Työsuunnitelma ja talousarvio Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

2 Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus 4 Sosiaalipalvelutoiminta 5 Osastotuki 6 Keräystoiminta 7 Nuorisotoiminta 7 Viestintä 7 Hallinto ja talous 7 Toimenpiteet, jotka erityisesti tukevat toimintalinjauksen tavoitteiden toteutumista 9 Talousarvio 11 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Piiritoimisto Salomonkatu 17 B, 5. krs, Helsinki Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki Puhelin Sähköposti Www-sivut (vaihde) hup.punainenristi.fi 2

3 Johdanto Punaisen Ristin kesäkuussa 2014 Turussa pidetyssä yleiskokouksessa hyväksyttiin toimintalinjaus, järjestön strategia, vuosille Toimintalinjauksen teema on iloa auttamisesta; haluamme olla rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Olemme valmiina auttamaan, varmistamme terveyttä ja hyvinvointia ja puolustamme rohkeasti inhimillisiä arvoja. Piirin vastuulla on kotimaan toiminnan toteuttaminen piirin alueella. Toiminnan keskeinen ajatus on keskittyminen perustehtäviin ja paikallistoiminnan tukeminen. Suomessa osastot edustavat Punaista Ristiä alueellaan. Osastot toteuttavat ydintehtäviä yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen, paikallisten tarpeiden ja osaston omien voimavarojen pohjalta. Jokainen osasto suunnittelee toimintaansa omasta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmastaan ja voimavaroistaan käsin. Piirin alueella toimii 58 paikallisosastoa, joista 39 on suomenkielisiä, 11 ruotsinkielisiä ja 8 kaksikielisiä. Piirin jäsenmäärä on noin eli neljännes Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärästä. Piirin osastot ovat hyvin erikokoisia, pienimmän osaston jäsenmäärä on alle 30 ja suurimman yli Piiri tukee ja ohjaa osastoja ja niiden toimintaryhmiä toiminnassa ja sen suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi piiri koordinoi ja seuraa osastojen toimintaa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Muita piirin tehtäviä ovat koulutus, sääntömääräinen järjestötoiminta sekä kotimaan avun ja keräysten koordinointi. 2. Vahva yhteisöllisyys - vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää 3. Rohkea vaikuttaminen - vaikutamme inhimillisyyden puolesta Valmiustoiminta Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa yleisen pelastustoiminnan osalta ja toimii yhteysjärjestönä kaikille jäsenjärjestöille. Vapepa on 50 eri organisaation yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisia. Piiri toimii yhteistyössä viranomaisten, muiden järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Viranomaisten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä auttamisvalmiuden kehittämiseksi ja toiminnan kehittämiskohteiden löytämiseksi. Jatkamme varautumisyhteistyötä osana Helsinki-Vantaan lentokentän hätätilanneorganisaatiota ja mahdollisuuksien mukaan käynnistää uusia yhteistyöprojekteja viranomaisten ja yritysten kanssa. Kotimaan avun uudet ohjeet määrittelevät sen, miten käytämme katastrofirahastoa kotimaan onnettomuuksissa. Uudistetut ohjeet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa. Tiedotamme uusista ohjeista osastoille ja järjestämme niiden sisällöstä koulutustilaisuuksia kotimaan avun yhdyshenkilöille. Ohjeita käsitellään myös yhteisissä tapaamisissa, esimerkiksi osastofoorumien yhteydessä. Tärkeimmät valtakunnalliset kampanjat ovat ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä. Kampanjoinnin tavoitteena on rekrytoida uusia ihmisiä osallistumaan järjestön toimintaan sekä vaikuttaa asenteisiin ja päätöksiin. Piiri tukee osastoja kampanjoiden toteuttamisessa. Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminta rakentuu yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen ja järjestön hallituksen työsuunnitelman v ja niiden tavoitteiden pohjalle. Toimintalinjauksessa määritellään Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet: 1. Tehokas auttaminen - Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 3

4 Vuonna 2015 otetaan käyttöön myös uusittu valtakunnallinen valmiussuunnittelumalli. Tavoitteenamme on, että jokainen osasto päivittää suunnitelmansa uudelle pohjalle ja laatii resursseistaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskortin. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssien sisältöjä uusitaan valtakunnallisesti tiivistämällä kurssien sisältöä ja siirtämällä osia nykyisestä sisällöstä verkkoympäristöön. Uudenmaan Vapaaehtoinen pelastuspalvelu osallistuu kurssisisältöjen uudistamiseen tarjoamalla mahdollisuuden pilotoida uusia koulutuksia. Lisäksi järjestämme Vapepan hälytysryhmien jäsenille kaksi ensiapukoulutustapahtumaa. Henkisen tuen koulutusta järjestetään piirissä ja osastoissa osana ensihuollon kokonaisuutta. Tuemme ja koulutamme ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajia. Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen Ensiapuharrastus vahvistaa Suomen Punaisen Ristin ja kansalaisten auttamisvalmiutta ja tukee selviytymistä arjessa. Koulutetut ensiapupäivystäjät auttavat ihmisiä erilaisissa yleisötapahtumissa lähes päivittäin. Panostamme ensiapupäivystystoiminnan uudistettujen laatuohjeiden jalkautukseen. Kehitämme ja virtaviivaistamme ja ensiapupäivystyksien koordinointia yhdessä osastojen kanssa. Lisäämme ensiapupäivystyksien johtamisosaamista koulutusten avulla. Ylläpidämme ensivastetoimintaa osana piirin parempaa valmiutta ja osaamista. Olemme mukana keskustoimiston ensiapuryhmätoiminnan kehittämishankkeessa yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa. Ensiapuryhmien toimintaa kehitetään paikallisten tarpeiden mukaan. Ryhmien vaikuttamisen mahdollisuuksia lisätään mm. avoimemman viestinnän ja ensiavun vapaaehtoisten osallistamisen keinoin. Lisäämme eri-ikäisten ryhmäläisten määrää markkinoimalla ensiapuryhmätoimintaa erityisesti nuorille aikuisille. Tarjoamme ensiapuryhmäläisille koulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tuemme osastoja ottamaan nuoria mukaan ensiapuryhmätoimintaan ja kehitämme sen tueksi uusia toimintamalleja. Markkinoimme piirin järjestämillä ensiapukursseilla ensiapuryhmätoimintaa. Tuemme uusia ensiapuryhmiä perustavia osastoja ja aloittelevia ensiapuryhmiä. Erityisesti kiinnitämme huomiota hallituksen ja ensiapuryhmien saumattoman yhteistyön edistämiseen. Vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset antavat neuvontaa ja ohjausta Terveyspisteissä ja järjestävät erilaisia hyvinvointiin liittyviä tempauksia ja tapahtumia, tekevät yhteistyötä osaston muiden toimijoiden kanssa sekä verkostoivat oman alueensa järjestöjen kanssa. Tuemme osastoja uusien terveyspisteiden perustamisessa. Uusille terveyspisteille myönnetään 200 euron starttiraha väline- ja materiaalihankintoja varten. Terveysohjelmien ohjaajamme tukee osastojen terveysohjelmien yhdyshenkilöitä. Ensiapukoulutus Punaisen Ristin tavoitteena on edistää ihmisten omia auttamistaitoja, joilla he puolestaan voivat vahvistaa terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä niin kotona, kouluissa ja työpaikoilla. Toimintalinjauskaudella järjestön tavoitteena on olla johtava ensiapukoulutuksen tuottaja ja asiantuntija Suomessa. Piiri tarjoaa laadukasta ja monipuolista ensiapukoulutusta omassa koulutuskeskuksessaan sekä tilauskursseja kohdennettuina yritysten ja yhteisön tarpeisiin. Ensiapukursseihin sisältyy aina terveyden edistämisen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä aiheita, joita sovelletaan kurssilaislähtöisesti eri tilanteisiin. Perinteisten ensiapukurssien lisäksi järjestämme SPR Turvapassi-koulutusta. Piirin lisäksi osastot järjestävät ensiapukursseja alueillaan. Punaisen Ristin piirit ja osastot muodostavat valtakunnallisen ensiapukoulutusverkoston, jota koordinoimme vastuupiirin roolissa. Koordinointiin liittyy ensiapukoulutuksen markkinointi ja asiakkuudenhallinta sekä yhteistyön syventäminen osastojen, piirien ja keskustoimiston kanssa. Ensiaputaitojen lisäksi tarvitaan hyvät ensiapuvälineet. Piirillä on myynnissä ensiapulaukkuja ja -kirjoja, joita voi hankkia kurssille osallistuessa tai koulutuskeskuksen yhteydessä olevasta myyntipisteestä. Vuonna 2015 vietetään Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen 130-vuotisjuhlavuotta. Ensimmäinen ensiapukurssi järjestettiin Helsingin rautatieasemalla II-luokan odotussalissa. Järjestämme yhdessä osastojen kanssa 4

5 ensiapuaiheisia tapahtumia varsinaisen merkkipäivän lisäksi myös Punaisen Ristin viikolla ja Maailman Ensiapupäivänä. Sosiaalipalvelutoiminta Monimuotoinen ystävätoiminta koostuu muun muassa yksilöystävätoiminnasta, saattamisavusta, ryhmätoiminnasta, monikulttuurisesta toiminnasta, omaishoitajien tukitoiminnasta, nuori nuorelle ystävätoiminnasta ja terhokerhoista. Monimuotoinen ystävätoiminta mahdollistaa toiminnan kehittämisen laajalla perspektiivillä ja eri osaamisalueita hyödyntäen. Tämän kokonaisuuden viestinnän tueksi tuotamme osastojen käyttöön monimuotoisen ystävätoiminnan esitteen. Varmistamme, että ystävätoiminnan kirjo esitellään jokaisella ystäväkurssilla vuoden aikana. Sosiaalipalvelu- ja monikulttuurisuuskouluttajille järjestetään jatkokoulutusilta teemalla monimuotoinen ystävätoiminta. Uusien toimijoiden kutsuminen on aktiivista koko vuoden, erityisesti ystävänpäivänä toiminta on esillä koko Suomessa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Ystävätoiminnan tukipiste -projekti päättyi vuoden 2014 lopussa. Projektissa tuotettuja materiaaleja (Ystävävälitysten ohjeet ja Ystävän apuri) jalkautetaan kaikkiin osastoihin, joissa on ystävätoimintaa. Teemme projektista tyytyväisyyskyselyn ja loppuraportin kevään aikana. Toimintavuonna piirin tuki painottuu niihin osastoihin, joissa ystävätoiminta on uusi toimintamuoto. Varmistamme, että uudet vapaaehtoiset löytävät paikkansa ja tarjoamme koulutusta ja perehdytystä vastuuvapaaehtoisille. Tavoitteenamme on myös innostaa uusia osastoja käynnistämään ystävätoimintaa. Uusien vapaaehtoisten vastaanottamisen tuki ja vapaaehtoisen polun selkiyttäminen jatkuu yhteistyössä ystävävälitysten kanssa. Panostamme edelleen ystävätoiminnan perus- ja lyhytkursseihin ja varmistamme, että piirin alueella on riittävästi kursseja tarjolla. Tavoitteena on järjestää yhteistyössä osastojen ja OK-opintokeskuksen kanssa 30 kurssia. Järjestämme ystävätoimijoille jatkokoulutusta muun muassa muistiasioihin liittyen. Järjestämme myös ryhmänohjaajakoulutuksen sekä välittäjäkoulutuksen vuoden aikana. Viranomaisyhteistyön vahvistamiseksi järjestämme neljä alueellista koulutustilaisuutta, jossa käsitellään ystävätoiminnan roolia hyvinvoinnin vahvistajana. Punainen Risti on kehittänyt vapaaehtoistoimintaan kotoutumista tukevia malleja kuten ystävätoiminta, suomen ja ruotsin kielen kerhot, läksykerhot, kansainväliset klubit, asumisapu, leiritoiminta. Tavoitteena on maahan muuttaneiden ja paikallisten ihmisten tutustuminen, samalla kannustamme maahan muuttaneita löytämään paikkansa toiminnassamme. Omaishoitajien tukitoiminnan päämääränä on vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja perheiden terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Omaishoitajille tarjotaan monipuolisia vapaaehtoisten toteuttamia toiminnallisia ja vertaistuellisia ryhmiä, virkistystilaisuuksia, sekä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Toiminta on ammatillisesti koordinoitua ja pääasiallisesti vapaaehtoisten toteuttamaa. Piiri tukee osastojen vapaaehtoisia säännöllisillä toiminnanohjauksellisilla tapaamisilla ja koulutuksilla. Vuoden keskeisinä tavoitteina ovat omaishoitajien tukitoiminnan laajentaminen 1-2 uuteen osastoon sekä yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Terveyspistetoiminnan kanssa. Koko Suomi -leikkii on Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdessä Suomen kulttuurirahaston kanssa toteuttama kolmevuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2016 loppuun mennessä jokaisessa Manner-Suomen kunnassa on Terhokerho - sukupolvien kohtaamispaikka lapsille ja aikuisille. Terhokerhot ovat suunnattu vuotiaille lapsille ja eläkeläisille, mutta niihin ovat tervetulleita myös lasten vanhemmat, sisarukset ja muut aikuiset. Terhokerho on paikka, missä eri sukupolvet voivat kohdata leikin, mielikuvituksen, perinteiden vaihdon, yhteisen tekemisen ja kiireettömyyden merkeissä. Punaisen Ristin paikallisosastot perustavat yhdessä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa Uudellemaalle 11 uutta Terhokerhoa 11 kuntaan. Jo olemassa olevat Terhokerhot jatkavat toimintaansa yhdeksässä kunnassa, joten vuoden lopussa Uudellamaalla on vähintään 20 Terhokerhoa 20 eri kunnassa. Järjestämme rasisminvastaisen viikon Aamukahvit ennakkoluuloisille tapahtuman Helsingissä. Tilaisuudessa jaetaan piirin vuoden 5

6 2015 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus. Ei rasismille kampanjan Roadtrip-kiertueen päätöstapahtuma järjestetään Helsingissä. Olemme mukana tapahtuman toteuttamisessa. Osastotuki Toimiva Punainen Risti tarvitsee jäseniä, vapaaehtoisia, aktiivisen osastoverkon ja osaavan ammatillisen tuen vapaaehtoisille. Uusien vapaaehtoisten aktiivinen rekrytointi ja hyvä tuki vapaaehtoisille ovat onnistumisen edellytyksiä Punaisen Ristin auttamistyölle. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten määrää ja hankkia vuoden aikana vähintään uutta jäsentä. Vapaaehtoisia kannustetaan liittymään jäseneksi, ja säännöllisiin ryhmätoimintoihin osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti jäsenyyttä. Tavoitteena on että jokaisessa osastossa on jäsenmestari ja tiedottaja, joilla ei ole muita ns. avainvapaaehtoisen tehtäviä. Osastoja kannustetaan lähettämään jäsenkirje. Tuemme osastoja järjestämään näkyvä tempaus Punaisen Ristin viikon aikana ja hankkimaan sen avulla uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Punaisen Ristin viikolla järjestetään Hyvä Päivä keräyksiä. Keräyksen tuotolla tuetaan ystävätoimintaa, ensiapuryhmätoimintaa ja terveyspisteitä. Kannustamme osastoja kertomaan toiminnastaan myös muissa erilaissa tapahtumissa ja verenluovutusten yhteydessä sekä tekemään yhteystyötä ja järjestämään keräyksiä Vantaan ja Espooseen avattavan Kontti kierrätystavaratalon kanssa. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua myös vapaaehtoisverkko RedNetin kautta. RedNet on sähköinen ympäristö, jossa vapaaehtoiset rekisteröityvät ja ilmoittautuvat mukaan heitä kiinnostavaan toimintaan. Piiri toimittaa osastoille tiedot verkon kautta tulevista vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneista henkilöistä, joihin osastoja kannustetaan olemaan yhteydessä. Lähetämme kaikille toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin, jossa kerrotaan jäsenyydestä ja toiminnasta yleisesti. Lisäksi järjestämme piiritoimistossa kerran kuukaudessa Punainen Risti tutuksi illan. Piirin työntekijät tarjoavat osastoille ja vapaaehtoisille monipuolista tukea. Jatkamme osastokummi- ja osastofoorumitoimintaa. Osastokummit tukevat osastoja ja ovat mukana toiminnan kehittämisessä. Osastokummi vierailee vuoden aikana jokaisessa osastossa ainakin yhden kerran. Osastojen vapaaehtoisia tavataan myös osastofoorumeissa ja piirin eri tapahtumissa. Osastofoorumit kokoontuvat seitsemällä eri alueella noin neljä kertaa vuodessa. Osastofoorumeille laaditaan vuosittain sisältösuunnitelma. Osastokummit tukevat ja auttavat osastojaan hallinnossa, vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa ja kehittämisessä. Vahvistamme kummijärjestelmää ja varmistamme, että kaikki osastot saavat yhdenvertaisesti tukea toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kummit tukevat ja tarvittaessa auttavat osastoja toimintatilastojen kokoamisessa ja täyttämisessä. Toimintatilastot ovat koko järjestölle tärkeä työväline toiminnan koordinoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Osastojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kutsutaan valtakunnalliseen puheenjohtajaseminaariin maaliskuussa. Muut avainvapaaehtoiset kutsutaan alueellisille koulutuspäiville. Lisäksi järjestämme puheenjohtajille piirin oman puheenjohtajapäivän ja yli 500 jäsenen osastoille kehittämisseminaarin. Osastojen välinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten vaihtamisen, tarjoaa laajemman valmiuden ja monipuolisemman toiminnan. Kannustamme osastoja yhteistyöhön sekä kehittämään toimintaansa mm. osastojen sisäisten tai yhteisten kehittämispäivien avulla. Tuemme erityisesti niitä osastoja, joiden toiminta on hiljaista, tiedottamisessa, uusien jäsenien saamisessa, toiminnan käynnistämisessä ja toiminnan organisoinnissa. Tavoitteena on, että jokaisen osaston alueella on tarjolla aktiivista ja näkyvää Punaisen Ristin toimintaa. Käynnistämme yhteistyön Åbolandin, Ålandin ja Österbottenin piirien kanssa ruotsinkielisten osastojen ja vapaaehtoisten tuen parantamiseksi. Yhteistyötä tehdään ensiapuryhmä-, ystävä-, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnassa. Tavoitteena on lisätä piirien työntekijöiden saamaa tukea ja osaamista, jotta työntekijät pystyvät paremmin puolestaan tukemaan osastoja ja vapaaehtoisia. Yhteistyöllä lisätään ruotsinkielistä koulutustarjontaa ja ruotsinkielistä viestintää ja materiaalia. Järjestämme kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksen lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta ja autamme osastoja peruskurssien suunnittelussa ja 6

7 toteuttamisessa. Piirin järjestämä koulutus on suunnattu järjestön jäsenille ja vapaaehtoisille. Koulutuksella valmennetaan vapaaehtoisia sekä vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista tehtävissään. Kolmivuotinen Hyvän elämän eväät hanke (v ) keskittyy tuomaan ihmisten arkeen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden teemoja. Tuemme osastoja näkymään ihmisten arjessa ja keskustelemaan hyvinvointiin liittyvistä arjen asioista. Viikoittaisten vapaaehtoisten kohtaamisten lisäksi järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia teematilaisuuksia. Hanketta tukee HOK-Elanto. Keräystoiminta Järjestämme keräysjohtajille ja kotimaan avun yhdyshenkilöille koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Pyrimme vahvistamaan ajatusta osastojen avustustoiminnan tiimistä, joka jakaa vastuuta useammalle toimijalle. Nälkäpäivä on keräystoiminnan vuoden kohokohta ja sitä suunnittelemme yhdessä osastojen kanssa. Keräystoimintaa vahvistamme myös kummitoiminnan tuella. Tavoitteena on, että piirin kaikki osastot keräävät Nälkäpäivänä ja että kerääjämäärä nousee 10 %. Nuorisotoiminta Tuemme osastoissa jo toimivia Reddie kids -kerhoja, järjestämme Reddie kids -ohjaajakoulutuksia yhteistyössä osastojen kanssa ja tuemme osastoja uusien kerhojen perustamisessa. Tuemme osastoissa toimivia nuorisoryhmiä, kannustamme osastoja käynnistämään uusia ryhmiä tai toteuttamaan muita nuorten kiinnostuksesta ja alueen tarpeesta nousevia toimintamuotoja. Tarjoamme osastoille tukea myös leiritoiminnassa, mm. leirien suunnittelussa, rahoituksessa, leiriohjaajien rekrytoinnissa ja koulutuksessa. Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä jatkaa aktiivista toimintaansa ja vaikuttamista koko piirin alueella. Kehittämisryhmä tukee piirin alueen nuorisotoimintaa kokoamalla yhteen nuorisotoimijoita eri osastoista ja jakamalla tietoa eri nuorisotoiminnan muodoista. Jatkamme Teemakouluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä koulujen ja osastojen välillä. Toimintaa markkinoidaan osastoille mm. kummikäyntien yhteydessä. Tuemme kouluyhteistyötä alueen osastojen ja eri oppilaitosten välillä. Läksyhelppi-toiminnassa saatetaan apua tarvitsevat koululaiset ja vapaaehtoiset yhteen. Tuemme osastoja lisäämään nuorten ystävätoimintaa ja järjestämme nuorille ryhmämuotoisia tapaamisia yksinäisyyden vähentämiseksi. Kannustamme osastoja järjestämään humanitaariseen oikeuteen liittyviä tapahtumia ja tempauksia sekä perustamaan uusia ryhmiä. Tuemme osastoja päihdetyön ja hiv/seksuaaliterveys hankkeiden toteuttamisessa ja vapaaehtoisten kouluttamisessa. Viestintä Tiedotamme osastoille ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat Tässä ja nyt järjestötiedote sekä sosiaalisen median kanavat Facebook ja Twitter. Piirin hallituksen kokouksista lähetämme osastoille tiedotteen parin, kolmen päivän kuluessa. Lisäksi lähetämme toimialakohtaisia tiedotteita. Tässä ja nyt järjestötiedote ilmestyy kuusi kertaa. Keskustoimisto tuottaa tiedotteen neljään numeroon valtakunnallisen osuuden ja piiri oman osuutensa. Lisäksi ilmestyy kaksi piirin omaa tiedotetta. Järjestötiedote postitetaan noin 880 osaston luottamus- ja vastuuhenkilölle. Sähköpostilla tiedotteen saa noin 250 henkilöä. Uudistamme ja selkeytämme piirin kotisivuja RedNetissä. Hallinto ja talous Helsingin ja Uudenmaan piirissä on 26 kuukausipalkkaista työntekijää. Järjestön ulkopuolista rahoitusta piiritoimisto saa kokonaan tai osittain kahdeksan henkilön palkkamenoihin. Henkilöstö on piirin tärkein resurssi. Henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta. Toimintaa ohjaa piirin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä järjestön yhteiset työhyvinvoinnin tavoitteet ja käytännöt. Piiritoimiston henkilökunta jakautuu kolmeen ryhmään; hallintoon, vapaaehtoistoimintaan ja ensiapukoulutukseen. Vapaaehtoistoiminnan alla on kaikki se toiminta, joka kohdistuu osastoihin ja niissä toimiviin vapaaehtoisiin. Toimintoina vapaaehtoistoimintaan kuuluvat mm. järjestö-, osastojen lähituki-, keräys-, valmius-, ensiapuryhmä-, ystävä-, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminta. Piiritoimisto toimii Helsingin keskustassa Salomonkatu 17 B:ssä, ns. Autotalossa. Sen 5. kerroksessa ovat työtilat henkilökunnalle ja 7

8 3. kerroksessa koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tila. 3. kerroksen tiloissa on kolme koulutustilaa, ystävätoiminnan ideapiste ja yleisölle avoin tuotemyyntipiste. Tämän lisäksi piiri on vuokrannut Helsingin ystävävälityksille ja Keski-Helsingin osastolle huoneet ko. tilasta. Vuoden 2014 talousarvion loppusumma on euroa. Varsinaisen toiminnan kulut ovat euroa, joista toiminnan tuotoilla katetaan 74,7 %. Toiminnallisesta euron alijäämästä varainhankinta kattaa 88,8 % ja järjestön taloustuki 19,2 %. Keskustoimiston vuonna 2014 piirille maksama taloussuunnitelmatuki on edellisvuoden tasoa, eli euroa. Budjetoitu tulos on 0 euroa. Vuonna 2014 Kontti-ketjun tuotosta piirille jaettavan osuuden odotetaan olevan euroa. Kontti-ketju avaa toisen kierrätystavaratalonsa piirin alueelle. Ketjun pyrkimyksenä on perustaa pääkaupunkiseudulle useampia uusia Kontti-tavarataloja. Järjestön valtakunnalliset pääyhteistyökumppanit ovat LähiTapiola ja S-ryhmä. Piiri tekee yhteistyötä piirin kanssa samalla alueella toimivien alueosuuskauppojen (HOK-Elanto, Varuboden-OSLA VBO, Suurseudun Osuuskauppa ja Hämeenmaa) ja LähiTapiolan alueyhtiöiden (Pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Sydkusten Etelärannikko, Etelä ja Vellamo) kanssa. Piiri jatkaa ja kehittää yhteistyötä HOK-Elannon ja LähiTapiolan kanssa ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Piiri jatkaa kannatusjäsenten hankintaa. 8

9 Toimenpiteet, jotka erityisesti tukevat toimintalinjauksen tavoitteiden toteutumista Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet kolmivuotiskaudella 1. Tehokas auttaminen - autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Parempi valmius auttaa - kotimaan avun uudistettujen ohjeiden käyttöönotto, ohjeista tiedottaminen ja koulutus - uusitun valmiussuunnitelmamallin käyttöönotto - osastojen tukeminen valmiussuunnitelman päivityksessä ja Vapepan hälytyskortin täyttämisessä Enemmän kerääjiä ja varoja avustustoimintaan - keräysjohtajille ja kotimaan avun yhdyshenkilöille järjestetty koulutus - osastokummien tuki keräystoiminnan kehittämiselle Enemmän ensiapuryhmäläisiä - ensiapupäivystysten koordinointi, ja sen kehittäminen ja virtaviivaistaminen - valtakunnalliseen ensiapuryhmätoiminnan kehittämishankkeeseen osallistuminen - ensiapuryhmätoiminnan markkinointi piirin järjestämillä ensiapukursseilla - uusia ensiapuryhmiä perustavien osastojen ja aloittavien ryhmien tukeminen Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta - ei erityisiä toimenpiteitä 2. Vahva yhteisöllisyys - vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävätoimintaa - uusien ystävätoimijoiden rekrytointi läpi vuoden, erityisesti ystävänpäivänä - ystävätoiminnan kaikkien eri muotojen esittely ystävätoiminnan peruskursseilla - tuki osastoille, jossa ystävätoiminta on uusi toimintamuoto - vähintään 30 ystävätoiminnan perus- ja lyhytkurssin järjestäminen - Aktiiviset nuoret nuorten tukena - tuki nuorten ystävätoiminnalle osastoissa - ryhmämuotoisten tapaamisten järjestäminen nuorille Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus - ei erityisiä toimenpiteitä Johtava asema ensiapukoulutuksessa - ensiapukoulutuksen markkinointi ja asiakkuuksien hallinta - valtakunnallisen ensiapukoulutusverkoston koordinointi vastuupiirin roolissa, yhteistyö osastojen, piirien ja keskustoimiston kanssa - ensiapukoulutuksen 130-vuotisjuhla ja sen yhteydessä järjestetyt tapahtumat 9

10 3. Rohkea vaikuttaminen - vaikutamme inhimillisyyden puolesta Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta - valtakunnallisiin kampanjoihin (ystävänpäivä, rasisminvastainen päivä, Punaisen Ristin viikko, nälkäpäivä) osallistuminen - tuki osastojen järjestämille humanitaariseen oikeuteen liittyville tapahtumille ja uusien ryhmien perustamiselle Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä - Punainen Risti tutuksi ilta toiminnasta kiinnostuneille kerran kuukaudessa - piirin erityisesti niille osastoille, joiden toiminta on hiljaista, suunnattu tuki - netin kautta toimintaan ilmoittautuvien entistä parempi vastaanotto ja toimintaan ohjaaminen - osastojen tukeminen Punaisen Ristin viikon tapahtumien järjestämisessä Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita - teemakouluhankkeen jatkaminen - osastojen ja eri oppilaitosten yhteistyön tukeminen 10

11 SUOMEN PUNAINEN RISTI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI BUDJETTI Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Talousarvio 2015 Budjetti 2015 Budjetti VARSINAINEN TOIMINTA 1. Valmiustoiminta - Tuotot ,59 - Kulut ,11 - Saadut avustukset , ,94 2. Ensiapu- ja terveyspalvelutoiminta - Tuotot ,47 - Kulut ,85 - Saadut avustukset , ,22 3. Sosiaalipalvelutoiminta - Tuotot ,85 - Kulut ,30 - Saadut avustukset , ,26 4. Nuorisotoiminta - Tuotot ,55 - Kulut ,65 - Saadut avustukset , ,10 5. Pakolais- ja maahanmuutt.toiminta - Tuotot ,31 - Kulut ,31 - Saadut avustukset ja korvaukset , ,86 6. Muu varsinainen toiminta - Tuotot ,77 - Kulut ,02 - Saadut avustukset , ,11 - Varsinaisen toiminnan poistot ,28 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ ,05 VARAINHANKINTA 1. Jäsenmaksut - Piirin osuus jäsenmaksuista ,00 - Kulut , ,00 2. Muu varainhankinta - Tuotot ,20 - Kulut , ,42 - Varainhankinnan poistot ,12 Varainhankinnan jäämä yhteensä ,30 KULUJÄÄMÄ ,75 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot ,94 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , ,66 Kulut Korkokulut ,07 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , ,06 Sijoitustoiminnan jäämä yhteensä ,60 TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ ,15 YLEISAVUSTUKSET 1. SPR taloussuunnitelmatuki , ,00 TILIKAUDEN TULOS ,15 11

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA

ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2015-2017 Keitä me olemme? Perustehtävä avun tarpeessa olevien ihmisten auttaminen I L O YHTEINEN HYVÄ AVOIN PALVELUALTIS AIKAANSAAVA YHTEISTYÖ- KYKYINEN Inhimillisyys

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti. Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit. Suomen Punainen Risti KAMU -yhteistyö Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella 22 osastoa Yhteensä

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015 Tapahtumakalenteri 2015 Tammikuu 9.1. Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon 12.1. SPR-info, Uusikaupunki 12.1. SPR-info, Salo 14.1. SPR-info, Loimaa 15.1. SPR-info, Turku 16.-17.1. Ensiapupäivystäjien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014

Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Mitä kyläturvallisuus oikein on ja miten sitä parannetaan Ideapaja Jyväskylässä 15.8.2014 Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 Punaisen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

Keskustoimiston kuulumiset

Keskustoimiston kuulumiset Keskustoimiston kuulumiset Kiltapäivät 2017 Hirvonen/valmiuden yksikkö Esityksen sisältö 1. Keitä me olemme? 2. Mitä tulevaisuudessa voi tapahtua? Megatrendit 3. Näin toimimme yleiskokousterveiset 4. Mitä

Lisätiedot

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa.

HUOM! Kokouspäivän päätteeksi klo 17.30 Porvoon osaston 70-vuotisjuhlat. katso kutsu tämän tiedotteen lopussa. 12.3.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 10.3.2015 Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja päätti esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Lapin piiri Rovaniemen osasto Toimintasuunnitelma 2017 1. JOHDANTO Punaisen Ristin Rovaniemen osaston toimintasuunnitelma on laadittu vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa

Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Näin Punainen Risti toimii Satakunnassa Satakunnan kuntapäivä 21.10.2014 Paula Ilén Toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti Satakunnan piiri www.punainenristi.fi Tausta SPR laki (238/2000) ja asetus (981/2005)

Lisätiedot

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 1 Suomen Punainen Risti Keski-Espoon osasto Marraskuu 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 2.2.2017 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen

Lisätiedot

Tervetuloa Lahden alueen osastoon!

Tervetuloa Lahden alueen osastoon! APUA SINUN AVULLASI Tervetuloa Lahden alueen osastoon! Osastomme on toiminut Lahden alueella jo vuodesta 1950. Auttaaksemme tarvitsemme sinun apuasi, ja toivotammekin jokaisen lämpimästi tervetulleeksi

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma 2016. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri 18.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2016 Maailma on muutoksen kourissa ja syksyllä 2015 alkanut valtava pakolaisaalto heijastuu toimintaamme

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS PUNAINEN RISTI TOIMII Suomen Punaisen Ristin toiminnan rahoitus Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2012 Sivu 1 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINNAN RAHOITUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Rovaniemen osasto 25.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA JOHDANTO Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on Auttaja lähellä

Lisätiedot

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit

KAMU -yhteistyö. Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit KAMU -yhteistyö Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit Toiminta - alue Toiminta- alueeseen kuuluu Savo Karjalan piirin alueella 51 paikallista osastoa Kaakkois Suomen piirin alueella

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus

Valmiudessa. Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Valmiudessa Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Iloa auttamisesta vapaaehtoisten koulutusristeily Pekka Mattila 16.10.2015 OHJELMAMME TÄNÄÄN 15:00 Tervetuloa! 15:10 Esittäytymistä 15:40

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Toimintakysely 2017 Tervetuloa vastaamaan Suomen Punaisen Ristin piirien ja osastojen vuoden 2017 toimintatilastokyselyyn! Tilastoinnin tulee perustua todellisiin lukuihin. Jos kirjanpito esimerkiksi toimintaan

Lisätiedot

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 1. Johdanto Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa

Lisätiedot

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito

2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito 2. Varautuminen Punaisessa Ristissä ja valmiuden ylläpito Punaisen Ristin varautuminen Uhat, riskit ja haavoittuvaisuus Perusteet varautumiselle Punaisessa Ristissä Ohjaavat asiakirjat ja sopimukset Tehtävät

Lisätiedot

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana

Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Sivistystyö osallisuuden vahvistajana Kansanopistokokous 21.9.2010 Lapuan kristillinen opisto Paula Ilén Toiminnanjohtaja SPR:n Satakunnan piiri - Yksinäinen vanhus - Turvapaikanhakijoiden määrän nopea

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015

ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI. Tilastokirja vuodelta 2015 ANTTI MANNERMAA/TALOUSSANOMAT APUA SINUN AVULLASI Tilastokirja vuodelta 215 Suomen Punainen Risti 2.5.216 1 Sisällysluettelo Järjestön keskeisiä lukuja: Jäsenmäärä, vapaaehtoiset ja osastot... 3 1. Strateginen

Lisätiedot

Punainen Risti viranomaisten tukena

Punainen Risti viranomaisten tukena Punainen Risti viranomaisten tukena Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan ennalta suunnitellusti oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toimintaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille

Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen toiminta ja sen koordinointi opas ryhmien koordinaattoreille Ruissalon osaston monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta koostuu seitsemästä eri toimintamuodosta (ryhmästä):

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014

APUA SINUN AVULLASI. Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 2014 APUA SINUN AVULLASI Suomen Punaisen Ristin toiminta lukuina 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Koonnut: Örn Witting / viestintä 2 Sisällysluettelo Suomen Punainen Risti... 4 1. Strateginen tavoite 1...

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017.

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA. Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017. OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2015-2017 Iloa auttamisesta Hyväksytty yleiskokouksessa Turussa 7.-8.6.2014 8.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta Toimintamuodot Ystävätoiminta Suomen- ja ruotsin kielen kerho LäksyHelppi Kansainvälinen klubi Leiritoiminta Asumisapu Toiminta vastaanottokeskuksissa Koulutus Makupaloja monikulttuurisuudesta Ystävätoiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Miksi rekrytoimme nyt?

Miksi rekrytoimme nyt? Miksi rekrytoimme nyt? Kouluttaja- ja PROMO-päivät 31.1.-1.2.2015 Oulu Rekrytoimme lisää vapaaehtoisia, koska Uuden toimintalinjauksen keskeisin ja kriittisin kehityskohde on vapaaehtoisten määrän kasvattaminen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti, Turunmaan piiri 2014 Saatesanat Punaisen Ristin arvomaailma on toimintamme kulmakivi. Punaisen Ristin seitsemän perusperiaatetta yhdessä

Lisätiedot

Rauman osasto 18.11.2015 1

Rauman osasto 18.11.2015 1 Rauman osasto 18.11.2015 1 I JOHDANTO 1) Rauman osaston perustehtävät Rauman osasto järjestää sosiaalipalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja ensiapukoulutusta, valmiustoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä

Lisätiedot

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn

Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät OSASTO TOIMII. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Johannes Wiehn Johannes Wiehn OSASTO TOIMII Osaston luottamushenkilöt ja avaintehtävät Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2014 Sivu 1 OSASTON LUOTTAMUSHENKILÖT JA AVAINTEHTÄVÄT

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009

SPR SUOMENLINNA TOIMINTAKERTOMUS 2014. HumO. Toiminta vuonna 2014. Osasto perustettu Suomenlinnassa 2009 TOIMINTAKERTIOMUS 2014 HumO OSASTON HUMANITAARISEN OIKEUDEN RYHMÄ AKTIIVISENA EA1 KOULUTUS KAKSI KERTAA KEVÄÄLLÄ RAVINTOLAPÄIVÄ 17.5.2014 ENSI KERTAA - MENESTYS KATASTROFI-GOLF PERINNE JATKUI HILL SIDESSÄ

Lisätiedot

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG

Toimintalinjaus AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA HJÄLPARE NÄRA DIG Toimintalinjaus 2018-2020 Liiton Strategia 2020 Luonnos Näin toimintalinjauksen valmistelu eteni 2009 Kevät 2016 Syksy 2016 Helmi-maaliskuu 2017 Kesäkuu 2017 Tiedonkeruu Tutkimukset Kyselyt Analyysit Johtopäätökset

Lisätiedot

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA

Työsuunnitelma Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri Piirihallituksen 16.11.2016 hyväksymä esitys ILOA AUTTAMISESTA Työsuunnitelma 2017 Piiri on palannut normaaliin toimintaansa vuosien 2015-2016

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan.

Piireillä ja osastoilla pitää olla saatavilla tarvittava tietoa niille, jotka haluavat mukaan toimintaan. Nuorten vuosikokous järjestettiin 3.-5.10.2014. Ohessa kokouksessa hyväksytyt aloitteet, ponnet ja kannanotot sekä toimenpiteet Nuorten vuosikokouksen aloitteisiin. Käsitelty Punaisen Ristin hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 14.11.2017 AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 3 TOIMINTAMUODOT... 5 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000.

Asukkaita piirin keskuksissa on tällä hetkellä noin Paikkaluku kasvaa edelleen ja se tulee olemaan noin 3000. 5.2.2016 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 2.2.2016 Piirin hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin vastaanottokeskustoiminnasta, piirin taloudesta ja vahvistettiin osastojen äänimäärät piirin

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET

28.11.2014. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET 28.11.2014 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014 YLEISKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYT PONNET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET PONSI 1 Testamenttiohjeistuksen tarkentaminen Esitämme, että hallitus tarkentaa

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia Suomen Mielenterveysseuran OVI-hanke tarjoaa Maahanmuuttajataustaisille tietoa, joka lisää hyvinvointia Aiheina ovat mielen hyvinvointi ja voimavarat maahanmuuttoon liittyvät tunteet miten voi auttaa itseä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Monimuotoinen vapaaehtoistyö

Monimuotoinen vapaaehtoistyö Monimuotoinen vapaaehtoistyö 2.8.2017 1 Mielikahvila Mielikahvila on auki torstaisin klo 17-21, osoitteessa Sorinkatu 4 C 1.krs Mielikahvila on sekä vapaaehtoistoiminnan keskus että avoin kohtaamispaikka

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA

Toimintasuunnitelma Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto ILOA AUTTAMISESTA Toimintasuunnitelma 2016 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 9.11.2015 ILOA AUTTAMISESTA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 3 TOIMINTAMUODOT... 4 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA

LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA LAPSEN OIKEUKSIIN JA TIETOON PERUSTUVA TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMASSA Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Projektipäällikkö Kati Honkanen, THL Hankepäällikkö

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä?

Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Mitä olen oppinut ja saanut kun olen ollut mukana SPR:n toiminnassa ja nuorisoryhmässä? Olen saanut ystäviä Tapaa kavereita Oppii uutta Saa tehdä Saa kokemuksia Saa auttaa Pääsee vaikuttamaan ja tekemään

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto 8.11.2016 APUA SINUN AVULLASI 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 3 TOIMINTAMUODOT... 7 3.1 Ensiapuryhmätoiminta...

Lisätiedot

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA

OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintalinjaus vuosille 2018 2020 Auttaja lähellä sinua Hallituksen esitys yleiskokoukselle 10. 11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin toiminnan ja talouden

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015

Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Suomen Punainen Risti Rautavaaran osasto Jäsentiedote 2/2015 Toiminnanjohtajan s. 2 tervehdys Rautavaaran osasto s. 3 65- vuotta Terveyspisteeltä s. 4 tukea ja neuvontaa Ensiapu elämäntaito s. 4 Omaishoitajille

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena

Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Vapaaehtoisjärjestöt viranomaisten tukena Perusta Punaisen Ristin toiminnalle Suomen Punaisen Ristin tarkoituksesta ja tehtävästä säädetään lailla ja asetuksella (Suomen Punaisen Ristin laki (238/2000),

Lisätiedot