Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo) Tunnus Nimi Yhteensä TC13S1E-1000 Perusopinnot 39 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 XX00AB28 Rakennusmestarin suomi 3 3 XX00AB29 Kokous- ja työnjohtoviestintä 3 3 XX00AC51 Ammatillinen englanti 3 3 KIELR0121 Rakennusmestarin englanti 3 3 XX00AC52 Työelämän ruotsi 3 3 TC00AC60 Funktiot 3 3 TC00AC61 Tilasto- ja talousmatematiikka 3 3 TC00AC50 Rakennusfysiikka ja kemia 3 3 TC00AC51 Tietotekniikka 6 6 TC00AC62 Algebra ja geometria 3 3 TC00AA09 Virtaukset ja lämpöoppi 3 3 TC13S1E-1001 Ammattiopinnot 121 TC13S1E-1002 LVI-tekniikka 40 TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet 3 3 TY00AA32 LVI-mittaustekniikka 3 3 TY00AA33 Vesitekniikka TY00AA38 Vesitekniikka TC00AA71 Lämmitystekniikka 3 3 TC00AA72 Ilmastointitekniikka 3 3 TC00AA73 Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6 6 TC00AB81 LVI-tuotetieto ja asennustekniikka 3 3 TC00AA75 Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3 3 TC00AA76 Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4 4 TC00AA98 Johdantoprojekti 6 6 TC13S1E-1003 Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta 29 TC00AA78 Työmaatekniikan perusteet 6 6 TC00AA79 Hankintatoimi ja logistiikka 4 4 TC00AA80 Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6 6 TC00AB87 Kustannuslaskenta 3 3 TC00AB85 Työpaikkaopinnot 9,99 10 TC13S1E-1004 Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla 23 TC00AA84 Työturvallisuuden toteutus 3 3 TC00AB84 Vuorovaikutusosaaminen 3 3 Sivu 1 / 33

2 TC00AB83 Työnjohto ja työlainsäädäntö 3 3 TC00AA87 Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4 4 TC00AB82 Työpaikkaopinnot, esimiestoiminta TC13S1E-1005 Sopimukset ja määräykset 9 TC00AB86 Rakennuslainsäädäntö 3 3 TC00AA90 Konsultti- ja urakkasopimukset 3 3 TC00AA91 Työehtosopimukset 3 3 TC13S1E-1006 Syventävät opinnot 10 TC00AA93 Korjausrakentaminen 6 6 TC00AA94 Työmaaprojekti 4 4 TC13S1E-1007 Innovaatioprojekti 10 XX00AC55 Innovaatioprojekti TC13S1E-1008 Vapaasti valittavat opinnot 10 XX00AB30 LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3 3 TC00AB88 Vapaasti valittavia opintoja 3,5 3,5 7 TC13S1E-1009 Opinnäytetyö 10 TC00AA97 Opinnäytetyö TC13S1E-1010 Harjoittelu 30 TC00AB89 Työharjoittelu TC00AB90 Työharjoittelu TC13S1E-1000 Perusopinnot: 39 op XX00AC54 Orientoivat opinnot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. - fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö - korkeakouluopiskelun keskeisimmät ohjeet ja säännöt - opiskelukäytännöt - opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu - oppimis- ja opiskelutaidot - opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut - alakohtainen työelämätieto ja kansainvälisyysosaaminen Sivu 2 / 33

3 Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Opiskelija tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelija tuntee hyvin fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä hyvin. Opiskelija tuntee hyvin opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa hyvin omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija tuntee hyvin Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee hyvin työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. Opiskelija tuntee erinomaisesti fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä. Hän tuntee Metropolian Ammattikorkeakoulun keskeisimmät ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt ja osaa käyttää niitä erinomaisesti. Opiskelija tuntee erinomaisesti opetussuunnitelman rakenteen ja tietää erittäin hyvin, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä. Hän tunnistaa erinomaisesti omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää erittäin hyvin, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehi-tetään. Opiskelija tuntee erinomaisesti Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät. tuntee erinomaisesti työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. XX00AB28 Rakennusmestarin suomi: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen osana rakennusalan opiskelua. Opiskelija tuntee hyvän asiakirjan ja tekniikan tekstien oikeakielisyyden vaatimukset. Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän perusasiat ja eettiset periaatteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työnhakuasiakirjat. Opiskelija osaa laatia rakennusalaan liittyviä raportteja, jotka täyttävät tutkimusviestinnän perusvaatimukset (tiedonhaku, rakenne, lähdemerkinnät, kuvien ja taulukoiden käyttö). Sivu 3 / 33

4 asiakirjastandardi ja sen soveltaminen työnhakuteksteihin ja työmaan asiakirjoihin; suulliset selvitykset; oikeakielisyys tekniikan tekstien kannalta, erityisesti lyhenteet, vierasperäisten sanojen taivutus, luetelmat, numerot ja merkit; tutkimusviestinnän perusteet eli rakenne, tiedonhaku, lähteiden asianmukainen käyttö, referointi, lähdeviitekäytännöt, lähdeluettelo, kuvat ja taulukot, kaavat, ulkoasu; tiedottaminen tiedon yhdistely ja muokkaaminen, rakennusalaan liittyvät päätelmät Esitietovaatimukset suomenkielisen lukion tai ammattioppilaitoksen suomen kielen opinnot tai, jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, EVTEKin suomen kielen pääsykoe tai yleisten kielitutkintojen ylimmän tason suoritus tai suomalaisen ylioppilastutkinnon aineen suomi toisena kielenä magna cum laude approbatur -arvosana Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä tekstejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa hankkia ohjatusti alansa tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija osaa kohdentaa tekstejä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti ja kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää ja sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita Opetussuunnitelma Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä suhteuttaa lähteiden tietoa toisiinsa. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta. XX00AB29 Kokous- ja työnjohtoviestintä: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokouskäytänteet ja keskeiset työelämän asiakirjat. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen rakennusalan työtehtävissä. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja projektiviestinnän perusteet osana oman asiantuntijuutensa kehittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia kokouksissa ja laatia yleisimmät kokousasiakirjat. Opiskelija osaa laatia liikekirjeitä ja raportoida rakennusalan asioista suullisesti ja kirjallisesti. kokouskäytänteet, kokouskutsu ja asialista, pöytäkirja ja muistio, osallistuminen kokouksen kulkuun; työelämän raportit ja liikekirjeet, esimerkiksi kuntoarvioraportti, tarjouspyyntö, tarjous, reklamaatio, reklamaation vastaus; suullinen esitys, tavoitteelliseen puhumiseen liittyvät rakennusalan Sivu 4 / 33

5 vuorovaikutustaidot, työnjohtoviestintä; tutkielma tai referaatti, rakennusalan kieli ja sanasto, käsitejärjestelmät puheenjohtajan tehtävät; vaikuttava kieli, esimerkiksi, suostuttelu, ohjeistus ja neuvonta Esitietovaatimukset Rakennusmestarin suomi KIELR0164 Opiskelija osaa laatia ymmärrettäviä tekstejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija osaa hankkia ohjatusti alansa tietoa ja käyttää sitä tuotoksissaan. Opiskelija osallistuu esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija osaa kohdentaa tekstejä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti ja kirjoittaa sujuvaa ja pääosin kielenkäyttösuositusten mukaista kieltä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa ja käyttää ja sitä kriittisesti valikoiden ja yhdistellen. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana havainnollisesti ja kiinnostavasti. Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten viestintää ja esittää viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opetussuunnitelma Opiskelija osaa kirjoittaa asiantuntevia ja viimeisteltyjä alansa tekstejä. Opiskelija osaa hankkia alansa tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä suhteuttaa lähteiden tietoa toisiinsa. Opiskelija osaa viestiä alansa asiantuntijana vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestintätaitojaan osana asiantuntijuuttaan ja antaa monipuolista palautetta. XX00AC51 Ammatillinen englanti: 3 op Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintätaitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: - Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä - Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit Sivu 5 / 33

6 - Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat - Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen - Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet - Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla - Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Englannin kielen ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B2. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää ammatin kielenkäyttötilanteista tarkentavien kysymysten ja omien lyhyiden puheenvuorojen avulla ymmärtää puhekumppanin viestintää niin että pystyy toimimaan sen perusteella asianmukaisesti ilmaisee ajatuksensa yksinkertaisesti ja pääosin yhtenäisesti sekä kohtalaisen ymmärrettävästi, vaikka ammattialan erityiskielessä on puutteita ja viestin välittymistä haittaavia kielivirheitä esiintyy laatii yksinkertaisia määrämuotoisia tekstejä itsenäisesti sekä laajempia tekstejä kielellisten apuvälineiden avulla Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin että selviää alan kielenkäyttötilanteista ammattialan tehtävän tavoitteiden mukaisesti vaihtaa ajatuksia tasaveroisena kumppanina itsenäisen kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen jossain määrin huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat sekä tilanteen vaatimukset ilmaisee itseään viivytyksettä selkeästi ja yksityiskohtaisesti käyttää ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi niin, että kokonaisviesti välittyy tuottaa eri tarkoituksiin tekstejä, joiden kielelliset puutteet eivät häiritse viestin välittymistä Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija luottaa viestintätaitoonsa niin, että pystyy osallistumaan aloitteellisesti alan kielenkäyttötilanteisiin eri viestintätilanteiden käytäntöjä noudattaen vaihtaa ajatuksia selkeästi ja sujuvasti tasaveroisena kumppanina taitavan kielenkäyttäjän kanssa viestii aloitteellisesti myös vaativissa ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa ottaen huomioon osallistujien kieli- ja kulttuuritaustat ilmaisee itseään tehokkaasti ja tarkasti käyttää vaativaa ammattisanastoa täsmällisesti ääntää englantia selkeästi sekä painottaa ja rytmittää puhettaan niin, että kokonaisviesti vahvistuu tuottaa eri tekstilajien edellyttämiä selkeitä, hyvin jäsenneltyjä ja vaikuttavia tekstejä Sivu 6 / 33

7 KIELR0121 Rakennusmestarin englanti: 3 op Opiskelija tuntee oman alansa sanastoa ja saa selvää omaan alaansa liittyvistä teksteistä. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoa alansa englanninkielisistä lähteistä ja arvioimaan lähteiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee asiakirjoittamisen ja teknillisen kirjoittamisen käytänteet ja osaa laatia oman alansa työtehtäviin liittyviä tiedusteluja, tarjouksia, tilauksia ja valituksia. Opiskelija selviytyy oman alansa työtehtäviin liittyvistä viestintätilanteista. Opiskelija osaa kuvailla oman alansa tuotteita ja työ- ja tuotantoprosesseja ja osaa pitää omaan alaansa liittyvän tuote-esittelyn. Oman alan englanti. Asiakirjoittaminen ja teknillisen kirjoittamisen erityispiirteet. Tiedonhankinta alan englanninkielisistä lähteistä. Messu- ja konferenssikäytänteet ja yritysviestintä. Ammatillisen suullisen esityksen kehittäminen. Tuotteen ja tuotanto- ja työprosessin kuvaus. Tuotteen esittely. Aktiivinen kielitaito vähäistä, passiivinen kielitaito lähes B2 tasolla. Lukeminen: tuntee oman alan sanastoa ja tietää, miten tuntemattomat sanat ja termit voi selvittää; ymmärtää helpohkon oman alan tekstin perusajatuksen; tunnistaa oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; tietää, miten lähteiden luotettavuuden voi arvioida. Kirjoittaminen: tietää, miten laaditaan oman alan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon oman alan työprosessin ja tuotteen yksinkertaisesti Puhuminen: osaa kertoa joitain asioita oman alan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää yksinkertaisen oman alan tuotteen tai työprosessin esityksen. Aktiivinen kielitaito lähellä B2 tasoa, passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla. Lukeminen: tuntee oman alan sanastoa ja osaa selvittää tuntemattomia sanoja ja termejä; ymmärtää helpohkon oman alan tekstin; tunnistaa ja osaa käyttää oman tiedontarpeensa kannalta relevantteja lähteitä; osaa yleensä arvioida lähteiden luotettavuutta. Kirjoittaminen: osaa laatia yksinkertaisen oman alan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata helpohkon oman alan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa perusasiat oman alan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää melko sujuvan oman alan tuotteen tai prosessin esityksen. Sekä aktiivinen että passiivinen kielitaito selvästi B2 tasolla. Lukeminen: tuntee oman alan sanastoa ja osaa päätellä ja selvittää tuntemattomien sanojen ja termien merkityksen; ymmärtää oman alan alan tekstejä; osaa hakea ja käyttää relevantteja lähteitä; osa arvioida lähteiden luotettavuuden. Kirjoittaminen: osaa laatia kontekstin mukaisia oman alan työprosesseihin ja tuotteisiin liittyviä kirjeitä, kuten tarjouksia ja valituksia; osaa kuvata oman alan työprosessin ja tuotteen Puhuminen: osaa kertoa oman alan tuotteista ja työprosesseista; osaa laatia ja pitää oman alan tuotteen tai prosessin esityksen. Sivu 7 / 33

8 XX00AC52 Työelämän ruotsi: 3 op Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaan hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihtoehtokohtaisesti. inä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia: - Kieli- ja viestintätaidon itsearvionti ja oppimisstrategioiden kehittäminen - Koulutus ja ura - Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, -välineitä - Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista - Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Esitietovaatimukset Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa. Osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta. Hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa. Hän käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti. Ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuuden arviointia. Sivu 8 / 33

9 Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy. Osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa. Osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää. Ääntää ymmärrettävästi. Lauserytmin katkot eivät haittaa viestin perille menoa. Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija Selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla ja osuvalla tavalla. Osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialan tilanteissa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta ja ottaa huomioon keskustelukumppanin. Käyttää oman alan ja yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi. Ääntämys on selkeää, lauserytmi luonteva. TC00AC60 Funktiot: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusfunktioiden ominaisuuksia ja tuntee tavallisimpien funktioiden kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Lisäksi opiskelija tuntee funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä sekä algebrallisesti että numeerisesti. Lisäksi opiskelija tuntee derivaatan käsitteen ja osaa keskeiset derivoimissäännöt. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia ja ratkaista numeerisesti yhtälöitä Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Polynomi-, potenssi-, eksponentti-, logaritmi- ja sinifunktioiden perusominaisuudet, kuvaajat ja niiden yksinkertaiset muunnokset. Suoraan ja kääntäen verrannollisuus. Logaritmin käsite, laskusäännöt ja logaritminen asteikko. Eksponentti- ja logaritmiyhtälön ratkaiseminen. Funktioiden sovelluksia fysiikassa ja talotekniikassa. Yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen. Jatkuvuuden ja derivaatan käsite. Derivaatta tangentin kulmakertoimena ja funktion arvojen muutosnopeutena. Derivoimissäännöt. Useamman muuttujan funktio ja osittaisderivaatta. Opiskelija tietää mitä funktion nollakohdalla tarkoitetaan ja osaa laskea funktioiden nollakohtia. Opiskelija osaa laskea funktioiden arvoja ja tunnistaa tavallisimpien funktioiden kuvaajat. Opiskelija tuntee sinin ja kosinin yleisen määritelmän sekä logaritmin käsitteen. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisen eksponenttiyhtälön. Opiskelija osaa lukea logaritmista asteikkoa ja tietää miksi logaritmisia asteikkoja käytetään. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan suoraan ja kääntäen verrannollisuudella ja osaa laskea tähän liittyviä helppoja sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia derivoimissääntöjä ja tuntee derivaatan sekä tangentin kulmakertoimena että funktion arvojen muuttumisnopeutena. Opiskelija osaa piirtää funktioiden kuvaajia Excelillä tai muulla tietokoneohjelmalla. Sivu 9 / 33

10 Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää logaritmin laskusääntöjä ja osaa ratkaista hieman vaativampia eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä sekä helppoja trigonometrisia yhtälöitä. Opiskelija hallitsee tavallisimpien funktioiden yksinkertaisia muunnoksia ja tunnistaa tällaisten funktioiden kuvaajia. Opiskelija hallitsee derivoimissääntöjä monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa funktioita yksinkertaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä numeerisesti. Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa tällä ja Algebra ja geometria - opintojaksolla opittuja asioita monipuolisesti erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija osaa itsenäisesti valita kuhunkin tilanteeseen sopivan yhtälönratkaisukeinon. TC00AC61 Tilasto- ja talousmatematiikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä fysiikkaan ja talotekniikkaan liittyvien mittaustulosten tarkastelussa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja tulkita tilastollista dataa sopivien tunnuslukujen ja graafisten esitysten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yksinkertaiset talousmatematiikan laskut. Todennäköisyyden käsite ja peruslaskusäännöt. Satunnaismuuttuja ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Normaalijakauma. Luottamusvälit. Parametrien estimointi. Tilastollisen testauksen alkeet. Mittaustuloksiin liittyvä mittausepävarmuus ja lopputuloksen virheen arviointi. Tilastoihin liittyviä peruskäsitteitä: mitta-asteikot, tunnusluvut, aineiston luokittelu, taulukot ja graafiset esitystavat. Regressioanalyysin alkeet. Excelin tilastotoiminnot. Talousmatematiikkaan liittyviä prosenttilaskuja. Indeksin käsite, erilaisia indeksejä, indeksilaskentaa. Yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolasku. Diskonttaus. Opiskelija osaa havainnollistaa tilastoaineistoa graafisesti ja osaa laskea aineistoon sopivat tunnusluvut ja tietää mitä ne tarkoittavat. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia normaalijakaumaan liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija osaa yksinkertaisissa lineaarisissa tilanteissa soveltaa regressioanalyysiä ja tehdä oikeita johtopäätöksiä muuttujien välisestä yhteydestä. Opiskelija osaa talousmatematiikkaan liittyvät yksinkertaiset prosenttilaskut ja tuntee erilaisia indeksejä ja osaa yksinkertaiset indeksilaskut. Edellisten lisäksi opiskelija osaa laskea odotusarvon ja keskihajonnan luottamusvälejä. Opiskelija tietää tilastollisen testauksen periaatteet. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten esitysten pohjalta. Opiskelija osaa laskea myös vaikeammilla lausekkeilla saatavien tulosten virherajat mitattavien suureiden virherajojen avulla. Opiskelija tuntee yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun periaatteet ja osaa laskea helppoja korkolaskuja. Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida monipuolisesti tilastoaineiston luonnetta usealla erilaisella graafisella esityksellä ja tunnusluvulla. Opiskelija osaa soveltaa regressioanalyysiä myös tilanteissa joissa epälineaarinen lauseke voidaan saattaa lineaarisen regression muotoon ja osaa tulkita Sivu 10 / 33

11 regressioanalyysin keskeisiä tunnuslukuja. Opiskelija tuntee diskonttauksen käsitteen ja osaa soveltaa sitä. TC00AC50 Rakennusfysiikka ja kemia: 3 op Opiskelija saa riittävät tiedot SI-järjestelmistä tulevia opintoja varten. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää työn, energian ja tehon yksiköt ja määritelmät. Opiskelija ymmärtää kappaleen kiihtyvyyden, nopeuden ja aseman väliset yhteydet suoraviivaisessa liikkeessä. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee suoriutumaan rakennusten talotekniikan rakennelmiin liittyvistä statiikan ja värähtelymekaniikan laskuista. Opiskelija tunnistaa LVI-järjestelmien suunnitteluvirheet, joista saattaa olla seurauksena korroosiovaurioita. Opiskelija hallitsee vaarallisten aineiden tunnistamisen, säilytyksen ja käsittelyn. SI-järjestelmä. Perus- ja johdannaisyksiköt. Muunnokset muista yksikköjärjestelmistä SIjärjestelmään. Kiihtyvyys, nopeus ja asema. Yhtälöt ja kuvaajat ajan funktiona yksi- ja kaksiulotteisissa tapauksissa. Newtonin lait. Liikeyhtälöiden kirjoittaminen ja ratkaiseminen. Energiaperiaate ja työ-energiaperiaate. Työ ja teho. Statiikka. Harmoninen voima. Harmoninen värähtelijä. Matemaattinen ja fysikaalinen heiluri. Vaimentamaton, vaimennettu ja pakkovärähtely. Vaaralliset aineet talo- ja rakennustekniikassa. Opiskelija osaa laskea kinematiikan ja dynamiikan suureita yksiulotteisissa tapauksissa. Opiskelija tunnistaa mekaniikkaan liittyvät yksiköt ja osaa yksiköiden ja yhtälöiden tasolla voiman, energian ja tehon erot. Opiskelija tunnistaa vaarallisten aineiden varoitusmerkit. Opiskelija osaa laskea kaksitukisen palkin tukivoimat ja tasokappaleen painopisteen paikan. Opiskelija hallitsee yksikertaiset värähdysliikkeeseen liittyvät ominaistaajuuslaskut. Opiskelija ymmärtää kinematiikan ja dynamiikan suureiden vektoriluonteen. Opiskelija osaa hahmottaa kappaleen liikkeen kiihtyvyys-, nopeus- tai siirtymäkuvaajan perusteella. Opiskelija hallitsee Newtonin lait ja selviää asiaan liittyvistä sanallisista tehtävistä. Opiskelija osaa ratkoa monimutkaisia komponenttijakoa edellyttäviä tasovoimatehtäviä. Opiskelija osaa muodostaa harmonisen värähtelijän jousivakion yhtälön erilaisissa tilanteissa joissa vaikuttava voima on harmoninen. TC00AC51 Tietotekniikka: 6 op Opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet: tieto, tiedostomuodot, hakemistorakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta, ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät. Sivu 11 / 33

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia asiakirjojen, laskelmien ja esitysten tuottamiseen. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista. Opiskelija osaa CAD-ohjelman perusteita. Hän kykenee hakemaan ja tuottamaan suunnittelutietoa LVI-suunnitteluohjelmilla tehdyistä tiedostoista ja laatimaan niillä tehdyistä suunnittelumalleista tulosteita. Lähiverkko, tietoturva, tietosuoja, tietotekniikan peruskäsitteet, tekstinkäsittely, taulukkolaskennan perusteet, johdatus grafiikkaohjelmistoihin, internet tiedonlähteenä ja viestintävälineenä. Opitaan CAD-perusteet. Tutustutaan LVI-suunnitteluohjelman käyttöön ja sen ominaisuuksiin. Suunnitteluprojektin perustamisvaiheet LVI-suunnitteluohjelmaa käytettäessä. Osaa luoda 2D-geometriaa perustoimintoja käyttäen. Osaa mitoituksen käyttöä. Oppilas hallitsee tavallisimpien työvälineohjelmien käytön ja osaa toistaa opintojaksolla opiskellut ylempänä kuvatut tavoitteiden mukaiset asiat. Harjoitustyöt on palautettu hyväksyttävällä tavalla. Osaa soveltaa perustoimintoja 2D-geometrian luonnissa. Osaa mitta- ja tekstitiedon käyttöä. Osaa tulostusnäkymien luontia ja tulostamista. Osaa LVI-suunnitteluohjelman perusteita. Oppilas osaa soveltaa tunnilla opiskeltuja asioita uusiin samankaltaisiin tehtäviin. Harjoitustyöt on palautettu ohjelman mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Opetussuunnitelma Osaa soveltaa monipuolisesti 2D-geometrian mallinnuksen perustoimintoja. Osaa mitoituksen käytön ja tekstitiedon lisäämisen. Osaa tulostusnäkymien luonnin ja tulostamisen. Osaa LVIsuunnitteluohjelman perusteita. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi oppilaalla on kiinnostusta tietotyön tuottavuuden parantamiseen, oppilas osaa keksiä uusia tapoja annettujen tehtävien tekemiseen ja perustella ratkaisunsa. Palautetut harjoitustyöt osoittavat itsenäisen asiantuntijan otetta. TC00AC62 Algebra ja geometria: 3 op Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tekniikan opinnoissa tarvittavat matemaattiset valmiudet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista tekniikalle tyypillisiä yksinkertaisia yhtälöitä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erityisesti talotekniikkaan liittyvät yksinkertaiset geometriset tehtävät. Lisäksi opiskelija tutustuu Excelin käyttöön tehtävien ratkaisemisessa. Kirjaimia ja peruslaskutoimituksia sisältävien lausekkeiden käsittely ja sieventäminen. Potenssi- ja juurilausekkeet. Murtopotenssi. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöt. Yksinkertaiset potenssi-, juuri- ja murtoyhtälöt. Fysiikassa ja talotekniikassa esiintyvät suureyhtälöt. Funktion käsite. Koordinaatisto. Suora ja paraabeli. Lineaarisen ja epälineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen. Erilaiset talotekniikassa esiintyvät tasokuviot ja avaruuskappaleet ja näihin liittyvien kulmien, pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. Sini ja kosini yksikköympyrässä. Sini- ja kosinilause. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava. Tuloksen tarkkuuden Sivu 12 / 33

13 arviointia. Vektoreiden laskutoimitukset, piste- ja ristitulo. Avaruuskappaleiden piirtäminen erilaisilla yhdensuuntaisprojektioilla, kavaljeeri- ja sotilasprojektio. Isometrinen ortogonaaliprojektio kolmiulotteisissa putkistopiirustuksissa. Excelin käyttö tehtävien ratkaisemisessa. Opiskelija suoriutuu yksinkertaisten lausekkeiden käsittelystä ja helppojen yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija osaa laskea Excelillä yksinkertaisten lausekkeiden arvoja. Opiskelija tuntee funktion käsitteen ja osaa piirtää suoran koordinaatistoon. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia taso- ja avaruusgeometrian tehtäviä. Opiskelija osaa antaa vastauksen järkevällä tarkkuudella. Opiskelija osaa laskea vektoreita yhteen. Edellisten lisäksi opiskelija osaa käsitellä tyypillisiä tekniikassa esiintyviä lausekkeita ja osaa ratkaista suureyhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia talotekniikkaan liittyviä geometrisia sovelluksia. Opiskelija osaa käyttää välituloksissa riittävää tarkkuutta ja pyöristää vastauksen sopivalle tarkkuudelle. Opiskelija osaa piirtää kavaljeeriprojektiolla yksinkertaisia 3-ulotteisia kappaleita ja osaa tulkita isometrisessa ortogonaaliprojektiossa piirrettyä putkistopiirrosta ja osaa piirtää yksinkertaisia putkistoja myös itse. Opiskelija tietää mitä vektoreiden pistetulo ja ristitulo tarkoittavat ja osaa laskea ne. Opiskelija osaa hyödyntää Exceliä laskimen asemesta yksinkertaisissa geometrian sovelluksissa. Opetussuunnitelma Osaa edellisten lisäksi soveltaa aiempien kohtien osaamisia vaativampiin fysiikan ja talotekniikan sovelluksiin. TC00AA09 Virtaukset ja lämpöoppi: 3 op Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään - esittää keskeiset rakennustekniikan perustana olevat neste- ja kaasufysiikan ja lämpöopin lait ja määritellä niissä esiintyvät suureet - esitellä keskeiset rakennusfysikaaliset mittausmenetelmät ja mittalaitteet Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan vähintään - soveltaa keskeisiä rakennustekniikan perustana olevia neste- ja kaasufysiikan ja lämpöopin lakeja - suorittaa rakennusfysikaalisia perusmittauksia ja arvioida tulosten luotettavuutta - laatia rakennusfysikaalisista mittauksistaan kirjallisia raportteja Nesteet ja kaasut Tiheys, pintapaine, nesteen ja kaasun paine Paineen riippuvuus syvyydestä, Arkhimedeen laki Virtaukset: peruskäsitteitä ja Bernoullin laki Lämpölaajeneminen ja ideaalikaasulaki Lämmön varaaminen ja olomuodon muutokset Työskentely laboratoriossa, mittausten luotettavuuden arviointi ja projektin raportointi Viskositeetti Laminaarinen ja turbulenttinen virtaus Yleistetty Bernoullin laki Kurssin teemoihin liittyvät vaativat sovellukset Sivu 13 / 33

14 Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC13S1E-1001 Ammattiopinnot: 121 op TC13S1E-1002 LVI-tekniikka: 40 op TY00AA82 LVI-tekniikan perusteet: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennusten (pientalojen) lvijärjestelmistä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla rakennusten lvi-järjestelmiä koskevat julkiset määräykset ja ohjeet. Hän tuntee lvi-piirustukset ja tunnistaa niissä esitetyt laitteet. Opiskelija tuntee erilaisia lvi-järjestelmän valintaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja osaa arvioida niitä verrattuna muihin vastaaviin lvi-järjestelmiin. Julkiset määräykset ja ohjeet lvi-järjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana asuinpientaloissa. Tutustuminen yleisimpiin lvi-piirrosmerkkeihin ja niitä vastaaviin tuotteisiin ja laitteistoihin. Omakotitalon vesi-, viemäri- ja lämmitysverkoston suunnittelu ja laitevalinta. Opiskelija osaa esittää ja pystyy soveltamaan ohjatusti asuinpientalon LVI-järjestelmien toimintaa, tunnistaa yleisimmät asuinpientalon LVI-piirrosmerkit ja laitteet. Opiskelija osaa esittää ja pystyy soveltamaan itsenäisesti asuinpientalon LVI-järjestelmien toimintaa, tunnistaa yleisimmät LVI-piirrosmerkit ja laitteet. Opiskelija osaa esittää ja perustella asuinpientalon LVI-järjestelmien toiminnan virallisia ammattitermejä ja piirrosmerkkejä käyttäen. TY00AA32 LVI-mittaustekniikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen lvi-tekniikan järjestelmien mittaamisesta ja suoritusarvojen esittämisestä. Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla yleisimmät lvi- Sivu 14 / 33

15 alan mittaukset ja osaa arvioida saamiensa tulosten tarkkuutta. Hän tuntee mittauksiin liittyvät vaaraja ympäristötekijät sekä osaa ottaa ne huomioon suunnitellessaan mittauksia Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvi-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja. LVI-tekniikan perusmittaukset: lämpötila, virtaama, sisäilmaston laatu, ilmavirrat. Mittaustulosten luotettavuuden arviointi. Turvallinen työskentely laboratorioissa ja rakennusten tek Standardien ja mittausohjeiden hyväksikäyttö suunnitelmallisessa mittauksessa Opiskelija osallistuu kaikkiin mittauskertoihin sekä tekee annetut ennakkotehtävät ja laatii osaltaan hyväksyttävät mittausraportit sekä läpäisee laboratoriotentin. Opiskelija saa yleiskuvan LVI-tekniikan perusmittauksista. Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää eri menetelmien rajoitukset ja virhemahdollisuudet sekä laatii monipuolisempia mittausraportteja. Opetussuunnitelma Edellisen lisäksi opiskelija osoittaa oma-aloitteisuutta mittausten suorittamisessa ja laatii mittausreportit, joissa on tarkasteltu menetelmiä ja tuloksia monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia mittaustapoja lvi-järjestelmien ominaisuuksien selvittämiseen. Hän tietää mittaustulostensa virhemahdollisuudet ja osaa käyttää mittausstandardeja. TY00AA33 Vesitekniikka 1: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan saaneen kokonaiskäsityksen rakennusten vesi- ja viemärijärjestelmistä ja niiden kytkeytymisestä rakennuksen muihin taloteknisiin järjestelmiin. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän myös kunnallisen vesihuollon rakenteen ja kiinteistön laitteistojen kytkeytymisen siihen. Hänen odotetaan hallitsevan yleisellä tasolla rakennusten vesi- ja viemärijärjestelmiä koskevat julkiset määräykset ja ohjeet. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan soveltaa julkisia määräyksiä ja ohjeita vesi- ja viemärilaitteistoihin. Opiskelijan odotetaan osaavan valita ja sijoittaa rakennukseen toimivat vesi- ja viemärikalusteet, -varusteet ja johdot. Opiskelijan odotetaan osaavan valita energiataloudellisen ja toimivan lämpimän talousveden valmistuslaitteiston. Opiskelijan odotetaan tuntevan hiekan-, öljyn-, bensiinin- ja rasvanerottimet. Opiskelijan odotetaan osaavan valita hajaasutusalueella sijaitsevaan kiinteistöön tarkoituksenmukaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän. Opiskelijan odotetaan tuntevan kiinteistön perustusten ja tonttien kuivatusjärjestelmät. Yhdyskunnan vesihuolto. Julkiset määräykset ja ohjeet vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana. Kiinteistön vesijärjestelmät, vesilaitteiston energiatalous ja veden kulutus. Kiinteistön vesi- ja viemärikalusteet. Kiinteistön jätevesijärjestelmät. Kiinteistön sadevesijärjestelmät. Vesijohto- ja viemäriverkon suojaaminen. Vesi- ja viemärijärjestelmien äänitekniikka. Viemäriveden pumppaamot. Lämpimän käyttöveden tuottaminen. Kiinteistön Sivu 15 / 33

16 vesijohtopaineen muuttamiseen käytetyt laitteistot. Kiinteistön sammutusvesilaitteistot. Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa. Opetussuunnitelma TY00AA38 Vesitekniikka 2: 3 op Opiskelija syventyy vesi- ja viemärilaitosten ja järjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen siten, että hänen odotetaan pystyvän mitoittamaan tavanomaisten rakennusten toimivat vesi- ja viemärijärjestelmät kokonaistaloudellisesti. Opiskelija syventyy rakennusten sadevesi- ja perustusten kuivatusjärjestelmiin niin, että hänen odotetaan osaavan suunnitella tavanomaisten kohteiden ao. järjestelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan saaneen kokonaiskäsityksen vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen odotetaan osaavan soveltaa julkisia määräyksiä ja ohjeita vesi- ja viemärijärjestelmien suunnitteluun ja rakentamiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan suunnitella ja mitoittaa tavanomaisen rakennuksen vesija viemärijärjestelmän. Opiskelijan odotetaan osaavan myös valita viemärijärjestelmän suojauslaitteet. Opiskelija perehtyy lämpimän käyttöveden valmistuslaitteisiin ja niiden mitoitukseen, ja hänen odotetaan osaavan mitoittaa ko. järjestelmät erityyppisiin kohteisiin energiataloudellisesti. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän talousvesi- ja viemärijärjestelmien energiatalouteen vaikuttavat tekijät sekä järjestelmien hyvään äänitekniseen toimivuuteen liittyvät seikat. Julkiset määräykset ja ohjeet vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun, toteutuksen ja käytön perustana. Talousvesijärjestelmien suunnittelu. Jätevesijärjestelmien suunnittelu. Sadevesijärjestelmien suunnittelu. Kuivatusjärjestelmien suunnittelu. Lämpimän käyttöveden valmistuksen suunnittelu. Erotinlaitteiden valinta. Vesi- ja viemärijärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet. Paineviemäröinti. Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa. TC00AA71 Lämmitystekniikka: 3 op Sivu 16 / 33

17 Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa rakennusten kaukolämmityslaitteita koskevia ohjeita ja määräyksiä. Opiskelija tuntee myös muut keskeiset rakennusten lämmöntuotantotavat. Opiskelija tuntee rakennuksen lämmitystehon- ja energiantarpeen osatekijät ja osaa suorittaa niihin liittyviä laskelmia. Opiskelija osaa mitoittaa, valita ja sijoittaa rakennukseen toimivat lämmönluovuttimet. Opiskelija ymmärtää erilaisten lämmönsiirtoputkistojen verkostorakenteen ja virtausteknisen toiminnan. Hän ymmärtää lämmönsiirtoputkiston säätöventtiileihin liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa venttiilin valinnassa käytettäviä arviointiperusteita. Hän osaa mitoittaa ja valita myös lämmönsiirtoverkoston varo- ja paisuntalaitteet sekä lämmönsiirtoputkiston kokonaistaloudellisen eristystavan. Kaukolämmön lämmönjakokeskuksen toiminta ja mitoitus. Rakennusten lämmöntuotantojärjestelmät, lämmitystehontarve ja energiankulutus. Lämmönluovuttimet, lämmönjakoverkosto, pumput, säätölaitteet, paisunta- ja varolaitteet, putkieristykset. Opiskelija osaa soveltaa ohjatusti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti edellä kuvattuja, opiskeltuja asioita. Opiskelija osaa perustella kattavasti edellä kuvattuun sisältöön liittyvät ratkaisunsa. Opetussuunnitelma TC00AA72 Ilmastointitekniikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kokonaiskäsityksen rakennuksen sisäilmastoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden hallinnasta, ilmanvaihtotekniikasta ja sen asemasta talonrakennusprosessissa. Opiskelija tuntee ilmastointijärjestelmät, ilmankäsittelyn perusprosessit, ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyvät käsitteet ja määritelmät sekä rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita koskevat viranomaismääräykset, ohjeet ja standardit. - sisäilmastotekijät ja sisäilmaston laatuluokitus - ilmanvaihtoa koskevat määräykset, ohjeet ja standardit - asuntoilmanvaihdon järjestelmät - ilmastoinnin perusprosessit h-x-tasossa - ilmanvaihtokanavisto, sen komponentit ja mitoitus - ilmanjako ja ilmanjakolaitteet - paloturvallisuus ja puhtaus Osaa mitoittaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat, valita ilmanvaihtokoneen, kanavakoot ja päätelaitteet. Osaa selostaa omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän keskeiset vaatimukset. Osaa selostaa ilman kosteuden ja entalpian käsitteet ja määrittää kastepisteen. Sivu 17 / 33

18 Tason (1) lisäksi: Osaa pääpiirteissään suunnitella omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimineen ja eristyksineen. Osa laskea äänitekniikan peruslaksut. Osaa määrittää hxtasossa ilmastoinnin perusprosessit. Tason (3) lisäksi: osaa vertailla eri ratkaisuvaihtoehtoja mm. energiatalouden, toimivuuden ja huollettavuuden suhteen ja itsenäisesti suunnitella omakotitalon ilmanvaihtojärjestelmän. TC00AA73 Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät: 6 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden tekniset ominaisuudet sekä ymmärtää mitoitusarvojen ja teknisten ominaisuuksien merkityksen laitevalinnassa Opiskelija osaa vertailla eri lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteita keskenään sekä pystyy valitsemaan oikeat laitteet lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin. Opiskelija tietää, miten omakotitalon ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät suunnitellaan. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden tekniset ominaisuudet. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden mitoitusarvojen ja teknisten vaatimuksien merkitys laitevalinnassa. Pientalon ilmanvaihdon- ja lämmityksen suunnittelu. Esitietovaatimukset LVI-tekniikan perusteet, lämmitystekniikka ja ilmastointitekniikka. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. LVI-tekniikan perusteet, lämmitystekniikka ja ilmastointitekniikka. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AB81 LVI-tuotetieto ja asennustekniikka: 3 op Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee LVI-järjestelmien laitteet ja putkistot varusteineen sekä osaa ottaa huomioon asennukseen liittyvät asiat. Opiskelija osaa valita sopivat laitteet ja putkistot varusteineen eri käyttötarkoituksiin sekä varata niille tilat. Lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien laitteiden ja putkistojen sekä putkistovarusteiden tekniset ominaisuudet, käyttökohteet ja asentaminen. Sammutus-, kaasu-, Sivu 18 / 33

19 kylmä-, höyry-. ja paineilmajärjestelmät. Tilantarpeet, tilan käyttö ja haalaus. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti. Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AA75 Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät: 3 op Opiskelija tuntee rakennusten sähköteknisen varustelun periaatteet. Opiskelija tietää sähkötekniikan tärkeimmät käsitteet, sähkölaitteiden turvallisen rakenteen ja suojauksen sekä käytön periaatteet myös työmaaolosuhteissa. Opiskelija tietää sähköalan ammattihenkilöä edellyttävien suoritusten rajat, valtakunnallisen sähköhuollon ja rakentamisen osapuolet ja keskinäiset sähkötekniset asiat eri hankevaiheissa. Opiskelijalla on yleiskuva rakennusten sähköteknisestä varustelusta ja rakentamisen eri vaiheiden ja työmaan aikaisista sähköteknisistä asioista. Opiskelija osaa sähköteknisten laitteiden turvallisen käytön edellyttämät toimenpiteet. Rakennusten sähkötekninen varustelu, sähköpiirrosmerkki- ja sähköpiirustusperiaatteet. Turvallisuuden ja suojauksen periaatteet. Talotekniikan 400V/230V laitteiden tärkeimmät tekniset ominaisuudet, sähkötekniset suureet ja laitteiden arvotiedot. Sähköteknisen rakentamisen osapuolet ja asiat eri hankevaiheissa sekä työmaan sähköverkon rakenne ja käyttö. Sähkön tuotannon ja kulutuksen rakenne ja osapuolet sekä sähköenergian säästömahdollisuudet. Sähköhuollon taloudellinen toteutus ja ympäristövaikutukset sekä sähkölaitteistojen turvallisuusstandardien ja -ohjeiden periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AA76 Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit: 4 op Opiskelija tuntee talonrakennuksen perusasiat ja ymmärtää rakenteiden asettamat rajoitukset ja vaatimukset talotekniikkajärjestelmien asennustöille. Sivu 19 / 33

20 Opiskelija osaa lukea tavanomaisia rakennuspiirustuksia ja ymmärtää rakenteiden asettamat rajoitukset LVI-järjestelmien reikäpiirustusten laatimiselle. Opiskelija tuntee talonrakennuksen peruskäsitteet ja keskeisen nimikkeistön, tunnistaa eri rakennustyypit ja rakennusosat, tuntee viralliset piirustusmerkinnät ja osaa lukea tavallisimpia piirustuksia sekä ymmärtää rakenteille asetettavat vaatimukset kuormitusten, rasitusten ja eristysten suhteen, kuten lämmön-, veden-, kosteuden-, äänen- ja paloeristysten sekä rakenteiden tuuletuksen näkökohdat. Opiskelijalla on yleiskäsitys rakentamisessa käytettävien materiaalien ominaisuuksista, tuoteryhmistä, soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista. Opintojakson sisällössä esitellään rakennusmaailman lukuisat tietolähteet, keskeinen terminologia, piirustuslajit ja piirustusluokat sekä tutustutaan lähemmin pienen rakennuksen pääpiirustuksiin ja rakenneselostukseen.tärkeimpien materiaalien valmistus, ominaisuudet ja käyttö. Materiaaleista valmistetut tuotteet. Materiaalien terveysvaikutukset, ympäristövaikutukset ja palo-ominaisuudet. Esitietovaatimukset - Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita ohjattuna. Opiskelija osaa soveltaa opetettuja asioita itsenäisesti Opiskelija osaa perustella opetetut asiat. TC00AA98 Johdantoprojekti: 6 op Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, tietää, miten projektia hallinnoidaan. Opiskelija hallitsee monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen. Opiskelija osaa viestiä asianmukaisesti eri sidosryhmille ja harjaantuu yhteistyötaidoissa. Pystyy toteuttamaan projektimuotoisen talotekniikka-alan rajatun tehtävän. Projektiosaaminen yhdessä opiskelijoiden, opettajien, työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Projektityöskentelyn periaatteet: suunnittelu, aikataulutus, viestintä. Yhteistyötaidot ja sidosryhmätoiminta. Luova ongelmanratkaisu, luova prosessi. Opiskelijat ratkaisevat 3-5 hengen ryhmissä ulkopuolisen toimeksiantajan rakennuksissa esiintyviä talotekniikan ongelmia. Opiskelijat perehtyvät ongelman aihealueeseen kirjallisuuden ja erilaisiin tietolähteisiin tutustumisen kautta ja hankkivat näin riittävät teoreettiset tiedot ongelman ratkaisemiseksi. Ryhmät vastaavat toimeksiantoon liittyvästä suunnittelusta, yhteydenpidosta, toteutuksesta ja suullisesta ja kirjallisesta raportoinnista. Sivu 20 / 33

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S1-1000 Perusopinnot 69 TY13S1-1020 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S1-1001 Matematiikka

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY10S2

Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY10S2 Toisu Excel-export, 7.8.2012/ap Talotekniikka 2012-2013 Opintojaksototeutukset, monimuoto-opiskelijat, ryhmä TY09S2 (TYS09S2 = sähköinen talotekniikka, TYL09S2= LVI-tekniikka) Ryhmä(t) Toteutus Opintojakso

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti.

Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. LIIKETALOUDEN AIKUISKOULUTUS 1. VUODEN PAKOLLISTEN OPINTOJEN OPINTOJAKSOKUVAUKSET (LE10S2) Mikäli haluat tutustua 2. ja 3. vuoden opintojaksojen kuvauksiin, löydät ne Metropolia Ammattikorkeakoulun verkkosivuilta

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8) Tavoitteet Jokaisella oppilaalla on peruskoulun aikana mahdollisuus hankkia matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka antavat valmiuden luovaan matemaattiseen ajatteluun ja taitojen soveltamiseen eri

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden

Lisätiedot

.6.0 Kielen ammatilliset käyttöalueet ja taitotasot Kansallinen tutkintojen viitekehyksessä linjataan, että ammattikorkeakoulujen kielten opetuksen tulisi motivoida opiskelija elinikäiseen kielten opiskeluun

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: 9.8. MATEMATIIKKA Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan Oppiaineen nimi: MATEMATIIKKA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa Osaamistavoitteet osaa viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä

Lisätiedot

MAS- linjan matematiikan kurssit

MAS- linjan matematiikan kurssit Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012 2013 aloittavista 7. luokista alkaen Kurssisisällöt ja -ajoitus ovat muuttuneet matematiikan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan kiinteistöjohtamisen insinöörikoulutuksesta talotekniikan koulutusohjelmasta (Vanha maantie 6, 02400 Espoo). Toivotamme

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan taloushallinnossa (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita erilaisia

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus: 1. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2015-2016 Opetussuunnitelma 2015 Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus:

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen

Teemat ja sisällöt Oma asema median maailmassa oman mediasuhteen pohtiminen ja omien mediankäyttötapojen reflektoiminen Kuvaukset 1 (8) Äidinkieli, valinnainen Kriitikkokurssi, 1 ov (YV1AI1) Tavoitteet hahmottaa asemansa median maailmassa osaa hyödyntää kriittisesti mediaa ja arvioida sitä sekä ilmaista itseään luovasti

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT Taina Juurakko-Paavola FT Kielikoulutuskeskuksen johtaja taina.juurakko@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulujärjestelmä 31 ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka 9.11 a Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE B LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: Mittaus, säätö ja automaatiotekniikka 6 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Sähkötekniikan koulutusohjelman yhteiset osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelman osaamisprofiili on määritetty valtakunnallisessa työryhmässä ja sen keskeiset tekijät

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010 Pvm 31.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 31.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 31.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 31.5.2010

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Oppimistavoitematriisi

Oppimistavoitematriisi Oppimistavoitematriisi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Arvosanaan 1 2 riittävät Arvosanaan 5 riittävät Yhtälöryhmät (YR) Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä ja yhtälöpareja Osaan muokata

Lisätiedot

Oppimistavoitematriisi

Oppimistavoitematriisi Oppimistavoitematriisi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I Esitiedot Arvosanaan 1 2 riittävät Arvosanaan 3 4 riittävät Arvosanaan 5 riittävät Yhtälöryhmät (YR) Osaan ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä

Lisätiedot