IRF STEP RESET TRIGGED / READY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRF STEP RESET TRIGGED / READY"

Transkriptio

1 SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27

2 1MRS MUM FI Julkaistu Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt MS SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 3 Käyttötarkoitus... 3 Toimintaselostus... 4 Liipaisu... 4 Tallennus... 4 Ääriarvojen rekisteröinti... 4 Tapahtumarekisteri... 4 Tallennusten purku... 5 Sarjaliitäntäportti... 5 Toimintatilat... 6 Käynnistyminen... 6 Asettelutila... 6 Mittaustila... 7 Tallennusten purkutila... 7 Etupaneeli... 8 Toimintamerkit... 8 Näytön pää- ja alamenut... 9 Näytettävät tiedot Mittaustiedot Tilasignaalit Tiedonsiirtoparametrit PC-ohjelmat Tekniset tiedot Mittaussignaaliliitynnät Kaapelikytkentäesimerkkejä Tapahtumakoodit Parametrit Asettelutila Hetkellisarvot Ääriarvojen valvonta Liipaisuehdot Aikaväliliipaisu Kaukoliipaisu Tallennus liipaisusta Tapahtumaraportointi Toiminta-alueen valinta Nimellisarvot Tallennusmuistin järjestely Tallentimen tila Tallennusten purkutila Tallennuksiin sisältyvät tiedot Kommunikaatioasettelut Muut parametrit Asetteluesimerkki Kaukosiirrettävät tiedot Ylläpito

3 Ominaisuuksia Releyhdistelmästä riippuen mahdollista tallentaa käyrämuodot kolmesta pääjännitteestä ja vaihevirrasta, nollajännitteestä ja -virrasta sekä kahdeksan tilasignaalia. Kokonaistallennusaika 12 sekuntia, josta % voi edeltää liipaisua. Kokonaistallennusaika voidaan jakaa useampiin tallennuksiin. Aseteltavat liipaisurajat ali- ja ylijännitteelle, ylivirralle, nollajännitteelle ja -virralle. Tallennuksien käynnistys käsin, analogia- tai binäärikanavilla tai sarjaliitynnän kautta annetulla käskyllä. Tulostus sarjaliikenteellä. Tallenteet voidaan siirtää analysoitaviksi RS-232C- tai SPA-väylän kautta. Rekisteröi pienimmän ja suurimman esiintyneen arvon pääjännitteestä, suurimman arvon vaihevirroista, nollajännitteestä ja -virrasta. Ääriarvo- ja muiden tallennustapahtumien aika ja päiväys liitetään tietoihin yksikön sisäisestä kellosta. Jos järjestelmään on SPA-väylän kautta liitetty asematason tiedonvälityslaite, tallennin tahdistaa kellonsa järjestelmän aikaan sekä osallistuu tiedollaan tapahtumaraportointiin. Optiona erillinen menupohjainen, helppokäyttöinen PC-ohjelma asetusten tekoon, tallennusten purkuun, tietojen piirtoon sekä tallennin- ja piirtotietojen ylläpitoon. Käyttötarkoitus Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 soveltuu käytettäväksi suojareleiden oikean toiminnan varmistamiseen ja suojausongelmien syiden selvittämiseen. Tallentimella saadaan rekisteröityä ongelmallisessa suojauskohteessa esiintyneiden suureiden käyrämuodot sekä normaaleissa käyttötilanteissa että suojauksen toimintatilanteissa. Näin suojareleiden toimintaparametrit ja niiden porrastus voidaan tarvittaessa valita todellisiin mittaustietoihin perustuen. Häiriötietojen tallennin sopii ääriarvovalvontansa ansiosta myös verkon käyttösuureiden selvittämiseen esimerkiksi kuormitus- tai jänniteolosuhteiltaan kiinnostavissa kohteissa. Tällä ominaisuudella saadaan kerättyä tietoa kiinnostavasta kohteesta, esimerkiksi verkostosuunnittelun tai käyttötoiminnan tarpeisiin. 3

4 Toimintaselostus Häirötietojen tallennin SPCR 8C27 mittaa ja tallentaa SPACOM-sarjan pistoyksiköiden mittaamia signaaleja. Tallennettavien signaalien määrä ja tyyppi riippuvat käytetystä releyhdistelmästä. Tallenninyksikkö voidaan asentaa relekotelon tyhjään pistoyksikköpaikkaan. Liipaisu Liipaisuehtona voi olla ali- tai ylijännite, ylivirta sekä nollajännite tai -virta. Lisäksi liipaisuehtona voi olla tilasignaalien asettuminen, käsinohjaus, määrätty aikaväli tai käsky väyläliittymän kautta. Kullekin ehdolle voidaan asetella oma tallennusajan pituus. Eri liipaisuille voidaan myös määrätä erikseen suorittaako yksikkö tallennuksen, tapahtumarekisteröinnin tai molemmat. Analogisignaalin liipaisuehto täyttyy, jos vähintään kaksi peräkkäin mitattua hetkellisarvoa ohittaa asetellun rajan. Alijännite-ehto täyttyy, jos puolijakson suurin arvo alittaa asetellun rajan, eikä tilanne ole tulkittavissa pikajälleenkytkennäksi tai muuksi katkaisijatoiminnoksi. Katkaisijatoiminnoksi tulkitaan tilanne, jossa puolijakson suurin arvo viimeistään toisella alijännite-ehdon alittavalla puolijaksolla on alle 20 % nimellisarvosta. Tilasignaalit saadaan releyksikön sisäisestä väylästä.tallennin on sijoitettu releyksikköön. Liipaisusignaaleina voidaan käyttää esim. relemoduulin havahtumis- ja laukaisusignaaleja tai ulkoisia ohjaussignaaleja. Mitatun signaalin statuksen muuttuminen aiheuttaa liipaisun asettelun mukaisesti. Liipaisu voidaan suorittaa aikalaskurin avulla, jolloin se tallentaa automaattisesti tietyin aikavälin. Tallenninta voi myös liipaista käsin painamalla etukilven painikkeita, katso sivu 9. Liipaisuehtojen asettelu tehdään releyhdistelmän SPA-väylän tai tallentimen etupanelin RS- 232C liitynnän kautta. Tallennus Tallennin suorittaa liipaisuehtojen täyttyessä enimmillään 12 sekunnin tallennuksen, käytettäessä kaikkia kanavia. Tallennuksesta saattaa % edeltää liipaisua. Tallennusmuisti voidaan jakaa 0,5 sekunnin lohkoihin. Mikäli käytetään lyhintä tallennuksen pituutta, 0,5 sekuntia, erillisiä tallennuksia voi olla 24 kappaletta. Tallennusmuistia käytetään puskurimuistina. Kun käytettävissä oleva tallennustila on täyttynyt, tallennusmoduuli ei tallenna, ellei sitä ole aseteltu tuhoamaan vanhimpia tallennuksia. Yksikön kello ja tallennusmuisti on varmistettu paristovarmennuksella, joka takaa tiedon säilymisen apujännitekatkoksenkin aikana. Tallennuksien näytteenottotaajuus on 500 Hz. Ääriarvojen rekisteröinti Tallennin rekisteröi muistiinsa pääjännitteiden ääriarvot ja ajankohdan, kun jännite on pienimmillään ja suurimmillaan. Samoin yksikkö rekisteröi kaikki vaihevirrat ja ajan, kun virta on suurin. Nollajännitteestä ja -virrasta tallennetaan suurin arvo ja sen esiintymisajankohta. Tilasignaaleista tallennetaan viimeinen asettumisajankohta. Rekisterin arvo ja aikatieto vaihtuu aina uuden ääriarvon löytyessä. Suurimman arvon rekisteröinti perustuu hetkellisarvoihin, joten esimerkiksi virran tasakomponentti näkyy rekisteröidyissä arvoissa. Tallennetut ääriarvot ovat luettavissa RS-232Ctai SPA-väylän kautta. Tapahtumarekisteri Tapahtumarekisteri sisältää listan muodostetuista tapahtumista. Tallennettavat tapahtumat on valittava erikseen tapahtumalokimaskiin. Myös jokainen tallentimen käynnistyminen ja rekisterin ylivuototilanne tallentuu tapahtumana. Rekisteri sisältää myös tallennettujen tapahtumien päivämäärän ja ajan. 4

5 Tallennusten purku Tallennukset voidaan purkaa sarjaväylän kautta. Tallennukset voidaan poistaa jo ennen nii- den purkamista, sarjaväylän kautta tai painamalla etukilven painikkeita, katso sivu 9. VALVOMO SÄHKÖASEMA SPACOM-sarjan suojarele, johon on asennettu häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 Kirjoitin PC Modeemi Releelle tulevat mittaussignaalit, lukitukset ym. Kirjoitin PC PC Releelle tulevat mittaussignaalit, lukitukset ym. SÄHKÖASEMA SPACOM-sarjan suojarele, johon on asennettu häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 Modeemi yleinen puhelinverkko a) b) SÄHKÖASEMA PC RS 232C Kirjoitin SPA-väylä Releelle tulevat mittaussignaalit, lukitukset ym. SPACOM-sarjan suojareleet, joihin on asennettu häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 c) Kuva 1. Häiriötietojen tallentimen SPCR 8C27 liityntä ympäristöönsä. a) Suora liityntä etupaneelin RS-232C väylältä mikrotietokoneelle. b) Liityntä etupaneelin RS-232C väylältä modeemin välityksellä valvomon mikrotietokoneelle. c) Liityntä SPA-väylän kautta aseman mikrotietokoneelle. Sarjaliitäntäportti Tallennuksen purku, yksikön asettelu ja laajamittaisempi käyttö tapahtuu etupaneelin RS- 232C liitynnän tai releyhdistelmän SPA-väylän välityksellä. RS-232C-porttiin on tarkoitettu liitettäväksi IBM-PC, PC XT, PC AT tai yhteensopiva mikrotietokone. Mikrotietokoneen käyttö purkulaitteena antaa mahdollisuuden kerätä tiedot talteen myös myöhemmin tapahtuvaa käyttöä varten. Modeemiyhteyden avulla se voidaan tehdä myös esimerkiksi valvomosta tai muista tiloista. Optiona on saatavissa mikrotietokoneelle tarkoitettu ohjelma, joka menupohjaisena helpottaa asetusten tekoa sekä tallennusten purkua ja piirtoa. Ohjelma sisältää monipuoliset tallennettujen signaalien piirtomahdollisuudet. Paperitulostuslaitteeksi riittää tavanomainen matriisikirjoitin. Ohjelma sisältää ominaisuuksia, jotka helpottavat sen käyttöä ja tekevät tallentimen parametrien vaihdon ja muun ylläpidon helpoksi. Tallenninparametrit ja piirtoparametrit voidaan tallentaa tiedostoon, jolloin usein toistuva samankaltainen työ helpottuu. 5

6 Toimintatilat Käynnistyminen Kytkettäessä apujännitteet, tallennin voi käynnistyä kahdella eri tavalla, joko ns. kuumakäynnistyksen tai kylmäkäynnistyksen kautta. Tavallisesti tallennin suorittaa kuumakäynnistyksen. Mutta jos moduulin muistisisältö on hävinnyt jännitekatkoksen takia, tallennin suorittaa kylmäkäynnistyksen, jolloin muisti alustuu oletusarvoilla. Kylmäkäynnistyksessä tallennin menettää aiemmin asetellut arvot ja tallennetut tiedot. Kylmäkäynnistyksessä yksikön näytölle ilmestyy ensiksi vasemmanpuolimmaiseen punaiseen näyttösegmenttiin merkki "-", ja oikeanpuolimmaiseen vihreään näyttösegmenttiin alueen sisällä oleva numero, tallentimen käynnistyksen aikana. Kuuma- ja kylmäkäynnistyksen jälkeen tallennin suorittaa näyttötestin, jolloin näytön jokaiseen segmenttiin ilmestyvät kasvaessa järjestyksessä luvut nollasta yhdeksään. Luvut näytetään viiteen kertaan. Laite tekee aina kylmäkäynnistyksen, kun STEPja RESET-näppäimet ovat pohjassa käynnistyksen aikana. Käynnistyksen jälkeen tallennin jää mittaustilaan ja näyttö on sammuneena. Yksikön parametreja voidaan tällöin selata ja asettaa STEP- ja RESET-näppäimien avulla kuten muissakin mittaavissa SPC-yksiköissä. Asettelutila Asettelutilassa yksikölle määritellään esimerkiksi liipaisuehdot. Asettelut tehdään pääasiassa SPAtai RS-232C-väylän kautta. Asettelutilaan mennään väylän kautta annettavalla komennolla V17:1. Tallentimen ollessa asettelutilassa sen näytössä vilkkuu " ". Asettelutilasta poistutaan väylän kautta annettevalla komennolla V17:0. Yksikkö ei mittaa asettelutilassa. Tämän vuoksi on tärkeää poistua asettelutilasta, kun tarpeelliset asettelut on suoritettu. Näytön selailu ei ole toiminnassa asettelutilassa. Kun asettelut on tehty, voidaan RS-232C-liityntään kytketty mikrotietokone haluttaessa siirtää muualle. Mikäli etupaneelin RS-232C-liityntään ei ole liitetty modeemia tai mikrotietokonetta, tallennin tottelee SPA-väylältä tulevia käskyjä. Mikäli tallenninta ei ole ohjattu SPA-väylän kautta asettelutilaan ja RS-232C-liityntään kytketään laite, joka antaa tallenninyksikölle kättelysignaalin DSR, tallennin siirtyy kuuntelemaan RS-väylältä tulevia komentoja. Yksikkö ei voi kuunnella molempia väyliä samanaikaisesti. Optiona saatava menupohjainen PC-ohjelma helpottaa huomattavasti asetteluiden tekoa. Asettelut voidaan myös tallettaa levykkeelle myöhempää käyttöä varten. Yksikön etupaneelin näppäimillä voidaan tehdä ainoastaan tietoliikenneparametrien asetteluita asettelutilassa. Yksikkö ei mittaa tässä tilassa. 6

7 Mittaustila Tallennin on normaalisti mittaustilassa käynnistystilan jälkeen. Kun etupaneelin RS-232Cporttiin liitetty tulostuslaite irroitetaan, tallennin siirtyy automaattisesti mittaustilaan riippumatta, missä tilassa se oli ennen laitteen irroitusta. Mittaustilassa tallennin mittaa sisääntulojaan, valvoo liipaisuehtojen täyttymistä ja suorittaa tallennuksia. Mitattujen signaalien käyrämuodot tallentuvat jatkuvasti historiamuistiin. Tallentimen liipaistessa, tietty osa liipaisua edeltävästä tallennuksesta siirtyy tallennusmuistiin ja jälkiliipaisutallennus käynnistyy. Poistuttaessa mittaustilasta historiamuisti häviää. Kun tallennin on kytketty mittaustilaan uusi historia kerätään. Mikäli tallennin liipaisee ennen historian keruun päättymistä, tallennuksen historiaosasta tulee virheellinen. Tallentimen toimintamerkki on normaalisti pimeänä. Yksikön suorittaessa tallennusta, toimintamerkki palaa vihreänä. Kun tallennus on valmis, toimintamerkki palaa punaisena. Yksikkö on tällöin edelleen mittaustilassa. Mikäli muistissa on vanha tallennus ja tallennin suorittaa liipaisun toimintamerkki palaa sekä punaisena että vihreänä. Tallennusmuistin sisältö, tallennetut ääriarvot, tallennettujen tietojen päivämäärä ja aika säilyvät muistissa. Mutta kylmäkäynnistyksessä kaikki tiedot häviävät. Tallennusten purkutila Tallennusmuistissa olevat signaalien käyrämuodot siirretään tallentimelta SPA- tai RS- 232C-väylän kautta tallennusten purkutilassa. Tämän tilan merkkinä vilkkuu näytön oikeanpuolimmaisessa segmentissä "U"-kirjain. Tallennukset puretaan aina lähtien vanhimmasta muistissa olevasta tallennuksesta. Uudempiin rekisteröinteihin päästään käsiksi vain poistamalla vanhin. Tallennuksien purku ja poisto tapahtuu RS- 232C-väylän kautta asetustilassa kommennoilla V15 (= vanhimman tallennuksen purku) tai V16 (= vanhimman tallennuksen poisto). Tällöin tallennin ei mittaa eikä tee tallennuksia. RS-väylän kautta purettaessa tieto lähetetään SPA-protokollan mukaisina, korkeintaan 80 merkin sanomina. Koko tallennus lähetetään vastauksena "vanhimman tallennuksen purku"- kyselyyn. Ennen varsinaisia mittaustietoja lähetetään muutamalla rivillä tietoja tallennuksesta (mm. tuloksen otsikko, liipaisun aiheuttaneen tapahtuman koodi, tulojen nimikkeet, nimellisarvot). Näytteenottoarvot ovat suhteessa sinimuotoisten signaalien huippuarvoihin. Nimellisarvoisen sinimuotoisen signaalin huippuarvo vastaa lukua 1. Jokainen muistitietorivi (= yksi mittausarvo jokaisesta signaalista) muodostaa oman sanomansa. Tallennuksen purku päättyy tyhjään sanomaan. Purku voidaan keskeyttää lähettämällä tallentimille mikä tahansa sanoma. Kun RS-232C-väylän siirtonopeus on 1200 baudia, 1 sekunnin tallennuksen purku kestää n. 5 minuuttia. Jos siirtonopeus on 9600 baudia, vastaava aika on 40 sekuntia. Purku SPA-väylän kautta tehdään ns. SPApurkutilassa (V20). Tällöin tallennukset puretaan paloittain lukemalla kerrallaan yksi mittaustietorivi. Näin SPA-väylä on varattu tallennuksen purkuun vain lyhyitä aikoja kerrallaan. SPA-purkutilassa tallennin mittaa tulosignaaleja mutta ei tee tallennuksia. Vanhimman tallennuksen poisto tehdään samalla komennolla kuin RS-väylällä. PC-ohjelman avulla on mahdollista lukea tallennuksia, piirtää ne graafisessa muodossa monitorille tai tulostaa paperille. Ohjelmaa käytettäessä voidaan graafisessa muodossa olevista käyristä tarkastella vain jotain määrättyä ajanjaksoa, jolloin lukemistarkkuus paranee. Tallennukset voidaan myös tallentaa levykkeelle. 7

8 Etupaneeli Häiriötallentimen etupaneelilta voidaan tarkistaa laitteen parametreja tai mittaustuloksia sekä suorittaa eräitä tiedonsiirrossa tarvittavia asette- luita. Etupaneelilta näkee myös yksikön toimintatiloihin liittyvää tietoa. Yksinkertaistettu kojesymboli IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Asettelu- ja mittausarvojen näyttö STEP Näytön askelluspainike D-liitin RS-232C-liitynnälle RESET Kuittauspainike 0035A TRIGGED / READY SPCR 8C27 Toimintamerkki Pistoyksikön lajimerkki Kuva 2. Häiriötallentimen SPCR 8C27 etupaneeli. Toimintamerkit Tallentimen tila on nähtävissä etupaneelin oikeassa alakulmassa olevasta toimintamerkistä, joka kertoo liipaisun tapahtuneen (Trig) ja on tallentamassa tai jo tehnyt tallennuksen. Normaalitilassa toimintamerkki on pimeänä ilmoittaen, että tallennin on valmiina tallennukseen (Ready) ja, että muistissa ei ole tallennuksia ennestään. Punainen valo poistuu vasta, kun tallentimella ei ole tallennusmuistissaan yhtään rekisteröintiä. Yksikkö on tallennusvalmiudessa myös silloin, kun punainen valo palaa. Etupaneelin näytön yläosassa oikeassa reunassa oleva itsevalvontahälytyksen merkkilamppu IRF syttyy, jos tallentimen itsevalvonta havaitsee laitteessa tai sen ohjelmassa pysyvän vian. Useimmissa vikatapauksissa yksikön näyttöön ilmestyy vikakoodi, joka kertoo minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jot- ka lukkiutuvat näytölle. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huoltoyhteydenotossa. Itsevalvontajärjestelmän havaitessa pysyvän vian se suorittaa automaattisen itsepalautuksen. Jos itsepalautus epäonnistuu, tulisi suorittaa kylmäkäynnistyksen tai käynnistää tallentimen uudelleen. Seuraavat vikakoodit saattavat esiintyä näytössä: Vikakoodi Selitys 1 Käyttömuistin (RAM) vika 2 Ohjelmamuistin (EPROM) vika 3 Pinon ylivuoto 4 Parametrimuistin (EEPROM) vika 8

9 Näytön pääja alamenu Tallennin voi osoittaa näytöllään mitatut jännitteet ja virrat sekä tilasignaalit. Lisäksi näytöltä voidaan lukea joitakin asetteluarvoja. Näytettävän arvon valinta tapahtuu STEP-näppäimellä. Näytön punaisella numerolla osoitetaan, mikä tieto on näytössä. Varsinainen näytettävä arvo on näytön vihreä osa, joka sisältää desimaalipisteen ja korkeintaan kolme numeroa. Näytön pää- ja alamenut näkyvät kuvasta 3. Rekisteristä A palataan pimeään näyttöön. Pimeästä näytöstä voidaan askeltaa vain eteenpäin (kuvassa 3 alaspäin). Ellei etupaneelin näppäimiin kosketa, näyttö palaa normaalitilaan (pimeäksi) noin viiden minuutin kuluttua. Näytön ollessa pimeänä on mahdollista suorittaa seuraavat toiminnot: a) Painamalla RESET-painiketta 10 sekuntia kaikki tallennukset häviävät ja toimintamerkki sammuu, jos se palaa punaisena. b) Käsinliipaisu voidaan suorittaa painamalla STEP- ja RESET-painikkeita samanaikaisesti, kun käsinliipaisu on valittu liipaisuehdoksi. Näyttö sammuneena = Asettelumuodossa aseteltava arvo 1 Jännitteen U12 arvo (xun) STEP 0,5 s 2 Jännitteen U23 arvo (xun) 3 Jännitteen U31 arvo (xun) 4 Virran IL1 arvo (xin) 5 Virran IL2 arvo (xin) STEP 1 s 6 Virran IL3 arvo (x In) 7 Nollajännitteen Uo arvo (%Un) 8 Nollavirran Io arvo (%In) 9 Tilasignaalien tilat desimaalilukuna RESET 1 s STEP 1 s A Yksikön orjanumero tiedonsiirrossa 1 SPA-väylän tiedonsiirtonopeus 2 SPA-väylän yhteyskatkoslaskuri STEP 0,5 s 3 RS-232 väylän pariteettija tiedonsiirtonopeus Kuva 3. Näytön pää- ja alamenut. Alamenuihin ja asettelumuotoon siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet sekä asetteluiden suorittaminen on selostettu ohjelehdessä "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 9

10 Näytettävät tiedot Mittaustiedot Analogimittaustietoja on kahdeksan: kolme pääjännitettä, kolme vaihevirtaa, nollajännite ja virta. Ne näytetään näytön osoitteissa 1...8, (ks. kuva 3). Kun häiriötallennin liitetään tehomuuntajan kolmivaiheiseen erovirtareleeseen kaikki kuusi vaihevirtaa (kolme muuntajan ylijännitepuolella ja kolme alajännitepuolella) voidaan mitata. Mittaus voidaan suorittaa, kun pääjännitteiden jännitetulot on muutettu virtatuloiksi tallentimen PC:n piirilevyllä sijaitsevien ohjelmointipistukoiden avulla. (Ks. W 3, 4, 5, kuvat 5, 6 ja 7). Mittaustietoja päivitetään näytölle harvempaan tahtiin, kuin mitä mittauksista pystyttäisiin muodostamaan. Mittausarvojen muodostuksessa näytölle käytetään keskiarvottamista. Menetel- mällä saadaan näyttö rauhallisemmaksi ja luettavammaksi. Tästä johtuen näyttö ei kuitenkaan täysin seuraa nopeita muutoksia. Mittausarvot esitetään hetkellisarvomuodosta tulkittuina nimellissuureiden suhteellisarvoina. Mittausarvo on puolijakson aikana esiintynyt suurin arvo. Sinimuotoisella sisääntulosignaalilla näytön suhdeluku vastaa myös sisääntulevan signaalin rms-muotoista suhteellisarvoa. Pääjännitteet ja vaihevirrat esitetään nimellisjännitteen (x U n ) tai nimellisvirran (x I n ) kerrannaisina. Nollajännitettä ja -virtaa mittaavilla kanavilla mittausarvot ovat prosentteina nimellisjännitteestä tai -virrasta (% I n tai U n ). Tilasignaalit Kaikki kahdeksan tilasignaalia esitetään yhdeksi desimaaliluvuksi koodattuna yksikön näytössä osoitteessa 9. Luku muodostuu kutakin asettunutta tilaa vastaavien lukujen summana, kuten kytkinryhmän SG1 tarkistussummaa laskettaessa. Vastaava koodaus on käytössä luettaessa tilatiedot sarjaliikenteen kautta. Näytöllä olevan luvun saa purettua asettuneiksi tiloiksi etsimällä taulukosta ne luvut, joiden summasta desimaaliluku muodostuu. Koodaustapa vastaa positiivisten kokonaislukujen esitystapaa binäärimuodossa, joten desimaalibinäärimuunnoksen osaavaa laskinta voidaan käyttää tilojen selvittämiseen. Eri tilatietojen asettunutta tilaa vastaavat luvut on esitetty seuraavassa taulukossa: Tilatieto Asettunutta tilaa vastaava luku Tilatieto 1 1 Tilatieto 2 2 Tilatieto 3 4 Tilatieto 4 8 Tilatieto 5 16 Tilatieto 6 32 Tilatieto 7 64 Tilatieto Tiedonsiirtoparametrit Häiriötallentimen osoite, joka on yhteinen sekä SPA- että RS-väylälle, on näytön osoitteessa A. Osoite voi olla välillä Oletusarvo kylmäkäynnistyksen jälkeen on 001. Yksikön osoite asetellaan asettelumuodossa numero kerrallaan alkaen oikealta. Osoitteen alimenuina ovat SPA-väylän tiedonsiirtonopeus ja yhteyskatkolaskuri sekä RS- 232C-väylän tiedonsiirtonopeus ja pariteetti. SPA-väylän tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan releyhdistelmän takapaneelin D-liittimeen tulevan SPA-väylän tiedonsiirtonopeutta tuhansina bitteinä sekunnissa (kbd). Mahdollisia arvoja ovat 300, 1200, 2400, 4800 ja 9600 Bd. Tallentimessa käytetään aina parillista pariteettia ja se näytetään koodina (2) tiedonsiirtonopeusarvon edessä. SPA-väylän yhteyskatkoslaskuri kertoo, saako pistoyksikkö sanomia SPA- tai RS-väylältä. Laskuri käy välillä ja sitä kasvatetaan noin sekunnin välein. Vastaanotettu sanoma nollaa laskurin. Laskurin pysyminen nollana kertoo siis sanomia vastaanotettavan alle sekunnin väliajoin. RS-232C-väylän pariteetti esitetään tiedonsiirtonopeuden edessä olevana lukuna. Luku voi saada arvon 0, (ei pariteettia; "parity none") tai 2 (parillinen pariteetti; "parity even"). Pariteetti on koodattu siten, että 0 tarkoittaa pelkkää 8 tietobittiä ilman niitä seuraavaa pariteettibittiä. Koodi 2 tarkoittaa 8 tietobittiä, joita seuraa pariteetin parilliseksi täydentävä bitti. Tallennin ei hyväksy paritonta pariteettia. Kylmäkäynnistyksen jälkeen RS-232C-väylällä ei ole pariteettia ja tiedonsiirtonopeus on 1200 Bd. Tiedonsiirtonopeus asetellaan kuten SPA-väylälläkin, mutta samassa näytössä oleva pariteetti asetellaan erikseen. 10

11 PC-ohjelmat Häiriötallentimen käyttöä varten on kehitetty kaksi MS-DOS tai PC-DOS mikrotietokoneessa toimivaa ohjelmaa. Ohjelmat on tarkoitettu helpomman yksikön asettelua ja tallennusten purkua joko etupaneelin RS-232C liitynnän tai SPA-väylän kautta. PC-ohjelmat eivät sisälly tallentimeen, vaan ne toimitetaan eri tilauksesta lajimerkillä SPCR EVAL, joka sisältää molemmat ohjelmat englanninkielisinä sekä 3 m kaapelin PC:n ja tallentimen välille Toinen ohjelmista on yksinkertainen liikennöintiohjelma tallentimen käsittelyyn yksikön tuntemien SPA-protokollan mukaisten komentojen välityksellä. Ohjelma lähettää ja vastaanottaa SPA-protokollan mukaisia sanomia. Toinen ohjelma on menupohjainen. Sen avulla tallentimen parametrien asettelu ja tallennusten purku on helppoa. Lisäksi tämän ohjelman avulla on mahdollista piirtää PC:n monitorille tai paperille tallentimelta purettuja käyrämuotoja. Molempien ohjelmien tämänhetkiset versiot edellyttävät käytettävältä mikrotietokoneelta seuraavia ominaisuuksia: - mikrotietokone IBM/PC, IBM/XT, IBM/AT tai yhteensopiva - perusmuistia vähintään 348 kb - laajennettua muistia tai vapaata kovalevytilaa vähintään 1 MB - näytönohjain: - EGA, VGA tai SVAG värinäyttö - Hercules yksivärinäyttö - Toshiba T2100/T3100 plasmanäyttö - AT & T yksivärinäyttö (Olivetti yksivärinäyttö) - MikroMikko 3 yksivärinäyttö - Wyse GDA yksivärinäyttö - käyttöjärjestelmä MS-DOS 2.11 tai uudempi versio. Jos käytetään kirjoitinta, sen tulee olla 9-neulainen IBM-yhteensopiva tai 24-neulainen Epson LQ-2500 yhteensopiva. Suurin osa markkinoilla olevista 24-neulaisista kirjoittimista on Epson LQ-2500 yhteensopivia. MS-DOS on Microsoft Corp:in rekisteröimä tuotemerkki. IBM on International Business Machines Corp:in rekisteröimä tuotemerkki. PC-DOS, IBM/PC, IBM/XT, IBM/AT ovat International Business Machines Corp:in rekisteröimiä tuotemerkkejä. Kuva 4. SPCR EVAL-ohjelmiston tekemä käyränäyttö. 11

12 Tekniset tiedot Tulosignaalien määrä 8 analogiatuloa 8 digitaalituloa Näytteenottotaajuus/signaali 500 (tehdasasettelu) A/D-muunnin 11 bit Vierekkäisten mittaustulojen näytteenoton aikaero 250 ms oletusarvo Tallennuskapasiteetti - 1 MB SRAM Enintään 24 tallennusta Enintään 224 lohkoa - 4 MB SRAM (optio) Enintään 26 tallennusta Enintään 992 lohkoa (1 lohko = 250 näytettä/ 1 kanava) Mittausalueet - Pääjännitteet; analogiatulot ,0...2,5 x U n tai 0, x U n - Vaihevirrat; analogiatulot ,0...2 x I n tai 0, x I n - Nollajännite; analogiatulo 7 0, % U n - Nollavirta; analogiatulo 8 0, % I n tai 0, % I n Yksittäisten näytteenottojen mittaustarkkuus ±2,5 % (arvo >0,2 x alue, f = Hz) Liipaisurajat: - Alajännite-ehto; analogiatuloille ,2...ylijännite-ehto x U n - Ylijännite-ehto; analogiatuloille alijännite-ehto...21 x U n - Ylivirtaehto; analogiatuloille ,0...20,4 x I n - Nollajännite-ehto; analogiatulolle 7 0, %U n - Nollavirtaehto; analogiatulolle 8 0, %I n - Tilasignaalitulot Liipaisu nousevasta tai laskevasta reunasta Kellon resoluutio 5 ms Kellon tarkkuus <1 min/kk ilman synkronisointia PC-ohjelma (optio) SPCR EVAL (3 1/2" levyke) Käyttölämpötila-alue C Varastointilämpötila C Häiriökokeet Nopea transientti IEC Staattinen purkaus IEC luokka III 2 kv, 5/50 ns, 1 min kosketus, 6 kv kipinäpurkaus ilmasta, 8 kv 12

13 ne ovat nimetty SPACOM-suojareleiden käyttöohjeissa. Mittaussignaaliliitynnät SPCR 8C27 -kortin takaliittimessä noudatetaan seuraavan taulukon mukaisia merkintöjä. Signaalit ovat pyritty nimeämään samoin kuin Tulo Liitinnumero Signaalin nimi SPACOM-järjestelmässä Analogiatulo 1 4a(8a) Pääjännite U- 12 (tai IL1') Analogiatulo 2 5a(8c) Pääjännite U- 23 (tai IL2') Analogiatulo 3 6a(9a) Pääjännite U- 31 (tai IL3') Analogiatulo 4 4c Vaihevirta I L1 Analogiatulo 5 5c Vaihevirta I L2 Analogiatulo 6 6c Vaihevirta I L3 Analogiatulo 7 7a Nollajännite U 0 Analogiatulo 8 7c Nollavirta I 0 Tilasignaalitulot Tilatieto 1 9c Jälleenkytkennän aloitus AR2 kautta Tilatieto 2 10a Jälleenkytkennän aloitus AR3 kautta Tilatieto 3 10c Jälleenkytkennän aloitus AR1 kautta Tilatieto 4 11a Jälleenkytkennän lukitus ja esto ARINH:n kautta Tilatieto 5 11c *) Katkaisijan tila CBPOS:n kautta Tilatieto 6 12a Tilatieto 7 12c *) Katkaisijan sulkemisen lukitus CBINH:n kautta Tilatieto 8 13a Maasulkureleiden peruskulman valinta BACTRL:n kautta Tilatieto 5x 13c Tilatieto 6x 14a *) Lukitussignaali BS1 Tilatieto 7x 14c Tilatieto 8x 15a *) Lukitussignaali BS2 5x...8x vaihtoehdot tilatiedoille. Ohjelmointi R49 (a, b, c, d) ja R50 (a, b, c, d) vastuksilla, ks. kuvat 6 ja 7. *) Tehdasohjelmointi. W1 EPROM-koko = 64 kbyte = 512 kbit (tehdasasettelu) EPROM-koko = 32 kbyte = 256 kbit W2 Itsevalvontahälytyssignaali IRF estetty (tehdasasettelu) Itsevalvontahälytyssignaali IRF sallittu W3 Kanava 1 = U12 pääjännite (esim. releen SPAU 330 yhteydessä) (tehdasasettelu) Kanava 1 = IL1' toisiovirta (esim. releen SPAD 330 yhteydessä) W4 Kanava 2 = U23 pääjännite (esim. releen SPAU 330 yhteydessä) (tehdasasettelu) Kanava 2 = IL2' toisiovirta (esim. releen SPAD 330 yhteydessä) W5 Kanava 3 = U31 pääjännite (esim. releen SPAU 330 yhteydessä) (tehdasasettelu) Kanava 3 = IL3' toisiovirta (esim. releen SPAD 330 yhteydessä) Kuva 5. W_ -ohjelmointipistukoiden asetteluvaihtoehdot. 13

14 U12 IL1' U23 IL2' U31 IL3' IL1 IL2 IL3 Uo W3 W4 W5 ~ MUX NÄYTTÖ SPA-väylä Io ~ RS 232 Binäärikanavat a R49 b c d R50 a b c d W2 IRF R49 a, R49 b, R49 c, R49 d = ohjelmointivastuksia Kuva 6. Häiriötallentimen SPCR 8C27 signaalilohkokaavio. W3 W4 R50 d c b a W5 D9S W1 EPROM PLD R49 d c b R9 a EPROM CPU W2 RAM Paristo/kello-piiri DS 1216E (Dallas) Paristopiiri DS 1213D (Dallas) Kuva 7. PC-piirilevyn pohjapiirros, jossa esitetään ohjelmointipistukoiden ja vastusten ja tärkeimpien piirien paikat. 14

15 Kaapelikytkentäesimerkkejä Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kaapelikytkennöistä, joilla häiriötallennin SPCR 8C27 voidaan liittää etupaneelissa RS-232C-liitynnän kautta tulostuslaitteeseen. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on kaapelin liittimen kytkentä häriötallentimen päässä ja muissa sarakkeissa liittimen kytkentä tulostuslaitteen tai modeemin päässä. Liitinnastat, joita ei ole mainittu taulukossa jätetään kytkemättä. SPCR 8C27 Liitin 9-nap. Signaali ja suunta 1 DCD <--- 2 RxD <--- 3 TxD ---> 4 DTR/+11 V ---> 5 GND 6 DSR <--- 7 RTS ---> 8 CTS <--- 9 Ei kytkentää IBM PC-AT tai vast. IBM PC tai vast. Modeemi Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta 9-nap. 25-nap. 25-nap > RxD 3 ---> RxD 3 ---> TxD 3 <--- TxD 2 <--- TxD 3 <--- RxD 8 ---> CTS 5 ---> CTS 4 ---> RTS 7 <--- RTS 4 <--- RTS 5 <--- CTS 1, 4 <--- DCD, DTR 8, 20 <--- DCD, DTR 6 <--- DSR 5 GND 7 GND 7 GND 6 <--- DSR 6 <--- DSR 8 <--- DCD 6 ---> DSR 6 ---> DSR > DTR Kaapelin tallentimen puoleisessa päässä käytetään aina 9-napaista urospuolista D-liitintä. IBM PC-AT tai yhteensopivan laitteen puoleisessa kaapelin päässä käytetään yleensä 9-napaista naaraspuolista D-liitintä. IBM PC ja yhteensopivan laitteen päässä käytetään yleensä 25- napaista naaraspuolista liitintä ja modeemin päässä 25-napaista urospuolista liitintä. Modeemin ja PC:n välisestä kaapelista on esimerkkejä seuraavassa taulukossa. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on kaapelin modeeminpuoleisen pään kytkentä ja muissa sarakkeissa tulostuslaitteen puoleisen pään kytkentä. Liitinnastat, joita ei ole mainittu taulukossa jätetään kytkemättä. Modeemi IBM PC-AT tai vastaava IBM PC tai vastaava Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta 25-nap. 9-nap. 25-nap TxD <--- 3 <--- TxD 2 <--- TxD 3 RxD ---> 2 ---> RxD 3 ---> RxD 4 RTS <--- 7 <--- RTS 4 <--- RTS 5 CTS ---> 8 ---> CTS 5 ---> CTS 6 DSR ---> 6 ---> DSR 6 ---> DSR 7 GND 5 GND 7 GND 8 DCD---> 1 ---> DCD 8 ---> DCD 20 DTR <--- 6 <--- DSR 20 <--- DTR 15

16 Kaapelin modeemin puoleisessa päässä käytetään aina 25-napaista urospuolista D-liitintä. IBM PC-AT tai yhteensopivan laitteen puoleisessa kaapelinpäässä käytetään yleensä 9-napaista naaraspuolista D-liitintä. IBM PC ja yhteensopivan laitteen päässä käytetään 25-napaista naaraspuolista liitintä. SPA-ZP17A_ -kaapelia käytetään, kun häiriötallennin liitetään PC:hen, jossa on 9-napainen D-liitin. 9-napainen D-liitin/uros Tallentimeen 9-napainen D-liitin/naaras PC:hen DCD RxD TxD GND Sininen Punainen Keltainen Musta RxD TxD DTR GND DSR 6 6 CTS RTS CTS 9 9 Kuva 8. Liitäntäkaapeli SPA-ZP17A_. 16

17 Tapahtumakoodit Häiriötallentimen SPCR 8C27 tapahtumavalvonta kirjaa kustakin tapahtumasta tapahtuman koodin ja ajanhetken muistiinsa. Tapahtumia ovat tallennuksen liipaisut. Kysyttäessä yksikkö tulostaa tapahtumatietonsa SPA-väylälle muodossa: aika (ss.sss, ns. lyhyt kellonaika) ja tapahtumakoodi. RS-232C-väylälle lähetettävissä tapahtumatiedoissa on mukana tapahtumakoodi ja ns. pitkä aika (vv-kk-pp hh.mm;ss.sss). Yksikön tapahtumakoodit ovat E1...E16 sekä E50 ja E51. Koodit E1...E16 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla yksikölle ns. tapahtumamaski (V155), joka on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumaa E1...E16 vastaa luku 1, 2, Tapahtumamaski muodoste- taan kertomalla esimerkiksi luvut joko 0:lla (tapahtuma ei mukana raportoinnissa) tai 1:llä (tapahtuma mukana raportoinnissa) ja laskemalla näin saadut luvut yhteen (vrt. tarkistussumman laskeminen). Tapahtumamaskin arvo voi olla Oletusarvo tallennusyksiköllä on eli kaikki liipaisun aiheuttaneet tapahtumat siirretään yksiköltä. Tapahtumat E52...E54 ovat mukana vain SPA-väylällä tapahtuvassa tiedonsiirrossa. Asematason tiedonvälitysyksikkö muodostetaan esimerkiksi koodit eikä niitä voi jättää pois tapahtumatietojen siirrosta. Häiriötallentimen SPCR 8C27 tapahtumakoodit ovat: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E1 Liipaisu ylivirrasta (I L1, I L2 tai I L3 ) 1 1 E2 Liipaisu maasulkujännitteestä (U 0 ) 2 1 E3 Liipaisu maasulkuvirrasta (I 0 ) 4 1 E4 Liipaisu ylijännitteestä (U 12, U 23 tai U 31 ) 8 1 E5 Liipaisu alijännitteestä (U 12, U 23 tai U 31 ) 16 1 E6 Liipaisu tilasignaalin 1 asettumisesta 32 1 E7 Liipaisu tilasignaalin 2 asettumisesta 64 1 E8 Liipaisu tilasignaalin 3 asettumisesta E9 Liipaisu tilasignaalin 4 asettumisesta E10 Liipaisu tilasignaalin 5 asettumisesta E11 Liipaisu tilasignaalin 6 asettumisesta E12 Liipaisu tilasignaalin 7 asettumisesta E13 Liipaisu tilasignaalin 8 asettumisesta E14 Käsinliipaisu tai ulkoisen ohjaussignaalin liipaisu E15 Kaukokomennon (V21) liipaisu E16 Automaattinen hetkellisliipaisu (V22, V23) E50 Kuittaamaton reset (statussana = 1) * 1 E51 Tapahtumapuskurin ylivuoto (statussana = 2) * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E53 Yksikkö ei vastaa tietoliikennekyselyyn * - E54 Yksikkö vastaa uudelleen tietoliikennekyselyyn * - 0 = ei mukana tapahtumaraportoinnissa 1 = mukana tapahtumaraportoinnissa * = ei koodilukua - = ei voi ohjelmoida HUOM! SPACOM-järjestelmässä asematason tiedonvälityslaite muodostaa tapahtumakoodit E52...E54. 17

18 Parametrit Sarjaliikenteen kautta luettavat ja aseteltavat parametrit voi ryhmitellä seuraavalla tavalla: Asettelutila Kun tallennin on mittaustilassa parametrejä voi lukea. Asettelua varten tallentimen on oltava asettelutilassa. Asettelutilaan pääsee käyttämällä V17-parametria. Samalla tavalla pääsee myös pois asettelutilasta. (Ks. luku "Asettelutila", s. 6) Hetkellisarvot Tallentimen mittaamia signaaleja, virtoja, jännitteitä ja tilasignaaleja voi lukea parametreja I1...I8 ja I10 käyttämällä. Tallentimesta saadut arvot liittyvät mittaushetkeen ja skaalataan nimellisarvoille I n ja U n. Skaalaustekijät voi muuttaa käyttämällä M36 ja M37 parametreja, ks. kohta "Nimellisarvot", s. 19. Ääriarvojen valvonta Tallennin tallentaa jatkuvasti mitattujen signaalien ääriarvoja. Ääriarvot voi lukea käyttämällä V2...V14 parametreja. Arvot skaalataan vastaaviksi nimellisarvoiksi. Signaalin arvo ja sen tapahtumahetki tallennetaan. Kolmen pääjännitteen ja kolmen vaihevirran mittaus tapahtuu samanaikaisesti eli, kun yksi jännitteistä ylittää maksimi- tai minimiarvon tai, kun yksi virta-arvoista ylittää edellisen maksimiarvon. Ainoastaan yksi ääriarvo kustakin signaalista voidaan tallettaa - uusi arvo kuittaa aina vanhan arvon. Jos ääriarvojen mittaaminen on aloitettava alusta, haluttu arvo on ensin kirjoitettava muuttujalle. Tilakanavien osalta rekisteri sisältää ajan viimeksi tapahtuneelle tilanvaihdolle parametrien S1 ja S10 mukaan. Jonkin sallitun merkin kirjoittaminen muuttujille V7...V14 poistaa aikatallennuksen. Liipaisuehdot Jotta tallentaminen onnistuisi, seuraavat ehdot tulisi täyttyä: - tallentimen on oltava mittaustilassa - riittävästi käyttämätöntä tallennustilaa - liipaisuehto täyttyy - tietyllä liipaisuehdolla tallentaminen sallittu, ks. muuttuja V24, s tietyllä liipaisuehdolla tallennuksen pituus on aseteltu pitemmäksi kuin 0 lohkoa, käyttämällä parametria M27. Liipaisuehdot asetellaan parametreilla S1...S6 ja S10. Analogitulojen liipaisuehdot määritellään virtaja jännitearvoina. Tilasignaalien liipaisuehdot annetaan binäärikoodattuina arvoina; kaikki kahdeksan tilasignaalia esitetään yhdellä parametrillä, ks. luvut "Näytettävät tiedot"/"tilasignaalit" sivulla 9. Tilasignaalin liipaisu voi saada tilasignaalin nousevasta tai laskevasta reunasta, niinkuin parametrilla S10 on määritelty. Parametriarvo 0 = liipaisu laskevasta reunasta ja parametriarvo 1 = liipaisu nousevasta reunasta. Kaikkien kanavien 1, 2, liipaisuehdot annetaan samassa parametrissä yksitellen. Asettelu tarkoittaa, että kanavat liipaistaan laskevasta reunasta ja kanavat nousevasta reunasta. Aikaväliliipaisu Tallentimelle voi asetella automaattinen liipaisu tietyin aikavälein. Aikaväli kirjoitetaan sekunneissa V22 muuttujalle. Kun uusi arvo on kirjoitettu V22 muuttujalle, laskuri laskee asetellusta ajasta taaksepäin nollaan. Kun laskuri on laskenut nollaan tallennin suorittaa liipaisun ja las- kuri aloittaa laskennan uudelleen. Laskuriarvon voi lukea parametrista V23. Laskuriarvon voi muuttaa kirjoittamalla uuden arvon parametrille V23. Jos parametrin V22 arvo on 0, liipaisua ei saada. 18

19 Kaukoliipaisu Tallenninta voi liipaista sarjaliitynnän kautta käyttämällä parametria V21. Parametrille annetaan aluksi arvon 0, joka muutetaan 1. Tallennus liipaisusta Liipaisut, jotka generoivat tallennuksen valitaan parametrilla V24. Parametri asetellaan samalla tavalla kuin parametri V155, ks. luku "Tapahtumakoodit", s. 17. Jokaisen liipaisun tallennuksen pituus määritellään erikseen parametrilla M27. HUOM! Jokaisen tallennuksen historiaosan pituus on sama kaikille liipaisuille. Jos yritetään asetella eri pituisia historiaosia, häiriötallennin tasoittaa liipaisujen historiaosat. Viimeisin aseteltu arvo määrää historiaosan pituuden kaikille kanaville. Kun parametri M27 on luettu, kaikkien liipaisujen pituudet saadaan samanaikaisesti, mutta kun uusia arvoja kirjoitetaan jokaisen liipaisun arvot on annettava erikseen. Kirjoitettava sanoma tulisi olla muodossa: A B Ex, jolloin A ilmaisee historiapituuden liipaisuhetkestä laskettuina lohkoina, B ilmaisee tallennuspituuden liipaisuhetkestä laskettuina portaina ja Ex on kyseisen liipaisun koodi. Esimerkiksi kirjoittamalla 1 5 E1, tallennin ohjelmoidaan tekemään kuusilohkoisen tallennuksen, johon sisältyy yksi historialohko, joka liipaisee ylivirtatilanteen sattuessa (E1). Lisäksi on huomioitava, että A- ja B- arvot eivät saa ylittää tallentimen maksimitallennuspituutta. Mikäli jokin analogiakanavien liipaisuista E1... E5 on tallentunut, uusi tallentuminen samasta liipaisuehdosta on estetty parametrin M35 määrätyn ajan. Jonkin toisen liipaisuehdon täyttyminen käynnistää kuitenkin välittömän tallennuksen. ilmenee vika, tapahtumarekisterin L-käskyllä kerran luettua sisältöä voi B-käskyä käyttämällä lukea uudelleen. Vaadittaessa B-käskyn voi toistaa. Tapahtumaraportointi Tapahtumaparametrilla V155 määrätään, mitkä liipaisut tulisi sisältyä tapahtumaraportointiin. Tapahtumaparametri ei vaikuta tallentamiseen. Tapahtumarekisteriä voi lukea kerran L-käskyllä. Jos kommunikaatiojärjestelmässä Toiminta-alueen valinta Nollajännitettä lukuunottamatta, jokaiselle analogiakanavalle on valittavana kaksi toiminta-aluetta, jotka valitaan parametreilla M34. Jos mitattava signaali ylittää mittausalueen, signaali leikkaantuu. Parametrin muoto on Ix I 0 Ux, jolloin Ix ilmaisee vaihevirtakanavien toimintaalueet, I 0 ilmaisee nollavirtakanavan toiminta- alueen ja Ux ilmaisee jännitekanavien toimintaalueet. Jännitekanavien eri vaiheille ja virtakanaville ei voi antaa eri mittaustoiminta-aluetta. Jos tallennin liitetään erovirtareleeseen, jännitekanavat muutetaan virtakanaviksi ohjelmointipistukoiden avulla, jolloin Ux määrää alajännitepuolen vaihevirtojen mittaustoiminta-alueen. M34 Vaihevirrat (Ix) Nollavirta (I 0 ) Pääjännitteet (Ux) x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n Nimellisarvot Parametreilla M36 ja M37 voi muuttaa nimellisarvot, jotka käytetään tallentimen skaalaamiseen. Parametrin M36 arvot toimivat normaaleilla toiminta-alueilla ( M34 vastaava toimintaalue on 0) ja M37 vaihtelevilla toiminta-alueilla (M34 vastaava toiminta-alue on 1). Arvot vastaavat A/D-muuntimen arvoa, kun sisään tulevan signaalin taso on 100 %. Näiden arvojen muuttaminen vaikuttaa ainoastaan mittaustoiminta-alueen skaalaukseen, eikä muuttaminen ole täten suositeltavaa. 19

20 Tallennusmuistin järjestely Tallentimen asetellun oletusarvon mukaan lisää tallennuksia ei sallita, kun tallennusmuistin tila on täynnä. Parametrin M38 avulla tallentimelle voi kuitenkin asetella toimintatilan jossa tallennin luo automaattisesti lisää vapaata tallennustilaa hävittämällä vanhimmat tallennukset muistista. Käytettävissä olevaa vapaata tallentimen tallennusmuistia voi lukea parametrilla M32. see vapaiden kanavanimikkeiden lukumäärän. Jokaista tallennusta varten tarvitaan yhtä monta kanavanimikettä kuin valvottavia kanavia (kaikki kanavat = 9 kpl). BLO ilmaisee tallennettujen lohkojen lukumäärää. Parametrilla M27 määritellään kuinka monta tallennuslohkoa tarvitaan kanavaa kohti. HUOM! Historiaosien keräämistä varten tarvittava tallennustila ei ole nähtävissä M32-parametrissa ellei tallennin ole asettelutilassa. Tästä syystä tallennin voi suorittaa tallennuksen, vaikka tallennustilaa ei näytä olevan. Tallennustila Parametria C voi käyttää määräämään, onko tallennin suorittanut kuittaamattoman käynnistyksen, tai onko tapahtumarekisteri täynnä (ylivuoto). Kummatkin tilat näkyvät luettaessa tapahtumapuskuria. Tilat kuitataan kirjoittamalla 0 parametrille. Kummatkin parametrit ovat muodossa: REC CHA BLO, jolloin REC on vapaiden tallennusnimikkeiden lukumäärä. Jokainen tallennus tarvitsee oman tallennusnimikkeensä. CHA ilmaitissa on. Kun parametrille kirjoitetaan jokin arvo, kumulatiivinen laskuri asetetaan muistissa olevien tallennusten mukaiseen arvoon. Parametrilla V25 voi lukea tallentimen tilan. Parametri V25 näyttää onko tallennin mittaustilassa, onko tallennin onnistunut keräämään tarvittavan määrän historiaosia ja suorittaako tallennin tallennusta parhaillaan. Historiatallennuksen keruuta kuvataan tarkemmin luvussa "Mittaustila", s. 7. Tallennusten purkutila Tallennukset puretaan etukilvessä sijaitsevan väyläliitynnän kautta parametreilla V20 ja V15. Tallennukset puretaan SPA-väylän kautta käyt- Parametrilla V1 voi lukea, kuinka monta tallennusta tallennin (kumulatiivinen laskuri) on tehnyt ja kuinka monta nykyistä tallennusta muistämällä parametrejä V20, M28...M31. Tallennukset säilyvät tallentimen muistissa purkamisen jälkeen. Tallennukset poistetaan parametrilla V16. Tallennuksiin sisältyvät tiedot Tallentimen valvotut kanavat, jotka tulisi sisällyttää tallennukseen, määrätään parametrilla M33. Oletusarvojen asettelu tarkoittaa kanavien sisällyttämistä tallennukseen. Kanavia, joita ei käytetä (ei mittausta) voidaan poistaa tallennuksesta parametrin M33 avulla. Poistetut kanavat saavat arvon 0, mikä lisää tallentimen tallennuskapasiteettia. Jos esimerkiksi puolet kanavista sisällytetään tallennukseen, tallennustila kasvaa kaksinkertaiseksi. Parametriarvo kirjoitetaan binäärimuodossa: Kanava Painotuskerroin 1 (U 12 ) 1 2 (U 23 ) 2 3 (U 31 ) 4 4 (I 1 ) 8 5 (I 2 ) 16 6 (I 3 ) 32 7 (U 0 ) 64 8 (I 0 ) (8 tilakanavaa) 256 Seuraavat aseteltavat tiedot liittyvät myös tallennukseen: - nimikkeen antaminen tallennukselle (M21) - nimikkeen antaminen mittauskanaville (M22) - mitattujen suureiden primääriset arvot (M23...M25) Tallennin ei käytä näitä arvoja, eivätkä ne vaikuta tallentimen toimintaa muulla tavalla kuin, että ne sisältyvät tallennuksiin. Parametrit M21ja M22 määräävät tallennuksen nimikkeen ja kanavien nimikkeet. Luettaessa parametria M22, kaikki nimikkeet saadaan kerralla, mutta kanavien nimikkeet tulisi kirjoittaa yksitellen. Kirjoitettu sanoma tulisi koostua kanavanumerosta ja -nimikkeestä. Esimerkki: 4 L1; kanava 4 saa nimikkeen L1. Parametreilla M21 ja M22 ei saa kirjoittaa merkkejä <> : / tai & nimikkeisiin. Vastaavien kanavien primääriset arvot kirjoitetaan parametreilla M23...M25. 20

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081

575F, 1000F, 1100F, 1800F-2081 Nokeval No 000 Käyttöohje Mallit F, 000F, 00F, 00F-0 Gray-, BCD- ja Binäärituloille Valmistaja: Nokeval Oy Yrittäjäkatu 00 NOKIA Finland Puh. + (0) 00 Fax. + (0) 0 Suuret kenttänäytöt BCD-, Grayja Binäärituloille

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen:

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen: Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen: ymmärrät mittausvahvistimen käytön ja differentiaalimittauksen periaatteen, olet kehittänyt osaamista värähtelyn mittaamisesta, siihen liittyvistä ilmiöstä

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty

VERA TOIMINTAOHJEET. VeRan uusi siirtoformaatti. FCG Finnish Consulting Group Oy. Rev./pvm 1.03 Hyväksytty FCG Finnish Consulting Group Oy VERA TOIMINTAOHJEET Rev./pvm 1.03 Hyväksytty 26.2.2009 Sisältö Käyttö Vastuuhenkilö VeRan uusi siirtoformaatti Automaatiourakoitsijat, jotka tekevät siirtotiedoston VeRaan.

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.3.2009 1 / 40 Kertausta: tiedostosta lukeminen Aluksi käsiteltävä tiedosto pitää avata: tiedostomuuttuja = open("teksti.txt","r")

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot