Työsuunnitelma ja talousarvio Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuunnitelma ja talousarvio 2015. Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 Työsuunnitelma ja talousarvio 2015 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri ILOA AUTTAMISESTA

2 Sisältö Johdanto 3 Valmiustoimimta 3 Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen 4 Ensiapukoulutus 4 Sosiaalipalvelutoiminta 5 Osastotuki 6 Keräystoiminta 7 Nuorisotoiminta 7 Viestintä 7 Hallinto ja talous 7 Toimenpiteet, jotka erityisesti tukevat toimintalinjauksen tavoitteiden toteutumista 9 Talousarvio 11 Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Piiritoimisto Salomonkatu 17 B, 5. krs, Helsinki Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki Puhelin Sähköposti Www-sivut (vaihde) hup.punainenristi.fi 2

3 Johdanto Punaisen Ristin kesäkuussa 2014 Turussa pidetyssä yleiskokouksessa hyväksyttiin toimintalinjaus, järjestön strategia, vuosille Toimintalinjauksen teema on iloa auttamisesta; haluamme olla rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. Olemme valmiina auttamaan, varmistamme terveyttä ja hyvinvointia ja puolustamme rohkeasti inhimillisiä arvoja. Piirin vastuulla on kotimaan toiminnan toteuttaminen piirin alueella. Toiminnan keskeinen ajatus on keskittyminen perustehtäviin ja paikallistoiminnan tukeminen. Suomessa osastot edustavat Punaista Ristiä alueellaan. Osastot toteuttavat ydintehtäviä yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen, paikallisten tarpeiden ja osaston omien voimavarojen pohjalta. Jokainen osasto suunnittelee toimintaansa omasta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmastaan ja voimavaroistaan käsin. Piirin alueella toimii 58 paikallisosastoa, joista 39 on suomenkielisiä, 11 ruotsinkielisiä ja 8 kaksikielisiä. Piirin jäsenmäärä on noin eli neljännes Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärästä. Piirin osastot ovat hyvin erikokoisia, pienimmän osaston jäsenmäärä on alle 30 ja suurimman yli Piiri tukee ja ohjaa osastoja ja niiden toimintaryhmiä toiminnassa ja sen suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi piiri koordinoi ja seuraa osastojen toimintaa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Muita piirin tehtäviä ovat koulutus, sääntömääräinen järjestötoiminta sekä kotimaan avun ja keräysten koordinointi. 2. Vahva yhteisöllisyys - vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää 3. Rohkea vaikuttaminen - vaikutamme inhimillisyyden puolesta Valmiustoiminta Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa yleisen pelastustoiminnan osalta ja toimii yhteysjärjestönä kaikille jäsenjärjestöille. Vapepa on 50 eri organisaation yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on tukea viranomaisia. Piiri toimii yhteistyössä viranomaisten, muiden järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Viranomaisten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä auttamisvalmiuden kehittämiseksi ja toiminnan kehittämiskohteiden löytämiseksi. Jatkamme varautumisyhteistyötä osana Helsinki-Vantaan lentokentän hätätilanneorganisaatiota ja mahdollisuuksien mukaan käynnistää uusia yhteistyöprojekteja viranomaisten ja yritysten kanssa. Kotimaan avun uudet ohjeet määrittelevät sen, miten käytämme katastrofirahastoa kotimaan onnettomuuksissa. Uudistetut ohjeet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa. Tiedotamme uusista ohjeista osastoille ja järjestämme niiden sisällöstä koulutustilaisuuksia kotimaan avun yhdyshenkilöille. Ohjeita käsitellään myös yhteisissä tapaamisissa, esimerkiksi osastofoorumien yhteydessä. Tärkeimmät valtakunnalliset kampanjat ovat ystävänpäivä, rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä. Kampanjoinnin tavoitteena on rekrytoida uusia ihmisiä osallistumaan järjestön toimintaan sekä vaikuttaa asenteisiin ja päätöksiin. Piiri tukee osastoja kampanjoiden toteuttamisessa. Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminta rakentuu yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen ja järjestön hallituksen työsuunnitelman v ja niiden tavoitteiden pohjalle. Toimintalinjauksessa määritellään Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet: 1. Tehokas auttaminen - Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 3

4 Vuonna 2015 otetaan käyttöön myös uusittu valtakunnallinen valmiussuunnittelumalli. Tavoitteenamme on, että jokainen osasto päivittää suunnitelmansa uudelle pohjalle ja laatii resursseistaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyskortin. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssien sisältöjä uusitaan valtakunnallisesti tiivistämällä kurssien sisältöä ja siirtämällä osia nykyisestä sisällöstä verkkoympäristöön. Uudenmaan Vapaaehtoinen pelastuspalvelu osallistuu kurssisisältöjen uudistamiseen tarjoamalla mahdollisuuden pilotoida uusia koulutuksia. Lisäksi järjestämme Vapepan hälytysryhmien jäsenille kaksi ensiapukoulutustapahtumaa. Henkisen tuen koulutusta järjestetään piirissä ja osastoissa osana ensihuollon kokonaisuutta. Tuemme ja koulutamme ensihuollon ja henkisen tuen kouluttajia. Ensiapuryhmätoiminta ja terveyden edistäminen Ensiapuharrastus vahvistaa Suomen Punaisen Ristin ja kansalaisten auttamisvalmiutta ja tukee selviytymistä arjessa. Koulutetut ensiapupäivystäjät auttavat ihmisiä erilaisissa yleisötapahtumissa lähes päivittäin. Panostamme ensiapupäivystystoiminnan uudistettujen laatuohjeiden jalkautukseen. Kehitämme ja virtaviivaistamme ja ensiapupäivystyksien koordinointia yhdessä osastojen kanssa. Lisäämme ensiapupäivystyksien johtamisosaamista koulutusten avulla. Ylläpidämme ensivastetoimintaa osana piirin parempaa valmiutta ja osaamista. Olemme mukana keskustoimiston ensiapuryhmätoiminnan kehittämishankkeessa yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa. Ensiapuryhmien toimintaa kehitetään paikallisten tarpeiden mukaan. Ryhmien vaikuttamisen mahdollisuuksia lisätään mm. avoimemman viestinnän ja ensiavun vapaaehtoisten osallistamisen keinoin. Lisäämme eri-ikäisten ryhmäläisten määrää markkinoimalla ensiapuryhmätoimintaa erityisesti nuorille aikuisille. Tarjoamme ensiapuryhmäläisille koulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tuemme osastoja ottamaan nuoria mukaan ensiapuryhmätoimintaan ja kehitämme sen tueksi uusia toimintamalleja. Markkinoimme piirin järjestämillä ensiapukursseilla ensiapuryhmätoimintaa. Tuemme uusia ensiapuryhmiä perustavia osastoja ja aloittelevia ensiapuryhmiä. Erityisesti kiinnitämme huomiota hallituksen ja ensiapuryhmien saumattoman yhteistyön edistämiseen. Vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset antavat neuvontaa ja ohjausta Terveyspisteissä ja järjestävät erilaisia hyvinvointiin liittyviä tempauksia ja tapahtumia, tekevät yhteistyötä osaston muiden toimijoiden kanssa sekä verkostoivat oman alueensa järjestöjen kanssa. Tuemme osastoja uusien terveyspisteiden perustamisessa. Uusille terveyspisteille myönnetään 200 euron starttiraha väline- ja materiaalihankintoja varten. Terveysohjelmien ohjaajamme tukee osastojen terveysohjelmien yhdyshenkilöitä. Ensiapukoulutus Punaisen Ristin tavoitteena on edistää ihmisten omia auttamistaitoja, joilla he puolestaan voivat vahvistaa terveellistä ja turvallista toimintaympäristöä niin kotona, kouluissa ja työpaikoilla. Toimintalinjauskaudella järjestön tavoitteena on olla johtava ensiapukoulutuksen tuottaja ja asiantuntija Suomessa. Piiri tarjoaa laadukasta ja monipuolista ensiapukoulutusta omassa koulutuskeskuksessaan sekä tilauskursseja kohdennettuina yritysten ja yhteisön tarpeisiin. Ensiapukursseihin sisältyy aina terveyden edistämisen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä aiheita, joita sovelletaan kurssilaislähtöisesti eri tilanteisiin. Perinteisten ensiapukurssien lisäksi järjestämme SPR Turvapassi-koulutusta. Piirin lisäksi osastot järjestävät ensiapukursseja alueillaan. Punaisen Ristin piirit ja osastot muodostavat valtakunnallisen ensiapukoulutusverkoston, jota koordinoimme vastuupiirin roolissa. Koordinointiin liittyy ensiapukoulutuksen markkinointi ja asiakkuudenhallinta sekä yhteistyön syventäminen osastojen, piirien ja keskustoimiston kanssa. Ensiaputaitojen lisäksi tarvitaan hyvät ensiapuvälineet. Piirillä on myynnissä ensiapulaukkuja ja -kirjoja, joita voi hankkia kurssille osallistuessa tai koulutuskeskuksen yhteydessä olevasta myyntipisteestä. Vuonna 2015 vietetään Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen 130-vuotisjuhlavuotta. Ensimmäinen ensiapukurssi järjestettiin Helsingin rautatieasemalla II-luokan odotussalissa. Järjestämme yhdessä osastojen kanssa 4

5 ensiapuaiheisia tapahtumia varsinaisen merkkipäivän lisäksi myös Punaisen Ristin viikolla ja Maailman Ensiapupäivänä. Sosiaalipalvelutoiminta Monimuotoinen ystävätoiminta koostuu muun muassa yksilöystävätoiminnasta, saattamisavusta, ryhmätoiminnasta, monikulttuurisesta toiminnasta, omaishoitajien tukitoiminnasta, nuori nuorelle ystävätoiminnasta ja terhokerhoista. Monimuotoinen ystävätoiminta mahdollistaa toiminnan kehittämisen laajalla perspektiivillä ja eri osaamisalueita hyödyntäen. Tämän kokonaisuuden viestinnän tueksi tuotamme osastojen käyttöön monimuotoisen ystävätoiminnan esitteen. Varmistamme, että ystävätoiminnan kirjo esitellään jokaisella ystäväkurssilla vuoden aikana. Sosiaalipalvelu- ja monikulttuurisuuskouluttajille järjestetään jatkokoulutusilta teemalla monimuotoinen ystävätoiminta. Uusien toimijoiden kutsuminen on aktiivista koko vuoden, erityisesti ystävänpäivänä toiminta on esillä koko Suomessa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Ystävätoiminnan tukipiste -projekti päättyi vuoden 2014 lopussa. Projektissa tuotettuja materiaaleja (Ystävävälitysten ohjeet ja Ystävän apuri) jalkautetaan kaikkiin osastoihin, joissa on ystävätoimintaa. Teemme projektista tyytyväisyyskyselyn ja loppuraportin kevään aikana. Toimintavuonna piirin tuki painottuu niihin osastoihin, joissa ystävätoiminta on uusi toimintamuoto. Varmistamme, että uudet vapaaehtoiset löytävät paikkansa ja tarjoamme koulutusta ja perehdytystä vastuuvapaaehtoisille. Tavoitteenamme on myös innostaa uusia osastoja käynnistämään ystävätoimintaa. Uusien vapaaehtoisten vastaanottamisen tuki ja vapaaehtoisen polun selkiyttäminen jatkuu yhteistyössä ystävävälitysten kanssa. Panostamme edelleen ystävätoiminnan perus- ja lyhytkursseihin ja varmistamme, että piirin alueella on riittävästi kursseja tarjolla. Tavoitteena on järjestää yhteistyössä osastojen ja OK-opintokeskuksen kanssa 30 kurssia. Järjestämme ystävätoimijoille jatkokoulutusta muun muassa muistiasioihin liittyen. Järjestämme myös ryhmänohjaajakoulutuksen sekä välittäjäkoulutuksen vuoden aikana. Viranomaisyhteistyön vahvistamiseksi järjestämme neljä alueellista koulutustilaisuutta, jossa käsitellään ystävätoiminnan roolia hyvinvoinnin vahvistajana. Punainen Risti on kehittänyt vapaaehtoistoimintaan kotoutumista tukevia malleja kuten ystävätoiminta, suomen ja ruotsin kielen kerhot, läksykerhot, kansainväliset klubit, asumisapu, leiritoiminta. Tavoitteena on maahan muuttaneiden ja paikallisten ihmisten tutustuminen, samalla kannustamme maahan muuttaneita löytämään paikkansa toiminnassamme. Omaishoitajien tukitoiminnan päämääränä on vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja perheiden terveyttä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Omaishoitajille tarjotaan monipuolisia vapaaehtoisten toteuttamia toiminnallisia ja vertaistuellisia ryhmiä, virkistystilaisuuksia, sekä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Toiminta on ammatillisesti koordinoitua ja pääasiallisesti vapaaehtoisten toteuttamaa. Piiri tukee osastojen vapaaehtoisia säännöllisillä toiminnanohjauksellisilla tapaamisilla ja koulutuksilla. Vuoden keskeisinä tavoitteina ovat omaishoitajien tukitoiminnan laajentaminen 1-2 uuteen osastoon sekä yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Terveyspistetoiminnan kanssa. Koko Suomi -leikkii on Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdessä Suomen kulttuurirahaston kanssa toteuttama kolmevuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2016 loppuun mennessä jokaisessa Manner-Suomen kunnassa on Terhokerho - sukupolvien kohtaamispaikka lapsille ja aikuisille. Terhokerhot ovat suunnattu vuotiaille lapsille ja eläkeläisille, mutta niihin ovat tervetulleita myös lasten vanhemmat, sisarukset ja muut aikuiset. Terhokerho on paikka, missä eri sukupolvet voivat kohdata leikin, mielikuvituksen, perinteiden vaihdon, yhteisen tekemisen ja kiireettömyyden merkeissä. Punaisen Ristin paikallisosastot perustavat yhdessä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa Uudellemaalle 11 uutta Terhokerhoa 11 kuntaan. Jo olemassa olevat Terhokerhot jatkavat toimintaansa yhdeksässä kunnassa, joten vuoden lopussa Uudellamaalla on vähintään 20 Terhokerhoa 20 eri kunnassa. Järjestämme rasisminvastaisen viikon Aamukahvit ennakkoluuloisille tapahtuman Helsingissä. Tilaisuudessa jaetaan piirin vuoden 5

6 2015 Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus. Ei rasismille kampanjan Roadtrip-kiertueen päätöstapahtuma järjestetään Helsingissä. Olemme mukana tapahtuman toteuttamisessa. Osastotuki Toimiva Punainen Risti tarvitsee jäseniä, vapaaehtoisia, aktiivisen osastoverkon ja osaavan ammatillisen tuen vapaaehtoisille. Uusien vapaaehtoisten aktiivinen rekrytointi ja hyvä tuki vapaaehtoisille ovat onnistumisen edellytyksiä Punaisen Ristin auttamistyölle. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten määrää ja hankkia vuoden aikana vähintään uutta jäsentä. Vapaaehtoisia kannustetaan liittymään jäseneksi, ja säännöllisiin ryhmätoimintoihin osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti jäsenyyttä. Tavoitteena on että jokaisessa osastossa on jäsenmestari ja tiedottaja, joilla ei ole muita ns. avainvapaaehtoisen tehtäviä. Osastoja kannustetaan lähettämään jäsenkirje. Tuemme osastoja järjestämään näkyvä tempaus Punaisen Ristin viikon aikana ja hankkimaan sen avulla uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Tapahtumia järjestetään myös yhteistyössä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Punaisen Ristin viikolla järjestetään Hyvä Päivä keräyksiä. Keräyksen tuotolla tuetaan ystävätoimintaa, ensiapuryhmätoimintaa ja terveyspisteitä. Kannustamme osastoja kertomaan toiminnastaan myös muissa erilaissa tapahtumissa ja verenluovutusten yhteydessä sekä tekemään yhteystyötä ja järjestämään keräyksiä Vantaan ja Espooseen avattavan Kontti kierrätystavaratalon kanssa. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua myös vapaaehtoisverkko RedNetin kautta. RedNet on sähköinen ympäristö, jossa vapaaehtoiset rekisteröityvät ja ilmoittautuvat mukaan heitä kiinnostavaan toimintaan. Piiri toimittaa osastoille tiedot verkon kautta tulevista vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneista henkilöistä, joihin osastoja kannustetaan olemaan yhteydessä. Lähetämme kaikille toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin, jossa kerrotaan jäsenyydestä ja toiminnasta yleisesti. Lisäksi järjestämme piiritoimistossa kerran kuukaudessa Punainen Risti tutuksi illan. Piirin työntekijät tarjoavat osastoille ja vapaaehtoisille monipuolista tukea. Jatkamme osastokummi- ja osastofoorumitoimintaa. Osastokummit tukevat osastoja ja ovat mukana toiminnan kehittämisessä. Osastokummi vierailee vuoden aikana jokaisessa osastossa ainakin yhden kerran. Osastojen vapaaehtoisia tavataan myös osastofoorumeissa ja piirin eri tapahtumissa. Osastofoorumit kokoontuvat seitsemällä eri alueella noin neljä kertaa vuodessa. Osastofoorumeille laaditaan vuosittain sisältösuunnitelma. Osastokummit tukevat ja auttavat osastojaan hallinnossa, vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa ja kehittämisessä. Vahvistamme kummijärjestelmää ja varmistamme, että kaikki osastot saavat yhdenvertaisesti tukea toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kummit tukevat ja tarvittaessa auttavat osastoja toimintatilastojen kokoamisessa ja täyttämisessä. Toimintatilastot ovat koko järjestölle tärkeä työväline toiminnan koordinoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Osastojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat kutsutaan valtakunnalliseen puheenjohtajaseminaariin maaliskuussa. Muut avainvapaaehtoiset kutsutaan alueellisille koulutuspäiville. Lisäksi järjestämme puheenjohtajille piirin oman puheenjohtajapäivän ja yli 500 jäsenen osastoille kehittämisseminaarin. Osastojen välinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten vaihtamisen, tarjoaa laajemman valmiuden ja monipuolisemman toiminnan. Kannustamme osastoja yhteistyöhön sekä kehittämään toimintaansa mm. osastojen sisäisten tai yhteisten kehittämispäivien avulla. Tuemme erityisesti niitä osastoja, joiden toiminta on hiljaista, tiedottamisessa, uusien jäsenien saamisessa, toiminnan käynnistämisessä ja toiminnan organisoinnissa. Tavoitteena on, että jokaisen osaston alueella on tarjolla aktiivista ja näkyvää Punaisen Ristin toimintaa. Käynnistämme yhteistyön Åbolandin, Ålandin ja Österbottenin piirien kanssa ruotsinkielisten osastojen ja vapaaehtoisten tuen parantamiseksi. Yhteistyötä tehdään ensiapuryhmä-, ystävä-, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminnassa. Tavoitteena on lisätä piirien työntekijöiden saamaa tukea ja osaamista, jotta työntekijät pystyvät paremmin puolestaan tukemaan osastoja ja vapaaehtoisia. Yhteistyöllä lisätään ruotsinkielistä koulutustarjontaa ja ruotsinkielistä viestintää ja materiaalia. Järjestämme kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksen lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta ja autamme osastoja peruskurssien suunnittelussa ja 6

7 toteuttamisessa. Piirin järjestämä koulutus on suunnattu järjestön jäsenille ja vapaaehtoisille. Koulutuksella valmennetaan vapaaehtoisia sekä vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista tehtävissään. Kolmivuotinen Hyvän elämän eväät hanke (v ) keskittyy tuomaan ihmisten arkeen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden teemoja. Tuemme osastoja näkymään ihmisten arjessa ja keskustelemaan hyvinvointiin liittyvistä arjen asioista. Viikoittaisten vapaaehtoisten kohtaamisten lisäksi järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia teematilaisuuksia. Hanketta tukee HOK-Elanto. Keräystoiminta Järjestämme keräysjohtajille ja kotimaan avun yhdyshenkilöille koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Pyrimme vahvistamaan ajatusta osastojen avustustoiminnan tiimistä, joka jakaa vastuuta useammalle toimijalle. Nälkäpäivä on keräystoiminnan vuoden kohokohta ja sitä suunnittelemme yhdessä osastojen kanssa. Keräystoimintaa vahvistamme myös kummitoiminnan tuella. Tavoitteena on, että piirin kaikki osastot keräävät Nälkäpäivänä ja että kerääjämäärä nousee 10 %. Nuorisotoiminta Tuemme osastoissa jo toimivia Reddie kids -kerhoja, järjestämme Reddie kids -ohjaajakoulutuksia yhteistyössä osastojen kanssa ja tuemme osastoja uusien kerhojen perustamisessa. Tuemme osastoissa toimivia nuorisoryhmiä, kannustamme osastoja käynnistämään uusia ryhmiä tai toteuttamaan muita nuorten kiinnostuksesta ja alueen tarpeesta nousevia toimintamuotoja. Tarjoamme osastoille tukea myös leiritoiminnassa, mm. leirien suunnittelussa, rahoituksessa, leiriohjaajien rekrytoinnissa ja koulutuksessa. Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä jatkaa aktiivista toimintaansa ja vaikuttamista koko piirin alueella. Kehittämisryhmä tukee piirin alueen nuorisotoimintaa kokoamalla yhteen nuorisotoimijoita eri osastoista ja jakamalla tietoa eri nuorisotoiminnan muodoista. Jatkamme Teemakouluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä koulujen ja osastojen välillä. Toimintaa markkinoidaan osastoille mm. kummikäyntien yhteydessä. Tuemme kouluyhteistyötä alueen osastojen ja eri oppilaitosten välillä. Läksyhelppi-toiminnassa saatetaan apua tarvitsevat koululaiset ja vapaaehtoiset yhteen. Tuemme osastoja lisäämään nuorten ystävätoimintaa ja järjestämme nuorille ryhmämuotoisia tapaamisia yksinäisyyden vähentämiseksi. Kannustamme osastoja järjestämään humanitaariseen oikeuteen liittyviä tapahtumia ja tempauksia sekä perustamaan uusia ryhmiä. Tuemme osastoja päihdetyön ja hiv/seksuaaliterveys hankkeiden toteuttamisessa ja vapaaehtoisten kouluttamisessa. Viestintä Tiedotamme osastoille ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat Tässä ja nyt järjestötiedote sekä sosiaalisen median kanavat Facebook ja Twitter. Piirin hallituksen kokouksista lähetämme osastoille tiedotteen parin, kolmen päivän kuluessa. Lisäksi lähetämme toimialakohtaisia tiedotteita. Tässä ja nyt järjestötiedote ilmestyy kuusi kertaa. Keskustoimisto tuottaa tiedotteen neljään numeroon valtakunnallisen osuuden ja piiri oman osuutensa. Lisäksi ilmestyy kaksi piirin omaa tiedotetta. Järjestötiedote postitetaan noin 880 osaston luottamus- ja vastuuhenkilölle. Sähköpostilla tiedotteen saa noin 250 henkilöä. Uudistamme ja selkeytämme piirin kotisivuja RedNetissä. Hallinto ja talous Helsingin ja Uudenmaan piirissä on 26 kuukausipalkkaista työntekijää. Järjestön ulkopuolista rahoitusta piiritoimisto saa kokonaan tai osittain kahdeksan henkilön palkkamenoihin. Henkilöstö on piirin tärkein resurssi. Henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta. Toimintaa ohjaa piirin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä järjestön yhteiset työhyvinvoinnin tavoitteet ja käytännöt. Piiritoimiston henkilökunta jakautuu kolmeen ryhmään; hallintoon, vapaaehtoistoimintaan ja ensiapukoulutukseen. Vapaaehtoistoiminnan alla on kaikki se toiminta, joka kohdistuu osastoihin ja niissä toimiviin vapaaehtoisiin. Toimintoina vapaaehtoistoimintaan kuuluvat mm. järjestö-, osastojen lähituki-, keräys-, valmius-, ensiapuryhmä-, ystävä-, nuoriso- ja monikulttuurisuustoiminta. Piiritoimisto toimii Helsingin keskustassa Salomonkatu 17 B:ssä, ns. Autotalossa. Sen 5. kerroksessa ovat työtilat henkilökunnalle ja 7

8 3. kerroksessa koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tila. 3. kerroksen tiloissa on kolme koulutustilaa, ystävätoiminnan ideapiste ja yleisölle avoin tuotemyyntipiste. Tämän lisäksi piiri on vuokrannut Helsingin ystävävälityksille ja Keski-Helsingin osastolle huoneet ko. tilasta. Vuoden 2014 talousarvion loppusumma on euroa. Varsinaisen toiminnan kulut ovat euroa, joista toiminnan tuotoilla katetaan 74,7 %. Toiminnallisesta euron alijäämästä varainhankinta kattaa 88,8 % ja järjestön taloustuki 19,2 %. Keskustoimiston vuonna 2014 piirille maksama taloussuunnitelmatuki on edellisvuoden tasoa, eli euroa. Budjetoitu tulos on 0 euroa. Vuonna 2014 Kontti-ketjun tuotosta piirille jaettavan osuuden odotetaan olevan euroa. Kontti-ketju avaa toisen kierrätystavaratalonsa piirin alueelle. Ketjun pyrkimyksenä on perustaa pääkaupunkiseudulle useampia uusia Kontti-tavarataloja. Järjestön valtakunnalliset pääyhteistyökumppanit ovat LähiTapiola ja S-ryhmä. Piiri tekee yhteistyötä piirin kanssa samalla alueella toimivien alueosuuskauppojen (HOK-Elanto, Varuboden-OSLA VBO, Suurseudun Osuuskauppa ja Hämeenmaa) ja LähiTapiolan alueyhtiöiden (Pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Sydkusten Etelärannikko, Etelä ja Vellamo) kanssa. Piiri jatkaa ja kehittää yhteistyötä HOK-Elannon ja LähiTapiolan kanssa ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Piiri jatkaa kannatusjäsenten hankintaa. 8

9 Toimenpiteet, jotka erityisesti tukevat toimintalinjauksen tavoitteiden toteutumista Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet kolmivuotiskaudella 1. Tehokas auttaminen - autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa Parempi valmius auttaa - kotimaan avun uudistettujen ohjeiden käyttöönotto, ohjeista tiedottaminen ja koulutus - uusitun valmiussuunnitelmamallin käyttöönotto - osastojen tukeminen valmiussuunnitelman päivityksessä ja Vapepan hälytyskortin täyttämisessä Enemmän kerääjiä ja varoja avustustoimintaan - keräysjohtajille ja kotimaan avun yhdyshenkilöille järjestetty koulutus - osastokummien tuki keräystoiminnan kehittämiselle Enemmän ensiapuryhmäläisiä - ensiapupäivystysten koordinointi, ja sen kehittäminen ja virtaviivaistaminen - valtakunnalliseen ensiapuryhmätoiminnan kehittämishankkeeseen osallistuminen - ensiapuryhmätoiminnan markkinointi piirin järjestämillä ensiapukursseilla - uusia ensiapuryhmiä perustavien osastojen ja aloittavien ryhmien tukeminen Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta - ei erityisiä toimenpiteitä 2. Vahva yhteisöllisyys - vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävätoimintaa - uusien ystävätoimijoiden rekrytointi läpi vuoden, erityisesti ystävänpäivänä - ystävätoiminnan kaikkien eri muotojen esittely ystävätoiminnan peruskursseilla - tuki osastoille, jossa ystävätoiminta on uusi toimintamuoto - vähintään 30 ystävätoiminnan perus- ja lyhytkurssin järjestäminen - Aktiiviset nuoret nuorten tukena - tuki nuorten ystävätoiminnalle osastoissa - ryhmämuotoisten tapaamisten järjestäminen nuorille Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus - ei erityisiä toimenpiteitä Johtava asema ensiapukoulutuksessa - ensiapukoulutuksen markkinointi ja asiakkuuksien hallinta - valtakunnallisen ensiapukoulutusverkoston koordinointi vastuupiirin roolissa, yhteistyö osastojen, piirien ja keskustoimiston kanssa - ensiapukoulutuksen 130-vuotisjuhla ja sen yhteydessä järjestetyt tapahtumat 9

10 3. Rohkea vaikuttaminen - vaikutamme inhimillisyyden puolesta Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta - valtakunnallisiin kampanjoihin (ystävänpäivä, rasisminvastainen päivä, Punaisen Ristin viikko, nälkäpäivä) osallistuminen - tuki osastojen järjestämille humanitaariseen oikeuteen liittyville tapahtumille ja uusien ryhmien perustamiselle Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä - Punainen Risti tutuksi ilta toiminnasta kiinnostuneille kerran kuukaudessa - piirin erityisesti niille osastoille, joiden toiminta on hiljaista, suunnattu tuki - netin kautta toimintaan ilmoittautuvien entistä parempi vastaanotto ja toimintaan ohjaaminen - osastojen tukeminen Punaisen Ristin viikon tapahtumien järjestämisessä Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita - teemakouluhankkeen jatkaminen - osastojen ja eri oppilaitosten yhteistyön tukeminen 10

11 SUOMEN PUNAINEN RISTI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI BUDJETTI Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Talousarvio 2015 Budjetti 2015 Budjetti VARSINAINEN TOIMINTA 1. Valmiustoiminta - Tuotot ,59 - Kulut ,11 - Saadut avustukset , ,94 2. Ensiapu- ja terveyspalvelutoiminta - Tuotot ,47 - Kulut ,85 - Saadut avustukset , ,22 3. Sosiaalipalvelutoiminta - Tuotot ,85 - Kulut ,30 - Saadut avustukset , ,26 4. Nuorisotoiminta - Tuotot ,55 - Kulut ,65 - Saadut avustukset , ,10 5. Pakolais- ja maahanmuutt.toiminta - Tuotot ,31 - Kulut ,31 - Saadut avustukset ja korvaukset , ,86 6. Muu varsinainen toiminta - Tuotot ,77 - Kulut ,02 - Saadut avustukset , ,11 - Varsinaisen toiminnan poistot ,28 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ ,05 VARAINHANKINTA 1. Jäsenmaksut - Piirin osuus jäsenmaksuista ,00 - Kulut , ,00 2. Muu varainhankinta - Tuotot ,20 - Kulut , ,42 - Varainhankinnan poistot ,12 Varainhankinnan jäämä yhteensä ,30 KULUJÄÄMÄ ,75 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot ,94 Muut sijoitus- ja rahoitustuotot , ,66 Kulut Korkokulut ,07 Muut sijoitus- ja rahoituskulut , ,06 Sijoitustoiminnan jäämä yhteensä ,60 TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ ,15 YLEISAVUSTUKSET 1. SPR taloussuunnitelmatuki , ,00 TILIKAUDEN TULOS ,15 11

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI Vuosikirja tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 1 Vuosikirja 1.1. - 31.12.2014 Vuosikertomus Johdanto 3 Piirin toiminta ja toiminnan painotukset 3 Strateginen tavoite 1: Autamme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1

TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 TOIMINTALINJAUS 2015 2017 ILOA AUTTAMISESTA Suomen Punainen Risti 2014 JUSSI VIERIMAA SUOMEN PUNAISEN RISTIN TOIMINTALINJAUS VUOSILLE 2011 2014 1 1 SISÄLTÖ SAATESANAT... 4 1. KEITÄ ME OLEMME?... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri rednet.punainenristi.fi/turunmaa Facebook: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt - Turunmaan piiri SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri

TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu. Länsi-Suomen piiri TYÖSUUNNITELMA 2015 Auttamisen riemu Länsi-Suomen piiri JÄRJESTÖTOIMINTA (Järjestöpäällikkö ) STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus vuodelta 2014 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus vuodelta 214 Suomen Punainen Risti 22.5.215 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 22.5.215 Kannen kuva: Teemu Ullgrén. Janakkalan osasto järjesti Reddie-ensiapuleirin elokuussa.

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Satakunnan piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TYKKÄÄ Facebookissa

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta.

Vuosi 2015 on Nokian osaston 65. toimintavuosi. Yleiskokouksen hyväksymä seuraavan kauden teema on Iloa auttamisesta. 1(8) Nokian osasto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Johdanto Osaston tehtävänä on ylläpitää SPR:n auttamisvalmiutta ja kykyä nopeaan auttamistoimintaan Nokialla sekä välittää tietoa Punaisen Ristin periaatteista

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Länsi-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Länsi-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Länsi-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TYKKÄÄ Facebookissa

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Lapin piiri. Järjestötiedote 3/2014. Mikko Vähäniitty

TÄSSÄ JA NYT. Lapin piiri. Järjestötiedote 3/2014. Mikko Vähäniitty TÄSSÄ JA NYT Lapin piiri Mikko Vähäniitty Järjestötiedote 3/2014 1 TYKKÄÄ Facebookissa Seuraa toimintaamme Facebookin kautta. facebook.com/punainenristi KESKUSTELE Twitterissä twitter.com/punainenristi

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Savo-Karjalan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Savo-Karjalan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Savo-Karjalan piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TYKKÄÄ Facebookissa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Oulun piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Oulun piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Oulun piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Oulun piiri Uusikatu

Lisätiedot