SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla"

Transkriptio

1 Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla IMATIC 7 Osa 2: Kielikuvaus Liitteet FUP/FBD 7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa Käsikirja C79000-G7000-C508-02

2 Turvallisuus - määräykset! Tässä käsikirjassa on ohjeita, joita on noudatettava henkilökohtaisen turvallisuuden ja esinevahinkojen välttämiseksi. Ohjeet on merkitty kolmiolla seuraavasti vaarallisuusasteen mukaisesti: Vaara tarkoittaa, että aiheutuu kuolema,vaikea ruumiinvamma tai huomattava esinevahinko,jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varoitus tarkoittaa, että kuolema, vaikea ruumiinvamma tai huomattavia esinevahinkoja saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta.! Varo tarkoittaa, että lievä ruumiinvamma tai esinevahinko saattaa aiheutua, jollei tarpeellisia varotoimenpiteitä suoriteta. Huomautus on tärkeä tieto tuotteesta, tuotteen käsittelystä tai käsikirjan siitä osasta, johon tuleekiinnittää erityistä huomiota. Määräysten mukainen käyttö! Huomioitava seuraavaa: Varoitus Laitetta saa käyttää vain katalogissa ja teknisessä selostuksessa mainituissa yksittäistapauksissa ja vain iemens suosittelemien tai hyväksymien vieraslaitteiden ja -komponenttien yhteydessä. Tavaramerkit IMATICR ja INECR ovat IEMEN AG:n tavaramerkkejä. Muut tällaiset merkinnät voivat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmannen osapuolen tarkoituksiin saattaa loukata haltijan oikeuksia. Copyright E iemens AG 1996 All rights reserved Tämän aineiston edelleenjakelu sekä monistus, sen sisällön hyödyntäminen ja siitä tiedottaminen ei ole sallittua, mikäli siitä ei ole selvästi sovittu. Rikkomukset johtavat vahingonkorvauksiin. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti jos tuotteella on patentti tai GM-merkintä. iemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848, D Nürnberg iemens Aktiengesellschaft Vastuuvapaus Olemme tarkastaneet tämän tuotteen sisällön yhtäpitävyyden kuvattuun laite- ja ohjelmistopuoleen nähden. Poikkeukset eivät kuitenkaan ole poissuljettuja, niin että emme takaa täydellistä yhdenmukaisuutta. Tämän tuotteen tiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään seuraaviin painoksiin. Kiitämme etukäteen parannusehdotuksista. E iemens AG 1996 Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin. C79000-G7000-C508 Tämä suomenkielinen versio on käännös vastaavasta alkuperäiskielisestä käsikirjasta. Tämän tuotteen julkaisun jälkeen on voinut tulla uusia komponentteja, tai niiden ominaisuudet ovat voineet muuttua. Tässä tapauksessa on syytä lisäksi tukeutua viimeisimpään saksan/englanninkieliseen laitekäsikirjaan.

3 Esipuhe Käsikirjan tarkoitus Tämä käsikirja tukee käyttäjäohjelmien laadintaa FUP/FBD - ohjelmointikielellä. iksi tässä selitetään ohjelman laadinnan periaatteelliset menettelytavat. Käsittelyvaiheiden yksityiskohdat löytyvät Online-avusta. en ohella käsikirja sisältää FUP-ohjelmointikielen kielielementtien referenssiosan, jossa kuvataan yksittäisten kielielementtien syntaksia ja toimintatapaa. FUP = FBD = toimintakaaviomuoto. Käsikirjasta käytetään tästä lyhennystä FUP. Käyttäjät Tämä käsikrija on tarkoitettu 7-ohjelmoijille, käyttöönottajille ja huoltohenkilökunnalle. Tämä edellyttää kyseisen alueen automaatiotekniikan yleistä tuntemusta. Käsikirjan voimassaolo IEC :n mukaiset normit Tämä käsikirja pätee TEP 7 -ohjelmiston versiolle 3.0. FUP vastaa normissa DIN EN ( int. IEC ) määriteltyä kieltä toimintakaavio. TEP 7:n NORM.TAB-tiedoston normitaulukossa on tarkka kuvaus normien täyttymisestä. (aksa) (Englanti) FUP = FBD = Toimintakaaviomuoto KOP = LAD = Relekaaviomuoto AWL = TL = Käskylistamuoto Ohjelmaesimerkeissä käytetään IMATIC -lyhennekielivalintaa. iii

4 Esipuhe ijoitus 7 300/400 informaatiodokumentoinnissa 7-automaatiojärjestelmän tueksi ja konfiguroimiseksi on olemassa laaja käyttäjädokumentointi, joka on tarkoitettu valikoivaan käyttöön. euraavien selvitysten tulisi helpottaa käyttäjädokumentoinnin käyttöä. Annettu järjestys on ehdotus 7:n ensikäyttäjälle. ymboli Merkitys Dokumentointi johtaa metodiikkaan. Hakuteokset ja siksi vain valikoidusti käytettävissä. Dokumentointia täydennetään Online-avulla. Aapi - nen /30/ Automaatiojärjestelmä Yksinkertainen rakenne ja ohjelmointi Käsikirja M7-300/400 -käsikirjat Laitteisto Ohjel - mointi - käsikirja /234/ Järjestelmäohjelmisto 7-300/400 Ohjelmasuunnittelu Online-apu Käyttäjä - käsikirja Perusohjelmisto7jaM7 TEP 7 Käyttäjä - käsikirja Perusohjelmisto 7-300/400 5-ohjelmien konvertointi /231/ /230/ AWL KOP FUP CL /232/ /233/ /236/ /250/ GRAPH 7 HiGraph CFC / 7 Refere - renssi - käsikirja /235/ Järjestelmäohjelmisto 7-300/400 Järjestelmä- ja standarditoiminnat /251/ /252/ /254/ Kielipaketit /xxx/: kirjallisuusluettelon kirjanumero Kuva A-1 Informaatiodokumentointi iv

5 Esipuhe Taulukko A-1 Informaatiosisältö Nimi Aapinen Yksinkertainen rakenne ja ohjelmointi Ohjelmointikäsikirja Ohjelmasuunnittelu 7-300/400 Referenssikäsikirja Järjestelmä- ja standarditoiminnat 7-300/400 Käyttäjäkäsikirja TEP 7 Käyttäjäkäsikirja 5-ohjelmien konvertointi Käsikirjat AWL, KOP, FUP, CL 1 Käsikirjat GRAPH 1,HiGraph 1, CFC /400:n optiopaketit järjestelmäohjelmistolle isältö Aapinen perehdyttää hyvin yksinkertaisesti 7-300/400:n ohjelmoinnin ja rakenteen metodiikkaan. e sopii erinomaisesti 7-automaatiojärjestelmän ensikäyttäjälle. Ohjelmointikäsikirja Ohjelmasuunnittelu 7-300/400 antaa perustavaa laatua olevaa tietoa 7-CPU:n käyttäjäohjelman ja käyttöjärjestelmän rakenteesta /400:n ensikäyttäjän tulisi käyttää sitä hankkiakseen yleiskuvan ohjelmointimetodiikasta ja rakentaakseen käyttäjäohjelmansa suunnitelun sen varaan. 7-CPUt sisältävät käyttöjärjestelmään integroituja järjestelmätoimintoja ja organisaatioyksiköitä, joita voidaan käyttää ohjelmoinnissa. Käsikirja antaa yleiskuvan 7:ssä käytettävistä järjestelmätoiminnoista, organisaatioyksiköistä ja ladattavista standarditoiminnoista sekä - hakutietona - yksityiskohtaisia liitäntäpistekuvauksia käyttäjäohjelmaan soveltamiseksi. TEP 7 -käyttäjäkäsikirjassa selitetään TEP 7 -automaatio-ohjelmiston periaatteellista käyttöä ja toimintoja. TEP 7:n ensikäyttäjälle sekä myös TEP 5:n tuntijalle antaa käsikirja yleiskuvan 7-300/400:n menettelytavoista konfiguroitaessa, ohjelmoitaessa ja käyttöönotettaessa. W:llä työskenneltäessä voidaan päästä valikoiden Online-apuun, josta saa tukea W-käytön yksityiskohtaisissa kysymyksissä. Käyttäjäkäsikirjaa 5-ohjelmien konvertointi tarvitaan, mikäli halutaan konvertoida jo olemassa olevia 5-ohjelmia, jotta nämä saataisiin toimimaan 7-CPU:ssa. Käsikirja antaa yleiskuvan menettelytavoista ja konvertterin käytöstä; konvertteritoimintojen yksityiskohtainen käyttö selviää Online-avusta. Online-avusta saa myös käytettävien konvertoitujen 7-toimintojen liitäntäpistekuvauksen. Kielipakettien AWL, KOP FUP ja CL -käsikirjoissa on sekä käyttöohjeet että kielikuvaus /400:n ohjelmointiin tarvitaan vain yhtä näistä kielistä, mutta tarvittaessa voidaan projektissa yhdistää kieliä. Käytettäessä kieliä ensimmäistä kertaa suositellaan perehtymistä ohjelman laadintamenetelmiin käsikirjan avulla. W:llä työskenneltäessä voidaan käyttää Online-apua, joka vastaa kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin koskien asianomaisten editorien/käännösohjelmien käyttöä. GRAPH, HiGraph, CFC -kielet tarjoavat lisäksi mahdollisuuksiaaskelohjausten,tilaohjausten tai graafisten yksikkökytkentöjen toteuttamiseen. Käsikirjoissa on sekä käyttöohje että kielikuvaus. Käytettäessä kieliä ensimmäistä kertaa suositellaan perehtymistä ohjelman laadintamenetelmiin käsikirjan avulla. W:llä työskenneltäessä voidaan käyttää lisäksi Online-apua (poikkeuksena HiGraph), joka vastaa kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin koskien asianomaisten editorien/käännösohjelmien käyttöä. Oheiset käsikirjat ovat englannin- ja saksankielisiä. v

6 Esipuhe Hakuapu käsikirjaan Tämä FUP -käsikirja edellyttää teoreettista tietoa 7-ohjelmista, jota saa ohjelmointikäsikirjasta /234/. Koska kielipaketit perustuvat TEP 7-perusohjelmistoon, tulisi käyttäjällä olla jo tietoa perusohjelmiston käsittelystä, jota löytyy käyttäjäkäsikirjasta /231/. Käsikirja on jaoteltu seuraavien aihepiirien mukaisesti. Osassa 1 selitetään editorin käyttöä. Osassa 2 referenssiosa kaikista FUP-operaatioista ja se on ajalteltu hakuteokseksi. Muu tuki Kuvatun ohjelmiston käyttöä koskevissa kysymyksissä, joihin ei löydy vastausta paperidokumentoinnista eikä Online-avusta, tulee kääntyä iemensin puoleen. Lisäksi on käytettävissä Hotline -puhelinpalvelu: Puh. (09) Helpottaaksemme IMATIC 7 -automaatiojärjestelmään tutustumista, pidämme kursseja tästä aiheesta. Puh / imatic--kurssit. Eritysiviittaus Tämän käsikirjan käyttäjäosassa ei ole mitään yksityiskohtaisia ohjeita yksittäisine vaiheineen, vaan se selventää periaatteellisia menettelytapoja. Tarkempaa tietoa ohjelmistodialogeista ja niiden käsittelystä löytyy aina Online-avusta. vi

7 Ohjelmointiesimerkkejä 2 Yleiskuva kappaleesta Kappale isältö ivu 2.1 Yleiskuva Bittilukitusoperaatiot Aikaoperaatiot Laskenta- ja vertailuoperaatiot Aritmeettiset operaatiot kokonaisluvuilla analukitusoperaatiot

8 Ohjelmointiesimerkkejä 2.1 Yleiskuva Käytännön sovellukset Jokainen tässä käsikirjassa kuvattu FBD/FUP-operaatio suorittaa määrätyn toiminnan. Näitä operaatioita yhdistelemällä voidaan ohjelmassa suorittaa mitä erilaisimpia automatisointitehtäviä. Tässä kappaleessa on muutamia esimerkkejä FUP-operaatioiden käytännön sovelluksista: Kuljetinhihnan ohjaus bittilukitusoperaatioilla. Kuljetinhihnan kulkusuunnan toteaminen bittilukitusoperaatioilla. Tahti-impulssin generointi aikaoperaatioilla. Varastoalueen valvonta laskenta- ja vertailuoperaatioilla. Laskenta kokonaislukujen aritmeettisilla operaatioilla. Ajan asetus uunin lämmitystä varten. Käytetyt operaatiot Tämän kappaleen esimerkeissä käytetään seuraavia operaatioita: 16 bitin JA- lukitus (WAND_W) 16 bitin TAI- lukitus (WOR_W) Taaksepäinlaskenta (Z_RUECK) Eteenpäinlaskenta ( Z_VORW ) Lähdön nollaus (R) Lähdön asetus () Reunan 0 1 kysely (P) (pulssin muodostus) Kokonaislukujen yhteenlasku (16 bittiä) (ADD_I) Kokonaislukujen jakolasku (16 bittiä) (DIV_I) Kokonaislukujen kertolasku (16 bittiä) (MUL_I) Kokonaislukujen vertailu (16 bittiä) (CMP_I>=) Kokonaislukujen vertailu (16 bittiä) (CMP_I<=) JA-lukitus Osoitus (=) TAI-lukitus Hyppy, kun 0 (JMPN) Hyppy takaisin (RET) Arvon siirto (MOVE) Ajan käynnistys pidennettynä impulssina (V) 2-2

9 Ohjelmointiesimerkkejä 2.2 Bittilukitusoperaatiot Kuljetinhihnan ohjaus Kuva 2-1 esittää sähköisesti käynnistettävää kuljetinhihnaa. Hihnan alkupäässä on kaksi painiketta, 1 TART ia ja 2 TOP ia varten. Hihnan loppupäässä on myös kaksi kytkintä, 3 TART ia ja 4 TOP ia varten. Hihna voidaan käynnistää tai pysäyttää molemmista päistä. Lisäksi 5-anturi pysäyttää hihnan, kun jokin esine on tullut hihnan päähän. ymbolinen ohjelmointi Kuljetinhihnan ohjaamiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma kuvan 2-1 perusteella esittämällä kuljetinhihnajärjestelmän eri komponentit symbolien avulla. Mikäli päädytään tähän menetelmään, on laadittava signaalilista ja määriteltävä valitut symbolit suhteessa asetettuihin arvoihin (katso taulukko 2-1). ymbolit määritellään symbolitaulukossa (katso käyttäjäkäsikirja /231/). Taulukko 2-1 Kuljetinhihnajärjestelmän symbolisen ohjelmoinnin elementit Järjestelmäkomponentit Absoluuttinen nimike ymboli Käynnistyskytkin E1.1 1 E1.1 1 Pysäytyskytkin E1.2 2 E1.2 2 Käynnistyskytkin E1.3 3 E1.3 3 Pysäytyskytkin E1.4 4 E1.4 4 Anturi E1.5 5 E1.5 5 ymbolitaulukko Moottori A4.0 MOOT_ON A 4.0 MOOT_ON Anturi 5 MOOT_ON 1 2 ` tart ` top 3 4 ` tart ` top Kuva 2-1 Kuljetinhihnajärjestelmä 2-3

10 Ohjelmointiesimerkkejä Absoluuttinen ohjelmointi Kuljetinhihnan ohjaamiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma kuvan 2-1 perusteella esittämällä kuljetinhihnajärjestelmän eri komponentit absoluuttisten arvojen avulla (katso taulukko 2-2). Kuvassa 2-2 on FUP-ohjelma liukuhihnan ohjaamiseksi. Taulukko 2-2 Kuljetinhihnajärjestelmän absoluuttisen ohjelmoinnin elementit Järjestelmäkomponentit Absoluuttinen nimike Käynnistyskytkin E1.1 Pysäytykytkin E1.2 Käynnistyskytkin E1.3 Pysäytyskytkin E1.4 Anturi E1.5 Moottori A4.0 Virtapiiri 1: Moottori käynnistetään painamalla jompaakumpaa käynnistyskytkintä. E1.1 E1.3 >=1 A4.0 Virtapiiri 2: Moottori pysäytetään painamalla jompaakumpaa pysäytyskytkintä tai kysymällä hihnan päässä olevaa anturia. E1.2 >=1 E1.4 E1.5 A4.0 R Kuva 2-2 Kuljetinhihnan ohjauksen toimintakaavio 2-4

11 Ohjelmointiesimerkkejä Kuljetinhihnan suunnan havaitseminen Kuvassa 2-3 on kuljetinhihna, joka on varustettu kahdella valokennolla (L 1 und L 2). Valokennojen tulee havaita, mihin suuntaan hihnalla oleva paketti liikkuu. ymbolinen ohjelmointi Kuvassa 2-3 esitetyn kuljetinhihnajärjestelmän suuntailmoituksen aktivoimiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma esittämällä kuljetusjärjestelmän eri komponentit - mukaanlukien suunnan havaitsemiseen tarkoitetut valokennot - symbolien avulla. Mikäli päädytään tähän menetelmään, on laadittava symbolilista määrittämällä valitut symbolit suhteessa absoluuttisiin arvoihin (katso taulukko 2-3). ymbolit määritellään symbolitaulukossa (katso käyttäjäkäsikirja /231/). Taulukko 2-3 ymbolisen ohjelmoinnin suunnanhavainnointielementit Absoluutt. Järjestelmäkomponentit ymboli ymbolitaulukko nimike Valokenno 1 E0.0 VK1 E 0.0 VK1 Valokenno 2 E0.1 VK2 E 0.1 VK2 Ilmoitus liikkeestä oikealle A4.0 OIKEA A4.0 OIKEA Ilmoitus liikkeestä vasemmalle A4.1 VAEN A4.1 VAEN Tahtimerkkeri 1 M0.0 TM1 M0.0 TM1 Tahtimerkkeri 2 M0.1 TM2 M0.1 TM2 Absoluuttinen ohjelmointi Kuvassa 2-3 esitetyn kuljetinhihnajärjestelmän suuntailmoituksen ohjaamiseksi voidaan kirjoittaa ohjelma esittämällä suunnan havaitsemiseen tarkoitetut valokennot absoluuttisilla arvoilla (katso taulukko 2-4). Kuva 2-4 esittää kuljetinhihnajärjestelmän suuntailmoituksen ohjaamiseksi tarkoitettua FUP-ohjelmaa. A4.0 VK2 VK1 A4.1 Kuva 2-3 Valokennoilla varustettu kuljetinhihnajärjestelmä suunnan havainnointia varten 2-5

12 Ohjelmointiesimerkkejä Taulukko 2-4 Abaoluuttisen ohjelmoinnin suunnanhavaintoelementit Järjestelmäkomponentit Absoluuttinen nimike Valokenno 1 E0.0 Valokenno 2 E0.1 Ilmoitus liikkeestä oikealle A4.0 Ilmoitus liikkeestä vasemmalle A4.1 Tahtimerkkeri 1 M0.0 Tahtimerkkeri 2 M0.1 Virtapiiri 1: Mikäli tulon E 0.0 signaalitila vaihtuu 0 :sta 1 :ksi (positiivinen reuna) tulon E 0.1 signaalitilan ollessa samanaikaisesti 0, liikkuu hihnalla oleva paketti silloin vasemmalle. E0.0 M0.0 P E0.1 & A4.1 Virtapiiri 2: Mikäli tulon E 0.1 signaalitila vaihtuu 0 :sta 1 :ksi (positiivinen reuna) tulon E 0.0 signaalitilan ollessa samanaikaisesti 0, liikkuu hihnalla oleva paketti silloin oikealle. E0.1 M0.1 P E0.0 & A4.0 Virtapiiri 3: Mikäli toinen valokennosignaali on poikki, on paketti valokennojen välissä. uunnanilmaisin kytketään pois päältä. E0.0 E0.1 & A4.0 R A4.1 R Kuva 2-4 Toimintakaavio kuljetinhihnan suunnan havaitsemiseksi 2-6

13 Ohjelmointiesimerkkejä 2.3 Aikaoperaatiot Tahtianturi Jaksottain toistuvan signaalin tuottamiseksi voidaan käyttää tahtianturia tai vilkkurelettä. Tahtiantureita käytetään usein hälytysjärjestelmissä, jotka ohjaavat näyttövalojen vilkkumista. Mikäli käytetään 7-300:aa, voidaan tahtianturitoiminta toteuttaa käyttämällä aikaohjattua käsittelyä erityisissä organisaatioyksiköissä. euraavassa FUP-ohjelmassa oleva esimerkki selvittää aikatoimintojen käyttöä tahdin generoimiseksi. euraavassa esimerkissä on selitetty, miten vapaasti toimiva tahtianturi toteutetaan ajan avulla (pulssin kestosuhde 1:1). Taajuus on jaettu arvoihin, jotka on esitetty taulukossa

14 Ohjelmointiesimerkkejä Virtapiiri 1: Kun ajan T1 signaalitila on 0, ladataan 250 ms:n aika--arvo T1:een ja käynnistetään T1 pidennettynä impulssina. M0.2 & T1 V 5T#250M TW Virtapiiri 2: Timerin tila välitallennetaan apumerkkeriin. M0.2 T1 & = Virtapiiri 3: Mikäli ajan T1 signaalitila on yhtäsuuri kuin 1, hyppää silloin hyppymerkkiin M001. M001 M0.2 & JMP Virtapiiri 4: Timerin T1 jokaisen ajan jälkeen lisätään merkkerisanaa :llä.??.? ADD_I EN MW100 IN1 OUT MW100 1 IN2 ENO Virtapiiri 5: Lähtöjen A A 13.7 eri tahtitaajuudet voidaan näyttää operaatiolla MOVE. M001??.? MOVE EN OUT AW12 MW100 IN ENO Kuva 2-5 Tahdin muodostamisen toimintakaavio 2-8

15 Ohjelmointiesimerkkejä Ajan T1 signaalitilakysely antaa kuvassa 2-6 lukitustuloksen (LUK: katso kappale 6.3) ms Kuva 2-6 Käännetyn tuloparametrin UN T1 LUK tahtiaikaesimerkissä Aika käynnistetään uudelleen heti ajan kuluttua. iksi käskyn UN M0.2 suorittama signaalitilakysely näyttää vain lyhyesti signaalitilan 1. Kuvassa 2-7 on esitetty käännetty (nollattu) LUK-bitti ms Kuva 2-7 Ajan T1 käännetty LUK-bitti tahtiaikaesimerkissä LUK-bitti on 0 joka 250 ms. Hyppyä ei huomioida ja merkkerisanan MW100 sisältöä lisätään 1 :llä. Tietyn taajuuden saaminen Taulukossa 2-5 on merkkeritavujen MB101 ja MB 100 yksittäisillä biteillä saatavat taajuudet. Kuvan 2-5 FUP-kaavion virtapiiristä 5 nähdään, miten lähtöjen A A 13.7 eri tahtitaajuudet voidaan näyttää operaatiolla MOVE. Taulukko 2-5 Tahtiaikaesimerkin taajuudet MB101:n/ MB100:n bitit Taajuus hertseinä Kesto M s (250 ms päällä/250 ms pois) M s (0.5 s päällä/0.5 s pois) M s (1 s päällä/1 s pois) M s (2 s päällä/2 s pois) M s (4 s päällä/4 s pois) M s (8 s päällä/8 s pois) M s (16 s päällä/16 s pois) M s (32 s päällä/32 s pois) M s (64 s päällä/64 s pois) M s (128 s päällä/128 s pois) M s (256 s päällä/256 s pois) M s (512 s päällä/512 s pois) 2-9

16 Ohjelmointiesimerkkejä Taulukko 2-5 Tahtiaikaesimerkin taajuudet MB101:n/ MB100:n bitit Taajuus hertseinä Kesto M s (1024 s päällä/1024 s pois) M s (2048 s päällä/2048 s pois) M s (4096 s päällä/4096 s pois) M s (8192 s päällä/8192 s pois) Taulukossa 2-6 on merkkeritavun MB101 bittien signaalitilat. Kuva 2-8 esittää merkkeribitin M signaalitilaa. Taulukko 2-6 Merkkeritavun MB101 bittien signaalitilat Merkkeritavun MB101 bittien signaalitilat Aika - ykli arvo ms:na T M ms 0.5 s 0.75 s 1 s 1.25 s 1.5 s Zeit Taajuus = 1 T = 1 1s = 1Hz Kuva 2-8 MB101:n (M 101.1) bitin 1 signaalitila 2-10

17 Ohjelmointiesimerkkejä 2.4 Laskenta- ja vertailuoperaatiot Varaston laskurit ja vertailijat Kuva 2-9 esittää järjestelmää, jossa on kaksi kuljetinhihnaa ja niiden välissä väliaikainen varastoalue. Kuljetinhihna 1 kuljettaa paketit varastoalueelle. Kuljetinhihnan 1 päässä oleva varastoalueen viereinen valokenno ilmoittaa, kuinka monta pakettia varastoalueelle tulee. Kuljetinhihna 2 kuljettaa paketit kyseiseltä väliaikaiselta varastoalueelta lastausrampille, mistä ne lastataan rekkaan kuljetettavaksi asiakkaalle. Kuljetinhihnan 2 päässä oleva varastoalueen viereinen valokenno ilmoittaa, kuinka monta pakettia varastoalueelta on tulossa lastausrampille. Näyttökonsoli, jossa on viisi lamppua ilmoittaa, kuinka täynnä väliaikainen varastoalue on. Kuva 2-10 esittää FUP-ohjelmaa, joka aktivoi näyttökonsolin näyttölamput. Näyttökonsoli Varastoalue tyhjä Varastoalue ei tyhjä Varastoalue 50%:sti täynnä Varastoalue 90%:sti täynnä Varastoalue täynnä (A 12.0) (A 12.1) (A 15.2) (A 15.3) (A 15.4) tulevat paketit E 12.0 Väliaikainen E 12.1 varastoalue 100:lle paketille lähtevät paketit Kuljetinhihna 1 Valokenno 1 Valokenno 2 Kuljetinhihna 2 Kuva 2-9 Varastoalueen laskurit ja vertailijat 2-11

18 Ohjelmointiesimerkkejä Virtapiiri1: Laskuri Z1 laskee eteenpäin tulon ZV signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi ja taaksepäin tulon ZR signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi. Tulon signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi asetetaan laskenta--arvo ZW:n arvoon. Tulon R signaalireunan muuttuessa 0 :sta 1 :ksi asetetaan laskenta--arvo 0 :ksi. Z1:n aktuelli laskenta--arvo on aina tallennettuna MW200:ssa. A12.1 näyttää varastoalue ei ole tyhjä. Z1 LAKURI E12.0 ZV E12.1 ZR E12.2 DUAL MW210 C#10 ZW DEZ MW200 A12.1 E12.3 R Q = Virtapiiri 2: A12.0 näyttää varastoalue ei ole tyhjä. A 12.1 & A12.0 = Virtapiiri 3: Jos 50 on pienempi tai yhtäsuuri kuin laskenta--arvo (tai jos aktuelli laskurilukema on suurempi tai yhtäsuuri kuin 50), kytketyy ilmoituksen varastoalue 50 %:sti täynnä näyttölamppu päälle. 50 MW200 IN1 IN2 CMP <= I A15.2 = Virtapiiri 4: Jos laskenta--arvo on suurempi tai yhtäsuuri kuin 90, kytkeytyy ilmoituksen varastoalue 90 %:sti täynnä näyttölamppu päälle. MW CMP >= I IN1 IN2 A15.3 = Virtapiiri 5: Laskenta--arvon ollessa suurempi tai yhtäsuuri kuin 100, kytkeytyy ilmoituksen varastoalue täynnä näyttölamppu päälle. CMP >= I MW200 IN1 A IN2 = Kuva 2-10 Toimintakaavio näyttölamppujen aktivoimiseksi näyttökonsolissa 2-12

19 Ohjelmointiesimerkkejä 2.5 Aritmeettiset operaatiot kokonaisluvuilla Yhtälön laskeminen euraavassa ohjelmaesimerkissä selitetään, miten kokonaislukujen kolmella aritmeettisella operaatiolla ja operaatioilla L ja T toteutetaan seuraava yhtälö: MW4 = (EW0 + DBW3) 15 MW0 Virtapiiri 1: Tiedostoyksikön DB1 avaus DB1 AUKI Virtapiiri 2: Laske yhteen tulosana EW0 ja globaalidatasana DBW3 (tiedostolohkon on oltava määritelty ja avattu). Lataa summa merkkerisanaan MW100. Kerro MW100 15:llä. Tulos tallennetaan merkkerikaksoissanaan MW102. Jaa MW102 MW0:lla. Tulos tallennetaan MW4:ään. Niin kauan kuin kaikki tulokset ovat kyseisen operaation sallitulla alueella, siirtää ENO signaalitilan 1 seuraavaan kehykseen.??.? ADD_I EN EW0 IN1 OUT MW100 MUL_I DBW3 IN2 ENO EN MW100 IN1 OUT MW102 DIV_I 15 IN2 ENO EN MW102 IN1 OUT MW4 MW0 IN2 ENO Kuva 2-11 Toimintakaavio aritmeettiset operaatiot kokonaisluvuilla 2-13

20 Ohjelmointiesimerkkejä 2.6 analukitusoperaatiot Uunin lämmitys Kuvassa 2-12 esitetyn uunin käyttäjä käynnistää uunin lämmityksen painamalla käynnistyskytkintä. Lämmitysajan keston hän voi päättää kuvassa näkyvillä digitaalisilla esivalintakytmimillä. Arvo, jonka hän asettaa, ilmoittaa sekunnit binäärikoodatussa desimaalimuodossa (BCD). Taulukossa 2-7 on lämmitysjärjestelmän komponentit sekä vastaavat absoluuttiset osoitteet, joita on käytetty kuvan 2-12 liitteenä olevassa ohjelmaesimerkissä. Taulukko 2-7 Lämmitysjärjestelmäkomponentit ja niiden vastaavat absoluuttiset osoitteet Järjestelmäkomponentit FUP-ohjelman absoluuttinen osoite Käynnistyskytkin E0.7 Digit. esivalintakytkin ykkösille E E 1.3 Digit. esivalintakytkin kymmenille E E 1.7 Digit. esivalintakytkin sadoille E E 0.3 Lämmitystapahtuman aloitus A4.0 Digitaalinen esivalintakytkin BCD-lukujen asettamiseksi Uuni Lämpö A XXXX Bitit EW0 EB0 Käynnistyskytkin E 0.7 EB1 Tavut Kuva 2-12 Tulojen ja lähtöjen käyttö aikarajoitetussa lämmityksessä 2-14

21 Ohjelmointiesimerkkejä Virtapiiri 1: Aloita lämmitys ajan juostessa. Operaatio hyppy takaisin päättää käsittelyn tähän ajan juostessa. T1 & A4.0 = Virtapiiri 2: Operaatio hyppy takaisin päättää käsittelyn tähän ajan juostessa. T1 & RET Virtapiiri 3: Maskaa tulobitit E E 0.7 (ts. aseta ne takaisin 0 :ksi). Näitä esivalintakytkitulojen bittejä ei käytetä. Esivalintakytkitulojen 16 bittiä lukitaan W#16#0FFF:llä 16 bitin JA--lukitusoperaation jälkeen. Tulos ladataan merkkerisanaan MW1. Aika--arvon asettamiseksi sekunneittain, lukitaan esivalinta W#16#2000:lla 16 bitin TAI--lukitusoperaation jälkeen. Bitti 13 asetetaan 1 :ksi, bitti 12 takaisin 0 :ksi.??.? WAND_W EN EW0 W#16#FFF IN1 IN2 OUT ENO MW1 WOR_W EN MW1 IN1 OUT MW2 W#16#2000 IN2 ENO Virtapiiri 4: Käynnistä aika T1 pidennettynä impulssina, kun kytkintä painetaan. Merkkerisana MW2 ladataan esiasetuksena (ym. lukitusoperaation johtamana). E0.7 & T1 V MW2 TW Kuva 2-13 Uunin lämmityksen toimintakaavio 2-15

22 Ohjelmointiesimerkkejä 2-16

23 Aakkosellinen operaatiolista 1 Yleiskuva kappaleesta Kappale isältö ivu A.1 Englanninkielinen selityslista A-1 A.2 Kansainvälinen (englanninkielinen) selityslista vastaavin saksankielisin selityksin A-6 1-1

24 Aakkosellinen operaatiolista 1.1 Englanninkielinen selityslista Taulukossa A-1 on aakkosellinen FBD/FUP-operaatiolista kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, siihen kuuluvine mnemoniikkoineen ja sivu, jolla kyseinen operaatio selitetään (IMATIC-muotoisena). Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla elitys Kansainvälinen mnemoniikka Add Double Integer ADD_DI 11-3 Add Integer ADD_I 11-2 Add Real ADD_R 12-3 Address Negative Edge Detection NEG 8-31 Address Positive Edge Detection PO 8-30 AND & 8-3 Assign = 8-9 Assign a Value MOVE 14-2 BCD to Double Integer BCD_DI 14-6 BCD to Integer BCD_I 14-3 Call FB from Box CALL_FB 20-4 Call FC from Box CALL_FC 20-4 Call FC FC (without parameters) CALL 20-2 Call ystem FB from Box CALL_FB 20-4 Call ystem FC from Box CALL_FC 20-4 Ceiling CEIL Compare Double Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) CMP >=D 13-3 Compare Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) CMP >=I 13-2 Compare Real (>, <, ==, <>, <=, >=) CMP >=R 13-4 Divide Double Integer DIV_DI 11-9 Divide Integer DIV_I 11-8 Divide Real DIV_R 12-6 Double Integer to BCD DI_BCD 14-7 Double Integer to Real DI_R 14-8 Down Counter (laskentaoperaatio) _CD 10-7 Down Counter (bittilukitusoperaatio) CD 8-17 Exception Bit BR Memory BR 19-3 Exception Bit Overflow OV 19-7 Exception Bit Overflow tored O 19-8 Exception Bit Unordered UO 19-6 Exclusive OR XOR 8-6 Extended Pulse 5 Timer (aikaoperaatio) _PEXT 9-7 ivu 1-2

25 Aakkosellinen operaatiolista Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla, jatkoa elitys Kansainvälinen mnemoniikka Extended Pulse Timer (bittilukitusoperaatio) E 8-20 Floor FLOOR Form the Absolute Value of a Floatingpoint Number AB 12-8 Form the Arc Cosine of a Floatingpoint Number ACO Form the Arc ine of a Floatingpoint Number AIN Form the Arc Tangent of a Floatingpoint Number ATAN Form the Cosine of a Floatingpoint Number CO Form the Exponential Value of a Floatingpoint Number EXP Form the Natural Logarithm of a Floatingpoint Number LN Form the ine of a Floatingpoint Number IN Form the quare of a Floatingpoint Number QR 12-9 Form the quare Root of a Floatingpoint Number QRT Form the Tangent of a Floatingpoint Number TAN Insert Binary Input Integer to BCD I_BCD 14-4 Integer to Double Integer I_DI 14-5 Jump JMP 18-3 Jump-If-Not JMPN 18-5 Master Control Relay Activate MCRA Master Control Relay Deactivate MCRD Master Control Relay Off MCR> Master Control Relay On MCR< Midline Output # 8-10 Multiply Double Integer MUL_DI 11-7 Multiply Integer MUL_I 11-6 Multiply Real MUL_R 12-5 Negate Binary Input o 8-8 Negate Real Number NEG_R Negative RLO Edge Detection N 8-29 Off-Delay 5 Timer (aikaoperaatio) _OFFDT 9-13 Off-Delay Timer (bittilukitusoperaatio) F 8-26 On-Delay 5 Timer (aikaoperaatio) _ODT 9-9 On-Delay Timer (bittilukitusoperaatio) D 8-22 ONEs Complement Double Integer INV_DI ONEs Complement Integer INV_I 14-9 Open Data Block: DB or DI OPN 17-2 OR >=1 8-4 ivu 1-3

26 Aakkosellinen operaatiolista Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla, jatkoa elitys Kansainvälinen mnemoniikka Positive RLO Edge Detection P 8-28 Pulse 5 Timer (aikaoperaatio) _PULE 9-5 Pulse Timer (bittilukitusoperaatio) P 8-18 Reset Output R 8-13 Reset_et Flip Flop R 8-33 Result Bit Equal 0 ==0 1-6 Result Bit Greater Equal 0 >= Result Bit Greater Than 0 > Result Bit Less Equal 0 <= Result Bit Less Than 0 < Result Bit Not Equal 0 <> Retentive On-Delay 5 Timer (aikaoperaatio) _ODT 9-11 Retentive On-Delay Timer (bittilukitusoperaatio) 8-24 Return RET 20-8 Return Fraction Double Integer MOD_DI Rotate Left Double Word ROL_DW Rotate Right Double Word ROR_DW Round to Double Integer ROUND ave RLO to BR Memory AVE 8-11 et Output 8-12 et Counter Value C 8-14 et_reset Flip Flop R 8-32 hift Left Double Word HL_DW 16-4 hiftleftword HL_W 16-3 hift Right Double Integer HR_DI 16-9 hift Right Double Word HR_DW 16-6 hift Right Integer HR_I 16-8 hift Right Word HR_W 16-5 ubtract Double Integer UB_DI 11-5 ubtract Integer UB_I 11-4 ubtract Real UB_R 12-4 Truncate Double Integer Part TRUNC TWOs Complement Double Integer NEG_DI TWOs Complement Integer NEG_I Up Counter (laskentaoperaatio) _CU 10-5 Up Counter (bittilukitusoperaatio) CU 8-16 Up-Down Counter _CUD 10-3 ivu 1-4

27 Aakkosellinen operaatiolista Taulukko 1-1 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen, mnemoniikalla, jatkoa elitys Kansainvälinen mnemoniikka (Word) And Double Word WAND_DW 15-4 (Word) And Word WAND_W 15-3 (Word) Exclusive Or Double Word WXOR_DW 15-8 (Word) Exclusive Or Word WXOR_W 15-7 (Word) Or Double Word WOR_DW 15-6 (Word) Or Word WOR_W 15-5 ivu 1-5

28 Aakkosellinen operaatiolista 1.2 Kansainvälinen IEC (englanninkielinen) selityslista vastaavin (imatic) saksankielisin selityksin Taulukossa A-1 on aakkosellinen FBD/FUP-operaatiolista kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen ja saksankielisine IMATIC-vastaavuuksineen ja sivu, jolla kyseinen operaatio selitetään. Taulukko 1-2 FBD/FUP-operaatiot aakkosjärjestyksessä kansainvälisine (IEC) (englanninkielisine) selityksineen ja (IMATIC) saksankielisine vastaavuuksinen IMATIC-mnemoniikka suomeksi ivu Add Double Integer Kokonaislukujen yhteenlasku (32 bittiä) 11-3 Add Integer Kokonaislukujen yhteenlasku (16 bittiä) 11-2 Add Real Liukulukujen yhteenlasku 12-3 Address Negative Edge Detection ignaalireunan 1 0 kysely (pulssin teko) 8-31 Address Positive Edge Detection ignaalireunan 0 1 kysely (pulssin teko) 8-30 AND JA-lukitus 8-3 Assign Osoitus 8-9 Assign a Value Arvon siirto 14-2 BCD to Double Integer BCD-luvun muunto kokonaisluvuksi (32 bittiä) 14-6 BCD to Integer BCD-luvun muunto kokonaisluvuksi (16 bittiä) 14-3 Call FB from Box FB:n kutsu 20-4 Call FC from Box FC :n kutsu 20-4 Call FC FC (without parameters) FC/FC:n kutsu ilman parametrejä 20-2 Call ystem FB from Box Järjestelmä FB:n kutsu 20-4 Call ystem FC from Box Järjestelmä FC-kehyksen kutsu 20-4 Ceiling euraavaksi suuremman kokonaisluvun muodostus liukuluvusta Compare Double Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) Kokonaislukujen vertailu (32 bittiä) 13-3 Compare Integer (>, <, ==, <>, <=, >=) Kokonaislukujen vertailu (16 bittiä) 13-2 Compare Real (>, <, ==, <>, <=, >=) Liukulukujen vertailu 13-4 Divide Double Integer Kokonaislukujen jakolasku (32 bittiä) 11-9 Divide Integer Kokonaislukujen jakolasku (16 bittiä) 11-8 Divide Real Liukulukujen jakolasku 12-6 Double Integer to BCD Kokonaisluvun (32 bittiä) muunto BCD-luvuksi 14-7 Double Integer to Real Kokonaisluvun (32 bittiä) muunto liukuluvuksi 14-8 Down Counter (laskentaoperaatio) Taaksepäinlaskenta 10-7 Down Counter (bittilukitusoperaatio) Taaksepäinlaskenta 8-17 Exception Bit BR Memory BIE-rekisterin bitti 19-3 Exception Bit Overflow Ylivuodon virhebitti 19-7 Exception Bit Overflow tored Tallennetun ylivuodon virhebitti 19-8 Exception Bit Unordered Väärän operaation virhebitti 19-6 Exclusive OR EHDOTON-TAI-lukitus

SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla

SIMATIC S7. FUP/FBD S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa. Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely FUP-editorilla IMATIC 7 Osa 2: Kielikuvaus Liitteet FUP/FBD 7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi toimintakaaviomuodossa Käsikirja C79000-G7000-C508-02 Turvallisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (21) Kone- ja laiteautomaatio Seppo Mäkelä. SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (21) Kone- ja laiteautomaatio Seppo Mäkelä. SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (21) SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma Ohjelmointi osa1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 2 (21) 1 Projektin muodostus 1.1 Ohjelman avaus Ohjelman avaus suoritetaan

Lisätiedot

SIMATIC S7. AWL S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi

SIMATIC S7. AWL S7-300/400 Yksiköiden ohjelmointi Esipuhe, sisällysluettelo Osa 1: Työskentely inkrementti-awl-editorilla Osa 2: Työskentely AWL-tekstieditorilla SIMATIC S7 Osa 3: Kieliku vau s Yksiköiden ohjelmointi Liitteet Käsikirja Turvallisuus -

Lisätiedot

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100 Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).

Lisätiedot

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Sisällysluettelo 1 Siemens Step7 Manager...1 1.1 Laitteistomäärittely...1 1.2 Ohjelmalohkon luonti ja toteutus...2 1.3 Ohjelman kutsu...3 2 CX-Programmer...4

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten mikro-ohjelmoitavaa tietokonetta voisi ohjelmoida kirjoittamatta binääristä (mikro)koodia? Voisiko samalla algoritmin esitystavalla

Ongelma(t): Miten mikro-ohjelmoitavaa tietokonetta voisi ohjelmoida kirjoittamatta binääristä (mikro)koodia? Voisiko samalla algoritmin esitystavalla Ongelma(t): Miten mikro-ohjelmoitavaa tietokonetta voisi ohjelmoida kirjoittamatta binääristä (mikro)koodia? Voisiko samalla algoritmin esitystavalla ohjelmoida useita komponenteiltaan ja rakenteeltaan

Lisätiedot

Tietokonearitmetiikka

Tietokonearitmetiikka Tietokoneen rakenne Luento 6 Tietokonearitmetiikka Stallings: Ch 9 Kokonaislukuesitys Kokonaislukuaritmetiikka Liukulukuesitys Liukulukuaritmetiikka Luento 6-1 ALU: Aritmeettis-Looginen Yksikkö ALU = Aritmetic

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Digitaalitekniikka (piirit) Luku 15 Sivu 1 (17) Salvat ja kiikut 1D C1 C1 1T 1J C1 1K S R

Digitaalitekniikka (piirit) Luku 15 Sivu 1 (17) Salvat ja kiikut 1D C1 C1 1T 1J C1 1K S R igitaalitekniikka (piirit) Luku 5 ivu (7).8.24 Fe/AKo C J C K C T C C J C K igitaalitekniikka (piirit) Luku 5 ivu 2 (7).8.24 Fe/AKo Johdanto Tässä luvussa esitetään salpapiirit, jotka ovat yksinkertaisimpia

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten,

Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten, Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten, että se pystyy suorittamaan kaikki mahdolliset algoritmit?

Lisätiedot

Opas toimilohko-ohjelmointiin

Opas toimilohko-ohjelmointiin Opas toimilohko-ohjelmointiin Automaation tietotekniikka 2011 15. elokuuta 2011 Dokumentin versio Versio Pvm Muutokset Muuttaja 0.1 8.11.2010 Ensimmäinen versio Miika-Petteri Matikainen 0.1.1 12.11.2010

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

SISÄLLYS - DIGITAALITEKNIIKKA

SISÄLLYS - DIGITAALITEKNIIKKA SISÄLLYS - DIGITAALITEKNIIKKA Digitaalitekniikan perusteita...2 Bitti (bit)...2 Tavu (bytes)...2 Sana (word)...2 Yksiköt...2 Binääri järjestelmän laskutapa...2 Esimerkki: Digikuvan siirron kestoaika...2

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA Tavallisimmin lukuja käsittelevien datasanojen tyypiksi kannattaa asettaa kokonaisluku 16 bitin INT, jonka vaihtelualueeksi tulee

Lisätiedot

Työ 1: Logiikka ja robotti

Työ 1: Logiikka ja robotti AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt Työ 1: Logiikka ja robotti Sisältö Työn luonne... 2 Ohjelmoitava logiikka... 2 Hyllyvarasto... 3 Robotti... 4 Logiikan ohjelmointi... 5 Esiselostustehtävät...

Lisätiedot

BL40A1810 Mikroprosessorit, harjoitus 1

BL40A1810 Mikroprosessorit, harjoitus 1 BL40A1810 Mikroprosessorit, harjoitus 1 Käytettävä laitteisto Kurssin opetuslaitteistona käytetään Legon MINDSTORMS laitteita, jonka pääosia ovat ohjelmoitava NXT-yksikkö (Atmel ARM7, 64k RAM, 256k Flash),

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Laitteistonläheinen ohjelmointi

Laitteistonläheinen ohjelmointi Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op Luennoija: Pertti Lehtinen Luennot: Perjantai 12-14 TB104 Esitiedot: Mikroprosessorit Perusohjelmointikurssi Kurssin osat: luennot, harjoitustyö, tentti Materiaali:

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Kappale 20: Kantaluvut

Kappale 20: Kantaluvut Kappale 20: Kantaluvut 20 Johdanto: Kantaluvut... 328 Kantalukujen syöttäminen ja muuntaminen... 329 Matemaattiset toiminnot Hex- ja Bin-luvuilla... 330 Bittien vertaileminen ja manipulointi... 331 Huom!

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE 1 Virran kytkeminen ja paristonvaihto...3 Ennen virran kytkemistä...3 Virran kytkeminen...3 Varoitus...3 Pariston vaihto...3 2 Värinauhan vaihto...3 3 Kuittinauhan asetus...4

Lisätiedot

Paavo Räisänen. Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Esimerkkitentin ratkaisut ja arvostelu

Esimerkkitentin ratkaisut ja arvostelu Sivu (5) 2.2.2 Fe Seuraavassa on esitetty tenttitehtävien malliratkaisut ja tehtäväkohtainen arvostelu. Osassa tehtävistä on muitakin hyväksyttäviä ratkaisuja kuin malliratkaisu. 2 Tehtävät on esitetty

Lisätiedot

Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje. Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä

Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje. Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä Ascotel Voice Mail System AVS 5150 Käyttöohje Ascotel IntelliGate Telekommunikaatio Järjestelmä Sisällysluettelo Pikaohje.......................................... 2 Käytön periaatteet.................................

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set KÄYTTÖOHJE Kello käynnistyy lepotilasta painamalla mitä tahansa painiketta 2 sekunnin ajan. Pääset nyt asettamaan ajan järjestyksessä: kaupunki, DST( kesäaikaasetus), Tunnit, Minuutit, Sekuntit, Vuosi,

Lisätiedot

MINICODE ACL-153 2. OHJELMOINTIKOODIN JA TUNNISTEEN OHJELMOINTI

MINICODE ACL-153 2. OHJELMOINTIKOODIN JA TUNNISTEEN OHJELMOINTI Asentaja/ Käyttäjän käsikirja MINICODE CL-153 1. JOHDANTO MINICODE ACL-153 ACL-153 on varustettu yhdellä releellä jossa on yksi potentiaalivapaa vaihtokärki. Irroitettavassa liitinrimassa on nastat avauspainikkeelle,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Laitteistonläheinen ohjelmointi

Laitteistonläheinen ohjelmointi Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op Luennoija: Pertti Lehtinen Harjoitustyö: Mikko Vulli Esituedot: Mikroprosessorit Perusohjelmointikurssi Kurssin osat: luennot, harjoitustyö, tentti Materiaali: luentomoniste

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

1. Keskusyksikön rakenne

1. Keskusyksikön rakenne 1. Keskusyksikön rakenne Kuvassa on esitelty TTK-91 esimerkkikoneen keskusyksikkö. Oikeiden tietokoneiden keskusyksiköt ovat luonnollisesti monimutkaisempia, mutta tämä riittää oikein mainiosti asian havainnollistamiseen.

Lisätiedot

a b c d + + + + + + + + +

a b c d + + + + + + + + + 28. 10. 2010!"$#&%(')'+*(#-,.*/1032/465$*784 /(9:*;9."$ *;5> *@9 a b c d 1. + + + 2. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. Valitaan kannaksi sivu, jonka pituus on 4. Koska toinen jäljelle jäävistä sivuista

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut

Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut Paavo Räisänen Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut www.ohjelmoinaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Simatic S7-1511F & S7-1513F

Simatic S7-1511F & S7-1513F Turvauutuudet, 02/2015 Simatic S7-1511F & S7-1513F siemens.fi/answers Uudet turva CPU:t SIMATIC S7-1511F & S7-1513F CPU 1511F-1PN Entry-level CPU standardi- ja turvasovelluksiin keskitason suorituskykyvaatimuksilla!

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

Digitaalitekniikan matematiikka Harjoitustehtäviä

Digitaalitekniikan matematiikka Harjoitustehtäviä arjoitustehtäviä Sivu 6 6.3.2 e arjoitustehtäviä uku 3 ytkentäfunktiot ja perusporttipiirit 3. äytäväkytkin on järjestelmä jossa käytävän kummassakin päässä on kytkin ja käytävän keskellä lamppu. amppu

Lisätiedot

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Ohjelmointitehtävänä on laatia ohjelma jääkaapin ovihälyttimelle. Hälytin toimii 3 V litium paristolla ja se sijoitetaan jääkaapin sisälle. Hälyttimen

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen.

(1) refleksiivinen, (2) symmetrinen ja (3) transitiivinen. Matematiikassa ja muuallakin joudutaan usein tekemisiin sellaisten relaatioiden kanssa, joiden lakina on tietyn ominaisuuden samuus. Tietyn ominaisuuden samuus -relaatio on ekvivalenssi; se on (1) refleksiivinen,

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

IHC Sovellusesimerkkejä

IHC Sovellusesimerkkejä IHC Sovellusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esitelty esimerkinomaisesti IHC-yksiköiden kytkentöjä valaistuksen ohjaukseen. Esimerkit ovat yhtä lukuunottamatta ns stand alone -kytkentöjä eli yksiköt toimivat

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Sulautettujen järjestelmien skaala on niin laaja, että on erittäin vaikea antaa yleispätevää kuvausta siitä millainen on sulautettu järjestelmä.

Sulautettujen järjestelmien skaala on niin laaja, että on erittäin vaikea antaa yleispätevää kuvausta siitä millainen on sulautettu järjestelmä. Sulautettujen järjestelmien skaala on niin laaja, että on erittäin vaikea antaa yleispätevää kuvausta siitä millainen on sulautettu järjestelmä. On arvioitu, että maailmassa on tällä hetkellä enemmän sulautettuja

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web Service asiakasohjelman luominen

Pedacode Pikaopas. Web Service asiakasohjelman luominen Pedacode Pikaopas Web Service asiakasohjelman luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, Netbeans-työkalulla luodaan valmista olemassa olevaa Web Service palvelua käyttävä asiakasohjelma. Opas

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi 1 Javan perusteet Ohjelmointi IPO-malli Java lähdekoodista suoritettavaksi ohjelmaksi Vakio Muuttuja Miten Javalla näytetään tietoa käyttäjälle, miten Javalla luetaan käyttäjän antama syöte Miten Javalla

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot