Talotekniikan koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talotekniikan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi Yhteensä TY13S Perusopinnot 69 TY13S Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S Matematiikka 15 TY00AB74 Algebra ja geometria 3 3 TY00AB56 Funktiot 3 3 TY00AB58 Tilasto- ja talousmatematiikka 3 3 TY00AB39 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 TY00AB59 Talotekniikan matemaattiset menetelmät 3 3 TY13S Fysiikka ja kemia 21 TY00AA09 Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka TY00AA10 Mekaniikka 3 3 TY00AA13 Valo- ja sähköoppi 3 3 TY00AA12 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 TY00AA14 Rakennusfysiikka 3 3 TY00AA11 Rakennusainekemia 3 3 TY00AA15 Materiaalifysiikka 3 3 TY13S Kielet 15 TY00AA18 Tekniikan suomi ja viestintä 3 3 TY00AA20 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3 3 XX00AC51 Ammatillinen englanti 3 3 TY00AA19 Talotekniikan englanti ja viestintä 3 3 XX00AC52 Työelämän ruotsi 3 3 TY13S Tuotantotalous 9 TY00AA24 Rakentamistalouden perusteet 3 3 TY00AA25 Talotekniikan elinkaaritalous 3 3 TY00AA93 Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3 3 TY13S Tietotekniset aineet 6 TY00AA29 Tietojenkäsittelyn perusteet 3 3 TY00AA28 CAD-perusteet 3 3 TY13S Ammattiopinnot 268 TY13S Yhteiset ammattiopinnot 24 TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet 3 3 TY00AA83 Sähkötekniikan perusteet 3 3 TY00AA84 Sähköasennukset Sivu 1 / 75

2 TY00AA88 Ilmastointitekniikka TY00AA87 Lämmitystekniikka TY00AA89 Automaatiotekniikan perusteet 3 3 TY00AA92 Automaatiojärjestelmät 3 3 TY00AA94 Rakennussuunnittelu 3 3 TY13S Projektiopinnot 16 TY00AA85 Johdantoprojekti 6 6 XX00AC55 Innovaatioprojekti TY13S LVI-tekniikka, tuotantopainotteinen 76 TY00AA86 CAD-teknologia 3 3 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka 3 3 XX00AB30 LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3 3 TY00AA33 Vesitekniikka TY00AA34 Rakennusten energiatalous 3 3 TY00AA35 LVI-suunnittelun sovellusohjelmat 3 3 TY00AA74 Vastaanottomittaukset 3 3 TY00AB67 Lämmitystekniikka TY00AA38 Vesitekniikka TY00AB68 Ilmastointitekniikka TY00AA75 Työmaatekniikka 3 3 TY00AA41 Kylmätekniikka TY00AA76 Talotekniikan hankintatoimi 3 3 TY00AA81 Tehtävä- ja laatusuunnitteluprojekti 3 3 TY00AA80 Toimintaprosessit -projekti 3 3 TY00AB80 Talotekniikan sopimukset 4 4 TY00AA78 Työssäoppiminen TY13S Vaihtomoduuli 10 op 10 TY00AB69 LVI-suunnitteluprojekti TY00AB70 LVI-suunnitteluprojekti TY13S LVI-tekniikka, suunnittelupainotteinen 76 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka 3 3 XX00AB30 LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3 3 TY00AA33 Vesitekniikka TY00AA38 Vesitekniikka TY00AA34 Rakennusten energiatalous 3 3 TY00AB55 Termodynamiikka 3 3 TY00AA36 Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka TY00AB72 Lämmitystekniikka TY00AB73 Ilmastointitekniikka Sivu 2 / 75

3 TY00AA91 Ilmastointitekniikka 2 laboratoriotyöt 3 3 TY00AA41 Kylmätekniikka TY00AA43 Kylmätekniikka TY00AA45 Korjausrakentaminen 3 3 TY00AA47 Korjausrakentamisen suunnittelu 3 3 TY00AA50 LVI-suunnittelu 3 3 TY00AB60 LVI-suunnitteluprojekti TY00AB61 LVI-suunnitteluprojekti TY00AB62 LVI-suunnitteluprojekti TY13S Vaihtomoduuli 10 op 10 TY00AA44 Teollisuusilmastointi 3 3 TY00AB79 Energiantuotanto 4 4 TY00AA42 Erikoisputkistot 3 3 TY13S Sähköinen talotekniikka 76 TY00AA52 Sähkömittaustekniikka 3 3 TY00AA53 Sähköasennustyöt 3 3 TY00AA55 Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3 3 TY00AA48 3D-suunnittelu ja mallintaminen 3 3 TY00AA86 CAD-teknologia 3 3 TY00AA56 Tietoverkkojärjestelmät 3 3 TY00AA54 Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3 3 TY00AB76 Sähkömagnetismi 3 3 TY00AA57 Sähköverkkolaskenta 3 3 TY00AA58 Talotekniikan tehoelektroniikka 3 3 TY00AA59 Sähkön jakelu ja käyttö 3 3 TY00AA60 Sähkömitoituslaskenta 3 3 TY00AA61 Turvallisuusjärjestelmät 3 3 TY00AA62 Tietoliikennetekniikka 3 3 TY00AA63 Sähköasennukset TY00AA64 Sähkösuunnittelu 3 3 TY00AA69 Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 3 3 TY00AA66 Valaistustekniikka 3 3 TY00AA67 Sähköalan säädökset 3 3 TY00AA68 Sähkön jakeluverkot 3 3 TY00AA70 Piirikaaviot ja keskukset 3 3 TY00AB77 Korjausrakentamisen sähkösuunnittelu 3 3 TY13S Vaihtomoduuli 10 TY00AB71 Sähkösuunnitteluprojekti 6 6 TY00AB81 Suurjännitetekniikka 4 4 TY13S Talotekniikan vapaasti valittavat opinnot 10 op 10 Sivu 3 / 75

4 TY13S Insinöörityö 15 TY00AB01 Insinöörityö TY13S Harjoittelu 30 TY00AA96 Harjoittelu TY00AA97 Harjoittelu TY13S Perusopinnot: 69 op TY13S Orientoivat opinnot: 3 op XX00AC54 Orientoivat opinnot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. - fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö - korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt - opiskelukäytännöt - opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu - oppimis- ja opiskelutaidot - opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut - alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelija tuntee hyvin fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja Sivu 4 / 75

5 osaa käyttää niitä hyvin. Opiskelija tuntee hyvin opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa hyvin omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee hyvin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee hyvin työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opetussuunnitelma Opiskelija tuntee erinomaisesti fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä erinomaisesti. Opiskelija tuntee erinomaisesti opetussuunnitelman rakenteen ja tietää erittäin hyvin, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa erinomaisesti omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää erittäin hyvin, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehi-tetään. Opiskelija tuntee erinomaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee erinomaisesti työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. TY13S Matematiikka: 15 op TY00AB74 Algebra ja geometria: 3 op Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tekniikan opinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista tekniikalle tyypillisiä yksinkertaisia yhtälöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erityisesti talotekniikkaan liittyvät yksinkertaiset geometriset tehtävät. Lisäksi opiskelija tutustuu Excelin käyttöön tehtävien ratkaisemisessa. Kirjaimia ja peruslaskutoimituksia sisältävien lausekkeiden käsittely ja sieventäminen. Potenssi- ja juurilausekkeet. Murtopotenssi. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöt. Yksinkertaiset potenssi-, juuri- ja murtoyhtälöt. Fysiikassa ja talotekniikassa esiintyvät suureyhtälöt. Funktion käsite. Koordinaatisto. Suora ja paraabeli. Lineaarisen ja epälineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen. Erilaiset talotekniikassa esiintyvät tasokuviot ja avaruuskappaleet ja näihin liittyvien kulmien, pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. Sini ja kosini yksikköympyrässä. Sini- ja kosinilause. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava. Tuloksen tarkkuuden arviointia. Vektoreiden laskutoimitukset, piste- ja ristitulo. Avaruuskappaleiden piirtäminen erilaisilla yhdensuuntaisprojektioilla, kavaljeeri- ja sotilasprojektio. Isometrinen ortogonaaliprojektio kolmiulotteisissa putkistopiirustuksissa. Excelin käyttö tehtävien ratkaisemisessa. Opiskelija suoriutuu yksinkertaisten lausekkeiden käsittelystä ja helppojen yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija osaa laskea Excelillä yksinkertaisten lausekkeiden arvoja. Opiskelija Sivu 5 / 75

6 tuntee funktion käsitteen ja osaa piirtää suoran koordinaatistoon. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia taso- ja avaruusgeometrian tehtäviä. Opiskelija osaa antaa vastauksen järkevällä tarkkuudella. Opiskelija osaa laskea vektoreita yhteen. Edellisten lisäksi opiskelija osaa käsitellä tyypillisiä tekniikassa esiintyviä lausekkeita ja osaa ratkaista suureyhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia talotekniikkaan liittyviä geometrisia sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää välituloksissa riittävää tarkkuutta ja pyöristää vastauksen sopivalle tarkkuudelle. Opiskelija osaa piirtää kavaljeeriprojektiolla yksinkertaisia 3-ulotteisia kappaleita ja osaa tulkita isometrisessa ortogonaaliprojektiossa piirrettyä putkistopiirrosta ja osaa piirtää yksinkertaisia putkistoja myös itse. Opiskelija tietää mitä vektoreiden pistetulo ja ristitulo tarkoittavat ja osaa laskea ne. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä laskimen asemesta yksinkertaisissa geometrian sovelluksissa Opetussuunnitelma Osaa edellisten lisäksi soveltaa aiempien kohtien osaamisia vaativampiin fysiikan ja talotekniikan sovelluksiin. TY00AB56 Funktiot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusfunktioiden ominaisuuksia ja tuntee tavallisimpien funktioiden kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Lisäksi opiskelija tuntee funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä sekä algebrallisesti että numeerisesti. Lisäksi opiskelija tuntee derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia ja ratkaista numeerisesti yhtälöitä Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Polynomi-, potenssi-, eksponentti-, logaritmi- ja sinifunktioiden perusominaisuudet, kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Suoraan ja kääntäen verrannollisuus. Logaritmin käsite, laskusäännöt ja logaritminen asteikko. Eksponentti- ja logaritmiyhtälön ratkaiseminen. Funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen. Jatkuvuuden ja derivaatan käsite. Derivaatta tangentin kulmakertoimena ja funktion arvojen muutosnopeutena. Derivoimissäännöt. Useamman muuttujan funktio ja osittaisderivaatta. Opiskelija tietää mitä funktion nollakohdalla tarkoitetaan ja osaa laskea funktioiden nollakohtia. Opiskelija osaa laskea funktioiden arvoja ja tunnistaa tavallisimpien funktioiden kuvaajat. Opiskelija tuntee sinin ja kosinin yleisen määritelmän sekä logaritmin käsitteen. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen eksponenttiyhtälön. Opiskelija osaa lukea logaritmista asteikkoa ja tietää miksi logaritmisia asteikkoja käytetään. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan suoraan ja kääntäen verrannollisuudella ja osaa laskea tähän liittyviä helppoja sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia derivoimissääntöjä ja tuntee derivaatan sekä tangentin kulmakertoimena että funktion arvojen muuttumisnopeutena. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Sivu 6 / 75

7 Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää logaritmin laskusääntöjä ja osaa ratkaista hieman vaativampia eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä sekä helppoja trigonometrisia yhtälöitä. Opiskelija hallitsee tavallisimpien funktioiden yksinkertaisia muunnoksia ja tunnistaa tällaisten funktioiden kuvaajia. Opiskelija hallitsee derivoimissääntöjä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa funktioita yksinkertaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä numeerisesti. Opetussuunnitelma Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa tällä ja Algebra ja geometria - opintojaksolla opittuja asioita monipuolisesti erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa itsenäisesti valita kuhunkin tilanteeseen sopivan yhtälönratkaisukeinon. TY00AB58 Tilasto- ja talousmatematiikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä fysiikkaan ja talotekniikkaan liittyvien mittaustulosten tarkastelussa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa sopivien tunnuslukujen ja graafisten esitysten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yksinkertaiset talousmatematiikan laskut. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt. Satunnaismuuttuja ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Normaalijakauma. Luottamusvälit. Parametrien estimointi. Tilastollisen testauksen alkeet. Mittaustuloksiin liittyvä mittausepävarmuus ja lopputuloksen virheen arviointi. Tilastoihin liittyviä peruskäsitteitä: mitta-asteikot, tunnusluvut, aineiston luokittelu, taulukot ja graafiset esitystavat. Regressioanalyysin alkeet. Excelin tilastotoiminnot. Talousmatematiikkaan liittyviä prosenttilaskuja. Indeksin käsite, erilaisia indeksejä, indeksilaskentaa. Yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku. Diskonttaus. Opiskelija osaa havainnollistaa tilastoaineistoa graafisesti ja osaa laskea aineistoon sopivat tunnusluvut ja tietää mitä ne tarkoittavat. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija osaa yksinkertaisissa lineaarisissa tilanteissa soveltaa regressioanalyysiä ja tehdä oikeita johtopäätöksiä muuttujien välisestä yhteydestä. Opiskelija osaa talousmatematiikkaan liittyvät yksinkertaiset prosenttilaskut ja tuntee erilaisia indeksejä ja osaa yksinkertaiset indeksilaskut. Edellisten lisäksi opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä. Opiskelija tietää tilastollisen testauksen periaatteet. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten pohjalta. Opiskelija osaa laskea myös vaikeammilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija tuntee yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun periaatteet ja osaa laskea helppoja korkolaskuja. Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida monipuolisesti tilastoaineiston luonnetta usealla erilaisella graafisella esityksellä ja tunnusluvulla. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä myös tilanteissa joissa epälineaarinen lauseke voidaan saattaa lineaarisen regression muotoon ja osaa tulkita Sivu 7 / 75

8 regressioanalyysin keskeisiä tunnuslukuja. Opiskelija tuntee diskonttauksen käsitteen ja osaa soveltaa sitä. TY00AB39 Differentiaali- ja integraalilaskenta: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee derivaatan ja integraalin käsitteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa fysiikkaan ja talotekniikkaan liittyvissä ongelmissa. Derivaatan käsitteen ja derivoimissääntöjen kertaus. Graafinen ja numeerinen derivointi. Differentiaali ja linearisointi. Integraali, numeerisia integroimismenetelmiä. Integraalifunktio ja integroimissääntöjä. Integraalin laskeminen integraalifunktion avulla. Integraalin ja derivaatan sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Opiskelija tietää mitä derivaatta tarkoittaa ja osaa soveltaa yksinkertaisia derivoimissääntöjä. Opiskelija osaa tulkita derivaatan funktion arvojen muutosnopeutena ja osaa derivoida graafisesti. Opiskelija osaa soveltaa derivaattaa yksinkertaisissa tilanteissa. Opiskelija tietää mitä integraalilla tarkoitetaan ja osaa integroida graafisesti ja numeerisesti. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisia integraalifunktioita ja laskea niiden avulla integraaleja. Opiskelija osaa soveltaa integraalia yksinkertaisissa matematiikan tehtävissä. Edellisten lisäksi opiskelija hallitsee tekniikalle tyypillisten funktioiden derivoimis- ja integroimissäännöt ja osaa derivoida myös numeerisesti. Opiskelija osaa arvioida funktion arvojen muutosta differentiaalin avulla. Opiskelija osaa soveltaa derivaattaa ja integraalia yksinkertaisissa tekniikan sovelluksissa ja tunnistaa fysiikassa ja talotekniikassa esiintyviä derivaattoja ja integraaleja. Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa derivaattaa ja integraalia erilaisten tekniikan ilmiöiden mallintamisessa. TY00AB59 Talotekniikan matemaattiset menetelmät: 3 op Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija joihinkin matematiikan sovelluksiin talotekniikassa ja samalla kerrata ja täydentää aiemmilla matematiikan opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt käsitystään matematiikasta tekniikan työkaluna. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin matematiikan sovelluksiin talotekniikassa. Opintojakson sisältö vaihtuu vuosittain. Matemaattisia aihepiirejä voivat olla mm. tavalliset differentiaaliyhtälöt, useamman muuttujan funktiot, tilastolliset menetelmät, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisit. Sähköiseen talotekniikkaan suuntautuneet opiskelevat yhtenä aiheena kompleksiluvut. Sivu 8 / 75

9 Opiskelija osaa opiskeltavien aihealueiden yksinkertaisimmat tehtävät. Opiskelija osaa ratkaista hieman vaativampia tehtäviä ja osaa tarvittaessa hyödyntää tehtävien ratkaisemisessa aiemmin opiskeltujen matematiikan aihealueiden asioita. Opiskelija osaa ratkaista edellistä vaativampia tehtäviä ja osaa tarvittaessa varsin itsenäisestikin soveltaa tehtävien ratkaisemisessa aiemmin opiskeltujen matematiikan aihealueiden asioita TY13S Fysiikka ja kemia: 21 op TY00AA09 Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1: 3 op Opiskelija tuntee ja ymmärtää lämpötekniikan ja virtaustekniikan peruskäsitteet. Hän ymmärtää virtaustekniikan soveltamisperiaatteet taloteknisten verkostojen mitoituksessa ja virtausteknisessä tasapainotuksessa. Hän hallitsee putkistomitoituksen suljetussa ja avoimessa piirissä mitoitusdiagrammeilla ja laskennallisesti sekä osaa ottaa laskelmissa huomioon tavanomaiset putkistovarusteet. Opiskelija osaa laskea talotekniikan lämpö- ja virtausteknisiä peruslaskuja sekä soveltaa Bernoullin yhtälöä LVI-järjestelmiin. Opiskelija osaa laskea avoimien ja suljettujen talotekniikan verkostojen painehäviöitä ottaen huomioon myös putkistovarusteet. Lämpötekniikan ja virtaustekniikan peruskäsitteet. Taloteknisten verkostojen mitoitus ja virtaustekninen tasapainotus. Putkistomitoitus suljetussa ja avoimessa piirissä mitoitusdiagrammeilla ja laskennallisesti. Kertavastuksia aiheuttavat putkistovarusteet ja putkistojen mitoituskriteerit. Pumppujen ja puhaltimien suoritusarvot. Painovoimainen virtaus. Esitietovaatimukset LVI-tekniikan perusteet Osaa laskea seinän lämpöhäviön kun lämmönjohtavuudet on annettu. Osaa laskea massa- ja tilavuusvirran kun tehontarve ja lämpötilaero on annettu. Osaa laskea nosteen yksinkertaisissa tapauksissa. Osaa soveltaa jatkuvuusyhtälöä ja bernoullin yhtälöä yksinkertaisissa virtaustapauksissa. Osaa laskea suoran putken kitkapainehäviön ja kertavastusten painehäviön kun kitkakerroin on annettu. Osaa valita oikean putkikoon nomogrammeista. Osaa selostaa virtausteknisen tasapainotuksen periaatteen. Arvosanan (1) vaatimusten lisäksi: Osaa määrittää lämmönsiirtokertoimen Moodyn diagrammin avulla. Osaa soveltaa painehäviön ja virtaaman välistä yhteyttä yksinkertaisissa tapauksissa. Osaa tasapainottaa LVI-verkoston virtaamat ja painehäviöt ja valita säätöventtiilit esisäätöarvoineen. Osaa valita yksinkertaisen painovoimaisen patteriverkoston putkikoot. Sivu 9 / 75

10 Arvosanan (3) vaatimusten lisäksi: Osaa virtausteknisesti mitoittaa pientalon LVI-verkostot ja ilmoittaa pumppujen, puhaltimien ja säätöventtiilien suoritusarvot. Opetussuunnitelma TY00AA10 Mekaniikka: 3 op Opiskelija saa riittävät tiedot SI-järjestelmistä tulevia opintoja varten. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää työn, energian ja tehon yksiköt ja määritelmät. Opiskelija ymmärtää kappaleen kiihtyvyyden, nopeuden ja aseman väliset yhteydet suoraviivaisessa ja pyörimisliikkeessä. Opiskelija osaa kirjoittaa kaksiulotteisen voimatehtävän liikeyhtälöt ja ratkaista ne. Opiskelija hallitsee energiaperiaatteen, työ-energiaperiaatteen ja säilymislait suoraviivaisessa ja ympyräliikkeessä. SI-järjestelmä. Perus- ja johdannaisyksiköt. Muunnokset muista yksikköjärjestelmistä SIjärjestelmään. Kiihtyvyys, nopeus ja asema. Yhtälöt ja kuvaajat ajan funktiona yksi- ja kaksiulotteisissa tapauksissa. Newtonin lait. Liikeyhtälöiden kirjoittaminen ja ratkaiseminen. Energiaperiaate ja työ-energiaperiaate. Työ ja teho. Statiikka. Ympyräliike. Kulma- ja lineaaristen suureiden välinen yhteys. Keskeiskiihtyvyys ja keskihakuvoima. Jäykän kappaleen dynamiikka. Kappaleen hitausmomentti, dynamiikan perusyhtälö. Energiaperiaate pyörimisliikkeessä. Impulssi ja liikemäärä. Liikemäärän säilyminen. Pyörimisliikemäärä. Opiskelija osaa laskea kinematiikan ja dynamiikan suureita yksiulotteisissa tapauksissa. Opiskelija tunnistaa mekaniikkaan liittyvät yksiköt ja osaa yksiköiden ja yhtälöiden tasolla voiman, energian ja tehon erot. Opiskelija ymmärtää kinematiikan ja dynamiikan suureiden vektoriluonteen. Opiskelija osaa hahmottaa kappaleen liikkeen kiihtyvyys-, nopeus- tai siirtymäkuvaajan perusteella. Opiskelija ymmärtää tasaisen ympyräliikkeen olevan kiihtyvää liikettä. Opiskelija hallitsee Newtonin lait ja selviää asiaan liittyvistä sanallisista tehtävistä. Opiskelija osaa suoraviivaisen liikkeen ja ympyräliikkeen yhteydet kinematiikassa ja dynamiikassa. Opiskelija tietää säilymislait ja tajuaa niiden merkityksen. Opiskelija ymmärtää liikemäärän ja energian välisen eron. Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tasovoimatehtävän liikeyhtälöt ja ratkaista ne. Opiskelija tunnistaa käytettyihin kaavoihin liittyvät rajoitukset ja yksinkertaistukset. Opiskelija hallitsee säilymislait ja työenergiaperiaatteen suoraviivaisessa ja pyörimis TY00AA13 Valo- ja sähköoppi: 3 op Opiskelijalle tarjotaan perusteet sähköopin ammattiaineiden opiskelulle. Opiskelija tietää mikä yhteys on sähkövarauksella, -virralla ja jännitteellä. Opiskelija tuntee sähköön liittyvän energian ja tehon laskumenetelmät. Opiskelija osaa muodostaa annetusta virtapiiristä yhtälöt ja ratkaisemaan tuntemattomat virrat. Opiskelija tietää miten sähkö- ja magneettikentillä voidaan ohjata varatun Sivu 10 / 75

11 hiukkasen liikettä. Opiskelija tuntee tasavirtamoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteet. Sähköstatiikka (sähkövaraus, Coulombin laki, sähkökenttä, eristeet ja johteet, varauksen liike sähkökentässä, potentiaaliero ja jännite, kapasitanssi ja levykondensaattori, kondensaattorien kytkennät) Tasavirtapiirit (virta ja resistiivisyys, Ohmin laki, sähköteho, Kirchhoffin lait, vastusten kytkennät, resistiiviset anturit, virran ja jännitteen mittaaminen) Sähkömagneettinen induktio Fotometria: perussuureet ja yksiköt Opiskelija tunnistaa valo- ja sähköoppiin liittyvät suureet ja yksiköt. Opiskelija tietää jännitteen ja potentiaalin yhteyden sähkökenttään. Opiskelija tiedostaa sähköjohteen ja eristeen erot. Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia virtapiirilaskuja. Opiskelija osaa kertoa tasavirtamoottorin ja generaattorin toimintaperiaatteet. Opiskelija tajuaa sähköjohteen ja eristeen käyttäytymisen erot sähkökentässä ja permittiivisyyden merkityksen aineen sähköisiä ominaisuuksia kuvatessa. Opiskelija ymmärtää sähkö- ja gravitaatiokenttien väliset yhtäläisyydet. Opiskelija tunnistaa sähkö- ja magneettikenttien erot varatun hiukkasen kannalta. Opetussuunnitelma Opiskelija osaa suorittaa sähkö- ja magneettikenttään liittyviä laskuja vektoreilla. Opiskelija osaa muodostaa monimutkaisista virtapiireistä yhtälöt ja ratkaista ne. TY00AA12 Fysiikan laboratoriotyöt: 3 op Opiskelija osaa mitata teknisiin ammatteihin liittyviä suureita ja edelleen käsitellä saatuja mittaustuloksia. Opiskelija kykenee mittaustulosten avulla laskemalla selvittämään ei-suoraan mitattavissa olevia suureita. Opiskelija tunnistaa mitattujen suureiden epävarmuuden vaikutuksen laskettujen suureiden epävarmuuteen. : Erilaisissa kokeellisissa projekteissa mittauksen kohteena olevien ilmiöiden dynaamisia ja staattisia ominaisuuksia määritetään ja analysoidaan. Erilaisia sähköisen signaalin tuottavia anturisovelluksia yhdessä tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän kanssa pyritään käyttämään laboratorioprojekteissa. Kokeellisen ilmiön muutosilmiöitä voidaan seurata ja analysoida reaaliaikaisesti tietokonesovelluksen graafisen käyttäjäliittymän välityksellä. Käytössä on ns. vuorovaikutteinen ja avoin reaaliaikaista mittausinformaatiovirtaa analysoivat työkalut. Anturien kalibrointi, tarkkuus ja tietokonepohjainen mittajärjestelmä Jousivakio, jousivärähtelyt ja maan vetovoiman kiihtyvyys Elastinen vakio erilaisille materiaaleille Kitkavakioiden mittaus kiihtyvyys- ja voima-antureilla Harmoninen liike Dynaaminen rata Sivu 11 / 75

12 Kalorimetrisia mittauksia Pintajännityksen määritys Kondensaattori ja väliaineen permittiivisyys RC-piirit tai diodien ominaisuudet Sähkömagneettinen induktio Spektrometri, hila, prisma ja taitekerroin Ääniaallot ja äänisignaalin analysointi Lämmönjohtavuus Opiskelija suoriutuu mittauksista ja niihin liittyvistä laskuista annettujen ohjeiden opastuksella. Opiskelija tajuaa mittausepävarmuudesta johtuvan epävarmuutta laskettavaan suureeseen. Hyvä (3) Opiskelija ymmärtää epävarmuuslaskujen herkkyysanalyysi-periaatteen. Opiskelija osaa vertailla eri mittausmenetelmien hyviä ja huonoja puolia keskenään. Opiskelija osaa itsenäisesti muodostaa tutkittavan suureen epävarmuuden laskemiseen tarvittavat yhtälöt. Opiskelija ymmärtää eri suureiden väliset riippuvuudet ja niiden mittaamiseen liittyvät rajoitukset. TY00AA14 Rakennusfysiikka: 3 op Opintojakso antaa insinööriopiskelijalle tarpeelliset fysiikan perustiedot lämpöopista, kosteudesta ja kosteuden johtumisesta. Opiskelija ymmärtää, että fysiikan teoriat ovat insinöörisovellusten todellisuutta kuvaavia malleja, jotka perustuvat havaintoihin ja kokeellisiin mittauksiin. Opiskelija osaa luokitella luonnonilmiöitä ja tuntee niiden kuvaamiseen liittyvät fysiikan lait, mihin ne perustuvat ja mitkä ovat niiden rajoitukset. Opiskelija ymmärtää fysiikan käytännön sovellusten perusteet. Ilman kosteus, kastepiste ja vesihöyryn diffuusio Värähtelymekaniikka: vaimentamaton värähtely, vaimennettu värähtely ja pakkovärähtely. Matemaattinen ja fysikaalinen heiluri. Äänioppi: ääniopin perusteet, tehon etäisyysriippuvuus, intensiteettitaso ja desibeliasteikko, intensiteettitasojen yhteenlasku, vaimeneminen, vaimentaminen, huoneakustiikka, rakenteiden eristävyys, ultraääni Opiskelija tunnistaa ilmankosteuteen liittyvät suureet. Opiskelija tajuaa kosteuden- ja lämmönjohtumisen väliset yhtäläisyydet. Opiskelija osaa laskea äänen intensiteetistä intensiteettitason ja päinvastoin. Opiskelija ymmärtää harmonisen voiman käsitteen ja osaa laskea värähtelijän ominaistaajuuden. Sivu 12 / 75

13 Opiskelija osaa ilmankosteuslaskut ja tunnistaa kosteuden tiivistymiseen johtavat tilanteen. Opiskelija hallitsee äänenpainetasojen yhteenlaskut. Opiskelija ymmärtää värähtelijän vaihesiirrot kiihtyvyyden, nopeuden ja aseman välillä. Opiskelija osaa ratkaista monipuolisen seinärakenteen ääneneristävyyden. Opetussuunnitelma Opiskelija hallitsee kosteudenjohtumislaskut monikerrosrakenteessa ja tunnistaa tilanteet joissa kosteuden tiivistyminen on mahdollista rakenteessa. Opiskelija osaa muodostaa harmonisen värähtelijän jousivakion yhtälön erilaisissa tilanteissa joissa vaikuttava voima on harmoninen. TY00AA11 Rakennusainekemia: 3 op Opiskelija ymmärtää kemian keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä omalla ammattialallaan. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja epäorgaanisesta kemiasta. Opintojakso luo pohjan kemian ja ympäristönsuojelun opiskeluun. Opintojakso antaa tarvittavat tiedot kemian perusperiaatteista, laskumenetelmistä, atomin ja molekyylin rakenteesta sekä kemiallisesta termodynamiikasta. Opintojakso käsittelee myös eräiden alkuaineiden kemiaa ja kemian sovellutuksia. Opintojakso antaa yleiskuvan ympäristöongelmista ja niiden liittymisestä yhteiskuntaan, talouselämään ja tekniikkaan. Opintojaksossa tutustutaan tekniikan mahdollisuuksiin ympäristön suojelemiseksi ja ympäristölainsäädäntöön. Sähkökemia, korroosio, mineraaliset materiaalit, rakennusmateriaalien ominaisuuksista Kemian peruskäsitteet, stoikiometria, kaasut, atomin rakenne, kemiallinen sidos, jaksollinen järjestelmä, hapettuminen ja pelkistyminen, termodynamiikka, faasitasapainot, jätteet ja ongelmajätteet, päästöjen vähentämistekniikat, ympäristönsuojelun lainsäädäntö Osaa atomin perusrakenneosat, pystyy selittämään atomin elektronijärjestelmän ja jaksollisen järjestelmän välisen yhteyden, osaa ainemääräkäsitteen sekä pystyy määrittämään atomien hapetusluvut. Osaa aineen rakenteeseen, kemialliseen sitoutumiseen ja ainemäärään liittyvät perusasiat sekä ymmärtää reaktioyhtälön kvantitatiivisen merkityksen. Osaa seoksiin, liuoksen pitoisuuteen, kemialliseen reaktioon ja lämpökemian ja palamiseen liittyvät peruskäsitteet ja lähinnä kaavaan sijoittamiseen perustuvat laskutehtävät. Osaa kuvata sähkökemiallisen jännitesarjan merkitystä korroosiossa. Osaa hapon ja emäksen määritelmät, tietää heikon ja vahvan hapon eron, osaa laskea vahvan hapon ja vahvan emäksen vesiliuoksen ph:n, osaa sähkökemian peruskäsitteet sekä ymmärtää jaksollinen järjestelmän rakenteen Lisäksi: Kykenee päättelemään alkuaineen ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella. Osaa laskea liuoksiin ja liuosten valmistukseen liittyviä pitoisuuslaskuja, tasapainottaa Sivu 13 / 75

14 reaktioyhtälöitä ja laskea stoikiometriaan liittyviä laskutehtäviä. Osaa happoihin, emäksiin ja sähkökemiaan liittyvät laskutoimitukset, Osaa joidenkin pääryhmien alkuaineiden ja niiden tärkeimpien yhdisteiden ominaisuuksia Opetussuunnitelma Lisäksi: Osaa atomien ja molekyylien väliset sidostyypit ja osaa selittää sitoutumisen merkityksen aineen rakenteeseen sekä kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Osaa kemian perusteoriat ja laskukaavat sekä pystyy soveltamaan niitä ratkaistessaan tehtäviä ja laskuja. Osaa kuvata sähkökemiallisen kennon rakenteen ja toiminnan. Osaa hyvin pääryhmien alkuaineiden kemiaa ja ymmärtää niiden merkityksen oman koulutusalansa kannalta. TY00AA15 Materiaalifysiikka: 3 op Opiskelija tiedostaa materiaalin ominaisuuksien merkityksen tuotteen käyttöominaisuuksiin. Hän tuntee keskeiset tekniset materiaalit. Hän tuntee konstruktiomateriaalien pääryhmien erityisominaisuuksia. Hän tuntee tavallisimmat mekaaniset materiaalitestit. Hän ymmärtää materiaalitestien merkitystä materiaalien valinnassa. Hän ymmärtää kuormitetun rakenneosan materiaalilta vaadittavia erityisominaisuuksia. Hän pystyy hyödyntämään laskentaohjelmaa kuormitetun rakenneosan jännitystilan ja muodonmuutostilan analysoinnissa. Yleiset konstruktiomateriaalit ja materiaalien perusrakenne. Materiaalien testausmenetelmiä ja tavallisimmat materiaalitestit materiaaliominaisuuksien kuvantamisessa. Materiaalien käyttöominaisuuksista ja ympäristökestävyydestä. Materiaaliominaisuudet materiaalin valinnassa. Materiaalien ja rakenneosien vaurioitumismekanismeja. Rakenneosan mitoituksen perusteita. Laskentaohjelman käyttöä kuormitettujen rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten analysoinnissa. Uusien materiaalien kehityksen painopistealueita. Materiaalien kehityksen tavoitteita kestävän kehityksen vaatimuksiin. Materiaalien luokittelu rakenteen mukaan. Materiaalien mekaanisten ominaisuuksien testit ja testitulosten tunteminen. Tavallisimpien konstruktiomateriaalien ominaispiirteiden tunteminen. Harjoitustehtävien palauttaminen hyväksytysti. Materiaalien luokittelu rakenteen mukaan ja rakenteesta johtuvat erityispiirteet. Materiaalien mekaanisten ominaisuuksien testit ja testitulosten soveltaminen. Materiaaliominaisuuksia kuvaavien suureiden käyttötapojen ymmärtäminen. Harjoitustehtävien palauttaminen aikataulussa ja hyvätasoisesti tehtyinä. Materiaalien luokittelu rakenteen mukaan ja rakenteesta johtuvat erityispiirteet Materiaalien mekaanisten ominaisuuksien testit ja testitulosten soveltaminen ja arvioiminen. Materiaaliominaisuuksia kuvaavien suureiden ja niiden käyttötapojen soveltaminen. Testitulosten soveltamista materiaalin ja rakenneosan valinnassa. Harjoitustehtävien palauttaminen aikataulussa Sivu 14 / 75

15 ja hyvätasoisesti tehtyinä TY13S Kielet: 15 op TY00AA18 Tekniikan suomi ja viestintä: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - tulkitsemaan ja laatimaan oman alansa perustekstejä - soveltamaan kielenkäyttösuosituksia ja asiakirjastandardia alansa teksteihin - viestimään verkossa tarkoituksenmukaisesti - hankkimaan ja käyttämään alansa tietoa kriittisesti - raportoimaan suullisesti ja kirjallisesti - esiintymään asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti - toimimaan tavoitteellisesti työryhmän jäsenenä - arvioimaan ja kehittämään omaa viestintäosaamistaan. - Asiatekstin laadinta, tekstin asettelu ja keskeiset asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit - Raportointikäytänteet ja raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, lähdemerkinnät, tiedon havainnollistaminen ja ulkoasu - Tekniikan alan oikeakielisyyskäytänteet ja kielenkäyttösuositukset, erityisesti lyhenteet, vierasperäiset sanat, luetelmat, numerot ja merkit - Tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö - Verkkoviestinnän perusteet - Suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puheilmaisu, puhetilanteen suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen - Ryhmässä viestimisen perusteet Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä tekstejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa hankkia ohjatusti alansa tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija osaa kohdentaa tekstejä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti ja kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää ja sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä suhteuttaa lähteiden tietoa toisiinsa. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Sivu 15 / 75

16 Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta. TY00AA20 Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy - viestimään jäsentyneesti ja tilanteenmukaisesti projekteissa ja ryhmäviestintätilanteissa alansa asiantuntijana - soveltamaan suomenkielisen tutkimusviestinnän periaatteita ja tekstikäytänteitä opinnäytetyöhönsä ja alansa työtehtäviin - käyttämään alansa keskeisiä tietolähteitä asiantuntevasti ja monipuolisesti. - Tutkimusraportoinnin käytänteet opinnäytetyössä ja alan kehittämistehtävissä - Viestintä ja vuorovaikutus projektissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit sekä tiedotteet - Palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat - Ammatillinen informaatiolukutaito Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ohjatusti ja osallistua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä dokumentteja annettujen mallien ja ohjeiden mukaan. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ammatillisten harjoitustöiden tarpeisiin. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti eri rooleissa ryhmäviestintätilanteissa ja edistää ryhmän toimintaa. Opiskelija osaa laatia sisällöltään ja kieliasultaan asianmukaisia dokumentteja. Opiskelija osaa hankkia tietoa kriittisesti ja monipuolisesti eri ammatillisista lähteistä ja hyödyntää sitä. Opiskelija toimii aktiivisesti ja päämääräsuuntautuneesti projektin ja ryhmän hyväksi. Opiskelija osaa laatia ammattimaisia ja viimeisteltyjä dokumentteja. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti ja asiantuntevasti tuottaakseen uusia ammatillisia näkökulmia. XX00AC51 Ammatillinen englanti: 3 op Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja Sivu 16 / 75

17 välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: - Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä - Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit - Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat - Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen - Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet - Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla - Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti käyttää ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä Sivu 17 / 75

18 Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä TY00AA19 Talotekniikan englanti ja viestintä: 3 op Opiskelija tuntee talotekniikan sanastoa ja saa selvää talotekniikkaan liittyvistä teksteistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä ja arvioimaan lähteiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee asiakirjoittamisen ja teknillisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia talotekniikan työtehtäviin liittyviä tiedusteluja, tarjouksia, tilauksia ja valituksia. Opiskelija selviytyy talotekniikan työtehtäviin liittyvistä viestintätilanteista. Opiskelija osaa kuvailla talotekniikan tuotteita ja työ- ja tuotantoprosesseja ja osaa pitää talotekniikkaan liittyvän tuote-esittelyn. Asiakirjoittaminen ja teknillisen kirjoittamisen erityispiirteet. Tiedonhankinta alan englanninkielisistä lähteistä. Messu- ja konferenssikäytänteet ja yritysviestintä. Ammatillisen suullisen esityksen kehittäminen. Tuotteen ja tuotanto- ja työprosessin kuvaus. Tuotteen esittely Aktiivinen kielitaito vähäistä, passiivinen kielitaito lähes B2 tasolla Lukeminen: tuntee talotekniikan sanastoa ja tietää, miten tuntemattomat sanat ja termit voi selvittää; ymmärtää helpohkon talotekniikan alan tekstin perusajatuksen; tunnistaa oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; tietää, miten lähteiden luotettavuuden voi arvioida Kirjoittaminen: tietää, miten laaditaan talotekniikan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon talotekniikan työprosessin ja tuotteen yksinkertaisesti Puhuminen: osaa kertoa joitain asioita talotekniikan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää yksinkertaisen talotekniikan alan tuotteen tai työprosessin esityksen Aktiivinen kielitaito lähellä B2 tasoa, passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla Lukeminen: tuntee talotekniikan sanastoa ja osaa selvittää tuntemattomia sanoja ja termejä; ymmärtää helpohkon talotekniikan alan tekstin; tunnistaa ja osaa käyttää oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; osaa yleensä arvioida lähteiden luotettavuutta Kirjoittaminen: osaa laatia yksinkertaisen talotekniikan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon talotekniikan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa perusasiat talotekniikan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää melko sujuvan talotekniikan alan tai prosessin esityksen Sivu 18 / 75

19 Sekä aktiivinen että passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla Lukeminen: tuntee talotekniikan sanastoa ja osaa päätellä ja selvittää tuntemattomien sanojen ja termien merkityksen; ymmärtää talotekniikan alan tekstejä; osaa hakea ja käyttää relevantteja lähteitä; osa arvioida lähteiden luotettavuuden Kirjoittaminen: osaa laatia kontekstin mukaisia talotekniikan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata talotekniikan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa talotekniikan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää talotekniikan alan tuotteen tai prosessin esityksen XX00AC52 Työelämän ruotsi: 3 op Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. inä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia: - Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen - Koulutus ja ura - Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, -välineitä - Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista - Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Sivu 19 / 75

20 Osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy. Osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Ääntää ymmärrettävästi. Lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Opetussuunnitelma Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva. TY13S Tuotantotalous: 9 op TY00AA24 Rakentamistalouden perusteet: 3 op Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan selostaa rakentamisen merkityksen yhteiskunnassa, selostaa rakentamisen toimialat ja niiden osuudet, listata rakennushankkeen osapuolet, listata rakennushankkeen vaiheet, selostaa rakennushankkeen vaiheiden pääsisällöt sekä selostaa käyttäjän, suunnittelijan, urakoitsijan, viranomaisen, kone- ja laitetoimittajan osuudet. Rakentaminen yhteiskunnassa, Rakennushankkeen vaiheet ja osapuolet, Rakentamisen sopimusperiaatteet ja keskeiset asiakirjat, Kustannushallinta erityisesti urakkalaskenta, Työmaan tuotannonohjaus ja työturvallisuus, Laatu ja ympäristökysymykset Opiskelija osaa luetella ja määritellä keskeiset opintojakson sisällön pääkohdat. Sivu 20 / 75

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TC13S1E-1000 Perusopinnot 39 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 XX00AB28 Rakennusmestarin suomi 3

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY10S2

Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY10S2 Toisu Excel-export, 7.8.2012/ap Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY09S2 (TYS09S2 = sähköinen talotekniikka, TYL09S2= LVI-tekniikka) Ryhmä(t) Toteutus Opintojakso

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan Oppiaineen nimi: MATEMATIIKKA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka 9.11 a Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan kiinteistöjohtamisen insinöörikoulutuksesta talotekniikan koulutusohjelmasta (Vanha maantie 6, 02400 Espoo). Toivotamme

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: 9.8. MATEMATIIKKA Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

MAS- linjan matematiikan kurssit

MAS- linjan matematiikan kurssit Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012 2013 aloittavista 7. luokista alkaen Kurssisisällöt ja -ajoitus ovat muuttuneet matematiikan

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY1 Fysiikka luonnontieteenä Ismo Koponen 10.12.2014 FY1 Fysiikka luonnontieteenä saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden

Lisätiedot

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

5.9 Fysiikka. Opetuksen tavoitteet 5.9 Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

MATEMATIIKKA VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet MATEMATIIKKA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. SI-järjestelmä. Antti Haarto 21.05.2012. www.turkuamk.fi

Fysiikan perusteet. SI-järjestelmä. Antti Haarto 21.05.2012. www.turkuamk.fi Fysiikan perusteet SI-järjestelmä Antti Haarto 21.05.2012 Fysiikka ja muut luonnontieteet Ihminen on aina pyrkinyt selittämään havaitsemansa ilmiöt Kreikkalaiset filosofit pyrkivät selvittämään ilmiöt

Lisätiedot

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8) Tavoitteet Jokaisella oppilaalla on peruskoulun aikana mahdollisuus hankkia matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka antavat valmiuden luovaan matemaattiseen ajatteluun ja taitojen soveltamiseen eri

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9

FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9 FYSIIKKA VUOSILUOKAT 7 9 Vuosiluokilla 7 9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

XX00AA01 Orientoivat opinnot

XX00AA01 Orientoivat opinnot 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op

1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala. Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op 1 (42) OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma 240 op YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA 2 (42) Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi 1.8.-31.12 kevätkausi 1.1.-31.7 Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV12S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

.6.0 Kielen ammatilliset käyttöalueet ja taitotasot Kansallinen tutkintojen viitekehyksessä linjataan, että ammattikorkeakoulujen kielten opetuksen tulisi motivoida opiskelija elinikäiseen kielten opiskeluun

Lisätiedot

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Kon Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala

Kon Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala Kon 16.4011 Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala Simulointi käytännössä 1/3 Simulaatiomalleja helppo analysoida Ymmärretään ongelmaa paremmin - Opitaan ymmärtämään koneen toimintaa ja siihen vaikuttavia

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010 Pvm 31.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 31.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 31.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 31.5.2010

Lisätiedot

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus:

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 2, Harmoninen värähtelijä Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä: 04.02.2013 Työn

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten

Lisätiedot