TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri"

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri

2 JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden SPR osaamista Järjestetään koulutusta vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. 10 täsmäkoulutusiltaa Viisi (5) alueellista koulutusta uusille luottamushenkilöille järjestöseminaarin yhteydessä Uusien luottamushenkilöide n koulutus tammihelmikuu 2015 Pekka Annala Kummit Kaksi(2) RedNet-koulutusiltaa Alkuvuosi 2015 Jatketaan suurten kaupunkien (Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Vaasa) toimintavalmiuden vahvistamista Suurten osastojen toiminnan kehittäminen ja alueelliset kehittämisillat jatkuvat Kaksi (2) kehittämistilaisuutta Selkeä näkemys toiminnan suunnasta ja tarpeista: kokonaiskuva perustuu osastojen toimintatilastoihin, toimintakertomuksiin ja työsuunnitelmiin Pekka Annala Osastojen toiminnan kehittäminen alueellisesti Vahvistetaan osastojen ja piirin keskinäistä yhteistyötä. Kummitoiminnan uusien suunnitelmien seuranta Järjestön Superseminaarit Kummit tapaavat osastot kerran (1) Kaksi (2) kummi-iltaa Kummikoplan tapaamiset Järjestöseminaarit tammi-helmikuu Kummit ovat yhteydessä osastoihin Kummit Kaisa Tauriainen STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistaa Länsi-Suomen piirin positiivista imagoa. Aktiivinen tiedotustoiminta SPR-viikko ym. tapahtumat: lehtijutut, RedNet, Facebook Koko henkilökunnan tiedotuskoulutuspäivä Tero Hintsa Pekka Annala Koko henkilökunta

3 Vahvistamme sisäistä viestintää Tässä ja Nyt järjestötiedote Järjestötiedote ilmestyy neljä (4) kertaa ja siihen pyritään samaan mahdollisimman kattavasti juttuja Sakari Karvo Ohjelmatyöntekijät Koko henkilökunta Henkilöstötapaamiset Henkilöstö tapaa säännöllisesti Viikkopalaverit Joka tiistai Punaisen Ristin toiminta on tunnettua paikkakunnalla. Osastot järjestävät 2+1 mallin mukaisesti esittelytapahtumia. 60 osastoa järjestää tapahtuman. Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia Kummit Sakari Karvo Sari Mustamäki Lisää vaikuttavuutta kumppanuuksien kautta Vahva yhteys tärkeimpiin alueellisiin median edustajiin säilytetään. Säännöllisiä tapaamisia valikoitujen median edustajien kanssa Pekka Annala Ohjelmatyöntekijät Yritysyhteistyö: S-ryhmä, LähiTapiola Tapaamiset yritysjohdon kanssa Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia Humanitaarisen oikeuden tiedon lisääminen ja toimintamuodon vahvistaminen Järjestetään koulutusta ja tuetaan osastoja ryhmien perustamisessa. Koulutetaan uusia kouluttajia. Kaksi (2) humanitaarisen oikeuden peruskurssia ja yksi (1) ryhmä. Kaksi (2) uutta kouluttajaa. Kevät ja syksy

4 Piirin hallituksen ja -valiokuntien työskentelyä kehitetään. Asiantuntijuuden vahvistaminen Valiokuntien jäsenille koulutusta Ohjelmakohtaiset valiokunnat Piirin hallituksen kokoukset Piirin vuosikokous Piirin hallituksen koulutusseminaari yhdessä valiokuntien kanssa Piirin hallitus kokoontuu neljä tai viisi (4-5) kertaa Syksy 2015 (hallitus ja valiokunnat yhdessä) Ohjelmatyöntekijät Pekka Annala Piirissä on riittävä määrä Järjestökouluttajia ja promoja Koulutetaan yksi (1) uusi järjestökouluttaja Yksi (1) uusi järjestökouluttajaa Järjestökoulutuksen sisältöosa Kummit Vahvistetaan kummien järjestöosaamista Promokoulutusta selkiytetään Kummit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin järjestötoimintaa koskeviin koulutuksiin Promojen tehtävät, koulutussisältö Promo-yhteinen Länsi-Suomessa Kevät 2015 Kaikissa osastoissa on toimiva hallitus. "Nukkuvat" osastot elvytetään tai liitetään naapuriosastoon. Kiinnitetään erityistä huomiota osastojen hallitustyöskentelyyn ja voimavarojen vahvistamiseen. J-kortit jokaisesta osastosta Kaikissa osastoissa toimiva hallitus. 80 % osastoista palauttaa toimintatilaston J-kortit ja toimintatilasto alkuvuosi Sakari Karvo Sanna Karppinen Kummit Osastojen jäsenmäärä kasvaa Järjestetään jäsenmestarikoulutus. Piiristä tukea jäsenhankinnassa Löydetään kaikille vapaaehtoisille tehtävä 40 jäsenmestaria osallistuu koulutuksiin ja jäsenmäärän nettolisäys on 5 %. PR-viikon ja nälkäpäivän yhteydessä jalkaudumme osastoihin Uusia vapaaehtoisia PR-viikko toukokuussa Koko henkilökunta Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Huomionosoitusjärjestelmän tehokas käyttö. Puheenjohtajan hopeinen ruusu käyttöön Huomionosoitusjärjestelmän käytön lisääminen Ansiomerkit ja mitalit Sari Mustamäki Sakari Karvo Palkitsemisjärjestelmä Kannustetaan osastoja huomioimaan ja palkitsemaan myös muuten vapaaehtoisia Osastot huomioivat aktiiviset vapaaehtoiset Kummit

5 VALMIUSTOIMINTA (Valmiuspäällikkö Tave Rautiainen) Katso myös Vapepan Länsi-Suomen piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Vahvistetaan Punaisen Ristin asemaa Vapepan koordinaatiojärjestönä Ensiapuryhmätoiminnan sitouttaminen osaksi sekä SPR:n että Vapepan valmiutta. Hälytyskortti kaikilta ea-ryhmiltä ja 40% osastoista on täyttänyt/päivittänyt hälytyskortin Tave Rautiainen Varmistetaan Punaisen Ristin ja Vapepan hälytettävyys Järjestetään valmiusharjoitus, jossa testataan Punaisen Ristin ja Vapepan käytettävyys Testattu hälytysjärjestelmä Tave Rautiainen Monipuolistetaan valmiuspäivystäjien osaamista Koulutus päivystäjille mm. ensihuoltoon ja kotimaan apuun liittyen Kehitetään piirin valmiutta Päivitetään piirin valmiussuunnitelma ja järjestetään piirin toimihenkilöille valmiuskoulutusta Piirillä on päivitetty valmiussuunnitelma ja toimihenkilöt osallistuvat valmiuskoulutukseen Tave Rautiainen STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan Punaisen Ristin ja Vapepan roolia viranomaisten kokonaisvalmiuden osana Osallistutaan kuntien, ja viranomaisten (AVI, ELY, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi ja poliisi) turvallisuussuunnitteluun. Yhteisiin harjoituksiin, esim. Valmiusharjoitus 2015 sekä koulutukset ja kokoukset Tave Rautiainen

6 STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistetaan Vapepan julkisuuskuvan. Aktivoidaan Vapepa-järjestöjä lisäämään toiminnan näkyvyyttä. Järjestetään mediakoulutusta toimijoille Mediakoulutusta Maakunnalliset vapepa-sivut päivitetyt Näkyvyys tiedotusvälineissä. Tave Rautiainen

7 KERÄYS- JA VALMIUSTOIMINTA (Keräyspäällikkö, valmiuskoordinaattori ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Kartutetaan Katastrofirahastoa Kannustetaan osastoja osallistumaan Operaatio Nälkäpäivä Hyvä Joulumieli keräys Varaudutaan järjestämään tarvittaessa hätäapukeräys. Kannustetaan osastoja tekemään keräyssuunnitelma sekä inventaario keräysvälineissä Keräystulos Viisi Nälkäpäivä-koulutusta 100 % osastoista mukana Nälkäpäivässä 80 % osastoista on päivitetty keräyssuunnitelma 80 % osastoista on tehnyt keräysvälinen inventaarion Näpä-koulutukset: Jurva, Lappajärvi, Kannus, Kannonkoski, Jyväskylä Nälkäpäivä Hyvä Joulumieli (marraskuu) Nenäpäivä (marraskuu) Sari Mustamäki Ollaan mukana Nenäpäivässä Lisätään ja vahvistetaan kotimaan avun osaamista piirin alueella Järjestään kotimaan avun yhdyshenkilöille koulutusta 5 koulutusta (osana alueseminaareja) Tammi-helmikuu Lisätään ja vahvistetaan ensihuollon osaamista piirin alueella Järjestetään 2-4 ensihuollon koulutusta Yksi ensihuollon jatkokurssi ensihuollon te toja Jyväskylässä Kehitetään ensihuoltokoulutettujen ja osastojen kotimaan avun yhdyshenkilöiden yhteistyötä 45 ensihuollon kurssin suorittanutta 20 ensihuollon jatkokurssin suorittanutta 5 te taa keväällä ja 5 syksyllä malleja, asia esillä muissakin koulutuksissa

8 Kehitetään jälkipurkusysteemiä Kehitetään osastojen valmiutta Koulutetaan jälkipurkuosaajia ja organisoidaan, kuinka heidän osaamistaan käytetään myös vapapa-tehtävien puruissa Tuetaan osastoja valmiussuunnitelmien tekemisessä ja päivittämisessä. Viidellä alueella on omat jälkipurkuosaajat ja heidän kanssa on sovittu hälyttämisestä 85 % osastoista on (päivitetty) valmiussuunnitelma Tave Rautiainen Kehitetään piirin valmiutta Päivitetään piirin valmiussuunnitelma ja järjestetään piirin toimihenkilöille valmiuskoulutusta Piirillä on päivitetty valmiussuunnitelma ja toimihenkilöt osallistuvat valmiuskoulutukseen Tave Rautiainen Ensiapu- ja valmiusvaliokunta työskentelyn kehittäminen Neljä (3-4) valiokuntakokousta Motivaatio ja sitoutuminen vastuulliseen valiokuntatyöskentelyyn kasvaa Valiokunnan jäsenten käyttäminen piirin koulutus/harjoitus tehtävissä Tave Rautiainen Tutustumiskäynti / Opintomatka Valiokuntaan kuuluva jäsen saa kiitoksen valiokuntatyöskentelystään sekä tutustuttaa samalla johonkin Punaisen Ristin toimintaan esim. Kalkku Kevät 2015 Tave Rautiainen STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Toteutetaan Hyvä Joulumielikampanja Kannustetaan osastoja jakamaan Hyvä Joulumieli -lahjakortteja 1200 jaettua lahjakorttia piirin alueella mukana kaikki osastot

9 Vahvistetaan kotitalouksien omatoimisuutta mm. myrsky- tai tulvatilanteessa Lisätään ja vahvistetaan henkisen tuen osaamista piirin alueella Jatketaan kotien varautumiseen liittyvien iltojen toteuttamista yhteistyötä SPEK:n ja Marttojen Järjestetään 8 henkisen tuen lyhytkoulutusta (2,5t) 3-4 henkisen tuen peruskurssi (12t) 1-2 henkisen tuen jatkokurssi (12t) neljä koulutusiltaa lähinnä Keski-Pohjanmaan alueella 100 henkisen tuen lyhytkoulutuksen suorittanutta 50 peruskurssin ja jatkokurssin suorittanutta Kevät Kehitetään henkisen tuen päivystystoimintaa festareilla yhdessä Virve Karlingin kanssa STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistaa Länsi-Suomen piirin imagoa aktiivisena auttajana, kerääjänä ja toimijana sekä onnettomuustilanteissa että vapaaehtoistoimijana Tiedotetaan aktiivisesti auttamistilanteista ja keräyksistä Medianäkyvyys maakuntalehdet (Ilkka, Keskisuomalainen ja Keskipohjanmaa) YLE järjestön omat tiedottamisvälineet sosiaalinen media koko vuosi Tave Rautiainen Tero Hintsa

10 TERVEYDENHUOLTOTYÖ Ensiapuryhmätoiminta 2015 (Terveydenhuollon suunnittelija ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Olemassa olevien Ea-ryhmien toimintojen tukeminen Ea-ryhmien harjoituskurssit kolme kertaa vuodessa. Ryhmänjohtajien täydennyskoulutus/virkistys viikonloppu. Ea-ryhmien JOTOS leikkimielinen kilpailu, syyskuussa 2015, jossa voimaannutaan ja virkistytään. Valtakunnallinen linjaus Earyhmien laatukriteereistä. Olemassa olevat Ea-ryhmät ovat motivoituneita toimintaan ja jaksavat paremmin. Laatutaso ensiapupäivystyksissä nousee. Sitoutuminen Ea-ryhmätoimintaan kasvaa. Osastojen hallitusten toimijoiden perehdyttäminen mitä on ensiapuryhmä toiminta osastossamme? Ea-ryhmien Alue Tour 2015 aluejaon mukaisesti. Mukaan osastojen hallituksen väki. Yhteisymmärrys osastojen eri toimijoiden välillä kasvaa. Maaliskuu 2015 Ensiapuryhmäläisten lisääminen Ensiapukurssit Kasvatetaan Ea-ryhmäläisten määrää ja saadaan uusia ensiapupäivystäjiä Sakari Karvo Ea-opettajat (Punaisen Ristin viikko) (Maailman ensiapupäivä) Hyödynnetään näkyvyyttä tapahtumien aikana rekrytointi oman osaston alueella Ea-ryhmät Kouluyhteistyö Hyödynnetään nuoret nuorisoryhmien perustaminen osastoihin Uusia vapaaehtoisia Ea-ryhmien Uusi Nuorisotyön suunnittelija

11 Kokeillaan lyhyt-kurssi versiota (vrt.ystävätoiminta) uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseksi toimintaan ja koulutuspolkuun VAPEPA yhteistyö Alueelliset ensiapuryhmien ja VAPEPA toimijoiden tapaamiset. Yhteinen harjoituskurssi lokakuussa Tave Rautiainen Piirin valmiusryhmän toiminnan tukeminen Valmiusryhmäkoulutus vuodelle 2015: Yhteistyöharjoitus meripelastusseuran kanssa EVY-testaus Jotos Henkisen tuen jatkokoulutus Ryhmän taso pysyy ensiavullisesti laadukkaana, ryhmätoiminta tiiviinä yhteistyönä ja varmistetaan jaksaminen mahdollisia kriisi / suuronnettomuustilanteita varten. Henkisen tuen iskuryhmä Maaliskuu > Piirin ensiavun SM-kisa joukkueiden osaamisen varmistaminen Koulutussuunnitelmat kaikille ryhmille, piirin tuki oppimiselle Ryhmien osaamisen tason nostaminen, tsemppaaminen, kannustaminen ja innostamimem kohti Rovaniemen SM-kisoja Kevät 2015 STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Länsi-Suomen piirissä edelleen rinnepäivystys-sopimusrinteitä Jatketaan yhteistyötä piirin alueen rinteiden kanssa. Rinnepäivystyssopimukset voimassa Rinnepäivystäjien määrää kasvatetaan Rinnepäivystyskurssit (3) Rinnepäivystäjien kertausilta Saadaan mukaan uusia rinnepäivystäjiä Talvikausi 2014/2015

12 SkiExpo-messut (valtakunnallinen rinnepäivystäjien tapaaminen) Terveyspistetoiminnan jatkuminen Tuetaan olemassa olevia terveyspisteitä, perustetaan uusia Kaksi uutta terveyspistettä Täydennyskoulutus mahdollisuus Piirin koulutuspäivä Valtakunnalliset koulutuspäivät Yhteistyö muiden terveyden edistämisen toimintamuotojen kanssa (Plus Piste, seksuaaliterveys, päihdetyö) Nälkäpäivätoiminnan laajentaminen ensiapuryhmien toimintamuodoksi Motivoidaan ja koulutetaan ensiapuryhmiä osallistumaan Nälkäpäivään Käytetään esimerkkinä EA-3 kurssin keräystä Tuurissa Ensiapuryhmät mukana keräämässä, erilaisissa tempauksissa, näytöksissä tms. tapahtumissa Ea-ryhmien ALUE TOUR Ensiapu- ja valmiusvaliokunta työskentelyn kehittäminen Neljä (3-4) valiokuntakokousta Motivaatio ja sitoutuminen vastuulliseen valiokuntatyöskentelyyn kasvaa Valiokunnan jäsenten käyttäminen piirin koulutus/harjoitus tehtävissä Tave Rautiainen Tutustumiskäynti / Opintomatka Valiokuntaan kuuluva jäsen saa kiitoksen valiokuntatyöskentelystään sekä tutustuttaa samalla johonkin Kevät 2015 Tave Rautiainen

13 Punaisen Ristin toimintaan esim. Kalkku Viranomaisyhteistyö Valiokunnan viranomaisedustajien kautta yhteys viranomaistahoihin Luonteva yhteys eri viranomaistahoihin, koulutusapu Yhteistyö Keskustoimiston kanssa Osallistutaan keskustoimiston järjestämiin täydennyskoulutuksiin mm. terveyspiste, ETK-täydennys, rinnepäivystäjä tapaamiset, valtakunnallinen ensiapuryhmien seminaari jne... Saadaan kokemuksia ja malleja muiden piirien vastaavista toiminnoista. Täydennyskoulutuksesta saadaan lisäpätevyyttä Kouluttajat Eri toimintamuotojen vapaaehtoiset

14 SOSIAALIPALVELUT - (Sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa, Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä Kaisa Tauriainen, Lapsitoiminnan ohjaaja Elsi Pienimäki, Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin projektipäällikkö Anna Maria Erjamo sekä aluetyöntekijät Teija Matalamäki ja Meeri Jaatinen) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Kehitetään osastojen valmiutta huono-osaisuushankkeiden avulla. Haetaan vähintään yhtä uutta hanketta ja jatketaan käynnissä olevia hankkeita. Piirin alueella toiminnassa vähintään yksi hanke. STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Tero Hintsa Sosiaalipalveluiden kehittämissuunnitelman tekeminen nyky- ja toimintaympäristöanalyysien pohjalta. Sosiaalipalveluiden eri toimintaaluiden yhteistyön lisääminen ja johtamisen kehittäminen. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektissa kehitetään ystävätoimintaa ja senioriryhmätoimintaa, myös valtakunnallisesti. Laajennetaan omaishoitajien tukitoimintaa koko piirin alueelle. Sosiaalipalveluiden kehittämissuunnitelman tekeminen sosiaalivaliokunnassa. Etsitään yhdessä työtehtävät/prosessit, jotka on järkevämpää tehdä yhteistyössä eri toiminta-aluiden kesken. Aloitetaan Tero Hintsan ohjaamat työntekijäkohtaiset kuukausitreffit. Jatketaan Ystävätoiminnan alueellista kehittämistyötä painopistealueina vastuukouluttajajärjestelmä ja etsivä ystävätyö. Tarjotaan kaikille piirin osastoille mahdollisuus olla tukemassa omaishoitajia tarpeiden ja Kehittämissuunnitelman valmistuminen ja esittely piirin vuosikokouksessa. Yhteistyön lisääntyminen ja päällekkäisyyksien vähentyminen. Kuukausitreffien toteutuminen. Arvioidaan kuukausitreffien toimivuutta yhdessä. Projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Tilastoidaan uusien osastojen ja tilaisuuksien määriä/osallistujia. Talvi Tero Hintsa Sosiaalivaliokunta Keskuststo:n ko vastuuhlöt Tero Hintsa Kaisa Tauriainen Elsi Pienimäki Taija Savolainen Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Vastuukouluttajat Projektin ohjausryhmä Kaisa Tauriainen ohjaustyöryhmä muu piirin henkilöstö

15 Lisätään omaishoitajien tietoutta ja osaamista. resurssien mukaan. Tarjotaan mahdollisimman laajalle omaishoitajajoukolle koulutusta. Kaveriksi Mulle toiminta, KaMu Vaasassa: KaMu-toiminnan jatkuminen kerho- ja leiritoiminnalla ja yksilötoiminnan vahvistamisella. Vapaaehtoisten kouluttaminen KaMuiksi. Ilmajoki: vapaaehtoisten kouluttaminen, kerhotoiminnan jatkuminen, leiri- ja yksilötoiminnan kartoittaminen. Monikulttuurisen työn edistäminen Lisätään vapaaehtoisten ystävien määrää. Järjestään virkistystapahtumia senioriryhmille ja ystäville. Tarjotaan vastuuhenkilöille mahdollisuus kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Kehitetään LähiTapiolayhteistyötä. Kannustetaan osastoja järjestämään Rasismin vastaisen päivän -tapahtumia Ennakkoluuloton edelläkävijä - tunnustuksen myöntäminen Monikulttuurisuuskoulutus Ystävätoiminnan peruskurssien ja lyhytkurssien järjestäminen. Järjestetään kevätjuhlat. Järjestetään ystävätoiminnan ohjaajille ja ryhmätoiminnan ohjaajille tapaamisia sekä koulutusta. Tavataan säännöllisesti LähiTapiolan yhteyshenkilöitä ja suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Toiminnassa olevien omaishoitajien määrä, koulutukset. Toiminta laajenee Lapualle, jossa kartoitetaan Lapuan yhteistyö tahoja. tapahtumia ja koulutuksia vähintään viidellä paikkakunnalla Vähintään 15 perus- ja 15 lyhytkurssia, joista vuosittain vähintään 100 uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoisten ystävien määrä vapaaehtoista. Kevätjuhlat Jurvassa ja Korpilahdella. Aluetapaamiset ohjaajille. Promo-koulutus. Ystävävälittäjä koulutus. Ryhmänohjaaja koulutus. Muut jatkokoulutukset ja seminaarit. Järjestetään LähiTapiolan kanssa valtakunnalliset yhteistyötilaisuudet sekä tehdään yhteistyötä ainakin yhdessä Kurssit helmi-touko- ja syys-marraskuiden aikana tiedonjakajan roolissa Kaisa Tauriainen osastot kouluttajat Elsi Pienimäki Tero Hintsa Kouluttajat Tero Hintsa Teija Matalamäki 4-5/2015 Tero Hintsa Koko Vuosi Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Tero Hintsa Tero Hintsa

16 muussa tapahtumassa. Vankilavierailijatoiminnan kehittäminen. Vaasan vankilassa jatketaan vankilavierailijatoiminnan kehittämistä. Laukaan vankilassa tuetaan Suomessa ensimmäisen avovankilan vankilavierailijatoimintaa. Osallistutaan valtakunnallisen vankilavierailijaneuvottelukunnan toimintaan. SPR Teemakurssit. Vankilavierailijoiden jatkokoulutus. Tero Hintsa

17 NUORISOTOIMINTA - (Nuorisotoiminnan suunnittelija Kaisa Tauriainen sekä leikkilähetti Taija Savolainen) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Otetaan nuoret (0-29v.) huomioon kaikilla toiminnanaloilla. Kehitetään piirin Spärrä Äksöni - leiriä entisestään. Otetaan nuoret huomioon kaikkia toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tuetaan leirityöryhmää ja kehitetään käytäntöjä. Nuoria saadaan mukaan kaikkeen toimintaan. Piirin lasten ja nuorten leirillä väh. 50 leiriläistä. Spärrä Äksöni, Alavus Kaikki Kaisa Tauriainen Tuetaan osastoja järjestämään omia leirejä. Tuetaan leiritoiminnasta kiinnostuneita osastoja. Järjestetään leiriohjaajakoulutus 1-3 osastojen omaa yö- tai päiväleiriä. Leiriohjaajakoulutus Leiriohjaajakoulutus Innostetaan osastoja nuorisotoimintaan. Nuorisotoimintaan kannustetaan mm. järjestösempassa, järjestötiedotteessa ja muussa viestinnässä. Perehdytetään osastoja nuorisotoimintaan Uudet osastot käynnistävät nuorisotoimintaa. Kaisa Tauriainen Vahvistetaan osastojen nuorisotoiminnan osaamista ja valmiuksia toimia nuorten ohjaajina. Vahvistetaan piirin nuorisokoulutusta. Kannustetaan osallistumaan Promo-koulutukseen. Koulutetaan uusi Nuorisokouluttaja. 2-5 uutta nuorisopromoa piiriin. 1-2 uutta nuorisokouluttajaa Kouluttajakoulutus loka-marraskuu Lisätään Reddie Kids kerhoja ja tuetaan jo olemassa olevia kerhoja Tuetaan halukkaita osastoja kerhon aloittamisessa. Järjestetään ohjaajakoulutus. Reddie Kids ohjaajakoulutus keväällä, tarvittaessa syksyllä. Kaisa Tauriainen Pidetään yllä Reddie Kids kilpailukulttuuria. Järjestetään Reddie Kids kilpailu piirin EA-kisan yhteydessä. Kisoihin osallistuu vähintään kolme joukkuetta. Kevät 2015 Kaisa Tauriainen Nuorisovaliokunta Kannustetaan osastoja valitsemaan nuorisotoiminnan ja Tiedotetaan mm. yhdyshenkilöiden tehtävistä ja 50% osastoista on nimennyt nuorisotoiminnan ja Kaisa Tauriainen

18 kouluyhteistyön yhdyshenkilöt ja tuetaan yhdyshenkilöitä. järjestetään koulutusta. kouluyhteistyön yhdyshenkilön/ yhdyshenkilöt. 2 koulutustilaisuutta. Lisätään toiminnan näkyvyyttä oppilaitosvierailuilla. Tehdään kouluvierailuja ja tuetaan osastoja lisäämään kouluvierailujaan. Oppilaitosvierailut (10 oppilaitosta) Kaisa Tauriainen Jatkuvuuden varmistaminen jo hankkeessa olevissa kunnissa, saada Terhokerhojen määrää kasvatettua. Uusien Terhokerhojen perustaminen, vanhojen Terhokerhojen jatkuvuuden varmistaminen: juurruttamisohjelman suunnittelu/laatiminen. Vapaaehtoisten rekrytoinnin ja ohjauksen vahvistaminen. Käynnistyneet Terhokerhot Toiminnassa mukana pysyvät Terhokerhot Uusien vapaaehtoisten määrä Keski-Suomi 18 kerhoa, Pohjanmaa 29 kerhoa vuoden 2015 loppuun mennessä Hankkeen työntekijät Keski-Suomi: Taija Savolainen Pohjanmaa: Anna Granlund Järjestöpäällikkö STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Narikkatapahtumiin mukaan uusia osastoja: vanhainkodin valtaukset Ystävänpäivänä, ennakkoluulojen kerääminen rasisminvastaisella viikolla, koulujen ensiapupäivä maailman ensiapupäivänä, Nälkäpäivä, maailman aids-päivä Tiedotetaan Narikka-toiminnasta. Tarjotaan materiaalia osastoille. Tapahtumasta riippuen 5-20 osastoa mukana Kaisa Tauriainen Tero Hintsa Ensiapuopettajat Sari Mustamäki Pluspistevastaavat Haastetaan nuoria osallistumaan Nälkäpäivään. Haastetaan koululuokkia, kerhoja ja nuorisoryhmiä kerääjiksi. Suunnitellaan uusia yhteistyömuotoja korkeakoulujen kanssa Nälkäpäivä

19 Osallistutaan nuorten vuositapaamiseen. Piiristä osallistuu ryhmä nuoria nuorten vuositapaamiseen nuorta osallistuu nuorten kevättapaamiseen. Nuorten tapaaminen keväällä Kaisa Tauriainen Nuorten vuosikokous järjestetään piirin alueella. Järjestetään nuorten vuosikokous yhteistyössä keskustoimiston ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa. Nuorten vuosikokous järjestetään Seinäjoella Lokakuussa nuorten vuosikokous, Seinäjoki Kannustetaan nuoria osallistumaan kokouksiin osastossa piirissä ja valtakunnallisesti ja vaikuttamaan asioihin. Kehitetään nuorisovaliokunnan asemaa aktiivisena toimijana ja päätöselimenä. Lisätään nuorisovaliokunnan kiinnostavuutta ja näkyvyyttä. Säännölliset kokoukset, koulutus, toiminnan jatkuva kehittäminen. Nuorisovaliokunta näkyy ja kuuluu tapahtumissa ja viestinnässä. Lisää nuoria mukana päätännässä 5-6 kokousta vuodessa. Kaisa Tauriainen Nuorisovaliokunta

20 TERVEYSTOIMINTA Ensiapu - elämäntaito (Ensiapukoulutuksen päällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Edelleen pyrimme tiiviimmin sitouttamaan alueen ETK:ta mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Koulutettu ETK järjestää yhteistyössä osastojen tai piirin kanssa ensiapukoulutusta ja ryhmien kouluttamista. Ensiapukoulutukset lisääntyvät koko piirin alueella. Ensiapukoulutettujen määrä lisääntyy 1000 henkilöä /vuosi, toiminta jatkuvaa Ensiapuopettajat Paikallinen ensiapu- ja auttamisvalmius ja arjen turvallisuus koko piirin alueella vahvistuu. Punaisen Ristin näkyvyys alueella voimistuu ja saamme uusia kiinnostuneita henkilöitä mukaan toimintaamme. Järjestetään ensiapukoulutusta koko piirin alueella tarpeen mukaan. Lisätään näkyvyyttä koko alueella. Käymme kummi-illoissa kertomassa ensiapukoulutustoiminnasta Kursseilla jaetaan ensiaputoimintaan ja ryhmätoimintaan liittyviä esitteitä ja kerrotaan toiminnasta tai/ja mahdollisesti kurssilla on ensiapuryhmäläinen mukana kertomassa oman osastonsa toiminnasta. Sähköinen mainoskirje kurssin jälkeen osallistujille. Saamme uusia henkilöitä mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Erityisensiapukoulutettujen määrä lisääntyy alueella. Turvapassi-koulutus ja turvapassi -täydennyskoulutus tarjonta jatkuu edelleen. Tarjotaan ammattipätevyyskoulutusta linjaauton- taksin- ja kuorma- ja yhdistelmä-ajoneuvonkuljettajille Turvapassikoulutettujen määrä 100 henkilöä. Ammattipätevyyskoulutettuja 50 hlöä/vuosi osaston ja piirin ETK:t Tarjotaan laadukasta ja kilpailukykyistä ensiapukoulutusta Pidetään piirin kouluttajille erilliset koulutus- ja ETK:t pysyvät ajan tasalla koulutusasioissa. Kevät ja syyskaudella pidetään omille ja

21 Käytettävissä riittävästi hyviä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia hengenluomis-tilaisuudet. Käymme keskustoimiston järjestämissä koulutus ja testitilaisuuksissa. Osallistumme tarpeen mukaan ammatillisuutta lisääviin koulutustilaisuuksiin. Jatkuva yhteydenpito ETK:oihin Palautteet kursseista edelleen hyviä. ETK:den ammattitaito lisääntyy. Piirissä toimii täysiaikaisena vähintään kolme ja puoli ensiapuopettajaa. Palkataan uusi ensiapuopettaja alueelle tilanteen niin vaatiessa. kouluttajille erilliset tilaisuudet liittyen piirin koulutuksiin, vähintään järjestetään kaksi tilaisuutta. piirin kouluttajat Järjestetään ensiavunharjoituskurssi etk:lle kaksi neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa ETK-koulutusiltoja ympäri aluetta. Järjestetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa ETKtäydennyskoulutusta. Osallistutaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ohjelman mukaan. Tilaisuuksissa tavoitetaan 20 kiinnostunutta ensiapuopettajaa Koulutuksia järjestetään yksi-kaksi tarpeen mukaan. Kouluttajien kouluttajaoikeudet säilyvät. Ammattitaito lisääntyy. Maaliskuussa ja Lokakuussa koulutus/harjoitustilais uus Jyväskylässä toukokuussa., piirin kouluttajat, Tave Rautiainen Keskustoimiston vastaavat henkilöt Piirin ensiapukouluttajat Ensiapukoulutusten markkinointi ja järjestäminen jouhevoituu. Tavoitettavuus paranee. Ensiapukoulutettujen määrä kasvaa. Varainhankinnallinen Ensiapukoulutuksen kehittämisprojekti jatkuu osana piirien yhteistoimintaa. Tuetaan myös osastojen mukaan tulemista valtakunnalliseen markkinointiin ohjeistuksen mukaisesti. Kehitetään ja syvennetään yhteistyötä Savo-Karjalan kanssa kurssimarkkinoinnissa ja tuotemyynnissä. Tuetaan ja ohjeistetaan osastoja Koulutusmateriaali ja markkinointimenetelmät sekä tuotemarkkinointi yhtenäistyvät ja lisääntyvät, valtakunnalliset yrityskumppanuudet lisääntyvät Markkinointikoulutus ja tapaamiset valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Yhteiset markkinoinnin ja koulutuksien suunnittelutilaisuudet Savo- Karjalan piirin kanssa. Toiminta jatkuvaa Toiminta jatkuvaa valtakunnallinen työryhmä Vastuupiiri HUP, kurssisihteeri, Sari Mustamäki, Sakari Karvo, Sanna Karppinen

22 varainhankinnallisten kurssien järjestämisessä. Digium-linkkien käytön laajentaminen. Mainostamme netissä ja paikallisissa lehdissä suunnitelman mukaisesti. Sähköisen markkinoinnin lisääminen ensiapukoulutus- ja ensiaputuotemyynnissä. Koulutusilmoittautumiset helpottuvat ja jouhevoituvat. Asiakkaat tavoittavat meidät helpommin ja ovat tyytyväisiä palveluihimme. Kurssien jälkeen tapahtuvat tehtävät nopeutuvat ja jälkimarkkinointi mahdollistuu ja saamme käyttöömme uusia toimintatapoja. Kurssilaiset kirjautuvat nopeasti kurssilaisrekisteriin. Ensiaputuotemyynti lisääntyy. Yritysyhteistyötä kehitetään ensiapukoulutuksessa ja ensiaputuotemyynnissä. Työterveyshuollon kanssa yhteistyö jatkuu ja saamme uusia kumppanuuksia. Olemme luotettava hyvän koulutuksen järjestäjä Ensiapukoulutukset jatkuvat edelleen nykyisten sopimuskumppanien kanssa. Saamme uusia kumppanuuksia. Yhteydenotot yrityksiin puhelimitse, yritysvierailut. Kartoitetaan yrityksen ensiapukoulutuksen ja -tuotteiden tarpeet. Tarjotaan yrityksille kokonaisvaltaista sopimusta, joka sisältää ensiapukoulutuksen ja -tuotteet. kannatusjäsenkirjepostitus jatkuu. Lähetetään kolme vuotta aiemmin koulutetuille henkilöille kurssikutsukirje. Uusyrityshankinta. Yhteydenotot puhelimitse yrityksiin. Järjestetään ensiapukoulutus ja ensiaputuotemarkkinointi tilaisuuksia. Tavoitetaan 50 yrityskontaktia, joista ainakin 20 kiinnostunut ensiapukoulutuksesta ja yrityksen riskikartoituksesta. Saadaan luotua 10 sopimusta. Ensiapukoulutusten ja koulutettujen määrä lisääntyy koko alueella Tavoite 20 kontaktia. Toiminta jatkuvaa Toiminta jatkuvaa Pekka Annala kurssisihteeri Sakari Karvo Sari Mustamäki Sanna Karppinen Piirin ensiapukouluttajat

23 Lähi-Tapiola yhteistyötä jatketaan sopimuksen mukaisesti. Kauppakamari yhteistyötä jatketaan. Olemme näkyvästi esillä paikallismedioissa ja nettisivuilla ja erilaisissa turvallisuuteen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa. Paikallislehti mainonta ja kurssiilmoittelua jatketaan suunnitelman mukaan. Omat nettisivut toimivat ja ajan tasalla. Radio-Kompassin kanssa tehtävä ohjelmasarja. Kurssien määrä lisääntyy. Lisää koulutettavia ja ensiavusta kiinnostuneita henkilöitä. Tuotemyynti lisääntyy. Toiminta jatkuvaa Sakari Karvo Sanna Karppinen ETK:t Ensiaputuotteiden myynti lisääntyy ja tulee osaksi ensiapukursseilla tapahtuvaa myyntiä. OK:n kanssa yhteistyössä tarjottavat koulutukset lisääntyvät ETK:t ja osastot myyvät edelleen ensiaputuotteita. Pyritään löytämään uusia kanavia tuotemarkkinoinnissa. Osastot mukaan myymään tuotteita alueillaan. Yhteistyö Savo-Karjalan kanssa jatkuu. Uudet nettisivut toimivat. OK:n tuki - kaikissa mahdollisissa koulutuksissa Osastot käyttävät tunteja omissa koulutuksissaan Tuotemyynti lisääntyy 10 % Toiminta jatkuvaa ETK:t Sakari Karvo Sari Mustamäki Sanna Karppinen OK tuntien käyttömäärä lisääntyy 5% Piirin yhteisvastuu henkilö Anne Heiskanen Ihmisen arjen hyvinvointi lisääntyy ensiavun- ja terveyden edistämis -ohjelmien ja koulutuksen kautta Alueella toimii kaksi (2) pluspistettä, joiden tehtäviin kuuluu tarvittaessa myös osastojen toiminnan tukeminen Hiv- ja seksuaaliterveyden osaalueella. Järjestetään arjen-turvallisuuteen liittyviä tilaisuuksia tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan koulutetaan uusia hygieniakouluttajia alueelle. Pluspistetoimintaa kehitetään edelleen keskustoimiston ja Rayn ohjeiden mukaisesti, jatketaan vapaaehtoisten rekrytointia toimintaan. Pystymme paremmin varautumaan pandemioihin ja tartunta-tauteihin sekä vastaamaan valtakunnantasolta tuleviin haasteisiin Pystytään järjestämään tarpeellinen määrä päivystäjiä pluspisteisiin Palvelu plus-pisteissä ja hivpositiivisen henkilön hoitoonohjaus nopeutuu. Toiminta jatkuvaa yhteistyössä keskustoimiston kanssa, pluspistevastaavat

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Näytä, että välität. Ole ystävä.

Näytä, että välität. Ole ystävä. TÄSSÄ JA NYT Länsi-Suomen piiri Järjestötiedote 1/2015 Näytä, että välität. Ole ystävä. 1 TYKKÄÄ Facebookissa Seuraa toimintaamme Facebookin kautta. facebook.com/punainenristi KESKUSTELE Twitterissä twitter.com/punainenristi

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Satakunnan piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TYKKÄÄ Facebookissa

Lisätiedot

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 18.3.2015 1 2 SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN... 4 2 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Lapin piiri. Järjestötiedote 3/2014. Mikko Vähäniitty

TÄSSÄ JA NYT. Lapin piiri. Järjestötiedote 3/2014. Mikko Vähäniitty TÄSSÄ JA NYT Lapin piiri Mikko Vähäniitty Järjestötiedote 3/2014 1 TYKKÄÄ Facebookissa Seuraa toimintaamme Facebookin kautta. facebook.com/punainenristi KESKUSTELE Twitterissä twitter.com/punainenristi

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ

KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ KOULUTTAJANA SUOMEN PUNAISESSA RISTISSÄ 22.10.2014 Osa 1 Kouluttajana Suomen Punaisessa Ristissä Kouluttajan rooli ja tehtävät Tuki kouluttajan tehtävään Yhteisymmärrys, sopiminen tehtävistä Kouluttajakoulutuksen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot