TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri"

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri

2 JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden SPR osaamista Järjestetään koulutusta vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. 10 täsmäkoulutusiltaa Viisi (5) alueellista koulutusta uusille luottamushenkilöille järjestöseminaarin yhteydessä Uusien luottamushenkilöide n koulutus tammihelmikuu 2015 Pekka Annala Kummit Kaksi(2) RedNet-koulutusiltaa Alkuvuosi 2015 Jatketaan suurten kaupunkien (Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Vaasa) toimintavalmiuden vahvistamista Suurten osastojen toiminnan kehittäminen ja alueelliset kehittämisillat jatkuvat Kaksi (2) kehittämistilaisuutta Selkeä näkemys toiminnan suunnasta ja tarpeista: kokonaiskuva perustuu osastojen toimintatilastoihin, toimintakertomuksiin ja työsuunnitelmiin Pekka Annala Osastojen toiminnan kehittäminen alueellisesti Vahvistetaan osastojen ja piirin keskinäistä yhteistyötä. Kummitoiminnan uusien suunnitelmien seuranta Järjestön Superseminaarit Kummit tapaavat osastot kerran (1) Kaksi (2) kummi-iltaa Kummikoplan tapaamiset Järjestöseminaarit tammi-helmikuu Kummit ovat yhteydessä osastoihin Kummit Kaisa Tauriainen STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistaa Länsi-Suomen piirin positiivista imagoa. Aktiivinen tiedotustoiminta SPR-viikko ym. tapahtumat: lehtijutut, RedNet, Facebook Koko henkilökunnan tiedotuskoulutuspäivä Tero Hintsa Pekka Annala Koko henkilökunta

3 Vahvistamme sisäistä viestintää Tässä ja Nyt järjestötiedote Järjestötiedote ilmestyy neljä (4) kertaa ja siihen pyritään samaan mahdollisimman kattavasti juttuja Sakari Karvo Ohjelmatyöntekijät Koko henkilökunta Henkilöstötapaamiset Henkilöstö tapaa säännöllisesti Viikkopalaverit Joka tiistai Punaisen Ristin toiminta on tunnettua paikkakunnalla. Osastot järjestävät 2+1 mallin mukaisesti esittelytapahtumia. 60 osastoa järjestää tapahtuman. Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia Kummit Sakari Karvo Sari Mustamäki Lisää vaikuttavuutta kumppanuuksien kautta Vahva yhteys tärkeimpiin alueellisiin median edustajiin säilytetään. Säännöllisiä tapaamisia valikoitujen median edustajien kanssa Pekka Annala Ohjelmatyöntekijät Yritysyhteistyö: S-ryhmä, LähiTapiola Tapaamiset yritysjohdon kanssa Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia Humanitaarisen oikeuden tiedon lisääminen ja toimintamuodon vahvistaminen Järjestetään koulutusta ja tuetaan osastoja ryhmien perustamisessa. Koulutetaan uusia kouluttajia. Kaksi (2) humanitaarisen oikeuden peruskurssia ja yksi (1) ryhmä. Kaksi (2) uutta kouluttajaa. Kevät ja syksy

4 Piirin hallituksen ja -valiokuntien työskentelyä kehitetään. Asiantuntijuuden vahvistaminen Valiokuntien jäsenille koulutusta Ohjelmakohtaiset valiokunnat Piirin hallituksen kokoukset Piirin vuosikokous Piirin hallituksen koulutusseminaari yhdessä valiokuntien kanssa Piirin hallitus kokoontuu neljä tai viisi (4-5) kertaa Syksy 2015 (hallitus ja valiokunnat yhdessä) Ohjelmatyöntekijät Pekka Annala Piirissä on riittävä määrä Järjestökouluttajia ja promoja Koulutetaan yksi (1) uusi järjestökouluttaja Yksi (1) uusi järjestökouluttajaa Järjestökoulutuksen sisältöosa Kummit Vahvistetaan kummien järjestöosaamista Promokoulutusta selkiytetään Kummit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin järjestötoimintaa koskeviin koulutuksiin Promojen tehtävät, koulutussisältö Promo-yhteinen Länsi-Suomessa Kevät 2015 Kaikissa osastoissa on toimiva hallitus. "Nukkuvat" osastot elvytetään tai liitetään naapuriosastoon. Kiinnitetään erityistä huomiota osastojen hallitustyöskentelyyn ja voimavarojen vahvistamiseen. J-kortit jokaisesta osastosta Kaikissa osastoissa toimiva hallitus. 80 % osastoista palauttaa toimintatilaston J-kortit ja toimintatilasto alkuvuosi Sakari Karvo Sanna Karppinen Kummit Osastojen jäsenmäärä kasvaa Järjestetään jäsenmestarikoulutus. Piiristä tukea jäsenhankinnassa Löydetään kaikille vapaaehtoisille tehtävä 40 jäsenmestaria osallistuu koulutuksiin ja jäsenmäärän nettolisäys on 5 %. PR-viikon ja nälkäpäivän yhteydessä jalkaudumme osastoihin Uusia vapaaehtoisia PR-viikko toukokuussa Koko henkilökunta Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Huomionosoitusjärjestelmän tehokas käyttö. Puheenjohtajan hopeinen ruusu käyttöön Huomionosoitusjärjestelmän käytön lisääminen Ansiomerkit ja mitalit Sari Mustamäki Sakari Karvo Palkitsemisjärjestelmä Kannustetaan osastoja huomioimaan ja palkitsemaan myös muuten vapaaehtoisia Osastot huomioivat aktiiviset vapaaehtoiset Kummit

5 VALMIUSTOIMINTA (Valmiuspäällikkö Tave Rautiainen) Katso myös Vapepan Länsi-Suomen piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Vahvistetaan Punaisen Ristin asemaa Vapepan koordinaatiojärjestönä Ensiapuryhmätoiminnan sitouttaminen osaksi sekä SPR:n että Vapepan valmiutta. Hälytyskortti kaikilta ea-ryhmiltä ja 40% osastoista on täyttänyt/päivittänyt hälytyskortin Tave Rautiainen Varmistetaan Punaisen Ristin ja Vapepan hälytettävyys Järjestetään valmiusharjoitus, jossa testataan Punaisen Ristin ja Vapepan käytettävyys Testattu hälytysjärjestelmä Tave Rautiainen Monipuolistetaan valmiuspäivystäjien osaamista Koulutus päivystäjille mm. ensihuoltoon ja kotimaan apuun liittyen Kehitetään piirin valmiutta Päivitetään piirin valmiussuunnitelma ja järjestetään piirin toimihenkilöille valmiuskoulutusta Piirillä on päivitetty valmiussuunnitelma ja toimihenkilöt osallistuvat valmiuskoulutukseen Tave Rautiainen STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan Punaisen Ristin ja Vapepan roolia viranomaisten kokonaisvalmiuden osana Osallistutaan kuntien, ja viranomaisten (AVI, ELY, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi ja poliisi) turvallisuussuunnitteluun. Yhteisiin harjoituksiin, esim. Valmiusharjoitus 2015 sekä koulutukset ja kokoukset Tave Rautiainen

6 STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistetaan Vapepan julkisuuskuvan. Aktivoidaan Vapepa-järjestöjä lisäämään toiminnan näkyvyyttä. Järjestetään mediakoulutusta toimijoille Mediakoulutusta Maakunnalliset vapepa-sivut päivitetyt Näkyvyys tiedotusvälineissä. Tave Rautiainen

7 KERÄYS- JA VALMIUSTOIMINTA (Keräyspäällikkö, valmiuskoordinaattori ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Kartutetaan Katastrofirahastoa Kannustetaan osastoja osallistumaan Operaatio Nälkäpäivä Hyvä Joulumieli keräys Varaudutaan järjestämään tarvittaessa hätäapukeräys. Kannustetaan osastoja tekemään keräyssuunnitelma sekä inventaario keräysvälineissä Keräystulos Viisi Nälkäpäivä-koulutusta 100 % osastoista mukana Nälkäpäivässä 80 % osastoista on päivitetty keräyssuunnitelma 80 % osastoista on tehnyt keräysvälinen inventaarion Näpä-koulutukset: Jurva, Lappajärvi, Kannus, Kannonkoski, Jyväskylä Nälkäpäivä Hyvä Joulumieli (marraskuu) Nenäpäivä (marraskuu) Sari Mustamäki Ollaan mukana Nenäpäivässä Lisätään ja vahvistetaan kotimaan avun osaamista piirin alueella Järjestään kotimaan avun yhdyshenkilöille koulutusta 5 koulutusta (osana alueseminaareja) Tammi-helmikuu Lisätään ja vahvistetaan ensihuollon osaamista piirin alueella Järjestetään 2-4 ensihuollon koulutusta Yksi ensihuollon jatkokurssi ensihuollon te toja Jyväskylässä Kehitetään ensihuoltokoulutettujen ja osastojen kotimaan avun yhdyshenkilöiden yhteistyötä 45 ensihuollon kurssin suorittanutta 20 ensihuollon jatkokurssin suorittanutta 5 te taa keväällä ja 5 syksyllä malleja, asia esillä muissakin koulutuksissa

8 Kehitetään jälkipurkusysteemiä Kehitetään osastojen valmiutta Koulutetaan jälkipurkuosaajia ja organisoidaan, kuinka heidän osaamistaan käytetään myös vapapa-tehtävien puruissa Tuetaan osastoja valmiussuunnitelmien tekemisessä ja päivittämisessä. Viidellä alueella on omat jälkipurkuosaajat ja heidän kanssa on sovittu hälyttämisestä 85 % osastoista on (päivitetty) valmiussuunnitelma Tave Rautiainen Kehitetään piirin valmiutta Päivitetään piirin valmiussuunnitelma ja järjestetään piirin toimihenkilöille valmiuskoulutusta Piirillä on päivitetty valmiussuunnitelma ja toimihenkilöt osallistuvat valmiuskoulutukseen Tave Rautiainen Ensiapu- ja valmiusvaliokunta työskentelyn kehittäminen Neljä (3-4) valiokuntakokousta Motivaatio ja sitoutuminen vastuulliseen valiokuntatyöskentelyyn kasvaa Valiokunnan jäsenten käyttäminen piirin koulutus/harjoitus tehtävissä Tave Rautiainen Tutustumiskäynti / Opintomatka Valiokuntaan kuuluva jäsen saa kiitoksen valiokuntatyöskentelystään sekä tutustuttaa samalla johonkin Punaisen Ristin toimintaan esim. Kalkku Kevät 2015 Tave Rautiainen STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Toteutetaan Hyvä Joulumielikampanja Kannustetaan osastoja jakamaan Hyvä Joulumieli -lahjakortteja 1200 jaettua lahjakorttia piirin alueella mukana kaikki osastot

9 Vahvistetaan kotitalouksien omatoimisuutta mm. myrsky- tai tulvatilanteessa Lisätään ja vahvistetaan henkisen tuen osaamista piirin alueella Jatketaan kotien varautumiseen liittyvien iltojen toteuttamista yhteistyötä SPEK:n ja Marttojen Järjestetään 8 henkisen tuen lyhytkoulutusta (2,5t) 3-4 henkisen tuen peruskurssi (12t) 1-2 henkisen tuen jatkokurssi (12t) neljä koulutusiltaa lähinnä Keski-Pohjanmaan alueella 100 henkisen tuen lyhytkoulutuksen suorittanutta 50 peruskurssin ja jatkokurssin suorittanutta Kevät Kehitetään henkisen tuen päivystystoimintaa festareilla yhdessä Virve Karlingin kanssa STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistaa Länsi-Suomen piirin imagoa aktiivisena auttajana, kerääjänä ja toimijana sekä onnettomuustilanteissa että vapaaehtoistoimijana Tiedotetaan aktiivisesti auttamistilanteista ja keräyksistä Medianäkyvyys maakuntalehdet (Ilkka, Keskisuomalainen ja Keskipohjanmaa) YLE järjestön omat tiedottamisvälineet sosiaalinen media koko vuosi Tave Rautiainen Tero Hintsa

10 TERVEYDENHUOLTOTYÖ Ensiapuryhmätoiminta 2015 (Terveydenhuollon suunnittelija ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Olemassa olevien Ea-ryhmien toimintojen tukeminen Ea-ryhmien harjoituskurssit kolme kertaa vuodessa. Ryhmänjohtajien täydennyskoulutus/virkistys viikonloppu. Ea-ryhmien JOTOS leikkimielinen kilpailu, syyskuussa 2015, jossa voimaannutaan ja virkistytään. Valtakunnallinen linjaus Earyhmien laatukriteereistä. Olemassa olevat Ea-ryhmät ovat motivoituneita toimintaan ja jaksavat paremmin. Laatutaso ensiapupäivystyksissä nousee. Sitoutuminen Ea-ryhmätoimintaan kasvaa. Osastojen hallitusten toimijoiden perehdyttäminen mitä on ensiapuryhmä toiminta osastossamme? Ea-ryhmien Alue Tour 2015 aluejaon mukaisesti. Mukaan osastojen hallituksen väki. Yhteisymmärrys osastojen eri toimijoiden välillä kasvaa. Maaliskuu 2015 Ensiapuryhmäläisten lisääminen Ensiapukurssit Kasvatetaan Ea-ryhmäläisten määrää ja saadaan uusia ensiapupäivystäjiä Sakari Karvo Ea-opettajat (Punaisen Ristin viikko) (Maailman ensiapupäivä) Hyödynnetään näkyvyyttä tapahtumien aikana rekrytointi oman osaston alueella Ea-ryhmät Kouluyhteistyö Hyödynnetään nuoret nuorisoryhmien perustaminen osastoihin Uusia vapaaehtoisia Ea-ryhmien Uusi Nuorisotyön suunnittelija

11 Kokeillaan lyhyt-kurssi versiota (vrt.ystävätoiminta) uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseksi toimintaan ja koulutuspolkuun VAPEPA yhteistyö Alueelliset ensiapuryhmien ja VAPEPA toimijoiden tapaamiset. Yhteinen harjoituskurssi lokakuussa Tave Rautiainen Piirin valmiusryhmän toiminnan tukeminen Valmiusryhmäkoulutus vuodelle 2015: Yhteistyöharjoitus meripelastusseuran kanssa EVY-testaus Jotos Henkisen tuen jatkokoulutus Ryhmän taso pysyy ensiavullisesti laadukkaana, ryhmätoiminta tiiviinä yhteistyönä ja varmistetaan jaksaminen mahdollisia kriisi / suuronnettomuustilanteita varten. Henkisen tuen iskuryhmä Maaliskuu > Piirin ensiavun SM-kisa joukkueiden osaamisen varmistaminen Koulutussuunnitelmat kaikille ryhmille, piirin tuki oppimiselle Ryhmien osaamisen tason nostaminen, tsemppaaminen, kannustaminen ja innostamimem kohti Rovaniemen SM-kisoja Kevät 2015 STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Länsi-Suomen piirissä edelleen rinnepäivystys-sopimusrinteitä Jatketaan yhteistyötä piirin alueen rinteiden kanssa. Rinnepäivystyssopimukset voimassa Rinnepäivystäjien määrää kasvatetaan Rinnepäivystyskurssit (3) Rinnepäivystäjien kertausilta Saadaan mukaan uusia rinnepäivystäjiä Talvikausi 2014/2015

12 SkiExpo-messut (valtakunnallinen rinnepäivystäjien tapaaminen) Terveyspistetoiminnan jatkuminen Tuetaan olemassa olevia terveyspisteitä, perustetaan uusia Kaksi uutta terveyspistettä Täydennyskoulutus mahdollisuus Piirin koulutuspäivä Valtakunnalliset koulutuspäivät Yhteistyö muiden terveyden edistämisen toimintamuotojen kanssa (Plus Piste, seksuaaliterveys, päihdetyö) Nälkäpäivätoiminnan laajentaminen ensiapuryhmien toimintamuodoksi Motivoidaan ja koulutetaan ensiapuryhmiä osallistumaan Nälkäpäivään Käytetään esimerkkinä EA-3 kurssin keräystä Tuurissa Ensiapuryhmät mukana keräämässä, erilaisissa tempauksissa, näytöksissä tms. tapahtumissa Ea-ryhmien ALUE TOUR Ensiapu- ja valmiusvaliokunta työskentelyn kehittäminen Neljä (3-4) valiokuntakokousta Motivaatio ja sitoutuminen vastuulliseen valiokuntatyöskentelyyn kasvaa Valiokunnan jäsenten käyttäminen piirin koulutus/harjoitus tehtävissä Tave Rautiainen Tutustumiskäynti / Opintomatka Valiokuntaan kuuluva jäsen saa kiitoksen valiokuntatyöskentelystään sekä tutustuttaa samalla johonkin Kevät 2015 Tave Rautiainen

13 Punaisen Ristin toimintaan esim. Kalkku Viranomaisyhteistyö Valiokunnan viranomaisedustajien kautta yhteys viranomaistahoihin Luonteva yhteys eri viranomaistahoihin, koulutusapu Yhteistyö Keskustoimiston kanssa Osallistutaan keskustoimiston järjestämiin täydennyskoulutuksiin mm. terveyspiste, ETK-täydennys, rinnepäivystäjä tapaamiset, valtakunnallinen ensiapuryhmien seminaari jne... Saadaan kokemuksia ja malleja muiden piirien vastaavista toiminnoista. Täydennyskoulutuksesta saadaan lisäpätevyyttä Kouluttajat Eri toimintamuotojen vapaaehtoiset

14 SOSIAALIPALVELUT - (Sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa, Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä Kaisa Tauriainen, Lapsitoiminnan ohjaaja Elsi Pienimäki, Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin projektipäällikkö Anna Maria Erjamo sekä aluetyöntekijät Teija Matalamäki ja Meeri Jaatinen) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Kehitetään osastojen valmiutta huono-osaisuushankkeiden avulla. Haetaan vähintään yhtä uutta hanketta ja jatketaan käynnissä olevia hankkeita. Piirin alueella toiminnassa vähintään yksi hanke. STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Tero Hintsa Sosiaalipalveluiden kehittämissuunnitelman tekeminen nyky- ja toimintaympäristöanalyysien pohjalta. Sosiaalipalveluiden eri toimintaaluiden yhteistyön lisääminen ja johtamisen kehittäminen. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektissa kehitetään ystävätoimintaa ja senioriryhmätoimintaa, myös valtakunnallisesti. Laajennetaan omaishoitajien tukitoimintaa koko piirin alueelle. Sosiaalipalveluiden kehittämissuunnitelman tekeminen sosiaalivaliokunnassa. Etsitään yhdessä työtehtävät/prosessit, jotka on järkevämpää tehdä yhteistyössä eri toiminta-aluiden kesken. Aloitetaan Tero Hintsan ohjaamat työntekijäkohtaiset kuukausitreffit. Jatketaan Ystävätoiminnan alueellista kehittämistyötä painopistealueina vastuukouluttajajärjestelmä ja etsivä ystävätyö. Tarjotaan kaikille piirin osastoille mahdollisuus olla tukemassa omaishoitajia tarpeiden ja Kehittämissuunnitelman valmistuminen ja esittely piirin vuosikokouksessa. Yhteistyön lisääntyminen ja päällekkäisyyksien vähentyminen. Kuukausitreffien toteutuminen. Arvioidaan kuukausitreffien toimivuutta yhdessä. Projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Tilastoidaan uusien osastojen ja tilaisuuksien määriä/osallistujia. Talvi Tero Hintsa Sosiaalivaliokunta Keskuststo:n ko vastuuhlöt Tero Hintsa Kaisa Tauriainen Elsi Pienimäki Taija Savolainen Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Vastuukouluttajat Projektin ohjausryhmä Kaisa Tauriainen ohjaustyöryhmä muu piirin henkilöstö

15 Lisätään omaishoitajien tietoutta ja osaamista. resurssien mukaan. Tarjotaan mahdollisimman laajalle omaishoitajajoukolle koulutusta. Kaveriksi Mulle toiminta, KaMu Vaasassa: KaMu-toiminnan jatkuminen kerho- ja leiritoiminnalla ja yksilötoiminnan vahvistamisella. Vapaaehtoisten kouluttaminen KaMuiksi. Ilmajoki: vapaaehtoisten kouluttaminen, kerhotoiminnan jatkuminen, leiri- ja yksilötoiminnan kartoittaminen. Monikulttuurisen työn edistäminen Lisätään vapaaehtoisten ystävien määrää. Järjestään virkistystapahtumia senioriryhmille ja ystäville. Tarjotaan vastuuhenkilöille mahdollisuus kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Kehitetään LähiTapiolayhteistyötä. Kannustetaan osastoja järjestämään Rasismin vastaisen päivän -tapahtumia Ennakkoluuloton edelläkävijä - tunnustuksen myöntäminen Monikulttuurisuuskoulutus Ystävätoiminnan peruskurssien ja lyhytkurssien järjestäminen. Järjestetään kevätjuhlat. Järjestetään ystävätoiminnan ohjaajille ja ryhmätoiminnan ohjaajille tapaamisia sekä koulutusta. Tavataan säännöllisesti LähiTapiolan yhteyshenkilöitä ja suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Toiminnassa olevien omaishoitajien määrä, koulutukset. Toiminta laajenee Lapualle, jossa kartoitetaan Lapuan yhteistyö tahoja. tapahtumia ja koulutuksia vähintään viidellä paikkakunnalla Vähintään 15 perus- ja 15 lyhytkurssia, joista vuosittain vähintään 100 uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoisten ystävien määrä vapaaehtoista. Kevätjuhlat Jurvassa ja Korpilahdella. Aluetapaamiset ohjaajille. Promo-koulutus. Ystävävälittäjä koulutus. Ryhmänohjaaja koulutus. Muut jatkokoulutukset ja seminaarit. Järjestetään LähiTapiolan kanssa valtakunnalliset yhteistyötilaisuudet sekä tehdään yhteistyötä ainakin yhdessä Kurssit helmi-touko- ja syys-marraskuiden aikana tiedonjakajan roolissa Kaisa Tauriainen osastot kouluttajat Elsi Pienimäki Tero Hintsa Kouluttajat Tero Hintsa Teija Matalamäki 4-5/2015 Tero Hintsa Koko Vuosi Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Tero Hintsa Tero Hintsa

16 muussa tapahtumassa. Vankilavierailijatoiminnan kehittäminen. Vaasan vankilassa jatketaan vankilavierailijatoiminnan kehittämistä. Laukaan vankilassa tuetaan Suomessa ensimmäisen avovankilan vankilavierailijatoimintaa. Osallistutaan valtakunnallisen vankilavierailijaneuvottelukunnan toimintaan. SPR Teemakurssit. Vankilavierailijoiden jatkokoulutus. Tero Hintsa

17 NUORISOTOIMINTA - (Nuorisotoiminnan suunnittelija Kaisa Tauriainen sekä leikkilähetti Taija Savolainen) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Otetaan nuoret (0-29v.) huomioon kaikilla toiminnanaloilla. Kehitetään piirin Spärrä Äksöni - leiriä entisestään. Otetaan nuoret huomioon kaikkia toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tuetaan leirityöryhmää ja kehitetään käytäntöjä. Nuoria saadaan mukaan kaikkeen toimintaan. Piirin lasten ja nuorten leirillä väh. 50 leiriläistä. Spärrä Äksöni, Alavus Kaikki Kaisa Tauriainen Tuetaan osastoja järjestämään omia leirejä. Tuetaan leiritoiminnasta kiinnostuneita osastoja. Järjestetään leiriohjaajakoulutus 1-3 osastojen omaa yö- tai päiväleiriä. Leiriohjaajakoulutus Leiriohjaajakoulutus Innostetaan osastoja nuorisotoimintaan. Nuorisotoimintaan kannustetaan mm. järjestösempassa, järjestötiedotteessa ja muussa viestinnässä. Perehdytetään osastoja nuorisotoimintaan Uudet osastot käynnistävät nuorisotoimintaa. Kaisa Tauriainen Vahvistetaan osastojen nuorisotoiminnan osaamista ja valmiuksia toimia nuorten ohjaajina. Vahvistetaan piirin nuorisokoulutusta. Kannustetaan osallistumaan Promo-koulutukseen. Koulutetaan uusi Nuorisokouluttaja. 2-5 uutta nuorisopromoa piiriin. 1-2 uutta nuorisokouluttajaa Kouluttajakoulutus loka-marraskuu Lisätään Reddie Kids kerhoja ja tuetaan jo olemassa olevia kerhoja Tuetaan halukkaita osastoja kerhon aloittamisessa. Järjestetään ohjaajakoulutus. Reddie Kids ohjaajakoulutus keväällä, tarvittaessa syksyllä. Kaisa Tauriainen Pidetään yllä Reddie Kids kilpailukulttuuria. Järjestetään Reddie Kids kilpailu piirin EA-kisan yhteydessä. Kisoihin osallistuu vähintään kolme joukkuetta. Kevät 2015 Kaisa Tauriainen Nuorisovaliokunta Kannustetaan osastoja valitsemaan nuorisotoiminnan ja Tiedotetaan mm. yhdyshenkilöiden tehtävistä ja 50% osastoista on nimennyt nuorisotoiminnan ja Kaisa Tauriainen

18 kouluyhteistyön yhdyshenkilöt ja tuetaan yhdyshenkilöitä. järjestetään koulutusta. kouluyhteistyön yhdyshenkilön/ yhdyshenkilöt. 2 koulutustilaisuutta. Lisätään toiminnan näkyvyyttä oppilaitosvierailuilla. Tehdään kouluvierailuja ja tuetaan osastoja lisäämään kouluvierailujaan. Oppilaitosvierailut (10 oppilaitosta) Kaisa Tauriainen Jatkuvuuden varmistaminen jo hankkeessa olevissa kunnissa, saada Terhokerhojen määrää kasvatettua. Uusien Terhokerhojen perustaminen, vanhojen Terhokerhojen jatkuvuuden varmistaminen: juurruttamisohjelman suunnittelu/laatiminen. Vapaaehtoisten rekrytoinnin ja ohjauksen vahvistaminen. Käynnistyneet Terhokerhot Toiminnassa mukana pysyvät Terhokerhot Uusien vapaaehtoisten määrä Keski-Suomi 18 kerhoa, Pohjanmaa 29 kerhoa vuoden 2015 loppuun mennessä Hankkeen työntekijät Keski-Suomi: Taija Savolainen Pohjanmaa: Anna Granlund Järjestöpäällikkö STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Narikkatapahtumiin mukaan uusia osastoja: vanhainkodin valtaukset Ystävänpäivänä, ennakkoluulojen kerääminen rasisminvastaisella viikolla, koulujen ensiapupäivä maailman ensiapupäivänä, Nälkäpäivä, maailman aids-päivä Tiedotetaan Narikka-toiminnasta. Tarjotaan materiaalia osastoille. Tapahtumasta riippuen 5-20 osastoa mukana Kaisa Tauriainen Tero Hintsa Ensiapuopettajat Sari Mustamäki Pluspistevastaavat Haastetaan nuoria osallistumaan Nälkäpäivään. Haastetaan koululuokkia, kerhoja ja nuorisoryhmiä kerääjiksi. Suunnitellaan uusia yhteistyömuotoja korkeakoulujen kanssa Nälkäpäivä

19 Osallistutaan nuorten vuositapaamiseen. Piiristä osallistuu ryhmä nuoria nuorten vuositapaamiseen nuorta osallistuu nuorten kevättapaamiseen. Nuorten tapaaminen keväällä Kaisa Tauriainen Nuorten vuosikokous järjestetään piirin alueella. Järjestetään nuorten vuosikokous yhteistyössä keskustoimiston ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa. Nuorten vuosikokous järjestetään Seinäjoella Lokakuussa nuorten vuosikokous, Seinäjoki Kannustetaan nuoria osallistumaan kokouksiin osastossa piirissä ja valtakunnallisesti ja vaikuttamaan asioihin. Kehitetään nuorisovaliokunnan asemaa aktiivisena toimijana ja päätöselimenä. Lisätään nuorisovaliokunnan kiinnostavuutta ja näkyvyyttä. Säännölliset kokoukset, koulutus, toiminnan jatkuva kehittäminen. Nuorisovaliokunta näkyy ja kuuluu tapahtumissa ja viestinnässä. Lisää nuoria mukana päätännässä 5-6 kokousta vuodessa. Kaisa Tauriainen Nuorisovaliokunta

20 TERVEYSTOIMINTA Ensiapu - elämäntaito (Ensiapukoulutuksen päällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Edelleen pyrimme tiiviimmin sitouttamaan alueen ETK:ta mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Koulutettu ETK järjestää yhteistyössä osastojen tai piirin kanssa ensiapukoulutusta ja ryhmien kouluttamista. Ensiapukoulutukset lisääntyvät koko piirin alueella. Ensiapukoulutettujen määrä lisääntyy 1000 henkilöä /vuosi, toiminta jatkuvaa Ensiapuopettajat Paikallinen ensiapu- ja auttamisvalmius ja arjen turvallisuus koko piirin alueella vahvistuu. Punaisen Ristin näkyvyys alueella voimistuu ja saamme uusia kiinnostuneita henkilöitä mukaan toimintaamme. Järjestetään ensiapukoulutusta koko piirin alueella tarpeen mukaan. Lisätään näkyvyyttä koko alueella. Käymme kummi-illoissa kertomassa ensiapukoulutustoiminnasta Kursseilla jaetaan ensiaputoimintaan ja ryhmätoimintaan liittyviä esitteitä ja kerrotaan toiminnasta tai/ja mahdollisesti kurssilla on ensiapuryhmäläinen mukana kertomassa oman osastonsa toiminnasta. Sähköinen mainoskirje kurssin jälkeen osallistujille. Saamme uusia henkilöitä mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Erityisensiapukoulutettujen määrä lisääntyy alueella. Turvapassi-koulutus ja turvapassi -täydennyskoulutus tarjonta jatkuu edelleen. Tarjotaan ammattipätevyyskoulutusta linjaauton- taksin- ja kuorma- ja yhdistelmä-ajoneuvonkuljettajille Turvapassikoulutettujen määrä 100 henkilöä. Ammattipätevyyskoulutettuja 50 hlöä/vuosi osaston ja piirin ETK:t Tarjotaan laadukasta ja kilpailukykyistä ensiapukoulutusta Pidetään piirin kouluttajille erilliset koulutus- ja ETK:t pysyvät ajan tasalla koulutusasioissa. Kevät ja syyskaudella pidetään omille ja

21 Käytettävissä riittävästi hyviä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia hengenluomis-tilaisuudet. Käymme keskustoimiston järjestämissä koulutus ja testitilaisuuksissa. Osallistumme tarpeen mukaan ammatillisuutta lisääviin koulutustilaisuuksiin. Jatkuva yhteydenpito ETK:oihin Palautteet kursseista edelleen hyviä. ETK:den ammattitaito lisääntyy. Piirissä toimii täysiaikaisena vähintään kolme ja puoli ensiapuopettajaa. Palkataan uusi ensiapuopettaja alueelle tilanteen niin vaatiessa. kouluttajille erilliset tilaisuudet liittyen piirin koulutuksiin, vähintään järjestetään kaksi tilaisuutta. piirin kouluttajat Järjestetään ensiavunharjoituskurssi etk:lle kaksi neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa ETK-koulutusiltoja ympäri aluetta. Järjestetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa ETKtäydennyskoulutusta. Osallistutaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ohjelman mukaan. Tilaisuuksissa tavoitetaan 20 kiinnostunutta ensiapuopettajaa Koulutuksia järjestetään yksi-kaksi tarpeen mukaan. Kouluttajien kouluttajaoikeudet säilyvät. Ammattitaito lisääntyy. Maaliskuussa ja Lokakuussa koulutus/harjoitustilais uus Jyväskylässä toukokuussa., piirin kouluttajat, Tave Rautiainen Keskustoimiston vastaavat henkilöt Piirin ensiapukouluttajat Ensiapukoulutusten markkinointi ja järjestäminen jouhevoituu. Tavoitettavuus paranee. Ensiapukoulutettujen määrä kasvaa. Varainhankinnallinen Ensiapukoulutuksen kehittämisprojekti jatkuu osana piirien yhteistoimintaa. Tuetaan myös osastojen mukaan tulemista valtakunnalliseen markkinointiin ohjeistuksen mukaisesti. Kehitetään ja syvennetään yhteistyötä Savo-Karjalan kanssa kurssimarkkinoinnissa ja tuotemyynnissä. Tuetaan ja ohjeistetaan osastoja Koulutusmateriaali ja markkinointimenetelmät sekä tuotemarkkinointi yhtenäistyvät ja lisääntyvät, valtakunnalliset yrityskumppanuudet lisääntyvät Markkinointikoulutus ja tapaamiset valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Yhteiset markkinoinnin ja koulutuksien suunnittelutilaisuudet Savo- Karjalan piirin kanssa. Toiminta jatkuvaa Toiminta jatkuvaa valtakunnallinen työryhmä Vastuupiiri HUP, kurssisihteeri, Sari Mustamäki, Sakari Karvo, Sanna Karppinen

22 varainhankinnallisten kurssien järjestämisessä. Digium-linkkien käytön laajentaminen. Mainostamme netissä ja paikallisissa lehdissä suunnitelman mukaisesti. Sähköisen markkinoinnin lisääminen ensiapukoulutus- ja ensiaputuotemyynnissä. Koulutusilmoittautumiset helpottuvat ja jouhevoituvat. Asiakkaat tavoittavat meidät helpommin ja ovat tyytyväisiä palveluihimme. Kurssien jälkeen tapahtuvat tehtävät nopeutuvat ja jälkimarkkinointi mahdollistuu ja saamme käyttöömme uusia toimintatapoja. Kurssilaiset kirjautuvat nopeasti kurssilaisrekisteriin. Ensiaputuotemyynti lisääntyy. Yritysyhteistyötä kehitetään ensiapukoulutuksessa ja ensiaputuotemyynnissä. Työterveyshuollon kanssa yhteistyö jatkuu ja saamme uusia kumppanuuksia. Olemme luotettava hyvän koulutuksen järjestäjä Ensiapukoulutukset jatkuvat edelleen nykyisten sopimuskumppanien kanssa. Saamme uusia kumppanuuksia. Yhteydenotot yrityksiin puhelimitse, yritysvierailut. Kartoitetaan yrityksen ensiapukoulutuksen ja -tuotteiden tarpeet. Tarjotaan yrityksille kokonaisvaltaista sopimusta, joka sisältää ensiapukoulutuksen ja -tuotteet. kannatusjäsenkirjepostitus jatkuu. Lähetetään kolme vuotta aiemmin koulutetuille henkilöille kurssikutsukirje. Uusyrityshankinta. Yhteydenotot puhelimitse yrityksiin. Järjestetään ensiapukoulutus ja ensiaputuotemarkkinointi tilaisuuksia. Tavoitetaan 50 yrityskontaktia, joista ainakin 20 kiinnostunut ensiapukoulutuksesta ja yrityksen riskikartoituksesta. Saadaan luotua 10 sopimusta. Ensiapukoulutusten ja koulutettujen määrä lisääntyy koko alueella Tavoite 20 kontaktia. Toiminta jatkuvaa Toiminta jatkuvaa Pekka Annala kurssisihteeri Sakari Karvo Sari Mustamäki Sanna Karppinen Piirin ensiapukouluttajat

23 Lähi-Tapiola yhteistyötä jatketaan sopimuksen mukaisesti. Kauppakamari yhteistyötä jatketaan. Olemme näkyvästi esillä paikallismedioissa ja nettisivuilla ja erilaisissa turvallisuuteen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa. Paikallislehti mainonta ja kurssiilmoittelua jatketaan suunnitelman mukaan. Omat nettisivut toimivat ja ajan tasalla. Radio-Kompassin kanssa tehtävä ohjelmasarja. Kurssien määrä lisääntyy. Lisää koulutettavia ja ensiavusta kiinnostuneita henkilöitä. Tuotemyynti lisääntyy. Toiminta jatkuvaa Sakari Karvo Sanna Karppinen ETK:t Ensiaputuotteiden myynti lisääntyy ja tulee osaksi ensiapukursseilla tapahtuvaa myyntiä. OK:n kanssa yhteistyössä tarjottavat koulutukset lisääntyvät ETK:t ja osastot myyvät edelleen ensiaputuotteita. Pyritään löytämään uusia kanavia tuotemarkkinoinnissa. Osastot mukaan myymään tuotteita alueillaan. Yhteistyö Savo-Karjalan kanssa jatkuu. Uudet nettisivut toimivat. OK:n tuki - kaikissa mahdollisissa koulutuksissa Osastot käyttävät tunteja omissa koulutuksissaan Tuotemyynti lisääntyy 10 % Toiminta jatkuvaa ETK:t Sakari Karvo Sari Mustamäki Sanna Karppinen OK tuntien käyttömäärä lisääntyy 5% Piirin yhteisvastuu henkilö Anne Heiskanen Ihmisen arjen hyvinvointi lisääntyy ensiavun- ja terveyden edistämis -ohjelmien ja koulutuksen kautta Alueella toimii kaksi (2) pluspistettä, joiden tehtäviin kuuluu tarvittaessa myös osastojen toiminnan tukeminen Hiv- ja seksuaaliterveyden osaalueella. Järjestetään arjen-turvallisuuteen liittyviä tilaisuuksia tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan koulutetaan uusia hygieniakouluttajia alueelle. Pluspistetoimintaa kehitetään edelleen keskustoimiston ja Rayn ohjeiden mukaisesti, jatketaan vapaaehtoisten rekrytointia toimintaan. Pystymme paremmin varautumaan pandemioihin ja tartunta-tauteihin sekä vastaamaan valtakunnantasolta tuleviin haasteisiin Pystytään järjestämään tarpeellinen määrä päivystäjiä pluspisteisiin Palvelu plus-pisteissä ja hivpositiivisen henkilön hoitoonohjaus nopeutuu. Toiminta jatkuvaa yhteistyössä keskustoimiston kanssa, pluspistevastaavat

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2016 mukana auttamassa. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2016 mukana auttamassa. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2016 mukana auttamassa Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry MIKÄ - MITÄ Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö SLPS on yksi

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa

Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Ilosaarirock sattuu ja tapahtuu SPR auttaa Punainen Risti Ilosaaressa Ismo Nuutinen 2014 SPR:n roolista Ilosaarirockissa Punaisella Ristillä vahva toteutus Ilosaaren toteuttamisessa turvallisuuden näkökulmasta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ Sisältö Puheenjohtajalta 2 Ensiapukurssit 3 Tervetuloa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö Tehdään yhdessä KOMIA! KOMIA! on ainutlaatuinen ensiavun suurleiri KOMIA! juhlistaa 60-vuotista ensiapuryhmätoimintaa KOMIA! leirillä harjoitellaan ensiapua, tavataan uusia ihmisiä, parannetaan Punaisen

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII. Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille. Suomen Punainen Risti

NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII. Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille. Suomen Punainen Risti NUORISOTOIMIKUNTA KEHITTÄÄ, VAIKUTTAA, TEKEE YHTEISTYÖTÄ JA VIESTII Ohjeistus piirien nuorisotoimikunnille Suomen Punainen Risti 1 Tekijät: Jaana Jylhä, Otto Kari, Sami Laitinen, Laura Musta, Minna Peltoniemi,

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot