TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri"

Transkriptio

1 TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri

2 JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden SPR osaamista Järjestetään koulutusta vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. 10 täsmäkoulutusiltaa Viisi (5) alueellista koulutusta uusille luottamushenkilöille järjestöseminaarin yhteydessä Uusien luottamushenkilöide n koulutus tammihelmikuu 2015 Pekka Annala Kummit Kaksi(2) RedNet-koulutusiltaa Alkuvuosi 2015 Jatketaan suurten kaupunkien (Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Vaasa) toimintavalmiuden vahvistamista Suurten osastojen toiminnan kehittäminen ja alueelliset kehittämisillat jatkuvat Kaksi (2) kehittämistilaisuutta Selkeä näkemys toiminnan suunnasta ja tarpeista: kokonaiskuva perustuu osastojen toimintatilastoihin, toimintakertomuksiin ja työsuunnitelmiin Pekka Annala Osastojen toiminnan kehittäminen alueellisesti Vahvistetaan osastojen ja piirin keskinäistä yhteistyötä. Kummitoiminnan uusien suunnitelmien seuranta Järjestön Superseminaarit Kummit tapaavat osastot kerran (1) Kaksi (2) kummi-iltaa Kummikoplan tapaamiset Järjestöseminaarit tammi-helmikuu Kummit ovat yhteydessä osastoihin Kummit Kaisa Tauriainen STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistaa Länsi-Suomen piirin positiivista imagoa. Aktiivinen tiedotustoiminta SPR-viikko ym. tapahtumat: lehtijutut, RedNet, Facebook Koko henkilökunnan tiedotuskoulutuspäivä Tero Hintsa Pekka Annala Koko henkilökunta

3 Vahvistamme sisäistä viestintää Tässä ja Nyt järjestötiedote Järjestötiedote ilmestyy neljä (4) kertaa ja siihen pyritään samaan mahdollisimman kattavasti juttuja Sakari Karvo Ohjelmatyöntekijät Koko henkilökunta Henkilöstötapaamiset Henkilöstö tapaa säännöllisesti Viikkopalaverit Joka tiistai Punaisen Ristin toiminta on tunnettua paikkakunnalla. Osastot järjestävät 2+1 mallin mukaisesti esittelytapahtumia. 60 osastoa järjestää tapahtuman. Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia Kummit Sakari Karvo Sari Mustamäki Lisää vaikuttavuutta kumppanuuksien kautta Vahva yhteys tärkeimpiin alueellisiin median edustajiin säilytetään. Säännöllisiä tapaamisia valikoitujen median edustajien kanssa Pekka Annala Ohjelmatyöntekijät Yritysyhteistyö: S-ryhmä, LähiTapiola Tapaamiset yritysjohdon kanssa Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia Humanitaarisen oikeuden tiedon lisääminen ja toimintamuodon vahvistaminen Järjestetään koulutusta ja tuetaan osastoja ryhmien perustamisessa. Koulutetaan uusia kouluttajia. Kaksi (2) humanitaarisen oikeuden peruskurssia ja yksi (1) ryhmä. Kaksi (2) uutta kouluttajaa. Kevät ja syksy

4 Piirin hallituksen ja -valiokuntien työskentelyä kehitetään. Asiantuntijuuden vahvistaminen Valiokuntien jäsenille koulutusta Ohjelmakohtaiset valiokunnat Piirin hallituksen kokoukset Piirin vuosikokous Piirin hallituksen koulutusseminaari yhdessä valiokuntien kanssa Piirin hallitus kokoontuu neljä tai viisi (4-5) kertaa Syksy 2015 (hallitus ja valiokunnat yhdessä) Ohjelmatyöntekijät Pekka Annala Piirissä on riittävä määrä Järjestökouluttajia ja promoja Koulutetaan yksi (1) uusi järjestökouluttaja Yksi (1) uusi järjestökouluttajaa Järjestökoulutuksen sisältöosa Kummit Vahvistetaan kummien järjestöosaamista Promokoulutusta selkiytetään Kummit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan erilaisiin järjestötoimintaa koskeviin koulutuksiin Promojen tehtävät, koulutussisältö Promo-yhteinen Länsi-Suomessa Kevät 2015 Kaikissa osastoissa on toimiva hallitus. "Nukkuvat" osastot elvytetään tai liitetään naapuriosastoon. Kiinnitetään erityistä huomiota osastojen hallitustyöskentelyyn ja voimavarojen vahvistamiseen. J-kortit jokaisesta osastosta Kaikissa osastoissa toimiva hallitus. 80 % osastoista palauttaa toimintatilaston J-kortit ja toimintatilasto alkuvuosi Sakari Karvo Sanna Karppinen Kummit Osastojen jäsenmäärä kasvaa Järjestetään jäsenmestarikoulutus. Piiristä tukea jäsenhankinnassa Löydetään kaikille vapaaehtoisille tehtävä 40 jäsenmestaria osallistuu koulutuksiin ja jäsenmäärän nettolisäys on 5 %. PR-viikon ja nälkäpäivän yhteydessä jalkaudumme osastoihin Uusia vapaaehtoisia PR-viikko toukokuussa Koko henkilökunta Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen Huomionosoitusjärjestelmän tehokas käyttö. Puheenjohtajan hopeinen ruusu käyttöön Huomionosoitusjärjestelmän käytön lisääminen Ansiomerkit ja mitalit Sari Mustamäki Sakari Karvo Palkitsemisjärjestelmä Kannustetaan osastoja huomioimaan ja palkitsemaan myös muuten vapaaehtoisia Osastot huomioivat aktiiviset vapaaehtoiset Kummit

5 VALMIUSTOIMINTA (Valmiuspäällikkö Tave Rautiainen) Katso myös Vapepan Länsi-Suomen piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Vahvistetaan Punaisen Ristin asemaa Vapepan koordinaatiojärjestönä Ensiapuryhmätoiminnan sitouttaminen osaksi sekä SPR:n että Vapepan valmiutta. Hälytyskortti kaikilta ea-ryhmiltä ja 40% osastoista on täyttänyt/päivittänyt hälytyskortin Tave Rautiainen Varmistetaan Punaisen Ristin ja Vapepan hälytettävyys Järjestetään valmiusharjoitus, jossa testataan Punaisen Ristin ja Vapepan käytettävyys Testattu hälytysjärjestelmä Tave Rautiainen Monipuolistetaan valmiuspäivystäjien osaamista Koulutus päivystäjille mm. ensihuoltoon ja kotimaan apuun liittyen Kehitetään piirin valmiutta Päivitetään piirin valmiussuunnitelma ja järjestetään piirin toimihenkilöille valmiuskoulutusta Piirillä on päivitetty valmiussuunnitelma ja toimihenkilöt osallistuvat valmiuskoulutukseen Tave Rautiainen STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Vahvistetaan Punaisen Ristin ja Vapepan roolia viranomaisten kokonaisvalmiuden osana Osallistutaan kuntien, ja viranomaisten (AVI, ELY, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi ja poliisi) turvallisuussuunnitteluun. Yhteisiin harjoituksiin, esim. Valmiusharjoitus 2015 sekä koulutukset ja kokoukset Tave Rautiainen

6 STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistetaan Vapepan julkisuuskuvan. Aktivoidaan Vapepa-järjestöjä lisäämään toiminnan näkyvyyttä. Järjestetään mediakoulutusta toimijoille Mediakoulutusta Maakunnalliset vapepa-sivut päivitetyt Näkyvyys tiedotusvälineissä. Tave Rautiainen

7 KERÄYS- JA VALMIUSTOIMINTA (Keräyspäällikkö, valmiuskoordinaattori ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Kartutetaan Katastrofirahastoa Kannustetaan osastoja osallistumaan Operaatio Nälkäpäivä Hyvä Joulumieli keräys Varaudutaan järjestämään tarvittaessa hätäapukeräys. Kannustetaan osastoja tekemään keräyssuunnitelma sekä inventaario keräysvälineissä Keräystulos Viisi Nälkäpäivä-koulutusta 100 % osastoista mukana Nälkäpäivässä 80 % osastoista on päivitetty keräyssuunnitelma 80 % osastoista on tehnyt keräysvälinen inventaarion Näpä-koulutukset: Jurva, Lappajärvi, Kannus, Kannonkoski, Jyväskylä Nälkäpäivä Hyvä Joulumieli (marraskuu) Nenäpäivä (marraskuu) Sari Mustamäki Ollaan mukana Nenäpäivässä Lisätään ja vahvistetaan kotimaan avun osaamista piirin alueella Järjestään kotimaan avun yhdyshenkilöille koulutusta 5 koulutusta (osana alueseminaareja) Tammi-helmikuu Lisätään ja vahvistetaan ensihuollon osaamista piirin alueella Järjestetään 2-4 ensihuollon koulutusta Yksi ensihuollon jatkokurssi ensihuollon te toja Jyväskylässä Kehitetään ensihuoltokoulutettujen ja osastojen kotimaan avun yhdyshenkilöiden yhteistyötä 45 ensihuollon kurssin suorittanutta 20 ensihuollon jatkokurssin suorittanutta 5 te taa keväällä ja 5 syksyllä malleja, asia esillä muissakin koulutuksissa

8 Kehitetään jälkipurkusysteemiä Kehitetään osastojen valmiutta Koulutetaan jälkipurkuosaajia ja organisoidaan, kuinka heidän osaamistaan käytetään myös vapapa-tehtävien puruissa Tuetaan osastoja valmiussuunnitelmien tekemisessä ja päivittämisessä. Viidellä alueella on omat jälkipurkuosaajat ja heidän kanssa on sovittu hälyttämisestä 85 % osastoista on (päivitetty) valmiussuunnitelma Tave Rautiainen Kehitetään piirin valmiutta Päivitetään piirin valmiussuunnitelma ja järjestetään piirin toimihenkilöille valmiuskoulutusta Piirillä on päivitetty valmiussuunnitelma ja toimihenkilöt osallistuvat valmiuskoulutukseen Tave Rautiainen Ensiapu- ja valmiusvaliokunta työskentelyn kehittäminen Neljä (3-4) valiokuntakokousta Motivaatio ja sitoutuminen vastuulliseen valiokuntatyöskentelyyn kasvaa Valiokunnan jäsenten käyttäminen piirin koulutus/harjoitus tehtävissä Tave Rautiainen Tutustumiskäynti / Opintomatka Valiokuntaan kuuluva jäsen saa kiitoksen valiokuntatyöskentelystään sekä tutustuttaa samalla johonkin Punaisen Ristin toimintaan esim. Kalkku Kevät 2015 Tave Rautiainen STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Toteutetaan Hyvä Joulumielikampanja Kannustetaan osastoja jakamaan Hyvä Joulumieli -lahjakortteja 1200 jaettua lahjakorttia piirin alueella mukana kaikki osastot

9 Vahvistetaan kotitalouksien omatoimisuutta mm. myrsky- tai tulvatilanteessa Lisätään ja vahvistetaan henkisen tuen osaamista piirin alueella Jatketaan kotien varautumiseen liittyvien iltojen toteuttamista yhteistyötä SPEK:n ja Marttojen Järjestetään 8 henkisen tuen lyhytkoulutusta (2,5t) 3-4 henkisen tuen peruskurssi (12t) 1-2 henkisen tuen jatkokurssi (12t) neljä koulutusiltaa lähinnä Keski-Pohjanmaan alueella 100 henkisen tuen lyhytkoulutuksen suorittanutta 50 peruskurssin ja jatkokurssin suorittanutta Kevät Kehitetään henkisen tuen päivystystoimintaa festareilla yhdessä Virve Karlingin kanssa STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Vahvistaa Länsi-Suomen piirin imagoa aktiivisena auttajana, kerääjänä ja toimijana sekä onnettomuustilanteissa että vapaaehtoistoimijana Tiedotetaan aktiivisesti auttamistilanteista ja keräyksistä Medianäkyvyys maakuntalehdet (Ilkka, Keskisuomalainen ja Keskipohjanmaa) YLE järjestön omat tiedottamisvälineet sosiaalinen media koko vuosi Tave Rautiainen Tero Hintsa

10 TERVEYDENHUOLTOTYÖ Ensiapuryhmätoiminta 2015 (Terveydenhuollon suunnittelija ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Olemassa olevien Ea-ryhmien toimintojen tukeminen Ea-ryhmien harjoituskurssit kolme kertaa vuodessa. Ryhmänjohtajien täydennyskoulutus/virkistys viikonloppu. Ea-ryhmien JOTOS leikkimielinen kilpailu, syyskuussa 2015, jossa voimaannutaan ja virkistytään. Valtakunnallinen linjaus Earyhmien laatukriteereistä. Olemassa olevat Ea-ryhmät ovat motivoituneita toimintaan ja jaksavat paremmin. Laatutaso ensiapupäivystyksissä nousee. Sitoutuminen Ea-ryhmätoimintaan kasvaa. Osastojen hallitusten toimijoiden perehdyttäminen mitä on ensiapuryhmä toiminta osastossamme? Ea-ryhmien Alue Tour 2015 aluejaon mukaisesti. Mukaan osastojen hallituksen väki. Yhteisymmärrys osastojen eri toimijoiden välillä kasvaa. Maaliskuu 2015 Ensiapuryhmäläisten lisääminen Ensiapukurssit Kasvatetaan Ea-ryhmäläisten määrää ja saadaan uusia ensiapupäivystäjiä Sakari Karvo Ea-opettajat (Punaisen Ristin viikko) (Maailman ensiapupäivä) Hyödynnetään näkyvyyttä tapahtumien aikana rekrytointi oman osaston alueella Ea-ryhmät Kouluyhteistyö Hyödynnetään nuoret nuorisoryhmien perustaminen osastoihin Uusia vapaaehtoisia Ea-ryhmien Uusi Nuorisotyön suunnittelija

11 Kokeillaan lyhyt-kurssi versiota (vrt.ystävätoiminta) uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseksi toimintaan ja koulutuspolkuun VAPEPA yhteistyö Alueelliset ensiapuryhmien ja VAPEPA toimijoiden tapaamiset. Yhteinen harjoituskurssi lokakuussa Tave Rautiainen Piirin valmiusryhmän toiminnan tukeminen Valmiusryhmäkoulutus vuodelle 2015: Yhteistyöharjoitus meripelastusseuran kanssa EVY-testaus Jotos Henkisen tuen jatkokoulutus Ryhmän taso pysyy ensiavullisesti laadukkaana, ryhmätoiminta tiiviinä yhteistyönä ja varmistetaan jaksaminen mahdollisia kriisi / suuronnettomuustilanteita varten. Henkisen tuen iskuryhmä Maaliskuu > Piirin ensiavun SM-kisa joukkueiden osaamisen varmistaminen Koulutussuunnitelmat kaikille ryhmille, piirin tuki oppimiselle Ryhmien osaamisen tason nostaminen, tsemppaaminen, kannustaminen ja innostamimem kohti Rovaniemen SM-kisoja Kevät 2015 STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Länsi-Suomen piirissä edelleen rinnepäivystys-sopimusrinteitä Jatketaan yhteistyötä piirin alueen rinteiden kanssa. Rinnepäivystyssopimukset voimassa Rinnepäivystäjien määrää kasvatetaan Rinnepäivystyskurssit (3) Rinnepäivystäjien kertausilta Saadaan mukaan uusia rinnepäivystäjiä Talvikausi 2014/2015

12 SkiExpo-messut (valtakunnallinen rinnepäivystäjien tapaaminen) Terveyspistetoiminnan jatkuminen Tuetaan olemassa olevia terveyspisteitä, perustetaan uusia Kaksi uutta terveyspistettä Täydennyskoulutus mahdollisuus Piirin koulutuspäivä Valtakunnalliset koulutuspäivät Yhteistyö muiden terveyden edistämisen toimintamuotojen kanssa (Plus Piste, seksuaaliterveys, päihdetyö) Nälkäpäivätoiminnan laajentaminen ensiapuryhmien toimintamuodoksi Motivoidaan ja koulutetaan ensiapuryhmiä osallistumaan Nälkäpäivään Käytetään esimerkkinä EA-3 kurssin keräystä Tuurissa Ensiapuryhmät mukana keräämässä, erilaisissa tempauksissa, näytöksissä tms. tapahtumissa Ea-ryhmien ALUE TOUR Ensiapu- ja valmiusvaliokunta työskentelyn kehittäminen Neljä (3-4) valiokuntakokousta Motivaatio ja sitoutuminen vastuulliseen valiokuntatyöskentelyyn kasvaa Valiokunnan jäsenten käyttäminen piirin koulutus/harjoitus tehtävissä Tave Rautiainen Tutustumiskäynti / Opintomatka Valiokuntaan kuuluva jäsen saa kiitoksen valiokuntatyöskentelystään sekä tutustuttaa samalla johonkin Kevät 2015 Tave Rautiainen

13 Punaisen Ristin toimintaan esim. Kalkku Viranomaisyhteistyö Valiokunnan viranomaisedustajien kautta yhteys viranomaistahoihin Luonteva yhteys eri viranomaistahoihin, koulutusapu Yhteistyö Keskustoimiston kanssa Osallistutaan keskustoimiston järjestämiin täydennyskoulutuksiin mm. terveyspiste, ETK-täydennys, rinnepäivystäjä tapaamiset, valtakunnallinen ensiapuryhmien seminaari jne... Saadaan kokemuksia ja malleja muiden piirien vastaavista toiminnoista. Täydennyskoulutuksesta saadaan lisäpätevyyttä Kouluttajat Eri toimintamuotojen vapaaehtoiset

14 SOSIAALIPALVELUT - (Sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa, Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä Kaisa Tauriainen, Lapsitoiminnan ohjaaja Elsi Pienimäki, Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin projektipäällikkö Anna Maria Erjamo sekä aluetyöntekijät Teija Matalamäki ja Meeri Jaatinen) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA Kehitetään osastojen valmiutta huono-osaisuushankkeiden avulla. Haetaan vähintään yhtä uutta hanketta ja jatketaan käynnissä olevia hankkeita. Piirin alueella toiminnassa vähintään yksi hanke. STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Tero Hintsa Sosiaalipalveluiden kehittämissuunnitelman tekeminen nyky- ja toimintaympäristöanalyysien pohjalta. Sosiaalipalveluiden eri toimintaaluiden yhteistyön lisääminen ja johtamisen kehittäminen. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektissa kehitetään ystävätoimintaa ja senioriryhmätoimintaa, myös valtakunnallisesti. Laajennetaan omaishoitajien tukitoimintaa koko piirin alueelle. Sosiaalipalveluiden kehittämissuunnitelman tekeminen sosiaalivaliokunnassa. Etsitään yhdessä työtehtävät/prosessit, jotka on järkevämpää tehdä yhteistyössä eri toiminta-aluiden kesken. Aloitetaan Tero Hintsan ohjaamat työntekijäkohtaiset kuukausitreffit. Jatketaan Ystävätoiminnan alueellista kehittämistyötä painopistealueina vastuukouluttajajärjestelmä ja etsivä ystävätyö. Tarjotaan kaikille piirin osastoille mahdollisuus olla tukemassa omaishoitajia tarpeiden ja Kehittämissuunnitelman valmistuminen ja esittely piirin vuosikokouksessa. Yhteistyön lisääntyminen ja päällekkäisyyksien vähentyminen. Kuukausitreffien toteutuminen. Arvioidaan kuukausitreffien toimivuutta yhdessä. Projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Tilastoidaan uusien osastojen ja tilaisuuksien määriä/osallistujia. Talvi Tero Hintsa Sosiaalivaliokunta Keskuststo:n ko vastuuhlöt Tero Hintsa Kaisa Tauriainen Elsi Pienimäki Taija Savolainen Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Vastuukouluttajat Projektin ohjausryhmä Kaisa Tauriainen ohjaustyöryhmä muu piirin henkilöstö

15 Lisätään omaishoitajien tietoutta ja osaamista. resurssien mukaan. Tarjotaan mahdollisimman laajalle omaishoitajajoukolle koulutusta. Kaveriksi Mulle toiminta, KaMu Vaasassa: KaMu-toiminnan jatkuminen kerho- ja leiritoiminnalla ja yksilötoiminnan vahvistamisella. Vapaaehtoisten kouluttaminen KaMuiksi. Ilmajoki: vapaaehtoisten kouluttaminen, kerhotoiminnan jatkuminen, leiri- ja yksilötoiminnan kartoittaminen. Monikulttuurisen työn edistäminen Lisätään vapaaehtoisten ystävien määrää. Järjestään virkistystapahtumia senioriryhmille ja ystäville. Tarjotaan vastuuhenkilöille mahdollisuus kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Kehitetään LähiTapiolayhteistyötä. Kannustetaan osastoja järjestämään Rasismin vastaisen päivän -tapahtumia Ennakkoluuloton edelläkävijä - tunnustuksen myöntäminen Monikulttuurisuuskoulutus Ystävätoiminnan peruskurssien ja lyhytkurssien järjestäminen. Järjestetään kevätjuhlat. Järjestetään ystävätoiminnan ohjaajille ja ryhmätoiminnan ohjaajille tapaamisia sekä koulutusta. Tavataan säännöllisesti LähiTapiolan yhteyshenkilöitä ja suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. Toiminnassa olevien omaishoitajien määrä, koulutukset. Toiminta laajenee Lapualle, jossa kartoitetaan Lapuan yhteistyö tahoja. tapahtumia ja koulutuksia vähintään viidellä paikkakunnalla Vähintään 15 perus- ja 15 lyhytkurssia, joista vuosittain vähintään 100 uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoisten ystävien määrä vapaaehtoista. Kevätjuhlat Jurvassa ja Korpilahdella. Aluetapaamiset ohjaajille. Promo-koulutus. Ystävävälittäjä koulutus. Ryhmänohjaaja koulutus. Muut jatkokoulutukset ja seminaarit. Järjestetään LähiTapiolan kanssa valtakunnalliset yhteistyötilaisuudet sekä tehdään yhteistyötä ainakin yhdessä Kurssit helmi-touko- ja syys-marraskuiden aikana tiedonjakajan roolissa Kaisa Tauriainen osastot kouluttajat Elsi Pienimäki Tero Hintsa Kouluttajat Tero Hintsa Teija Matalamäki 4-5/2015 Tero Hintsa Koko Vuosi Anna Maria Erjamo Teija Matalamäki Meeri Jaatinen Tero Hintsa Tero Hintsa

16 muussa tapahtumassa. Vankilavierailijatoiminnan kehittäminen. Vaasan vankilassa jatketaan vankilavierailijatoiminnan kehittämistä. Laukaan vankilassa tuetaan Suomessa ensimmäisen avovankilan vankilavierailijatoimintaa. Osallistutaan valtakunnallisen vankilavierailijaneuvottelukunnan toimintaan. SPR Teemakurssit. Vankilavierailijoiden jatkokoulutus. Tero Hintsa

17 NUORISOTOIMINTA - (Nuorisotoiminnan suunnittelija Kaisa Tauriainen sekä leikkilähetti Taija Savolainen) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Otetaan nuoret (0-29v.) huomioon kaikilla toiminnanaloilla. Kehitetään piirin Spärrä Äksöni - leiriä entisestään. Otetaan nuoret huomioon kaikkia toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä. Tuetaan leirityöryhmää ja kehitetään käytäntöjä. Nuoria saadaan mukaan kaikkeen toimintaan. Piirin lasten ja nuorten leirillä väh. 50 leiriläistä. Spärrä Äksöni, Alavus Kaikki Kaisa Tauriainen Tuetaan osastoja järjestämään omia leirejä. Tuetaan leiritoiminnasta kiinnostuneita osastoja. Järjestetään leiriohjaajakoulutus 1-3 osastojen omaa yö- tai päiväleiriä. Leiriohjaajakoulutus Leiriohjaajakoulutus Innostetaan osastoja nuorisotoimintaan. Nuorisotoimintaan kannustetaan mm. järjestösempassa, järjestötiedotteessa ja muussa viestinnässä. Perehdytetään osastoja nuorisotoimintaan Uudet osastot käynnistävät nuorisotoimintaa. Kaisa Tauriainen Vahvistetaan osastojen nuorisotoiminnan osaamista ja valmiuksia toimia nuorten ohjaajina. Vahvistetaan piirin nuorisokoulutusta. Kannustetaan osallistumaan Promo-koulutukseen. Koulutetaan uusi Nuorisokouluttaja. 2-5 uutta nuorisopromoa piiriin. 1-2 uutta nuorisokouluttajaa Kouluttajakoulutus loka-marraskuu Lisätään Reddie Kids kerhoja ja tuetaan jo olemassa olevia kerhoja Tuetaan halukkaita osastoja kerhon aloittamisessa. Järjestetään ohjaajakoulutus. Reddie Kids ohjaajakoulutus keväällä, tarvittaessa syksyllä. Kaisa Tauriainen Pidetään yllä Reddie Kids kilpailukulttuuria. Järjestetään Reddie Kids kilpailu piirin EA-kisan yhteydessä. Kisoihin osallistuu vähintään kolme joukkuetta. Kevät 2015 Kaisa Tauriainen Nuorisovaliokunta Kannustetaan osastoja valitsemaan nuorisotoiminnan ja Tiedotetaan mm. yhdyshenkilöiden tehtävistä ja 50% osastoista on nimennyt nuorisotoiminnan ja Kaisa Tauriainen

18 kouluyhteistyön yhdyshenkilöt ja tuetaan yhdyshenkilöitä. järjestetään koulutusta. kouluyhteistyön yhdyshenkilön/ yhdyshenkilöt. 2 koulutustilaisuutta. Lisätään toiminnan näkyvyyttä oppilaitosvierailuilla. Tehdään kouluvierailuja ja tuetaan osastoja lisäämään kouluvierailujaan. Oppilaitosvierailut (10 oppilaitosta) Kaisa Tauriainen Jatkuvuuden varmistaminen jo hankkeessa olevissa kunnissa, saada Terhokerhojen määrää kasvatettua. Uusien Terhokerhojen perustaminen, vanhojen Terhokerhojen jatkuvuuden varmistaminen: juurruttamisohjelman suunnittelu/laatiminen. Vapaaehtoisten rekrytoinnin ja ohjauksen vahvistaminen. Käynnistyneet Terhokerhot Toiminnassa mukana pysyvät Terhokerhot Uusien vapaaehtoisten määrä Keski-Suomi 18 kerhoa, Pohjanmaa 29 kerhoa vuoden 2015 loppuun mennessä Hankkeen työntekijät Keski-Suomi: Taija Savolainen Pohjanmaa: Anna Granlund Järjestöpäällikkö STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA Narikkatapahtumiin mukaan uusia osastoja: vanhainkodin valtaukset Ystävänpäivänä, ennakkoluulojen kerääminen rasisminvastaisella viikolla, koulujen ensiapupäivä maailman ensiapupäivänä, Nälkäpäivä, maailman aids-päivä Tiedotetaan Narikka-toiminnasta. Tarjotaan materiaalia osastoille. Tapahtumasta riippuen 5-20 osastoa mukana Kaisa Tauriainen Tero Hintsa Ensiapuopettajat Sari Mustamäki Pluspistevastaavat Haastetaan nuoria osallistumaan Nälkäpäivään. Haastetaan koululuokkia, kerhoja ja nuorisoryhmiä kerääjiksi. Suunnitellaan uusia yhteistyömuotoja korkeakoulujen kanssa Nälkäpäivä

19 Osallistutaan nuorten vuositapaamiseen. Piiristä osallistuu ryhmä nuoria nuorten vuositapaamiseen nuorta osallistuu nuorten kevättapaamiseen. Nuorten tapaaminen keväällä Kaisa Tauriainen Nuorten vuosikokous järjestetään piirin alueella. Järjestetään nuorten vuosikokous yhteistyössä keskustoimiston ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa. Nuorten vuosikokous järjestetään Seinäjoella Lokakuussa nuorten vuosikokous, Seinäjoki Kannustetaan nuoria osallistumaan kokouksiin osastossa piirissä ja valtakunnallisesti ja vaikuttamaan asioihin. Kehitetään nuorisovaliokunnan asemaa aktiivisena toimijana ja päätöselimenä. Lisätään nuorisovaliokunnan kiinnostavuutta ja näkyvyyttä. Säännölliset kokoukset, koulutus, toiminnan jatkuva kehittäminen. Nuorisovaliokunta näkyy ja kuuluu tapahtumissa ja viestinnässä. Lisää nuoria mukana päätännässä 5-6 kokousta vuodessa. Kaisa Tauriainen Nuorisovaliokunta

20 TERVEYSTOIMINTA Ensiapu - elämäntaito (Ensiapukoulutuksen päällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ Edelleen pyrimme tiiviimmin sitouttamaan alueen ETK:ta mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Koulutettu ETK järjestää yhteistyössä osastojen tai piirin kanssa ensiapukoulutusta ja ryhmien kouluttamista. Ensiapukoulutukset lisääntyvät koko piirin alueella. Ensiapukoulutettujen määrä lisääntyy 1000 henkilöä /vuosi, toiminta jatkuvaa Ensiapuopettajat Paikallinen ensiapu- ja auttamisvalmius ja arjen turvallisuus koko piirin alueella vahvistuu. Punaisen Ristin näkyvyys alueella voimistuu ja saamme uusia kiinnostuneita henkilöitä mukaan toimintaamme. Järjestetään ensiapukoulutusta koko piirin alueella tarpeen mukaan. Lisätään näkyvyyttä koko alueella. Käymme kummi-illoissa kertomassa ensiapukoulutustoiminnasta Kursseilla jaetaan ensiaputoimintaan ja ryhmätoimintaan liittyviä esitteitä ja kerrotaan toiminnasta tai/ja mahdollisesti kurssilla on ensiapuryhmäläinen mukana kertomassa oman osastonsa toiminnasta. Sähköinen mainoskirje kurssin jälkeen osallistujille. Saamme uusia henkilöitä mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Erityisensiapukoulutettujen määrä lisääntyy alueella. Turvapassi-koulutus ja turvapassi -täydennyskoulutus tarjonta jatkuu edelleen. Tarjotaan ammattipätevyyskoulutusta linjaauton- taksin- ja kuorma- ja yhdistelmä-ajoneuvonkuljettajille Turvapassikoulutettujen määrä 100 henkilöä. Ammattipätevyyskoulutettuja 50 hlöä/vuosi osaston ja piirin ETK:t Tarjotaan laadukasta ja kilpailukykyistä ensiapukoulutusta Pidetään piirin kouluttajille erilliset koulutus- ja ETK:t pysyvät ajan tasalla koulutusasioissa. Kevät ja syyskaudella pidetään omille ja

21 Käytettävissä riittävästi hyviä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia hengenluomis-tilaisuudet. Käymme keskustoimiston järjestämissä koulutus ja testitilaisuuksissa. Osallistumme tarpeen mukaan ammatillisuutta lisääviin koulutustilaisuuksiin. Jatkuva yhteydenpito ETK:oihin Palautteet kursseista edelleen hyviä. ETK:den ammattitaito lisääntyy. Piirissä toimii täysiaikaisena vähintään kolme ja puoli ensiapuopettajaa. Palkataan uusi ensiapuopettaja alueelle tilanteen niin vaatiessa. kouluttajille erilliset tilaisuudet liittyen piirin koulutuksiin, vähintään järjestetään kaksi tilaisuutta. piirin kouluttajat Järjestetään ensiavunharjoituskurssi etk:lle kaksi neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa ETK-koulutusiltoja ympäri aluetta. Järjestetään yhteistyössä keskustoimiston kanssa ETKtäydennyskoulutusta. Osallistutaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ohjelman mukaan. Tilaisuuksissa tavoitetaan 20 kiinnostunutta ensiapuopettajaa Koulutuksia järjestetään yksi-kaksi tarpeen mukaan. Kouluttajien kouluttajaoikeudet säilyvät. Ammattitaito lisääntyy. Maaliskuussa ja Lokakuussa koulutus/harjoitustilais uus Jyväskylässä toukokuussa., piirin kouluttajat, Tave Rautiainen Keskustoimiston vastaavat henkilöt Piirin ensiapukouluttajat Ensiapukoulutusten markkinointi ja järjestäminen jouhevoituu. Tavoitettavuus paranee. Ensiapukoulutettujen määrä kasvaa. Varainhankinnallinen Ensiapukoulutuksen kehittämisprojekti jatkuu osana piirien yhteistoimintaa. Tuetaan myös osastojen mukaan tulemista valtakunnalliseen markkinointiin ohjeistuksen mukaisesti. Kehitetään ja syvennetään yhteistyötä Savo-Karjalan kanssa kurssimarkkinoinnissa ja tuotemyynnissä. Tuetaan ja ohjeistetaan osastoja Koulutusmateriaali ja markkinointimenetelmät sekä tuotemarkkinointi yhtenäistyvät ja lisääntyvät, valtakunnalliset yrityskumppanuudet lisääntyvät Markkinointikoulutus ja tapaamiset valtakunnallisen ohjelman mukaisesti. Yhteiset markkinoinnin ja koulutuksien suunnittelutilaisuudet Savo- Karjalan piirin kanssa. Toiminta jatkuvaa Toiminta jatkuvaa valtakunnallinen työryhmä Vastuupiiri HUP, kurssisihteeri, Sari Mustamäki, Sakari Karvo, Sanna Karppinen

22 varainhankinnallisten kurssien järjestämisessä. Digium-linkkien käytön laajentaminen. Mainostamme netissä ja paikallisissa lehdissä suunnitelman mukaisesti. Sähköisen markkinoinnin lisääminen ensiapukoulutus- ja ensiaputuotemyynnissä. Koulutusilmoittautumiset helpottuvat ja jouhevoituvat. Asiakkaat tavoittavat meidät helpommin ja ovat tyytyväisiä palveluihimme. Kurssien jälkeen tapahtuvat tehtävät nopeutuvat ja jälkimarkkinointi mahdollistuu ja saamme käyttöömme uusia toimintatapoja. Kurssilaiset kirjautuvat nopeasti kurssilaisrekisteriin. Ensiaputuotemyynti lisääntyy. Yritysyhteistyötä kehitetään ensiapukoulutuksessa ja ensiaputuotemyynnissä. Työterveyshuollon kanssa yhteistyö jatkuu ja saamme uusia kumppanuuksia. Olemme luotettava hyvän koulutuksen järjestäjä Ensiapukoulutukset jatkuvat edelleen nykyisten sopimuskumppanien kanssa. Saamme uusia kumppanuuksia. Yhteydenotot yrityksiin puhelimitse, yritysvierailut. Kartoitetaan yrityksen ensiapukoulutuksen ja -tuotteiden tarpeet. Tarjotaan yrityksille kokonaisvaltaista sopimusta, joka sisältää ensiapukoulutuksen ja -tuotteet. kannatusjäsenkirjepostitus jatkuu. Lähetetään kolme vuotta aiemmin koulutetuille henkilöille kurssikutsukirje. Uusyrityshankinta. Yhteydenotot puhelimitse yrityksiin. Järjestetään ensiapukoulutus ja ensiaputuotemarkkinointi tilaisuuksia. Tavoitetaan 50 yrityskontaktia, joista ainakin 20 kiinnostunut ensiapukoulutuksesta ja yrityksen riskikartoituksesta. Saadaan luotua 10 sopimusta. Ensiapukoulutusten ja koulutettujen määrä lisääntyy koko alueella Tavoite 20 kontaktia. Toiminta jatkuvaa Toiminta jatkuvaa Pekka Annala kurssisihteeri Sakari Karvo Sari Mustamäki Sanna Karppinen Piirin ensiapukouluttajat

23 Lähi-Tapiola yhteistyötä jatketaan sopimuksen mukaisesti. Kauppakamari yhteistyötä jatketaan. Olemme näkyvästi esillä paikallismedioissa ja nettisivuilla ja erilaisissa turvallisuuteen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa. Paikallislehti mainonta ja kurssiilmoittelua jatketaan suunnitelman mukaan. Omat nettisivut toimivat ja ajan tasalla. Radio-Kompassin kanssa tehtävä ohjelmasarja. Kurssien määrä lisääntyy. Lisää koulutettavia ja ensiavusta kiinnostuneita henkilöitä. Tuotemyynti lisääntyy. Toiminta jatkuvaa Sakari Karvo Sanna Karppinen ETK:t Ensiaputuotteiden myynti lisääntyy ja tulee osaksi ensiapukursseilla tapahtuvaa myyntiä. OK:n kanssa yhteistyössä tarjottavat koulutukset lisääntyvät ETK:t ja osastot myyvät edelleen ensiaputuotteita. Pyritään löytämään uusia kanavia tuotemarkkinoinnissa. Osastot mukaan myymään tuotteita alueillaan. Yhteistyö Savo-Karjalan kanssa jatkuu. Uudet nettisivut toimivat. OK:n tuki - kaikissa mahdollisissa koulutuksissa Osastot käyttävät tunteja omissa koulutuksissaan Tuotemyynti lisääntyy 10 % Toiminta jatkuvaa ETK:t Sakari Karvo Sari Mustamäki Sanna Karppinen OK tuntien käyttömäärä lisääntyy 5% Piirin yhteisvastuu henkilö Anne Heiskanen Ihmisen arjen hyvinvointi lisääntyy ensiavun- ja terveyden edistämis -ohjelmien ja koulutuksen kautta Alueella toimii kaksi (2) pluspistettä, joiden tehtäviin kuuluu tarvittaessa myös osastojen toiminnan tukeminen Hiv- ja seksuaaliterveyden osaalueella. Järjestetään arjen-turvallisuuteen liittyviä tilaisuuksia tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan koulutetaan uusia hygieniakouluttajia alueelle. Pluspistetoimintaa kehitetään edelleen keskustoimiston ja Rayn ohjeiden mukaisesti, jatketaan vapaaehtoisten rekrytointia toimintaan. Pystymme paremmin varautumaan pandemioihin ja tartunta-tauteihin sekä vastaamaan valtakunnantasolta tuleviin haasteisiin Pystytään järjestämään tarpeellinen määrä päivystäjiä pluspisteisiin Palvelu plus-pisteissä ja hivpositiivisen henkilön hoitoonohjaus nopeutuu. Toiminta jatkuvaa yhteistyössä keskustoimiston kanssa, pluspistevastaavat

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2016 mukana auttamassa. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2016 mukana auttamassa. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2016 mukana auttamassa Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan.

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan. Nuorten vuosikokous järjestettiin 3.-5.10.2014. Ohessa kokouksessa hyväksytyt aloitteet, ponnet ja kannanotot sekä toimenpiteet Nuorten vuosikokouksen aloitteisiin. Käsitelty Punaisen Ristin hallituksen

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri. kuva: Niklas Meltio Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri kuva: Niklas Meltio KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 KOULUTUS JA TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Kädessäsi on SPR Kaakkois-Suomen piirin koulutus- ja tapahtumakalenteri.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 1 Vuosikertomus 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 2. VALMIUSTOIMINTA... 6 3. ENSIAPUTOIMINTA... 8 4. TERVEYDEN EDISTÄMINEN... 10 5. SOSIAALIPALVELUT... 11 6. NUORISOTOIMINTA...

Lisätiedot

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry MIKÄ - MITÄ Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoislentotoiminnan kattojärjestö SLPS on yksi

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! Rautavaaran osasto JÄSENTIEDOTE 2/2016 ENSIAPURYHMÄ YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUKSIA OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA VAPEPA KERÄYKSIÄ Sisältö Puheenjohtajalta 2 Ensiapukurssit 3 Tervetuloa

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

C-piirin Suur-PNAT Riihimäki 27.8.2013. Ajankohtaista Lions-liiton toiminnassa 2013-2014, GS Maarit Kuikka

C-piirin Suur-PNAT Riihimäki 27.8.2013. Ajankohtaista Lions-liiton toiminnassa 2013-2014, GS Maarit Kuikka C-piirin Suur-PNAT Riihimäki 27.8.2013 Ajankohtaista Lions-liiton toiminnassa 2013-2014, GS Maarit Kuikka Kesän aikana käynnistyneet hankkeet Jäsenrekisteri avautui 1.7.2013 kaikille niille liki 20 000

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö

KOMIA! Ensiavun suurleiri Valmiuden yksikkö Tehdään yhdessä KOMIA! KOMIA! on ainutlaatuinen ensiavun suurleiri KOMIA! juhlistaa 60-vuotista ensiapuryhmätoimintaa KOMIA! leirillä harjoitellaan ensiapua, tavataan uusia ihmisiä, parannetaan Punaisen

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 koulutuksen ohjaukselle ja suunnittelulle koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle

Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Suomen Punaisen Ristin laitosystävätoiminta ohjeistus laitoksen henkilökunnalle Varpu Salmenrinne ja Siina Lepola 2015 Laitosystävätoiminta...1 Laitosystävien tehtävät ja toimintamuodot...2 Laitosystävätoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen yleiskatsaus missä nyt mennään? Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

OPAS VERENLUOVUTUSTILAISUUDEN YHDYSHENKILÖLLE. www.veripalvelu.fi

OPAS VERENLUOVUTUSTILAISUUDEN YHDYSHENKILÖLLE. www.veripalvelu.fi OPAS VERENLUOVUTUSTILAISUUDEN YHDYSHENKILÖLLE www.veripalvelu.fi Olet tärkeä osa auttamisen ketjua Olet Veripalvelun yhdyshenkilönä tärkeä linkki ainutlaatuisen avun ketjussa luovuttajalta potilaalle.

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot