaanhoito ,7 - Josta perusterveydenhuollon päivystys ,0 Vuodeosastohoitojaksot ,4 Hoitopäivät ,5 Hoidossa olleet potilaat ,1 Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat ,5 Tunnuslukutavoitteet Keskim. hoitoaika (vrk) 4,9 4,7 4,8 +0,1 % Päiväkirurgian osuus leikkauksista (%) 41,4 37,6 45,1 +7,5 % Päiväkirurgian osuus elekt. Leikkauksista (%) Taloudellisuustavoitteet 54,6 50,1 58,4 +8,3 % Jäsenkuntalaskutus /asukas ,8 5,8 3 Avohoitokäynnit, hoitojaksot ja hoitopäivät vuosina (oma toiminta / erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto) Avohoitokäynnit yhteensä (1000 käyntiä) Perusterveydenhuollon osuus (Oys:n yhteispäiv.+oulask.pth:n päiv.) Hoitojaksot yhteensä (1000 jaksoa) Hoitopäivät yhteensä (1000 päivää) Vuoden 2011 aikana sh-piirissä siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään ja samalla tilastointimäärityksiä tarkennettiin. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 alkaen. Pth-päivystyksen osalta vuosien 2012 ja 2013 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden. 4

10 Erikoissairaanhoitoon saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet sekä erikoissairaanhoidossa olleet potilaat (eri henkilöt) vuosina Saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet yhteensä (1000 lähetettä) Hoidossa olleet potilaat yhteensä (1000 eri henkilöä) Ilman lähetettä saapuneet Uudesta järjestelmästä johtuen lähetteiden tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 lähtien. Määritelmien tarkentumisesta johtuen hoidossa olleiden potilaiden lukumäärät ovat vertailukelpoisia vuodesta 2010 lähtien. 9 Toiminnalliset muutokset Psykiatria Vuodeosastotoiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta (-24 ss) Nuorisopsykiatrian osastot 80 ja 72 yhdistettiin osastoksi 77 Nuorisopsykiatrian poliklinikalle perustettiin tehostetun avohoidon ja syömishäiriö - työryhmät Terapiapalveluissa edelleen vajausta, odotusajat ylittyivät

11 OpTA Toiminnalliset muutokset KesLen remonttiin valmistautuminen; muutoksia mm. käsikirurgia, pk-alue Päiväkirurgian lisääminen, leiko-toiminnan lisääminen Hoitoon pääsy toteutui kohtalaisesti; jono 5670 potilasta / ensikäynti >3kk 182, hoito >6 kk 82 potilasta MedTA Toiminnalliset muutokset Päiväsairaalatoimintaa laajennetaan Palliatiivisen yksikön aloitus viivästyi Hoitoon pääsy toteutui; jonkin verran lisätöitä Lähetemäärä laski, konsultaatiot lisääntyivät Oulun ihotautilääkäri siirtyi OYS:aan

12 LaNa Toiminnalliset muutokset Lähetemäärä ja synnytykset laskivat Lastenkir. ja lasten neurologialla kasvua Hoitoon pääsy toteutui; jnknverran lisätyötä LaNa hanke SaPa NordLab aloitti toiminnan Opetus ja tutkimus 37 väitöskirjaa, 24 kliinistä 80 erikoislääkäriä, 6 erikoishammaslääkäriä MRC Oulu aloitti toiminnan Biopankkitoiminnan valmistelu

13 Muuta Ensihoidon palvelutasopäätös tehtiin vain v Järjestämissuunnitelma ja sopimus hyväksyttiin Tulevaisuuden sairaala hanketyötä jatkettiin Suurimmat menoerät 2013, m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 329,9 61,3% Hoitotarvikkeet 30,2 5,6% Apteekkitarvikkeet 24,8 4,6% Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 22,7 4,2% Laboratoriopalvelut 20,3 3,8% Ensihoitopalvelut 14,5 2,7% Ohjelmisto- ja atk-palvelut 8,0 1,5% Potilasvakuutus 7,1 1,3% Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 6,9 1,3% Yhteensä 448,9 86,2% 16 8

14 Toimintakulujen kasvu-% Toimintakulut kasvu-%: 4,42% Ilman ensihoitoa kasvu-%: 1,30% Ilman potilasvakuutusvelan kasvua: 0,9% Ilman työaikapankkivelan kirjausta: 0,6% Vuoden 2013 menokehitys on ollut omistajastrategian mukaista. 17 Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP

15 Päivystyksen järjestäminen Koko OYS erityisvastuualue tarkastelussa Ns. täyden palvelun päivystyspisteet Synnytykset 24/7 leikkausvalmius

16 Potilasjärjestötoiminta näkyväksi Helena Liimatainen Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Paikallinen ja alueellinen tieto järjestötoiminnasta sähköiseksi Yhteiset osiot Ihimiset.fi Avattu 1/2013 Sosiaali- ja terveysjärjestöille Lappilaiset.fi Avattu 9/2013 Sosiaali- ja terveysjärjestöille Toimeksi.fi Espoolaiset.fi Avattu 1/2014 Kaikille järjestöille 1

17 Ihimiset.fi-tilastoja Käyttäjiä koko Toimeksi.fi-palvelussa vuonna 2013 jo , käyntejä noin Käyttäjiä Ihimiset.fi-palvelussa vuonna 2014 (1.6. asti) yli (vrt. Espoo 4 200), käyntejä lähes sekä Toimeksi-palvelun yhteisillä osioilla yli 4 500, käyntejä yli Ihimiset.fi järjestöille Sosiaali- ja terveysjärjestöille maksuton kanava ilmoittaa toimintaa, vapaaehtoistoiminnan tehtäviä, yhteystietoja ja hankkeita o Vaatii tietokoneen ja nettiyhteyden. o Opastusta saa Kumppanuuskeskuksesta! 2

18 Ihimiset.fi kumppaneille Kunnille, sairaanhoitopiireille, oppilaitoksille ja järjestöille maksuton kanava saada reaaliajassa päivittyviä tietosyötteitä omille sivuille o Vaatii valmiuden käsitellä PHP-koodia ja koodin syöttämisen vastaanottavalle sivustolle. maksuton kanava saada esim. kerran vuorokaudessa päivittyviä tietoja omaan tietokantaansa o Vaatii toimeksi.fi-kehittäjien luvan, olemassa olevan tietokannan sekä valmiuden käsitellä GET-parametrejä. Ihimiset.fi:n tulevaisuus Tarkoituksena laajentaa myös Pohjois- Pohjanmaalla koskemaan myös muita kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjä Osaksi Oulun kaupungin sähköistä hyvinvoinnin tarjotinta (Avaus-hanke) Haussa hanke RAY:ltä palvelun edelleen kehittämiseksi o Kytkeminen yhteen ToimintaSuomen kanssa o Tieto niille sivuille, missä kansalaiset muutenkin liikkuvat 3

19 Vertaistoiminnan verkko Pohjois- Pohjanmaalle projekti Hanke haussa RAY:ltä vuosille Taustalla matalan kynnyksen neuvonnan ja ohjauksen sekä virtuaalisen vertaistoiminnan kehittäminen Oulussa vuosina Tavoitteena lisätä kansalaisten osallistumista järjestöjen tarjoamaan (etä)vertaistoimintaan Kehittämisen toimintalinjat ja tuki Kaksi toimintalinjaa: o Järjestötietopiste OYS:ssa o Vertaistoiminnan uudet muodot Pohjois-Pohjanmaalla Toimintalinjoja tukemassa: o Toimintojen, yhteistyön ja kehittämisen koordinointi o Ihimiset.fi o Sonja-neuvonta o Tupaillat 4

20 Potilaiden, omaisten ja sairaalanhenkilökunnan tiedon saannin parantaminen OYS:n, OAMK:n ja järjestöjen välinen yhteistyö järjestötietopisteessä o Materiaalit, mm. esitteet, videot, nettipäätteet o Neuvonta, mm. ammattilaiset, opiskelijat, vapaaehtoiset o Tapahtumat, mm. teemapäivät ja -viikot Vertaistoiminnan saavutettavuuden parantaminen Järjestöjen etävertaistoiminnan kehittäminen o Olemassa olevan toiminnan kartoittaminen ja tukeminen o Laitteiden, tekniikan ja osaamisen kartoittaminen o Koulutukset puhelinauttamiseen, puhelinrinkitoimintaan ja virtuaaliseen vertaistoimintaan liittyen o Vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tukeminen 5

21 Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste palvelee Toiminta kansalaisille Toiminta järjestöille Oulun yliopistollisessa sairaalassa Oulun Kumppanuuskeskuksessa Pohjois-Pohjanmaalla Oulun Kumppanuuskeskuksessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa Pohjois-Pohjanmaalla Valtakunnallisesti Sonja-neuvonta ja asiointituki Järjestöjen matalan kynnyksen neuvontapalvelut Järjestöjen matalan kynnyksen vertaisryhmät Opiskelijoiden tarjoama ohjaus järjestötoimintaan Järjestöjen tarjoama tiedotus ja neuvonta Järjestöjen omat ja yhteiset yleisötapahtumat Sonja-neuvonta kotiin vietynä ja etäyhteydellä sekä asiointituki Järjestöjen vertaisryhmät verkossa ja puhelimessa Järjestöjen yhteiset tupaillat Järjestötoimintaan ohjaaminen Yleisötapahtumien koordinointi Järjestökeskuksen ylläpitäminen Tilojen ja viestinnän tuki neuvontapistetoimijoille Henkilökuntayhteistyön koordinointi Opiskelijayhteistyön koordinointi Järjestöjen toimintojen koordinointi Yleisötapahtumien koordinointi Järjestötoimintaan ohjaaminen Vertaisryhmien tukeminen mm. tekniikan ja koulutuksen avulla Tupailtojen koordinointi Viestinnän tukeminen, mm. Ihimiset.fi Verkosto.purot.net - sisällöntuotanto Kehittämistyön tukeminen, mm. Reilut Parastajat Toiminnan markkinointi Järjestöjen yhteiset yleisötapahtumat Materiaalit, mm. esitteet Toiminnan markkinointi Toiminnan markkinointi Verkostojen tukeminen, mm. pj:t ja tj:t Materiaalit, mm. esitteet Toiminnan markkinointi 6

22 Potilasjärjestöjen ja PPSHP:n yhteistapaaminen potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

23 } kaikkialla terveydenhuollossa } asuin- tai olinpaikasta riippumatta } jatkohoito oman asuinpaikkakunnan mukaisessa hoitopaikassa } lapsen kiireellistä hoitoa ei voi kukaan kieltää } aikuinen voi määritellä esim. hoitotahdon potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } Oikeus valita perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus } Kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnanterveyskeskukselle. } Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. } Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja asemaan. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

24 } Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. } Jokaisesta perheenjäsenestä oma ilmoitus } Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. } Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } Lääkärin tai hammaslääkärin arvioi erikoissairaanhoidon tarpeesta } Potilas voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön ei oikeutta valita yksityisiä palveluja } Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

25 } Potilaalla ei ole oikeutta valita hoidon porrastusta, vaan sen tekee aina lääkäri. } Potilas ei voi valita itsenäisesti erikoissairaanhoidon yksikköä, koska tarvitaan tietoa missä ao. hoito voidaan antaa } Ei voi valita sairaalaa, jossa tarvittavaa hoitoa ei ole tarjolla. } Lääkärin tehtävänä on informoida potilasta, missä hoidon tarvetta vastaavaa hoitoa on saatavilla potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } asuminen tai oleskelu säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikunnan ulkopuolella esim. työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen takia } oikeus käyttää hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamiseen myös oleskelupaikkakunnan terveyskeskuksen palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. } Tehtävä ilmoitus kuten muustakin valinnasta potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

26 } Oikeus myös hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon oleskelukunnan erikoissairaanhoidon yksikössä hoitovastuun siirtymättä. } Erikoissairaanhoidon hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP jatkuu Matkakustannukset korvataan KELA:n taksojen mukaan eli ikään kuin olisi käynyt lähimmässä asianmukaisessa hoitopaikassa -Lähete käsitellään samoin perustein joka paikassa potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP 5

27 } Jokainen voi valita itsenäisesti } Kela korvaa osan - suurin osa jää itselle maksettavaksi } Lääkärin arvioiman tarpeen perusteella oikeus saada lähete yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa sovittuun julkisen erikoissairaanhoidon yksikköön potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Direktiivi 2011/24/EU Potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa tuli voimaan } Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa jäsenmaassa. } Päävastuu terveyspalvelujen järjestämisestä säilyy edelleen potilaan kotimaalla. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

28 } Suomessa Laki 1201/2013 rajat ylittävästä terveydenhuollosta vahvistettiin ja astui voimaan } Sääntelyn keskeisenä lähtökohtana on periaate, jonka mukaan potilaalla on oikeus saada hoitoa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin hän saisi vastaavaa hoitoa kotimaassaan potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } kiireellisen hoidon tarve } kroonisen sairauden hoidon tarve pitkäaikaisen oleskelun aikana } asuminen ao. maissa } terveyspalvelujen käyttäjäksi hakeutuminen } tarvittavaa hoitoa ei voida järjestää hoitoa Suomessa potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP 7

29 } Jokainen voi ostaa hoitoa omalla rahalla mistä tahansa } Ulkomailla terveyspalvelujen käyttämiseksi ei tarvita ilmoituksia tai lupia } Ulkomailla annettavaa hoitoa varten maksusitoumus, jos tarpeellista hoitoa ei voida järjestää Suomessa. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } EU-valtioiden on otettava vastaan toisista EUvaltioista hoitoon hakeutuvat potilaat. } Sosiaaliturvasopimusvaltiot (Australia, Kanadan Quebec) hoitavat suomalaispotilaita sopimusten mukaisesti. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

30 } EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä lääketieteellisesti välttämättömän hoito: korvaukset maksetaan kuten jos hoito olisi annettu kotikunnan julkisessa terveyden-huollossa. } Terveyspalvelujen käyttö toisessa EU- tai Etavaltiossa tai Sveitsissä muussa tilanteessa: sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia (nk. Kela-korvauksia). potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Jos lääketieteellisesti perusteltua hoitoa ei voida järjestää julkisessa terveydenhuollossa hoitotakuu-lainsäädännön määräaikojen mukaisesti, niin oikeus: } saada ennakkolupa hoidon saamiseksi toisessa EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä } Lupaa voi hakea muulloinkin, mutta se voidaan jättää antamatta, jos julkinen terveydenhuolto voi järjestää tarvitsemasi hoidon hoitotakuulainsäädännön mukaisesti potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP 9

31 } KELA myöntää pyytää lausunnon shp:ltä } Kela maksaa hoitokustannukset hoidon antajalle } Kela laskuttaa hoitokustannukset lausunnon antaneelta shp:ltä potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } Ennakkoluvan saanut asiakas maksaa itse hoitoa antavan valtion lainsäädännön mukaisen asiakasmaksun + muut kulut } Matkojen, yöpymisten ja lääkkeiden kustannuksista voi saada jälkikäteen korvausta Kelasta. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

32 } Matkakustannukset korvataan siten kuin matka olisi tehty Suomessa lähimpään hoitopaikkaan, jossa saisit tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon. } Hoidosta ilman ennakkolupaa muualla kuin EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä, ei makseta KELA:n korvauksia. } Luvan hoitoon hakeutumisesta voi hakea KELA:lta myös jälkikäteen potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP } Etuusasia esim. korvaukset tai ennakkolupahakemus: Kelan kansainvälisten asioiden keskus p } Tietoa hoitoon hakeutumiseen liittyvistä asioista: rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste p tai yhteyspiste(at)kela.fi. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP 11

33 HYVÄÄ KESÄÄ! potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

34 Potilasohjauksen toimintaedellytykset - Onnistuneen potilasohjauksen perusta Kaija Lipponen, TtT, osastonhoitaja, OYS Potilasohjauksen toimintaedellytykset Potilasohjausvalmiudet - tiedot, taidot, asenteet, ohjausmenetelmien hallinta Potilasohjauksen kehittäminen Olosuhteet ohjauksen toteuttamiseksi Ohjauksen toteutus Onnistunut potilasohjaus

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUODEN 2011 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TK SEMINAARI 19.4.2012 johtajaylilääkäri SISÄLTÖ Haasteet Toiminnan kehittäminen Toimintaluvut Osastojen käyttöaste (kuormitus) ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen työnjako

Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sari Miettinen Projektipäällikkö, vastaava tutkija (TtT) Vastuuyliopettaja Hyvinvointiosaamisen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Lähtökohtia Hankkeen kohteena nykytilan

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne. Lapin shp:n valtuustoseminaari Tapio Kekki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelutilanne Lapin shp:n valtuustoseminaari 27.11.2012 Tapio Kekki 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Sairaanhoitajapäivät, Helsinki 17.3.2011 24.10.2011

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

- erikoissairaanhoidon sopimuksen sisältö

- erikoissairaanhoidon sopimuksen sisältö Rajattomia palveluita l Pohjoiskalotilla - erikoissairaanhoidon sopimuksen sisältö Saamelaisten rajayhteistyöseminaari 25.2.2015 Lapin sairaanhoitopiiri HELSE NORD HELSE FINNMARK POHJOINEN RAJAYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN Sivu 1/6 KOKEMUKSIA- KOHTAAMISIA JA KONKRETIAA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 22.2.2013 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA 2016 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Sisältö Tuotanto 2015 TTS haasteet Toiminnan kehittäminen Oulu yhteistyö Tavoitteet Mitä tehty, työn alla ja mielessä Muuta Shp:n toiminta

Lisätiedot

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro

Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Heikki Suoyrjö LT, Fysiatrian ja työterveyshuollon el, Kuntoutuksen erityispätevyys Toiminta-aluejohtaja Esityksen sisältö Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus

HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HOITOKÄYTÄNNÖT YHTENÄISIKSI 29.4.2010 Riikka Hirvasniemi TtM Projektipäällikkö Pisara Oulu osahanke Perusterveydenhuollon asiantuntemus HANKEORGANISAATIO Tekes: Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Koppi-kuntoutusseminaari 16.11.2016 Mikko Toivanen osaamiskeskuksen päällikkö, työ- ja toimintakykyetuudet 1 Kela kuntoutuksen kehittämistoiminnassa

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2012

Tammi-toukokuu 5/2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/ Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot