TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014

2 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä toiminnallisten arvojen kanssa ohjaavat vapaaehtoisten ja työntekijöiden päivittäistä tekemistä. Ihmiset tarvitsevat Punaisen Ristin kaltaista rohkeaa ja luotettavaa auttajaa, joka toimii aina inhimillisyyden lähtökohdasta lähellä ihmistä. Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla, on Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelman ensimmäinen päämäärä. Valtakunnalliset tavoitteet ovat aktiivien määrän kaksinkertaistaminen, toiminnassa mukana olevien nuorten määrän kasvattaminen, Nälkäpäiväkerääjien määrän lisääminen ja talouden tasapainottaminen. Toimintamme perustuu osastojemme vapaaehtoisiin. Kaikki kymmenen turunmaalaista osastoa ovat ainutlaatuisia ja kooltaan vaihtelevia. Piirin rooli on tukea osastoja, esimerkiksi tuottamalla malleja helpottamaan osastojen hallintoa ja toimintaa. RedNet-sivuja kehitetään vastaamaan tarpeita ja helpottamaan niiden käyttöä. Vuonna 2015 Turunmaan piiri täyttää 80 vuotta. Se huomioidaan syystapaamisen (Höstsamlingen) yhteydessä, silloin nostamme esiin vapaaehtoistoiminnan merkityksen ja kiitämme kaikkia aktiiveja. Toivomme voivamme koota vapaaehtoisia yhteen yli toimintarajojen yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen korostamiseksi, joita Punainen Risti painottaa arvojensa kautta. Kolmen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmalla on kolme päätavoitetta. Olemme suunnitelmassamme sopeuttaneet ne Turunmaan piirin tarpeisiin. Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa, tarkoittaa, että meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti. Turunmaalla kaikilla osastoilla on valmiussuunnitelma, monilla yhteinen muiden osastojen kanssa. Viranomaisalueiden koon kasvun myötä myös piirien välinen yhteistyö on tarpeellista. Korostamme, että kaikki Punaisessa Ristissä toimivat ovat osa valmiutta toimia. Valmiuteen kuuluvat myös keräykset, joissa Turunmaan tulos kuuluu maan parhaimpiin. Vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää käsittelee yhteisöllisyyttä ja välittämistä ihmisten arjessa. Tänä päivänä Punaisen Ristin ystäville on suurempi tarve kuin pystymme heitä tarjoamaan. Suuri potentiaali löytyy nuorista eläkeläisistä, joita aktiivisesti rekrytoimme ystäviksi. Tulevina vuosina haluamme, että ystävätoiminta kehittyy yhä monipuolisemmaksi, haluamme mukaan lisää miehiä ja nuoria ja haluamme lisää erikoistuneita ystäviä Suomeen muuttaneille, vammaisille ja sairaalapotilaille. Panostamme aktiivisesti nuorisotoimintaan järjestämällä esimerkiksi ryhmätoimintaa ja teemaviikonloppuja. Etsimme nuoria tukemaan nuoria. Vaikutamme inhimillisyyden puolesta ja olemme rohkea vaikuttaja on haastava tavoite. Pyrimme kasvattamaan näkyvyyttämme joukkotiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa, otamme kantaa inhimillisyyden puolesta ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Päivitämme aktiivisesti kotisivujamme sekä Facebook- ja Twitter-sivujamme. Kun suuntaviivamme ovat selvät, on vain käärittävä hihat ja ryhdyttävä työhön. Siitä tuskin tulee helppoa, haasteita on paljon ja elämme jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tähän tarvitsemme Teitä kaikkia! Annalena Sjöblom, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Toimintasuunnitelman suomenkielinen versio on käännös alkuperäisestä piirihallituksen hyväksymästä ruotsinkielisestä originaalista. 2

3 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Näillä toiminnallisilla arvoilla teemme Punaisen Ristin visiosta todellisuutta: AVOIN Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Tiedotamme toiminnastamme avoimesti.kaikki Punaisen Ristin toimijat, erityisesti paikallisosastot, näkyvät aktiivisesti ihmisten joukossa, myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Otamme vastaan jokaisen vapaaehtoisen ja näemme toimijoidemme erilaisuuden ja monimuotoisuuden voimavarana. PALVELUALTIS Asetamme avun tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta. AIKAANSAAVA Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein: keskitymme yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. YHTEISTYÖKYKYINEN Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja toimimme yhdessä heidän kanssaan vastataksemme avun tarvitsijoiden tarpeisiin. Teemme yhteistyötä niin Punainen Ristin sisällä kuin muiden järjestöjen, paikallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja yrityskumppaneidemme kanssa, huomioiden järjestön arvot ja eettisen ohjeistuksen. Mistä tiedämme, että olemme päässeet tavoitteeseemme? Punaisen Ristin antaman avun määrä on riippuvainen toimijoidemme määrästä. Otamme siksi yhteiseksi isoksi tavoitteeksi yleiskokouskaudella tuplata aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden määrän. Erityistä huomiota kiinnitämme nuorten toimijoiden rekrytointiin. Nostamme reilusti Nälkäpäiväkeräyksen kerääjien määrää. Pidämme talouden tasapainossa kaikissa järjestöyksiköissä. Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo Suomi Lähtöarvo Turunmaa Aktiivisten toimijoiden määrä Nuorten toimijoiden määrä (nuorisojäsenten ja nuorten perhejäsenten määrä ) Nälkäpäiväkerääjien määrä PERIAATETTA Inhimillisyys Punainen Risti, joka syntyi halusta auttaa erotuksetta kaikkia sodassa haavoittuneita, pyrkii kaikissa olosuhteissa sekä kansainvälisesti että kansallisesti ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä. Sen tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvon kunnioitusta. Punainen Risti edistää kaikkien kansojen kesken yhteisymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. Tasapuolisuus Punainen Risti ei tee minkäänlaista erotusta kansallisuuden, rodun, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman tai poliittisen mielipiteen perusteella. Sen pyrkimyksenä on torjua ja lievittää kärsimyksiä ja auttaa ensisijaisesti suurimmassa hädässä olevia. Puolueettomuus Säilyttääkseen kaikkien luottamuksen Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien syntyessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, rodullisiin, uskonnollisiin tai aatteellisiin ristiriitoihin. Riippumattomuus Punainen Risti on riippumaton. Vaikka kansalliset yhdistykset toimivatkin maansa lakien alaisina ja yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa, niiden tulee aina säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaan. Vapaaehtoisuus Punainen Risti on vapaaehtoista ja pyyteetöntä apua antava järjestö. Ykseys Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin yhdistys. Sen tulee olla avoinna kaikille ja sen ihmisystävällisen toiminnan tulee ulottua koko maahan. Yleismaailmallisuus Punainen Risti on yleismaailmallinen järjestö, jossa kaikilla kansallisilla yhdistyksillä on yhteiset oikeudet ja velvollisuudet auttaa toinen toistaan. JÄRJESTÖN TARKOITUS Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä. Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä, Suomen Punaisen Ristin säännöt 2 3

4 Toimintamme perustana ovat hyvin toimivat osastot ja osastojen yhteistyö Osastot ovat erilaisia voimavaroiltaan ja toiminnaltaan. Osastojen erityispiirteiden tunnistaminen auttaa osastoille tarjottavan tuen suunnittelussa. MONIMUOTOISEN TOIMINNAN OSASTO TOIMINNAN OSASTO VALMIINA AUTTAMAAN Punaisen Ristin jokainen osasto: toimii Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti pitää sääntömääräiset kokoukset ja valitsee voimassaolevat nimenkirjoittajat nimeää tehtäväänsä perehtyneen kotimaan avun yhdyshenkilön vastaa äkillisiin avuntarpeisiin valmiussuunnitelmansa ja voimavarojensa mukaan yhteistyössä muiden osastojen kanssa sopii hälytysvalmiudesta viranomaisten kanssa ja ilmoittaa valmiutensa Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun osallistuu Nälkäpäivään hankkii uusia jäseniä viestii toiminnasta jäsenille ja vapaaehtoisille sekä kaikille paikkakuntalaisille huolehtii yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistää moninaisuutta toimii yhteistyössä lähiosastojen kanssa osallistuu päätöksentekoon piirissä ja valtakunnallisesti (esim. Piirin kokouksessa ja yleiskokouksessa) VALMIINA AUTTAMAAN TOIMINNAN OSASTO Toiminnan osastolla on edellisten lisäksi: vapaaehtoistoimintaa jollakin järjestön tehtäväalueella, esimerkiksi ensiapuryhmä, ystävätoiminta, terveyden edistäminen, verenluovutustilaisuuksien järjestämisessä avustaminen tai nuorten toiminta aktiivinen rekrytointi uusien vapaaehtoisten saamiseksi eri tehtäviin MONIMUOTOISEN TOIMINNAN OSASTO Monimuotoisen toiminnan osastolla on edellisten lisäksi: runsasta vapaaehtoistoimintaa useammilla järjestön eri tehtäväalueilla nimetyt avainhenkilöt osaston kaikilla toiminta-alueilla monipuolinen hälytysyksikkö, jossa on ensiavun, ensihuollon ja henkisen tuen osaajia ja jotka osaavat auttaa äkillisissä tilanteissa viranomaisten tukena paikallista toimintaa Punaisen Ristin valtakunnallisissa kampanjoissa ja paikallisissa tempauksissa paikallisten tarpeiden aktiivista selvittämistä ja etsimistä yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa aktiivista varainhankintaa tila, jossa toimia Hyväksymme sen, että osastomme ovat erilaisia ja tuemme niitä osastojen tarpeiden mukaan. Osastojen välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää. Meidän tulee huolehtia sen kehittämisestä. Hyvä hallinto, hyvä yhteistyö ja hyvä viestintä ovat hyvin toimivan osaston tunnusmerkkejä toiminnan laajuudesta riippumatta. Osastojen hallinnon helpottamiseksi luomme osastopäiväkirjan ja tuemme osastoja päivitetyillä materiaaleilla. Tuemme osastoja Osastot valmiina auttamaan 2 osastoa 1 osasto 0 osastoa Toiminnan osastot 6 osastoa 6 osastoa 6 osastoa Monimuotoisen toiminnan osastot 2 osastoa 3 osastoa 4 osastoa Järjestämme aluetapaamisen syksyllä Parainen Nauvo Västanfjärd Åbo Houtskari Dragsfjärd Parainen Iniö Hiittinen Teemme kummivierailun keväällä 10 osastoa 10 osastoa 10 osastoa Järjestämme organisaatiokoulutuksen uusille luottamushenkilöille tammikuu-helmikuu tammikuu-helmikuu tammikuu-helmikuu 4

5 Kolme strategista tavoitetta Autamme avun tarpeessa olevia ihmisiä. Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet ovat: 1. Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa. 2. Vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää. 3. Vaikutamme inhimillisyyden puolesta. 1. TEHOKAS AUTTAMINEN - AUTAMME ONNETTOMUUKSIS- SA JA KATASTROFEISSA HALUAMME, ETTÄ: Meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti. Olemme valmiita auttamaan paikallisesti ja alueellisesti kotimaassa ja maailmalla Katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahingot vähentyvät Ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin katastrofeista ja kriiseistä Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen vapaaehtoistoimintaan. Auttamistilanteessa tarvitaan kaikkia: jokaista jäsentä, vapaaehtoista ja työntekijää sekä eri yksiköitä Nuorten turvataloista nopean avustustoiminnan yksiköihin (ERU) ja Konteista Veripalveluun. Äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä apumme kotimaassa on ensiapua, ensihuoltoa ja henkistä tukea. Ensihuollolla tarkoitamme hätämajoitusta, ruokahuoltoa ja/tai neuvontaa. Kerromme ihmisille onnettomuuksien ehkäisystä sekä oikeista toiminta- ja auttamistavoista. Löydämme lisää toimijoita kertomalla omasta toiminnastamme auttamistilanteissa. Toimimme viranomaisten toiminnan tukena ja täydentäjänä. Punainen Risti tukee viranomaisia koordinoimalla Vapaaehtoista pelastuspalvelua, ja vapaaehtoisemme toimivat aktiivisena osana Vapepaverkostoa. Onnistumme, kun meillä on: 1. Parempi valmius auttaa Valmiussuunnittelua on kehitetty Turunmaalla viime vuosina. Nyt varmistamme, että hälytysvalmiudessa löytyy riittävästi osaavia vapaaehtoisia ja että viranomaiset tuntevat hälytysvalmiutemme ja osaavat hyödyntää sitä. Rekrytoimme ja koulutamme lisää vapaaehtoisia äkillisiin avustustehtäviin, erityisesti ensihuoltoon, henkiseen tukeen ja keräysvalmiuteen. Tarvitsemme enemmän vapaaehtoisia osastoihin ja erilaisiin toimintaryhmiin. Saavuttaaksemme paremman valmiuden auttaa lisäämme vapaaehtoisten koulutuksia kaikissa toimintamuodoissa ja järjestämme osastojen ja alueiden yhteisiä harjoituksia. Päivitämme piirin valmiussuunnitelman kannustettuamme osastoja päivittämään niiden valmiussuunnitelmat vuoden 2015 aikana. Viranomaisalueiden jatkuvasti laajentuessa myös tarve lisätä piirien välistä yhteistyötä on kasvanut. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus työstää yhteinen valmiussuunnitelma Varsinais-Suomen piirin kanssa. Vuonna 2017 testataan valmiutta yhteistyössä viranomaisten kanssa harjoituksella. 5

6 Osastoja kannustetaan valmiussuunnittelussa yhteistyöhön sekä toiminnallisesti että maantieteellisesti kattavan valmiuden rakentamiseksi Turunmaalle. Piirin toiminnanjohtaja toimii valmiuspäällikkönä. Ensiavun ja terveydenhuollon suunnittelija työskentelee myös valmiuskysymysten parissa erityisesti tukemalla piirin alueella toimivia hälytysryhmiä. Valmiussuunnittelu Teemme Varsinais-Suomen piirin kanssa yhteisen valmiussuunnitelman, joka kattaa koko Varsinais-Suomen Osastojen valmiussuunnitelmat päivitetään vuosittain Valmiussuunnitelmamme päivitetään Yhteinen suunnitelma Varsinais- Suomen piirin kanssa laaditaan Valmiutta ylläpidetään Päivitetään ja ylläpidetään Päivitetään ja ylläpidetään Päivitetään ja ylläpidetään Valmiusharjoitus järjestetään Parainen Kemiönsaari Korppoo Osallistumme suomenruotsalaiseen valmiusharjoitukseen Helsingin ja Uudenmaan piiri Osallistumme valtakunnalliseen valmiusharjoitukseen Valtakunnallinen harjoitus Kuuntelemme herkästi alueen tarpeita ja yritämme vastata viranomaisten ja julkisen sektorin esiin tuomiin tarpeisiin. Aktivoimme nykyisiä ryhmiämme kannustamalla osallistumaan koulutuksiin ja harjoituksiin sekä Turunmaalla että valtakunnallisesti. Aktivoimme ystäviä valmiuden ensihuoltotyössä ja markkinoimme kursseja ja harjoituksia nuorille. Hälytysryhmät Meillä on aktiivinen Henkisen tuen ryhmä Meillä on aktiivisia Vapepahälytysryhmiä Ystävät mukana valmiudessa Saamme nuoria mukaan valmiuteen 23 jäsentä 25 jäsentä 30 jäsentä Kemiönsaari ja Parainen Ensihuolto teemana ystävätapaamisessa Valmiustoimintaa markkinoidaan nuorille Kemiönsaari ja Parainen Järjestämme Sy- däntalvi - valmiusharjoituksen Nuoret ovat mukana ryhmissä Kemiönsaari. Paraisilla kattaa koko kaupungin alueen. Ystävät osallistuvat valmiusharjoitukseen Nuoret ovat mukana ryhmissä Olemme vastuussa siitä, että koulutuksia järjestetään Turunmaalla. Vastaamme osastojen tarpeisiin ja järjestämme peruskursseja. Tavoitteemme on laajentaa eri ryhmien osaamista niin, että vapaaehtoisemme voivat toimia viranomaisten tukena mahdollisimman monipuolisesti. Koulutus Etsintä- ja viestiharjoitus Kemiönsaari Parainen Paikka tarpeen mukaan Henkisen tuen kurssi Parainen Turku Kemiönsaari Ensihuollon kurssi. Tähtäämme sen erityisesti ystäville

7 2. Enemmän kerääjiä ja varoja avustustoimintaan Valtakunnallinen tavoite on lisätä merkittävästi kerääjien määrää. Turunmaalla koulut osallistuvat aktiivisesti Nälkäpäiväkeräykseen, mikä merkitsee jo nyt suurta kerääjien määrää. Tuemme osastoja rekrytoimaan lisää kerääjiä ja kehotamme osastoja päivittämään keräyssuunnitelmansa. Tavoitteena on, että kaikki ryhmät osallistuvat keräystoimintaan, joka on Suomen Punaiselle Ristille yhä tärkeämpi tehtävä. Yhteistyö ammattikorkeakoulu Novian kanssa Nälkäpäiväkeräyksen aikana jatkuu. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita osallistumaan Nälkäpäiväkeräykseen ja luomme uusia toimintatapoja saadaksemme keräykseen enemmän osallistujia. Nostamme jatkuvasti esille Punaisen Ristin katastrofiavun tarpeen ja tulokset, sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Keräystoiminta Toimenpide Parannamme valmiuttamme osallistua hätäapukeräyksiin 8 osastolla on keräyssuunnitelma 9 osastolla on keräyssuunnitelma 10 osastolla on keräyssuunnitelma Parannamme vuosittain Nälkäpäivätulostamme Enemmän ensiapuryhmäläisiä Tuemme aktiivisesti ensiapuryhmien toimintaa. Värväämme aktiivisesti uusia ryhmäläisiä jokaisella järjestämällämme ensiapukurssilla. Kannustamme kaikkia piirin alueella kursseja vetäviä ensiapukouluttajia kertomaan ryhmätoiminnasta, erityisesti Ensiapu 2 -kurssilla. Ryhmät voivat halutessaan kertoa toiminnastaan alueella järjestettävillä kursseilla. Turunmaalla ensiapukursseja vetävät kouluttajat kutsutaan vuosittain keskustelemaan ensiapukoulutuksesta, ajatuksena se, että he ottavat esille jokaisella kurssilla Punaisen Ristin jäsenyyden ja uusien ryhmäläisten rekrytoinnin. Ensiapuryhmien roolista keskustellaan vuoden 2015 aikana. Ryhmien tärkein tehtävä on päivystää alueella järjestettävissä tapahtumissa. Se vahvistaa punaisen Ristin näkyvyyttä ja tuo tuloja osastolle ja ryhmälle. Ensiapuryhmäläisille tarjotaan kursseja päihdetyössä, henkisessä tuessa ja päivystystehtäviä sivuavissa ja tukevissa asioissa. Ensiapuryhmät Toimenpide Aktivoimme ryhmiä 5 aktiivista ryhmää 6 aktiivista ryhmää 6 aktiivista ryhmää Meillä on päivystysryhmiä 3 päivystävää ryhmää 4 päivystävää ryhmää 5 päivystävää ryhmää Kasvatamme ryhmien jäsenmäärää Saamme nuoria mukaan ryhmiin Rekrytoimme koulujen ensiapukoulutuksissa Rekrytoimme koulujen ensiapukoulutuksissa Rekrytoimme koulujen ensiapukoulutuksissa Tarjoamme ryhmille kursseja EA 2 Päivystyskurssi Tarjoamme ryhmäjohtajakoulutusta EA 2 Päivystyskurssi EA 3 HUPissa Järjestämme ryhmille ohjelmaa 4 eri teemaa 4 eri teemaa 4 eri teemaa Järjestämme ryhmäjohtajatapaamisia Kevät ja syksy Kevät ja syksy Kevät ja syksy 7

8 2. VAHVA YHTEISÖLLISYYS - VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ HALUAMME, ETTÄ: Ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu Ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat Yksinäisyys lievittyy Punainen Risti edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä välittämisen ilmapiiriä ihmisten arkipäivää lähellä olevalla toiminnalla kotimaassa. Katastrofirahaston avulla tuemme maailmalla kehitysyhteistyöohjelmia ja taistelemme jatkuvasti nälkää ja sairauksia vastaan paikallisten vapaaehtoisten kanssa. Tuemme yhteisöjen omaa terveys-, ensiapu- ja valmiustoimintaa. Yksinäisyyttä sekä ystävän ja yhteisön tuen tarvetta on kaikissa ikäryhmissä. Yhä useampi ikääntynyt asuu kotonaan yhä pidempään. Yksinäisyys liittyy myös syrjäytymiseen ja osattomuuden kokemukseen. Maahan muuttanut voi tarvita tukea kontaktien luomiseen uudessa asuinpaikassaan. Järjestömme vapaaehtoistoiminta lisää kohtaamisia sekä vahvistaa ihmisten ja yhteisön kykyä toimia yhdessä. Vapaaehtoiset voivat rohkaista lähiyhteisöä keskusteluun ja kutsua muita toimijoita yhteistyöhön. Luomme toimintaa, joka vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen omaa aktiivisuutta. Onnistumme, kun meillä on: 1. Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävätoimintaa Ystävätoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin. Teemme entistä parempaa yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa selvittäessämme ystävien tarpeellisuutta. Monipuolinen ystävätoiminta tarjoaa tukea yhä useammalle. Ystävät ovat tärkeä osa auttamisvalmiutta. Panostamme ystävätoiminnan näkyvyyteen ja markkinoimme sitä aktiivisesti. Erityisesti ystävänpäivänä huomioimme ystävätoiminnan ja uusien ystävien rekrytoinnin. Markkinoinnissa painotamme mahdollisuutta toimia monella tapaa ystävänä. Järjestämme lyhyitä ystäväkursseja (6-8 h) tiiviisti ympäri Turunmaata. Markkinoimme kursseja erityisesti nuorille ja miehille. Järjestämme erikoistumiskursseja ystäville, joita kiinnostavat erityistehtävät. Näitä kursseja järjestämällä tähtäämme siihen, että saamme mukaan toimintaan uusia kohderyhmiä ja asiakkaita, kuten esim. nuoret, pakolaiset ja sairaalapotilaat. Järjestämme aktiiveille ystäville jatkokursseja kehittääksemme heidän osaamistaan, teemana esim. ensiapu, ensihuolto tai henkinen tuki. 8

9 Ystävätoiminta Toimenpide Kasvatamme ystävien määrää Turunmaalla + 20 ystävää + 20 ystävää + 20 ystävää Tuemme osastojen ystävävälittäjiä Tapaaminen keväällä ja syksyllä Tapaaminen keväällä ja syksyllä Tapaaminen keväällä ja syksyllä Saamme nuoria mukaan ryhmiin Ystävätoimintaa markkinoidaan nuorille Nuoret hyväksytään mukaan ryhmiin Nuoret hyväksytään mukaan ryhmiin Järjestämme erikoistumiskursseja Järjestämme ystäville jatkokoulutusta Tuemme integroitumista Kurssi pakolaisystäville Paraisilla Kurssi sairaalapotilaitten ystäville Teemana ensiapu Kutsumme pakolaiset ja maahanmuuttajat vapaaehtoisina mukaan toimintaan Teemakursseja tarpeen mukaan Teemana henkinen tuki Tarpeen mukaan Teemakursseja tarpeen mukaan Teema tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Teemme työtä monikulttuuristen arvojen, entistä suvaitsevamman yhteiskunnan ja joustavan kotouttamisen eteen. Kutsumme mukaan toimintaan sekä syntyperäiset että maahan muuttaneet suomalaiset. Österbottens svenska distrikt osallistuu RAY:n tukemaan monikulttuurisuusohjelmaan tehtävänään muiden ruotsinkielisten piirien tukeminen näissä asioissa. Kehitämme turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ystävätoimintaa, läksyhelppi-toimintaa sekä narikka-tapahtumia, kuten rasisminvastainen viikko tai hiljainen mielenilmaus Punaisen Ristin viikon aikana. Jatkamme RAY:n rahoittamaa ja keskustoimiston hallinnoimaa omaishoitajien tukiohjelmaa. Ohjelman puitteissa järjestetään omaishoitajille virkistystoimintaa, koulutusta, luentoja, tukea ja hyvinvointipäiviä. Koulutamme omaishoitajia ja vapaaehtoisia, jotka haluavat olla omaishoitajien tukena. Jatkamme yhteistyötä kuntien, Folkhälsanin, seurakuntien ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa. Tuki omaishoitajille Toimenpide Järjestämme ryhmätoimintaa 2 aktiivista ryhmää 3 aktiivista ryhmää 3 aktiivista ryhmää Ryhmätoiminnan tarvetta Kemiössä selvitetään Järjestämme tukiohjelmaa Luento Hyvinvointipäivä Kevätretki Arjen hyvinvointi - kurssi Luento Hyvinvointipäivä Kevätretki Kurssi tarpeen mukaan Luento Hyvinvointipäivä Kevätretki Kurssi tarpeen mukaan Löydämme uusia yhteistyökumppaneita Yhteistyötä ammattikorkeakoulu Novian kanssa selvitetään Uusia kumppaneita etsitään Uusia kumppaneita etsitään 9

10 2. Aktiiviset nuoret nuorten tukena Punaisen Ristin nuoret auttavat entistä rohkeammin avun tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Tähän toimintaan rekrytoimme aktiivisesti uusia vapaaehtoisia, myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Hyödynnämme jo koulutettuja vapaaehtoisia kuten promoja ja nuorisodelegaatteja. Nuorisotoiminta on aina nuorten tarpeista lähtevää. Toiminta edistää nuorten hyvinvointia ja auttamisvalmiutta sekä kasvattaa uutta auttajien sukupolvea. Piiri tukee osastoja, jotka ovat kiinnostuneita nuortentoiminnan käynnistämisestä. Järjestämme vuosittain nuorille koulutuksia (Reddie Kids johtajakoulutus, leiriohjaajakoulutus, promo jne.). Järjestämme joka toinen vuosi nuorten teemaviikonlopun tai kesäleirin yhteistyössä Ahvenanmaan piirin kanssa. Kutsumme nuoret mukaan jo olemassa oleviin toimintamuotoihin, kuten ensiapu-, Vapepa- ja ystävätoimintaan. Markkinoimme entistä aktiivisemmin Punaisen Ristin perhejäsenyyttä ja saamme sitä kautta lisää nuorisojäseniä. Laajennamme Kaveriryhmätoimintaa useisiin Turunmaan kouluihin, ensisijaisesti yhteistyössä ammattikorkeakoulu Novian yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa järjestämällä kaveriryhmäjohtajakurssin Noviassa. Kondomiajokorttikokeita järjestetään nuorisotiloissa yhteistyössä Novian ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa. Otamme yhteyttä ammattikorkeakoulu Novian ja Åbo Akademin opiskelijoihin ja tarjoamme lopputyö/pro gradu tehtävää otsikolla: Vad behöver ungdomar i Åboland för hjälp och stöd av Röda Korset? (Mihin turunmaalaiset nuoret tarvitsevat Punaisen Ristin apua ja tukea?). Selvitämme läksyavun tarvetta peruskouluissa. Koulutamme läksyauttajia ja tuemme osastoja läksykerhojen perustamisessa. Nuorilta nuorille Toimenpide Starttaamme nuortenryhmiä Turunmaalla Turunmaalainen 2 uutta ryhmää 2 uutta ryhmää nuortenryhmä Järjestämme nuorille ohjelmaa Teemaviikonloppu monikulttuurisuus Yhteinen leiri Ahvenanmaalla Teemaviikonloppu päihteet ja ehkäisevä päihdetyö Laajennamme kaveriryhmätoimintaa 2 ryhmää 2 ryhmää 3 ryhmää Laajennamme Läksyhelppi-toimintaa Läksyhelppi-kurssi Läksyhelppi-kurssi Läksyhelppi-kurssi 3. Johtava asema ensiapukoulutuksessa Ensiapu on kansalaistaito. Punainen Risti tarjoaa laadukasta ja monipuolista ensiapukoulutusta yksityisille ja yrityksille sekä koordinoi ensiapukoulutusohjelmia Suomessa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä auttamisvalmiutta ja ensiavun osaamista. Ensiapukoulutuksen kautta hankimme myös uusia vapaaehtoisia ryhmätoimintaan. Tarjoamme laajan valikoiman kursseja kaikille ammattiryhmille. Meidän pitää myös tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaisesti räätälöityjä kursseja. Markkinoimme kursseja aktiivisesti muodostamalla henkilökohtaisia suhteita turunmaalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Johtava asema ensiapukoulutuksessa Toimenpide Myymme ja pidämme kursseja 20 kpl 16 h kursseja 5 kpl muita 20 kpl 16 h kursseja 10 kpl muita 25 kpl 16 h kursseja 10 kpl muita 10

11 4. Edistämme hyvinvointia lähiyhteisössä Terveyden edistäminen on maailmanlaajuisesti suurin vapaaehtoistoiminnan muoto koko Punaisessa Ristissä. Suomessa Punaisen Ristin terveyden edistämistyö kohdistuu arjen tapaturmien ehkäisyyn, HIV/seksuaaliterveysneuvontaan sekä ehkäisevään päihdetyöhön. Koordinoimme ja tuemme osastoja Hyvä joulumieli -kampanjassa. Terveyspistetoiminnalla haluamme tuoda terveyden edistämisen lähemmäksi ihmisiä yhteisölähtöisesti. Toimintatapoja kehittämällä tuemme arjen hyvinvoinnin edistämistä ja elintapasairauksien ehkäisyä. Edistämme hyvinvointia lähiyhteisössä Saariston terveyspisteet Selvitetään tarvetta 2 terveyspistettä 4 terveyspistettä Tiedotetaan Kurssi terveyspistetoiminnassa Ensiapumateriaaliasemat Selvitetään tarvetta nykyisille 16 asemalle Asemien määrää pienennetään Asemien määrää pienennetään 11

12 3. ROHKEA VAIKUTTAMINEN - VAIKUTAMME INHIMILLI- SYYDEN PUOLESTA HALUAMME, ETTÄ: Punaisen Ristin jäsenyys on arvostettu kannanotto inhimillisyyden ja välittämisen puolesta Punainen Risti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti ja valtakunnallisesti Asenteet yhteiskunnassa inhimillistyvät Puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntää yhteiskunnassa Punaisen Ristin vapaaehtoiset, luottamushenkilöt ja toimihenkilöt tekevät työtä inhimillisyyden hyväksi. Vaikuttamistyötä tehdään kampanjojen ja kannanottojen kautta. Informaatiota jaetaan erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamisissa päättäjien kanssa. Nostamme rohkeammin esille epäkohtia ja vaikutamme tehokkaammin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksiin. Vaikuttamistyön edellytyksenä on aktiivinen viestintä, erityisesti sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Onnistumme, kun: 1. Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta Tärkeä osa Punaisen Ristin auttamistyötä on päätöksentekijöihin vaikuttaminen. Kaikkiin toimintamuotoihimme kuuluu vaikuttamista paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tuemme osastoja rasisminvastaisten kampanjojen järjestelyissä suvaitsevamman yhteiskunnan puolesta. Esiinnymme rohkeasti ja puolustamme arvojamme ja periaatteitamme Parannamme näkyvyyttämme 150 kertaa paikallislehdissä 160 kertaa paikallislehdissä Tiedotamme aktiivisesti Kotisivujen kävijämäärä kasvaa 700 tykkääjää/seuraajaa sosiaalisessa mediassa Aktiiviset ja selkeät kotisivut Här och Nu, 4/vuosi 10 osastokirjettä Kotisivujen kävijämäärä kasvaa tykkääjää/seuraajaa sosiaalisessa mediassa Aktiiviset ja selkeät kotisivut Här och Nu, 4/vuosi 10 osastokirjettä 170 kertaa paikallislehdissä Kotisivujen kävijämäärä kasvaa tykkääjää/seuraajaa sosiaalisessa mediassa Aktiiviset ja selkeät kotisivut Här och Nu, 4/vuosi 10 osastokirjettä 12

13 2. Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä Jäsenyys on haluttu kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. Haluamme, että kaikki säännöllisesti toimivat vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin jäseniä ja ymmärtävät arvomme ja periaatteemme. Varmistamme, että kaikilla jäsenillä on riittävät vaikutusmahdollisuudet. Jäseniä innostetaan myös mukaan vapaaehtoistoimintaan. Osastossa tehdään jatkuvaa jäsenhankintaa ja pidetään huolta osaston jäsenistä. Jäsentemme tulee kuvastaa moninaisesti koko väestöä. Rekrytoimme jäseniksi ja vapaaehtoisiksi eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä. Jäsenet iloa auttamisesta Tuemme osastoja uusien jäsenten rekrytoinnissa Teemme jäsenkirjepohjan osastojen aktiivista jäsenhuoltoa varten Palkitsemme vapaaehtoisia Teemme mahdolliseksi sen, että vapaaehtoiset voivat osallistua yhteisiin suomenruotsalaisiin tapahtumiin jäsentä jäsentä jäsentä 2/vuosi 2/vuosi 2/vuosi Turunmaalainen ystävätapaaminen Syyskokoontuminen Turunmaan valmiustapaaminen Suomenruotsalainen ystävätapaaminen Solferino-matka Turunmaalainen ystävätapaaminen Syyskokoontuminen Turunmaan valmiustapaaminen Suomenruotsalainen ystävätapaaminen Turunmaalainen ystävätapaaminen Syyskokoontuminen Turunmaan valmiustapaaminen Turunmaan nuorten tapaaminen Suomenruotsalainen ystävätapaaminen Teemme mahdolliseksi sen, että vapaaehtoiset voivat osallistua yhteisiin valtakunnallisiin tapahtumiin Osastojen avainhenkilöpäivät Osastojen avainhenkilöpäivät Osastojen avainhenkilöpäivät 3. Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita Teemme yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Kytkemme Punaisen Ristin teemat, arvot ja toiminnan osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin. Kouluyhteistyöllä edistämme lasten ja nuorten auttamisvalmiutta ja inhimillisiä asenteita. Kiinnitämme huomiota koulukiusaamiseen tavoitteenamme nollatoleranssi. Kouluyhteistyössä keskitymme peruskoululaisten ja erityisesti yläkoululaisten tavoittamiseen. Kouluyhteistyössä tuemme osastoja tuottamalla materiaalia ja kouluille suunnatuilla valtakunnallisilla kampanjoilla. Teemme aktiivisesti yhteistyötä ammattikorkeakoulu Novian kanssa. Työskentelemme syvemmän kouluyhteistyön hyväksi Huomioimme ehkäisevän päihdetyön 1 peruskoulu 2 peruskoulua 3 peruskoulua viikon Tarjoamme Ensiapu 1 -kurssin 9. S:t Olofsskolan Turussrussa S:t Olofsskolan Tu- Kaikki peruskoulut luokkalaisille Järjestämme roolipelin På Flykt yhteistyössä Novian kanssa Teemme aktiivisesti yhteistyötä Novian kanssa Keräykset Harjoittelijat Projektit Keräykset Harjoittelijat Projektit Keräykset Harjoittelijat Projektit 13

14 Taloutemme on tasapainossa Pyrimme talouden tasapainottamiseen kustannustehokkaiden ratkaisujen avulla. Haemme toiminta-avustuksia rahastoilta ja säätiöiltä, jotta voimme tarjota monipuolista tukea ja toimintaa ilman, että kulutamme pääomaamme. Toiminnanjohtaja osallistuu aktiivisesti laajennetun johtoryhmän kokoukseen, siten voimme valvoa Turunmaan piirin etuja koskien sekä toiminnan rakenteita että taloutta. Piirille Kontti-avustus ja RAY:ltä saatava projektirahoitus ovat tärkeitä tulonlähteitä monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi. Omien tulojen lisäämiseksi markkinoimme ja myymme aktiivisesti ensiapukursseja osana vakituista toimintaamme. Pyrimme syventämään yhteistyötä ja löytämään synergiaetuja yhdessä muiden ruotsinkielistä toimintaa harjoittavien piirien kanssa (Österbottens svenska distrikt, Helsingin ja Uudenmaan piiri ja Ålands distrikt). Yhteistyöstä keskustellaan suomenruotsalaisten toiminnan- ja puheenjohtajatapaamisten aikana kahdesti vuodessa. Teemme yhteistyötä myös Varsinais-Suomen piirin kanssa erityisesti valmiuskysymysten parissa ja nuorisotoiminnassa. Sijoituksiamme hoidetaan asiantuntevasti arvonnousun ja tuottojen maksimoimiseksi. Viime vuosina tuotot eivät ole riittäneet kattamaan toiminnasta aiheutuvia kuluja. Huoneistoille tehdään vuonna 2015 korjaussuunnitelma siten, että suurimmassa korjaustarpeessa olevat asunnot ovat ensisijalla. Koska olemme pieni yksikkö, meillä ei ole asiantuntijaosaamista kaikilla erilaisilla hallinnon osaalueilla, vaan ostamme IT-, talous- ja palkanmaksupalvelut keskustoimistolta. Piirin ja osastojen tukipalveluita kehitetään suunnittelujakson aikana ja seuraamme kehitystä ja hyödynnämme näitä palveluita. Henkilökuntamme: Toiminnanjohtaja/Valmiuspäällikkö Annalena Sjöblom Sosiaali- ja nuorisotoiminnan suunnittelija Rebecca Börman Ensiavun ja terveydenhoidon suunnittelija ( ) Sara Haverinen Ensiavun ja terveydenhoidon suunnittelija ( ) Marjatta Alakahri Toimistosihteeri Christel Bergman Järjestötyöntekijä ( ) Juha Lindström Panostamme henkilökunnan hyvinvointiin tarjoamalla virkistysseteleitä, hyvän työterveydenhuollon ja mahdollisuuden etätyöhön. Koska työ on epäsäännöllistä, työtunteja seurataan ja ylityötunnit otetaan ensisijaisesti vapaaaikana. Tavoitteena on tasata tunnit kesäloman (30.8. mennessä) ja joulun (31.1. mennessä) yhteydessä. Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa. Työnkuvaukset kirjoitetaan vuoden 2015 aikana, kun kaikkien tehtävät on kartoitettu. Tavoitteena on keskittää tehtäviä ja minimoida päällekkäisyydet. Olemme mukana järjestön Yhteinen hyvä-projektissa, jolla tähdätään hyvään työilmapiiriin. Taloutemme on tasapainossa Toimenpide Haemme ulkoisia avustuksia Hallinnoimme sijoituksia tehokkaasti 3 % arvonnousu 3 % arvonnousu 3 % arvonnousu 14

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet

Punaisen Ristin arvot ja periaatteet TÄMÄ ON PUNAINEN RISTI Punaisen Ristin arvot ja periaatteet Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2015 sivu 1 PUNAISEN RISTIN ARVOT JA PERIAATTEET TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015 NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2015 NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen on avoin kaikille. Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat maanantaisin ja torstaisin klo 12.00 15.00. Tervetuloa kahville ja vaihtamaan

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Toimintalinjaus vuosille

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Toimintalinjaus vuosille OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Esitys hallituksen luonnokseksi järjestökäsittelyä varten 27. 28.1.2017 1 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Päätavoite

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Auttaja lähellä sinua Hallituksen esitys yleiskokoukselle 10. 11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017

Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 1 Punaisen Ristin yleiskokouksen toimintalinjauksen teemat vuosille 2015 2017 Avoin Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville.

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille

ILOA AUTTAMISESTA. Kouluyhteistyön linjaus vuosille ILOA AUTTAMISESTA Kouluyhteistyön linjaus vuosille 2014 2020 Suomen Punainen Risti 18.9.2014 1 Pekka Laukkanen, Kouluyhteistyön kehittämistyöryhmä 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Punaisen Ristin arvomaailma...

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Toimintakertomus 2015. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2015 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri rednet.punainenristi.fi/turunmaa Facebook: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt - Turunmaan piiri Toimintakertomuksen suomenkielinen

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuosille Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma vuosille Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma vuosille 2018 2020 Suomen Punainen Risti Järjestön hallitus 22.9.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Sisällysluettelo Saatesanat... 3 Visiomme... 4 Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja

Lisätiedot

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Tampereen osasto JOHDANTO Osaston toimintaa ohjaa Punaisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri rednet.punainenristi.fi/turunmaa Facebook: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt - Turunmaan piiri SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla.

PUNAISEN RISTIN HAASTEET. Kristiina Kumpula pääsihteeri. Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. PUNAISEN RISTIN HAASTEET Kristiina Kumpula pääsihteeri Olemme rohkeita ja luotettavia auttajia kotona ja maailmalla kotona ja maailmalla. SUOMEN PUNAINEN RISTI Julkisoikeudellinen yhdistys: Laki Suomen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen

Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! Sini Sallinen Tulevaisuuden kunta on tekemisen asia! 14.9.2016 Sini Sallinen 1 Meidän kunta = Hyvinvoinnin johtaminen = Yhteinen väestö Ł Sote on poistunut työnjohdosta, mutta ei kunnan alueelta! Ł Organisaatiolähtöisestä

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2017

NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2017 Nousiaisten osasto NOUSIAISTEN OSASTO JÄSENTIEDOTE 2017 NUMMEN KAMMARI, Torikuja 6, Nousiainen on avoin kaikille. Ystävätoiminnan päivystyspäivät ovat maanantaisin ja torstaisin klo 12.00 15.00. Tervetuloa

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin

Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin hallituksen vastausesitykset yleiskokoukselle 2017 tehtyihin aloitteisiin 1 1. Aloite uudesta osastojen palkitsemisjärjestelmästä

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI. Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa PAPERITTOMAT

PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI. Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa Paperittomien määrä kasvaa Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi 2015 Kielteisten turvapaikkapäätösten jälkeen tarjotaan vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot