Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA TOIMINTAMUODOT Ensiapuryhmätoiminta Keräystoiminta Nuorisotoiminta Monikulttuurinen toiminta Senioritoiminta Tiedotustoiminta Valmiustoiminta Ystävätoiminta TALOUS... 9

3 3 1 JOHDANTO Suomen Punainen Risti on AVOIN Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti. toimijat, erityisesti paikalliset osastot, näkyvät aktiivisesti ihmisten joukossa, myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Otamme vastaan jokaisen vapaaehtoisen ja näemme toimijoidemme erilaisuuden ja monimuotoisuuden voimavarana. PALVELUALTIS Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta AIKAANSAAVA Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein. Keskitymme yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. YHTEISTYÖKKYI- NEN Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja toimimme yhdessä heidän kanssaan vastataksemme avun tarvitsijoiden tarpeisiin. Teemme yhteistyötä niin Punainen Ristin sisällä kuin muiden järjestöjen, paikallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja yrityskumppaneidemme kanssa. Huomioimme yhteistyössä järjestön arvot ja eettisen ohjeistuksen. Suomen tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaavat seitsemän perusperiaatetta. Toimintaamme ohjaavat myös Geneven sopimukset, laki (L238/2000) ja asetus (A811/2005) Suomen Punaisesta Rististä sekä toiminnan arvot. Osastojen toimintaa ohjaavat lisäksi Suomen osastojen ja piirien johtosäännöt (2006), Suomen taloussääntö (2006) sekä työjärjestys (2006). Suomen visio on olla rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Suomen toiminta on jaettu alueellisesti 12 piiriin ja noin 500 paikallisosastoon. osastot järjestävät vapaaehtoistoimintaa alueellaan. Suomen Jyväskylän osasto kuuluu Länsi-Suomen piiriin, jolla on aluetoimistot Jyväskylässä ja Seinäjoella. Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Toimintaa ohjaa osaston hallitus. Punainen Risti on maailman suurin kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aatteellisten rajojen. Vuonna 2016 Suomen Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste on paikallisen valmiustoiminnan kehittämisessä. Valmiustoiminnan tarkoituksena on turvata avustuskyky erityis- ja onnettomuustilanteissa. Toimimme tarvittaessa eri viranomaisten toiminnan tukena ja täydentäjänä. Koulutamme vapaaehtoisiamme, järjestämme harjoituksia ja osallistumme valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen. Kehitämme yhteistyötä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Osaston hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Osaston hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa hallitus ei kokoonnu. Osaston hallituksen tehtävänä on: 1) valmistella osaston kokouksessa esille tulevat asiat ja päättää täytäntöönpanosta; 2) kehittää ja ohjata osaston toimintaa ja taloudenhoitoa; 3) ottaa ja erottaa osaston toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään; 4) hyväksyä uudet henkilöjäsenet osastoon tarkastamalla vuosittain osaston osalta järjestö hallituksen pitämän jäsenluettelon oikeellisuus; 5) vahvistaa osaston henkilöjäsenten lukumäärä vuoden lopussa vuosittaisen jäsenmaksunsa maksaneiden ja ainaisjäsenten osalta;

4 6) valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen; 7) asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen; 8) päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista; 9) vastata alueellaan valmiussuunnittelusta; 10) asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja määrä niiden toiminnasta; 11) huolehtia niistä osaston hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännöissä; sekä 12) käsitellä muita vastaavanlaisia asioita (Suomen osastojen johtosääntö , 11 ). Puheenjohtaja huolehtii, että hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja (Suomen työjärjestys , 26 ). Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään viimeistään maaliskuussa 2016 ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään marraskuussa 2016 (Suomen osastojen johtosääntö , 6 ). Kiitämme Jyväskylän osaston vapaaehtoisia Punaisen Ristin huomionosoituksin. Vastuuhenkilö huomionosoitusten jakoesitysten tekemisessä on osaston jäsenmestari. Toimintaryhmille mahdollistetaan myös virkistystoiminta esimerkiksi kevät- tai syyskauden lopetuksen yhteydessä. 4 VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT 2016 viikko Maailman ensiapupäivä Nälkäpäivä keräys TOIMINTAMUODOT 3.1 Ensiapuryhmätoiminta Suomen Jyväskylän osastossa on ensiapuryhmä jonka osana toimii hälytysryhmä. Ensiapukoulutuksen pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja kohottamisessa. Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja huolehtivat tarpeellisesta koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä koko ensiapuryhmän kanssa. Vuoden 2016 aikana osasto tukee rahallisesti ryhmäläisten kouluttautumista seuraavasti: Osasto pyrkii tukemaan aktiivisten ryhmäläisten osallistumista piirin järjestämille ensiapukursseille. Päivystyspalvelukurssi maksetaan ryhmän toimintaan sitoutuneille jäsenille. Henkisen tuen koulutusta järjestetään tarpeen mukaan osaston oman kouluttajan voimin. Muuta koulutusta (alkusammutus, radiopuhelin, etsintä jne.) järjestetään tarvittaessa. Ryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan myös piirin järjestämille ensiapuryhmien harjoituskursseille. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai osaston tiloissa. Ryhmäiltoja koskevista poikkeuksista ilmoitetaan tekstiviestein, sähköpostilla ja ryh-

5 mäilloissa. Ryhmä pitää kokoontumisessa taukoa kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuodenvaihteen aikaan. Ryhmänjohtajan tukena on ensiapuryhmän johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu ryhmän varajohtaja, päivystysvastaava, varapäivystysvastaava, koulutusvastaava, varastovastaava sekä uusien ryhmäläisten mentori. Ensiapuryhmä laatii oman toiminta- ja koulutussuunnitelman sekä ehdotuksen talousarviosta. Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan. Ensiapuryhmä tuottaa ensiapupäivystyspalvelua erilaisiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Ryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä -keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen Ristin keräyksiin. Ensiapupäivystyksiin pyydetään edelleen muiden osastojen päivystäjiä. Vuoden 2016 aikana ryhmässä pyritään innostamaan nykyisiä ja uusia päivystäjiä osallistumaan aktiivisesti ryhmätoimintaan, päivystyksiin sekä valmiustoimintaan. Harrastusmerkkejä myönnetään ja ansiomerkkejä anotaan niiden saantikriteerit täyttäville ihmisille. Ryhmässä järjestetään myös virkistystoimintaa vähintään kerran vuodessa. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ja viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan Jyväskylän kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 2015 uudistetun yhteistyösopimuksen mukaan ensiapu- ja valmiusryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja ensihuoltotehtävissä. Vuonna 2016 rekrytoidaan aktiivisesti uusia jäseniä ensiapu- ja hälytysryhmään. Ryhmien toiminnasta tiedotetaan Internetissä, erilaisten tapahtumien yhteydessä ja suunnataan tiedotuskampanjaa mm. erilaisiin oppilaitoksiin. Osastossamme toimii myös Rautpohjan tehtaan ensiapuryhmä, joka harjoittelee ja toimii pääasiassa tehtaan tiloissa. Vuonna 2016 tehdään yhteistyötä ko. ryhmän kanssa esim. yhteisissä harjoituksissa ja päivystyksissä. Olemme varautuneet vuoden 2016 talousarviossa panostamaan erityisesti valmiustoiminnan koulutukseen ja kalustohankintaan. 5 Nälkäpäivä keräys Hyvä joulumieli keräys Keräystoiminta Nälkäpäivä on tärkein jokavuotinen keräys, jolla Suomen Punainen Risti kartuttaa katastrofirahastoaan. Nälkäpäivän tuotolla hankitaan apua hätään joutuneille kaikkialle maailmaan, myös Suomeen. Keräys toteutetaan yhteistyössä Suomen Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimiston, kaupungin alueen muiden paikallisosastojen, vapaaehtoisten, koulujen ja eri yritysten kanssa. Lisäksi Punaisella Ristillä on Hyväpäivä keräys keväällä Punaisen Ristin kotimaan toimintaan, marraskuussa Nenäpäivänä kerätään varoja kehitysyhteistyöhön sekä Hyvä joulumieli keräyksessä kerätään varoja kotimaan vähävaraisille lapsiperheille.

6 Osasto ylläpitää jatkuvaa paikallista keräysvalmiutta käynnistääkseen tarvittaessa keräyksen kotimaassa tai ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden uhrien auttamiseksi. 6 Rasisminvastainen toimintaviikko Nälkäpäivä keräys Ystävänpäivä Rasisminvastainen toimintaviikko Maailman ensiapupäivä Nälkäpäivä keräys Nuorisotoiminta Reddie Kids -kerhoissa vuotiaat tutustuvat leikkien ja pelien avulla periaatteisiin ja toimintaan sekä opettelevat ensiapua, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta. Jyväskylän osastossa toimii kaksi Reddie Kids kerhoa. Kerhoiltoihin kuuluu muun muassa leikkejä, askartelua ja erilaisia harjoituksia teemoihin liittyen. Vuoden 2016 tavoitteena on, että kerhot jatkavat toimintaansa vuoden 2015 tapaan ja kasvattavat kävijämääriään. Samalla panostetaan myös uusien ohjaajien rekrytointiin ja koulutukseen, jotta ryhmien toiminnan jatkuvuus saadaan turvattua. 3.4 Monikulttuurinen toiminta Puistokoululla toimiva LäksyHelppi -kerho jatkaa toimintaansa kerran viikossa keskiviikkoisin kello 13:00 15:00. Mahdollisesti järjestetään uusi LäksyHelppi -koulutus uusien ohjaajien perehdyttämiseksi. Monikulttuurista toimintaa pyritään järjestämään myös aikuisille maahanmuuttajille esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. 3.5 Senioritoiminta Varttuneiden kerho on osaston senioritoimintaa. Tavoitteena on innostaa seniorikansalaisia toimintaan mukaan, jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan sekä osallistumaan tapahtumiin oman vointinsa mukaisesti. Kerhon tavoitteena on myös tuottaa jäsenilleen sekä iloa, että henkistä ja fyysistä hyvinvointia tiedon, taiteen ja toiminnan keinoin. Kerho kokoontuu kuukauden kolmantena perjantaina Jyväskylän osaston tiloissa tai käydään vierailulla kiinnostavissa kohteissa. Kerho-ohjelma tehdään tammikuussa kevätkaudelle ja elokuussa syyskaudelle. Kesällä ei ole toimintaa. Kokousten lisäksi varttuneiden kerho järjestää ainakin yhden omakustanteisen retken. Retkelle voidaan myös kutsua muita osaston toiminnassa olevia henkilöitä. Kerho toimii Opintotoiminnan keskusliiton OK-opintokerhona. 3.6 Tiedotustoiminta Sisäisessä tiedottamisessa Jyväskylän osasto käyttää sähköpostilistoja, tekstiviestejä, puheluita sekä kirjeitä. Tavoitteena on lähettää vähintään yksi jäsenkirje jäsenille vuoden 2016 aikana. Jäsenkirjeen tuottamisesta vastaavat jäsenmestari ja tiedottaja. Jyväskylän osastolla on omat Internet -kotisivut (jyvaskyla.punainenristi.fi) sekä Facebook -sivut ( Internet -kotisivuja ylläpitää osaston tiedottaja sekä järjestöavustaja. Facebook -sivuilla on useampi ylläpitäjä, jotka pystyvät tuottamaan sivuille uutta sisältöä. Jyväskylän osasto lähettää tiedotusvälineille uutiskirjeitä ja tiedotteita tarpeen mukaan. Osasto ylläpitää myös tiedotusvalmiutta äkillisten onnettomuustilanteiden varalta. Äkillisessä onnettomuustilanteessa voimme kertoa omasta avustustyöstämme sekä miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita.

7 7 Hyvä joulumieli keräys Osaston hallitus tekee mediaseurantaa Jyväskylän osaston näkyvyydestä eri tiedotusvälineissä. Tiedotustoiminnan esittelijänä hallituksessa toimii osaston tiedottaja. Vuoden 2016 aikana pyritään tuottamaan lyhyt video osaston toiminnasta. Videossa esitellään kaikki osaston eri toimintamuodot (ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, valmius- ja ystävätoiminta). Levitetään videota esimerkiksi omalla Youtube - kanavalla. Päivitetään osaston haitariyleisesite loppuvuodesta 2016 yhdessä keskustoimiston graafikon kanssa ja kopioidaan esitettä kopio- tai painotalossa yleisölle jaettavaksi. Nälkäpäivä keräys Hyvä joulumieli keräys Valmiustoiminta Punainen Risti on maailman suurin kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aatteellisten rajojen. Vuonna 2016 Suomen Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste on paikallisen valmiustoiminnan kehittämisessä. Valmiustoiminnan tarkoituksena on turvata avustuskyky erityis- ja onnettomuustilanteissa. Tarvitsemme valmiustoiminnassa vapaaehtoisia kaikista osaston eri toimintaryhmistä eri tehtäviin. Tarjotaan eri toimintaryhmien vapaaehtoisille ensihuollon peruskurssia, henkisen tuen peruskurssia ja ensiapu 1-kurssia, joista vapaaehtoiset saavat valmiuksia toimia eri tehtävissä. Tätä koulutusta tarjotaan myös lähialueen osastojen vapaaehtoisille, jotta auttamisvalmius lähialueella paranee. Valmiustoiminnan toimintamuotoja ovat valmiussuunnittelu, ensiapuryhmätoiminta, kotimaan apu ja ensihuolto sekä keräys- ja tiedotusvalmius. Avustustoimintaa tehdään tarvittaessa yhdessä eri viranomaisten, lähialueen paikallisosastojen, Länsi-Suomen piirin, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, järjestöjen, yritysten sekä seurakuntien kanssa. Vuonna 2016 kehitetään erityisesti yhteistyötä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa liittyen ensihuoltotoimintaan. Teemme vuonna 2016 kalustohankintoja, joilla parannetaan Jyväskylän osaston auttamisvalmiutta. Osallistutaan valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen. Harjoituksen kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret perheineen. Valmiusharjoituksen tavoitteena on kannustaa piirejä ja osastoja harjoittelemaan yhdessä yläkoulujen ja viranomaisten kanssa oman alueen valmiuksia toimia evakuointitilanteissa. Jyväskylän osasto jakaa joulukuussa 2016 valtakunnallisessa Hyväjoulumieli keräyksestä saatuja lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Apua tarvitsevat perheet etsitään yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Vastuuhenkilönä toimii osaston kotimaan avun yhteyshenkilö. Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä kokoontuu jokaisen kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa. Ensihuolto on organisoitua

8 vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea erilaisissa äkillisissä onnettomuus- ja erityistilanteissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee heidän selviytymistään. Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tarvittavia tietoja ja taitoja yhdessä viranomaisten, lähialueen osastojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun muiden jäsenjärjestöjen kanssa. 8 Ystävänpäivä Ystävätoiminta Jyväskylän osaston ystävävälitys toimii osaston tiloissa. Toimintaa ohjaa, suunnittelee ja kehittää osaston palkkaama ystävävälittäjä. Uusia Ystäviä koulutetaan 2-6 kertaa vuodessa Ystävätoiminnan peruskurssilla, joka järjestetään yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa. Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuukausittain ystäväiltoja osaston tiloissa. Iltojen sisältö voi olla joko koulutuksellista tai virkistystoimintaa. Ystävätoiminnan vapaaehtoisille tiedotetaan aktiivisesti Länsi-Suomen piirin, Valikko-verkoston ja muiden yhteistyötahojen järjestämistä koulutuksista. Ystävätoiminnan kehittämistä osaston omana toimintana jatketaan. Tavoitteena on periaatteiden ja toiminta-ajatusten entistä parempi näkyvyys. Vapaaehtoisten kokemusta järjestöön kuulumisesta pyritään vahvistamaan. Vuonna 2016 yritetään saada lisää miehiä mukaan ystävätoimintaan ja lisäksi kartoitetaan tarvetta perustaa nuorinuorelle ystäväryhmä. Ystävätoimintaa kohdennetaan erityisesti yksinäisiä kotona asuvia vanhuksia tavoittavaksi. Vapaaehtoinen asiointiapu -toiminta aloitettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin kanssa marraskuussa Yhteistyö jatkuu edelleen osana ystävätoimintaa. Yhteistyötä Vireyttä vanhuksille ry:n kanssa jatketaan järjestämällä Iloa iltapäivään -tilaisuuksien ohjelmat. Vaajakosken ystäväkerho järjestää Vaajakosken alueen vanhus- ja vammaisyksiköihin virkistystilaisuuksia ja ystävien omia iltoja. Ystäväkerhon jäsenet suunnittelevat toimintavuoden tapaamisten sisällöt vuoden alussa. Kerholle etsitään uutta ohjaajaa ja ohjaaja perehdytetään tähän tehtävään. Vuoden lopussa järjestetään Kiitos - ilta kaikille osallistujille, jotka ovat olleet mukana Vaajakosken ystäväkerhon toiminnassa. Kerho osallistuu mahdollisuuksien mukaan osaston yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Ystävät osallistuvat Vaajakoskella tapahtuviin keräyksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös eripuolilla Jyväskylää. Osaston tiloissa kokoontuu myös Runopiiri, joka on toimintaryhmä runojen ystäville. Piirissä keskustellaan sovitun teeman mukaisista

9 ryhmäläisten tuomista runoista tai niiden kirjoittajista. Runopiiri kokoontuu kuukauden parittomien viikkojen torstaina kello 14 15:30 osaston tiloissa. Kokoontumisista ilmoitetaan myös sanomalehti Keskisuomalaisen Menot palstalla osaston ystävävälittäjän toimesta. 9 4 TALOUS Jyväskylän osaston tärkein tulolähde ovat ensiapupäivystyskorvaukset. Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa tehdyn valmiussopimuksen perusteella maksetaan valmiuskorvausta Jyväskylän osastolle. Tämän lisäksi osasto saa jäsenmaksutuloja keskustoimistolta. Osaston toiminnassa keskeistä on jäsenten ja vapaaehtoisten määrän kehitys. Jäsenmaksut ovat taloudellinen perusta kaikelle osaston toiminnalle niin auttamiselle kuin tekijöiden ja varojen hankkimiselle. Siksi onkin tärkeää, että huolehdimme nykyisistä jäsenistä ja rekrytoimme uusia. Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle. Myös vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten jäsenmaksu (300,00 euroa) jakautuu osaston (120,00 euroa), piirin (90,00 euroa) ja keskustoimiston (90,00 euroa) kesken. Vuosijäsenmaksusta (20,00 euroa) jää 10,00 euroa osastolle. Nuorisojäsenmaksusta (yli 18-vuotiaan) 5,00 euroa jää osastolle. Aikuisen perhejäsenyys tuottaa 5,00 euroa ja nuoren (yli 18-vuotiaan) perhejäsenyys tuottaa 2,50 euroa osastolle. Osasto järjestää myös arpajaisia sekä tuotemyyntiä eri tapahtumissa. Vuonna 2016 parannetaan ystävätoiminnan varainhankintaa järjestämällä konsertti, jonka lipputulot osasto käyttää ystävätoiminnan kuluihin. Pyritään saamaan lahjoituksia Jyväskylän osaston toimintaan yrityksiltä ja yksittäisiltä henkilöiltä. Suomen Jyväskylän osaston vuoden 2016 talousarvio on +/- 0,00 euroa yli-/alijäämäinen.

10 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Sammonkatu 4, Jyväskylä jyvaskyla.punainenristi.fi

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Erja Salmela APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 18.3.2015 1 2 SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN... 4 2 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 1 Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 Avoin Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Lisätiedot

Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 17. päivänä marraskuuta 2017:

Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 17. päivänä marraskuuta 2017: SUOMEN PUNAISEN RISTIN OSASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 17. päivänä marraskuuta 2017: 1 luku. Yleisiä määräyksiä 1 Osastojen tehtävät Osaston tehtävänä on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

KEHÄ ESPOON OSASTO JÄSENKIRJE 1/2015

KEHÄ ESPOON OSASTO JÄSENKIRJE 1/2015 KEHÄ ESPOON OSASTO JÄSENKIRJE 1/2015 SISÄLLYS OTA YHTEYTTÄ 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 4 RAITIN PYSÄKKI 5 ENSIAPU 6 ESPOON ENSIHUOLTOYKSIKKÖ 7 LÄKSYKERHO JA KOULUKUMMITOIMINTA 8 SENIORIKERHO 9 YSTÄVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kuva: Kimmo Aho APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto

Kuva: Kimmo Aho APUA SINUN AVULLASI. Toimintakertomus Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Kuva: Kimmo Aho APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.3.2017 1 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus vuoden 2016 toimintaan... 5 2 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 19.3.2013 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 19.3.2013.. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Tampereen osasto JOHDANTO Osaston toimintaa ohjaa Punaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko PUNAINEN RISTI TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn PUNAINEN RISTI TOIMII Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 PUNAISEN RISTIN ORGANISAATIO

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet TÄMÄ ON PUNAINEN RISTI Punaisen Ristin arvot ja periaatteet Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 sivu 1 PUNAISEN RISTIN ARVOT JA PERIAATTEET TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, valtuuston kokouksessa 13.5.2011 muutettu pykälää 10 kohta 12 sekä pykälää 17. Suomen Punaisesta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus

Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Punaisen Ristin rooli ensihuollossa Äkkilähtö-evakuointiharjoitus Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR, Varsinais-Suomen piiri SPR, Varsinais-Suomen piiri Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen Punaisen Ristin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Johtosääntö

Johtosääntö Johtosääntö 13.11.2017 VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut tämän johtosäännön kokouksessaan 13.11.2017. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1. Punainen Risti Keski-Espoon osasto 28.11.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015 NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015 NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen on avoin kaikille. Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat maanantaisin ja torstaisin klo 12.00 15.00. Tervetuloa kahville ja vaihtamaan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

SPR:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TYÖJÄRJESTYS JA SIIHEN SISÄLTYVÄ JOHTOSÄÄNTÖ

SPR:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TYÖJÄRJESTYS JA SIIHEN SISÄLTYVÄ JOHTOSÄÄNTÖ 1 SPR:N VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN TYÖJÄRJESTYS JA SIIHEN SISÄLTYVÄ JOHTOSÄÄNTÖ Työjärjestys Tässä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä päätetään Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017

Liitteet Liite 1. Kumpulan Speksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Liite 2. Kumpulan Speksi ry:n talousarvio vuodelle 2017 Hallituksen 2017 kokous 4 Aika: 22.3.2017 klo 21 Paikka: Eläinlääkärinkatu 7 B 55 Läsnä Olga Heino (puheenjohtaja) Nina Miettinen Ainokaisa Tarnanen (sihteeri) Petra Manninen Ville Jantunen Liitteet Liite

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot