SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla"

Transkriptio

1 Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla IMATIC 7 Osa 2: Kielikuvaus Liitteet FUP/FBD 7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa Käsikirja C79000-G7000-C508-02

2 Turvallisuus - määräykset! Tässä käsikirjassa on ohjeita, joita on noudatettava henkilökohtaisen turvallisuuden ja esinevahinkojen välttämiseksi. Ohjeet on merkitty kolmiolla seuraavasti vaarallisuusasteen mukaisesti: Vaara tarkoittaa, että aiheutuu kuolema,vaikea ruumiinvamma tai huomattava esinevahinko,jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varoitus tarkoittaa, että kuolema, vaikea ruumiinvamma tai huomattavia esinevahinkoja saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varo tarkoittaa, että lievä ruumiinvamma tai esinevahinko saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomautus on tärkeä tieto tuotteesta, tuotteen käsittelystä tai käsikirjan siitä osasta, johon tuleekiinnittää erityistä huomiota. Määräysten mukainen käyttö! Huomioitava seuraavaa: Varoitus Laitetta saa käyttää vain katalogissa ja teknisessä selostuksessa mainituissa yksittäistapauksissa ja vain iemens suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja -komponenttien yhteydessä. Tavaramerkit IMATICR ja INECR ovat IEMEN AG:n tavaramerkkejä. Muut tällaiset merkinnät voivat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmannen osapuolen tarkoituksiin saattaa loukata haltijan oikeuksia. Copyright E iemens AG 1996 All rights reserved Tämän aineiston edelleenjakelu sekä monistus, sen sisällön hyödyntäminen ja siitä tiedottaminen ei ole sallittua, mikäli siitä ei ole selvästi sovittu. Rikkomukset johtavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti jos tuotteella on patentti tai GM-merkintä. iemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D Nürnberg iemens Aktiengesellschaft Vastuuvapaus Olemme tarkastaneet tämän tuotteen sisällön yhtäpitävyyden kuvattuun laite- ja ohjelmistopuoleen nähden. Poikkeukset eivät kuitenkaan ole poissuljettuja, niin että emme takaa täydellistä yhdenmukaisuutta. Tämän tuotteen tiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Kiitämme etukäteen parannusehdotuksista. E iemens AG 1996 Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin. C79000-G7000-C508 Tämä suomenkielinen versio on käännös vastaavasta alkuperäiskielisestä käsikirjasta. Tämän tuotteen julkaisun jälkeen on voinut tulla uusia komponentteja, tai niiden ominaisuudet ovat voineet muuttua. Tässä tapauksessa on syytä lisäksi tukeutua viimeisimpään saksan/englanninkieliseen laitekäsikirjaan.

3 Esipuhe Käsikirjan tarkoitus Tämä käsikirja tukee käyttäjäohjelmien laadintaa FUP/FBD - ohjelmointikielellä. iksi tässä selitetään ohjelman laadinnan periaatteelliset menettelytavat. Käsittelyvaiheiden yksityiskohdat löytyvät Online-avusta. en ohella käsikirja sisältää FUP-ohjelmointikielen kielielementtien referenssiosan, jossa kuvataan yksittäisten kielielementtien syntaksia ja toimintatapaa. FUP = FBD = toimintakaaviomuoto. Käsikirjasta käytetään tästä lyhennystä FUP. Käyttäjät Tämä käsikrija on tarkoitettu 7-ohjelmoijille, käyttöönottajille ja huoltohenkilökunnalle. Tämä edellyttää kyseisen alueen automaatiotekniikan yleistä tuntemusta. Käsikirjan voimassaolo IEC :n mukaiset normit Tämä käsikirja pätee TEP 7 -ohjelmiston versiolle 3.0. FUP vastaa normissa DIN EN ( int. IEC ) määriteltyä kieltä toimintakaavio. TEP 7:n NORM.TAB-tiedoston normitaulukossa on tarkka kuvaus normien täyttymisestä. (aksa) (Englanti) FUP = FBD = Toimintakaaviomuoto KOP = LAD = Relekaaviomuoto AWL = TL = Käskylistamuoto Ohjelmaesimerkeissä käytetään IMATIC -lyhennekielivalintaa. iii

4 Esipuhe ijoitus 7 300/400 informaatiodokumentoinnissa 7-automaatiojärjestelmän tueksi ja konfiguroimiseksi on olemassa laaja käyttäjädokumentointi, joka on tarkoitettu valikoivaan käyttöön. euraavien selvitysten tulisi helpottaa käyttäjädokumentoinnin käyttöä. Annettu järjestys on ehdotus 7:n ensikäyttäjälle. ymboli Merkitys Dokumentointi johtaa metodiikkaan. Hakuteokset ja siksi vain valikoidusti käytettävissä. Dokumentointia täydennetään Online-avulla. Aapi - nen /30/ Automaatiojärjestelmä Yksinkertainen rakenne ja ohjelmointi Käsikirja M7-300/400 -käsikirjat Laitteisto Ohjel - mointi - käsikirja /234/ Järjestelmäohjelmisto 7-300/400 Ohjelmasuunnittelu Online-apu Käyttäjä - käsikirja Perusohjelmisto7jaM7 TEP 7 Käyttäjä - käsikirja Perusohjelmisto 7-300/400 5-ohjelmien konvertointi /231/ /230/ AWL KOP FUP CL /232/ /233/ /236/ /250/ GRAPH 7 HiGraph CFC / 7 Refere - renssi - käsikirja /235/ Järjestelmäohjelmisto 7-300/400 Järjestelmä- ja standarditoiminnat /251/ /252/ /254/ Kielipaketit /xxx/: kirjallisuusluettelon kirjanumero Kuva A-1 Informaatiodokumentointi iv

5 Esipuhe Taulukko A-1 Informaatiosisältö Nimi Aapinen Yksinkertainen rakenne ja ohjelmointi Ohjelmointikäsikirja Ohjelmasuunnittelu 7-300/400 Referenssikäsikirja Järjestelmä- ja standarditoiminnat 7-300/400 Käyttäjäkäsikirja TEP 7 Käyttäjäkäsikirja 5-ohjelmien konvertointi Käsikirjat AWL, KOP, FUP, CL 1 Käsikirjat GRAPH 1,HiGraph 1, CFC /400:n optiopaketit järjestelmäohjelmistolle isältö Aapinen perehdyttää hyvin yksinkertaisesti 7-300/400:n ohjelmoinnin ja rakenteen metodiikkaan. e sopii erinomaisesti 7-automaatiojärjestelmän ensikäyttäjälle. Ohjelmointikäsikirja Ohjelmasuunnittelu 7-300/400 antaa perustavaa laatua olevaa tietoa 7-CPU:n käyttäjäohjelman ja käyttöjärjestelmän rakenteesta /400:n ensikäyttäjän tulisi käyttää sitä hankkiakseen yleiskuvan ohjelmointimetodiikasta ja rakentaakseen käyttäjäohjelmansa suunnitelun sen varaan. 7-CPUt sisältävät käyttöjärjestelmään integroituja järjestelmätoimintoja ja organisaatioyksiköitä, joita voidaan käyttää ohjelmoinnissa. Käsikirja antaa yleiskuvan 7:ssä käytettävistä järjestelmätoiminnoista, organisaatioyksiköistä ja ladattavista standarditoiminnoista sekä - hakutietona - yksityiskohtaisia liitäntäpistekuvauksia käyttäjäohjelmaan soveltamiseksi. TEP 7 -käyttäjäkäsikirjassa selitetään TEP 7 -automaatio-ohjelmiston periaatteellista käyttöä ja toimintoja. TEP 7:n ensikäyttäjälle sekä myös TEP 5:n tuntijalle antaa käsikirja yleiskuvan 7-300/400:n menettelytavoista konfiguroitaessa, ohjelmoitaessa ja käyttöönotettaessa. W:llä työskenneltäessä voidaan päästä valikoiden Online-apuun, josta saa tukea W-käytön yksityiskohtaisissa kysymyksissä. Käyttäjäkäsikirjaa 5-ohjelmien konvertointi tarvitaan, mikäli halutaan konvertoida jo olemassa olevia 5-ohjelmia, jotta nämä saataisiin toimimaan 7-CPU:ssa. Käsikirja antaa yleiskuvan menettelytavoista ja konvertterin käytöstä; konvertteritoimintojen yksityiskohtainen käyttö selviää Online-avusta. Online-avusta saa myös käytettävien konvertoitujen 7-toimintojen liitäntäpistekuvauksen. Kielipakettien AWL, KOP FUP ja CL -käsikirjoissa on sekä käyttöohjeet että kielikuvaus /400:n ohjelmointiin tarvitaan vain yhtä näistä kielistä, mutta tarvittaessa voidaan projektissa yhdistää kieliä. Käytettäessä kieliä ensimmäistä kertaa suositellaan perehtymistä ohjelman laadintamenetelmiin käsikirjan avulla. W:llä työskenneltäessä voidaan käyttää Online-apua, joka vastaa kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin koskien asianomaisten editorien/käännösohjelmien käyttöä. GRAPH, HiGraph, CFC -kielet tarjoavat lisäksi mahdollisuuksiaaskelohjausten,tilaohjausten tai graafisten yksikkökytkentöjen toteuttamiseen. Käsikirjoissa on sekä käyttöohje että kielikuvaus. Käytettäessä kieliä ensimmäistä kertaa suositellaan perehtymistä ohjelman laadintamenetelmiin käsikirjan avulla. W:llä työskenneltäessä voidaan käyttää lisäksi Online-apua (poikkeuksena HiGraph), joka vastaa kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin koskien asianomaisten editorien/käännösohjelmien käyttöä. Oheiset käsikirjat ovat englannin- ja saksankielisiä. v

6 Esipuhe Hakuapu käsikirjaan Tämä FUP -käsikirja edellyttää teoreettista tietoa 7-ohjelmista, jota saa ohjelmointikäsikirjasta /234/. Koska kielipaketit perustuvat TEP 7-perusohjelmistoon, tulisi käyttäjällä olla jo tietoa perusohjelmiston käsittelystä, jota löytyy käyttäjäkäsikirjasta /231/. Käsikirja on jaoteltu seuraavien aihepiirien mukaisesti. Osassa 1 selitetään editorin käyttöä. Osassa 2 referenssiosa kaikista FUP-operaatioista ja se on ajalteltu hakuteokseksi. Muu tuki Kuvatun ohjelmiston käyttöä koskevissa kysymyksissä, joihin ei löydy vastausta paperidokumentoinnista eikä Online-avusta, tulee kääntyä iemensin puoleen. Lisäksi on käytettävissä Hotline -puhelinpalvelu: Puh. (09) Helpottaaksemme IMATIC 7 -automaatiojärjestelmään tutustumista, pidämme kursseja tästä aiheesta. Puh / imatic--kurssit. Eritysiviittaus Tämän käsikirjan käyttäjäosassa ei ole mitään yksityiskohtaisia ohjeita yksittäisine vaiheineen, vaan se selventää periaatteellisia menettelytapoja. Tarkempaa tietoa ohjelmistodialogeista ja niiden käsittelystä löytyy aina Online-avusta. vi

7 Ohjelmointiesimerkkejä 2 Yleiskuva kappaleesta Kappale isältö ivu 2.1 Yleiskuva Bittilukitusoperaatiot Aikaoperaatiot Laskenta- ja vertailuoperaatiot Aritmeettiset operaatiot kokonaisluvuilla analukitusoperaatiot

8 Ohjelmointiesimerkkejä 2.1 Yleiskuva Käytännön sovellukset Jokainen tässä käsikirjassa kuvattu FBD/FUP-operaatio suorittaa määrätyn toiminnan. Näitä operaatioita yhdistelemällä voidaan ohjelmassa suorittaa mitä erilaisimpia automatisointitehtäviä. Tässä kappaleessa on muutamia esimerkkejä FUP-operaatioiden käytännön sovelluksista: Kuljetinhihnan ohjaus bittilukitusoperaatioilla. Kuljetinhihnan kulkusuunnan toteaminen bittilukitusoperaatioilla. Tahti-impulssin generointi aikaoperaatioilla. Varastoalueen valvonta laskenta- ja vertailuoperaatioilla. Laskenta kokonaislukujen aritmeettisilla operaatioilla. Ajan asetus uunin lämmitystä varten. Käytetyt operaatiot Tämän kappaleen esimerkeissä käytetään seuraavia operaatioita: 16 bitin JA- lukitus (WAND_W) 16 bitin TAI- lukitus (WOR_W) Taaksepäinlaskenta (Z_RUECK) Eteenpäinlaskenta ( Z_VORW ) Lähdön nollaus (R) Lähdön asetus () Reunan 0 1 kysely (P) (pulssin muodostus) Kokonaislukujen yhteenlasku (16 bittiä) (ADD_I) Kokonaislukujen jakolasku (16 bittiä) (DIV_I) Kokonaislukujen kertolasku (16 bittiä) (MUL_I) Kokonaislukujen vertailu (16 bittiä) (CMP_I>=) Kokonaislukujen vertailu (16 bittiä) (CMP_I<=) JA-lukitus Osoitus (=) TAI-lukitus Hyppy, kun 0 (JMPN) Hyppy takaisin (RET) Arvon siirto (MOVE) Ajan käynnistys pidennettynä impulssina (V) 2-2

9 Ohjelmointiesimerkkejä 2.2 Bittilukitusoperaatiot Kuljetinhihnan ohjaus Kuva 2-1 esittää sähköisesti käynnistettävää kuljetinhihnaa. Hihnan alkupäässä on kaksi painiketta, 1 TART ia ja 2 TOP ia varten. Hihnan loppupäässä on myös kaksi kytkintä, 3 TART ia ja 4 TOP ia varten. Hihna voidaan käynnistää tai pysäyttää molemmista päistä. Lisäksi 5-anturi pysäyttää hihnan, kun jokin esine on tullut hihnan päähän. ymbolinen ohjelmointi Kuljetinhihnan ohjaamiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma kuvan 2-1 perusteella esittämällä kuljetinhihnajärjestelmän eri komponentit symbolien avulla. Mikäli päädytään tähän menetelmään, on laadittava signaalilista ja määriteltävä valitut symbolit suhteessa asetettuihin arvoihin (katso taulukko 2-1). ymbolit määritellään symbolitaulukossa (katso käyttäjäkäsikirja /231/). Taulukko 2-1 Kuljetinhihnajärjestelmän symbolisen ohjelmoinnin elementit Järjestelmäkomponentit Absoluuttinen nimike ymboli Käynnistyskytkin E1.1 1 E1.1 1 Pysäytyskytkin E1.2 2 E1.2 2 Käynnistyskytkin E1.3 3 E1.3 3 Pysäytyskytkin E1.4 4 E1.4 4 Anturi E1.5 5 E1.5 5 ymbolitaulukko Moottori A4.0 MOOT_ON A 4.0 MOOT_ON Anturi 5 MOOT_ON 1 2 ` tart ` top 3 4 ` tart ` top Kuva 2-1 Kuljetinhihnajärjestelmä 2-3

10 Ohjelmointiesimerkkejä Absoluuttinen ohjelmointi Kuljetinhihnan ohjaamiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma kuvan 2-1 perusteella esittämällä kuljetinhihnajärjestelmän eri komponentit absoluuttisten arvojen avulla (katso taulukko 2-2). Kuvassa 2-2 on FUP-ohjelma liukuhihnan ohjaamiseksi. Taulukko 2-2 Kuljetinhihnajärjestelmän absoluuttisen ohjelmoinnin elementit Järjestelmäkomponentit Absoluuttinen nimike Käynnistyskytkin E1.1 Pysäytykytkin E1.2 Käynnistyskytkin E1.3 Pysäytyskytkin E1.4 Anturi E1.5 Moottori A4.0 Virtapiiri 1: Moottori käynnistetään painamalla jompaakumpaa käynnistyskytkintä. E1.1 E1.3 >=1 A4.0 Virtapiiri 2: Moottori pysäytetään painamalla jompaakumpaa pysäytyskytkintä tai kysymällä hihnan päässä olevaa anturia. E1.2 >=1 E1.4 E1.5 A4.0 R Kuva 2-2 Kuljetinhihnan ohjauksen toimintakaavio 2-4

11 Ohjelmointiesimerkkejä Kuljetinhihnan suunnan havaitseminen Kuvassa 2-3 on kuljetinhihna, joka on varustettu kahdella valokennolla (L 1 und L 2). Valokennojen tulee havaita, mihin suuntaan hihnalla oleva paketti liikkuu. ymbolinen ohjelmointi Kuvassa 2-3 esitetyn kuljetinhihnajärjestelmän suuntailmoituksen aktivoimiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma esittämällä kuljetusjärjestelmän eri komponentit - mukaanlukien suunnan havaitsemiseen tarkoitetut valokennot - symbolien avulla. Mikäli päädytään tähän menetelmään, on laadittava symbolilista määrittämällä valitut symbolit suhteessa absoluuttisiin arvoihin (katso taulukko 2-3). ymbolit määritellään symbolitaulukossa (katso käyttäjäkäsikirja /231/). Taulukko 2-3 ymbolisen ohjelmoinnin suunnanhavainnointielementit Absoluutt. Järjestelmäkomponentit ymboli ymbolitaulukko nimike Valokenno 1 E0.0 VK1 E 0.0 VK1 Valokenno 2 E0.1 VK2 E 0.1 VK2 Ilmoitus liikkeestä oikealle A4.0 OIKEA A4.0 OIKEA Ilmoitus liikkeestä vasemmalle A4.1 VAEN A4.1 VAEN Tahtimerkkeri 1 M0.0 TM1 M0.0 TM1 Tahtimerkkeri 2 M0.1 TM2 M0.1 TM2 Absoluuttinen ohjelmointi Kuvassa 2-3 esitetyn kuljetinhihnajärjestelmän suuntailmoituksen ohjaamiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma esittämällä suunnan havaitsemiseen tarkoitetut valokennot absoluuttisilla arvoilla (katso taulukko 2-4). Kuva 2-4 esittää kuljetinhihnajärjestelmän suuntailmoituksen ohjaamiseksi tarkoitettua FUP-ohjelmaa. A4.0 VK2 VK1 A4.1 Kuva 2-3 Valokennoilla varustettu kuljetinhihnajärjestelmä suunnan havainnointia varten 2-5

12 Ohjelmointiesimerkkejä Taulukko 2-4 Abaoluuttisen ohjelmoinnin suunnanhavaintoelementit Järjestelmäkomponentit Absoluuttinen nimike Valokenno 1 E0.0 Valokenno 2 E0.1 Ilmoitus liikkeestä oikealle A4.0 Ilmoitus liikkeestä vasemmalle A4.1 Tahtimerkkeri 1 M0.0 Tahtimerkkeri 2 M0.1 Virtapiiri 1: Mikäli tulon E 0.0 signaalitila vaihtuu 0 :sta 1 :ksi (positiivinen reuna) tulon E 0.1 signaalitilan ollessa samanaikaisesti 0, liikkuu hihnalla oleva paketti silloin vasemmalle. E0.0 M0.0 P E0.1 & A4.1 Virtapiiri 2: Mikäli tulon E 0.1 signaalitila vaihtuu 0 :sta 1 :ksi (positiivinen reuna) tulon E 0.0 signaalitilan ollessa samanaikaisesti 0, liikkuu hihnalla oleva paketti silloin oikealle. E0.1 M0.1 P E0.0 & A4.0 Virtapiiri 3: Mikäli toinen valokennosignaali on poikki, on paketti valokennojen välissä. uunnanilmaisin kytketään pois päältä. E0.0 E0.1 & A4.0 R A4.1 R Kuva 2-4 Toimintakaavio kuljetinhihnan suunnan havaitsemiseksi 2-6

13 Ohjelmointiesimerkkejä 2.3 Aikaoperaatiot Tahtianturi Jaksottain toistuvan signaalin tuottamiseksi voidaan käyttää tahtianturia tai vilkkurelettä. Tahtiantureita käytetään usein hälytysjärjestelmissä, jotka ohjaavat näyttövalojen vilkkumista. Mikäli käytetään 7-300:aa, voidaan tahtianturitoiminta toteuttaa käyttämällä aikaohjattua käsittelyä erityisissä organisaatioyksiköissä. euraavassa FUP-ohjelmassa oleva esimerkki selvittää aikatoimintojen käyttöä tahdin generoimiseksi. euraavassa esimerkissä on selitetty, miten vapaasti toimiva tahtianturi toteutetaan ajan avulla (pulssin kestosuhde 1:1). Taajuus on jaettu arvoihin, jotka on esitetty taulukossa

14 Ohjelmointiesimerkkejä Virtapiiri 1: Kun ajan T1 signaalitila on 0, ladataan 250 ms:n aika--arvo T1:een ja käynnistetään T1 pidennettynä impulssina. M0.2 & T1 V 5T#250M TW Virtapiiri 2: Timerin tila välitallennetaan apumerkkeriin. M0.2 T1 & = Virtapiiri 3: Mikäli ajan T1 signaalitila on yhtäsuuri kuin 1, hyppää silloin hyppymerkkiin M001. M001 M0.2 & JMP Virtapiiri 4: Timerin T1 jokaisen ajan jälkeen lisätään merkkerisanaa :llä.??.? ADD_I EN MW100 IN1 OUT MW100 1 IN2 ENO Virtapiiri 5: Lähtöjen A A 13.7 eri tahtitaajuudet voidaan näyttää operaatiolla MOVE. M001??.? MOVE EN OUT AW12 MW100 IN ENO Kuva 2-5 Tahdin muodostamisen toimintakaavio 2-8

15 Ohjelmointiesimerkkejä Ajan T1 signaalitilakysely antaa kuvassa 2-6 lukitustuloksen (LUK: katso kappale 6.3) ms Kuva 2-6 Käännetyn tuloparametrin UN T1 LUK tahtiaikaesimerkissä Aika käynnistetään uudelleen heti ajan kuluttua. iksi käskyn UN M0.2 suorittama signaalitilakysely näyttää vain lyhyesti signaalitilan 1. Kuvassa 2-7 on esitetty käännetty (nollattu) LUK-bitti ms Kuva 2-7 Ajan T1 käännetty LUK-bitti tahtiaikaesimerkissä LUK-bitti on 0 joka 250 ms. Hyppyä ei huomioida ja merkkerisanan MW100 sisältöä lisätään 1 :llä. Tietyn taajuuden saaminen Taulukossa 2-5 on merkkeritavujen MB101 ja MB 100 yksittäisillä biteillä saatavat taajuudet. Kuvan 2-5 FUP-kaavion virtapiiristä 5 nähdään, miten lähtöjen A A 13.7 eri tahtitaajuudet voidaan näyttää operaatiolla MOVE. Taulukko 2-5 Tahtiaikaesimerkin taajuudet MB101:n/ MB100:n bitit Taajuus hertseinä Kesto M s (250 ms päällä/250 ms pois) M s (0.5 s päällä/0.5 s pois) M s (1 s päällä/1 s pois) M s (2 s päällä/2 s pois) M s (4 s päällä/4 s pois) M s (8 s päällä/8 s pois) M s (16 s päällä/16 s pois) M s (32 s päällä/32 s pois) M s (64 s päällä/64 s pois) M s (128 s päällä/128 s pois) M s (256 s päällä/256 s pois) M s (512 s päällä/512 s pois) 2-9

16 Ohjelmointiesimerkkejä Taulukko 2-5 Tahtiaikaesimerkin taajuudet MB101:n/ MB100:n bitit Taajuus hertseinä Kesto M s (1024 s päällä/1024 s pois) M s (2048 s päällä/2048 s pois) M s (4096 s päällä/4096 s pois) M s (8192 s päällä/8192 s pois) Taulukossa 2-6 on merkkeritavun MB101 bittien signaalitilat. Kuva 2-8 esittää merkkeribitin M signaalitilaa. Taulukko 2-6 Merkkeritavun MB101 bittien signaalitilat Merkkeritavun MB101 bittien signaalitilat Aika - ykli arvo ms:na T M ms 0.5 s 0.75 s 1 s 1.25 s 1.5 s Zeit Taajuus = 1 T = 1 1s = 1Hz Kuva 2-8 MB101:n (M 101.1) bitin 1 signaalitila 2-10

17 Ohjelmointiesimerkkejä 2.4 Laskenta- ja vertailuoperaatiot Varaston laskurit ja vertailijat Kuva 2-9 esittää järjestelmää, jossa on kaksi kuljetinhihnaa ja niiden välissä väliaikainen varastoalue. Kuljetinhihna 1 kuljettaa paketit varastoalueelle. Kuljetinhihnan 1 päässä oleva varastoalueen viereinen valokenno ilmoittaa, kuinka monta pakettia varastoalueelle tulee. Kuljetinhihna 2 kuljettaa paketit kyseiseltä väliaikaiselta varastoalueelta lastausrampille, mistä ne lastataan rekkaan kuljetettavaksi asiakkaalle. Kuljetinhihnan 2 päässä oleva varastoalueen viereinen valokenno ilmoittaa, kuinka monta pakettia varastoalueelta on tulossa lastausrampille. Näyttökonsoli, jossa on viisi lamppua ilmoittaa, kuinka täynnä väliaikainen varastoalue on. Kuva 2-10 esittää FUP-ohjelmaa, joka aktivoi näyttökonsolin näyttölamput. Näyttökonsoli Varastoalue tyhjä Varastoalue ei tyhjä Varastoalue 50%:sti täynnä Varastoalue 90%:sti täynnä Varastoalue täynnä (A 12.0) (A 12.1) (A 15.2) (A 15.3) (A 15.4) tulevat paketit E 12.0 Väliaikainen E 12.1 varastoalue 100:lle paketille lähtevät paketit Kuljetinhihna 1 Valokenno 1 Valokenno 2 Kuljetinhihna 2 Kuva 2-9 Varastoalueen laskurit ja vertailijat 2-11

18 Ohjelmointiesimerkkejä Virtapiiri1: Laskuri Z1 laskee eteenpäin tulon ZV signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi ja taaksepäin tulon ZR signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi. Tulon signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi asetetaan laskenta--arvo ZW:n arvoon. Tulon R signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi asetetaan laskenta--arvo 0 :ksi. Z1:n aktuelli laskenta--arvo on aina tallennettuna MW200:ssa. A12.1 näyttää varastoalue ei ole tyhjä. Z1 LAKURI E12.0 ZV E12.1 ZR E12.2 DUAL MW210 C#10 ZW DEZ MW200 A12.1 E12.3 R Q = Virtapiiri 2: A12.0 näyttää varastoalue ei ole tyhjä. A 12.1 & A12.0 = Virtapiiri 3: Jos 50 on pienempi tai yhtäsuuri kuin laskenta--arvo (tai jos aktuelli laskurilukema on suurempi tai yhtäsuuri kuin 50), kytketyy ilmoituksen varastoalue 50 %:sti täynnä näyttölamppu päälle. 50 MW200 IN1 IN2 CMP <= I A15.2 = Virtapiiri 4: Jos laskenta--arvo on suurempi tai yhtäsuuri kuin 90, kytkeytyy ilmoituksen varastoalue 90 %:sti täynnä näyttölamppu päälle. MW CMP >= I IN1 IN2 A15.3 = Virtapiiri 5: Laskenta--arvon ollessa suurempi tai yhtäsuuri kuin 100, kytkeytyy ilmoituksen varastoalue täynnä näyttölamppu päälle. CMP >= I MW200 IN1 A IN2 = Kuva 2-10 Toimintakaavio näyttölamppujen aktivoimiseksi näyttökonsolissa 2-12

19 Ohjelmointiesimerkkejä 2.5 Aritmeettiset operaatiot kokonaisluvuilla Yhtälön laskeminen euraavassa ohjelmaesimerkissä selitetään, miten kokonaislukujen kolmella aritmeettisella operaatiolla ja operaatioilla L ja T toteutetaan seuraava yhtälö: MW4 = (EW0 + DBW3) 15 MW0 Virtapiiri 1: Tiedostoyksikön DB1 avaus DB1 AUKI Virtapiiri 2: Laske yhteen tulosana EW0 ja globaalidatasana DBW3 (tiedostolohkon on oltava määritelty ja avattu). Lataa summa merkkerisanaan MW100. Kerro MW100 15:llä. Tulos tallennetaan merkkerikaksoissanaan MW102. Jaa MW102 MW0:lla. Tulos tallennetaan MW4:ään. Niin kauan kuin kaikki tulokset ovat kyseisen operaation sallitulla alueella, siirtää ENO signaalitilan 1 seuraavaan kehykseen.??.? ADD_I EN EW0 IN1 OUT MW100 MUL_I DBW3 IN2 ENO EN MW100 IN1 OUT MW102 DIV_I 15 IN2 ENO EN MW102 IN1 OUT MW4 MW0 IN2 ENO Kuva 2-11 Toimintakaavio aritmeettiset operaatiot kokonaisluvuilla 2-13

20 Ohjelmointiesimerkkejä 2.6 analukitusoperaatiot Uunin lämmitys Kuvassa 2-12 esitetyn uunin käyttäjä käynnistää uunin lämmityksen painamalla käynnistyskytkintä. Lämmitysajan keston hän voi päättää kuvassa näkyvillä digitaalisilla esivalintakytmimillä. Arvo, jonka hän asettaa, ilmoittaa sekunnit binäärikoodatussa desimaalimuodossa (BCD). Taulukossa 2-7 on lämmitysjärjestelmän komponentit sekä vastaavat absoluuttiset osoitteet, joita on käytetty kuvan 2-12 liitteenä olevassa ohjelmaesimerkissä. Taulukko 2-7 Lämmitysjärjestelmäkomponentit ja niiden vastaavat absoluuttiset osoitteet Järjestelmäkomponentit FUP-ohjelman absoluuttinen osoite Käynnistyskytkin E0.7 Digit. esivalintakytkin ykkösille E E 1.3 Digit. esivalintakytkin kymmenille E E 1.7 Digit. esivalintakytkin sadoille E E 0.3 Lämmitystapahtuman aloitus A4.0 Digitaalinen esivalintakytkin BCD-lukujen asettamiseksi Uuni Lämpö A XXXX Bitit EW0 EB0 Käynnistyskytkin E 0.7 EB1 Tavut Kuva 2-12 Tulojen ja lähtöjen käyttö aikarajoitetussa lämmityksessä 2-14

21 Ohjelmointiesimerkkejä Virtapiiri 1: Aloita lämmitys ajan juostessa. Operaatio hyppy takaisin päättää käsittelyn tähän ajan juostessa. T1 & A4.0 = Virtapiiri 2: Operaatio hyppy takaisin päättää käsittelyn tähän ajan juostessa. T1 & RET Virtapiiri 3: Maskaa tulobitit E E 0.7 (ts. aseta ne takaisin 0 :ksi). Näitä esivalintakytkitulojen bittejä ei käytetä. Esivalintakytkitulojen 16 bittiä lukitaan W#16#0FFF:llä 16 bitin JA--lukitusoperaation jälkeen. Tulos ladataan merkkerisanaan MW1. Aika--arvon asettamiseksi sekunneittain, lukitaan esivalinta W#16#2000:lla 16 bitin TAI--lukitusoperaation jälkeen. Bitti 13 asetetaan 1 :ksi, bitti 12 takaisin 0 :ksi.??.? WAND_W EN EW0 W#16#FFF IN1 IN2 OUT ENO MW1 WOR_W EN MW1 IN1 OUT MW2 W#16#2000 IN2 ENO Virtapiiri 4: Käynnistä aika T1 pidennettynä impulssina, kun kytkintä painetaan. Merkkerisana MW2 ladataan esiasetuksena (ym. lukitusoperaation johtamana). E0.7 & T1 V MW2 TW Kuva 2-13 Uunin lämmityksen toimintakaavio 2-15

22 Ohjelmointiesimerkkejä 2-16

23 Aakkosellinen operaatiolista 1 Yleiskuva kappaleesta Kappale isältö ivu A.1 Englanninkielinen selityslista A-1 A.2 Kansainvälinen (englanninkielinen) selityslista vastaavin saksankielisin selityksin A-6 1-1

24 Aakkosellinen operaatiolista 1.1 Englanninkielinen selityslista Taulukossa A-1 on aakkosellinen FBD/FUP-operaatiolista kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, siihen kuuluvine mnemoniikkoineen ja sivu, jolla kyseinen operaatio selitetään (IMATIC-muotoisena). Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla elitys Kansainvälinen mnemoniikka Add Double Integer ADD_DI 11-3 Add Integer ADD_I 11-2 Add Real ADD_R 12-3 Address Negative Edge Detection NEG 8-31 Address Positive Edge Detection PO 8-30 AND & 8-3 Assign = 8-9 Assign a Value MOVE 14-2 BCD to Double Integer BCD_DI 14-6 BCD to Integer BCD_I 14-3 Call FB from Box CALL_FB 20-4 Call FC from Box CALL_FC 20-4 Call FC FC (without parameters) CALL 20-2 Call ystem FB from Box CALL_FB 20-4 Call ystem FC from Box CALL_FC 20-4 Ceiling CEIL Compare Double Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) CMP >=D 13-3 Compare Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) CMP >=I 13-2 Compare Real (>, <, ==, <>, <=, >=) CMP >=R 13-4 Divide Double Integer DIV_DI 11-9 Divide Integer DIV_I 11-8 Divide Real DIV_R 12-6 Double Integer to BCD DI_BCD 14-7 Double Integer to Real DI_R 14-8 Down Counter (laskentaoperaatio) _CD 10-7 Down Counter (bittilukitusoperaatio) CD 8-17 Exception Bit BR Memory BR 19-3 Exception Bit Overflow OV 19-7 Exception Bit Overflow tored O 19-8 Exception Bit Unordered UO 19-6 Exclusive OR XOR 8-6 Extended Pulse 5 Timer (aikaoperaatio) _PEXT 9-7 ivu 1-2

25 Aakkosellinen operaatiolista Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla, jatkoa elitys Kansainvälinen mnemoniikka Extended Pulse Timer (bittilukitusoperaatio) E 8-20 Floor FLOOR Form the Absolute Value of a Floatingpoint Number AB 12-8 Form the Arc Cosine of a Floatingpoint Number ACO Form the Arc ine of a Floatingpoint Number AIN Form the Arc Tangent of a Floatingpoint Number ATAN Form the Cosine of a Floatingpoint Number CO Form the Exponential Value of a Floatingpoint Number EXP Form the Natural Logarithm of a Floatingpoint Number LN Form the ine of a Floatingpoint Number IN Form the quare of a Floatingpoint Number QR 12-9 Form the quare Root of a Floatingpoint Number QRT Form the Tangent of a Floatingpoint Number TAN Insert Binary Input Integer to BCD I_BCD 14-4 Integer to Double Integer I_DI 14-5 Jump JMP 18-3 Jump-If-Not JMPN 18-5 Master Control Relay Activate MCRA Master Control Relay Deactivate MCRD Master Control Relay Off MCR> Master Control Relay On MCR< Midline Output # 8-10 Multiply Double Integer MUL_DI 11-7 Multiply Integer MUL_I 11-6 Multiply Real MUL_R 12-5 Negate Binary Input o 8-8 Negate Real Number NEG_R Negative RLO Edge Detection N 8-29 Off-Delay 5 Timer (aikaoperaatio) _OFFDT 9-13 Off-Delay Timer (bittilukitusoperaatio) F 8-26 On-Delay 5 Timer (aikaoperaatio) _ODT 9-9 On-Delay Timer (bittilukitusoperaatio) D 8-22 ONEs Complement Double Integer INV_DI ONEs Complement Integer INV_I 14-9 Open Data Block: DB or DI OPN 17-2 OR >=1 8-4 ivu 1-3

26 Aakkosellinen operaatiolista Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla, jatkoa elitys Kansainvälinen mnemoniikka Positive RLO Edge Detection P 8-28 Pulse 5 Timer (aikaoperaatio) _PULE 9-5 Pulse Timer (bittilukitusoperaatio) P 8-18 Reset Output R 8-13 Reset_et Flip Flop R 8-33 Result Bit Equal 0 ==0 1-6 Result Bit Greater Equal 0 >= Result Bit Greater Than 0 > Result Bit Less Equal 0 <= Result Bit Less Than 0 < Result Bit Not Equal 0 <> Retentive On-Delay 5 Timer (aikaoperaatio) _ODT 9-11 Retentive On-Delay Timer (bittilukitusoperaatio) 8-24 Return RET 20-8 Return Fraction Double Integer MOD_DI Rotate Left Double Word ROL_DW Rotate Right Double Word ROR_DW Round to Double Integer ROUND ave RLO to BR Memory AVE 8-11 et Output 8-12 et Counter Value C 8-14 et_reset Flip Flop R 8-32 hift Left Double Word HL_DW 16-4 hiftleftword HL_W 16-3 hift Right Double Integer HR_DI 16-9 hift Right Double Word HR_DW 16-6 hift Right Integer HR_I 16-8 hift Right Word HR_W 16-5 ubtract Double Integer UB_DI 11-5 ubtract Integer UB_I 11-4 ubtract Real UB_R 12-4 Truncate Double Integer Part TRUNC TWOs Complement Double Integer NEG_DI TWOs Complement Integer NEG_I Up Counter (laskentaoperaatio) _CU 10-5 Up Counter (bittilukitusoperaatio) CU 8-16 Up-Down Counter _CUD 10-3 ivu 1-4

27 Aakkosellinen operaatiolista Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla, jatkoa elitys Kansainvälinen mnemoniikka (Word) And Double Word WAND_DW 15-4 (Word) And Word WAND_W 15-3 (Word) Exclusive Or Double Word WXOR_DW 15-8 (Word) Exclusive Or Word WXOR_W 15-7 (Word) Or Double Word WOR_DW 15-6 (Word) Or Word WOR_W 15-5 ivu 1-5

28 Aakkosellinen operaatiolista 1.2 Kansainvälinen IEC (englanninkielinen) selityslista vastaavin (imatic) saksankielisin selityksin Taulukossa A-1 on aakkosellinen FBD/FUP-operaatiolista kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen ja saksankielisine IMATIC-vastaavuuksineen ja sivu, jolla kyseinen operaatio selitetään. Taulukko 1-2 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen ja (IMATIC) saksankielisine vastaavuuksinen IMATIC-mnemoniikka suomeksi ivu Add Double Integer Kokonaislukujen yhteenlasku (32 bittiä) 11-3 Add Integer Kokonaislukujen yhteenlasku (16 bittiä) 11-2 Add Real Liukulukujen yhteenlasku 12-3 Address Negative Edge Detection ignaalireunan 1 0 kysely (pulssin teko) 8-31 Address Positive Edge Detection ignaalireunan 0 1 kysely (pulssin teko) 8-30 AND JA-lukitus 8-3 Assign Osoitus 8-9 Assign a Value Arvon siirto 14-2 BCD to Double Integer BCD-luvun muunto kokonaisluvuksi (32 bittiä) 14-6 BCD to Integer BCD-luvun muunto kokonaisluvuksi (16 bittiä) 14-3 Call FB from Box FB:n kutsu 20-4 Call FC from Box FC :n kutsu 20-4 Call FC FC (without parameters) FC/FC:n kutsu ilman parametrejä 20-2 Call ystem FB from Box Järjestelmä FB:n kutsu 20-4 Call ystem FC from Box Järjestelmä FC-kehyksen kutsu 20-4 Ceiling euraavaksi suuremman kokonaisluvun muodostus liukuluvusta Compare Double Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) Kokonaislukujen vertailu (32 bittiä) 13-3 Compare Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) Kokonaislukujen vertailu (16 bittiä) 13-2 Compare Real (>, <, ==, <>, <=, >=) Liukulukujen vertailu 13-4 Divide Double Integer Kokonaislukujen jakolasku (32 bittiä) 11-9 Divide Integer Kokonaislukujen jakolasku (16 bittiä) 11-8 Divide Real Liukulukujen jakolasku 12-6 Double Integer to BCD Kokonaisluvun (32 bittiä) muunto BCD-luvuksi 14-7 Double Integer to Real Kokonaisluvun (32 bittiä) muunto liukuluvuksi 14-8 Down Counter (laskentaoperaatio) Taaksepäinlaskenta 10-7 Down Counter (bittilukitusoperaatio) Taaksepäinlaskenta 8-17 Exception Bit BR Memory BIE-rekisterin bitti 19-3 Exception Bit Overflow Ylivuodon virhebitti 19-7 Exception Bit Overflow tored Tallennetun ylivuodon virhebitti 19-8 Exception Bit Unordered Väärän operaation virhebitti 19-6 Exclusive OR EHDOTON-TAI-lukitus

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100 Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).

Lisätiedot

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Sisällysluettelo 1 Siemens Step7 Manager...1 1.1 Laitteistomäärittely...1 1.2 Ohjelmalohkon luonti ja toteutus...2 1.3 Ohjelman kutsu...3 2 CX-Programmer...4

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB AU080401 Automaatiotekniikka Toimilohko FB Tarkoitus Dokumentissa kuvataan, mikä on toimilohko (FB) miten toimilohko muodostetaan ja miten sitä sovelletaan S7 ohjelmointiympäristössä (STEP7) mitä etua

Lisätiedot

C = P Q S = P Q + P Q = P Q. Laskutoimitukset binaariluvuilla P -- Q = P + (-Q) (-Q) P Q C in. C out

C = P Q S = P Q + P Q = P Q. Laskutoimitukset binaariluvuilla P -- Q = P + (-Q) (-Q) P Q C in. C out Digitaalitekniikan matematiikka Luku ivu (2).9.2 Fe C = Aseta Aseta i i = n i > i i i Ei i < i i i Ei i i = Ei i i = i i -- On On On C in > < = CI CO C out -- = + (-) (-) = + = C + Digitaalitekniikan matematiikka

Lisätiedot

Tietokonearitmetiikka

Tietokonearitmetiikka Luento 6 ALU: Aritmeettis-Looginen Yksikkö Tietokonearitmetiikka Stallings: Ch 9 Kokonaislukuesitys Kokonaislukuaritmetiikka Liukulukuesitys Liukulukuaritmetiikka Luento 6-1 ALU = Aritmetic Logic Unit

Lisätiedot

Digitaalitekniikka (piirit) Luku 15 Sivu 1 (17) Salvat ja kiikut 1D C1 C1 1T 1J C1 1K S R

Digitaalitekniikka (piirit) Luku 15 Sivu 1 (17) Salvat ja kiikut 1D C1 C1 1T 1J C1 1K S R igitaalitekniikka (piirit) Luku 5 ivu (7).8.24 Fe/AKo C J C K C T C C J C K igitaalitekniikka (piirit) Luku 5 ivu 2 (7).8.24 Fe/AKo Johdanto Tässä luvussa esitetään salpapiirit, jotka ovat yksinkertaisimpia

Lisätiedot

AU Automaatiotekniikka. Funktio FC

AU Automaatiotekniikka. Funktio FC AU080401 Automaatiotekniikka Funktio FC Tarkoitus Dokumentissa kuvataan, mikä on funktio miksi funktioita kannattaa käyttää milloin funktioita kannattaa käyttää mitä asioita on huomioitava funktiota luotaessa

Lisätiedot

Tietokonearitmetiikka

Tietokonearitmetiikka Tietokoneen rakenne Luento 6 Tietokonearitmetiikka Stallings: Ch 9 Kokonaislukuesitys Kokonaislukuaritmetiikka Liukulukuesitys Liukulukuaritmetiikka Luento 6-1 ALU: Aritmeettis-Looginen Yksikkö ALU = Aritmetic

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 2. Lukujen esittäminen ja aritmetiikka 2.1 Kantajärjestelmät ja lukujen esittäminen Käytettävät lukujoukot: Luonnolliset luvut IN = {0,1,2,3,... } Positiiviset kokonaisluvut

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Opas toimilohko-ohjelmointiin

Opas toimilohko-ohjelmointiin Opas toimilohko-ohjelmointiin Automaation tietotekniikka 2011 15. elokuuta 2011 Dokumentin versio Versio Pvm Muutokset Muuttaja 0.1 8.11.2010 Ensimmäinen versio Miika-Petteri Matikainen 0.1.1 12.11.2010

Lisätiedot

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA Tavallisimmin lukuja käsittelevien datasanojen tyypiksi kannattaa asettaa kokonaisluku 16 bitin INT, jonka vaihtelualueeksi tulee

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5)

Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (2/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (3/5) Alkuarvot ja tyyppimuunnokset (1/5) Aiemmin olemme jo antaneet muuttujille alkuarvoja, esimerkiksi: int luku = 123; Alkuarvon on oltava muuttujan tietotyypin mukainen, esimerkiksi int-muuttujilla kokonaisluku,

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

a b c d + + + + + + + + +

a b c d + + + + + + + + + 28. 10. 2010!"$#&%(')'+*(#-,.*/1032/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + + + 2. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. Valitaan kannaksi sivu, jonka pituus on 4. Koska toinen jäljelle jäävistä sivuista

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU. Tutkintotyö. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU. Tutkintotyö. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio Tutkintotyö Simatic S7 -jatko-opintomateriaali Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007 Tekniikan lisensiaatti Olavi Kopponen TAMK, valvojana

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut

Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut Paavo Räisänen Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut www.ohjelmoinaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,... Ratkaisut 1 1. Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,.... Nolla, koska kerrotaan nollalla. 3. 16 15 50 = ( 8) 15 50 = (8 15) ( 50) = 1000 500 = 500 000. 4.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

IHC Sovellusesimerkkejä

IHC Sovellusesimerkkejä IHC Sovellusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esitelty esimerkinomaisesti IHC-yksiköiden kytkentöjä valaistuksen ohjaukseen. Esimerkit ovat yhtä lukuunottamatta ns stand alone -kytkentöjä eli yksiköt toimivat

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 4 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten lauseisiin, lausekkeisiin ja aliohjelmiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Mitä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

7.4 Sormenjälkitekniikka

7.4 Sormenjälkitekniikka 7.4 Sormenjälkitekniikka Tarkastellaan ensimmäisenä esimerkkinä pitkien merkkijonojen vertailua. Ongelma: Ajatellaan, että kaksi n-bittistä (n 1) tiedostoa x ja y sijaitsee eri tietokoneilla. Halutaan

Lisätiedot

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet

Lisätiedot

Monipuolinen esimerkki

Monipuolinen esimerkki Monipuolinen esimerkki Lopuksi monipuolinen esimerkki, jossa ohjelmisto koostuu pääohjelmasta ja kahdesta aliohjelmasta, joista toinen on proseduuri ja toinen funktio. Funktio Sqrt(int n): int Sqrt(int

Lisätiedot

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen.

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen. Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus. Tietyn ominaisuuden samuus -relaatio on ekvivalenssi; se on (1) refleksiivinen,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

T Testitapaukset TC-1

T Testitapaukset TC-1 T-76.115 Testitapaukset TC-1 ETL-työkalu ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Versio Päivämäärä Tekijä Muutos 1.0 18.11.2004 Risto Kunnas Testitapaukset ensimmäistä iteraatiota varten 1.1 26.11.2004 Risto Kunnas

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 1 (19) Kytkentäfunktiot ja perusporttipiirit

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 1 (19) Kytkentäfunktiot ja perusporttipiirit Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu (9) && Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 2 (9) Johdanto Tässä luvussa esitetään digitaalilaitteen signaalit ja digitaalipiirien perustyypit esitellään

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

5. Laskutoimitukset eri lukujärjestelmissä

5. Laskutoimitukset eri lukujärjestelmissä 5. Laskutoimitukset eri lukujärjestelmissä Lukujen esitykset eri lukujärjestelmissä Muunnokset lukujärjestelmien välillä Laskutoimitukset eri lukujärjestelmissä. 5.1. Muunnokset lukujärjestelmien välillä

Lisätiedot

Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus.

Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus. Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus. Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmän rakenne

Käyttöjärjestelmän rakenne Käyttöjärjestelmän rakenne Tietokonejärjestelmä = Laitteisto + ohjelmisto Sovellus saa laitteiston käyttöönsä kj:n avustuksella CPU ja muisti Oheislaitteet KJ tarjoaa laitteiston käytössä tarvittavat palvelunsa

Lisätiedot

EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE

EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE AJONEUVOLÄMMITTIMET I TEKNINEN DOKUMENTTI FI EASYSTART CALL SOVELLUSOPAS ANDROID JA IPHONE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN OHJAUKSEEN TARKOITETTU ÄLYPUHELINSOVELLUS A WORLD OF COMFORT AJONEUVOLÄMMITTIMET

Lisätiedot

Simatic S7-1511F & S7-1513F

Simatic S7-1511F & S7-1513F Turvauutuudet, 02/2015 Simatic S7-1511F & S7-1513F siemens.fi/answers Uudet turva CPU:t SIMATIC S7-1511F & S7-1513F CPU 1511F-1PN Entry-level CPU standardi- ja turvasovelluksiin keskitason suorituskykyvaatimuksilla!

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot