Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Tunnus Nimi Yhteensä TC13S1E-1000 Perusopinnot 39 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 XX00AB28 Rakennusmestarin suomi 3 3 XX00AB29 Kokous- ja työnjohtoviestintä 3 3 XX00AC51 Ammatillinen englanti 3 3 KIELR0121 Rakennusmestarin englanti 3 3 XX00AC52 Työelämän ruotsi 3 3 TC00AC60 Funktiot 3 3 TC00AC61 Tilasto- ja talousmatematiikka 3 3 TC00AC50 Rakennusfysiikka ja kemia 3 3 TC00AC51 Tietotekniikka 6 6 TC00AC62 Algebra ja geometria 3 3 TC00AA09 Virtaukset ja lämpöoppi 3 3 TC13S1E-1001 Ammattiopinnot 121 TC13S1E-1002 LVI-tekniikka 40 TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet 3 3 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka 3 3 TY00AA33 Vesitekniikka TY00AA38 Vesitekniikka TC00AA71 Lämmitystekniikka 3 3 TC00AA72 Ilmastointitekniikka 3 3 TC00AA73 Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6 6 TC00AB81 LVI-tuotetieto ja asennustekniikka 3 3 TC00AA75 Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3 3 TC00AA76 Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4 4 TC00AA98 Johdantoprojekti 6 6 TC13S1E-1003 Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta 29 TC00AA78 Työmaatekniikan perusteet 6 6 TC00AA79 Hankintatoimi ja logistiikka 4 4 TC00AA80 Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6 6 TC00AB87 Kustannuslaskenta 3 3 TC00AB85 Työpaikkaopinnot 9,99 10 TC13S1E-1004 Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla 23 TC00AA84 Työturvallisuuden toteutus 3 3 TC00AB84 Vuorovaikutusosaaminen 3 3 Sivu 1 / 33

2 TC00AB83 Työnjohto ja työlainsäädäntö 3 3 TC00AA87 Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4 4 TC00AB82 Työpaikkaopinnot, esimiestoiminta TC13S1E-1005 Sopimukset ja määräykset 9 TC00AB86 Rakennuslainsäädäntö 3 3 TC00AA90 Konsultti- ja urakkasopimukset 3 3 TC00AA91 Työehtosopimukset 3 3 TC13S1E-1006 Syventävät opinnot 10 TC00AA93 Korjausrakentaminen 6 6 TC00AA94 Työmaaprojekti 4 4 TC13S1E-1007 Innovaatioprojekti 10 XX00AC55 Innovaatioprojekti TC13S1E-1008 Vapaasti valittavat opinnot 10 XX00AB30 LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3 3 TC00AB88 Vapaasti valittavia opintoja 3,5 3,5 7 TC13S1E-1009 Opinnäytetyö 10 TC00AA97 Opinnäytetyö TC13S1E-1010 Harjoittelu 30 TC00AB89 Työharjoittelu TC00AB90 Työharjoittelu TC13S1E-1000 Perusopinnot: 39 op XX00AC54 Orientoivat opinnot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. - fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö - korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt - opiskelukäytännöt - opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu - oppimis- ja opiskelutaidot - opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut - alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen Sivu 2 / 33

3 Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelija tuntee hyvin fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä hyvin. Opiskelija tuntee hyvin opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa hyvin omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee hyvin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee hyvin työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelija tuntee erinomaisesti fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä erinomaisesti. Opiskelija tuntee erinomaisesti opetussuunnitelman rakenteen ja tietää erittäin hyvin, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa erinomaisesti omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää erittäin hyvin, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehi-tetään. Opiskelija tuntee erinomaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee erinomaisesti työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. XX00AB28 Rakennusmestarin suomi: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen osana rakennusalan opiskelua. Opiskelija tuntee hyvän asiakirjan ja tekniikan tekstien oikeakielisyyden vaatimukset. Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän perusasiat ja eettiset periaatteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työnhakuasiakirjat. Opiskelija osaa laatia rakennusalaan liittyviä raportteja, jotka täyttävät tutkimusviestinnän perusvaatimukset (tiedonhaku, rakenne, lähdemerkinnät, kuvien ja taulukoiden käyttö). Sivu 3 / 33

4 asiakirjastandardi ja sen soveltaminen työnhakuteksteihin ja työmaan asiakirjoihin; suulliset selvitykset; oikeakielisyys tekniikan tekstien kannalta, erityisesti lyhenteet, vierasperäisten sanojen taivutus, luetelmat, numerot ja merkit; tutkimusviestinnän perusteet eli rakenne, tiedonhaku, lähteiden asianmukainen käyttö, referointi, lähdeviitekäytännöt, lähdeluettelo, kuvat ja taulukot, kaavat, ulkoasu; tiedottaminen tiedon yhdistely ja muokkaaminen, rakennusalaan liittyvät päätelmät Esitietovaatimukset suomenkielisen lukion tai ammattioppilaitoksen suomen kielen opinnot tai, jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, EVTEKin suomen kielen pääsykoe tai yleisten kielitutkintojen ylimmän tason suoritus tai suomalaisen ylioppilastutkinnon aineen suomi toisena kielenä magna cum laude approbatur -arvosana Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä tekstejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa hankkia ohjatusti alansa tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija osaa kohdentaa tekstejä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti ja kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää ja sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita Opetussuunnitelma Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä suhteuttaa lähteiden tietoa toisiinsa. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta. XX00AB29 Kokous- ja työnjohtoviestintä: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokouskäytänteet ja keskeiset työelämän asiakirjat. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen rakennusalan työtehtävissä. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja projektiviestinnän perusteet osana oman asiantuntijuutensa kehittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia kokouksissa ja laatia yleisimmät kokousasiakirjat. Opiskelija osaa laatia liikekirjeitä ja raportoida rakennusalan asioista suullisesti ja kirjallisesti. kokouskäytänteet, kokouskutsu ja asialista, pöytäkirja ja muistio, osallistuminen kokouksen kulkuun; työelämän raportit ja liikekirjeet, esimerkiksi kuntoarvioraportti, tarjouspyyntö, tarjous, reklamaatio, reklamaation vastaus; suullinen esitys, tavoitteelliseen puhumiseen liittyvät rakennusalan Sivu 4 / 33

5 vuorovaikutustaidot, työnjohtoviestintä; tutkielma tai referaatti, rakennusalan kieli ja sanasto, käsitejärjestelmät puheenjohtajan tehtävät; vaikuttava kieli, esimerkiksi, suostuttelu, ohjeistus ja neuvonta Esitietovaatimukset Rakennusmestarin suomi KIELR0164 Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä tekstejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa hankkia ohjatusti alansa tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija osaa kohdentaa tekstejä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti ja kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää ja sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opetussuunnitelma Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä suhteuttaa lähteiden tietoa toisiinsa. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta. XX00AC51 Ammatillinen englanti: 3 op Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: - Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä - Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit Sivu 5 / 33

6 - Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat - Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen - Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet - Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla - Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti käyttää ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä Sivu 6 / 33

7 KIELR0121 Rakennusmestarin englanti: 3 op Opiskelija tuntee oman alansa sanastoa ja saa selvää omaan alaansa liittyvistä teksteistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä ja arvioimaan lähteiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee asiakirjoittamisen ja teknillisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia oman alansa työtehtäviin liittyviä tiedusteluja, tarjouksia, tilauksia ja valituksia. Opiskelija selviytyy oman alansa työtehtäviin liittyvistä viestintätilanteista. Opiskelija osaa kuvailla oman alansa tuotteita ja työ- ja tuotantoprosesseja ja osaa pitää omaan alaansa liittyvän tuote-esittelyn. Oman alan englanti. Asiakirjoittaminen ja teknillisen kirjoittamisen erityispiirteet. Tiedonhankinta alan englanninkielisistä lähteistä. Messu- ja konferenssikäytänteet ja yritysviestintä. Ammatillisen suullisen esityksen kehittäminen. Tuotteen ja tuotanto- ja työprosessin kuvaus. Tuotteen esittely. Aktiivinen kielitaito vähäistä, passiivinen kielitaito lähes B2 tasolla. Lukeminen: tuntee oman alan sanastoa ja tietää, miten tuntemattomat sanat ja termit voi selvittää; ymmärtää helpohkon oman alan tekstin perusajatuksen; tunnistaa oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; tietää, miten lähteiden luotettavuuden voi arvioida. Kirjoittaminen: tietää, miten laaditaan oman alan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon oman alan työprosessin ja tuotteen yksinkertaisesti Puhuminen: osaa kertoa joitain asioita oman alan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää yksinkertaisen oman alan tuotteen tai työprosessin esityksen. Aktiivinen kielitaito lähellä B2 tasoa, passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla. Lukeminen: tuntee oman alan sanastoa ja osaa selvittää tuntemattomia sanoja ja termejä; ymmärtää helpohkon oman alan tekstin; tunnistaa ja osaa käyttää oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; osaa yleensä arvioida lähteiden luotettavuutta. Kirjoittaminen: osaa laatia yksinkertaisen oman alan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon oman alan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa perusasiat oman alan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää melko sujuvan oman alan tuotteen tai prosessin esityksen. Sekä aktiivinen että passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla. Lukeminen: tuntee oman alan sanastoa ja osaa päätellä ja selvittää tuntemattomien sanojen ja termien merkityksen; ymmärtää oman alan alan tekstejä; osaa hakea ja käyttää relevantteja lähteitä; osa arvioida lähteiden luotettavuuden. Kirjoittaminen: osaa laatia kontekstin mukaisia oman alan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata oman alan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa oman alan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää oman alan tuotteen tai prosessin esityksen. Sivu 7 / 33

8 XX00AC52 Työelämän ruotsi: 3 op Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. inä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia: - Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen - Koulutus ja ura - Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, -välineitä - Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista - Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Sivu 8 / 33

9 Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy. Osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Ääntää ymmärrettävästi. Lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva. TC00AC60 Funktiot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusfunktioiden ominaisuuksia ja tuntee tavallisimpien funktioiden kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Lisäksi opiskelija tuntee funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä sekä algebrallisesti että numeerisesti. Lisäksi opiskelija tuntee derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia ja ratkaista numeerisesti yhtälöitä Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Polynomi-, potenssi-, eksponentti-, logaritmi- ja sinifunktioiden perusominaisuudet, kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Suoraan ja kääntäen verrannollisuus. Logaritmin käsite, laskusäännöt ja logaritminen asteikko. Eksponentti- ja logaritmiyhtälön ratkaiseminen. Funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen. Jatkuvuuden ja derivaatan käsite. Derivaatta tangentin kulmakertoimena ja funktion arvojen muutosnopeutena. Derivoimissäännöt. Useamman muuttujan funktio ja osittaisderivaatta. Opiskelija tietää mitä funktion nollakohdalla tarkoitetaan ja osaa laskea funktioiden nollakohtia. Opiskelija osaa laskea funktioiden arvoja ja tunnistaa tavallisimpien funktioiden kuvaajat. Opiskelija tuntee sinin ja kosinin yleisen määritelmän sekä logaritmin käsitteen. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen eksponenttiyhtälön. Opiskelija osaa lukea logaritmista asteikkoa ja tietää miksi logaritmisia asteikkoja käytetään. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan suoraan ja kääntäen verrannollisuudella ja osaa laskea tähän liittyviä helppoja sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia derivoimissääntöjä ja tuntee derivaatan sekä tangentin kulmakertoimena että funktion arvojen muuttumisnopeutena. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Sivu 9 / 33

10 Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää logaritmin laskusääntöjä ja osaa ratkaista hieman vaativampia eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä sekä helppoja trigonometrisia yhtälöitä. Opiskelija hallitsee tavallisimpien funktioiden yksinkertaisia muunnoksia ja tunnistaa tällaisten funktioiden kuvaajia. Opiskelija hallitsee derivoimissääntöjä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa funktioita yksinkertaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä numeerisesti. Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa tällä ja Algebra ja geometria - opintojaksolla opittuja asioita monipuolisesti erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa itsenäisesti valita kuhunkin tilanteeseen sopivan yhtälönratkaisukeinon. TC00AC61 Tilasto- ja talousmatematiikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä fysiikkaan ja talotekniikkaan liittyvien mittaustulosten tarkastelussa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa sopivien tunnuslukujen ja graafisten esitysten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yksinkertaiset talousmatematiikan laskut. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt. Satunnaismuuttuja ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Normaalijakauma. Luottamusvälit. Parametrien estimointi. Tilastollisen testauksen alkeet. Mittaustuloksiin liittyvä mittausepävarmuus ja lopputuloksen virheen arviointi. Tilastoihin liittyviä peruskäsitteitä: mitta-asteikot, tunnusluvut, aineiston luokittelu, taulukot ja graafiset esitystavat. Regressioanalyysin alkeet. Excelin tilastotoiminnot. Talousmatematiikkaan liittyviä prosenttilaskuja. Indeksin käsite, erilaisia indeksejä, indeksilaskentaa. Yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku. Diskonttaus. Opiskelija osaa havainnollistaa tilastoaineistoa graafisesti ja osaa laskea aineistoon sopivat tunnusluvut ja tietää mitä ne tarkoittavat. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija osaa yksinkertaisissa lineaarisissa tilanteissa soveltaa regressioanalyysiä ja tehdä oikeita johtopäätöksiä muuttujien välisestä yhteydestä. Opiskelija osaa talousmatematiikkaan liittyvät yksinkertaiset prosenttilaskut ja tuntee erilaisia indeksejä ja osaa yksinkertaiset indeksilaskut. Edellisten lisäksi opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä. Opiskelija tietää tilastollisen testauksen periaatteet. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten pohjalta. Opiskelija osaa laskea myös vaikeammilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija tuntee yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun periaatteet ja osaa laskea helppoja korkolaskuja. Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida monipuolisesti tilastoaineiston luonnetta usealla erilaisella graafisella esityksellä ja tunnusluvulla. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä myös tilanteissa joissa epälineaarinen lauseke voidaan saattaa lineaarisen regression muotoon ja osaa tulkita Sivu 10 / 33

11 regressioanalyysin keskeisiä tunnuslukuja. Opiskelija tuntee diskonttauksen käsitteen ja osaa soveltaa sitä. TC00AC50 Rakennusfysiikka ja kemia: 3 op Opiskelija saa riittävät tiedot SI-järjestelmistä tulevia opintoja varten. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää työn, energian ja tehon yksiköt ja määritelmät. Opiskelija ymmärtää kappaleen kiihtyvyyden, nopeuden ja aseman väliset yhteydet suoraviivaisessa liikkeessä. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee suoriutumaan rakennusten talotekniikan rakennelmiin liittyvistä statiikan ja värähtelymekaniikan laskuista. Opiskelija tunnistaa LVI-järjestelmien suunnitteluvirheet, joista saattaa olla seurauksena korroosiovaurioita. Opiskelija hallitsee vaarallisten aineiden tunnistamisen, säilytyksen ja käsittelyn. SI-järjestelmä. Perus- ja johdannaisyksiköt. Muunnokset muista yksikköjärjestelmistä SIjärjestelmään. Kiihtyvyys, nopeus ja asema. Yhtälöt ja kuvaajat ajan funktiona yksi- ja kaksiulotteisissa tapauksissa. Newtonin lait. Liikeyhtälöiden kirjoittaminen ja ratkaiseminen. Energiaperiaate ja työ-energiaperiaate. Työ ja teho. Statiikka. Harmoninen voima. Harmoninen värähtelijä. Matemaattinen ja fysikaalinen heiluri. Vaimentamaton, vaimennettu ja pakkovärähtely. Vaaralliset aineet talo- ja rakennustekniikassa. Opiskelija osaa laskea kinematiikan ja dynamiikan suureita yksiulotteisissa tapauksissa. Opiskelija tunnistaa mekaniikkaan liittyvät yksiköt ja osaa yksiköiden ja yhtälöiden tasolla voiman, energian ja tehon erot. Opiskelija tunnistaa vaarallisten aineiden varoitusmerkit. Opiskelija osaa laskea kaksitukisen palkin tukivoimat ja tasokappaleen painopisteen paikan. Opiskelija hallitsee yksikertaiset värähdysliikkeeseen liittyvät ominaistaajuuslaskut. Opiskelija ymmärtää kinematiikan ja dynamiikan suureiden vektoriluonteen. Opiskelija osaa hahmottaa kappaleen liikkeen kiihtyvyys-, nopeus- tai siirtymäkuvaajan perusteella. Opiskelija hallitsee Newtonin lait ja selviää asiaan liittyvistä sanallisista tehtävistä. Opiskelija osaa ratkoa monimutkaisia komponenttijakoa edellyttäviä tasovoimatehtäviä. Opiskelija osaa muodostaa harmonisen värähtelijän jousivakion yhtälön erilaisissa tilanteissa joissa vaikuttava voima on harmoninen. TC00AC51 Tietotekniikka: 6 op Opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet: tieto, tiedostomuodot, hakemistorakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta, ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät. Sivu 11 / 33

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia asiakirjojen, laskelmien ja esitysten tuottamiseen. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista. Opiskelija osaa CAD-ohjelman perusteita. Hän kykenee hakemaan ja tuottamaan suunnittelutietoa LVI-suunnitteluohjelmilla tehdyistä tiedostoista ja laatimaan niillä tehdyistä suunnittelumalleista tulosteita. Lähiverkko, tietoturva, tietosuoja, tietotekniikan peruskäsitteet, tekstinkäsittely, taulukkolaskennan perusteet, johdatus grafiikkaohjelmistoihin, internet tiedonlähteenä ja viestintävälineenä. Opitaan CAD-perusteet. Tutustutaan LVI-suunnitteluohjelman käyttöön ja sen ominaisuuksiin. Suunnitteluprojektin perustamisvaiheet LVI-suunnitteluohjelmaa käytettäessä. Osaa luoda 2D-geometriaa perustoimintoja käyttäen. Osaa mitoituksen käyttöä. Oppilas hallitsee tavallisimpien työvälineohjelmien käytön ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut ylempänä kuvatut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla. Osaa soveltaa perustoimintoja 2D-geometrian luonnissa. Osaa mitta- ja tekstitiedon käyttöä. Osaa tulostusnäkymien luontia ja tulostamista. Osaa LVI-suunnitteluohjelman perusteita. Oppilas osaa soveltaa tunnilla opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Harjoitustyöt on palautettu ohjelman mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Opetussuunnitelma Osaa soveltaa monipuolisesti 2D-geometrian mallinnuksen perustoimintoja. Osaa mitoituksen käytön ja tekstitiedon lisäämisen. Osaa tulostusnäkymien luonnin ja tulostamisen. Osaa LVIsuunnitteluohjelman perusteita. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi oppilaalla on kiinnostusta tietotyön tuottavuuden parantamiseen, oppilas osaa keksiä uusia tapoja annettujen tehtävien tekemiseen ja perustella ratkaisunsa. Palautetut harjoitustyöt osoittavat itsenäisen asiantuntijan otetta. TC00AC62 Algebra ja geometria: 3 op Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tekniikan opinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista tekniikalle tyypillisiä yksinkertaisia yhtälöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erityisesti talotekniikkaan liittyvät yksinkertaiset geometriset tehtävät. Lisäksi opiskelija tutustuu Excelin käyttöön tehtävien ratkaisemisessa. Kirjaimia ja peruslaskutoimituksia sisältävien lausekkeiden käsittely ja sieventäminen. Potenssi- ja juurilausekkeet. Murtopotenssi. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöt. Yksinkertaiset potenssi-, juuri- ja murtoyhtälöt. Fysiikassa ja talotekniikassa esiintyvät suureyhtälöt. Funktion käsite. Koordinaatisto. Suora ja paraabeli. Lineaarisen ja epälineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen. Erilaiset talotekniikassa esiintyvät tasokuviot ja avaruuskappaleet ja näihin liittyvien kulmien, pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. Sini ja kosini yksikköympyrässä. Sini- ja kosinilause. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava. Tuloksen tarkkuuden Sivu 12 / 33

13 arviointia. Vektoreiden laskutoimitukset, piste- ja ristitulo. Avaruuskappaleiden piirtäminen erilaisilla yhdensuuntaisprojektioilla, kavaljeeri- ja sotilasprojektio. Isometrinen ortogonaaliprojektio kolmiulotteisissa putkistopiirustuksissa. Excelin käyttö tehtävien ratkaisemisessa. Opiskelija suoriutuu yksinkertaisten lausekkeiden käsittelystä ja helppojen yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija osaa laskea Excelillä yksinkertaisten lausekkeiden arvoja. Opiskelija tuntee funktion käsitteen ja osaa piirtää suoran koordinaatistoon. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia taso- ja avaruusgeometrian tehtäviä. Opiskelija osaa antaa vastauksen järkevällä tarkkuudella. Opiskelija osaa laskea vektoreita yhteen. Edellisten lisäksi opiskelija osaa käsitellä tyypillisiä tekniikassa esiintyviä lausekkeita ja osaa ratkaista suureyhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia talotekniikkaan liittyviä geometrisia sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää välituloksissa riittävää tarkkuutta ja pyöristää vastauksen sopivalle tarkkuudelle. Opiskelija osaa piirtää kavaljeeriprojektiolla yksinkertaisia 3-ulotteisia kappaleita ja osaa tulkita isometrisessa ortogonaaliprojektiossa piirrettyä putkistopiirrosta ja osaa piirtää yksinkertaisia putkistoja myös itse. Opiskelija tietää mitä vektoreiden pistetulo ja ristitulo tarkoittavat ja osaa laskea ne. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä laskimen asemesta yksinkertaisissa geometrian sovelluksissa. Opetussuunnitelma Osaa edellisten lisäksi soveltaa aiempien kohtien osaamisia vaativampiin fysiikan ja talotekniikan sovelluksiin. TC00AA09 Virtaukset ja lämpöoppi: 3 op Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään - esittää keskeiset rakennustekniikan perustana olevat neste- ja kaasufysiikan ja lämpöopin lait ja määritellä niissä esiintyvät suureet - esitellä keskeiset rakennusfysikaaliset mittausmenetelmät ja mittalaitteet Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään - soveltaa keskeisiä rakennustekniikan perustana olevia neste- ja kaasufysiikan ja lämpöopin lakeja - suorittaa rakennusfysikaalisia perusmittauksia ja arvioida tulosten luotettavuutta - laatia rakennusfysikaalisista mittauksistaan kirjallisia raportteja Nesteet ja kaasut Tiheys, pintapaine, nesteen ja kaasun paine Paineen riippuvuus syvyydestä, Arkhimedeen laki Virtaukset: peruskäsitteitä ja Bernoullin laki Lämpölaajeneminen ja ideaalikaasulaki Lämmön varaaminen ja olomuodon muutokset Työskentely laboratoriossa, mittausten luotettavuuden arviointi ja projektin raportointi Viskositeetti Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus Yleistetty Bernoullin laki Kurssin teemoihin liittyvät vaativat sovellukset Sivu 13 / 33

14 Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC13S1E-1001 Ammattiopinnot: 121 op TC13S1E-1002 LVI-tekniikka: 40 op TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennusten (pientalojen) lvijärjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten lvi-järjestelmiä koskevat julkiset määräykset ja ohjeet. Hän tuntee lvi-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt laitteet. Opiskelija tuntee erilaisia lvi-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin lvi-järjestelmiin. Julkiset määräykset ja ohjeet lvi-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin lvi-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Omakotitalon vesi-, viemäri- ja lämmitysverkoston suunnittelu ja laitevalinta. Opiskelija osaa esittää ja pystyy soveltamaan ohjatusti asuinpientalon LVI-järjestelmien toimintaa, tunnistaa yleisimmät asuinpientalon LVI-piirrosmerkit ja laitteet. Opiskelija osaa esittää ja pystyy soveltamaan itsenäisesti asuinpientalon LVI-järjestelmien toimintaa, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja laitteet. Opiskelija osaa esittää ja perustella asuinpientalon LVI-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen. TY00AA32 LVI-mittaustekniikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen lvi-tekniikan järjestelmien mittaamisesta ja suoritusarvojen esittämisestä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla yleisimmät lvi- Sivu 14 / 33

15 alan mittaukset ja osaa arvioida saamiensa tulosten tarkkuutta. Hän tuntee mittauksiin liittyvät vaaraja ympäristötekijät sekä osaa ottaa ne huomioon suunnitellessaan mittauksia Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvi-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja. LVI-tekniikan perusmittaukset: lämpötila, virtaama, sisäilmaston laatu, ilmavirrat. Mittaustulosten luotettavuuden arviointi. Turvallinen työskentely laboratorioissa ja rakennusten tek Standardien ja mittausohjeiden hyväksikäyttö suunnitelmallisessa mittauksessa Opiskelija osallistuu kaikkiin mittauskertoihin sekä tekee annetut ennakkotehtävät ja laatii osaltaan hyväksyttävät mittausraportit sekä läpäisee laboratoriotentin. Opiskelija saa yleiskuvan LVI-tekniikan perusmittauksista. Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää eri menetelmien rajoitukset ja virhemahdollisuudet sekä laatii monipuolisempia mittausraportteja. Opetussuunnitelma Edellisen lisäksi opiskelija osoittaa oma-aloitteisuutta mittausten suorittamisessa ja laatii mittausreportit, joissa on tarkasteltu menetelmiä ja tuloksia monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvi-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja. TY00AA33 Vesitekniikka 1: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan saaneen kokonaiskäsityksen rakennusten vesi- ja viemärijärjestelmistä ja niiden kytkeytymisestä rakennuksen muihin taloteknisiin järjestelmiin. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän myös kunnallisen vesihuollon rakenteen ja kiinteistön laitteistojen kytkeytymisen siihen. Hänen odotetaan hallitsevan yleisellä tasolla rakennusten vesi- ja viemärijärjestelmiä koskevat julkiset määräykset ja ohjeet. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan soveltaa julkisia määräyksiä ja ohjeita vesi- ja viemärilaitteistoihin. Opiskelijan odotetaan osaavan valita ja sijoittaa rakennukseen toimivat vesi- ja viemärikalusteet, -varusteet ja johdot. Opiskelijan odotetaan osaavan valita energiataloudellisen ja toimivan lämpimän talousveden valmistuslaitteiston. Opiskelijan odotetaan tuntevan hiekan-, öljyn-, bensiinin- ja rasvanerottimet. Opiskelijan odotetaan osaavan valita hajaasutusalueella sijaitsevaan kiinteistöön tarkoituksenmukaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän. Opiskelijan odotetaan tuntevan kiinteistön perustusten ja tonttien kuivatusjärjestelmät. Yhdyskunnan vesihuolto. Julkiset määräykset ja ohjeet vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana. Kiinteistön vesijärjestelmät, vesilaitteiston energiatalous ja veden kulutus. Kiinteistön vesi- ja viemärikalusteet. Kiinteistön jätevesijärjestelmät. Kiinteistön sadevesijärjestelmät. Vesijohto- ja viemäriverkon suojaaminen. Vesi- ja viemärijärjestelmien äänitekniikka. Viemäriveden pumppaamot. Lämpimän käyttöveden tuottaminen. Kiinteistön Sivu 15 / 33

16 vesijohtopaineen muuttamiseen käytetyt laitteistot. Kiinteistön sammutusvesilaitteistot. Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa. Opetussuunnitelma TY00AA38 Vesitekniikka 2: 3 op Opiskelija syventyy vesi- ja viemärilaitosten ja järjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen siten, että hänen odotetaan pystyvän mitoittamaan tavanomaisten rakennusten toimivat vesi- ja viemärijärjestelmät kokonaistaloudellisesti. Opiskelija syventyy rakennusten sadevesi- ja perustusten kuivatusjärjestelmiin niin, että hänen odotetaan osaavan suunnitella tavanomaisten kohteiden ao. järjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan saaneen kokonaiskäsityksen vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen odotetaan osaavan soveltaa julkisia määräyksiä ja ohjeita vesi- ja viemärijärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan suunnitella ja mitoittaa tavanomaisen rakennuksen vesija viemärijärjestelmän. Opiskelijan odotetaan osaavan myös valita viemärijärjestelmän suojauslaitteet. Opiskelija perehtyy lämpimän käyttöveden valmistuslaitteisiin ja niiden mitoitukseen, ja hänen odotetaan osaavan mitoittaa ko. järjestelmät erityyppisiin kohteisiin energiataloudellisesti. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän talousvesi- ja viemärijärjestelmien energiatalouteen vaikuttavat tekijät sekä järjestelmien hyvään äänitekniseen toimivuuteen liittyvät seikat. Julkiset määräykset ja ohjeet vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana. Talousvesijärjestelmien suunnittelu. Jätevesijärjestelmien suunnittelu. Sadevesijärjestelmien suunnittelu. Kuivatusjärjestelmien suunnittelu. Lämpimän käyttöveden valmistuksen suunnittelu. Erotinlaitteiden valinta. Vesi- ja viemärijärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet. Paineviemäröinti. Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa. TC00AA71 Lämmitystekniikka: 3 op Sivu 16 / 33

17 Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa rakennusten kaukolämmityslaitteita koskevia ohjeita ja määräyksiä. Opiskelija tuntee myös muut keskeiset rakennusten lämmöntuotantotavat. Opiskelija tuntee rakennuksen lämmitystehon- ja energiantarpeen osatekijät ja osaa suorittaa niihin liittyviä laskelmia. Opiskelija osaa mitoittaa, valita ja sijoittaa rakennukseen toimivat lämmönluovuttimet. Opiskelija ymmärtää erilaisten lämmönsiirtoputkistojen verkostorakenteen ja virtausteknisen toiminnan. Hän ymmärtää lämmönsiirtoputkiston säätöventtiileihin liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa venttiilin valinnassa käytettäviä arviointiperusteita. Hän osaa mitoittaa ja valita myös lämmönsiirtoverkoston varo- ja paisuntalaitteet sekä lämmönsiirtoputkiston kokonaistaloudellisen eristystavan. Kaukolämmön lämmönjakokeskuksen toiminta ja mitoitus. Rakennusten lämmöntuotantojärjestelmät, lämmitystehontarve ja energiankulutus. Lämmönluovuttimet, lämmönjakoverkosto, pumput, säätölaitteet, paisunta- ja varolaitteet, putkieristykset. Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa. Opetussuunnitelma TC00AA72 Ilmastointitekniikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden hallinnasta, ilmanvaihtotekniikasta ja sen asemasta talonrakennusprosessissa. Opiskelija tuntee ilmastointijärjestelmät, ilmankäsittelyn perusprosessit, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyvät käsitteet ja määritelmät sekä rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita koskevat viranomaismääräykset, ohjeet ja standardit. - sisäilmastotekijät ja sisäilmaston laatuluokitus - ilmanvaihtoa koskevat määräykset, ohjeet ja standardit - asuntoilmanvaihdon järjestelmät - ilmastoinnin perusprosessit h-x-tasossa - ilmanvaihtokanavisto, sen komponentit ja mitoitus - ilmanjako ja ilmanjakolaitteet - paloturvallisuus ja puhtaus Osaa mitoittaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat, valita ilmanvaihtokoneen, kanavakoot ja päätelaitteet. Osaa selostaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän keskeiset vaatimukset. Osaa selostaa ilman kosteuden ja entalpian käsitteet ja määrittää kastepisteen. Sivu 17 / 33

18 Tason (1) lisäksi: Osaa pääpiirteissään suunnitella omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimineen ja eristyksineen. Osa laskea äänitekniikan peruslaksut. Osaa määrittää hxtasossa ilmastoinnin perusprosessit. Tason (3) lisäksi: osaa vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja mm. energiatalouden, toimivuuden ja huollettavuuden suhteen ja itsenäisesti suunnitella omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän. TC00AA73 Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät: 6 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden tekniset ominaisuudet sekä ymmärtää mitoitusarvojen ja teknisten ominaisuuksien merkityksen laitevalinnassa Opiskelija osaa vertailla eri lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteita keskenään sekä pystyy valitsemaan oikeat laitteet lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin. Opiskelija tietää, miten omakotitalon ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät suunnitellaan. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden tekniset ominaisuudet. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden mitoitusarvojen ja teknisten vaatimuksien merkitys laitevalinnassa. Pientalon ilmanvaihdon- ja lämmityksen suunnittelu. Esitietovaatimukset LVI-tekniikan perusteet, lämmitystekniikka ja ilmastointitekniikka. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. LVI-tekniikan perusteet, lämmitystekniikka ja ilmastointitekniikka. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AB81 LVI-tuotetieto ja asennustekniikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee LVI-järjestelmien laitteet ja putkistot varusteineen sekä osaa ottaa huomioon asennukseen liittyvät asiat. Opiskelija osaa valita sopivat laitteet ja putkistot varusteineen eri käyttötarkoituksiin sekä varata niille tilat. Lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien laitteiden ja putkistojen sekä putkistovarusteiden tekniset ominaisuudet, käyttökohteet ja asentaminen. Sammutus-, kaasu-, Sivu 18 / 33

19 kylmä-, höyry-. ja paineilmajärjestelmät. Tilantarpeet, tilan käyttö ja haalaus. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti. Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AA75 Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät: 3 op Opiskelija tuntee rakennusten sähköteknisen varustelun periaatteet. Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen sekä käytön periaatteet myös työmaaolosuhteissa. Opiskelija tietää sähköalan ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, valtakunnallisen sähköhuollon ja rakentamisen osapuolet ja keskinäiset sähkötekniset asiat eri hankevaiheissa. Opiskelijalla on yleiskuva rakennusten sähköteknisestä varustelusta ja rakentamisen eri vaiheiden ja työmaan aikaisista sähköteknisistä asioista. Opiskelija osaa sähköteknisten laitteiden turvallisen käytön edellyttämät toimenpiteet. Rakennusten sähkötekninen varustelu, sähköpiirrosmerkki- ja sähköpiirustusperiaatteet. Turvallisuuden ja suojauksen periaatteet. Talotekniikan 400V/230V laitteiden tärkeimmät tekniset ominaisuudet, sähkötekniset suureet ja laitteiden arvotiedot. Sähköteknisen rakentamisen osapuolet ja asiat eri hankevaiheissa sekä työmaan sähköverkon rakenne ja käyttö. Sähkön tuotannon ja kulutuksen rakenne ja osapuolet sekä sähköenergian säästömahdollisuudet. Sähköhuollon taloudellinen toteutus ja ympäristövaikutukset sekä sähkölaitteistojen turvallisuusstandardien ja -ohjeiden periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AA76 Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit: 4 op Opiskelija tuntee talonrakennuksen perusasiat ja ymmärtää rakenteiden asettamat rajoitukset ja vaatimukset talotekniikkajärjestelmien asennustöille. Sivu 19 / 33

20 Opiskelija osaa lukea tavanomaisia rakennuspiirustuksia ja ymmärtää rakenteiden asettamat rajoitukset LVI-järjestelmien reikäpiirustusten laatimiselle. Opiskelija tuntee talonrakennuksen peruskäsitteet ja keskeisen nimikkeistön, tunnistaa eri rakennustyypit ja rakennusosat, tuntee viralliset piirustusmerkinnät ja osaa lukea tavallisimpia piirustuksia sekä ymmärtää rakenteille asetettavat vaatimukset kuormitusten, rasitusten ja eristysten suhteen, kuten lämmön-, veden-, kosteuden-, äänen- ja paloeristysten sekä rakenteiden tuuletuksen näkökohdat. Opiskelijalla on yleiskäsitys rakentamisessa käytettävien materiaalien ominaisuuksista, tuoteryhmistä, soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista. Opintojakson sisällössä esitellään rakennusmaailman lukuisat tietolähteet, keskeinen terminologia, piirustuslajit ja piirustusluokat sekä tutustutaan lähemmin pienen rakennuksen pääpiirustuksiin ja rakenneselostukseen.tärkeimpien materiaalien valmistus, ominaisuudet ja käyttö. Materiaaleista valmistetut tuotteet. Materiaalien terveysvaikutukset, ympäristövaikutukset ja palo-ominaisuudet. Esitietovaatimukset - Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AA98 Johdantoprojekti: 6 op Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, tietää, miten projektia hallinnoidaan. Opiskelija hallitsee monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen. Opiskelija osaa viestiä asianmukaisesti eri sidosryhmille ja harjaantuu yhteistyötaidoissa. Pystyy toteuttamaan projektimuotoisen talotekniikka-alan rajatun tehtävän. Projektiosaaminen yhdessä opiskelijoiden, opettajien, työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Projektityöskentelyn periaatteet: suunnittelu, aikataulutus, viestintä. Yhteistyötaidot ja sidosryhmätoiminta. Luova ongelmanratkaisu, luova prosessi. Opiskelijat ratkaisevat 3-5 hengen ryhmissä ulkopuolisen toimeksiantajan rakennuksissa esiintyviä talotekniikan ongelmia. Opiskelijat perehtyvät ongelman aihealueeseen kirjallisuuden ja erilaisiin tietolähteisiin tutustumisen kautta ja hankkivat näin riittävät teoreettiset tiedot ongelman ratkaisemiseksi. Ryhmät vastaavat toimeksiantoon liittyvästä suunnittelusta, yhteydenpidosta, toteutuksesta ja suullisesta ja kirjallisesta raportoinnista. Sivu 20 / 33

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

XX00AA01 Orientoivat opinnot

XX00AA01 Orientoivat opinnot 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Sisällysluettelo 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. LIIKETALOUDEN AIKUISKOULUTUS 1. VUODEN PAKOLLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOKUVAUKSET (LE10S2) Mikäli haluat tutustua 2. ja 3. vuoden opintojaksojen kuvauksiin, löydät ne Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilta

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO MAALAUSALAN KOULUTUSOHJELMA MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot