IRF STEP RESET TRIGGED / READY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IRF STEP RESET TRIGGED / READY"

Transkriptio

1 SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27

2 1MRS MUM FI Julkaistu Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt MS SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 3 Käyttötarkoitus... 3 Toimintaselostus... 4 Liipaisu... 4 Tallennus... 4 Ääriarvojen rekisteröinti... 4 Tapahtumarekisteri... 4 Tallennusten purku... 5 Sarjaliitäntäportti... 5 Toimintatilat... 6 Käynnistyminen... 6 Asettelutila... 6 Mittaustila... 7 Tallennusten purkutila... 7 Etupaneeli... 8 Toimintamerkit... 8 Näytön pää- ja alamenut... 9 Näytettävät tiedot Mittaustiedot Tilasignaalit Tiedonsiirtoparametrit PC-ohjelmat Tekniset tiedot Mittaussignaaliliitynnät Kaapelikytkentäesimerkkejä Tapahtumakoodit Parametrit Asettelutila Hetkellisarvot Ääriarvojen valvonta Liipaisuehdot Aikaväliliipaisu Kaukoliipaisu Tallennus liipaisusta Tapahtumaraportointi Toiminta-alueen valinta Nimellisarvot Tallennusmuistin järjestely Tallentimen tila Tallennusten purkutila Tallennuksiin sisältyvät tiedot Kommunikaatioasettelut Muut parametrit Asetteluesimerkki Kaukosiirrettävät tiedot Ylläpito

3 Ominaisuuksia Releyhdistelmästä riippuen mahdollista tallentaa käyrämuodot kolmesta pääjännitteestä ja vaihevirrasta, nollajännitteestä ja -virrasta sekä kahdeksan tilasignaalia. Kokonaistallennusaika 12 sekuntia, josta % voi edeltää liipaisua. Kokonaistallennusaika voidaan jakaa useampiin tallennuksiin. Aseteltavat liipaisurajat ali- ja ylijännitteelle, ylivirralle, nollajännitteelle ja -virralle. Tallennuksien käynnistys käsin, analogia- tai binäärikanavilla tai sarjaliitynnän kautta annetulla käskyllä. Tulostus sarjaliikenteellä. Tallenteet voidaan siirtää analysoitaviksi RS-232C- tai SPA-väylän kautta. Rekisteröi pienimmän ja suurimman esiintyneen arvon pääjännitteestä, suurimman arvon vaihevirroista, nollajännitteestä ja -virrasta. Ääriarvo- ja muiden tallennustapahtumien aika ja päiväys liitetään tietoihin yksikön sisäisestä kellosta. Jos järjestelmään on SPA-väylän kautta liitetty asematason tiedonvälityslaite, tallennin tahdistaa kellonsa järjestelmän aikaan sekä osallistuu tiedollaan tapahtumaraportointiin. Optiona erillinen menupohjainen, helppokäyttöinen PC-ohjelma asetusten tekoon, tallennusten purkuun, tietojen piirtoon sekä tallennin- ja piirtotietojen ylläpitoon. Käyttötarkoitus Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 soveltuu käytettäväksi suojareleiden oikean toiminnan varmistamiseen ja suojausongelmien syiden selvittämiseen. Tallentimella saadaan rekisteröityä ongelmallisessa suojauskohteessa esiintyneiden suureiden käyrämuodot sekä normaaleissa käyttötilanteissa että suojauksen toimintatilanteissa. Näin suojareleiden toimintaparametrit ja niiden porrastus voidaan tarvittaessa valita todellisiin mittaustietoihin perustuen. Häiriötietojen tallennin sopii ääriarvovalvontansa ansiosta myös verkon käyttösuureiden selvittämiseen esimerkiksi kuormitus- tai jänniteolosuhteiltaan kiinnostavissa kohteissa. Tällä ominaisuudella saadaan kerättyä tietoa kiinnostavasta kohteesta, esimerkiksi verkostosuunnittelun tai käyttötoiminnan tarpeisiin. 3

4 Toimintaselostus Häirötietojen tallennin SPCR 8C27 mittaa ja tallentaa SPACOM-sarjan pistoyksiköiden mittaamia signaaleja. Tallennettavien signaalien määrä ja tyyppi riippuvat käytetystä releyhdistelmästä. Tallenninyksikkö voidaan asentaa relekotelon tyhjään pistoyksikköpaikkaan. Liipaisu Liipaisuehtona voi olla ali- tai ylijännite, ylivirta sekä nollajännite tai -virta. Lisäksi liipaisuehtona voi olla tilasignaalien asettuminen, käsinohjaus, määrätty aikaväli tai käsky väyläliittymän kautta. Kullekin ehdolle voidaan asetella oma tallennusajan pituus. Eri liipaisuille voidaan myös määrätä erikseen suorittaako yksikkö tallennuksen, tapahtumarekisteröinnin tai molemmat. Analogisignaalin liipaisuehto täyttyy, jos vähintään kaksi peräkkäin mitattua hetkellisarvoa ohittaa asetellun rajan. Alijännite-ehto täyttyy, jos puolijakson suurin arvo alittaa asetellun rajan, eikä tilanne ole tulkittavissa pikajälleenkytkennäksi tai muuksi katkaisijatoiminnoksi. Katkaisijatoiminnoksi tulkitaan tilanne, jossa puolijakson suurin arvo viimeistään toisella alijännite-ehdon alittavalla puolijaksolla on alle 20 % nimellisarvosta. Tilasignaalit saadaan releyksikön sisäisestä väylästä.tallennin on sijoitettu releyksikköön. Liipaisusignaaleina voidaan käyttää esim. relemoduulin havahtumis- ja laukaisusignaaleja tai ulkoisia ohjaussignaaleja. Mitatun signaalin statuksen muuttuminen aiheuttaa liipaisun asettelun mukaisesti. Liipaisu voidaan suorittaa aikalaskurin avulla, jolloin se tallentaa automaattisesti tietyin aikavälin. Tallenninta voi myös liipaista käsin painamalla etukilven painikkeita, katso sivu 9. Liipaisuehtojen asettelu tehdään releyhdistelmän SPA-väylän tai tallentimen etupanelin RS- 232C liitynnän kautta. Tallennus Tallennin suorittaa liipaisuehtojen täyttyessä enimmillään 12 sekunnin tallennuksen, käytettäessä kaikkia kanavia. Tallennuksesta saattaa % edeltää liipaisua. Tallennusmuisti voidaan jakaa 0,5 sekunnin lohkoihin. Mikäli käytetään lyhintä tallennuksen pituutta, 0,5 sekuntia, erillisiä tallennuksia voi olla 24 kappaletta. Tallennusmuistia käytetään puskurimuistina. Kun käytettävissä oleva tallennustila on täyttynyt, tallennusmoduuli ei tallenna, ellei sitä ole aseteltu tuhoamaan vanhimpia tallennuksia. Yksikön kello ja tallennusmuisti on varmistettu paristovarmennuksella, joka takaa tiedon säilymisen apujännitekatkoksenkin aikana. Tallennuksien näytteenottotaajuus on 500 Hz. Ääriarvojen rekisteröinti Tallennin rekisteröi muistiinsa pääjännitteiden ääriarvot ja ajankohdan, kun jännite on pienimmillään ja suurimmillaan. Samoin yksikkö rekisteröi kaikki vaihevirrat ja ajan, kun virta on suurin. Nollajännitteestä ja -virrasta tallennetaan suurin arvo ja sen esiintymisajankohta. Tilasignaaleista tallennetaan viimeinen asettumisajankohta. Rekisterin arvo ja aikatieto vaihtuu aina uuden ääriarvon löytyessä. Suurimman arvon rekisteröinti perustuu hetkellisarvoihin, joten esimerkiksi virran tasakomponentti näkyy rekisteröidyissä arvoissa. Tallennetut ääriarvot ovat luettavissa RS-232Ctai SPA-väylän kautta. Tapahtumarekisteri Tapahtumarekisteri sisältää listan muodostetuista tapahtumista. Tallennettavat tapahtumat on valittava erikseen tapahtumalokimaskiin. Myös jokainen tallentimen käynnistyminen ja rekisterin ylivuototilanne tallentuu tapahtumana. Rekisteri sisältää myös tallennettujen tapahtumien päivämäärän ja ajan. 4

5 Tallennusten purku Tallennukset voidaan purkaa sarjaväylän kautta. Tallennukset voidaan poistaa jo ennen nii- den purkamista, sarjaväylän kautta tai painamalla etukilven painikkeita, katso sivu 9. VALVOMO SÄHKÖASEMA SPACOM-sarjan suojarele, johon on asennettu häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 Kirjoitin PC Modeemi Releelle tulevat mittaussignaalit, lukitukset ym. Kirjoitin PC PC Releelle tulevat mittaussignaalit, lukitukset ym. SÄHKÖASEMA SPACOM-sarjan suojarele, johon on asennettu häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 Modeemi yleinen puhelinverkko a) b) SÄHKÖASEMA PC RS 232C Kirjoitin SPA-väylä Releelle tulevat mittaussignaalit, lukitukset ym. SPACOM-sarjan suojareleet, joihin on asennettu häiriötietojen tallennin SPCR 8C27 c) Kuva 1. Häiriötietojen tallentimen SPCR 8C27 liityntä ympäristöönsä. a) Suora liityntä etupaneelin RS-232C väylältä mikrotietokoneelle. b) Liityntä etupaneelin RS-232C väylältä modeemin välityksellä valvomon mikrotietokoneelle. c) Liityntä SPA-väylän kautta aseman mikrotietokoneelle. Sarjaliitäntäportti Tallennuksen purku, yksikön asettelu ja laajamittaisempi käyttö tapahtuu etupaneelin RS- 232C liitynnän tai releyhdistelmän SPA-väylän välityksellä. RS-232C-porttiin on tarkoitettu liitettäväksi IBM-PC, PC XT, PC AT tai yhteensopiva mikrotietokone. Mikrotietokoneen käyttö purkulaitteena antaa mahdollisuuden kerätä tiedot talteen myös myöhemmin tapahtuvaa käyttöä varten. Modeemiyhteyden avulla se voidaan tehdä myös esimerkiksi valvomosta tai muista tiloista. Optiona on saatavissa mikrotietokoneelle tarkoitettu ohjelma, joka menupohjaisena helpottaa asetusten tekoa sekä tallennusten purkua ja piirtoa. Ohjelma sisältää monipuoliset tallennettujen signaalien piirtomahdollisuudet. Paperitulostuslaitteeksi riittää tavanomainen matriisikirjoitin. Ohjelma sisältää ominaisuuksia, jotka helpottavat sen käyttöä ja tekevät tallentimen parametrien vaihdon ja muun ylläpidon helpoksi. Tallenninparametrit ja piirtoparametrit voidaan tallentaa tiedostoon, jolloin usein toistuva samankaltainen työ helpottuu. 5

6 Toimintatilat Käynnistyminen Kytkettäessä apujännitteet, tallennin voi käynnistyä kahdella eri tavalla, joko ns. kuumakäynnistyksen tai kylmäkäynnistyksen kautta. Tavallisesti tallennin suorittaa kuumakäynnistyksen. Mutta jos moduulin muistisisältö on hävinnyt jännitekatkoksen takia, tallennin suorittaa kylmäkäynnistyksen, jolloin muisti alustuu oletusarvoilla. Kylmäkäynnistyksessä tallennin menettää aiemmin asetellut arvot ja tallennetut tiedot. Kylmäkäynnistyksessä yksikön näytölle ilmestyy ensiksi vasemmanpuolimmaiseen punaiseen näyttösegmenttiin merkki "-", ja oikeanpuolimmaiseen vihreään näyttösegmenttiin alueen sisällä oleva numero, tallentimen käynnistyksen aikana. Kuuma- ja kylmäkäynnistyksen jälkeen tallennin suorittaa näyttötestin, jolloin näytön jokaiseen segmenttiin ilmestyvät kasvaessa järjestyksessä luvut nollasta yhdeksään. Luvut näytetään viiteen kertaan. Laite tekee aina kylmäkäynnistyksen, kun STEPja RESET-näppäimet ovat pohjassa käynnistyksen aikana. Käynnistyksen jälkeen tallennin jää mittaustilaan ja näyttö on sammuneena. Yksikön parametreja voidaan tällöin selata ja asettaa STEP- ja RESET-näppäimien avulla kuten muissakin mittaavissa SPC-yksiköissä. Asettelutila Asettelutilassa yksikölle määritellään esimerkiksi liipaisuehdot. Asettelut tehdään pääasiassa SPAtai RS-232C-väylän kautta. Asettelutilaan mennään väylän kautta annettavalla komennolla V17:1. Tallentimen ollessa asettelutilassa sen näytössä vilkkuu " ". Asettelutilasta poistutaan väylän kautta annettevalla komennolla V17:0. Yksikkö ei mittaa asettelutilassa. Tämän vuoksi on tärkeää poistua asettelutilasta, kun tarpeelliset asettelut on suoritettu. Näytön selailu ei ole toiminnassa asettelutilassa. Kun asettelut on tehty, voidaan RS-232C-liityntään kytketty mikrotietokone haluttaessa siirtää muualle. Mikäli etupaneelin RS-232C-liityntään ei ole liitetty modeemia tai mikrotietokonetta, tallennin tottelee SPA-väylältä tulevia käskyjä. Mikäli tallenninta ei ole ohjattu SPA-väylän kautta asettelutilaan ja RS-232C-liityntään kytketään laite, joka antaa tallenninyksikölle kättelysignaalin DSR, tallennin siirtyy kuuntelemaan RS-väylältä tulevia komentoja. Yksikkö ei voi kuunnella molempia väyliä samanaikaisesti. Optiona saatava menupohjainen PC-ohjelma helpottaa huomattavasti asetteluiden tekoa. Asettelut voidaan myös tallettaa levykkeelle myöhempää käyttöä varten. Yksikön etupaneelin näppäimillä voidaan tehdä ainoastaan tietoliikenneparametrien asetteluita asettelutilassa. Yksikkö ei mittaa tässä tilassa. 6

7 Mittaustila Tallennin on normaalisti mittaustilassa käynnistystilan jälkeen. Kun etupaneelin RS-232Cporttiin liitetty tulostuslaite irroitetaan, tallennin siirtyy automaattisesti mittaustilaan riippumatta, missä tilassa se oli ennen laitteen irroitusta. Mittaustilassa tallennin mittaa sisääntulojaan, valvoo liipaisuehtojen täyttymistä ja suorittaa tallennuksia. Mitattujen signaalien käyrämuodot tallentuvat jatkuvasti historiamuistiin. Tallentimen liipaistessa, tietty osa liipaisua edeltävästä tallennuksesta siirtyy tallennusmuistiin ja jälkiliipaisutallennus käynnistyy. Poistuttaessa mittaustilasta historiamuisti häviää. Kun tallennin on kytketty mittaustilaan uusi historia kerätään. Mikäli tallennin liipaisee ennen historian keruun päättymistä, tallennuksen historiaosasta tulee virheellinen. Tallentimen toimintamerkki on normaalisti pimeänä. Yksikön suorittaessa tallennusta, toimintamerkki palaa vihreänä. Kun tallennus on valmis, toimintamerkki palaa punaisena. Yksikkö on tällöin edelleen mittaustilassa. Mikäli muistissa on vanha tallennus ja tallennin suorittaa liipaisun toimintamerkki palaa sekä punaisena että vihreänä. Tallennusmuistin sisältö, tallennetut ääriarvot, tallennettujen tietojen päivämäärä ja aika säilyvät muistissa. Mutta kylmäkäynnistyksessä kaikki tiedot häviävät. Tallennusten purkutila Tallennusmuistissa olevat signaalien käyrämuodot siirretään tallentimelta SPA- tai RS- 232C-väylän kautta tallennusten purkutilassa. Tämän tilan merkkinä vilkkuu näytön oikeanpuolimmaisessa segmentissä "U"-kirjain. Tallennukset puretaan aina lähtien vanhimmasta muistissa olevasta tallennuksesta. Uudempiin rekisteröinteihin päästään käsiksi vain poistamalla vanhin. Tallennuksien purku ja poisto tapahtuu RS- 232C-väylän kautta asetustilassa kommennoilla V15 (= vanhimman tallennuksen purku) tai V16 (= vanhimman tallennuksen poisto). Tällöin tallennin ei mittaa eikä tee tallennuksia. RS-väylän kautta purettaessa tieto lähetetään SPA-protokollan mukaisina, korkeintaan 80 merkin sanomina. Koko tallennus lähetetään vastauksena "vanhimman tallennuksen purku"- kyselyyn. Ennen varsinaisia mittaustietoja lähetetään muutamalla rivillä tietoja tallennuksesta (mm. tuloksen otsikko, liipaisun aiheuttaneen tapahtuman koodi, tulojen nimikkeet, nimellisarvot). Näytteenottoarvot ovat suhteessa sinimuotoisten signaalien huippuarvoihin. Nimellisarvoisen sinimuotoisen signaalin huippuarvo vastaa lukua 1. Jokainen muistitietorivi (= yksi mittausarvo jokaisesta signaalista) muodostaa oman sanomansa. Tallennuksen purku päättyy tyhjään sanomaan. Purku voidaan keskeyttää lähettämällä tallentimille mikä tahansa sanoma. Kun RS-232C-väylän siirtonopeus on 1200 baudia, 1 sekunnin tallennuksen purku kestää n. 5 minuuttia. Jos siirtonopeus on 9600 baudia, vastaava aika on 40 sekuntia. Purku SPA-väylän kautta tehdään ns. SPApurkutilassa (V20). Tällöin tallennukset puretaan paloittain lukemalla kerrallaan yksi mittaustietorivi. Näin SPA-väylä on varattu tallennuksen purkuun vain lyhyitä aikoja kerrallaan. SPA-purkutilassa tallennin mittaa tulosignaaleja mutta ei tee tallennuksia. Vanhimman tallennuksen poisto tehdään samalla komennolla kuin RS-väylällä. PC-ohjelman avulla on mahdollista lukea tallennuksia, piirtää ne graafisessa muodossa monitorille tai tulostaa paperille. Ohjelmaa käytettäessä voidaan graafisessa muodossa olevista käyristä tarkastella vain jotain määrättyä ajanjaksoa, jolloin lukemistarkkuus paranee. Tallennukset voidaan myös tallentaa levykkeelle. 7

8 Etupaneeli Häiriötallentimen etupaneelilta voidaan tarkistaa laitteen parametreja tai mittaustuloksia sekä suorittaa eräitä tiedonsiirrossa tarvittavia asette- luita. Etupaneelilta näkee myös yksikön toimintatiloihin liittyvää tietoa. Yksinkertaistettu kojesymboli IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Asettelu- ja mittausarvojen näyttö STEP Näytön askelluspainike D-liitin RS-232C-liitynnälle RESET Kuittauspainike 0035A TRIGGED / READY SPCR 8C27 Toimintamerkki Pistoyksikön lajimerkki Kuva 2. Häiriötallentimen SPCR 8C27 etupaneeli. Toimintamerkit Tallentimen tila on nähtävissä etupaneelin oikeassa alakulmassa olevasta toimintamerkistä, joka kertoo liipaisun tapahtuneen (Trig) ja on tallentamassa tai jo tehnyt tallennuksen. Normaalitilassa toimintamerkki on pimeänä ilmoittaen, että tallennin on valmiina tallennukseen (Ready) ja, että muistissa ei ole tallennuksia ennestään. Punainen valo poistuu vasta, kun tallentimella ei ole tallennusmuistissaan yhtään rekisteröintiä. Yksikkö on tallennusvalmiudessa myös silloin, kun punainen valo palaa. Etupaneelin näytön yläosassa oikeassa reunassa oleva itsevalvontahälytyksen merkkilamppu IRF syttyy, jos tallentimen itsevalvonta havaitsee laitteessa tai sen ohjelmassa pysyvän vian. Useimmissa vikatapauksissa yksikön näyttöön ilmestyy vikakoodi, joka kertoo minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jot- ka lukkiutuvat näytölle. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huoltoyhteydenotossa. Itsevalvontajärjestelmän havaitessa pysyvän vian se suorittaa automaattisen itsepalautuksen. Jos itsepalautus epäonnistuu, tulisi suorittaa kylmäkäynnistyksen tai käynnistää tallentimen uudelleen. Seuraavat vikakoodit saattavat esiintyä näytössä: Vikakoodi Selitys 1 Käyttömuistin (RAM) vika 2 Ohjelmamuistin (EPROM) vika 3 Pinon ylivuoto 4 Parametrimuistin (EEPROM) vika 8

9 Näytön pääja alamenu Tallennin voi osoittaa näytöllään mitatut jännitteet ja virrat sekä tilasignaalit. Lisäksi näytöltä voidaan lukea joitakin asetteluarvoja. Näytettävän arvon valinta tapahtuu STEP-näppäimellä. Näytön punaisella numerolla osoitetaan, mikä tieto on näytössä. Varsinainen näytettävä arvo on näytön vihreä osa, joka sisältää desimaalipisteen ja korkeintaan kolme numeroa. Näytön pää- ja alamenut näkyvät kuvasta 3. Rekisteristä A palataan pimeään näyttöön. Pimeästä näytöstä voidaan askeltaa vain eteenpäin (kuvassa 3 alaspäin). Ellei etupaneelin näppäimiin kosketa, näyttö palaa normaalitilaan (pimeäksi) noin viiden minuutin kuluttua. Näytön ollessa pimeänä on mahdollista suorittaa seuraavat toiminnot: a) Painamalla RESET-painiketta 10 sekuntia kaikki tallennukset häviävät ja toimintamerkki sammuu, jos se palaa punaisena. b) Käsinliipaisu voidaan suorittaa painamalla STEP- ja RESET-painikkeita samanaikaisesti, kun käsinliipaisu on valittu liipaisuehdoksi. Näyttö sammuneena = Asettelumuodossa aseteltava arvo 1 Jännitteen U12 arvo (xun) STEP 0,5 s 2 Jännitteen U23 arvo (xun) 3 Jännitteen U31 arvo (xun) 4 Virran IL1 arvo (xin) 5 Virran IL2 arvo (xin) STEP 1 s 6 Virran IL3 arvo (x In) 7 Nollajännitteen Uo arvo (%Un) 8 Nollavirran Io arvo (%In) 9 Tilasignaalien tilat desimaalilukuna RESET 1 s STEP 1 s A Yksikön orjanumero tiedonsiirrossa 1 SPA-väylän tiedonsiirtonopeus 2 SPA-väylän yhteyskatkoslaskuri STEP 0,5 s 3 RS-232 väylän pariteettija tiedonsiirtonopeus Kuva 3. Näytön pää- ja alamenut. Alamenuihin ja asettelumuotoon siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet sekä asetteluiden suorittaminen on selostettu ohjelehdessä "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 9

10 Näytettävät tiedot Mittaustiedot Analogimittaustietoja on kahdeksan: kolme pääjännitettä, kolme vaihevirtaa, nollajännite ja virta. Ne näytetään näytön osoitteissa 1...8, (ks. kuva 3). Kun häiriötallennin liitetään tehomuuntajan kolmivaiheiseen erovirtareleeseen kaikki kuusi vaihevirtaa (kolme muuntajan ylijännitepuolella ja kolme alajännitepuolella) voidaan mitata. Mittaus voidaan suorittaa, kun pääjännitteiden jännitetulot on muutettu virtatuloiksi tallentimen PC:n piirilevyllä sijaitsevien ohjelmointipistukoiden avulla. (Ks. W 3, 4, 5, kuvat 5, 6 ja 7). Mittaustietoja päivitetään näytölle harvempaan tahtiin, kuin mitä mittauksista pystyttäisiin muodostamaan. Mittausarvojen muodostuksessa näytölle käytetään keskiarvottamista. Menetel- mällä saadaan näyttö rauhallisemmaksi ja luettavammaksi. Tästä johtuen näyttö ei kuitenkaan täysin seuraa nopeita muutoksia. Mittausarvot esitetään hetkellisarvomuodosta tulkittuina nimellissuureiden suhteellisarvoina. Mittausarvo on puolijakson aikana esiintynyt suurin arvo. Sinimuotoisella sisääntulosignaalilla näytön suhdeluku vastaa myös sisääntulevan signaalin rms-muotoista suhteellisarvoa. Pääjännitteet ja vaihevirrat esitetään nimellisjännitteen (x U n ) tai nimellisvirran (x I n ) kerrannaisina. Nollajännitettä ja -virtaa mittaavilla kanavilla mittausarvot ovat prosentteina nimellisjännitteestä tai -virrasta (% I n tai U n ). Tilasignaalit Kaikki kahdeksan tilasignaalia esitetään yhdeksi desimaaliluvuksi koodattuna yksikön näytössä osoitteessa 9. Luku muodostuu kutakin asettunutta tilaa vastaavien lukujen summana, kuten kytkinryhmän SG1 tarkistussummaa laskettaessa. Vastaava koodaus on käytössä luettaessa tilatiedot sarjaliikenteen kautta. Näytöllä olevan luvun saa purettua asettuneiksi tiloiksi etsimällä taulukosta ne luvut, joiden summasta desimaaliluku muodostuu. Koodaustapa vastaa positiivisten kokonaislukujen esitystapaa binäärimuodossa, joten desimaalibinäärimuunnoksen osaavaa laskinta voidaan käyttää tilojen selvittämiseen. Eri tilatietojen asettunutta tilaa vastaavat luvut on esitetty seuraavassa taulukossa: Tilatieto Asettunutta tilaa vastaava luku Tilatieto 1 1 Tilatieto 2 2 Tilatieto 3 4 Tilatieto 4 8 Tilatieto 5 16 Tilatieto 6 32 Tilatieto 7 64 Tilatieto Tiedonsiirtoparametrit Häiriötallentimen osoite, joka on yhteinen sekä SPA- että RS-väylälle, on näytön osoitteessa A. Osoite voi olla välillä Oletusarvo kylmäkäynnistyksen jälkeen on 001. Yksikön osoite asetellaan asettelumuodossa numero kerrallaan alkaen oikealta. Osoitteen alimenuina ovat SPA-väylän tiedonsiirtonopeus ja yhteyskatkolaskuri sekä RS- 232C-väylän tiedonsiirtonopeus ja pariteetti. SPA-väylän tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan releyhdistelmän takapaneelin D-liittimeen tulevan SPA-väylän tiedonsiirtonopeutta tuhansina bitteinä sekunnissa (kbd). Mahdollisia arvoja ovat 300, 1200, 2400, 4800 ja 9600 Bd. Tallentimessa käytetään aina parillista pariteettia ja se näytetään koodina (2) tiedonsiirtonopeusarvon edessä. SPA-väylän yhteyskatkoslaskuri kertoo, saako pistoyksikkö sanomia SPA- tai RS-väylältä. Laskuri käy välillä ja sitä kasvatetaan noin sekunnin välein. Vastaanotettu sanoma nollaa laskurin. Laskurin pysyminen nollana kertoo siis sanomia vastaanotettavan alle sekunnin väliajoin. RS-232C-väylän pariteetti esitetään tiedonsiirtonopeuden edessä olevana lukuna. Luku voi saada arvon 0, (ei pariteettia; "parity none") tai 2 (parillinen pariteetti; "parity even"). Pariteetti on koodattu siten, että 0 tarkoittaa pelkkää 8 tietobittiä ilman niitä seuraavaa pariteettibittiä. Koodi 2 tarkoittaa 8 tietobittiä, joita seuraa pariteetin parilliseksi täydentävä bitti. Tallennin ei hyväksy paritonta pariteettia. Kylmäkäynnistyksen jälkeen RS-232C-väylällä ei ole pariteettia ja tiedonsiirtonopeus on 1200 Bd. Tiedonsiirtonopeus asetellaan kuten SPA-väylälläkin, mutta samassa näytössä oleva pariteetti asetellaan erikseen. 10

11 PC-ohjelmat Häiriötallentimen käyttöä varten on kehitetty kaksi MS-DOS tai PC-DOS mikrotietokoneessa toimivaa ohjelmaa. Ohjelmat on tarkoitettu helpomman yksikön asettelua ja tallennusten purkua joko etupaneelin RS-232C liitynnän tai SPA-väylän kautta. PC-ohjelmat eivät sisälly tallentimeen, vaan ne toimitetaan eri tilauksesta lajimerkillä SPCR EVAL, joka sisältää molemmat ohjelmat englanninkielisinä sekä 3 m kaapelin PC:n ja tallentimen välille Toinen ohjelmista on yksinkertainen liikennöintiohjelma tallentimen käsittelyyn yksikön tuntemien SPA-protokollan mukaisten komentojen välityksellä. Ohjelma lähettää ja vastaanottaa SPA-protokollan mukaisia sanomia. Toinen ohjelma on menupohjainen. Sen avulla tallentimen parametrien asettelu ja tallennusten purku on helppoa. Lisäksi tämän ohjelman avulla on mahdollista piirtää PC:n monitorille tai paperille tallentimelta purettuja käyrämuotoja. Molempien ohjelmien tämänhetkiset versiot edellyttävät käytettävältä mikrotietokoneelta seuraavia ominaisuuksia: - mikrotietokone IBM/PC, IBM/XT, IBM/AT tai yhteensopiva - perusmuistia vähintään 348 kb - laajennettua muistia tai vapaata kovalevytilaa vähintään 1 MB - näytönohjain: - EGA, VGA tai SVAG värinäyttö - Hercules yksivärinäyttö - Toshiba T2100/T3100 plasmanäyttö - AT & T yksivärinäyttö (Olivetti yksivärinäyttö) - MikroMikko 3 yksivärinäyttö - Wyse GDA yksivärinäyttö - käyttöjärjestelmä MS-DOS 2.11 tai uudempi versio. Jos käytetään kirjoitinta, sen tulee olla 9-neulainen IBM-yhteensopiva tai 24-neulainen Epson LQ-2500 yhteensopiva. Suurin osa markkinoilla olevista 24-neulaisista kirjoittimista on Epson LQ-2500 yhteensopivia. MS-DOS on Microsoft Corp:in rekisteröimä tuotemerkki. IBM on International Business Machines Corp:in rekisteröimä tuotemerkki. PC-DOS, IBM/PC, IBM/XT, IBM/AT ovat International Business Machines Corp:in rekisteröimiä tuotemerkkejä. Kuva 4. SPCR EVAL-ohjelmiston tekemä käyränäyttö. 11

12 Tekniset tiedot Tulosignaalien määrä 8 analogiatuloa 8 digitaalituloa Näytteenottotaajuus/signaali 500 (tehdasasettelu) A/D-muunnin 11 bit Vierekkäisten mittaustulojen näytteenoton aikaero 250 ms oletusarvo Tallennuskapasiteetti - 1 MB SRAM Enintään 24 tallennusta Enintään 224 lohkoa - 4 MB SRAM (optio) Enintään 26 tallennusta Enintään 992 lohkoa (1 lohko = 250 näytettä/ 1 kanava) Mittausalueet - Pääjännitteet; analogiatulot ,0...2,5 x U n tai 0, x U n - Vaihevirrat; analogiatulot ,0...2 x I n tai 0, x I n - Nollajännite; analogiatulo 7 0, % U n - Nollavirta; analogiatulo 8 0, % I n tai 0, % I n Yksittäisten näytteenottojen mittaustarkkuus ±2,5 % (arvo >0,2 x alue, f = Hz) Liipaisurajat: - Alajännite-ehto; analogiatuloille ,2...ylijännite-ehto x U n - Ylijännite-ehto; analogiatuloille alijännite-ehto...21 x U n - Ylivirtaehto; analogiatuloille ,0...20,4 x I n - Nollajännite-ehto; analogiatulolle 7 0, %U n - Nollavirtaehto; analogiatulolle 8 0, %I n - Tilasignaalitulot Liipaisu nousevasta tai laskevasta reunasta Kellon resoluutio 5 ms Kellon tarkkuus <1 min/kk ilman synkronisointia PC-ohjelma (optio) SPCR EVAL (3 1/2" levyke) Käyttölämpötila-alue C Varastointilämpötila C Häiriökokeet Nopea transientti IEC Staattinen purkaus IEC luokka III 2 kv, 5/50 ns, 1 min kosketus, 6 kv kipinäpurkaus ilmasta, 8 kv 12

13 ne ovat nimetty SPACOM-suojareleiden käyttöohjeissa. Mittaussignaaliliitynnät SPCR 8C27 -kortin takaliittimessä noudatetaan seuraavan taulukon mukaisia merkintöjä. Signaalit ovat pyritty nimeämään samoin kuin Tulo Liitinnumero Signaalin nimi SPACOM-järjestelmässä Analogiatulo 1 4a(8a) Pääjännite U- 12 (tai IL1') Analogiatulo 2 5a(8c) Pääjännite U- 23 (tai IL2') Analogiatulo 3 6a(9a) Pääjännite U- 31 (tai IL3') Analogiatulo 4 4c Vaihevirta I L1 Analogiatulo 5 5c Vaihevirta I L2 Analogiatulo 6 6c Vaihevirta I L3 Analogiatulo 7 7a Nollajännite U 0 Analogiatulo 8 7c Nollavirta I 0 Tilasignaalitulot Tilatieto 1 9c Jälleenkytkennän aloitus AR2 kautta Tilatieto 2 10a Jälleenkytkennän aloitus AR3 kautta Tilatieto 3 10c Jälleenkytkennän aloitus AR1 kautta Tilatieto 4 11a Jälleenkytkennän lukitus ja esto ARINH:n kautta Tilatieto 5 11c *) Katkaisijan tila CBPOS:n kautta Tilatieto 6 12a Tilatieto 7 12c *) Katkaisijan sulkemisen lukitus CBINH:n kautta Tilatieto 8 13a Maasulkureleiden peruskulman valinta BACTRL:n kautta Tilatieto 5x 13c Tilatieto 6x 14a *) Lukitussignaali BS1 Tilatieto 7x 14c Tilatieto 8x 15a *) Lukitussignaali BS2 5x...8x vaihtoehdot tilatiedoille. Ohjelmointi R49 (a, b, c, d) ja R50 (a, b, c, d) vastuksilla, ks. kuvat 6 ja 7. *) Tehdasohjelmointi. W1 EPROM-koko = 64 kbyte = 512 kbit (tehdasasettelu) EPROM-koko = 32 kbyte = 256 kbit W2 Itsevalvontahälytyssignaali IRF estetty (tehdasasettelu) Itsevalvontahälytyssignaali IRF sallittu W3 Kanava 1 = U12 pääjännite (esim. releen SPAU 330 yhteydessä) (tehdasasettelu) Kanava 1 = IL1' toisiovirta (esim. releen SPAD 330 yhteydessä) W4 Kanava 2 = U23 pääjännite (esim. releen SPAU 330 yhteydessä) (tehdasasettelu) Kanava 2 = IL2' toisiovirta (esim. releen SPAD 330 yhteydessä) W5 Kanava 3 = U31 pääjännite (esim. releen SPAU 330 yhteydessä) (tehdasasettelu) Kanava 3 = IL3' toisiovirta (esim. releen SPAD 330 yhteydessä) Kuva 5. W_ -ohjelmointipistukoiden asetteluvaihtoehdot. 13

14 U12 IL1' U23 IL2' U31 IL3' IL1 IL2 IL3 Uo W3 W4 W5 ~ MUX NÄYTTÖ SPA-väylä Io ~ RS 232 Binäärikanavat a R49 b c d R50 a b c d W2 IRF R49 a, R49 b, R49 c, R49 d = ohjelmointivastuksia Kuva 6. Häiriötallentimen SPCR 8C27 signaalilohkokaavio. W3 W4 R50 d c b a W5 D9S W1 EPROM PLD R49 d c b R9 a EPROM CPU W2 RAM Paristo/kello-piiri DS 1216E (Dallas) Paristopiiri DS 1213D (Dallas) Kuva 7. PC-piirilevyn pohjapiirros, jossa esitetään ohjelmointipistukoiden ja vastusten ja tärkeimpien piirien paikat. 14

15 Kaapelikytkentäesimerkkejä Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä kaapelikytkennöistä, joilla häiriötallennin SPCR 8C27 voidaan liittää etupaneelissa RS-232C-liitynnän kautta tulostuslaitteeseen. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on kaapelin liittimen kytkentä häriötallentimen päässä ja muissa sarakkeissa liittimen kytkentä tulostuslaitteen tai modeemin päässä. Liitinnastat, joita ei ole mainittu taulukossa jätetään kytkemättä. SPCR 8C27 Liitin 9-nap. Signaali ja suunta 1 DCD <--- 2 RxD <--- 3 TxD ---> 4 DTR/+11 V ---> 5 GND 6 DSR <--- 7 RTS ---> 8 CTS <--- 9 Ei kytkentää IBM PC-AT tai vast. IBM PC tai vast. Modeemi Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta 9-nap. 25-nap. 25-nap > RxD 3 ---> RxD 3 ---> TxD 3 <--- TxD 2 <--- TxD 3 <--- RxD 8 ---> CTS 5 ---> CTS 4 ---> RTS 7 <--- RTS 4 <--- RTS 5 <--- CTS 1, 4 <--- DCD, DTR 8, 20 <--- DCD, DTR 6 <--- DSR 5 GND 7 GND 7 GND 6 <--- DSR 6 <--- DSR 8 <--- DCD 6 ---> DSR 6 ---> DSR > DTR Kaapelin tallentimen puoleisessa päässä käytetään aina 9-napaista urospuolista D-liitintä. IBM PC-AT tai yhteensopivan laitteen puoleisessa kaapelin päässä käytetään yleensä 9-napaista naaraspuolista D-liitintä. IBM PC ja yhteensopivan laitteen päässä käytetään yleensä 25- napaista naaraspuolista liitintä ja modeemin päässä 25-napaista urospuolista liitintä. Modeemin ja PC:n välisestä kaapelista on esimerkkejä seuraavassa taulukossa. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on kaapelin modeeminpuoleisen pään kytkentä ja muissa sarakkeissa tulostuslaitteen puoleisen pään kytkentä. Liitinnastat, joita ei ole mainittu taulukossa jätetään kytkemättä. Modeemi IBM PC-AT tai vastaava IBM PC tai vastaava Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta Liitin Signaali ja suunta 25-nap. 9-nap. 25-nap TxD <--- 3 <--- TxD 2 <--- TxD 3 RxD ---> 2 ---> RxD 3 ---> RxD 4 RTS <--- 7 <--- RTS 4 <--- RTS 5 CTS ---> 8 ---> CTS 5 ---> CTS 6 DSR ---> 6 ---> DSR 6 ---> DSR 7 GND 5 GND 7 GND 8 DCD---> 1 ---> DCD 8 ---> DCD 20 DTR <--- 6 <--- DSR 20 <--- DTR 15

16 Kaapelin modeemin puoleisessa päässä käytetään aina 25-napaista urospuolista D-liitintä. IBM PC-AT tai yhteensopivan laitteen puoleisessa kaapelinpäässä käytetään yleensä 9-napaista naaraspuolista D-liitintä. IBM PC ja yhteensopivan laitteen päässä käytetään 25-napaista naaraspuolista liitintä. SPA-ZP17A_ -kaapelia käytetään, kun häiriötallennin liitetään PC:hen, jossa on 9-napainen D-liitin. 9-napainen D-liitin/uros Tallentimeen 9-napainen D-liitin/naaras PC:hen DCD RxD TxD GND Sininen Punainen Keltainen Musta RxD TxD DTR GND DSR 6 6 CTS RTS CTS 9 9 Kuva 8. Liitäntäkaapeli SPA-ZP17A_. 16

17 Tapahtumakoodit Häiriötallentimen SPCR 8C27 tapahtumavalvonta kirjaa kustakin tapahtumasta tapahtuman koodin ja ajanhetken muistiinsa. Tapahtumia ovat tallennuksen liipaisut. Kysyttäessä yksikkö tulostaa tapahtumatietonsa SPA-väylälle muodossa: aika (ss.sss, ns. lyhyt kellonaika) ja tapahtumakoodi. RS-232C-väylälle lähetettävissä tapahtumatiedoissa on mukana tapahtumakoodi ja ns. pitkä aika (vv-kk-pp hh.mm;ss.sss). Yksikön tapahtumakoodit ovat E1...E16 sekä E50 ja E51. Koodit E1...E16 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla yksikölle ns. tapahtumamaski (V155), joka on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumaa E1...E16 vastaa luku 1, 2, Tapahtumamaski muodoste- taan kertomalla esimerkiksi luvut joko 0:lla (tapahtuma ei mukana raportoinnissa) tai 1:llä (tapahtuma mukana raportoinnissa) ja laskemalla näin saadut luvut yhteen (vrt. tarkistussumman laskeminen). Tapahtumamaskin arvo voi olla Oletusarvo tallennusyksiköllä on eli kaikki liipaisun aiheuttaneet tapahtumat siirretään yksiköltä. Tapahtumat E52...E54 ovat mukana vain SPA-väylällä tapahtuvassa tiedonsiirrossa. Asematason tiedonvälitysyksikkö muodostetaan esimerkiksi koodit eikä niitä voi jättää pois tapahtumatietojen siirrosta. Häiriötallentimen SPCR 8C27 tapahtumakoodit ovat: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E1 Liipaisu ylivirrasta (I L1, I L2 tai I L3 ) 1 1 E2 Liipaisu maasulkujännitteestä (U 0 ) 2 1 E3 Liipaisu maasulkuvirrasta (I 0 ) 4 1 E4 Liipaisu ylijännitteestä (U 12, U 23 tai U 31 ) 8 1 E5 Liipaisu alijännitteestä (U 12, U 23 tai U 31 ) 16 1 E6 Liipaisu tilasignaalin 1 asettumisesta 32 1 E7 Liipaisu tilasignaalin 2 asettumisesta 64 1 E8 Liipaisu tilasignaalin 3 asettumisesta E9 Liipaisu tilasignaalin 4 asettumisesta E10 Liipaisu tilasignaalin 5 asettumisesta E11 Liipaisu tilasignaalin 6 asettumisesta E12 Liipaisu tilasignaalin 7 asettumisesta E13 Liipaisu tilasignaalin 8 asettumisesta E14 Käsinliipaisu tai ulkoisen ohjaussignaalin liipaisu E15 Kaukokomennon (V21) liipaisu E16 Automaattinen hetkellisliipaisu (V22, V23) E50 Kuittaamaton reset (statussana = 1) * 1 E51 Tapahtumapuskurin ylivuoto (statussana = 2) * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E53 Yksikkö ei vastaa tietoliikennekyselyyn * - E54 Yksikkö vastaa uudelleen tietoliikennekyselyyn * - 0 = ei mukana tapahtumaraportoinnissa 1 = mukana tapahtumaraportoinnissa * = ei koodilukua - = ei voi ohjelmoida HUOM! SPACOM-järjestelmässä asematason tiedonvälityslaite muodostaa tapahtumakoodit E52...E54. 17

18 Parametrit Sarjaliikenteen kautta luettavat ja aseteltavat parametrit voi ryhmitellä seuraavalla tavalla: Asettelutila Kun tallennin on mittaustilassa parametrejä voi lukea. Asettelua varten tallentimen on oltava asettelutilassa. Asettelutilaan pääsee käyttämällä V17-parametria. Samalla tavalla pääsee myös pois asettelutilasta. (Ks. luku "Asettelutila", s. 6) Hetkellisarvot Tallentimen mittaamia signaaleja, virtoja, jännitteitä ja tilasignaaleja voi lukea parametreja I1...I8 ja I10 käyttämällä. Tallentimesta saadut arvot liittyvät mittaushetkeen ja skaalataan nimellisarvoille I n ja U n. Skaalaustekijät voi muuttaa käyttämällä M36 ja M37 parametreja, ks. kohta "Nimellisarvot", s. 19. Ääriarvojen valvonta Tallennin tallentaa jatkuvasti mitattujen signaalien ääriarvoja. Ääriarvot voi lukea käyttämällä V2...V14 parametreja. Arvot skaalataan vastaaviksi nimellisarvoiksi. Signaalin arvo ja sen tapahtumahetki tallennetaan. Kolmen pääjännitteen ja kolmen vaihevirran mittaus tapahtuu samanaikaisesti eli, kun yksi jännitteistä ylittää maksimi- tai minimiarvon tai, kun yksi virta-arvoista ylittää edellisen maksimiarvon. Ainoastaan yksi ääriarvo kustakin signaalista voidaan tallettaa - uusi arvo kuittaa aina vanhan arvon. Jos ääriarvojen mittaaminen on aloitettava alusta, haluttu arvo on ensin kirjoitettava muuttujalle. Tilakanavien osalta rekisteri sisältää ajan viimeksi tapahtuneelle tilanvaihdolle parametrien S1 ja S10 mukaan. Jonkin sallitun merkin kirjoittaminen muuttujille V7...V14 poistaa aikatallennuksen. Liipaisuehdot Jotta tallentaminen onnistuisi, seuraavat ehdot tulisi täyttyä: - tallentimen on oltava mittaustilassa - riittävästi käyttämätöntä tallennustilaa - liipaisuehto täyttyy - tietyllä liipaisuehdolla tallentaminen sallittu, ks. muuttuja V24, s tietyllä liipaisuehdolla tallennuksen pituus on aseteltu pitemmäksi kuin 0 lohkoa, käyttämällä parametria M27. Liipaisuehdot asetellaan parametreilla S1...S6 ja S10. Analogitulojen liipaisuehdot määritellään virtaja jännitearvoina. Tilasignaalien liipaisuehdot annetaan binäärikoodattuina arvoina; kaikki kahdeksan tilasignaalia esitetään yhdellä parametrillä, ks. luvut "Näytettävät tiedot"/"tilasignaalit" sivulla 9. Tilasignaalin liipaisu voi saada tilasignaalin nousevasta tai laskevasta reunasta, niinkuin parametrilla S10 on määritelty. Parametriarvo 0 = liipaisu laskevasta reunasta ja parametriarvo 1 = liipaisu nousevasta reunasta. Kaikkien kanavien 1, 2, liipaisuehdot annetaan samassa parametrissä yksitellen. Asettelu tarkoittaa, että kanavat liipaistaan laskevasta reunasta ja kanavat nousevasta reunasta. Aikaväliliipaisu Tallentimelle voi asetella automaattinen liipaisu tietyin aikavälein. Aikaväli kirjoitetaan sekunneissa V22 muuttujalle. Kun uusi arvo on kirjoitettu V22 muuttujalle, laskuri laskee asetellusta ajasta taaksepäin nollaan. Kun laskuri on laskenut nollaan tallennin suorittaa liipaisun ja las- kuri aloittaa laskennan uudelleen. Laskuriarvon voi lukea parametrista V23. Laskuriarvon voi muuttaa kirjoittamalla uuden arvon parametrille V23. Jos parametrin V22 arvo on 0, liipaisua ei saada. 18

19 Kaukoliipaisu Tallenninta voi liipaista sarjaliitynnän kautta käyttämällä parametria V21. Parametrille annetaan aluksi arvon 0, joka muutetaan 1. Tallennus liipaisusta Liipaisut, jotka generoivat tallennuksen valitaan parametrilla V24. Parametri asetellaan samalla tavalla kuin parametri V155, ks. luku "Tapahtumakoodit", s. 17. Jokaisen liipaisun tallennuksen pituus määritellään erikseen parametrilla M27. HUOM! Jokaisen tallennuksen historiaosan pituus on sama kaikille liipaisuille. Jos yritetään asetella eri pituisia historiaosia, häiriötallennin tasoittaa liipaisujen historiaosat. Viimeisin aseteltu arvo määrää historiaosan pituuden kaikille kanaville. Kun parametri M27 on luettu, kaikkien liipaisujen pituudet saadaan samanaikaisesti, mutta kun uusia arvoja kirjoitetaan jokaisen liipaisun arvot on annettava erikseen. Kirjoitettava sanoma tulisi olla muodossa: A B Ex, jolloin A ilmaisee historiapituuden liipaisuhetkestä laskettuina lohkoina, B ilmaisee tallennuspituuden liipaisuhetkestä laskettuina portaina ja Ex on kyseisen liipaisun koodi. Esimerkiksi kirjoittamalla 1 5 E1, tallennin ohjelmoidaan tekemään kuusilohkoisen tallennuksen, johon sisältyy yksi historialohko, joka liipaisee ylivirtatilanteen sattuessa (E1). Lisäksi on huomioitava, että A- ja B- arvot eivät saa ylittää tallentimen maksimitallennuspituutta. Mikäli jokin analogiakanavien liipaisuista E1... E5 on tallentunut, uusi tallentuminen samasta liipaisuehdosta on estetty parametrin M35 määrätyn ajan. Jonkin toisen liipaisuehdon täyttyminen käynnistää kuitenkin välittömän tallennuksen. ilmenee vika, tapahtumarekisterin L-käskyllä kerran luettua sisältöä voi B-käskyä käyttämällä lukea uudelleen. Vaadittaessa B-käskyn voi toistaa. Tapahtumaraportointi Tapahtumaparametrilla V155 määrätään, mitkä liipaisut tulisi sisältyä tapahtumaraportointiin. Tapahtumaparametri ei vaikuta tallentamiseen. Tapahtumarekisteriä voi lukea kerran L-käskyllä. Jos kommunikaatiojärjestelmässä Toiminta-alueen valinta Nollajännitettä lukuunottamatta, jokaiselle analogiakanavalle on valittavana kaksi toiminta-aluetta, jotka valitaan parametreilla M34. Jos mitattava signaali ylittää mittausalueen, signaali leikkaantuu. Parametrin muoto on Ix I 0 Ux, jolloin Ix ilmaisee vaihevirtakanavien toimintaalueet, I 0 ilmaisee nollavirtakanavan toiminta- alueen ja Ux ilmaisee jännitekanavien toimintaalueet. Jännitekanavien eri vaiheille ja virtakanaville ei voi antaa eri mittaustoiminta-aluetta. Jos tallennin liitetään erovirtareleeseen, jännitekanavat muutetaan virtakanaviksi ohjelmointipistukoiden avulla, jolloin Ux määrää alajännitepuolen vaihevirtojen mittaustoiminta-alueen. M34 Vaihevirrat (Ix) Nollavirta (I 0 ) Pääjännitteet (Ux) x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n x I n % I n 0...2,5 x U n x I n % I n x U n Nimellisarvot Parametreilla M36 ja M37 voi muuttaa nimellisarvot, jotka käytetään tallentimen skaalaamiseen. Parametrin M36 arvot toimivat normaaleilla toiminta-alueilla ( M34 vastaava toimintaalue on 0) ja M37 vaihtelevilla toiminta-alueilla (M34 vastaava toiminta-alue on 1). Arvot vastaavat A/D-muuntimen arvoa, kun sisään tulevan signaalin taso on 100 %. Näiden arvojen muuttaminen vaikuttaa ainoastaan mittaustoiminta-alueen skaalaukseen, eikä muuttaminen ole täten suositeltavaa. 19

20 Tallennusmuistin järjestely Tallentimen asetellun oletusarvon mukaan lisää tallennuksia ei sallita, kun tallennusmuistin tila on täynnä. Parametrin M38 avulla tallentimelle voi kuitenkin asetella toimintatilan jossa tallennin luo automaattisesti lisää vapaata tallennustilaa hävittämällä vanhimmat tallennukset muistista. Käytettävissä olevaa vapaata tallentimen tallennusmuistia voi lukea parametrilla M32. see vapaiden kanavanimikkeiden lukumäärän. Jokaista tallennusta varten tarvitaan yhtä monta kanavanimikettä kuin valvottavia kanavia (kaikki kanavat = 9 kpl). BLO ilmaisee tallennettujen lohkojen lukumäärää. Parametrilla M27 määritellään kuinka monta tallennuslohkoa tarvitaan kanavaa kohti. HUOM! Historiaosien keräämistä varten tarvittava tallennustila ei ole nähtävissä M32-parametrissa ellei tallennin ole asettelutilassa. Tästä syystä tallennin voi suorittaa tallennuksen, vaikka tallennustilaa ei näytä olevan. Tallennustila Parametria C voi käyttää määräämään, onko tallennin suorittanut kuittaamattoman käynnistyksen, tai onko tapahtumarekisteri täynnä (ylivuoto). Kummatkin tilat näkyvät luettaessa tapahtumapuskuria. Tilat kuitataan kirjoittamalla 0 parametrille. Kummatkin parametrit ovat muodossa: REC CHA BLO, jolloin REC on vapaiden tallennusnimikkeiden lukumäärä. Jokainen tallennus tarvitsee oman tallennusnimikkeensä. CHA ilmaitissa on. Kun parametrille kirjoitetaan jokin arvo, kumulatiivinen laskuri asetetaan muistissa olevien tallennusten mukaiseen arvoon. Parametrilla V25 voi lukea tallentimen tilan. Parametri V25 näyttää onko tallennin mittaustilassa, onko tallennin onnistunut keräämään tarvittavan määrän historiaosia ja suorittaako tallennin tallennusta parhaillaan. Historiatallennuksen keruuta kuvataan tarkemmin luvussa "Mittaustila", s. 7. Tallennusten purkutila Tallennukset puretaan etukilvessä sijaitsevan väyläliitynnän kautta parametreilla V20 ja V15. Tallennukset puretaan SPA-väylän kautta käyt- Parametrilla V1 voi lukea, kuinka monta tallennusta tallennin (kumulatiivinen laskuri) on tehnyt ja kuinka monta nykyistä tallennusta muistämällä parametrejä V20, M28...M31. Tallennukset säilyvät tallentimen muistissa purkamisen jälkeen. Tallennukset poistetaan parametrilla V16. Tallennuksiin sisältyvät tiedot Tallentimen valvotut kanavat, jotka tulisi sisällyttää tallennukseen, määrätään parametrilla M33. Oletusarvojen asettelu tarkoittaa kanavien sisällyttämistä tallennukseen. Kanavia, joita ei käytetä (ei mittausta) voidaan poistaa tallennuksesta parametrin M33 avulla. Poistetut kanavat saavat arvon 0, mikä lisää tallentimen tallennuskapasiteettia. Jos esimerkiksi puolet kanavista sisällytetään tallennukseen, tallennustila kasvaa kaksinkertaiseksi. Parametriarvo kirjoitetaan binäärimuodossa: Kanava Painotuskerroin 1 (U 12 ) 1 2 (U 23 ) 2 3 (U 31 ) 4 4 (I 1 ) 8 5 (I 2 ) 16 6 (I 3 ) 32 7 (U 0 ) 64 8 (I 0 ) (8 tilakanavaa) 256 Seuraavat aseteltavat tiedot liittyvät myös tallennukseen: - nimikkeen antaminen tallennukselle (M21) - nimikkeen antaminen mittauskanaville (M22) - mitattujen suureiden primääriset arvot (M23...M25) Tallennin ei käytä näitä arvoja, eivätkä ne vaikuta tallentimen toimintaa muulla tavalla kuin, että ne sisältyvät tallennuksiin. Parametrit M21ja M22 määräävät tallennuksen nimikkeen ja kanavien nimikkeet. Luettaessa parametria M22, kaikki nimikkeet saadaan kerralla, mutta kanavien nimikkeet tulisi kirjoittaa yksitellen. Kirjoitettu sanoma tulisi koostua kanavanumerosta ja -nimikkeestä. Esimerkki: 4 L1; kanava 4 saa nimikkeen L1. Parametreilla M21 ja M22 ei saa kirjoittaa merkkejä <> : / tai & nimikkeisiin. Vastaavien kanavien primääriset arvot kirjoitetaan parametreilla M23...M25. 20

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE

Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE 1(20) Soneco MC3 KÄYTTÖOHJE SONECO Oy Tuotekuja 5 FIN-90410 Oulu Finland Tel. +358 10 77 88 300 Fax. +385 8 311 4486 e-mail: info@soneco.fi www.soneco.fi Soneco Oy Heinäkuu 2013 2(20) Tämä ohje koskee

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006

GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 GERULUS 2.0 GSM-MODEEMI VALVONTA- JA MITTAUSTIETOJEN SIIRTOON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE V2.4J 04.10.2006 WWW.GERULUS.fi Oy Jakelulaite Ab Lyhtytie 17 00740 Helsinki P.020 7558 700 F.020 7558 707 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje versio 3.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 4 1.3.1

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ THKL - HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJE 15.09.2008 THKL hälytysjärjestelmä - Käyttöohje 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KYTKENTÄ... 3 2.1 VÄYLÄ... 3 2.2 THK-16-LSMS PÄÄKESKUS...4 2.3 THKE-16 ALAKESKUS...

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje

Motomit IT / PC. Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje Motomit IT / PC Hakkuukoneen apteeraus- ja ohjausjärjestelmän käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO: Motomit IT apteeraus- ja ohjausjärjestelmä 1 JOHDANTO... 5 2 JÄRJESTELMÄN PERUSTOIMINNOT JA TEKNINEN RAKENNE...

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot