EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 10. lokakuuta 2003 PE /17-47 TARKISTUKSET Mietintöluonnos (PE ) Antonio Mussa Syöpäseulonta Ehdotus päätökseksi (KOM(2003) 230 C5-0322/ /0093(CNS)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 17 Johdanto-osan 1 kappale (1) Perustamissopimuksen 152 artiklassa määrätään, että kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. (1) Perustamissopimuksen 152 artiklassa määrätään, että kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. Lisäksi 152 artiklassa lausutaan, että kyseinen toiminta käsittää laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, leviämisen ja ehkäisemisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta. AM\ doc PE /17-47

2 Syöpä kuuluu laajalle levinneisiin vaarallisiin sairauksiin. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Giuseppe Nisticò, Frédérique Ries ja Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Tarkistus 18 Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) (5 a) Parhaillaan arvioitaviin, mahdollisesti lupaaviin seulontatutkimuksiin kuuluvat eturauhasen syöpään liittyvä prostataspesifisen antigeenin (PSA) testaus, vuotiaiden naisten mammografiaseulonta rintasyövän varalta, paksusuolen ja peräsuolen syöpään liittyvä immunologinen ulosteen piilevän veren tutkiminen (FOBT), paksusuolen ja peräsuolen syöpään liittyvä taipuisalla kolonoskoopilla tehtävä tutkimus. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 19 Johdanto-osan 6 kappale (6) Seulonnalla testataan, onko terveillä ihmisillä sairauksia, joiden oireita ei ole vielä havaittu. Seulonnalla voi olla hyödyllisiä vaikutuksia seulonnan kohteena olevan taudin aiheuttamaan kuolleisuuteen tai taudin pitkälle edenneiden muotojen esiintymiseen, mutta sillä voi olla myös kielteisiä sivuvaikutuksia seulotulle väestölle. Terveydenhoitopalvelujen tarjoajien olisi tunnettava tietyn syöpämuodon seulonnan kaikki mahdolliset hyödyt ja riskit ennen uusien (6) Seulonnalla testataan, onko näennäisesti terveillä ihmisillä sairauksia, joiden oireita ei ole vielä havaittu. Seulonnalla voi olla hyödyllisiä vaikutuksia seulonnan kohteena olevan taudin aiheuttamaan kuolleisuuteen tai taudin pitkälle edenneiden muotojen esiintymiseen, mutta sillä voi olla myös kielteisiä sivuvaikutuksia seulotulle väestölle. Terveydenhoitopalvelujen tarjoajien olisi ilmoitettava potilaille seulontamenetelmiin sisältyvistä riskeistä ja yleensä ahdistuneisuutta aiheuttavan PE / /16 AM\ doc

3 väestöpohjaisten syöpäseulontaohjelmien käynnistämistä. Ihmiset ovat nykyään hyvin perillä asioista, joten nämä hyödyt ja riskit on esitettävä siten, että yksittäinen ihminen voi omalta osaltaan päättää osallistumisesta seulontaohjelmiin. tulosten odottamisen psykologisesta vaikutuksesta varmistaakseen, että potilas omaksuu rauhallisen asenteen ja mahdollistaakseen sen, että yksittäinen ihminen voi omalta osaltaan päättää osallistumisesta seulontaohjelmiin. Sopusoinnussa tarkistuksen 8 kanssa. Asianmukaisempi. Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 20 Johdanto-osan 9 kappale (9) Järjestelmässä on tällöin oltava mahdollista lähettää kutsuja ja uusintakutsuja, laadunvarmistuksesta on huolehdittava kaikilla tasoilla, ja diagnosoinnin ja hoidon on oltava tehokasta ja asianmukaista. (9) Järjestelmässä on tällöin oltava mahdollista lähettää kutsuja ja uusintakutsuja, laadunvarmistuksesta on huolehdittava kaikilla tasoilla, ja diagnosoinnin, hoidon ja jälkihoidon on oltava tehokasta ja asianmukaista ja perustuttava näyttöön perustuviin ohjeisiin. Järjestelmällistä syöpäseulontaa olisi tarjottava vain, mikäli positiivisen seulontatuloksen saaneille tarjotaan laadukkaita diagnosointi-, hoito- ja jälkihoitopalveluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Ria G.H.C. Oomen-Ruijten ja John Bowis Tarkistus 21 Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) (10 a) Syöpäverkostot ovat erittäin tärkeitä tietojen ja tietämyksen vaihdossa. AM\ doc 3/16 PE /17-47

4 Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 22 Johdanto-osan 13 kappale (13) Analysointi helpottuu, jos seulontatietokanta yhdistetään syöpärekisteritietoihin. (13) Analysointi helpottuu, jos seulontatietokanta yhdistetään syöpärekisteritietoihin. Syöpärekisterit ovat tärkeitä seurattaessa seulonnan vaikutuksia väestöön. Muutoksia syövän ilmaantuvuudessa, eloonjäämis- ja kuolleisuusluvuissa olisi seurattava jatkuvasti. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi perustaa kansallisia syöpärekistereitä, jotta käytettävissä olisi tietoa syöpätilanteen kehittymisestä ja jotta voitaisiin mitata syöpäseulontojen tehoa. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 23 Johdanto-osan 18 kappale (18) Eri sosioekonomisilla ryhmillä ei useinkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua seulontaan. Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä toimiin yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi. (18) Eri sosioekonomisilla ryhmillä ei useinkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua seulontaan. Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä toimiin yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi järjestettävä huomattavasti enemmän liikkuvissa yksiköissä suoritettavaa seulontaa varattomimman ja vähiten tietoja omaavan väestön valistamiseksi. Or. fr PE / /16 AM\ doc

5 Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Stihler Tarkistus 24 Johdanto-osan 18 kappale (18) Eri sosioekonomisilla ryhmillä ei useinkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua seulontaan. Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä toimiin yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi. (18) Eri sosioekonomisilla ryhmillä ei useinkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua seulontaan. Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä toimiin yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi. Yhtäläisten osallistumismahdollisuuksien olisi oltava varmempia. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Giuseppe Nisticò, Frédérique Ries ja Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Tarkistus 25 Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) (18 a) Seulontapolitiikassa on oltava tietoisia miesten ja naisten erilaisista terveysuhkista ja tarpeista; näin ollen koska paksusuolen ja peräsuolen syöpään liittyvä seulonta on ensimmäinen syöpäseulonta, johon miehet voivat osallistua tietoja miesten saamisesta toiminnan piiriin ja heidän tuloksistaan on erityisen tärkeää seurata; ja ottaen huomioon, että eturauhassyövästä on tulossa keuhkosyöpää yleisempi miesten keskuudessa on tärkeää edelleen lisätä tietoisuutta oireista ja seurata jatkuvasti kaikkea tutkimusta ja teknologian kehitystä eturauhassyöpää koskevan seulonnan alalla. Seulontapolitiikassa olisi, paitsi toimittava yhtäläisten osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi kaikille sosioekonomisille ryhmille, myös oltava tietoisia sukupuolten AM\ doc 5/16 PE /17-47

6 välisistä eroista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, kuinka miehet reagoivat paksusuolen ja peräsuolen syöpää koskeviin seulontaohjelmiin, mitä tulee heidän mukaantuloonsa ja heidän yleisiin terveyshakuisiin käyttäytymismalleihinsa. Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns, Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 26 Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) (24 a) Eurooppalaisissa verkostoissa tehtävä yhteistyö helpottaa korkeatasoista syöpäseulontaa tarjoamalla eurooppalaiset suuntaviivat parhaista käytännöistä ja erityissuosituksia kansallisten syöpäseulontaohjelmien toteuttamiseksi. Jäsenvaltioiden tulisi vaihtaa kokemuksia kansallisista syöpäseulontaohjelmista ja niiden toteuttamisesta. SUOSITUKSET JÄSENVALTIOILLE: Tarkistuksen esittäjä(t): Minerva Melpomeni Malliori Tarkistus 27 1 kohdan a alakohta a) tarjoavat näyttöön perustuvaa syöpäseulontaa järjestelmällisellä väestöpohjaisella toimintamallilla, johon sisältyy laadunvarmistus kaikilla tasoilla. Liitteessä luetellut syöpäseulontatestit täyttävät nämä vaatimukset. a) tarjoavat näyttöön perustuvaa syöpäseulontaa järjestelmällisellä väestöpohjaisella toimintamallilla, johon sisältyy laadunvarmistus ja yhtäläisten osallistumismahdollisuuksien varmistaminen kaikilla tasoilla. Liitteessä luetellut syöpäseulontatestit täyttävät nämä vaatimukset. Or. el PE / /16 AM\ doc

7 Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 28 1 kohdan d alakohta d) varmistavat, että huolehditaan riittävistä täydentävistä diagnoosimenettelyistä ja positiivisen seulontatuloksen saaneiden hoidosta d) varmistavat, että huolehditaan riittävistä täydentävistä diagnoosimenettelyistä ja positiivisen seulontatuloksen saaneiden hoidosta ja jälkihoidosta näyttöön perustuvien ohjeiden mukaisesti Järjestelmällisen syöpäseulonnan tarjoamisessa on olennaista, että positiivisen seulontatuloksen saaneille tarjotaan laadukkaita diagnosointi-, hoito- ja jälkihoitopalveluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Minerva Melpomeni Malliori Tarkistus 29 1 kohdan d alakohta d) varmistavat, että huolehditaan riittävistä täydentävistä diagnoosimenettelyistä ja positiivisen seulontatuloksen saaneiden hoidosta d) varmistavat, että huolehditaan riittävistä täydentävistä diagnoosimenettelyistä ja positiivisen seulontatuloksen saaneiden hoidosta ja psykologisesta tuesta Or. el Sairauden paremman torjumisen kannalta on tärkeää, että lääkehoidon ohella tarjotaan myös asianmukaista psykologista tukea. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Giuseppe Nisticò Tarkistus 30 1 kohdan d a alakohta (uusi) d a) varmistavat että kaikki työntekijät, jotka ovat alttiina perimää vaurioittaville tai syöpää synnyttäville aineille, voivat AM\ doc 7/16 PE /17-47

8 osallistua asianmukaisiin testeihin Tarkistuksen esittäjä(t): Minerva Melpomeni Malliori Tarkistus 31 1 kohdan e alakohta e) tarjoavat käyttöön henkilöstöä ja taloudellisia resursseja, jotta voidaan varmistaa asianmukainen organisaatio ja laadunvalvonta e) tarjoavat käyttöön henkilöstöä ja taloudellisia resursseja, jotta voidaan varmistaa asianmukainen organisaatio, laadunvalvonta ja yhtäläinen osallistumismahdollisuus kohderyhmälle sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta Or. el Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns, Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 32 1 kohdan f a alakohta (uusi) (f a) helpottavat kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden välillä eurooppalaisten verkostojen kautta On tärkeää, että jäsenvaltiot ja komissio edelleen tekevät yhteistyötä verkostoissa ja tuovat kansallisia asiantuntijoita yhteen. Nämä verkostot ovat aiemmin auttaneet kehittämään ja ajantasaistamaan suuntaviivoja ja tuomaan suuntaviivojen täytäntöönpanon alueille, joilla PE / /16 AM\ doc

9 seulonnan laatu ei ollut tyydyttävä. Verkostoituminen on hyödyllistä jäsenvaltioille, joissa järjestelmällistä seulontaa ei vielä ole pantu täytäntöön, ja uusille jäsenvaltioille. Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 33 1 kohdan g alakohta g) perustavat järjestelmällisen kutsumis- ja seurantajärjestelmän ja laadunvarmistuksen kaikilla tasoilla sekä tehokkaat ja asianmukaiset diagnosointi- ja hoitopalvelut. g) perustavat järjestelmällisen kutsumis- ja seurantajärjestelmän ja laadunvarmistuksen kaikilla tasoilla sekä tehokkaat ja asianmukaiset diagnosointi-, hoito- ja jälkihoitopalvelut, jotka perustuvat näyttöön perustuviin ohjeisiin. Järjestelmällistä syöpäseulontaa olisi tarjottava vain, mikäli positiivisen seulontatuloksen saaneille tarjotaan laadukkaita diagnosointi-, hoito- ja jälkihoitopalveluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns, Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 34 2 kohdan a a alakohta (uusi) a a) rohkaistuvat tukemaan eurooppalaista uusien seulonta- ja seurantamenetelmien tutkimusta uusien näyttöön perustuvien ohjeiden kehittämiseksi tai nykyisten parantamiseksi On tärkeää, että jäsenvaltiot ja komissio edelleen tukevat tutkimusta mahdollistaen sen arvioinnin, minkä tasoista uusien seulonta-, seuranta-, hoito- ja jälkihoitomenetelmien tehokkuutta koskeva näyttö on, jotta voidaan kehittää uusia ja ajantasaistaa nykyisiä ohjeita tieteen nykytason mukaisiksi. AM\ doc 9/16 PE /17-47

10 Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns, Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 35 2 kohdan d a alakohta (uusi) d a) tarjoavat asiaa koskevan lainsäädännön tarvittavien yhteyksien luomiseksi mahdollisten seulonta-, syöpäja kuolleisuusrekistereitä koskevien tietokantojen välille yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY sekä kansallisen yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti Joissakin jäsenvaltioissa väestö-, seulonta-, syöpä- ja kuolleisuusrekisterien välinen kytkentä ei ole mahdollinen hallinnollisten ja oikeudellisten esteiden vuoksi. Ilman tällaista kytkentää syöpäseulontaa ei voida järjestää, eikä sen tehokkuutta arvioida. Kuitenkin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY säädetään poikkeuksista siitä yleisestä periaatteesta, että henkilökohtaisia potilaskertomuksia ei voida rekisteröidä, edellyttäen että riittäviä suojatoimia toteutetaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 36 3 kohdan c a alakohta (uusi) c a) seuraavat säännöllisesti syövän ilmaantuvuutta, eloonjäämis- ja kuolleisuuslukuja syöpärekistereiden eurooppalaisen verkoston standardien mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi perustaa kansallisia syöpärekistereitä, jotta käytettävissä PE / /16 AM\ doc

11 olisi tietoa syöpätilanteen kehittymisestä ja jotta voitaisiin mitata syöpäseulontojen tehoa. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 37 3 kohdan c a alakohta (uusi) c a) seuraavat kuolleisuus- ja sairastuvuusindikaattoreita eri jäsenvaltioissa voidakseen määrittää tiettyjen testien tärkeyden suhteessa muihin Kuolleisuusindikaattoreiden seuraaminen mahdollistaa sellaisten väestönosien seulomisen, joissa sairautta ilmaantuu useammin ympäristötekijöistä, ravintotottumuksista jne. johtuen. Sairastuvuusindikaattorit (sairauksien ilmaantuminen tietyssä väestössä) on otettava huomioon. Tarkistuksen esittäjä(t): Minerva Melpomeni Malliori Tarkistus 38 3 kohdan c a alakohta (uusi) c a) seuraavat sairastuvuus- ja kuolleisuusindikaattoreita eri jäsenvaltioissa voidakseen määrittää, mitkä seulontatestit ovat ensisijaisia suhteessa muihin Or. el Sairastuvuus- ja kuolleisuusindikaattoreiden seurannan avulla voidaan tehdä seulontatutkimuksia niille väestöryhmille, joissa tietyn sairauden esiintymistiheys on korkeampi ympäristötekijöistä tai ravintotottumuksista johtuen. AM\ doc 11/16 PE /17-47

12 Tarkistuksen esittäjä(t): Minerva Melpomeni Malliori Tarkistus 39 5 kohdan b alakohta b) pyrkivät organisoitua seulontaa järjestettäessä varmistamaan korkean osallistumisasteen siten, että osallistuminen perustuu kaikkien tarvittavien tietojen pohjalta annettuun suostumukseen Poistetaan. Or. el Tämä on sisällytetty kohtaan 1. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Giuseppe Nisticò, Frédérique Ries ja Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Tarkistus 40 6 kohdan d a alakohta (uusi) d a) investoivat enemmän resursseja uusiin testeihin, genomitestit mukaan lukien, sekä kehittynyttä teknologiaa edustavien välineiden validointiin KEHOTTAA KOMISSIOTA Tarkistuksen esittäjä(t): Ria G.H.C. Oomen-Ruijten ja John Bowis Tarkistus 41 Lopetuskappaleiden 2 kohta 2. edistämään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä syöpäseulontaa koskevien parhaiden toimintatapojen vaihtoa tavoitteena kehittää uusia 2. edistämään yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sekä syöpäseulontaa koskevien parhaiden toimintatapojen vaihtoa, missä syöpäverkostoilla on ratkaiseva rooli, PE / /16 AM\ doc

13 seulontamenetelmiä tai parantaa nykyisiä. tavoitteena kehittää uusia seulontamenetelmiä tai parantaa nykyisiä. Tarkistuksen esittäjä(t): Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, John Bowis ja Frédérique Ries Tarkistus 42 Lopetuskappaleiden 2 a kohta (uusi) 2 a. edistämään tiedotuskampanjoita, jotka on suunniteltu helpottamaan yleisön tiedostamisen lisäämistä ja ymmärtämystä koskien etuja, joita syöpäseulonta tarjoaa syövän varhaisen toteamisen kannalta Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 43 Liite, 1 luetelmakohta Papa-kokeena tehtävä kohdunkaulan poikkeavuuksien seulonta, joka aloitetaan viimeistään 30:nnen ikävuoden kohdalla, ei kuitenkaan ennen 20:ttä ikävuotta Papa-kokeena, yhdessä HPV-testin kanssa, tehtävä kohdunkaulan poikkeavuuksien seulonta, joka aloitetaan viimeistään 30:nnen ikävuoden kohdalla, ei kuitenkaan ennen 20:ttä ikävuotta Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 44 Liite, 2 luetelmakohta rintasyövän mammografiaseulonta rintasyövän mammografiaseulonta vuotiailla naisilla mammografian -vuotiailla naisilla mammografian laadunvarmistusta koskevien laadunvarmistusta koskevien AM\ doc 13/16 PE /17-47

14 eurooppalaisten ohjeiden mukaisesti eurooppalaisten ohjeiden mukaisesti Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 45 Liite, 3 luetelmakohta ulosteen veritesteinä tehtävä paksusuolen ja peräsuolen syövän seulonta vuotiailla naisilla ja miehillä. ulosteen veritesteinä tehtävä paksusuolen ja peräsuolen syövän seulonta vuotiailla naisilla ja miehillä sekä perä- ja sigmasuolen tähystys niille, joilla on toistuvasti positiivisia tuloksia. Jos verta esiintyy ulosteissa kerran eikä toistuvasti, tämä voi olla satunnaista, eikä välttämättä anna aihetta kyseisen tutkimuksen suorittamiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis, Giuseppe Nisticò, Frédérique Ries ja Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Tarkistus 46 Liite, 3 a luetelmakohta (uusi) prostataspesifisen antigeenin testaus (PSA-testi) eturauhasen syövän varalta edellyttäen, että arviointi on suoritettu tyydyttävästi loppuun. PE / /16 AM\ doc

15 Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns, Anne E.M. Van Lancker ja Catherine Stihler Tarkistus 47 Liite 1 a (uusi) Lupaavat seulontatutkimukset, joita parhaillaan arvioidaan satunnaistetuissa kontrolloiduissa kokeissa, voisivat mahdollisesti vähentää syöpäkuolleisuutta. Eurooppalaisten asiantuntijoiden olisi arvioitava ja jatkuvasti päivitettävä tieteen tasoa ehdottaakseen näyttöön perustuvia sovelluksia, muokatakseen ohjeita ja tiedottaakseen kansalaisille, terveysviranomaisille ja sidosryhmille eduista, riskeistä ja kustannuksista. Tällaisiin testeihin tulisi sisältyä: vuotiaiden naisten mammografiaseulonta rintasyövän varalta, paksusuolen ja peräsuolen syöpään liittyvä parannettu ulosteen piilevän veren tutkiminen (FOBT), paksusuolen ja peräsuolen syöpään liittyvä taipuisalla kolonoskoopilla tehtävä paksusuolen tai perä- ja sigmasuolen tähystys, suuririskisen ihmisen papilloomavirus (HPV) -tulehduksen testaaminen kohdunkaulan syövän varalta, parannetut menetelmät kohdunkaulan näytteiden valmistamista tai tulkintaa varten (nestesytologia), eturauhasen syöpään liittyvä prostataspesifisen antigeenin (PSA) testaus. Kun seulontamenetelmien tehokkuus on osoitettu, muunnettujen testien tai vaihtoehtoisten sovellusten tehokkuuden arviointi voi perustua muihin epidemiologisesti validoituihin korvaaviin vasteisiin, jos näiden vasteiden ennustusarvo on vahvistettu. AM\ doc 15/16 PE /17-47

16 Uusi liite viittaa komission perustelujen kohtiin 42 ja 43 ja sisältää lupaavia seulontatestejä. PE / /16 AM\ doc

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 C5-0322/ /0093(CNS))

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 C5-0322/ /0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Syöpäseulonta * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta (KOM(2003) 230 C5-0322/2003 2003/0093(CNS)) (Kuulemismenettely) Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0093(CNS) 12. syyskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi syöpäseulonnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0801(CNS) 2. maaliskuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston suositukseksi lasten

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ STM2003-00354

Sosiaali- ja terveysministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ STM2003-00354 Sosiaali- ja terveysministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ STM2003-00354 TRO Lankinen Sakari 22.09.2003 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Asia Euroopan yhteisön komission ehdotus neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 2. huhtikuuta 2003 PE 323.538/1-59 TARKISTUKSET 1-59 Mietintöluonnos (PE 323.538) Karin Jöns Rintasyöpä (2002/2279(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2003 PE 319.199/AMC 13-18 KOMPROMISSITARKISTUKSET 13-18 Mietintöluonnos (PE 319.199)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. tammikuuta 2003 PE 319.407/6-15 TARKISTUKSET 6-15 Mietintöluonnos (PE 319.407) Anne Ferreira Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2010/2272(INI) 3.5.2011 TARKISTUKSET 1-58 Oreste Rossi (PE460.915v01-00) vammaisten liikkuvuudesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 29. elokuuta 2001 PE 303.592/12-18 TARKISTUKSET 12-18 Lausuntoluonnos (PE 303.592) Heide Rühle Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 2. syyskuuta 2002 PE 316.370/1-59 TARKISTUKSET 1-59 Mietintöluonnos (PE 316.370) Herman Schmid Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Seulontatutkimusten perusperiaatteet

Seulontatutkimusten perusperiaatteet Seulontatutkimusten perusperiaatteet Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Seulontatutkimuksen yleiset periaatteet Tutkitaan sovittu ryhmä oireettomia henkilöitä,

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0063(CNS) 19.7.2005 LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0801(CNS) 3.3.2015 TARKISTUKSET 1-4 Lausuntoluonnos Marita Ulvskog (PE549.109v01-00) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 12. syyskuuta 2002 PE 314.373/1-36 TARKISTUKSET 1-36 Lausuntoluonnos (PE 314.373) Antonio Mussa Terveyden-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 24. kesäkuuta 2003 PE 331.652/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 331.652) Peter Liese Helleenien

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai kirous? Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Miten minusta tuli urologian erikoislääkäri Eturauhassyöpäseulonta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta PE513.132v01-00 5.6.2013 TARKISTUKSET 1-5 Juan Fernando López Aguilar (PE508.056v01-00) rajatylittävän lainvalvontayhteistyön

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0443(COD) Lausuntoluonnos Adam Gierek (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0443(COD) Lausuntoluonnos Adam Gierek (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 17.3.2015 2013/0443(COD) TARKISTUKSET 125-130 Lausuntoluonnos Adam Gierek (PE541.321v01-00) tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 30.1.2009 2008/2211(INI) TARKISTUKSET 1-47 Mietintöluonnos Frédérique Ries (PE 416.575v01-00) Sähkömagneettisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 8.11.2012 2011/0440(COD) TARKISTUKSET 1-9 Lausuntoluonnos (PE) Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat

Lisätiedot

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Syöpäseulontojen tavoitteet Ensisijainen tavoite laadukas = vaikuttava seulontatoiminta vaikuttavuus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 13. toukokuuta 2002 PE 312.516/1-33 TARKISTUKSET 1-33 Mietintöluonnos Cristina Gutiérrez Cortines Yliopistot

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot